"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

(...)  Jestem Matką wstawiennictwa i wynagrodzenia.

 

  Moje zadanie polega na wstawianiu się każdego dnia za wami u Mojego Syna Jezusa. Jako Mama – uważna i troskliwa – wypraszam dla was wszystkie łaski niezbędne do kroczenia drogą dobra, miłości i świętości.

 

 Dla Moich synów grzeszników otrzymuję łaskę nawrócenia, przemiany serca, powrotu do Pana. Moim chorym synom udzielam daru zrozumienia sensu wszelkiego cierpienia, przyjmowania go z uległością, składania go w ofierze z miłością, niesienia krzyża z ufnością i w dziecięcym zdaniu się na wolę Pana. Dla Moich dobrych synów otrzymuję dar wytrwania w dobrym. Za Moimi synami Kapłanami wstawiam się, aby byli sługami świętymi i wiernymi Jezusowi oraz Jego Ewangelii.

 

  Ponawiana modlitwa waszej Niebieskiej Mamy towarzyszy każdemu nowemu, wstającemu dniowi. Pragnie Ona was nią wspomóc – na pustyni waszego czasu – w kroczeniu drogą miłości i wiernego spełniania woli Bożej, którą powinniście wykonywać z dziecięcą uległością.

 

 Moje macierzyńskie zadanie polega również na wynagradzaniu za wielkie zło, które ciągle dziś popełnia się na świecie. Łączę się z każdą odprawianą Mszą św., aby ofiarować Ojcu Niebieskiemu drogocenną Krew Mego Syna Jezusa, który składa Siebie w ofierze i poświęca się ciągle za was na każdym ołtarzu świata. Jedynie Boska Krew, przelana za was, może obmyć wszelkie zło, grzech, nienawiść, nieczystość i nieprawość okrywającą świat.

 

 W duchu matczynego wynagrodzenia łączę z Krwią Chrystusa wszelkie cierpienia, które każdego dnia zbieram na waszej drodze.

 

  Łączę z Krwią Jezusa krew przelaną przez miliony dzieci – zabitych jeszcze w łonach swych matek – oraz krew wszystkich ofiar nienawiści, przemocy i wojen.

 

  Łączę z Krwią Jezusa wszystkie cierpienia chorych – szczególnie tych, których dotykają choroby poważne, przykre do znoszenia i nieuleczalne.

 

 Łączę z Krwią Jezusa ostatnie drgnienia umierających, cierpienia ubogich, ludzi z marginesu, małych, wyzyskiwanych i prześladowanych.

 

 Łączę z Krwią Jezusa wszystkie cierpienia ludzi dobrych, osób konsekrowanych, Kapłanów.

 

 Łączę z Krwią Jezusa wielki Krzyż, jaki Kościół musi dziś nieść dla zbawienia całej ludzkości.

 

(...) Pragnę także was włączyć w Moje matczyne dzieło wstawiennictwa i wynagradzania za wszystkie Moje dzieci.

 

 Pomimo ciemności i chłodu ciągle jeszcze okrywającego świat zapraszam was do życia nadzieją i w wielkiej ufności. Cały czas modlę się i wynagradzam, aby wyprosić dla wszystkich nowe dni pokoju i zbawienia.

Matka wstawiennictwa i wynagrodzenia - Wieczernik w ramach Kapłańskiego Ruchu Maryjnego (DK396)

15 listopada 2020
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)