"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

   Przeczytałem artykuł na portalu "Zmiany na Ziemi" dotyczący rozumienia upływu czasu.  Nie jest on może łatwy do zrozumienia dla kogoś, kto nie interesuje się nauką, ale jakże ważne jest co z niego wynika. Wychodzi bowiem na to, że aby naukowcom poukładały się badania i wyliczenia, potrzebne jest uznanie istnienia Boga. Spróbuję w prosty sposób nakreślić o co chodzi. 

 

   Od stu lat fizycy zmagają się z problemem sprzeczności, jakie odkryli pomiędzy prawami fizyki (obowiązującymi w makro skali) i prawami kwantowymi (obowiązującymi w świecie cząstek elementarnych, z których składa się cała materia).  

Każde z owych praw stanowi jakąś konkretną inteligentną informację. W niewiadomy dotąd sposób oba te  jakby całkiem sprzeczne ze sobą, wykluczające się nawzajem prawa jednak tworzą wszystko to, co widzimy i czym sami jesteśmy. A z tego wynikałoby, że musi istnieć coś, co je godzi.  I naukowcy drążą temat usiłując połączyć te dwa  sprzeczne prawa w jedną spójną, zunifikowaną  Teorię Wszystkiego.   Poniżej fragmenty artykułu. Nie trzeba go usiłować zrozumieć lecz uświadomić sobie końcowy wniosek.

 

"Zdaniem ekspertów upływ czasu jest jedynie dziwną właściwością splątania kwantowego. Odkrycie może pomóc w odnalezieniu zunifikowanej teorii wszystkiego. Obecnie funkcjonują odrębnie zarówno teoria mechaniki kwantowej jak i teoria względności. Obie jednak zdają się pozostawać rozłączne i dopiero usunięcie czynnika czasu pozwala doszukiwać się części wspólnej.

(…)

Stworzono model wszechświata składający się z dwóch fotonów. Jeden z pary był zorientowany - spolaryzowany wertykalnie, a drugi horyzontalnie. Ich stan kwantowy, a więc i polaryzacja, są potem wykrywane przez serię detektorów. Okazuje się, że dopóki nie dojdzie do obserwacji ostatecznie determinującej układ odniesienia, fotony znajdują się w klasycznej superpozycji kwantowej, czyli były zorientowane zarówno wertykalnie jak i horyzontalnie.

 

Oznacza to, że obserwator odczytujący wskazanie zegara determinuje splątanie kwantowe wpływając na wszechświat, którego częścią się staje. Następnie taki obserwator jest w stanie odebrać polaryzacje kolejnych fotonów na podstawie kwantowego prawdopodobieństwa.

 

Koncepcja ta jest bardzo kusząca, ponieważ wyjaśnia wiele rzeczy, ale w naturalny sposób prowadzi do konieczności istnienia "super-obserwatora", który byłby ponad te wszystkie determinizmy i kontrolowałby wszystko, jako całość. Innymi słowy próba zrozumienia czy jest lub czym jest czas, w naturalny sposób przybliża nas do pojęcia celu istnienia Boga".

 

 

Co dla mnie z tego wynika? Że Bóg wszystkiego próbuje, by dotrzeć do świadomości człowieka, by patrzący zaczęli widzieć, a słuchający zaczęli słyszeć.

 

 

Koncepcja naukowa wskazująca 
na konieczność istnienia 
"super-obserwatora" - czyli Boga.

29 października 2019