"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

POZNANIE SIEBIE

 

 

ZNIEKSZTAŁCONY OBRAZ I PODOBIEŃSTWO

 

Skruszyć ludzką naturę, by wyzwolić ducha

Dusza, gdy się modli do Mnie, poznaje samą siebie.

W najskrytszych ciemnościach dusza dostrzega to,
co ją szpeci i zasłania obraz całej Naszej Trójcy Świętej
w niej. 
                     
Tę całą naszą ludzką zapobiegliwość racz Panie Boże przyoblec w mądrość!

 

*

 

Sam jesteś niczym.

Jesteś biednym stworzeniem, o którego wartości stanowi jedynie twoja miłość.

Nie masz innych zasług. Miłość i pragnienie bycia dla innych: wynik miłości do twego Boga.                  To przyczyna

twego istnienia. 

 

 

Gdy pojawią się pokusy

i trudne sytuacje, zanurzaj swój umysł i swoje serce we Mnie

i proś o pokój w myślach

i o miłość w sercu,

aby nie było w w tobie

pustki i zła.

Myśl o Mnie: o Mojej dobroci, mądrości, wszechmocy. Zanurzaj we Mnie swój umysł, aby przeniknęły go Moja mądrość i miłość. 

SP,88

 

 

Prawda jest tylko w Miłości.  Prawda głoszona bez Miłości przestaje być Prawdą

 OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA SĄ ZNIEKSZTAŁCONE W DUSZY PRZEZ:

 

-wewnętrzne obsesje - uważanie się za nie lubianego, prześladowanego, niepokój o najbliższych, dręczenie się złem innych...

 

-wewnętrzny hałas - wspomnień, ciekawość, niepokój... 

 

-wewnętrzne dyskusje - umysłowy trybunał, w którym jesteśmy sędzią, prokuratorem, pokrzywdzonym i adwokatem...

 

-troskę o samego siebie - wróg pokoju i ciszy

 

cdn.

Człowiek nie potrafi zrozumieć siebie bez światła poznania, które jest w Bogu

„Chcę, abyście zajrzeli w głąb waszych serc i usunęli z nich wszystko to, co wypacza Mój Obraz. Wymiećcie resztki fałszywych wyobrażeń. Zmyjcie to, co upodabnia Mnie do was. (…)

MÓWIŁEM WAM KIM JESTEM. JESTEM MIŁOŚCIĄ! (POSM12)

Czy   rzeczywiście  człowiek  jest  inteligentną  istotą 

kierującą  się  rozumem? 

Zgromadzenie arsenału wystarczającego do kilkunastorazowego unicestwienia wszelkiego życia na ziemi i jej aktualne zniszczenie to ukazuje.

Sam rozum nie wystarczy,  potrzebuje oświecenia światłem odwiecznej Prawdy.

   Trzeba  najpierw  tego  zapragnąć i posiąść  dobrą wolę.

                     

(O drodze do prawdy)

 

 

To, co będziesz mówił ujawni twoje serce, to czego będziesz słuchał ujawni kim jesteś.

Kłamca słucha kłamstw,

oszczerca oszczerstw,

nikczemnik nikczemności. Sprawiedliwy unika ich jak trądu. 

[Oczekuję] twojej wierności łasce. Myśl tylko o tym, aby Mnie kochać po to, aby twoja myśl zapładniała inne myśli. 

Myśl pochodzi z serca i jest miłością. Jeśli twoje serce Mnie kocha, twoja myśl tłumaczy twoją miłość słowami i czynami, bo twoja myśl zawiera wolę. Serce, które łączy się z wolą tworzy w duszy podniosłość myśli w działaniu, iskierkę miłości, która podsyca uczucia między tobą, a twoim bliźnim. To tak jak mechanizm, który wprawia w ruch myśli człowieka, a człowiek nie ustaje w badaniu tego, czego się zaledwie domyśla. Serce nie zatrzymuje się na myśli, serce potrzebuje myśli po to, aby stworzyć przestrzeń życia istoty. 

 (OMM 22.04.79)

Boże, świat ogarniają ciemności błędu, spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej Prawdy.