"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 12.06.2021., orędzie św. Michała Archanioła

 

Umiłowany Ludu Boży: Błogosławię was w imię Trójcy Przenajświętszej i naszej Królowej i Matki.

Ten Lud Boży musi trwać pod osłoną Przenajświętszego Serca naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Do osiągnięcia tak wielkiego celu konieczna jest autentyczność człowieka, nie hipokryzja grobów pobielanych.

 

Nieliczni są ci ludzie, którzy naprawdę badają samych siebie, patrząc na swoje defekty… Nieliczni są ci, którzy podejmują drogę prawdziwego nawrócenia… Hipokryci są bardzo liczni w Ludzie Bożym…

 

Pilne jest autentyczne nawrócenie, którego człowiek się wyrzeka, kiedy patrzy na siebie samego jak na „boga” nieistniejących cnót i darów, napełniony pychą przez fałsz swojego ludzkiego „ja”.

 

Osobiste czyny i postępowanie są termometrem, który, niczego nie ukrywając, krzyczy do was żywym głosem [o waszym] prawdziwym życiu wewnętrznym, zakażonym duchową ślepotą, która zalewa Ziemię.

 

Moje Legiony Niebieskie trwają w ciągłej czujności nad tymi ludźmi, którzy nie chcą patrzeć na siebie w prawdzie i zaakceptować swoich braków…

 

Te dzieci Boże muszą się zatrzymać w drodze, w przeciwnym razie dojdą do tego, że wydadzą swych braci w ręce Antychrysta.

 

Ludu Boży, wyrzućcie precz to, co zachowujecie w umyśle z pragnieniem zemsty, w myślach z urazą i zazdrością, i w sercu z nienawiścią.

 

Ludu Boży, nie patrzcie tylko na dobro, z jakim sądzicie, że działacie; to jest arogancja i pycha. Tak postępują niewdzięczni słudzy; nie znają Króla i Pana Niebios i Ziemi, z powodu gangreny, którą zainfekowali duszę. Dlatego żywioły oczyszczą ludzkość, i człowiek, uciskany [dręczony] przez swe własne zło, zobaczy swoje wnętrze przed sobą [w czasie Oświecenia Sumień], wobec [z powodu] wielkiego Miłosierdzia naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

 

Ludu Boży, demon nie jest wymysłem, on istnieje, kradnie wam pokój, doprowadza was do tego, że walczycie jedni przeciwko drugim, i cieszy się z tego powodu.

 

Och, głupie stworzenia, jesteście przyczyną radości dla Diabła!

 

Umiłowany Ludu Boży, choroba dalej wciąga ludzkość w większe problemy. Elita podkopuje wasze zdrowie, śmierć się śpieszy, Ziemia jest niestabilna, trzęsienia ziemi przybywają w pośpiechu.

 

Uważaj, o ludzkości, uważaj!

Wezwałem ludzkość do modlitwy [na 15 czerwca (wtorek)]:

Aby każdy człowiek błagał o rozeznanie co do swojego własnego postępowania, z powodu bliskości ostrzeżenia i pilnej konieczności zbawienia duszy.

 

Błagajcie Ducha Świętego o siłę potrzebną do tego, by dalej iść w wierze, wobec surowych i bliskich wydarzeń, które ciężko dotkną ziemię, a w konsekwencji ludzkość.

 

Dziękujcie Bogu Trójjedynemu, ochronie niewinnych.

 

Nie wchodząc w panikę ani w rozpacz, Lud Boży jest wierny Bogu, podąża tam, dokąd Bóg go wezwał, ufając, że Bóg będzie go bronił i zaopatrywał.

 

Moje Legiony was strzegą, abyście nie upadli.

 

Uważaj, człowieku!

Uważaj, nawróć się!

 

Nie lękajcie się, jestem wysłannikiem Przenajświętszej Trójcy, [posłanym], aby was chronić. Dla chwały Boga i zbawienia dusz.

 

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta! (x3)

 

 

 

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 5.06.2021 

 

Umiłowany Ludu Boży, błogosławię was.

Dzieci Boga Trójjedynego: Wzywam was do jedności!

Jedność i miłość braterska są kamieniem potknięcia dla człowieka z powodu nieposłuszeństwa, ponieważ człowiek wynosi swoje ludzkie „ja” ponad posłuszeństwo, i dlatego żyje napełniony niezaspokojeniem.

 

W tej chwili człowiek przywiązał się do nędzy przyjemności swojego „ja”.

 

Wielkim i ciągłym błędem Ludu Bożego było i jest podporządkowanie się ludzkiemu rozumowi, który, uważając się za doskonały, nie daje się oświecić przez Łaskę Ducha Świętego, dochodząc do otchłani niedoskonałości bardziej zabójczej i nędznej, niż człowiek mógłby pokonać.

 

Ludu Boży, poruszacie się w dzikości ludzkiego „ja”, toczycie ciągłą walkę z wadami, których nie jesteście zdolni pokonać, a [tylko] nieliczni poddają się Wezwaniu do pokory.

Pycha nie jest dobrym doradcą; legiony zła rozpalają ludzkość, by wszczepić wam jad podziału tam, gdzie na to pozwalacie.

 

To jest ta chwila!… i postępuje naprzód, choć nie zdajecie sobie z tego sprawy. Konieczne jest dla człowieka utrzymywać duchowy pokój.

 

Najświętsze Serca [Jezusa i Maryi] krwawią z powodu tylu dusz, które poddają się grzechowi nie zauważając [nawet] tego z powodu swojego błędnego, codziennego postępowania, do którego się już przyzwyczaili.

 

Ludu Boży:

 

Ten czas nie jest jak poprzednie… jest to czas decydujący, jest to czas na to, aby wynieść wiarę ponad siebie samego, aż na wysokości.

Obecność Demona umacnia się na Ziemi, nieustannie rozsiewając ból.

Ludzkość idzie od cierpienia do cierpienia, i będzie tak dalej, aż zegnie kolana i będzie wypełniać należycie Nauki Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Ziemia, zanieczyszczona grzechem, jest oczyszczana. Cała Ziemia jest oczyszczana.

 

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Węgry, mocno cierpią.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Indonezję – to oczyszczenie dla ludzkości.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się, zamęt doprowadza was do konfliktów.

 

To nie czas na rozrywkę, to czas kontemplacji. Nie wszystko jest karą czy bólem. Potem nadchodzi pokój, będziecie przeżywać Niebo z wyprzedzeniem.

Trwajcie we wzroście w Wierze, trwajcie w ciągłym nawracaniu się.

 

Bądźcie zwiastunami pokoju. Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Nasz ukochany św. Michał Archanioł wzywa nas do jedności. Chodzi o to, że tylko w jedności Lud Boży zrozumie, że jest to czas wzrastania duchowego, aby Boże Światło przeniknęło aż do głębin duszy. Jedność i zrównoważenie są konieczne, aby konflikty [spowodowane] różnicą kryteriów nie doprowadzały Ludu Bożego do tragedii walki [ze sobą nawzajem]. Amen.

 

 

 

Enoch (Kolumbia), 26.05.2021; orędzie św. Michała Archanioła

 

Chwała Bogu w Niebie, a na Ziemi pokój ludziom dobrej woli! Dzieci mego Ojca, niech Pokój Najwyższego będzie z wami wszystkimi.

Ludu Boży, nadchodzą dni wielkiej walki duchowej, w których musicie być duchowo przygotowani, abyście mogli znieść ataki sił zła. Niech wasza duchowa zbroja [por. Ef 6, 10-20] będzie dobrze naoliwiona modlitwą, postem i pokutą; umocnieni w wierze i w Bożej łasce, żebyście mogli odeprzeć płonące strzały złych duchów, które będą atakować wasz umysł. Zamknijcie, śmiertelni bracia, wszelkie furtki duchowe, które macie otwarte, odbywając dobrą spowiedź, ażeby wróg waszej duszy nie mógł ograbić was z pokoju i doprowadzić do waszego potępienia.

 

Zrozumcie, bracia, że świat jest w mocy ciemności, i złe duchy zjednoczone z wysłannikami zła tu na Ziemi, desperacko usiłują zatracić jak największą liczbę dusz, by przyłączyć je do [zastępu] sił zła. Człowiek Nieprawości [Antychryst] jest już między wami, i chodzi [po świecie ciągle] indoktrynując i przygotowując swoje wojsko na wielki Armagedon [por. Ap 16, 13-16]. Upadli aniołowie, których w waszym świecie nazywacie „istotami pozaziemskimi”, podbijają [właśnie] Ziemię; obserwacje statków piekielnych stają się częstsze, w czasie ostatnich rządów Antychrysta będziecie mogli je zobaczyć. Te piekielne byty przyjdą jako aniołowie światła, mówiąc o miłości i pokoju; wielu [ludzi] z braku wiary, wiedzy i [z powodu] swojego oddalenia się od Boga pójdą za nimi, i, czyniąc tak, utracą życie z Ducha.

 

Ci upadli aniołowie będą towarzyszyć Antychrystowi w jego ostatnim panowaniu, i wraz z nim będą mieli uznanie królów tego świata [por. Ap 16, 13-16]. Przez [jakiś] czas razem z Człowiekiem Nieprawości będą się ukazywać jako istoty światłości, by zwieść ludzkość. Kiedy [zaś] przyjdzie czas Armagedonu, razem ze swoim panem zmienią się w to, czym są: demony. Zostaliście więc ostrzeżeni, ludu Boży, żebyście nie wpadli w tę pułapkę; show Antychrysta ma się [właśnie] zacząć; wszystkie środki przekazu i królowie tego świata będą mu służyć i ogłoszą jego pojawienie się; będzie wielki nawał propagandy na [całym] świecie, ogłaszając przybycie fałszywego mesjasza. Antychryst pokaże siebie jako zbawiciela; w czasie jego ostatniego panowania rozpocznie się zaplanowana wojna, która zakończy się jego interwencją, gdy ogłosi się on jako wielki zaprowadzający pokój. Będzie adorowany jak[o] bóg, i euforia opanuje wszystkich tych, którzy nie są zapisani w Księdze Życia.

 

Przygotujcie się więc, Ludu Boży, na wielką walkę duchową, która się zbliża; nie obniżajcie gardy modlitwy;

przyoblekajcie się w Zbroję Duchową rano i wieczorem, rozciągając ją na wasze dzieci i członków waszych rodzin, trwając w łasce Bożej, aby żadna siła zła nie mogła zrobić im krzywdy.

 

Niech Pokój Najwyższego trwa w was, Ludu Boży. Wasz brat i sługa, św. Michał Archanioł. Dajcie, bracia, całemu światu poznać orędzia zbawienia.

 

 

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 27.05.2021; orędzie św. Michała Archanioła

 

Przybywam do ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, by was ostrzec.

Przybywam z moim mieczem wzniesionym wysoko, razem z moimi niebiańskimi legionami, aby chronić ludzkość.

To pokolenie musi zmienić swoje postępowanie, musi wejść w przyjaźń z Chrystusem, musi Go głęboko poznać nie z ludzkiego kaprysu, lecz w Woli Bożej, aby nie zwiódł was Zły w swej przebiegłości.

Przyłączcie się do Chrystusa, przyłączcie się do Naszej Królowej i Matki; jest to pilnie potrzebne, żebyście spełnili to żądanie. Nie odkładajcie tego na później, nie zapominajcie o tym, wspomagajcie się wzajemnie, żyjcie w Chrystusie, oddychajcie Chrystusem, posilajcie się Chrystusem, nie możecie dłużej czekać.

 

Ten, który powstrzymuje „tajemnicę nieprawości” przestanie być przeszkodą. Kościół Chrystusa [po]zostaje spustoszony, i ludzkość cierpi nieopisanie.

 

Władza Bestii zamieszka w niektórych obecnych Sanktuariach, profanacja będzie całkowita, dzieci Boga powrócą do katakumb, spustoszenie w centrum chrześcijaństwa nadchodzi, [święte] wizerunki zostaną zastąpione idolami, a Ciało i Krew Naszego Pana Jezusa Chrystusa [zostaną] ukryte [zakryte?].

 

Nie rozumiecie, że to nie jest koniec świata, ale jest to oczyszczenie tego pokolenia. Zło wyrywa z korzeniami dzieci Boże z właściwej drogi; to jest jego główny cel: powiększyć swój łup dusz.

 

Są to intensywne chwile, wiara jest nieustannie poddawana próbie: każdy człowiek musi stosować rozeznanie dla zbawienia swej duszy (por. Mk 8,36), nie „rozeznanie” pochodzące z własnego „ja”, lecz prosząc o pomoc Ducha Świętego. Uważajcie, wróg zastawia na was pułapki.

 

Módlcie się za Ekwador i Gwatemalę, cierpią z powodu swoich wulkanów.

Módlcie się za Meksyk, Kalifornię, Włochy, trzęsie się [tam ziemia].

Módlcie się za Indie, ten lud cierpi.

Módlcie się za Francję, przychodzi niestabilność.

Módlcie się za Argentynę, opanowuje ją chaos.

 

Potrzeba w tej chwili ciężkiej pracy Ludu Bożego.

Musicie ustalić formalnie dzień światowej modlitwy na 15 czerwca.

 

Błogosławię was, nie lękajcie się, bądźcie jedno. Działajcie, nie lękajcie się, nawróćcie się. W jedności Najświętszych Serc. Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 3.05.2021., orędzie św. Michała Archanioła

Przyjmijcie błogosławieństwo przybywające z Ojcowskiego Domu.

Jesteście ludźmi napełnionymi Bożym miłosierdziem, które was nie porzuca.

Przemieszczacie się z przyspieszeniem na spotkanie tego, czego wielu z was oczekiwało od lat. Błagajcie Przenajświętszą Trójcę oraz naszą Królową i Matkę o pomoc i ciągłe wsparcie, abyście nie zdezerterowali w ostatniej chwili.

 

Podnieście duchową tarczę, aby pokusa iluzorycznego ustania pandemii nie doprowadziła was do stania się ofiarą złego postępowania tych, którzy chcą dokonać eksterminacji części światowej populacji.

 

Zostaliście już ostrzeżeni!…

 

Wydarzenia nie dadzą [wam chwili] spoczynku, i kraje nie będą mogły się wzajemnie szybko wspomagać. Trwajcie w gotowości.

Odór Ziemi wznosi się aż do Łona Trójcy; Chóry Anielskie wznoszą swój głos:

 

„Święty, Święty, Święty jest Pan, Bóg Zastępów”.

 

Człowiek oddalił się od swych obowiązków jako dzieci Naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Obojętność i brak szacunku wobec Naszej Królowej i Matki jest bardzo ciężkim grzechem tego pokolenia, na które spadnie jego własna pogarda wobec Bóstwa.

 

Wykonanie planów Złego, [by dokonać] eksterminacji, nie każe na siebie czekać. Wojna, jaką przeżywaliście w ciszy stała się publiczna z tą zarazą, i użycie broni jest bliskie dla tego pokolenia, z powodu arogancji tych, którzy chcą dokonać [zbrojnej] interwencji [?] [za pomocą] swej władzy.

 

Nadchodzi inwazja chorób upraw, a z nią widmo klęski głodu będzie się posuwać naprzód [wszędzie] na Ziemi. Nie zapomnijcie przygotować pobłogosławione winogrona; ostrzegam was, że konieczna jest Wiara [tzn. nie należy tego rozumieć magicznie; najważniejsza jest nasza wiara i zaufanie do Boga].

 

   

Ludu Boży, wzywam was do modlitwy za Chile i Boliwię, będzie o nich głośno [w mediach].

Ludu Boży, módlcie się, módlcie się za Puerto Rico i Amerykę Środkową, trzęsie się [tam ziemia].

Ludu Boży, zamęt wniknął w łono Kościoła Chrystusowego, [jego] instytucja się chwieje.

Ludu Boży, módlcie się za Indie i nie zapominajcie modlić się za Argentynę, czyha na nią niebezpieczeństwo.

Ludu Boży, módlcie się za Włochy, doświadcza terroryzmu.

Ludu naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa:

 

Chaos przychodzi poprzez chorobę ciała i ducha; zapomnieliście o zakwasie życia: o miłości.

 

Zróbcie rachunek sumienia; ważne jest, aby każdy zajrzał do swojego wnętrza; to nie jest zabawa; w ten sposób decydujecie pomiędzy nawróceniem [i] zbawieniem, a dalszym zwodzeniem siebie samych, dochodząc [przez nie] aż do zatracenia swej duszy.

                                

Bądźcie szczerzy sami wobec siebie. W tej chwili nie możecie być tak samo nieodpowiedzialni duchowo jak wczoraj; pilne jest, żebyście się zdecydowali na zmianę wewnętrzną, [i to] już!

 

Zestarzała Ziemia trzęsie się z [dużą] siłą, jak ktoś, kto się wysila, by nie stracić przytomności. Wielkie miasta, które były siedliskiem nieokiełznanej wolnej woli człowieka, są mocno wstrząsane.

 

Nie ustawajcie w oczekiwaniu, przygotowujcie się, gdy ciężka praca w duszy, cierpienia, głód, wraz z upadkiem światowej gospodarki doprowadzają to pokolenie do całkowitego Oczyszczenia.

 

Przeznaczcie miesiąc specjalnie dla naszej Królowej i Matki. W tym miesiącu ofiarujcie [jej] miłość, na którą zasługuje [jako] Matka naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

 

Módlcie się i wprowadzajcie modlitwę w życie. Nasza Matka się [za wami] wstawia, poświęćcie [Jej] w szczególny sposób ten miesiąc i bądźcie stali przez resztę życia.

 

Niechaj w Niebie i na Ziemi będzie zawsze uwielbiony Najświętszy Sakrament Ołtarza.

 

Błogosławię was. Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia i siostry: Św. Michał Archanioł powiedział, co następuje: „Ludzkość jest w duchowym chaosie, zamęt nie opuszcza człowieka, utrzymują was w niepewności wspieranej przez Hierarchię samego Kościoła. Rzeczywistość ludzka jest twarda i nieprzewidywalna dla samego człowieka. W niektórych krajach nastąpią bunty społeczne, które uczynią obecne cierpienie [jeszcze] cięższym. Córko, wzywaj swoich braci, by, nie zapominając o tym miesiącu, który ofiarowują Naszej Królowej i Matce, uciekali się do Jej pełnego miłości i miłosierdzia wstawiennictwa, aby każdy człowiek stał się świadomy obecnej chwili.” Amen.

Orędzia św. Michała Archanioła -
"... Konieczna jest autentyczność człowieka, nie hipokryzja grobów pobielanych. Nieliczni są ci ludzie, którzy naprawdę badają samych siebie… Nieliczni są ci, którzy podejmują drogę prawdziwego nawrócenia… Hipokryci są bardzo liczni w Ludzie Bożym…"

12 czerwca 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)