"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Zło, grzech przejawia się w degeneracji ludzkiej wolności i  jest przyczyną śmierci, gdyż oddala od Boga, źródła życia (Rz 15,12). Grzech jest też okazją do działania w nas i w naszym świecie siły ciemnej i wrogiej - szatana. Zło nie jest więc tylko jakimś brakiem, lecz jest siłą działającą, istnieje w postaci żywej istoty duchowej, istoty przewrotnej, która skłania też do przewrotności. Jest to rzeczywistość straszna, tajemnicza i budzącą grozę. Dlatego następcy Chrystusa papieże w trosce o losy swoich wiernych, nieustannie przypominali o tym wielkim niebezpieczeństwie grożącym człowiekowi. Cytujemy poniżej słowa Ojca Świętego Pawła VI wygłoszone w dniu 15 listopada 1972 r. w związku z Jego homilią o egzystencji szatana:

Wychodzi więc poza ramy nauczania biblijnego i kościelnego każdy, kto odrzuca istnienie szatana, albo czyni zeń jakąś zasadę zła, która istnieje sama z siebie jako byt niestworzony; bądź kto głosi, że szatan jest tylko mitem, wymyśloną i fantastyczną personifikacją nieznanych przyczyn naszych nieszczęść".  

 

 "Każdy, kto uporczywie, po przyjęciu chrztu zaprzecza jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywie powątpiewa o niej jest heretykiem - Kanon 751 Nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego zatwierdzonego w 1983 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II.  Kanon 1364: „odstępca od wiary, heretyk lub shizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa". Dotyczy to wszystkich wiernych, którzy by popadli w herezje, ale sankcje są ostrzejsze dla osoby duchownej. Nowy Kodeks istnienie herezji i heretyków określa jako „przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła Św. i przewiduje sposoby chronienia przed nimi wiernych".

 

Jak wielu praktykujących katolików dzisiejszych w świetle przytoczonych stwierdzeń jest heretykami nie zdając sobie (oczywiście z własnej winy i na własną i otoczenia szkodę) nawet z tego sprawy!   

(Szatan istnieje naprawdę) 

 

Każdy, kto uporczywie, po przyjęciu chrztu zaprzecza jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywie powątpiewa o niej jest heretykiem - Kanon 751.
Wielu praktykujących katolików jest heretykami nie zdając sobie nawet z tego sprawy!  

24 września 2021

  Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one