"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

TEN ŚWIAT

NIEPRAWOŚĆ

 

POŻĄDLIWOŚĆ FAŁSZYWĄ MIŁOŚCIĄ

30 September 2019
Na odosobnionej we Wszechświecie, niewielkiej Planecie nie znano jeszcze ognia. Pewnego razu pojawił się tam "syn planetański" (jak sam o sobie mówił) imieniem Planetariusz z cudownym kryształem do jego rozniecania.
30 September 2019
  «Daj Micheaszowi tyle pieniędzy, aby mógł jutro zwrócić to, co pożyczył dziś od okolicznych wieśniaków» – mówi Jezus do Judasza Iskarioty, który zazwyczaj zajmuje się... sakiewką wspólnoty. Potem Jezus przywołuje
30 September 2019
  "Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również
01 October 2019
  Tersa jest tak otoczone bujnymi oliwkami, że trzeba być bardzo blisko nich, aby zauważyć, że jest tam miasto. Pas murów otaczających niezwykle urodzajne ogrody warzywne osłania domy przed wiatrem. W

Żyjemy w świecie, w którym wszechobecne są wszelkie formy rozwiązłości, propagowana rozpusta, modna nagość w strojach i obrazach, człowiek chce wzbudzać pożądanie i pożąda, powszechne stają się rozmowy z podtekstami płynące z nieczystych myśli i wyobrażeń. 

Nawet w kościele głosi się, że "Bóg stworzył seks" czy że "seks jest boski". Człowiek nie rozumie już Boga. Sam siebie czyni bogiem myśląc, że może ustanawiać swoje własne prawa moralne. Nie chcąc jednak zrozumieć (pomimo licznych znaków czasu, tłumaczeń, wezwań i napomnień) świadomie odrzuca i kpi sobie z Boga.  Zobaczmy, co w związku z tym tracimy, jak Niebo nas widzi. Zrozummy, że to, co dziś nazywamy seksem przyniosło pierwszym Rodzicom cierpienie i śmierć. A my wciąż ulegamy schlebiającym nam podszeptom stwórcy kłamstwa wierząc w jego zapewnienia, że uprawianie seksu niczym sportu jest miłością niezbędną dla zdrowego życia. Pomyślmy, co czeka tek zdeprawowany świat, który po szatańsku odmienił znaczenie pojęcia MIŁOŚĆ. Czy nie to, co stało się z Sodomą i Gomorą? Miejmy dobrą wolę, chciejmy poznać i zrozumieć Boga... i siebie. By być gotowym na przyjście, na przejście Boga... Który - jak powiedział - jest już w drodze.

Ani Pan Jezus ani Matka Boża nie używali współczesnych słów dla wyjaśnienia czym w rzeczywistości jest jabłko, które ugryzła Ewa i dała skosztować Adamowi. Dziś jednak już tak dobrze poznaliśmy zło, że dla dobra wyjaśnienia czym był i jest grzech pierworodny  z którym przychodzimy na świat, wypada użyć słów i pojęć powszechnie używanych w przestrzeni publicznej

 

Tym miejscem, którego pierwsi Rodzice  mieli nie dotykać, nie kosztować, są sfery erogenne człowieka. Po co Bóg stwarzając człowieka je umieścił na naszym ciele? Doskonale wyjaśnia to Pan Jezus:

 

"...przez to, jak dwoje dzieci Bożych postąpi w odniesieniu do [tego drzewa], miało się ujawnić, jakie było ich odniesienie do dobra i do zła. Woda królewska próbuje złoto, a waga złotnicza waży jego karaty. To drzewo zaś stało się “środkiem wypróbowania” [posłuszeństwa] przykazaniu Boga, które odnosiło się do Niego, i określiło stopień czystości metalu Adama i Ewy". (PBCz1,26)

 

Ewa zwiedziona przez szatana pozwoliła się pieścić po tych sferach najpierw przez węża, co sprawiało jej przyjemność. Następnie rozbudziła w sobie pożądliwość poprzez masturbację. Skończyła na skuszeniu Adama do popełnienia pierwszego stosunku płciowego. Zauważmy, że nie dla prokreacji, a dla lubieżnego zbliżenia, dla zaspokojenia żądzy. Której zresztą nie można zaspokoić, ona się potęguje, a ciągłe uleganie jej prowadzi do wszelkich dewiacji i zboczeń. To nie jest wolność, jaką się dziś głosi, a upadlające zniewolenie. 

Wracając do Rodziców ludzkości. Pojęli co uczynili, czuli się winni. To otworzyło im oczy tzn. zrozumieli, że nagość będzie ich wodzić na pokuszenie. Uczynili więc sobie przepaski, następnie pełne odzienie. Dobrem stała się wstydliwość, skromność w ubiorze, zachowaniu, mowie.  Adam i Ewa dzięki woli naprawienia zła, wynagradzaniem Bogu i pokutowaniem przez resztę życia dostąpili łaski zbawienia. Dziś są świętymi w Niebie.  

 

Co dzisiaj jest grzechem, a co nie jest? Współżycie w małżeństwie dla prokreacji jest chciane przez Boga. Ale i z łoża małżeńskiego można uczynić miejsce rozpusty. Grzechem, który nas niszczy, uzależnia, zniewala jest uleganie żądzy. Grzechem są nieczyste myśli, wyobrażenia, spojrzenia, słowa, nieskromny ubiór i zachowanie... Gdy ktoś chce być seksi, chce być pożądanym i wystawia sam siebie na pożądliwe spojrzenia innych, nie tylko ma swój grzech, ale i sam ściąga na siebie grzechy cudze. Ileż ich jest, gdy dokonuje się to poprzez obrazy w mediach...

 

Uświadamiając sobie może teraz popełnianie tych grzechów, w nich upodobanie i pragnienie, może swoje zniewolenia i dewiacje,  nie naśladujmy Adama i Ewy z pierwszej chwili, kiedy to chcieli ukryć się przed Bogiem, uciec od Boga. Naśladujmy pierwszych rodziców w ich uznaniu swego grzechu, w woli wynagrodzenia i naprawy na ile to tylko możliwe zła wyrządzonego Bogu (nieposłuszeństwo) oraz sobie i swemu potomstwu (cierpienie i śmierć). Naśladujmy ich w dążeniu do czystości, ufności w Boże przebaczenie, w pragnieniu zbawienia i życia wiecznego w pokoju, wolności i szczęściu...  

 Gdy powszechny jest

wyjątkowy bezwstyd

błogosławione są

zawstydzane wyjątki

GRZECH PIERWORODNY

 

Biblia; Księga Rodzaju rozdz.3

 

[Wąż] rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»  

Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy,  tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli».  

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!  Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło»

 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł.  A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.

Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?»

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»

Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»

Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». (...)

Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».

Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu:w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.  Cierń i oset będzie ci ona rodziła,a przecież pokarmem twym są płody roli.  W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. (...)

Czym w rzeczywistości jest jabłko z biblijnego drzewa poznania dobra i zła?

"Nawrócić się"  oznacza dążyć do poznania Prawdy, która jest Miłością (ale i Sprawiedliwością)