"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Nie powrócicie do życia takiego jak wcześniej, Wydarzenia oczyszczające rozpętały się i uderzyły na całą ludzkość. Czas przynagla, choroby otaczają człowieka i są groźniejsze.

Znajdujecie się w bagnie i wyjdą z niego ci, którzy są świadomi, że należą do Boga...

 

 

Orędzie z 18.04.2021.,  

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

Wzywam was do wierności Trójcy Przenajświętszej oraz naszej Królowej i Matce.

Człowiek musi nieść dobroć, która jest duchowym naczyniem „hojności” i „łaskawości, by człowiek otrzymał Bożą łaskę, o ile poprzedza go posłuszeństwo.

Kroczcie ręka w rękę z dobrocią. Nie zapominajcie tej wielkiej cnoty, owocu Ducha Świętego (por. Ga 5, 22-25), która przemienia człowieka, prowadząc go do działania z łagodnością.

 

Ludzkość znajduje się między dwiema siłami: potęgą dobra i potęgą zła. Dlatego musicie trwać mocni w wierze, bez zawahań, zanim zło będzie poddawać was próbom, skoro już Zły zdołał wywołać podział w Ludzie Bożym, w rodzinach, między braćmi we wspólnocie, między pasterzami Bożego Stada, i tworzy poważne i nienaprawialne przepaści wewnątrz ludzkości.

 

Bunt przeciw dzieciom Bożym zaczął się [już] wcześniej; rozwinął się po cichu, dlatego teraz przyszło wam zbierać plony tego pokolenia, w których przeważa chwast. Pszenicy, którą widzę, jest mało, lecz ta niewielka [w swej ilości] pszenica w większości zrodziła się pod osłoną Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, i z posłuszeństwa Naszej Królowej i Matce.

To jest Lud wierny Bogu: ten, który posiada siłę tych, którzy, zjednoczeni, składają w ofierze wszystko, co ich spotyka, z miłości do Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia dusz.

Ci, którzy wierzą, wiedzą, że mają być jak dobry zakwas, i kiedy w tym ludzie [ktoś] jeden tylko wykona jakiś dobry uczynek, to ten dobry uczynek zostaje przyjęty przez wszystkich [lub: za wszystkich] i obejmuje w sobie wszystkie stworzenia świata.

 

Czego wam brakuje, dzieci Najwyższego? Zaufania do Boga, żebyście Go znaleźli!

 

Wiara prowadzi was do poznania Boga, ale poznanie bez zaufania jest martwe. Wiara bez zaufania do Boga jest pusta.

Trudzicie się, by przygotować fizyczne miejsca schronienia, nie decydując się uprzednio na zmianę życia. Nie nawracacie się, a chcecie dotrzeć do kryjówki, by się ochronić; [lecz] gdzież jest [wasza] Wiara? Nie, dzieci Boże, nie uda wam się schronić w kryjówce, o ile się wcześniej nie nawrócicie, chociażby w ostatniej chwili.

 

WZRASTAJCIE WEWNĘTRZNIE. Patrzę, jak wciąż pozostajecie tak samo aroganccy, interpretatorzy Bożego Prawa, obłudnicy! Sądzicie, że wiecie wszystko, i gdy otwieracie usta, „ego” wylewa się tak nadobficie, że aż wywołuje mdłości; osłabiacie się przez ludzkie afekty, nie myśląc o tym, że nie są wieczne. Żyjecie przechwalając się, i tylu jest wilkami w owczej skórze! (Mt 7, 15)

 

Nie zmiękczacie [swojego] serca; kamień pychy i ludzka głupota ciążą bardziej u większości. Myślenie wyłącznie o sobie samych, o tym, co was osobiście dotyka, prowadzi was do wpadnięcia w przepaść „ego”, z której nie wyjdziecie, o ile nie umieścicie brata przed sobą.

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się, to co zostało zapowiedziane się spełnia, i znajdujecie się bliżej tego, o czym sądzicie, że jest daleko.

Ludzkość przestała wierzyć w Boga, sądzi, że Go nie potrzebuje…

Biedne stworzenia, analfabeci duchowi, którzy przez swą arogancję i wiarę w to, co światowe bardziej niż w to, co Boże, oddalacie się od zbawienia!

 

 

Wielkie potęgi walczą o władzę, i przygotowują się, by doprowadzić do spełnienia się Objawień.

Nie zapominajcie, że kiedy ludzkość znajdzie się w chaosie, ukaże się niegodziwiec, którego macie wypędzić z życia każdego [i każdej z was], i dlatego musicie być nawróceni, przekonani i umocnieni w wierze.

 

Módlcie się, módlcie się, aby wasi bracia oddaleni od Przenajświętszej Trójcy się [doń] przybliżyli, żałowali [za grzechy] i się nawrócili.

Módlcie się, módlcie się za Kościół Chrystusa, wywoła zaskoczenie pewnym orzeczeniem.

Módlcie się, wulkany wywołują tragedie na Ziemi.

 

Umiłowani Przenajświętszej Trójcy:

[My,] legiony niebieskie, jesteśmy gotowi, by przyjść z pomocą tym, którzy o to poproszą.

Nie słabnijcie, nie powierzajcie się w ręce tych, którzy manipulują ludzkością, bądźcie wytrwali i zachowujcie pokój wewnętrzny. Zachowujcie pokój, pogodę ducha, roztropność, okazujcie dobre serce sobie samym i [waszym] braciom.

 

W Przenajświętszej Trójcy i dla Przenajświętszej Trójcy, „wszelka cześć i chwała” (Ap 5, 13).

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

 

Orędzie z  27.04.2021:

 

Ludu Boży:

Błogosławię was, ochraniam was w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Bądźcie miłosierni, bądźcie miłością, tak jak nasz Król i Pan Jezus Chrystus jest miłością i miłosierdziem.

Przeżywacie chwile duchowej niepewności, bardzo niebezpieczne dla dzieci Niewiasty Obleczonej w Słońce z Księżycem pod Jej stopami (por. Ap 12,1). Wąż Starodawny, Diabeł lub Szatan, prześladuje was nie dając wam wytchnienia i atakuje was przez utratę wiary i wynoszenie w was ludzkiego „ja”.

 

Na dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa poluje Demon. Ludzie, nie rozpoznając tego, trwają w wielkim niezaspokojeniu, wyniośli ponad ludzkie „ja”, chorzy w swoich własnych resentymentach, które was utrzymują w ciągłej agonii duchowej z powodu niepewności, niezaspokojenia tym, w czym się znajdujecie [?], [co jest] owocem trucizny Demona, [mającej] was oddalić od Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

 

Siły zła nałożyły wam knebel, żebyście bali się ogłaszać, że jesteście Bożą Własnością, przed społeczeństwem, zanurzonym w swoim szaleństwie i obojętności, w tym decydującym momencie, w jakim się znajdujecie: momencie poprzedzającym Ostrzeżenie.

 

Życie codzienne doprowadza was do zapominania, że jesteście posłani, by świadczyć o [swojej] przynależności do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa i do naszej Królowej i Matki Niebios i ziemi, co sprawia, że tracicie harmonię z Bożą Miłością.

Jasność myślenia jest fundamentalna, i serce uważne na Boże Sprawy jest konieczne, aby nie obierać błędnych dróg.

 

Te chwile są po to, abyście walczyli z samymi sobą i pokonywali [swoje] ludzkie „ja”, które doradza wam, by iść w stronę przeciwną do tej, w którą zostaliście wezwani.

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

Bliskość wydarzeń [sprawia, że] zaganiają [jak bydło do zagrody] Kościół Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, po to, aby was duchowo zdezorientować, by wziąć was jako łup wojenny. Kościół dzieli się [właśnie] na wiernych Magisterium Kościoła i na tych, co wprowadzają boga fałszywego, całkowicie zmodernizowanego i pozwalającego na grzech.

 

Jest to chwila zażartej walki duchowej, i zdecydowana większość tego nie odczuwa, ponieważ nie jest duchowa, oczekujecie normalizacji najbliższej przyszłości…

 

O, ludzie nierozumni i głupi! Nie powrócicie do życia takiego jak wcześniej, Wydarzenia [oczyszczające]  rozpętały się i uderzyły na całą ludzkość.

 

Czas przynagla, choroby otaczają człowieka i są groźniejsze. Znajdujecie się w bagnie i wyjdą z niego ci, którzy są świadomi, że należą do Boga.

 

Każdy dzień przynosi swoje własne próby, i wasza wierność Bogu jest nieustannie poddawana próbie.

 

Każdy dzień może być ostatnim [dniem] życia. Wirusy się rozprzestrzeniają i są bardziej agresywne; śmierć ciągle pojawia się obok [?] życia. Nie chowajcie urazy, bądźcie przebaczeniem, nie niepokójcie się ani nie porzucajcie Nadziei. Zmieńcie się, nawróćcie, bądźcie inni, bądźcie miłością.

 

Twórcy tak wielkiego zła są zadowoleni, widząc zmniejszanie się światowej populacji, zastraszając was, tak abyście potem zgodzili się przyjąć Znak Bestii.

 

Pilne jest, abyście modlili się za siebie nawzajem, i za wszystkich ludzi. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus was odkupił od grzechu, jednakże wy musicie walczyć, by zdobyć życie wieczne.

 

Gospodarka upada i ludzie szaleją na całym świecie z powodu głodu. Przygotujcie się!

 

W Miłości Bożej Lud Boży się umacnia, nie lękajcie się. Bronię was w walce, błogosławię was.

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia i siostry: W tym Wezwaniu św. Michał Archanioł dał mi zobaczyć zegar, i zobaczyłam go bez wskazówek ani cyfr oznaczających czas. Zapytałam [go o to] i mi odpowiedział: Czas nie jest [już] czasem… Dom Ojcowski jest w pośpiechu. Bracia, [ludzie] nie są świadomi rzeczywistości, i ludzkość niesie swą własną hańbę. Kontrola nad ludzkością staje się z każdą chwilą coraz bardziej wyraźna, i zniechęcająca z powodu ludzkiej obojętności, która wydaje się być odporna na wszelką próbę. Chwila się zbliża, i najniższe ludzkie instynkty wychodzą na jaw wobec wszystkich, a nikt nie reaguje. Nie lękajcie się, miejmy ufność. Amen.

 

 

 

 

Orędzia św. Michała Archanioła z 18 i 27.04.2021 r. 
przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna)

02 maja 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)