"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 Wybrane fragmenty:

 

Przygotujcie się, dzieci, na upadek gospodarki, nie podtrzymujcie [w sobie] fałszywych nadziei; ludzkość doświadczy największego głodu, jakiego nie przeżyła nigdy wcześniej. Organizmy międzynarodowe nie zareagują na to, i wielka liczba was się zatraci [potępi], jeśli się nie nawrócicie i nie dacie się „żywić przez Niebo”. Człowiek, nastawiony na ograniczone działanie Ducha Świętego, powstrzymuje cuda, jakie Boża Wola zarezerwowała na te chwile.

 

Nie możecie dalej żyć i postępować jak [ludzie] letni. Ten moment nie daje możliwości letnim. Podczas rebelii Lucyfera nie było możliwości dla letnich, aniołowie, którzy zachowywali się z niezdecydowaniem, jak letni, zostali wyrzuceni z Nieba. To prawo „Tak, tak” lub „Nie, nie”...

 

Zły rzuca się na ludzkość z coraz większą furią, w szczególności [walczy] przeciwko wiernym Trójcy Przenajświętszej oraz Naszej i waszej Królowej i Matce. Nie lękajcie się, dlatego [właśnie] jesteśmy wśród was, wzywajcie naszej pomocy, nie lękajcie się. Trzymajcie się pod płaszczem Naszej i waszej Królowej i Matki, a zobaczycie, jak zło się wycofuje.

 

Słuchajcie! Musicie się nawrócić i uduchowić, całkowicie przekonani, że Przenajświętsza Trójca jest godna czci, mocy i chwały na wieki wieków [por. Ap 5, 13].

Lud Boży musi paść na kolana wobec Imienia, które jest ponad wszelkie imię...

 

Pod pretekstem obecnej choroby ciało ludzkie zostanie zniekształcone, i to nie jest Wolą Boga. Światowi antychryści posyłają inną chorobę, po to, aby ludzie oddali się w ich ręce i dobrowolnie pozwolili się opieczętować pieczęcią Złego. Ludzkość, nie mając pewności, że nią manipulują, to przeczuwa; to Duch Święty w każdym [człowieku] daje mu rozeznanie, aby intuicyjnie przeczuł to, co zmierza wam na spotkanie. Dlatego musicie się modlić [będąc] w stanie łaski, inaczej wpadniecie w szpony tego, który nadchodzi: Antychrysta, któremu służą obecni antychryści.

 

Lud Boży idzie dalej ku fałszowi, zamaskowanemu jako dobro przez ludzką wolę. Kościół Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa staje wobec swych własnych decyzji, nie biorąc pod uwagę Woli Bożej, i dlatego cierpi ponad miarę.

 

Już teraz pracujcie dla Królestwa Bożego! Nie traćcie czasu na drobnostki, na sprawy światowe. Jest pilne, aby dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa się jednoczyły i dzieliły ze swymi bliźnimi błogosławieństwami, które wcześniej otrzymują, zanim fałszywi władcy ludzkości nie staną na przeszkodzie rozdzielaniu błogosławieństw, ograniczając wolność ludzi we wszystkim, co odnosi się do zbawienia dusz.

 


 

Orędzia w całości.

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 30.12.2020., orędzie św. Michała Archanioła:

Umiłowany Ludu Boży:

Przyjmijcie, z miłością przychodzącą od Przenajświętszej Trójcy oraz od Naszej i waszej Królowej i Matki, błogosławieństwa, abyście szli dalej z Wiarą. Jesteście wciąż w ciemnościach, które okryły Ziemię, i są teraz bardziej gęste. Słuchajcie Boskiego Ducha Świętego, który was wzywa do utrzymywania świecy zapaloną, aby wola każdego z was była większa od pokus tego świata. Te czasy są mocne, jednakże jeszcze mocniejsze będą te nadchodzące, w których wypełni się to, co jeszcze brakuje, a zostało ogłoszone w Objawieniach danych przez Królową Nieba. Musicie przygotować się duchowo; trwajcie z Wiarą mocną i konieczną, abyście potwierdzali [swoim świadectwem?] Wiarę w Naszego i waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Macki Jedynego Światowego Rządu wszędzie się poruszają, we wszystkich sferach codziennego życia ludzi, społeczeństwo będzie podkopywane z większą gwałtownością, wartości zostały sabotowane i będą [sabotowane jeszcze] bardziej, normy [prawne] są chimerą [iluzją], a prawa są i będą reformowane przeciwko tym, którzy się nie poddają złu Światowego Ładu. W kalendarzu, który rozpoczniecie, będziecie żyć pośród wielkiego rozmieszczania [jak żołnierzy] macek antychrysta, reprezentowanych przez Światowy Ład. Człowiek będzie okrutniejszy wobec swoich bliźnich, władza się zwiększa i implementuje się prawa, by podporządkować sobie tych, którzy się sprzeciwiają temu, co [lub: tym, którzy] uchwalają.

 

To pokolenie zostanie zapamiętane za ciężkie grzechy, między nimi za promulgację praw przeciwko Darowi Życia i za akceptowanie, by aktualni Herodowie przyklaskiwali śmierci niewiniątek. Iluż duchowych trędowatych zostaje wyznaczonych dla [zachowania] dobrego samopoczucia ludów! I w tej chwili działają dla interesów demonicznych, podczas gdy Lud Boży idzie dalej w religijności nie będąc pouczanym, nie wiedząc, że kto przeprowadza albo w bezpośredni sposób uczestniczy w aborcji [dokonanej z] premedytacją i która odnosi skutek, nosi na sobie ekskomunikę. [Dokonanie] aborcji z premedytacją jest zbrodnią przeciwko Darowi życia. Bóg pobłogosławił człowieka, a ten odpowiedział aberracjami przeciwko Darowi, jaki otrzymał. Słowa Bożego się nie respektuje, ci, którzy mają obowiązek prowadzić Lud Boży, nie stosują twardo sankcji, aby to pokolenia powstrzymało się od innych aberracji. Aborcja [dokonana] z premedytacją jest zbrodnią, którą dozwala się na Ziemi, i dlatego cierpimy w Niebie, wobec zatwardziałości w ludzkim sercu. Przypomnijcie sobie Kaina: zadał śmierć swemu bratu Ablowi, i Bóg wydał wyrok. Bóg, wobec zła tego strasznego grzechu, ogłasza Kainowi: „Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie” (Rdz 4, 10-11).

Kto [z was] zezwala na praktykę aborcji: nawróćcie się [ze skruchą], wyznajcie to i oddalcie się od tego straszliwego grzechu. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus widzi wnętrze każdego człowieka i traktuje każdą duszę pojedynczo; zmieńcie swoje życie, nawróćcie się! Aborcja nie jest [jakąś] modą, jest zbrodnią przeciw niewinnemu. Zbirowie Szatana pracują gorączkowo, by upowszechnić aborcję na skalę światową. Biedna ludzkości, ciężar waszych własnych grzechów spadnie [na was] na nowo!

 

Ludu Boży, czy czujecie, [jakoby] wypełnienie się Proroctw było [jeszcze] odległe? Tak, jak ten wirus nadszedł nieoczekiwanie i zmienił całą ludzkość, tak pojawią się nowe plagi, stworzone ręką samego człowieka. Gdy najmniej tego oczekujecie… Gdy się męczycie i poddajecie… Gdy wam mówią, że wszystko jest farsą i was zapewniają, że Piekło nie istnieje, albo że Piekłem są smutne doświadczenia na Ziemi…

Gdy negują transsubstancjację i oddalają was od Pokarmu Eucharystycznego…

Gdy mają wszędzie w pogardzie Królową i Matkę wszelkiego stworzenia…

[Oto] nadeszło, nadeszło! to, co było zapowiedziane, a ludzkość będzie [wtedy] uśpiona, świętująca i wśród grzechów. Jakże szybko i łatwo dajecie wiarę modernizmom, i jakże szybko przestajecie wierzyć i tracicie Wiarę… Obłudnicy, groby pobielane! [por. Mt 23,27] Ziemia się otwiera, i pochłonie człowieka! Nie wierzycie, że ziemia się trzęsie na każdym kontynencie w silnych wstrząsach, w miastach, które ochraniają wielkie stolice światowego grzechu. Znaki na Niebie będą częstsze, aż nadejdzie Ostrzeżenie. Tak, jak trzęsie się grunt, tak zostaje zburzone ludzkie poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia wam bożek Mamona/Pieniądz; wtedy właśnie nastąpi to, że podniosą wzrok ku górze, a większość nie będzie wiedziała, czego szukać ani do kogo wołać. Wobec obalenia [dosł. zburzenia] waszego ziemskiego bożka, ujawni się ludzka słabość.

 

Ludu Boży: Nie wszystko jest smutnym doświadczeniem dla tych, którzy żyją idąc wśród potknięć, z codziennym krzyżem na swych ramionach. W Bożej Sprawiedliwości jest radość dla tych, którzy są wierni, dla tych, którzy się nawracają ze skruchą, dla tych, którzy szukają nawrócenia, dla tych, którzy przychodzą skruszeni. Miłosierdzie Boże znajduje się przed wszystkimi; niektórzy nim gardzą, inni błagają o nie ze skruchą i je otrzymują, [jeszcze] inni czekają [zwlekając], by się zmienić; ci ludzie letni zostaną zwymiotowani z Bożych Ust. Człowiek istnieje i dano mu wolną wolę, władzę podejmowania decyzji od wieku odpowiedniego do tego. To, co się postanawia, jest życiem lub śmiercią dla duszy.Ludu umiłowany Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Nawróćcie się ze skruchą, nim zapadnie noc; nawróćcie się. Zostaliśmy wysłani, by wykonać [wyrok] Bożej Sprawiedliwości dla ocalenia Ludu Bożego. Walka staje się coraz cięższa z każdą chwilą, Zły rzuca się na ludzkość z coraz większą furią, w szczególności [walczy] przeciwko wiernym Trójcy Przenajświętszej oraz Naszej i waszej Królowej i Matce. Nie lękajcie się, dlatego [właśnie] jesteśmy wśród was, wzywajcie naszej pomocy, nie lękajcie się. Trzymajcie się pod płaszczem Naszej i waszej Królowej i Matki, a zobaczycie, jak zło się wycofuje.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Anglię. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Włochy, zadziwia [lub: zaciemnia] ludzkość. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się bez zmęczenia, módlcie się, abyście kochali Bożą Wolę. Módlcie się, abyście byli wierni aż do końca. Błogosławię was, nie słabnijcie. Każdy człowiek posiada miecz Wiary, utrzymujcie go w górze w każdej chwili. Nie szukajcie przewidywań, ale przygotowujcie się duchowo, nie poddawajcie się w wierności.

Módlcie się: „Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta”.

Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg!

Św. Michał Archanioł

 

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 21.12.2020., orędzie św. Michała Archanioła

 

Umiłowany Ludu Boży: Przyjmijcie błogosławieństwo przychodzące z Ojcowskiego Domu. Wspomnienie Narodzenia Odkupiciela ludzkości powinno doprowadzić człowieka do zastanowienia się nad potrzebą natychmiastowego pojednania się z Przenajświętszą Trójcą, wobec serii [wydarzeń wywołujących] zamęt, z którymi Lud Boży się mierzy i będzie się mierzył. Narodzenie się naszego i waszego Zbawiciela nie powinno być przez was widziane jako odizolowane dzieło, które przeminęło, ale [jako] żyjące nieustannie, odnawiając się w sercach tych, którzy trwają w wierności względem Niego. Tak jak Chrystus, wasz Zbawiciel pozostał przybity do Krzyża Chwały i Majestatu nie uwalniając się od niego, tak samo wy, jako Jego Lud, musicie pozostać przywiązani do obietnic zbawienia poprzez Bożą Miłość i Miłosierdzie, które przekraczają ludzkie rozumienie. Dlatego człowiek nie rozumie sposobu postępowania Boga, który kocha i przebacza, przebacza i kocha to, czego ludzie by nie przebaczyli.

 

Utrapienia dla tego pokolenia nie każą na siebie czekać, pojawiają się z każdego miejsca, z każdego państwa, z każdego aspektu, z tego, o czym najmniej by się pomyślało. Wielką tragedią człowieka jest nieposłuszeństwo wobec Bożej Woli. Wielka zdrada wobec rodzaju ludzkiego sprawiła, że ludzkie ego stało się nieuporządkowane, jak dziki rumak, który idzie tam, dokąd chce, nie myśląc o konsekwencjach swoich działań. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje postępowanie…

W Ostrzeżeniu nie zobaczycie, czy działaliście pod wpływem obcego działania, ale przyjrzycie się sobie pod kątem waszych osobistych czynów, które powinny was pobudzić do reagowania, działania, przebaczania i kochania jako ludzie dorośli [rozwinięci], jako ludzie Boga, i do bycia w każdej chwili na podobieństwo Boskiego Mistrza. Nie możecie dalej żyć i postępować jak [ludzie] letni. Ten moment nie daje możliwości letnim. Podczas rebelii Lucyfera nie było możliwości dla letnich, aniołowie, którzy zachowywali się z niezdecydowaniem, jak letni, zostali wyrzuceni z Nieba. To prawo „Tak, tak” lub „Nie, nie”. To, co duchowe pozostaje tym, co duchowe w największych i najtragiczniejszych próbach.

 

Mówię wam to: Z powodu tego, co jest nieuchronne dla tego pokolenia, że będziecie stawiać czoła próbom Wiary i wiedząc, że wszystko wynika z Wiary człowieka, ta Wiara pokazuje jakość człowieka wobec jego bliźnich w [jego] postępowaniu, zachowaniu, słowach, towarzystwie, dzieleniu się, w obyciu, tak, jak ukazywał to nasz Król i Pan Jezus Chrystus w najtrudniejszych chwilach, z którymi mierzył się jako Bóg-Człowiek. Izolacja trwa dalej, zło potrzebuje, by ten wirus nie słabł, aby ludzkość weszła w desperację [rozpacz], i by w ten sposób przejąć kontrolę nad wszystkim, co istnieje. Człowiek przyjmuje z wytęsknieniem to, co mu oferują z lęku przed zarażeniem, nie rozumując, że gdy wirus będzie dalej wzrastać [wzmacniać się], to, co wam oferują, będzie niczym w walce z nim [tzn. będzie nieskuteczne].

 

To Boże Narodzenie niech będzie chwilą refleksji, by wzmocnić ducha, i tak przyjmijcie od naszej i waszej Królowej i Matki tego dnia 24 grudnia dyspozycyjność do służby bliźnim, w pokorze, którą posiadają tylko ci, którzy się oddają i ogłaszają sługami Boga, wypełniając we wszystkim Wolę Bożą. Pozwólcie, by Wiara się umacniała, by wzrastały cnoty, by rozkwitały dary, które niesiecie jako dzieci Boga. Nie jest tajemnicą dla ludzkości to, że nadchodzi [Nowy] Porządek Świata, kontrola ludzkości, a w ten sposób nieszczęśliwość; by niektórzy ludzie poświęceni Bogu poddali się i przyjęli zwodnicze nowinki haniebnych modernizmów fałszywego Kościoła. Ziemia prowadzi dalej swój proces oczyszczenia i dlatego ludzkość cierpi, stając wobec ciężkich katastrof, tracąc w ten sposób życia ludzkie. Pilne jest nawrócenie oraz nauczanie dzieci wartości, które to pokolenie zatraciło, aby te dzieci wynagradzały tak wielkie zniewagi wyrządzane Przenajświętszej Trójcy oraz Naszej i waszej Królowej i Matce Nieba i Ziemi.

 

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za waszych braci, aby rozpoznali popełnione zło. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za was samych, abyście wynagradzali za popełnione zło. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się, aby zanieczyszczenie zmysłów nie przyszło na was i byście nie szli za masami [ludzi]. Módlcie się za ludzi, którzy się zatracają.

 

Zjednoczcie się jako Lud Boga, kochajcie Naszą i waszą Królową i Matką Czasów Ostatecznych. Ofiarujcie tego 24 grudnia miłość i prawdę jako ofiarę dla [Tego, który jest] Alfa i Omega [por. Ap 22, 13], który [już] od żłóbka jest Królem wszystkiego, co istnieje.

Błogosławię was. Przyzywajcie mnie, przyzywajcie swojego Anioła Stróża.

Któż jest jak Bóg!? Nikt nie jest jak Bóg!

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

 

 

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 15.12.2020., orędzia św. Michała Archanioła i Maryi

 

Św. Michał Archanioł: 

Umiłowany Ludu Boży. Jesteście błogosławieni przez Przenajświętszą Trójcę i [jesteście] dziećmi Naszej i waszej Królowej i Matki, Najświętszej Maryi Panny. Jako Książę Zastępów Niebieskich, wzywam was do otwarcia waszych serc na Bożą Wolę, abyście pilnie zostali odnowieni, bo czasu już nie ma. Oczekiwaliście decydujących wydarzeń, by wiedzieć, na którym etapie czasów się znajdujecie; ja oznajmiam wam stanowczo raz jeszcze, że znajdujecie się na ostatnim etapie końca tego pokolenia.

 

Będą momenty chwały dla Ludu Bożego, ale te przyjdą po [oczyszczeniu w] tyglu, po tym, jak zostanie poddana próbie Wiara tych, którzy nazywają się „prawdziwymi chrześcijanami”. Nie wszystko jest tragedią dla człowieka, ale żeby tak to przeżyć, musicie przezwyciężyć niezdecydowanie i być jedno z Przenajświętszą Trójcą, abyście widzieli i przeżywali Wydarzenia jako to, czym są: okazją do zbawienia, oczyszczenia, naprawy [życia]. Ten moment nie może przejść niezapowiedziany, to chwila, by odwrócić złe czyny, aby działanie Ducha Świętego was zatopiło i rozlało na was Jego Dary i Cnoty.

 

Jak sprawić, byście zrozumieli, że bez miłości bliźniego niemożliwe jest osiągnięcie prawdziwej miłości do Trójcy Przenajświętszej i do naszej Królowej i Matki? Człowiek bez Bożej Miłości w swoim życiu codziennym jest człowiekiem pustym, jest popękaną skrzynią, która nie nadaje się do użycia do Bożych Dzieł, skoro w nich konieczna jest miłość. Musicie być ludźmi odnowionymi, bez pychy, bez zazdrości, bez intryg.

Ludzie utrzymują [w sobie] myślenie, [które sprawia, że] są zazdrośni względem spraw Nieba [?]; natomiast niektórzy „faryzeusze” patrzą na to, co jest Planem Przenajświętszej Trójcy; osądzają go i prowadzą go przed duchowy, ludzki trybunał, niosąc [zarazem] na sobie samych hańbę pychy, która nie widzi w niczym nieprawidłowości, które popełniają, a jedynie to, co dla nich jest osobistym kryterium, co sprawi, że padną ofiarą Demona. W ten sposób Demon czyni was niewolnikami, by pokonać braci, którzy służą Bogu. Przez krótką chwilę będą sądzili, że wygrali, ale nie jest tak; roztopią się potem tak, jak świeczka przy ogniu.

 

Ludu Boży: Zamęt się rozprzestrzenia, nie powinno być zamętu u tych, którzy mają pewność Wiary. Jesteście stworzeniami Bożymi, które nie przynależą do niebezpiecznych dla duszy modernizmów, które są rozsiewane wewnątrz Kościoła Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Musicie być hojni wobec bliźniego, zbliżają się chwile głodu, nie tylko duchowego, lecz także żywieniowego. Doświadczycie tego [już] wkrótce. Rodziny się rozproszą [rozbiją], władza światowej elity tak zdecydowała, są oni wielkimi Herodami, wielkimi w tym wszystkim, co odnosi się do przyszłości ludzkości, są podporą Antychrysta, któremu służyli od niepamiętnych czasów. Doświadczyliście zamknięcia wiedząc, że jesteście odseparowani od tych, których kochacie, i przejdziecie przez ból bycia oddzielonymi od waszych ukochanych, aż po walki [i spory między bliskimi], spowodowane przez tą elitę, której jedynym celem jest dominacja nad ludźmi i nad umysłami całej światowej populacji. Ustanowienie jedynego [światowego] rządu nastąpi i [jego władza] ogarnie całe ludzkie postępowanie. Ten centralizm będzie przyczyną upadku człowieka, ponieważ stanie się bardzo popularny [?] pośród biednych, nieracjonalnych ludzi, którzy idą za masami z ich przewrotnymi ideologiami. Przygotujcie się, dzieci, na upadek gospodarki, nie podtrzymujcie [w sobie] fałszywych nadziei; ludzkość doświadczy największego głodu, jakiego nie przeżyła nigdy wcześniej. Organizmy międzynarodowe nie zareagują na to, i wielka liczba was się zatraci [potępi], jeśli się nie nawrócicie i nie dacie się „żywić przez Niebo”. Człowiek, nastawiony na ograniczone działanie Ducha Świętego, powstrzymuje cuda, jakie Boża Wola zarezerwowała na te chwile.

 

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Ziemię, która, magnetyzowana [przyciągana] przez ciała niebieskie, podnosi siły ze środka siebie i porusza się bez spoczynku, wywołując wielkie pęknięcia w powierzchni Ziemi. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się, niektóre wyspy szczególnie cierpią [z powodu] poruszeń płyt [tektonicznych] dna morskiego, które podnosi się ku powierzchni.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się o nawrócenie dusz. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się bez spoczynku, aby choroba na ludzkiej skórze, leczona lekarstwami z Nieba, została szybko pokonana.

 

Jesteście błogosławieni, Ludu Boży, jesteście pobłogosławieni darem życia, którego nie macie odrzucać, ale go cenić. Te kraje, w których zatwierdzają prawa przeciwko życiu bezbronnych albo chorych terminalnie, zostaną wstrząśnięte. Zbliża się zaraza, używajcie dalej Oleju Dobrego Samarytanina [patrz: lecznicze rośliny], igieł eukaliptusa wewnątrz domów, i, jeśli będzie to niezbędne, palcie je. „Bądźcie przebiegli jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” [por. Mt 10, 16].

Zbliżają się walki duchowe, nie wyrzekajcie się Wiary. Miejcie świadomość, że nie możecie przeżywać Wiary na swój [własny] sposób; w przeciwnym razie oddacie miejsce Złemu. Nie oczekujcie tego, czego ludzkość nie dała Bogu, nic nie będzie takie, jak w przeszłości. Wy, Ludu Boży: Czy jesteście naprawdę Ludem Bożym? Bądźcie silni i mocni w Wierze, nie chwiejcie się. Moje legiony was ochraniają, przyjmujcie tę ochronę przyzywając Świętych Aniołów. Chociaż będzie się wydawało, że Zły zwycięża, to nigdy nie będzie on posiadał potęgi większej niż potęga Ojca Niebieskiego. Nie zmniejszajcie Wiary. Nie słabnijcie w Wierze. Błogosławię was, ochraniam was.

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

 

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 5.12.2020., orędzie św. Michała Archanioła 

 

Najukochańszy Ludu Boży: W Imieniu Trójcy Przenajświętszej i Naszej Królowej i Matki was błogosławię. Przybywam, by wezwać was do pilnego nawrócenia z miłości do Trójcy Przenajświętszej i do Naszej i waszej Królowej i Matki, pragnąc zbawienia wiecznego, a nie potępienia duszy w wiecznym ogniu. Trwam z mym mieczem uniesionym w górę w obronie ludu wiernego, jednakże nie przełamuję ludzkiej woli.

Żal mi tych, którzy nie chcą być chronieni i nie podejmują wysiłku, by zmienić kurs swego życia i postępowania. Przybywam, by wezwać was do misji, do której każdy z was, z Bożej woli, został przydzielony. Trwajcie w wypełnianiu Bożej Woli w tym miejscu, do którego was przyprowadziła. Zjednoczcie się na nowo z Bożą Wolą dla dobra waszych dusz i dla pomocy waszym braciom.

 

Ludzka pycha i wyniosłość są częścią ludzkiego ego, częścią, którą musicie nawrócić, abyście nie musieli walczyć z samymi sobą, lecz aby [ta część] wam pomagała i ułatwiała wam drogę.

 

Musicie trwać wiernie w pragnieniu i poszukiwaniu Bożej Miłości, i oddawać jej to, co będzie wam rozdzielać każdy moment.

 

Musicie odnaleźć Pokój, który tylko dusze prawdziwie znajdujące się na drodze nawrócenia będą kosztować; rozwijajcie myślenie i poskramiajcie swój umysł, abyście podejmowali wysiłek, by być na podobieństwo Naszej Królowej i Matki.

Ileż wznosi się z płomieni piekła lamentów tych, którzy codziennie brali udział we Mszy Świętej, i popełniali świętokradztwa przyjmując Komunię Świętą w stanie grzechu! Ci, którzy oddali się byciu sędziami swych braci, jęczą w Piekle z powodu dominacji pychy i zazdrości, które ich zatruły od wewnątrz! Uważajcie, Ludu Boży, na swoje postępowanie!… Uważajcie na faryzeuszy! Wielkie wydarzenia dzieją się wciąż w tej chwili, w której ludzkość przeżywa Ucisk. Człowiek odłączył się od Przenajświętszej Trójcy i od Naszej Królowej i Matki: nie kocha, nie przebacza.

 

Jest pragnieniem naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, aby ofiarować na całym świecie triduum dla Naszej i waszej Matki z Guadalupe, i by dzień 12 grudnia poświęcili się [Jej w] tym wezwaniu, poświęcając Jej szczególnie lud meksykański, wydany Szatanowi przez niektórych jego przywódców. Jest ogromnie ważne, by ludzkość się zjednoczyła, aby, wskutek modlitwy Ludu Bożego należnie przygotowanego duchowo, ten umiłowany lud został uwolniony z ucisku Demona.

 

Ludu umiłowany i chroniony przez Naszą i waszą Królową i Matkę z Guadalupe: Miejcie świadomość, że tam, gdzie Królowa i Matka się ukazuje, Demon atakuje z [dużą] siłą. (…) To wezwanie [Maryi z Guadalupe] odciska [lub: ciska] gwiazdy, które rozświetlają Sklepienie Niebieskie, i mówi człowiekowi, aby przygotował się na nadejście ciała niebieskiego, które będzie trzymało całą ludzkość w napięciu. [To] Wezwanie, które mówi, wyśpiewuje i ukazuje Anioła Pokoju, który przyjdzie na Ziemię, aby pomóc Ludowi wiernemu w chwilach potwornych prześladowań.

 

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się. Duża część uskoków tektonicznych się uaktywniła na skutek oddziaływania Słońca i ciał niebieskich, które zbliżają się do Ziemi, pozwalając podwodnym wulkanom wynurzyć się z wielkim hukiem. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się i ofiarujcie. Hiszpania się burzy i cierpi, jej grunt się trzęsie. Francja jest silnie wstrząsana. Holandia płacze z powodu trzęsienia ziemi. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Puerto Rico, płacze i cierpi, trzęsie się mocno. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Nikaraguę, Kostarykę, Gwatemalę; ziemia mocno się [tam] trzęsie.

 

Na Ziemi człowiek złożył zło, które popełnia, i Ziemia już się obudziła, otwierając drogę do cierpienia ludzkości. Przygotujcie się, nie lekceważcie moich słów… Przygotujcie się duchowo i nie zapominajcie o pokarmie, który nasza Królowa i Matka wam dała, abyście przetrwali klęski głodu, nie zapominając o tych pokarmach, które możecie zachować, wiedząc, że wiernemu dopomaga Niebo. Nie lękajcie się; lęk unieruchamia. Utrzymujcie Wiarę w każdej chwili. Boża Pomoc się uobecnia.

Jako Książę Wojsk Niebieskich was chronię i wam błogosławię.

Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg!

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

 

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna, 21.11.2020., orędzie św. Michała Archanioła

Ludu Boży: Jako Książę Legionów Niebieskich was błogosławię, Ludu Boga! Historia zbawienia ludzkości została nasycona Bożym Miłosierdziem w każdej chwili, ale człowiek stał się nieposłuszny Bożej Woli; ten fakt doprowadził ludzkość do zmierzenia się z konsekwencjami złego użycia jego własnej wolnej woli. Jednakże człowiek nie potraktował poważnie poprzednich lekcji i dalej odmawia posłuszeństwa i nawrócenia się ku Bogu. Ludzkość całkowicie zaślepiona odrzuca swego Stwórcę, oddala się od Dobra i stworzyła [sobie] przyszłość u szczytu wielkiej pychy, którą w obecnej chwili posiada. Ach, ach, Ludu Boży! Dokądże niosą was rzeki nieposłuszeństwa? Jest niezbędne, aby ci, którzy dalej mają ogląd duchowy, trwali w czujności wobec tego, co się porusza [w waszą stronę] i jest sprzeczne z Bożą Wolą.

 

Współcześni antychryści, którzy współtworzą światową elitę, decydują o losie ludzkości i oddali ją Demonowi, stąd tak wielkie przebudzenie zła w tym momencie. To pokolenie zostało powierzone ze szczególną miłością Duchowi Świętemu, po to, aby człowiek zdecydował się przyjąć dary i cnoty od Ducha Świętego, [które są] potrzebne na ten moment. Słuchajcie! Musicie się nawrócić i uduchowić, całkowicie przekonani, że Przenajświętsza Trójca jest godna czci, mocy i chwały na wieki wieków [por. Ap 5, 13].

Lud Boży musi paść na kolana wobec Imienia, które jest ponad wszelkie imię: „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 10-11).

 

Każdy musi pracować z bojaźnią i drżeniem na własne zbawienie, pośród tego świata ciemności, i zdecydować się na to, aby dzielić się duchowymi błogosławieństwami z bliźnim, abyście zbawili duszę. Prześladowanie trwało przed wami, stopniowo się zwiększając, aż do [tego stopnia, że] teraz stoicie z nim twarzą w twarz. Nie lęka się ten, kto pokłada ufność w Panu. Nie lęka się ten o duchu hojnym, pokornym, o Wierze stałej i prawdziwej, ponieważ skracają się dni [dzielące ludzkość od chwili, gdy] Nasz Król i Pan Jezus Chrystus spotka wiernych, gdy przyjdzie.

 

Ludu Boży: Bądźcie mocni w Wierze wobec globalnego zjednoczenia, które nie jest Wolą Boga, tylko wolą elity światowej, aby was zdominować, związać i zminimalizować ludzkie władze [zdolności] poprzez źle wykorzystaną technologię. Ludzie o niedorozwiniętych władzach są niezdolni, by decydować za siebie samych, i potrzebują polegać na tych, którzy wydają im rozkazy co do tego, jak postępować. Ludzkość przyjęła modernizmy, które przyszły, wznosząc pomniki reprezentujące Demona jako znak władzy Złego nad człowiekiem.

 

Dlatego przynaglam was, abyście wzywali Naszą Królową i Matkę modlitwą:

„Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta" w każdej chwili dnia, [ale] będąc w stanie łaski; w przeciwnym razie Demon szydzi z tego, kto wypowiada [tę modlitwę] bez jakiejkolwiek zasługi.

 

Pod pretekstem obecnej choroby ciało ludzkie zostanie zniekształcone, i to nie jest Wolą Boga. Światowi antychryści posyłają inną chorobę, po to, aby ludzie oddali się w ich ręce i dobrowolnie pozwolili się opieczętować pieczęcią Złego. Ludzkość, nie mając pewności, że nią manipulują, to przeczuwa; to Duch Święty w każdym [człowieku] daje mu rozeznanie, aby intuicyjnie przeczuł to, co zmierza wam na spotkanie. Dlatego musicie się modlić [będąc] w stanie łaski, inaczej wpadniecie w szpony tego, który nadchodzi: Antychrysta, któremu służą obecni antychryści.

 

Ludu Boży: Nie lękajcie się, ale ufajcie i pomnażajcie Wiarę, wytrwałość, pewności, że Bóg chroni Swoich i że wierni otrzymają nagrodę Życia Wiecznego. Nie słabnijcie w Wierze, trzymajcie się wewnątrz maszerującej kolumny bez lęków, ale z siłą Ducha Świętego, pod opieką Naszej i Waszej Królowej i Matki, która was nie porzuca. Nasza Królowa dowodzi Wojskami Niebieskimi, aby was prowadzić i czynić cuda, kiedy będą potrzebne, podtrzymując Lud Boży. Wspomnienie Narodzenia Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa nie będzie to samo: duchowy głód w ludziach, razem ze światowym poruszeniem i trzęsieniem się ziemi, wstrząsają ludzkość, aby się przebudziła. Znaki się zwiększają i czynią dla was jasnym to, że Ostrzeżenie się przybliża, i ludzie muszą uznać się za grzeszników i nawrócić się ze skruchą. Dzieci, widzę ludzi pełnych niepokoju z powodu tak wielkiej rozpaczy wszędzie wokół. Widzę ludzi, którzy odrzucają Dobro, a wywyższają Złego, któremu dają siłę, aby mógł dalej równać ludzkość z ziemią, bez litości, nie tylko poprzez władzę gospodarczą, na którą liczy elita, ale poprzez władzę, którą oddali masonerii wewnątrz Ludu Bożego. Ludzie patrzą na postępy ku całkowitej dominacji z wielką obojętnością. Otwórzcie oczy i przyjrzyjcie się temu, co się dzieje na poziomie światowym! Mikroczip nie jest fantazją…

 

Nie mówię do was tak, jak mówiłem w przeszłości, mówię do pokolenia, które doszło do wielkich odkryć, ale nie zdołało odkryć tego, komu służą, gdy burzą się przeciw Prawu Bożemu. W przeszłości wojska wychodziły na podbój ziem i królestw; w tym czasie choroba została wysłana jako emisariusz, aby pokonać ducha istot ludzkich i je podbić, opieczętowując je dla Antychrysta. Bóg jest Miłosierdziem, Miłością, Dobrocią, Litością, Przebaczeniem, Oddaniem, Nadzieją, jest Wszechobecny i Wszechwiedzący, jest Wszechmocny, tak! A człowiek? Człowiek walczy o supremację, walczy o władzę, i, zdecydowany na zdominowanie całego świata, rzuca się na Dar życia, porywając się na eksterminację człowieka przez człowieka.

Ludu Boży, przebudź się! Ludu Boży, przebudź się! Nasz Król i Pan Jezus Chrystus okrywa was Swą Przenajdroższą Krwią. Niepokalane Serce [Maryi] zatryumfuje. 

Królowo i Matko Czasów Ostatecznych, daj nam schronienie Twego Świętego Serca. Błogosławię was. Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta! x3

 

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 4.11.2020., orędzie św. Michała Archanioła

Ludu Boży: Przychodzę, by wezwać was do wierności Domowi Ojca, wierności, która nie będzie sparaliżowana lękiem, lecz która będzie wzrastać przez wiarę. Ludzkość jest nasycona gęstą mgłą, którą zło rozciągnęło na ludzi, aby nie widzieli dobra, lecz by szli dalej drogą przeciętności, która wiedzie was do wpadnięcia w szpony Demona.

 

Lud Boży idzie dalej ku fałszowi, zamaskowanemu jako dobro przez ludzką wolę. Kościół Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa staje wobec swych własnych decyzji, nie biorąc pod uwagę Woli Bożej, i dlatego cierpi ponad miarę. Bramy Oczyszczenia całej ludzkości wciąż się otwierają, w miarę jak objawione Wydarzenia pojawiają się zgodnie z rytmem, który wybijają możni Ziemi, rytmem, który wybija nieposłuszna ludzkość, oddalona od Bożej Woli i od Naszej Królowej i Matki, rytmem, który wybijają ci, którzy utrzymują się na pozycjach władzy, zwodząc dusze i oddając je samemu Demonowi.

 

Chciwość, władza używana dla zła, społeczeństwo w konwulsjach, niemoralność, to pokolenie śmierci, wojny, klęski głodu, komunizm, prześladowanie, ciemność, schizma, brak miłości są w tej chwili częścią drogi, jaką ludzkość musi przejść z powodu swego złego postępowania. Miejcie świadomość, że nie nastąpi [żadne] zdarzenie, większe ani mniejsze, jeśli nie będzie dopuszczone przez Bożą Wolę. Ludzkość niszczy samą siebie bez litości, nie znajduje zadowolenia, nie znajduje zaspokojenia w niczym z powodu braku miłości, z powodu trwania w oddaleniu się od Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa i od Naszej Królowej i Matki.

 

Przywiążcie się [mocno] do prawdziwego Magisterium Kościoła Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nie schodźcie na manowce, Zły przebiera się za owieczkę, aby was zdezorientować.

To jest moment [na to], abyście okazali cierpliwość, wytrwałość, prawdziwy byt każdego, zajęcie się sprawami Bożymi [jako naprawdę ważnymi].

Już teraz pracujcie dla Królestwa Bożego! Nie traćcie czasu na drobnostki, na sprawy światowe. Jest pilne, aby dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa się jednoczyły i dzieliły ze swymi bliźnimi błogosławieństwami, które wcześniej otrzymują, zanim fałszywi władcy ludzkości nie staną na przeszkodzie rozdzielaniu błogosławieństw, ograniczając wolność ludzi we wszystkim, co odnosi się do zbawienia dusz.

 

 Im bardziej niedbali będziecie, tym bardziej będzie wam ciążyć obojętność względem tych Wezwań, a waszym braciom trudno będzie rozpoznać Anioła Pokoju, który przybywa razem z Naszą Królową i Matką, abyście mieli pewność, że to on jest tym zapowiedzianym.

 

Umiłowany Ludu, który chronią Moje Legiony: Zbyt wielu jest ludzi, którzy idą ku potępieniu, zbyt wielu tych, którzy spadają w przepaść! Módlcie się za waszych braci i pomagajcie im szybko i chętnie. Ludu Boży, módl się, módl się za ludzkość, coraz bardziej otwiera się brama, która wyznacza sposób przemiany dla wszystkich.

Ludu Boży, módlcie się, módlcie się za tych, którzy, wiedząc, co się dzieje, zamykają serca na Boże Wezwania i zatrzymują [dla siebie] poznanie, które Miłość Boża im zapewnia.

Ludu Boży, módlcie się o większą duchowość i większą prawdę w każdym z was.

Ludu Boży, módlcie się, abyście postępowali jak prawdziwi bracia, a nie jak drapieżne ptaki, które dają pożywienie Diabłu.

Ludu Boży, módlcie się, Wydarzenia nie każą na siebie czekać.  Tajemnica Nieprawości [Antychryst] ukaże się z powodu braku Tego-Który-Powstrzymuje [por. 2 Tes 2, 3-4].

Ludu Boży, módlcie się, stajecie wobec chwili zapowiedzianej…

 

Uwielbiajcie Trójcę Przenajświętszą, zwracajcie się do Naszej i waszej Królowej i Matki, Najświętszej Dziewicy Maryi. Nie jesteście sami. Przyjmijcie wsparcie Mych Niebiańskich Legionów.

Któż jest jak Bóg!? Nikt nie jest jak Bóg!

 

Św. Michał Archanioł

Orędzia św. Michała Archanioła z listopada i grudnia 2020 roku

07 stycznia 2021

Ciekawi jesteśmy przyszłości, czytamy różne ludzkie przepowiednie a nawet horoskopy. Jakże wielu w nie wierzy. 

Tymczasem najczęściej pozostajemy głusi i ślepi,  gdy wobec tego upadlającego się i ginącego świata Trójjedyny Bóg posyła nam pomoc z Nieba...

 

Zapoznanie się z tym może być decydujące dla naszej wieczności.