"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność
Niewątpliwie narasta zamęt, błąd, niewiara.  Niewielu pozostanie w Prawdzie Bożej. 

Jak powinien wyglądać Ołtarz


 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.   

(1 Tes5,21-22)

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ŚWIAT DUCHA

DWIE KOLUMNY

 

 

 EUCHARYSTIA - ZGŁĘBIANIE  TAJEMNICY 

 

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. (J17,19)

 

20 marca 2021
Szanujmy Kapłaństwo!   (...) Jak bardzo Jezus was umiłował! «Umiłowawszy Swoich na świecie do końca ich
04 marca 2020
PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY, PO USTANOWIENIU EUCHARYSTII. JEZUS MÓWI: Ja mogę wszystko, czego pragnę. Widzieliście to.
13 października 2019
„Jestem Bogiem, jestem szczęśliwością samą, Miłością samą. (...) Mogłem was olśnić, (zmusić) do rzucenia się
11 października 2019
    Trzeba płakać w duszy swojej z powodu braku należnej Mi czci, także w Kościele Moim,
25 maja 2020
    W czwartek, kiedy szłam do celi, ujrzałam nad sobą Hostię świętą w wielkich jasnościach. Wtem usłyszałam głos, który mi się wydawał, że wychodzi znad Hostii: - w Niej twoja siła,
01 kwietnia 2020
  Jednym z najbardziej niezwykłych Cudów religijnych, jaki codziennie dokonuje się na każdym ołtarzu świata - podczas każdej Mszy Świętej - jest Najświętsza Eucharystia. Urzeczywistnia się Ona szczególnie w formie niewidzialnej
28 lutego 2020
  Nad wyraz bolesne jest to, co ujawnia się dzisiaj w Kościele Katolickim. Naucza się, że Eucharystia jest bijącym sercem Kościoła. Tymczasem z samego strachu przed wirusem sami zatrzymujemy to Serce.
07 grudnia 2019
Moi najmilsi (...), niech zawsze będzie z wami Pokój Boskiego Serca waszego Brata, Jezusa zmartwychwstałego, oraz Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy, radującej się oglądaniem Jego chwalebnego Ciała! Niech pokój zapanuje

ZGŁĘBIANIE TAJEMNICY EUCHARYSTII

Rozkoszą moją jest wpatrywać się w Ciebie, Boże niepojęty. W tych tajemniczych istnieniach przebywa duch mój, tam czuję, że jestem u siebie. Znane mi jest dobrze mieszkanie oblubieńca mego.

Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie.

O Piękności niestworzona, kto Ciebie raz pozna, ten nic innego kochać nie może.

Czuję otchłań swej duszy bezdenną i nic jej nie wyrówna – jeno Bóg sam.

Czuję, ze tonę w Nim, jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie.

 

(s.Faustyna, Dzienniczek 343)

 

*

Przeżywam chwile z Matką Bożą i przygotowuję się do tej uroczystej chwili przyjścia Pana Jezusa. Matka Boża poucza mnie o tym życiu wewnętrznym duszy z Jezusem, szczególnie w Komunii świętej. Jak wielkiej tajemnicy dokonuje w nas Komunia święta poznamy to dopiero w wieczności. O chwile najdrogocenniejsze w moim życiu.

(s. Faustyna; Dzienniczek 840)

 

*

 

 O Stwórco mój, tęsknię za Tobą. Ty mnie rozumiesz, o Panie mój. Wszystko, co na ziemi, bladym mi się cieniem wydaje, ja Ciebie żądam i pragnę, chociaż czynisz tak niepojęcie wiele dla mnie, bo sam w sposób szczególny odwiedzasz mnie, jednak te odwiedziny nie koją serca rany, ale pobudzają mnie do coraz większej tęsknoty za Tobą Panie, o weź mnie do siebie, Panie, jeżeli jest taka wola Twoja. Ty wiesz, że umieram i z tęsknoty za Tobą, a umrzeć nie mogę. Śmierci, gdzie jesteś? Pociągasz mnie w otchłań Bóstwa Swego i zasłaniasz się ciemnością. Cała istota moja jest zanurzona w Tobie, jednak ja pragnę Cię oglądać twarzą w twarz. Kiedyż to nastąpi dla mnie?

                                              (Dz 841)

 

*

 

Po przyjęciu Komunii św., nagle ujrzałam Wieczernik, a w nim Pana Jezusa i Apostołów; widziałam ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Jezus pozwolił mi wniknąć do wnętrza Swego i poznałam wielki Majestat Jego i zarazem wielkie uniżenie Jego. To dziwne światło, które mi pozwoliło poznać Jego Majestat, równocześnie odsłoniło mi, co jest w duszy mojej.                          (Dz 757) 

 

*

 

...Pragnąłeś o Jezu, zamieszkać w moim sercu, Twoja żywa Krew łączy się z krwią moją. Kto pojmie tę ścisłą łączność? Moje serce zamyka Wszechmocnego, Nieogarnionego.

O Jezu, udzielaj mi Swego życia Bożego, niech Twoja czysta i szlachetna Krew, pulsuje całą mocą w moim sercu. Oddaję Ci całą istotę moją, przemień mnie w Siebie i uczyń mnie zdolną do spełnienia we wszystkim Twojej świętej woli, do miłowania nawzajem Ciebie.

O słodki mój Oblubieńcze, Ty wiesz, że serce moje nie zna nikogo prócz Ciebie. Otworzyłeś w mym sercu głębię nienasyconą miłowania Ciebie; od pierwszej chwili poznania Ciebie, umiłowało serce moje i utonęło w Tobie, jako w jedynym przedmiocie swoim. Niech czysta i wszechmocna miłość Twoja będzie mi pobudką do czynów. Kto zrozumie i pojmie tę głębię miłosierdzia, która wytrysła z Najświętszego Serca Twego?                                            (Dz 832)   

 

Lękam się dnia, w którym nie ma Komunii św. Ten Chleb Mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we mnie – jest Eucharystia. Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia, nieraz gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którąś mi wskazał.           (Dz 91)

 

 

Dziś, kiedy przyjmowałam Komunię świętą zauważyłam żywą Hostię w kielichu, którą mi kapłan podał. Kiedy przyszłam na miejsce, zapytałam Pana:, dlaczego jedna żywa? Przecież jesteś tak samo pod wszystkimi postaciami żywy. - Odpowiedział mi Pan: „ tak jest, pod wszystkimi postaciami jestem ten sam, ale nie wszystkie dusze przyjmują Mnie z tak żywą wiarą, jak ty, córko Moja i dlatego nie mogę tak działać w duszach ich, jak w duszy twojej. (Dz 1407)   

 

Dziś po Komunii świętej powiedział mi Jezus, jak bardzo pragnie przychodzić do serc ludzkich.

 

- Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi; rozkoszą Moją jest łączyć się z duszami. Wiedz o tym, córko Moja, kiedy przychodzę w Komunii świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie pozostawiają Mnie Samego, a zajmują się, czym innym. O jak Mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze Mną, - jak z czymś martwym.

 

Odpowiedziałam Jezusowi: O Skarbie mojego serca, jedyny przedmiocie mojego serca i cała rozkoszy mojej duszy, pragnę Cię uwielbiać w swym sercu, jako jesteś uwielbiany na tronie swej wiekuistej chwały. Miłość moja pragnie Ci, choć w cząstce wynagrodzić za oziębłość tak wielkiej liczby dusz. Jezu, oto serce moje jest dla Ciebie mieszkaniem, do którego nic wstępu nie ma, Ty sam wypoczywaj w nim, jako w pięknym ogrodzie. O Jezu mój, do widzenia, już muszę stanąć do obowiązku, ale miłości swojej ku Tobie dowiodę Ci ofiarą, nie pomijając ani nie pozwolę się wymknąć żadnej sposobności ku temu. Kiedy wyszłam z kaplicy, Matka Przełożona mówi mi: - Siostra nie pójdzie na wykład katechizmu, ale będzie miała dyżur. Dobrze Jezu, otóż przez cały dzień miałam - wyjątkowo dużo sposobności do ofiar, nie opuściłam żadnej dzięki sile ducha, którą czerpałam z Komunii świętej. (Dz 1385-1386)

 

„ Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej ”.  1Kor 11,26-27

 Kto Ciebie pokocha, uwierzy żeś Żywy, ten nigdy nie umrze, będzie wciąż szczęśliwy.

Ofiara Mszy Świętej - uobecnieniem Ofiary Golgoty

 

Msza Święta Ofiarą Golgoty

 

Uczestniczymy w mistycznej Ofierze ty

 

 

Wonne kadzidło dla oddania czci

Bogu -Człowiekowi prawdziwie Obecnemu w Tabrenakulum

 

 

Santa Misa Papa Francisco

 

 

Rheinau, Szwajcaria

 

Eucharystia

 

 

Eucharystia - uobecnienie ukrzyżowania Jezusa Chrystusa na Golgocie

w Jerozolimie

 

 

JESTEŚMY OBECNI NA GOLGOCIE

z Maryją, Janem, Magdaleną...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powinniśmy tam być naszym sercem, myślami, duchem

EUCHARYSTIA - WATYKAN

 

 

EUCHARYSTIA - UOBECNIENIE  UKRZYŻOWANIA PANA  JEZUSA 

 

 

MSZA ŚWIĘTA - URZECZYWISTNIENIE UKRZYŻOWANIA CHRYSTUSA

 

 

OFIARA EUCHARYSTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFIARA JEZUSA SKIEROWANA JEST DO BOGA OJCA  MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. UCZESTNICZY W NIEJ  KOŚCIÓŁ WALCZĄCY O ZBAWIENIE

ALE RÓWNIEŻ KOŚCIÓŁ TRYUMFUJĄCY I  OCZYSZCZAJĄCY SIĘ

 

 

Msza święta

 

 

Niebo otwarte...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTYCZNE URZECZYWISTNIENIE OFIARY GOLGOTY

 

 

Prawdziwe zdjęcie niedowierzającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Ofierze Eucharystycznej

Jezus Chrystus jako

Najwyższy Arcykapłan

sam siebie składa w Ofierze Bogu Ojcu przez urzędowego kapłana

 

 

Przełamanie Hostii - urzeczywistnienie śmierci Jezusa na krzyżu 

 

 

Kielich Krwi Chrystusa  

zmieszany ze łzami 

Maryi Współodkupicielki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trójca Przenajświętsza

i Maryja Współodkupicielka

 

 

 

 

 

Eucharystia to również uobecnienie Zmartwychwstania Chrystusa

Jezus Zmartwychwstały

daje nam się cały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Swoim Ciele i Krwi, Duszy i Bóstwie

Godnie udzielana i przyjęta

Komunia Święta

 

 

Godny sposób udzielania i przyjmowania Chrystusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Eucharystii spływa na nas

Łaska i Miłosierdzie

Trójcy Przenajświętszej

przez Niepokalane Serce Maryi

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Przedłużane pokorne 

                   dziękczynienie 

         rodzi w naszym sercu radość; 

        wszak wdzięczny jest zawsze         

                         radosny

s. Julia Kim - cud przemiany Eucharystii w Serce Jezusa

s. Julia Kim ukazuje przemianę Papieżowi Janowi Pawłowi  II

 

 

Błogosławieństwo

Przenajświętszym Sakramentem

Jezus błogosławi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten "opłatek" to prawdziwe

Ciało i Krew Dusza i Bóstwo

JEZUSA CHRYSTUSA,

Który widzi, słyszy, odczuwa

 

 

W adoracji Eucharystycznej

również uczestniczy Niebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękna  adoracja

EMMANUELA - BOGA Z NAMI

Łatwiej o poczucie sacrum - Bóg transcendentny staje się immanentny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczucie sakrum pomaga otworzyć się na przemieniające doświadczenie

Bożej Obecności

 

 

 

Adoracja Papieża Franciszka

 

 

Upadnij na kolana ludu czcią przejęty,

uwielbiaj swego Pana

Święty, Święty, Święty...

 

 

 

Adoracja pełna czci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja pełna czci

 

 

Wystawienie

Przenajświętszego Sakramentu

do publicznej adoracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kaplica adoracyjna w Niepokalanowie

 

 

Tryptyk jerozolimski 

 

 

Adoracja pełna czci

 

W zastępstwie ludzi Boga Adorują Aniołowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja Aniołów

zbyt często w zastępstwie ludzi

 

 

 CZYM JEST EUCHARYSTIA 

Bp. Pelczar o modernizmie 

 

 

 

 

 

Nowoczesny kościół z okrągłym stołem

dostosowany do  sprawowania Mszy świętej 

rozumianej jako uczta w Wieczerniku

 

 

Czy tu sprawowana jest Ofiara Golgoty? 

 

 

Wnętrze nowoczesnego kościoła

 

Tańce w kościele w stroju liturgicznym.   

 

 

 

 

 

Komunia Święta w Polsce

 

 

To już niewiara w rzeczywistą Obecność Boga w Eucharystii 

Niczym impreza w kościele

 

 

Zabawa w kościele

 

 

Uświetnianie Ofiary Mszy Świętej - Męki Jezusa na Golgocie

Samoobsługowa Komunia św.  w Wielki Czwartek 

 

 

Komunia święta?

 

 

 Koncert. Już nie ma: "Upadnij na kolana ludu czcią przejęty..."

 

 

Co na tańce mówi Benedykt XVI ?

 

 

Church

 

 

Trony dla człowieka w miejscu centralnym należnym Bogu 

 

 

Czy to krucyfiks? Kijek zamiast krzyża, postać odczłowieczona.

 

 

118139207_4467469709937836_3362445946519604715_o

 

 

 

 

 

 

Porzucony kościół

 

 

 

 

 

 

Opuszczony kościół

 

 

 

 

 

 

 

Opuszczony kościół

 

 

 

 

 

 

 

W miejscu Tabernakulum... brak słów

 

 

DROGA DO  ZAPOWIADANEJ "OHYDY SPUSTOSZENIA"

- o czym również jest mowa na tej stronie.

Upadnij   na  kolana  ludu  czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana 

Święty, Święty Święty...

CHWILA REFLEKSJI NAD SWOJĄ WŁASNĄ WIARĄ:

 
Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, Wszystko oddać dla niego, Jego miłością żyć!
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu; Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu!
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, Boć tu już nie ma chleba! To Bóg, to Jezus mój!
Tu Mu ciągłe Hosanna śpiewa Anielski chór. 
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są: Niechże z Nim przebywanie będzie radością nią!
On wie, co udręczenie, On zna co smutku łzy; 
Powiem Mu swe cierpienie, że serce z bólów drży.
O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój, Dla mnie wśród ziemskiej suszy
Tyś szczęścia pełen zdrój!
Tyś w wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał. W ołtarzu-ś się,
jak w niebie,  powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
I z rozpromienionem czołem  Tobie swe serce nieść.
Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej,
Dopóki zimnem tchnieniem śmierć nie zagasi jej.
Niech Ci aż do dnia zgonu miłości pienie brzmi;
  Tu u stóp Twego tronu wierność przysięgam Ci.
O cześć Twą ciągle dbały chcę pójść koniecznie tam, 
Gdzie wśród niebieskiej chwały Tyś szczęściem wszystkich sam.
 
*
 

Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej

Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi Swej.

To Ten, co zstąpił z Nieba, co życie za mnie dał

I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

 

Ja wiem, w Kim mam nadzieję, w słabości mojej moc

To Ten, przed Którym światło, pali się w dzień i w noc.

On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.

Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

 

Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar,

Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar

To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,

Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran.

 

*

 

 I my czekamy na Ciebie Pana,

a skoro przyjdziesz na głos Kapłana,

padniemy na twarz przed Tobą wierząc rześ jest bod osłoną

Chleba i Wina... 

W Swoim Kościele Jezus odnawia Ofiarę Odkupienia, udziela daru łaski i gładzi przez przebaczenie wszelki grzech i zło tego świata.

To w Swoim ukrzyżowanym Kościele Jezus staje się zbawieniem dla ludzkości w tych ostatnich czasach oczyszczenia i wielkiego ucisku.

(DK551)

*

(...) Eucharystia jest słońcem, które rozświetla Kościół. Miejcie wiarę. Mój Jezus jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Kościół Mojego Jezusa musi otaczać troską i chronić Rzeczywistą Obecność Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele działają, by zgasić blask Eucharystii w życiu Mych biednych dzieci, ale zwycięstwo przyjdzie dla tych, co kochają prawdę i jej bronią. Gdy będziecie się czuć słabi, szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa i o nich świadczcie. Zdążacie ku przyszłości, w której wielu będzie prześladowanych i poddawanych męczeństwu za bronienie prawdy dotyczącej Eucharystii. Cokolwiek się wydarzy, trwajcie przy prawdzie. Waszym celem ma być Niebo. Naprzód, bez lęku! (...)      Anguera, 3.06.2021

 

*

Zdecydowałem, że aż do końca wieków będę nadal żył w Ofierze Eucharystii.

Uczyniłem to dla pełnego wykonania, dla dokonania zbawczego dzieła,  powierzonego przez Ojca. W podobny sposób – za przykładem i z pomocą Maryi – macie i wy być Moimi małymi współodkupującymi  przedłużeniami Hostii.

                (BO60)

 

*

Chcę, byś przypominał Moim wiernym, że Msza Święta jest prawdziwą ofiarą. Zapomniano o tym. Nikt o tym nie mówi,

że podczas Eucharystii odnawia się Moja ofiara i że jestem obecny na ołtarzu tak, jak byłem na Krzyżu, zarówno jako Kapłan jak  i Ofiara. Pełnia Mojej ofiary, dokonanej z miłości, odsłania się na ich oczach. Ty musisz im o tym mówić...

Jezus (10.10.2007 In Sinu Jesu)

 

*

(...) Biada nieczystym, przyjmującym Ciało i Krew Mojego Syna w stanie grzechu: jakże jesteście dla Mnie odrażający!

Biada temu, kto Mnie obraża, odrzucając spowiedź i rozgrzeszenie, i przychodzi, pełen winy, przyjmować Mego Syna!

Nawracajcie się! Okazujcie skruchę z powodu waszych grzechów! (...)

PŻwB 20.03.1991

CZAS WIELKIEJ PRÓBY WIARY

+ Godzina święta - Czwartek.

W tej godzinie modlitwy, Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika i byłam tam obecna, widziałam wszystko to, co się tam działo. Jednak najgłębiej przejęłam się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem Swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były, jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona, W CHWILI KONSEKRACJI ODPOCZĘŁA MIŁOŚĆ NASYCONA - ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni zewnętrzne zniszczenie, istota jest w Wieczerniku. Przez całe życie nie miałam tak głębokiego poznania tej tajemnicy, jako w tej godzinie adoracji. O, jak gorąco pragnę, aby świat cały poznał tę niezgłębioną tajemnicę.

 (Dzienniczek 684)

 

 

 

Daj mi, proszę, udział

w Twojej eucharystycznej pokorze,
w ciszy, w Twoim ukryciu
i w Twojej modlitwie ku Ojcu.
Daj mi udział

w Twoim nieustannym ofiarowaniu się Mu
w Sakramencie Twojej Miłości.
Nie ma chwili, w której byś się nie ofiarował,
nie ma chwili, w której

Twoje całopalenie na krzyżu
nie byłoby uobecniane przed Ojcem

   

EUCHARYSTIA - ZGŁĘBIANIE  TAJEMNICY 

 

 Boga żywego pragnie moja dusza  (Ps. 42:3)
"Musimy więc chronić tę liturgię, tę Ofiarę. To dla tej Mszy, a nie innej, zostały zbudowane nasze kościoły: dla Ofiary Mszy, nie dla wieczerzy, dla posiłku, wspomnienia czy komunii. Nasi przodkowie zbudowali wspaniałe katedry i kościoły nie jako miejsce posiłku czy wspominek, ale dla Ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, która kontynuuje się na naszych ołtarzach."
Abp Marcel Lefebvre

Link - Święty Proboszcz z Ars o Eucharystii

Zawsze trzymaj się prawdy, nawet gdy chodzi o dobre imię Kościoła.  Każdy Chrześcijanin ma obowiązek być gotowym za Kościół Chrystusowy umrzeć; nikt nie ma obowiązku dla niego kłamać.

Nie ma nawet takiego prawa, by trwać w fałszu  w imię posłuszeństwa - nawet za cenę życia. 

Prawdą jest jednak również potrzeba roztropnego, ofiarnego milczenia,  bo nie jest dobre ani mądre dziecko, które na cały świat rozgłasza to, co złego dostrzega w swojej rodzinie. 

 

*

    Trzeba płakać w duszy swojej z powodu braku należnej Mi czci, także w Kościele Moim, i z bólem wynagradzać, i uzupełniać to, czego brak ze strony dzieci Moich i tych, którzy powinni być dla nich wzorem i przewodnikami.(...) Coraz więcej będzie okazji do współcierpienia z Matką Moją z powodu braku czci, miłości i dostrzegania Mojej żywej obecności w Kościele i wśród ludzi ochrzczonych w Imię Moje.

  Niech płacze dusza twoja - nie nade Mną, lecz nad tymi, którzy okazują Mi lekceważenie i pogardę.  Oni naprawdę nie wiedzą, co czynią, bo nie poznali Mnie, bo nie chcą obcować ze Mną w duszach swoich.  Bo popadli w rutynę i tak naprawdę służą sobie samym posługując się Mną.              Źródło: Słowo Pouczenia 455

*

Módlcie się za Kościół i przede wszystkim za kapłanów, aby Ciało Mojego Syna nie było bezczeszczone. (...)                                                      (TR 3.10.2020)

 

 

Podczas Soboru Trydenckiego podjęto temat prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii. W czasie XII sesji ogłoszono Dekret o Eucharystii i Kanony o sakramencie świętej Eucharystii (DS 1635–1661). W dekrecie tym podkreślono prawdę o tym, że po konsekracji Chrystus zawarty jest w obydwu postaciach podpadających pod zmysły: prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie (vere, realiter et substantialiter).   Kanon 2 brzmi:

"Gdyby ktoś mówił, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii pozostaje substancja chleba i wina wraz z ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przeczył tej przedziwnej i jedynej w swoim rodzaju przemianie całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew, z zachowaniem jedynie postaci chleba i wina, przemianie, którą Kościół katolicki bardzo trafnie nazywa przeistoczeniem – niech będzie wyklęty".

 

 

  SŁOWA   Z   NIEBA   O   EUCHARYSTII

 

Ukrywam siebie, aby nie zniewolić wspaniałością Mojego Daru. Jezus

Najświętsza Maryja Panna:

Oto ósma boleść Mojego Serca: zdrada i lekceważenie Mojego Syna w Najświętszej Eucharystii. (...)

Jego kapłani, Moje dzieci, zdradzają Go, kiedy nie dają innym Go poznać, kiedy przez zaniechanie nauczania o tajemnicy Jego rzeczywistej obecności pozostawiają dusze w ciemnościach niewiedzy, pozbawione żaru i światła. 

Zdradzają Mojego Syna, gdy przez swój przykład zniechęcają innych do oddawania czci, adoracji i miłosnej uwagi Jego obecności.

Zdradzają Go także wtedy, gdy sprawują niegodnie Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej i gdy wydają Go w ręce grzeszników, którzy nie mają zamiaru oddać Mu swoich serc, szukać Jego miłosierdzia i przebaczenia grzechów.

Zdradzają Go, gdy pozostawiają Go samego w zamkniętych kościołach, i utrudniają lub wręcz uniemożliwiają duszom zbliżać się do Tabernakulum i pozostawać w blasku Jego Eucharystycznego Oblicza.

Zdradzają Go również wtedy, gdy pozwalają, by ich kościoły stawały się miejscami pełnymi hałasu i światowej gadaniny, i kiedy nie czynią nic, by ukazać duszom żywą tajemnicę Jego miłości, to znaczy Jego obecność w Tabernakulum.

Mogę opowiedzieć ci więcej o tej ósmej boleści Mojego Serca? Zadaje Mi ją twój brak wielkoduszności; kiedy ci się nie udaje odpowiedzieć miłością na miłość, kiedy żałujesz czasu dla Tego, który jest obecny w Najświętszej Eucharystii z miłości do ciebie.

 

Mówię to nie tylko do ciebie, ale do wszystkich Moich synów kapłanów i do wszystkich konsekrowanych dusz, które żyją z Moim Synem pod jednym dachem, a mimo to traktują Go z obojętnością, niedbałością i z formalnym dystansem.

Moje Serce cierpi również wtedy, gdy Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawuje się w pośpiechu, bez dziękczynienia; gdy w centrum uwagi nie jest Mój Syn, Baranek, lecz Jego sługa, który - zwracając na siebie uwagę wszystkich - odbiera Bogu to, co tylko Jemu słusznie się należy: pełną miłości uwagę każdego serca podczas Świętych Misteriów.

Co jeszcze mogę ci powiedzieć? Czy i ty nie czujesz bólu ósmej boleści Mojego Serca, spowodowanej wciąż na nowo zadawanymi Mi ranami?      (In Sinu Jesu; 15. 09. 2011 r.)

 

***

Pan Jezus:

(...) Moja najczystsza Matka jest wierną i niezastąpioną współpracowniczką każdego reprezentującego Mnie kapłana i kontynuuje Moje działanie w Kościele. Z taką samą uwagą i troszczy się o posługę każdego kapłana i jego duchowe potrzeby, z jaką troszczyła się o Moją działalności Moje potrzeby podczas Mojego ziemskiego życia

 

Kapłani, którzy nie współpracują z Moją Niepokalaną Matką, doświadczą wypalenia w swoim kapłaństwie. To Ja chciałem, aby Moja Matka była przy Mnie w godzinie Mojej największej ofiary. Powierzyłem Jej Mojego umiłowanego ucznia - Jana, by wszyscy kapłani mogli zrozumieć, że miejsce Mojej Matki jest przy boku każdego z nich, szczególnie wtedy, gdy zbliżają się do ołtarza, by złożyć Moją ofiarę Ojcu, i by mówić, i działać w Moim imieniu.

Podczas Mszy Świętej zawsze dostrzegaj Jej mistyczną obecność. Ona jest przy twoim boku. Cieszy się, że rozdajesz owoce Mojego odkupienia i aktywnie w tym uczestniczy. Dłonie każdego kapłana są w pewien sposób złożone w dłoniach Mojej Matki. Ona działa wspólnie z kapłanem. Cicho, lecz bardzo skutecznie uczestniczy w odnawianej na ołtarzu ofierze, a Jej obecność tam jest rzeczywista, chociaż niewidoczna. Kościół już dawno uznał prawdę o obecności Mojej Matki podczas sprawowania Mszy Świętej, lecz dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba, by kapłani pogłębili swoją świadomość tego drogocennego daru. Ona jest Współodkupicielką. Podobnie jak podczas każdej Mszy Świętej odnawiana jest mistycznie Moja ofiara, tak też odnawiana jest jej ofiara, Jej uczestnictwo w Mojej ofierze. Kapłan, który jest tego świadomy i pozwala na to, aby ta prawda przeniknęła jego serce, będzie wynagrodzony świętą gorliwością.

 

Ubolewam nad niedbalstwem, z jakim niektórzy kapłani podchodzą do Moich świętych tajemnic. Lekarstwem na ich brak szacunku, uwagi i pobożności jest dziecięce zwrócenie się do Mojej Matki. To do Niej należy przygotowanie serc kapłańskich do godnego sprawowania Najświętszej Ofiary. Moja Matka troszczy się o swoich synów. Chce widzieć, jak

zbliżają się do ołtarza z pokorą, z czystym i niewinnym sercem, z głęboką adoracją. Towarzyszy każdemu kapłanowi we wszystkich Świętych czynnościach jego posługi. Podtrzymuje każdego z nich swoim wszechmocnym wstawiennictwem.

Moja Matka jest opiekunką wszystkich kapłanów i pragnę, aby za taką była uznawana. Kapłan, który o tym wie, znajdzie schronienie w pokusach; będzie bezpieczny pod płaszczem Jej opieki. Gdyby upadł z powodu swojej słabości lub zaniedbania, Ona go podniesie i skieruje jego kroki na drogę skruchy i świętości.  

(IN SINU JESU 21.02.2008)

Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej ”.  1Kor 11,26