"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ŚWIAT     DUCHA

DWIE  KOLUMNY

 

ORĘDZIA   MARYI - królowej Nieba i ziemi

 

 

 

Orędzia Maryi

 

Dostrzegam potok nie kończącego się zła, które bez żadnej przerwy płynie od szatana. Aby położyć kres temu wszystkiemu, potrzebuję od was wszystkich aktów wynagradzających i nieustannych modlitw...  

Bez skruchy zło wzrośnie.

Bóg posyła Mnie w tych dniach do was wszystkich, abym przekazała Jego Łaskę dla odnowienia waszych serc. Moja matczyna Miłość jest również łaską dla was. Bądźcie dobrzy.

 

*

 

Żałuj za grzechy! Nie zwracam się tylko do ciebie, lecz do wszystkich. Ludzie współcześni nie czują już tego zła, które czynią. Kiedy ktoś popełni grzech, nie przyznaje się, że źle postąpił...

 

*

 

Z niepokojem i troską Matki – dostrzegającej niebezpieczeństwo, na jakie jesteście narażeni – wzywam was znowu do powrotu do Boga. On czeka na was wszystkich, aby okazać wam Swoje przebaczenie i ojcowską miłość.

 

Zobaczcie, ileż znaków towarzyszy Mojej pełnej niepokoju prośbie!... Przez orędzia i objawienia w wielu częściach świata, przez liczne łzawienia, nawet krwawe, chcę dać wam do zrozumienia powagę chwili i to, że kielich Bożej sprawiedliwości jest już pełny.

 

 Nieprzyjmowanie nadzwyczajnych znaków i brak wiary w nie rani wewnętrznie Moje matczyne Serce.

Cóż jeszcze mogę zrobić dla was, Moje biedne dzieci, tak zagrożone i narażone na niebezpieczeństwo?

    

W ostatniej próbie ratunku daję wam bezpieczne schronienie w Moim Niepokalanym Sercu. Przez to Dzieło wzywam was ze wszystkich stron świata, abyście weszli do tego schronienia przez wasze poświęcenie się. (...)

 

Sprawcie, by wzniósł się do Ojca potężny krzyk błagania i zadośćuczynienia. Niech z Boskiego Serca Syna spłyną na ten świat rzeki miłosierdzia. Zostanie on całkowicie odnowiony potężnym działaniem Ducha Świętego, aby rozbłysła w nim chwała Boga Ojca.

 

   

Maryja, Królowa Nieba i ziemi - odrodzedoprawdy.pl

 

 

Trwajcie na modlitwie w zażyłym związku wiary z waszą Niebieską Mamą. (...)

Oczekuję wspaniałomyślnej odpowiedzi (...) abym mogła [was] chronić i strzec od wielkiej niegodziwości, która zaraziła cały świat. (...)

Wynagradzajcie za grzechy tej biednej ludzkości, która znajduje się całkowicie pod jarzmem Mojego Przeciwnika.

Pycha zwiodła umysły, nieczystość zepsuła serca, ciemności grzechu i zła zaciemniły dusze. Obecnie ta biedna ludzkość dotknęła dna swej nędzy.

 

Wynagradzajcie za niewierności tak wielu synów Kościoła. Brak wiary szerzy się pomiędzy samymi Pasterzami. Stado zostało dotknięte gwałtownym wichrem odstępstwa. Błędy są rozszerzane, przekazuje się je i podąża za nimi.  (...)

 

Módlcie się i wynagradzajcie, Moi umiłowani...

Wasza Niebieska Mama sprawia, że zstępują na was Jej świetliste promienie czystości i świętości. Przygotowuję was na przyjęcie nowych dni, które was czekają jako dar łaski i miłosierdzia, bo za waszym pośrednictwem Moje Niepokalane Serce chce osiągnąć Swój zapowiadany tryumf.

                               (Do Kapłanów... 586)

 ...Powiedziała mi Matka Boża:

Życie wasze ma być podobne do Mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga.

 

św.s. Faustyna (Dzienniczek 625)

Kiedy odwiedzam kogoś, aby do niego mówić,  zwracam się do całego świata... Przychodzę do całego świata... 

Bóg posyła Mnie w tych dniach do was wszystkich, abym przekazała Jego Łaskę dla odnowienia waszych serc. NMP

 Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych.

Kiedy zaczniecie czynić to, o co was proszę? Jesteście obojętni na wszystkie Moje wezwania.  Kiedy zaczniecie interesować się tym,

co pragnę wam powiedzieć?  Daję wam wiele znaków, a ciągle nie wierzycie. Jak długo jeszcze będziecie głusi na Moje wezwania? NMP (Kibeho)

01 października 2019
      Ujawniam się dziś w tak intensywny sposób, aby
16 listopada 2019
  Wspominacie dziś Moje ostatnie objawienie, które miało miejsce

N A J W A Ż N I E J S Z E

 

Zapraszam wszystkie Moje dzieci do przemierzenia drogi,

którą w tych czasach wyznaczyłam przez orędzia... (DK582) 

Link: Objawienia Maryjne

Pilne     wezwania    z    Nieba 

22 października 2021
Orędzie  dane nam przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna). Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Błogosławię was Miłością, którą znajduje się jedynie będąc wiernym Naszemu Królowi. Żyjecie
19 października 2021
WSTĘP będący odpowiedzią na ataki i niedowierzanie wobec Orędzi Jezusa i Maryi - KTÓRE MOGĄ BYĆ DECYDUJĄCE DLA WIECZNOŚCI WIELU LUDZI! Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą
31 lipca 2021
  Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje umiłowane dzieci. Dzieci Moje, zbliżają się dni udręki, spustoszenia i głodu; ta ludzkość nie chce Mnie słuchać bez względu na to, ile ją
12 czerwca 2021
 (...) Najmilsi, pozwólcie się zanieść w Moich matczynych ramionach, jak dzieci właśnie narodzone, do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca. W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca składam was w ofierze dla doskonałego
Anguera 28.07.2020
„Kochane dzieci, otwórzcie serca na Prawdę Boga. Ludzkość chodzi duchowo ślepa, a moje biedne dzieci wchodzą w wielką duchową otchłań. Nie pozwól, aby ciemność diabła trzymała cię z dala od drogi Prawdy. Nadchodzi czas wątpliwości i niepewności. Przyjdzie dzień, kiedy wielu będzie szukało Prawdy, a w niewielu miejscach (ją) znajdzie. (...) Błoto fałszywych doktryn zanieczyści wielu konsekrowanych, a śmierć będzie obecna w Kościele. Kochaj i broń Prawdy. Cokolwiek się wydarzy, pozostań wierny prawdziwemu Magisterium Kościoła mojego Jezusa. (...)”

 

*

 

 

07 grudnia 2020
  Wartość dogmatów Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J Ratzinger, a później jako Papież Benedykt XVI w wielu artykułach,  książkach i dokumentach przypominał podstawowe prawdy wiary. Szczególnie o konieczności zachowywania w Kościele Katolickim wszystkich dogmatów wiary. Są one coraz powszechniej lekceważone, podważane i negowane przez tych, którzy ulegli duchowi naturalizmu i racjonalizmu. Zabija on bowiem wiarę
25 grudnia 2020
Mówi Maryja (fragmenty): «(...) Jezus-Człowiek przekształcił się w Jezusa-Boga po udręce straszliwej Męki. Przywrócił Pokój: Pokój Niebios, z których przyszedł i z których teraz zlewa Swój pokój na tych ludzi na świecie, którzy Go kochają. Jednak w godzinach Swej Męki On – Pokój świata – był pozbawiony tego pokoju. Nie cierpiałby, gdyby go posiadał. A
16 maja 2021
(...)   Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi i jedynym Odkupicielem. Zechciał jednak do Swego dzieła Odkupienia przyłączyć wszystkich, których Sam odkupił, by miłosierne dzieło Jego miłości zajaśniało jeszcze silniej i cudowniej. Wy, którzy zostaliście odkupieni, możecie teraz z Nim współpracować w Jego dziele Odkupienia. W was – którzy jesteście z Nim tak głęboko
07 sierpnia 2021
  (...) Przyprowadziłam cię dziś w to błogosławione przeze Mnie miejsce (Akita w Japonii), przed figurę przypominającą tajemnicę Mojego współodkupienia. Byłam pod Krzyżem Jezusa. Jestem pod krzyżem niesionym przez każdego z Moich synów. Jestem pod krzyżem niesionym dziś przez Kościół i przez całą tę biedną, grzeszną ludzkość. Jestem prawdziwą Matką i prawdziwą Współodkupicielką. Sprawiłam, że z

Najmniejsza troska o przyszłość jest

obrazą dla miłości Jezusa i zaprzeczeniem rzeczywistości oddania się Maryi.

23 października 2021
Wzywam was więc do włączenia się w Moje Dzieło Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, który Sama upowszechniłam we wszystkich częściach ziemi, aby przemienić synów Mi poświęconych w mężnych świadków wiary i odważnych
16 października 2021
Proszę was więc o kroczenie drogą, którą Ja Sama wyznaczyłam wam przez te lata. Wzywam wszystkich  do poświęcenia się Mojemu Sercu oraz do tworzenia wszędzie Wieczerników (...)  Przez to otrzymuję
09 października 2021
  (...) Przyjmuję hołd waszej miłości i wynagrodzenia. Jezus jest dzisiaj znowu wzgardzony, biczowany i raniony w Swoim Mistycznym Ciele. Jak bardzo rani Jego Boskie Serce postawa wielu Kapłanów pozwalających na
02 października 2021
    To jest Moja godzina. Nikt nie zdoła zniszczyć Mojego planu, który już dawno przygotowałam dla uratowania Kościoła.  (...) Nie do was jednak należy znać go szczegółowo. Wystarczy, że Ja go
25 września 2021
  (...) Zobacz, jak tryumf Mojego Niepokalanego Serca staje się tu cudowną rzeczywistością. Wszystko, co udaje ci się uczynić, jest po ludzku niemożliwe. To Ja podtrzymuję cię i prowadzę. To Ja
19 września 2021
  WSTĘP Artykuł zawiera pełne przesłanie Maryi (z przemilczaną, rzadko publikowaną, wstydliwą, wstrząsającą tajemnicą)  wraz z rozważaniem dla wzbudzenia pragnienia przynależenia do tych  nielicznych, świadomych, walczących o Prawdę dzieci światłości. Do
19 września 2021
 (Orędzie dane w święto Przemienienia Pańskiego na górze Tabor) Wejdźcie dziś ze Mną na Górę Mojego Pokoju, najmilsi synowie. Wejdźcie na tę górę ocalenia i modlitwy, czystości i świętości, uległości
15 września 2021
  (...) Jestem Matką Najświętszego Sakramentu. Stałam się nią przez Moje «tak», gdyż w chwili Wcielenia dałam Słowu Ojca możliwość spoczęcia w Moim dziewiczym łonie. Jestem także Matką Boga, ponieważ Jezus
12 września 2021
(...) Żyj w Moim Sercu... Chcę dzielić z tobą całą Moją miłość oraz Mój macierzyński niepokój, przeżywany w chwili, w której zostałam oczarowana światłością Raju, a Mój Syn Jezus przyszedł
05 września 2021
  Wszystko się wkrótce dokona (...). Od tak dawna wzywałam was, byście weszli do Mojego schronienia i współpracowali z Moim planem zbawienia i miłosierdzia. Gromadzę was w Wieczerniku Mojego Serca, aby
28 sierpnia 2021
Moi najmilsi (...)  Gromadzicie się z waszą Niebieską Mamą w Wieczernikach braterstwa i modlitwy. Jaką pociechę przynosicie Mi w Moim głębokim bólu! Jakiej radości udzielacie Mojemu Niepokalanemu Sercu! Dzięki wam
21 sierpnia 2021
    Popatrzcie dziś na blask waszej Niebieskiej Mamy, która objawiła się w Lourdes jako Niepokalane Poczęcie. Objawiłam się, aby wam zapowiedzieć, że weszliście w czas Mego pełnego ukazania się. Objawiłam się

OSTATNIO UDOSTĘPNIONE 

Celem nie jest straszenie, a wskazanie jak świadomie i właściwie przygotować się

na zapowiadane wydarzenia. 

Wszystkie, tak liczne obecnie przesłania z Nieba wskazują, że dla całej ludzkości tak zbuntowanej przeciwko Bożemu Prawu Miłości i okazującej pogardę Bogu, nadchodzi czas tak wielkiego cierpienia, jakiego jeszcze ludzkość nie doświadczyła. To już się dzieje i  coraz bardziej będzie nam się uwidaczniać. Już nie ma powrotu do wcześniejszego życia. Zapowiadane od wielu lat Oczyszczenie całej ludzkości rozpoczęło się. Czekają nas prześladowania, choroby, wojny, anarchia, głód, wszelkie klęski i kataklizmy. Żadne szczepionki czy bunkry nie zabezpieczą nikogo. Bezpiecznie pod Bożą opieką  będą czuć się tylko ci, którzy są świadomi, że należą do Boga. Większość ludzkości zapewne będzie coraz bardziej buntować się, wzajemnie dzielić, nienawidzić  i tym więcej cierpieć. 

Czas na nawrócenie kończy się, Bóg chce ocalić, otaczać opieką i uświęcić  wszystkich tych, którzy zdecydują się na nawrócenie. Królowa Nieba i ziemi, Matka Kościoła i ludzkości ma wszystkich prawdziwie pragnących zebrać w duchowym schronieniu Jej Niepokalanego Serca.

W Orędziach to Niepokalane Serce Maryi przedstawiane jest na różne sposoby w zależności od indywidualnych potrzeb i osobistego otwarcia się.

I tak Niepokalane Serce Maryi nazywane jest m.in.:

- Ogrodem niebiańskiej miłości, który Przenajświętsza Trójca utworzyła  dla  siebie i dla nas 

- największym Darem  jaki  ofiarowuje nam  Ojciec Niebieski aby pomóc nam w  powrocie do Niego

- Środkiem ocalenia danym przez Boga Kościołowi i ludzkości       

- Arką zbawienia na ostatnie czasy

- Arką chroniącą i ocalającą

- Źródłem naszego bezpieczeństwa

- Matczynym promiennym Schronieniem w którym otoczeni Światłością i Obecnością Przenajświętszej Trójcy będziemy pozostawać bezpieczni pod Bożą opieką                        

- Ucieczką grzeszników

- Duchową Świątynią, w której w tych czasach wielkiej próby ofiarowuje schronienie całej ludzkości

- jedynym pewnym i bezpiecznym Schronieniem nam  ofiarowanym

- świetlistą Bramą Bożego Miłosierdzia, przez Którą  możemy powrócić do Pana

- bezpieczną Przystanią

- macierzyńską Kliniką

- Owczarnią dla zagubionych owieczek

- będącym obroną i bezpieczeństwem, dającym umocnienie, nadzieję i siłę... i wiele innych.

 

 Wszyscy, którzy duchowo schronią się w  Niepokalanym Sercu Maryi będą pocieszani, uzdrawiani, chronieni, pełni pokoju, a nawet duchowej radości.

By wejść do tego ofiarowanego nam przez Niebo Schronienia i uzyskać to, czego najbardziej potrzebujemy w danym momencie, należy codziennie (z racji naszej zmienności i niestałości) poświęcać się Niepokalanemu Sercu Maryi (czym sami swoją wolną wolą dajemy Maryi prawo wejścia w nasze życie) i starać się żyć tym poświęceniem (czyli współpracować z udzielaną nam  Łaską).  

Do tych, którzy poświęcili się, Maryja łagodnie zwraca się z prośbą: (link) Proszę was dziś, abyście szczególnie gorliwie żyli waszym poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Dzięki temu odczujecie Mnie blisko siebie i będziecie rozsiewać wokół was dar Mojej Matczynej obecności...

Tych, którzy żyją poświęceniem się Maryja dalej prosi: "Umiłowani, pozwólcie się wprowadzić w głębiny Mojego Niepokalanego Serca, w którym jaśnieje najwspanialszym blaskiem cała chwała Przenajświętszej Trócy. Wzrastacie dzięki temu w świętości".

 Ale Maryja potrzebuje również współpracowników w dziele  ratowania tej "biednej ludzkości, która leży, potrzebując w najwyższym stopniu ocalenia".  Dlatego zaprasza nas również do Getsemanii  Swojego Niepokalanego Serca, w którym  "Uformuję z was Ja, Matka Miłosierdzia, drogocenne narzędzia tryumfu miłosiernej Miłości Jezusa...".

To wiąże się z współcierpieniem z Jej Niepokalanym Sercem i Najświętszym Sercem Jezusa. Ale to współcierpienie dla ofiarnych, wspaniałomyślnych dusz staje się upragnione, staje się wręcz duchową, nadprzyrodzoną radością... Być drogocennym narzędziem pierwszej po Bogu... najprostsze życie nabiera najgłębszego sensu. 

Jest czas duchowej walki (a nie zażywania życia), po którym nastanie zapowiadany czas "nowego nieba i nowej ziemi" (Ap21,1), czyli  Królestwo Boże na ziemi o które wszyscy Chrześcijanie modlą się w Modlitwie Pańskiej.  Czy jednak świadomie tego pragniemy i mamy radość, że oto za naszych dni wszystko zostanie odnowione? I że z Boga  ani z Maryi nie będzie już nikt szydził!  Maranatha