"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

To, co wydarzyło się w tym miejscu (Nagasaki), może wkrótce zdarzyć się we wszystkich częściach świata, jeśli Moje dzieci nie przyjmą Mojego zaproszenia do powrotu do Boga.

 

Patrzcie na Moje Niepokalane Serce: Ono drży z obawy, jest zaniepokojone losem, który was czeka, jeśli nie przyjmiecie naglącego wezwania waszej Mamy.

 

Powróćcie, Moje dzieci. Nigdy nie byłyście ani tak zagrożone, ani w takiej potrzebie jak dzisiaj. Powróćcie do Boga, który oczekuje was z miłosierdziem i miłością Ojca.

 

Zachowujcie Jego prawo i nie pozwalajcie zwodzić się grzechowi. Nie obrażajcie więcej Mojego Syna Jezusa już tak znieważanego!

 

Czas, jaki wam pozostaje, jest krótki. Moja godzina nadeszła i Ja Sama interweniuję, aby was uratować.

 

Wejdźcie do Mojego Niepokalanego Serca. Ono jest schronieniem ofiarowanym wam przez Mamę. W nim znajdziecie wszystko, co wam przygotowałam, aby przejść straszliwe godziny oczyszczenia.

 

Do Mojego schronienia powinien wejść teraz cały Kościół, z Papieżem, Biskupami, Kapłanami oraz wszystkimi wiernymi. (...) 

 

Nadszedł czas, kiedy cała mała reszta – która pozostała wierna i z którą Jezus ustanowi Swoje Królestwo – musi wejść do Mojego Niepokalanego Serca.

 

Ten, kto nie wchodzi do tego schronienia, zostanie powalony i uniesiony przez wielką zawieruchę, która już się zrywa.

 

Pocieszajcie Moje Niepokalane Serce. Moje Serce nie było nigdy dotąd tak jak teraz przeszyte cierniową koroną, uwitą z grzechów, niewdzięczności i świętokradztw, opuszczenia i zdrad – przede wszystkim ze strony Moich umiłowanych synów i dusz konsekrowanych.

 

Do niektórych z ich domów często nie mogę nawet wejść, bo zamykają przede Mną drzwi i już Mnie nie chcą. Z ogrodów Bożych, którymi były, niektóre z nich stały się bagniskami: szatan wszystko pokrywa swoim błotem i niszczy.

 

Synowie najmilsi, pocieszajcie Mnie w Moim wielkim bólu! Przez to wyjmujecie ciernie z Serca, wlewacie balsam w rany, a wokół Mego zbolałego Serca tworzycie najpiękniejszą koronę miłości.

 

Za waszym pośrednictwem Matka Niebieska pragnie dzisiaj uratować wszystkie Swoje utracone dzieci.

Wszystko, co tu przeżywasz, jest więc znakiem dawanym wam przeze Mnie. Dzięki niemu możesz pojąć, w jaki sposób – przez śmierć i ofiarę niektórych – wasza Mama przygotowuje nowe życie dla wszystkich

Moje Niepokalane Serce drży z obawy, jest zaniepokojone losem, który was czeka, jeśli nie przyjmiecie naglącego wezwania waszej Mamy - Wieczernik (DK 154)

10 lipca 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)