"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Dziś wbrew Pismu Świętemu oraz wbrew wręcz natarczywym wezwaniom Jezusa i Maryi w tak licznych objawieniach i znakach czasu (nawet krwawych łzach z figur i obrazów), wciąż głosi się, że Bóg jest tak bardzo miłosierny, że nie karze ludzi, a nawet, że piekła nie ma. Łatwo wypowiada się słowa bez świadomości, że odpowiedzialność za wypowiadane słowo jest straszna. Można wszak w ten sposób usypiać sumienia, czym zastawia się sidła na dusze. Jaka więc jest Prawda?  Kościół uznaje za prawdziwe Orędzia Pana Jezusa i Maryi dawane św. s. Faustynie.  Oto fragmenty z jej Dzienniczka:

 

 

  (...) Rano w czasie rozmyślania, ogarnęła mnie obecność Boża w sposób szczególny, widząc wielkość niezmierną Boga i zarazem Jego zniżenie się do stworzenia. Wtem ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała:

- O, jak bardzo miła dusza jest Bogu, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski; Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia Sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim Aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca, Ja współczuję z tobą. (Dzienniczek 635)  

 

*

 

   Wieczorem, kiedy się modliłam, powiedziała mi Matka Boża:

- Życie wasze ma być podobne do życia Mojego, ciche i ukryte, nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością i przygotować świat, na powtórne przyjście Boga. (Dz 625) 

 

*

 

  Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O, tak. Sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet piekłu całemu, Twoja wszechmoc wszystko może. (Dz 686)

 

*

 

  Jezus spojrzał się na mnie i rzekł:

- dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. Sekretarko Mojego Miłosierdzia pisz, mów duszom o tym wielkim Miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy dzień Mojej sprawiedliwości.  (Dz 965) 
 

*

 

  Dziś usłyszałam słowa:

W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim Miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć przytulając ją do Swego Miłosiernego Serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka Moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień Miłosierdzia.  (...) (Dz 1588)  

 

*

 

  Kiedy pozostałam sam na sam z Najświętszą Panną - pouczała mnie o życiu wewnętrznym. Mówiła mi:

- Prawdziwa wielkość duszy jest kochać Boga i upokarzać się w Jego obecności, całkowicie zapomnieć o sobie i za nic się mieć, bo wielki jest Pan, lecz tylko w pokornych ma upodobanie, pysznym zawsze się sprzeciwia. (Dz 1711) 

 

*

 

  Zapisz te słowa, córko Moja, mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego, niech korzystają z Krwi i Wody, która dla nich wytrysła.

- O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego? 

 


 

    Wielu dziś nie chce dopuścić do świadomości, że to "powtórne przyjście", ten zapowiadany "dzień gniewu", czy "Wielki i straszliwy Dzień Pański" ma nastąpić już wkrótce, ale nie czerpią tej wiedzy z jakiś konkretnych danych lecz z przysłowiowego "chowania głowy w piasek". Tymczasem 13 lutego 2016 roku Pan Jezus powiedział do greckiej mistyczki Vassuli (którą wciąż  fałszywie się oskarża pomimo tego, że stawiane jej zarzuty zostały już dawno wyjaśnione z Kongregacją Nauki Wiary):

 

 

"Nadszedł czas, aby wykonać Moją Sprawiedliwość, albowiem kara dla tego niewiernego pokolenia jest u waszych drzwi. Wypełnię Moje zarządzenia co do joty. Kiedy usłyszycie grzmot, Mój Głos się rozlegnie, hucząc w waszych uszach, rozbrzmiewając po same krańce ziemi. Wtedy wiedzcie, że świat i wszyscy, którzy go zamieszkują, usłyszą Głos Sprawiedliwości: zło przyniesie śmierć wielu narodom… zniszczenie ogarnie każde miasto.

 

Czy słyszałeś, że „Anioł Jahwe okrąży miasta i narody” wzywając wszystkich do pokuty? To właśnie będzie się działo w dniach, które mają nadejść.

 

Dlatego wy, którzy weszliście na Moje Dziedzińce i uwierzyliście w prawdziwość Moich mów, módlcie się i nie lękajcie się ani się nie bójcie, lecz wy, którzy przez niekończące się lata szydziliście z Moich mów, uderzając swoim językiem Moich proroków, strzeżcie się!

Albowiem posługiwaliście się kłamstwami, by usprawiedliwić wasze kłamstwa, prawdziwie zakopaliście Moje Słowa w waszym własnym grobie. Tak, istotnie, przekręcaliście Moje Słowa. Lecz wasze grzechy wykopały przepaść między wami a Mną. A teraz Sprawiedliwość nie będzie wstrzymywana. Mówię wam, gorzkie będą dni, które na was przyjdą, kiedy Ja stanę naprzeciw was… Módlcie się i nie pozwólcie waszym powiekom zamknąć się popadając w sen! (...)".

 


 

Zwykle przyczyn tego zła, które obecnie dzieje się na świecie doszukujemy się w samym złu tego świata, prawie nigdy w sobie. Jakże ważne jest obecnie postawienie naprawdę Boga na pierwszym miejscu i własną duszę. Czyż nie jest najważniejszą obecnie dla każdego kwestią upewnić się, jak Bóg mnie widzi, jakie są Jego oczekiwania względem mnie? Ten, kto prawdziwie czci Boga w Duchu i prawdzie (zob. J4,23) otrzymuje to poznanie. Samo wejście na tę drogę już daje sercu pokój jakiego ten świat nie zna, a  z czasem dzięki duchowemu wzrastaniu - nadprzyrodzoną radość z życia w świadomości Bożej Obecności - w każdej sytuacji.

 

Więcej: https://odrodzedoprawdy.pl/niezwykle-wazne-oredzie-pana-jezusa-z-13-lutego-2016

 

Marana tha

Matka Boża do s. Faustyny: 
Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania...
Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim Aniołowie...  
O, on dzień jest straszny...


06 maja 2020
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)