"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI  

(wszystkie wezwania zaczerpnięte są z współczesnych Orędzi Jezusa i Maryi) 

 

 

Boże Ojcze, Stworzycielu świata                                     - zmiłuj się nad nami

Boże Synu Ojca, Odkupicielu i Zbawicielu świata           - zmiłuj się nad nami

Boże Duchu Święty,  Uświęcicielu                                   - zmiłuj się nad nami

Przenajświętsza Trójco, Jedyny Boże  - uwielbiam Cię, błogosławię i dziękuję za wszystko co było, jest i będzie.

 

Najświętsza Córko, Oblubienico, Matko Boża   niech w tych strasznych czasach zamętu i odstępstwa zstąpi na nas duch prawdy, radości i pociechy.   Wprowadź  nas i zamknij w Twoim Niepokalanym Sercu, uczyń serca nasze według Twojego.

 

NIEPOKALANE SERCE MARYI

                          - najczystsza Istoto Miłości Bożej                                                          - oddaję Ci hołd, cześć i chwałę

                          - Wszechmocy błagająca                                                                        

                          - Ogrodzie niebiańskiej miłości, który Przenajświętsza Trójca              

                              utworzyła  dla  siebie i dla nas 

                                                              

NIEPOKALANE SERCE MARYI

                          - największy Darze  jaki  ofiarowuje nam  Ojciec Niebieski  

                             aby pomóc nam w  powrocie do Niego                                                - poświęcam się Tobie

                          - promienna Bramo otwierająca się na nową epokę przygotowaną

                              przez Trójcę Przenajświętszą                          

                          - Ucieczko grzeszników

                          - duchowa Świątynio, w której w tych czasach wielkiej próby

                             ofiarowujesz schronienie całej ludzkości

                          - jedyne pewne i bezpieczne Schronienie nam  ofiarowane

                          - Środku ocalenia dany przez Boga Kościołowi i ludzkości

                          - świetlista Bramo Bożego Miłosierdzia, przez Którą  możemy powrócić do Pana

                          - bezpieczna Przystani

                          - macierzyńska Kliniko

                          - Owczarnio dla zagubionych owieczek

                           - będące obroną i bezpieczeństwem, dające umocnienie, nadzieję i siłę

                          - Które wspomagasz nas by nie pociągnął nas świat, byśmy nie dali się uwięzić tej ziemi

                            - Przeszkodo o którą potyka się pycha, lecz nie małość i pokora

                          - Bramo będąca znakiem nadziei i pocieszenia

                          - Arko Nowego Przymierza

                          - Arko zbawienia na ostatnie czasy

                          - Arko chroniąca i ocalająca

                          - Źródło naszego bezpieczeństwa

                          - Matczyne promienne Schronienie w którym otoczeni Światłością i Obecnością 

                            Przenajświętszej Trójcy pozostajemy bezpieczni pod Bożą opieką         

                          - bolejące i krwawiące raną na postępujące odstępstwo

 

NIEPOKALANE SERCE MARYI

                          - Które zapraszasz nas do życia z Tobą                                                      - powierzam Ci siebie

                          - Drogo miłości i świętości prowadząca nas do  Boga Zbawienia i Pokoju

                          - Drogo do skarbu Bożej i żarliwej miłości Serca Chrystusa

                          - Szkoło małych, która wprowadzasz w misterium miłości Jezusa

                          - ujawniające tajemnicę pięknej miłości

                          - Znaku pewnego zwycięstwa w walce, uczniów Niewiasty  obleczonej w słońce

                          - nasz Raju, który już na tej ziemi dajesz szczęście i pogodę ducha

                          - przez Które Jezus ponownie przyjdzie, by zapanować wśród nas

                          - Początku nowych czasów, Jutrzenko nowych dni

                          - Niebiański, Matczyny Ogrodzie, w którym formowany i rodzony jest nowy, wierny Kościół

                          - Świątynio duchowa w której formujesz swe dzieci dla największego blasku Kościoła

                          - w Którym wszyscy uczestniczą w nieustannej adoracji Jezusa

                             obecnego w każdym Tabernakulum na ziemi                                                                       

                          - nowy duchowy i powszechny Wieczerniku, aby otrzymać pełnię darów Ducha Świętego

                          - Tajemny Ogrodzie w którym w ciszy i ukryciu pielęgnowane są drogocenne

                              kiełki nowego życia dobra i świętości

                          - Nasz Ogrodzie Getsemanii

                          - Świątynio Trójcy Przenajświętszej w której dokonujesz aktów zadośćuczynienia

                             i matczynego błagania

                          - Świątynio duchowa w której ofiarowujesz swe dzieci dla doskonałego uwielbienia

                             Boskiej i Najświętszej Trójcy

                          - Ołtarzu na którym modlimy się i zostajemy złożeni w ofierze dla zbawienia  świata

                          - Złota Bramo, którą każdego dnia otwierasz stając w akcie głębokiej  adoracji przed  tronem

                              Przenajświętszej Trójcy, by w tych czasach powszechnego  odrzucenia Boga złożyć daninę

                              Twojego  macierzyńskiego wynagrodzenia składając w ofierze  wszystkie swoje dzieci, które

                              codziennie formujesz

 

NIEPOKALANE SERCE MARYI

                          - Które nigdy nie przestaje bić miłością do nas                                                               - dziękujemy Ci 

 

NIEPOKALANE SERCE MARYI

                           - niechaj staniemy się promieniami światłości wychodzącymi  z

                             Twego Niepokalanego Serca                                                                                                         - amen

                          - niechaj znakiem życia w Twoim Niepokalanym Sercu stanie się dla nas

                            duch radości i pociechy, i niech zrodzi w nas zdrój tryskający na wszystkich

                            duchem radości i pocieszenia                                                                                                    - amen

                          - duchowy Wieczerniku, w którym dokonuje się cud Drugiej Pięćdziesiątnicy

                            – powszechnej przemiany serc, czego w nadziei i niecierpliwie wraz  z Tobą  oczekujemy      - amen

                   

NIEPOKALANE SERCE MARYI - ofiarujemy Ci i nasze serca, byś mogła wznieść w nich Swoją siedzibę

                            dla doznania pociechy naszej miłości i wielkiego wynagrodzenia.  

 

 

Przenajświętszy Wiekuisty Boże

Przenajświętszy Wszechmogący i Miłosierny

Przenajświętszy Wszechwiedzący i Sprawiedliwy

Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

 

 

AKT POŚWIĘCENIA I POWIERZENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

     Niepokalana Dziewico Maryjo, pełna delikatnej zażyłości najdoskonalsza Córko, wierna Oblubienico i oddana Matko Boga   - usłysz mnie proszę i wysłuchaj.

 

     Oto  pragnę  w świadomości Twojej Obecności  odpowiedzieć na Twoje wezwanie poświęcając się Twojemu Niepokalanemu Sercu i uznając Cię za swoją  Mamę i Królową. Pragnę i proszę, byś pokierowała moim życiem dla oświecenia mnie Światłem Bożej Prawdy i dla uświęcenia, bym nieustannie i żarliwie otaczał Boga chwałą.

 

    Wiem, że sam jestem niczym, ulegam błędnym mniemaniom i złu - Ty zaś wszystko możesz.  Dlatego pragnę pod Twoją ochroną uczyć się w Twojej szkole miłości upodabniania się do Chrystusa i do Ciebie. Pragnę czynić wszystko jedynie z Tobą - w służbie dla Królestwa Miłości na ziemi;

przez Ciebie - aby wszyscy ludzie doszli do pragnienia zanurzenia się w uszczęśliwiającej światłości Trójjedynego Boga i dla Ciebie - dla Twego Tryumfu w  świecie.

    

    Dlatego też z najpełniejszą ufnością i całkowitym oddaniem powierzam Ci się i oddaję w niewolę miłości. Powierzam Ci całego siebie: mojego ducha i duszę, moją  wolę, umysł, serce i ciało, moje słabości i grzechy a także całą przeszłość moją  i przyszłość wraz ze śmiercią, wszystkie modlitwy, prace, radości, ofiary i cierpienia, wszystko, czym jestem oraz co posiadam.

   

    Mając jednak świadomość, że z natury jestem niestały i zmienny, proszę Cię wspomóż mnie, bym co dzień od nowa ponawiał poświęcanie się Twojemu Niepokalanemu Sercu, by nieustannie pozostawiać Tobie zupełną swobodę posługiwania się mną. Gdybym jednak uległ błędnym mniemaniom i złu, już teraz proszę, byś nie zważała na moją wolę i moje życzenia, gdyby były odmienne od Twoich, ale przeprowadzała Swoje i Boże plany nawet wbrew mojej woli, i doprowadziła mnie na powrót do siebie.        

Mamo i Królowo kocham Cię, ufam i dziękuję Ci. Amen. 

 

Przyzwyczajajcie się przeżywać każdą chwilę dnia w Moim Niepokalanym Sercu

 

 

 

Najmniejsza troska o przyszłość jest

obrazą dla miłości Jezusa i zaprzeczeniem rzeczywistości oddania się Maryi.

*

Moje drogi są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do doskonałości. Jesteście wezwani do bycia doskonałymi. Jezus

(Por. Mt 5,48; PŻwB 2.05.2001)

 

 

Zatem całkowite zawierzenie, oddanie się i poddanie;

 święta obojętność na to, co się ze mną stanie.

 

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.
AKT POŚWIĘCENIA  I POWIERZENIA SIĘ.


17 marca 2020
Otrzymała Orędzie Boga Ojca do ludzkości

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)