"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Szanujmy Kapłaństwo!  

 


  

 

(...) Jak bardzo Jezus was umiłował!

«Umiłowawszy Swoich na świecie do końca ich umiłował». «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał».

 

Jak bardzo Jezus was kocha! On odnawia każdego dnia dar Swej ostatniej Wieczerzy, Swej ofiary dokonanej na Kalwarii. Wy jesteście ważną częścią Jego planu Miłości. (...)

 

Jezus przychodzi za pośrednictwem was – Swych Kapłanów i synów, których Ja szczególnie miłuję.

Jezus przychodzi przez wasze słowo, powtarzające wszystkim ludziom we wszystkich językach słowa Jego Ewangelii zbawienia: 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».  (...)

 

Jezus przychodzi przez Ofiarę Eucharystyczną. Odnawia ona Ofiarę złożoną przez Niego na Kalwarii, aby Jego Boską Krwią zmyć dzisiaj wszelki grzech i zło świata. «To czyńcie na Moją pamiątkę».

 

Jezus przychodzi w sakramencie Pojednania, wprowadzającym wszystkich grzeszników do domu Jego Miłosiernej Miłości. «Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone».

 

Jezus przychodzi w sakramentach, których jesteście szafarzami, i poprzez waszą osobę, która powinna odzwierciedlać światło Jego ustawicznej Obecności. «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

(...) Proszę każdego z was o udzielanie wszystkim radości płynącej z Jego Boskiej Obecności wśród was. Wtedy – w ogromnych ciemnościach ogarniających jeszcze wszystko – oświetlicie ziemię Światłem Jezusa Chrystusa, przychodzącego za waszym pośrednictwem.

 


 

Szanujmy Kapłaństwo. Nie mówmy nigdy źle o kapłanach, nie krytykujmy, nie osądzajmy, nie potępiajmy absolutnie nikogo.  Kapłan, niezależnie jaki sam jest - ratuje świat  sprawując Święte Sakramenty, sprawiając, że Jezus przychodzi do nas. 

Nie czyńmy się oskarżycielami ani sędziami kogokolwiek. Szatan jest oskarżycielem,  Bóg jest Sędzią.    Świat stacza się, nie tylko przez złe czyny. Złe słowa i myśli również powodują deprawowanie się świata, przez co sami cierpimy i powiększamy swoje wzajemne cierpienie.  Bądźmy we własnych myślach życzliwymi obrońcami cierpiących ludzkich dusz. Jezus przychodzi, by uczyć nas być jak On - życzliwymi i ofiarnymi. 

 

 

 

 

Jezus przychodzi - Wieczernik (DK 399)

20 marca 2021
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)