"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

 

   Pewien człowiek zabrał jajo z gniazda orła, by podłożyć je do wysiedzenia kurom. Po pewnym czasie w kurniku razem z kurczakami wylęgło się orlątko. Wraz z kurami dorastało, a nie mając innych wzorców przyjęło ich mentalność.  Jak  każdy „ptak” orlik codziennie walczył o ważniejszą pozycję w kurniku, o wyższą grzędę, chodził po wybiegu zawsze ze wzrokiem skierowanym na ziemię, by rozgrzebując ją wyszukiwać co lepszych kęsków dla siebie. Kiedyś jednak tknięty jakąś wewnętrzną potrzebą, jakąś nieokreśloną tęsknotą, podniósł głowę i dostrzegł wysoko na niebie dwa majestatyczne ptaki. Wolne i swobodne szybowały z wyraźnym upodobaniem  ledwie poruszając skrzydłami.

Oszołomiony zawołał:

- Co to jest, co to jest?!Jakość naszego życia - kury czy orła. O drodze do prawdy

Mądre kwoki poinformowały go:

- To królewskie ptaki – orły!

A pan kurnika, kogut dodał:

- Nawet nie myśl o tym, my jesteśmy inni niż one.

Orlik gorąco zapragnął wzlecieć jak orły, ale ilekroć rozpościerał skrzydła, by spróbować wznieść się, kogut i kury powstrzymywały go przekonując, że jest dziwakiem, odmieńcem, głupcem, bo przecież kury i koguty nie latają, że jest to wręcz niebezpieczne, zaszkodzi sobie i innym. Wpojono orlikowi to przekonanie i tego już się trzymał. Co najwyżej, co jakiś czas zatrzepotał skrzydłami.  W swej świadomości pozostał do końca życia kurą z kurnika i nigdy nie wzleciał poza granice tego małego zaślepionego światka, w jakim przyszło mu żyć.

 

 

   To obraz dominującej mentalności, do jakiej doszła nasza cywilizacja. Możemy wyzwolić się, albo egzystować podporządkowani. Wzrastając nauczyliśmy się posługiwać jej logiką, która wrodzoną potrzebę życia w poczuciu szczęścia usiłuje zaspokoić jego namiastkami. To tak, jak gdybyśmy otrzymawszy bezcenny prezent zadowolili się jedynie pięknym, lecz bezwartościowym opakowaniem.

Jeżeli nawet zdecydowana większość ludzi wokół nas gardząc bezcenną zawartością przecenia wartość opakowania, to przecież nie nadaje to mu bezcennej wartości, ani nie czyni wszystkich mądrymi.

 

    Czy odkryłem i cenię to, co w tym życiu jest prawdziwie bezcenne? Do tego potrzeba przejść na inny, dziś niejako zapomniany model myślenia, zdobywając się jedynie na „wysiłek” patrzenia prawdzie w oczy. Potrafi to prostolinijne dziecko. Dla umiejących patrzeć w prostocie, dla uczciwych względem siebie nie jest to zbyt trudne, ale prosta logika może być nie do przejścia dla osób o już nazbyt skomplikowanej i zagmatwanej psychice.   Choć powodowani zaburzaniem owego dobrego mniemania o sobie wyciągać będziemy może pochopne wnioski, a stąd wielokrotnie pojawiać się będzie niechęć i potrzeba ucieczki od tych rozważań, to jednak przezwyciężenie pojawiających się odczuć nie będzie dla nas złem, a dobrem. Wszak tak jak nie jesteśmy samym tylko ciałem, nie jesteśmy też uczuciem. Możemy i powinniśmy umysłem i wolą nie tylko nad nimi zapanować, ale nauczyć się traktować swe zmienne stany jako informacje na swój temat, odkrywać ich źródła. Dzięki świadomemu rozpoznaniu swojej aktualnej sytuacji możemy przezwyciężać przyczyny bolesnych przeżyć   przekształcając siebie lub rzeczywistość wokół siebie. Tylko ludzie silnie zniewoleni rezygnują z refleksji i zmiany swojego sposobu myślenia czy postępowania. Radzą sobie z sobą ucieczką w najprostsze lecz najgorsze rozwiązania – coraz większym otumanianiem siebie wszelkimi dostępnymi środkami.

 

Zatem konsekwencją upierania się przy swoich błędnych mniemaniach jest postrzeganie zniekształconego obrazu świata, a właśnie skutkiem tego są dramaty i tragedie życiowe.   Najczęściej mają one zgubny wpływ nie tylko na nas, ale również na najbliższe nam osoby i nasze otoczenie. Warto więc stanąć niejako przeciwko sobie, by zacząć je weryfikować.

 

 <><

Jakość życia kury i orła

03 października 2019
Jakość życia kury i orła - O drodze do Prawdy