"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Chcę, abyś z każdym mijającym dniem był coraz bliżej Mego Serca, abyś pozostawał tylko ze Mną, z dala od przeciwności, od wydarzeń, które tak wstrząsają światem i niepokoją Mój Kościół.

 

Chcę, żebyś był ze Mną na modlitwie. Obecne czasy, tak ważne i niebezpieczne, wymagają (...) wiele, wiele modlitwy. Modlitwa (...) jest Mi niezbędna dla ocalenia świata.

 

Niech Moi Kapłani odprawiają dobrze Mszę świętą, niech przeżywają. Liturgia Godzin powinna być dla nich wezwaniem do poświęcenia Mi każdej chwili dnia.

 

Różaniec ma stać się czasem rozmowy ze Mną. Tak! Powinni mówić do Mnie i słuchać Mnie, ponieważ Ja mówię do nich łagodnie, jak odzywa się Mama do małych dzieci.

 

Każda czynność (...) dnia może również stać się modlitwą. Dzieje się tak wtedy, gdy pozwalają wołać w sobie Duchowi Świętemu. Także dziś wznosi On błagania, nie dające się wyrazić słowami, wzywając Boga jako Ojca.

 

Dla siebie i dla wszystkich Moich dzieci szukajcie i wzywajcie Ojca. Kochajcie Ojca!

 

Codzienne cierpienie uzdolni was do stałej modlitwy.

Nadchodzą dni bardzo niebezpieczne. Nie możecie ich sobie nawet wyobrazić. Chcę więc was przygotować, abyście – we właściwej chwili – wszyscy mogli być gotowi.

 

Dlatego wzywam was do modlitwy!

Nadchodzą dni bardzo niebezpieczne. Nie możecie ich sobie nawet wyobrazić. Chcę więc was przygotować, abyście mogli być gotowi - Wieczernik (DK47)
 

17 lipca 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)