"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Najmilsi (...), chcę wam dziś powiedzieć o Mojej radości i pociesze, jakiej doznaje Moje Niepokalane Serce. (...) Gromadzicie się na modlitwie ze Mną, na odmawianiu całego Różańca, na słuchaniu Mojego słowa (...)

 

Ogłaszam wam teraz, że nadeszła godzina wielkiej próby. (...)Matka Kościoła

 

Ileż razy jako zatroskana i bolejąca Mama chciałam nakłonić Moje dzieci do kroczenia drogą nawrócenia i powrotu do Pana!

Nie posłuchano Mnie. Nadal kroczyliście drogą odrzucania Boga i Jego Prawa Miłości. Grzechy nieczystości coraz bardziej się mnożyły, a niemoralność rozszerzyła się jak morze, które zalewa wszystko. Usprawiedliwiono nawet homoseksualizm – grzech nieczysty przeciwny naturze. Rozpowszechniono uciekanie się do środków zapobiegających powstaniu życiu. Przerywanie ciąży – to wołające o pomstę przed obliczem Bożym morderstwo małych niewinnych dzieci – jest coraz częstsze. Praktykuje się je we wszystkich regionach waszego kraju.

 

Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary.

 

Wielka próba nadeszła dla waszego Kościoła. Ciągle rozszerzano błędy, które doprowadziły do utraty wiary. Wielu Pasterzy nie uważało i nie czuwało. Pozwolili licznym drapieżnym wilkom, przebranym za baranki, wejść pomiędzy stado i wprowadzić w nie nieporządek i zniszczenie.

 

Jak wielką ponosicie odpowiedzialność, o Pasterze Świętego Kościoła Bożego! Nadal kroczy się drogą oddzielenia od Papieża i odrzucania jego nauczania. W skrytości przygotowuje się prawdziwa schizma, która wkrótce będzie otwarta i ogłoszona.

 

Wtedy pozostanie wierna jedynie mała reszta, której będę strzegła w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca.

 

Nadeszła wielka próba dla całej ludzkości. Kara, którą przepowiedziałam w Fatimie (...) ma właśnie się ujawnić. Nadeszła dla świata wielka chwila Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia.

 

Dlatego właśnie chciałam, byście tu byli. Powinniście stać się apostołami tych ostatnich czasów. Idźcie wszędzie, aby z mocą i odwagą głosić Ewangelię Jezusa.

Kroczcie drogą odrzucania świata i samych siebie. Oświetlajcie ziemię w tych czasach wielkiej ciemności. Niech zstępują na ziemię promienie światła waszej wiary, waszej świętości i waszej miłości.

Zostaliście wybrani, aby odważnie walczyć przeciw mocy tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, i doprowadzić na koniec do Mojego wielkiego zwycięstwa.

 

Wyjdźcie z tego Wieczernika z ufnością. Idźcie radośnie i z wielką nadzieją. Ja jestem z wami. Ukazuję się przez was. Dokonam w was cudów, aby wszyscy mogli zobaczyć Moje światło i odczuć Moją matczyną obecność.

 

Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was wszystkich, tych, którzy są wam drodzy, oraz dusze wam powierzone.

 

  

 

Kroczcie drogą odrzucania świata i samych siebie.

 

Bardzo rzadko można dzisiaj usłyszeć w Kościele nauczanie o odrzuceniu świata i samych siebie. A zdaje się, że to właśnie główna i nie rozpoznawana przyczyna kryzysu w Kościele i ciemności moralnych tego świata.

  1. jednak ewangeliści Mateusz, Łukasz i Marek zgodnie przytoczyli słowa Pana Jezusa o konieczności zaparcia się siebie. Jest wiele fragmentów w Piśmie świętym mówiących o tym, żeby nie być z tego świata. Również wiele jest na ten temat we współczesnych objawieniach:

 

Pan Jezus:

 

Jeżeli ktoś zapuścił korzenie w świecie, a nie we Mnie, nie znajdzie Mnie nigdy... Wyrzeknijcie się waszej woli i namiętności świata i przyjdźcie Mnie posiąść.

 

Człowieka ze świata, który żyje dla ciała, nie potrzeba kusić. Szatan wie, że on sam już działa tak, że zabije swą duszę i zostawia go, aż to uczyni.

 

Przekleństwem jest nadawanie ludzkiego celu swojemu chrześcijaństwu. Wybrani jesteście dla Królestwa Niebieskiego, a nie dla królestwa tego świata.

 

Wznieś się do stanu duchowego tak, by stanąć na Sądzie Bożym nie obciążonym ludzką naturą.

Ci, których opary zmysłowe nie mącą myśli oglądają Boga i słyszą go, idą za Nim i pokazują Go innym.

 

 

                                              

                                              

                                              

 

Więcej na stronach dotyczących poznania siebie i swoich trzech sfer odrodzedoprawdy.pl/ja---poznanie-siebie

Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK 437). Współczesny Kościół i świat oczami Królowej Nieba i ziemi. Proroctwa: nadeszła godzina wielkiej próby...

28 June 2020
Jednocz się z Moją modlitwą... - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)