"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Karol de Foucauld - wzgardził całym światem odkrywszy wspaniałości Boga... W rocznicę przejścia do Nieba wspominamy wyjątkową, niezwykłą postać...

01 grudnia 2020

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

Szczególny to wzór na te nasze obecne czasy powszechnego hedonizmu, pogoni za przyjemnością, wygodą, zaistnieniem, posiadaniem, panowaniem, zaspokojeniem żądz... - które pociągają ale nigdy nie dają zaspokojenia ludzkiemu sercu, nie przysparzają ludziom szczęścia.

 

Karol miał wszystko od urodzenia. Urodził się bowiem w arystokratycznej rodzinie w Strasburgu. Rok 1858. Od młodości dziedzic ogromnego majątku. Delikatnie mówiąc używał życia, nie dbał o moralność nawet jako oficer armii francuskiej. Miał gest, potrafił np. dla swoich kompanów wykupić całą piwnicę win. Walczył w Algierii gdzie wsławił się bohaterstwem, za które został odznaczony. Odszedł z armii, nie potrafił już żyć dawnym życiem. Szukał Karol de Foucauld przemierza pustynię na koniuswego miejsca, celu, sensu życia. Podróżował po Algierii, Tunezji i Maroku. Pragnął poznać prawdę o Bogu, modlił się:

 

"Boże mój, jeśli istniejesz, spraw, abym Cię poznał".

 

Bóg odpowiedział na jego wołanie obdarzając licznymi darami i pociągając coraz bardziej ku Sobie. Samo nawrócenie rozpoczęło się od kratek konfesjonału (1886r.) Wstąpił potem do najtrudniejszego z istniejących - zakonu Trapistów. Tu jego postawa mnie zadziwiła. Nie całkiem podobała mu się postawa zakonników żyjących przecież w wielkim ubóstwie. Mając do dyspozycji jedynie suchy chleb, ci którzy sięgali po niego jako pierwsi, wybierali dla siebie najlepsze kromki, zamiast z miłości zostawiać je ostatnim. Jego dobrowolne wyrzeczenie się siebie było więc absolutne, tym bardziej, że wciąż mógł dysponować ogromnym majątkiem. Zwolniony ze ślubów udał się do Nazaretu, gdzie przy klasztorze sióstr, jako ubogi brat zajmował się prostymi pracami gospodarczymi. Mieszkał w komórce na narzędzia. Tu czuł się szczęśliwy pragnąc upodobnić się do ubóstwa Chrystusa. Do swego dawnego zakonu (o.Marcina) pisał: "Być z Bogiem ubogim i pokornym robotnikiem, prowadzić w wierności, miłości, wdzięczności najbardziej uniżone życie, być zawsze na ostatnim miejscu... (1892).

 

Z miłości do Jezusa umiłował ostatnie miejsce. Nie rywalizował z nikim o nic, służył jak Jezus  nie chcąc być bogatszym od swego Mistrza, Nauczyciela, Zbawcy.

Trudne to do pojęcia dla nas pragnących i goniących za wielkością, za ludzką chwałą,  za używaniem życia, za byciem  lubianym, cenionym, kochanym, wpływowym...   Niepojęte ale za to jakże bardzo uwidacznia się nam potężne działanie Bożej Łaski całkowicie przemieniającej ludzkie serce. Z  wpływowego bogatego arystokraty dobrowolnie stał się nikim dla świata.  Co w nim takiego było, że Łaska tak potężnie mogła zadziałać? 

 

Łaska nie nakazuje wyrzeczenia się natychmiast wszystkiego wbrew sobie. Bóg jest delikatniejszy niż najdelikatniejsza matka. Pociąga i przemienia serca tak, że to, co dla człowieka wydawało się dotąd cenne staje się mało wartościowe, wręcz bezwartościowe, a To co było może bezwartościowe staje się teraz bezcenne.  

Karol za namową ksieni klasztoru przyjął święcenia kapłańskie. Następnie osiadł w pustelni na południu Algierii. Służył pomocą miejscowej ludności, napisał regułę swojej wymarzonej wspólnoty Małych Braci Jezusa. Nie doczekał się jej jednak (powstała dopiero po jego śmierci). W 1916 r. wybuchła wojna między miejscowymi plemionami. Wieczorem 1 grudnia 1916 r. grupa uzbrojonych jeźdźców najechała pustelnię. Pilnujący go uzbrojony chłopiec prawdopodobnie przypadkowo wystrzelił trafiając Karola.

Gdy następnego dnia przybyli tam francuscy żołnierze znaleźli go już martwego. Obok zobaczyli leżącą na ziemi Hostię. Dzisiaj szczególną wartość stanowi zanotowany fakt, że jeden z żołnierzy ukląkł, nie dotykając jej rękami schylił się i z  ziemi na język przyjął Komunię Świętą.  

Ciało brata Karola de Foucauld od 1929 r. złożone jest w El Goléa. Beatyfikacja odbyła się 13 listopada 2005 roku w Rzymie.

 

Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tyle milionów współczesnych mu  ludzi przeżyło swe życie goniąc za bogactwem i pozycją społeczną, i żaden ślad po nich dziś nie pozostał. Jeżeli nawet czymś błysnęli, zaistnieli w swoim środowisku, to było to jedynie jak błysk flesza.  Karol  miał wszystko  za czym ludzie gonią upatrując w tym swego szczęścia  i  wszystkim wzgardził pragnąc jedynie miłości do Miłości, zjednoczenia się z MIŁOŚCIĄ. To było jego szczęście, osiągnął szczęście, pragną go dla innych, pragnął podobać się Bogu, żył dla chwały Boga.  Dzięki temu prawdziwie zaistniał, odniósł najwyższy życiowy sukces - na ziemi i w Niebie -  na wieczność całą. Stał się lśniącą gwiazdą Nieba i ziemi. Bo wciąż ten poszukiwacz prawdy i miłości oddziałuje na nas przyobleczony Bożym dobrem, miłością, światłością, wyjątkową pokorą...  Ile dobra swoim życiem uczynił pozna dopiero na Sądzie Ostatecznym, bo przecież do końca świata będzie pozytywnie wpływał na ludzi. 

 

Pozdrowiony bądź czcicielu Miłości, miłośniku prawdy szukający małości. Pomóż nam zejść z drogi porównywania się i rywalizacji w pogoni za wielkością, pomóż wejść na drogę małości, na drogę prawdy o sobie, na drogę prostoty, dziecięctwa Bożego. Pomóż nam świadomie i całym sercem wypowiadać modlitwę:

Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według Serca Swego.

 

Cytaty pomogą zrozumieć, co nim kierowało i najlepiej ukażą jego piękną duszę:

 

Niech jedynym naszym skarbem będzie Bóg, niech nasze serce będzie w całości skierowane ku Bogu, całe w Bogu, całe dla Boga ..., dla Niego samego. Bądźmy wyzuci ze wszystkiego, wszystkiego, wszelkiego stworzenia, wyzbyci nawet dóbr duchowych, nawet łask Bożych, opróżnieni ze wszystkiego ..., by móc być całkowicie pełnymi Boga (...) On ma prawo do wszystkiego, do całego naszego serca: zachowajmy je całe, w całości dla Niego samego.

( Mały Brat Jezusa 89 )

 

Oto Moje Ciało..., oto Moja Krew (Mt 26,26-28) Jak bardzo ta nieskończona łaska Świętej Eucharystii powinna skłaniać nas do ukochania Boga tak dobrego, Boga tak nam bliskiego, Boga z nami, tak bardzo w nas, to piękno i najwyższa doskonałość dająca się nam, wstępująca w nas, nie sposób wyjaśniać to do głębi oczywiste... Jak łagodnymi, dobrymi dla wszystkich powinna nas czynić Święta Eucharystia, to wydaje się równoznaczne: czyż język, który dotykał Boga będzie mówił coś innego, niż słowa godne Bożej miłości, czy dusza, która przyjęła Boga wyda myśli, które nie byłyby zgodne z Bożą dobrocią, czy ciało, w którym przebywał Bóg, będzie spełniać uczynki niegodne wyrozumiałości swego boskiego Mieszkańca? Czyż ta istota, którą Bóg uczynił swoim mieszkaniem, swoją świątynią, nie powinna być przepełniona dobrocią niebiańskiego Gościa?

                                                         ( 1897 Do moich najmniejszych braci 93-94 )

 

Kiedy prześladowanie, myśl o bliskim męczeństwie, choroba, wreszcie wizja śmierci pukają do drzwi, niech nasze pragnienie wyniszczenia, by widzieć Jezusa rozpala się, jak ogień, który po dorzuceniu drzewa płonie wyżej i jaśniej. Prześladowanie, choroba, niebezpieczeństwo są dla nas jak dźwięk zegara, który każdym wybiciem godziny wydobywał drżenie radości św. Teresy:  "Już o godzinę krótsze oddzielenie od Jezusa" jest wezwaniem: "Oto Oblubieniec nadchodzi" jest nadzieją, że już niedługo będziemy na zawsze z Nim zjednoczeni, nie mogąc nigdy więcej ani Go obrazić, ani Mu się nie podobać, ani przestać, Go kochać i wielbić..., (zjednoczeni) z Tym, którego kochamy jedyną miłością, który jest całym naszym życiem, całym pragnieniem, całym dobrem, całą naszą miłością....

 

( 1902 Reguła i Dyrektorium 309 )

 

Panie Jezu, jak szybko stanie się ubogim ten, kto kochając Ciebie całym sercem nie będzie mógł znieść, że jest bogatszy od swego Umiłowanego...! Panie Jezu, tak szybko stanie się ubogim ten, kto rozważając, że to, co czyni się jednemu z najmniejszych czyni się Tobie, będzie zaradzał wszystkim biedom wokół siebie...! Jak szybko zostanie ubogim ten, kto z wiarą przyjmuje Twoje słowa: jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim ..., błogosławieni ubodzy (...). Boże mój, nie wiem, jak to możliwe dla niektórych dusz widzieć Cię ubogim i dobrowolnie pozostać bogatymi, wiedzieć, że się jest o wiele możniejszym od swego Mistrza, od swego Umiłowanego, nie chcieć upodobnić się do Ciebie we wszystkim, co tylko od nich zależy, a szczególnie w Twoim uniżeniu; chciałbym bardzo, mój Boże, aby Cię te dusze umiłowały lecz myślę, że ich miłości czegoś brakuje i w każdym razie ja nie mogę kochać bez tej potrzeby przemożnej potrzeby zjednoczenia, upodobania (...). Być bogatym, żyć wygodnie i spokojnie z mojego majątku kiedy Ty byłeś ubogi, w niewygodach z trudem utrzymując się z ciężkiej pracy! Jeśli o mnie chodzi, nie mogę mój Boże...,nie mogę tak kochać...                                                                                                                                                               (Ostatnie miejsce 174-175 )

 

W duchu wyrzec się wszystkiego, sercem od wszystkiego się uwolnić być ubogim duchem, wolnym od przywiązań to absolutnie nieodzowne, aby być uczniem Jezusa.           ( Mały Brat Jezusa 92 )

 

Módlmy się z prostotą Jezusa, z Jego mocą Jego umiłowaniem do Boga i człowieka ... Bardzo módlmy się za wszystkich, bo wszyscy są "w sercu Jezusa.       ( Duch Jezusa 108 )

 

Jak Ojciec żyje w Synu poprzez miłość, podobnie i my powinniśmy żyć w każdym człowieku dzięki miłości do niego..., i do tego stopnia winniśmy każdego kochać, by miłością żyć w nim, a nie w samym sobie (...) Niech w nas będą jedno, niech nasza miłość do Boga będzie aż tak ze wszystkimi jednoczącą.

                                                                                                                                          (Mały brat Jezusa 120-121)

Jeśli jest we mnie jakaś myśl przeciwna miłości należnej bliźniemu, jest to myśl przeciw samemu naszemu Panu, ponieważ mówił On: cokolwiek czynisz jednemu z tych małych, Mnie czynisz.                                                                        ( Ostatnie miejsce 256 )

 

Modlić się, to mówić do Boga: modlić się to wychwalać Boga; modlić się, to mówić Bogu, że się Go kocha; modlić się, to kontemplować Boga; modlić się, to duchem i sercem być przywiązanym do Boga; modlić się, to prosić Boga o przebaczenie; modlić się, to wzywać Boga na pomoc; modlić się; to prosić Boga o świętość i zbawienie dla siebie i innych ludzi...  Miłość wymaga jednak powiedzenia, że się kocha, powtarzanego we wszystkich formach, potrzebuje wielbić tego, kogo się kocha, ciągle i bez miary. Modlitwa jest więc nieodłączna od naszej miłości do tego stopnia, że stanie się jej miarą...                                                                                                                     ( Duch Jezusa 76-77 )

 

Im mocniej obejmujemy krzyż, tym ściślej lgniemy do przybitego doń Jezusa.               ( Krzyczeć Ewangelię 43 )

 

Żyć dzisiaj tak, jakbym wieczorem miał umrzeć jako męczennik.                                       ( Sam z Bogiem 113 )

 

Jezus mówi: Moje Serce jest skrótem religii: Serce, którego widok przypomina o miłości, jaką Bóg ma dla was i tej jaką powinniście Mu oddać... Chce On, byście Go posiedli na wieki, byście zostali w Niego przemienieni i w pewnym sensie przebóstwieni: oto jest miłość Boga do was, nieskończona poprzez nieskończone dobro, którego dla was pragnie, miłość przypominana przez moje Serce. (...) Cała religia wyraża się w słowie miłość miłosierdzie.

                                                                                                                                                          ( Duch Jezusa 261 )

 

Jesteś tu, Panie Jezu... Jak jesteś blisko, mój Boże! Mój Zbawicielu! Mój Jezu, mój Bracie, mój Oblubieńcze, mój Umiłowany! (...) To wielki absurd, jeśli wydaje się nam, że istnieje coś lepszego dla Jego chwały, niż przyjść do Jego stóp. Kochajmy Go możliwie najbardziej, oto cała nasza powinność teraz i w wieczności... Kiedy się kocha, czyż nie uważa się za dobrze, doskonale wykorzystany cały czas, spędzony z osobą kochaną? Czyż nie jest to czas najlepiej użyty, oprócz tego, gdy chęć, dobro kochanej istoty wzywa nas gdzie indziej?

                                                                                                                                               (Ostatnie miejsce 81- 83 )

Karol de Foucauld w 1901 roku przed swoją pustelnią w Beni Abbes w Algierii ze swoim katechumenem

Najświętsze Serce Jezusa, dziękuje żeś mi dało, w cierpieniu za mnie dowód Twojej miłości, że odtąd jestem przynaglony do niewzruszonego zaufania Twojej miłości, do nieskończonej nadziei... Jakie by nie były moje niewierności, niewdzięczności, egoizm, opieszałość... Jakie by nie były moje winy wobec Ciebie, o Serce Jezusa, doświadczywszy dowodów Twojej miłości, będę w nią zawsze wierzyć, w miłość stałą, wierną, niezachwianą mimo moich niewierności. Zawsze będę wierzyć, że trzeba mi tylko powracać do Ciebie, by Cię spotkać gotowym do przebaczenia, do przyjęcia mnie, jak ojciec przyjął marnotrawnego syna... gotowym do pomagania mi - z mocą Bożą i pragnieniem większym, niż mogło by mieć najgorętsze serce ludzkie - bym odtąd w każdej chwili życia takim był i to czynił, co Tobie podoba się najbardziej... O Serce Jezusa, dzięki Ci!

                                                                                                                                                ( Duch Jezusa 179 - 180 )

 

Bóg wiedzie nas tak zaskakującymi drogami! Jakże byłem od sześciu miesięcy prowadzony, przerzucany, Staoueli, Rzym, a teraz nieznane. Jesteśmy suchym liściem, pyłkiem, bańką mydlaną. Bądźmy tylko wiernymi i dajmy się prowadzić z wielką miłością i posłuszeństwem tam, gdzie popycha nas wola Boża..., aż po ostatni powiew tego błogosławionego wiatru, który zaniesie nas do Nieba.

                                                                                                                       ( Listy do moich braci trapistów 153 )

 

 

I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha ( J 19,30 ) Mój Panie Jezu, umarłeś i to za nas! Gdybyśmy rzeczywiście w to uwierzyli, jakże zapragnęliśmy umrzeć, umrzeć śmiercią męczeńską. (...) Tym, czego od ludzi możemy doznać najdotkliwiej, jest unicestwienie nas w wielkich udrękach, a taka śmierć, przyjęta w zgodzie z Twoją wolą i miłością jest łaską doskonałą... po trzykroć błogosławionym naśladowaniem Ciebie mój boski Jezu... Z jakiegokolwiek powodu by nas zabito, jeśli w duszy przyjmujemy śmierć niesprawiedliwą i okrutną jako błogosławiony dar z Twojej ręki, jeśli dziękujemy Ci za nią jako za słodką łaskę... jeśli ofiarujemy ją Tobie jako dar najlepszej woli, jeśli bez oporu przyjmujemy Twoje słowo i Twój przykład wówczas jaki by nie był powód, dla którego się nas zabije umrzemy z czystą miłością, a śmierć nasza będzie dla Ciebie ofiarą o miłej woni i jeżeli nawet nie będzie to męczeństwo dosłowne w oczach ludzkich, będzie nim w Twoich oczach, stając się najdoskonalszym obrazem Twojej śmierci....

Bo o ile nawet w tym wypadku nie oddaliśmy krwi za wiarę, całym sercem ofiarowaliśmy ją i wylali dla Twojej miłości.

                                                                                                                           

                                                                                                                                   ( Wobec Boga jedynego 193-194 )

 

 

Karol de Foucauld 

 

        Karol de Foucauld - Tamanrasset