"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

GDY PAN MÓWI DO SERCA:

 

 

[382.] Moje drogie dziecko, dałem ci przeczuć coś z atmosfery niebiańskiego świętowania, a blady tego cień, który ujrzałeś, jest niczym wobec rzeczywistości Nieba. Dopiero tam zobaczysz, jak czułym i miłującym jestem Bogiem. Zrozumiesz, dlaczego tak bardzo Mi zależy na tym, aby ludzie kochali się wzajemnie, przebaczali i pomagali sobie nawzajem. Poznasz oczyszczającą i uduchowiającą wartość cierpliwości i cierpienia. Nieustanne odkrywanie głębokości Bożych będzie w Niebie pasjonującą i wspaniałą przygodą. Napełnię cię Moim bóstwem i przemienię w Siebie, a ty ujrzysz swoich braci również przemienionych i zanoszących Mi nieustanną, cudowną pieśń dziękczynienia. Wierz mi, że święta liturgiczne na ziemi, które obchodzicie z różnych okazji, są tylko bladym obrazem świętowania w Niebie, które nigdy się duszy nie znudzą, pozostawiając ją stale nienasyconą dalszego świętowania.

 

[378.] Nie zawiodę cię. Olśniony zachwycającymi cudownościami, jakie odkryjesz w Niebie, będziesz żałował tylko tego, że za mało kochałeś.

 

[384.] W miarę jak z miłością pozwalacie Mi działać w swoim życiu na ziemi, w niebie będziecie kosztowali radości nieskończonych i zostaniecie zanurzeni w światłości i chwale Ojca! Tam wszystko będzie wiadome i nic nie będzie zakryte. Tam nie będzie już płaczu i cierpienia, niesnasek i zazdrości, pogardy i małostkowości, lecz tylko synowskie dziękczynienie wobec Trójcy Świętej oraz braterskie dziękczynienie względem siebie nawzajem. Będziecie wspominać każde wydarzenie ze swojego życia, lecz będziecie widzieć je w perspektywie miłości, która każde z tych wydarzeń dopuściła, przemieniła i oczyściła. Jakże wielka i radosna będzie wasza pokora, która uczyni was przezroczystymi jak kryształ, przez który przenikać będą promienie Bożego Miłosierdzia. Wasze serca będą biły zgodnym rytmem z moim Sercem oraz we wzajemnej harmonii między sobą. Będziecie widzieć w każdym bliźnim swojego dobroczyńcę i dostrzeżecie swój maleńki udział, jaki wam dałem po to, abyście przyczynili się nim do uszczęśliwienia braci.

 

[390.] Będę czekał na ciebie u celu drogi, bo przecież towarzyszyłem ci przez całą drogę. Staraj się jak najlepiej wykorzystać czas, jaki dzieli nas jeszcze od wielkiego Spotkania. W każdej godzinie jednocz się z moją modlitwą, Ofiarą i miłością. Często oddychaj Duchem Świętym. Niech On stanie się twoim oddechem ożywiającym bicie twojego serca. Przez Niego spływa na ciebie miłość Boża.

 

[391.] Z nadziei Nieba czerp radość pośród cierpienia i optymizm wśród przeciwności dnia codziennego. Głoś radość duszom zniechęconym. Nie trzeba wpadać w panikę nawet wtedy, gdy potężna burza miota łodzią mojego Kościoła. Przecież Ja jestem z wami w tej łodzi aż do skończenia świata. Zamiast rozpaczać, wołajcie: ,,Panie ratuj, bo giniemy!" Niech w waszych sercach wzrasta wiara w Moją obecność i moc. Wtedy poznacie Moją czułość i doświadczycie Mojego niewyczerpanego miłosierdzia.

 

[392.] O swojej śmierci powinniście myśleć przez pryzmat wiary, ufności i miłości.

Wiara! Wyobrażenie Nieba umyka wszelkim percepcjom ludzkim i przekracza wszelkie wrażenia zmysłowe. I to właśnie jest waszą zasługą na ziemi, bo jakaż byłaby zasługa wiary, gdybyście wiedzieli, co was czeka? Na wszystko przyjdzie stosowny czas.

Ufność! To, czego nie możecie bezpośrednio doświadczyć, możecie poznać, ufając Mi i opierając się na Moim słowie. Nigdy was nie oszukałem i w ogóle nie jestem do tego zdolny. Jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Jedyne, o czym mogę was zapewnić, to że w Niebie będzie jeszcze piękniej, niż to sobie wyobrażacie i lepiej niż tego pragniecie.

 Miłość! Jedynie oczyma miłości możecie nie tyle dostrzec, ile przeczuć to, co dla was przygotowałem. Otrzymacie zapłatę tym większą, im więcej na ziemi trudziliście się i cierpieliście z miłości do Mnie.

 

[393.] Piękne jest światło wiekuistej chwały. Cudowny jest udział człowieka w radości Trójcy Świętej. Nie da się żadnymi słowami opisać ognia miłości, który zapłonie w was, gdy włączycie się w komunię wiekuistej Bożej miłości. Umarlibyście, gdybyście mieli na ziemi jej zmysłowe i trwałe doświadczenie. Dlatego chwała Boża jest przed wami zasłonięta, bo w przeciwnym razie nie mógłbym prosić was o choćby najmniejszą współpracę w dziele zbawienia wszystkich ludzi.

 

[394.] Gdyby konający mogli ujrzeć strumień szczęścia, w jakim pragnę ich zanurzyć, nie tylko nie baliby się śmierci, lecz gorąco pragnęliby się ze Mną połączyć! W tych dniach wiele myślałeś o twoim życiu po śmierci, lecz to wcale nie przeszkodziło ci gorliwie wypełnić swoje ziemskie obowiązki. Zauważyłeś też, że myśl o śmierci nadała twoim doczesnym czynnościom prawdziwy wymiar, jaki będą miały w wieczności. To samo dotyczy drobnych cierpień, niepowodzeń i przeciwności, które spotykają nas tu, na ziemi. Quid hoc ad aeternitatem? (Cóż to jest wieczność?). Z kamyczków większych i mniejszych ludzkich cierpień wznoszę budowlę odkupienia świata. Czynię to dzień po dniu, nawet wtedy, gdy nie zdajecie sobie z tego sprawy.

 

[395.] Myślą i pragnieniem żyj już wiecznością. To jest najlepszy sposób dotykania rzeczywistości taką, jaka ona jest naprawdę.

 

[396.] Śmierć będzie bardziej przyjściem niż odejściem, bardziej spotkaniem niż rozstaniem. Spotkasz Mnie w świetle mojego Piękna, w ogniu Mojej Czułości, w żarliwości Mojego Dziękczynienia. Ujrzysz Mnie takim, jaki jestem i zatoniesz we Mnie, zajmując przygotowane dla ciebie mieszkanie w łonie Trójcy Świętej. Przywitasz się wówczas z Najświętszą Maryją Panną. Zobaczysz, jak ściśle zjednoczona jest z Panem i jak ściśle Pan zjednoczony jest z Nią. Będziesz Jej bezgranicznie wdzięczny za Jej macierzyńską troskę, z jaką cię prowadziła do Nieba. Połączysz się ze wszystkimi twoimi przyjaciółmi w Niebie, od Anioła Stróża począwszy po znajomych, którzy wyprzedzili cię w drodze do krainy miłości, światła i radości bez końca. Spotkasz wszystkich twoich synów i córki w Duchu Świętym i z wdzięcznością uradujesz się wszystkim, co wysłużyli ci twoi bracia i siostry żyjący już w moim Ciele chwalebnym, od najmniejszych i niepełnosprawnych po największych i najznakomitszych.

 

[380.] Niech twoje serce będzie coraz bardziej otwarte na Moje miłosierdzie, pokornie ufne w Moją boską czułość, która otacza cię z każdej strony i w niewidzialny sposób czyni owocnymi wszystkie twoje najzwyklejsze działania, nadając im wartość duchową, która przekracza granice doczesności.

 

[370.] Módl się, pozdrawiaj Mnie, kochaj, pracuj i raduj się tak jakbyś był już na progu

Nieba.

 

Deo omnia gloria

  

 

O Niebie opowiada sam Pan Jezus. Tak zachęcająco, 
że chce się powiedzieć: nie mogę się doczekać.

2019/11/01