"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

KRÓLOWA NIEBA mówi o sobie, o swoim Królowaniu oraz czego oczekuje od całej ludzkości

01 października 2019

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

 

    Ujawniam się dziś w tak intensywny sposób, aby być waszą ufnością, pociechą i ocaleniem w tych ostatecznych czasach, w których żyjecie. Dokonuję tego, dając wam orędzia za pośrednictwem Mego tak małego syna oraz objawiając się stale i w nadzwyczajny sposób w wielu regionach świata. Wierzcie w Moje zaproszenia, przyjmujcie Moje przesłania, zwracajcie uwagę na Moje znaki! Jestem Królową Pokoju. Jestem początkiem nowych czasów. Jestem Jutrzenką nowych dni.  (DK302)*

 

 

POCZĄTEK KRÓLOWANIA

 

(…) Umiłowani, czcijcie z miłością i ufnością święto Mego Narodzenia (…) Wokół Mojej kołyski cały Raj się gromadzi, radosny, gdyż Najświętsza Trójca otrzymuje Swoją największą chwałę. Ojciec Niebieski wpatruje się z upodobaniem w arcydzieło Swej miłości, która od wieczności ustanowiła zamiar Swej Boskiej Mądrości. Słowo raduje się, bo może wreszcie zobaczyć to Stworzenie, które Ono samo przygotowało sobie na Matkę, dla Swego zrodzenia w czasie. Duch Święty raduje się, bo Mnie ogarnia, jako Swą świątynię świętą i nieskalaną dla Swego Boskiego zamysłu. Wokół Mojej kołyski gromadzą się wszystkie Duchy Niebieskie, bo kontemplują w małej, dopiero co narodzonej dziewczynce, Tę, która jest przeznaczona, by stać się ich Królową. (…) Wokół Mojej kołyski zgromadźcie się dziś wy wszyscy, (…) wezwani przeze Mnie do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, żeby stanowić część Mego zwycięskiego zastępu. Uczcie się ode Mnie być małymi. Pozwólcie, żebym was formowała, abyście się stali sługami. Podejdźcie do Mojej kołyski, abyście mogli doświadczyć wraz ze Mną piękności i słodyczy małości oraz pokory. Wszyscy powinniście podążać dzisiaj drogą małości. (DK599)

 

(…) Rzeczywiście przyszedł do Mnie Archanioł Gabriel, a jego światłość, większa niż słońce, napełniła cały Mój biedny nazaretański dom. Moje oczy widziały ją, Moje uszy usłyszały jego łagodny głos, naprawdę rozmawialiśmy ze sobą. Na Moje pytania udzielał Mi odpowiedzi. Jego pogodne i pocieszające wyjaśnienia łagodziły Moje wewnętrzne niepokoje. Dzięki Jego cennej pomocy Mój umysł otworzył się na zrozumienie planu Ojca, Moje Serce rozchyliło się, aby przyjąć Słowo Boże, a Moje życie najdoskonalej zjednoczyło się z Duchem Świętym. Stałam się Jego umiłowaną Oblubienicą. Archanioł przyjął Moje «TAK» i zaniósł je na ołtarz Niebieski, aby doskonale uwielbić Trójcę Przenajświętszą i sprawić radość wszystkim chórom anielskim, dla których – w tym momencie – stałam się Panią i Królową. Umiłowani, wypowiedzcie dziś wasze «tak» w odpowiedzi na wolę Ojca; wasze «tak» – Ewangelii Syna; wasze «tak» – miłości Ducha Świętego. Obecnie wola Ojca nie jest spełniana i przeszkadza się działaniu Ducha Świętego, ponieważ nie przyjmuje się Ewangelii Jezusa. Często przekazuje się Ewangelię, interpretując ją jednak po ludzku, co powoduje wykluczanie wszelkiej ingerencji nadprzyrodzonej. Ileż z jej wydarzeń wyjaśnia się jako legendy lub gatunek literacki! Nigdy wcześniej nie interpretowano wielkiej tajemnicy Boga w sposób tak banalny i płytki, jak się to czyni dzisiaj. W rezultacie wygasła wiara wielu i w Kościele coraz bardziej rozszerzają się poważne błędy. (…). (DK243)

 

Ojciec Niebieski, stawiając po Swojej prawicy Jezusa Chrystusa, udziela Mu w ten sposób największego zaszczytu, należnego Jego Synowi Jednorodzonemu, Słowu wcielonemu, Odkupicielowi, jedynemu Zbawicielowi i Królowi całego świata."Jaśnieje Królowa po Twojej prawicy". Gdy zostałam wzięta do chwały Raju, postawiono Mnie po prawicy Mojego Syna. Jezus uznaje w ten sposób, że jest Mi należna największa cześć, jako Jego dziewiczej Matce, ściśle związanej z Nim w dziele Odkupienia, uczestniczce wszystkich Jego cierpień, wezwanej teraz do dzielenia Jego Boskiej potęgi w chwale. (DK598)

 

Popatrzcie w Niebo. Wasza Niebieska Mama została wzięta do Nieba w tej samej chwili, gdy zamknęła oczy w ziemskim życiu. Otoczona licznymi zastępami anielskimi, które Mnie wychwalały i czciły jako Królową, zostałam wyniesiona do chwały Raju. Najświętsza Trójca pochyliła się życzliwie i została otoczona chwałą, a we Mnie odbiła promienie Swego wiecznego i Boskiego blasku. Mój Syn Jezus – który już wstąpił do Nieba, aby zasiąść po prawicy Swego Ojca – przyjął Mnie z synowską miłością i radością. Chciał, żebym była przy Nim dla uczestniczenia w Jego królewskiej władzy, na mocy której poddane są Mu wszystkie rzeczy. W ten sposób stałam się Królową, bo Najświętsza Trójca potwierdziła Moje chwalebne przeznaczenie umiłowanej Córki Ojca, Matki Syna i Oblubienicy Ducha Świętego. Popatrzcie w Niebo. W Raju w pełni posługuję się Moją matczyną władzą. Jako Matka jestem u boku Jezusa, aby się wstawiać za wami. Sprawiam, że z Mego Niepokalanego Serca zstępują łaski, które są wam potrzebne, abyście szli ze Mną po bolesnej drodze tych ostatnich czasów. W ten sposób i wy będziecie mogli dojść tutaj, do Raju, gdzie z Jezusem czeka na was wasza Niebieska Mama. Jestem u boku Jezusa, aby Najświętszej i Boskiej Trójcy ofiarować Moje dzieło matczynego wynagrodzenia. To dlatego zbieram w kielichu Mego Niepokalanego Serca wszystkie wasze cierpienia, wielkie boleści całej ludzkości w czasie jej wielkiego ucisku i przedstawiam je Jezusowi na znak wynagrodzenia za wszystkie grzechy, które co dnia są popełniane na świecie. To w ten sposób udało Mi się jeszcze przesunąć czas postanowionej przez Bożą sprawiedliwość kary dla ludzkości, która stała się gorsza niż w czasie potopu. (DK576)

 

 

 

KRÓLOWA ANIOŁÓW

 

Ja jestem Królową Aniołów. Plan odnoszący się do Mnie obejmuje także to, że jestem wysłana przez Pana, aby zrealizować największe i najważniejsze zadanie: zwyciężyć szatana. Już od początku jestem przedstawiana jako nieprzyjaciółka węża, która z nim walczy i w końcu zmiażdży mu głowę. (DK479)

Aniołowie Pańscy stoją przy was. Jestem ich Królową. Są gotowi na Moje rozkazy, ponieważ Trójca Przenajświętsza powierzyła Memu Niepokalanemu Sercu dzieło odnowienia Kościoła i świata. Święty Michał stoi na czele całej Mojej armii niebieskiej i ziemskiej – już gotowej do walki. Święty Gabriel znajduje się przy was, aby udzielić wam wszystkim Mocy Bożej: Mocy niezwyciężonej. Święty Rafał uzdrawia was z licznych ran, zadawanych wam często w wielkiej walce, w której bierzecie udział. Odczuwajcie zawsze przy sobie Aniołów Bożych i wzywajcie często ich pomocy i opieki. Mają oni ogromną moc, by was bronić i wyrwać z wszelkich zasadzek zastawianych na was przez szatana, Mojego i waszego przeciwnika. Będą się wami jeszcze bardziej opiekować i odczujecie to w szczególny sposób, ponieważ nadeszły czasy wielkiej próby i wkrótce wejdziecie w okres wielkiego ucisku, jakiego nigdy dotąd nie było. Uświadamiajcie więc sobie obecność Aniołów Pańskich przy was. Na Moje rozkazy staną się waszymi obrońcami i przewodnikami, by każdy z was mógł wypełnić wszystko, co postanowiłam dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. (DK183)

W walce, do której was wzywam, Moi najmilsi, w szczególny sposób towarzyszą wam i bronią was Aniołowie światłości. Jestem Królową Aniołów. Pod Moimi rozkazami gromadzą oni właśnie ze wszystkich zakątków świata tych, których powołuję do wielkiej, zwycięskiej armii. W walce między Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym Smokiem Aniołowie mają najważniejsze zadanie do spełnienia. Dlatego powinniście pozwolić im się ulegle prowadzić. Aniołowie, Archaniołowie i wszystkie wojska niebieskie są z wami zjednoczone w strasznej walce przeciwko Smokowi i jego zwolennikom. Bronią was przed zasadzkami szatana i jego licznych demonów, którzy obecnie we wszystkich częściach świata zrywają się z wściekłością i niszczycielską furią. Oto godzina szatana i mocy duchów ciemności. To ich godzina. Wydaje się, że odnoszą zwycięstwo. Ta godzina należy do nich, lecz czas, jaki mają do dyspozycji, jest krótki i dni ich tryumfu są policzone. Dlatego zastawiają na was straszliwe i niebezpieczne zasadzki. Nie moglibyście ich uniknąć bez specjalnej pomocy waszych Aniołów Stróżów. Ileż razy interweniują oni w ciągu dnia, aby was wybawić ze wszystkich podstępnych knowań, jakimi sprytnie otacza was Mój przeciwnik! Proszę was, byście coraz bardziej powierzali się Aniołom Pana. Trwajcie z nimi w serdecznej przyjaźni, ponieważ są wam bliżsi niż wasi przyjaciele i osoby wam drogie. (…) Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów i przeżywajcie ufnie i spokojnie bolesne godziny oczyszczenia. Obecnie niebo i ziemia naprawdę jednoczą się w nadzwyczajnej wspólnocie modlitwy, miłości i działania, pod rozkazami waszego Niebieskiego Wodza. (DK232)

 

 

KRÓLOWA RAJU

 

JESTEM KRÓLOWĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Zapraszam was dziś do spojrzenia w górę, w Niebo. Wielu waszych braci weszło już tam przed wami. Wstawiają się za wami i pomagają wam, aby wkrótce przyszło także na ziemię to Królestwo Jezusa, które w Niebie jest powodem Naszej radości i chwały. Niech stale umacnia się wspólnota życia ze wszystkimi waszymi braćmi, którzy już doszli do Raju. W tych dniach świętych obcowanie powinno być jeszcze bardziej przeżywane, ponieważ jeden jest Kościół, w którym Mój Syn Jezus żyje, króluje i doznaje chwały ze strony Swoich braci walczących jeszcze, cierpiących lub cieszących się wiecznym szczęściem. W wędrówce – mającej na celu niesienie wszędzie Mego zaproszenia i gromadzenie Moich synów w Mojej armii – jakże wspomagają cię, chronią i bronią cię twoi bracia, którzy już tu dotarli! Tworzą oni świetlistą koronę wokół Mojego Niepokalanego Serca. Wszystkie te światła odbijają się w każdym z was, oświecają was i prowadzą w waszej wędrówce. Wasza Niebieska Mama pragnie umocnić wasze więzy miłości z Niebem, abyście mogli każdego dnia cieszyć się z obcowania świętych i wzrastać w jedności. (DK235)

 

Powinniście codziennie odczuwać przy sobie Świętych i Błogosławionych z Nieba. Wzywajcie ich pomocy i opieki. Odczuwajcie u waszego boku dusze sprawiedliwych, które cierpią jeszcze i modlą się w Czyśćcu, czekając na chwilę pełnego szczęścia w doskonałym kontemplowaniu Pana. Tworzą oni wraz z wami jeden zastęp słuchający Moich rozkazów. Jestem Matką i Królową wszystkich. Każdy spełnia niepowtarzalną rolę w Moim zwycięskim planie. W tych czasach pragnę pogłębić i uczynić bardziej niezwykłą i odczuwalną waszą wspólnotę z tymi, którzy was poprzedzili w ziemskim życiu i radują się obecnie wiecznym zbawieniem. W matczynym darze Mojego Niepokalanego Serca ofiarowuję wam – jako drogocenną pomoc – dusze Świętych z Raju i sprawiedliwych z Czyśćca. Jesteście wystawieni na poważne niebezpieczeństwa, a oni potrafią wam pomóc je przezwyciężyć. Padacie ofiarami podstępnych zasadzek Mojego przeciwnika, a oni mogą dać wam światło, aby je dostrzec, i siłę, aby ich uniknąć. Jesteście słabi i często zdarza się wam wpadać w grzech, oni zaś potrafią wam pomagać zawsze iść drogą dobra i świętości. Kroczcie więc wraz z nimi drogą, którą wam wyznaczyłam. Razem prowadzę was do pokoju. Pokój zostanie wam udzielony przez Moje Niepokalane Serce, kiedy w sposób doskonały urzeczywistni się wspólnota życia, miłości i radości. (DK338)

 

Jakże liczni są wasi bracia i siostry, którzy na ziemi stanowili część Mojego zastępu i którzy w Raju tworzą wieniec chwały wokół Niepokalanego Serca waszej Matki i Królowej. W blasku Świętych tworzy się jedna jedyna rodzina dzieci Boga, kochanych przez Niego, odkupionych i zbawionych. Radują się one doskonałą i wieczną szczęśliwością i śpiewają nową pieśń chwalebnego tryumfu. W blasku Świętych przeżywajcie i wy te dni bolesnego oczyszczenia i wielkiego ucisku. Oni są przy was, pomagają wam, chronią was swoim potężnym wstawiennictwem i prowadzą was do doskonałego wypełnienia Mojego macierzyńskiego planu. (DK530)

 

Najmilsi, kontemplujcie Mnie dziś w światłości Mojego uwielbionego Ciała wyniesionego do chwały Raju. Najświętsza i Boska Trójca odbija we Mnie blask Swej mocy i Swej największej chwały. Wszystkie duchy niebieskie cieszą się, wyśpiewując w radosnym uniesieniu hymny i upadając na twarz w postawie głębokiej czci przed Tą, która została ustanowiona ich Królową. Rośnie szczęście całego zastępu Świętych, kiedy widzą Mnie u boku Mojego Syna, w Moim chwalebnym Ciele, otoczoną blaskiem i pięknem. Cieszą się oni na myśl, że pewnego dnia również ich ciała – będące obecnie prochem – osiągną w chwale swoje pełne blasku przeznaczenie, które na razie zarezerwowane jest wyłącznie dla waszej Niebieskiej Mamy. Szczególne umocnienie spływa na wszystkie dusze, które cierpią w Czyśćcu – na modlitwie i w bólu – ponieważ w wizji Mojego chwalebnego Ciała ich oczyszczenie staje się silniejsze, a pragnienie połączenia się ze Mną w chwale Raju – bardziej żarliwe. To jest wielka pociecha i pewna nadzieja dla całego Kościoła, który kroczy jeszcze po pustyni świata, obciążony cierpieniami i zranieniami. Ten Kościół kontempluje Mnie dziś, modli się do Mnie i wzywa Mnie gorliwie, aby Moja matczyna obecność pomogła mu kroczyć ufnie ku Ojczyźnie Niebieskiej. Wielkiej radości udzielam jednak przede wszystkim wam, Moi umiłowani synowie, którzy przeżywacie ostatnie czasy oczyszczenia i wielkiego ucisku. Świat stał się pustynią dla miłości i życia. Nieczystość rozszerza się wszędzie za pomocą środków przekazu, które poprzez swe złe oddziaływanie przynoszą zniszczenie i zepsucie obyczajów. Wasze ciała – będące świątynią Ducha – są znieważane i profanowane. Grzech doprowadził was do nowego i większego niewolnictwa. Wasza Niebieska Mama bierze was za rękę i prowadzi po drogach świetlistych, pięknych, czystych, świętych, które prowadzą was do Raju. (…) Moi synowie, którzy wystawieni jesteście na największe cierpienia tych ostatnich czasów. Otwierajcie wasze serca na nadzieję. Niewiasta obleczona w słońce właśnie ma odnieść Swoje największe zwycięstwo przez tryumf Swego Niepokalanego Serca w świecie. (DK524)

 

JESTEM MATKĄ I KRÓLOWĄ CAŁEGO KOŚCIOŁA. (…) Dwanaście gwiazd oznacza jeszcze jedną nową rzeczywistość. Apokalipsa ukazuje Mnie jako wielki znak na Niebie, Niewiastę obleczoną w słońce, walczącą ze Smokiem i jego potężną armią zła. Gwiazdy wokół Mojej głowy oznaczają tych, którzy poświęcają się Memu Niepokalanemu Sercu, stanowią część Mojego zwycięskiego zastępu, pozwalają Mi się prowadzić do walki w tej bitwie dla osiągnięcia na koniec naszego największego zwycięstwa. Wszyscy Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Niepokalanemu Sercu są dziś wezwane, by stać się apostołami czasów ostatnich, i stanowią najjaśniejsze gwiazdy Mojej królewskiej korony. Tak więc dwanaście gwiazd, formujących jaśniejącą koronę Mojej matczynej władzy królewskiej, to pokolenia Izraela, pierwsi Apostołowie oraz apostołowie tych ostatnich czasów. (…) Proszę was wszystkich, byście utworzyli najcenniejszą część Mojej korony i stali się lśniącymi gwiazdami, szerzącymi po całym świecie łaskę, świętość, piękno i chwałę waszej Niebieskiej Mamy. (DK414)

 

 

MATKA I KRÓLOWA RODZIN

 

Spoglądam z miłością na poświęcone Mi rodziny. W tych czasach gromadzę je i wprowadzam w głębiny Mojego Niepokalanego Serca, by tam mogły znaleźć schronienie i bezpieczeństwo, umocnienie i obronę. Jak lubię być wzywana jako Mama i Królowa Moich Kapłanów, tak samo lubię być wzywana jako Mama i Królowa rodzin Mnie poświęconych. Jestem Mamą i Królową rodzin. Czuwam nad ich życiem, biorę do serca ich problemy, interesuję się nie tylko dobrem duchowym wszystkich ich członków, ale również materialnym. Kiedy poświęcacie rodzinę Memu Niepokalanemu Sercu, to tak jakbyście otwierali drzwi waszego domu dla waszej Niebieskiej Mamy. Zapraszacie Ją, by weszła, i robicie dla Niej miejsce, by wypełniała coraz bardziej Swoją Macierzyńską rolę. Dlatego właśnie pragnę, aby wszystkie rodziny chrześcijańskie poświęciły się Memu Niepokalanemu Sercu. Proszę, by otwarły się dla Mnie drzwi wszystkich domów, abym mogła wejść i ustanowić pośród was Moją macierzyńską siedzibę. Wchodzę wtedy jako wasza Mama, mieszkam z wami i biorę udział w całym waszym życiu. (…) (DK358)

Ja jestem Matką pięknej miłości i świętej nadziei. Ja jestem Królową pokoju i jutrzenką zapowiadającą nową czekającą was erę, która zbliża się coraz bardziej. Wszędzie szerzcie Wieczerniki modlitwy, o które zabiegałam. Przede wszystkim – Wieczerniki rodzinne, o które proszę jako o środek ocalenia rodziny chrześcijańskiej od wielkich, zagrażających jej niebezpieczeństw. Ja jestem Matką życia. Ja jestem Królową rodzin. (DK560)

 

KRÓLOWA POKOJU

 

Jednoczycie się dziś także po to, aby prosić Boga o dar Pokoju. Błagacie o to za wstawiennictwem Tej, którą nazywacie Królową Pokoju. (DK240)

Jestem Matką cierpiącą z powodu męki. Jestem Matką radującą się zmartwychwstaniem. Jestem Matką zmartwychwstałego Chrystusa. Jestem zapowiedzią Jego zwycięstwa. Zostało Mi powierzone zadanie przygotowania Jego chwalebnego powrotu. W tym bolesnym czasie oczyszczenia mówię wam: Nie ulegajcie zwątpieniu, miejcie wielką ufność. Jezus zwyciężył świat na zawsze. Również dzisiaj jedynie Jezus jest prawdziwym Zwycięzcą. Jestem Mamą wzywającą was zewsząd, aby doprowadzić was do Jezusa i aby wam w ten sposób przygotować nową epokę pokoju. Jestem Królową Pokoju. Patrzę na was z matczyną czułością i błogosławię w Imię uwielbionego Ojca, zmartwychwstałego Syna i udzielanego wam Ducha Świętego.(DK 324)

Potrzebujecie też Mojej matczynej pociechy, aby się nie zniechęcić. Patrzcie w stronę Raju, dokąd wasza Niebieska Mama została wzięta z duszą i ciałem, a pocieszę was. Żyjcie sercem i duszą w Raju, gdzie Jezus przygotował już dla każdego z was miejsce, a nic nie zakłóci waszego pokoju. Światłość Mojego chwalebnego ciała pociąga was śladem Mojego bardzo miłego zapachu. To zapach wszystkich cnót, które przyozdobiły ogród Mojego ziemskiego życia, to niebiański aromat całej Mojej niepokalanej piękności. Chcę dziś wylać na was cały miły zapach czystości, pokory, prostoty, ciszy, modlitwy, uległości, posłuszeństwa, kontemplacji. Dzięki temu i wy będziecie rozsiewać niebiański zapach waszej Niepokalanej Mamy. Udzielicie wszystkim pokoju serca, staniecie się narzędziami Mojego Pokoju, ponieważ jesteście najmilszymi synami waszej Mamy wziętej do chwały Nieba, pragnącej w tym czasie być przez wszystkich wzywaną jako Królowa Pokoju. (DK331)

 

Nabierzcie odwagi! Jestem Matką i Królową Pokoju. Przeze Mnie przyjdzie do was Pokój. Słuchajcie Mojego głosu i pozwólcie Mi się ulegle prowadzić. W przededniu wielkich czekających was doświadczeń, w obliczu zagrożeń nową, straszliwą, przerażającą wszystkich wojną, wiedzcie, że Moja obecność wśród was – potwierdzona obecnie na tyle sposobów i przez tyle cudów – jest znakiem mówiącym wam, że po wielkim cierpieniu zatryumfuje tylko Moje Niepokalane Serce. Na całym świecie nastąpi zwycięstwo miłości i pokoju! (DK281)

 

Módlcie się, miłujcie, wynagradzajcie. Jestem Niebieską Mamą prowadzącą was do waszego Boga i do pokoju. Jestem Królową Pokoju i tęczą nowego Przymierza. Jestem jutrzenką, która wschodzi, aby zapowiedzieć wam wielki dzień Pański. (DK344)

 

(…) Wzywam was każdego dnia do coraz większej ofiary. Niech króluje w was pokój Chrystusa i Mój! Żyjcie w pokoju serca! Rozszerzajcie pokój wokół siebie! Jestem Królową pokoju. Jestem Matką Pocieszenia. (DK296)

 

(…) W ciszy i ukryciu każdego dnia odnosi tryumf Moje Niepokalane Serce w największym tryumfie Bożego Miłosierdzia w świecie. Ten świat zostanie wkrótce całkowicie odnowiony potężnym i nadzwyczajnym działaniem Tej, którą wzywacie jako waszą Królową i Matkę Miłosierdzia. (555)

 

Jestem Królową Pokoju. Dziś bardziej niż kiedykolwiek zagraża ludzkości niebezpieczeństwo wojny i ogromnego zniszczenia. Zwróćcie więc na Mnie swe spojrzenie! Ja bowiem otrzymałam od Boga zadanie przyniesienia światu Pokoju. Dlatego proszę was, byście błagali o niego w modlitwach stałych, pełnych ufności i zanoszonych wraz ze Mną. Odmawiajcie zwłaszcza Różaniec Święty. Dzięki niemu możecie otrzymać od Pana wielką łaskę przemiany serc, aby wszystkie otwarły się na miłość i dobroć. W ten sposób pokój wejdzie w serca ludzi, rozszerzy się w rodzinach, narodach i na całym świecie. (298)

 

 

 

KRÓLOWA RÓŻAŃCA

 

Bądźcie Apostołami rozsiewającymi Moje Światło i doprowadzającymi wszystkie Moje dzieci do przystani Niepokalanego Serca. Jak usilnie pracuje masoneria i komunizm, aby w sposób ukryty niszczyć Mój Kościół, który zawsze był wspaniały i silny w waszych krajach! Odpowiedzcie na te ataki rodzące ciemność, rozszerzając wszędzie Moje Światło. Zapewnijcie wszystkim bezpieczeństwo, które wam przygotowałam na czekające was krwawe dni: schronienie Mego Niepokalanego Serca. Walczcie przy pomocy modlitwy i pokuty! Niech Różaniec stanie się waszą zwycięską bronią. Jestem Królową Różańca Świętego. Jestem Matką Wiary. Jestem Królową Pokoju. Z tego miejsca, na którym objawiłam się jako Niewiasta obleczona w słońce, błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (DK295)

 

Jestem Królową Różańca Świętego. Jestem waszym Wodzem prowadzącym was w tej straszliwej walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom. Jeśli pozwolicie Mi się ulegle prowadzić, będziecie zawsze odczuwać przy sobie drogocenną pomoc Aniołów Pańskich, Błogosławionych i Świętych z Raju oraz wszystkich dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu. Naprawdę jestem Wodzem wyjątkowego zastępu. (DK336)

Synowie umiłowani, żyjcie w Moim Pokoju. Wspominacie dziś Moje pierwsze objawienie się w ubogim Cova da Iria w Fatimie. Zstąpiłam z Nieba jako wasza Mama i Królowa. Ukazałam się wam we wspaniałości Mojej niepokalanej światłości. Objawiłam się jako Niewiasta obleczona w słońce, której zadanie polega na formowaniu zastępu na decydujące chwile walki. To są czasy Mojej wielkiej światłości. To są czasy modlitwy i pokuty. Dzisiaj znowu zapraszam was do modlitwy – szczególnie o nawrócenie biednych grzeszników, ateistów i zagubionych. Odmawiajcie ciągle Różaniec Święty. Wznoście modlitwy i składajcie ofiary za zbawienie dusz, ponieważ – powtarzam wam to dziś na nowo – wielu idzie do piekła, ponieważ nikt się za nich nie modli ani się za nich nie poświęca. (DK382)

 

(…) Proszę was o przyjęcie Mojego słowa i o wiarę w Moje przesłania. Otwórzcie Mi drzwi waszych serc i żyjcie w Pokoju i Łasce Pana. Jestem Królową Różańca Świętego i błogosławię was wszystkich znakiem Mojego pewnego zwycięstwa. (DK391)

 

Jestem Królową Różańca Świętego. Jestem Królową zwycięstw. Najświętsza Trójca powierzyła Mi zadanie dowodzenia walką i prowadzenia do zwycięstwa zastępu dzieci Bożych, który walczy z potężną armią niewolników szatana i złych duchów. «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę» (Rdz 3,15). Każdego dnia sprawiam, że walka ta posuwa się naprzód i odnoszę zwycięstwo. Odnoszę Moje zwycięstwo w sercach wszystkich Moich dzieci, poświęcających się Mojemu Niepokalanemu Sercu i pozwalających Mi się formować i prowadzić jak małe dzieci. Otwieram ich serca na czystość miłości i mogę przez to odnieść zwycięstwo nad wszelkimi formami egoizmu, nienawiści, przemocy i rozsiać wszędzie łagodną woń Bożej miłości. Odnoszę Moje zwycięstwo w duszach, którym pomagam walczyć i zwyciężać wszelkie formy grzechu. Dusze Moich dzieci – oświecone łaską, wzięte w posiadanie przez Boże życie – śpiewają wraz ze Mną wieczne Magnificat dla oddania doskonałej chwały Najświętszej Trójcy. (DK554)

 

Jestem Królową Pokoju. W dzień Bożego Narodzenia dałam wam Tego, który jest waszym Pokojem – Mojego Syna Jezusa. On doprowadził was do pokoju z Bogiem. Otwarł tak przed wami drogę zbawienia i prawdziwego szczęścia. Jezus doprowadził was do pokoju wewnętrznego. Otwarł wam drogę do pokoju serca. Pokój ten może zrodzić się jedynie dzięki życiu w łasce Bożej, którą Jezus wysłużył wam przez narodzenie wśród was, przez Swoje życie oraz przez okrutną ofiarę na krzyżu. Jeśli będziecie żyć w łasce Bożej, będziecie żyć w pokoju serca. Egoizm, nienawiść, nieczystość, wszelki grzech odbiera wam pokój serca. Jezus doprowadził was do pokoju ze wszystkimi i wskazał wam drogę prowadzącą do prawdziwego braterstwa. Powinniście naprawdę każdego człowieka uznawać za brata. Proszę was wszystkich o życie w prawdziwej wspólnocie braterstwa i wzajemnej miłości, bez robienia różnic ze względu na rasę, język lub religię. Wszyscy jesteście dziećmi Bożymi, odkupionymi przez Jezusa, powierzonymi Mojemu duchowemu macierzyństwu. Dlatego wszyscy powinniście żyć ze sobą jak prawdziwi bracia. Jedynie dzięki życiu w braterstwie będzie mógł zapanować pokój. (DK320)

 

 

WŁADZA KRÓLEWSKA – TO MIŁOŚĆ

 

JESTEM KRÓLOWĄ WSZYSTKICH NARODÓW, a Moja władza królewska – to miłość. Chce ona doprowadzić serca wszystkich ludzi do większej wspólnoty życia z Jezusem, by Ojciec został uwielbiony – w tryumfie Swojego Ducha Miłości. Noście w swym życiu cierpienia narodów, zniewolonych przez ludzi odrzucających Boga i szerzących wszelkimi środkami ateizm. (…) Odczujcie w waszych sercach głęboką ranę, którą zadaje Mi zabijanie milionów dzieci w łonach matek; grzech, który się rozlewa i zwodzi dusze; niemoralność niszcząca sumienia jak straszliwy rak; zagubienie młodzieży – ofiar zepsucia, narkotyków i przemocy; zniszczenie wielu ognisk rodzinnych. Bierzcie również udział w cierpieniach Kościoła, który przeżywa godzinę największego opuszczenia. Jakże to Moje Umiłowane Dziecko jest chore! Noście w waszych sercach cierpienia Jezusa i Moje, wywołane stanem agonii, w jakiej znajduje się Kościół we wszystkich częściach świata. Naucza się błędu i rozszerza się go w formie dwuznacznych, nowych kulturowych interpretacji Prawdy. Ulega się duchowi świata, rozszerzającego swój zgubny wpływ i prowadzącego wiele dusz do wybierania grzechu, do usprawiedliwiania go i życia w nim. Brak wiary rozprzestrzenia się i w wielu miejscach kultu usuwa się obrazy świętych, a nawet – waszej Niebieskiej Mamy. Odstępstwo rozszerzyło się teraz w całym Kościele – zdradzonym nawet przez niektórych Biskupów, porzuconym przez wielką liczbę Kapłanów, opuszczonym przez tak wiele dzieci i profanowanym przez Mojego przeciwnika. (…) Są to czasy waszego oczyszczenia, straszne i bolesne. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek powinniście patrzeć na Mnie, aby doznać pociechy, obrony i ocalenia. Jestem Mamą na te wasze czasy. Jestem dla was Matką w godzinie obecnego oczyszczenia. (DK270)

 

 

KRÓLOWA KAPŁAŃSKIEGO RUCHU MARYJNEGO

 

Jestem waszą Mamą i Królową. Łączę się z waszą nieustanną modlitwą o otrzymanie dla was Daru Ducha Świętego, który utwierdza was w waszym powołaniu. Buduję większe braterstwo pomiędzy wami i jako Mama prowadzę was do wzajemnego poznania się, zrozumienia, udzielania sobie pomocy, miłowania się. Pomagam wam żyć coraz bardziej nowym przykazaniem, danym wam przez Mojego Syna Jezusa. Wskazuję wam drogę, jaką macie przebyć, aby w każdym dniu żyć poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu. Dzięki temu możecie stać się promieniami Światłości zstępującymi pośrodku wielkiej ciemności, aby zwiastować bardzo bliski tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Jestem Królową Miłości. (…). W tych latach chcę się coraz bardziej posługiwać Moją macierzyńską władzą królewską. Jestem Matką Miłości. Dlatego wzywam dziś was, Kapłani – a za waszym pośrednictwem wszystkich wiernych – do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Dzięki temu będę mogła naprawdę wziąć w posiadanie wasze życie i uczynić was narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Jesteście promieniami Światłości zstępującej z Mego Niepokalanego Serca (…). Rozszerzajcie wszędzie Światłość Mego Serca, bo głębokie są jeszcze otaczające was ciemności i bardzo wielkie zagrażają wam niebezpieczeństwa. Otwórzcie szeroko serca wszystkich na przyjęcie daru Mojej macierzyńskiej władzy królewskiej. Jestem Królową Miłości, a serca Moich synów są uprzywilejowaną częścią Mojego królestwa. Jeśli pójdziecie drogą, którą wam wyznaczyłam, uda się wam pokonać trudności wywoływane przez Mojego przeciwnika. Przygotujecie nowe dni pokoju i bardzo wielu Moim zagubionym dzieciom pomożecie nawrócić się i powrócić do Pana, który czeka na nie z wielką ojcowską miłością. Błogosławię was i wszystkie dusze wam powierzone. Zapewniam was o Mojej matczynej opiece i proszę o zaniesienie do wszystkich krajów (…) Moich słów nadziei, pocieszenia i pokoju. (DK430)

Jestem waszą Królową. Potęga Ojca, Mądrość Syna i Miłość Ducha Świętego – w Światłości Trójcy Przenajświętszej – utwierdziły Mnie na zawsze w Mojej roli Matki - Królowej. Takie jest Moje ukoronowanie w chwale. To Moje powszechne królowanie: Matka Syna, Królowa z Synem. Jestem waszym Wodzem. Wzywam was, Moi umiłowani, aby was zebrać wszystkich w Moim zastępie, którego Sama jestem Królową i Wodzem. Nie może więc być wśród was innego wodza. Wszyscy jesteście braćmi zgromadzonymi w miłości, która powinna wciąż coraz bardziej wzrastać. Jeżeli ktoś chce być największy, niech się stanie naprawdę najmniejszym. Tylko tego – kto więcej kocha, więcej służy, bardziej Mnie słucha, kto staje się coraz mniejszy, aż do zniknięcia w Moim Sercu Niepokalanym – Ja Sama będę czyniła coraz większym. Jestem waszym Wodzem. Powinniście więc, Moi najmilsi, słuchać Mego głosu, ulegle wypełniać Moje wskazania, a przede wszystkim macie być gotowi i posłuszni Moim rozkazom. Pragnę uczynić z was dzieci, które chcą i potrafią być zawsze posłuszne. Posłuszeństwo i uległość – oto mundur, w który chcę was ubrać.(…) Moi biedni synowie – nieposłuszni i buntujący się – są ofiarami najbardziej subtelnego i podstępnego rodzaju pychy i zdążają ku śmierci. Jakże szatanowi, Mojemu przeciwnikowi od początku, udaje się was dziś oszukiwać i zwodzić!... (DK108)

 

Jestem Niewiastą obleczoną w słońce. Jestem waszym Niebieskim Wodzem. Jestem Królową wszystkich Świętych. Wpatrujcie się we Mnie – w znak waszej niewzruszonej nadziei i pociechy w tych czasach oczyszczenia, odstępstwa i wielkiego ucisku. Nadeszły czasy walki i wielkich podbojów dokonywanych przez Smoka, Bestię wychodzącą z ziemi i Bestię wychodzącą z morza. [nawiązanie do Apokalipsy św. Jana] Są to czasy, w których buduje się cywilizację bez Boga i prowadzi się całą ludzkość do życia bez Niego. Są to czasy, w których coraz więcej ludzi oddaje cześć szatanowi i jego diabelskim mocom. Szerzy się kult szatana, sekty i czarne msze. Są to czasy, w których tworzy się bożka, aby go postawić w miejsce prawdziwego Boga i prawdziwego Kościoła. Bożkiem tym jest fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół. [Tworzą go zapewne ci, którzy już nie wierzą w przeistoczenie i rzeczywistą obecność Chrystusa w Jego Eucharystycznej Ofierze] Są to czasy, w których wszyscy idący za tym bożkiem przyjmują jego pieczęć na czole i na ręce. W tych czasach wierni uczniowie Baranka są odsuwani na bok, prześladowani, więzieni i wydawani na śmierć. Są to zatem czasy waszej wytrwałości. Musi się tu ukazać wytrwałość świętych. (DK409)

 

Jestem waszą Królową. (…) Powinniście teraz być gotowi na rozkazy waszej Królowej, wkrótce bowiem wejdziecie w okres najbardziej bolesny i najbardziej decydujący. (DK181)

 

Nie drżyj więc, synu, w obliczu napotykanych trudności, kiedy wydaje ci się, że jakieś narzędzie – wybrane przeze Mnie, a oszukane przez szatana – nie współpracuje już z Moim planem. Ufaj Mi! Ja jestem Wodzem Mojego zastępu. Jedynie Ja jestem Mamą i Królową Mojego Ruchu. Posłużę się narzędziami, które odpowiedzą na Moje wezwanie. Wybieram inne, kiedy wybrane wcześniej nie dają Mi już odpowiedzi. Ja Sama sprawiam, że to Dzieło rozwija się codziennie – dla wielkiej walki, którą prowadzimy. (...) (DK297)

 

…Dziś Kościół i cały Raj wzywa Mnie jako Królową. Mój Syn Jezus dał Mi koronę chwały. Gdybyś wiedział, Mój synu, jak wielkiej chwały i jakiej pociechy doznaję, gdy wszechwładnie króluję w twoim sercu! Oby serca wszystkich Moich Kapłanów były królestwem, w którym mogłabym królować… (DK56)

 

Jesteś wezwany do kontemplowania tej zaskakującej rzeczywistości, która gromadzi w głębokiej jedności wielką rodzinę Kościoła, uformowaną w Sercu Najświętszej Trójcy. Mnie ustanowiono jej prawdziwą Mamą i Królową. (DK552)

 

 

MOJA KRÓLOWA?

 

Najmilsi, w każdej chwili patrzę na was oczyma Matki, oczekując od wszystkich coraz doskonalszej odpowiedzi na Moje pragnienia, które ukazywałam wam na tyle różnych sposobów. Dzięki temu możecie rzeczywiście należeć do zastępu, którego jestem Królową i Wodzem. Do realizacji Mojego planu potrzebuję odpowiedzi każdego z was. Niech zatem wasza odpowiedź będzie wspaniałomyślna, nieodwołalna i bez zastrzeżeń. (…) Odpowiedzcie na Moje naglące zaproszenie. Stańcie się Kapłanami modlitwy. (…) Odpowiedzcie na Moje matczyne wezwanie do cierpienia. Dzięki temu będę mogła czynić was coraz bardziej podobnymi do Mojego ukrzyżowanego Syna, abyście osobiście współdziałali z Jego dziełem Zbawienia. Dzięki waszym cierpieniom, Moi najmilsi synowie, mogę działać, aby zaoszczędzić wielu cierpień Moim biednym, zabłąkanym dzieciom. Odpowiedzcie na Moje wezwanie do wzrastania w świętości. Chcę was wszystkich do niej doprowadzić. W ten sposób staniecie się apostołami Mojego Niepokalanego Serca, wezwanymi do oświecania ziemi światłem Chrystusa. Ma ono jaśnieć w waszej osobie, w waszym życiu i w całej waszej apostolskiej działalności. (…)Wasza odpowiedź przekona Mnie, czy mogę liczyć na was w wielkiej, rozpoczętej już bitwie przeciwko szatanowi i jego potężnej armii. (…) Musicie Mi wierzyć, pozwolić się prowadzić ulegle i z synowskim oddaniem. Nie pozwalajcie się zatrzymywać przez zwątpienie, niedowiarstwo otaczających was osób ani przez własne pragnienia, czasami niepohamowane, ani przez ciekawość, pobudzającą was do pragnienia poznania tego, co na razie musi pozostać przed wami zakryte. Jestem waszą Królową i Niebieskim Wodzem. Gromadzę was w Moim zastępie i równocześnie przyoblekam Moją własną mocą – niezwyciężoną i straszną dla Moich wrogów. Powinniście być posłuszni Moim rozkazom. Niektórzy jednak wahają się i zatrzymują, by prosić o potwierdzenie i zachęty. Ich odpowiedź nie jest więc zdecydowana i pełna. Oto dla was teraz godzina zdecydowania, ponieważ nadszedł czas, by przejść do walki. …(DK179)

 

W was ukazuję się jako Wódz Mojego zastępu, uformowanego przeze Mnie we wszystkich częściach świata. Ma on walczyć przeciwko wielkiej armii wrogów Boga, stojącej pod rozkazami tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy Antychrysta. Mój zastęp uformowany jest z małych, biednych, pokornych sług Pana, których wzywam do wejścia do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca, aby mogli otrzymać pełnię darów Ducha Świętego. W sercach i duszach najmniejszych dokonuję w tych latach największych cudów. Chciałam znowu was tutaj mieć, by ukształtować w was wszystkich małość, postawę duchowego dziecięctwa, ubóstwo, pokorę, gdyż przez słabość małych pokonam moc wielkich. Ukazuję się w was jako Królowa, ponieważ to przez was dokonuję codziennie tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Otwórzcie drzwi waszego życia, abym mogła w was królować i przygotować drogę chwalebnemu królestwu Chrystusa. Jestem jutrzenką zwiastującą nadejście wielkiego dnia Pana. (DK452)

 

---

 

Na koniec jeszcze jak Polskę widziała Królowa Polski w roku 1978. Są różne proroctwa, że w zapowiadanej pożodze, która spadnie na świat Polska ocaleje. Ale są to proroctwa warunkowe. Sami sobie zatem odpowiedzmy na pytanie, czy jeszcze spełniamy oczekiwania Nieba.

 

Przyprowadziłam cię do tego narodu, który został wiele razy poświęcony Mojemu Niepokalanemu Sercu i który ogłosił Mnie oficjalnie swoją Królową. Z tego sanktuarium [Częstochowa] czuwam nad nim, opiekuję się nim, pocieszam go, wzmacniam i bronię. Stał się Moją własnością, gdyż został Mi powierzony przez poświęcenie każdego Memu Niepokalanemu Sercu. Synowie jego są tego świadomi, bo odnawiają często to poświęcenie i żyją nim. Patrz, jak Kościół tu żyje i kwitnie, choć od tylu lat i na tyle sposobów jest prześladowany! Seminaria nie mają już dosyć miejsc, by przyjąć młodzieńców pragnących zostać Kapłanami. Kościoły są pełne wiernych. Duchowieństwo nosi szaty kapłańskie. Ośrodkiem wszelkiej modlitwy jest Jezus w Eucharystii – otaczany czcią, miłowany i wystawiany do publicznej adoracji. (...) (DK157)

 

 

 

Tak było. W tym roku do seminariów już nie ma wielu chętnych (w niektórych ani jednej osoby), nie łatwo dostrzec na ulicach duchowieństwo zapewne dlatego, że nie noszą już szat kapłańskich. Jezus w Eucharystii nie jest już nawet  szanowany, a tym bardziej trudno spotkać kogoś, kto by był "czcią przejęty" - jak się jeszcze czasem śpiewa.

Mnożą się w kościołach świętokradztwa, profanacje i lekceważenie. W świątyniach urządza się publiczne koncerty, stają się one salami spotkań, wystaw, pokazów, tańców i zabaw…

 

A przyczyna tego upadku leży w braku dostatecznej odpowiedzi na prośby o poświęcanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. To poświęcenie daje Jej prawo i moc do wpływania na naszą świadomość, do opieki i obrony naszych dusz.

Czy chodzi o to, byśmy wciąż wołali „Królowo Polski módl się za nami” będąc głusi na Jej przesłania, na Jej konkretne prośby do nas? Wszak nic bez nas nie uczyni. I nie chodzi tu tylko o jakieś wypowiedzenie jednorazowego aktu, bo jakże jesteśmy niestali i zmienni. Jak po Objawieniach Fatimskich mniej by chrześcijan kosztował wysiłek podjęcia pokuty, niż cierpienia związane z wybuchem zapowiadanej II wojny światowej i rozlaniem się komunizmu, tak teraz mniej by nas kosztowało poświęcenie się, modlitwa i zmiana życia, niż doświadczenie bliskiego już zrealizowania się zapowiedzi „biada!”.

 

Niepokalane Serce Maryi - największy Darze, jaki Ojciec Niebieski ofiarowuje nam, by pomóc nam w powrocie do Niego, oddaję Ci hołd i cześć, i polecam Ci wszystkich bez wyjątku braci i siostry na całym świecie.

Boska Trójco Jedyny Boże, bądź znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi.

 

<><

 

*(DK) - Książka "Do Kapłanów umiłowanych Synów Matki Bożej", ks.St.Gobbi. Wyd.Vox Domini