"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Najmilsi (...), towarzyszcie Mi do świątyni Pana ze światłem waszych serc gorejących miłością, aby złożyć wraz ze Mną w ofierze Moje Boskie Dzieciątko na chwałę Ojca Niebieskiego. Gdy składam Moje Dziecko w ręce kapłana, Najświętsza Trójca pochyla się z upodobaniem i błogosławi ofiarę waszej Niebieskiej Mamy.

(...)

Przeżywajcie wraz ze Mną tajemnicę tej ofiary i pozwólcie Mi, Moje małe dzieci, ofiarować was na chwałę Najświętszej Trójcy.

 

Wybiła godzina waszego ofiarowania się.

1) Na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca zostaniecie złożeni w ofierze na doskonałą chwałę Ojca.

Wasz Ojciec Niebieski powinien zostać otoczony chwałą. To w tym celu stworzył cały Wszechświat i w waszym życiu przygotowuje z miłością najmniejsze okoliczności dla waszego dobra. To dlatego dał wam Swego Syna dla waszego zbawienia.

W was, w waszym życiu, w waszym pokoju, w waszej radości Ojciec Niebieski jest otaczany chwałą.

 

2) Na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca  zostaniecie ofiarowani na doskonałą chwałę Syna.

Syn musi zostać otoczony chwałą. W tym celu przyszedł na świat. Syn jest uwielbiany wtedy, gdy przez wszystkich wypełniana jest w sposób doskonały wola Ojca. To w ten sposób w was Syn nadal daje Swoje świadectwo o Ojcu. Takie jest Jego świadectwo: aby wola Ojca była wypełniana przez wszystkie stworzenia. Jego zaś wolą jest, abyście w Synu wszyscy stali się jednym, tak aby stanowić jedno z Ojcem. Wtedy dacie świadectwo Prawdzie, a Prawda was wyzwoli.

 

3) Na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca zostaniecie ofiarowani na doskonałą chwałę Ducha Świętego. Duch Święty musi zostać otoczony chwałą. To dlatego jest On wam stale udzielany przez Ojca i Syna. Duch Święty jest uwielbiany, gdy Swoim Boskim ogniem oczyszcza was i przemienia, abyście mogli w Nim i przez Niego kochać Ojca i Syna.

 

To w ten sposób żyjecie w Sercu Najświętszej Trójcy i jesteście ofiarowywani dla Jej doskonałej chwały.

 

 

Wybiła godzina waszej ofiary.

1) Najświętsza Trójca musi zostać w tych czasach otoczona chwałą. Oto dlaczego jesteście wezwani do bycia niewzruszonymi świadkami Prawdy. Wybiła godzina wielkiego odstępstwa i na was spoczywa zadanie niesienia wszystkim blasku Bożej Prawdy.

 

2) Żyjecie w czasie wielkiego zdeprawowania, kiedy ludzkość stała się ponownie pogańska i bardziej zepsuta niż w czasach potopu. Jesteście wezwani do rozlewania światła świętości. Bądźcie zapalonymi pochodniami świętości i czystości pośrodku głębokiej ciemności grzechu, która zstąpiła na świat.

 

3) Jesteście wezwani, aby się stać mocnymi świadkami miłości w godzinie przemocy i nienawiści, niepohamowanego egoizmu i wojen. Zawierucha jest obecnie u waszych drzwi. Kościół i ludzkość zostaną wezwane do przeżywania strasznej godziny wielkiej próby.

 

Oto dlaczego jesteście dziś ofiarowywani na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca.

 

Wybiła godzina waszej ofiary. Jestem zawsze blisko was i prowadzę was za rękę w każdej chwili, jak mama prowadzi małe dzieci.

Będę przy was w nadzwyczajny sposób w krwawych chwilach waszej kapłańskiej męki i waszego męczeństwa. Wtedy ujrzycie Mnie i rozradujecie się, będziecie bowiem kontemplować Niebieską Mamę, która ofiarowuje was jak małe baranki na ołtarzu Swego Niepokalanego Serca na doskonałą chwałę Najświętszej i Boskiej Trójcy.

 

 


 

Refleksja

 

Matka Boża jakże delikatnie ale przecież jako pierwsza będąc niewzruszonym świadkiem Prawdy, niesie wszystkim blask Bożej Prawdy mówiąc otwarcie, że wybiła godzina wielkiego odstępstwa.  

 

W tym czasie powszechnego lęku o zdrowie własnego ciała i sprawy świata zapewne duża część chrześcijan modli się o ustanie epidemii słowami modlitwy Pańskiej: "...bądź Wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi...", przy tym  sprawy duchowe uznając za głupstwo.

Czy nie jest tak, że prosząc o wypełnienie się Woli Bożej, jednocześnie nie chcemy, by się wypełniła inaczej, jak my sobie tego życzymy, jak my to sobie wyobrażamy? Czyli byśmy mogli dalej żyć tak jak do tej pory według własnej pomysłów, według własnej woli, własnych przekonań? A to oznacza dalszą rywalizację, dalszą walkę ze sobą nawzajem, dalsze publiczne kłótnie, dyskusje, wzajemne waśnie, ranienie siebie nawzajem, oskarżanie, oczernianie, wyzwiska, kpiny, brak wzajemnego szacunku...  A Pan Jezus żąda od nas przyznających się do Niego, byśmy się miłowali tak, jak On nas umiłował. 

 

Czy tak naprawdę jeszcze kogoś interesuje Wola Boża, ktoś wierzy, że można ją rozeznawać i według niej na co dzień żyć? 

Czy brak zwykłej logiki w przepisach dotyczących bezpiecznej ilości osób w środkach komunikacji zbiorowej i kościołach podczas sprawowania Ofiary Mszy Świętej wynika z rozeznania Woli Bożej? Czy pochodzi to od Ducha Świętego? Czy rzeczywiście rok duszpasterski zaowocował tym, że "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"? Czy ktoś z decydentów pozbawiających lud Boży dostępu do sakramentów, podkreślających w swoim nauczaniu wagę nawiązania bliskich relacji z Bogiem powołuje się na te relacje? Czy raczej na ludzki rozsądek,  na posłuszeństwo człowiekowi, na obawę przed karami? Bardziej mamy słuchać ludzi czy Boga? Czy i co rozeznają tak bardzo liczni w Polsce "charyzmatycy"?  

 

Właśnie ujawnia się prawda o naszej wierze w to, co dzieje się podczas Mszy Świętej. Czy wierzymy jeszcze w nadprzyrodzoność czy raczej w racjonalizm swojego rozumu?  Dobrem jest czy złem to, że z wielkim bólem odczuwam jako brak wiary i bluźnierstwo uznawanie i mówienie, że Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem Pana Jezusa można się zarazić i umrzeć? Bo to moje odczucie jak się okazuje jest niezgodne z tym, co się aktualnie w kościele głosi. Powinienem więc uznać się za heretyka i ciemnogród? Czy z powodu wiary w Obecność Ciała i Krwi Duszy i Bóstwa Jezusa Chrystusa w Eucharystii, Który jest Życiem i daje życie, a nie zaraża,   jako heretyk nie powinienem już przystępować do Komunii Świętej? Czy to moje odczucie wyklucza mnie z kościoła? Czy moje  rozeznanie Woli Bożej, która jak dotąd codziennie ukierunkowuje mnie i daje możliwość uczestniczenia w Ofierze Eucharystii pochodzi od szatana? To skąd we mnie głęboki pokój, radość, ufne poddanie się i ofiarowanie Bogu przez Niepokalane Serce Maryi? 

 

Czy ci z nas Chrześcijan, którzy dają się zwyciężyć  lękowi przed zarażeniem się Jezusem Eucharystycznym w kościele są zdolni odpowiedzieć "tak" na prośbę Maryi: "pozwólcie Mi, Moje małe dzieci, ofiarować was na chwałę Najświętszej Trójcy"?

 

Oto Matka Boża mówi do prawdziwych Chrześcijan, że Wolą Ojca Niebieskiego jest, abyśmy w Synu wszyscy stali się jednym, tak aby stanowić jedno z Ojcem. Wtedy dajemy świadectwo Prawdzie, a Prawda was wyzwala.  Duch Święty  Swoim Boskim ogniem oczyszcza nas i przemienia, abyśmy mogli w Nim i przez Niego w jedności doskonale kochać Ojca i Syna.  

 

W ten sposób zjednoczeni, żyjąc w Sercu Najświętszej Trójcy dla Jej doskonałej chwały, zostajemy ofiarowywani na ołtarzu Niepokalanego Serca Maryi za ten ginący świat pogrążający się coraz bardziej w rozpaczy, w ciemnościach intelektualnych, moralnych i duchowych. W ten sposób możemy uratować świat, dusze ludzkie przed wiecznym piekłem. 

 

         Najmilsi, towarzyszcie Mi do świątyni Pana ze światłem waszych serc gorejących miłością. 

 

 

WIECZERNIK w ramach 
Ruchu Maryjnego (DK537).
Jesteście wezwani do bycia niewzruszonymi świadkami Prawdy. Wybiła godzina wielkiego odstępstwa... 

05 April 2020
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)