"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ŚWIAT    DUCHA

SŁOWA Z NIEBA

 

VOX   IESU   CHRISTI

           ΙΧΘΥΣ  znaczy Ryba 

              ΙΗΣΟΥΣ  (Iēsoûs)    - Jezus

              ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) - Chrystus

              ΘΕΟΥ      (Theoû)    - Boga

              ΥΙΟΣ        (Hyiós)     - Syn

              ΣΩΤΗΡ    (Sōtér)      - Zbawiciel

17 października 2021
   «(...) Widziałaś ubogi dom i co jeszcze boleśniejsze:
07 grudnia 2020
  Jestem Bogiem Nieba i ziemi. Kocham wszystkich ludzi!
24 listopada 2020
(...)  Wy modlicie się na różny sposób, zanosząc
21 sierpnia 2020
Mówi Jezus: Będę ci nadal mówił o łasce,
10 października 2019
  Daję ci Mój pokój. Czy zapiszesz Moje Słowa? Tak, Panie… To pokolenie trudno jest ugiąć. Wyniszczeni przez własne grzechy pokładają swą ufność w szatanie, budując swą nadzieję na nim. Chociaż
30 grudnia 2019
W tych dniach chcę ci mówić o „łasce”.(...) Co to jest łaska? Rozpatrywałaś to i wyjaśniałaś wiele razy. Ja jednak chcę ci na mój sposób wyjaśnić łaskę, jej naturę i
11 kwietnia 2020
Fragmenty Poematu Boga - Człowieka 6,1-5 Mówi Jezus: (...) Żadnego cierpienia Mi nie zaoszczędzono. Ani cierpienia ciała, ani umysłu, ani serca, ani ducha. Doznałem wszystkich, wszystkich zakosztowałem, napoiłem się wszystkimi
11 kwietnia 2020
  (...)  Ja, Pan, kocham was wszystkich. Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano o tym. Ja jestem Prawdą,
15 marca 2021
 Fragmenty  rozważań Pana Jezusa danych nam przez włoską mistyczkę Marię Valtortę  (Koniec czasów) Mówi Jezus: Czuj się bezpieczna. Kto ma Mnie, posiada wszystko. Zgo­d­nie z moją obietnicą nie ma już

 Z Orędzia: 

"Oto jak powinniście się modlić:

 

Jahwe, mój Boże, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, usłysz nasze wołanie o miłosierdzie i o pomoc, przebacz tym, którzy nie pokładają wiary w Ciebie, mój Boże, ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić.

Nie uderzaj nas w naszych dniach, wypalając w jednej chwili ziemię. Ale w Twoim Ojcowskim Współczuciu zlituj się nad nami i przebacz nam. Nie pozwól, by zły jak wodę rozlał naszą krew. Przebacz naszą winę, powściągnij swój gniew, pamiętając o naszej słabości.

Powstrzymaj Twych aniołów zniszczenia, dając nam jeszcze jedną szansę okazania się wartymi Twojej Dobroci. Pokładam mą ufność w Tobie. Amen”

Przyjdzie bowiem czas, kiedy zdrowej nauki nie będą mogli znieść; będą szli za własnymi pożądaniami, słuchając nauczycieli, którzy

będą im mówić to, co im schlebia. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.    Zob. 2Tm4,3-4

 

Ja patrzę na tego, który z drżeniem czci Moje Słowo.

Iz66,2

 Słuchaj chętnie każdego słowa

pochodzącego  od Boga.  Syr 6,35