"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Namiestnik Judei Poncjusz Piłat – zagadka starożytności

29 lutego 2020
Matka Boża  wzywa do modlitwy różańcowej dla ratowania świata i do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu dla otrzymania Jej pomocy.  Orędzia dawane ks. Gobbi

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

 

 

   Ekspedycja  włoskich archeologów z Instytutu Lombardzkiego pod kierownictwem Antonio Frovy w 1961 roku pracując przy wykopaliskach starożytnego amfiteatru w Cezarei Nadmorskiej natrafiła na blok wapienny, na którym zamieszczona była łacińska inskrypcja z dedykacjami Poncjusza Piłata (tzw. Kamień Piłata).      Napis na kamieniu informuje o fundacji budowli ku czci cesarza Tyberiusza (14-37 r).

Napis wyjaśnia kwestię stanowiska, jakie piastował wówczas Piłat - był prefektem (prefekt, to urzędnik niższej rangi niż prokurator).

Inskrypcja posiada szczególną wartość, bowiem dotąd historycy czerpali wiedzę o Piłacie jedynie ze źródeł pisanych, wśród których najbardziej znane są Ewangelie Nowego Testamentu oraz dzieła Józefa Flawiusza i Tacyta. Odkrycie z Cezarei Nadmorskiej jest cennym dowodem archeologicznym potwierdzającym historyczność najbardziej znanej na świecie postaci rzymskiego namiestnika w Judei.

Poncjusz Piłat sprawował urząd prefekta w latach 26- 36 ne. Najsłynniejszy na świecie proces i skazanie Jezusa na śmierć było najprawdopodobniej w piątek 14 dnia miesiąca Nisan 3787 r. według kalendarza żydowskiego; 781 r. według kalendarza rzymskiego i 28 r. ne. według obecnego kalendarza. 

W tym właśnie roku według starożytnego księżycowego kalendarza  żydowskiego  (poszczególne miesiące rozpoczynały się od nowiu)  piątek wypadał właśnie w dniu 14 miesiąca Nisan, a od godz. 18 (od której zaczynał się nowy dzień) zaczynała się Żydowska Pascha - co jest zgodne z zapisami Biblijnymi i tradycją pielęgnowaną w Kościele.

   

Wielce mówiące jest to, że w roku 70 ne. właśnie w dniu 14 nisan  Rzymianie rozpoczęli oblężenie Jerozolimy, które zakończyło się zburzeniem miasta i świątyni oraz wypędzeniem narodu żydowskiego z Palestyny.

<><