"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym...   Am 3,7

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Indiański chłopiec pyta swojego dziadka:

- Dziadku, co sądzisz o współczesnym świecie?

 

Starzec chwilę pomyślał i mówi:

- Ze światem jest tak, jak z ludzkim sercem, w którym jakby walczyły ze sobą dwa wilki. Jeden dziki i zły, a drugi oswojony i dobry.

- A który wygrywa? - pyta wnuczek.

- Ten którego karmimy.

 

    Karmimy się tym, jaką sobie wybieramy stację radiową czy telewizyjną, jaki włączamy film, jaki preferujemy portal, po jaką sięgamy gazetę czy książkę, w czym uczestniczymy, jakie dobieramy sobie towarzystwo, co wypisujemy w internecie...

A wybór najczęściej zależy od przypadkowo przyjętych przekonań i przyswojonych upodobań, ale także od tego, co nam schlebia.

 

    Współcześnie - czy nam się to podoba czy też nie - na naszą świadomość mają również wielki wpływ narzucające się, natarczywe, agresywne reklamy rozbudzające szalone pragnienia.Te moje poszukiwania dobra, prawdy i piękna również mogą stanowić pokarm, tyle, że wzmacniający to, co jest w nas dobrego, a czego może się już lękamy, by nie okazać się śmiesznymi w oczach tego niestety coraz bardziej upadlającego się i rywalizującego świata.

 

><>

 

 

Karmienie się prawdą i fałszem


02 października 2019
Karmienie się dobrem i złem - o drodze do Prawdy