O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

  StroN w  BUDoWie

Jeżeli wkradły się jakieś błędy,

będę wdzięczny za  wskazanie. 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

HISTORIA STWORZENIA I DZIEJE  ZBAWIENIA

 NASZA PRZYSZŁOŚĆ

 


Pokolenie słabe, wyniszczone przez grzech, prowadzące świat do chaosu, przyjdźcie i postanówcie zmienić swe życie. (...)

 Koniec Czasów, to szczególne Czasy Łaski i Miłosierdzia, które czekają każdego na ziemi. Módl się za grzeszników, módl się za tych, którzy jawnie odeszli od Prawdy. Powiedz im, przypomnij im, że wszyscy przeminą jak cień na tej ziemi. Zaledwie się rodzicie, a już przestajecie istnieć. Jednak wasza dusza nigdy nie przeminie. Kocham was wszystkich.

(Prawdziwe Życie w Bogu  3.08.2016)

 

DZIEJE STWORZENIA I HISTORIA ZBAWIENIA

 

 

 STWORZENIE NIEBA I ANIOŁÓW

 

       Dziewięć chórów:    adorujący         - Trony, Cherubini, Serafini

                                       niosący Słowo  - Księstwa, Potęgi, Panowania

                                       czynu                - Moce, Archaniołowie, Stróżowie

 

 

 STWORZENIE WSZECHŚWIATA MATERIALNEGO

 

      Ok. 13,73 mld lat temu ( przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania)

               4,6 mld - Ziemia

 

 

Próba wierności Aniołów     

                                 

                          - bunt części aniołów pod wodzą Lucyfera /Niosący światłość/

                          - walka w Niebie. 

                          - strącenie upadłych Aniołów  do piekła.

                                  Z Aniołów światłości stali się aniołami ciemności – demonami niosącymi ciemność, 

                                  nienawiść i śmierć wieczną.

                                                                                                                                                          

                                            ZIEMIA -  CZASY BOGA OJCA

 

 ADAM I EWA – pierwsi rodzice w RAJU

       (nauka: homo sapiens ok. 35 tys. lat temu – do dzisiaj żyło ok. 60 mld ludzi)

 

Próba wierności – dopuszczenie pokusy Lucyfera i pierwszy upadek. 

Mdr 2,24 - szatan, sprawca śmierci, która weszła w człowieka wraz z grzechem

 

Odtąd wszyscy ludzie rodzą się w grzechu (skażeni egoizmem, zmysłowością i pożądliwością). Wyjątkiem jest Niepokalanie poczęta Maryja i Jezus Chrystus - pierworodny wśród stworzenia (poczęty bez fizycznego zbliżenia mężczyzny i kobiety – tak mieli się rodzić w zamyśle Boga wszyscy ludzie, stąd akt seksualny był owym zakazanym owocem).  Pierwsi rodzice jednak ulegli pożądliwości, ten grzech pierworodny zmienił zamysł Boga.  (na podst.pism M.Valtorty)

Odtąd ludzie są bardziej skłonni do zła, przy wrodzonym rozróżnianiu podstawowego dobra i zła.      

Grzechy ludzi  otwierają bramy piekła i dają moc demonom - upadłym aniołom, które mają Boże przyzwolenie na kuszenie ludzi (zapobiegają marazmowi i letniości). Potępieni ludzie nie maja tej możliwości.

 

 

 walka demonów o panowaniew duszach ludzkich

   

Rdz.3,5 – szatan usiłuje skłonić człowieka do występku przez wzbudzenie postawy rywalizacji.

Rdz.6,3 Zepsucie moralne człowieka zmniejsza jego witalność

Rdz 6,11 Skażenie całej ziemi

 

Pycha, pożądliwość, chciwość – trzy trucizny szatana

Szatan podporządkowuje sobie najpierw ciało człowieka – powab cielesny i łakomstwo- najczęstszymi drogami pokus.

 

 

wybrani przez Boga Setyci - zdeprawowanie się Kainici     

 

 Zwycięstwo demonów, ciemności nad światem

     

 

 POTOP ok.4000 r.pne (wg. odkryć archeologicznych) – wygubienie ludzkości

 

                       

 NOE      /tęcza znakiem przymierza Boga z ludźmi/

 

Semici wybranym plemieniem                        

3760 r.pne początek kalendarza Żydowskiego

                         

    Walka demonów o panowanie  w duszach ludzkich

                                                               

    Kult człowieka (samego siebie) i  wieża Babel 

     - rozproszenie ludzi, pomieszanie języków.

        Pierwsze znane cywilizacje: 3100 pne - Sumer, Egipt; 2800 - Chiny

     Hi 1,11; 2,5.7 – szatan wywołuje u człowieka postawę buntu

 

 ABRAHAM

 Ok.1800 r.pne

       /przymierze z Abramem – przejście Boga pomiędzy połowami zwierząt,

              potwierdzane przez potomków Abrahama w znaku obrzezania/

 Zniszczenie Sodomy i Gomory


  PATRIARCHOWIE Izaak, Jakub-Izrael, 12 pokoleń

                       

   1680rpne Izraelici w Egipcie /430 lat/

                       

   MOJŻESZ

1250-1200 WYJŚCIE – ZAWARCIE PRZYMIERZA – PIERWSZE PRAWA

 

1200-1050 12 POKOLEŃ – przymierze wystawione na próbę

 

1050- 586 KRÓLESTWO – prorocy nawołują do przymierza

 

 586- 538 WYGNANIE - oczyszczenie ludu wybranego w niewoli. Pozostały dwa pokolenia.

 

 od 538- ODBUDOWA - odnowiona Wspólnota Oczekuje Mesjasza

 

 

                       CZASY BOGA SYNA

 

 Histora Zbawienia  (wg. Biblii i Pism M. Vltorty)

 

KALENDARZ

                 Ród Kapłański  i Królewski Ród Dawida 

 

 

Żyd

Rzym

Greg

 

 

 

        Anna z pokolenia Aarona i  Joachim z  rodu Dawida                 

Jakub z Nazaretu    Ojciec Alfeusza i  przyszłego męża Maryi Józefa

 

 

 

 

 

 

 

3737

731

-23

1

czerwiec/lipiec  –Narodzenie Niepokalanej Maryi  

 

               3 lata z rodzicami w Nazarecie

 

 

 

 

-22

2

 

 

 

 

-21

3

 

 

 

 

-20

1

 

 

 

 

 

12 lat w świątyni z dziewicami  pod opieką prorokini Anny

 

 

 

 

                                                                                                  

Dekret o odbudowie świątyni

 

 

 

-19

2

 

 

 

 

-18

3

 

 

 

 

-17

4

 

 

 

 

-16

5

 

 

 

 

-15

6

 

 

 

 

-14

7

 

 

 

 

-13

8

 

 

 

 

-12

9

 

 

 

 

-11

10

 

 

 

 

-10

11

 

 

 

745

-9

12

 

 

3752

746

-8

 Wybranie Józefa na małżonka poprzez wyosowanie cudownie zakwitłej gałązki lilii

koniec grudnia (po święcie Świateł -Hanukka-1Mch4,54)

Kwirynius 8 - 6rpne

 

747

-7

Opuszczenie Świątyni i Zaślubiny z Józefem  - miesiąc adar  (luty)

Zwiastowanie – Fiat Niepokalanej (marzec)

Maryja Dziewica, Córka Ojca Przedwiecznego, Oblubienica Ducha Świętego, za Którego sprawą poczęła  Jezusa – nastąpiło wcielenie Syna  Bożego, Drugiej Osoby Boskiej

3 mies. w Hebronie u Elżbiety i Zachariasza

 

 Wymarsz do Betlejem

Narodzenie BOGA-CZŁOWIEKA – JEZUSA CHRYSTUSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

w Święto Świateł

25 Kislew- odpowiadający 14 XII

 

dekret o spisie ludności

 

748

-6

    prawie 10 mies. w Betlejem

    m. Tiszri  IX/X            Ucieczka do Egiptu           

 

1 urodziny w Egipcie w m. Matarea (Matarijah)

po kilku dniach spędzonych w grocie – w wynajętym mieszkaniu. Po hołdzie trzech Mędrców

 

 

749

-5

                                                W Egipcie  

 2  urodziny 

 

 

 

750

-4

      wiosna  - powrót do Nazaretu

 3 urodziny w Nazarecie

Wiosna - śmierć Heroda

 

 

751

-3

   4

 

 

 

 

 

w szkole Maryi

 

egzamin

                                  Życie ukryte

 

 

 

Śmierć Józefa (przed kilkoma laty od rozpoczęcia działalności) PBC2/1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie Jana Chrzciciela-

 

 

 

752

-2

   5

 

 

 

753

-1  pne

   6

 

 

3760

754

 1    ne

   7

 

 

 

 

 2

   8

 

 

 

 

 3

   9

 

 

 

 

     4

 10

 

 

 

 

 5

 11

 

 

 

 

 6

 12

 

 

 

 

 7

 13

 

 

 

 

 8

 14

 

 

 

 

 9

 15

 

 

 

 

10

 16

 

 

3770

 

11

 17

 

 

 

 

12

 18

 

 

 

 

13

 19

 

 

 

 

14

 20

 

 

 

 

15

 21

 

 

 

 

16

 22

 

 

 

 

17

 23

 

 

 

 

18

 24

 

 

 

 

19

 25

 

 

 

 

20

 26

 

 

3780

 

21

 27

 

 

 

 

22

 28

 

 

 

 

23

 29

 

 

3783

777

24

 

30

 

urodziny Jezusa   25 kislew

 

 

3784

778

25

 

 

 

 

 

31

1 rok  Nauczyciel

rozpoczęcie działalności Pana Jezusa: chrzest w Jordanie,

 40 dniowy post na pustyni,

pierwsi uczniowie, pierwszy cud w Kanie dla uświęcenia małżeństwa,

1 Pascha

 urodziny

 

Koniec m. Tebet – połowa stycznia

 

3785

779

26

 

 

32

2 rok  Zbawiciel

2 Pascha

urodziny

 

Wg. historyków

26-36 r Piłat prokonsulem

3786

780

27

33

rok

ży-

cia

3rok  Odkupiciel

3 Pascha. Bóg – Człowiek Jezus Chrystus, Zbawiciel, samego siebie  składa w Ofierze doskonałej Sprawiedliwości Boga Ojca ustanawiając  przy tym Ofiarę Eucharystyczną stanowiącą wieczne Przymierze Krwi  dla ciągłego wynagradzania za grzechy ludzkości   (walka o zbawienie ludzi trwać będzie do końca istnienia świata)

 

 

 

 

 

 

 

Syn Boży wprowadza pierwszych ludzkich mieszkańców do Nieba – Królestwa Bożego (z otchłani)

Syn Boży mocą Swojego ducha Zmartwychwstaje w ciele – przywrócenie Łaski

Eccesia

Wniebowstapienie

Zesłanie Ducha Świętego

 

 

14 nisan czwartek – przygotowanie Paschy  

 po godz. 18 zaczyna się 15 nisan  piątek (11 IV ???)   - Wieczerza Paschalna

- Pierwsza Eucharystia

- Ogrojec i Pojmanie

- Sąd u Annasza i Kajfasza

- Sąd u Piłata i Heroda

- Sąd u Piłata, biczowanie, cierniem ukoronowanie

- Skazanie na ukrzyżowanie

- Droga na Golgotę, Ukrzyżowanie i  Śmierć

- Zdjęcie z Krzyża i złożenie w grobie

16 nisan – sobota

 

17 nisan - po 38 godz. –  5 rano

 

po 40 dniach,

w dzień Pięćdziesiątnicy

 

                 

 

 

ERA CHRZEŚCIJAŃSKA

 

Czas

Znaki czasu  Kościół           (losy na wzór życia Jezusa)         

Znaczenie, Proroctwa i Objawienia

 Znaki czasu świat

 

 

 

 

 

 

      33

 Ok.35

 Ok.44

      43

49/50

      62

 

 

 

 

 

 

 

     70

 

KOŚCIÓŁ - ECCLESIA

Mistyczne CIAŁO   CHRYSTUSA  -  Matka Maryja

 

 Męczeństwo Szczepana

 Nawrócenie Szawła / Pawła

 Wniebowzięcie NMP

 Śmierć Jakuba st. s Zebedeusza

 Sobór Jerozolimski

 Śmierć Jakuba mł. s Alfeusza (strącony z murów świątyni) pierwszego   

                                                                     następcy Pana w Palestynie

 Śmierć św. Piotra

 Śmierć św. Pawła

 

 

 

 

 

 

Śmierć św. Jana – ostatniego Apostoła

 

przybliżenie się Królestwo Bożego – duchowego.

    Gdy człowiek wyrzeka się siebie, detronizuje swoje „ego”  cielesne  (powraca duchowa samoświadomość, tzn.  utożsamia się z „ja” duchowym )  które  na tron swego serca przyjmuje  Jezusa.  Tym  samym  przywraca  w sobie duchowe Królestwo Boże.

   Rozprzestrzenia się ono na ziemi pośród  tych dusz tworząc Królestwo Boże na Ziemi. 

   Nie zdołało ono jednak   ogarnąć świata z powodu  podziału  i odstępstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 nisan oblężenie Jerozolimy zakończone jej zburzeniem.

 Wygnanie Żydów z Palestyny

 

do 325

 

okres ukryty Kościoła i prześladowania

             ê

 

Ciągłość Tradycji utwierdzana w Ojcach i Doktorach Kościoła

 

 

działalność publiczna i prześladowania

 

 

 

XX w

 

 

 

1917

 

 

 

 

1939

 

 

1961

 

1973

 

1981

 

1968-70

0k1989

Droga krzyżowa

Rozpoczęły się czasy ostateczne – wypełnianie się Apokalipsy św. Jana 

      

Fatima objawienia  Maryi nawołujące do pokuty  – nie wypełnione przez Kościół. Stąd wypełnienie się zapowiedzi rozprzestrzenienia się władzy Apokaliptycznego Czerwonego Smoka –  ateizmu komunistycznego. Kościół prześladowany fizycznie. Setki milionów ofiar   

  - z powodu braku odpowiedzi kościoła  i ludzkości na wezwania do pokuty i nawrócenia  wybuch zapowiadanej II wojny światowej

 

  

 Zmiany posoborowe w kościele niezgodne z duchem Soboru Watykańskiego II.

W Kościele rozprzestrzeniają się kłamstwa i błędy. „Pogaństwo  wdarło się co samego wnętrza Kościoła” - Benedykt XVI

Zapowiedziany w Apokalipsie upadek komunizmu -  „Czerwony smok przekazuje władzę Bestii” – masonerii będącej kościołem szatana.  

Rozprzestrzenienie się liberalizmu podstępnie walczącego z Kościołem. Niszczenie duchowości, moralności, czystości.

 

 

 

 

 

 

Działalność Dwóch Świadków z Apokalipsy   NSJ i NSM

 

/Objawienia, proroctwa, znaki, łzy w tym krawe itp./

 

 

 

Garabandal – wezwania i proroctwa

 

ks. Gobbi  - objawienia i kult NSM – Wieczerniki ratunkiem

 

Medziugorje – wezwania i nauka

Na podstawie: Biblii,  Pism Marii Valtorty,

Vassuli Ryden,

objawień w Fatimie, Garabandal,

Medziugorje, 

do ks. Gobbiego,

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI wiek

 

Czas wypełniania się proroctw zna tylko Bóg

 Kalwaria i Agonia Kościoła – błędy i odstępstwa od prawdziwej wiary. Postępująca Ohyda spustoszenia

 

Szaleństwo świata opanowanego przez próżność i pychę.

Hierarchowie Kościoła pociągani przez świat stają się milczący i bezczynni. Wielu zgorszonych

Chrześcijanie zarażeni trucizną świata. Interwencja Boga w uwolnieniu żywiołów  

Wobec braku odpowiedzi na wezwania Nieba do pokuty i nawrócenia   Bóg pozostawia ludzkość jej szaleństwu zniszczenia. 

 

Powrót „komunizmu”. Rosja opanowuje świat

Prześladowanie Kościoła  

 

Zanika wiara w Ofiarę Eucharystyczną   podczas której mistycznie uobecnia się  Ofiara Krzyżowa Jezusa Chrystusa – mówi się o pamiątce, dziękczynieniu, uczcie ale coraz  rzadziej   o  Ofierze wynagradzającej za  wciąż popełniane, coraz straszliwsze  grzechy ludzkości.

 

  

ê

   

Ohyda spustoszenia i czas Antychrystaniecałe 3,5 roku” ???

   

 

 

NSM tworzy Nowy ukryty Kościół

 

 

Zdrajca na wzór Judasza

 

Ohyda spustoszenia w świątyni Pańskiej- zniesienie Stałej Ofiary  jaką  podczas każdej  Eucharystii dokonuje Jezus Chrystus wynagradzając Bogu Ojcu za wciąż popełniane grzechy (Eucharystia już tylko jako spotkanie na pamiątkę, jako uczta, agapa )

 „...on musi przyjść, to jednak biada tym, którzy przyśpieszają jego przyjście i przedłużają je. On bowiem przestanie istnieć  w godzinie od wieków ustalonej, a im dłuższy będzie czas  jego po­bytu, tym więcej będzie dusz, które się zatracą.”                  /KCz 267/

 

Zwycięstwo kłamstwa nad    Dwoma Świadkami z Apokalipsy Ap11,7

 (odrzucenie nadprzyrodzonych działań, objawień) 

 

 

 

Ostrzeżenie -  Objawienie się Pana Jezusa  w wielkiej chwale, w towarzystwie aniołów każdemu człowiekowi na ziemi. Każdy zobaczy swoje grzechy oczami Boga. Wielu umrze z przerażenia.

Będzie to Dzień Pański w którym Antychryst zostanie unicestwiony

 

Nawrócenie się Rosji i Wschodu

 

Nieusuwalny Znak - Cud w Garabandal i Medziuorju

Czas rozdzielenia:

Nawrócenia i Druga Pięćdziesiątnica <   >

powrót świata do grzechu

 

 

- „Powrót (duchowy) Pana Jezusa  przy końcu czasów” -  

   Objawienie się   Pana Jezusa  (np. 1 kor.1,7 )w duszy każdego człowieka, wszyscy  doświadczą Jego miłości i zobaczą własne grzechy widziane Oczami Boga – wielu nawet   umrze z obrzydzenia.

Cała ludzkość rozpozna Jezusa Chrystusa jako Boga lecz większość się nie nawróci. (?)

 

W obecnych pokoleniach

Koniec czasu miłosierdzia, nastaje czas sprawiedliwości Bożej

ê

 „ogień z nieba” 

 Nastąpi zagłada Wielkiego Babilonu – tej cywilizacji Ziemskiej, która uczyniła ją jedyną zepsutą planetę we wszechświecie.

 

Zginą źli i dobrzy, którzy nie uwierzyli proroctwom.

 

 

strącenie demonów do piekła

 

Pozostanie wiernej„Reszty”

 

 

CZAS DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 Nowa Ziemia i Nowe Niebo 

 

Zapowiadane  „1000-letnie ”

KRÓLESTWO BOŻE NA ZIEMI

Tryumf Niepokalanego Serca Maryi   

 

 

 Odpowiada czasowi pomiędzy  zmartwychwstaniem Chrystusa a wniebowstąpieniem.

 

 

 

Zmartwychwstały Kościół tworzy ocalała „Reszta”.

Duchowe zaślubiny – „nowe przymierze wyryte w sercach ludzkich”

 

       to  „Tysiącletnie Królestwo” o którym mówi Apokalipsa św. Jana

 

 

 

 

 Ponowne, krótkotrwałe lecz najstraszniejsze  zdeprawowanie się ludzkości – grzechy otwierają ponownie bramy piekielne.

                 ê

walka i ostateczne zwycięstwo nad złymi duchami

 

Koniec świata końcem wszelkiego życia na Ziemi

                        

 

 

ê    czas trwania czyśćca  (do oczyszczenia ostatnich ludzi)

 

 

 

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA  (w Ciele) na

SĄD OSTATECZNY

Zmartwychwstanie wszystkich ciał    è 

 

strącenie potępionych ludzi na zawsze  do piekła       

                 ê

   Tryumf wybranych

 

 

 KONIEC CZASU  I    WSZECHŚWIATA

 

                 ê

 

 

NOWE JERUZALEM NIEBIAŃSKIE

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczyna się wieczność  (czas nie istnieje, istnieją tylko wartości trwałe dla których już dziś jedynie warto żyć)

 

 

 

 

 

 

 

 

Spójrzmy na to, czego Bóg dokonał i pomyślmy, co przygotował i co jeszcze chce dokonać. Stworzył z niebytu za pomocą energii swojej miłości wszechświat cały. Cała niepojęcie skomplikowana martwa materia i energia nie stwarzają Mu żadnego oporu. Według swego doskonałego zamysłu, z niebytu powołuje do istnienia wszelkie życie, które poprzez Naturę niepojętą w jej różnorodności i złożoności, która przez miliardy lat rozwija się, gdyż nie stwarza Stwórcy  żadnego oporu. W końcu z niebytu wywołał i nas ludzi, najdoskonalsze Swe dzieło, uczynione na swój obraz (niezależna od ciała, nieśmiertelna duchowa samoświadomość, z jej władzami: inteligencja, pamięć, uczucia, wolna wola). Widzimy, doświadczamy, czujemy, że dał nam życie pragnąc byśmy darzyli się nawzajem uszczęśliwiającą miłością dzięki  nadprzyrodzonemu uczestnictwu w Jego Życiu... Dokonałby jeszcze znacznie więcej. Nie potrafimy nawet w przybliżeniu pojąć czym jest to więcej (ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało co przeznaczył Bóg dla tych, którzy Go miłują). Wyniesienie i chwała dla nas niepojęta, nieskończona. Dokonałby tego… gdybyśmy nie stawiali Mu ciągłego oporu. Bo przecież dla chwilowej przyjemności, dla przemijającego zaszczytu, dla chwilowego wejścia w posiadanie jakiejś błahostki  stawiamy Mu opór, buntujemy się i przeszkadzamy w dokonaniu się na nas Jego przewspaniałych dzieł.

Czy nie zgodzimy się z Mądrością, powiadającą, że liczba głupców jest nieskończona? Uznanie swej głupoty- początkiem mądrości, początkiem nawrócenia.

 

 

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję ten portal z własnych środków, nie czerpię stąd żadnych korzyści, a służyć mają powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o uświęcenie i oświecenie światłem Bożej Prawdy.

Strona może zawierać pliki cookies.                                                                                                                                                                              br.stanislaw@gmail.com

 

 

DEO  OMNIA  GLORIA

                            AVE MARIA

Gorliwość i ufność