"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Wybrane modlitwy poranne (nie tylko)

(Wszystko, co jest w kolorze niebieskim zostało podyktowane przez Pana Jezusa lub Maryję.)

 

Podczas przebudzania się:

- Pierwszą myśl skierować ku Maryi - najmilszej Królowej i Niebieskiej Mamie danej nam od Boga na te czasy ku pomocyPrzywitanie, pozdrowienie, oddanie Jej swoich snów, myśli, uczuć, pragnień, obaw, woli, oddanie swojej słabości, trudności z porannym "rozruchem". Prośba, by wlała w moje serce uczucia Swojego Niepokalanego Serca.

- Zaprosić   do każdej chwili dnia, by wychowywała w pięknej miłości i prowadziła do Swego Syna. Podziękować za spodziewaną opiekę i przez wstawiennictwo Maryi poprosić o dar dobroci dla siebie i dla bliźnich.

Maryja powiedziała:                 Przyzwyczajajcie się przeżywać każdą chwilę w Moim Matczynym Sercu

 

- Z Jej pomocą, w pokorze, wzbudzić w sobie uczucia wdzięczności Bogu, ufności, zawierzenia, miłości, pokoju… 

 

- Ufnie stanąć świadomością przed  najłaskawszym Trójjedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, który pragnie tylko i wyłącznie mojego dobra, trwać chwilę w ciszy, w bezgranicznej czci, być "czcią przejętym", po czym z radością i uśmiechem w dziecięcej, miłosnej zażyłości po prostu przywitać się...

Jeżeli tego we mnie nie ma, jeżeli jest oschłość, oziębłość, złe samopoczucie, jakakolwiek słabość - pomimo wszystko stanąć przed Bogiem taki jaki jestem jedynie z dobrą wolą stania się takim, jakiego chce mnie widzieć Bóg.

Wrócić do uniżenia, być pokornym (również w postawie), wyrazić skruchę - od tego zależy  działanie Bożej Łaski. Wołać:

Panie Jezu Chryste zmiłuj się nade mną grzesznym. 

 

Pan Jezus:

Pozostań słaby, bo w twojej słabości mogę dokonać wielkich rzeczy, bądź niczym, ponieważ  w twojej nicości Ja mogę być wszystkim, pozostań cichy, bo w tym milczeniu znajdę swój odpoczynek, pozostań uległy, bym mógł uformować z ciebie kopię Mojego  Krucyfiksu, pozostań ograniczony, aby moja moc stała się widoczna w tobie,  stań się wzorem mnie samego poprzez uległość, cierpliwość, czystość, posłuszeństwo, pokorę, wierność i nieustanną modlitwę dzięki której Ja stale przebywałem z Ojcem... 

 

 

 

Przed każdym podejmowanym działaniem twoich rąk, umysłu czy serca, zwracaj się do Mnie, abym tchnął w nie mego Ducha, aby wypełniło je Boże życie i aby służyło rozszerzaniu się Królestwa Bożego wszędzie, gdzie jesteś i gdzie sięga myśl twoja. (Sp 178)

 

 

 

 

 

Przykładowe modlitwy podczas wstawania:

 

- Prośba do Ducha Świętego o łaskę nieustannie skruszonego, wdzięcznego serca, wynagradzania, pokuty, nieustannego oddawania się i - w jego mocy - odrzucania wszystkiego, co może przesłaniać Boga.

Prośba aby płonął we mnie łagodny, pełen miłości ogień Ducha Świętego, przez Którego Boża Miłość rozlewa się w sercach ludzi.

 

Uczyń w sobie pustkę po to, aby Moja pełnia się w niej rozlała. (…) Moja pełnia w sercu, to miłość królująca w nim jako Pan i Władca

 

 

- Z ufnością podziękować Opatrzności Bożej za wszystko, co mi na dziś zostało przygotowane

 

Bądź wdzięczny za łaski jakich ci udzielam oraz za te, jakich udzielam ludziom za twoim pośrednictwem. (sp291)

 

W dziękowaniu tobie chcę wyprzedzać słońce i wobec ciebie wstawać o świtaniu. Nadzieja bowiem niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna. Mdr16,28

 

 

 

- Oddanie Panu Jezusowi całego siebie: swoich myśli, pragnień, potrzeb, radości, niepokojów, bólów, swojej słabości, złych skłonności, swojej niemocy…,

 

Trzeba abyś ćwiczył się w oddawaniu Mi wszystkiego, co pojawia się w w twoim umyśle i w twoim sercu – natychmiast! (Sp230)

 

Spraw o Panie, bym nie myślał krytycznie - bezpłodnie i szkodliwie nad tym, nad czym boleję w sobie i innych lecz zawsze myśli te zanurzał w Twoim miłosierdziu, byś obmył je z brudu i obrócił na korzyść wszystkich.

 

- Oddanie swojej woli, prośba o zjednoczenie z Wolą Bożą, o łaskę rozeznania i zdolność do wypełniania Woli Bożej: o dar roztropności, by spłynęła mądrość i pokój (przy tym trwać w pokorze - uznanie własnej głupoty jest początkiem mądrości).

 

Oto wstaję o Boże, aby pełnić twoją wolę. Spraw, abym w każdej godzinie, w każdym zdarzeniu pełnił Twoją Wolę z miłości do Ciebie i dla Twojej chwały.

 

Jeśli cokolwiek, co pochodzi ze świata i od ludzi, jest w stanie zranić twoje serce i zadać ból twojej duszy to znaczy, że twoja dusza i twoje serce nie są jeszcze uzdrowione z egoistycznej miłości szukającej dobra doczesnego. Jedna jest tylko miłość dająca radość duszy i pokój serca – miłość Stwórcy, która daje istnienie wszystkiemu i radość nieskończoną zatopienia się w niej. (Sp326)

 

 

- Przedstawienie czekających mnie trudnych spraw, modlitwa:

 

Jezu Ty się tym zajmij, potrzebuję Ciebie.

 

 

 

- Prośba o cząstkę Miłości Jezusowego Serca względem tych, o których będę myślał, których spotkam, z którymi będę rozmawiał i przebywał w ciągu dnia. Polecenie wszystkich z którymi dzisiaj się zetknę, szczególnie mi niechętnych i wrogo nastawionych.

 

Nikt nie wyrządzi ci krzywdy, jeśli dusza twoja będzie we Mnie. Krzywdę możesz wyrządzić sobie wyłącznie ty sam, jeśli oddalisz się ode Mnie. Wtedy właśnie to, co czynią inni staje się dla ciebie krzywdą i w nich ją upatrujesz. (sp)

 

 

 

- Prośba o łaskę częstszego i głębszego skupienia się na Bogu, co chce mi powiedzieć, co polecić do wykonania: Panie sługa twój słucha. Czego oczekujesz, co mam uczynić.

 

 

- Prośba o wzniesienie na pola kontemplacji, bym stał się wiernym kanałem Bożej łaski.

 

Proś mnie często, bym wzmógł w tobie pragnienie mnie, smak i radość obcowania ze mną. Takiej modlitwy wysłuchuję z przyjemnością.

 

- Prośba o zdolność przejrzenia i życia w prawdzie, o uwolnienie od siebie samego, bym mógł przyjąć Boże prawo miłości i żyć według pierwszego przykazania - kochając Boga bardziej, niż siebie samego.

 

Przyzywaj Mnie

Jak światła, które zdolne jest oświecić twój umysł,

Jak ognia, który zdolny jest rozpalić twoje serce,

Jak mocy, która zdolna jest pokrzepić twoje siły.

Wzywaj Mnie

Jak przyjaciela, który pragnie dzielić z tobą wszystko, czym żyjesz,

Jak zbawiciela, który pragnie oczyścić twoją duszę z egoizmu,

Jak Boga, który pragnie zanurzyć cię w sobie już tu na ziemi, zanim jeszcze całkowicie zatoniesz w światłości wiekuistej. (…)

Wzywaj Mnie. Kochaj mnie. Niech przeniknie cię pewność, że zostałeś umiłowany do szaleństwa, taki jaki jesteś ze wszystkimi twoimi ograniczeniami i nędzą, bo masz stać się tym, czym pragnę, to jest rozżarzoną pochodnią Bożej Miłości. (GPm22)

 

 

- Modlitwy wynagradzające za grzechy tej nocy

 

O  mój Boże, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię  nie kochają. Ofiaruję Ci moją wolę, oddaję wszystko co posiadam, oddaję całego siebie, ofiaruję Ci moje życie.

 

Przenajświętsza Trójco, Boże Ojcze, Synu Boga i Duchu Święty,  uwielbiam Cię w głębi mej duszy.  

W najgłębszej pokorze z czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo  naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa obecnego we wszystkich Tabernakulach na całej ziemi, jako zadośćuczynienie za wszystkie zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi On sam jest  znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników.

 

 Panie, ofiaruję się Tobie, aby być żywą hostią Twojej miłości. Chcę się ofiarować, aby Twoje Imię było uświęcone, aby przyszło Twoje królestwo, aby wszystko  na ziemi jak w Niebie działo się według Twojej Woli, abyś był lepiej znany, kochany, czczony i wychwalany przez wszystkich ludzi.      

   

  Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiar)

 

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, z miłości ku Wam i dla nawrócenia grzeszników, pragnę wynagrodzić za wszystkie zniewagi  wyrządzone Waszym Sercom, przyjmując stanie się ofiarą miłości dla Miłości. Amen.

 

 

 

 

 

Wybrane modlitwy

 

 

Do Pana Jezusa Chrystusa

 

I.    Panie Jezu Chryste ulituj się nade mną, który dniem i nocą wzywam Twego Imienia, a jednak żyję bez miłości.

 

II.   Panie Jezu, napełnij mnie Twoim Duchem. Używaj mnie, aby inni mogli znaleźć Ciebie przeze mnie i byli    wybawieni z mocy ciemności. Pragnę być Twoim świadkiem bez względu na cenę jaką trzeba za to zapłacić.

 

III.  Panie Jezu naucz mnie proszę kochać Ciebie w drugim człowieku. Zabierz mój egoizm, daj nowe serce, nowe siły, bym umiał wybierać miłość. Naucz mnie, daj mi odwagę trwania w prawdzie, mądrości, bezinteresowności, wrażliwości na potrzeby innych.

 

IV. Panie Jezu kocham cię. Jezu wybacz mi moje grzechy. Jezu poucz mnie, bym postępował według Twojej Prawdy. Jezu chroń mnie od złego. Jezu porusz moje serce, prowadź mnie, uniżaj, wyciszaj, pozwól mi słyszeć Twój głos. Ty bądź moją rozkoszą.

 

V.  Przyjdź Panie Jezu – bym mógł wypełnić wszystko, czego ode mnie oczekujesz, abym pomagał innym wypełnić to, czego oczekujesz, abym miłował Cię tak, jak sam tego chcesz.

 

VI. Przemieńcie w błagalne wezwania wszystkie Moje błagalne prośby i powtarzajcie mi często:

Jezu Odkupicielu uczyń z nas prawdziwe dusze współodkupieńcze!

Jezu, Hostio uczyń z nas ofiary w pełni poświęcone!

 

VII. O najlitościwszy Panie Jezu Chryste, miłośniku dusz, błagam Cię gorąco przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Niepokalanej Matki Twojej, obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata teraz konających. Udziel im łaski skruchy i zabaw od śmierci wiecznej. Amen.

 

VIII.   Mój Jezu Miłości!

- Okaż mi miłość darem Twoich świateł!

- Okaż mi miłość darem Twojej siły!

- Okaż mi miłość darem Twojej słodyczy!

- Okaż mi miłość darem Twojej pokory!

- Okaż mi miłość darem Twojej cierpliwości!

- Okaż mi miłość darem Twojej gorliwości!

Miłość od Ciebie, Jezu! Miłość dla Ciebie! Proszę o jałmużnę Twojej łaski dla uwielbienia Twojej Chwały!

Przez wzgląd na Twoją Miłość, okaż nam miłość!

 

IX. Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, spraw, by moje serce stało się ufne, proste i pełne Twojej miłości. Oczyść mnie, przemień mnie i uczyń świątynią Ducha Świętego.

Niech moje „tak”, będzie oddaniem się Tobie w całkowitej ufności,

niech moje „tak” dla Maryi, będzie oddanie się w Jej niewolę miłości,

niech moje „tak” będzie całkowitym zawierzeniem się Bogu. Ufam, Panie, i pragnę Ci zaufać całkowicie i bez reszty, by życie moje stało się całkowicie oddane woli Bożej. Amen.”

 

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź całkowicie mnie ogarnąć, aby Twoje intencje stały się moimi intencjami, Twoje pragnienia - moimi pragnieniami, Twoje słowa - moimi słowami, Twoje myśli - moimi myślami. Pozwól mi schronić się w głębinach Twego Najświętszego Serca. Wyniszcz mnie całkowicie. Będę adorować twoje Najświętsze Serce wgłębi mego serca. Obiecuję służyć Twemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu. Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż wcześniej. Je­stem słaby, lecz wiem, że Twoja siła mnie podtrzy­ma. Nie pozwól mi stracić Cię z oczu ani nie pozwól mojemu sercu rozpraszać się. Będę szukać wyłącznie Twego Najświętszego Ser­ca i pragnąć będę tylko Ciebie samego.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abym znienawidził wszystko, co sprzeczne jest z Twoją świętością i z Twoją wolą. Przesiej mnie przez sito, wiele, wiele razy, aby upewnić się, że żaden rywal nie ocalał we mnie. Począ­wszy od dziś, zacieśnij więzy miłości, którym mnie oplotłeś, i spraw, by moja dusza pragnęła Ciebie, a moje serce było chore z miłości do Ciebie.

Najświętsze Serce Jezusa, nie zwlekaj. Przyjdź objąć całą moją istotę płomieniami Twojej żarliwej miłości. Niech wszystko, co odtąd uczynię, będzie wykonane jedynie dla Twojego dzieła i dla Twojej chwały, nic dla mnie. Ofiarowuję Ci moje życie i począwszy od dziś chcę być niewolnikiem Twojej miłości, ofiarą Twoich gorących pragnień i Twojej męki, dobrodziejstwem Twojego Kościoła, ofiarą Twojej duszy. Spraw, by moje rany - poprzez gorycz, którą będę odczuwać na widok głuchoty dusz oraz ich upadków - stały się podobne do tych, które zadano Tobie w czasie Twego ukrzyżowania. Daj radość mojej duszy.

Najświętsze Serce Jezusa, nie oszczędzaj mi twego krzyża, jak Ojciec go Tobie nie oszczędził. Weź moje oczy, moje myśli, moje pragnienia, aby stały się własnością Twego Najświętszego Serca. Jestem niegod­ny i na nic nie zasługuję, jednak dopomóż mi, abym wiernie żył moim aktem poświęcenia się, wzywając niestrudzenie Twojego świętego Imienia. Spraw, niech mój duch odrzuci wszystko, co nie jest Tobą.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, by moja dusza mogła znosić, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, rany Twego ciała dla nawrócenia dusz. Oddaję dobro­wolnie moją wolę Twojej woli teraz i na wieki. Amen.

(PŻwB 26.01.92)

 

 

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny
wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego,  jako wynagrodzenie
za grzechy moje i całego świata.  Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu
i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata.
Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną,
oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen  

 

 

Nowenna zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa

 

O Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam te intencje...

Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skłania Cię Twoje Serce... Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje... Liczę na nie... Pokładam w nim ufność.. Rzucam się w jego miłosierdzie. Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze Serce Jezusa przyjdź królestwo Twoje. O Najświętsze Serce Jezusa proszę o wiele łask, lecz najbardziej żarliwie błagam o te. Weź je, umieść w Twoim Najświętszym Sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy je pokryte Twą drogocenną krwią, nie odrzuci ich. Nie będą to już moje prośby, ale Twoje, o Jezu. O Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen.

 

 

Mów często ze Mną o bliźnich z wielką miłością i pragnieniem ich dobra. (GPm245)

 

 

Obdarzać miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi, bo tylko tacy mają dobroć i miłość w swym sercu – i dlatego są szczęśliwi.

 

 

Czysty dar z siebie jest wtedy, gdy nic nie pragniesz dla siebie: żadnej satysfakcji, żadnej zapłaty, żadnej wdzięczności, żadnych uczuć.

Tylko wtedy możesz czynić prawdziwe dobro, bo tylko wtedy nie rodzi się w twym sercu to, co niszczy ciebie samego, a pośrednio i innych: to jest żal, rozczarowanie, niechęć. A może nawet osądzanie prowadzące do potępiania innych.

 

Męczeństwo jest szczytem miłości, bo to ma być śmierć egoizmu i zwycięstwo czystej miłości.

Aby iść do ludzi z darem serca, trzeba mieć serce wolne: uwolnione od wszelkich pożądań. Trzeba zburzyć tą „jerozolimę”, jaką wybudowałeś w swoim sercu sądząc, że to jest „miasto święte”.

 

Jedno pragnienie, jedna radość jest potrzebna: pragnienie Boga i posiadanie Boga. I bycie w tym stanie duszy tam, gdzie jesteś w codzienności twojej. Obojętne czy w świątyni, czy na ulicy, bo świątynię niesiesz ze sobą w sercu swoim wszędzie.

 

Nie myśl o innych w kategorii ich relacji wobec ciebie. Czy wzajemnej relacji opartej na oczekiwaniach, doznaniach emocjonalnych, powinnościach. I nie oceniaj. Staraj się zrozumieć i wesprzeć, by coraz bardziej stawali się wolni wobec ludzi (także wobec ciebie) i wobec świata, i coraz bardziej znajdowali radość we Mnie. Tą radość, którą nie jest zagrożona niczym i której nic nie jest w stanie zniszczyć.

(Sp 228)

 

 

 

Aby się karmić Moje dziecko, znajdź upodobanie w częstym czytaniu Mnie. Moje Słowo przenika do twego serca, a Miłość czyni w nim swe mieszkanie. (Sp 193)

 

Rozpal w sobie całą miłość do jakiej cię uzdolniłem. W miarę jak zwracasz się ku sprawom zewnętrznym, żar twojej miłości gaśnie. Rozniecaj płomień. W tym celu wrzucaj hojnie gałązki swoich ofiar. Proś często Ducha Świętego by ci dopomógł. Zwracaj się do Mnie ze słowami miłości, które sprowadzają Mnie do twego serca i wyostrzają twój duchowy słuch. (GPm 51)

 

 

 

  

Modlitwy do Ducha Świętego

 

       

Proszę Cię Święty Duchu dawco życia zachowaj dusze wszystkich ludzi od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom.

Pomóż Kościołowi wzrastać w łasce i mądrości, by nie unosiły nas błędy.

Panuj nade mną w świętości.

 

(pn.)  Proszę cię Święty Duchu Poznania za każdym człowiekiem na tej ziemi, byśmy  wszyscy mogli poznać Ciebie Trójco Przenajświętsza, a poznając Cię, abyśmy rozpoznawali w  sobie samych Twoje Odbicie, Twój Obraz.

          Spraw abyśmy nie ulegali zniekształceniom, jakich doznaje Słowo Boże, przywróć jedność Kościoła świętego. Daj nam poznać Twoje oczekiwania, byśmy nie stawiali na pierwszym miejscu swych własnych  spraw, lecz Ciebie Trójjedynego Boga. 

          Przyjdź do mnie w Darze umiejętności życia Twoimi świętymi zasadami, bym nie ulegał swym własnym skłonnościom.

 

 

(wt)  Proszę Cię Święty Duchu Mądrości, spraw by wszyscy ludzie szukali Niebieskiego Winnego Krzewu, by nasze dusze tęskniły za jego owocami.

         Porwij chrześcijan Swoim nieskalanym wpływem i spraw, że nasze dusze zwrócą się wyłącznie ku rzeczom Niebieskim, byśmy dążyli do tego, co święte i niezniszczalne. 

         Oto jestem w moim ubóstwie i nędzy, błagam Cię Święty Duchu Mądrości nawiedź mnie abym mógł poznać, co jest miłe Tobie, ukaż mi Królestwo Miłości zachowane dla prawych i świętych. Daj mi serce prawe abym nigdy Cię nie zasmucił.  Duchu Mądrości bądź moim przewodnikiem i kierownikiem, i doprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego przygotowanego od założenia świata.

 

 

(śr)  Błagam cię Święty Duchu Zrozumienia, poprowadź kroki ludzkości, do ofiarowywanego nam Królestwa Niebieskiego. Niechaj wszyscy zapragniemy odziedziczyć to,  co trwa na zawsze.  Objaw nam Swoje Tajemnice, których sami racjonalistycznym umysłem pojąć nie możemy.

        Zstąp na Kościół walczący i jak świecące słońce oświeć nas w naszej słabości promieniami uzdrawiającymi, by wszystkie rzeczy, które wydają się nam zaciemnione i niedostępne, stały się zrozumiałe. Potrzebujemy Twoich pouczeń przekraczających naszą ludzką inteligencję, pomóż nam wniknąć w to, co nieprzeniknione i  niezniszczalne, dosięgnąć głębokości Boga.

        W mej nicości Święty Duchu Zrozumienia poprowadź mnie ku tajemnicy Bożej Prawdy.  Oświeć Swoim Boskim Światłem mojego ducha i umysł, byś przez kontrast z moją nicością stał się dla mnie wszystkim.  Ożyw mą duszę zażyłością, jakiej Ty Trójjedyny Boże pragniesz ode mnie wobec Ciebie.

    

 

 (cz)  Święty Duchu Rady proszę daj całemu rodzajowi ludzkiemu poznać w sposób pewny Twe Prawo i udzielaj nam rady, abyśmy czynili dobro przez wszystkie dni życia, byśmy podjęli decyzję zdobycia Królestwa Bożego przygotowanego dla tych, którzy czynią dobrze.

          Spraw, by Chrześcijanie zapragnęli doskonałości, pokory, wierności i dobroci, aby nasze kroki nie prowadziły nas ku czynieniu zła. Naucz nas żyć przykazaniami miłości, odpłacać miłością za zło tak, by ogarnęła nas Twoja woń i nasze szczęście było jak rzeka rozdzielająca się na wiele strumieni udzielających innym rady i  ogłaszających, aby szukali Królestwa Niebieskiego. 

          Naucz mnie rozpoznawać i być uważnym na Twoje rady, byś mógł przyozdobić mojego ducha w Boski blask, bym żył dla chwały Twojej Trójjedynej Świętości teraz i  na wieki.

 

 

(pt)   Duchu Mocy - oświeć każdego człowieka na tej ziemi, byś choć niewidzialny uwidaczniał się nam w Swoim potężnym działaniu. Byśmy wszyscy osiągnęli wiarę, że chociaż nie można Cię dotknąć, jesteś jednak wokół nas i w nas.

          Duchu Mocy przyo­dziej Kościół mocą Jezusa do dawania gorliwie i odważnie świadectwa o Praw­dzie, Alfie i Omedze. Panie bądź Ty naszą siłą, abyśmy nigdy nie kroczyli sami niosąc krzyże dawane nam dla naszego uświęcenia; udziel nam ducha męstwa, aby umożliwić nam do­sięgnięcie ofiarowywanego nam kielicha. Spraw, że będziemy głosić Twoje Słowo i Twoją Tradycję wykorzystując wszelkie swoje zdolności dzięki Twej potędze Duchu Mocy.  Byśmy broniąc Prawdy przyczynili się do doprowadzenia wszystkich do uznania Ciebie Boże Jedyny i w Trójcy, do ukazania Twojej Boskiej wspaniałości w trójjedynej chwale.

           Stając oto w obliczu Twojej świętości  oraz świętych w Niebie proszę Cię Duchu Mocy pomóż mi pokonać wszelkie przeszkody stające na mojej drodze i przeszkadzające Mi Ciebie Boga dosięgnąć. Udzielił mi Swej promieniejącej mocy dla Bożych spraw, bym stał się jak wojownik pe­łen męstwa i siły; pozwól mi osiągnąć to, co niedostępne, dotrzeć do tego, co nieosiągalne. Błogosław mi Twoim Darem, dzięki któremu otrzymam siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju, nie lękając się ludzkich drwin i zniewag.  Udziel mi wytrwałości, abym połączony ze świętym Michałem Archaniołem uczestniczył w bitwie naszego czasu, zwalczał zło i bluźnierstwo, zniekształcanie Bożego Słowa i bunt wobec wszystkiego, co święte.  

 

 

 (so)  Duchu Święty Boże, proszę z całego serca o Dar Pobożności.   Pobudź wszystkie ludzkie serca, niechaj zapragną Ciebie, podnieś nasze dusze potrzebujące litoś­ci!

            Duchu Pobożności spraw, by Chrześcijanie oddający się Tobie stali się największą radością Ojca, kwiatem w ogrodzie Jezusa. Dawco życia udziel nam  mocy do wzrastania w  miłości, byśmy poznali Ciebie Trójjedynego Boga i otrzymali Twoje Królestwo. Udziel nam Ducha Pobożności, aby nasze dusze wzrastały w zasadach świętych, aby nasze myśli stały się Twoimi myślami, nasze działania, Twoimi działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi.

            Duchu Święty, naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim, co jest we mnie złe, dla osiągnięcia życia wiecznego. Duchu Pobożności, przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha  w czystość, abym ja również mógł być miły w  Twoich oczach. Przyodziej moją duszę duchem żyjącym, aby służyła Tobie Przenajświętsza Trójco ze czcią i  wdziękiem. Spraw, bym umarł dla swoich zasad; spraw, bym umarł dla mojej stronniczości, dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji. Przyjdź ożywić mnie Twoją czystością. Niech mój język smakuje to, co najczystsze w Światłości Boga Trzykroć Świętego. Niech spożywa Tego, który powiedział: «Ja jestem chlebem życia». Święty Duchu życia, Trzykroć Święty, daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość w poznaniu Ducha Pobożności, abym się nauczył, jak z  bojaźnią patrzeć na to, co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem, prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem, abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym. Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami, które są święte i odkupieńcze, by podobała się Ci w najwyższym stopniu. Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności przemieni mnie, w sługę wiernego i oddanego. Boska Światłości mojej duszy, daj mi pobożność Twoich świętych, abym  święcie przestrzegał Twoich Praw. Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć, że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego nie będzie mogło zamieszkać we mnie.

 

 

 

 

(ni)  Proszę Cię Przenajświętszy Boże, ukaż wszystkim twoim dzieciom, że Ty, Pan wszystkiego ofiarowujesz łaskę i miłosier­dzie tym, którzy się Ciebie boją i mają w bojaźni Twoje Imię. Daj nam, mieszkańcom tej ziemi poznać Twoje Imię Trzykroć Święte, byśmy oddawali Ci cześć i uwielbienie.  Duchu Bojaźni, w swej mocy spraw, byśmy  wszyscy dowiedzieli się, że Ty jesteś Bogiem, dzięki któremu możemy otrzymać wieczne życie, radość i pokój. Udziel nam wszystkim wiedzy, co znaczy «bojaźń Pana» będącej początkiem mądrości, koroną mądrości.

          Proszę cię Duchu Bojaźni abyś nas przynależących do Kościoła Chrystusowego, ćwiczył w zachowywaniu świętości Bożego Imienia, pomóż nam upokorzyć pychę, przyoblecz nas w cześć i szacunek - dar i rzadki skarb, znak miłującej wierności. Naucz nas nisko pochy­lać głowę przed Tobą, abyś Ty Boże mógł być dostrzeżony. Naucz nas ściszać głos, abyśmy zaczęli słyszeć Twój Głos i abyśmy odkryli Twoje zamiary, pragnienia i Twoją wolę. Naucz nas wznosić głos jedynie dla uwielbiania Twojej Obecności pełnej chwały. Naucz nas podnosić głowę jedynie w poszukiwaniu Ciebie i tego, co Niebieskie...  Daj nam posiąść bojaźń uznając świętość Osób Boskich, przyjmując Jezusa obecnego w Eucharystii z dziękczynieniem, ze czcią, wiernością, szacunkiem, uniżając samego siebie w Waszej obecności i błagając o przebaczenie.  Objaw Swą potęgę, by wszyscy zrozumieli, że Twoje Imię Trzykroć Święte powinno być czczone i zachowywane w świętości, i że naszą powinnością wobec Ciebie jest bojaźń.

          O Panie, pragnę wynagradzać za tych, którzy Ciebie Boga nie uczcili ani nie okazali Ci szacunku.  Udziel mi ducha bojaźni, byś na mojej świętej bojaźni mógł złożyć Swoją ufność, Swoje skarby i tajemnice. Przyjmij teraz ode mnie mój Panie moje poddanie się Tobie ze świętą bojaźnią, przyoblecz mnie Twoją niezwyciężoną świętością, by każdy ślad anarchii, który jeszcze we mnie pozostaje, rozproszył się jak poranna rosa. Zrodzony i odnowiony przez Ciebie Święty Duchu zacznę żyć na  nowo i działać tak, jak Ty tego chcesz, z bystrością i świętą bojaźnią.  Pomóż mi, bym nieustannie pamiętał, że poddanie Ci się jest czymś, co Ciebie urzeka, że jest ono otwarciem, dzięki któremu możesz wejść do mego serca i urzeczywistniać Twoją wolę. Uczyń Panie ze mnie wieczny ołtarz, na którym złożysz całą Swoją wiedzę, Swoje zasady i Swoje prawo.  Amen.

 

 

II.  O stworzycielu, Duchu Święty, błogosławię Cię, uwielbiam, poddaję się Tobie. Polecam Ci wszystkie dusze. Zstąp na nas aby nas odnowić. Napełnij nas Twoim pokojem i Twoją miłością, naucz kochać Ciebie i przez Ciebie.  Wzbudź pragnienie i udziel nam mocy do życia w prawdzie o sobie. Chroń nas przed wszelkim złem. Uczyń nas pokornymi i prowadź w Twoim świetle, byśmy mogli dostrzec Twoje pragnienia i wypełnić je. Amen.

 

III. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca nasze darami Swymi!

     

IV. Duchu Święty, światłości odwieczna, pocieszenie, daj nam poznać Ojca Przedwiecznego i Syna Jego i Ciebie. Gołębico jasna, Duchu Przenajświętszy, Który pochodzisz od Ojca i Syna  i jesteś jedno w całej Trójcy Świętej.

 

V. O DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY, Duchu pocieszycielu, Duchu radości, i miłości. Uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pouczaj co mam czynić, pocieszaj, rozkazuj mi.  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.    Amen

 

VI.  Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy.

 

VII.  Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie.

Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław mi.

Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie bezpiecznie.

Amen.

 

 

DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY, obdarz świat pokojem.

 Niech będzie uwielbiona, wysławiona, nigdy niegasnąca Miłość.

 

 

 

 

 

Modlitwy do Boga Ojca

 

I.    Z głębi serca, w imieniu wszystkich serc i przez Niepokalane serce Maryi:

Całym sobą adoruję Cię i błogosławię o Dobroci Ojca!  Dziękuję za wszystko! Całym sobą błagam Ciebie, Tobie się powierzam, Boskie miłosierdzie!       (BO94)   

 

II.   Mój ojcze,  prowadź mnie tam, gdzie zgodnie z Twoją wolą mam iść. Pozwól mi żyć w Twoim świetle i ogrzej moje serce, aby stało się gorejące i dawało ciepło tym, którzy zbliżają się do   mnie.  Błogosławione niech będzie Twoje Imię za to, że mimo mojej nicości udzieliłeś mi tych wszystkich łask.  Błogosławione niech będzie Twoje Imię za wyświadczone mi dobro i miłosierdzie jakie mi okazałeś wznosząc mnie blisko Twojego Serca.

 

III.   Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego.  

 

IV.    Jahwe, mój Boże,
niech dotrze do Ciebie moja modlitwa,
usłysz nasze wołanie o miłosierdzie i o pomoc,
przebacz tym, którzy nie pokładają wiary w Ciebie, mój Boże, ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić.
Nie uderzaj nas w naszych dniach, wypalając w jednej chwili ziemię. Ale w Twoim Ojcowskim współczuciu zlituj się nad nami i przebacz nam.
Nie pozwól, by zły jak wodę rozlał naszą krew.
Przebacz naszą winę, powściągnij Swój gniew pamiętając o naszej słabości.
Powstrzymaj Twych aniołów zniszczenia, dając nam jeszcze jedną szansę okazania się wartymi Twojej dobroci.
Pokładam mą ufność w Tobie. Amen.

 

V. . Ojcze Przedwieczny, ofiaruję ci najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi  Mszami świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za Kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące, za konających, za grzeszników w całym świecie,  za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, w moim domu i za mnie pierwszego grzesznika. Amen.    ( modlitwa  św. Gertrudy).

 

VI.   Modlitwa przed Mszą świętą:  „Moje codzienne ofiarowanie się”

„Umiłowany Przedwieczny Ojcze, przez najczystsze Niepokalane Serce Maryi dołączam do kielicha, który dziś każdy Kapłan podnosi nad ołtarzem całą moją przeszłość, moją przyszłość wraz ze śmiercią, moją teraźniejszość, moje myśli i pragnienia, pracę, trudy i cierpienia, wszystkie moje słabości, niedoskonałości i  grzechy, moich bliskich i tych, których stawiasz na mojej drodze życia, wszystkich Kapłanów i Chrześcijan, wszystkie dusze na świecie i dusze czyśćcowe. W zjednoczeniu z Ofiarą Chrystusa ofiaruję Ci każde uderzenie mego serca, każdy oddech, każdy krok, każdy ból fizyczny, psychiczny i duchowy z tym pragnieniem, by wszystko to zostało przemienione w akty miłości jako zadośćuczynienie za grzechy moje i świata.

Spraw, by mój dzień, w zjednoczeniu z Synem Twoim Jezusem Chrystusem, był nieustanną mszą, stałą ofiarą, nieprzerwaną komunią, by dać zadośćuczynienie Twej Boskiej sprawiedliwości. Amen”.

 

 

  

Modlitwy do Matki Bożej

 

Bądź pozdrowiona Maryjo Łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest Owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża  módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

WITAJ KRÓLOWO

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

P. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną chwalebnej i niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, z świętym jej Oblubieńcem Józefem, z świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie świętej Matki Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

 

Od złego wpływu szczepionki:

 

Jezu, Ufam Tobie, siebie powierzam Tobie przez ręce Maryi.

Orędowniczko nasza, Matko nasza, ratuj nasze dusze i ciała, pod Twą Obronę się uciekamy.

Płaszcz Twój naszym schronieniem, Tobie Ufamy, Tobie się zawierzamy, i swoje rodziny, i nasze dzieci.

Bądź z nami, Maryjo, byśmy w chwili próby zwyciężyli dzięki łasce Bożej. (AoJ 2021Styczeń#4)

 

 

 

Link:

  LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.  AKT POŚWIĘCENIA  I POWIERZENIA SIĘ.

 

 

Inne   modlitwy

 

 

 

 

Do Anioła stróża

 

Chwała Tobie, Panie mój i Boże, że powierzyłeś mnie opiece Aniołowi stróżowi.

Ciebie mój Aniele… proszę, byś prowadził mnie do królestwa miłości przygotowanego dla małych i pokornych.

Proszę, bądź teraz/dzisiaj przy mnie, prowadź, udzielaj opieki, uzdrawiaj duchowo,

wzmacniaj w mojej słabości,  chroń w niebezpieczeństwach, pomagaj w służbie bliźnim.

Swą mocą zwycięż każdego złego ducha usiłującego zbliżyć się do mnie,

wspieraj w przezwyciężaniu pokus, strzeż mnie i broń od wszelkiego zła.

Naucz mnie Bożego Prawa, pomóż rozeznawać i wypełniać Wolę Bożą,  oderwij od wszystkiego,

by mnie coraz bardziej związać z naszym Panem.

Proszę cię przyjdź teraz z pokojem w Jego Imię, bym miał poczucie wdzięczności i radości

cokolwiek się zdarzy, bym Mu się podobał w najwyższym stopniu.

Dziękuję ci za twoje starania o moją świętość; oby nasza zażyłość wzrastała ku wieczności,

gdzie razem będziemy uwielbiać naszego Boga. Amen.

 

 Do św. Michała Archanioła
 
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
 
 
Święty Michale Archaniele, który wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.
Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia,
otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu,  wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

Za dusze oczyszczające się

 

Wieczne życie z Tobą racz im dać Panie. Światłość Twoja niechaj ich coraz bardziej oświeca.

Obdarz ich pokojem teraz i szczęściem wiecznego poznawania Ciebie

nieskończoną Boską Wspaniałość w Trójjedynej Chwale.

 

 

Modlitwa franciszkańska

 

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,

abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

światło tam, gdzie panuje mrok;

radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy,

co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia,

co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając otrzymuję; wybaczając zyskuję przebaczenie;

a umierając rodzę się do wiecznego życia,

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

 

 

Cicho…

 

Cicho Boską spełniać wolę, Cicho bliźnim ulżyć dolę, 

Cicho kochać ludzi, Boga; Cicho – oto święta droga!

Cicho z swymi dzielić radość Cicho wszystkim czynić zadość, 

Cicho innych błędy znosić, Cicho życzyć błagać prosić.

Cicho zrzec się, ofiarować, Cicho ból swój w sercu chować,

Cicho jęki w Niebo wznosić, Cicho, skrycie łzą się rosić.

Cicho kiedy ludzie męczą, Cicho gdy pokusy dręczą,

 Cicho zmianę życia znieść, Cicho krzyż z Jezusem nieść.

Cicho Jezus w Hostii sam, Cicho milcząc mówi nam:

Cicho ufaj Zbawcy swemu, Cicho tęsknij, wzdychaj k,niemu.

Cicho z cnoty zbieraj plon, Cicho aż nadejdzie zgon,

Cicho ciało spocznie w grobie, Cicho da Bóg Niebo tobie.

 

 

 

 

 

 

LINK: litania-o-wyzwolenie-pokore-i-nowe-zycie-w-prawdzie-i-milosci

 

 

 

 

 

 

Zachowywać uważność na Bożą Obecność we mnie!!!

 

 

Trwać nieustannie w bezgranicznej czci. Być czcią przejęty!!!

 

 

Nie mieć już żadnych pragnień dotyczących siebie samego,

 mieć tylko jedno pragnienie Boga, obejmujące cały świat.

 

 

Zażyłość – największym skarbem!!!

 

 

Pracować na wszelkie sposoby, by Boża Miłość zwyciężała w ludzkich sercach.  

 

 

 

,,Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej.’’

                                                                                                                                                                                                                                        Teresa Neumann, niemiecka mistyczka.

 

Modlitwy poranne (nie tylko)

16 lutego 2020
Doświadczenie Obecności Jezusa niesie ze sobą najgłębszy pokój i radość - to tajemnica szczęścia

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)