"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Zapraszam was do spędzenia ostatnich godzin tego roku w skupieniu na modlitwie ze Mną, w ciszy, w duchu wstawiennictwa i wynagrodzenia.

Módlcie się i wynagradzajcie.

Módlcie się, aby otrzymać od Pana, przez matczyne wstawiennictwo Mego Niepokalanego Serca, łaski, jakich potrzebujecie w tych dniach zamykających oczyszczenie i wielki ucisk. (...)

Trwajcie na modlitwie w zażyłym związku wiary z waszą Niebieską Mamą, która wypełnia matczyne dzieło wstawiennictwa dla wszystkich Swoich dzieci.

Proszę was o nieustanną modlitwę: pokorną, wytrwałą i ufną.

Jeszcze raz ponawiam Moją prośbę o szerzenie wszędzie Wieczerników modlitwy i braterstwa. Niech szerzą się Wieczerniki pomiędzy Kapłanami, którzy są synami Mojej szczególnej miłości, i pomiędzy wiernymi świeckimi.

 

Oczekuję wspaniałomyślnej odpowiedzi małych dzieci, abym mogła je chronić i strzec od wielkiej niegodziwości, która zaraziła cały świat.

 

Proszę młodych o gromadzenie się w Wieczernikach, by weszli w nowe czasy, które dla nich przygotowałam. Niech przede wszystkim chrześcijańskie rodziny gromadzą się w tych Wieczernikach, abym je mogła wspomagać w życiu w doskonałej wspólnocie miłości, zawsze otwarte na dar życia, który powinien być chciany, strzeżony i broniony.

 

Módlcie się, aby otrzymać wielki dar drugiej Pięćdziesiątnicy, o którą błagacie i której oczekujecie. Duch Święty da światu pełne i doskonałe świadectwo o Jezusie.

Jezus Chrystus powinien być przyjęty, kochany, adorowany i naśladowany przez całą ludzkość jako wasz jedyny Odkupiciel i Zbawca.

Duch Święty otworzy umysły i serca wszystkich na przyjęcie światła Prawdy. Dzięki temu będzie już tylko jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.

 

Wynagradzajcie za grzechy tej biednej ludzkości, która znajduje się całkowicie pod jarzmem Mojego Przeciwnika. Zobaczcie, jak ona odrzuciła Boga! Zbudowała cywilizację pogańską, wzniesioną na oburzającym poszukiwaniu przyjemności i materialnego dobrobytu. Prawo Pana zostało całkowicie obalone i nawet najpoważniejszy nieporządek moralny jest uprawomocniony.

Pycha zwiodła umysły, nieczystość zepsuła serca, ciemności grzechu i zła zaciemniły dusze. Obecnie ta biedna ludzkość dotknęła dna swej nędzy. Już nie uda jej się odzyskać sił, chyba że podniesie ją wielkie miłosierdzie. Módlcie się, aby przyszedł na świat wielki cud Bożego Miłosierdzia.

 

Wynagradzajcie za niewierności tak wielu synów Kościoła. Brak wiary szerzy się pomiędzy samymi Pasterzami. Stado zostało dotknięte gwałtownym wichrem odstępstwa. Błędy są rozszerzane, przekazuje się je i podąża za nimi. Wszędzie szerzą się sekty.

 

Wynagradzajcie za Moje biedne dzieci: za grzeszników. Proszę was o to, o co prosiłam troje dzieci, którym objawiłam się w Fatimie.

Czy chcecie ofiarować wasze życie w duchu modlitwy i wynagrodzenia za zbawienie wszystkich grzeszników, szczególnie za tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia?

 

Ze Mną uformujecie więc wielką sieć miłości i ocalenia, rozciągniętą na cały świat.

To jest arka nowego przymierza, bezpieczne i oczekiwane schronienie, do którego powinni wejść ludzie oddaleni, ateiści, grzesznicy, ubodzy, chorzy, zrozpaczeni, aby wszyscy mogli cieszyć się światłem, pokojem, radością, którą może wam dać jedynie Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy. (...)

 

Proszę was o spędzenie ostatnich godzin tego roku nie w rozproszeniu i na rozrywkach, lecz ze Mną, na modlitwie i w skupieniu.

 

Módlcie się i wynagradzajcie, Moi umiłowani...

Wasza Niebieska Mama sprawia, że zstępują na was Jej świetliste promienie czystości i świętości. Przygotowuję was na przyjęcie nowych dni, które was czekają jako dar łaski i miłosierdzia, bo za waszym pośrednictwem Moje Niepokalane Serce chce osiągnąć Swój zapowiadany tryumf.

"Zapraszam was do spędzenia ostatnich godzin tego roku w skupieniu na modlitwie ze Mną, w ciszy, w duchu wstawiennictwa i wynagrodzenia. (...) Wasza Niebieska Mama sprawia, że zstępują na was Jej świetliste promienie czystości i świętości..."
WIECZERNIK w ramach Ruchu Maryjnego (DK586)

28 December 2019
Rozpoznanie prawdy o sobie, by żyć świadomie i otrzymać uwolnienie od złych skłonności.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)