"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Zło, grzech przejawia się w degeneracji ludzkiej wolności i  jest przyczyną śmierci, gdyż oddala od Boga, źródła życia (Rz 15,12). Grzech jest też okazją do działania w nas i w naszym świecie siły ciemnej i wrogiej - szatana. Zło nie jest więc tylko jakimś brakiem, lecz jest siłą działającą, istnieje w postaci żywej istoty duchowej, istoty przewrotnej, która skłania też do przewrotności. Jest to rzeczywistość straszna, tajemnicza i budzącą grozę. Dlatego następcy Chrystusa papieże w trosce o losy swoich wiernych, nieustannie przypominali o tym wielkim niebezpieczeństwie grożącym człowiekowi. Cytujemy poniżej słowa Ojca Świętego Pawła VI wygłoszone w dniu 15 listopada 1972 r. w związku z Jego homilią o egzystencji szatana:

Wychodzi więc poza ramy nauczania biblijnego i kościelnego każdy, kto odrzuca istnienie szatana, albo czyni zeń jakąś zasadę zła, która istnieje sama z siebie jako byt niestworzony; bądź kto głosi, że szatan jest tylko mitem, wymyśloną i fantastyczną personifikacją nieznanych przyczyn naszych nieszczęść".  

 

 "Każdy, kto uporczywie, po przyjęciu chrztu zaprzecza jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywie powątpiewa o niej jest heretykiem - Kanon 751 Nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego zatwierdzonego w 1983 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II.  Kanon 1364: „odstępca od wiary, heretyk lub shizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa". Dotyczy to wszystkich wiernych, którzy by popadli w herezje, ale sankcje są ostrzejsze dla osoby duchownej. Nowy Kodeks istnienie herezji i heretyków określa jako „przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła Św. i przewiduje sposoby chronienia przed nimi wiernych".

 

Jak wielu praktykujących katolików dzisiejszych w świetle przytoczonych stwierdzeń jest heretykami nie zdając sobie (oczywiście z własnej winy i na własną i otoczenia szkodę) nawet z tego sprawy!   

(Szatan istnieje naprawdę) 

 

Każdy, kto uporczywie, po przyjęciu chrztu zaprzecza jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywie powątpiewa o niej jest heretykiem - Kanon 751.
Wielu praktykujących katolików jest heretykami nie zdając sobie nawet z tego sprawy!  

24 września 2021

  Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one