"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna)

 

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

 

Wzywam was, abyście, zjednoczeni jako dzieci jednego Króla, przyłączyli się do moich niebiańskich zastępów, abyście razem z nimi walczyli przeciw grzechowi i nieprawości demona.

 

Znaki na Niebie i na Ziemi znaczą drogę ludzkości, lecz Lud Boży nie podnosi spojrzenia ku Niebu. Z powodu obojętności ludzkości i jej wielkiego niedowiarstwa będziecie dalej cierpieć. Nie boicie się Boga, żyjecie w niemoralności, w nieposłuszeństwie, w bagnie grzechu.

 

Nasz Król i Pan Jezus Chrystus, nieskończone miłosierdzie, prosi swą Matkę, aby nie powstrzymywała już dłużej ramienia Boga, aby więcej [Jego] dzieci nie poszło na potępienie.

 

W miarę jak ten czas przyspiesza, podwaja się cierpienie i narasta grzech. Nieposłuszeństwo, bezbożność i niewierność są niesione przez większość ludzkości, by biczować Lud Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Posuwamy naprzód w obronie dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, czekając na sygnał dany przez Naszego Króla, by przybyć na pomoc duszom, które wciąż są wierne.

 

Czyście zapomnieli, że to pokolenie zostanie ciężko ukarane ogniem? Jakże wciąż grzeszycie!

Ujrzycie, jak sama Ziemia płonie, kiedy będzie pękać…

Wzrost aktywności wulkanicznej sprawi, że wydostaną się [na powierzchnię] ogień, dym i gazy, które nie pozwolą przetrwać wielkiej części ludzkości. Podczas trzęsień ziemi widzę, jak wielu pada na twarz z lęku, a potem dalej [żyją] w grzechu. Słońce zostanie przyćmione, i nie ujrzycie blasku Księżyca z powodu dymu wulkanów.

 

Wy sami, którzyście obrazili Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, musicie być tymi, którzy wynagradzają, modlą się i kochają za to wszystko, co dała wam Boża Wola, a czym wzgardziliście.

 

Trwacie dalej w ludzkiej głupocie, aż Wielka Kara przyjdzie na to przewrotne pokolenie.

 

Przygotujcie zapasy, według możliwości każdego.

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Argentynę, lud się buntuje.

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Brazylię, cierpi, aby zostać oczyszczoną.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Bałkany, przygotowuje się strategie na wojnę.

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Bali, wulkan Agung wywołuje wielki lęk.

 

Jako Książę Legionów Niebieskich wzywam was, ażebyście się przygotowali, nawrócili i stali się dyspozycyjni do wewnętrznej przemiany; w przeciwnym razie osiągnięcie nawrócenia będzie dla was trudne.

Pycha doprowadza ludzi do upadku… uważajcie!

Dzieci Boże, nie lękajcie się, idźcie z delikatnością, nie raniąc swych bliźnich.

Dzieci Boże, bądźcie pokornymi sługami Naszej Królowej i Matki, abyście pod Jej osłoną byli dalej ludźmi Wiary na Jej podobieństwo.

 

Nie zostaliście porzuceni przez Bożą dłoń. Miejcie wiarę i zamieńcie lęk na mocne postanowienie poprawy.

Błogosławię was, Ludu Boży.

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Jesteśmy ciągle ostrzegani przed nadciągającymi wydarzeniami… zareagujmy!  W chwili, w której św. Michał Archanioł do mnie mówił, pozwolił mi zobaczyć: [Oto bardzo] wiele osób chronionych przez Legiony Niebieskie było wyciąganych z miejsc, [które były] w wielkim niebezpieczeństwie z powodu działania sił przyrody. Mogłam zobaczyć Legiony Niebieskie, jak biorą ludzi za rękę i prowadzą ich do miejsc, w których będą bezpieczni. Oglądając te sceny, powiedziałam św. Michałowi Archaniołowi: Tylko Bóg Miłosierny ocala swe dzieci, chociaż na to nie zasługujemy. I św. Michał mi odpowiedział: Umiłowana Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Człowiek nie może sobie [nawet] wyobrazić, jak daleko sięga Boże Miłosierdzie. Jego wierni zostaną zaprowadzeni w bezpieczne miejsce, aby nic ich nie dotknęło. Amen.

 

Lud Boży nie podnosi spojrzenia ku Niebu. Z powodu obojętności ludzkości i jej wielkiego niedowiarstwa będziecie dalej cierpieć. Nie boicie się Boga, żyjecie w niemoralności, w nieposłuszeństwie, w bagnie grzechu... - Orędzie św. Michała Archanioła z dn.  26.09.2021


30 września 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)