"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Dla Jakova, któremu od 1998 roku Matka Boża objawia się raz w roku - na Boże Narodzenie.  Po objawieniu Jakov przekazał następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci, dzisiaj, w tym dniu łaski, w szczególny sposób wzywam was, abyście otworzyli swoje serca i prosili Jezusa o wzmocnienie waszej wiary. Dzieci, to poprzez modlitwę sercem, przez wiarę i przez uczynki, poznaje się, co to znaczy żyć prawdziwie chrześcijańskim życiem.

 

Dzieci, bardzo często wasze życie i wasze serce wypełnia ciemność, ból i krzyże. Niech wasza wiara się nie chwieje, nie pytajcie dlaczego, myśląc, że jesteście sami i opuszczeni. Otwórzcie raczej swoje serca, módlcie się i wierzcie mocno, a wtedy wasze serce poczuje bliskość Boga i to, że Bóg nigdy was nie opuszcza i że On jest z wami w każdej chwili. Poprzez modlitwę i wiarę, Bóg odpowie na każde wasze pytanie i zamieni każdy wasz ból, ciemność i krzyż w światło. Dziękuję." 

 

Comiesięczne dla Mariji

 

„Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, by was błogosławił i odkrył wam Swą Miłość, która przychodzi z Nieba. Wasze serce tęskni za pokojem, którego na ziemi jest coraz mniej. Dlatego ludzie są daleko od Boga i dusze są chore i idą ku duchowej śmierci.

Dziatki, jestem z wami, aby was prowadzić na tej drodze zbawienia, na którą wzywa was Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

 

 


 

 

 

O     M O D L I T W I E      S E R C E M 

(fragmenty; całość wkrótce na stronie odrodzedoprawdy.pl)

 

CZAS

 

Najpierw musimy wzbudzić w sobie szczere pragnienie, że chcemy rzeczywiście ofiarować Bogu swój czas. Konieczne jest stanowcze zdecydowanie, nastawienie uczuciowe i całkowite skoncentrowanie uwagi. Jeżeli będzie to czas „oblężony” innymi sprawami, które przed i po modlitwie podejmujemy, wówczas będziemy ogarnięci niepokojem, pośpiechem, emocjami. Nie będziemy wówczas w stanie właściwie się wyciszyć i skupić. Musi to być czas najlepszy, a nie schyłek dnia, kiedy jesteśmy przemęczeni i senni. Żałowanie sobie czasu i skąpstwo duchowe sprawią, że nasza modlitwa nie będzie owocna, a po pewnym czasie z niej zrezygnujemy. Ilość poświęconego czasu powinna być dostosowana do naszych aktuanych możliwości psychicznych i duchowych. Wraz ze wzrostem duchowym bedzie się wydłużać aż do modlitwy nieustającej.

Zatem, by nauczyć się dobrze się modlić nie możemy być ograniczeni czasowo, by podczas modlitwy nie spieszyć się, aby np. zdążyć odmówić wszystkie formułki. Bo nie o formułki tu chodzi. W tym wszystkim chodzi o to, by nasze serce nie było zaprzątnięte niczym innym, jak tylko B O G I E M.  By umysł i serce zajęte były Bogiem mogą być pomocne formuły modlitwewne, ale wraz z oczyszczeniem to cisza stanie się najodpowiedniejsza, by zanurzyć się w świadomości Bożej Obecności. A z czasem, by już stale żyć w tej świadomości. Liczy się ta świadomość.

 

JEZUS mówi:

 

"Przyjdźcie, gorąco pragnę być z wami. Nie spieszczie się zatem i nie bądźcie niecierpliwi, gdy się modlicie".

 

„Nie spiesz się... JA słucham, ale ty zachowujesz się tak, jakbyś myślał, że zaraz odejdę, dlaczego się spieszysz... zwolnij i medytuj nad każdym słowem modlitwy”.

 

 

PRZYJMIJ ODPOWIEDNIĄ POSTAWĘ 

 

  • Na  modlitwie powinno być wyczuwalne, zauważalne jej piękno, klimat pokoju, ukojenia, wyciszenia.
  • Podczas modlitwy wspólnotowej; w stosunku do drugiego człowieka – uczyć się patrzeć jak Jezus, z miłością, nie oceniając i nie krytykując w duchu postawy innych. Powinniśmy patrzeć na bliźniego w pewnej tajemnicy, bo nie znamy Bożych zamierzeń i działań względem niego i siebie. By w szacunku i miłości panowała swoboda, wolność zachowania przed Bogiem. Modlitwa sercem nawet bez uświadamiania sobie tego wpływa na postawę ciała.  
  • Przede wszystkim duchowo musi być to postawa uniżenia, skruchy i bojaźni Bożej, a dopiero z  nich powinna wypływać radość. Gdy zachowując to, chwalimy, wielbimy Pana, On objawia Swoją Obecność!               
  • W modlitwie powinien uczestniczyć cały człowiek tj. jego duch, serce ale i ciało. Postawa ciała wynika z tego, co mamy w sercu, a z kolei serce w którym króluje Chrystus ożywia naszego ducha. Tylko człowiek żywego ducha może doświadczać Obecności Bożej. 
  • Zaczynać trzeba zatem modlitwę od uniżenia się; w postawie skromnej, pełnej pokory (najlepiej o ile to możliwe klęcząc na podłodze), co pomaga w rozpoczęciu aktem uniżenia i skruchy.  Jeżeli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, stojąc lub siedząc, w sercu zachowując uniżenie. Podobnie w modlitwie błagalnej, modlitwie prośby.
  • W chwilach medytacji  przyjmować postawę wygodną (najlepiej siedząc),
  • W  modlitwie uwielbienia możemy stać, a także jak król Dawid pląsać, skakać, klaskać…,
  • Żyjąc  modlitwą  nieustającą postawa wynika z czynności, którą wykonujemy; pracując, nawet leżąc i śpiąc.

 

Pamiętajmy jednak zawsze, by zachowywać w swym sercu ducha pobożności i bojaźni Bożej.  Samozadowolenie, wyniosłość oddziela nas od Boga. Nie ograniczajmy Boga, możemy otrzymać łaskę  skruchy, gdy jej nie potrafimy w sobie wzbudzić, prośmy o wiele, mówmy Mu z miłością o innych, niech bedą to jednak głównie prośby wzniosłe.   Możemy otrzymać łaskę kontemplacji Boga, tzn. wyjść poza swoją cielesność, poza słowa i myśli.

 

 

Pozostań słaby, bo w twojej słabości mogę dokonać wielkich rzeczy,

bądź niczym, ponieważ  w twojej nicości Ja mogę być wszystkim,

pozostań cichy, bo w tym milczeniu znajdę swój odpoczynek,

pozostań uległy, bym mógł uformować z ciebie kopię Mojego  Krucyfiksu,

pozostań ograniczony, aby Moja moc stała się widoczna w tobie, 

stań się wzorem Mnie samego poprzez uległość, cierpliwość, czystość, posłuszeństwo, pokorę, wierność i nieustanną modlitwę, dzięki której Ja stale przebywałem z Ojcem (…) Słuchaj Ojca i spełniaj Jego Wolę.

 

 

 

UŚWIADAMIANIE SOBIE BOŻEJ OBECNOŚCI

 

Przypominajmy  sobie, że Bóg nas słyszy i żywo odczuwa nasze modlitwy, ponieważ kocha nas najbardziej czułą miłością:

 

„Nie módlcie się w pośpiechu. Dbajcie o skupienie i módlcie się wolniej, patrząc na MNIE. JA jestem OBECNY. Niech MNIE dosięgną wasze modlitwy”.

 

„Wszystko co robicie czyńcie z miłością dla MIŁOŚCI, a JA nie pozostanę milczący, nieczuły ani niewrażliwy na waszą modlitwę, ponieważ jestem pełen MIŁOSIERDZIA I CZUŁOŚCI”.

 

„Niebiosa należą do ciebie, moje dziecko. Żyj dla MNIE, oddychaj dla MNIE, przyznaj MI pierwsze miejsce, kochaj Mnie moje dziecko. Wszystko co posiadam należy do ciebie. Dzięki twej miłości i wierności Mój dom będzie kiedyś twoim domem. Licz na mnie, twojego ABBA . Podejdź bliżej Mnie i zajmij miejsce w Moim Najświętszym Sercu”.

 

„Ja Pan poprowadzę cię. Bądź do dyspozycji, przychodź do Mnie, często okazuj skruchę, przyjmuj Mnie, módl się aby przyszło Moje Królestwo, pozwól Mi posługiwać się tobą, pozostań niczym, abym Ja mógł być wszystkim”.

 

 

  S K U P I E N I E    I   C I S Z A

 

Jakakolwiek droga do BOGA musi być drogą skupienia i ciszy. Spotkanie, rozmowa z NIM wymaga przede wszystkim wyciszenia wewnętrznego. Niemożliwa jest głębsza modlitwa bez ciszy, gdyż żeby rozmawiać trzeba słuchać, a żeby słuchać trzeba milczeć. Cisza jest integralną cechą życia duchowego z Bogiem. Cisza to wyjście nawet poza słowa i myśli. Słowa i myśli narzucają się wewnętrznej ciszy duszy. Dusza nie może wtedy osiągnąć stanu nieporuszonego spokoju.

Słowa i myśli ograniczają, BÓG wykracza poza to, co można zrozumieć, zawrzeć w słowach, a nawet sobie wyobrazić.  W modlitwie ustnej zawsze powinniśmy szukać ciszy tzn. wyciszenia wewnętrznego.  Modlitwa ta  powinna prowadzić do wewnętrznego  pokoju. Gdy osiągniesz stan nieporuszonego spokoju, skupienia – ogarnie cię cisza. Wtedy będziesz mógł słyszeć...

 

JEZUS przypomina:

 

„Przyjdź adorować MNIE w ciszy. Patrz na MNIE w ciszy, kochaj mnie w ciszy”.

 

„Wznieście wasze oczy ku niebu i módlcie się w ciszy, jak JA modliłem się do MOJEGO OJCA ”.

 

„Przyjdź do MNIE w kontemplacyjnej adoracji... JA i ty, ty i JA, twarzą w twarz w zupełnej ciszy. JA ujawniający ci MOJE PIĘKNO i ty uwielbiający MNIE ”.

 

Cisza jest modlitwą najskuteczniejszą ze wszystkich”.

 

 

 

 

 

 MÓDL   SIĘ   SERCEM

 

W tę rozmowę nie mogą być zaangażowane tylko nasze wargi, lecz przede wszystkim nasze serca:

 

„Kiedy się modlicie, módlcie się sercem. Nie potrzebuję modlitw pochodzących z warg lecz z serca. Módlcie się sercem, a OJCIEC was wysłucha, módlcie się z miłością, a ON nie odrzuci waszego błagania”.

 

„Wypowiadaj się zawsze odczuwając MNIE... JA, BÓG, czuję, odczuwam wszystko! Muszę odczuwać w twoim wezwaniu miłość, płynącą z głębi twojej duszy, pragnącej MNIE i kochającej, myślącej o każdym wypowiadanym słowie . JA, BÓG istnieję i wszystko odczuwam! Każda modlitwa wypowiadana tylko wargami jest tak samo daremna, jak krzyk pogrzebanego w grobie. Pragnę, by wszystkie MOJE dzieci starały się przynosić MI radość”.

 

„JESTEM... i słucham twego serca . Mów do MNIE... Pragnę odczuwać radość w twoim sercu za każdym razem, kiedy MNIE spotykasz. Chcę usłyszeć twoje serce mówiące do MNIE.... przyjmę każde słowo jak krople miodu”.

 

„Nauczcie się trwać nieustannie na modlitwie... Przypominając sobie Moją obecność będziecie trwali stale na modlitwie, wasz duch wzniesie się do Mnie. Wszystko - co mówicie, czynicie lub myślicie - będzie dla Mnie. Potrzebuję pobożności i wierności. Kochajcie Mnie ponad miarę i pragnijcie Mnie... ”.

 

„Trwajcie ustawicznie na modlitwie ze Mną. Modlić się ustawicznie znaczy mieć stałą świadomość Mojej Obecności w sobie. Mieć świadomość Mojej Obecności znaczy być czujnym. Być czujnym znaczy żyć w światłości i być świętym ”.

 

„Błogosławieni ci, którzy odrzucają swe zajęcia i idą za MNĄ ”.

 

 

 

Modlitwa powinna być więc spotkaniem serc: pełnego miłości i miłosierdzia SERCA BOGA oraz podobnie kochającego NIEPOKALANEGO SERCA MARYI z naszym sercem usiłującym wyrazić naszemu STWÓRCY I ZBAWICIELOWI, albo naszej NIEBIESKIEJ MATCE - wdzięczność, uwielbienie, skruchę, lub pełną pokory prośbę. Ta modlitwa ma być przyjacielską rozmową z NAJWIERNIEJSZYM PRZYJACIELEM. JEZUS pragnie tej rozmowy dlatego zachęca do tego każdego z nas, nawet największych grzeszników.

 

„Coraz częściej dotrzymuj Mi towarzystwa. Nie możesz wiedzieć czym jest dla Mnie to, że jestem traktowany jak najbliższy przyjaciel. To tak rzadkie! Znajduję w tym rozkosz tak jak istota ludzka… Szukaj Mnie i nie pozwalaj Mi odejść. Dotrzymuj Mi wiernego i radosnego towarzystwa.”

 

 

W modlitwie sercem ważne jest dzielenie radości oraz cierpień SERCA JEZUSA oraz JEGO NAJŚWIĘTSZEJ MATKI.

ICH radością jest zbawienie każdego człowieka, cierpieniem – odrzucenie ICH MIŁOŚCI, prowadzące do wiecznego potępienia.

Modlitwa serca zatem powinna prowadzić do prośby o nawrócenie grzeszników idących na potępienie. Przejawia się ona w pełnym miłości współcierpieniu z SERCEM JEZUSA, nieustannie ranionym przez obojętność, zapomnienie, grzechy, nienawiść, oraz na rozumieniu udręk NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI i chęć pocieszania GO. Zatem współcierpienie i pocieszanie SERC JEZUSA i NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI prowadzi do wynagradzania naszą miłością, chętnym znoszeniem ofiar, pełną współczucia rozmową z ranionym JEZUSEM lub JEGO MATKĄ.

 

 

„Cierpię teraz, a wy, którzy Mnie kochacie, odczuwacie Mnie, odczuwacie Moje Rany, odczuwacie Moje Najświętsze Serce przepełnione bólem (...) Moje Oczy napełnione są Krwawymi Łzami. Tak. Jakże mógłbym się czuć inaczej dzisiaj, kiedy widzę jak większość z was wpada w sieci szatana?”.

 

„Proszę was uroczyście o podwojenie waszych ofiar i modlitw, ogromne wynagrodzenia powinny zostać dokonane przez tych, którzy mnie kochają ”.

 

„Przyjdź porozmawiać ze MNĄ. Mówić do MNIE, to modlić się, modlić się sercem... Proszę was o żarliwą modlitwę i wynagradzanie za tych, którzy powiększają Moje rany, zabijając nawet swoje dzieci przed urodzeniem... Wzywajcie MNIE w waszych trudnościach, a JA przybiegnę do was ”.

 

„Nadeszła godzina, kiedy stałość i wiara, modlitwy i ofiary stały się niezbędne, stały się NAGLĄCĄ KONIECZNOŚCIĄ ! ”.

 

 

 

Ofiarujmy Bogu czas, który przeznaczamy na spotkanie z Nim, wytrwajmy do końca i nie śpieszmy się na modlitwie. Nie chodzi o to, by jak najwięcej wypowiedzieć zapisanych lub wyuczonych modlitw. Największe i najpiękniejsze modlitwy mogą być jedynie pustymi formułami, jeżeli wypowiemy je bezdusznie. Chodzi o przylgnięcie do Boga. Gdy doświadczymy Jego Obecności w sobie już nic nie mówimy, adorujemy Go w ciszy własnego serca.  To największa modlitwa.

 

Kiedy się modlicie zawsze, zawsze, zawsze jednoczcie się ze Mną. Będę się modlił głośno za was okrywając wasz ludzki głos Moim głosem Boga - Człowieka.

Wezmę waszą modlitwę w moje przebite ręce i wzniosę ją do Ojca, a stanie się hostią nieskończenie cenną.

 

Dzieci, to poprzez modlitwę sercem, przez wiarę i przez uczynki, poznaje się, co to znaczy żyć prawdziwie chrześcijańskim życiem.

Orędzia Królowej Pokoju z Medziugorje, 25. 12. 2019r. z rozważaniem i Słowem Pana Jezusa nt. modlitwy sercem - byśmy nie "podążali ku duchowej śmierci. (...)
Poprzez modlitwę sercem (...) poznaje się, co to znaczy żyć prawdziwie chrześcijańskim życiem". 

27 grudnia 2019
Modlitwy egzorcyzmy i o uwolnienie  z prośbą do Boga.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)