"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Jezus: „Niech mi się stanie według słowa Twego” - to słowa Maryi. Tak, Maryja w sposób doskonały żyła na ziemi wolą Boga, gdyż serce Jej czyste było zjednoczone z Wiekuistym Bogiem.

 

Sprawy trudne budzą opór w sercu człowieka i natura ludzka je odrzuca. Wtedy okazuje się, czy kochamy Boga i potrafimy w pokorze wszystko przyjąć, co dla nas przygotował.

 

Czy potrafimy przyjąć, tak jak Hiob, każdą stratę i uwielbić Boga?

 

Wierne dusze mają z tym trudności i nie zawsze wszystko chcą przyjąć. Słabe i letnie myślą, że Bóg tego wymagać od nich nie może, i łaskę trudu odrzucają. Zaś dusze, co w buncie żyją, myślą, że Bóg jest od tego, by im wszystko dawać czego tylko zażądają.

 

Postawa taka wiele mówi o człowieku i o tym, jaka jest jego relacja z Bogiem.

 

 

 

- Przykro mi, Jezu, że tak Cię traktujemy i żądamy od Ciebie, byś wszystko nam dał. I jak często mamy pretensje, że nie dostajemy tego, czego chcemy. Wiemy lepiej, co dla nas jest dobre.

 

 

 

Jezus: Modlitwa wielu jest podobna do listy życzeń i żądań. I pytają Mnie, dlaczego, Panie, tego mi nie dajesz? Czy nie jesteś Bogiem Wszechmogącym? Przecież nic złego nie chcę od Ciebie? Dlaczego nie dajesz mi zdrowia? Dlaczego mąż mnie opuścił albo żona? Dlaczego, Panie, nie dajesz mi dziecka?

 

Tak wiele pretensji, a tak mało wdzięczności. Lud Mój staje się coraz bardziej letni, a pragnę, by stał się gorący. Nikt, co całym sercem kocha Boga, nie mówi o Nim źle.

 

 

 

- Tak, Mój Ojcze. Kto teraz potrafi Ciebie kochać bezinteresownie?

 

 

 

Ojciec Niebieski: Jestem Bogiem Ojcem wszystkich Moich dzieci, i wszystkie dzieci stworzyłem z miłości. Miłość Moja jest na wieki niezmierzona i niepojęta dla żadnej duszy. Wiele łask daję każdej duszy, by mogła żyć każdego dnia, by mogła się obudzić po każdej nocy, by mogła nakarmić swoje ciało pożywieniem.

 

Całe stworzenie chwali Boga, który je stworzył, lecz czy człowiek potrafi w szczęściu i nieszczęściu Go chwalić?

 

Wiele, dusze, pragniecie ode Mnie otrzymać, i Ja, Bóg Ojciec, pragnę wam dać wszystko, co najlepsze. Choć się wam wydaje, że to, co chcecie otrzymać, jest dobre, to wiedzcie, że tylko Ja wiem, co może być dla was dobre.

 

Opatrzność Moja czuwa nad każdą wierną duszą, lecz człowiek odwraca się ode Mnie, i wtedy nie mogę strzec już jego duszy. Gdy człowiek żyje bez Boga, życie jego jest w jego ręku i wszystko, co czyni, przynosi z czasem konsekwencje. Wtedy pyta, gdzież był Bóg, jak mogło przytrafić mi się takie nieszczęście?

 

Ja jednak lituję się nad każdym człowiekiem i przygarniam go, i leczę jego rany serca i duszy. Choć mówi się „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, nie zawsze tak być musi.

 

Najpierw choruje dusza, i może to trwać wiele lat, zaś później ciało zaczyna chorować. Cierpienie fizyczne i duchowe często jest wynikiem grzechów. Lecz są też dusze ekspiacyjne, które niosą brzemię cierpienia dla odkupienia wielu grzechów. Dusza ekspiacyjna jest bliska Bogu, i gdy swój dar przyjmie i zrozumie, niesie Krzyż cierpienia złączony z Krzyżem Mojego Syna.

 

Natura ludzka ucieka od cierpienia i prawie każdy człowiek pragnie być zdrowy. Jednak dusze, co przyjmują cierpienie, mają łaskę udziału w dziele zbawczym stworzenia.

 

Dzieci Moje, czas jest trudny, bo to jest czas oczyszczenia Narodu Polskiego. Dusze, co cierpią, niech się modlą, by czas ten był zbawienny dla Narodu Polskiego.

 

Miłość Moja jest przy was, Moje drogie dzieci. Bądźcie ufne i przyjmujcie wszystko z Mojej Ręki jako dar, i za każdy dar dziękujcie. 

AoJ2021 styczeń#6

Modlitwa wielu jest podobna do listy życzeń i żądań. I pytają Mnie, dlaczego, Panie, tego mi nie dajesz? 

2021/10/25

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.