"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

– Pokój niech będzie z tobą. Twoim celem powinno być trwanie w Prawdzie i przyciąganie całego ludu do Prawdy i do Mego Królestwa. Ja jestem Prawdą, a Moim Królestwem na ziemi jest Mój Kościół. Mój Kościół jest Moim Ciałem, które wypełnia całe stworzenie.2289 Życiem Mojego Kościoła jest Moja Święta Eucharystia: Droga do życia wiecznego. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Ja jestem Miłością. Miłujcie Mnie, a będziecie żyli. Poprzez miłość wasza dusza zacznie szukać rzeczy niebieskich. Świat nie może wam zaofiarować niczego z tego, co należy do Mnie. Uchwyćcie się Mnie, a pozostaniecie zakorzenieni we Mnie i w ten sposób osiągniecie życie wieczne, które wam obiecałem.

 

(...) Powierzyłem to Orędzie tobie, bo wiedziałem, że będziesz się odpowiednio troszczyć o Moje Sprawy. Powiedziałem, że powierzyłem ci to Orędzie. Ono nie dodaje nic nowego do Pisma Świętego. Wszystko, co powiedziałem w tym Orędziu, jest zapisane w Piśmie Świętym, jednak wy nie zrozumieliście w pełni tego, co jest napisane. Słyszeliście, że powiedziałem: Ześlę wam Pocieszyciela,2290 aby był na zawsze z wami oraz w tych, którzy Mnie kochają, aby was pouczyć. Mój Duch stanie się waszym Doradcą i Nauczycielem.2291 Bez Niego nawet Moi uczniowie nigdy w pełni nie zrozumieliby ani Mnie, ani Moich pouczeń. Jednak w dniu, w którym powróciłem do Ojca, zesłałem im Pocieszyciela, aby im przypomniał wszystko, co im powiedziałem, kiedy byłem z nimi. Teraz jestem już gotowy przyjść do was, lecz wy wciąż nie rozumiecie, jak i w jaki sposób. A przecież nie mówiłem w metaforach. Mówię wam uroczyście: Ześlę wam Mojego Świętego Ducha w pełni mocy, na całą ludzkość. Znakiem zapowiadającym będą cuda, jakie ukażę na niebie jak nigdy przedtem. To będzie druga Pięćdziesiątnica. Tak Moje Królestwo2292 na ziemi zostanie odnowione.

 

Wielu z was zadaje pytanie: «Kiedy? Kiedy wszystko to się stanie?» Nikomu nie jest dane znać czas i dzień, o którym zadecydował Ojciec posiadaną przez Niego władzą.2293 W przeszłości wasi przodkowie zabijali tych wszystkich, którzy przepowiadali Moje Przyjście. A dziś, w waszym czasie, czynicie to samo. Jak długo będziecie się opierać Memu Świętemu Duchowi Łaski? Nawróćcie się z niegodziwości i módlcie się, by nic z tego, co powiedzieliście, nie potępiło was.2294 Nie wątpcie już dłużej. Wkrótce otrzymacie wylanie Mojego Świętego Ducha, abyście na nowo odzyskali siły.

 

A ty, Moja siostro, przyjmij czułość Tego, który cię ukształtował. Tam, gdzie ty doznałaś niepowodzenia, Ja doznałem powodzenia. Tam, gdzie ty zostałaś pozbawiona środków, Mój Święty Duch udzielał wszystkiego. Wielka jest Moja życzliwość wobec ciebie. Nadal wprowadzaj w czyn lekcje, których ci udzieliłem. Wiedz, że Ja tryumfując dokończę Mojego Dzieła. Vassulo, czy możesz iść ze Mną jeszcze jedną milę?

– Oczywiście, skoro wciąż mam nogi, aby dla Ciebie chodzić.

– Ich surowe traktowanie ciebie nie dotknie cię. Moje Orędzie zostało ujawnione Moim świętym i tym, którzy posiadają dziecięce serca. Mądrość odstrasza mędrców i uczonych, jednak wszyscy ci, którzy podnieśli na ciebie miecz, zginą od miecza. Moje Słowa nie znalazły w nich mieszkania, bo brakuje miłości... Nazywają siebie doktorami prawa... Jakiego prawa? Mojego czy ich? Gdyby zachowywali Moje Prawo, wtedy rozumieliby Mój język.2295 Jednak oni nie pojęli tego, co powiedziałem.

 

Ach! Vassulo, odpłacaj miłością za zło. Przebaczaj i zachowuj Moje milczenie w obliczu każdego potępienia rzuconego na ciebie. Człowiek czerpie ze swych własnych zasobów. Czcij Mnie, bo ode Mnie przychodzisz. Idź tam, dokąd cię posyłam, idź jako świadek i otwarcie głoś wszystko, czego Ojciec i Ja cię nauczyliśmy. Nadeszła godzina szatana, lecz wkrótce Święty Michał wystąpi i biada nie nawróconym grzesznikom! Demon zwymiotował właśnie swą wściekłość na ciebie i na każde z Moich działań podjętych dla waszego zbawienia –oścień nieprawości – jednak Mój Święty Duch przyjdzie ci z pomocą: Moje Orędzie stanie się stałym kantykiem dla uszu tego, kto zechce słuchać. Módl się, Vassulo, bo twoje modlitwy podobają Mi się. Błogosławię cię.

  

2289 Por. Ef 1, 23.

2290 Por. J 14, 16. (Przyp. red.)

2291 Por. J 14, 15-20. (Przyp. red.)

2292 Jezus rozumie przez to Kościół.

2293 Por. Dz 1, 7. (Przyp. red.)

2294 Por. Mt 12, 36n. (Przyp. red.)

2295 W Piśmie Świętym.

 

 

Źródło: https://www.vassula.pl/http-vassulapl-oredzia-do-czytaniahtml.html

 

 

Fragmenty Orędzi Pana Jezusa (Prawdziwe Życie w Bogu 10.12.1995)
To Orędzie nie dodaje nic nowego do Pisma Świętego. Wszystko, co powiedziałem w tym Orędziu, jest zapisane w Piśmie Świętym, jednak wy nie zrozumieliście w pełni tego, co jest napisane... 

14 kwietnia 2021
Eucharystia, Tabernakulum, Matka Boża

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)