"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda. Witryna ta wymaga samodzielnego poznawania, wszystko może być tu przyciskiem.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                             br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Błąd 404

Przepraszamy, 

prosimy spróbować skorzystać z wyszukiwarki umieszczonej w stopce.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Litania do Boga Ojca
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Bože, - zmiłuj się nad nami
Duchu Swięty, Boze, -
Święta Trójco, jedyny Boże,
Ojcze, Stworzycielu świata, -
Ojcze, nieskończonego Majestatu,
Ojcze, nieskończona potęgo, -
Ojcze, nieskończona dobroci, -
Ojcze, nieskończona czułości, -
Ojcze, mocy łask wszelkich, -
Ojcze, blasku zmartwychwstania, -
Ojcze, światło pokoju,
Ojcze, radości zbawienia, -
Ojcze, nieskończone miłosierdzie, -
Ojcze, nieskończony blasku, -
Ojcze, ratunku strapionych, -
Ojcze, nadziejo modlących się, -
Ojcze, zawsze Ojcze, -
Ojcze, czuły w każdym bólu, -
Ojcze, za najsłabszymi dziećmi, - prosimy cię
Ojcze, za pogrążonymi w rozpaczy - prosimy cię
Ojcze, za najmniej kochanymi
Ojcze, za strapionymi -
Ojeze, za przygnębionymi dziećmi
Ojcze, za dziećmi, które Cię nigdy nie poznały -
Ojcze, za dziećmi najbardziej przygnębionymi -
Ojcze, za dziećmi, najbardziej opuszczonymi -
Ojcze, za dziećmi zrodzonymi w największym bólu -
Ojcze, za dziećmi, które walczą o twoje królestwo -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami !
Módlmy się:
Prosimy Cię Ojcze, za dziećmi, za każdym dzieckiem, za wszystkimi
dziećmi; obdarz nas zbawieniem i pokojem w imię Krwi Twojego Syna Jezusa i w
imię Bolesnego Serca Maryi, Jego i naszej Matki. Amen.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu - w intencji Ojca Świętego.
Ojcze mój oddaję się Tobie
Ojcze mój oddaję się Tobie, zrób ze mną co zechcesz; cokolwiek ze mną
uczynisz, pragnę Ci dziękować.
Jestem gotowy na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola wypełniła się
we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. W Twoje ręce oddaję moją duszę,
Tobie ją oddaję mój Boże, z sercem pełnym miłości, ponieważ Cię kocham.
Potrzebą mojej miłości jest oddanie się Tobie, w Twoje nieograniczone ręce,
z pełnym zaufaniem, ponieważ Ty jesteś moim Ojcem.
(Karol de Foucauld)
 

Litania do Boga Ojca

30 marca 2021
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)