"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Kryzys liturgii kryzysem Kościoła. Kryzys Kościoła kryzysem i zagładą obecnej cywilizacji - Cz.3  Dąb Abrahama, "Ohyda spustoszenia" i Antychryst.  

  Najmilsi, teraz rozumiecie plan waszej Niebieskiej Mamy, Niewiasty obleczonej w słońce. Walczy ona wraz ze Swoim zastępem w wielkiej bitwie przeciw wszystkim siłom zła, aby odnieść zwycięstwo w doskonałym uwielbieniu Przenajświętszej Trójcy.

 

  Wraz ze Mną, małe dzieci, walczcie ze Smokiem, który usiłuje zbuntować całą ludzkość przeciw Bogu.

 

 Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw czarnej Bestii, masonerii, pragnącej doprowadzić dusze do zatracenia.

  Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw Bestii podobnej do baranka – masonerii, która przeniknęła do głębi życie Kościoła, w celu zniszczenia i jego, i Chrystusa. Aby to osiągnąć, pragnie ona utworzyć nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół.

 

 Masoneria kościelna otrzymuje polecenia i władzę od różnych lóż masońskich i pracuje nad tym, aby wszystkich włączyć potajemnie do tych tajnych sekt. Ambitnych przyciąga perspektywą łatwej kariery. Napełnia dobrami spragnionych pieniędzy. Pomaga swym członkom w górowaniu nad innymi i w zajmowaniu najważniejszych stanowisk. Równocześnie – w podstępny, lecz zdecydowany sposób – odsuwa na bok tych wszystkich, którzy odmawiają uczestniczenia w jej planie. Bestia podobna do baranka posługuje się całą władzą pierwszej Bestii, w jej obecności. Zmusza wszystkich mieszkańców ziemi do oddawania pokłonu pierwszej Bestii. (por. Ap 13,12)

 

 Ponadto masoneria kościelna wznosi posąg na cześć Bestii i zmusza wszystkich ludzi do oddawania mu pokłonu. Zgodnie jednak z pierwszym przykazaniem Świętego Prawa Pańskiego jedynie BOGU samemu można oddawać pokłon. Tylko Jemu samemu należy się wszelka forma kultu.

 

  I tak w miejsce BOGA stawia się bożka, mocnego, silnego, władczego. Ten potężny bożek sprawia, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. (por. Ap 13,15)  Bożek ten, silny i władczy, sprawia, że wszyscy – mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy – otrzymują znak na prawej ręce i na czole. Nikt nie może kupić ani sprzedać bez posiadania tego znaku, to znaczy imienia Bestii lub liczby jej imienia. (por. Ap 13,16) Jak już wam ujawniłam w poprzednim orędziu, ten wielki bożek – utworzony po to, aby wszyscy oddawali mu pokłon i służyli mu – to fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.

 

   A jakie jest jego imię?

  W trzynastym rozdziale Apokalipsy jest napisane: «Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666.»(por. Ap 13,18) Dzięki rozumowi oświeconemu światłością Bożej Mądrości można odczytać z liczby 666 imię człowieka: imię wskazane przez tę cyfrę – to antychryst.

 

 Lucyfer, wąż starodawny, diabeł lub szatan, czerwony Smok, przeobraża się w tych ostatnich czasach w antychrysta. Apostoł Jan stwierdził już, iż antychrystem jest każdy, kto zaprzecza, iż Jezus Chrystus jest Bogiem. Antychrystem jest posąg czyli bożek wykonany na cześć Bestii, by wszyscy ludzie oddawali mu pokłon.

 

  Przeliczcie teraz jego liczbę 666 dla zrozumienia, w jaki sposób wskazuje ona na imię człowieka.

Liczba 333 oznacza Boskość. Lucyfer zaś – z powodu pychy – buntuje się przeciwko Bogu, ponieważ siebie chce wynieść ponad Boga. 333 to liczba wskazująca na tajemnicę Boga. Ten zaś, kto chce umieścić siebie ponad Bogiem, nosi znak 666. Liczba ta oznacza zatem Lucyfera, szatana, czyli tego, który powstaje przeciwko Chrystusowi – antychrysta.

l 333 wskazane jeden raz, czyli przez 1, wyraża tajemnicę jedności Boga. 333 ukazane dwa razy, czyli przez 2, oznacza dwie natury: naturę Boską i naturę ludzką – zjednoczone w Boskiej Osobie Jezusa Chrystusa. 333 wskazane trzy razy, to znaczy przez 3, oznacza tajemnicę Trzech Osób Boskich, czyli wyraża tajemnicę Przenajświętszej Trójcy.

Tak więc liczba 333 – przedstawiona jeden, dwa i trzy razy – wyraża podstawowe tajemnice wiary katolickiej: jedność i trójosobowość Boga oraz wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

  Liczba 333 oznacza Boskość, natomiast liczba 666 wskazuje zawsze na tego, kto chce siebie postawić ponad Bogiem.

 

  Liczba 666 ukazana jeden raz, czyli przez 1, wyraża rok 666. W tym okresie historycznym antychryst ukazuje się poprzez zjawisko islamu, który wprost neguje tajemnicę Boskiej Trójcy i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Islam – ze swą siłą militarną – szaleje wszędzie, niszcząc wszystkie dawne społeczności chrześcijańskie. Ogarnia Europę i jedynie dzięki Mojemu matczynemu i nadzwyczajnemu działaniu, wybłaganemu przez Ojca Świętego, nie udaje mu się całkowicie zniszczyć chrześcijaństwa.

 

 666 wskazane dwa razy, to znaczy przez 2, oznacza rok 1332. W tym okresie historycznym antychryst ujawnia się poprzez zdecydowany atak na wiarę i Słowo Boże.

Poprzez filozofów – zaczynających przyznawać wartość wyłącznie nauce oraz rozumowi – zmierza się stopniowo do ustanowienia jedynego kryterium prawdy, którym ma być tylko ludzki rozum. Rodzą się więc wielkie błędy filozoficzne, trwające poprzez wieki aż do obecnych dni. Przesadne znaczenie nadawane rozumowi – jako wyłącznemu kryterium prawdy – prowadzi nieuchronnie do zniszczenia wiary w Słowo Boże.

W okresie protestanckiej reformacji odrzuca się Tradycję jako źródło Bożego Objawienia i akceptuje się tylko Pismo Święte. Ono jednak także musi być interpretowane przy pomocy rozumu, odrzuca się więc uporczywie autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła hierarchicznego, któremu Chrystus powierzył zadanie strzeżenia depozytu wiary. Każdy jest wolny, może więc czytać i przyjmować Pismo Święte zgodnie z własną osobistą interpretacją. Tak wiara w Słowo Boże ulega coraz większemu zniszczeniu.

W tym okresie historycznym dzieło antychrysta ujawnia się także w podziale Kościoła, w formowaniu się nowych i licznych wyznań chrześcijańskich, popychanych stopniowo do coraz głębszej utraty prawdziwej wiary w Słowo Boże.

 

  666 ukazane trzy razy, czyli przez 3, wskazuje na rok 1998. W tym okresie historycznym uda się masonerii – wspomaganej przez masonerię kościelną – zrealizować swój wielki zamiar: utworzyć bożka – fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół – i umieścić go na miejscu Chrystusa i Jego Kościoła. Statua wzniesiona na cześć pierwszej Bestii jest więc posągiem antychrysta. Wszyscy mieszkańcy ziemi mają oddawać pokłon temu, który naznaczy swoją pieczęcią pragnących kupić lub sprzedać.

 

  Dojdziecie w ten sposób do szczytu oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. Stanie się ono powszechne, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. W ten sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek czyli sama osoba antychrysta.

 

  Oto dlaczego, synowie najmilsi, chciałam wyjaśnić wam karty Apokalipsy odnoszące się do czasów, w których żyjecie. Chciałam was przygotować na najboleśniejszą i najbardziej decydującą część wielkiej walki – rozgrywającej się pomiędzy waszą Niebieską Mamą i wszystkimi siłami zła, które się rozszalały.

 

 Odwagi! Bądźcie silne, Moje małe dzieci! Wasze zadanie – to okazać w tych trudnych czasach wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi, znosząc wrogość, walki i prześladowania. Jesteście najcenniejszą częścią małej trzódki, która ma za zadanie walczyć i na końcu pokonać potężną moc antychrysta.

 

 Wszystkich was formuję, bronię i błogosławię

 


 

Z wszystkich współczesnych prawdziwie z Nieba pochodzących Orędziach przejawia się temat "końca czasów", wejścia w czas realizowania się Apokalipsy św. Jana, nastawania ohydy spustoszenia w świątyni Pańskiej, Antychrysta,  konieczności nawrócenia i pokutowania przed "Dniem Pańskim" oraz nadejściem Królestwa Bożego na ziemi, "nowych niebios i nowej ziemi". Przesłania odsłaniają coraz precyzyjniej to wszystko, co ma nadejść, co już się dokonuje. Realizuje się to, co Matka Boża nazywa bożkiem - fałszywym chrystusem i fałszywym kościołem - umieszczonym na miejscu Chrystusa i Kościoła. Nieliczni są tego świadomi. 

 

By zrozumieć i rozpoznać  czym jest ten "fałszywy kościół" pomocne są inne orędzia. " Wczoraj tj. 3.07.2020 Matka Boża w Trevignano Romano powiedziała m.in. 

 

"... Dzieci, przychodzę do was, aby ponownie poprosić was o nawrócenie. Dzieci, czasy Apokalipsy to czasy zamieszania, wielkiego smutku i ucisku, ale zawsze łączcie się z Jezusem, który jest radością i miłością...  Dzieci, powszechna modlitwa zawierająca wiele religii nie jest możliwa, ponieważ chrześcijaństwo, jedyna PRAWDA, zostałoby zniesione. Proszę, dzieci, nie bądźcie obłudni, ale bądźcie wierni Panu i idźcie naprzód, broniąc prawdy".  

  

Masoneria dąży do stworzenia jednej światowej religii. Masoneria kościelna rozwija zafałszowany ekumenizm podszywający się pod Sobór Watykański II (a niezgodny z duchem Dekretu o Ekumenizmie SW II), dążący do "jedności" religii kosztem znoszenia nienaruszalnej doktryny katolickiej. Papież Franciszek bardzo trafnie powiedział (cytat z pamięci), że Kościół nie jest sklepem samoobsługowym, z którego każdy może sobie wybierać to, co mu się podoba. To właśnie Matka Boża nazywa obłudą i brakiem wierności. To jest utratą prawdziwej wiary.  

 

Dla tych wysoko postawionych hierarchów w Kościele Katolickim, którzy stracili już wiarę  w jakąkolwiek nadprzyrodzoność, a szczególnie w rzeczywistą Obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii klękanie przed symbolicznym tylko opłatkiem wydaje się bałwochwalstwem. Stąd stopniowo, ewolucyjnie wprowadza się zmiany, które skutecznie niszczą poczucie sacrum, prawdziwą bojaźń Bożą, cześć i szacunek wobec Przenajświętszej Eucharystii. Bez szacunku nie może być mowy o miłości, co uwidacznia się w chłodzi, obojętności, formalizmie religijnym. Stąd tak wielki obecnie nacisk pod pozorem dbania o zdrowie, na przyjmowanie Eucharystii na stojąco i na rękę - i łatwe godzenie się na to wiernych. (?) Mnożą się więc zniewagi i świętokradztwa.  

"Dojdziecie w ten sposób do szczytu oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. Stanie się ono powszechne, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem".

 

"Liczba 666 wskazuje zawsze na tego, kto chce siebie postawić ponad Bogiem".

Wiele różnych interpretacji tej liczby było do tej pory. Tu ukazuje się ona jako znak duchowy.   

Dwa zdania są wymowne.

"...liczba 666 wskazuje zawsze na tego, kto chce siebie postawić ponad Bogiem".

"...aby odnieść zwycięstwo w doskonałym uwielbieniu Przenajświętszej Trójcy".

 

Doskonałe uwielbienie nie może mieć miejsca bez doskonałego oddawania Bogu całej chwały.  Z Pisma Świętego wynika, że w człowieku nie ma żadnego dobra, które mogło by pochodzić od niego samego. Wszelkie dobro w nas od Boga pochodzi, jest Jego darem.  Przypisywanie sobie samemu dobra, pragnienie ludzkiej chwały, swojej wielkości, dążenie do własnego wyniesienia, realizowanie się, szukanie satysfakcji, zajmowanie wyższych pozycji itp jest kradzieżą chwały należnej jedynie Bogu.  Nie branie pod uwagę Boga, brak nieustannej wdzięczności  jest stawianiem siebie ponad Bogiem.  Zatem liczba 666 wskazywać może również na imię człowieka bardzo religijnego, modlącego się, który jednak żyje nie dla własnej duszy i ducha, (link: trzy sfery człowieka), a  duchem tego świata. Świata uprawiającego kult człowieka, kult rozumu i ciała oraz kult demonów.  Potrzeba więc zmienić swój sposób myślenia, bo jak nigdy aktualne są dziś słowa Pisma Świętego z dzisiejszego czytania: 

 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian (8,9n)
Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. (...)
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.
Oto słowo Boże.

  

Powszechne wydaje się uciekanie świadomością od tego wszystkiego, gdy tymczasem jest już pilna potrzeba nawracania się, potrzeba wyrzec się świata i jego fałszywych wartości.  Kończy się już czas Bożego miłosierdzia, nadchodzi czas Bożej Sprawiedliwości!  Codzienne poświęcanie i powierzanie się Maryi pomoże dobrze do tego się przygotować, dobrze ten czas przeżyć lub dobrze umrzeć - by otrzymać Życie wieczne.

 

 

Więcej nt. ohydy spustoszenia  i antychrysta tutaj.

Liczba 666. Osoba antychrysta - Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (Do Kapłanów... 407) 

04 lipca 2020
Jednocz się z Moją modlitwą... - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)