"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Rozważaliśmy tajemnice chwalebne różańca świętego, by nabierać dystansu do tego świata, do tego, co się w nim dzieje, by trwać w wolności i pokoju żyjąc bardziej dla Nieba. A to dzięki rozważaniu o żyjących tam w Ciele Panu Jezusie i Jego Mamie Maryi. Po zakończeniu otworzyliśmy orędzie (DK459):

 

Kontemplujecie dziś waszą Niebieską Mamę wyniesioną z Ciałem do chwały Raju. Przyłączcie się do radości wszystkich zastępów anielskich, świętych, dusz oczyszczających się jeszcze w czyśćcu. Bierzcie tak udział w radości Kościoła pielgrzymującego przez pustynię świata i historii, który kontempluje waszą Niebieską Mamę jako znak pociechy i niezawodnej nadziei.

 

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla Kościoła na czas jego marszu ku doskonałemu uwielbieniu, jakie pozna on w chwili, gdy Jezus Chrystus powróci do was w chwale.

 

W tych ostatnich czasach wielkiego ucisku, w czasie, który właśnie przeżywacie, a który kończy drugi adwent, jakże wielka nadzieja otwiera się w życiu Kościoła z powodu pewności, że Ja zawsze mu towarzyszę i ochraniam go biciem Mego matczynego i miłosiernego Serca. Moja obecność u boku Kościoła stanowi pociechę w jego cierpieniu, ulgę w zmęczeniu, siłę w przepowiadaniu, wsparcie dla jego wiary, pomoc w jego marszu ku świętości.

 

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla ludzkości wziętej dziś w posiadanie przez Złego, tak bardzo zagrożonej w swym życiu, rozdartej egoizmem i nienawiścią, bratobójczymi walkami i wojnami. Jako Mama pomagam całej ludzkości powrócić do Pana drogą pokuty i modlitwy, nawrócenia, przemiany serca i życia.

 

W ten sposób przygotowuję dla niej nowe dni pokoju, pozbawione strapienia, dni spokojne i radosne.

 

Zwłaszcza w tych ostatnich czasach Moja obecność jest wyraźna po to, by przygotować ludzkość na przyjęcie Jezusa, który właśnie ma powrócić w chwale dla dokonania jej całkowitej i doskonałej przemiany.

 

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla was wszystkich, Moje biedne dzieci, niosące ciężar licznych cierpień i wielkich boleści. Cierpienia te muszą obecnie dla wszystkich wzrosnąć. Boleści będą się coraz bardziej powiększać, żyjecie bowiem w ostatnich czasach wielkiego ucisku.

 

Jeśli chcecie przekroczyć próg nadziei, kontemplujcie dziś waszą Niebieską Mamę wyniesioną do chwały Raju. Sprawiam, że z Mego Niepokalanego Serca zstępuje rosa Boskiego Miłosierdzia, słodki balsam, wylewający się na otwarte i krwawiące rany wszystkich Moich dzieci.

 

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla was, grzesznicy i zagubieni; dla was, chorzy i zrozpaczeni; dla was, uciskani i prześladowani, bici i miażdżeni, dotknięci przemocą i nienawiścią; dla was, deptani i masakrowani w bratobójczych walkach i wojnach.

 

U kresu wielkiej próby odczujecie Moją matczyną obecność, którą pomagam wam przekroczyć próg nadziei, abyście weszli w nową erę pokoju, która zabłyśnie dla Kościoła, dla ludzkości i dla was wszystkich poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla was grzesznicy i zagubieni; dla was, chorzy i zrozpaczeni; dla was, uciskani i prześladowani... - Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK 549).

06 lutego 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)