"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

odrodzedoprawdy.pl/zagrozenia-duchowe---przyczyny-niewiary

 

 

 

 

MODLITWY EGZORCYZMY

 

 

 

 

 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów.

Ty któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę

by zetrzeć głowę szatana

proszę Cię pokornie rozkaż mówcom Anielskim

aby ścigały szatanów,

stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając wszędzie

strąciły głęboko do piekła.

 

 

 

 

 

 

Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce.

Przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy,

a Ty wodzu niebieskich zastępów

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWY O UWOLNIENIE OD ZŁEGO DUCHA

 

 

 

MODLITWA O UWOLNIENIE

 

Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem.

Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,

abym (nasz brat/ siostra)  został uwolniony od złego ducha, który czyni nas niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.

 

Od niepokoju, smutku, obsesji - Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.

Od nienawiści, nierządu, zawiści - Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci - Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie (poronieniu/usunięciu dziecka) - Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.

Od popadania w rozwiązłość cielesną - Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni -  Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego -  Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie.

 

Panie, który powiedziałeś pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję,

przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa

i spraw, abyśmy się cieszyli twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana Naszego, Amen.

 

 

Ci Świętemu !„

PANIE, Ty Jeden jesteś

DUSZO CHRYSTUSOWA

 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa pokrzep mnie.

O dobry Jezu wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich ukryj mnie.

Nie dopuść, abym oddalił się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie,

Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. 

 

 

 

 

MODLITWA PRZECIWKO WSZELKIEMU ZŁU

 

Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu Święty,

Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana,

aniołowie, archaniołowie i święci z nieba, zstąpcie na mnie.

 

Przemień mnie, Panie, ukształtuj, napełnij mnie sobą, posługuj się mną.

Odpędź ode mnie wszelkie moce zła, zniszcz je, abym był zdrów i mógł dobrze pracować.

Oddal ode mnie czary, gusła, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha.

Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym, aby już nigdy więcej nie dotykały mnie,

ani żadnego innego stworzenia na tym świecie.

Rozkazuję i polecam mocą Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela,

przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy,

wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją, aby mnie opuściły natychmiast,

aby mnie opuściły raz na zawsze i poszły do piekła wieczystego,

związane przez św. Michała Archanioła, św. Gabriela, św. Rafała, przez naszych Aniołów Stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.

 

 

 

 

 

MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

 

Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone,

proszę Cię abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w moim sercu.

Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu.

Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych,

które mnie dotknęły w dzieciństwie i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia.

Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza.

Proszę Cię odwołując się do Twej wielkiej rany, otwartej w Twoim Sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca.

Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło, nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju.

Ulecz Panie, wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu.

Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę. Wejrzyj na te urazy wewnętrzne,

które czynią mnie niezdolnym do przebaczenia.

Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce.

Ulecz Panie Jezu wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych.

Oddaję Ci moje serce. Zechciej je przyjąć, Panie i oczyścić.

Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca. Pomóż mi być pokornym i cichym.

Ulecz mnie Panie, z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób.

Spraw bym mógł uzyskać pokój i radość dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.

Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania, Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią,

Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen.

 

 

 

MODLITWA PRZECIWKO CZAROM/ PRZEKLEŃSTWOM

( Z RYTUAŁU GRECKIEGO)

 

Kyrie eleison.

Panie, nasz Boże, Władco wieków wszechpotężny i wszechmogący,

Ty stworzyłeś wszystko i wszystko przemieniasz swoją wolą.

Ty w Babilonii zmieniłeś w rosę ogień pieca siedem razy mocniej rozpalonego niż zwykle;

otoczyłeś opieką i uratowałeś trzech świętych młodzieńców.

Ty jesteś nauczycielem i lekarzem naszych dusz. Ty jesteś zbawieniem dla uciekających się do Ciebie.

Ciebie prosimy i wzywamy, byś unicestwił, wypędził i zmusił do ucieczki wszelką potęgę złego ducha,

wszelką obecność i knowania szatańskie, wszelki szkodliwy wpływ i wszelkie czary i uroki

złych i nikczemnych osób, działających na szkodę Twego sługi (imię).

Spraw, aby zamiast zawiści i szkodzenia przez czary dostąpił wolności od tego wszystkiego,

czym zniewala świat, obfitości dóbr duchowych, mocy, wzrastania w Twojej miłości, radości i pokoju.

Ty, Panie, który darzysz miłością ludzi, wyciągnij Twoje mocne dłonie, Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdź z pomocą i nawiedź ten Twój obraz, ześlij mu anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała,

który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą moc, wszelką truciznę i gusła osób szkodzących i zawistnych.

Każdy bowiem, kto doświadcza Twojej pomocy, śpiewa Tobie z wdzięcznością:

Pan jest moim obrońcą, nie będę się lękał tego, co może uczynić mi człowiek. Nie będę się bał zła, bo Ty jesteś ze mną, Ty jesteś moim Bogiem, moim potężnym Panem, Panem pokoju, Ojcem przyszłych wieków.

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, miej litość nad Twoim obrazem i wybaw twego sługę od wszelkiej szkody lub niebezpieczeństwa pochodzącego od czarów, wesprzyj go i uchroń od wszelkiego zła.

Przez wstawiennictwo najbardziej Błogosławionej i Chwalebnej Pani Matki Boga, zawsze Dziewicy Maryi,

jaśniejących archaniołów i wszystkich świętych Twoich. Amen.

 

 

 

,ć Twą zbawczą sprawie

MODLITWY EGZORCYZMY

 

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Uchodźcie duchy złe z tego domu /miejsca/, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły,

nie wprowadzały zamieszania do naszego życia, do naszej pracy i planów.

Nasz Bóg jest waszym Panem i nakazuję wam idźcie precz pod krzyż Chrystusa

i nie wracajcie tu więcej! Amen

 

Boże nasz Ojcze nawiedź ten dom /to miejsce/, niech w nim przebywają Twoi święci Aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

PROŚBY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

Będąc otwartym i świadomym, że BÓG pragnie obficie rozdawać swe łaski,

otwórz na ich przyjęcie swe serce i proś o BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.

 

 

Błogosławieństwo domu I

 

Prosimy Cię, Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki nieprzy­jaciół.

Niech przebywają w nim Święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju, i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosła­wieństwo.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niech nas błogosławi i strzeże Wszech­mogący i Miłosierny Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.

 

 

 

Błogosławieństwo domu II

 

O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawidowy,

Jezu Nazareński, dla nas ukrzy­żowany, Synu Boga żywego,

strzeż tego domu i zmiłuj się nad jego mieszkańcami.

Niech Twoje błogosławieństwo towarzy­szy nam wszędzie,

niech Duch Święty oświeca myśli i serca nasze

i niech Moc Jego działa przez nas na każdym miejscu.

Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co do niego wchodzą i z niego wycho­dzą,

niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej,

aby się do nich żadne niebezpieczeństwo nie zbliżyło.

Imię Święte Jezusa, z dziewięciu chóra­mi Aniołów niech będzie z tym domem, da­jąc mu swój Pokój. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa płaszczem macierzyństwa Swego.

Święci Archaniołowie niech go strzegą.

Święci Apostołowie niech raczą być szafa­rzami dostatków jego.

Święci Ewangeliści niechaj utwierdza­ją i umacniają go.

Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego.

Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego.

Korona Chrystusa niech będzie tarczą jego.

 

 

 

 

Błogosławieństwo domu III

 

Jezusie, Maryjo, Józefie święty i wszy­scy patronowie nasi, i Wy, święci Aniołowie Stróżowie,

sprawcie to u Boga w Trójcy Święte Jedynego,

aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedo­wiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia duchowego lub fizycznego.

Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen.

 

 

 

**

 

Moje dzieci, proszę was, abyście podjęli na nowo odmawianie [modlitwy] „Anioł Pański”, o 6.00, 12.00 i 18.00, i jeśli obudzicie się wcześnie rano, [proszę żebyście odmawiali] Koronkę do Miłosierdzia Mego Syna. Modlitwa „Anioł Pański” to potężna broń duchowa, która odstrasza Złego i jego demony; gdybyście znali łaski, jakie otrzymujecie odmawiając „Anioł Pański”, pamiętalibyście o tym w każdej waszej modlitwie. Zacznijcie więc, Moje dzieci, odmawiać Mój „Anioł Pański”, aby pokój i ochrona waszej Matki zawsze były z wami.  (NMP, Kolumbia; 15.07.2021)

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

***

 

Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich
 
 
„Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”
 
 
„Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić,  
i na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić, 
a na demona, aby go powalić.”

 

 

****

 

Odwieczny i Najwyższy PANIE, wysłuchaj moją/naszą modlitwę.

Moja dusza i moje serce pragnie CIEBIE. Mój wzrok chce ujrzeć jedynie CIEBIE.

Nic nie jest tak wielkie jak TY.  Zgromadź narody, aby oddały CI chwałę i uwielbiły TWE Święte Imię wokół jednego Tabernakulum. Niech złożą TWOJĄ Ofiarę naszemu OJCU w Niebiosach, jednym głosem i w jednym Duchu.

Stróżu naszych dusz, cudownie potężny i niezwyciężony.

Niech całe stworzenie służy TOBIE, BOGU W NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.

Udziel nam tego błogosławieństwa.

 

Stworzycielu, przyjdź do mnie. Jahwe, mój Boże ocal mnie.

PANIE Niebios i Ziemi pobłogosław mnie...

   

 

Dziecko, należysz do Mnie, jesteś Moim potomstwem i Moją radością.

Ty jesteś Moim celem, w który trafiam błogosławieństwem za błogosławieństwem

z jednym zamiarem: aby cię ocalić. Pójdź.

Pamiętaj: JA jestem ZAWSZE z tobą !

JA, JEZUS CHRYSTUS, błogosławię was wszystkich.

 

 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Chwała BOGU Najwyższemu, niech błogosławione będzie Jego Imię.

AMEN.

 

 

 

LINKI

 

odrodzedoprawdy.pl/zagrozenia-duchowe---przyczyny-niewiary

odrodzedoprawdy.pl/pieklo-i-zle-duchy-przyczyny-i-skutki-otwarcia-sie

 

 

 

 

Któż jak BÓG !

Modlitwy egzorcyzmy,  o uwolnienie od zła, o uzdrowienie wewnętrzne i błogosławieństwa domu

21 czerwca 2020
Modlitwy egzorcyzmy i o uwolnienie  z prośbą do Boga.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)