"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

„Jestem Bogiem, jestem szczęśliwością samą, Miłością samą. (...)

Mogłem was olśnić, (zmusić) do rzucenia się na twarz przed Mym Boskim Majestatem, tak jak uczynię to w Dniu Sądu, ale Ja wolałem się stać żebrakiem waszej miłości, ukrytym pod osłoną człowieczeństwa, jak dziś ukryty jestem pod osłoną postaci Hostii.

 

Czemu tak robię? Dlatego, że Jestem prawdziwą Miłością, a prawdziwa Miłość nigdy nie narzuca się, a pyta: czy chcesz mnie?

 

Dlatego oddaję się w pełni duszom, które odpowiadają na to ciche wezwanie-pytanie w ich duszach; każę się szukać - Oblubieniec z Pieśni nad pieśniami - by ma oblubienica dała Mi całą swą największą miłość i tęsknotę, do jakiej jej serce jest zdolne. Wtedy łączę ją z Mą Boską Miłością i stajemy się jedno, ale i wtedy, gdy to czynię, jestem zakryty. Inaczej moja gołąbka spłonęłaby w żarze Mej Miłości, w Niebie dopiero pozna, jak była na ziemi złączona ze swym Boskim Oblubieńcem.

 

Chcę, by Mnie kochała, wierząc Mej Miłości, bo w pełni żyć nią będzie dopiero w wieczności. Miłość się oddaje, na ślepo oddaje Umiłowanemu, bo Mu ufa, bo wie, że Miłość tylko dobrze jej uczynić może.”

(Dialogi 1516)

 

Jestem Bogiem, jestem szczęśliwością samą, Miłością samą...

13 października 2019
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)