"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.   

(1 Tes5,21-22)

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ŚWIAT    DUCHA

SŁOWA Z NIEBA

 

VOX   IESU   CHRISTI

           ΙΧΘΥΣ  znaczy Ryba 

              ΙΗΣΟΥΣ  (Iēsoûs)    - Jezus

              ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) - Chrystus

              ΘΕΟΥ      (Theoû)    - Boga

              ΥΙΟΣ        (Hyiós)     - Syn

              ΣΩΤΗΡ    (Sōtér)      - Zbawiciel

07 grudnia 2020
  Jestem Bogiem Nieba i ziemi. Kocham wszystkich ludzi!
24 listopada 2020
(...)  Wy modlicie się na różny sposób, zanosząc
21 sierpnia 2020
Mówi Jezus: Będę ci nadal mówił o łasce,
11 lipca 2020
Ukazuję ci zło po to, abyś poznając jego
10 października 2019
  Daję ci Mój pokój. Czy zapiszesz Moje Słowa? Tak, Panie… To pokolenie trudno jest ugiąć. Wyniszczeni przez własne grzechy pokładają swą ufność w szatanie, budując swą nadzieję na nim. Chociaż
30 grudnia 2019
W tych dniach chcę ci mówić o „łasce”.(...) Co to jest łaska? Rozpatrywałaś to i wyjaśniałaś wiele razy. Ja jednak chcę ci na mój sposób wyjaśnić łaskę, jej naturę i
11 kwietnia 2020
Fragmenty Poematu Boga - Człowieka 6,1-5 Mówi Jezus: (...) Żadnego cierpienia Mi nie zaoszczędzono. Ani cierpienia ciała, ani umysłu, ani serca, ani ducha. Doznałem wszystkich, wszystkich zakosztowałem, napoiłem się wszystkimi
11 kwietnia 2020
  (...)  Ja, Pan, kocham was wszystkich. Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano o tym. Ja jestem Prawdą,
15 marca 2021
 Fragmenty  rozważań Pana Jezusa danych nam przez włoską mistyczkę Marię Valtortę  (Koniec czasów) Mówi Jezus: Czuj się bezpieczna. Kto ma Mnie, posiada wszystko. Zgo­d­nie z moją obietnicą nie ma już

 Z Orędzia: 

"Oto jak powinniście się modlić:

 

Jahwe, mój Boże, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, usłysz nasze wołanie o miłosierdzie i o pomoc, przebacz tym, którzy nie pokładają wiary w Ciebie, mój Boże, ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić.

Nie uderzaj nas w naszych dniach, wypalając w jednej chwili ziemię. Ale w Twoim Ojcowskim Współczuciu zlituj się nad nami i przebacz nam. Nie pozwól, by zły jak wodę rozlał naszą krew. Przebacz naszą winę, powściągnij swój gniew, pamiętając o naszej słabości.

Powstrzymaj Twych aniołów zniszczenia, dając nam jeszcze jedną szansę okazania się wartymi Twojej Dobroci. Pokładam mą ufność w Tobie. Amen”

Przyjdzie bowiem czas, kiedy zdrowej nauki nie będą mogli znieść; będą szli za własnymi pożądaniami, słuchając nauczycieli, którzy

będą im mówić to, co im schlebia. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.    Zob. 2Tm4,3-4

 

Ja patrzę na tego, który z drżeniem czci Moje Słowo.

Iz66,2

 Słuchaj chętnie każdego słowa

pochodzącego  od Boga.  Syr 6,35