"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

    Wobec Boga jesteśmy o wiele mniejsi, niż embrion w stosunku do swej matki. Jaki dobry pomysł możemy mieć na uszczęśliwienie sobie lub komuś życia? W czym sami możemy Wszechmogącemu Bogu pomóc? Jakże strasznie siebie przeceniamy. To pycha. Świadomość Prawdy o swej nicości - to pokora. 

 

   Jedyne, czego Bóg od nas oczekuje, to ufność i dążenie do doskonałego pełnienia Jego Woli. On nas wówczas doprowadzi do szczęścia. 

 

   Jeżeli będziemy układać swoje życie według własnej samo-woli, własnymi pomysłami naprawiać świat, to kiedyś okaże się, że byliśmy jak ta oświecona małpa, która wyratowana z topieli przez słonia odwdzięczała się zwierzętom wyciągając z rzeki...    ryby - by ratować je przed pogrążeniem się w wodnych odmętach.

 

Pan Jezus:

 

Obdarzać Miłością i Dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi, bo tylko tacy mają Dobroć i Miłość w swym sercu - i dlatego są szczęśliwi.        (Słowo pouczenia)

 

Pozwólmy zatem Bogu najpierw siebie uszczęśliwić!

 

<><

Nie być jak oświecona małpa

12 października 2019
Słodkie kłamstwa czy gorzka prawda? - O drodze do Prawdy