"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

  Najmilsi  (..) wraz ze Mną upadnijcie na twarz w akcie głębokiej adoracji przed Jezusem Eucharystycznym. Jego rzeczywista obecność wśród was w Eucharystii – przechowywanej z miłością we wszystkich Tabernakulach świata – jest światłem na waszej drodze. Jezus w Eucharystii jest umocnieniem we wszystkich waszych trudach. On jest balsamem na wszelką ranę i radością w każdym bólu. On jest Pokojem uśmierzającym wszelki niepokój i jutrzenką znaczącą początek każdego nowego dnia waszego ludzkiego życia.

 

Upadnijcie ze Mną na twarz w akcie wielkiego dziękczynienia za wszystkie dobrodziejstwa, które zostały wam udzielone – dzięki miłości i Opatrzności waszego Niebieskiego Ojca. To Ojciec przygotowuje dla was każdą minutę waszego życia jako wyraz Swej miłości i Boskiego miłosierdzia. Żyjecie w tym czasie, by wypełnić Jego wielki plan miłości. Nawet jeśli się od Niego oddalacie, On was nigdy nie opuszcza, lecz przygotowuje, czeka, doprowadza do waszego powrotu. Jego Boskie miłosierdzie jest niebieską rosą sprawiającą, że wielka jałowość tego świata staje się płodną ziemią, a na pustyni, na której żyjecie, wyrasta świętość i życie.

 

Wchodzicie teraz w czas, kiedy wszystkim ujawni się cud Boskiego miłosierdzia. Popatrzcie na ludzkość, która leży wyczerpana i zraniona, poszarpana i zwyciężona, zagrożona i pobita, chora i konająca. Jeśli nie podźwignie jej wielkie miłosierdzie, sama nie będzie potrafiła się już podnieść.

 

Bliski jest moment, kiedy Ojciec Niebieski weźmie ją w Swoje ramiona, uwolni od zła, uzdrowi i zaniesie do Swego ogrodu radości.

 

Upadnijcie ze Mną na twarz w akcie głębokiego wynagrodzenia za niezliczone zniewagi wyrządzane Duchowi Ojca i Syna, który cierpi w was niewypowiedziane udręki. Ileż zła dokonuje się każdego dnia na tym świecie! Prawo Boże jest otwarcie łamane. Bluźni się Jego Imieniu, a Jego dzień jest profanowany. Nie szanuje się już wartości życia. Liczba aborcji powiększa się coraz bardziej. Szerzą się morderstwa i przestępstwa, nienawiść i przemoc. Niespodziewanie wybuchają wojny – okrutne i krwawe, zagrażające pokojowi całej ludzkości.

 

Jak liczne są dziś grzechy popełniane przeciwko Duchowi Świętemu. Módlmy się wspólnie, z pokorą i ufnością, wzywając daru Ducha Świętego. Niech zstąpi na nas jak rosa, by oczyścić ziemię i odnowić cały świat.

 

Nie spędzajcie godzin (...) w zgiełku i rozproszeniu. Upadnijcie ze Mną na twarz w modlitwie adoracji, dziękczynienia i wynagrodzenia, aby wyprosić u Ojca, Syna i Ducha Świętego skrócenie czasu wielkiego ucisku – który właśnie teraz przeżywacie – aby wejść w nową, czekającą już na was epokę.

Królowa Nieba i ziemi, Matka Kościoła: Najmilsi  (..) wraz ze Mną upadnijcie na twarz w akcie głębokiej adoracji przed Jezusem Eucharystycznym. (Do Kapłanów... 463)

22 marca 2020
Doświadczenie Obecności Jezusa niesie ze sobą najgłębszy pokój i radość - to tajemnica szczęścia

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)