"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

W ZWIĄZKU Z TYM, CO OBECNIE DZIEJE SIĘ NA ŚWIECIE:

 

 

Wzywajcie Mnie, dzieci Moje, kiedy będziecie się czuć atakowani

i udręczeni w waszym umyśle;  mówcie: 

 

O, Maryjo Uświęcicielko, pobłogosław mi i uświęć mnie,

i uwolnij mnie od wszelkich ataków nieprzyjaciela mej duszy.   

(15.07.21 En)

 

***

 

Czy jesteś gotowa modlić się za tych wszystkich,  którzy znajdują się na drodze do zagłady?  (...)   Posłuchaj Mnie i powtórz za Mną:

 

O, Ojcze Święty,

ze względu na Twoją Moc i Twoje Miłosierdzie,

błagam Cię, zgromadź wszystkie Swoje owce,

przebacz im i spraw, by powróciły do Twego Umiłowanego Domu.

Spójrz na nie jak na Swoje dzieci i Swoją Ręką pobłogosław je. Amen.

 

 

***

 

Od złego wpływu szczepionki:

 

Jezu, Ufam Tobie, siebie powierzam Tobie przez ręce Maryi.

Orędowniczko nasza, Matko nasza, ratuj nasze dusze i ciała,

pod Twą Obronę się uciekamy.

Płaszcz Twój naszym schronieniem, Tobie Ufamy, Tobie się zawierzamy,

i swoje rodziny, i nasze dzieci.

Bądź z nami, Maryjo, byśmy w chwili próby zwyciężyli dzięki łasce Bożej.

 

(AoJ 2021Styczeń#4)

 

***

 

(...) Tym wszystkim, którzy z braku wiedzy, wiary, czy z lęku się zaszczepili [przeciw COVID-19], a są owieczkami Mego Stada, mówię wam: Nie lękajcie się, gdyż jest dla was nadzieja: jeśli odmówicie z wiarą koronkę do Mej Przenajdroższej Krwi i Ran, razem z litanią do Mej Krwi, jako nowennę, (tutaj link) i poprosicie Mnie, aby Moja Krew zniszczyła szkodliwy skutek szczepionki w waszym ciele, to uwolnię was przez Moje Miłosierdzie od jej negatywnych efektów i opieczętuję was Moją Krwią.

Umiłowane dzieci, potęga Mojej Chwalebnej Krwi i Ran jest najlepszym antidotum przeciw jakiemukolwiek wirusowi, zarazie czy pandemii; odmawiajcie modlitwę do Mojej Krwi rano i wieczorem, rozciągając ją na wasze dzieci i bliskich; zapewniam was, że jeśli będziecie ją odmawiać z wiarą, to żaden wirus, zaraza ani pandemia nie będzie mogła zrobić wam krzywdy.

Fragment Orędzia Jezusa z dn. 28.07.2021; (Enoch z Kolumbii)

 

 

***

 

Wzmacniajcie siłę waszej [duchowej] zbroi odmawianiem Psalmu 91  (Jezus 16.04.21)

 

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana:

Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam. 

 Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. 

Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła:  Jego wierność to puklerz i tarcza. 

W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. 

Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka. 

Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. 

Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,   bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.   

Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.  

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. 

Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.

 

 

***

 

Nowenna zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa

 

O Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam te intencje...

Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skłania Cię Twoje Serce...

Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje. Liczę na nie. 

Pokładam w nim ufność.  Rzucam się w jego miłosierdzie.

Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa ufam Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie.

Najświętsze Serce Jezusa przyjdź królestwo Twoje.

O Najświętsze Serce Jezusa proszę o wiele łask,

lecz najbardziej żarliwie błagam o te.

Weź je, umieść w Twoim Najświętszym Sercu.

Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy je pokryte Twą drogocenną krwią, nie odrzuci ich. Nie będą to już moje prośby, ale Twoje, o Jezu.

O Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie.

Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen. 

 (PŻwB)

 

 

Koronka zaopatrzenia

(Na czasy głodu i upadku gospodarki)

 

Każdemu, kto odmówi tę koronkę z wiarą i pobożnością, nie zabraknie chleba na każdy dzień.

To obietnica Jezusa Miłosiernego.

 

O, Nieskończone Miłosierdzie Boże, które zaopatrujesz we wszystko, co potrzeba ludziom dobrej woli, wdowom i sierotom, zaspokajając ich potrzeby materialne i duchowe; otwórz spiżarnie Nieba, i w Imię Ojca (†), w Imię Syna (†) i w Imię Ducha Świętego (†) poślij mi to wszystko, czego potrzebuję, by zaspokoić moje potrzeby tego dnia. (Wypowiedzieć prośbę…)

„Wierzę w Boga...”

„Ojcze nasz...”

 

„Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku”.

„W Imię Boga Trójjedynego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie”. (10 razy)

 

Na końcu każdej dziesiątki odmawia się „Ojcze nasz”, i zaczyna się od nowa:

„Mogę mieć…” itd., aż odmówi się 5 dziesiątek.

Na zakończenie modlitwy odmawia się Psalm 136.

 

Psalm 136: Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki.

On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego łaska na wieki.

I wywiódł spośród nich Izraela, bo Jego łaska na wieki.

Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki.

On Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego łaska na wieki.

I przeprowadził środkiem Izraela, bo Jego łaska na wieki.

I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone, bo Jego łaska na wieki.

On prowadził swój lud przez pustynię, bo Jego łaska na wieki.

On pobił wielkich królów, bo Jego łaska na wieki –

jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi, bo Jego łaska na wieki.

On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki.

I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na wieki.

On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo Jego łaska na wieki.

Dziękujcie Bogu, Niebiosa, bo Jego łaska na wieki!

 

***

 

 

Moje dzieci, proszę was, abyście podjęli na nowo odmawianie [modlitwy] „Anioł Pański”, o 6.00, 12.00 i 18.00, i jeśli obudzicie się wcześnie rano, [proszę żebyście odmawiali] Koronkę do Miłosierdzia Mego Syna. Modlitwa „Anioł Pański” to potężna broń duchowa, która odstrasza Złego i jego demony; gdybyście znali łaski, jakie otrzymujecie odmawiając „Anioł Pański”, pamiętalibyście o tym w każdej waszej modlitwie. Zacznijcie więc, Moje dzieci, odmawiać Mój „Anioł Pański”, aby pokój i ochrona waszej Matki zawsze były z wami.  (NMP, Kolumbia; 15.07.2021)

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

***

 

KORONKA O UŚMIERZENIE GNIEWU BOŻEGO

znana jako "Koronka do Bożego Miłosierdzia" podyktowana przez Pana Jezusa s. Faustynie

 

"Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: 

- Ile razy wejdziesz do kaplicy – odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj.

Kiedy odmawiałam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący:

najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na paciorkach Ojcze Nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

(DZIENNICZEK św. s. Faustyny - 476)

 

Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a Miłosierdzie Niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego.

(Dz 811)  

*

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją....                   

(Dz 1320)

 

 

***

 

Jahwe, mój Boże, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, usłysz nasze wołanie o miłosierdzie i o pomoc, przebacz tym, którzy nie pokładają wiary w Ciebie, mój Boże, ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić. Nie uderzaj nas w naszych dniach, wypalając w jednej chwili ziemię. Ale w Twoim Ojcowskim współczuciu zlituj się nad nami i przebacz nam. Nie pozwól, by zły jak wodę rozlał naszą krew. Przebacz naszą winę, powściągnij Swój gniew pamiętając o naszej słabości. Powstrzymaj Twych aniołów zniszczenia, dając nam jeszcze jedną szansę okazania się wartymi Twojej dobroci. Pokładam mą ufność w Tobie. Amen.

 

 

***

 

Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

– Powiedziałem ci, że przed każdym, kto modli się do Mnie odmawiając ten Różaniec, Niebo otworzy się, a Moje Miłosierdzie ocali go. Zawrzyjcie ze Mną pokój, zawrzyjcie ze Mną pokój. Proście Mnie codziennie słowami:

 

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznym.

 

Córko, ucz tej modlitwy twoich braci. Naucz ich odmawiania Różańca w samotności i w ciszy.

Upiększ Mój Kościół, córko. Pójdź, postępuj w czystości serca.

 

 (PŻwB 18.01.90)

 

 

 

O najlitościwszy Panie Jezu Chryste, miłośniku dusz,

błagam Cię gorąco przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Niepokalanej Matki Twojej,

obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata teraz konających.

Udziel im łaski skruchy i zabaw od śmierci wiecznej. Amen.

 

***

 

Oto modlitwa, którą chcę byś odmawiał we wszystkich okolicznościach życia:

 

Mój Jezu, tylko tak, jak Ty chcesz, kiedy Ty chcesz

i w taki sposób w jaki Ty chcesz.

Tobie, który wszystko czynisz z potęgą i słodyczą, 

i który napełniłeś ziemię Twoją rozmaitą łaską,

chwała i dziękczynienie. Amen

 

***

 

 

 

 

 

MODLITWY O WEWNĘTRZNĄ PRZEMIANĘ

 

 

Miłość Boża to wielki dar, którym napełniane są dusze prawe, zaś ufność to akt woli czyniony przez duszę, i tu można wołać pomocy Bożej.

 

Panie Boże, Ojcze Wszechmogący,

spraw, by moje serce stało się ufne, proste i pełne Twojej miłości.

Oczyść mnie, przemień mnie i uczyń świątynią Ducha Świętego.

Niech moje „tak”, będzie oddaniem się Tobie w całkowitej ufności,

niech moje „tak” dla Maryi, będzie oddanie się w Jej niewolę miłości,

niech moje „tak” będzie całkowitym zawierzeniem się Bogu.

Ufam, Panie, i pragnę Ci zaufać całkowicie i bez reszty,

by życie moje stało się całkowicie oddane woli Bożej. Amen.

 

Modlitwa ta ma moc przemiany duszy, i każda dusza, która będzie ją codziennie odmawiać doświadczy Mojej łaski. Jezus

(Anna od Jezusa 2021październik#2)

 

***

 

 Mój Jezu Miłości!

- Okaż mi miłość darem Twoich świateł!

- Okaż mi miłość darem Twojej siły!

- Okaż mi miłość darem Twojej słodyczy!

- Okaż mi miłość darem Twojej pokory!

- Okaż mi miłość darem Twojej cierpliwości!

- Okaż mi miłość darem Twojej gorliwości!

Miłość od Ciebie, Jezu! Miłość dla Ciebie! 

Proszę o jałmużnę Twojej łaski dla uwielbienia Twojej Chwały!

Przez wzgląd na Twoją Miłość, okaż nam miłość!

 

 

***

 

 

 

MODLITWY ZAWIERZENIA I POŚWIĘCENIA

 

Przemieńcie w błagalne wezwania wszystkie Moje błagalne prośby i powtarzajcie mi często:

 

Jezu Odkupicielu uczyń z nas prawdziwe dusze współodkupieńcze!

Jezu, Hostio uczyń z nas ofiary w pełni poświęcone!

 

***

 

Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie,

poświęcam Ci ciało i duszę dla całkowitego zjednoczenia się z Twoim Sercem, nieustannie ofiarowywanym na wszystkich ołtarzach świata, oddającym chwalę Ojcu

i błagającym o nadejście Jego Królestwa. Proszę, przyjmij moją pokorną ofiarę.

Użyj mnie, jak chcesz, na chwalę Ojca i dla zbawienia dusz.

Najświętsza Matko Boża, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Twego Boskiego Syna.

Proszę, broń i ochraniaj mnie jako Swe wybrane dziecko. Amen.

NMP w Akita

 

 

***

 

 Akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa 

 

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź całkowicie mnie ogarnąć,

aby Twoje intencje stały się moimi intencjami, Twoje pragnienia - moimi pragnieniami, Twoje słowa - moimi słowami, Twoje myśli - moimi myślami.

Pozwól mi schronić się w głębinach Twego Najświętszego Serca.

Wyniszcz mnie całkowicie. Będę adorować twoje Najświętsze Serce

wgłębi mego serca. 

Obiecuję służyć Twemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu.

Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż wcześniej.

Je­stem słaby, lecz wiem, że Twoja siła mnie podtrzy­ma.

Nie pozwól mi stracić Cię z oczu ani nie pozwól  mojemu sercu rozpraszać się.

Będę szukać wyłącznie Twego Najświętszego Ser­ca i pragnąć będę tylko Ciebie samego.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abym znienawidził wszystko,

co sprzeczne jest z Twoją świętością i z Twoją wolą.

Przesiej mnie przez sito, wiele, wiele razy, aby upewnić się, że żaden rywal nie ocalał we mnie. Począ­wszy od dziś, zacieśnij więzy miłości, którym mnie oplotłeś, i spraw,

by moja dusza pragnęła Ciebie, a moje serce było chore z miłości do Ciebie.

Najświętsze Serce Jezusa, nie zwlekaj.

Przyjdź objąć całą moją istotę płomieniami Twojej żarliwej miłości.

Niech wszystko, co odtąd uczynię, będzie wykonane jedynie dla Twojego dzieła

i dla Twojej chwały, nic dla mnie.

Ofiarowuję Ci moje życie i począwszy od dziś chcę być niewolnikiem Twojej miłości,

ofiarą Twoich gorących pragnień i Twojej męki, dobrodziejstwem Twojego Kościoła, 

ofiarą Twojej duszy. Spraw, by moje rany - poprzez gorycz, którą będę odczuwać na widok głuchoty dusz oraz ich upadków - stały się podobne do tych, które zadano Tobie w czasie Twego ukrzyżowania. Daj radość mojej duszy.

Najświętsze Serce Jezusa, nie oszczędzaj mi twego krzyża, jak Ojciec go Tobie nie oszczędził. Weź moje oczy, moje myśli, moje pragnienia, aby stały się własnością Twego Najświętszego Serca. Jestem niegod­ny i na nic nie zasługuję, jednak dopomóż mi, abym wiernie żył moim aktem poświęcenia się, wzywając niestrudzenie Twojego świętego Imienia. Spraw, niech mój duch odrzuci wszystko, co nie jest Tobą.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, by moja dusza mogła znosić, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, rany Twego ciała dla nawrócenia dusz.

Oddaję dobro­wolnie moją wolę Twojej woli teraz i na wieki. Amen.

(PŻwB 26.01.92)

 

 

***

 

Z głębi serca, w imieniu wszystkich serc i przez Niepokalane serce Maryi:

Całym sobą adoruję Cię i błogosławię o Dobroci Ojca!  Dziękuję za wszystko! Całym sobą błagam Ciebie, Tobie się powierzam, Boskie miłosierdzie!       (BO94)  

 

***

   

 Mój Ojcze,  prowadź mnie tam, gdzie zgodnie z Twoją wolą mam iść.

Pozwól mi żyć w Twoim świetle i ogrzej moje serce, aby stało się gorejące i dawało ciepło tym, którzy zbliżają się do   mnie. 

Błogosławione niech będzie Twoje Imię za to,

że mimo mojej nicości udzieliłeś mi tych wszystkich łask. 

Błogosławione niech będzie Twoje Imię za wyświadczone mi dobro i miłosierdzie jakie mi okazałeś wznosząc mnie blisko  Twojego Serca.

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

INNE

 

 

Modlitwa podyktowana przez Pana Jezusa 26.03.87 (PŻwB):
 

 Niech Pan i Bóg Wszechmogący będzie błogosławiony. Niech Jego Królestwo panuje w Wiecznej Chwale. Niech Jego Święte Imię będzie uwielbione. Niech Jego Słowo wniknie do wszystkich serc i niech w nich spocznie. Amen.

 

  

***

 

 Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego.  

 

***

 

  

 

 

 

 

 

 

O DOBREJ MODLITWIE I JEJ SKUTKACH

 

Mów często ze Mną o bliźnich z wielką miłością i pragnieniem ich dobra. (GPm245)

 

***

 

Obdarzać miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi, bo tylko tacy mają dobroć i miłość w swym sercu – i dlatego są szczęśliwi.

 

***

 

Czysty dar z siebie jest wtedy, gdy nic nie pragniesz dla siebie: żadnej satysfakcji, żadnej zapłaty, żadnej wdzięczności, żadnych uczuć.

Tylko wtedy możesz czynić prawdziwe dobro, bo tylko wtedy nie rodzi się w twym sercu to, co niszczy ciebie samego, a pośrednio i innych: to jest żal, rozczarowanie, niechęć. A może nawet osądzanie prowadzące do potępiania innych.

 

Męczeństwo jest szczytem miłości, bo to ma być śmierć egoizmu i zwycięstwo czystej miłości.

Aby iść do ludzi z darem serca, trzeba mieć serce wolne: uwolnione od wszelkich pożądań. Trzeba zburzyć tą „jerozolimę”, jaką wybudowałeś w swoim sercu sądząc, że to jest „miasto święte”.

 

Jedno pragnienie, jedna radość jest potrzebna: pragnienie Boga i posiadanie Boga. I bycie w tym stanie duszy tam, gdzie jesteś w codzienności twojej. Obojętne czy w świątyni, czy na ulicy, bo świątynię niesiesz ze sobą w sercu swoim wszędzie.

 

Nie myśl o innych w kategorii ich relacji wobec ciebie. Czy wzajemnej relacji opartej na oczekiwaniach, doznaniach emocjonalnych, powinnościach. I nie oceniaj. Staraj się zrozumieć i wesprzeć, by coraz bardziej stawali się wolni wobec ludzi (także wobec ciebie) i wobec świata, i coraz bardziej znajdowali radość we Mnie. Tą radość, którą nie jest zagrożona niczym i której nic nie jest w stanie zniszczyć.

(Sp 228)

 

 

 

Aby się karmić Moje dziecko, znajdź upodobanie w częstym czytaniu Mnie. Moje Słowo przenika do twego serca, a Miłość czyni w nim swe mieszkanie. (Sp 193)

 

Rozpal w sobie całą miłość do jakiej cię uzdolniłem. W miarę jak zwracasz się ku sprawom zewnętrznym, żar twojej miłości gaśnie. Rozniecaj płomień. W tym celu wrzucaj hojnie gałązki swoich ofiar. Proś często Ducha Świętego by ci dopomógł. Zwracaj się do Mnie ze słowami miłości, które sprowadzają Mnie do twego serca i wyostrzają twój duchowy słuch. (GPm 51)

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

Świat mknie ku przepaści... od dusz wynagradzających zależeć będzie, aby go powstrzymać w tym strasznym pędzie ku wiecznemu zatraceniu.Podaję wam do tego nową, skuteczną broń - oto Moje Boskie Rany wpatruj się w nie, począwszy od Korony cierniowej, aż do stóp. Wpatrując się w nie, pocieszasz Mnie. Te Rany stanowią w Niebie Moją największą chwałę. W Niebie mam świętych, którzy rozumieli wartość tych źródeł życiodajnych, lecz na ziemi mało jest dusz, które by je należycie czciły.

Dusze biegną ku wiecznej zagładzie, możesz je zatrzymać nad przepaścią, możesz każdą z tych dusz ponownie odkupić przez Moje Rany, przez Moją Krew wylaną za nie. Zbliż się do tych strumieni Krwi, tak obficie płynących z Moich Ran, zbieraj je kroplę po kropli i obmywaj w niej dusze grzeszników.Pożera Mnie głód i pragnienie dusz idź na poszukiwanie dusz, przywiedź je do Mnie jedną po drugiej i zanurz je w zbawczych potokach Mej krwi. (...)

 

 

 

 

Mów często ze Mną o bliźnich z wielką miłością i pragnieniem ich dobra. (GPm245)

 

 

Obdarzać miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi, bo tylko tacy mają dobroć i miłość w swym sercu – i dlatego są szczęśliwi.

 

 

Czysty dar z siebie jest wtedy, gdy nic nie pragniesz dla siebie: żadnej satysfakcji, żadnej zapłaty, żadnej wdzięczności, żadnych uczuć.

Tylko wtedy możesz czynić prawdziwe dobro, bo tylko wtedy nie rodzi się w twym sercu to, co niszczy ciebie samego, a pośrednio i innych: to jest żal, rozczarowanie, niechęć. A może nawet osądzanie prowadzące do potępiania innych.

 

 

 

 

 

 

Módl się o zdolność przejrzenia i życia w Prawdzie, o uwolnienie od siebie samej,  byś mogła przyjąć Moje Prawo Miłości i żyć według pierwszego przykazania, bo z niego wynikają pozostałe i wszystko dobro.

 

Módl się o to za innych i nie żałuj trudu i ofiar, by im pomóc uwalniać się od ślepoty, jaką daje zapatrzenie w siebie. Ono jest jak krzywe zwierciadło zniekształcające wszystko, co w człowieku i w świecie uczyniłem dobre i piękne.

Módl się o to i błagaj, i pragnij stale, albowiem tylko Ja mogę cię uwolnić gdy na to pozwolisz. Sama nie uczynisz nic i Ja nie uczynię nic, jeśli brak będzie twojego przyzwolenia.

A uczynię tym więcej i tym prędzej, im gorętsze będą twoje wołania i twoje pragnienie Mnie samego, albowiem Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. We Mnie jest twoje uwolnienie i uwolnienie tych, za których się wstawiasz.

Słowo Pouczenia 175

 

*

Bądź wdzięczny za łaski jakich ci udzielam oraz za te, jakich udzielam ludziom za twoim pośrednictwem. (Słowo Pouczenia 291)

 

*

 

Proś Mnie często, bym wzmógł w tobie pragnienie Mnie, smak i radość  obcowania ze Mną.

  Takiej modlitwy wysłuchuję z przyjemnością.

 

*

 

Przyzywaj Mnie

jak światła, które zdolne jest oświecić twój umysł, 

jak ognia, który zdolny jest rozpalić twoje serce,

jak mocy, która zdolna jest pokrzepić twoje siły.

 

Wzywaj   mnie

jak przyjaciela, który pragnie dzielić z tobą wszystko, czym żyjesz,  

jak Zbawiciela, który pragnie oczyścić twoją duszę z egoizmu,   

jak Boga, który pragnie zanurzyć cię w Sobie już tu na ziemi, zanim jeszcze całkowicie zatoniesz

w światłości wiekuistej. (…)

Wzywaj Mnie. Kochaj Mnie.

Niech przeniknie cię pewność, że zostałeś umiłowany do szaleństwa, taki jaki jesteś ze wszystkimi

twoimi ograniczeniami i nędzą, bo masz stać się tym, czym pragnę, to jest rozżarzoną pochodnią

        Bożej Miłości.             

                                           (GPM22)

 

 

Nigdy nie przestawaj się modlić. Zachowaj swego ducha skupionego jedynie na Mojej niezmiennej Boskości.

                              (PŻwB 11.11.98)

 

*

 

*

 

Często jednocz swoją śmierć z Moją śmiercią i ofiaruj ją Ojcu przez ręce Maryi, w Duchu Świętym.

W imię własnej śmierci zjednoczonej z Moją śmiercią możesz prosić o natychmiastową pomoc potrzebną ci do lepszego życia w duchu Bożej miłości.

Tą modlitwą możesz wszystko wyprosić. Korzystaj z tego.   

(GPM 379)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci Świętemu !„

PANIE, 

 

 

 

***

 

 

Dusza, gdy się modli do Mnie, poznaje samą siebie.  W najskrytszych ciemnościach dusza 

dostrzega to,  co ją szpeci i zasłania obraz całej Naszej Trójcy Świętej w niej.  (Orędzia Trójcy Świętej)

 

 Kiedy się modlicie, zawsze, zawsze, zawsze jednoczcie się ze Mną. Będę się modlił głośno za was,

okrywając wasz ludzki głos Moim głosem Boga-Człowieka. Wezmę waszą modlitwę w Moje przebite ręce i wzniosę ją do Ojca,

a stanie się hostią nieskończenie cenną. Mój głos stopiony z waszym wzniesie się jak synowski pocałunek do Ojca

i purpura Moich ran uczyni cenną waszą modlitwę. Trwajcie we Mnie, jeśli chcecie mieć Ojca w was, z wami i dla was. (MV2,2)

 

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was radością...  NMP (Medjugorje)

 

Przed każdym podejmowanym działaniem twoich rąk, umysłu czy serca, zwracaj się do Mnie,

abym tchnął w nie mego Ducha, aby wypełniło je Boże życie i aby służyło rozszerzaniu się

Królestwa Bożego wszędzie,  gdzie jesteś i gdzie sięga myśl twoja. (Sp 178)

 

Kiedy przychodzisz się modlić, nie tyle liczą się słowa, co twoja miłująca uwaga całkowicie zwrócona na Moją obecność;

to ona jest pociechą Mojego Serca. Daj mi ją, a ja dokonam cudów Mojej miłosiernej miłości w twojej duszy.

Trwaj przy Mnie twarzą w twarz. Odpoczywaj w Mojej obecności, nie zmuszając się do wytwarzania jakichś myśli, uczuć czy wrażeń...  

(In Sinu Jesu 6.11.2011)

 

Dziecko, należysz do Mnie, jesteś Moim potomstwem i Moją radością.

Ty jesteś Moim celem, w który trafiam błogosławieństwem za błogosławieństwem

z jednym zamiarem: aby cię ocalić. Pójdź.

Pamiętaj: JA jestem ZAWSZE z tobą !

JA, JEZUS CHRYSTUS, błogosławię was wszystkich.

 

 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Chwała BOGU Najwyższemu, niech błogosławione będzie Jego Imię.

AMEN.

 

 

 

 

 

 

Któż jak BÓG !

 

 

*

Módl się więcej, ponieważ na tym świecie jest tak wiele zła, tak niewielu jest na właściwej ścieżce, a tak wielu kroczy niewłaściwą drogą zatracenia. Wpadają do piekła jak śnieg, który spada na ziemię...

(PŻwB 19.10.2020)

 

*

Drogie dzieci, zapraszam wszystkich w szczególności do modlitwy w moich intencjach ponieważ ja poprzez wasze modlitwy i przez was mogę powstrzymać projekty szatana, które z każdym dniem coraz bardziej oddalają was od Boga...

(Medjugorje, 4. 09.2021; dla Ivana)

 

*

Nawet najbardziej uroczyste święta odprawiane na Moją cześć nie są tak cudowne ani nie podobają mi się tak, jak chwile twojej kontemplacji.

(PŻwB21.06.99)

 

Panie, nie pozwól mi być ludzkim wrakiem, wznoś mnie na pola kontemplacji, bym był wiernym kanałem Twojej łaski.

 

*

 

Modlitwa duszy

pokornej i miłującej

rozbraja zagniewanie

Ojca Mojego

i ściąga błogosławieństw morze.

Jezus
(Dzienniczek 320)
 
 

Dusza, gdy się modli do Mnie,

poznaje samą siebie.

W najskrytszych ciemnościach

dusza dostrzega to,

co ją szpeci i zasłania obraz całej Naszej Trójcy Świętej w niej.

 

(Orędzia Trójcy Świętej)

 

*

Kto nie ma miłości,

ten kłamie wyznając,

że jest chrześcijaninem.

Daremne jest przyjmowanie sakramentów i udział w obrzędach, bezużyteczna modlitwa, jeśli brak miłości.

  1. się formułkami, a nawet – świętokradztwami. (…) Jezus

 

 

*

 

Sprawiaj Mi radość żarliwymi modlitwami, wypowiadanymi z miłością.

Niech twoje modlitwy będą jak kadzidło

albo jak miłosny sztandar, a Ja nie będę w stanie oprzeć się twojej miłości.

(11.01.2021 PŻwB)

 

*

Czemu służą wasze modlitwy

i chodzenie do kościoła,

jeżeli nie wzrasta wasza

miłość nieprzyjaciół?

 

*

 

Duch mieszka w tobie. Myśl o Mnie tam, gdzie jesteś JA JESTEM!

 

*

Oni jeszcze nie pojęli, że spragniony jestem czułości.

Te drobne dowody uwagi,

jakie masz dla Mnie są jak balsam na Moje rany.

 

*

Pragnę, byś odpoczywał przy Mnie, to również jest modlitwa. Ponieważ jesteś wtedy zjednoczony ze Mną. Akceptuję twoje zmęczenie jako modlitwę.

 

*

 

– Pokój niech będzie z tobą! Rozmyślaj nad tajemnicą Mojej Obecności.

O, tyle jest pokus na świecie, że dusze nie mogą pozwolić sobie na to, aby choć na sekundę zasnąć. Powinny stale modlić się czuwając. Te pokusy rodzą się niby z niczego. Zasadzki budowane przez szatana są tak subtelnie ukryte, że dusze wpadają w nie w jednej chwili, zupełnie nieświadome, że w nie wpadły!

Gdyby tylko dusze słuchały Mnie i modliły się częściej – dostrzegając wciąż Moją Obecność, rozmawiając ze Mną jak ze swoim Towarzyszem albo prosząc Mnie jak Ojca – byłyby bardziej świadome tych zasadzek.

Nieustanne modlitwy utrzymują szatana w oddaleniu, a zbliżają dusze do Mnie.

Pójdź, uwielbiaj Mnie od czasu do czasu, córko, to Mnie wychwala i jest Mi przyjemne. Wypowiedz te słowa:

Chwała Bogu Najwyższemu,

niech błogosławione będzie Jego Imię.

(PŻwB 19.01.90)

.

 

 

***

 

 

Niech wasza modlitwa zawsze będzie skierowana ku Jezusowi w Eucharystii! Niech stanie się modlitwą nieustannej adoracji, wynagrodzenia, uwielbienia i dziękczynienia składanego Jezusowi Eucharystycznemu! Niech wszędzie rozkwitnie miłość i adoracja Jezusa obecnego w Eucharystii!

(NMP - DK387)

Modlitwy pochodzące z Nieba i o które prosi Niebo

2021/11/24

Módl się o zdolność przejrzenia i życia w Prawdzie, o uwolnienie od siebie samej, 

byś mogła przyjąć Moje Prawo Miłości...  (SP175)