"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Kapłani i wierni należący do Mojego Ruchu  (...)

 

W Cova da Iria w Fatimie, 13 maja 1917 roku

zstąpiłam z Nieba, aby wskazać wam drogę, którą macie iść (...) dla osiągnięcia pokoju: drogę nawrócenia i powrotu do Pana przez modlitwę i pokutę.

 

Zstąpiłam z Nieba, żeby dać wam Moje Niepokalane Serce jako schronienie, aby w nim was osłonić, podarować Je wam jako bezpieczną drogę, która zaprowadzi was do Boga zbawienia i pokoju.

 

 – To bezpieczna droga w czasach, w których wytycza się tak wiele innych dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu. Nie są one jednak bezpieczne i nie prowadzą do spotkania z Bogiem zbawienia i z Ojcem Boskiego Miłosierdzia.

 

– To bezpieczna droga, która was zaprowadzi do przyjęcia całej Prawdy poznanej w Ewangelii Mojego Syna Jezusa. Na tej drodze, którą wytyczam, przyciąga was blask Prawdy i głęboko przemienia Łaska, która wnosi w wasze życie Boski zapach świętości.

 W ten sposób stajecie się promiennymi przykładami Ewangelii wprowadzanej w życie i odważnymi świadkami Chrystusa, który pociąga was, byście za Nim szli poprzez codzienne realizowanie Jego Boskiego Słowa.

 

– To bezpieczna droga, która was prowadzi do odrzucenia wszelkiej formy grzechu i zła, aby doświadczyć w konkretny sposób Łaski, miłości i czystości. Żyjecie w świecie pogańskim, pogrążonym w materializmie i hedonizmie, w oburzającym poszukiwaniu przyjemności i nieczystości.

W tym świecie rozsiewacie światło świętości i czystości, umartwienia zmysłów i pokuty. Tak ofiarowujecie wszystkim pomoc, jakiej Moje Niepokalane Serce udziela wam do dojścia do komunii życia z Bogiem, waszym Odkupicielem i Zbawicielem.

 

– To bezpieczna droga, która otwiera się na pełną komunię miłości pomiędzy wami wszystkimi, którzy staliście się braćmi przez więź łączącą was jako dzieci jednego Ojca, odkupione przez tego samego Syna, uświęcone przez tego samego Ducha i uczynione dziećmi tej samej Matki.

 

Moje Niepokalane Serce, zwłaszcza w tych czasach, staje się bezpieczną drogą, która was prowadzi do wzajemnej komunii, do zrozumienia, do odrzucenia egoizmu i wszelkiego podziału w taki sposób, żeby mogło się wreszcie zrealizować nowe przykazanie dane wam przez Mojego Syna Jezusa:

 

 «Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem».

 

Teraz (...) chcę jeszcze raz ofiarować wam Moje Niepokalane Serce jako schronienie i bezpieczną drogę, która prowadzi was do Boga.

To jest bezpieczna droga, która prowadzi was do Boga zbawienia i pokoju, do Boga prawdy i świętości, do Boga komunii i jedności.

 

Tą bezpieczną drogą kroczcie wszyscy ze Mną, w ufności i niezawodnej nadziei,

w radosnym oczekiwaniu największego tryumfu Boga, który przyjdzie wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca w świecie.

 

  

 

   By schronić się w Niepokalanym Sercu Maryi - w tej nowej - duchowej Arce danej nam od Boga na ten czas, w którym ta obecna  cywilizacja ginie (i zginie, bo powszechne odrzucanie Boga i Jego Prawa Miłości na to jednak wskazuje),  by móc wejść na tę ukazywaną nam bezpieczną drogę prowadzącą wprost do Boga pokoju i zbawienia, potrzeba ofiarować się Niepokalanemu Sercu Maryi.  

Bóg obdarza nas absolutnie wolną wolą i aby mógł Sam czy przez Maryję nam pomóc oraz dać nam możliwość prowadzenia prawdziwie owocnego życia, a także bycia uczestnikami Jej wielkiego Tryumfu nad światem i jego władcą - szatanem wraz z jego demonicznymi legionami (a doświadczy tego to nasze pokolenie),  potrzebuje naszej zgody, naszego pragnienia i ofiarowania się. 

Możemy to czynić przykładowym aktem:

 

 

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

     Niepokalana Dziewico Maryjo, pełna delikatnej zażyłości najdoskonalsza Córko, wierna Oblubienico i oddana Matko Boga   - usłysz mnie proszę i wysłuchaj.

 

     Oto  pragnę stanąć  moją świadomością w Twojej Obecności i wejść do bezpiecznego schronienie Twojego Niepokalanego Serca. Pragnę odpowiedzieć na Twoje wezwanie uznając Cię za swoją  Mamę i Królową. Proszę, byś poprowadziła mnie bezpieczną drogą kierując moim życiem dla oświecenia mnie Światłem Bożej Prawdy i dla uświęcenia, bym nieustannie i żarliwie otaczał Boga chwałą.

 

   Wiem, że sam jestem niczym, ulegam błędnym mniemaniom i złu - Ty zaś wszystko możesz.  Dlatego pragnę pod Twoją ochroną uczyć się w Twojej szkole miłości upodabniania się do Chrystusa i do Ciebie - dla realizowania w moim życiu Jezusowego "Nowego Przykazania". Pragnę czynić wszystko jedynie z Tobą - w służbie dla Królestwa miłości i jedności na ziemi; przez Ciebie - aby ludzkość doszła do pragnienia zanurzenia się w uszczęśliwiającej światłości Trójjedynego Boga i dla Ciebie - dla Twego Tryumfu w  świecie.

 

    Dlatego też poświęcam się Twemu Niepokalanemu Sercu i oddaję Ci się w niewolę miłości. Oddaję Ci całego siebie: mojego ducha i duszę, moją  wolę, umysł, serce i ciało, moje słabości i grzechy, a także całą przeszłość moją, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią, wszystkie modlitwy, prace, radości, ofiary i cierpienia, wszystko, czym jestem oraz co posiadam.

 

    Mając jednak świadomość, że z natury jestem niestały i zmienny, proszę Cię wspomóż mnie, bym co dzień od nowa ponawiał poświęcanie się Twojemu Niepokalanemu Sercu, by nieustannie pozostawiać Tobie zupełną swobodę posługiwania się mną. Gdybym jednak uległ błędnym mniemaniom i złu, już teraz proszę, byś nie zważała na moją wolę i moje życzenia, gdyby były odmienne od Twoich, ale przeprowadzała Swoje i Boże plany nawet wbrew mojej woli, i doprowadziła mnie na powrót do siebie.        Mamo i Królowo kocham Cię, ufam i dziękuję Ci. Amen. 

 


 

Przezwyciężenia siebie wszystkim serdecznie życzę.

<><

WIECZERNIK w ramach Ruchu Maryjnego.
"Zstąpiłam z Nieba, żeby dać wam Moje Niepokalane Serce jako schronienie, aby w nim was osłonić, podarować Je wam jako bezpieczną drogę, która zaprowadzi was do Boga zbawienia i pokoju..."  (DK 572)

01 December 2019

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.