"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Im ściślejsza jest zależność od Ducha Świętego, Gościa, Pana wnętrza duszy, tym czystsza i bardziej dziewicza - a równocześnie bardziej płodna i bardziej matczyna  - staje się działalność apostoła.

 

Zależność o Ducha Świętego - Źródła doskonałej czystości intencji, dyspozycyjności, działania - jest także owocem ofiary, wyrzeczenia się wszelkiej korzyści własnej czyli (...) całkowitej bezinteresowności. (BO 66)

 

 

 

I.

Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże.

Proszę Cię Dawco życia zachowaj dusze wszystkich ludzi od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom.

Pomóż Kościołowi wzrastać w Łasce i mądrości, by nie unosiły nas błędy.

Panuj nade mną w świętości.

 

(Pn.)    Proszę Cię Święty Duchu Poznania za każdym człowiekiem, byśmy  wszyscy mogli poznać Ciebie Trójco Przenajświętsza, a poznając Cię, abyśmy rozpoznawali w  sobie samych Twoje Odbicie, Twój Obraz.

          Spraw abyśmy nie ulegali zniekształceniom, jakich doznaje Słowo Boże, przywróć jedność Kościoła Świętego. Daj nam poznać Twoje oczekiwania, byśmy nie stawiali na pierwszym miejscu swych własnych  spraw, lecz Ciebie Trójjedynego Boga. 

          Przyjdź do mnie w Darze umiejętności życia Twoimi świętymi zasadami, bym nie ulegał swym własnym skłonnościom.

 

(Wt)  Proszę Cię Święty Duchu Mądrości, spraw by wszyscy ludzie szukali Niebieskiego Winnego Krzewu, by nasze dusze tęskniły za jego owocami.

        Porwij chrześcijan Swoim nieskalanym wpływem i spraw, że nasze dusze zwrócą się wyłącznie ku rzeczom niebieskim, byśmy dążyli do tego, co święte i niezniszczalne. 

         Oto jestem w moim ubóstwie i nędzy, błagam Cię Święty Duchu Mądrości nawiedź mnie abym mógł poznać, co jest miłe Tobie, ukaż mi Królestwo miłości zachowane dla prawych i świętych. Daj mi serce prawe abym nigdy Cię nie zasmucił.  Duchu Mądrości bądź moim przewodnikiem i kierownikiem, i doprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego przygotowanego od założenia świata.

 

(Śr)  Błagam Cię Święty Duchu Zrozumienia, poprowadź kroki ludzkości, do ofiarowywanego nam Królestwa Niebieskiego. Niechaj wszyscy zapragniemy odziedziczyć to,  co trwa na zawsze.  Objaw nam Swoje Tajemnice, których sami racjonalistycznym umysłem pojąć nie możemy.

        Zstąp na Kościół walczący i jak świecące słońce oświeć nas w naszej słabości promieniami uzdrawiającymi, by wszystkie rzeczy, które wydają się nam zaciemnione i niedostępne, stały się zrozumiałe. Potrzebujemy Twoich pouczeń przekraczających naszą ludzką inteligencję, pomóż nam wniknąć w to, co nieprzeniknione i  niezniszczalne, dosięgnąć głębokości Boga.

        W mej nicości Święty Duchu Zrozumienia poprowadź mnie ku tajemnicy Bożej Prawdy.  Oświeć Swoim Boskim Światłem mojego ducha i umysł, byś przez kontrast z moją nicością stał się dla mnie wszystkim.  Ożyw mą duszę zażyłością, jakiej Ty Trójjedyny Boże pragniesz ode mnie wobec Ciebie.

 

    

 (Cz)  Święty Duchu Rady proszę daj całemu rodzajowi ludzkiemu poznać w sposób pewny Twe Prawo i udzielaj nam rady, abyśmy czynili dobro przez wszystkie dni życia, byśmy podjęli decyzję zdobycia Królestwa Bożego przygotowanego dla tych, którzy czynią dobrze.

          Spraw, by chrześcijanie zapragnęli doskonałości, pokory, wierności i dobroci, aby nasze kroki nie prowadziły nas ku czynieniu zła. Naucz nas żyć przykazaniami miłości, odpłacać miłością za zło tak, by ogarnęła nas Twoja woń i nasze szczęście było jak rzeka rozdzielająca się na wiele strumieni udzielających innym rady i  ogłaszających, aby szukali Królestwa Niebieskiego. 

          Naucz mnie rozpoznawać i być uważnym na Twoje rady byś mógł przyozdobić mojego ducha w Boski Blask, bym żył dla chwały Twojej Trójjedynej Świętości teraz i  na wieki.

 

 

 

(Pt)    Duchu Mocy - oświeć każdego człowieka na tej ziemi, byś choć Niewidzialny uwidaczniał się nam w Swoim potężnym działaniu. Byśmy wszyscy osiągnęli wiarę, że chociaż nie można Cię dotknąć, jesteś jednak wokół nas i w nas.

         Duchu Mocy przyo­dziej Kościół Mocą Jezusa do dawania gorliwie i odważnie świadectwa o Praw­dzie, Alfie i Omedze. Panie bądź Ty naszą Siłą, abyśmy nigdy nie kroczyli sami niosąc krzyże dawane nam dla naszego uświęcenia; udziel nam ducha męstwa, aby umożliwić nam do­sięgnięcie ofiarowywanego nam kielicha. Spraw, że będziemy głosić Twoje Słowo i Twoją Tradycję wykorzystując wszelkie swoje zdolności dzięki Twej potędze Duchu Mocy.  Byśmy broniąc Prawdy przyczynili się do doprowadzenia wszystkich do uznania Ciebie Boże Jedyny i w Trójcy, do ukazania Twojej Boskiej wspaniałości w Trójjedynej Chwale.

         Stając oto w obliczu Twojej Świętości  oraz świętych w Niebie proszę Cię Duchu Mocy pomóż mi pokonać wszelkie przeszkody stające na mojej drodze i przeszkadzające Mi Ciebie Boga dosięgnąć. Udzielił mi Swej promieniejącej Mocy dla Bożych spraw, bym stał się jak wojownik pe­łen męstwa i siły; pozwól mi osiągnąć to, co niedostępne, dotrzeć do tego, co nieosiągalne. Błogosław mi Twoim Darem, dzięki Któremu otrzymam siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju, nie lękając się ludzkich drwin i zniewag.  Udziel mi wytrwałości, abym połączony ze Świętym Michałem Archaniołem uczestniczył w bitwie naszego czasu, zwalczał zło i bluźnierstwo, zniekształcanie Bożego Słowa i bunt wobec wszystkiego, co święte.  

 

 

 

 (So)    Duchu Święty Boże, proszę z całego serca o Dar Pobożności.   Pobudź wszystkie ludzkie serca, niechaj zapragną Ciebie, podnieś nasze dusze potrzebujące litoś­ci!

            Duchu Pobożności spraw, by Chrześcijanie oddający się Tobie stali się największą Radością Ojca, kwiatem w Ogrodzie Jezusa. Dawco Życia udziel nam  mocy do wzrastania w  miłości, byśmy poznali Ciebie Trójjedynego Boga i otrzymali Twoje Królestwo. Udziel nam Ducha Pobożności, aby nasze dusze wzrastały w zasadach Świętych, aby nasze myśli stały się Twoimi Myślami, nasze działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi.

            Duchu Święty, naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim, co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego. Duchu Pobożności, przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha  w czystość, abym ja również mógł być miły w  Twoich Oczach. Przyodziej moją duszę duchem Żyjącym, aby służyła Tobie Przenajświętsza Trójco ze czcią i  wdziękiem. Spraw, bym umarł dla swoich zasad; spraw, bym umarł dla mojej stronniczości, dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji. Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością. Niech mój język smakuje to, co najczystsze w Światłości Boga Trzykroć Świętego. Niech spożywa tego, który powiedział: «Ja jestem Chlebem Życia». Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty, daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość w Poznaniu Ducha Pobożności, abym się nauczył, jak z  bojaźnią patrzeć na to, co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem, prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem, abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym. Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami, które są święte i odkupieńcze, by podobała się Ci w najwyższym stopniu. Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności przemieni mnie, w sługę wiernego i oddanego. Boska Światłości mojej duszy, daj mi pobożność Twoich Świętych, abym  święcie przestrzegał Twoich Praw. Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć, że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego nie będzie mogło zamieszkać we mnie.

 

 

 

 

(Ni)     Proszę Cię Przenajświętszy Boże, ukaż wszystkim Twoim dzieciom, że Ty, Pan wszystkiego ofiarowujesz łaskę i miłosier­dzie tym, którzy się Ciebie boją i mają w bojaźni Twoje Imię. Daj nam, mieszkańcom tej Ziemi poznać Twoje Imię Trzykroć Święte, byśmy oddawali Ci cześć i uwielbienie.  Duchu Bojaźni, w swej mocy spraw, byśmy  wszyscy dowiedzieli się, że Ty jesteś Bogiem, dzięki któremu możemy otrzymać Wieczne Życie, Radość i Pokój. Udziel nam wszystkim wiedzy, co znaczy «Bojaźń Pana» będącej początkiem Mądrości, koroną Mądrości.

          Proszę Cię Duchu Bojaźni abyś nas przynależących do Kościoła Chrystusowego, ćwiczył w zachowywaniu Świętości Bożego Imienia, pomóż nam upokorzyć pychę, przyoblecz nas w cześć i szacunek - dar i rzadki skarb, znak miłującej wierności. Naucz nas nisko pochy­lać głowę przed Tobą, abyś Ty Boże mógł być dostrzeżony. Naucz nas ściszać głos, abyśmy zaczęli słyszeć Twój Głos i abyśmy odkryli Twoje zamiary, pragnienia i Twoją Wolę. Naucz nas wznosić głos jedynie dla uwielbiania Twojej Obecności pełnej Chwały. Naucz nas podnosić głowę jedynie w poszukiwaniu Ciebie i tego, co niebieskie...  Daj nam posiąść bojaźń uznając Świętość Osób Boskich, przyjmując Jezusa Obecnego w Eucharystii z dziękczynieniem, ze czcią, wiernością, szacunkiem, uniżając samego siebie w Waszej Obecności i błagając o przebaczenie.  Objaw swą potęgę, by wszyscy zrozumieli, że Twoje Imię Trzykroć Święte powinno być czczone i zachowywane w świętości i że naszą powinnością wobec Ciebie jest bojaźń.

          O Panie, pragnę wynagradzać za tych, którzy Ciebie Boga nie uczcili ani nie okazali Ci szacunku.  Udziel mi ducha bojaźni, byś na mojej świętej bojaźni mógł złożyć Swoją ufność, Swoje skarby i tajemnice. Przyjmij teraz ode mnie mój Panie moje poddanie się Tobie ze świętą bojaźnią, przyoblecz mnie Twoją niezwyciężoną świętością, by każdy ślad anarchii, który jeszcze we mnie pozostaje, rozproszył się jak poranna rosa. Zrodzony i odnowiony przez Ciebie Święty Duchu zacznę żyć na  nowo i działać tak, jak Ty tego chcesz, z bystrością i świętą Bojaźnią.  Pomóż mi, bym nieustannie pamiętał, że poddanie Ci się jest czymś, co Ciebie urzeka, że jest ono otwarciem, dzięki któremu możesz wejść do mego serca i urzeczywistniać Twoją Wolę. Uczyń Panie ze mnie wieczny ołtarz, na którym złożysz całą Swoją Wiedzę, Swoje Zasady i Swoje Prawo.  Amen.

 

                                                          

 

 

II. 

O Stworzycielu, Duchu Święty, błogosławię Cię, uwielbiam, poddaję się Tobie. Polecam Ci wszystkie dusze.

Zstąp na nas aby nas odnowić. Napełnij nas Twoim Pokojem i Twoją Miłością, naucz kochać Ciebie i przez Ciebie.  Wzbudź pragnienie i udziel nam mocy do życia w prawdzie o sobie. Chroń nas przed wszelkim złem. Uczyń nas pokornymi i prowadź w Twoim Świetle, byśmy mogli dostrzec Twoje Pragnienia i wypełnić je. Amen.

 

                                                         

III.

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.

 

IV.

Duchu Święty, Światłości Odwieczna, Pocieszenie, daj nam poznać Ojca Przedwiecznego i Syna Jego i Ciebie. Gołębico Jasna, Duchu Przenajświętszy, który pochodzisz od Ojca i Syna i Jesteś Jedno w całej Trójcy Świętej.

 

V.

Niech będzie uwielbiona, wysławiona, nigdy niegasnąca Miłość

 

VI.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca nasze Darami Swymi!

 

VII.

O Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu radości, i miłości. Uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi.  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją Świętą Wolę.    Amen

 

                                                        

 

 

 

 

 

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

2020/02/21
Orędzie Królowej Pokoju z Medziugorje

Im ściślejsza jest zależność od Ducha Świętego, Gościa, Pana wnętrza duszy, tym czystsza i bardziej dziewicza -

a równocześnie bardziej płodna i bardziej matczyna  - staje się działalność apostoła.