"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 
 
WSTĘP
 będący odpowiedzią na ataki i niedowierzanie wobec  Orędzi Jezusa i Maryi -
KTÓRE  MOGĄ BYĆ DECYDUJĄCE DLA WIECZNOŚCI WIELU LUDZI!

 

<DUSZE O KROK OD POTĘPIENIA>
Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą zła, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej gwałtowne i nieludzkie. Aby je powstrzymać, nie wystarczy już działanie podejmowane przez was samych. Znajdują się one o krok od wiecznego zatracenia. Tylko Ja – poprzez Moją matczyną i cudowną interwencję – będę mogła w ostatniej chwili je uratować. Do tego jednak... (NMP)
 
Już sama ilość trwających obecnie Objawień Pana Jezusa i Maryi - nigdy dotąd w takiej ilości nie mających miejsca - świadczą o powadze sytuacji w jakiej znalazła się cała ludzkość. Potwierdza to treść Orędzi. Objawienia te tak liczne w XX wieku obecnie trwają w kilkunastu miejscach świata (nie wchodzą w tę liczbę fałszywe objawienia "Marii Bożego Miłosierdzia" z Irlandii). We wszystkich tu przytaczanych treści są podobne, zapowiadają te same wydarzenia, nawzajem się uzupełniają i absolutnie sobie nie zaprzeczają. Nie straszą końcem świata, a głoszą potrzebę przygotowania się na zbliżający się kres tej naszej cywilizacji - tak wrogiej Bożemu Prawu Miłości i szydzącej z samego Boga. W najcięższych chwilach będą dawać i podtrzymywać nadzieję, że wkrótce nastaną "nowe czasy", czasy zapowiadanego Bożego Królestwa na ziemi - o co wszyscy przecież Chrześcijanie modlą się w Modlitwie Pańskiej. Orędzia te nie atakują ani Papieża ani Kościoła (jak się czasem im zarzuca), wręcz bronią Kościół przed narastającymi błędami, nawołują by pozostawać w zgodności z prawdziwym Magisterium Kościoła Katolickiego i z Pismem Świętym. Wręcz realizują Pismo Święte. Wszak w Apokalipsie św. Jana w rozdziałach 10 i 11 jest mowa o "zapieczętowaniu" proroctwa (Ap10,4), które miało zostać ujawnione we właściwym czasie za pomocą danej z Nieba "książeczki ostatecznych wyroków" przez  "Dwóch Świadków" działających i prorokujących na ziemi. I oto właśnie teraz w tym "końcu [naszych] czasów" te zapieczętowane proroctwa są ujawniane. 
 
Dwa Serca – Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, to właśnie owi "Dwaj Świadkowie".  Za tymi słowami ukrywają się dziś również wszyscy Ich rzecznicy. Począwszy od wybranych osób, współczesnych proroków przez które dają Swoje Orędzia dla świata po tych, którzy je rozpowszechniają i świadczą o nich swoim życiem. Te Słowa z Nieba, to owa "Książeczka ostatecznych wyroków", której spożycie - jak jest napisane - daje uczucie słodyczy ale i wnętrze napełnia goryczą. 
 
„Spożyć” książeczkę  to poznać smak tych Orędzi  czytając je , wierząc w nie, wprowadzając w swoje życie i głosząc je  innym. Daje to nieznane światu  odczuwanie słodyczy miłosnego, zażyłego obcowania z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi - bo do tego one ostatecznie wzywają, tak rozumiane jest nasze nawrócenie. To również owa drogocenna perła dla której warto poświęcić wszystko - o czym mówił Pan Jezus. Ale wiąże się to również z doświadczeniem goryczy jaką daje ten świat odrzucający te wezwania, przesłania, błagania, a pogrążający się w złu i zmierzający do samozagłady - tak w sensie fizycznym jak i duchowym. A to oznacza wieczne i niezmienne piekło - co jednomyślnie te orędzia potwierdzają.  To współodczuwanie goryczy Dwóch Serc, Dwóch Świadków  na widok głuchoty dusz ludzkich, ich upadków i pogrążania się w kłamstwie i nieprawości. To również osobiste znoszenie niezrozumienia, odrzucania, potępiania i prześladowania szczególnie przez tych, którzy sądzą, że dobrze czynią i że w ten sposób dbają o wiarę. Przeplatająca się słodycz z goryczą ofiarowywaną z wdzięcznością Bogu nadaje głęboki sens i radość życiu. Staje się ono wszak zbawcze dla świata, uzyskujemy bowiem łaski dla nawrócenia wielu ludzi będących ze świata i z nim ginących. Zbyt mało jest jednak chętnych, by świat uratować. A przecież nieporównywalnie mniejszy byłby to wysiłek niż to, co nas wkrótce czeka, co już nastaje w zapowiadanych plagach.
W Apokalipsie jest zapisane proroctwo, że "Dwaj Świadkowie" zostaną przez Bestię zwyciężeni. A to oznacza, że wszystkie Orędzia zostaną uznane za fałszywe (znaki czasu wskazują, że będzie to już wkrótce). Ale jest też zapisane, że po krótkim czasie ożyją -  tryumfując. Trzeba zatem, byśmy mieli na uwadze to, że lekceważąc i potępiając Orędzia  i tych, którzy je głoszą możemy być choćby nieświadomymi, ale jednak narzędziami owej Bestii, której los jest przecież też przesądzony.  Przy ocenianiu trzeba brać pod uwagę, że są to tłumaczenia - i to często dość słabe. Nie potępiajmy Orędzi na podstawie swojego powierzchownego osądu tego, kto je przekazuje. Czy koniecznie musi być święty i nieskazitelny w naszych oczach? 
 
Poniżej jeszcze kilka fragmentów Orędzi uprzedzających najczęstsze ataki ludzi nie znających prawdy, zdezorientowanych czy o złym nastawieniu:

 

Kiedy objawienie jest prawdziwe? Gdy świadczy Prawdę, broniąc jej. Duch Święty nie może być przychylny błędowi, kłamstwu i grzechowi lecz On poświadcza i ukazuje duszom Mojego Syna i Jego Słowa Życia wiecznego. 

NMP  (ITAPIRANGA 6.09.2020)

 

Kiedy odwiedzam kogoś, aby do niego mówić, zwracam się do całego świata... Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych... Daję wam wiele znaków, a ciągle nie wierzycie... Jak długo jeszcze będziecie głusi... Zmierzacie ku własnej zagładzie...".                                                                                                 NMP (Kibeho)

 

Przyjmijcie Boże wezwanie z uwagą i pilnością. Boża Miłość wzywa każdego człowieka, by z Wiarą podjął na nowo Jego Wezwania i by w ten sposób nie pozwolić, aby zło w was wniknęło i wciągnęło was do swojej służby. (...)    Byłoby lepiej dla tego, kto nie wierzy odrzucić  to w co nie wierzy i tego nie przyjmować, ale nie szydzić z Tego Słowa. (...) To, co nadchodzi i to, co [już] nadeszło jest silne, i potrzeba mocnej Wiary i Miłości Boga obecnej w każdym człowieku, abyście nie czuli się  zagrożeni przez Dom Ojca i Jego zapowiedzi, lecz poczuli się ostrzeżeni z miłości...                      St. Michael 

 

***

Ażeby ułatwić zrozumienie tego, co najważniejsze w Orędziach, pomijamy najczęściej podobne wstępy i zakończenia, a także te fragmenty, które często się powtarzają. Orędzia Matki Bożej zwykle zaczynają się następująco:

Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie w swym sercu...

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój!...

Drogie dzieci, dziękuję, że także tego wieczoru jesteście tutaj, by Mnie przyjąć i by wysłuchać tego, co przychodzę wam powiedzieć...

I kończą podobnie: (...) To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Zostawiam was teraz z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

 

Link do ważnych i bardzo konkretnych orędzi dawanych przez św. Michała Archanioła:  https://odrodzedoprawdy.pl/wezwania-z-nieba---rozne

Link do Orędzi w całości: https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/

Link do plików do pobrania nt. zalecanych roślin leczniczych: https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/rosliny-lecznicze/

Link do Orędzi na stronie Anny od Jezusa: https://anna-od-jezusa.pl.tl/2020-Wrzesie%26%23324%3B-%231.htm


 

  

 

WAŻNIEJSZE  FRAGMENTY  NAJNOWSZYCH  ORĘDZI

 

(do listopada 2021. Link do następnych: https://drodzedoprawdy.pl/Oredzia+z+Nieba+-+fragmenty+niezwykle+pilnych+i+aktualnych+wezwan+Jezusa+i+Maryi+z+roznych+czesci+swiata+uzupelniane.+cz2)

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 27.11.2021; orędzie Jezusa

Dzieci Moje, jakże pięknie widzieć was zjednoczonych jak jedna rodzina. Córko Moja, to pokolenie nie doszło jeszcze do pełni swej katastrofy; nie dajcie się opanować złu, nie wpadnijcie w tę złowrogą sieć. Ja jestem z wami, obiecałem wam [to] i zawsze dotrzymuję obietnic. Ja jestem Tym, Który Jest, JA JESTEM. Córko Moja, wiem, wiem, ile bólu i rozczarowań doświadczacie, ile osób się oddala; ale wy pozwólcie, bym to Ja był tym sprawiedliwym [tzn. sami nie osądzajcie], miejcie litość nad nimi, tyle będzie selekcji [odsiewów, chwil wyboru, szans], nade wszystko tych, co do których się tego nie spodziewacie; Ja dopuszczę na nich ucisk, aż zostaną całkowicie oczyszczeni, i jeśli oni Mnie wybiorą, przyjdą do Mnie; ale wy się nie martwcie, pozwólcie, by sprawy szły w ten sposób.  

 

Dzieci Moje, to[, co teraz zaczyna się dziać] jest tym, co miało nastąpić, a kiedy prosiłem was: Trwajcie zjednoczeni, nie rozumieliście. Ja chcę widzieć Mój Lud bliski sobie nawzajem, rodziny, które się narodzą, młodych, którzy się pokochają. Och! Dzieci Moje, któż jest Moją matką i którzy są Moimi [braćmi i] siostrami [por. Mk 3, 31-35]– takimi bądźcie wy: ojcami, matkami, dziećmi, [braćmi] i siostrami Mojego ludu. Ja jestem Ojciec i Syn [tzn. Osoby Trójcy Świętej zawsze są i działają razem], takimi musicie być i wy, idący po Moich śladach.

 

Dzieci Moje, możni [tego świata] zjednoczyli się, by przynieść wojnę, a nie pokój; zawsze pamiętajcie na te słowa, nie dajcie się zwieść, stawiajcie opór i troszczcie się o siebie nawzajem, nakazuję wam [to]. Ja was kocham całą Miłością, jaką mam w [Mym] wnętrzu, ale proszę was: czyńcie pokutę, czyńcie pokutę za Mój Kościół, czyńcie pokutę za tych, którzy się oddalili i nie rozpoznają [nie uznają] już więcej Boga; czyńcie to [choć] jeden dzień w tygodniu, jeśli chcecie, ale czyńcie pokutę. Dzieci, nic już nie pozostało na tym świecie [do czego można by było

tęsknić], a wy nie macie żadnego wyobrażenia tego, co Ja dla was przygotowałem; będzie wszystko wspaniałe, [będzie] wiele radości, bez bólu, z wielką miłością; złorzeczenia pozostawmy temu światu, [miejcie] tylko słowa miłości dla Mnie, a Ja dla was. Wybrani zostaną zabrani i zaniesieni tam, gdzie Ja już przygotowałem ich świat [tzn. umrą i pójdą do Nieba?], ale niektórzy będą musieli pozostać na tej Ziemi, aby wszystko zaczęło się od nowa z Moją pomocą [tzw. Era Pokoju]. Och! Dzieci najdroższe, bracia Moi, gdybyście wiedzieli, jak wielka jest Moja miłość do was! Ale pomimo wszystko, Moje Serce nadal broczy Krwią, Serce Moje i Serce Mej Matki odczuwają wielki ból dla [z powodu?] tego świata i tej ludzkości. Ja będę z wami i pobłogosławię każdego z was z osobna. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.11.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju, w święto Matki Bożej Łask

Kochane dzieci, jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu i dawajcie wszędzie świadectwo, że należycie do Mego Syna Jezusa. Znam każde z was po imieniu i chcę widzieć was szczęśliwymi już tu, na Ziemi, a później ze Mną w Niebie. Nie zniechęcajcie się. Ja was kocham takimi, jacy jesteście, i zawsze będę przy was. Klękajcie do modlitwy, gdyż jedynie tak możecie osiągnąć świętość. Nie traćcie nadziei! Po całym ucisku Boże Zwycięstwo przyjdzie dla sprawiedliwych. Szczerze żałujcie [za grzechy] i służcie Panu z radością. Odwagi! Wiedzcie, że jutro będzie lepsze dla Moich Czcicieli [osób Mi oddanych]. Tego, co Pan przygotował dla Moich Czcicieli, ludzkie oczy [jeszcze] nigdy nie widziały. Nie stójcie z założonymi rękami. Szukajcie Miłosierdzia Pana poprzez Sakrament Spowiedzi. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Będziecie jeszcze widzieć straszne rzeczy na Ziemi, ale ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca zostaną ogłoszeni Błogosławionymi Ojca. W tej chwili sprawiam, że spada na was z Nieba wyjątkowy deszcz łaski. [Idźcie] naprzód w miłości i w prawdzie! (…)

 

Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.11.2021., orędzia Maryi

 (…) Dzieci Moje, również i dzisiaj tu jestem, by podarować wam orędzie pokoju i miłości, jestem tu, ponieważ chcę wam pomóc, jestem tu z przeogromnego Miłosierdzia Boga, który pozwala Mi być obecną tu, w tym błogosławionym miejscu. Dzieci najukochańsze, również i dziś proszę was o modlitwę za Mój ukochany Kościół. Módlcie się, dzieci, módlcie się, aby nie zatracono prawdziwej Nauki Kościoła. Dzieci najukochańsze, módlcie się wiele za Moich umiłowanych synów [kapłanów]; są oni mocno kuszeni i tak często sprawiają Mi tyle cierpienia. Dzieci Moje, raz jeszcze proszę was, żebyście byli dziećmi światłości; nie dajcie się rozproszyć przez fałszywe piękności, jakie są wam proponowane; zło coraz bardziej próbuje uchodzić za dobro. Proszę was usilnie, dzieci, słuchajcie Mnie! Używajcie częściej Różańca Świętego. (…) Dzieci Moje, nie jest [tak] ważne to, co mówicie, nie muszą mówić wasze usta, proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami milczenia; tym, co ma mówić, jest wasze życie. (…)

 

Medziugorje 25.11.2021

Drogie dzieci! Jestem z wami w tym czasie łaski i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość na tym świecie, gdzie was, dziatki, za moim pośrednictwem Bóg wzywa, abyście byli modlitwą i miłością i uosobieniem raju tutaj na ziemi. Niech wasze serca będą wypełnione radością i wiarą w Boga, abyście dziatki pokładali pełną ufność w Jego świętej woli. Dlatego jestem z wami, bo On – Najwyższy - śle mnie między was, abym w was przebudziła nadzieję  i byście byli orędownikami pokoju na tym niespokojnym świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.11.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, ufajcie Jezusowi. On jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Otwórzcie serca i przyjmijcie Jego Ewangelię. Ludzkość chodzi ślepa duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od prawdy. Mój Jezus to Prawda Absolutna Ojca. Słuchajcie Go. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazałam. Oto stosowny czas na wasz powrót. Nie stójcie z założonymi rękami. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Bądźcie uważni! W Bogu nie ma półprawdy. [Idźcie] naprzód bez lęku! Cokolwiek się wydarzy, zawsze trwajcie przy prawdzie. Przyszłość Kościoła Mojego Jezusa zaznaczą wielkie prześladowania i będzie wielu męczenników. Nie zapominajcie: [to] Niebo jest waszym celem. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.11.2021;  Orędzie Jezusa:

Bracia Moi, dziękuję, że pocieszyliście Mnie także i dzisiaj swoją obecnością. Bracia i dzieci, wy, którzy każdego dnia prosicie Mnie w swoim sercu: jeśli robicie dla Mnie wystarczająco [dużo, to] zaprawdę, powiadam wam: za każdym razem, gdy słucham waszych głosów, jak wyśpiewują uwielbienie i modlitwę, Moi Aniołowie jednoczą się z wami, aby Niebo i Ziemia stały się [jakby] tym samym. Bracia Moi, czynić Moją wolę to kochać się [nawzajem] w prawdzie; bądźcie braćmi, zjednoczonymi; taki ma być Mój Lud, idący po Moich śladach drogą wzajemnej miłości i prawdy. (...)Wasz Jezus

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), Orędzie Maryi; 23.11.2021:

Córko Moja, dziękuję, że posłuchałaś Mego wezwania w swoim sercu. Masz krzyczeć i mówić z determinacją, że ma spaść na tę ludzkość wielki potop, podczas którego cały świat ujrzy wielki Krzyż; nawróćcie się prędko. Córko Moja, proś [ludzi] o otwarcie serca na Moje wezwanie i o to, by poczuli silny ból Mego Syna Jezusa. Wkrótce herezja Kościoła będzie silniejsza, wszyscy [to] zrozumieją, a przynajmniej ci, którzy mieli mocną wiarę, zbudowaną na Słowie Bożym. Demon chce przyjść, by sprawić, żebyście przyjęli [dali sobie zaimplantować] jego znak [Znak Bestii]; uważajcie!! Plany są złowrogie, jak dyktatura, komunizm, fałsz i wszystko to, co posłuży do tego, by was kontrolować; ale nie musicie się lękać, Bóg umie rozróżniać to, co jest dla waszego dobra, i to, co nie jest. Zapamiętajcie te słowa: „Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je” (Mt 10, 39). Teraz błogosławię ciebie razem z twoim mężem i twoimi braćmi: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.11.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie ma zwycięstwa bez krzyża. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Nie bójcie się. Mój Jezus jest z wami. Radujcie się, gdyż wasze imiona są już zapisane w Niebie. Nawróćcie się, bo od waszego nawrócenia zależy wiele rzeczy. Przyjmijcie [zacznijcie pełnić?] swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Fascynujące rzeczy [tego] świata nie są dla was. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i [tylko Jemu macie] służyć! Nie wyrzucajcie precz skarbu wolności, który dał wam Mój Pan. Nie zapominajcie: jesteście wolni, by należeć do Pana. Zdążacie ku przyszłości, w której sprawiedliwi będą prześladowani, a prawda będzie obecna [tylko] w nielicznych sercach. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Cokolwiek będzie się działo, kochajcie prawdę i brońcie jej. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)

 

Komentarz: Jeśli świat oferuje nam swoje atrakcje za cenę zrzeczenia się wolności, to musimy się mu jasno przeciwstawić, nawet za cenę marginalizacji, ośmieszenia czy nawet życia. Tylko wolni możemy żyć i umierać dla Boga, z miłości do Niego. Naszym domem i celem jest Niebo, i jeśli z pomocą Maryi będziemy się skutecznie i stale, aż do samego końca, trzymać Jezusa, to On zrobi wszystko, abyśmy się tam znaleźli. Nie wyrzekajmy się więc ani prawdy, ani wolności dla kilku światowych błyskotek, ani nawet dla ocalenia życia doczesnego; bo wtedy nasze życie wieczne byłoby mocno zagrożone.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 20.11.202; orędzie Maryi

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Me Niepokalane Serce zatryumfuje i będzie miłość trynitarna [lub: będzie ono miłością trynitarną] na całej ziemi. Ziemia będzie opływać mlekiem i miodem (Lb 13,26), a dzieci Przenajświętszej Trójcy będą Jej odbiciem. Ukochane dzieci:

Nadszedł czas! Wpadliście w ręce przewrotne. „Antidotum” [kowidszczepionki?] to fantazja o przeznaczeniu ustalonym przez Szatana i jego ziemskie legiony. Wielka część Moich dzieci o białych włosach [osoby starsze?] będzie stopniowo znikać, choć nie jest to Wolą Ojca Przedwiecznego. Sznurki są pociągane, następni są ci w średnim wieku. Pojawiają się z zaskoczenia nieznane cierpienia. Jakżeż jęczy Moje Matczyne Serce! Ileż lamentu wszędzie!

 

Wzywam was do wiary prawdziwej, świadomej, głębokiej i przekonanej. Nawrócenie człowieka musi nastąpić już! To pilne, żebyście rozeznali właściwą ścieżkę i nie byli jak faryzeusze, ponieważ nimi posługuje się zło, by dostać się tam, gdzie nie może dotrzeć samo.

 

Ludu Mego Syna, umiłowani Mego Niepokalanego Serca:

Tyle lęku nabrało życie światowe z powodu wzgardzenia Moim Synem… To jest właśnie tym, co sprawia, że działacie bez zastanowienia. Lud Mego Syna musi modlić się nie odkładając Różańca Świętego, nie przestając przyjmować Mego Syna w Najświętszej Eucharystii, należycie przegotowani przez Sakrament Pojednania. Kto nie utrzymuje swojego serca i swojego postępowania na drodze Bożej Prawdy, ten nie będzie w stanie dostrzec rzeczywistości… Musicie się nawrócić! Wszyscy mają przydzielone sobie zadania w tym Ludzie. Biada tym, którzy, będąc wezwani do konkretnej misji, nie przyjmują tego na poważnie! Biedne są te Moje dzieci! Pokora jest koroną na ten czas, pycha to wąż, który zwraca się przeciwko temu, kto go posiada.

 

Przygotujcie się, dzieci Mego Niepokalanego Serca, módlcie się sercem (...)

Pomimo ludzkiej nędzy i buntu, jako Matka wszystkich ludzi kocham was, trzymam was wewnątrz Mego Niepokalanego Serca, Arki Ocalenia.

Błogosławię was, ofiaruję wam Mój Matczyny Płaszcz; w nim schronieni znajdziecie wielkie nauki, gdyż ślady Mego Boskiego Syna ujawniają Boże Miłosierdzie. Nie lękajcie się, jestem waszą Matką, kocham was. Moje błogosławieństwo jest z każdym z was. Mama Maryja

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczœta (x3).

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.11.2021; orędzie Maryi

Dzieci Moje, dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie w waszym sercu, dziękuję wam, dzieci, że uklękliście. Drogie dzieci, wielu z was modli się o przyspieszenie przyjścia Mojego Syna Jezusa; rozumiem was, ale porządek wszystkich rzeczy musi być przestrzegany, tak jak przy budowie domu, który najpierw trzeba zaprojektować, a dopiero potem można podziwiać piękno [już ukończonego] domu: tak jest z planem Bożym, który wypełni się po tym, jak pewne rzeczy się wydarzą. To jest chwila Antychrysta, który wkrótce się ukaże. Obecnie odstępstwo od Kościoła oddaliło wiele Moich dzieci od sakramentów, a ten, kto ma słabą wiarę, łatwo wpada w błąd. Dzieci Moje, nie bójcie się, jeśli macie mocną wiarę, powierzajcie się z ufnością Mojemu Synowi Jezusowi, który wszystko może, z wielkim pokojem. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.11.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja was kocham i przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaką Pan wam powierzył. Niebo jest zapłatą dla sprawiedliwych. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Nie martwcie się nadmiernie swoimi problemami. Ufajcie Jezusowi. W Nim jest wasze zwycięstwo. Proszę was usilnie, żebyście żyli oderwani od świata. Należycie do Pana, i tylko za Nim macie podążać i [tylko Jemu macie] służyć. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Mężczyźni i kobiety wiary będą prześladowani i prowadzeni przed sądy [por. Mk 13, 9-13], ale się nie wycofujcie. We wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Módlcie się dużo przed krzyżem, gdyż jedynie tak możecie pojąć Boże Zamiary wobec waszego życia. Naprzód! Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Pan otrze wasze łzy i wszystko dobrze się dla was skończy. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się (...)

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 18.11.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Dajcie Mi swe dłonie. Wasz krzyż będzie ciężki i Ja chcę was poprowadzić drogą zwycięstwa. Nieprzyjaciele będą działali, by zniszczyć To, co Święte. Boskie Prawa zostaną porzucone i [tylko] nieliczni wytrwają nieporuszeni w wierze. Mój Jezus wiele od was oczekuje. Nie pozwólcie, aby demon zwyciężył. Mój Jezus wam [to] obiecał i będzie z wami przez wszystkie dni. Ufajcie Mu, bo tylko tak możecie osiągnąć te cudowne rzeczy, jakie On dla was przygotował. Nie żyjcie oderwani od modlitwy. Odwagi! Jutro będzie lepsze dla sprawiedliwych. Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Naprzód, bez lęku! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.11.2021; orędzie Maryi

(…) Jestem tu jeszcze, aby prosić o pilne nawrócenie; proszę was, żebyście przestali rzucać Bogu wyzwania [wystawiać Go na próbę?]. Jeszcze nie rozumiecie, że demon w swej przebiegłości chce was kontrolować całkowicie, włącznie z waszymi umysłami? Błogosławieni ci, którzy pomimo mroku, jaki ściska [niby w szponach] świat, pozostają wierni słowom Jezusa i modlą się z radością i pokojem w sercu. Dzieci Moje, ufajcie Jezusowi Chrystusowi, a nie fałszywym bożkom, które prowadzą Moje dzieci ku potępieniu. Dałam wam najpotężniejszą broń do walki z demonem: Różaniec Święty; nie bójcie się i bądźcie wierni Słowu Bożemu. Wszystko jest gotowe, by zaatakować Mój Kościół, i wiele krwi popłynie na wielkim placu [św. Piotra?], módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele! Jezus powróci, by uczynić wszystko nowe, i nie będzie więcej bólu, ani płaczu i narzekania [por. Ap 21, 4-5], lecz jedynie pokój i miłość. (…)

 

Komentarz: W obecnym czasie widzimy coraz jaśniej, że albo zaufamy całkowicie Jezusowi, żyjąc Jego nauką i kontemplując Jego życie razem z Maryją poprzez Różaniec, nie zapominając, rzecz jasna, o sakramentach (o ile mamy do nich dostęp) albo zwiodą nas tak liczne bożki oraz fałszywi prorocy tego świata, którzy obiecują nam wolność i nieśmiertelność za cenę totalnego podporządowania się im i ich kłamstwom. Módlmy się wiele za Kościół. W wielu proroctwach (najsłynniejsze z nich to chyba wizja z 3. części Tajemnicy Fatimskiej) jest mowa o tym, że Rzym spłynie krwią, a papież będzie musiał uciekać. Módlmy się, bo nawet jeżeli już nie możemy całkowicie tego powstrzymać, to jednak możemy chociaż to złagodzić i, być może, jeszcze trochę opóźnić. Nie bójmy się niczego; pamiętajmy cały czas, że to Jezus jest Zwycięzcą, a tym, którzy pozostaną Mu wierni aż do końca, da wspaniałą nagrodę, przechodzącą wszelkie nasze oczekiwania czy wyobrażenia. Matka Boża nie żąda od nas niczego szczególnego – tylko życia zgodnie z Przykazaniami i prawdziwą nauką Kościoła, modlitwy, zwłaszcza Różańcowej, oraz wiary, nadziei i miłości, połączonych z pełnym zaufaniem Jezusowi. Trzymajmy się więc tego wszystkiego, gdyż z pomocą Ducha Świętego nie jest to niczym ciężkim (por. 1 J 5, 3), a nie troszczmy się zbytnio o to, jak fizycznie przetrwać, gdyż o to zatroszczy się Dobry Bóg.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.11.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie lękajcie się. Napełnijcie się nadzieją, ponieważ Mój Jezus jest u waszego boku. Proszę was usilnie, żebyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Gdy będziecie czuć ciężar krzyża, wołajcie do Jezusa. W Nim jest wasza siła, a bez Niego nic nie możecie zrobić. Nie odrywajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście [od niej] oderwani, stajecie się [łatwym] łupem dla diabła. Mój Pan was kocha. Kochajcie Go ponad wszystko. Jesteście na świecie, ale stanowicie Własność Pana. Przyjmijcie Ewangelię oraz nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Będziecie wyrzucani precz z powodu waszej wiary i waszej miłości do prawdy. Odwagi! Cokolwiek będzie się działo, nie wycofujcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. On będzie się o was troszczył. Naprzód! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

  

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.11.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, jestem tu dziś jako Matka Bolesna; patrzę na wasze serca i nie widzę pokoju, którego potrzebujecie, by stawić czoła mrocznym czasom. Dzieci umiłowane, ileż złości jest jeszcze na świecie: prześladowania, osądy przeciw waszym braciom; pamiętajcie, że tylko Bóg jest sędzią, a nie wy. Powierzajcie Jemu wszystkie wasze cierpienia. Dzieci Moje, widzę wiele osób, które wiele się modlą, ale bez serca i bez miłości; to nie są modlitwy, ale słowa bezużyteczne. Włóżcie w to wszystko miłość, i z oczami i rękami [skierowanymi] ku Niebu zwracajcie się do Jezusa Chrystusa, jedynego i prawdziwego Zbawiciela. Dzieci drogie, módlcie się za Kościół, módlcie się za Amerykę, gdzie wszystko jest gotowe do wojny. Módlcie się za Rosję, która robi wrażenie, jakby chciała pokoju, a jest już gotowa do konfliktu. Pokutujcie, dzieci Moje! Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.11.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zdążacie ku przyszłości, w której wielu przyjmie to, co jest fałszywe. Pozostańcie przy prawdzie. Będzie wielki zamęt duchowy w Domu Bożym, lecz wy, którzy należycie do Pana, miłujcie prawdę i brońcie jej. W Bogu nie ma półprawdy. Otwórzcie swe serca dla Pana, a będziecie zwycięscy. Nie zapominajcie: wasz oręż obronny jest w lekcjach przeszłości. Nawróćcie się! Oto czas sposobny dla waszego powrotu. Przeznaczcie część swojego czasu na modlitwę. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie zwyciężyć diabła. Nie zniechęcajcie się. Nie ma nic straconego. Ufajcie Panu, a On obdarzy was zwycięstwem! Po całym ucisku Pan otrze wasze łzy. Odwagi! Ja was kocham i zawsze będę przy was. (…)

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.11.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, prawdziwy Kościół Mojego Jezusa będzie prześladowany i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Z winy złych pasterzy nieporządek będzie obecny wszędzie. Jedynie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa zostaną ocaleni z wielkiego rozbicia się [okrętu] wiary. Bądźcie uważni. Zginajcie kolana na modlitwie. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazuję przez te wszystkie lata. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by wam dopomóc [was uratować]. Bądźcie posłuszni, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.11.2021; orędzia Maryi

Simona:   (...) Dzieci Moje, [już] od [dłuższego] czasu przychodzę pośród was, lecz wy nie zawsze Mnie słuchacie, dalej zwracacie się do magów i wróżących z kart, biegacie dalej za fałszem i za bożkami tego świata. Dzieci, kiedyż pojmiecie, że jedynie Bóg uzdrawia duszę i ciało, jedynie On darzy pokojem, darzy miłością. Dzieci Moje, powiedzcie Mi wasze „tak”, wypowiedzcie je teraz; dzieci, nie chodźcie dalej za zachciankami, nie traćcie więcej czasu, nie ma już czasu na czekanie, nie ma już czasu na wątpliwości. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, czekają was ciężkie czasy, módlcie się, żebyście byli silni w chwili, w której przyjdzie burza. Powierzcie się Panu, zaufajcie Jemu, do Niego się zwracajcie, oddajcie Mu całe wasze życie, oddajcie Mu to, co dobre i co złe, to, co piękne i co brzydkie, radość i ból, oddajcie Mu całych siebie, oddajcie Mu wasze serce, waszą miłość, a On da wam tysiące razy więcej. Wzywajcie Go i błagajcie, kochajcie Go, dzieci, kochajcie Go, zaufajcie Mu. Daję wam teraz Moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do Mnie.

 

Angela:  

(…) Dzieci najukochańsze, kocham was, kocham was przeogromnie, i jeśli jeszcze tu jestem, [to jest tak] z przeogromnej miłości, jaką Ojciec ma dla każdego z was. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, czasy bólu i ucisku. Dzieci, także dziś wieczorem proszę was o modlitwę za Mój ukochany Kościół, coraz bardziej oblegany przez Starodawnego Wroga, który chce Go zniszczyć. Dzieci, nie lękajcie się, siły zła nie przemogą, pozostańcie zjednoczeni i módlcie się. Dzieci, [już od dłuższego] czasu jestem tu pośród was, i za każdym razem proszę was o modlitwę, proszę was, żebyście Mnie słuchali; uczyńcie ze swojego życia nieustanną modlitwę. Nauczcie się dziękować Bogu za wszystko to, czym was obdarza, módlcie się do Niego. Nie redukujcie swojej modlitwy tylko do próśb, ale nauczcie się dziękować. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.11.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Nie jesteście sami. Ja jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Oderwijcie się od tego wszystkiego, co was odrywa od Boga. Jesteście ważni dla urzeczywistnienia Moich Planów. Słuchajcie Mnie. Mój Pan wiele od was oczekuje. Nie żyjcie tkwiąc w grzechu. Żałujcie [za grzechy], ponieważ skrucha jest pierwszym krokiem, jaki trzeba postawić na drodze świętości. Nieprzyjaciel chce, żebyście byli daleko od Łaski Mego Syna Jezusa. Otwórzcie swe serca, a odkryjecie wielkie rezerwy dobra, jakie są wewnątrz was. Bądźcie posłuszni memu Wezwaniu. Przyjdą trudne czasy dla mężczyzn i kobiet wiary. Cokolwiek się wydarzy, nie pozwólcie, by płomień wiary zgasł w waszym wnętrzu. Jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i [tylko Jemu macie] służyć. Wróćcie do Mojego Jezusa. W Nim jest wasze zbawienie. Nie odrywajcie się od nauk Kościoła Mojego Jezusa. Zobaczycie jeszcze przerażające rzeczy w Domu Bożym, ale się nie wycofujcie. (…)

 

Glynda Lomax, USA;  6.11.2021. Pan Jezus:

!!! Moje dzieci, gdy zapadają Moje osądy, a wasz świat na zawsze zmienia się pod wpływem wydarzeń, które następują, czerpcie z Mojej siły. Powiedziałem wam, że możecie robić wszystko przeze Mnie, kiedy was wzmacniam, ale musicie wybrać chodzenie w Mojej mocy, a nie w swojej własnej.

Ujrzycie tragedie, których nigdy nie wyobrażaliście sobie i więcej śmierci, niż kiedykolwiek śniliście. Nadchodzi czas, kiedy liczba zmarłych znacznie przewyższy liczbę żyjących, gdy nadejdą plagi, gdy wydarzą się wyroki, gdy będą miały miejsce katastrofy „naturalne”.

Pamiętajcie też, że nie każda tragedia czy katastrofa, którą widzicie, pochodzi ode Mnie. Wróg też ma plan – jego plan polega na spowodowaniu nagłej śmierci, aby ci, którzy nie okazali skruchy, zostali zabrani, zanim będą mogli pokutować.

Nie ma sposobu, abyście byli przygotowani na wszystkie nadchodzące okropności. Musicie polegać na Mojej mocy. Musicie wiedzieć, jak znaleźć się w Mojej Obecności, kiedy już nie możecie tego wszystkiego znieść, abym was pocieszył. Sprawy posuwają się teraz bardzo szybko, Moje dzieci. Pamiętajcie, Jestem z wami we wszystkim. Nigdy nie chodzicie sami. Trzymajcie się swojej wiary, chociaż będziecie za nią bardzo prześladowani. Wiedzcie w swoim sercu, w co wierzycie i dlaczego wierzycie we Mnie. Wzbudźcie pamięć o naszych wspólnych chwilach i tych wszystkich chwilach, kiedy byłem tam dla was, bo to pomoże wam znieść to, co nadchodzi.

Nieustannie się módlcie za niezbawionych, gdyż czas jest teraz bardzo krótki, a ich wieczność jest zagrożona. Spędzajcie ze Mną często czas, abyście Mnie poznali, abyśmy mogli razem kroczyć tą ostateczną ścieżką. Całe Pismo wkrótce wypełni się.”

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano), 6.11.2021; orędzie Maryi

Dzieci Moje, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na Moje wezwanie. Dzieci, proszę was, żebyście mieli serce czyste, wyrzućcie [z niego] nienawiść i urazę i spowiadajcie się co tydzień, trwajcie w gotowości, ponieważ Ostrzeżenie ma [wkrótce] nastąpić. Ja uczynię pomost między Niebem a Ziemią dla wszystkich Moich umiłowanych dzieci. Dzieci Moje, idźcie drogą świętości; wasze cierpienia składane w ofierze posłużą dla zbawienia wielu dusz, nade wszystko cierpienia Mojej umiłowanej. Gromadzę właśnie Moje dzieci, aby razem mogły ewangelizować najwięcej jak to możliwe, obecnie jest to pilne. Córko Moja, mów w świecie [światu?] o Moim Jezusie, Ja będę u twojego boku; Moja miłość i Moja pociecha przyciągają wiele dusz, które inaczej by się potępiły. Dzieci Moje, módlcie się za rządzących, gdyż knują coś groźnego dla was. Módlcie się za Kościół. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.11.2021; orędzie Maryi

Kochane dzieci, Święte Prawa zostaną porzucone i wielu straci prawdziwą wiarę. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Odważnie stawiajcie czoła przeszkodom, które będą wyrastać na waszej drodze. Nie jesteście sami. Mój Jezus was kocha i idzie z wami. Nie żyjcie oderwani od modlitwy. Mój Pan was oczekuje. Szukajcie Go w Eucharystii, abyście byli wielcy w wierze. To w tym życiu, nie w przyszłym, macie pokazywać, że należycie do Jezusa. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata oderwały was od Pana. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja poprowadzę was drogą świętości. [Idźcie] naprzód bez lęku. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie: we wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.11.2021 orędzie Maryi

Dzieci Moje, dziękuję, że posłuchaliście Mego Wezwania w waszym sercu. Jestem szczęśliwa widząc was tutaj, na klęcząco, na modlitwie. Dzieci Moje, jakże chciałabym widzieć was takimi [w takiej postawie], pomimo deszczu błogosławieństw [tzn. błogosławionego deszczu?], w szczególności w tych [tak] bardzo trudnych czasach. To sprawia bardzo dużą przyjemność Jezusowi, nade wszystko widzieć [w was] prawdziwą wiarę, wiarę odważną, która niczego się nie boi. Wy zostaliście Mi powierzeni jako dzieci, a Ja was kocham jako Matka Jezusa i wasza Matka. Chcę oddalić was od grzechu, chcę, abyście byli zawsze gotowi, by mieć spojrzenie zjednoczone ze [spojrzeniem] Jezusa. Módlcie się, dzieci, za Kościół, gdyż niestety [jego] zagrożenia są od wewnątrz. Pamiętajcie, że będziecie prześladowani tak, jak Mój Syn. Będziecie nazywani szalonymi tak, jak mówiono o Moim Synu; i nie będziecie przyjmowani z powodu waszej wiary. Wasze cierpienia zostaną tysiąckrotnie wynagrodzone. Nade wszystko, jeśli dalej będziecie iść tą drogą [prawdziwej wiary], pewnego dnia będziecie mogli cieszyć się Rajem. Móldcie się, żeby wojna nie mogła się rozpocząć, gdyż wszystko jest gotowe w krajach. Módlcie się za Hiszpanię. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.11.2021; orędzie Maryi

Kochane dzieci, jesteście ważni dla Pana. Wasza dusza jest drogocenna dla Pana i nie możecie żyć pogrążeni w grzechu. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z radością. Zdążacie ku bolesnej przyszłości,  Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja powiodę was ku zwycięstwu. Nie żyjcie oddaleni od Pana. On was kocha i wyczekuje was z otwartymi ramionami. Proszę was, abyście utrzymywali zapalonym płomień waszej wiary. Ludzkość zmierza ku wielkiej ciemności. Powróćcie do Światła Bożego. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Mój Pan was wzywa. Nie wycofujcie się. Ja znam każde z was po imieniu i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata oderwały was od drogi zbawienia. Oto czas łaski dla waszego życia. Przyjdą dni, w których będziecie szukać Drogocennego Pokarmu [Eucharystii], a znajdziecie [go tylko] w nielicznych miejscach. Bądźcie uważni. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 1.11.2021; orędzie Maryi 

Kochane dzieci, troszczcie się o swoje życie duchowe. Oderwijcie się od tego wszystkiego, co was odrywa od Mojego Jezusa, gdyż jedynie tak możecie osiągnąć zbawienie. Bądźcie wierni Jezusowi i naukom Jego Jedynego i Prawdziwego Kościoła. Zachowujcie się jak prawdziwe dzieci Boże. Oczyśćcie wasze dusze z wszelkiego zabrudzenia spowodowanego grzechem. Niebo oczekuje was z radością. Aniołowie i Święci radują się, gdy dusze są wzywane i wychodzą na spotkanie Panu. W Niebie jest wielka radość z powodu dusz, które są wynagradzane za wierność Mojemu Synowi Jezusowi. Pamiętajcie zawsze: Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Ziemia jest w [stanie] walki o dusze, które się potępiają. Uważajcie! Nie pozwólcie, by demon was zwiódł i zniewolił. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie iść i [tylko Jemu macie] służyć. Szukajcie zawsze skarbów Nieba. Wszystko w tym życiu przemija, lecz łaska Boża w was będzie wieczna. Zginajcie kolana na modlitwie. Dla tych, którzy [na wieki] wybierają ciemność, nie ma jak powrócić do światła. To w tym życiu, nie w przyszłym, macie dawać świadectwo, że należycie do Mego Syna Jezusa. Nauki przeciwne nie pochodzą od Mojego Jezusa. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Odwagi! Nieprzyjaciele Boga będą działać, aby wprawić was w zamęt, ale w Bogu nie ma półprawdy. [Idźcie] naprzód drogą, jaką wam wskazałam! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 30.10.2021; orędzie Maryi

(…) Dzieci drogie, nie bójcie się z powodu tego, co nadejdzie; ujrzycie rzeczy nigdy [jeszcze] nie widziane, ale jeśli jesteście w Chrystusie, to zło was nie dotknie. Dzieci, słuchajcie Moich rad, módlcie się za Kościół i za [kałanów i osoby] konsekrowane, Ja na nich patrzę i widzę, z jaką obojętnością zmieniają prawdę Słowa Bożego. Jesteście ukrytymi ziarnami i wypuścicie pędy [i wydacie] wielkie owoce; idźcie naprzód z [wielką] siłą i jednoczcie się w miłości Bożej, i podążajcie za prawdziwym Magisterium Wiary. Teraz zostawiam was z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.10.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką i was kocham. Przyszłam z Nieba, by was do Nieba zaprowadzić. Bądźcie łagodni i pokorni sercem, gdyż jedynie tak możecie przyjąć to, co przychodzi od Boga. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że to jest czas stosowny dla waszego powrotu. Nawróćcie się ze skruchą, ponieważ skrucha jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać na drodze świętości. Demon będzie działał z ogromną furią przeciwko Moim Czcicielom [ludziom Mi oddanym, mającym szczególne nabożeństwo do Mnie], ale się nie lękajcie. Nie będzie porażki dla tych, którzy kochają prawdę i jej bronią. Szukajcie sił w Sakramencie Spowiedzi i w Eucharystii. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Odwagi! Ja będę się za was modliła do Mojego Jezusa. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 28.10.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zdążacie ku wielkiej wojnie duchowej. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Nie zdołacie zwyciężyć demona, jeśli będziecie oderwani od modlitwy. Szukajcie sił w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Kochajcie Prawdę i brońcie jej. Prawda jest światłem, które rozprasza wszelki mrok fałszywych doktryn. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie: Prawda Mojego Jezusa jest zachowywana w całości jedynie w Kościele Katolickim. Nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn odciągnęło was daleko od Mego Jezusa. On was kocha i wiele od was oczekuje. Odwagi! Ja będę u waszego boku, chociaż Mnie nie widzicie. To jest orędzie, jakie wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (…)

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.10.2021., orędzia Maryi

Simona:  Jakże wielka jest miłość Boga dla Jego dzieci, jakże ogromne jest Jego Miłosierdzie dla tych, co się Go boją! Gdybyście tylko otwarły swoje serca, dzieci Moje, i pozwolili się zalać miłością i łaską Pana, [wówczas] wszelka łza zostałaby otarta z waszych oczu, wasze serce zostałoby zatopione w miłości, a wasza dusza odnalazłaby pokój. Dzieci Moje, byłybyście otulone wszelką łaską i błogosławieństwem, gdybyście tylko pojęły, jak wielka jest Miłość Boża dla każdego z was, gdybyście tylko to pojęły! Oto, dzieci Moje, proszę was jeszcze o modlitwę, o modlitwę za Mój ukochany Kościół, czai się nad nim wielkie zagrożenie, módlcie się, módlcie się za Wikariusza Chrystusa, żeby podejmował właściwe decyzje, módlcie się za Moich umiłowanych synów [kapłanów]. Dzieci Moje, wasze modlitwy są jak woda, która nawadnia wysuszoną ziemię: im więcej się modlicie, tym bardziej ziemia odzyskuje życie i rozkwita, ale wasza modlitwa musi być stała i czyniona sercem, tak, by móc sprawić, że ziemia będzie wypuszczać pędy i rozkwitać. (…)

Angela:  

(…) Dzieci, także dzisiaj zapraszam was, żebyście modlili się o pokój: pokój w waszych domach, pokój w waszych rodzinach, pokój na całym świecie. (...) Córko Moja, w tej tak trudnej chwili potrzeba dużo modlić się za Kościół; módlcie się, aby nie utracono prawdziwego Magisterium Kościoła. Módlcie się, ofiarujcie posty i modlitwy. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano), 26.10.2021; orędzie Maryi

Droga córko, dziękuję, że odpowiedziałaś w sercu na Moje wezwanie. Dzieci Moje, proszę was, żebyście słuchali prawdziwych proroków tych ostatnich czasów, ponieważ są oni Moimi posłańcami, i jako tacy będą waszymi przewodnikami. Ja pragnę ocalić wszystkie Moje dzieci, i dlatego właśnie dotykam teraz ziemi. Nie ma ślepca nad tego, kto nie chce widzieć, i to pomimo znaków zapowiedzianych czasów, nawet ten, kto ma wiarę nie chce patrzeć na to, co się dzieje. Dzieci Moje, czasy są ciężkie, cała Ziemia pozostaje wciąż okryta mrokiem. Proszę was, żebyście wiele się modlili; a nawrócenie jest pilne. Proszę was jeszcze: w czasie święta szatana [Halloween] zostańcie w domach na modlitwie i zapalcie pobłogosławioną świecę; niestety, sekty satanistyczne będą wykonywać potworne rytuały, ale nie lękajcie się: Moi Aniołowie są z wami, i będą [przy was] jeszcze liczniej wraz z upływem czasu; wszystko jest przygotowane do ostatniej walki. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Komentarz: Dziś wielu pyta: po co tyle objawień maryjnych, czy Pismo Święte i Tradycja nam nie wystarczą? Tacy zdają się nie rozumieć czułości Serca Boga, którą przelał w Maryję, a która sprawia, że Niebo nie może być obojętne na nasz los i nasze dążenie ku samozagładzie i potępieniu. Bóg kocha nas tak bardzo, że nie chce pozostawić nas na pastwę Szatana i jego zgrai. Dlatego posyła nam Maryję, aby poprzez Nią nas ostrzec, wezwać do modlitwy, zwłaszcza różańcowej, nawrócenia, powrotu do Biblii i Sakramentów, pojednania z Bogiem i bliźnimi. Maryja jest z woli Boga naszą Dowódczynią w tym czasie najintensywniejszego od 2000 lat starcia sił Dobra z siłami Zła. To w Jej rękach Bóg złożył nasze zwycięstwo i ocalenie. Dlatego lekceważenie tego, co Maryja nam dziś mówi – choć w rzeczy samej wszystko, co mówi, jest już obecne w Piśmie Świętym i Tradycji, a nawet we współczesnym Magisterium – nie jest zbyt roztropne. To, co dzieje się teraz, choćby pod względem samej skali jest bez precedensu w historii ludzkości, i oczekiwanie, że obecny konflikt jakoś sam się rozwiąże bez potrzeby naszego osobistego zaangażowania w nawrócenie oraz słuchania poleceń naszej Matki jest po prostu naiwne. Dzieci powinny przecież słuchać poleceń matki – i to takiej Matki! – a żołnierze rozkazów dowódcy. Rzecz jasna, nie jest to łatwe; dym Szatana zaćmił dziś światło wiary i rozumu u wielu, tak, że potrzeba aż bolesnego Oczyszczenia oraz Oświecenia Sumień, by je na nowo obudzić; tym bardziej potrzeba naszej modlitwy, by pomóc w tym naszym braciom i siostrom, którzy ciągle jeszcze nie rozumieją, że sposób życia, do jakiego się przyzwyczailiśmy (a w którym było pełno naszego egoizmu) już nigdy nie wróci. Najbliższą niedzielę spędźmy na modlitwie, w domu i w kościele, a nie na halloweenowych zabawach (o ile takie będą się odbywać). Starajmy się w tym dniu szczególnie wynagradzać Bogu obrazy i bluźnierstwa wyrządzane Mu przez ludzi oddanych szatanowi. Módlmy się też za dusze ofiar, jakie ci ludzie będą mu składać, a także za nich samych, aby kiedyś uświadomili sobie, że książę kłamstwa ich oszukał, a jedynym Dawcą prawdziwej wolności jest Bóg. Nie bójmy się o siebie; prośmy o pomoc Aniołów Bożych, którzy są silniejsi i mądrzejsi niż złe duchy, bo są wyposażeni w mądrość i moc Bożą. Prośmy o opiekę szczególnie św. Michała Archanioła. Nade wszystko chrońmy się w Sercu, Ranach i Krwi Chrystusa oraz w Sercu i pod płaszczem Maryi, Królowej Aniołów, Tej, która miażdży głowę węża. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 26.10.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nieprzyjaciele działają w ukryciu, by oderwać was od prawdy. Cokolwiek się wydarzy, nie odrywajcie się od Ewangelii Mojego Jezusa ani od nauk Jego Kościoła. Nie zapominajcie: w lekcjach przeszłości będzie wasz oręż obronny. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Nie wycofujcie się. Mój Jezus potrzebuje waszego świadectwa, szczerego i odważnego. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja poprowadzę was do zwycięstwa. Żałujcie [za grzechy] i pojednajcie się z Bogiem poprzez Sakrament Spowiedzi. Karmcie się Drogocennym Pokarmem Eucharystii, gdyż jedynie tak zdołacie unieść ciężar prób, które przyjdą. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Medziugorje 25.10.2021

Drogie dzieci! Wróćcie do modlitwy, ponieważ ten kto się modli, nie boi się przyszłości. Ten, kto się modli, jest otwarty na życie i szanuje życie innych. Kto się modli się, drogie dzieci, ten odczuwa wolność dziecka Bożego i z radosnym sercem służy dobru drugiego człowieka, swego brata. Bóg bowiem jest miłością i wolnością. Dlatego, drogie dzieci, jeśli chcą was zakuć w kajdany, abyście służyli, to nie pochodzi od Boga, bo Bóg jest miłością i każdemu stworzeniu daje swój pokój. Dlatego On posłał mnie, abym wam pomogła wzrastać na drodze świętości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 24.10.2021; orędzie Jezusa

Umiłowany Ludu Mój:

Daję wam wciąż słowa z Domu Ojcowskiego, aby was ostrzec, nie aby was przerazić.

Wzywajcie Mnie dniem i nocą, w porę i nie w porę, tak samo [wzywajcie] Moją Najświętszą Matkę i Chóry Anielskie.

Wzywajcie św. Michała Archanioła i Legiony Niebiańskie, aby was chroniły, i żebyście byli wciąż wierni.

To jest moment wskazany [na to], abyście się nawrócili ze skruchą i byli ludźmi Wiary, zanim wydarzenia ukażą się wobec ludzkości.

Ludu Mój, kocham was i wzywam was do jak najrychlejszego nawrócenia.

Zbawcie swą duszę: oddalcie się od zła, nie bierzcie udziału w tym, co pogańskie, nie bierzcie udziału w aktach świętokradzkich, gdyż na końcu są one profanacjami tego, co Mnie reprezentuje. W tej chwili jest tylu wyklętych [dosł. obłożonych anatemą], opanowujących [dosł. najeżdżających] Mój Dom.

 

Wzrastajcie duchowo, nie chciejcie zła dla bliźniego ani nie bierzcie udziału w obrażaniu [waszego] brata. Zakazuję wam uczestniczenia w prześladowaniach przeciw waszym braciom.

 

Dzieci Moje, bądźcie braterscy, szanujcie stan posiadania waszych bliźnich, nie przyłączając się do wandalizmu, który się wzmoże.

 

Nie chcę was zastraszyć, ale przestrzec. Przygotowanie duchowe jest pierwsze, a następnie przygotujcie sobie żywność, wedle tego, co każdy może według swoich możliwości. Pomnożę to, co Moje dzieci posiadają, pod warunkiem, że to, co będziecie nabywać będzie rzeczywiście tym, na co pozwalają wam wasze możliwości.

 

Ukochany Ludu Mój:

 

Nie czekajcie do jutra. Przygotujcie się już! Zachowajcie czystą duszę i poświęcone świece, a także pobłogosławione winogrona [patrz w: Lecznicze rośliny] i ubrania zimowe. Miejcie zapasy wody, substancji koniecznej dla życia.

 

Dzieci Moje, zgłębiajcie Moje słowa, nie przeglądajcie tylko pobieżnie słów, które wam mówię.

 

Nawróćcie się, w ten sposób to, z czym będziecie się mierzyć będzie dla was łatwiejsze do zniesienia, i pośród głodu zachowacie Wiarę i Nadzieję.

 

Umiłowany Ludu Mój, Mój Kościół zmierza ku całkowitej schizmie; bądźcie duszami modlitwy.

Ludzkość oddała się mocy zła.

 

Módlcie się, dzieci, módlcie się sercem, przyjmujcie Mnie w Najświętszej Eucharystii, na adoracji, ze świadomością, że Ja jestem waszym Bogiem.

 

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, składajcie ofiary, pośćcie według możliwości każdego organizmu, abyście mieli rozeznanie na temat Znaku Bestii i nie byli zdezorientowani.

 

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Turcję, wpadnie w [wir] walki.

 

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się; ci, którzy się modlą, utrzymują Mój Lud na nogach.

 

Módlcie się, dzieci Moje, Wiara jest podkopywana, i dlatego niszczyciele Wiary nabierają śmiałości [w walce] przeciw Memu Kościołowi, a Moje dzieci [wciąż jeszcze] zachowują milczenie.

 

Mój Posłaniec przyjdzie po ukazaniu się Antychrysta i Moje dzieci go rozpoznają.

 

Módlcie się, dzieci Moje, nawróćcie się już!

Ta chwila jest [już] na horyzoncie.

Kocham was Moim Najświętszym Sercem. Nie jesteście sami, jesteście Moim Ludem. Błogosławię was. Wasz Jezus

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Nasz Umiłowany Pan Jezus Chrystus polecił mi nalegać na [was,] moich braci, żebyście gromadzili żywność, lekarstwa, których codziennie używacie, wodę i lekarstwa, które dało nam Niebo [patrz: Lecznicze rośliny]. Spoglądamy właśnie ku horyzontowi naszego życia i widzimy, jak ci, którzy są przeciwko ludzkości się przybliżają. Nasz Pan mówi to nam, żebyśmy zrozumieli, jak wydarzenia, które objawiał nam już od 2009 roku spełniają się przed naszymi oczami. Ta chwila różni się tym, że czas już przyspieszył, jak ostrzegło nas Niebo. „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha (Mt 13, 9)”. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 23.10.2021; orędzie Maryi

Córko Moja, dziękuję, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie. Umiłowana, czuję, ile jest w twoim sercu goryczy i osamotnienia z powodu tego świata i z powodu tego wszystkiego, co wywraca się do góry nogami. Dzieci Moje, wiedzcie, że ten okres [dosł. pora roku] będzie trudny; pandemia była wymówką, by przyzwyczaić was do tego, co nadejdzie, i jeśli nie będziecie mocni w wierze, to nie zdołacie przetrwać, tak wielki będzie ból, który da się widzieć również wokół was; jedynie ten, kto będzie miał wiarę żywą i mocną, będzie chroniony przez Moich Aniołów. Proszę was, żebyście przyprowadzali dusze do Boga, mówcie o Nim temu, kto Go nie zna. Wkrótce ujrzycie, jak zstępuje ogień z nieba; będzie to chrzest Ducha Świętego i niektórzy chorzy zostaną uzdrowieni. Ostrzeżenie jest blisko, bądźcie gotowi, ale ci, którzy nie padną na kolana uznając Boga, będą potępieni na wieki. Módlcie się za Syrię, ponieważ tam zacznie się wojna, módlcie się za Kościół, gdzie wkrótce ogłoszą Jedyną Religię i poparcie dla transhumanizmu, raz jeszcze krzyżując Jezusa Chrystusa. Teraz was zostawiam z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Komentarz: Nowy Porządek, którego etapem przygotowawczym była pandemia, da się boleśnie odczuć na całym świecie. Jedynym środkiem ocalenia będzie żywa, prawdziwa wiara, dzięki której Bóg będzie mógł dokonywać cudów w naszym życiu i przez nas. Pamiętajmy więc szczególnie o tych, którzy takiej wiary nie mają, którzy nie pozwalają Bogu się chronić, i którym będzie szczególnie trudno zaakceptować obecny stan rzeczy i to, że świat, jaki znali, już nigdy nie wróci. Szczególne wylanie Ducha Świętego ma towarzyszyć Oświeceniu Sumień; będzie ono wspaniałym darem dla nas, którzy uznamy swoje grzechy i w pokorze i skrusze wybierzemy Boga; ci jednak, którzy Go odrzucą, już na ziemi doznają w sobie konsekwencji tego swojego wyboru, tzn piekła. (Choć zapewne jakaś nadzieja pozostanie i dla nich, dlatego nigdy nie możemy przestać się modlić i starać o ich nawrócenie, nawet jeśli będzie to utrudnione przez ich świadomy wybór). Niebo ostrzega przed III Wojną Światową już od dawna, chociaż nie trzeba być prorokiem, by widzieć, że świat zmierza ku globalnemu konfliktowi na bezprecedensową skalę. Transhumanizm, czyli ideologia, wg której człowiek ma ubóstwić samego siebie za pomocą własnych narzędzi (technologii) już jest przyjmowana i promowana w niektórych środowiskach watykańskich (by wspomnieć chociażby pewną niedawną konferencję nt zdrowia). Obecne procesy dziejące się na najwyższych szczeblach dojdą w końcu do stworzenia jednej, światowej religii, w której bogiem będzie człowiek, co będzie równoznaczne z apostazją na nieporównywalną z niczym dotąd skalę. Pozostańmy więc wierni prawdziwemu Bogu, Chrystusowi i Kościołowi, by nie dać się wplątać w Antykościół szatana i Antychrysta. Bez względu na cenę (wykluczenie, prześladowanie) jaką przyjdzie nam za to zapłacić. Pamiętajmy: Bóg wynagrodzi nas za wierność Prawdzie nieskończenie hojniej, niż jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić; czy to na tym świecie, czy na tamtym.

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.10.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, otwórzcie swe serca na Miłość Mego Syna Jezusa. Z miłości do was Mój Jezus był upokarzany i pogardzany, ale się nie wycofał. Dajcie z siebie to, co najlepsze Temu, który was oczekuje z otwartymi ramionami. Ludzkość stała się duchowo ślepa, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Żałujcie [za grzechy] i powróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu, i nadeszła chwila waszego powrotu. Nie stójcie z założonymi rękami. Bóg się spieszy. Wierzcie w Ewangelię Mojego Jezusa i przyjmijcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Dym szatana wywoła wielką ślepotę duchową, i zostanie przyjęte to, co jest fałszywe. Zginajcie kolana na modlitwie. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Naprzód, bez lęku! (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 21.10.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, odwagi! Droga do Nieba przechodzi przez Kalwarię. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Nie zniechęcajcie się z powodu waszych trudności. Mój Jezus jest u waszego boku. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Profanum [msza nie będąca Ofiarą ?] zostanie przyjęte, i wielu straci wiarę. [Kapłani i osoby] konsekrowane wierne prawdziwej doktrynie będą pogardzane i prześladowane. Nie wycofujcie się. Wy, którzy jesteście Własnością Pana, dawajcie swoim życiem świadectwo prawdzie Mojego Jezusa. Nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn oderwało was od prawdziwych nauk Kościoła Mojego Jezusa. Zginajcie swe kolana na modlitwie, gdyż jedynie tak będziecie zdolni unieść ciężar swojego krzyża. Nie zapominajcie: w Eucharystii jest wasze zwycięstwo. Naprzód w obronie prawdy! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 19.10.2021; orędzie Jezusa

(...) Pragnę, ażeby każdy z was porzucił rzeczy ziemskie; nie obciążajcie się rzeczami materialnymi, gdyż przed Moje Oblicze przyniesiecie jedynie swoje serce. Dzieci Moje, widzicie znaki Mego powrotu, i, jak już powiedziałem Moim Apostołom, nie przychodzę, żeby jednoczyć, lecz aby oddzielić dobro od zła [por. Mt 10, 34; J 3, 19nn].

W tym czasie Szatana, który zbliża się już do kresu, wielu Moich umiłowanych synów [kapłanów], którzy oddali się przyjemnościom świata, proszę, ażeby powrócili do Mnie z tą samą miłością, z jaką zostali powołani, nim otworzą się dla nich bramy piekła.

Umiłowane dzieci i bracia, przygotujcie się z odwagą jako prawdziwi żołnierze, by walczyć z największą apostazją w dziejach. Proszę was jeszcze, abyście dobrze przygotowali się do Ostrzeżenia; nie wszyscy uwierzą, [w tym] nawet wielu spośród [kapłanów i osób] konsekrowanych. Ja zawsze prosiłem, żebyście ofiarowywali Mi wasze cierpienia, lecz jednak, pomimo to, odmówiono Mi. Bracia, Ja, Jezus Chrystus, nigdy nikogo nie porzuciłem; Ja niczym żebrak szukałem miłości, i często jestem w kącie waszego domu, waszej pracy, waszego serca i patrzę na was oczekując jednego waszego spojrzenia, a wy natomiast jesteście pociągani przez fałszywe światło, które nie jest Moim.

Żyjcie więcej w [?] miejscach, w których ukazuje się Moja Najświętsza Matka, ponieważ to tam będziecie mieli iść, gdy otrzymacie [takie] polecenie, żeby nie mogło wam zabraknąć niczego: ochrony i tylu [środków] zaopatrzenia. Proszę was, abyście zwracali się do Mnie i do Mojej Matki [w] waszej modlitwie, a Ja będę się cieszył pomaganiem wam; powiedziałem to też Moim Apostołom i dziś to powtarzam: Będę z wami aż do końca czasów. Bracia, będziecie jak pierwsi chrześcijanie, razem i zjednoczeni dokonamy cudownych rzeczy dla Mego Ojca, i Aniołowie będą wykrzykiwać z radości i wyśpiewywać chwałę Bożą. Błogosławię was w Imię Trójcy Przenajświętszej. Wasz drogi Jezus

  

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 19.10.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie ma zwycięstwa bez krzyża. Kościół Mojego Jezusa doświadczy bólu prześladowania i opuszczenia, ale będzie zwycięski. Wielu [kapłanów i osób] konsekrowanych będzie prześladowanych i upokarzanych, ale, jak obiecałam, Mój Jezus będzie obecny w Swoim Kościele aż do końca. Nie wycofujcie się. Ja przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Wszędzie świadczcie o Miłości Pana. Swoim przykładem i słowami pokazujcie wszystkim, że stanowicie część jedynego i prawdziwego Kościoła Mojego Jezusa: Kościoła Katolickiego. Nie odrzucajcie zbawienia, które Mój Jezus wam oferuje. Bądźcie posłuszni [jak uczniowie] i przyjmijcie Jego Ewangelię i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Przyjdą trudne czasy dla tych, co kochają prawdę i jej bronią. [Idźcie] naprzód, drogą, jaką wam wskazałam. (…)

 

 

Glynda Lomax, USA ; 19.10.2021

Nie możecie pojąć powagi tego, co wkrótce nadejdzie na ziemię, ani zmian, jakie przyniesie to w waszym życiu.

Moje dzieci, niedługo nadejdzie czas – znacznie wcześniej, niż myślicie – kiedy wszystko zmieni się tak drastycznie, że wasze umysły będą miały trudności z nadążaniem za tym, co się dzieje. W waszym świecie nadchodzą nieoczekiwane zmiany, które są tak ogromnych rozmiarów, że nie będziecie w stanie odpowiednio się do nich przygotować. Upewnijcie się, że jesteście silni w swojej wierze we Mnie i przeznaczcie każdego dnia czas dla Mnie, na Moje Słowo i na wysławianie Mojego Świętego Imienia. Rzeczy niezbędne do waszego przetrwania są cicho usuwane za kulisy, podczas gdy ci u władzy starają się przejąć kontrolę nad wszystkim, co robicie. Są to ci u władzy, którzy pragną i mają plan usunięcia Mnie ze wszystkiego, co pozostaje na ziemi. Aby to zrobić, muszą naciskać na Moje dzieci, aby się Mnie wyparły. Kiedy odmówicie, odbiorą wam życie, ale nie obawiajcie się, ponieważ będę z wami w tych ostatnich godzinach i naprawdę nie ma się czego bać, ponieważ wasz duch zostanie natychmiast zabrany do waszego domu w Niebie, aby być ze Mną. Wielu zaprze się Mnie w tym czasie – niektórzy myśląc, że mogą pokutować później, a inni ze strachu przed śmiercią. Tych już nie zobaczycie, gdyż ich dom nie będzie w Niebie, aby być ze Mną. (...)

 

Glynda Lomax, USA; 17.10.2021.Pan Jezus:

Gdy prześladowania zaczną się nasilać, Mój lud zostanie ukarany. Zostaniecie ukarani przez niegodziwych za istnienie. Za wiarę, za miłość, za próbę dokonania zmiany. Szatan już teraz sieje wielką nienawiść w sercach tych, którzy nie wierzą i z każdym dniem ona wzrasta. W miarę jak ich nienawiść narasta, sposoby jakimi karzą Mój lud, staną się bardziej intensywne i ostatecznie będą bardzo gwałtowne. Niegodziwcy zaczną zastępować tych w rządach i będą wydawać prawa przeciwko wam, mój ludu. W końcu nie tylko pozwolą na takie prześladowanie, ale będą do niego zachęcać. Mówię wam te rzeczy, abyście mogli przygotować swoje serca na to, co ma być. Te rzeczy muszą nadejść, aby wszystko się wypełniło i aby nadszedł koniec. Koniec wszelkiego zła. Koniec wszelkiej niegodziwości na ziemi. Koniec wieku, kiedy Przedwieczny ujrzy Swego Syna uwielbionego i objawionego wszystkim. Kiedy wszystkie Moje dzieci będą mogły wrócić do domu i odpocząć od swoich trudów. Nie bójcie się tego, co nadejdzie, Moje dzieci, bo już zarządziłem waszą pomoc. W tych czasach zarządziłem wam pocieszenie. Wyznaczyłem wam drogi i środki tam, gdzie nie ma dróg i środków. Nie jesteście sami. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.10.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nieprzyjaciele będą działać, by zagasić światło prawdy, ale w sercach [osób] Mi oddanych to światło nigdy nie zgaśnie. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata oderwały was od drogi zbawienia. Jesteście własnością Pana, i On wiele od was oczekuje. Gdy czujecie się słabi, wołajcie do Jezusa; szukajcie Go w Eucharystii, gdyż jedynie tak zdołacie udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Znam wasze potrzeby i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja poprowadzę was drogą dobra i świętości. Nie zapominajcie: waszym celem jest Niebo. Wszystko w tym życiu przemija, lecz Łaska Boża w was będzie wieczna. Naprzód! Ja jestem u waszego boku, choć Mnie nie widzicie. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.10.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, płaczę, ponieważ widzę, ile bólu napotykacie na drodze, ale raz jeszcze proszę was, żebyście się nawrócili, gdyż pomimo tego, że Ja przychodzę pomiędzy was, wielu jeszcze nie wierzy. Dzieci Moje, pomimo waszej wiary będziecie dotykani [atakowani] duchowo również przez demona; bądźcie uważni, świadomie stosujcie rozeznanie, które będzie mogło wam pomóc. Dzieci Moje, wszystko jest bardzo przyspieszone, bo nie ma już czasu; zjednoczcie się z braćmi i nie pozostawajcie sami, gdyż jest to chwila, kiedy będziecie się nawzajem potrzebować. Módlcie się wiele, ponieważ wojny przybiorą na sile. Módlcie się za Kościół. Przypływy [tsunami?] będą przybierać na sile, wywołując wielkie katastrofy. Teraz was zostawiam z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 12.10.2021; orędzie Jezusa

Umiłowane dzieci Mego Serca, trwajcie w Moich Ranach.

Dałem [wam] odkupienie, ażeby w tym momencie każdy indywidualnie zdecydował się w wolności na dobro lub na zło.

Nie wińcie Mnie za to, co się dzieje, ale popatrzcie na samych siebie…

Co takiego ściągacie na siebie [lub: niesiecie sobie (dosł. „ku wam”)] jako ludzkość? Jak żyjecie? Jakie decyzje podejmujecie? Jak kierujecie swoim osobistym życiem moralnym: co przyjmujecie i czego nie przyjmujecie, jako stworzenia, w swoim wnętrzu?

Każde z Moich dzieci kocha siebie samo w sposób naturalny, ale to pokolenie kocha samo siebie w sposób całkowicie nieuporządkowany. Dlatego jesteście egoistami i mówicie [dosł. głosicie] w imieniu swojego „ja”. Punktem odniesienia jest wasze „ja”, charakterystyki i przykłady, jakie podajecie waszym braciom mają jako punkt odniesienia [wasze] wewnętrzne „ja”, które kocha jedynie siebie samo.

Ludu Mój:

Czy pragniecie wyjść z ignorancji, której się poddajecie działając według waszego indywidualnego „ja”?

Bądźcie pokorni, tego brakuje temu pokoleniu: pokory, abyście zaakceptowali, że chociaż każde z was jest indywiduum jako osoba, [to jednak] nie żyjecie sami, tylko otoczeni innymi ludźmi, z którymi wezwałem was, żebyście żyli w braterstwie.

Stworzenie jęczy i czuje bóle rodzenia, oczekuje, że Mój Lud zachowa Wiarę.

Człowiek dominuje człowieka w tak wysokim stopniu, że elita akceptuje perspektywę samozniszczenia moich dzieci spowodowanego przez:

Aborcję… Eutanazję… Broń atomową, najbardziej nieludzką, jaką człowiek stworzył… Broń chemiczną [i biologiczną], którą biczują Mój Lud… A w tej chwili przez „wynalazki”, których wy nie znacie, [a które są] symbolem ludzkiej pychy…

Módlcie się, Ludu Mój, módlcie się, zimno przychodzi na wielką część Ziemi, przenikając aż do kości, i Moje dzieci wielce przez nie cierpią, [ponieważ] go nie oczekiwały i nie przygotowały się należycie, aby stawić czoła mrozom.

 

Módlcie się, Ludu Mój, módlcie się, ziemia wciąż mocno się trzęsie, pędzicie ku cierpieniu.

 

Ludu Mój, musicie przygotować się, zanim wydarzenia wszelkiego rodzaju nabiorą siły i zwiększy się chaos. Dobrze wiecie, że człowiek z powodu niestabilności działa w sposób dziki.

Ludzkość pozostanie bez środków komunikacji, technologia zostanie zawieszona decyzją ludzkiej władzy na Ziemi. Cisza i lęk pokonują tych, którzy Mnie nie kochają i nie zgadzają się odwrócić się ze skruchą od swych złych czynów.

 

Wytrwajcie w wierności Mi, przyjmujcie Mnie w Najświętszej Eucharystii. Nie chodźcie ścieżkami przeciwnymi Przykazaniom, Sakramentom i przeciwnymi Pismu Świętemu. To nie jest czas na interpetowanie Mojego Słowa według osobistego gustu; bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Mego Kościoła.

Nie straćcie tego momentu… weszliście w wielkie cierpienie. (...)

Ludu Mój, jesteście chronieni. Zjednoczcie się po bratersku nie zapominając, że Moje Legiony Niebieskie dowodzone przez św. Michała Archanioła strzegą was z Bożej Woli.

Ludu Mój:

Chwilą [właściwą (na nawrócenie?)] Jest chwila obecna.

Chronię was, niosę was w Mym Najświętszym Sercu, nie lękajcie się, zło ucieka przede Mną.

Błogosławię wasze zmysły, aby były bardziej duchowe i mniej światowe. Błogosławię wasze serca, aby były łagodne i nie zadawały bólu waszym braciom. Błogosławię [wasze] dłonie, aby niosły dobro. Błogosławię wasze stopy, aby szły po Moich ścieżkach.

Jakże was kocham, dzieci moje, jakże was kocham!

Nie lękajcie się, chronię was. Wasz Jezus

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

 Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 12.10.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, nie bójcie się, gdybyście tylko powierzyli wszystko Mojemu Jezusowi! On Lekarzem Duszy, On Jedynym Zbawicielem. Dzieci Moje, Oczyszczenie jest niezbędne dla waszej duszy. Będziecie widzieć wojny na świecie, będziecie widzieć wirusy, także śmiertelne, [atakujące] tam, gdzie nie dotrze nauka ani medycyna; będziecie widzieć huragany, trzęsienia ziemi i zniszczenia wszędzie; wszystko to przyjdzie z powodu ludzkości, która chce zmienić wszystko za pomocą humanizmu. Kościół Rzymu: wielkie będzie jego oczyszczenie. Szukajcie schronienia w Moim Niepokalanym Sercu. Dzieci, maleństwa Moje, słuchajcie Moich słów; nie by się przestraszyć, tylko żeby się przygotować i pocieszyć: nie jesteście sami, Bóg was błogosławi. Ja, Matka Miłosierna, jestem z wami każdego dnia; chwyćcie Moje ręce, a Ja poprowadzę was ścieżką doskonałą, która wiedzie do światła. Ja nakażę Moim Aniołom, aby wam pomagali. Miejcie wiarę żywą i odważną.(...)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 12.10.2021 (święto Matki Bożej z Aparecidy), orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Wasze zwycięstwo jest w sile modlitwy i w wierności Ewangelii Mojego Jezusa. Nie pozwólcie, aby demon zagrabił wasz pokój i oderwał was od drogi, jaką wam wskazałam. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie z odwagą misję, jaką Pan wam powierzył. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prześladowań, ale się nie wycofujcie. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru przegranej. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja powiodę was do zwycięstwa. Podczas Wielkiego i Ostatniego Ucisku [ludzie] Mi oddani będą chronieni. Odwagi! Ja was kocham i zawsze będę z wami. (...)

 

Valentina Papagna, Sydney,  10.10.2021

(…) Kochaj mojego Syna Walentyno i powiedz Mu, że Go kochasz, a w ten sposób pocieszysz Go, gdy świat naprawdę Go odrzuci. Świat tak bardzo obraża Mojego Syna. (…) Przychodzę, aby przynieść wam smutne wieści. Chiny przygotowują się do wojny. Wkrótce to się stanie. Nie jest daleko, ale bardzo blisko. (…)  Kiedy wybuchnie ta wojna, będzie wiele przelanej krwi, śmierci i zniszczenia. Ale powiedz ludziom, żeby nie tracili nadziei. Po tej strasznej wojnie moje Niepokalane Serce zatriumfuje, a Bóg ześle na ziemię okres pokoju dla ludzkości.

Ludzie martwią się koronawirusem, ale to nic w porównaniu z tą wojną. Po tej wojnie ludzie zmienią się dramatycznie. Będą bardziej pokorni, bardziej wdzięczni za życie, a życie będzie prostsze.

Teraz świat jest bardzo grzeszny i bardzo zepsuty. Wszystko to się zmieni. To jest nasze ostrzeżenie. Módlcie się i proście Boga o Jego miłosierdzie, a jeśli ludzie odpowiedzą, zmienią się i żałują za swoje grzechy, to wszystko można jeszcze powstrzymać…  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 10.10.2021 orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Mego Syna Jezusa. Mój Pan posłał Mnie do was, aby wezwać was do nawrócenia. Bądźcie posłuszni [jak uczniowie]. Nie odrywajcie się od drogi zbawienia. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Słuchajcie Mnie. Radujcie się, gdyż żadna z [osób] Mi oddanych nie doświadczy śmierci wiecznej. Ja wam pomogę wytrwać w wierności Mojemu Jezusowi aż do końca. Bądźcie uważni. Nie pozwólcie, żeby demon was zwiódł. Nie zapominajcie: we wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. Nie zniechęcajcie się waszymi trudnościami. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Mój Pan zarezerwował dla sprawiedliwych to, czego ludzkie oczy [jeszcze] nigdy nie ujrzały. Szukajcie Nieba. Wszystko w tym życiu przemija, lecz Łaska Boża w was będzie wieczna. Naprzód w obronie prawdy! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. (…) Pozostańcie w pokoju.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.10.2021., orędzia Maryi

Simona: (…) Dzieci Moje, módlcie się, módlcie się za Mój ukochany Kościół, za Moich umiłowanych i wybranych synów [kapłanów]; módlcie się, dzieci, za jedność Kościoła, módlcie się za jedność rodzin – zło stara się na wszelkie sposoby je podzielić, by je zniszczyć – módlcie się, dzieci, o jedność chrześcijan. Dzieci Moje, chrześcijanin, który modli się z miłością i wiarą jest jak maleńki płomyk, a wiele maleńkich płomyków [razem] staje się wielkim ogniem nie do ugaszenia, którego zło nie zdoła zagasić. Dlatego, dzieci Moje, proszę was jeszcze, żebyście się modlili; otwórzcie serca dla Pana. (…)

 

Angela: (…)   Dzieci Moje, także dziś wieczorem proszę was o modlitwę, o modlitwę za ten świat coraz bardziej uciskany przez siły zła. Dzieci, proszę was, żebyście trzymali się z dala od tego wszystkiego, co jest złe. Kiedy czujecie się zmęczeni i dręczeni, szukajcie schronienia w modlitwie. Padajcie na kolana i módlcie się. Wielu nazywa siebie chrześcijanami, ale jeszcze się zwracają do wróżących z kart, z ręki, i do świata okultyzmu, wierząc, że rozwiążą [tak] każdy problem. Dzieci najukochańsze, jedyne zbawienie jest w Moim Synu Jezusie. Spożywajcie każdego dnia Jezusa [w Eucharystii]; proszę was usilnie, dzieci: nie oddalajcie się od prawdy, idąc za fałszywymi i daremnymi pięknościami tego świata. Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie, żebyście Mnie słuchali i szukali schronienia w jedynym zbawieniu, którym jest Mój Syn Jezus, który umarł za każdego z was. (…) Dzieci, módlcie się wiele za kapłanów, nie osądzajcie ich, ale módlcie się za nich. Są oni bardzo krusi i potrzebują wiele modlitwy. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 9.10.2021; orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, skorzystajcie z tej chwili łaski, żeby się jak najpilniej nawrócić; lecz czy jeszcze nie zrozumieliście, że nie ma więcej czasu? Popatrzcie na Mojego Syna, On umarł za was, On i tylko On będzie mógł dać wam wszystko to, czego potrzebujecie, On jest pokojem i miłością, i chociaż pokazał na tysiące sposobów, że jest blisko was, wy jesteście zajęci rzeczami tego świata i nie macie czasu, by Mu go przeznaczyć; nie pojmujecie, że tylko Niebo zdoła się o was zatroszczyć? Dzieci, nie zamartwiajcie się, nie bądźcie wątpiący i wystraszeni, ponieważ kto jest z Chrystusem, ten nie będzie musiał się bać; powierzcie się Mu całkowicie i bądźcie posłuszni Jego prawom, bądźcie zawsze gotowi, bo wszystko się wydarzy w jednej godzinie [por. Ap 18, 10]. Błogosławię was: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.10.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Oderwijcie się od świata i przyjmijcie Moje apele. Nie zapominajcie: wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Ludzkość zmierza ku duchowej przepaści. Wróćcie do Jezusa. Nie pozwólcie, żeby demon was zwiódł i zniewolił. Wy należycie do Pana, i tylko za Nim macie podążać i [tylko Jemu macie] służyć. Zginajcie kolana na modlitwie. Szukajcie Jezusa w Eucharystii, abyście byli wielcy w wierze. Odwagi! Ja was kocham i zawsze będę u waszego boku, chociaż Mnie nie widzicie. Naprzód w obronie prawdy! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy.  (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.10.2021; orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele za Jerozolimę, gdyż będzie w ucisku. Wy zostaliście wybrani jako żołnierze światłości, by pokonać ciemności, jakie was otaczają. Ja już wam powiedziałam, że wkrótce wszystko upadnie, a teraz mówię wam: kiedy usłyszycie i zobaczycie braci przeciwko braciom, walki na ulicach, inne pandemie przychodzące z powodu wirusów, i kiedy fałszywa demokracja stanie się dyktaturą: oto wtedy czas przyjścia Jezusa będzie bliski. Dzieci Moje, żyjcie tymi orędziami, które przychodzą [do was] dzięki łasce, bądźcie zjednoczeni i pamiętajcie, że Słowo Boga jest jedno i na zawsze; biada tym, którzy będą próbowali zmienić to, co Jezus powiedział [i wam] pozostawił, ponieważ wkrótce On ukaże wam to, co was czeka, czy to w dobru, czy to w złu [Oświecenie Sumień]. Róbcie zapasy wody, jedzenia i lekarstw. (…) Módlcie się za ofiary, które będą wskutek katastrofy powietrznej.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 5.10.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by zaoferować wam Moją Miłość. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa. Szukajcie Jego Miłosierdzia poprzez Sakrament Spowiedzi. Mój Jezus was kocha i czeka na wasze szczere i odważne „Tak”. Nawróćcie się ze skruchą i powróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Oderwijcie się od świata, a będziecie wielcy w wierze. Nie pozwólcie, aby demon oderwał was od drogi, jaką wam wskazałam. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem. Działania złych pasterzy poczynią wielkie szkody w Kościele Mojego Jezusa, ale się nie wycofujcie. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Prawda jest waszym wielkim orężem obronnym. Naprzód, bez lęku! Po całym ucisku Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.10.2021; orędzie Maryi

(…) Dzieci, Moje maleństwa, tak wielu będzie tych, co się oddalą, lecz tylu innych przybliża się do wiary, gdyż pojęli, że jest jedynym zbawieniem [ocaleniem]. Powróćcie do tworzenia maleńkich wspólnot, idźcie za Ewangelią i za prawdziwą doktryną wiary. Dzieci Moje, zmierzacie ku trudnym czasom, ale nie musicie się lękać, gdy wasze serce jest dla Jezusa; ewangelizujcie, a nade wszystko dawajcie świadectwo. Dzieci Moje, wasze modlitwy dają Mi radość, a przede wszystkim pocieszają Serce Mojego Jezusa; skorzystajcie z tych czasów, bo niedługo Eucharystia zniknie. Bądźcie apostołami Mojego Serca i przygotujcie się, ponieważ wszystko jest gotowe, aby Pisma się wypełniły. Módlcie się za Kościół. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.10.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, aby wezwać was do szczerej skruchy. Pojednajcie się z Bogiem! Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu, i nadeszła chwila waszego powrotu. Nie stójcie z założonymi rękami. Powróćcie do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Idziecie ku bolesnej przyszłości. Nieprzyjaciele Boga będą działali przeciw mężczyznom i kobietom wiary. Wielu [kapłanów i osób] konsekrowanych wycofa się ze strachu, i ból będzie dla was wielki. Będziecie jeszcze widzieć straszne rzeczy na Ziemi; lecz się nie zniechęcajcie, ponieważ Ja będę u waszego boku. Zginajcie kolana na modlitwie. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Szukajcie sił w Eucharystii, a będziecie zwycięscy. Naprzód w obronie prawdy! Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 29.09.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Mój Jezus posłał Mnie do was, abym wzywała was do nawrócenia. Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu. Nie przyszłam z Nieba, żeby was zmuszać, ale mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że to jest czas łaski. Nie traćcie nadziei. Ufajcie Jezusowi. On jest waszym Wielkim Przyjacielem i nigdy was nie porzuci. Oderwijcie się od wszelkiego zła i służcie Panu z wiernością. Ludzkość stała się biedna duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Powróćcie. Mój Pan czeka na was z otwartymi ramionami. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prób, i [tylko] nieliczni wytrwają niezachwiani w wierze. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Przyjmijcie Ewangelię i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, aby wam powiedzieć, że jesteście kochani, każdy i każda z was pojedyńczo, przez Ojca, w Synu, poprzez Ducha Świętego. Napełnijcie się Miłością Pana. Nie tęsknijcie z nostalgią za waszą przeszłością w grzechu. Waszym celem jest Niebo. Nie wycofujcie się. [Idźcie] naprzód drogą, którą wam wskazywałam przez te [wszystkie] lata. Dajcie Mi swe dłonie. Ja zaprowadzę was do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 28.09.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, powróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Mój Jezus oferuje [wam] światło, lecz wielu woli ciemności. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadciąga. Nie odrywajcie się od drogi zbawienia. Demon będzie [was] zwodził oferując szeroką bramę, ale ten, kto pragnie zbawienia, musi przejść przez ciasne drzwi. Mówcie wszystkim, że nie przyszłam z Nieba dla zabawy. Idziecie ku przyszłości [pełnej] wątpliwości i niepewności. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nie pozwólcie, aby bagno fałszywych doktryn powiodło was w duchową przepaść. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i [tylko Jemu macie] służyć. Naprzód, bez lęku!  (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 28.09.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, powróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Mój Jezus oferuje [wam] światło, lecz wielu woli ciemności. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadciąga. Nie odrywajcie się od drogi zbawienia. Demon będzie [was] zwodził oferując szeroką bramę, ale ten, kto pragnie zbawienia, musi przejść przez ciasne drzwi. Mówcie wszystkim, że nie przyszłam z Nieba dla zabawy. Idziecie ku przyszłości [pełnej] wątpliwości i niepewności. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nie pozwólcie, aby bagno fałszywych doktryn powiodło was w duchową przepaść. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i [tylko Jemu macie] służyć. Naprzód, bez lęku! (...)

 

 

Simona Patalano  (Zaro, Włochy), 26.09.2021., orędzia Maryi

Simona: 

(...) Dzieci Moje, słuchajcie Mojego głosu, pozwólcie się wziąć za rękę i zaprowadzić do Jezusa; tylko w Nim jest prawdziwy pokój, jest miłość, jest radość, jedynie On obdarza was siłą do mierzenia się z każdą rzeczą, siłę by iść naprzód i pokonać wszelką przeszkodę, wszelką trudność. Dzieci Moje ukochane, nie zatracajcie się [idąc] za fałszywymi pięknościami tego świata, nie gromadźcie rzeczy bezużytecznych, które dają wam [tylko] chwilową radość, ale gromadźcie skarby w Niebiosach, otwórzcie swe serca Panu. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 25.09.2021; orędzie Jezusa

Bracia Moi, Ja jestem tutaj z wami, choć Mnie nie widzicie, poczujecie Mojego Ducha. Bracia najdrożsi, jesteście nieliczni i z czystym sercem, ale czy myślicie o łaskach, jakie są wam dawane każdego dnia? Mój Ojciec wypełnia was Duchem Świętym, ale wy jesteście czasem ślepi i głusi. Pomóżcie [Mi], wszyscy ludzie, oraz ta Moja umiłowana córka, która jest w Mym Sercu: Pomóż Mi, córko Moja! Nie mogę, nie mogę dłużej utrzymać ramienia Mego Ojca; wszystko jest nad wami i będzie [to] ciąg prześladowań, chorób i obłudy.

Dzieci Moje, ileż szkód wyrządziliście, ileż zła dokonało się z powodu grzechów. Patrzcie, Ameryka, część Ameryki zniknie i potem z popiołów odrodzi się do nowego życia; módlcie się, módlcie się do Boga o Jego Miłosierdzie.

Wy, którzy macie łaskę słuchania Mojej Matki, nie udawajcie, że nic się nie dzieje, wszystko [już] trwa.

Ziemia się przemieni i wszystko przyjdzie wtedy, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewać; bądźcie gotowi, módlcie się sercem.

(...)  Wierzycie tylko w to, co czyni wygodnym wasze ludzkie [tzn. ziemskie] życie, ale nie zawsze wierzycie w słowa Mojej Matki. Nie starajcie się, dzieci, nie starajcie się przeniknąć [ludzkim] rozumem tego, kiedy i jak wszystko się wydarzy. Wielu umrze i wielu zostanie zabranych do Mego Domu; nie bójcie się cierpień, ponieważ musicie oczyścić się na Ziemi, by dojść do Nieba, do Domu Waszego Ojca; i jakże chcecie tam przyjść z zabłoconymi rękami i brudnymi ubraniami? Nie, dzieci, nie; (...) Módlcie się za Rzym, to miasto tak Mi drogie, które Mnie zdradziło; módlcie się, bowiem prędko [jego] place spłyną krwią; módlcie się, módlcie się wiele. Wasz Jezus

 

Medjugorje, 25 września 2021; Orędzie Królowej Pokoju 

Drogie dzieci! Módlcie się, dawajcie świadectwo i radujcie się ze mną, bo Najwyższy dalej mnie posyła żebym prowadziła was drogą świętości. Dzieci, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie i że czeka na was wieczność, abyście ze wszystkimi świętymi wychwalali Boga swoim istnieniem. Dzieci, nie martwcie się o ziemskie sprawy, ale tęsknijcie za Niebem. Niebo będzie waszym celem i radość zapanuje w waszym sercu. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.09.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, kocham was takimi, jacy jesteście;  przyszłam z Nieba, by zaoferować wam Moją Miłość. Nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Oto stosowny czas na wasz powrót do Pana. Zdążacie ku bolesnej przyszłości, i [tylko] nieliczni wytrwają niezachwiani w wierze. Wielkie prześladowanie sprowadzi wielu mężczyzn i kobiet z drogi prawdy. Nie wycofujcie się. Mój Jezus nigdy was nie porzuci. Szukajcie sił w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Nie zniechęcajcie się. Mój Jezus otrze wasze łzy, i będziecie zwycięscy. Zaufajcie w pełni Mocy Boga, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.09.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nabierzcie odwagi i nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn oderwało was od Mego Syna Jezusa. Jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Słuchajcie Mnie. Ludzkość wypije gorzki kielich cierpienia. Ci, którzy kochają prawdę i jej bronią będą prześladowani, osądzani i skazywani. Nie wycofujcie się. Mój Jezus będzie z wami. Dawajcie wszędzie świadectwo [o tym], że jesteście Własnością Pana. Oddzielcie się od zła. Wszędzie głoście Ewangelię Mojego Jezusa. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Nie odrywajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście [od niej] oderwani, stajecie się [łatwym] łupem nieprzyjaciela Boga. Nie zapominajcie: wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 21.09.2021; orędzie Jezusa

Ukochane dzieci, przyjmijcie Moje Błogosławieństwo. Jesteście Moim Ludem, który Ja kocham.

Dzieci, po raz kolejny przychodzę do was, aby wezwać was do odrzucenia grzechu, [oraz do tego], żebyście poznali Mnie należycie, ażeby nie zdezorientowali was tak łatwo.

Nie chcieli Mnie poznać i dlatego Mnie nie rozpoznają, gardzą Przykazaniami, Sakramentami, Celebracją Eucharystyczną i przyjmowaniem Mnie w należyty sposób. To jest dla wielkiej części tych Moich [tylko] symbolem, stratą czasu, w którym przyjmują Mnie [jedynie] z pozoru.

 

Nie słuchając wezwań Domu Ojcowskiego, idą dalej z ludzkim „ja” rozrośniętym z powodu przewrotności, jaką niosą w swoim wnętrzu. Tworzą prawa, by faworyzować zabijanie niewiniątek, pośród innych praw, które prowadzą ludzkość do cierpienia za ten przeciężki grzech.

Stworzenie was nie rozpoznaje… jest to pokolenie, które buntuje się przeciwko swemu Panu i Bogu.

Ludzkie ego, nadęte pychą, nie zna miłosierdzia względem bliźniego… Nieposłuszeństwo jest pokarmem [wielkiej] liczby ludzi… Lojalność jest [dla nich] absurdem, przez to Mój Lud jest wielce zagrożony wobec braku szczerości i bratniej miłości, [choć dzięki nim] przetrwalibyście, gdybyście troszczyli się o siebie nawzajem.

 

Są to dla Mego Ludu chwile kluczowe, w których, pozwalacie z krańcową uległością, by was prowadzili złą drogą, ludzie oddali się wilkom, jak owce bez pasterza (Mk 6, 34 [zob. też: Mk 14, 27]).

Większe i straszliwe cierpienia was czekają, kryzysy wszelkiego rodzaju, prześladowania za to, że jesteście Mymi dziećmi, za bycie innymi niż reszta, która nurza się w grzechu i nieposłuszeństwie.

Czas został skrócony… narastają niepokoje społeczne, komunizm jest gotowy, by zaatakować ludzkość i zanurzyć was w wojnie. Jesteście bliżej Ostrzeżenia.

To, przed czym przestrzegał was Mój dom, spełnia się przed waszymi oczami i będzie się spełniać. Pszenica jest oddzielana od chwastu. Nie wszyscy ci, którzy nazywają się mymi dziećmi, docierają do końca.

Gromadźcie pokarmy, staną się one rzadkie. Przygotujcie pobłogosławione winogrona i przechowujcie miód. Miejcie ze sobą Olej Dobrego Samarytanina oraz lekarstwa, które Mój Dom dał wam poznać. Miejcie ze sobą [olejek z] geranium, nazwany przez Moje dzieci Olejem św. Michała Archanioła, ku czci Mego umiłowanego Archanioła.

 

Jesteście bliżej ostrzeżenia… wydarzenia oczekiwane i poprzedzające ostrzeżenie mogą nastąpić [już] za niewiele dni [tzn. wkrótce]. Duchowa nędza ludzkości prowadzi ją ku przepaści [lub: w otchłań].

Męczy was [lub: zasmuca, zawstydza] modlenie się, błogosławienie i bycie w braterskiej postawie z powodu serc z kamienia, jakie ma wiele z Mych dzieci.

Miłość wygasa… Demon ją gasi, z powodu ludzkości pustej, pozbawionej Mnie i pozbawionej [ludzkich] uczuć.

Moje dzieci nie muszą się lękać, Moje Miłosierdzie was ochrania, a Moja Najświętsza Matka trzyma was pod okryciem Swego Płaszcza.

Naprzód, ludu mój! Naprzód z Wiarą, z Nadzieją, z pewnością [oglądania] Nowego Nieba i Nowej Ziemi (Ap 21,1).

Mój anioł pokoju patrzy na was nieustannie z nieskończoną miłością, i już od teraz was chroni.

Postępujcie naprzód bez lęku, jesteście Moim Ludem, nie ociągajcie się, niosę was w Mym Sercu.

Z Wiekuistą Miłością, wasz Jezus.

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że czas przyspieszył. Powiedział mi: Wchodzicie w przyspieszony czas Wydarzeń; Wiara jest poddawana próbie. Powiedz im, że Ja Jestem Nieskończonym Miłosierdziem. Powiedz im, żeby każdy modlił się za siebie samego, nie zapominając o bliźnim. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 21.09.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prześladowań. Ludzkość zostanie zniewolona, i mężczyźni i kobiety wiary będą w pogardzie. Zdążacie ku przyszłości, w której Skarb Wolności zostanie wam odebrany. Zginajcie kolana na modlitwie. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Ja będę z wami. Nie lękajcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Nie odrywajcie się od Niego. Kiedy wszystko będzie wydawać się stracone, Potężna Ręka Boga zadziała na korzyść sprawiedliwych. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.09.2021; orędzie Maryi

Córko Moja, dziękuję, że uklęknęłaś. Proszę Moich umiłowanych synów [kapłanów], Mych apostołów, by modlili się za Kościół, ponieważ demon tka bardzo mocną sieć, w której z powodu kapłanów, biskupów i kardynałów, którzy nie mają więcej bojaźni Bożej, wywyższają to, co nie pochodzi z Nieba, podczas gdy ci, którzy są posłuszni Słowu [Bożemu] są oddalani od Mego domu. Módlcie się za Italię, za biedną Italię, którą opanował grzech i transhumanizm. Dzieci drogie, patrzcie na [te] zapowiedziane czasy, [już] są nad wami; ale na tych, którzy są wierni, zstąpi Duch Święty, ażeby byli chronieni, a w Schronieniu [lub: i osłaniani;] bądźcie zjednoczeni w pokoju. Teraz macie Moje błogosławieństwo: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 18.09.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, odwagi! Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary. Nie lękajcie się! To, co wam mówię, jest nie po to, żeby was przestraszyć, tylko żebyście mogli być przygotowani, by świadczyć o Miłości Mego Syna Jezusa w waszym życiu. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Wiedzcie, że Mój Pan przygotował dla was to, czego ludzkie oczy [jeszcze] nigdy nie widziały. Bóg jest bardzo blisko was. Nie wycofujcie się. Szukajcie sił w Sakramencie Spowiedzi i w Eucharystii. Wzmacniajcie się [lub: wzmocnijcie się], gdyż jedynie tak możecie zwyciężyć demona. Wy jesteście [własnością] Pana, i rzeczy tego świata nie są dla was. Ja was kocham i przyszłam z Nieba, by wam pomóc. Bądźcie łagodni i pokorni sercem. Nie zapominajcie: waszym celem zawsze ma być Niebo. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.09.2021; orędzie Maryi

(…) Moi umiłowani synowie (kapłani), módlcie się, abyście nie utracili darów, jakie zostały wam powierzone, przez nieposłuszeństwo Prawom Bożym. Dzieci Moje, próby, jakie przyjdą, będą dla was łaską i [będą] dla waszego oczyszczenia. Politycy będą jedni przeciw drugim, tak jak i brat przeciwko bratu. Módlcie się za Kościół.  (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.09.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie stójcie z założonymi rękami. Bóg się spieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Żyjecie w czasie wielkiej bitwy duchowej i tylko dzięki sile modlitwy możecie osiągnąć zwycięstwo. Nieprzyjaciele będą działali, by was powalić, lecz Ja będę z wami, umacniając wasze ręce, by wam pomóc wytrwać niezachwianie. Odwagi! Przyjmijcie Moje Wezwania i dawajcie wszędzie świadectwo, że należycie do Mego Syna Jezusa. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Bądźcie uważni. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 14.09.2021; orędzie Jezusa

Dzieci Moje, dziękuję, że jesteście tu obecni w dniu Podwyższenia Mego Krzyża. Nie skupiajcie wzroku tylko na Moim cierpieniu, patrząc na Mój Krzyż jako na coś smutnego, ale patrzcie na Niego nade wszystko jako na Odkupienie dla każdego z was. Bracia Moi, Kościół obecnie dryfuje [w złą stronę] z powodu grzechu i miłości do innych bożków. Oto w tym miejscu pobłogosławionym przez Mego Ojca będziecie mogli na nowo wznieść waszego ducha. Bracia Moi, wasza wiara i wasze serce czyni z was dzieci, w których Moje oczy znajdują sobie upodobanie, i to miejsce będzie jednym z wielu, w których [na nowo] założę [tj. zacznę odbudowywać] Mój Kościół. Apostazja we wnętrzu Mego Kościoła spowodowała, że się odeń oddaliliście z przyczyny obłudy i grzechu; przybądźcie tutaj, aby znaleźć ochłodę [w] miłości Boga, który zbawia, orzeźwia i pociesza. Dzieci Moje, nigdy się nie bójcie, ponieważ Ja tu jestem. Walczcie o prawdę i jednoczcie się; tylko tak będziecie zwycięzcami w miłości i w prawdziwym magisterium wiary. (...)

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 14.09.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, ludzkość wypije gorzki kielich cierpienia, ale się nie wycofujcie. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Miejcie odwagę. Mój Jezus idzie razem z wami. Dajcie Jemu swoje istnienie, a będziecie zdolni stawić czoła wszystkim przeszkodom, jakie przyjdą. Zwycięstwo sprawiedliwych nadejdzie, ale najpierw będziecie musieli ponieść ciężki krzyż. Proszę was usilnie, żebyście utrzymali zapalonym płomień waszej wiary. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Pan zadziała na korzyść sprawiedliwych. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Gdy będziecie czuć się słabi, wołajcie do Jezusa. W Nim jest wasza siła. [Idźcie] naprzód drogą, jaką wam wskazałam. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (…)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 10.09.2021; orędzie Maryi

Ukochane dzieci Mego Niepokalanego Serca: Błogosławię was jako Matka ludzkości.

Wzywam was do wyrzeczenia się grzechu i oddania się Mojemu Synowi.

Ludzkość uległa zepsuciu aż po oddanie się złu, temu złu, którego ludzkość nie chce się wyrzec. Demon was uwiódł, doprowadzając was do wzgardzenia Przykazaniami, Sakramentami i Uczynkami Miłosierdzia.

Me serce krwawi widząc stan tego pokolenia: oddanego żądzom ciała, dochodzącego aż do ohydnych wynaturzeń, którymi rozrywacie serce mego Syna i Moje serce.

Umiłowany Ludu Mego Syna:

Płaczę z powodu obojętności wobec Mego Syna… Płaczę z powodu obojętności na Jego Wezwania… Płaczę z powodu cierpienia tej ludzkości bez Wiary… Płaczę z powodu walki między narodami… Płaczę z powodu walki duchowej, w której znajduje się wielka część Moich dzieci…

Was, którzy słuchają Słowa [Mnie, waszej] Matki:

Wzywam, żebyście dalej byli wierni, żebyście żyli Wiarą w całym jej blasku, widząc w męczeństwie tryumf, który was upodabnia do Mego Syna.

 

Wielka machina zła zawłaszcza sobie to, co jest Mego Syna: człowieka, którego utrzymuje w [stanie] degradacji, aby w końcu uczynić was zależnymi od siebie. Tą machiną jest komunizm, który zdegradował człowieka w każdym aspekcie życia, wspierając przemoc, podział i wrogość. Podniósł się [on], aby uciskać ludzkość. Ból będzie silniejszy dla Moich dzieci; będą was doprowadzać do zaprzeczania Cudowi Eucharystycznemu, i będziecie mocno doświadczani.

Nie słabnijcie, dzieci, nie słabnijcie, bądźcie wciąż mocni w Wierze. Wiecie, że ból jest wynagrodzeniem, a ofiary nie idą na marne [dosł. nie gubią się].

Ludzkość przeszła od „przed” do „teraz”! Tego „teraz”, w którym zło rani Me Serce występując gwałtownie przeciwko Moim dzieciom.

 

Żywioły rozpętały swoją furię, która będzie wzrastać, aż ludzie będą się czuli otoczeni ze wszystkich stron [dosł. zagonieni do zagrody] i będą się chwiać w wierze. Człowiek jest tym, który obraził Mego Syna adorując fałszywych bogów.

 

Ten Pomiot zła [Antychryst] przybywa, by zniszczyć człowieka, by bluźnić Memu Synowi i Jego Kościołowi, by szkalować, by adorować siebie samego i narzucić [wszystkim] bożki, które wniesie do świątyń Mego Syna. Wydarzenia trwają dalej, Księżyc i Słońce oddziałują [dosł. interferują] doprowadzając do zmian geograficznych, a żywioły budzą się z większą siłą, zmieniając klimat Ziemi.

 

Nie macie się lękać, Niebo naprawdę jest z wami!

 

Zachowujcie Przykazania, nie ustawajcie w drodze, nie będziecie sami. Mój Syn da niektórym z Mych umiłowanych synów siłę duchową i Wiarę, abyście utrzymali się na drodze Mego Syna, nie zapominając, że z Wysoka zostanie posłany Anioł Pokoju, aby was pocieszył w chwili potrzeby i zachował Lud w wierności.

Musicie mieć pewność, że nie jesteście sami; plagi są każdego dnia bliższe i silniejsze.

Wzywam was do modlitwy [o to], aby bicz komunizmu został powstrzymany. Zapewniam was, że potem [ci, którzy wytrwają w] wierności dotrą do Domu Ojcowskiego, [który będzie czymś,] czego nigdy [jeszcze] nie doświadczyliście.

Błogosławię was, dzieci, Moją matczyną ochroną. Mym Niepokalanym Sercem was błogosławię i ochraniam. Mama Maryja

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 11.09.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci umiłowane, jakże liczne są Moje łzy, które spływają na tę ludzkość, która oddała się grzechowi. Módlcie się za Mój Kościół, który obecnie jest w ciemnościach, tych samych, które ogarną was, ale kto ma wiarę, ten nie będzie musiał się lękać. Ja, wasza Matka, umieszczam każdego z was we właściwym miejscu; musicie walczyć jako prawdziwi żołnierze; waszą główną bronią jest modlitwa i Różaniec Święty, najpotężniejsza broń przeciwko Szatanowi, który jest teraz dużo bardziej zagniewany, gdyż wie, że jego czas dobiega końca. Dzieci drogie, bądźcie zawsze blisko modlitwy, nigdy się od niej nie oddalajcie, ponieważ będzie ona jedyną rzeczą, jaką będziecie mieć w czasach, które właśnie nadchodzą. Dzieci Moje, róbcie zapasy jedzenia, bo głód jest u drzwi. Bądźcie zjednoczeni jak bracia i idźcie naprzód bez jakiejkolwiek obawy; kto jest blisko Pana, ten nie może dać sobie zranić [dosł. zadrapać] serca [=zaniepokoić się?] przez wszystko to, co ma nadejść, gdyż On zaspokoi wszystkie wasze potrzeby, jakiekolwiek by nie były. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.09.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Prawda Mojego Jezusa jest schodami, które zaprowadzą was do Nieba. Nie szukajcie dróg na skróty. W Bogu nie ma półprawdy. Jesteście ważni dla Pana, i On wiele od was oczekuje. Bądźcie uważni. Wielka burza duchowa się zbliża, i wielki statek [Kościoła] zostanie uderzony. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie unieść ciężar prób, które nadejdą. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Mego Syna Jezusa. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.09.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Tego, który jest waszym wszystkim. Nie traćcie nadziei! Mój Jezus was oczekuje z otwartymi ramionami. Pozwólcie, aby On przemienił wasze życie. Bądźcie posłuszni [jak uczniowie]. Jedynie cisi i pokorni sercem będą mogli kontemplować cuda Nieba. Mój Jezus czeka na wasze szczerze i odważne „Tak” na Jego wezwanie. Nie pozwólcie, by demon oderwał was od drogi prawdy. Nieprzyjaciele Boga będą prześladować Mi oddanych i ból będzie wielki dla Mych biednych dzieci. Nie lękajcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Módlcie się wiele przed krzyżem. Mój Jezus został wywyższony na krzyżu, by przyciągnąć was do Nieba. Radujcie się, gdyż wasze imiona już są zapisane w Niebie.(...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 8.09.2021; orędzie Maryi

(...)   Dzieci Moje, Ja dotykam Ziemi, by wnieść pokój w wasze serca i w wasze domy. Dzieci drogie, kochajcie Mojego Jezusa, który da wam tak wiele, o ile z waszej strony będzie całkowite zawierzenie Jemu, który z miłości umarł [za was] na krzyżu. (...)

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.09.2021; orędzia Maryi

Simona: Drogie dzieci, po raz kolejny przychodzę do was, by prosić was o modlitwę, lecz niestety są nieliczne te dzieci Moje, które Mnie słuchają i wprowadzają w czyn Moje rady. Dzieci Moje, nie sądźcie, że to Pan potrzebuje waszych modlitw; służą one wam, by umacniać waszą wiarę, by wam pomagać, aby robić tak, żebyście się nie oddalali, żebyście się nie zatracali [goniąc] za fałszem tego świata. Dzieci Moje, często znajdujecie czas na tyle rzeczy, na tyle waszych małych przyjemności, a coraz częściej nie macie już czasu dla Pana, na sakramenty, na modlitwę. Dzieci Moje, modlitwa jest potężną bronią przeciwko złu. Dzieci, Bóg Ojciec jest dobry i sprawiedliwy, widzi to, co macie w sercu i każdemu da to, na co zasługuje. (…)

 

Angela:  (…) Dzieci najukochańsze, jeśli tu jestem, to jest tak z niezmiernego miłosierdzia Bożego, jeśli tu jestem, to jest tak ponieważ was kocham i chcę was wszystkich zbawić. Dzieci Moje, także tego wieczoru proszę was o modlitwę za Mój umiłowany Kościół, o modlitwę za ten świat coraz bardziej uciskany przez siły zła. Dzieci Moje, proszę was o modlitwę, aby każdy z was był gotowy w chwili próby i bólu. Będziecie mieli bardzo ciężkie dni do przejścia, ale jeśli nie będziecie gotowi, to padniecie łupem księcia tego świata. Proszę was usilnie, słuchajcie Mnie. Dzieci, kiedy będziecie w próbie i w bólu, nie załamujcie się, chrońcie się w Moim Niepokalanym Sercu. Mama lekko odsunęła płaszcz, który Ją okrywał, i pokazała mi Swoje Serce. Popatrz, córko: Moje Serce bije z miłości dla każdego z was. Jestem tu, by was ocalić i sprawić, żebyście wszyscy weszli do Mego Niepokalanego Serca. Dzieci, proszę was usilnie, żebyście się nie bali w chwili próby. Dobro zawsze zwycięża zło; wy się módlcie i nie lękajcie. Dzieci Moje, proszę was usilnie, żebyście modlili się w sposób szczególny za Kościół, nie tylko za ten Powszechny, lecz także za Kościół lokalny. Módlcie się za Moich umiłowanych synów, módlcie się, żeby żaden nie został potępiony. Módlcie się i nie osądzajcie; sąd nie należy do was, lecz do Boga. Nie czyńcie się sędziami, lecz bądźcie pokorni i prości, bądźcie narzędziami w rękach Boga, nie ludzi. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 7.09.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, patrzcie na Krzyż i pocieszcie się. Dajcie Jezusowi wszelkie wasze boleści, ofiarujcie obrazy, jakie zostaną wam uczynione, ponieważ On przemieni je w łaskę. Dzieci Moje, prześladowanie, o jakim zawsze wam mówiłam będzie nade wszystko duchowe, bądźcie więc gotowi, gdyż boleści będą wielkie, większe niż możecie to sobie wyobrazić, ale Ja nigdy was nie opuszczę, i razem z Moimi Aniołami ochronimy was od wielkiego bólu. Proszę was jeszcze raz: nawróćcie się i zdecydujcie się na Boga, ponieważ czas się skończył. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 7.09.2021; orędzie Maryi

Kochane dzieci, przyjdą dni, w których wielu gorliwych w wierze będzie chodzić pełnych wątpliwości z powodu złych pasterzy. Nie pozwólcie, by płomień wiary zgasł w waszym wnętrzu. Ufajcie Jezusowi. Wierzcie w Niego i przyjmujcie Jego Nauki. Jeśli wielu wybranych, by bronić prawdy będzie wam wskazywać inne drogi, pozostańcie z naukami prawdziwego Magisterium Kościoła Mego Jezusa. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boga w was będzie wieczna. Spowiedź, Eucharystia, Pismo Święte, Różaniec Święty, poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu i wierność prawdziwemu Magisterium Kościoła: oto oręż waszego zwycięstwa. Naprzód, bez lęku! (...).

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.09.2021; orędzie Maryi Królowej Pokoju

Kochane dzieci, ludzie będą zaskoczeni działaniem złych pasterzy, którzy zaprzeczą wielkim prawdom wiary. Cokolwiek się wydarzy, nie pozwólcie, aby demon wciągnął was w otchłań fałszywych doktryn. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu służyć. Nie traćcie nadziei. Mój Jezus jest u waszego boku. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób, ale ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, otrzymają wielką nagrodę. Szukajcie sił w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Słuchajcie Mnie. Nie zniechęcajcie się. Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa.(...)

  

Enoch (Kolumbia), 1.09.2021; orędzie Maryi Uświęcicielki

(...) Zbierzcie się wokół waszej Matki i wspólnie odmawiajmy Mój Różaniec Święty, błagając Ojca Niebieskiego o zbawienie grzeszników całego świata. Dzieci, grzechy i złość tej ludzkości tych czasów ostatecznych sprawia, że Niebo płacze. Tysiące dusz codziennie się potępia z powodu oddalenia od Boga i z powodu modernizmu tego świata, który do cna niszczy wiarę i bojaźń Bożą.

Światowe zmartwienia, wysiłki i pośpiech oraz żądza posiadania pochłaniają ludzkość; brak modlitwy, niespełnianie Bożych przykazań, pycha, materializm, brak miłości i desperackie poszukiwanie bożka-pieniądza doprowadzają ludzi tych czasów ostatecznych do zagubienia wartości moralnych, społecznych i duchowych. Duch Pański zostaje zastąpiony światowymi bożkami. Wiele domów i rodzin dziś dryfuje z prądem z powodu braku zaangażowania wielu ojców na rzecz Boga i swoich dzieci. Moje maleństwa zatracają się z powodu modernizmu i z powodu bożka technologii, który kradnie przestrzenie modlitwy i rozmowy w domach; ogromna większość pasterzy domów [tj. ojców rodzin] dziś bardziej zajmuje się zaspokajaniem potrzeb materialnych swoich dzieci i swoich domów, niż dawaniem miłości; zaniedbują kierowanie i edukowanie moralne i duchowe swoich rodzin, by chodzić szukać bożka-pieniądza. Da się policzyć [na palcach] domy i rodziny, w których się modli i rozmawia, w których znajduje się czas, by posłuchać dzieci i poznać ich potrzeby i zmartwienia. Przykazania Bożego Prawa są dziś sprawą zapomnianą w sercach wielu rodzin; codziennie są łamane, ponieważ w domach ojcowie rodzin zapomnieli nimi ewangelizować. Nie zapominajcie, że dekadencja społeczeństw ma jako swoje źródło rodzinę, ponieważ to rodzina jest pierwszą społecznością stworzoną przez Boga, z której rodzą się pozostałe społeczności.

Nie wiecie, jaki smutek odczuwam, Moje maleństwa, widząc zniszczenie wielu rodzin z powodu braku Boga w wielu domach i z powodu braku miłości i zaangażowania tylu ojców rodzin względem ich dzieci. Mój przeciwnik wraz ze swymi duchami podziału, odrzucenia i braku miłości niszczy wiele domów; dom, w którym Duch Boży został zastąpiony bożkami tego świata, jest domem, który zniszczy Mój przeciwnik. Mówię wam, Moje maleństwa: dom, w którym się nie modli ani się nie poświęca Naszym Dwóm Sercom [Jezusa i Maryi] będzie domem, który się zatraci, gdy rozpętają się dni Wielkiego Ucisku.

Pasterze domów, [to] wy jesteście odpowiedzialni przed Bogiem za zatracenie się waszych domów! Na co czekacie, by prawidłowo ustawić kurs waszych rodzin? Zacznijcie na nowo wpajać i wypełniać Boże Przykazania; wyznaczcie przestrzeń na rozmowę i modlitwę w waszych domach; poświęćcie je Naszym Dwóm Sercom i nie zaniedbujcie odmawiania Mojego Świętego Różańca, ażeby Duch Pański na nowo w nich zamieszkał! Pamiętajcie: zaczynają się dni Bożej Sprawiedliwości, i jeśli w waszych domach nie ma Boga, to duch zły zapanuje nad wami i waszymi rodzinami, i nie będzie już [można] się cofnąć. Niech Pokój Mego Pana zawsze wam towarzyszy, a Moja Matczyna Ochrona niech was uwolni od wszelkiego zła. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka. Dajcie, dzieci, całemu światu poznać te orędzia zbawienia i Moje 7 Zdrowaś Maryjo.

 

 

Medjugorje, 4. 09.2021; Orędzie Maryi dla Ivana

Drogie dzieci, zapraszam wszystkich w szczególności do modlitwy w moich intencjach ponieważ ja poprzez wasze modlitwy i przez was mogę powstrzymać projekty szatana, które z każdym dniem coraz bardziej oddalają was od Boga, postawił się przed Bogiem i chce zniszczyć wszystko, co piękne na świecie.(…)  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 04.09.2021; orędzie Maryi Królowej Pokoju

 

Kochane dzieci, nie lękajcie się. Ja was kocham i jestem z wami. Zdążacie ku bolesnej przyszłości, ale ci, którzy są z Panem, niczego nie muszą się lękać. Żyjecie w czasie boleści. Zdążacie ku wielkiemu rozbiciu się w wierze i tylko nieliczni wytrwają w prawdzie. Dajcie Mi swe dłonie. Ja chcę wam pomóc, ale to od was zależy, co zrobię. Nie chcę was zmuszać. Bądźcie posłuszni i przyjmijcie Wolę Bożą dla waszego życia. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Szukajcie sił w modlitwie, w słuchaniu słów Mojego Jezusa i w Eucharystii. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Odwagi! Wasze zwycięstwo jest w Panu. [Idźcie] naprzód z radością! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.09.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje ukochane, dziś Mój Syn jest z wami, umierający [3 września był piątek – przyp. tłum.], lecz pełen miłości do wszystkich. Dzieci Moje, wielu prosi o znaki, ale jakich znaków chcecie, skoro z ust niektórych wychodzi dym, a nie słowo Boże; do tego prosicie i prosicie, nigdy nie dziękując za to wszystko, co [już] macie. Módlcie się za Kościół, który smakuje [już] swoje męczeństwo; módlcie się, dzieci Moje, ponieważ świat okrywają ciemności, a wy macie dawać się poznać jako jaśniejące światła [por. Flp 2, 15], idąc naprzód w prawdzie Bożego Słowa. Dzieci Moje, nie jesteście w czasie, w którym pozwalałoby się wam zatracać się w błahostkach i lekkomyślności, ponieważ Syn Człowieczy ma [już wkrótce] być z wami. Proszę was, żebyście nieśli swój krzyż z miłością dla oczyszczenia [was] na Ziemi; jeśli będziecie go nieść z radością, otrzymacie wielkie nagrody, ale jeśli będziecie go nieść z rozpaczą, nie zdołacie doświadczyć obiecanej radości. Módlcie się z powodu wulkanów. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 31.08.2021; orędzie Maryi

Dzieci Moje, dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci Moje, płaczę, ponieważ wiem, na spotkanie jakiego bólu idziecie; wszystko to zostało zapowiedziane, ale wy tracicie czas na rzeczy tego świata. Czyż Mój Syn Jezus nie pozostawił wam słowa: Proście, a będzie wam dane? Dzieci Moje, pozostańcie wierne Słowu Mego Pana, a On udzieli wam obficie miłosierdzia i opatrzności. Dzieci Mego Serca, nie uzgadniajcie swojego życia z tym, co wam mówi świat; nie uciekajcie od Tego, który zapewnia wam ochronę, ponieważ tylko Mój Jezus ochrania, wspiera, pomaga wam i was kocha. Trwajcie dalej w prawdziwym Magisterium wiary i nie dajcie się zwieść. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 31.08.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Idziecie ku krwawej przyszłości. Ja przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Słuchajcie Mnie. Powróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Kiedy jesteście oderwani [od Boga], stajecie się łatwym łupem dla demona. Ludzkość idzie ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Brak miłości do prawdy doprowadzi Moje biedne dzieci do wielkiej ślepoty duchowej. Odwagi! Oto czas boleści. Nie wycofujcie się! Mój Jezus jest z wami. Cokolwiek się wydarzy, nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 29.08.2021., orędzie Maryi, Królowej i Matki Czasów Ostatecznych

Umiłowane dzieci: Błogosławię was jako Królowa i Matka Czasów Ostatecznych. (...)

Umiłowane dzieci, to pokolenie musi się przygotować, musi być katechizowane, aby się nie zatraciło. Już działa zły Syn Zatracenia [Antychryst], nie wysyła [już] swoich sług, jak w przeszłości, lecz to on [sam] angażuje się, by rozprzestrzeniać swoje macki nad zdezorientowaną i szalejącą ludzkością. To [właśnie] to pokolenie przeżywa chwile bólu, kiedy na waszych oczach się dokonuje: „Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10, 21-22)”. Dzieci, jest w tym momencie brak zaufania w domach, w miejscach pracy, między rodzinami; to się dzieje bez żadnego powodu i będzie coraz bardziej wyraźne. [!!!] Ludzkość kieruje się w stronę [punktu], w którym pozostawią was bez wolności, bez [możliwości] poruszania się, bez własnego myślenia, i ludzie zgodzą się na wszystko, żeby przeżyć. Jako Matka zapraszam was do trwania [fizycznie] tam, gdzie każdy z was się znajduje; jedynie ci, którzy żyją blisko wybrzeży muszą wycofać się od wybrzeży [w głąb lądu]. Morza wtargną na ląd, a niektóre z nich ukrywają w swoim wnętrzu podwodne góry, które w pewnym momencie wyjdą na powierzchnię.

 

Niewielka jest liczba dusz, które idą tak, jak Niebo wskazało. Moje dzieci są raz po raz poddawane próbie; daje się wam nowe powody, okryte fałszem, żebyście się potępili. Będziecie cierpieć w europejskiej zimie.

 

Umiłowane dzieci, daję wam: Moje Serce, żebyście się nie lękali… Moje Ręce, żebyście się nie zagubili [nie zatracili]… Moje Stopy, by was poprowadzić… Moje Oczy, żebyście żyli wybaczając i widząc Mego Syna w waszych braciach… Mój Język, żebyście się modlili i błagali o nawrócenie.

 

Odmawiajcie Różaniec Święty nie ustając, czyńcie dobro bez chwili spoczynku. Jest konieczne, abyście poświęcili się Memu Sercu, aby wstawiało się za wami. To pilne, żebyście poświęcili się Memu Sercu, nie zwlekajcie. Przygotujcie [akty] poświęcenia się na miesiąc wrzesień, przed miesiącem poświęconym Różańcowi Świętemu; to konieczne dla dobra waszych dusz. Zwróćcie uwagę: tracicie Wiarę i to doprowadza was do bycia łupem Demona. Bądźcie prości i pokorni sercem, abym mogła wam pomóc. To nie czas na to, żeby interesować się [i zajmować] sprawami innymi niż wzrastanie w duchu.

Odmawiajcie Różaniec Święty; to modlitwa, której Demon nie lubi słuchać, i oddalacie go modląc się, o ile jesteście w Stanie Łaski.

Błogosławię wszystkich was, którzy czytacie to Moje wezwanie i wprowadzacie je w czyn. Ten czas jest pilny. Mama Maryja

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Nasza Królowa i Matka powiedziała mi o konieczności, żebyśmy wszyscy pojednali się z Bogiem. [Następnie] dała mi zobaczyć miliony ludzi odmawiających Różaniec Święty, i powiedziała do mnie: Spójrz, ile dzieci Mego Syna się modli. Ja jej odpowiedziałam: Tak, Mamusiu, tak jest. Potem rzekła do mnie: Popatrz uważnie. I kiedy odmawiali Różaniec Święty zobaczyłam, jak większość tych, co się modlili wycofała się z modlitwy, i zostało niewielu. I nasza Matka powiedziała do mnie: Taki jest Lud Mego Syna, nie jest przekonany ani nawrócony, dlatego sprawy Domu Ojcowskiego ich męczą. Mówi mi nasza Matka: Spójrz na piekielnego smoka. I ujrzałam mężczyznę, względnie młodego, dobrze ubranego, który przechodził przez miejsca święte, tak, że nawet w tych miejscach ci, którzy go widzieli, wykonywali ku niemu gest szacunku. Zapytałam naszej Matki: Kto to jest ten człowiek? I mówi mi: To Syn Zatracenia [Antychryst]. On się Mnie lęka, dlatego przyzywajcie Przenajdroższej Krwi Mego Boskiego Syna oraz wzywajcie Mnie [modlitwą] „Witaj, Maryjo, bez grzechu poczęta…”. I nasza Najświętsza Matka pobłogosławiła całą ludzkość błogosławiąc Ziemię. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 28.08.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, czuję wasz strach i wasze cierpienie, ale czyż w Piśmie Świętym nie zostało już wszystko przepowiedziane? Dzieci Moje, Jezus przygotowywał was już od [dłuższego] czasu, a jednak wy, którzy nie byliście mocni w wierze, teraz się boicie. Pamiętajcie zawsze, że Ja wezwałam każdego z was pojedyńczo, i przygotowuję [właśnie] Mój lud, aby wiele Moich dzieci utworzyło rodziny, z matkami, ojcami i braćmi. Prześladowanie będzie wielkie, nade wszystko kiedy kościoły będą niszczone przez istoty nieczyste, ale bądźcie zjednoczeni, ponieważ Ja was ochronię. Obecnie grzech jest wielki, ale tak wielki, że tylko modlitwa i zawierzenie zdołają was ocalić. Teraz zostawiam was z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 28.08.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Otwórzcie serca na Wezwanie Pana. Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Dajcie Mi wasze dłonie, a Ja zaprowadzę was do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary. Fałszywi prorocy będą działać i wszędzie będą rozsiewać niezgodę. Proszę was usilnie, abyście utrzymywali zapalonym płomień waszej wiary. Nie pozwólcie, żeby demon was zniewolił. W tych trudnych czasach waszym orężem obronnym jest prawda. Nie zniechęcajcie się. Ja was kocham i zawsze będę u waszego boku. Kiedy zdarzy wam się upaść, wzywajcie Jezusa. W Nim jest wasze zwycięstwo. Naprzód bez lęku! (...)

 

 

Enoch (Kolumbia), 26.08.2021; orędzie Jezusa Miłosiernego

 

Umiłowane dzieci, niech Mój Pokój i Miłosierdzie zawsze wam towarzyszą.

Dzieci Moje, jesteście w czasach oczyszczenia; trwajcie uważni i czujni, gdyż siły zła osaczają was [lub: zastawiają na was pułapki] w każdej chwili. Nie obniżajcie gardy modlitwy i bądźcie zawsze w Bożej łasce, abyście mogli stoczyć dobrą bitwę. Umartwiajcie wasze ciało, duszę i ducha modlitwą, postem i pokutą, abyście mogli odpierać płonące strzały, które [złe] duchy [atakujące] umysł posyłają w waszym [kierunku], by zagrabić wam Mój Pokój.

 

Skarćcie każdą płonącą strzałę Złego [por. Ef 6, 16], która dociera do waszego umysłu, aby się ona nie wzmacniała i nie zadręczała was, i nie kradła wam pokoju ducha [lub: Ducha (Świętego)]. Na nowo wam mówię: wszelką myśl, pojmaną, doprowadzajcie do posłuszeństwa Chrystusowi (por. 2 Kor 10, 5), ażebyście mogli zniszczyć pułapki i płonące strzały duchów zła. Uciekajcie się do promieni Mego Miłosierdzia, a gdy atak będzie bardzo silny, mówcie: „Jezu, ufam Tobie”. Potęga Mego Miłosierdzia, zjednoczona z waszą wiarą i zaufaniem we Mnie uwolni was od wszelkiego zła.

 

Moi umiłowani, Ja jestem wasz Jezus Miłosierny, i czekam, jak żebrak miłości, abyście uciekli się do Mnie; odmawiajcie z wiarą Moją Koronkę, a zapewniam was, że wszystko, o co w Moje Imię poprosicie Ojca, tego On wam udzieli, o ile tylko będzie to dla waszego dobra i dla zbawienia waszej duszy. Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; wołajcie, a zostanie wam otworzone. Ponieważ kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto woła, temu się otwiera (por. Mt 7, 7-8). Proście z wiarą i [będąc] w Bożej Łasce, i, jeśli jesteście wytrwali w modlitwie w Bożej Woli, wszystko zostanie wam udzielone. Pamiętajcie: wiara, wytrwałość i zaufanie Bogu są kluczami, które otwierają bramy Miłosierdzia. Nie zapominajcie o tym.

 

Dzieci Moje, wylewam Moje Miłosierdzie obficie na ludzkość, szczególnie na tych, którzy Mnie nie znają albo przez grzech są oddaleni ode Mnie. Za każdym razem, gdy Moje drogie dzieci odmawiają Moją koronkę z wiarą i w Bożej łasce, strumień Mego Miłosierdzia okrywa całą ludzkość. Proszę was, Moi czciciele Mego Miłosierdzia, ażebyście towarzyszyli Mi odmawiając Moją Koronkę o 3.00 nad ranem, aby źródło Mojego Miłosierdzia i jego Promienie Światła zniszczyły w tej świętej godzinie modlitwy, zaklęcia, wezwania, złorzeczenia, czarne msze i inne ryty satanistyczne, które wykonują słudzy zła o poranku, aby przyzywać złe duchy i by poświęcać księciu ciemności stworzenie i ogromną większość ludzkości oddaloną ode Mnie.

 

Ukochane dzieci, bardzo szanuję waszą wolną wolę, ale jeśli Mnie poprosicie, żeby wasz Anioł Stróż budził was o 3.00 rano, by razem odmówić Moją Koronkę do Miłosierdzia, będę wam za to wdzięczny i napełnię obfitymi błogosławieństwami dla was i dla waszych rodzin. Mówię wam: każdy, kto jest czicielem Mojej Koronki do Miłosierdzia, i kto ją będzie odmawiać rozszerzając ją na swoich bliskich i na cały świat, temu zapewniam radość życia wiecznego. Moje Nieskończone Miłosierdzie zachowa [dosł. uwolni; por. modlitwa fatimska „O mój Jezu…”] od wiecznego ognia tych wszystkich grzeszników, którzy będą okryci odmawianiem Mojej Koronki o świętych godzinach 3.00 i 15.00. Towarzyszcie Mi więc, Moi mali, w godzinach Mego Miłosierdzia, odmawiając z wiarą Moją Koronkę, aby Moje miłosierne Promienie okryły was, waszych bliskich, i cały świat.

 

Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój daję wam.

Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, bliskie jest bowiem Królestwo Boże.

Wasz Jezus, Nieskończenie Miłosierny.

Dajcie, dzieci Moje, poznać całej ludzkości te orędzia zbawienia.

 

Komentarz: Wiara połączona z ufnością, wytrwałość i pokorne poddanie się Bożej Woli to warunki spełnionej modlitwy prośby. Gdy nie jesteśmy w stanie Łaski Uświęcającej, modlitwa, owszem, również działa, jednak nie tak mocno i nie z takim pożytkiem dla naszej duszy jak wtedy, gdy w tym stanie łaski jesteśmy...

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 26.08.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, idziecie ku przyszłości [pełnej] wielkiego nieporządku duchowego. Proszę was usilnie, abyście wytrwali w wierności Memu Synowi Jezusowi. Przyjmijcie lekcje przeszłości, gdyż będą one światłem, by oświetlić waszą drogę do Nieba. Nie odrywajcie się od modlitwy. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie zwyciężyć wroga. Ja przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Słuchajcie Mnie. Wy jesteście drogocenni dla Pana, i On czeka na wasze szczere i odważne „Tak”. [Idźcie] naprzód drogą, jaką wam wskazałam. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Nieprzyjaciele będą szerzyć [dosł. rzucą, będą miotać] wątpliwości na temat wielu prawd wiary. Bądźcie uważni. We wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. (...)

 

 Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.08.2021., orędzia Maryi

  Dzieci Moje, jestem tu, bo was kocham, jestem tu, ponieważ Moim największym pragnieniem jest was wszystkich zbawić [ocalić]. Dzieci Moje, także i dzisiaj proszę was o modlitwę, o modlitwę za ten świat, coraz bardziej [będący] w szponach sił zła i [przez nie] otoczony [okryty]. Dzieci, jestem smutna, jestem smutna z powodu tego wszystkiego, co dzieje się na świecie; dzieci Moje, proszę was usilnie, żebyście nie kazali Mi dłużej czekać, odpowiedzcie waszym „Tak”, „Tak” wypowiedzianym sercem. Dzieci, Mój Syn Jezus umarł na Krzyżu za każdego z was, umarł dla waszego zbawienia, umarł z miłości… (westchnienie i pauza). Tak, z miłości. Dzieci, jeśli będziecie patrzeć na Krzyż tylko oczami [ciała], nie będziecie mogli odczuć całej miłości, jaką Jezus ma dla was. Dzieci Moje, Krzyż ma być kochany, przyjmijcie [dosł. też „obejmijcie”] Krzyż; jeśli będziecie spoglądać na Krzyż oczami serca, to poczujecie i zobaczycie Ciało Mego Syna, które wam mówi: „Kocham was”. Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie: nawróćcie się, zanim będzie za późno, nie każcie Mi dłużej czekać. Jestem tu, wyciągam ku wam ręce: „Pochwyćcie je, a Ja umieszczę was wszystkich w Moim Niepokalanym Sercu”. (...)

 

Orędzie Królowej Pokoju z Medziugorje, 25 sierpnia 2021 r.

Drogie dzieci! Dzieci, z radością wzywam wszystkich was, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie, bądźcie radością i pokojem. Swoim życiem [dawajcie] świadectwo Nieba, które wam niosę. Dzieci, to jest czas, abyście byli odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść. Nie zapominajcie: jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem, aby dał wam swój pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 24.08.2021; orędzie Maryi

Córko Moja, dziękuję, że przyjęłaś Mnie w swym sercu. Przychodzę do ciebie, by raz jeszcze przestrzec twych braci, żeby byli zjednoczeni [lub: by trwali w jedności].

Czasy, które nadejdą, będą gorsze od tych [obecnych], katastrofy, których będziecie świadkami, uczynią wam wiele zła.  Ja płaczę, ponieważ widzę to wszystko, widzę także, jak grzech rozprzestrzenia się po świecie; obecnie nie ma już sumienia, nie ma już wzajemnego szacunku, jesteście zdezorientowani i przestraszeni, męczycie się i rozpaczacie nie pojmując, że [to] Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem.

Nie wszystkie rzeczy zostały wam objawione, powoli, stopniowo, kiedy będziecie silni i zdolni zdać sobie z tego sprawę, będziecie poznawać inne rzeczy. Córko Moja, musisz powiedzieć twoim braciom, by nie porzucali Wiary, lecz aby się jej [mocno] uchwycili; musicie przebaczać sobie nawzajem, ponieważ gdy przyjdzie czas, będziecie musieli być gotowi. Wkrótce czasy dojrzeją na przyjście [dosł. ingres] Antychrysta; będzie to człowiek bardzo blisko Kościoła, będzie mediatorem pokoju podczas wojny, i wtedy poznacie, że nie możecie nigdy patrzeć mu w oczy; nie dajcie się zwieść przez jego kochający i czuły sposób bycia. Córko Moja, wszystko to potrwa niewiele, stąd bądźcie silni i bądźcie zapalonymi światłami dla świata; wspólnotowa modlitwa będzie wam pomagać, nie izolujcie się, ale bądźcie zawsze we wspólnocie z waszymi braćmi. Módlcie się dużo za Kościół, i za Włochy, ponieważ będzie [tam] prześladowanie chrześcijan, i za Amerykę, która odwróciła się od Boga, rozszerzając i kochając grzech. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 24.08.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Mój Jezus was kocha i was wzywa. Otwórzcie serca na Jego Wezwanie do świętości. Oto czas łaski dla waszego życia. Przyjdzie dzień, w którym wielu będzie żałować za życie przeżyte bez Łaski Mojego Jezusa, ale będzie za późno. Zawsze pamiętajcie: To w tym życiu, nie w następnym, musicie pokazać, że należycie do Mego Syna Jezusa. Nie traćcie okazji, jaką Mój Pan wam oferuje! Módlcie się wiele przed krzyżem i błagajcie o Miłosierdzie Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Szukajcie sił w Eucharystii, a będziecie wielcy w Wierze. Odwagi! Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.08.2021; orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, to są czasy przepowiedziane i wy zostaliście wybrani jako świadkowie. Wkrótce wszędzie usłyszycie i ujrzycie wojny, trzęsienia ziemi będą następować jeden po drugim aż przyjdzie to najgorsze. Dzieci Moje, miejcie wiarę, módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, tylko tak zdołacie się ochronić; obecnie to, co nadejdzie, nie będzie już mogło zostać złagodzone, ale wy niczego nie musicie się bać, kochajcie Boga, kontynuujcie wieczerniki modlitewne powierzając się jedynie Jemu i Jego Nieskończonemu Miłosierdziu. Nie wycofujcie się, ale idźcie naprzód z siłą jedynej prawdy. Proszę was, dzieci: każdego dnia poświęcajcie się Mnie, waszej Matce, a Ja okryję was Mym płaszczem, by zawsze was chronić. Nigdy się nie bójcie. Módlcie się za Kościół, ponieważ szerzy się zamęt. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 21.08.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, wierzcie mocno w Moc Bożą. Nie ma nic straconego. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Wolę Bożą dla waszego życia. Nie żyjcie oderwani od prawdy. Mój Syn Jezus jest Prawdą Absolutną Ojca. Słuchajcie Go. Przyjmijcie Jego Ewangelię i dawajcie wszędzie świadectwo waszej wiary. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Ludzie terroru będą działać. Wszędzie będziecie widzieć straszne rzeczy. Wzywajcie Jezusa. Ufajcie Jemu, a będziecie zwycięscy. Szukajcie sił w Eucharystii, i wytrwajcie w wierności naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Naprzód bez lęku!   

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 17.08.202; orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, widzę, że nie jesteście jeszcze gotowi, ale proszę was, żebyście już nie odkładali na później tego, co możecie zrobić teraz, nie macie już tyle czasu; uporządkujcie swoje sprawy jak najszybciej, nade wszystko to, co niepokoi wam serce; wyspowiadajcie się dobrze, podążajcie za prawdziwym Magisterium Kościoła, nawróćcie się szybko, bo nie ma już więcej czasu, myślcie więcej o swoim życiu duchowym. Dzieci Moje, powoli daje się słyszeć szczęk oręża wojennego; lecz czyż nie rozumiecie, że świat, jaki znacie, nie będzie już istnieć? Mój Syn Jezus przybędzie w [Swej] sprawiedliwości, ta ludzkość nie uwalnia się od grzechu, i teraz proszę was: dzieci, bądźcie uważne: drogą, którą macie obrać, jest droga dobra; a jeśli pytacie, jaka to jest, to Ja wam mówię, żebyście żyli według Ewangelii i 10 Przykazań, a ten, kto nie będzie się bać i będzie wzmacniać swoją wiarę, będzie miał łaski w obfitości; stąd proszę was, żebyście pozostawali w Miłości Boga. (…)

Komentarz: Maryja, jako dobra Matka, wzywa nas dziś do tego, żebyśmy zaczęli na poważnie przygotowywać się do tego, co ma nadejść już w najbliższej przyszłości, przede wszystkim w wymiarze duchowym poprzez dobrą spowiedź i zaznajomienie się z nauką Kościoła (podaną np w Katechizmie Kościoła Katolickiego), żebyśmy nie dali się oszukać fałszywemu kościołowi. Jest już bardzo blisko wyznaczony przez Boga czas, kiedy to dopuści na nas dużą część konsekwencji naszych grzesznych wyborów, wskutek czego będą miały miejsce liczne kataklizmy, wojny, prześladowania, schizma itp (por. Sekret Fatimski). Dlatego tak ważne jest, żebyśmy uporządkowali swoje życie już teraz, przyglądając się sobie i swojemu życiu w zwierciadle Ewangelii i Dziesięciu Przykazań, zawczasu usuwając to, co do tego wzoru nie pasuje. Niebo nie oczekuje od nas nic nadzwyczajnego czy ponad nasze siły; chodzi tylko o te podstawy, do spełniania których wszyscy jesteśmy zobowiązani jako ludzie, a szczególnie jako wyznawcy i naśladowcy Chrystusa. A jeśli nawet samo spełnianie przykazań wydaje nam się być ponad nasze siły, to przecież Bóg obiecuje nam swoją pomoc: wystarczy, że będziemy prosić o nią w pokorze, ufności, z wiarą i wytrwałością, a otrzymamy wszystkie łaski niezbędne do życia według Prawa Bożego, które jest przecież samą miłością, i które dopiero, paradoksalnie, czyni człowieka prawdziwie wolnym. Trwajmy więc w Miłości Boga, a jeśli się od niej oddaliliśmy, to jak najszybciej powróćmy, dopóki mamy jeszcze czas; wtedy i tylko wtedy będziemy z Bogiem na wieki, wciąż coraz bardziej i bardziej doświadczając Jego Nieskończonej i Niewyczerpanej Miłości.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 17.08.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie wierni Memu Synowi Jezusowi. On czeka na wasze „Tak”, szczere i odważne. Kościół jest Winnicą Mojego Jezusa. On powierzył Swą Winnicę zarządcom, a ci muszą być wierni powierzonej im misji. Jeśli zarządcy wyrzucają precz nasiona powierzone im przez ich Pana, On pewnego dnia powróci i zażąda zdania sprawy. Wy, zarządcy Winnicy Pana, pracujcie, by wydać wiele owoców. Jeśli nie będziecie wierni, On odbierze wam zarząd i On sam będzie się troszczył o Swoją Winnicę. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Źli zarządcy rzucają chwast, aby zadusić dobre ziarno. Bądźcie uważni. Miłujcie prawdę i jej brońcie. Mój Jezus wiele od was oczekuje. Nie wycofujcie się. Kto jest z Panem, ten nigdy nie zostanie pokonany. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. [Idźcie] naprzód drogą, jaką wam wskazałam! (…)

 

Orędzie Boga Ojca przekazane przez Enoch (Kolumbia), 16.08.2021

Niech Mój Pokój będzie z wami, Ludu Mój, dziedzictwo Moje.

Dzieci Moje, furia przyrody zaczęła się budzić, wiele miejsc na Ziemi zniknie z powodu przemiany stworzenia. Kiedy wulkany zaczną wybuchać jeden po drugim, nie będzie żadnego miejsca na Ziemi, które by przestało się poruszać; regiony przybrzeżne będą najbardziej dotknięte przez przebudzenie się wulkanów i ruchy skorupy ziemskiej. Smok wielkiego kraju na północy [Yellowstone w USA] jest bliski erupcji, a gdy ten się przebudzi, podążą za nim jak w łańcuchu inne smoki ognia. Biada ci, Babilonio tych czasów ostatecznych, ponieważ jeśli się nie nawrócisz i nie powrócisz do Mnie skruszona, wówczas ogień, który wytryśnie z wnętrzności twojego żółtego smoka [ang. „Yellowstone” – „żółty kamień”] okryje cię żałobą! Bardzo szybko ogień z nieba i ogień z wnętrzności Ziemi oczyści Moje stworzenie i Moje stworzenia, i znikną narody bezbożne.

 

Zaczynają się dni Mej Sprawiedliwości i nie ma już powrotu; pośrodku boleści i ucisku przyjdzie Moje Ostrzeżenie, które was obudzi i uświadomi wam, że jedyną drogą, jaką macie iść, jest droga zbawienia waszej duszy. Na nowo mówię wam, Ludu Mój: zachowajcie spokój w dniach oczyszczenia; módlcie się i uwielbiajcie Chwałę Bożą, aby wszystkie wydarzenia, jakie na was przyjdą, były dla was łatwiejsze do zniesienia, i abyście mogli znieść wasze oczyszczenie nie tracąc głowy.

 

Narody bezbożne, jeśli się nie nawrócicie przed Ostrzeżeniem, poznacie surowość Mej Sprawiedliwości! Narody, w których codziennie łamie się Moje Przykazania, w których ustanowiono prawa przeciwne naturze, w których przelano krew Moich Niewiniątek [aborcja], w których króluje zło, niesprawiedliwość, a grzech zapuścił korzenie; mówię wam: Wasze dni są policzone, zważone i zmierzone; jeśli się nie odwrócicie ze skruchą od waszych ohydnych czynów, to sprawię, że znikniecie w ogniu Mej Sprawiedliwości, i nie pozostanie żadne wspomnienie o was, o grzeszne narody! Trwa [już] odliczanie do [końca] czasu waszego istnienia.

Wyjdźcie, wyjdźcie, Ludu Mój, z narodów bezbożnych [por. Ap 18, 4-8], bo już postanowiłem ich karę! Ruina i proch, oto co z nich pozostanie; ich ziemia pozostanie jałowa, nikt nie powróci, by na niej zamieszkać, ni żadne ziele tam nie wyrośnie. To czas, Ludu Mój, w którym musicie opuścić te narody, a wy, którzy jesteście cudzoziemcami, musicie powrócić do miejsc waszego pochodzenia. Ostrzegam was z wyprzedzeniem, aby tak, jak uczynił Lot ze swoją rodziną, tak wy również żebyście porzucili te bezbożne narody, ponieważ Anioł Mej Boskiej Sprawiedliwości uderzy ich swoim mieczem ognistym.

Czas Mego Miłosierdzia jest już w swoich ostatnich tysięcznych częściach; biegnijcie, biegnijcie, grzesznicy, by uporządkować wasze rachunki, nim wyczerpią się Moje dni Miłosierdzia; ponieważ nadchodzą dni Mej Sprawiedliwości, i [wówczas] już was nie wysłucham!

Pozostańcie w Mym Pokoju, Ludu Mój, dziedzictwo Moje. Wasz Ojciec, Jahwe, Pan Narodów. Dajcie poznać Moje orędzia zbawienia po wszystkich krańcach Ziemi, Ludu Mój.   

 

Enoch (Kolumbia), 10.08.2021; orędzie Maryi

Dzieci Mego Serca, niech Pokój Mego Pana będzie z wami wszystkimi, i niech Moja Miłość i matczyna opieka zawsze wam towarzyszą.

Mój Zastępie Maryjny, zbliżają się dni, w których uczcicie swoim świadectwem Chwałę Bożą. Czas Wielkiej Ewangelizacji ma przyjść [niebawem]; Duch Boży będzie wam towarzyszył i wami pokieruje, tak jak to zrobił z uczniami Mego Syna i z Kościołem pierwszych chrześcijan. Dzieci, wy jesteście uczniami Mego Syna, tych ostatnich czasów; dziś wzywam was, żebyście się zgromadzili wokół Mych wieczerników lub sanktuariów, i w ten sposób żebyście mogli otrzymać wylanie się Ducha Świętego, który ochrzci was swoim ogniem, abyście mogli głosić wszystkim narodom Ewangelię Mego Syna bez lęku.

 

Poświęćcie się Ojcu Niebieskiemu i Świętemu Duchowi Bożemu, abyście przez Jego łaskę i miłosierdzie zostali przemienieni w mężnych wojowników, którzy będą ogłaszać narodom tryumfalny powrót Mego Syna. Nieście więc, Moje umiłowane dzieci, Światło, Mądrość, Miłość i Poznanie Boga, za pomocą których przemienicie świat i wyrównacie drogę na Jego powtórne przyjście w chwale i blasku. Otrzymacie więc Owoce i Dary Ducha Świętego poprzez osobiste poświęcenie się każdego z was Ojcu i Duchowi Świętemu, który wyleje się na was poprzez nałożenie rąk jednego z Moich umiłowanych kapłanów z Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego.

 

Proście Mnie w modlitwie poprzez odmawianie Mego Świętego Różańca, abym was posłała do jednego z Moich umiłowanych, aby wami kierował w waszych misjach, ponieważ jedynie w nich będzie się ujawniać moc Ducha Świętego w owych dniach. Moi umiłowani z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego będą waszymi duchowymi przewodnikami w dniach duchowej ciemności, jakie się zbliżają.

 

Dzieci, módlcie się za Kościół Mego Syna, ponieważ już bardzo niedługo miliony dusz stracą Wiarę, przez duchową hekatombę, jaka [wkrótce] ma nastąpić. Schizma już się zaczęła i apostazja się zwiększa; ogromna większość dzisiejszej ludzkości chodzi oddalona od Boga. Wiele zbuntowanych dzieci niweczy swój chrzest, wyrzekając się Kościoła i Mego Syna; jakiż smutek odczuwam w Mym Sercu Matki ludzkości, widząc tę ohydę, jaka oddali Ducha Bożego od tych biednych stworzeń! Wyrzekając się chrztu, Kościoła i Boga, pozostajecie na łasce Złego, który opanuje wasze dusze; przestajecie już [wówczas] być dziećmi Boga, [jakimi staliście się przez chrzest], by stać się wcielonymi demonami w służbie pana ciemności. Módlcie się więc, Moje dzieci, o [zażegnanie] kryzysu Kościoła, gdyż [wkrótce] rozpęta się Wielka Schizma, która poruszy jego fundamentami, ale go nie zburzy. Ja, wasza Matka Niebieska, wraz ze św. Michałem, legionami anielskimi, duszami świętych oraz Moim Zastępem Maryjnym tu na Ziemi, nie pozwolimy, aby upadł; podtrzymamy go i ochronimy przed atakami Złego i jego hord zła.

 

Mój Zastępie Maryjny, przygotujcie się, bądźcie uważni i czuwający, jak dobrzy żołnierze, bowiem wielkie walki duchowe mają się [niebawem] rozpocząć. Jednoczcie się [razem] w modlitwie Moim Świętym Różańcem, i razem ze św. Michałem i Wojskiem Niebieskim dajmy wspólnie okrzyk bojowy: „Któż [jest] jak Bóg? Nikt [nie jest] jak Bóg!”

 

Pozostańcie w Pokoju Najwyższego, Moje maleństwa. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka. Dajcie, dzieci, poznać całej ludzkości orędzia zbawienia tych czasów ostatecznych.

 

Komentarz: Czasy obecne nie są jedynie czasem walki o przetrwanie; przede wszystkim jest to czas dawania świadectwa prawdzie, w mocy Ducha Świętego, którego Jezus wielokrotnie obiecywał swoim uczniom, i który uzdolnił ich do zaniesienia Ewangelii aż po krańce ówczesnego świata, nierzadko przypieczętowując swoje świadectwo męczeńską śmiercią. Szczególnie czas tuż po tzw. Oświeceniu Sumień ma być czasem niezwykle sposobnym dla ewangelizacji, ponieważ nagle miliony (miliardy?) osób się nawrócą i będą szukali pouczenia i pojednania z Bogiem. Szczególna rola przypadnie więc kapłanom, zwłaszcza tym poświęconym Matce Bożej (a przecież właśnie to poświęcenie się Jej stanowi istotę i warunek przynależności do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, tak propagowanego w ostatnim stuleciu przez ks. Stefano Gobbi), którzy, być może, będą dzięki temu w stanie lepiej otworzyć się na działanie Ducha Świętego, którego jest Ona wierną Oblubienicą. To prawda, czekają nas liczne walki, przede wszystkim o wiarę naszą własną i innych, a także wiele innych prób, które wstrząsną Kościołem i położą kres takiemu światu, jaki znaliśmy dotąd; ukryci jednak pod płaszczem i w Sercu Maryi, zachowując wiernie naukę Jej Syna poprzez wieki wykładaną przez Kościół, będziemy z całą pewnością zupełnie bezpieczni. Tak więc, nadchodzące czasy nie są jedynie czasem porażek, cierpień i śmierci; są to nade wszystko czasy zwycięstwa i radosnego ogłaszania, że przyjście Pana jest już bliskie, oraz przygotowywania Mu drogi w ludzkich sercach. Prośmy więc Maryję, aby pomogła nam poświęcić się bez reszty Trójcy Przenajświętszej, byśmy mogli być użytecznymi narzędziami w Jej rękach. Amen.

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 15.08.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, Ja, Wzięta [do Nieba] w duszy i ciele, tak, jak Mój Syn, dzięki przywilejowi udzielonemu Mi przez zmartwychwstanie Jezusa, jestem tutaj, by was prosić: nie okazujcie swojej słabości, ponieważ demon was atakuje, by sprawić, żebyście wpadli w grzech; uważajcie, wasze nawrócenie musi nastąpić teraz, nie jutro, lecz teraz. Proszę was, żebyście wzmacniali swoją duchowość, co może przyjść jedynie dzięki regularnej modlitwie. Macie być jak ci, którzy już są w Królestwie Bożym, pełni radości, miłości, braterstwa i uwielbienia Pana; jedynie tak będziecie [wystarczająco] silni, by [móc stawić czoła] temu wszystkiemu, co nastąpi. Dzieci, już wszystko jest gotowe, nieprzyjaciele idą naprzód i przybędą od morza [muzułmańscy najeźdźcy?]. Dzieci Moje, wszystko, co zostało przepowiedziane, to widzicie na własne oczy, a mimo to wielu jeszcze nie wierzy. Ja, Matka was wszystkich, wam mówię: wkrótce będzie schizma w Kościele, wszystko upadnie, Mój Ojciec wstrząśnie jego fundamentami. Mówię Moim umiłowanym synom (kapłanom), aby szli za prawdziwym Magisterium: nie bójcie się, gdyż [to] wy sprawicie, że Mój Kościół odrodzi się bardziej bujny, razem z Moimi wiernymi. Dzieci Moje, w tym momencie będziecie prześladowani przez waszych przyjaciół i krewnych, ale Moi Aniołowie zawsze będą was chronić; pamiętajcie, że ból i cierpienie ofiarowane w duchu wiary podobają się Bogu, [służą do] waszego oczyszczenia. Teraz zostawiam was z Moim świętym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. (...)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 15.08.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Chwała tego świata przemija, lecz to, co Mój Pan przeznaczył dla sprawiedliwych, nigdy nie przeminie. Szukajcie Skarbów Nieba. Mój Jezus was kocha i was oczekuje. Jestem waszą Matką, Wyniesioną do Nieba w Ciele i Duszy. Pan wypełnił Mnie swoją łaską, a Ja byłam wierna temu wszystkiemu, co On Mi powierzył. Jak już powiedziałam w przeszłości, Moje Ciało nie zostało dotknięte przez śmierć, lecz zostałam wyniesiona do Nieba, w Obecność Mojego Jezusa, przez Aniołów. Proszę was usilnie, abyście utrzymywali zapalonym płomień waszej wiary. Wasza droga jest pełna przeszkód, ale Pan zawsze będzie z wami. W najtrudniejszych próbach On będzie działał i ukaże Swoje Silne Ramię. Dawajcie świadectwo Ewangelii. Nie bójcie się. Naśladujcie przykład Jana, który, nawet pośród wielkiego prześladowania, nie wycofał się; aresztowany, torturowany i zesłany na wyspę Patmos, wytrwał w wierności Memu Synowi Jezusowi. Często nie jesteście w stanie pojąć Bożych Tajemnic, ale się nie wycofujcie. Cokolwiek nastąpi, Mój Jezus będzie zawsze obecny w waszym życiu. Jan został wybrany, aby napisać rzeczy tajemnicze. Jemu dozwolono kontemplować Moje spotkanie z Jezusem, spotkanie definitywne i wieczne. Wiedzcie, że Ja was kocham i oręduję za wami. To, czego jeszcze nie możecie zrozumieć, zostanie jeszcze ujawnione [lub: objawione]. Księga dalej jest otwarta. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 14.08.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, szukajcie Jezusa, ponieważ On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie pozwólcie, aby demon was zniewolił. Wy macie wolność, ale najlepiej jest czynić Wolę Pana. Bądźcie uważni. Nieprzyjaciele będą działać, aby coraz bardziej odrywać was od prawdy. To, co Święte [Eucharystia?] będzie pogardzane, i duchowa śmierć będzie obecna w Domu Bożym. Kochajcie prawdę i brońcie jej, abyście byli wielcy w wierze. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Szukajcie Go w Ewangelii i w Eucharystii. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Ja was kocham i znam każde z was po imieniu. Odwagi! Ja jestem u waszego boku, choć Mnie nie widzicie. Po całym ucisku, Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. (...).

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 12.08.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką i was kocham. Napełnijcie się nadzieją i nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazałam. Bóg jest z wami. Przyjdzie wielka wojna, i wielu [kapłanów i ludzi Bogu] poświęconych odda życie w obronie prawdy. Przyjdą trudne czasy i tylko ci, którzy się modlą, zniosą ciężar prób. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nie zapominajcie: tak jak obiecał, Mój Jezus zawsze będzie z wami [por. Mt 28, 20]. Bądźcie wierni. Pozwólcie, aby światło prawdy rozświetliło wasze życie. Naprzód, bez lęku! Ja będę się za was modlić do Mego Syna Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)

 

Komentarz: Wszelkie zapowiadane konflikty zbrojne i inne nieszczęścia, jakie ludzkość sama sprowadza na siebie swoimi grzechami, są niczym w porównaniu z wielką wojną duchową, jaka toczy się o prawdę i miłość w sercach ludzi oraz o ich życie wieczne. W tej wojnie mamy walczyć mocą Bożą otrzymywaną poprzez modlitwę, wiernie trwając przy prawdziwej nauce Kościoła i nie dając się wciągnąć w nurt nauk fałszywych, nie pochądzących od Boga, lecz od szatana i jego sług, niestety, nawet wewnątrz samego Kościoła. Światło potrzebne do rozeznania otrzymamy dzięki głębokiej modlitwie, lekturze Pisma Świętego i częstemu przystępowaniu do Sakramentów św., a także zapoznając się z tekstami dotychczasowego Magisterium Kościoła. Ważne jest, by rozpoznawać dobrych kapłanów i gromadzić się wokół nich, gdyż będą oni potrzebować pomocy w nadchodzących, trudnych czasach cenzury i prześladowań. Cały czas pamiętajmy jednak, że nie musimy się niczego bać: skoro Jezus i Maryja są cały czas z nami, to nic nam nie grozi, i Oni doprowadzą nas do zwycięstwa – czy to w tym życiu, czy w następnym.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 11.08.2021; orędzie Maryi

Dzieci umiłowane, dziękuję, że usłuchaliście Mego wezwania w waszym sercu. Ukochane dzieci Moje, módlcie się wiele, aby wielu waszych braci miało siłę, by odrzucić zło. Popatrzcie na świat, płonie, morza i wody wdzierają się do domów, jesteście u szczytu chaosu. Dzieci Moje, módlcie się, aby wszyscy mogli rozpoznać Jedynego Boga. W tym okresie wielu zwraca się do fałszywych doktryn, które tłamszą jedyną Prawdę. Dzieci, sytuacja się nie poprawia, lecz pogarsza się coraz bardziej, sprawiając, że gospodarka się wali; komunizm przybiera na sile, i to jest jeden z powodów, dla których mówię wam, że wkrótce będziecie zmuszani, by się ukrywać, [by móc uczestniczyć] we Mszach świętych; pamiętajcie również, że wy zostaliście wybrani na świadków tego wszystkiego, co zostało przepowiedziane, więc bądźcie silni w wierze. Moi Aniołowie i Archaniołowie będą was ochraniać, jesteśmy u ostatniej bitwy, nie bójcie się nigdy. Módlcie się za Turcję. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 9.08.2021; orędzie Jezusa

Umiłowany Ludu Mój, błogosławię was. Jako Moje dzieci trzymam was w Moim Najświętszym Sercu. Jesteście pokoleniem, które wezwałem, aby wypełniało Moją Wolę. Ileż zostało wam do przeżycia[?], nim nie staniecie twarzą w twarz z Ostrzeżeniem! To, co będziecie przeżywać, zniesiecie dzięki dojrzałej Wierze, miłości, jedności, braterstwie i posłuszeństwie, będąc ludźmi ducha hojnego, skruszonego i pokornego (Ps 50, 17). Pyszni zostaną pochłonięci przez ich własną pychę, jak i niesprawiedliwi przez ich własną niesprawiedliwość. Mój Lud zostanie poddany próbie w Wierze, w sprawach społecznych, edukacji, gospodarki, zdrowia i technologii, ponieważ ludzkość jest wyzwaniem dla masonerii, która postanowiła utrzymywać Mój Lud w związaniu, i udaje jej się to. Obudźcie się, dzieci! Obudźcie się, nie śpijcie dalej. Objawiłem wam tak wiele o tym czasie, który nadszedł, a większość Mych dzieci nie wierzy ani nie chce przyjąć, że dzieją się wielkie katastrofy, z lęku przed swoim stanem duchowym. Ludzkość chce żyć jak w przeszłości, a nie osiągnie tego. Będzie żyć dalej, ale z lękiem spowodowanym tym, że wszystko to, co się dzieje, znała już z wyprzedzeniem. Ogłoszono wam to, Moja Matka wam to zapowiedziała, Mój umiłowany św. Michał Archanioł wam to zapowiedział, a nie uwierzyliście. Jesteście w światowym chaosie. Wielka część [tegoż] jest konsekwencją braku duchowości w człowieku. Poruszacie się w kłamstwie, w użalaniu się nad sobą, w zaprzeczeniu, i to prowadzi was do samozniszczenia.

 

Umiłowany Ludu Mój, Ziemia dalej się trzęsie.

ódlcie się za Chile i Peru. Módlcie się za Francję i Niemcy. Módlcie się za Japonię. Módlcie się za Meksyk. Módlcie się za Chiny.

Zaraza trwa dalej, jako manifestacja złowrogiego planu [sił] Zła.

Módlcie się za Afrykę. Módlcie się za Izrael. Módlcie się za Holandię.

 

Komunizm posuwa się naprzód niepowstrzymywany; oślepia Mój Lud ręką z żelaza, prześladuje go i uciska. To będzie miało swój koniec, i Niepokalane Serce Mej Matki zatryumfuje. Przynaglam was, abyście liczyli się ze znakami. To, co się dzieje, doprowadzi was do spełnienia się Ostrzeżenia. Przygotujcie się, żałujcie za grzechy, nawróćcie się!

 

Ludu Mój, nawet niektórzy z was zaprzeczają Ostrzeżeniu… Zaprzeczać Ostrzeżeniu to zaprzeczać, że Moje Miłosierdzie daje wam szansę. Będziecie spoglądać na firmament z przerażeniem, i nie będziecie wiedzieć, co robić. Wzywajcie Mojego Imienia, i mówcie: „Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta”. Narasta prześladowanie… Nie bądźcie uczestnikami w [przelewaniu] krwi niewinnych [por. komórki pochodzące z aborcji wykorzystywane do produkcji szczepionek], kolaborując.

 

Jesteście zalęknieni? Gdzież jest twoja Wiara? Czyż nie jestem Ja twym Bogiem (Wj 20, 2), który cię osłania i broni przed tymi, co cię uciskają, oddala zło od ciebie, o ile okażesz twoją Wiarę we Mnie?

Bądźcie posłuszni Moim wezwaniom, nie traćcie nadziei, trwajcie niezachwiani. Nie porzucam Mego Ludu, który wezwałem, będę go szukał tam, gdzie go wezwałem. Błogosławię Mój Lud, Mój wierny Lud. Kocham was, dzieci. Wasz Jezus

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

Komentarz Luz de Maria: Bracia, na zakończenie tego orędzia Nasz Pan Jezus Chrystus mówił ze mną, każąc mi zobaczyć to, co mówi: Córko Moja, musicie umacniać Mój Lud, aby zachował Wiarę, abyście byli silni i niezachwiani. Zobaczyłam wielu braci, którzy się naśmiewali z ostrzeżeń, jakie nam dało Niebo, i które nam jeszcze wciąż daje. [Jezus] mi powiedział: Ten czas przybliża was do Ostrzeżenia, i musicie żałować za popełnione zło, i za dobro, którego nie uczyniliście. Musicie się przygotować, zbadać [swoje sumienie], i nie okłamywać sami siebie. [W] tym momencie jest pilne, abyście spojrzeli na siebie szczerze i żałowali [za grzechy]. Zobaczyłam wielu braci dookoła świata, jak żałują za swoje niedobre czyny. Jednakże dano mi zobaczyć na koniec podziały w rodzinach, ponieważ jedni wydawali drugich i ich oddzielali. Potem ujrzałam, jak nasza Najświętsza Matka wylewała wodę w formie lekkiego deszczyku na Lud Boży, i chorzy zostali uzdrowieni. Amen.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.08.2021., orędzia Maryi

Simona:

Oto jestem, dzieci, przychodzę, by wam przynieść łaskę i błogosławieństwo, pokój, miłość, radość, przychodzę, by rozświetlić [wam] drogę, przychodzę, by przynieść wam Jezusa: tylko w Nim jest prawdziwy pokój, prawdziwa miłość, prawdziwa radość. Dzieci Moje najdroższe, módlcie się, módlcie się za Mój ukochany Kościół – czekają go wielkie próby – zostanie dotknięty wielką schizmą, wielu Moich umiłowanych synów Mnie zdradzi, porzucą prawdziwe nauczanie Kościoła, ale wielu będzie walczyć, trzymając wysoko sztandar prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Dzieci, przychodzę, aby zebrać Mój zastęp, przychodzę, by zawezwać Moich żołnierzy, gotowych walczyć, trzymając mocno w ręku broń Różańca Świętego. Dzieci Moje, umacniajcie waszą wiarę Świętymi Sakramentami, Mszą Świętą, Spowiedzią Świętą, zginajcie kolana i adorujcie Najświętszy Sakrament Ołtarza, wzmacniajcie swoją wiarę, nie pozwólcie, by fałszywe piękności tego świata pochwyciły wasze serce, nie biegajcie za próżnościami i obłudą, które świat wam proponuje, pozostawajcie mocni w wierze, w prawdziwych wartościach miłości i rodziny. Dzieci Moje, módlcie się, módlcie się, ciężkie czasy czekają was i Mój ukochany Kościół, módlcie się za niego. Daję wam teraz Moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do Mnie.

 

Angela:  

(...) Dzieci najukochańsze, już od dłuższego czasu jestem pomiędzy wami, już od dłuższego czasu proszę was, żebyście się modlili, otwierali Mi serca i pozwalali Mi wejść; lecz, niestety!, wielu z was ma jeszcze serce zamknięte. Wielu z was napełnia sobie usta tyloma modlitwami (Mama milknie na chwilę)… ale zostają one wypowiedziane tylko ustami, a nie sercem… Dzieci Moje, proszę was, módlcie się sercem, trzymajcie mocno w rękach koronkę Różańca Świętego i módlcie się. 

(o modlitwie sercem: odrodzedoprawdy.pl/trzy-klucze-zbawienia---modlitwa--sercem)

Nie marnujcie słów, ale używajcie koronki Różańca Świętego, potężnej broni przeciwko złu. Dzieci Moje, jestem tu, gdyż Moim największym pragnieniem jest, żebyście wszyscy byli zbawieni. Proszę was, słuchajcie Mnie. Nie zniechęcajcie się, dajcie Mi wasze dłonie, jestem tu, by podać wam Moje dłonie; uchwyćcie się ich i zdecydujcie się na wasze „Tak”. Dzieci, gdy jesteście smutne i poddawane próbie, szukajcie schronienia wobec Jezusa. On jest żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, zginajcie wasze kolana i módlcie się, Jezus jest tam i czeka na was, jest tam, by was przyjąć i wysłuchać; nie martwcie się tym, co Mu powiedzieć, On zna każdą waszą maleńką myśl, każdą waszą potrzebę. Rzućcie się w Jego ramiona [z ufnością i oddaniem], i pozwólcie się kochać. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 10.08.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, wy jesteście Własnością Pana i On wiele od was oczekuje. Nie stójcie z założonymi rękami. Bóg się spieszy. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego prześladowania, i [tylko] nieliczni wytrwają niezachwiani w wierze. Nie lękajcie się. Waszym orężem obronnym będzie zawsze prawda. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Jedynie w Panu jest wasze zwycięstwo. Odwagi! Ja was kocham i będę u waszego boku, mimo, że Mnie nie widzicie. Nie zapominajcie: we wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 7.08.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci umiłowane, módlcie się dużo, ponieważ wszystko jest u swego wypełnienia Potrzebuję was, potrzebuję ludzi prawdziwej wiary; jak Jezus powiedział swoim apostołom, tak Ja mówię wam: powstańcie i idźcie pomiędzy ludzi, i mówcie o Bogu, czyńcie świętych ludzi [lub: czyńcie ludzi świętymi], nie lękajcie się niczego, gdyż Mój Syn będzie z wami. Dzieci Moje, Moja obecność na świecie jest przygotowaniem na przyjście Jezusa, które jest coraz bliżej; nie wahajcie się zostawić rzeczy ziemskich, rodzin, przyjaźni [por. Mt 10, 37; Łk 9, 57-62], ale idźcie i nauczajcie z odwagą, a jeśli ci, co będą was słuchać, dalej będą mieć serce zamknięte, módlcie się tylko za nich i idźcie dalej, by ewangelizować [por. Mt 10, 13-15]; Ja będę z wami. Oddalcie się [zdystansujcie się] od tego wszystkiego, co nie pochodzi od Boga, ponieważ Jezus mówi: „Kto cierpi ze Mną i dla Mnie, ten wejdzie do Mego Królestwa; lecz kto nie będzie chciał radować się ze Mną, tego czeka Mój Sąd” [por. Mt 10, 37-39]. Mówcie [ludziom] o Bogu, który jest tak bardzo miłosierny, ale jest również sprawiedliwy, i Ja przygotowuję was [właśnie], abyście byli jak On; przebaczajcie i bądźcie sprawiedliwi.

Chiny będą cierpieć z powodu swoich złych czynów. Módlcie się za miejsce, w którym narodził się Jezus, bo będą tam walki. Teraz was błogosławię w Imię Przenajświętszej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. [Amen.]

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 7.08.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swoje kolana na modlitwie. Wielka ciemność duchowa zbliża się do Kościoła Mojego Jezusa z winy złych pasterzy, lecz wy możecie rozproszyć wszelki mrok światłem prawdy. Nie lękajcie się. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Miłujcie prawdę i brońcie jej. Bądźcie uważni. W Bogu nie ma półprawdy. Ufajcie Jezusowi. On was kocha i zawsze będzie z wami. Wierzcie mocno w Ewangelię Mojego Jezusa i rozgłaszajcie Jego Orędzie Zbawienia. Mój Jezus wiele się po was spodziewa [lub: wiele od was oczekuje]. [Idźcie] naprzód drogą, którą wam wskazałam! Ja będę się za was modlić do Mego Syna Jezusa. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 5.08.202; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Nie lękajcie się. Pan was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Proszę was, żebyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Gdy jesteście oderwani [od modlitwy], stajecie się [łatwym] łupem dla nieprzyjaciela Boga. Bądźcie narzędziami pokoju  i miłości. Ludzkość jest chora, ponieważ ludzie oddalili się od drogi wskazanej przez Mego Syna Jezusa. Przyjdą trudne czasy, i wielu będzie płakać i lamentować. To, co zapowiedziałam wam w przeszłości, ma się [wkrótce] urzeczywistnić. Bądźcie uważni! Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Mego Syna Jezusa. Szukajcie Pana! [por. np. Iz 55, 6nn] Czas radości zmieni się w czasy łez. Jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.08.2021., orędzie Maryi

(…) Umiłowane dzieci Moje, proszę was, żebyście byli gotowi, gdyż Ostrzeżenie jest bardzo blisko. Wielu powróci do Boga, również ci, którzy nie wierzą, w szczególności kapłani którzy nie wierzą w to wszystko, co przeżywacie w tym momencie. Niektórzy znajdą coś, by wykrzywić to, co będzie widziane (w czasie Ostrzeżenia) i nie będą chcieli przyznać, że Bóg może wszystko, i w tym momencie dokonają wyboru. Ja, Matka Boża i Matka wasza, chcę was strzec przez te straszne czasy, jakie nadejdą. Chcę wam oznajmić, że wkrótce będą wojny na świecie, ale będzie to moment, w którym przybędzie Antychryst i zaprezentuje się jako człowiek pokoju. Uważajcie, dzieci, nie pozwólcie zwieść waszych umysłów, ale bądźcie wierni nawet wtedy, gdy Chrześcijaństwo stanie się pogaństwem i protestantyzmem. Wy bądźcie zawsze z Ewangelią i z Różańcem w ręku, i nie rozpraszajcie się. Dzieci, chcę ocalić was wszystkich, i proszę was o to, żebyście dawali świadectwo. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 3.08.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, napełnijcie się Miłością Bożą. Idziecie ku przyszłości [pełnej] niezgody i podziału. Pozostańcie z Jezusem i wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Działanie demona doprowadzi wiele z Mych biednych dzieci do oderwania się od prawdy. W wielkim prześladowaniu wielu [z tych,] którzy kochają prawdę i jej bronią zostanie wyrzuconych precz, i ból będzie dla was wielki. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Naprzód, bez lęku! Kto idzie [razem] z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki [lub: klęski]. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 31.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, wierzcie mocno i ze stałością w Moc Bożą. Ogłaszajcie Ewangelię Mojego Jezusa tym wszystkim, którzy żyją w mrokach niewiedzy. Pomagajcie Moim biednym dzieciom. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od prawdy. Oto czas sposobny dla waszego powrotu do Pana. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Bożą Wolę dla waszego życia. Przyjdą trudne czasy dla sprawiedliwych. Proszę was, abyście utrzymywali zapalonym płomień waszej wiary. Ja przyszłam z Nieba, aby was wezwać do bycia podobnymi we wszystkim do Mego Syna Jezusa. Gdy będziecie czuć się słabi, szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Wy macie wolność, ale najlepiej jest czynić Wolę Boga. (...) Pozostańcie w pokoju.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy); 26.07.2021; orędzia Maryi

Simona: 

(...) Dzieci Moje, przychodzę, by przynieść wam pokój, miłość, radość; przychodzę, by wziąć was za rękę i poprowadzić was drogą, która prowadzi do Pana. Dzieci Moje, przychodzę, by prosić was o modlitwę, modlitwę, dzieci Moje, za Mój ukochany Kościół, za Moich umiłowanych synów [kapłanów], za tych wszystkich, którzy Mnie ranią, za tych, którzy Mnie zdradzają. Dzieci Moje, powierzajcie się Panu z zaufaniem, zwracajcie się do Niego z miłością i ufnością. Dzieci Moje, dlaczego mówicie: „Panie, Panie”, a kiedy On wam odpowiada, zamykacie swoje serce i nie słuchacie? I nie przyjmujecie Jego odpowiedzi? Dzieci Moje, nie zawsze wola Boża zgadza się z waszą, ale ufajcie Mu, On jest Ojcem dobrym i sprawiedliwym, i wie, co jest dla was lepsze; On was kocha nieskończoną miłością i ma plan miłości dla każdego z was. Dzieci Moje tak bardzo ukochane, módlcie się, zginajcie swoje kolana przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza i nauczcie się mówić z sercem pełnym miłości: „Bądź wola Twoja”. Kocham was, dzieci Moje...

 

Angela:  

(...) Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie: nawróćcie się, nawróćcie się, dzieci, zanim będzie za późno. Już od dłuższego czasu proszę was o nawrócenie, ale wy jesteście coraz bardziej opanowani i zafascynowani przez fałszywe piękności tego świata. Dzieci, książę tego świata z coraz większą siłą przyciąga do siebie tak wiele dusz. Proszę was usilnie, żebyście nie dali się zwieść. On tyle razy ukazuje wam fałszywe rzeczy, by was oszukać, ale jeśli wy będziecie się modlić i będziecie mocni w wierze, on nie będzie mógł zrobić wam nic złego. Dzieci najukochańsze, również i dzisiaj was zapraszam do modlitwy za Mój ukochany Kościół. Módlcie się za Moich umiłowanych i wybranych synów [kapłanów], którzy niestety coraz bardziej dają zgorszenie. Proszę was usilnie: nie osądzajcie, ale módlcie się za nich. Kościół potrzebuje kapłanów, módlcie się, żebyście mieli święte powołania, ponieważ Kościół bez kapłanów jest martwy. Tak, dzieci, jest martwy. Kapłani są ważni, módlcie się wiele za nich, ofiarowujcie za nich wyrzeczenia i dobre uczynki [dosł. „kwiatki” (fioretti)]. Potem Mama sprawiła, że pomodliłam się razem z Nią, a na koniec pobłogosławiła wszystkich: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 29.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, proszę was, żebyście czynili dobro wszystkim, i żebyście wszędzie starali się świadczyć o Miłości Mego Syna Jezusa. Ludzkość idzie w smutnej ślepocie duchowej, ponieważ ludzie oderwali się od Bożego Światła. Słuchajcie Mnie. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Wielkie będzie prześladowanie dla mężczyzn i kobiet wiary. Bądźcie mocni i stali w wierze. Nie pozwólcie, by diabeł wygrał. Przyjdzie dzień, w którym zostaniecie doprowadzeni do [tego, że będziecie musieli] dokonywać wyborów. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem. Niebo będzie waszą nagrodą. Odwagi! Ja was kocham i będę się za was modlić do Mego Syna Jezusa. (…)

 

Enoch (Kolumbia), 28.07.2021; orędzie Jezusa Eucharystycznego

Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje umiłowane dzieci. Dzieci Moje, zbliżają się dni udręki, spustoszenia i głodu; ta ludzkość nie chce Mnie słuchać bez względu na to, ile ją wzywam poprzez Moje narzędzia aby się nawróciła, wciąż odwraca się do Mnie plecami, a nie twarzą. Moje Ostrzeżenie zastanie ogromną większość nieprzygotowaną; wszystko opisane w Piśmie Świętym na ten czas się wypełnia w całości; trwa odliczanie [do końca] czasu Mojego Miłosierdzia; wystarczy tylko, by przyszło Ostrzeżenie i Cud, by ustąpił miejsca Mej Sprawiedliwości.

Znaki na niebie stały się intensywniejsze, przemiana stworzenia narasta, objawienia i manifestacje niebieskie dzieją się jak nigdy przedtem nie widziano na Ziemi; znaki i manifestacje Nieba wzywające ludzkość do nawrócenia, jednakże ona pozostaje w duchowym letargu. Biedne dusze letnie i grzeszne, Moje przebudzenie sumień zastanie was w letniości i grzechu, i nie będziecie mieć czasu, żeby się nawrócić!

 

Umiłowane dzieci, czuję się coraz bardziej osamotniony w Moich Tabernakulach; bardzo nieliczni są ci, którzy przychodzą, by Mnie odwiedzić, [tylko] ci sami co zawsze. Miłość Miłości wkrótce odejdzie, i co będzie z wami, grzeszna ludzkości, kiedy przyjdą dni spustoszenia i ohydy w Moich Świątyniach? Kiedy będę profanowany i wyrzucany z Mych Domów, a Mój codzienny kult będzie zawieszony, z powodu spustoszenia i ohydy? Mówię wam: Nie znajdziecie Mnie już w Moich Tabernakulach, abym was pocieszył; opanuje was rozpacz, ludzkości niewdzięczna i grzeszna, i władca mroków zagrabi waszą duszę! Nawrócenie, nawrócenie, pilne nawrócenie! – [O to] was proszę, grzeszna ludzkości; przebudźcie się z waszego duchowego letargu, ponieważ dni Mego Miłosierdzia są [już] odliczane do końca! Pamiętajcie: nie chcę waszej śmierci, ani się nie cieszę waszym cierpieniem; Moim pragnieniem jest, żebyście żałowali za grzechy i się nawrócili z serca, abyście jutro mogli się radować życiem wiecznym. Przychodźcie, by Mnie odwiedzić, dzieci niewdzięczne, nie przechodźcie z dala od Moich Tabernakulów; zostało Mi już bardzo mało czasu pozostawania z wami. Kiedy Moje Świątynie zostaną zamknięte na stałe pod pretekstem [różnych] pandemii, [wówczas] synowie ciemności w służbie Mego przeciwnika [Antychrysta] zniszczą Moje Domy i sprofanują Moje Tabernakula; wypełni się wtedy proroctwo Daniela, który mówi o tym smutnym wydarzeniu (Dn 12, 11). Przez trzy czasy i pół czasu nie będę już z wami, dzieci niewdzięczne; jednakże Mój Lud wierny będzie mógł Mnie odnaleźć w Mej Matce. Ona będzie Tabernakulum, w którym będę pozostawał w owych dniach spustoszenia. Biegnijcie więc, by się obmyć, o grzeszna ludzkości, w sadzawce przebaczenia i miłosierdzia; poszukajcie jak najszybciej jednego z Moich kapłanów i odbądźcie dobrą spowiedź z [całego] życia; karmcie się Moim Ciałem i Moją Krwią najczęściej jak możecie; nawróćcie się z serca u stóp Mego Tabernakulum, i zapewniam was, że jak dla syna marnotrawnego, [tak] również urządzę ucztę z powodu waszego powrotu.

 

(!!!covid) Dzieci Moje, posłuchajcie z całą uwagą tego, co wam powiem poprzez Mojego proroka Enocha: Tym wszystkim, którzy z braku wiedzy, wiary, czy z lęku się zaszczepili [przeciw COVID-19], a są owieczkami Mego Stada, mówię wam: Nie lękajcie się, gdyż jest dla was nadzieja: jeśli odmówicie z wiarą koronkę do Mej Przenajdroższej Krwi i Ran, razem z litanią do Mej Krwi, jako nowennę, (tutaj link) i poprosicie Mnie, aby Moja Krew zniszczyła szkodliwy skutek szczepionki w waszym ciele, to uwolnię was przez Moje Miłosierdzie od jej negatywnych efektów i opieczętuję was Moją Krwią. Umiłowane dzieci, potęga Mojej Chwalebnej Krwi i Ran jest najlepszym antidotum przeciw jakiemukolwiek wirusowi, zarazie czy pandemii; odmawiajcie modlitwę do Mojej Krwi rano i wieczorem, rozciągając ją na wasze dzieci i bliskich; zapewniam was, że jeśli będziecie ją odmawiać z wiarą, to żaden wirus, zaraza ani pandemia nie będzie mogła zrobić wam krzywdy.

 

Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój daję wam. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny, Oblubieniec, który nie jest kochany. Dajcie poznać, dzieci Moje, całej ludzkości te orędzia zbawienia.

 

Komentarz: W wielu orędziach mówi się o nadchodzącej ohydzie spustoszenia, o której mówił prorok Daniel i sam Jezus w Mowie Eschatologicznej (zob. Mt 24, 15), i o pozbawieniu nas dostępu do (prawdziwej) Eucharystii. Dlatego słowa o tym, że Maryja będzie dla nas żywym Tabernakulum (którym przecież jest), są dla nas wielką pociechą. Wykorzystajmy te resztki Czasu Miłosierdzia, jaki nam pozostał, by się szczerze nawrócić, wyspowiadać, i tak przygotować na nadchodzące Ostrzeżenie. Kochajmy Jezusa, Miłość Niekochaną. Jesteśmy Mu to winni. Innym pocieszającym słowem jest to szczepionkach na COVID-19; Krew Chrystusa jest nieskończenie potężniejsza od jakiejkolwiek broni biologicznej, wirusa, bakterii czy proteiny. Teksty odnośnych koronek możemy znaleźć w Internecie. Pamiętajmy, żeby odmawiać podane modlitwy z wiarą, tzn nie na sposób magiczny, tylko jako wejście w bliskość z Jezusem, w otwarciu na Jego Miłość i jako pokorną prośbę o Jego łaski.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 27.07.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, wszystko jest w swoim całkowitym wypełnieniu się. Ojcowie muszą błogosławić dzieci, mężowie – żony, a święci kapłani – was wszystkich. Proszę was o dokonywanie wyrzeczeń chrzcielnych. Wyrzekajcie się Szatana, a wierzcie w Pana Zbawiciela; wyrzekajcie się jego przebiegłości, a wierzcie w Boga Zbawiciela; wyrzekajcie się nienawiści, zawiści i zazdrości, a wierzcie w Boga Zbawiciela; wyrzekajcie się jego pułapek i sztuczek, zamętu, złych rzeczy w umyśle, a wierzcie w Boga Zbawiciela. Kościół zatrzęsie się od swoich fundamentów. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, aby was do Nieba zaprowadzić. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Bożą Wolę dla waszego życia. Jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie iść i tylko Jemu macie służyć. Ludzkość skaziła się grzechem i nadeszła chwila waszego wielkiego powrotu. Żałujcie za grzechy. Mój Jezus was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie zapominajcie: [to] Niebu macie być oddani. Oderwijcie się od świata. Nie pozwólcie, aby demon zagrabił to, co jest w was najcenniejszego. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Przyjdzie dzień, kiedy będziecie szukać Drogocennego Pokarmu, i w wielu miejscach [go] nie znajdziecie. Miłujcie prawdę i strzeżcie jej. Po całym ucisku zwycięstwo Pana przyjdzie dla Moich Czcicieli. Naprzód z radością! (...)

 

Orędzie z Medziugorje; 25 lipca 2021 r.

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli modlitwą za wszystkich tych, którzy się nie modlą. Dzieci, waszym życiem dawajcie świadectwo radości, że należycie do mnie, a Bóg wysłucha waszych modlitw i da wam pokój w tym niespokojnym świecie, gdzie panuje pycha i egoizm. Dzieci, bądźcie szczodrzy i [bądźcie] miłością mojej miłości, żeby poganie poczuli, że należycie do mnie i żeby zwrócili się ku memu Niepokalanemu Sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 22.07.2021., orędzie Jezusa

Najukochańsszy Ludu Mój: Błogosławię was w tych chwilach zamętu.

Ludu Mój, nie wchodźcie w spory z waszymi braćmi, wzrastajcie duchowo, nie lekceważcie pilnej potrzeby zmiany życia, abyście przemienili swoje zmysły i przyciągnęli je do Mnie.

Mój lud musi oddalić się od konformizmu, w którym trwa większość moich dzieci. To kluczowy moment, i ci Moi muszą przezwyciężyć bierność. Poświęcenie Mi jakiegoś odcinka czasu w ciągu dnia nie wystarczy, musicie wejść w Mój sposób postępowania i je realizować w Duchu i Prawdzie (J 4, 23).

 

Kiedy Me dzieci ciągle Mnie wzywają, kiedy wołają o Mojego Świętego Ducha, kiedy powierzają Mi się z ufnością, kiedy zachowują Wiarę we Mnie, [to wówczas] idą drogą, na którą was wzywam.

W tym momencie kluczowym dla tych Moich, zmiana o którą przyszedłem prosić musi być natychmiastowa… w tym momencie tego wymagam.

„Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.” (Ap 3, 15n)

 

Umiłowany ludu Mój, to, co oczekiwane, zbliża się. Słyszę, jak Moje dzieci mówią: „tyle czasu czekałem i nic się nie dzieje”. Wydarzenia nie dadzą wam czasu, by pomyśleć o tym, co jeszcze może nadejść. Mój Kościół będzie najbardziej poddany próbie; nieoczekiwana zmiana w Watykanie będzie trzymać Mój Lud w napięciu.

Głód da się odczuć we wszystkich krajach, żywioły podniosą się przeciw człowiekowi, nie dają wam chwili spoczynku, nie powstrzymacie ich.

 

Nie marnujcie daru życia, trwajcie w stanie duchowej uwagi (1 Tes 5, 6): Ten, kto ma mocny charakter, niech panuje nad sobą, albo zostanie zwyciężony przez Moją Moc… Ten, kto powierza swe życie bożkowi pieniądza niech się zmieni; ujrzy, jak gospodarka upada… Ten, kto oddalił się od drogi, którą Ja mu wskazałem, niech [na nią] powróci, zanim ciemności nie zgęstnieją i już nie będzie mógł wrócić…

 

Śmierć duchowa pędzi galopem z północy na południe i ze wschodu na zachód w poszukiwaniu ofiar, które nie chcą się zmienić. Miejcie świadomość, że w Wielkim Dziele Bożym nie jesteście niezastąpieni. Ja was kocham i wylewam Moje Miłosierdzie, chociaż ta Moja Miłość musi zostać odwzajemniona przez Mój Lud.

 

Bądźcie uważni na prawdziwe Magisterium Mego Kościoła, wypełniajcie Prawo Boże, przystępujcie do Sakramentów. Nade wszystko wzywam was, abyście byli Moją miłością, aby szorstkość została wygładzona przez Moją miłość: sucha ziemia serc Mych dzieci niech zostanie zmieniona w ziemię opływającą w mleko i miód… myślenie i umysł nieprzenikalne dla Mego Prawa i Moich Sakramentów, niech zostaną zmiękczone, aż staną się gliną w Mych Rękach…

 

Ludu Mój, cierpienie ludzkości jest silniejsze dla wszystkich, choroba trwa dalej i potem skóra stanie się miejscem rozwoju innej choroby. Pielgrzymujcie dalej.

Teraz naprawdę widzicie, jak siła żywiołów podnosi się przeciwko grzesznej ludzkości!

Módlcie się i działajcie, aby wasi bracia pojęli, że przemiana jest pilna.

Módlcie się, aby wszyscy zostali oświeceni, a ich oczy by nieustannie widziały, jak Mnie obrażają [swoim] postępowaniem.

 

Wzywam was do zastanowienia się; jesteście świadkami Moich ostrzeżeń: tam, gdzie było gorąco, teraz pada śnieg, a tam, gdzie padał śnieg, teraz [panuje] duszące gorąco.

Ostrzeżenie się zbliża, nie bądźcie z tych, co dalej pozostają duchowymi ślepcami.

W każdej chwili noście sakramentalia.

Ja, wasz Jezus, kocham was Miłością Wieczną. Moje błogosławieństwo jest z każdym [z was]. Wasz Jezus

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Nasz Pan mówi do nas bardzo jasno: daje nam dostrzec serię plag i wzywa nas do ciągłej modlitwy, która jest świadomością, że bez Trójcy Przenajświętszej i bez naszej Matki jesteśmy niczym. Dlatego wszystko to, co robimy musi iść w parze z ofiarą i dziękczynieniem. Modlitwa nie ma być powtarzaniem czy [mówieniem] z pamięci, ale aktem ofiarowanym Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi jako wynagrodzenie, zadośćuczynienie, w miłości do każdego człowieka. Przygotujmy się na to, co przeżywamy, i czego jeszcze doświadczymy z powodu niewierności człowieka wobec jego Stwórcy. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 24.07.2021; orędzie Maryi

Córko Moja, wiedz, że przyjdzie to, czego nikt się nie spodziewa; czasy pędzą i przyspieszają. Moja droga córko, jest to najgorszy czas, jakiego doświadczyła ludzkość; tyle osób cierpi, ale nade wszystko ci, którzy nie znają Boga. Wojna duchowa toczy się teraz otwarcie, ale ten, kto będzie wierny, nie będzie musiał niczego się lękać. Mówię Moim dzieciom światłości, że zło nie zdoła ich dotknąć; bądźcie więc radośni i spokojni, bowiem zaopatrzenie [w żywność i inne potrzebne rzeczy] przyjdzie do was bez zwłoki. Wiedzcie, że jest to moment wyboru między dobrem a złem; niech waszą decyzją będzie [wybór] dobra, a więc [także] życia wiecznego. Dzieci Moje, mówię wam: całe to zło się skończy; Szatan wykorzystuje dusze najsłabsze i najbardziej kruche, ale kiedy Mój Syn przyjdzie, wszystko będzie nowe i odnowione. Świadczcie [o tym], że wiara jest radością, miłością i jednością. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ja, wasza Matka, jestem z wami.

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 24.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, kochajcie Pana, gdyż On was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Szukajcie sił w modlitwie. Jedynie dzięki modlitwie zdołacie unieść ciężar prób, które są już w drodze. Ludzie przewrotni się zjednoczą i wielkie będzie prześladowanie sprawiedliwych. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, aby was zaprowadzić do Nieba. Nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prześladowań. Kapłani, którzy miłują prawdę i jej strzegą, wypiją gorzki kielich cierpienia. Nie wycofujcie się. Po całym bólu przyjdzie dla sprawiedliwych Zwycięstwo Boga. Odwagi! Ja zawsze będę przy was. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 22.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, gęste mroki rozleją się we wnętrzu Kościoła, lecz ci, którzy kochają prawdę i jej bronią będą mogli je rozproszyć światłem prawdy. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Przyjmijcie z miłością Ewangelię Mojego Jezusa, gdyż jedynie tak będziecie zwycięscy. Dajcie Mi wasze dłonie. Nie przyszłam z Nieba po to, aby was zmuszać, lecz aby wskazać wam drogę zbawienia. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie lekcji przeszłości. Naprzód bez lęku! Wszędzie będziecie jeszcze widzieć rzeczy straszne, ale się nie wycofujcie. Mój Jezus potrzebuje waszego publicznego i odważnego świadectwa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję...

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.07.2021; orędzie Jezusa

Córko i siostro Moja, dziękuję, że jesteś tu na modlitwie. Popatrz wokół: jak bardzo się przyzwyczaili do twoich objawień, nie zauważają [ich] ani nie padają na kolana, ponieważ nie czują, że Ja jestem tutaj. Wielu Mnie nie rozpozna nawet kiedy powrócę. Córko Moja, nie mogę dłużej akcpetować [znosić?] łez Mojej Matki, która została posłana, aby wam towarzyszyć i wskazać wam drogę zbawienia. Wielu ludzi zostało opanowanych przez swoją [przyziemną,] ludzką naturę, i to przez to Duch Święty, który został [do nich] posłany, nie będzie mógł działać w ich sercach, gdyż są zamknięte. Córko, modlitwa ma być słodką, intymną rozmową ze Mną i z Moją Najświętszą Matką; róbcie tak, aby Duch Święty mógł przemienić wasze serca, inaczej nie zdołacie znieść tego, co ma nadejść. Ja was proszę o jedność, braterstwo, pokorę i miłość między wami; bez tych nielicznych rzeczy będziecie jedynie ślepcami, którzy będą towarzyszyć innym ślepcom; nie bądźcie obłudnikami, ale wkładajcie serce w modlitwę, i nade wszystko powierzajcie Mi się z ufnością i Mi ufajcie. Ludzkość jest zbyt przyziemna, i serce służy [ludziom] tylko do tego, żeby biło i żeby iść naprzód; oto dlatego mówię wam: nie bądźcie grobami pobielanymi, ale podnoście waszą duchowość. Dzieci Moje, módlcie się za świętych kapłanów, ponieważ oni będą was pocieszać w chwili potrzeby, módlcie się za dzieci, aby mogły wzrastać pod jak największą ochroną. Teraz was błogosławię w Imię Przenajświętszej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Komentarz: Już św. Paweł w swojej nauce przestrzegał przed życiem na sposób „cielesny”, nie liczący się z nowym, otwartym na Bożą łaskę życiem, jakie otrzymujemy od Ducha Świętego. Dziś przyzwyczailiśmy się do życia tak, jak żyje świat, zajmując się tylko sprawami doczesnymi, a zapominając o wiecznych. Skutkiem takiej postawy jest utwierdzanie się w egoizmie i zamykanie się na Miłość. Teraz jest najwyższy czas, by to zmienić, poprzez szczerą modlitwę, sakramenty, okazywanie innym miłości. Starajmy się pocieszyć Jezusa i Maryję, a nie sprawiać Im jeszcze większego bólu naszą obojętnością na Ich pełną miłości troskę.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.07.2021; orędzie Maryi Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Mój Jezus jest Chlebem Żywym, który zstąpił z Nieba. Szukajcie Go zawsze. Jedynie w Nim jest wasze zwycięstwo. Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo możecie znaleźć tylko w chlebie prawdziwego Kościoła Mojego Jezusa. Prawdziwy cud wydarza się tylko w prawdziwym Kościele. Nie zapominajcie: chleb nieprzyjaciela jest tylko chlebem. Wiedzcie, że prawda jest zachowywana w całości jedynie w Kościele katolickim. Nieprzyjaciele będą coraz bardziej działać, aby zagasić blask tej prawdy niepodlegającej negocjacjom. Bądźcie uważni. Cokolwiek nastąpi, nie odrywajcie się od prawdy. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Słuchajcie Głosu Pana. On was kocha i was woła. Nie wycofujcie się. Mój Jezus potrzebuje was. Odwagi! Ja was kocham i zawsze będę z wami, choć Mnie nie widzicie. (...) Pozostańcie w pokoju.

 

 

Enoch (Kolumbia), 15.07.2021; orędzie Maryi Uświęcicielki

(...) Maleństwa Moje, Ja, wasza Matka, razem z waszymi Aniołami Stróżami, Archaniołami, Aniołami Nieba i duszami Świętych jesteśmy już obecni w waszym świecie, by wam pomagać w wielkej, duchowej walce, która ma się właśnie rozpocząć. Ujrzycie liczne objawienia z Nieba, Moi mali, zwłaszcza kiedy będziecie się modlić, pościć i pokutować, albo kiedy będziecie przychodzić, by rozważać i się modlić, do jednego z sanktuariów. Wiedzcie więc, Moje dzieci, że nie będziecie sami;

Mój Ojciec udzielił Mi łaski towarzyszenia wam razem z Aniołami i Świętymi, abyście czuli się bezpieczni i spokojni podczas waszego przejścia przez pustynię oczyszczenia. Wzywajcie Mnie, dzieci Moje, kiedy będziecie się czuć atakowani i udręczeni w waszym umyśle, mówcie:

 

„O, Maryjo Uświęcicielko, pobłogosław mi i uświęć mnie, i uwolnij mnie od wszelkich ataków nieprzyjaciela mej duszy”.

 

Dzieci wierne, proszę was, żebyście się poświęcili lub odnowili wasze poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu najszybciej jak się da, abyście byli dobrze wzmocnieni duchowo, i w ten sposób mogli oprzeć się walkom duchowym, jakie się zbliżają. Poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu jest tarczą ochronną, która nie pozwoli, żebyście zostali dotknięci przez Mego przeciwnika; demony uciekają, kiedy Moje dziecko poświęcone Memu Niepokalanemu Sercu stawia im czoła, ponieważ moc poświęcenia się jest straszliwa dla demonów. Poświęceni stanowią część Mego Maryjnego Zastępu; są duchowymi tarczami, które ochronią ich rodziny w dniach wielkiej walki duchowej. Żadnego z Moich dzieci, które jest poświęcone Memu Niepokalanemu Sercu, demon nie będzie mógł dotknąć ani zrobić mu krzywdy; ponieważ oni i ich rodziny są Moją własnością. Modlitwa Moich poświęconych, zwłaszcza modlitwa Różańca Świętego, jest biczem i torturą dla demonów; żadna dusza poświęcona Memu Niepokalanemu Sercu się nie potępi. Ja, wasza Matka, troszczę się o wszystkie Moje dzieci, ale Me dzieci poświęcone noszę wyryte w Moim Sercu. Dzieci Moje, modlitwa Różańca Świętego ma więcej mocy, jeśli jesteście poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu. Ja, wasza Matka, troszczę się i ochraniam wszystkie Me dzieci oddane Mojemu Świętemu Różańcowi, ale poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, ich serce będzie bardziej intymnie zjednoczone z Moim. Ponownie mówię wam, Moje maleństwa: poświęćcie się albo odnówcie wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, abyście dołączyli do Mego wielkiego Maryjnego Zastępu, i razem, wraz z Aniołami i Świętymi, zetrzyjmy z powierzchni Ziemi Złego i jego armie zła.

 

Moje dzieci, proszę was także, abyście podjęli na nowo odmawianie [modlitwy] „Anioł Pański”, o 6.00, 12.00 i 18.00, i jeśli obudzicie się wcześnie rano, [proszę żebyście odmawiali] Koronkę do Miłosierdzia Mego Syna. Modlitwa „Anioł Pański” to potężna broń duchowa, która odstrasza Złego i jego demony; gdybyście znali łaski, jakie otrzymujecie odmawiając „Anioł Pański”, pamiętalibyście o tym w każdej waszej modlitwie. Zacznijcie więc, Moje dzieci, odmawiać Mój „Anioł Pański”, aby pokój i ochrona waszej Matki zawsze były z wami. Zostańcie w Pokoju Mego Pana, Moje ukochane dzieci. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka. Dajcie poznać, dzieci, te orędzia zbawienia całej ludzkości.

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 17.07.2021; orędzie Maryi

Ukochane dzieci Mego Niepokalanego Serca: Przychodzę z Moją Miłością, by raz jeszcze wezwać was do tego, abyście byli wciąż uważni wobec czasu, który przeżywacie. Pragniecie zbawić duszę? Żyjcie wewnątrz Naszych Świętych Serc [Jezusa i Maryi]. Jakże zamierzacie prowadzić waszych braci, sami będąc duchowymi ślepcami? Musicie żyć Ewangelią bez [dokonywania w niej] zmian dla wygody [według] aktualnych modernizmów, czego rezultatami są chwile ciemności, apostazji, grzechu, nade wszystko przeciwko Darowi Życia. Proszę was o zaangażowanie się każdego z was, dzieci Moje, abyście byli narzędziami miłości, i w ten sposób przyciągali waszych bliźnich do Mego Syna i do [Mnie, waszej] Matki, nie zapominając, że chwała pracy w jakimkolwiek dziele jest dla Boga, nie jest żadnego z was. Jako Matka muszę podkreślić, że trudniejsze czasy są bliżej was niż myślicie. Stąd [pochodzi] Moje naleganie, żebyście się nawrócili i w ten sposób otworzyli oczy duchowe, pozwalając, by prowadził was Duch Święty. Ulegacie zmieszaniu z powodu trudności, jakie stają na waszej drodze. To, dzieci Moje, jest tym, co się dzieje kiedy człowiek nieprawości [Antychryst] wydaje rozkazy na Ziemi, pomnażając nieprawość poprzez rozprzestrzenianie grzechu, apostazji, i w ten sposób przyciągając chwile krwawe, bolesne, wywołujące lęk: [chwile] prześladowania, którego doświadczy Kościół Mego Syna. Czasy są poważne, [próby] przejdą od bycia czymś niewyczuwalnym do bycia czymś bardzo poważnym z jednej chwili na drugą, bez wcześniejszego ostrzeżenia dla Kościoła Mego Syna. Musicie żyć w prawdzie, w Miłości Mego Syna, abyście byli jednością, która jest konieczna w tych czasach, w których musicie stanowić jedno, być tarczami ochronnymi [dla] innych, dostrzegając Mego Syna w bracie. Jeszcze nie rozumiecie, że jeśli nie będziecie żyć w wewnętrznej ciszy, zbłądzicie na inne drogi, i będzie wam trudno wejść w intymną bliskość z Moim Synem.

 

W tym momencie [trzeba wam] pilnie wejść w intymną bliskość duchową z Mym Synem, aby obce wrażenia wami nie poruszały. Czy pragniecie odnaleźć bliskość z Moim Synem i ze Mną? Wejdźcie w milczenie, wyciszcie się, módlcie się. Trzeba pilnie, żebyście pozostawali blisko Mego Syna, ażebyście zostali umocnieni przed wydarzeniami, jakie przyjdą na całą ludzkość. Nie będzie łatwą pasja ludzkości, nie będą łatwe próby, tym bardziej jeśli nie macie miłości. Stańcie się zasługujący na pomoc Naszego ukochanego Anioła Pokoju. Ciemność jest nie tylko niemożnością patrzenia z powodu samej ciemności, lecz jest ciemnością duszy, która nie pozwoli wam rozróżniać między dobrem i złem. Z tego powodu wiele dusz wpadnie w Ogień Wieczny.

 

Maleństwa, to ostatnia okazja dla Szatana, by sprawić, żebyście upadli; trwajcie w czujności, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26,14), gdyż nie będą długimi lata, które musicie czekać, aby się wypełniło to, czego niektórzy nie potrafią dostrzec.

 

Módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się, wielki wulkan Etna i Yellowstone stają się aktywne. Módlcie się, klimat się zmienia. Módlcie się, nie zapominajcie, że cicha wojna trwa. Błogosławię was Moim Płaszczem, błogosławię was Moim Sercem, błogosławię was Naszymi Świętymi Sercami. Mama Maryja

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Jest pilnie konieczna zmiana wewnętrzna; niech [nadchodzące] wydarzenia nie zastaną nas śpiącymi, czekającymi na znaki. Żyjemy w ciągłej zmianie; to, co dla ludzkości było [kiedyś] złe, to dla tego pokolenia rzeczy normalne. Jednakże jest coś, co się nie zmienia, i jest to Prawo Boże, Miłość Boża i miłość bratnia, której nauczył nas Chrystus. Wypełniajmy Przykazanie Miłości. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 15-17.07.2021., orędzia Jezusa i Maryi

Jezus: Ludu Mój, jakże macie wątpliwości co do Mojej obecności w tym Chlebie? Dzieci i bracia, czyż nie widzicie, że Ja was ochraniam? Wielka jest Moja miłość dla was i niczego nigdy wam nie zabraknie, karmcie się Moim Ciałem dopóki będziecie mieli taką możliwość; będziecie musieli się ukrywać, by Mnie przyjmować nie wyrządzając Mi żadnej obrazy. Wkrótce będziecie potrzebowali siebie nawzajem, i Ja będę zawsze przy was, i sprawię, że wiele miłosierdzia zstąpi dla tych, którzy pozostaną Mi wierni. Błogosławię was. Wasz Jezus

 

Maryja:(...)Dzieci ukochane, modlę się razem z wami, a w szczególności [modlę się] za ludzi młodych, którzy oddają swoją duszę w zamian za wolność. Dzieci Moje, diabeł chce zabrać do piekła tyle dusz, ile się da, i wielu [już] wpadło w największe zwiedzenie ludzkości. Dzieci Moje, często Mnie pytacie, czy rzeczywiście będzie wojna, lecz wiedzcie, że ta duchowa toczy się już we wnętrzu wielu z was. Umiłowane dzieci Moje, to, co zostało wam zapowiedziane, nastąpi; módlcie się wiele, gdyż Sprawiedliwość Boża przyjdzie nagle, silniejsza niż kiedykolwiek, i będziecie mogli nie mieć czasu, by poprosić o przebaczenie. Proszę jeszcze raz o poświęcenie Rosji Memu Niepokalanemu Sercu, ponieważ tam wydarzy się wiele rzeczy.

Dzieci drogie, podążajcie za prawdziwym magisterium wiary; pozostawajcie blisko świętych kapłanów, którzy tak bardzo będą was potrzebować. Dzieci Moje, jedność i miłość między wami wzrusza Serce Mojego Jezusa, bądźcie dziećmi światłości. (...)

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 15-17.07.2021; orędzia Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żyjecie w czasie wielkiej walki duchowej. Waszym orężem obronnym jest miłość do prawdy. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Mroki fałszywych doktryn zostaną rozproszone przez światło prawdy. Oderwijcie się od nowości i od korzyści, jakie będą wam oferowane. Wy należycie do Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Bądźcie uważni. W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Nieprzyjaciele będą działać, by was ode Mnie oderwać. Podajcie Mi wasze dłonie, a Ja będę się o was troszczyć. Nie żyjcie oderwani od modlitwy. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie unieść ciężar prób, które nadejdą. Naprzód bez lęku! (...)

 

Kochane dzieci, nie zniechęcajcie się. Nie wycofujcie się. Nieprzyjaciele będą działać, lecz nic nie powstrzyma działania Mego Syna Jezusa. Nic nie zagasi blasku wielkiej tajemnicy wiary [Eucharystii?]. Proszę was usilnie, żebyście utrzymywali zapalonym płomień waszej wiary. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu i podziału. Pozostańcie z Jezusem. Pozostańcie z naukami prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Ja jestem waszą Matką Bolesną i wiem, co na was nadchodzi. Zginajcie kolana na modlitwie. Przyjmujcie Ewangelię Mojego Jezusa i szukajcie sił w Eucharystii. Znam wasze potrzeby i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.07.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, uporządkujcie swoje życie i miejcie silną wiarę; pomoże wam dostosować się do zmian, jakie będą. Nie dziwcie się temu, co się dzieje wokół was, pamiętajcie, że im więcej nieprawości będzie się rozlewać, tym bardziej miłość między wami będzie się oziębiać. Gniew Boga, który nie może zostać zatrzymany, spadnie na tę ludzkość, ale Moje wierne dzieci będą chronione. Przemiana wszystkiego będzie [się działa] przed waszymi oczami. Bóg zawsze poddaje próbie waszą wiarę, i jeśli Ja jestem tu jeszcze z wami, to [jest tak po to], aby wskazać wam drogę, którą macie iść, by dotrzeć [do celu] wierni Bogu i by dać wam wspaniałe nagrody. Dzieci Moje, nie ufajcie tym, którzy was proszą, by rzeczy tego świata przedkładać nad Boga, słuchajcie dobrze, kiedy ktoś do was mówi, słuchajcie, a poznacie, czy są to słowa Boże, czy też nie. W tych czasach widzę, jak niektóre Moje dzieci porzucają odmawianie Różańca Świętego dla drobnostek, ale raz jeszcze mówię wam: Różaniec Święty jest najsilniejszą bronią, by walczyć ze złem. Pytam was więc, dzieci: po której stronie chcecie stać? Proszę was, żebyście chodzili na adorację, ponieważ przyniesie [wam] wiele korzyści, duchowych i nie tylko. Bądźcie jak pierwsi apostołowie, módlcie się z radością Ducha Świętego, bądźcie wierni Pismom Świętym. Umiłowane dzieci Moje, dosyć chowania urazy, osądów, egoizmu i zazdrości, nikt nie jest lepszy od drugiego przede Mną, jesteście wszyscy Moimi dziećmi i chcę was poprowadzić ku światłu. Nie zasmucajcie Mnie, ale bądźci świadkami Tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Nie musicie nigdy się bać, Moja ochrona będzie dla was wszystkich wiernych i pokornych. Teraz was zostawiam z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, ludzie zmienią Słowo Boże i to, co Święte [Eucharystia?] będzie lekceważone. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w otchłań grzechu. Jesteście [własnością] Pana. Demon działa w świecie, by oderwać was od drogi zbawienia. Bądźcie uważni, byście nie zostali zwiedzeni. Szukajcie światła Pana. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Żałujcie [za grzechy] i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Nie zniechęcajcie się. Ja was kocham i zawsze będę u waszego boku.(...)

 

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.07.2021., orędzia Maryi

Simona: 

Oto, dzieci Moje, przychodzę do was, by przynieść wam pokój, pokój, dzieci, prawdziwy pokój, którym jest Chrystus Pan. Dzieci Moje, módlcie się, módlcie się; koronka Różańca Świętego jest silną bronią przeciwko złu. Różaniec Święty, jeśli jest odmawiany z wiarą i miłością, może poruszać góry i wzruszać Serce Boga. Dzieci Moje, koronka Różańca Świętego nie jest amuletem do noszenia w kieszeni albo na szyi; jeśli nie nosicie go z wiarą, jest tylko zwykłym przedmiotem jak tyle innych; to z wiarą trzeba go nosić, używać; [to wiara] sprawia, że jest [on] potężną bronią przeciwku złu. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Mój ukochany Kościół, módlcie się za Moich umiłowanych synów; biada tym, którzy gorszą jedno z Moich najmniejszych dzieci i się nie nawracają, biada tym, którzy zapominają swoje śluby, to, że mają być opiekunami i stróżami Bożej trzody. Dzieci Moje tak bardzo umiłowane, módlcie się za Moich umiłowanych synów, są najbardziej kuszeni przez Złego, módlcie się, dzieci, módlcie się. Dzieci Moje, nie lękajcie się, Ja jestem z wami, biorę was za rękę i wiodę was na trudnej drodze, strzegę was, chronię was. Dzieci Moje, nie traćcie odwagi, czekają was ciężkie czasy; wszystko to, co się dzieje, jest tylko początkiem, ale się nie bójcie! Mówię wam to, by sprawić, żebyście się wzmocnili w modlitwie. Zwracajcie się do Pana Naszego Jezusa Chrystusa, On jest w Najświętszym Sakramencie Ołtarza żywy i prawdziwy i oczekuje was, zginajcie swoje kolana, dzieci, i [Go] adorujcie. Pamiętajcie, dzieci: nie ma grzechu, który, jeśli [zostaje] wyznany [na spowiedzi], nie zostałby wybaczony, Pan was oczekuje z otwartymi ramionami. Daję wam teraz Moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do Mnie.

 

Angela:  

(...) Dzieci najukochańsze, również dziś wieczorem przychodzę do was, by prosić o modlitwę, o modlitwę za ten świat, coraz bardziej [wydany] na pastwę grzechu. Dzieci Moje, nawróćcie się, zmieńcie swoje życie. Ciężkie czasy was czekają i jeśli nie będziecie gotowi, będzie [wam] bardzo trudno się uratować [zbawić]. Ja was kocham niezmiernie i jeśli tu jestem, to jest tak dlatego, że chcę ocalić [zbawić] was wszystkich. Dzieci, droga, która prowadzi do Mego Syna Jezusa nie jest łatwa i liczne są pułapki nieprzyjaciela. Dzieci Moje, jeszcze raz zapraszam was do przystępowania do sakramentów; proszę was usilnie, posłuchajcie Mnie. Modlitwa jest bardzo ważna, ona służy przybliżeniu was do Boga, ale sakrament spowiedzi i wszystkie inne sakramenty są dużo ważniejsze. Wielu [do nich] przystępuje, ale nie otwiera całkowicie swoich serc dla Boga. Dzieci Moje, adorujcie Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, adorujcie Go w ciszy. Zginajcie swoje kolana i słuchajcie Jego głosu w ciszy. Dzieci Moje, proszę was usilnie, abyście Mnie słuchali; ciemności chcą przyćmić światło, i jeśli wy nie będziecie całkowicie [przynależeć do] Boga, będziecie łatwym łupem. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 10.07.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, znam każde z was po imieniu i przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie wolę Bożą względem waszego życia. Bądźcie cisi i pokorni sercem, a zobaczycie, jak działa Potężna Ręka Boga. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prób. Ludzkość wypije gorzki kielich bólu, ale się nie wycofujcie. Mój Jezus będzie bardzo blisko was. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nie będzie porażki dla sprawiedliwych. Przyjmijcie Moje Apele i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Wy macie wolność, ale nie pozwólcie, by wasza wolność oderwała was od Pana. Odwagi! Ja potrzebują waszego Tak, szczerego i odważnego. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 10.07.2021

(...) Umiłowane dzieci Moje, książę zła się nie zatrzymuje, ale posuwa się naprzód z wielką siłą; popatrzcie, co się dzieje, niestety wszedł w umysły ludzi, aby tylko możni [tego świata] mogli nimi sterować. Pewnego dnia człowiek oszaleje do tego stopnia, że każdy będzie jadł swojego bliźniego. Dzieci Moje, czytajcie [o tym], czym jest piekło, czyściec i Niebo; wiele z Moich dzieci  nie wierzy zwłaszcza w istnienie piekła i w wieczne potępienie, chociaż przez wiele Moich szczególnie umiłowanych dzieci  zostało wam to opowiedziane. Dzieci Moje, tak jak istnieje dobro, istnieje [też] zło. Ten, kto modli się dużo by ocalić dusze które się zatraciły, będzie odczuwać obecność Pana. Nawróćcie się pilnie, nie macie już dużo czasu.

Dzieci, módlcie się wiele za Brazylię i módlcie się za Włochy, ponieważ ziemia będzie się [tam] bardzo mocno trząść. Ja, wasza Matka, będę was chronić razem z Moimi Świętymi Aniołami, nie bójcie się nigdy, idźcie naprzód mówiąc o Moim Synu w świętej prawdzie. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Nie odrywajcie się od prawdy. Kiedy jesteście oderwani od prawdy, demon was zwodzi, by wprowadzić was w ciemności niewierności Ewangelii i naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Idźcie [przez życie razem] z Panem. Szukajcie Jego Światła, abyście byli zbawieni [ocaleni]. Nieprzyjaciele będą działać, i spowodują wielki zamęt w Domu Bożym. Będzie mieć miejsce zniewaga Tego, co Święte, i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Zwycięstwo Kościoła przyjdzie poprzez wierność wielu [kapłanów i osób] konsekrowanych, którzy, nawet pośród wilków, wytrwają w wierności Jezusowi. Naprzód, z odwagą i radością! Nie zapominajcie: Mój Jezus nigdy was nie porzuci. (…)

 

Enoch (Kolumbia), 7.07.2021; orędzie Boga Ojca

Ludu Mój, Dziedzictwo Moje, niech Pokój waszego Ojca Niebieskiego będzie z wami.

Dzieci Moje, stworzenie zaczęło swą przemianę, kontynenty powoli się przemieszczają i przyjdzie chwila, gdy ich przemieszczanie się poruszy mocno płytami tektonicznymi i wszystko na Ziemi zacznie się poruszać dniem i nocą. Przemiana Mego stworzenia będzie jedną z prób, które będziecie musieli przejść. Dzieci Moje, nie lękajcie się ani nie panikujcie, kiedy ziemia zacznie się poruszać; gdyż jest potrzebna jej przemiana, aby mogła zrodzić nowe stworzenie.

 

Również nie przerażajcie się, gdy będziecie widzieć, jak ziemia pęka w różnych miejscach, ponieważ powtarzam wam: wszystko jest częścią jej przemiany. Przyzwyczajajcie się od teraz, by żyć z tym zjawiskiem naturalnym, bo będą dni i noce, kiedy ruchy ziemi będą silniejsze. Módlcie się i uwielbiajcie Chwałę Boga kiedy przyjdzie na was ta próba, a wszystko będzie się działo zgodnie z wolą waszego Ojca.

 

Ludu Mój, po Moim Ostrzeżeniu i Cudzie przyjdą wielkie próby, które was oczyszczą jak w tyglu. W waszym przejściu przez wieczność [w Minisądzie] wzmocnię was duchowo, żebyście mogli znieść te dni oczyszczenia; gdyż w przeciwnym razie nie znieślibyście ich. Wszystkie próby przejdziecie zwycięsko, jeśli będziecie trwać w zjednoczeniu z Bogiem poprzez modlitwę, post i pokutę; będziecie mieli trudne dni, ale wasza wiara i zaufanie do Pana pomogą wam je przejść zwycięsko.

 

Jest już czas, dzieci Moje, by zjednoczyć się w modlitwie, poście i pokucie, żebyście się duchowo umacniali, ponieważ zbliżają się dni, w których wasza wiara zostanie wystawiona na próbę.

Proście dużo o Światło i Mądrość Mojego Świętego Ducha, abyście mogli odróżniać dobro od zła, ponieważ przyjdzie czas, w którym zwodzenie i kłamstwo będą wam pokazywane jakby były prawdą; czytajcie Słowo Boże i rozważajcie je w waszym sercu, żebyście jutro, w czasie mroku, nie zostali zwiedzeni. Pamiętajcie, nie każdy, kto mówi: „Panie, Panie!” wejdzie jutro do Mego Królestwa, lecz ten, kto pełni Moją wolę. Bądźcie więc czujni i czuwający, Ludu Mój, ponieważ będzie tyle zamętu i zwodzenia na świecie, że zatraci się nawet wielu z Moich wybranych. Pozostańcie w Moim Pokoju, Ludu Mój, Dziedzictwo Moje. Wasz Ojciec, Jahwe, Pan stworzenia. Dajcie poznać, dzieci Moje, te orędzia zbawienia całej ludzkości.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 6.07.2021; orędzie Jezusa

Umiłowany Ludu Mój: Dzięki wierze, dla moich dzieci niemożliwe jest możliwe…

Jedność Mych dzieci jest nieodpartą siłą, która powstrzymuje zło.

Moje dzieci muszą się przygotować, poznać Mnie i wiedzieć, że zło nie jest jakimś wymysłem, aby orężem poznania walczyli z mocą przeciwko złu.

W tym momencie zło bierze [w posiadanie coraz więcej] terenu, z powodu ignorancji Mego Ludu w aspektach fundamentalnych dla wiary i stabilności Mojego Kościoła.

Patrzycie, jak jestem traktowany w rękach Moich kapłanów i zachowujecie potępiającą ciszę!

[Moment] rozpętania się przepowiedzianych wydarzeń  coraz szybciej się przybliża, z powodu uśpienia ludzkości przez powierzchowność, materializm, brak szacunku, [i to] w chwilach, w których przyroda okazuje swą potęgę przed człowiekiem, który nie reaguje.

Zwiększa się aktywność sejsmiczna na Ziemi.

Módlcie się… (…)

Musicie się przygotować, dzieci. Południowe wybrzeże Włoch się trzęsie. Turcja mocno cierpi. Uśpione wulkany budzą się. Choroba trwa dalej…

Obowiązkiem Mego Ludu jest modlić się za siebie nawzajem. Posługiwać sobie nawzajem.

Konieczne jest oczyszczenie Moich dzieci, pilna jest [potrzeba] oczyszczenia tych Moich; [tylko?] niektórzy decydują się na nawrócenie.

Ten moment jest [czasem] na zmianę; wzywam was do zmiany postępowania. Każdy wybiera okowy lub wolność, którą wam oferuje moja miłość.

Umiłowany Ludu Mój, by zachować wysoki poziom odporności [biologicznej], spożywajcie MORINGĘ [Moringa oleifera], przez czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, potem odpocznijcie trzy tygodnie i znowu zacznijcie. Pijcie ZIELONĄ HERBATĘ, nie w nadmiarze.

 

Najlepszym lekarstwem dla ciała jest dusza czysta, bez zawiści, bez zamartwiania się, bez zazdrości, bez resentymentów. Jeśli [nawet] zachoruje ciało, dusza dalej Mnie uwielbia.

Kocham was, dzieci Moje, kocham was.

W zjednoczeniu z Legionami Niebieskimi Mój Lud zatryumfuje, i cały będzie Mojej Matki.

 

Moje szczególne błogosławieństwo dla Moich dzieci [synów? = kapłanów?]. Okrywam was Moją przenajdroższą Krwią, ochraniam was i umacniam.

Błogosławieństwo przychodzi, kiedy słuchasz głosu Bożego i okazujesz posłuszeństwo Jego Słowu. Wiara: jedynie poprzez Wiarę otrzymujemy zdrowie, zbawienie, uwolnienie, zanurzenie [chrzest] w Duchu Świętym i błogosławieństwo (por. Pwt 28, 1-2).

Wasz Jezus

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.07.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, popatrzcie dookoła siebie, nie dajcie się zwieść przez fałszywe obietnice demona. Umiłowane dzieci Moje, wszystko się zmienia wokół was i w was, módlcie się za czasy, które nadejdą, tylko modlitwą zdołacie pokonać zło. Słyszę, jak tylu faryzeuszów mówi; głoszą dobrze [lub: dobro], ale na zewnątrz grzeszą przed Bogiem; nie bądźcie jak oni, mówcie w prawdzie, to jedyna rzecz, jaka zdoła was wyzwolić. Nie patrzcie na fałszywy spokój, gdyż wkrótce zmieni się on w hałas i zamęt. Nie bójcie się, jeśli jesteście w Bogu; Ja nie jestem tu po to, by was przestraszyć, lecz aby postawić was przed rzeczywistością twardą, lecz prawdziwą; a to, co się wydarzy, będzie spowodowane przez ludzkość, która myśli, że może sobie poradzić bez Boga. Kochajcie się [nawzajem] i pożywiajcie się [Ciałem] Mego Syna. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, aby was do Nieba zaprowadzić. Zmieńcie swoje życie. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i wszędzie dawajcie świadectwo waszej wiary. To w tym życiu, nie w przyszłym, macie pokazać, że należycie do Pana. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie żyjcie na świecie będąc ze świata, gdyż jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] duchowej ciemności. Zostańcie z Jezusem. Nie odrywajcie się od Jego Światła. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boga w was będzie wieczna. Znam wasze potrzeby i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.07.2021; orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, Ja jestem tu jeszcze z Miłosierdzia Boga, który chce was zbawić. Proszę was usilnie, dzieci Moje, nie odwracajcie się tyłem do Boga, ale módlcie się, módlcie się, módlcie się za tę zatraconą ludzkość, módlcie się za Kościół, w którym nieprawość chce być panią. Dzieci Moje, niestety [tylko] nieliczni mają prawdziwą wiarę, ale proszę was, żebyście prowadzili waszych braci Bożą drogą, która jest drogą, prawdą i życiem. Wydarzą się bardzo złe rzeczy, a nie widzę was gotowymi; przygotujcie się z należytą powagą, byście mogli wejść do Domu Ojca, w którym wszystko jest gotowe. Nowa Jerozolima jest blisko, i Ja chcę, żebyście [szli] w pierwszym rzędzie z radością, miłością i pogodą ducha. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 3.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Bądźcie łagodni i pokorni sercem, gdyż jedynie tak możecie pojąć Boże Plany na wasze życie. Nie zapominajcie: we wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. Ludzkość stała się duchowo biedna, ponieważ stworzenie jest bardziej cenione niż Stwórca. Nie bądźcie niewolnikami demona. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać, i tylko Jemu macie służyć. Nie żyjcie oderwani od modlitwy. Kiedy jesteście [od niej] oderwani, stajecie się [łatwym] łupem dla nieprzyjaciela Boga. Cokolwiek nastąpi, pozostawajcie z Jezusem; szukajcie Go w Eucharystii, abyście byli zwycięscy. Proszę was usilnie, żebyście byli mężczyznami i kobietami wiary. Dawajcie świadectwo prawdzie Mojego Jezusa, i nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn pociągnęło was w duchową przepaść. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Ludzie wzgardzą prawdą i przyjmą to, co jest fałszywe. Sprawiedliwi będą prześladowani, i wasz ból będzie wielki. Nie wycofujcie się! Ja zawsze będę z wami. (…)

 

Enoch (Kolumbia), 30.06.2021; orędzie Jezusa Dobrego Pasterza

Moje stado, niech Mój Pokój będzie z wami. Owce Mego stada, lucyferyczny rząd Nowego Porządku Świata zaczął już podporządkowywać sobie ludzkość; [realizacja] jego planu zaczęła się wraz ze szczepionkami na obecną pandemię, za pomocą których chcą zdziesiątkować dużą część światowej populacji. W ich złowrogich planach jest także wspieranie przewrotów i manifestacji przeciw demokratycznie utworzonym rządom, by sworzyć chaos i anarchię, które destabilizują demokracje i je osłabiają, i by mogli w ten sposób wprowadzać ateistyczny komunizm, aby stawał się on silniejszy i zyskiwał władzę nad krajami i rządami.

 

Prześladowanie szczególnie chrześcijan i katolików oraz niszczenie i profanowanie świątyń i miejsc świętych to kolejne [rzeczy w] ich planach; za ich pomocą chcą skończyć z wiarą Ludu Bożego. Pretekst pandemii został użyty do tego, by zamknąć Domy Mego Ojca na całym świecie. Odczuwam wielki smutek widząc, jak wielu z Mych Pasterzy grało dalej [według reguł] spiskowców i [ludzi] złych, aby osłabić Mój Kościół i dalej zwalczać [ograniczać, powstrzymywać, usuwać…] Moją Najświętszą Ofiarę. Wysłannicy zła wynajdą nowe spiski i oszustwa wokół pandemii, aby utrzymywać ludzkość w zamknięciu przez dłuższe odcinki czasu, i w ten sposób by móc definitywnie zamknąć Moje Świątynie, by je sprofanować i zniszczyć; tak spełnia się proroctwo Daniela, który mówi o ustaniu Świętej Ofiary i o ohydzie spustoszenia [w] Świątyni (Dn 12, 11).

 

Moje Stado, w czasie niedostatku i głodu elity, które kierują Nowym Porządkiem Świata, chcą zacząć osłabiać gospodarki [państw] świata, szczególnie te krajów najbiedniejszych, aby, gdy przyjdzie wojna światowa, pieniądz papierowy zniknął na zawsze. Chcą również zahamować produkcję [artykułów] rolnych i [wyrobów] mięsnych, żeby zalać świat pokarmami transgenicznymi tworzonymi w laboratoriach, by także dalej dziesiątkować światową populację, wraz z pojawianiem się nowych wirusów, chorób i pandemii. Te produkty genetycznie modyfikowane będą wysyłane i rozprowadzane wśród mieszkańców krajów najbiedniejszych lub rozwijających się. Wszystko, Moje Stado, zostało zaplanowane przez synów ciemności, aby dalej podporządkowywać sobie narody i dalej zmniejszać światową populację, w tym celu, aby, gdy pojawi się Antychryst, wszystko było [mu] podporządkowane, by nie natrafił na żaden opór, i w ten sposób by mógł [on] być wychwalany jako zbawiciel świata i oczekiwany mesjasz. Bądźcie więc przygotowani, Moje Stado, materialnie i duchowo, gdyż zbliża się czas wielkich spisków i oszustw; czas wielkiej walki duchowej, w której zostaniecie oczyszczeni, jak złoto w ogniu.

 

Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój daję wam. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, bliskie jest bowiem Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Dajcie poznać całemu światu Moje orędzia zbawienia, o Moje Stado.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Mój Jezus jest drogą do waszego pełnego szczęścia. Nie szukajcie dróg na skróty. Wytrwajcie w wierności prawdziwej doktrynie Kościoła Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele będą działać, by powieść was drogami łatwymi, ale nie zapominajcie: droga do Nieba prowadzi przez Krzyż. Oderwijcie się od ułatwień oferowanych [wam] przez fałszywych pasterzy. Ufajcie Jezusowi. W Nim odnajdziecie wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Pamiętajcie zawsze: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Wy jesteście [własnością] Pana, i rzeczy tego świata nie są dla was. [Idźcie] naprzód drogą świętości! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 29.06.2021; orędzie Maryi

(…) Umiłowane dzieci Moje, demony zaciemniają niebo, by zaciemnić wasze umysły. Dzieci, te czasy są [już] gotowe, aby urzeczywistniły się [w nich] proroctwa, które zostały objawione w tych latach. Dzieci, módlcie się za Kościół, ponieważ wkrótce zostanie ujawniona [pewna] szokująca wiadomość; Mój ukochany Kościół jest w zupełnym zamęcie. Dzieci Moje, módlcie się, gdyż wkrótce świat bardzo mocno się zatrzęsie; powierzcie się z ufnością Jezusowi, On nigdy nie pozostawi was samych, i módlcie się, [aby pocieszyć] Moje Niepokalane Serce, które bardzo cierpi. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 29.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, odwagi! Mój Jezus potrzebuje waszego świadectwa, publicznego i odważnego. Zginajcie swoje kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Kalwaria dla mężczyzn i kobiet wiary będzie bolesna. Cierpię z powodu tego, co nadchodzi na sprawiedliwych. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi. On was kocha i wiele od was oczekuje [lub: się po was spodziewa]. Idziecie ku wielkiemu rozbiciu się [statku] wiary. Wielu [spośród ludzi] wybranych do bronienia prawdy ulegnie skażeniu i przyjmie fałszywe ideologie. Śmierć będzie obecna w Domu Bożym, ale ci kapłani, którzy wytrwają w wierności, zostaną ogłoszeni Błogosławionymi Ojca. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i bądźcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Cokolwiek się wydarzy, nie wycofujcie się. Porzucenie klucza i przywiązanie do portfela: oto przyczyna wielkiego zniszczenia duchowego. (…)

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 25.06.2021., orędzie Maryi

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca: Błogosławię was Moją Miłością, błogosławię was Moim macierzyństwem. Ukochane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Zachowujcie stałość, nie spieszcie się w decyzjach, musicie trwać w czujności, jako że demon wylał na ludzkość swoją złość, głupotę, prześladowanie, niestałość, nieposłuszeństwo, pychę, złośliwość i zazdrość, by zagnieździły się w każdym człowieku, który na to pozwala; posłał swoje legiony, aby sprawiły, by Lud Mego Syna wpadł w pokusę.

 

Zły działa z furią przeciw Moim dzieciom. Istnieje ucieleśniona i realna walka o dusze, dowodzona przez Mojego umiłowanego św. Michała Archanioła i jego legiony przeciwko Szatanowi i jego złym legionom, które krążą [po świecie] kradnąc dusze.

 

Lud Mego Syna przyjmuje nowinki, które ranią Boskie Serce Mego Syna. Demon i jego niewolnicy nie ustają w atakowaniu was, by wziąć sobie łup dusz, i Moje dzieci wpadają w sieci zła. Konieczne jest wzrastanie w wierze, niezbędna jest miłość bratnia, [mówienie] „Tak, tak; nie, nie!” (Mt 5, 37).

 

W tych chwilach cały Wszechświat jest w konwulsjach. Ludzkość żyje w ciągłej turbulencji [zakłóceniu, zamieszaniu] duchowej, w której niektórzy z Moich zdradzają innych. Mój Syn wie to wszystko.

 

Umiłowani, wąż zła pełznie, i stamtąd dociera do umysłu, do myślenia ludzi, tak udaje mu się dostać do Kościoła Mego Syna, do wysokich stanowisk Hierarchii [kościelnej], do polityki, do spraw społecznych, za pomocą rozkazów, jakie wydaje elita światowa. Ta elita utrzymuje władzę nad ludzkością, we wszystkich aspektach, z globalnie dobrze określonym przywódcą; nie jest przypadkiem pandemia, ani mutacje, ani zgony, kiedy doprowadzają do wypełnienia, krok po kroku, plan redukcji światowej populacji jako część strategii Antychrysta.

 

Dzieci najukochańsze: Musicie trwać mocni w wierze, wzmacniać ją, nie wycofywać się przed pokusą, która was odciąga daleko od Mego Syna, doprowadzając was do odrzucenia Mego Syna, który widzi to wszystko…

 

To kluczowy moment dla wiernych, czas zamętu, w którym wyleję łzy bólu z powodu Mych dzieci, które wpadają w szpony pokus, oddzielając się od prostej drogi, która wiedzie do Życia Wiecznego. Ci, którzy zapominają o bliskości Ostrzeżenia, postępują dalej tak, jakby wszystko było dobrze, działając jak hipokryci, którzy nie przejmują się wzrastaniem w każdej chwili i niepoddawaniem się pokusom Demona.

(...) Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się; żywioły okazują [swą] potęgę i ludzkość się lęka.

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca: Bądźcie ludźmi, którzy wprowadzają znaczącą zmianę, bądźcie wierni Memu Synowi, nie lękajcie się…

 

Legiony Niebieskie dowodzone przez Mojego najukochańszego i wiernego św. Michała Archanioła trwają przy każdym z was, strzegąc was. Jesteście Ludem Mego Syna i [Ja, wasza] Matka wstawiam się [za wami] jako Królowa i Matka Miłosierdzia.

 

Bądźcie miłością, a wszystko inne będzie wam dodane. Błogosławię was. Mama Maryja

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Gdy zakończyło się to wezwanie Matczynej Miłości, dano mi [ujrzeć] następującą Wizję: Widząc wielką liczbę ludzi rozproszonych po całej Ziemi, ujrzałam, jak wszędzie pojawiały się demony. Te demony mają jedno zadanie: zabłocić umysły ludzi. Niektórzy z tych, którzy znajdowali się wewnątrz kościołów, wychodzili oddalając się od dobra i przyjmując fałszywe ideologie, rozprzestrzeniając kalumnie na temat Kościoła Chrystusa, i nasza Matka Najświętsza płakała i płakała, Jej Łzy spływały po Jej Niepokalanym Sercu. Zobaczyłam, jak demony świętują z wielkim hałasem upadek umiłowanego Biskupa odzianego w biel. Kościół, reprezentowany przez wielki budynek, kołysał się raz w jedną, raz w drugą stronę; w tym trzęsieniu niektórzy ludzie wypadali z budynku, i byli [już] oczekiwani przez Złego i jego legiony, które wiodły ich na spotkanie Diabła. Nasza Matka płakała z powodu tych wszystkich, którzy się potępiają. Pewien Anioł, który przeleciał przez niebo, powiedział: Pospieszcie się, nie traćcie czasu, „ludzie małej wiary”! (Mt 14, 31). Amen.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.06.2021; orędzia Maryi

Simona:

(…) Dzieci, przychodzę raz jeszcze, by prosić was o modlitwę, modlitwę za te wszystkie Moje dzieci, które oddalają się od Mego Niepokalanego Serca. Módlcie się za wszystkich tych, którzy szukają pokoju na błędnych drogach: bez Jezusa nie ma pokoju, tylko w Nim jest pokój, miłość, radość! Dzieci Moje, szukajcie Pana w kościołach; to tam, w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, On żywy i prawdziwy was oczekuje; zginajcie swoje kolana i [Go] adorujcie. Dzieci Moje, módlcie się, módlcie się za Mój ukochany Kościół, za Moich umiłowanych synów [kapłanów]; módlcie się, dzieci, módlcie się. Daję wam teraz Moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do Mnie.

 

(…) Dzieci najukochańsze, dziś przychodzę do was jako Matka Bożej Miłości. Jestem tu, by obdarzyć was pokojem i pogodą ducha. Jestem tu, by przyjąć wszystkie wasze modlitwy i zanieść je do Mego Syna Jezusa. Dzieci najukochańsze, również dzisiaj proszę was o modlitwę za ludzkość, coraz bardziej oddaloną od Boga, i coraz bardziej sięgającą po grzech. Dzieci Moje, książę tego świata [Szatan] chce, żebyście się oddalili od Boga, coraz bardziej zarzuca sieci oszustwa, by sprawić, żebyście wpadli w grzech i oddalili się od Boga. Dzieci Moje, wy jesteście dziećmi światłości, nie dajcie się zwieść przez fałszywe piękności tego świata, które coraz więcej wam obiecują, lecz nic wam nie dają. Mój Syn Jezus oddał swoje życie za każdego z was, i jeszcze [raz] by to zrobił. Wy natomiast, z powodu malutkich, codziennych trudności, natychmiast się przerażacie i się buntujecie, i tak często obrażacie Boga. Dzieci, od dłuższego czasu jestem pośród was, nauczyłam was się modlić, ale przede wszystkim prosiłam was bardzo mocno [z naleganiem], żebyście zaufali. Trzymajcie mocno w dłoniach koronkę Różańca świętego (pokazując ten różaniec, który Ona trzymała w prawej dłoni), to jest wasza broń przeciwko Złu. Modlitwa jest bardzo potężną bronią, razem z Sakramentami. Karmcie się każdego dnia Moim Synem Jezusem, proszę was usilnie, nie dajcie się zastać nieprzygotowanymi. Czekają was ciężkie czasy, i jeśli nie będziecie mocni w wierze, łatwo upadniecie.   (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 26.06.2021., orędzie Maryi

(…) Wszystko to, co nadejdzie, posłuży dla oczyszczenia was i Ziemi z wszelkiego zła, które niestety jest coraz silniejsze w tych czasach, biorąc [w posiadanie] umysły i dusze wielu z Moich biednych dzieci. Drogie dzieci Moje, nie bójcie się nigdy, to jest czas, w którym liczne będą choroby, które nadejdą, ale jest to też czas, w którym Jezus będzie was chronił, w szczególności tych, którzy mają prawdziwą wiarę; przyjdzie gwałtowny wicher (Duch Święty), który dotknie serc was wszystkich. Dzieci Moje, módlcie się za Rosję, za Amerykę i za Chiny. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 26.06.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja was kocham [takimi], jacy jesteście, i przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Żałujcie [za grzechy] i służcie Panu z wiernością. Ludzkość jest chora i potrzebuje zostać uleczoną. Powróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Ludzkość idzie ku przepaści samozniszczenia, którą ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Bądźcie uważni. Zginajcie swoje kolana na modlitwie, gdyż jedynie tak możecie znieść ciężar prób, jakie mają przyjść. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu i przyszedł moment waszego „Tak”, szczerego i odważnego. Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Nie wycofujcie się. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Boża Prawda będzie pogardzana, i ludzie przyjmą fałszywe ideologie. Wielki będzie wszędzie zamęt duchowy, ale ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca otrzymają wielką nagrodę. Szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Naprzód! Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. (…)

 

Medziugorje, 25.06.2021; orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Moje serce jest radosne, bo przez te lata widzę waszą miłość i otwartość na moje wezwanie. Dziś wszystkich was wzywam: módlcie się ze mną o pokój i wolność, bo szatan jest mocny i przez swoje oszustwa chce odwieść jak najwięcej serc od mojego matczynego serca. Dlatego zdecydujcie się na Boga, aby było wam dobrze na ziemi, którą dał wam Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 24.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Zdążacie ku przyszłości, [w której będzie] wielu Judaszów i niewielu z odwagą Jana Chrzciciela. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Proszę was usilnie, żebyście podtrzymywali zapalonym płomień waszej wiary. Nie pozwólcie, by zanieczyściło was bagno fałszywych doktryn. Jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i [tylko Jemu macie] służyć. Odwagi. Nie zapominajcie lekcji przeszłości. Prawda Mojego Jezusa to wasz wielki oręż obronny. Bądźcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Ja was kocham i będę z wami. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy); 22.06.2021

(…) Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się; wojna jest u bram, módlcie się za możnych tego świata, aby mogli podjąć decyzje różne od tych już [przez nich] ustalonych. Módlcie się za Amerykę [USA], która zostanie ukarana za przyjęcie tego wszystkiego, co jest przeciwko Bogu. Jeszcze raz wam mówię: jeśli w waszym życiu nie ma Boga i modlitwy, nie będziecie mieć nadziei; wznoście uwielbienie i w ciągu dnia czytajcie Biblię. Umiłowani Moi, masoneria kościelna [por. orędzia do ks. Gobbiego] chce jedynego kościoła, z jedyną religią – Kościół natomiast powinien iść w ślady swoich ojców, ponieważ jest święty, katolicki, apostolski, założony na fundamencie Piotra – nie rozpoznają [nie uznają?] już Jezusa żywego w Eucharystii, i wielu z nich prowadzi Moje dzieci w szpony diabła. Dzieci, będzie prześladowanie, także z powodu Imienia Jezusa, ale kto ma wiarę, ten nigdy nie będzie musiał się niczego bać, bo Jezus będzie waszą pociechą i waszym spokojem [pogodą ducha], i Ja, która jestem waszą Matką, będę zawsze chronić Moją maleńką Resztę, razem z Moimi Aniołami. Teraz was zostawiam z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Komentarz: Wojna jest jednym ze skutków naszych grzechów, które Bóg dopuści, by nas oczyścić. Zarazem jest ona częścią planu Szatana i ludzi jemu oddanych, by doprowadzić do zmniejszenia liczebności ludzi oraz by ułatwić objęcie światowej władzy przez Antychrysta, który zaprezentuje się światu jako wielki mediator i siewca pokoju. Mający wówczas nastąpić Nowy Światowy Ład będzie globalnym systemem terroru i kontroli o charakterze nie tylko politycznym, ale również religijnym, i tę rolę będzie spełniać przygotowywany m.in. przez masonerię kościelną Antykościół, który, pozbawiony tego, co jest prawdą objawioną przez Boga i strzeżoną przez Kościół katolicki, będzie stanowił swego rodzaju platformę dla połączenia wszystkich religii i wyznań w jedną religię światową, czczącą człowieka, a ostatecznie – Szatana. Rzecz jasna, kto nie będzie się chciał podporządkować temu nowemu kultowi, mającemu wszystko oprócz Boga, Eucharystii i Maryi, będzie musiał zginąć – przynajmniej według zamysłów architektów Światowego Ładu. Bóg jednak ma inne plany; posłuży się wojną, głodem, kataklizmami, a nawet samym Nowym Ładem i Światową Religią dla oczyszczenia prawdziwego Kościoła, tej biblijnej Reszty wiernych, którzy pod osłoną matczynego płaszcza Maryi stawią czoła wielkim prześladowaniom i wyjdą z nich zwycięsko, czy to jako męczennicy, czy to jako budowniczowie odnowionego Kościoła i cywilizacji w Erze Pokoju, po tym jak Bóg sam ukaże Antychrysta i jego wspólników, raz na zawsze wymazując ich imię z powierzchni ziemi. Owa Reszta to my, którzy staramy się naprawdę żyć całkowitym zawierzeniem, oddaniem i ofiarowaniem się Matce Bożej. Naszymi modlitwami i ofiarami pomożemy przyspieszyć Jej zwycięstwo, które jest rzeczą pewną. Wierzmy więc, ufajmy i kochajmy, żyjąc Słowem Bożym i sakramentami oraz prosząc o pomoc Maryję, Aniołów i Świętych, a wszystko dobrze się dla nas skończy. Pamiętajmy, że modlitwą możemy bardzo wiele, nawet powstrzymać, a przynajmniej złagodzić i skrócić wiele z nadchodzących Wydarzeń. Módlmy się więc gorliwie, pamiętając, że Bóg nie chce potępienia ludzi, ale ich zbawienia.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 22.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, przyjmijcie prawdę Mojego Jezusa. Prawda zawsze będzie światłem, które będzie oświecać [lub: rozświetlać] Kościół Mojego Jezusa w trudnych chwilach. Waszą wielką bronią [dla waszej] obrony jest prawda. Idziecie ku przyszłości, w której Fałszywy Kościół rozsieje wielki zamęt, by oderwać od prawdy jak największą liczbę [kapłanów i osób] konsekrowanych. Eucharystia będzie pogardzana przez wielu, i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Kto idzie z Panem, ten zwycięży. Nie wycofujcie się. Naprzód, bez lęku! (…)

 

Enoch (Kolumbia), 21.06.2021; orędzie Maryi

Dzieci, Pokój Mego Pana niech będzie z wami wszystkimi, a Moja Matczyna opieka niech wam zawsze towarzyszy. Moje dzieci, pomóżcie Mi uwolnić wiele dusz z czyśćca waszymi modlitwami, postami, pokutami, uczynkami miłosierdzia, a nade wszystko ofiarowaniem Najświętszej Ofiary Mszy św., za ich wieczny odpoczynek. Dusze uwolnione z czyśćca i zabrane do Nieba stają się waszymi orędownikami i pomogą wam w waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia. Módlcie się, Moje maleństwa, Moim Świętym Różańcem za wszystkie dusze czyśćcowe, a szczególnie za te, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia, które znajdują się w trzecim [tzn. najniższym] czyśćcu; módlcie się także za te dusze, które oczekują, które potrzebują tylko jednej modlitwy, odmówienia Mojego Różańca, jednego uczynku miłosierdzia, lub ofiarowania za nie Mszy św., by wejść do Nieba. Dzieci, Niebo potrzebuje waszych modlitw, różańców, postów, pokut, uczynków miłosierdzia i ofiarowania Mszy świętych, aby wyzwolić miliony dusz, które znajdują się, jedne w [stanie] oczekiwania, inne w pierwszym i drugim czyśćcu, by weszły wyżej, i aby umocnić duchowo w ich bolesnym oczyszczeniu dusze z trzeciego czyśćca. Mój Ojciec będzie wam błogosławił i policzy wam [na waszą korzyść] wszystko to, co robicie dla dobra błogosławionych dusz czyśćcowych. Szczególny, zupełny odpust uzyskacie, jeśli będziecie za nie ofiarowywać Msze święte, w stanie łaski; oddawajcie je Ojcu Niebieskiemu, we wzniosłym momencie podniesienia Ciała i Krwi Mego Syna, gdyż one są tam duchowo obecne, czekając na wasze ofiarowanie [tej Mszy] za ich wieczny odpoczynek. Moi mali, w święto Mojego wezwania [Matki Bożej z Góry] Karmel, które niedługo będziecie świętować [16 lipca], proszę was, żebyście odprawili Moją nowennę i uczestniczyli w Najświętszej Ofierze, modląc się i wstawiając za błogosławione dusze czyśćcowe, ponieważ w tym dniu Ojciec Mój i wasz Ojciec, przez Moje wstawiennictwo i przez wasze wstawiennictwo, poruszy czyśćcem, zabierając miliony dusz do Nieba, podnosząc z [jednego] miejsca [na wyższe] inne, i duchowo wzmacniając te z trzeciego czyśćca. Wszystkie dusze czyśćcowe będą wam za to dziękować, i kiedy przyjdziecie do Wieczności [te] błogosławione dusze będą się za wami wstawiać, aby wasz pobyt w czyśćcu był krótki i łatwy do zniesienia. Posłuchajcie więc tego wezwania, Moi mali, abyście, przez wstawiennictwo dusz wyzwolonych dzięki waszym modlitwom, nie cierpieli dużo w czyśćcu, kiedy jutro dojdziecie do Wieczności. Pozostańcie w Pokoju Najwyższego, Moje dzieci. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka. Dajcie poznać, dzieci Moje, orędzia zbawienia całej ludzkości.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 18.06.2021., orędzia Jezusa i św. Michała Archanioła

Jezus:

Ludu Mój, umiłowany Ludu Mój:

Przyjmijcie Mój Pokój, tak potrzebny całej ludzkości. Idziecie wciąż jak owce bez pasterza…

Przechodzicie daleko nie słuchając Mego głosu, nie rozpoznajecie Mnie, a ci, którzy mnie rozpoznają, nie słuchają Mego głosu.

Tak nieliczni są ci, którzy mnie kochają i są mi posłuszni!

Wzywam was do nawrócenia, to pilne! Zły bez chwili spoczynku zastawia pułapki, mając za cel ranienie i niszczenie Moich dzieci; dlatego musicie być miłością, jak Ja jestem Miłością.

 

Zły poważnie zatruł Mój lud; zatruł wam umysł, myślenie, słowa i serce, aby wasze czyny były szkodliwe [złe]. Dlatego was oczyszczam i dopuszczam Oczyszczenie; lecz mimo to Moje dzieci wciąż się nie zmieniają w nowe stworzenia, idą [przez życie] zapominając, że pszenica wzrasta razem z chwastem (Mt 13, 24-30) i tak samo będą [iść] dalej.

 

Postępujcie naprzód z ostrożnością. Moje Prawo zostanie unieważnione, i Mój Kościół przyjmie nawoływania demonów, gardząc Mną. Ileż cierpienia was czeka!

W Mym Ludzie maleńka liczba osób błaga Mnie nieustannie, by Ostrzeżenie przyszło wkrótce, i tak będzie, dlatego was ciągle oczyszczam, kształtuję was w pośpiechu.

 

Tak wielu jest tych, którzy samych siebie nazywają Moimi dziećmi, lecz znając moment, w którym Znaki mówią wam o nadejściu tego, na co czekaliście przez tak długi czas, dalej sprzeciwiają się Moim Planom…

Znaki, które Ja dopuszczam, abyście się nawrócili, spotykają się ze sprzeciwem heretyków, którzy pragną potępienia moich wiernych.

 

Ludu Mój:

Mój wierny św. Michał Archanioł wezwał was do [przeżycia] Światowego Dnia Modlitwy z powodu naglącej konieczności nawrócenia Mych dzieci.

Odpowiedź na to wezwanie była [odpowiedzią] Ludu kochającego swojego Pana i Boga. Poddanie się temu Wezwaniu ze strony wielu Moich dzieci [sprawia, że] Moje Miłosierdzie dalej się wylewa na każdego człowieka. Pragnący niech zaspokoi pragnienie, głodny niech się pożywi, kto duchowo cierpi, niech zostanie uzdrowiony, ten, kto nie jest nawrócony, usłyszy Wezwanie, utrudzony znajdzie pokój; odpowiedź każdego będzie zależała od niego samego, Ja Siebie oddaję [ofiarowuję].

To jest Moja odpowiedź na uważność mego ludu na wezwanie mego ukochanego św. Michała Archanioła. Moje legiony niebieskie czekają na wezwanie [ich] przez tych moich, zwłaszcza w tym czasie, by ich wspierać w każdym czasie.

Bądźcie dalej zjednoczeni z prawdziwym Magisterium Mego Kościoła.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, aby Moje dzieci nasyciły się w tym momencie duchowym mlekiem i miodem.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za waszych braci, za tych, którzy wkrótce będą cierpieć.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, aby choroba przeszła daleko od was.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, ziemia mocno się trzęsie, Południe jest oczyszczane.

Ludu Mój:

Uległość [uczniowska] i odpowiadanie na wezwania [pochodzące] z Mojego domu jest dla każdego człowieka ochroną i błogosławieństwem w szczególny sposób.

Błogosławię was, kocham was. Wasz Jezus

 

Św. Michał Archanioł:

Umiłowany Ludu Naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa:

Do tych, którzy z miłością i posłuszeństwem przyjęli Moje wezwanie do modlitwy:

Moje legiony będą was osłaniać przed złem i nadchodzącymi plagami. Moje legiony będą trzymać specjalną straż nad tymi, za których wy się modlicie, aby się nawrócili.

Ludzie Boży muszą trwać w Wierze, mocni i nawróceni, dla Chwały Boga i zbawienia dusz.

Na Imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano, istot niebieskich, i ziemskich, i podziemnych, i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 10).     Św. Michał Archanioł

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 19.06.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci, czuję, jak wasze serca są zaniepokojone tymi czasami, jest tyle zamętu; dlatego pragnę dać wam pewne wskazówki, żebyście [mogli] rozpoznać, kiedy Mój Syn Jezus przyjdzie pomiędzy was, i by lepiej zrozumieć: kiedy usłyszycie o wojnach wybuchających w wielu miejscach bliskich i dalekich, kiedy ujrzycie, jak apostazja rozprzestrzenia się w Kościele, gdzie wielcy teolodzy ukrywają prawdę, doprowadzając stado do grzechu, zaprzeczając Bożej Sprawiedliwości; kiedy głód (niedobór pożywienia) będzie jedną z wielu wiadomości przechodzących niepostrzeżenie [pośród innych], kiedy epidemie rozleją się na ludzkość, kiedy trzęsienia ziemi będą silne, kiedy zobaczycie, jak wody wdzierają się do miast, kiedy będziecie widzieć znaki na niebie, których nigdy [wcześniej] nie widzieliście; oto te będą czasy dojrzałe, w których Syn Boży powróci w całej Swojej chwale. Dzieci, to są Moje wskazania; miejcie serce otwarte na Boga, ażebyście mogły usłyszeć Jego głos, znaleźć pociechę i pojąć Jego Miłość, która jest dla każdego z was. Ten, kto będzie wierny, nie będzie musiał niczego się bać. Kocham was i was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 19.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i wiem, co na was nadchodzi. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Fałszywy Kościół z Nowym [Światowym] Ładem stłamszą prawdę. Planem nieprzyjaciół jest oderwać jak największą liczbę Mych biednych dzieci od znajomości prawdy. Bądźcie uważni. Głoście prawdę Mojego Jezusa wszystkim Moim biednym dzieciom. Gdy nie ma się znajomości prawdy, przychodzi smutna ślepota duchowa. Ludzkość będzie kontrolowana, lecz ci, którzy należą do Pana, będą chronieni. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem. (...)

 

Komentarz: Ciężkie czasy czekają ludzkość, a szczególnie tych, którzy chcą być wierni Bogu i Jego prawdzie. Ci, którzy sa sługami kłamstwa, będą chcieli, za pomocą środków technologicznych (w tym biotechnologicznych – kto czyta, niech rozumie), psychologicznych, militarnych etc., poddać całą ludzkość kontroli, tak, by wszyscy myśleli i działali tylko tak, jak oni tego chcą, aby mogli w ten sposób zrealizować swój plan, tzn. wprowadzenie jednego światowego porządku polityczno-religijnego, w którym nie będzie miejsca dla Boga, Chrystusa i Kościoła, a zamiast tego będzie szatan, Antychryst i Fałszywy Kościół. Teraz jest czas, żebyśmy się na to przygotowali, przede wszystkim duchowo, poznając lepiej Boga i Jego naukę i układając swoje postępowanie według niej, zdając się całkowicie na Boga i Jego miłosierną Opatrzność. Służmy Bogu i bądźmy po stronie Maryi, pomagając Im uratować jak największą liczbę dusz, mówiąc wszystkim, a zwłaszcza tym, których da się jeszcze uratować (choć tylko Bóg wie, którzy to są), jaka jest prawda, by i oni mieli czas i możliwość się nawrócić i uratować. Nie bójmy się niczego: Maryja i Jezus będą z nami, i otrzymamy od Ducha Świętego wszystkie siły i środki potrzebne do bycia wiernymi do końca i pójścia do Nieba, a niektórzy z nas – do uczestnictwa w odbudowywaniu Kościoła i cywilizacji w Erze Pokoju. Musimy jednak być wierni do końca, a w tym celu musimy jak najwięcej i jak najszczerzej się modlić.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 17.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Nie żyjcie w grzechu. Oto czas łaski dla waszego życia. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Nieba. Dawajcie świadectwo, że jesteście Własnością Pana i pomagajcie tym, którzy są [od Niego] oderwani. Pan was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Ludzkość zmierza do wielkiej przepaści duchowej. Zawróćcie! Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Módlcie się za Kościół Mojego Jezusa. Zostaną zawarte porozumienia, ale nie zapominajcie: Prawda Boga nie podlega negocjacjom. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 15.06.2021; orędzie Jezusa

Dzieci Moje i Moi umiłowani bracia, dziękuję, że posłuchaliście Mojego wezwania; pocieszyliście Mnie swoją obecnością i waszymi modlitwami, intensywnymi i podyktowanymi przez wasze serce. Popatrzcie, dziś napełniliście Mój dom; jakże chciałbym, żeby wszystkie kościoły były tak napełnione Moimi braćmi, i śpiewem, i uwielbieniem, ale to się już nie dzieje, i Moje Ciało często bywa profanowane. Drodzy bracia, jesteśmy w czasie Sprawiedliwości Mego Ojca; myśleliście, że ten czas nigdy nie nadejdzie, a jednak oto w nim jesteśmy; proszę was o pomnożenie waszych modlitw, gdyż bardzo szybko poczujecie, jak Ziemia się buntuje, a morza się burzą na całym świecie. Wy Mi nie wierzyliście, lecz słuchaliście tych, którzy mówili wam, że wszystko przyjmie inny obrót i że wszystko będzie znowu takie jak wcześniej; ale nie stało się tak, a mimo to wciąż nie wierzycie i myślicie, że miłosierdzie wszystko ocali; tak, to prawda, ale Mój Ojciec jest zmęczony całą ludzką przewrotnością, jesteście obojętni na wszystko i przyzwyczailiście się nawet do najbardziej potwornych rzeczy, ponieważ macie wzrok zwrócony tylko na rzeczy ziemskie. Otwórzcie oczy, bądźcie odważni i przebudźcie wasze uśpione sumienia. Bracia Moi, wielu z was, którzy dziś modlili się sercem, poczują jak zstępuje [na nich] Duch Święty. Teraz was zostawiam z Moim świętym błogosławieństwem: W Imię Ojca, w Moje Imię i [w Imię] Ducha Świętego. Amen. Wasz drogi Jezus

 

Komentarz: Miłosierdzie Boże jest dostępne dla każdego człowieka, bez względu na to, jak wielkich grzechów czy zbrodni by się dopuścił; musi jednak chcieć je przyjąć. Bóg proponuje swoją Miłość każdemu, ale wielu ją odrzuca, kierując się głównie egoizmem, pychą, zuchwalstwem czy rozpaczą. Bóg jest sprawiedliwy, i dlatego daje każdemu to, co wybierze; tym, którzy zgodzą się przyjąć Jego Miłość i na nią odpowiedzieć, co nieuchronnie wiąże się z wyrzekaniem się własnego egoizmu, da jeszcze więcej miłości i wieczną radość. Tym jednak, którzy tę Miłość odrzucają, również pozwoli ponieść konsekwencje ich wyboru; jednak konsekwencją odrzucenia miłości i wybrania własnego egoizmu i pychy jest piekło. By nas przed tym ocalić, Bóg pozwala, by ludzkość doświadczyła konsekwencji swojej decyzji odrzucenia Boga i Jego Miłości już w tym czasie, by jak najwięcej osób zdążyło sobie uświadomić, że są na prostej drodze do piekła, i co ich czeka w Wieczności, i by w ten sposób przynajmniej niektórzy się opamiętali i byli uratowani na zawsze, nawet jeśli stracą nieco szybciej życie doczesne. Dzisiejsi ludzie (czyli każdy z nas) przyzwyczaili się do zła i grzechu tak bardzo, że nie robi to już na nas wrażenia: takie grzechy jak m.in. aborcja, przemoc, współżycie pozamałżeńskie, kradzież, oszustwo, pogarda dla drugiego człowieka, pogoń za sukcesem, sławą i bogactwem za wszelką cenę, czy różne inne formy odrzucania Bożego porządku (np. transhumanizm i ideologia gender) nie są już dla nas niczym zaskakującym czy niepokojącym, a nawet przynajmniej niektóre z tych grzechów wydają nam się być czymś normalnym i usprawiedliwionym. Z tego wszystkiego Bóg będzie musiał nas oczyścić, czy to w tym życiu, czy w przyszłym; jeśli jednak będziemy trwać w uporze i odrzuceniu Boga i Jego Miłości, wyrażającej się m.in. w Przykazaniach, to szanse na to, że w ostatniej chwili nagle zmienimy zdanie i całą naszą dotychczasową postawę są niewielkie. Módlmy się jak najwięcej i prośmy Ducha Świętego, by pobudzał i uzdrawiał nasze sumienia. I nie wahajmy się pójść do kościoła, wyspowiadać się i przyjąć Jezusa w Komunii Świętej; On tęskni za nami dużo bardziej niż my za Nim, choć to my Jego potrzebujemy.

 

 

Enoch (Kolumbia), 14.06.2021; orędzie Jezusa Eucharystycznego

 Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje umiłowane dzieci.

 Wkrótce ukażą się wielkie zjawiska na niebie, które oznajmią wam bliskość Mojego Ostrzeżenia; znaki, które was ostrzegają, że musicie być przygotowani na przyjście tak wielkiego dnia. Mój Chwalebny Krzyż przez okres siedmiu dni i nocy będzie jaśnieć na niebie; wszyscy ci, którzy padną na twarz i będą się modlić z wiarą do Mego Chwalebnego Krzyża, otrzymają uzdrowienie ciała i duszy. Po tym jak minie siedem dni i nocy, Krzyż zniknie, by ustąpić miejsca Mojemu Ostrzeżeniu. Biegnijcie, biegnijcie, by uporządkować konto [waszego sumienia], gdyż dzień Mego Ostrzeżenia się zbliża! Dzień wielki i chwalebny, w którym zostaniecie [jakby] przeniesieni do Wieczności i [tam] osądzeni, gdzie wasza dusza, zależnie od swojego stanu i postępowania, zostanie zaniesiona do Nieba, czyśćca lub piekła.

W wieczności całe wasze życie zostanie wam pokazane od samego momentu, w którym [zaczęliście posiadać] używanie rozumu; wszystko zostanie osądzone, aż po wasze bezużyteczne słowa i złe decyzje, którymi wpłynęliście [negatywnie] na waszych braci, na stworzenie i [którymi naruszyliście] Kodeks Miłości, który rządzi Wszechświatem. To dlatego, dzieci Moje, proszę was, żebyście się modlili, pościli i czynili pokutę za wasze grzechy i żebyście wynagradzali za te grzechy śmiertelne, które zostały wyznane, ale nie odpokutowane, abyście, gdy wejdziecie w Wieczność, nie musieli cierpieć oczyszczającego ognia Trzeciego Czyśćca [wg objawień prywatnych danych przez dusze czyśćcowe chodzi o poziom najniższy, najbardziej zbliżony do Piekła – przyp. tłum.], ani ognia piekielnego, który płonie i nie gaśnie. Wiele dusz, które żyją na tym świecie w grzechu śmiertelnym, nie zniosą [tego] przejścia w Wieczność i potępią się na wieki.

 

  Och, grzeszna ludzkości, przemyślcie to na nowo i powróćcie do Boga najszybciej jak się da; zostawcie swoje zmartwienia i światowe troski; zobaczcie, że nadchodzi dzień Mojego Ostrzeżenia, a ogromna większość dusz jest w ciężkim grzechu, albo oddalona ode Mnie! Owce zagubione, na co czekacie, by pojednać się z Bogiem i z waszymi braćmi? Moje Przebudzenie Sumień puka do drzwi, i wasza dusza ryzykuje, że potępi się na wieki. Głupcy! Nie chcę waszej śmierci; Moim pragnieniem jest, ażebyście żałowali [za grzechy] ze szczerego serca, zanim przyjdzie Ostrzeżenie, aby wasze przejście w Wieczność nie było waszą śmiercią, ani waszym najgorszym koszmarem.

Czekam więc na was, synowie marnotrwani, w ciszy Moich Tabernakulów; Pośpieszcie się!, żebyście zdążyli się wykąpać i oczyścić w zdroju przebaczenia i miłosierdzia; i w ten sposób wasze przejście w Wieczność będzie łatwiejsze do zniesienia, i nie będziecie ryzykować wiecznego potępienia.

Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże.

 

Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny.

Dajcie poznać, dzieci Moje, [te] orędzie zbawienia całej ludzkości.

 

Komentarz: Ostrzeżenie, zwane również Oświeceniem Sumień lub Minisądem, zapowiadane w bardzo wielu objawieniach, m.in. (choć nie tylko) w Garabandal, będzie momentem, w którym każdy z nas stanie przed Bogiem i zobaczy siebie Jego oczami, podobnie jak to ma miejsce w czasie sądu szczegółowego po śmierci. Dla większości ludzi to spotkanie oko w oko z prawdą o sobie będzie bardzo bolesne; dla niektórych nawet tak bardzo, że tego nie przeżyją; ale jeśli będziemy wówczas w stanie łaski, żyjąc sakramentalnie, regularnie się spowiadając i przyjmując Komunię św., oraz modląc się, poszcząc, pokutując i błagając o Boże Miłosierdzie dla siebie i dla świata, to wtedy spotkanie to zaowocuje jeszcze większym zbliżeniem się do Boga i umocnieniem w Jego Miłości, i otwarciem na potężne działanie Ducha Świętego, które będzie nam potrzebne, jako że niedługo potem Antychryst rozpocznie na nowo swoją kampanię fałszu, tak, że zdoła przekonać wielu ludzi, że było to tylko złudzenie albo zmiana stanu świadomości; żeby oprzeć się jego kłamstwom i prześladowaniom będziemy potrzebowali bardzo Bożej pomocy, którą też otrzymamy, na ile będziemy zdolni ją przyjąć. Módlmy się więc, korzystajmy z Sakramentów i namawiajmy do tego innych, a wtedy dzień Ostrzeżenia nie będzie dla nas koszmarem, a wspaniałym (choć pewnie niełatwym) spotkaniem z Umiłowanym.

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 15.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Ufajcie Memu Synowi Jezusowi. On nie jest daleko od was. Powróćcie do Niego, który was kocha i zna was po imieniu. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że nadeszła godzina wielkiego powrotu. Zdążacie ku przyszłości pełnej przeszkód. Wielu będzie chodzić wśród wielkiego zamętu. Babel wszędzie się rozprzestrzeni, i wielu będzie chodziło jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Kochajcie prawdę i jej brońcie. Kto jest z Panem, ten zrozumie Jego Orędzie i będzie nim żyć. Cierpię z powodu tych, którzy żyją oderwani od Boga. Szukajcie Światła Pana, a będziecie zbawieni. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z prawdą nauczaną przez prawdziwe Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Ja jestem waszą Matką i zawsze będę u waszego boku. (...)

Komentarz: Największym zagrożeniem dla nas nie są wojny, kataklizmy, głód, choroby i prześladowania, ale Wielka Apostazja, przez którą wielu członków Kościoła oderwie się od niego, wybierając fałsz, który będzie propagowany przez Antykościół – WIelki Babilon. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nawrócili się już teraz i pomogli w tym innym, oraz żebyśmy wytrwale poznawali prawdziwe nauczanie Kościoła i przy nim zawsze mocno trwali. Prośmy Ducha Świętego o światło konieczne do rozeznania, co jest prawdą od Niego pochodzącą, a co jest tylko fałszerstwem. Nie bójmy się jednak; pamiętajmy, że Bóg i Maryja będą się zawsze o nas troszczyć, o ile tylko my Im na to pozwolimy.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 12.06.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci, proszę was, abyście słuchali Moich rad i głosu Mojego Syna, abyście mogli się zbawić. Moi prorocy tyle napisali i wiele mówili dla zbawienia [ocalenia] ludzkości, ale nie słuchacie. Niektórzy z Moich umiłowanych synów (kapłanów) oddalili się ode Mnie i od Boga nie rozumiejąc, że to nie doprowadzi do zbawienia, lecz do potępienia. Dzieci, módlcie się wiele za ten świat, już spowity mrokiem; światło wiary jest bardzo słabe, i stąd nie da się już uniknąć sądu Boga, który nadejdzie niebawem. Dzieci Moje, proszę was z miłością, żebyście porobili zapasy, ponieważ głód [właśnie] nadciąga, i moglibyście się znaleźć w zupełnej rozpaczy. Zaopatrzenie przyjdzie ze wszystkich stron, nie bójcie się, zaufajcie słowom Jezusa i zachowujcie je w waszym sercu. Żyjcie tymi orędziami, bądźcie wierni Słowu Bożemu i [szczególnie] Ewangelii. Serce Mego Syna krwawi z powodu grzechów ludzkości; ocali [zbawi] się ten, kto przed końcem czasów posłucha Moich wezwań do powrotu. Pamiętajcie, Ja was bardzo kocham, kto jest z Bogiem, ten nie będzie musiał się niczego lękać. (...)

 

Komentarz: Skorzystajmy z tego czasu, jaki nam pozostał, by jeszcze bardziej przylgnąć do Maryi, a przez Nią do Jezusa i Jego Słowa, by się pojednać z Bogiem i bliźnimi, a także by się przygotować fizycznie na to, co nadciąga. Niebo ostrzega przed globalną klęską głodu już od dłuższego czasu; wszystko wskazuje na to, że obecnie ten czas jest już rzeczywiście bliski. Dlatego warto posłuchać i zacząć już teraz, na ile możemy, robić zapasy żywności, najlepiej takiej, która się łatwo nie psuje. Ważne jest, żebyśmy byli gotowi dzielić się nią z innymi; Bóg sam będzie nas zaopatrywał we wszystko, co będzie nam potrzebne, a nawet pomnażał to, co będziemy mieli (dla Niego nie ma nic niemożliwego). Nade wszystko jednak starajmy się wierność Bogu i pełne zaufanie Jego Miłości, i uchwyćmy się mocno pomocnej dłoni Maryi, która z woli Bożej może i chce pomóc nam przyjąć Boże Miłosierdzie i się zbawić, szczególnie w tym czasie, gdy świat i Kościół będzie doświadczał konsekwencji swojego odejścia od Boga. Pamiętajmy o Jej obietnicy z Fatimy: na koniec Jej Niepokalane Serce zatryumfuje, i na pewien czas nastanie pokój. Bądźmy więc gotowi oddać życie za Chrystusa i prawdziwą Ewangelię, a wtedy będziemy też gotowi, aby wejść w tą nową Erę Pokoju z czystym sercem, by móc przekazać następnemu pokoleniu to, czego Bóg zdąży nas nauczyć.

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 12.06.202; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, powróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. Otwórzcie swoje serca i słuchajcie Głosu Pana. Pozwólcie, by On przemieniał wasze życie. Nie zapominajcie: wszystko w tym życiu przemija, ale łaska Boża w was będzie wieczna. Demon będzie działał, by oderwać was od prawdy, ale nie pozwólcie, by mroki nieprzyjaciela oderwały was od prawdy. Wy należycie do Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu służyć. Szukajcie sił poprzez modlitwę. Karmcie się drogocennym pokarmem Eucharystycznym, a będziecie silni w wierze. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu, ale ci, którzy kochają prawdę, nigdy nie zostaną zwiedzeni. Wybierzcie, komu chcecie służyć. Pamiętajcie: we wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. Ja was kocham takimi, jacy jesteście, i przyszłam z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Słuchajcie Mnie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)

 

Angela Fabiani i Simona Patalano (Zaro, Włochy), 8.06.2021; orędzia Pani Wszystkich Narodów

Simona:  

Oto [przychodzę] do was, dzieci Moje; Ja jestem Królową i Matką Wszystkich Narodów; przychodzę, by ukazać wam drogę, która prowadzi do Mojego i waszego ukochanego Jezusa; przychodzę, by wziąć was za rękę i przeprowadzić was tą drogą. Dzieci Moje, Ja jestem drzwiami, środkiem, nie celem, prowadzę was do Pana, kocham was i chcę, żebyście wszyscy byli zbawieni: tylko Pan zbawia, buduje, uzdrawia, tylko w Nim jest prawdziwe życie! Dzieci Moje, kocham was; nauczcie modlić się [wasze] dzieci – one są przyszłością – twórzcie coraz więcej wieczerników modlitewnych, niech każdy dom pachnie modlitwą. Dzieci Moje, w chwilach bólu i próby nie traćcie odwagi, zwracajcie się do Pana, a On nie spóźni się z przyjściem wam z pomocą. Kocham was niezmiernie, dzieci Moje. (…)

 

Angela:  

(…) Dzieci najukochańsze, czekają was ciężkie czasy. To już są czasy bólu i próby. Dzieci Moje, także tego wieczoru przychodzę tutaj, by prosić o modlitwę za Mój ukochany Kościół. Módlcie się dużo za Kościół, nie tylko za ten powszechny, lecz [także] za wasz Kościół lokalny. Dzieci Moje, w waszym Kościele jest zbyt dużo podziałów, zbyt dużo frakcji. Bóg jest miłością, Bóg jest jednością. Dzieci Moje, kiedyż się nawrócicie, kiedy zrozumiecie, że ważne jest, by każdy z was był sługą nieużytecznym [i za takiego się uważał]? Jezus przyszedł, żeby służyć, nie żeby być obsługiwanym, podczas gdy wielu kapłanów używa [swojej] funkcji [posługi], żeby to im służono. (…)

Zaczęłam widzieć sceny wojenne, różne okropne rzeczy, sceny przemocy i rozpusty. Było tam wszystko to, co jest przemocą i co jest złem. (…) Znalazłam się na Placu św. Piotra, na wielkim placu kościelnym; odbywała właśnie celebracja Eucharystii. Po prawej stronie siedzieli biskupi i kardynałowie, po lewej kapłani i wielu różnych zakonników. Mszę celebrował i jej przewodniczył papież Franciszek. W pewnym momencie wielki piorun rozświetlił cały plac i miał uderzyć w krucyfiks, ale choć wybuchły bardzo wysokie płomienie, krucyfiks nie został zniszczony. Ziemia zaczęła mocno się trząść, i przed ołtarzem powstała wielka szczelina; wszystko dalej się trzęsło. Wielu biskupów, kapłanów i [ludzi z] innych stanów, którzy byli tam obecni, padło na kolana, niektórzy z nich [padli] twarzą na ziemię, inni natomiast pozostali nieporuszeni, na stojąco. Papież podszedł do krucyfiksu i ucałował jego stopy. Mama w tym momencie rozciągnęła swój wielki płaszcz i okryła wszystko. Powoli ziemia na nowo się zamknęła. [Maryja] mówiła dalej:

Dzieci, nie lękajcie się, siły zła nie przemogą, i na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Dzieci najukochańsze, bądźcie żywymi płomykami, nie gaście swojej wiary, i módlcie się, ażeby nie zatracono prawdziwego Magisterium Kościoła. (…) Proszę was usilnie, niech między wami nie będzie pęknięć, lecz bądźcie zjednoczeni. (…)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 10.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swoje kolana na modlitwie. Nie pozwólcie, by demon zagrabił wasz pokój i oderwał was od drogi zbawienia. Ludzie przewrotni się zjednoczą i wiele narodów wypije gorzki kielich bólu. Mężczyźni i kobiety wiary będą prześladowani, i ból będzie wielki dla tych, którzy kochają prawdę i jej bronią. Gdy będziecie odczuwać ciężar prób, wołajcie do [wzywajcie] Jezusa. W Nim jest wasza siła. Umacniajcie się w słuchaniu Ewangelii i życiu Nią, w modlitwie i w Eucharystii. Ja jestem waszą Matką i jestem u waszego boku, chociaż Mnie nie widzicie. Odwagi!(...) Pozostańcie w pokoju.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 8.06.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci ukochane, proszę was często, żebyście byli jaśniejącymi płomieniami dla świata, ale czasem bywacie obojętni. Dzieci, [mówię wam tak,] jak Jezus powiedział swoim apostołom: Niech wasza mowa będzie „tak, tak; nie, nie”; a co nadto, pochodzi od Złego. Nawróćcie się i dajcie się zastać przygotowanymi przez to, co ma nadejść. Dzieci umiłowane, nie rozumujcie [po ludzku], kiedy jesteście w wierze; ludzkie rozumowanie nigdy nie zdoła pojąć tego, co Bóg dla was przygotował; czasem patrzę na was, jak szukacie dat i czasów, które tylko Bóg zna, ale jedną rzecz chcę ujawnić: rozejrzyjcie się: nawet jeśli wam wydaje się to być przypadkiem, Ja troszczę się o to, by was wszystkich [do siebie nawzajem] przybliżyć; pamiętajcie, że nie jest to wasza decyzja, tylko Moja. Chciałabym, aby wszyscy Moi umiłowani synowie [kapłani] mogli być blisko siebie, by sobie wzajemnie pomagać, gdy przyjdzie czas, i chcę zebrać was razem, by stoczyć ostatnią bitwę. Dzieci Moje, Bóg wszystko dla was przygotował, nowe niebiosa i nową ziemię, gdzie będzie radość i pokój [pogoda ducha], znikną choroby i lament, i wszystko będzie modlitwą i miłością dla Boga. Teraz was zostawiam z Moim świętym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie uważne. Nasienie zła będzie coraz bardziej wzrastać wśród Mych biednych dzieci. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Bądźcie [ludźmi] Pana. Kochajcie prawdę i brońcie jej. To, co jest fałszywe, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Brońcie Kościoła Mojego Jezusa mieczem prawdy. Wy należycie do Pana, i rzeczy tego świata nie są dla was. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nawet pośród ucisków, świadczcie swoim własnym życiem, że należycie do Pana. Nie zniechęcajcie się. Demon chce was osłabić, ale wasza siła jest w Panu. Przyjmijcie Łaskę Pana, a będziecie zwycięscy. [Idźcie] naprzód drogą, którą wam wskazałam. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 5.06.2021; orędzie Maryi

Kochane dzieci, szukajcie Pana. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie lękajcie się. Nie ma nic straconego. Ufajcie w pełni Bożej Mocy, a wszystko dobrze się dla was skończy. Módlcie się dużo przed krzyżem. Żałujcie [za grzechy] i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Oczyśćcie swoją duszę, bo nic nieczystego nie wchodzi do Nieba. Wy jesteście drogocenni dla Pana. Pozwólcie, by On kierował waszym życiem. Mój Jezus jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Nie szukajcie dróg na skróty. Zbawienie przychodzi jedynie drogą Prawdy. Nadejdą trudne dni i wielu wypije gorzki kielich bólu. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary, ale się nie wycofujcie. Ja was kocham i zawsze będę u waszego boku. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

 Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.06.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci drogie, bądźcie blisko Mojego Serca i Serca Jezusa, jedynie tak będziecie mieć zbawienie. Dzieci Moje, prześladowanie dzieje się już teraz, ale nie musicie się lękać, jeśli jesteście w Chrystusie, gdyż niczego wam nie zabraknie. Klęska głodu da odczuć swe przyjście, ale ten, kto jest z Jezusem, będzie mógł być spokojny. Dzieci Moje, módlcie się, aby kościoły nie zostały zamknięte i aby Pokarm życia wiecznego nie został wam odebrany. Módlcie się za Moich umiłowanych synów (kapłanów) i za tych, których wezwałam dla zbawienia [ocalenia?] ludzkości; rozpoznacie ich po twarzy [pełnej] miłości. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 3.06.2021; orędzie Maryi 

Kochane dzieci, Eucharystia jest słońcem, które rozświetla Kościół. Miejcie wiarę. Mój Jezus jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Kościół Mojego Jezusa musi otaczać troską i chronić Rzeczywistą Obecność Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele działają, by zgasić blask Eucharystii w życiu Mych biednych dzieci, ale zwycięstwo przyjdzie dla tych, co kochają prawdę i jej bronią. Gdy będziecie się czuć słabi, szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa i o nich świadczcie. Zdążacie ku przyszłości, w której wielu będzie prześladowanych i poddawanych męczeństwu za bronienie prawdy dotyczącej Eucharystii. Cokolwiek się wydarzy, trwajcie przy prawdzie. Waszym celem ma być Niebo. Naprzód, bez lęku! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 1.06.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, proszę was, abyście podążali za Bogiem, który jest Miłością, jedyną prawdziwą i nieskończoną miłością, bądźcie zjednoczeni w Jego miłości, tylko tak wszystko będzie mogło zostać wyzwolone z piekielnych sideł. Dzieci Moje, miejcie czyste serce, a będziecie mogli wejść do Królestwa Niebieskiego; w rzeczy samej, Ja zostałam powierzona Janowi, młodzieńcowi z sercem dziecka; jedynie on mógł ochronić Łaskę. Dzieci, wierzcie Bogu i idźcie za Jego przykazaniami, nie dawajcie się rozproszyć przez rzeczy tego świata, ale miejcie zawsze wzrok skierowany na Niebo. Błogosławię was teraz w Imię Przenajświętszej Trójcy. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 1.06.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żałujcie za grzechy i powróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Przyjdzie dzień, w którym wielu będzie musiało żałować za życie przebyte bez Boga, a będzie [już] późno. Tego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Bądźcie gorliwi w sprawach Bożych. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. Trudne dni przyjdą dla mężczyzn i kobiet wiary. To, co jest fałszywe, zostanie przyjęte i wiele z Mych biednych dzieci oderwie się od prawdy. Słuchajcie Mnie. W Bogu nie ma półprawdy. Zginajcie swe kolana na modlitwie, a Boże Zwycięstwo dla was przyjdzie. [Idźcie] naprzód drogą, jaką wam wskazałam! (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 29.05.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, ludzie przewrotni wrzucą śmieci w czyste wody, ale Mój Jezus nie pozostawi was spragnionymi. On jest Wodą Żywą. Pozwólcie się prowadzić przez Ręce Pana. Ja was kocham i przyszłam z Nieba, by wam pomóc. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Nie żyjcie w oderwaniu od modlitwy. Odwagi! Nie będzie porażki dla [osób] Mi Oddanych. Nie wycofujcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Naprzód! Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Znam każde z was po imieniu i przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Nieba. Wytrwajcie niewzruszeni na drodze, jaką wam wskazałam. (...) Pozostańcie w pokoju.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 29.05.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci umiłowane, przyjęliście wiedzę jako wasze zbawienie, a [tylko] nieliczni uwierzyli w jedyne prawdziwe lekarstwo, którym jest Bóg i Wiara; sprawiono, że skosztowaliście owocu potępienia sprawiając, że wierzycie, iż jest waszym jedynym ratunkiem [lub: zbawieniem]. Tak, jak zdarzyło się [już] kiedyś, ulegliście pokusie i wpadliście w piekielną pułapkę. Pamiętajcie, dzieci: Krzyż ocala [lub: zbawia]. Dzieci, módlcie się za Kościół, w którym zamknięto Słowo Boże z powodu [lub: przez] Moich umiłowanych synów [kapłanów], którzy z arogancją i pychą nie wierzą w objawienia ani w Moje rady, ale wierzą w jedyne bóstwo, czyli siebie samych, i nie rozpoznają już Mojej obecności. Umiłowane dzieci, módlcie się, gdyż ziemia wkrótce się zbuntuje. Dzieci, dziś aniołowie na was patrzą z Nieba. Obecnie zamęt panuje między politykami i między wami, bracia; tylko modlitwa zdoła was wyzwolić z tych łańcuchów. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, laska [pasterska] zostanie złamana, a owce się rozproszą. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi. On jest Dobrym Pasterzem, który będzie się troszczył o swoje Stado. Odwagi. Trwajcie z Panem, a będziecie zwycięscy. (...)

 

Komentarz: Silne uderzenie w hierarchię Kościoła, spowodowane jej grzechami i mające służyć jej nawróceniu i oczyszczeniu, było zapowiadane przez wielu proroków, mistyków i widzących na przestrzeni wieków (pewne prefiguracje można odnaleźć nawet w Biblii, m.in. w księgach Zachariasza czy Ezechiela). Nie oznacza to unicestwienia hierarchii, ani tym bardziej samego Kościoła; musimy jednak być gotowi na to, że porządek, do jakiego się przyzwyczailiśmy, już niedługo przestanie istnieć. Nie musimy jednak się obawiać: sam Bóg nas poprowadzi przez to oczyszczenie, i On sam po raz kolejny pokaże, że jest rzeczywiście Dobrym Pasterzem, troszcząc się o swój lud w tym trudnym czasie i zsyłając wielkie odrodzenie całego Kościoła w nadchodzącej Erze Pokoju, gdy wreszcie zatryumfuje Niepokalane Serce Maryi. Módlmy się jednak za kapłanów, biskupów i papieża, by mieli odwagę stanąć po stronie Chrystusa, a nie po stronie świata i Antychrysta, by mogli być oparciem dla swoich wiernych, nawet gdy obecne struktury załamią się pod wpływem wewnętrznej zdrady i zewnętrznych prześladowań.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.05.2021; orędzia Maryi

(...) Módlcie się, dzieci, wzmacniajcie swoją wiarę Mszą Świętą i Świętymi Sakramentami. Dzieci Moje bardzo umiłowane, módlcie się, módlcie się za Mój ukochany Kościół – by spełniła się na nim Wola Pana, a nie człowieka. Dzieci, módlcie się za Moich umiłowanych synów [kapłanów], aby Ojciec dotknął ich serc, napełnił ich wszelką łaską i błogosławieństwem, żeby pozwolili, by wzrastał Bóg, a ich własne „ja” by się umniejszało, żeby byli gotowi w czasie próby, żeby dali się prowadzić przez ogromną Miłość Pana, aby byli gotowi. Dzieci Moje tak bardzo umiłowane, módlcie się. Dzieci Moje, Me Serce jest ciągle rozrywane przez ból z powodu tych Moich dzieci, które oddalają się od światła, kierując się ku przepaści ciemności i zła; dzieci, słuchajcie Mego głosu, który was przyzywa, który was kocha i was błaga: Powróćcie do Ojca! Dzieci Moje, gdybyście tylko zrozumiały, jak wielka jest Miłość Boga dla każdego z was, Boga, który nie chciał was potępić, ale was zbawić, Boga tak wielkiego, że nie zatrzymał zazdrośnie swojego Bóstwa, [ale] przyjął ludzką naturę, stając się człowiekiem między ludźmi, ostatnim między ostatnimi, oddając własne życie za was, za każdego z was, by móc was zbawić, i wszystko to jedynie z miłości, z niezmiernej miłości, jaką ma dla każdego z was. (...) Dzieci, kiedy czujecie się zmęczeni i osamotnieni, wiedzcie, że jest Jezus, który was oczekuje z otwartymi ramionami. Jezus czeka na was w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, jest tam, milczący, i czeka, by wam przebaczyć. Dzieci najukochańsze, także dziś proszę was o tworzenie Wieczerników Modlitewnych, uczcie wasze dzieci modlitwy; proszę was usilnie, słuchajcie Mnie. Ja przygotowuję właśnie Mój mały, ziemski zastęp; pozwólcie, by jaśniał płomyk waszej wiary, nie gaście go. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 25.05.2021., orędzie Jezusa

Bracia Moi, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie. Dziś pragnę wam przypomnieć: Ja jestem obecny na każdej Mszy świętej; czuję wielki ból, kiedy Mnie wciąż ranicie, kiedy widzę wiele z Moich ukochanych dzieci, zwłaszcza Moich umiłowanych [kapłanów], jak profanują Moje Ciało brakiem szacunku, biorąc Mnie brudnymi rękami; Ja w tych momentach patrzę na was, i płaczę, dużo płaczę. Przyjdzie głód, i inne, gorsze wirusy, ale jeśli nie powierzycie się Mi, jeśli nie uchwycicie dłoni Mojej Najświętszej Matki, dokąd pójdziecie, sami? Wszystko zostało wam objawione, ale jesteście ślepi i głusi. Silny wiatr rozproszy tego wirusa, proszę was o odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia, w przeciwnym razie zaatakuje was inny, straszliwy wirus, i nie będzie żadnego lekarstwa. Módlcie się, by nie zabrano wam Eucharystii. Słuchajcie Prawdy, wykrzykiwanej z pulpitu błogosławionego wzgórza Mego Ojca, a wasze życie wraz z waszym ciałem zajaśnieje wielkim światłem.(...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie zaprzeczajcie swojej wierze. Wy należycie do Pana, i jedynie za Nim macie podążać, i tylko Jemu służyć. Nieprzyjaciele Boga będą działać, by oderwać was od prawdziwego Kościoła Mojego Jezusa. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie: jedynym i prawdziwym Kościołem Mojego Jezusa jest Kościół Katolicki. Zamęt wywoływany przez fałszywych pasterzy spowoduje zamieszanie i podział, ale ci, którzy wytrwają w wierności prawdziwemu Kościołowi zostaną ogłoszeni Błogosławionymi Ojca. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. Naprzód bez lęku! (...)

 

Medziugorje  25 maja 2021:

Drogie dzieci, patrzę na was i wzywam was: powróćcie do Boga, bo On jest miłością. On z miłości posłał mnie do was, abym was zaprowadziła na drogi nawrócenia. Porzućcie grzech i zło, zdecydujcie się na świętość, a osiągniecie radość i będziecie w tym zagubionym świecie moimi wyciągniętymi ramionami. Pragnę, abyście stali się modlitwą i nadzieją dla tych, którzy nie poznali miłości Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

http://www.medziugorie.pl

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 22.05.2021; orędzie Pana Jezusa

!!! Umiłowany Ludu Mój:

Dla was [lub: za was] ofiarowałem się na Krzyżu, by odkupić was od grzechu, z miłości. Jesteście Moim Ludem, tym, który oddałem Mej Matce, którą macie kochać. Moje dzieci utraciły zdrowy rozsądek, oddając się ciągłemu popełnianiu grzechów, którymi ciężko obrażacie Moje Serce, używając daru słowa, by Mnie odrzucać i przyjmować rozkazy zła jako instrukcję życia. Jeśli trwacie w zaślepieniu, jesteście duchowymi ślepcami prowadzącymi innych ślepców, [i] w ten sposób idziecie ku przepaści. Żyjecie w tym krytycznym, decydującym i kluczowym dla ludzkości momencie, [takim], jakiego człowiek nie doświadczył [jeszcze nigdy] w [ciągu całej] historii ludzkości.

 

Znajdujecie się w czasie, w którym niektórzy:

Mówią, że Mnie znają, a nie wypełniają Moich Przykazań. Inni mówią, że Mnie znają, a żyją zadając śmierć braciom mieczem słowa. Inni mówią, że Mnie znają, nie znając Mego Słowa w Piśmie Świętym. Inni mówią, że Mnie znają, a przyjmują Mnie w grzechu śmiertelnym, krzyżując Mnie nieustannie przyjmowaniem Mnie [będąc] w tym stanie.

Tak liczni są ci, którzy wciąż Mnie krzyżują! Tak liczni są ci, którzy profanują Moje Ciało i Krew! Tak liczni są ci, którzy z [samego] wnętrza Mego Kościoła ranią Mnie głęboko, przynależąc do różnych organizacji zła!

Jestem krzyżowany przez większą część ludzkości, bez żadnych skrupułów. Przed tym ostrzegałem, i [teraz] stało się to rzeczywistością. Wywłaszczono Mnie z tego, co jest Moje, by oddać to Synowi Zatracenia [Antychrystowi]. Kroczą naprzód po Moim Ciele Mistycznym, depcząc Je, narzucając swą władzę, wprowadzając wielkie herezje i profanacje w biały dzień, nie kryjąc się w cieniu nocy, jak to robili [kiedyś]; [teraz] wyszli już z nor ci, którzy, nazywając samych siebie Moimi kapłanami, ujawnili swój [dotychczas] ukryty, ciężki grzech (Ez 34, 1-11).

Ludu Mój, Wolą Moją jest:

Aby Mój Lud wypełniał Moją Wolę, a nie przyjmował fałszywych doktryn ani fałszywych wskazań, za pomocą których zdradzają Moją Wolę i deformują Moje Słowo (Kol 2,8).

 

Jest to chwila, w której Syn Zatracenia działa poprzez swoich wasali, by nie być widzianym; wie [on], że ludzkość zbliża się do Ostrzeżenia, i że, wobec prób, z jakimi się mierzy, i z jakimi będzie się mierzyć wkrótce, łatwo nasiąka grzechem, i ją kusi, by doprowadzić was [w ten sposób] do zapomnienia o Mnie.

 

Mój Lud musi być czujny; sępy, które krążą wokół, w tej chwili atakują, by was poranić, podzielić i zadać wam śmierć. Nie zaniedbujcie osobistej modlitwy ani praktykowania uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy, bez których modlitwa jest niekompletna. Działajcie, dzieci Moje! Moje Słowo musi zostać poznane przez wszystkie Moje dzieci, [i to] już!, bez tracenia czasu. Wilki zrzuciły owczą skórę i atakują otwarcie; nieliczni są ci, którzy jeszcze pozostają jako owce, będąc wilkami. Ci będą surowo cierpieć w czasie Ostrzeżenia. Syn Zatracenia utrzymuje władzę na Ziemi poprzez swoją elitę, czekając, by ukazać się przed Moim Ludem, chociaż Mój Lud tego nie pragnie. Opanuje umysły wszystkich poprzez swoje światowe zaprezentowanie się, w tej samej chwili, na całej Ziemi.

 

Dzieci Moje, choroba trwa dalej, głód przychodzi szybciej, niż wy sądzicie, redukcja światowej populacji zaczęła się z tą obecną chorobą, i dalej będą [realizować] ten demoniczny plan.

 

Musicie nawrócić się już!, by najbliższe Wydarzenie nie nadeszło nim Moje dzieci podejmą decyzję o prawdziwej zmianie. Nie możecie być dalej tymi samymi ludźmi, którzy chodzą w łachmanach. Oddajcie Mi się z Miłości, przestańcie patrzeć na siebie jako na ludzi bez błędów, podczas gdy te wciąż wychodzą przez skórę.

 

Przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się! Módlcie się za Stany Zjednoczone, cierpi wielkie trzęsienie ziemi. Módlcie się za Boliwię, trzęsie się; Argentyna, lud buntowniczy, trzęsie się. Módlcie się za Japonię, trzęsie się. Módlcie się za Amerykę Środkową, cierpi trzęsienie się swojego gruntu. Módlcie się, wulkany dalej się budzą, Moje dzieci nie są posłuszne, dalej swawolą, i otrzymują owoc nieposłuszeństwa Memu Domowi.

 

Moja Matka i Mój ukochany św. Michał Archanioł podarowali wam lekarstwa, by zwalczać choroby obecne i nadchodzące [zob.https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/rosliny-lecznicze/]. Błogosławcie pokarmy, jakie bierzecie do ust. Skażenie owoców ziemi jest poważne [i groźne] dla organizmu ludzkiego.

 

Ludu Mój: Uważajcie! Czai się niebezpieczeństwo, nie straćcie [tego obecnego] czasu. Pośpieszcie się! Pilne jest nawrócenie. Pilne jest, abyście trwali uważni wobec wydarzeń [w] Moim Kościele. Nie lękajcie się, Ludu Mój, bądźcie wierni Memu Domowi i Mej Matce, nie lękajcie się. Opieczętujcie swoje domy i bądźcie prawdziwi [szczerzy? prawi?].

 

Moje błogosławieństwo jest dla każdego, kto otrzymuje to wezwanie z szacunkiem i uwagą. Wasz Jezus.

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta! (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Nasz Pan Jezus Chrystus z naciskiem wzywa nas do nawrócenia, abyśmy zdołali utrzymać Wiarę w nadchodzących chwilach, w których zostanie zmierzona nasza osobista Wiara. Trwamy w tych czasach poprzedzających poważne i wielkie zmiany, zapowiedziane przez Naszego Pana, przez Naszą Najświętszą Matkę i przez św. Michała Archanioła; w czasach, które wydawały się dalekie, o których niektórzy z naszych braci nie chcieli nawet czytać proroctw, sądząc, że są bardzo odległe od tego pokolenia. Nasz Pan prosi nas, żebyśmy opieczętowali nasze domy, i On mi pokazał jak to zrobić: namaszczając odrzwia drzwi wejściowych do domu wodą święconą lub poświęconym [egzorcyzmowanym?] olejem, odmawiając jednocześnie modlitwę do św. Michała Archanioła. Bracia, uczyńmy miękkim serce z kamienia. Przepaść lub Zbawienie znajdują się przed nami i zdecydowanie nabierają kształtów przed tym pokoleniem. Nie bądźmy głupi, nawrócenie jest konieczne. Jest to chwila zapowiedziana, ta, którą teraz przeżywamy jako pokolenie; wybierzmy Zbawienie. Jesteśmy Ludem Wiernym, i dlatego nie zdezerterujmy. Stańmy się dyspozycyjni do tego, aby Duch Święty ożywił w każdym z nas Swe Dary, żebyśmy służyli Naszemu Panu jako Jego prawdziwe dzieci. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 22.05.2021., orędzie Maryi

(...)Dzieci Moje, jakże cierpię widząc, jak Moi umiłowani synowie przyjmują prawa Szatana. Czasami nawet wierzący dają się wplątać w tę walkę przeciwko Bogu, ale czy sądzicie, że wiecie o tym więcej niż Bóg? Sądzicie, że możecie otrzymać wszelkie łaski tylko się pomodliwszy z roztargnieniem, nie otwierając swojego serca? Dzieci ukochane, w objawieniach przygotowywałam was na ten moment, lecz Mnie nie posłuchano; wręcz przeciwnie, wyśmiewano Mnie i oskarżano, że zasłaniam Mego Syna Jezusa; ale czyż Jezus, gdy był na Krzyżu, nie powiedział, że będę waszą Matką? Czemu odrzucacie to wszystko, co się wydarzyło? Cóż się z wami stało, dzieci Moje, Moje maleństwa? Bóg jest silniejszy od Szatana, ale wy wolicie żyć w świecie, bez [ponoszenia] jakiejkolwiek ofiary. Dzieci, módlcie się za Kościół i za kapłanów, ponieważ będą musieli stawić czoła Złemu [lub: złu]. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 22.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką i was kocham. Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu i dawajcie wszędzie świadectwo, że należycie do Mego Syna Jezusa. Otwórzcie swe serca na Działanie Ducha Świętego, a będziecie bogaci w wierze. Żyjecie w czasie boleści i przyszedł czas waszego powrotu. Nie żyjcie w grzechu. Bóg się spieszy. Co macie do zrobienia, tego nie odkładajcie na jutro. Mój Jezus was oczekuje z otwartymi ramionami. Odwagi. Gdy wszystko będzie wydawało się stracone, powstanie dla was wielka radość. Wytrwajcie u Mego Boku, a Ja was powiodę bezpieczną drogą. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu. Ludzie rzucili wyzwanie Stwórcy i chodzą jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Nie pozwólcie, by płomień wiary w was zgasł. Wielka ciemność się zblża i wielu [kapłanów i ludzi Bogu] poświęconych upadnie. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Bądźcie uważni. (...)

 

Enoch (Kolumbia), 19.05.2021., orędzie Maryi

Dzieci Mego Serca, Pokój Mego Pana niech będzie z wami wszystkimi.

Moje dzieci, wielkie błogosławieństwa, dary i charyzmaty otrzymacie w to nadchodzące Zesłanie Ducha Świętego. Zgromadźcie się na modlitwie, rozmyślaniu, poście i pokucie, aby wylanie się Świętego Ducha Bożego dokonało się w każdym z was, tak, jak to się stało z uczniami Mego Syna. W tę Pięćdziesiątnicę Duch Boży okaże [swoją obecność] z całą swą mocą nad tymi [Moimi] dziećmi, które trwają mocne w wierze i w Bożej łasce, modląc się, poszcząc i błagając o Jego wylanie. W tę Pięćdziesiątnicę będzie wielkie wylanie Ducha Świętego, by przygotować Lud Boży na przyjście Ostrzeżenia.

 

Radujcie się, Moje maleństwa, gdyż otrzymacie dary i charyzmaty, które was duchowo wzmocnią, żebyście mogli obronić się przed atakami Nieprzyjaciela waszej duszy i jego legionów zła. Przygotujcie się więc na przyjęcie wylania Ducha Bożego, który w tę nadchodzącą Pięćdziesiątnicę rozleje się bardzo obficie na dzieci Boże. Źródła wody żywej wytrysną na pięciu kontynentach; będzie wiele nawróceń, i po tej wyjątkowej Pięćdziesiątnicy Ewangelia i Słowo Boże będzie głoszone bez lęku. Uczniowie Mego Syna tych ostatnich czasów wezmą na siebie zadanie ewangelizowania na całym świecie, i wyrównają drogę na Jego powtórne przyjście. Zgromadźcie się na modlitwie, poście i pokucie, by przyjście Ducha Bożego zastało was w Bożej łasce; czytajcie Pismo Święte, Dzieje Apostolskie [lub: o czynach Apostołów], abyście w dniu Pięćdziesiątnicy mogli przyjąć Chrzest Ducha [chrzest w Duchu Świętym?], który was przemieni w uczniów Mego Syna tych ostatnich czasów.

 

Dzieci, zbliżają się dni głodu na ziemi; przyjmijcie nasze wezwania, i jak najszybciej, jeśli macie [na to] środki, zaopatrzcie się w żywność, zboże, trwałe pokarmy i dużo wody, by klęska głodu nie wzięła was z zaskoczenia. Tym, co macie, czy dużo, czy mało, macie się dzielić z najbardziej potrzebującymi. Tym Moim dzieciom, którym brakuje środków, by się zaopatrzyć w żywność, mówię: nie lękajcie się; Mój Ojciec będzie wam zsyłał mannę na każdy dzień, bo wielkie jest i wieczne Jego Miłosierdzie. W czasie niedostatku i głodu, który się zbliża, macie odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Mojego Syna, a potem Koronkę Zaopatrzenia [zakładka Lecznicze rośliny, plik Lekarstwa, modlitwy i wskazania…] daną Mojemu małemu Enochowi, za pomocą której Mój Ojciec pomnoży waszą żywność i będzie zsyłał najbardziej potrzebującym chleb powszedni. Zostaliście więc ostrzeżeni, dzieci Moje; tę próbę pokonacie, jeśli będziecie ufać Bożej Opatrzności i będziecie dzielić się tym, co macie, czy dużo, czy mało, z waszymi braćmi. Pamiętajcie, wszelkie próby zostaną pokonane, jeżeli złożycie swą ufność w Bogu i będziecie sobie wzajemnie pomagać.

Niech Pokój Mego Pana trwa w was, Moje umiłowane dzieci. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka. Dajcie poznać orędzia zbawienia całemu światu, dzieci Mego Serca.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Mój Jezus jest drogą, która was zaprowadzi do Nieba. Nie szukajcie dróg na skróty, byście nie wpadli w bagno fałszywych doktryn. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Otworzy się szeroka brama, i wielu zostanie pociągniętych w przepaść. Bądźcie uważni. W Bogu nie ma półprawdy. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Szukajcie Jezusa, a On się o was zatroszczy. Przyjmujcie prawdziwe nauki poprzez dobrych Kapłanów Boga, gdyż jedynie tak nie zostaniecie zwiedzeni przez wilki w owczej skórze. Nieprzyjaciele posuną się naprzód i spowodują śmierć duchową w wielu z Moich biednych dzieci. Wasze zwycięstwo jest w prawdzie. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 18.05.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci umiłowane, nie czekajcie na ostatnią chwilę, ale uchwyćcie się Mych rąk i dajcie się ponieść tam, gdzie nie ma nieprawości, pychy i wyniosłości. Dzieci, Ziemia wkrótce doświadczy największego oczyszczenia; wody wtargną na ląd i ogień spadnie z Nieba; miejcie odwagę w wierze i podporządkujcie się Jezusowi, waszemu Bogu; będzie zbawienie dla Mojego Ludu, nie lękajcie się, ale bądźcie gotowi. Módlcie się za Kościół, stamtąd wyszły podziały, i mówię wam: ŻAŁUJCIE [za grzechy], zanim będzie za późno, i to dlatego [lub: po to] Jezus cierpi. Módlcie się, dzieci Moje, ponieważ małe wojny będą coraz silniejsze; módlcie się za świętych kapłanów, bo będą tego bardzo potrzebować. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 18.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zmierzacie ku wielkiej wojnie. Bronią, która da wam zwycięstwo, jest prawda. Ufajcie Jezusowi. Nie lękajcie się. W tej wielkiej wojnie Jezus będzie walczył razem z wami. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Ja [już] wam ujawniłam plany nieprzyjaciół. Idźcie z ufnością, gdyż już wam wskazałam oręż dla waszego wielkiego zwycięstwa. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie: We wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Naprzód bez lęku! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświęteszej Trójcy. (…)

 

Komentarz: Widmo wojny światowej niemal z każdym miesiącem staje się coraz bardziej realne; tym niemniej, prawdziwą i dużo większą wojną, która już się toczy, a w najbliższych latach będzie jeszcze nabierać intensywności, jest wojna duchowa. Jest to walka tocząca się w każdej duszy i o każdą duszę, o życie wieczne każdego człowieka. Maryja jest naszą Niebieską Dowódczynią w tej walce, która odkrywa przed nami plany Nieprzyjaciela i wskazuje drogę i narzędzia, by go pokonać. Tryumf Jej Niepokalanego Serca jest pewny; trzymajmy się Jej i pozwólmy Jej się prowadzić według woli Bożej, abyśmy i my mieli udział w tym tryumfie.

 

 

Angela Fabiani i Simona Patalano (Zaro, Włochy), 8.05.2021., orędzia Maryi

Simona:  

(…) Dzieci, Bóg Ojciec jest dobry i sprawiedliwy, [jest] Ojcem miłosierdzia i miłości, lecz, och, dzieci Moje: nie możecie się od Niego oddalać, odwracać się do Niego plecami, a potem narzekać, że was nie słucha, że wam nie pomaga. Trwajcie w wierze! Dzieci, patrzcie na Mojego Jezusa rozpiętego na Krzyżu, Jego otwarte ramiona zapraszają was do Niego, oczekuje was, czeka na wasz krok ku Niemu, jest gotów was przyjąć i wam przebaczyć; to do was należy przybliżyć się [do Niego]. (…)

 

Angela:  

(…) Dzieci najukochańsze, jeśli jestem jeszcze tu między wami, to jest tak z niezmiernego Miłosierdzia Bożego. Jestem tu, by was ocalić, i by przynieść wam orędzie nadziei. Dzieci najukochańsze, tego wieczoru przychodzę do was jako Królowa Nieba i Ziemi, przychodzę do was jako Matka Miłosierdzia, przychodzę do was jako Matka Bożej Miłości, lecz nade wszystko przychodzę do was jako Matka Nieskończonej Miłości. Dzieci najukochańsze, również dziś wieczorem przychodzę, by prosić o modlitwę, o modlitwę za Mój ukochany Kościół, przychodzę prosić o modlitwę za Moich wybranych i umiłowanych synów, którzy tak często sprawiają, że cierpię. Dzieci, módlcie się dużo za waszą diecezję, módlcie się, aby Duch Święty zatopił was w łasce. Dzieci, Kościół jest oblężony i [okryty] dymem Nieprzyjaciela, jest otoczony dymem Szatana. Och, płaczę, płaczę z powodu tych wszystkich Moich synów wybranych i umiłowanych, którzy swoim złym przykładem oddalają tak wiele Moich dzieci od Kościoła. Dzieci najukochańsze, Ja was kocham przeogromną miłością, kocham was, synaczkowie, podajcie Mi swe dłonie, i idźmy [dalej] razem. Dzieci, droga, która wiedzie do świętości, nie jest łatwa, jest pod górę, i będziecie musieli wiele razy upaść, ale nie lękajcie się, uchwyćcie się Mych dłoni i podnieście się, jestem tu! Podajcie Mi swe dłonie i otwórzcie Mi swoje serce. Dzieci, jeszcze raz pragnę, żebyście wszyscy się poświęcili Mojemu Niepokalanemu Sercu. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 15.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie wierne Jezusowi. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Nie lękajcie się. Ludzkość wypije gorzki kielich bólu, ale ci, którzy pozostaną wierni Moim Apelom, będą chronieni. Wielki Statek [Kościoła] będzie płynąć po bagnie, lecz Mój Jezus ocali Swój Lud. Bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa, gdyż jedynie tak możecie wytrwać niezachwiani w wierze. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Znam wasze potrzeby i będę prosiła za wami Mojego Jezusa. Radujcie się, bo każde z was jest kochane przez Ojca, w Synu, poprzez Ducha Świętego. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa. Szukajcie sił poprzez Sakrament Spowiedzi i w Eucharystii. Naprzód, bez lęku! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.05.2021; podczas wieczernika   w Polsce

(…) Dzieci Moje, dziś pocieszyliście Moje Najświętsze Serce modlitwą i waszą wiarą, co do której proszę, by zawsze była niezachwiana, a Ja wam obiecuję Moją świętą ochronę. (…)

        

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by wam pomóc. Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu. Proszę was usilnie, żebyście byli [ludźmi należącymi do] Mego Syna Jezusa. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Ten, który jest bramą, będzie stać z kluczem w Swych Rękach. Mój Jezus ma wszystko pod kontrolą. Nieprzyjaciele działają, ale zwycięstwo będzie [należało do] Mego Syna Jezusa. Cokolwiek się wydarzy, pozostawajcie z Jezusem i nie odrywajcie się od nauk prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Klucz dzielony [religia światowa?] nie otworzy drzwi do Wieczności. To, co jest fałszywe, runie na ziemię. Nie odrywajcie się od modlitwy. Trzymajcie mocno swój różaniec i podążajcie za Mną drogą świętości. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 12.05.2021; orędzie Maryi dane podczas wieczernika modlitewnego w Polsce

Umiłowane dzieci Moje, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie i że usłuchaliście Mego wezwania w swoim sercu. Dzieci Moje, czasy, na spotkanie z którymi idziecie, będą bolesne; to jest powód, dla którego Ja dotykam Ziemi: by móc zjednoczyć na nowo wszystkie Moje dzieci rozproszone po całym świecie. Proszę was usilnie, miejcie litość nad Moim Jezusem, który bardziej niż wcześniej jest znieważany i źle traktowany, to zachowanie wciąż Go biczuje bez żadnej litości. Umiłowane !dzieci, wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie wychwalany przez ludzi możnych ze wszystkich narodów, ale on będzie Antychrystem; ten czas jest już bliski. Prześladowanie zacznie się we wszystkich częściach świata, ale się nie lękajcie, gdyż Ja będę zawsze z wami, by was ochraniać. Dzieci Moje, nie bójcie się [nie wstydźcie się?] prawdy i waszej wiary; przykazuję [wam] kierować się zawsze Świętą Ewangelią. Dziś łaski zstąpią na was. Zostawiam was z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żyjecie w czasie wielkiego zamętu duchowego. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Najgorsze dopiero przyjdzie. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Ufajcie Jezusowi. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, otrzymają wielką nagrodę. Nie zapominajcie: Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Ja przyszłam z Nieba, by nauczyć was drogi, która zaprowadzi was do Nieba. Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Cokolwiek się wydarzy, trwajcie z Jezusem i nie odrywajcie się od drogi prawdy. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Słuchajcie Mnie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 10.05.2021., orędzie Jezusa

Ludu Mój:

Przyjmijcie Me błogosławieństwo, pozwólcie, by Moja miłość wniknęła z mocą w każde z was, dzieci moje. jesteście pokoleniem oczyszczenia. Dlatego prowadzę was stale, żebyście się nie zagubili z powodu zamętu, jaki nieustannie rozsiewają nad Moim ludem ci, którzy sprzymierzyli się ze złem. Mój katechon [por. 2 tes 2, 6-7], umacniany przez mój wierny lud, jest przeszkodą dla planów podporządkowania wszystkiego przyszłemu rządowi, któremu już od teraz przewodzi antychryst.

 

Nie zagubcie się zagłębiając się w ludzkie „ja”. Największą przeszkodą dla większości Mego Ludu w tym momencie jest duchowa ślepota. Czego oczekujecie? Jakże wrócicie do [sposobu życia takiego, jak w] przeszłości wobec ciągłego przychodzenia [kolejnych] cierpień?

Nie straćcie tej chwili, bądźcie lepsi, wrzućcie w przepaść to ludzkie „ja”, które trzyma was w niewoli [ludzkiego] myślenia.

Dość już myślenia, że jesteście tymi lepszymi, że wszystko wiecie, i że wasi bracia się nie nadają! Dość już tych „grobów pobielanych” (Mt 23, 27), pełnych obrzydliwości z powodu ludzkiego „ja” nadętego fałszem!

 

To nie wiedza jest tym, co daje zbawienie duszy, ani ignorancja nie jest tym, co prowadzi was do Mnie. Potrzebujecie duchowej równowagi, wiary we Mnie, a w jej miejsce gromadzicie informacje o niedoskonałych istotach ludzkich.

 

Mój Lud mówi, że Mnie kocha, nie zmieniając się od wewnątrz… Mówi, że Mnie kocha, nosząc obrzydliwe łachmany, które zarażają tych, którzy są obok… Mówią, że są Moimi dziećmi, a spotykam tylu sędziów, dyktatorów, ludobójców, złodziei pokoju swoich braci…

 

To nie jest Mój lud, Mój lud to ten, który Mnie kocha „w duchu i w prawdzie” (J 4, 23), kocha swego brata, szanuje go i mu pomaga.

 

Tak wielu jest sędziów w Moim Ludzie, którzy, nadęci pychą, rozsiedli się po Mojej prawicy i lewicy bez Bożego zatwierdzenia, zapominając, że „kto chce być wielki, niech będzie sługą wszystkich” (Mt 20, 17), a nie sędzią wszystkich.

 

Głoście pilną konieczność nawrócenia, żalu za grzechy, bliskość Mojego Aktu Miłosierdzia dla ludzkości: OSTRZEŻENIA.

 

Moje narzędzia głoszą pilną konieczność powrotu Mych dzieci do Mojego Domu, wobec wielkich prób, w jakich żyjecie, i tych nadchodzących, które będą większe.

 

Nie módlcie się do Mnie z lękiem, Ja jestem miłosierdziem i przyjmuję tych wszystkich, którzy przychodzą przede Mnie.

Dość już [ludzi] upartych i aroganckich, którzy się nie zmieniają i toną we własnym bagnie!

Mój Kościół jest poddawany próbie, tak bardzo, że chodzicie w błędzie…

 

Moje Prawo jest jedno: niezmienne, nieodwołalne… Jestem ten sam wczoraj, dziś i zawsze (Hbr 13, 8).

 

Kochajcie Moją Matkę i módlcie się zjednoczeni z Nią, Tą, która gromadzi Moje dzieci w jedno stado. Zjednoczcie się z Moją Matką tego 13 maja z miłością, gorliwością i mocnym postanowieniem poprawy.

Módlcie się, dzieci Moje, Moje Słowo się nie zmienia, [by dostosowac się do tego, co w danej] chwili [jest wygodne].

Wzywam was do silnej modlitwy za Kalifornię, trzęsie się.

Wzywam was do modlitwy, potęgi [światowe] obierają drogę otwartej wojny.

Módlcie się ze zrozumieniem [lub: z sumieniem], nawrócenie musi dokonać się już w tej chwili, zanim zrobi się późno.

 

Umiłowany Ludu Mój, powróćcie do Mnie całkowicie skruszeni, miłujcie się wzajemnie, „kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem (J 8, 1-7)”.

Moja Miłość jest niepojęta dla istoty ludzkiej. Powróćcie szybko, gdyż jeden dzień może być jak godzina. Moja Miłość trwa czekając na was. Wasz Miłosierny Jezus

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

Komentarz Luz de Maria:(...) Nasz Pan Jezus Chrystus pozwolił mi [zobaczyć] Wizję ludzkości zaskoczonej przez kolejne erupcje wulkaniczne. Tyle wulkanów uaktywniło się w wizji, że weszliśmy w ciemność złożoną z popiołów i gazów z samych wulkanów. Ludzie zamykali się w swoich domach, ponieważ powietrze było zanieczyszczone i szkodliwe. Chaos. Lecz zarazem ukazał mi, jak Jego Chóry Anielskie utworzyły zaporę, która powstrzymywała gazy, ale nie popiół. Powstrzymywała gazy, by nie szkodziły Ludowi Wiernemu. I powiedział mi: Ukochana Moja, pomoc Mych Chórów Anielskich w tym czasie będzie jak manna, którą poślę Moim wiernym. I błogosławiąc mnie Swym pokojem w moim sercu, oddalił się. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Ludzkość kroczy po ścieżkach samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że to jest czas stosowny na wasz powrót. Nie żyjcie w grzechu. Żałujcie [za niego]. Szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Ludzkość jest chora, i potrzebuje być uzdrowiona. Odwagi. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Idziecie ku przyszłości, w której [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Z winy złych pasterzy, zostanie przyjęta Ohyda [Spustoszenia], i ból będzie wielki dla Mych biednych dzieci. Podajcie Mi swe ręce, a Ja was doprowadzę do Prawdy. Nie zniechęcajcie się. Ja zawsze będę z wami. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 8.05.2021., orędzie Maryi dane podczas wieczernika modlitewnego w Polsce

(...) Dzieci umiłowane, proszę was usilnie o modlitwę za Europę Wschodnią, ponieważ [to] stamtąd przyjdą wasze cierpienia; proszę całą ludzkość i wszystkie narody, by często klękały [przed Bogiem] i czyniły ofiary, to będzie waszym jedynym ocaleniem. Proszę was, dzieci umiłowane: w ogóle nie musicie się bać, jak długo będziecie niezachwiani w wierze. Ja będę wysyłać tę Moją córkę [Gisellę] tam, gdzie będzie [to] możliwe, by otworzyć wasze serca i dla waszego nawrócenia, bo nie ma już czasu. Wszystko jest dla was gotowe. Dzieci Moje, pamiętajcie, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od Mego Syna Jezusa. Bądźcie wierni Ewangelii i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Zdrajcy wiary będą działać, by oderwać was od prawdy; są wilkami w owczej skórze, które wszędzie się rozprzestrzenią, w celu wywołania zamętu w Domu Bożym. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy. Wielu [kapłanów i ludzi Bogu] poświęconych, ze strachu przed utratą tego, co przemija, oderwie się od prawdy. Wy, którzy Mnie słuchacie, nie wycofujcie się. Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. Naprzód w obronie prawdy! Po całym bólu, Pan otrze wasze łzy, i zostaniecie sowicie wynagrodzeni. (…)

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 4.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie odrzucajcie błogosławieństw, które Pan wam zesłał poprzez Moje Pośrednictwo. Nie pozwólcie, aby demon oderwał was od drogi, jaką wam wskazałam. Pozostawajcie u Mego Boku; walczcie ze Mną przeciwko Nieprzyjacielowi. Żyjecie w czasie wielkiej walki duchowej. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do Prawdy. Dajcie Mi swe ręce, a Ja was poprowadzę drogą dobra i świętości. Zginajcie swe kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Nieprzyjaciel Boga będzie siać zamęt między Sługami Boga, i ból będzie wielki dla Mych biednych dzieci. Nie odrywajcie się od prawdy. Naprzód bez lęku! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.05.2021., orędzia Maryi

 (...) Dzieci umiłowane, jesteście w środku duchowej bitwy, [takiej, jakiej] ludzkość nigdy [wcześniej] nie doświadczyła. Dzieci, bądźcie niezachwiani w wierze i módlcie się, módlcie się dużo, żebyście byli gotowi, gdy przyjdzie czas. Pamiętajcie, że ucisk będzie częścią tych czasów, ale nie zapominajcie, że im większe będzie cierpienie, tym bardziej ogromne będą łaski. Dzieci Moje, wojna między Dobrem a Złem toczy się na Ziemi, tak, jak to było w Niebie, lecz wy nie musicie się lękać, ponieważ kto poprosi o Jego [Jezusa] pomoc, będzie mieć Jego jako pierwszego Pocieszyciela, Miłość i Zwycięzcę, a wy [będziecie zwycięzcami] razem z Nim. Nie podsycajcie ciemności, ale nawróćcie się pospiesznie, czas ma się ku końcowi. Dokąd Jezus was zawezwie, [tam] idźcie bez wahania, a niczego wam nie będzie brakować, bądźcie prorokami tych czasów, idźcie i głoście nieskończoną Miłość Bożą, a także Moją jako Matki. Dzieci, bardzo liczne będą łaski, które tutaj dziś zstąpią [na was]. Miejcie zawsze odwagę Wiary. Wszystko jest przygotowane dla Mojej maleńkiej Reszty. Pamiętajcie, że jeśli Bóg pozwala na to wszystko, to [czyni to po to], by dawać wam zawsze możliwość wybierania w wolnej woli. (...)

 

Enoch (Ameryka Południowa) 1.05.2021; orędzie Boga Ojca

Ludu Mój, pokój wam.

Dzieci Moje, zbliżają się dni głodu w waszym świecie; głód, bezrobocie, drożyzna, wirusy, zarazy i plagi, to jedne z wielu oczyszczeń, przez które będzie musiała przejść ludzkość. Pieniądz na nic się nie przyda, bo nie będzie co jeść; jest to czas, dzieci Moje, w którym musicie już zacząć się zaopatrywać w pokarmy, które nie psują się łatwo, ponieważ zbliża się czas głodu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano na Ziemi. Ci, którzy mogą się zaopatrzyć w pokarmy, niech już to robią; ale ci, którzy nie mogą, niech się nie lękają: Ja, wasz Ojciec Niebieski, rozmnożę to, co macie, wiele czy niewiele, o ile będziecie się tym dzielić.

Koronkę Zaopatrzenia, którą wam dałem poprzez Mego sługę Enocha, macie odmawiać po Koronce do Miłosierdzia, aby w czasach niedostatku i głodu, które się zbliżają, nie zabrakło wam codziennego chleba. Poprzez odmawianie tej Koronki będę pomnażał wasze pokarmy. Zacznijcie więc, dzieci Moje, odmawiać tę koronkę, ażeby nie zabrakło wam w waszych domach codziennego pożywienia. Wielki ucisk zaraz się zacznie, a ogromna większość ludzkości dalej jest uśpiona przez grzech. Głupcy, nie chcecie się uciec do Mego Miłosierdzia? Poznajcie więc Moją Sprawiedliwość, która jest prawa i nieubłagana, i oddaje każdemu według jego czynów!

 

Moi Jeźdźcy Spustoszenia przemierzają już Ziemię, i zaczęli wylewać swoje kielichy; potrzeba tylko, by przyszedł czas Ostrzeżenia i Cudu, aby Moje Ramię spadło z całym ciężarem Mej Sprawiedliwości na ogromną większość tej ludzkości, niewdzięcznej i grzesznej. Och, bezbożna ludzkości, trwasz dalej w duchowym letargu, a gdy się obudzisz, nie znajdziesz już Miłosierdzia, lecz Sprawiedliwość! Mój Czas Miłosierdzia zaraz się wypełni w swej całości, a bez względu na to, ile was wzywam, żebyście się zmienili, tym, co otrzymuję w zamian, jest [tylko] więcej zła, buntu, niewdzięczności i grzechu. Biedni wy, którzy wciąż obracacie się do Mnie plecami, a nie twarzą, ponieważ kiedy się rozpęta Moja Sprawiedliwość, to bez względu na to, ile byście lamentowali i błagali, nie zostaniecie już wysłuchani!

 

Ludu Mój, tego ucisku, który się zbliża, nigdy [jeszcze] nie doświadczono w tym świecie. Gdybyście wiedzieli, o grzeszna ludzkości, co ma nadejść, bieglibyście, by uporządkować swoje rachunki, i by szukać Boga z całego serca! W czasie wielkiego ucisku, jeśli nie będziecie się mocno trzymać [nawet: tulić się do] Mnie, waszego Ojca Niebieskiego, będziecie ryzykować, że się potępicie na wieki. Synowie marnotrawni, jestem waszym Ojcem, który was oczekuje z otwartymi ramionami; obierzcie na nowo ścieżkę zbawienia i wróćcie do Mnie z sercem skruszonym i upokorzonym; zapewniam was, że jeśli tak zrobicie, przebaczę wam i nie będę już pamiętał waszych grzechów, bez względu na to, jak byłyby wielkie. Biegnijcie więc, gdyż barka Mojego Miłosierdzia już jest gotowa do odpłynięcia; nie odkładajcie na ostatnią chwilę [wzięcia] biletu waszego zbawienia; pospieszcie się, by go wziąć, żebyście jutro nie mieli czego żałować!

Pozostańcie w Moim pokoju, Ludu Mój, dziedzictwo Moje.

Wasz Ojciec, Jahwe, Pan Narodów

Dajcie poznać Moje orędzia zbawienia całemu światu, dzieci Moje.

 

Koronka zaopatrzenia pod koniec strony: https://odrodzedoprawdy.pl/modlitwy

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 1.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, troszczcie się o swoje życie duchowe, bo jedynie tak, na końcu waszej ziemskiej pielgrzymki, zostaniecie nazwani Błogosławionymi Ojca. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Ja przyszłam z Nieba, by wam pomóc. Bądźcie łagodni i pokorni sercem. Wy macie wolność, ale nie pozwólcie, by wasza wolność oderwała was od drogi zbawienia. Idziecie ku bolesnej przyszłości. Szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Wy jesteście ważni dla realizacji Mych Planów. Bądźcie uważni. Wielka burza przyjdzie na Kościół Mojego Jezusa. Wytrwajcie w wierności Mojemu Jezusowi, byście nie zostali wciągnięci przez bagno fałszywych doktryn. (…)

 

Komentarz: W bolesnej przyszłości, jaka nas czeka, w czasie Wielkiej Apostazji, kataklizmów, wojen i prześladowań, naszym schronieniem jest i będzie sam Bóg. Umacniajmy naszą więź z Nim poprzez modlitwę, Słowo Boże i Sakramenty. Wielką pomocą, jaką Bóg nam daje szczególnie na te czasy, jest Maryja; korzystajmy więc z tej pomocy, powierzajmy Jej troskę o nasze życie doczesne i wieczne, a sami starajmy się bezinteresownie, z czystej miłości służyć Jej w urzeczywistnianiu Jej macierzyńskich planów ocalenia dla Boga jak największej liczby Jej dzieci. Trwajmy mocno w tym, co Bóg nam przekazuje poprzez swój Kościół, żebyśmy umieli odróżnić nauki prawdziwe od fałszywych i nie dali się oszukać Antykościołowi; trwajmy w głębokiej, osobistej więzi z Jezusem, żeby Antychryst nie zdołał nam wmówić, że to on Nim jest. Wykorzystujmy naszą wolność, by mówić Bogu „tak”, na wzór Maryi i z Jej pomocą. Nie bójmy się; choć jest wiele dróg, jakimi możemy iść, to jednak tylko jedna z nich może być tą najlepszą, i nią właśnie Maryja nas poprowadzi, jeśli tylko Jej na to pozwolimy.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 29.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Mego Syna Jezusa. Znam każde z was po imieniu i proszę was usilnie, żebyście utrzymywali płonącym płomień waszej wiary. Nie zniechęcajcie się. Nie ma nic straconego. Wierzcie niezachwianie Mocy Bożej. Mój Pan otrze wasze łzy, i ujrzycie jak działa Potężna Ręka Boga. Bądźcie łagodni i pokorni sercem. Będziecie jeszcze widzieć straszne rzeczy na Ziemi, ale mężczyźni i kobiety wiary będą chronieni. Przyjmujcie Moje Apele, gdyż pragnę uczynić was wielkimi w wierze. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Ja was kocham i zawsze będę przy was. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 27.04.2021., orędzie Maryi

(...) Córko Moja, to co w tym czasie się wydarzy zostało [już] napisane. Wkrótce zacznie się prawdziwe prześladowanie chrześcijan, ale wy się nie lękajcie, ponieważ was ochronię. Będzie ucisk; Mój Syn został nazwany szalonym nawet przez najbliższych krewnych, stąd gdy [tylko] wasze wargi wypowiedzą Jego Najświętsze Imię, [zaraz] zacznie narastać [wokół was] nieprawość; niektóre z Moich dzieci [lub: synów, tzn. kapłanów] będą się wycofywać z powodu bycia zmanipulowanymi przez nową religię, która nie należy do Boga. Córko Moja, oddaj się jeszcze bardziej modlitwie i poszczeniu; módlcie się za chorych na duchu. Pamiętajcie, że Bóg jest sprawiedliwy, i Jego sprawiedliwość sprawi, że Kościół zadrży; nie pozwoli On, by panoszyła się nieprawość ani by można było zmieniać Słowo Boże. Córko Moja, świat i ludzkość potrzebują przewodnika; te orędzia, rozpowszechniane, będą perłami dla tych, co znają prawdę; nie bój się, prawda będzie musiała być wykrzyczana w tysiącach miejsc, aby nawrócenie mogło się rozpocząć w sercach Mych dzieci. Nie lękajcie się dłużej tego, co niebawem nastąpi, ponieważ Ja będę z wami; podejmujcie rozeznanie duchowe względem dusz, które będą się przybliżać, by nie dać się oszukać, bądźcie czujni i gotowi. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie ma zwycięstwa bez Krzyża. Otwórzcie swe serca na Wezwanie Pana, i pozwólcie, by [to] On kierował waszym życiem. Nie zniechęcajcie się z powodu waszych trudności. Bądźcie wierni Panu, a On będzie się o was troszczył. On was kocha i zna was po imieniu. Słuchajcie Go. Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Nie tkwijcie dalej w grzechu. Mój Pan was woła. Idźcie na Jego spotkanie, i przyjmijcie Jego Wolę na wasze życie. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Wielki zamęt duchowy w Domu Bożym oderwie od prawdy wiele Moich biednych dzieci. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Nie zapominajcie: [to] w Eucharystii jest wasze zwycięstwo. Naprzód, bez lęku! (…)

 

Medziugorje 25.05.2021

Drogie dzieci! Dziś zachęcam was, abyście dawali świadectwo waszej wiary kolorami wiosny. Niech będzie to wiara pełna nadziei i odwagi. Drogie dzieci, niech wasza wiara będzie niezłomna w każdej sytuacji, nawet w czasie próby. Idźcie śmiało z Chrystusem zmartwychwstałym w kierunku Nieba, które jest waszym celem. Towarzyszę wam na tej drodze świętości i wszystkim wam daję schronienie w moim Niepokalanym Sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 24.04.2021., orędzie Maryi

(...) Córko Moja, pragnę, abyś przypomniała twoim braciom rozproszonym po świecie, że Mój Syn zna ich serca; stąd nie bądźcie zdezorientowani, bo [wówczas] moglibyście być łatwym łupem [dla] demona. Dzieci umiłowane, dlaczego nie ufacie Bogu? Jemu, który zna każde z was, Jemu, który cierpi, gdy ci, co deklarują się jako wierni, zachowują się i przyjmują postawy w sprzeczności z Jego Prawami. On wie, jak nakarmić swoje własne dzieci; tak więc, jeśli naprawdę uważacie się za wiernych, podporządkujcie się Bogu i bądźcie spokojni i pogodni. Mój Ojciec posłał Mne, abym mówiła do Moich umiłowanych synów [kapłanów] na świecie, by ich zapewnić o Jego nieskończonej miłości; nie lękajcie się i Jemu ufajcie, tylko Ojciec może wiedzieć, co jest najlepsze dla swoich dzieci, ale wielu, pomimo wiary, Go nie rozpoznaje. Dzieci Moje, kochajcie swoje Krzyże, a nade wszystko kochajcie Boga, przestrzegając Jego Praw i Przykazań, ażebyście mogli się cieszyć i mieć pokój w sercu. (...)  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 24.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, świadczcie swoim własnym życiem, że należycie do Pana. Nie zniechęcajcie się. Nie wycofujcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Nie pozostawajcie w milczeniu. Oto czas stosowny do głoszenia Ewangelii. Odwagi! Ja jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Ludzkość stała się duchowo ślepa, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Żałujcie [za grzechy] i powróćcie do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Dajcie Mi swe dłonie. Droga świętości jest pełna przeszkód, ale się nie lękajcie, gdyż Ja będę iść razem z wami. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 22.04.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, odwagi! Nie traćcie nadziei. Mój Pan jest z wami. Ufajcie Jemu, a wszystko dobrze się dla was skończy. Nie będzie porażki dla sprawiedliwych. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Bożą dla waszego życia. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was poprowadzę bezpieczną drogą. Nie odrywajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście [od niej] oderwani, stajecie się łupem Nieprzyjaciela Boga. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności Mojemu Jezusowi i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.04.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci, módlcie się za Moich [kapłanów i ludzi] konsekrowanych, aby mogli nawrócić swoje serca. Czytać Słowo Boże z ambony jest łatwo, ale niektórzy, co powinni być pasterzami dla zagubionych owieczek, otwierając usta wyrzucają [dosł. wymiotują] słowa dyktowane przez diabła. Dzieci Moje, widzę wasze cierpienia i widzę wasze serca; lecz Ja jestem między wami, aby Moje Dzieło mogło się urzeczywistniać, bądźcie tego pewni. Jest to chwila próby, ale nie bójcie się, módlcie się i bierzcie siłę od Mojego Jezusa, który nie pozostawi was samymi. Dzieci Moje, pamiętajcie, że ci, którzy będą was prześladować, będą występować przeciwko Bogu, który prędko nadejdzie ze Swoją Sprawiedliwością. Nie lękajcie się, bądźcie w wierze zawsze żołnierzami światła; (...)

Pdero Regis (Anguera, Brazylia), 20.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, proszę was usilnie, żebyście podtrzymywali płonącym płomień waszej wiary. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiej ciemności duchowej. Mroki pogaństwa wszędzie się rozprzestrzenią, i wielu [kapłanów i osób] konsekrowanych pójdzie w stronę fałszywych doktryn. Oto nadeszły czasy, które wam zapowiadałam w przeszłości. Módlcie się. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie osiągnąć zwycięstwo. Powróćcie do Jezusa: On was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Gdy będziecie się czuć słabi, szukajcie sił w Eucharystii. Przyjmujcie też Moje Wezwania, gdyż pragnę doprowadzić was do świętości. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 17.04.2021., orędzie Jezusa

Bracia umiłowani, oto jestem z wami, którzy prosiliście o Moją interwencję. Bracia, proszę was, żebyście się modlili i wznosili błagania, by czas został jeszcze bardziej skrócony. Ja jestem gotowy, i wkrótce burza spadnie na ludzkość, będzie tak silna, że świat [takiej] nie pamięta. Ja modlę się do Mego Ojca, aby okruch miłosierdzia, jaki pozostał, mógł zostać użyty dla tych zagubionych dzieci. Bracia Moi, wszystko się nagle zmieni; będzie wam trudno odróżniać wpływy dobre od tych złych, jeśli nie będziecie przygotowani. Świat zmieni się tak, jak nigdy tego nie widzieliście. Ten, kto będzie ze Mną, niech wykrzykuje z autorytetem Moje Imię, tak, aby zmiażdżyć wszystko to, co pochodzi od Złego. Nigdy bym nie chciał tego wszystkiego, lecz wy igraliście z Bogiem nie zdając sobie sprawy, ku czemu szliście naprzeciw. Wasze wybory i wasze złe decyzje ciążą na Mnie jak głaz, i teraz proszę was usilnie: dość całego tego cierpienia! Moja Najświętsza Matka towarzyszyła wam przez lata, by prowadzić was drogą, która pochodzi od Boga, lecz ludzkość była zajęta cieszeniem się wszystkimi korzyściami świata, depcząc braci, dzieci i wszystko to, co znalazła na swej drodze, nie posiadając natomiast pokory ani mądrości. A teraz, czemu jesteście dotknięci tym, co się dzieje? Nie wiecie, że nawet najmniejszy z grzechów może ciążyć? Wybraliście bogactwa, zamiast się zadowolić małymi rzeczami; dano wam naukę, a wielu użyło jej, by zabijać; owszem, używaliście nauki, ale nie swojego sumienia. Rozum i łaski, które wam powierzono, zostały wykorzystane dla pieniędzy; a mimo to teraz się dziwicie, że żyjecie w dyktaturze i w cierpieniu? Módlcie się, módlcie się, módlcie się, i bądźcie wierni prawom i przykazaniom Nieba, jeśli chcecie się ocalić i nie stracić życia. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, w Moje Imię, i [w Imię] Ducha Świętego. Amen. Wasz Drogi Jezus

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 17.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Nie pozwólcie, by rzeczy światowe oderwały was od Mego Syna Jezusa. Bądźcie uważni, by nie dać się zwieść. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego podziału. Działanie nieprzyjaciół Kościoła spowoduje wielką utratę wiary u wielu z Mych biednych dzieci. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Posilajcie się Słowami Mego Syna Jezusa i Eucharystią. Słuchajcie Mnie. Wy jesteście Własnością Pana, i Ja przyszłam z Nieba, aby wezwać was do prawdziwej skruchy. Otwórzcie swe serca i dajcie się prowadzić przez Działanie Ducha Świętego. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Odwagi! Wasze zwycięstwo jest w Panu. Ufajcie Jemu, a wszystko dobrze się dla was skończy. (…)

 

Enoch (Ameryka Południowa), 16.04.2021., orędzie Jezusa Dobrego Pasterza

Owce Mego Stada, niech Mój Pokój będzie z wami!

Moje Stado, wilki są już zamaskowane pośród was, ale się nie lękajcie; Ja nie pozwolę, by cokolwiek wam się stało. Pamiętajcie: jestem Wiecznym Pasterzem, który daje życie za swoje owce; przyjdźcie do Mnie albo do Mej Matki, Bożej Pasterki, a zapewniam was, że jeśli jesteście owcami Mego Stada, to nic ani nikt nie zdoła was dotknąć ani zrobić wam krzywdy. Czas ciemności się zaczyna, i wilki przemierzają już ten świat, szukając Mych owieczek, by je pożreć. Chrońcie się, Moje Stado, duchową zbroją (Ef 6, 10-18) i opieczętowywujcie się Moją Krwią rano i wieczorem, wzmacniając siłę waszej [duchowej] zbroi odmawianiem Psalmu 91. Jeśli będziecie przestrzegać Mych pouczeń, będziecie żyć, lecz jeśli się ode Mnie odsuniecie, zginiecie, ponieważ beze Mnie jesteście niczym.

 

Owce Mego Stada, człowiek nieprawości [Antychryst] już jest wśród was, ale się nie lękajcie; Mój Ojciec pozwoli mu się ujawnić dopiero po Ostrzeżeniu [Minisądzie]; dowiecie się o jego pojawieniu się, gdy się powszechnie zadeklaruje za pośrednictwem mediów. Miliony dusz potępiają się codziennie przez [już] istniejące zło i grzech; jak by to było, gdyby Syn Zatracenia pojawił się przed Ostrzeżeniem? Nie pozostałby nikt przy życiu, by zaludnić Nowe Stworzenie.

 

Wielu przyjdzie podając się za Mnie; będą mówić: „to ja jestem mesjaszem”, i zwiodą wielu ludzi (Mt 24, 4-5). Strzeżcie się fałszywych proroków, ubranych w owczą skórę, którzy chodzą ogłaszając przyjście mesjasza! Pamiętajcie: Ja nie będę już stąpał po tej Ziemi, Moje powtórne przyjście będzie w blasku i chwale, po wielkim oczyszczeniu Mojego stworzenia i Moich stworzeń; w Nowych Niebiosach i w Nowej Ziemi będę mieszkał z Moim wiernym Ludem. Na nowo wam mówię, czytajcie Moje Słowo w Mt 24 i rozmyślajcie nad nim w swym sercu, aby nikt w tym czasie nie mógł was zwieść. Ten mesjasz, który ma się pojawić, i którego wielu chodzi i zwiastuje, to nie Ja, lecz Antychryst. Propaganda o pojawieniu się fałszywego mesjasza już się zaczęła; Strzeżcie się, by nie wpaść w tę pułapkę, o owce Mego Stada; już bowiem media i uczniowie Mego Przeciwnika zaczęli ogłaszać jego pojawienie się!

 

Wiele orędzi i wielu fałszywych proroków mówi dziś o pojawieniu się mesjasza, strzeżcie się bardzo, ponieważ wszystkie orędzia, które pochodzą ode Mnie, muszą się opierać na Moim Słowie. Moi Prorocy nie szukają pierwszych miejsc, ani uznania ze strony tego świata; a najważniejszy znak, by ich rozpoznać, to ataki, prześladowania i cenzura, których są przedmiotem. Pamiętajcie: uczeń nie jest nad swego Mistrza, ani sługa nad swego Pana (Mt 10, 24).

O Moje Stado, Henoch i Eliasz już są pośród was, ale wasz brak wiary nie pozwolił wam ich rozpoznać i przyjąć. Moi Dwaj Świadkowie nie ukażą się publicznie wcześniej niż po Ostrzeżeniu. Oni mają ducha Henocha i Eliasza ze Starego Przymierza. Misją jednego jest ewangelizować, a drugi ma jako zadanie walczyć przeciw Antychrystowi w czasie jego ostatecznych rządów. Radujcie się więc, gdyż bardzo szybko poznacie Dwóch Moich Świadków.

Przypominam wam: Nie dotykajcie moich pomazańców, i prorokom moim nie czyńcie krzywdy (Ps 105, 15)! Jest pomsta za przelanie krwi Moich sług (Ps 79, 10b). Każdy, kto chciałby skrzywdzić Moich Dwóch Świadków, zginie (por. Ap 11, 5). Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój wam daję. Żałujcie [za grzechy] i nawróćcie się, ponieważ bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Dajcie całej ludzkości poznać Moje orędzia zbawienia, owce Mego Stada.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 14.04.2021., orędzie Maryi

Drogie dzieci Moje, dziękuję, że przyjęliście Mnie w swoim sercu. Dzieci ukochane, chciałabym, żebyście zadali sobie pytanie: Dokąd zmierzacie, i jaką drogę obraliście? Obawiam się, że jest to ta bardziej wygodna, którą pokazuje wam diabeł; widuję niekiedy tyle Moich dzieci apatycznych na modlitwie; a jednak Ja jestem z wami; cierpię, gdy widzę, że wybraliście drogi świata, [które] nie prowadzą donikąd. Kochani Moi, to, co ma nadejść, będzie nagłe, a wy tymczasem cóż robicie? Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, aby was to nie zastało nieprzygotowanymi. Chcę dać wam cenną radę: idźcie i mówcie o Moim Synu, nie wahajcie się, lecz ufajcie waszej Matce, nie lękajcie się niczego, gdyż Ja będę pośrodku was, żeby was chronić. Wkrótce Chrześcijaństwo nie będzie już wyznawane, lecz zostanie [wam] narzucona nowa religia, w której centrum nie będzie już Chrystusa; bądźcie uważni i roztropni. Teraz was zostawiam z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jesteście własnością Pana, i tylko za Nim macie iść, i [tylko Jemu macie] służyć. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaka została wam powierzona. Mój Pan wiele od was oczekuje. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu duchowego. Bądźcie uważni. Nie pozwólcie, aby nic ani nikt nie oderwał was od prawdy. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Zdążacie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie mocnych w wierze. Bagno fałszywych doktryn wszędzie się rozprzestrzeni, i wielu oderwie się od prawdy. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Cokolwiek się wydarzy, zostańcie z Jezusem. W Nim jest wasza nadzieja i wasze zbawienie. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 12.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swoje kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Wilki będą działać, aby oderwać was od prawdziwego Pasterza, ale maski opadną. Prawda zwycięży. Zostańcie z Jezusem. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Wszystko to, co jest fałszywe, upadnie na ziemię. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja będę szła razem z wami. Szukajcie sił w potędze modlitwy, w Ewangelii i w Eucharystii. Odwagi! Wasza droga będzie pełna przeszkód, ale ci, którzy wytrwają w wierności do końca, będą zwycięscy. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 12.04.2021., orędzie Maryi

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca, błogosławię was.

Moje Niepokalane Serce tęskni za tym, abyście byli wewnątrz niego, aby was chronić.

Musicie się sobie przyjrzeć, musicie zbadać [swoje sumienie], by mieć świadomość, że to nawrócenie jest tym, co utrzyma was mocnymi w Wierze. To, że przyjrzycie się sobie nic nie ukrywając, będąc przezroczystymi dla samych siebie, doprowadzi was do życia „w duchu i prawdzie” (por. J 4, 23), bardziej się trzymając tego, co boskie, i dalej od tego, co światowe.

Umiłowane dzieci:

Żyjecie w tych niebezpiecznych chwilach, w których zło rozprzestrzenia swą truciznę, która nie zabija was natychmiast, lecz powoli.

Cierpienie Ludu Bożego jest radością Złego, i dlatego, dzieci, musicie się przygotować, aby nie upaść w chwili pokusy.

Jesteście natychmiast uciszani, jako że władza światowa nie przyjmuje krytyki, i aby Prawda do was nie docierała.

Zwracajcie uwagę na język, którego wszystkie rządy używają, by zwracać się do ludów; tak, z tą [samą] jednorodnością, wierni Memu Synowi zostaną poddani cierpieniu.

Nie lękajcie się, Mój Syn was nie porzuca, Chóry Anielskie was wspomagają i Ja, wasza Matka, wstawiam się za wami.

Módlcie się i działajcie trzymając się prawdziwego magisterium Kościoła, abyście nie oddalili się od wiecznego zbawienia, działając poza Wolą Bożą.

 

Módlcie się, rozmyślajcie i strzeżcie wewnętrznej ciszy; potrzeba, żebyście oddalili się od ogłuszającego hałasu życia codziennego.

Musicie starać się nauczyć wewnętrznie się wyciszać, to pilne, abyście patrzyli jasno, myśleli właściwie i działali roztropnie.

 

Morze ludzkiej woli jest wzburzane przez Złego, i Lud Mego Syna musi być roztropny.

Wznieście sztandar wierności Przenajświętszej Trójcy, podnieście [sztandar] osobistej Wiary i bądźcie uczestnikami Wiary wspólnotowej, ażebyście, zjednoczeni z Moim Synem, byli wsparciem jedni dla drugich.

Walka narasta, Zły chce doprowadzić do zniknięcia dobra i dlatego sieje zniszczenia w Ludzie Mego Syna.

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Módlcie się za Amerykę Środkową, mocno się trzęsie.

Módlcie się, módlcie się, gospodarka upada i ludy podnoszą się przeciw rządzącym.

Módlcie się, módlcie się, wulkany się uaktywniają i nie pozwalają światłu słonecznemu [docierać do] Ziemi.

Módlcie się, módlcie się, Kościół Mego Syna wchodzi w spór.

Są to mocne chwile dla Ludu Mego Syna; to dokładnie w tych chwilach dobre dziecko [Mnie, waszej] Matki jest dobrym uczniem i nie oddziela się od Krzyża Chwały.

 

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca, potrzeba, żebyście wzmacniali [swój] układ odpornościowy, zaraza robi postępy bez litości. Używajcie w tej chwili rośliny artemisa (bylica) jako naparu.

Błogosławię was Moim Niepokalanym Sercem. Ja jestem z wami, nie jesteście sami. Mama Maryja

 

Enoch (Ameryka Południowa), 11.04.2021., orędzie Jezusa Eucharystycznego

Niech Mój Pokój będzie z wami, Ludu Mój. Dzieci Moje, nadchodzą dni głodu i niedoboru pokarmu cielesnego i duchowego; ludzkość będzie czuć głód i pragnienie jedzenia i wody; a także będzie głodna i spragniona Mojego Słowa. Zaczęło się już zamykanie Moich Domów, i bardzo szybko zostaną one całkowicie zamknięte. Moja Święta Ofiara [zostanie] zawieszona, a Moi Pasterze wierni Doktrynie i Ewangelii [będą] prześladowani i [skazywani na] wygnanie; apostazja sięgnie [ostatecznych] granic, i ogromna większość tej niewdzięcznej i grzesznej ludzkości da się prowadzić przez nauki demonów. Posłańcy Mego Przeciwnika zaleją Ziemię fałszywymi naukami, a ich orędzia wezwą ludzkość do podążania za fałszywym mesjaszem. Moi Prorocy będą prześladowani i ocenzurowywani, i Moje Święte Słowo popadnie w zapomnienie; zostanie zastąpione czarną biblią Antychrysta. Miliony świętych ksiąg, w tym Moje Słowo, zostanie zniszczonych i spalonych; liczne sekty w służbie Mego Przeciwnika będą chodzić i pukać od drzwi do drzwi, i zwiodą swoją propagandą wielu letnich i słabych w wierze, powiększając tak liczbę wyznawców Mego przeciwnika. Mój wierny Lud będzie wydawany władzom religijnym, które będą służyć Antychrystowi, i będzie prześladowany, torturowany, więziony i usuwany [dosł. „znikany”]. Nowy Porządek Świata już zaczął, za pomocą planu [z zastosowaniem] szczepionek, wprowadzać w życie reżim tyranii i niesprawiedliwości, który będzie rządzić światem; kwarantanny i zamknięcia [tzw. „lockdowny”] z powodu pandemii będą wydłużane, i ludzkość nigdy nie osiągnie „normalności”. Tym, do czego dążą spiski i kłamstwa wokół pandemii, jest destabilizacja światowej gospodarki, aby papierowy pieniądz zniknął, i by w ten sposób móc zacząć wszczepiać [ludziom] Znak Bestii, mikrochip. Dążą też do tego, by skończyć z wiarą Mego wiernego Ludu, zamykając i niszcząc Moje Domy, aby Moje Stado nie mogło powrócić do gromadzenia się wokół Mnie. Chcą wymazać Moje Imię z umysłu Mego Ludu i skończyć z Moją Świętą Ofiarą, ze Mszą Świętą. Na nowo mówię wam, dzieci Moje: czytajcie Moje Słowo i rozmyślajcie nad Nim w swoim sercu, abyście nie padli [ofiarą] kłamstw i spisków emisariuszy Złego; zbliżają się bowiem dni, w których będziecie mieli głód duchowy z braku duchowego pokarmu, i pragnienie z braku Mego Słowa (por. Am 8, 11). Moje Stado, stwórzcie łańcuch modlitwy na poziomie światowym, z postem i pokutą, ażeby kłamstwa i spiski emisariuszy Zła wyszły na jaw, i wszystkie ich plany by runęły na ziemię. Obudźcie się, Ludu Mój, ze swojego duchowego letargu, gdyż ciemności [już] okrywają Ziemię; zjednoczcie się w modlitwie, poście i pokucie, abyście zdołali zwyciężyć i zniszczyć siły zła. Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój daję wam. Żałujcie [za grzechy] i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny. Dajcie poznać Moje orędzia zbawienia [ludziom] na wszystkich krańcach Ziemi, [o owce] Mego Stada.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 10.04.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, wasze modlitwy są drogocenne, ale wielu nie rozumie, że tylko za pomocą modlitwy można złagodzić i opóźnić katastrofalne wydarzenia, a nawet ich uniknąć. Dzieci Moje, idźcie i głoście, bądźcie prawdziwymi apostołami, dopomagajcie swoim braciom do przemiany wewnętrznej, ponieważ jedynie tak będą mogli mieć wielki pokój w sercu, pomimo tego, co wkrótce nastąpi. W przeciwnym razie niepokój i strach będą jedynymi stanami ducha. Ten, kto jest w Chrystusie, nigdy nie będzie musiał się niczego lękać. Dzieci ukochane, wojna jest coraz bliżej, módlcie się za Włochy i za świat Kościoła, ponieważ będzie płakać, będzie dużo płakać, z powodu swojego nieposłuszeństwa Bożym prawom; ale pamiętajcie zawsze, że Moje Niepokalane Serce zatryumfuje, a wy będziecie tego świadkami. Dzieci, Ja, jako Matka, cierpię widząc wiele dusz zatraconych, modlę się do Boga, aby mógł mieć Miłosierdzie nad tymi Moimi dziećmi. „Pamiętajcie o wolnej woli”. Dzieci, wybierajcie dobro. Teraz już wszystko to, co się wydarzy, zostało wam objawione, nie będziecie mogli powiedzieć: „ja nie wiedziałem”. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 10.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, znam każde z was po imieniu i przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Słuchajcie Mnie. Nie żyjcie w oderwaniu od Mojego Syna Jezusa. Przyjmujcie Jego Ewangelię i świadczcie swoim własnym życiem o Bożych Cudach. Zdążacie ku bolesnej przyszłości, i tylko ci, którzy się modlą, udźwigną ciężar krzyża. Oderwijcie się od grzechu i żyjcie zwróceni ku rzeczom Nieba. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Jak wam powiedziałam w przeszłości, zostaną utworzone prawa po to, aby zatrzymać pochód prawdy. Będziecie prześladowani, sądzeni i skazywani z powodu waszej wiary. Podajcie Mi swe ręce. Ja będę z wami. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Zaufajcie w pełni Bożej Mocy, a wszystko dobrze się dla was skończy. Po całym bólu, sprawiedliwi otrzymają wielką zapłatę. Naprzód bez lęku! (...)

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.04.2021., orędzia Maryi

Simona:  

Drogie dzieci Moje, przychodzę do was, by przynieść wam miłość i pokój, by wziąć was za rękę i zaprowadzić do Mego Syna Jezusa. On was kocha i was oczekuje z otwartymi ramionami, puka do drzwi waszego serca; jak biedak czeka na jałmużnę, tak On czeka na oznakę miłości z waszej strony; jak żebrak czeka z wyciągniętą dłonią, tak On czeka, aż wy wyciągniecie ku Niemu swą rękę, aż wy dacie się wziąć za rękę i pozwolicie się prowadzić. Dzieci Moje, ile jeszcze będziecie się upierać, by iść bez Niego? Dzieci Moje, bez Jezusa nie ma miłości, nie ma łaski, nie ma pokoju; jedynie w Nim możecie znaleźć prawdziwą radość. Kocham was, dzieci Moje, Pan czeka na wasz krok ku Niemu, czeka, aż podacie Mu rękę, czeka na was z otwartymi ramionami; lecz jeśli wy, dzieci Moje, nie zrobicie tego kroku, nie zaprosicie Go, by stał się częścią waszego życia, On nie będzie mógł do was wejść, nie będzie mógł zmienić i wypełnić waszych serc. Dzieci, Pan nie wchodzi przemocą w wasze życie; czeka, aż wy Go zaprosicie, by stał się jego częścią. Kocham was, dzieci Moje, i proszę was usilnie: otwórzcie Panu drzwi waszego serca, waszego życia, i pozwólcie się wypełnić wszelką łaską i błogosławieństwem. Daję wam teraz Moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do Mnie.

 

Angela:  

(...) Dzieci Moje, bądźcie odważne w dawaniu świadectwa o Bożej Miłości; jesteście wezwani, by być Moimi ziemskimi apostołami; nie lękajcie się, dałam wam jako broń koronkę Różańca Świętego, trzymajcie ją mocno w dłoniach i módlcie się. Niech Różaniec Święty będzie dla was bronią zwycięstwa. Dzieci Moje, tego wieczoru jestem blisko każdego z was, jestem w waszych domach, odwiedzam wasze wieczerniki, dotykam waszych serc i przyjmuję z radością modlitwę, jaką ku Mnie kierujecie. Dzieci, także tego wieczoru proszę was, abyście dalej się modliły za losy tego świata, coraz bardziej zaciemnianego przez nieprzyjacielskie zasadzki. Nie dajcie się uwieść złu, idźcie drogą miłości, miłujcie się nawzajem jak Jezus was umiłował. Dzieci Moje, Ja jestem tutaj, aby was ocalić, jestem tu, by wyruszyć razem z wami; dajcie Mi swe dłonie i idźmy razem. Podążajcie za Mną na drodze, którą wam wskazałam, podążajcie za Jezusem.  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nieprzyjaciele Boga będą działać coraz bardziej, by was uciszyć. Wy, którzy należycie do Pana, głoście prawdę. Mój Jezus potrzebuje odważnych mężczyzn i kobiet, aby, za przykładem Jana Chrzciciela, głosili Ewangelię i bronili Jego Kościoła. Nie stójcie z założonymi rękami. Będziecie wyrzucani precz za kochanie i bronienie prawdy. Odwagi! Wasza nagroda jest w Panu. Módlcie się. Szukajcie sił w Eucharystii i dawajcie wszędzie świadectwo o waszej wierze. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Naprzód! Ja was kocham i zawsze będę z wami. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.04.2021., orędzie Maryi

(...) Z złóżcie u stóp Mego Syna wasze cierpienia, wasze lęki, ale z sercem i podczas modlitwy. Dzieci, gdybyście wiedziały, jak bardzo drogie jesteście Jego oczom! Lecz musicie się modlić, dużo modlić. Dzieci Moje, nie miejcie żadnych obaw wobec czasów, które nadejdą, dopóki będziecie Mu wierni nic nie będzie mogło was zaniepokoić. Dzieci, nawrócenie się jest pilne, ponieważ czas [już] się zamknął; nie bądźcie przyciagani przez rzeczy [tego] świata, gdyż wkrótce zostaniecie ogołoceni ze wszystkiego, ale będziecie mogli mieć radość i pogodę ducha tylko z Bożą pomocą. Dzieci, nie dajcie się zwieść słowom złego, który znajduje wam rozwiązania łatwe, ale niebezpieczne dla waszej duszy. Umiłowani Moi, wirusy będą dalej się rozprzestrzeniać z brutalnością samego demona, ale tylko Jezus będzie mógł być waszym ocaleniem. Módlcie się za Kościół, w którym zamęt sprawi, że runą jego kolumny. Kochajcie się nawzajem i jednoczcie się dając świadectwo o Bożej Miłości, bądźcie prawdziwymi Apostołami. (...)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swe kolana na modlitwie. Ufajcie Jezusowi. On jest waszym wszystkim i tylko w Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Oderwijcie się od świata i szukajcie Nieba. Ludzkość idzie duchowo ślepa, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Żałujcie [za grzechy] i powróćcie do Tego, który jest waszym Wielkim Przyjacielem. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie sił w Ewangelii, w Eucharystii i w naukach prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] bólu. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 3-4.04.2021

(...) Ja, wasza Matka, wzywam was do modlitwy, do modlitwy, do modlitwy. Posłuchajcie Mojego wezwania. Są to święte wezwania pochodzące od Pana. Módlcie się o dobro rodzin, o dobro każdego z was i całego świata. Każde słowo, które ku wam kieruję, jest ważne. Niech wnikną one w wasze serca i przemienią wasze życie. Pamiętajcie, Moje dzieci: kiedy będziecie zniechęceni i bez nadziei, wzywajcie Mego Niepokalanego Serca, a otrzymacie wielkie łaski. (...)


(...) Moje dzieci, Miłość Boża jest niezmierna i bez końca. Proście każdego dnia o tę Jego Boską Miłość dla was i dla waszych rodzin, a zobaczycie, co Pan zrobi dla tych swoich, którzy Go miłują. Oddawajcie się coraz bardziej modlitwie, a w ten sposób Pan da wam wielkie łaski, które będą wam pomagać nawracać [nawet] najtrudniejszych grzeszników. Wytrwajcie w modlitwie, a łaski zostaną [wam] udzielone. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 3.04.2021, orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w Niebie. Szukajcie Pana. On was kocha i oczekuje od [lub: spodziewa się po] was wielkich rzeczy! Jesteście ważni dla realizacji Mych Planów. Słuchajcie Mnie. Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Wy macie wolność, ale nie żyjcie w oderwaniu od Pana. Chcę widzieć was szczęśliwymi już tu na Ziemi, a później ze Mną w Niebie. Nawróćcie się. Oderwijcie się od grzechu i służcie Panu z wiernością. Mój Jezus zwyciężył śmierć, aby dać wam szczęśliwą wieczność. Wierzcie Jemu i nie pozwalajcie, by skaziły was fałszywe ideologie. Prawda Mojego Jezusa jest w Ewangelii. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Nieba. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.04.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, Mój Syn umarł z miłości i by wykupić was z grzechów; zmartwychwstał pokonując śmierć. Dzieci Moje, to jest wyjątkowa Wielkanoc, ponieważ od dzisiaj znaki, które będą się pojawiać, będą widoczne dla wielu osób, a nade wszystko zobaczycie znak największy i tak bardzo oczekiwany, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że uczynił go człowiek. Dzieci, dziś jest dzień milczenia i bólu, pamiętajcie, że pod Jego ukochanym Krzyżem zostałam Mamą was wszystkich. Módlcie się pod krzyżem, aby rany, które przyjdą, zostały obmyte Krwią Mego Syna. Dzieci, jestem tutaj razem z wami wszystkimi, aby otworzyć wasze serca na Łaskę. Módlcie się za kapłanów, którzy się zatracili. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych grzechów. Nie odrzucajcie Nieba, które Mój Jezus zdobył dla was na Krzyżu. Uciekajcie od grzechu i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Powiedzcie swoje „Tak” na Jego Wezwanie, bo tylko tak możecie unieść ciężar prób, które mają przyjść. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was poprowadzę drogą świętości! Proszę was usilnie, żebyście starali się wszędzie świadczyć o tym, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata! Patrzcie na Mego Syna Jezusa. Patrzcie na Krzyż. On zniósł wszelkie cierpienie, by przyciągnąć was do Nieba. Miejcie odwagę. Zwycięstwo Mojego Jezusa jest waszym zwycięstwem. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie wierni Temu, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Nieprzyjaciele Boga będą działać, by zasiewać podziały i odrywać was od prawdy. Wierzcie w Ewangelię i w nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. (...)

 

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 1.04.2021 

Synaczkowie, jestem tu dla was i dla całego świata, jestem tu, by wam powiedzieć, że nigdy nie jesteście sami, Ja zawsze tu jestem, synaczkowie, jestem zawsze tutaj, by wam pomagać, i chcę wam powiedzieć, żebyście się nie bali tego, co się wydarzy; bądźcie spokojni, przykazuję wam. Chcę też wam powiedzieć, jak obiecałam, jedną ważną rzecz; oto ona, synaczkowie: Znak się przybliża, synaczkowie, chcę wam powiedzieć, że na [całym] świecie, na niebie, pojawi się krzyż, który wszyscy zobaczą – krzyż jaśniejący. Z tego krzyża wyjdą liczne promienie, za pomocą których św. Michał pomoże wszystkim potrzebującym osobom, które nie mogły nic zrobić dla Pana; spróbuje jeszcze raz im pomóc, to będzie ostatni raz, synaczkowie, kiedy zostanie im udzielona pomoc, a potem wejdą w cierpienie. Te promienie pójdą do każdej osoby, która zrobiła dużo zła, te osoby będą musiały żałować [za grzechy], modlić się i się nawrócić; Pan chce im pomóc jeszcze jeden raz. Módlcie się za te osoby, które nie wiedzą, co zrobiły, ani co robią, synaczkowie. Ten jaśniejący krzyż to Krzyż Pana, synaczkowie, na całym świecie będzie widziany, i od tamtej chwili cały świat się zmieni, synaczkowie, bo nikt nie będzie mógł powiedzieć, że to przypadek, ponieważ to jest Krzyż Pana, On chce, żeby wszyscy go zobaczyli. (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 2.04.2021
!!! (...)  Mój Syn, który ofiarował się za tych, którzy Nim gardzą, biją Go i biczują, jak łagodny Baranek jest prowadzony z jednego miejsca na drugie, przed tych, którzy nazywali się „uczonymi w Prawie”, którzy widzieli się zagrożonymi przez Prawdę z Wysoka…
W tym czasie, w którym tylu wypiera się Mego Syna, chociaż Go znają, historia się powtarza. To pokolenie, bardziej niż poprzednie, powtarza tę zdradę.
 
W tym czasie rodzi się wielki zamęt; ludzie nie wiedzą, czym jest Prawda, nie wiedzą dokąd iść, ponieważ nie znają Mego Syna. Oddali się życiu połowicznemu, bez pogłębiania [go], bez rozumnego myślenia… Niestety, większość [z nich] to chrześcijanie z tradycji.
To [właśnie] biczuje Mojego Syna, koronuje Go cierniami z powodu braku poznania Bożego Działania przez Moje dzieci. Dlatego właśnie lud Mego Syna jest prowadzony jak łagodny baranek ku każdemu zdarzeniu, nie posiada rozeznania, nie wnika w głębię wydarzeń.
Wierzycie, że kochacie mego syna, a w jednej chwili wszystko się rozpływa jak morskie fale, gdyż:
- nie kochacie Mego Syna w Duchu i prawdzie…
- nie patrzycie dalej, niż sięga wasz wzrok…
- nie wnikacie w poznanie…
Będąc w końcu ludźmi, którzy żyją fałszywą religijnością. To rozrywa Najświętsze Serce Mego Syna.
Nie kochacie go w duchu i prawdzie.
Będąc ludem letnim, nie rozeznajecie i łatwo ulegacie dezorientacji, nawet wiedząc, jak rozprzestrzenia się zło, pragnąc ogarnąć wszystkich ludzi i uczynić im zło na ciele.
Pytam was:
A kiedy pieczęć bestii zostanie wam zaproponowana jako środek, by poruszać się na ziemi… którzy [z was] będą wierni Memu Synowi? Czy Mój Syn znajdzie wiernych na ziemi?
Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:
Pożegnanie Mego Syna w agonii ujawnia na Jego Obliczu ból, z którym się zmierzy, ból zdrady, ból ludzkiego gniewu. Ta smutna rzeczywistość powtarza się w ciągu historii Zbawienia.
To Bóg-Człowiek ustanowił Święcenia Kapłańskie…
To Bóg-Człowiek poświęca samego Siebie, nim wyrusza [pełnić] Wolę Ojca, chociaż Go zdradzają…
Z miłości żywi was swoim Ciałem i swoją Krwią, wiedząc, że [różne] idee i modernizmy odseparują was od tego Boskiego Pokarmu.
Ludzkość, która nie patrzy, nie czuje, nie rozróżnia zła tego, który znajduje się pośrodku was, by uzurpować [sobie] to, co jest Mego Syna!
Ofiara Mego Syna za wszystkich, zostanie zmieniona w religię dla wszystkich, religię bez Pokarmu eucharystycznego, bez Matki, bez przykazań. Będzie jedna religia, jedno prawo, jeden porządek. Którzy będą mogli kupować i sprzedawać? Ci, którzy ulegli pieczęci antychrysta, ale stracili swoją duszę.
Módlcie się, Moje dzieci, o rychłe nawrócenie.
Módlcie się, Moje dzieci, aby ludzie doszli do poznania Prawdy.
Trwam z ludem Mego Syna.
Idźcie ku Mojemu Synowi, idźcie przeciw prądowi świata, ocalcie [swą] duszę! 
Mama Maryja.
 * Dla jasnośći - to nie są spiskowe teorie - to samo możemy przeczytać w Katechiżmie "KKK 675: Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (Por. Łk 21,12; J 15,19-20). odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią OSZUKAŃCZEJ RELIGII"
Warto przytoczyć tutaj jeszcze dwa fragmenty orędzi:
Trevignano Romano 11.08.2020 " Moje dzieci, kiedy Kościoły świata przyłączą się do potęg światowych, wtedy nastąpi prawdziwe prześladowanie i będziecie zmuszeni się ukrywać, ponieważ umiejętnie usuwają Ofiarę Eucharystyczną z Mszy Świętej."
Trevignano Romano, 5.12.2020 r. "Moje dzieci, nawet dzisiaj nie jest to prawdziwy czas prześladowań, ale wkrótce narzucą wam jedną religię, która już nie będzie chrześcijańska."

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 1.04.2021 

Kochane dzieci, odwagi! Nie jesteście sami. Odwieczne Słowo Ojca, które stało się człowiekiem, jest bardzo blisko was. Kapłani Boga, poświęceni dla wzniosłej misji, swymi namaszczonymi dłońmi przez Miłosierdzie Mojego Jezusa przynoszą wam Mego Syna Jezusa w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie w Eucharystii. Radujcie się w Panu. Mój Jezus was kocha. Kochajcie Go. On wam oferuje Drogocenny Pokarm, bez którego nie możecie wzrastać w życiu duchowym. Ceńcie sobie Eucharystię. Kochajcie kapłanów i módlcie się za nich. Planem nieprzyjaciela jest oderwać was od prawdy i uczynić was obojętnymi na obecność Mojego Jezusa w Eucharystii. Bądźcie uważni. We wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Naprzód! Mój Jezus czeka na was w Eucharystii z ogromną miłością. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 30.03.2021., orędzie Jezusa

Umiłowane dzieci, nie lękajcie się, ponieważ Ja także byłem prześladowany przed wami, i proszę was, nie mówcie, że Ja byłem Synem Bożym, i dlatego mogłem znieść całe to cierpienie; nie jest tak, doświadczyłem w Moim Ciele jak i w Moim Sercu całego bólu i mroku świata, bo po to się wcieliłem. Zawierzcie wszystko Mnie, jedynej kotwicy zbawienia; wezmę was za rękę i złagodzę wasze cierpienia niosąc je na Moich ramionach i zabierając je ze Sobą na Kalwarię. Proszę was z najwyższą miłością, żebyście nie opuszczali Mnie ani Mojej świętej Matki, która z wielką pokorą jest jeszcze pomiędzy wami; wasze cierpienie zostanie wynagrodzone. Proszę was, żebyście pomagali swoim braciom, aby nie wpadli w potępienie; i jeśli chociaż jeden z waszych braci się zbawi, to będzie święto w Niebie. Ja was nie opuszczam; spoglądajcie na krzyż i na to wszystko, co On ze sobą niesie, miejcie litość nad waszym Jezusem, który was rozumie i który tak bardzo cierpi. Człowiek, niestety, jest atakowany przez najpiękniejszego z aniołów, który się zbuntował przeciwko Bogu; jedynie ten, kto ma siłę Wiary się ocali. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i przyszłam z Nieba, aby was zaprowadzić do Mego Syna Jezusa. Zintensyfikujcie swoje modlitwy. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu duchowego i tylko ci, którzy się modlą, zdołają udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Podajcie Mi swe dłonie! Ja chcę wam pomóc, ale potrzebuję waszego „Tak”, szczerego i odważnego. Nawróćcie się ze skruchą i szukajcie Miłosierdzia Mego Syna Jezusa. Przybliżcie się do konfesjonału i napełnijcie się Bożą Miłością; w spowiedzi jest lek na wasze boleści. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy na Ziemi. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego podziału i zamętu. Jedynie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa zdołają się ostać. Bądźcie czujni. (…)

 

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 23-28.03.2021., orędzia Matki Bożej i św. Józefa

23.03.2021., orędzie Matki Bożej

(...) Módl się za tych, którzy nie wierzą, i którzy trwają dalej mając serca zatwardziałe i zamknięte na Boga. Pan pewnego dnia zażąda wiele od tych dusz, i biada tym, które ukażą się przed Nim pełne wad, bez [żadnych] dobrych dzieł. Módl się, módl się wiele, aby wszystkie serca otwarły się na Boga, dopóki jest jeszcze na to czas. Ja cię błogosławię!

 

24.03.2021., orędzie Matki Bożej

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, bądź świadkiem pokoju Boga samego w największych prześladowaniach i próbach twojego życia. Nie dawaj się nigdy doprowadzić do rozpaczy przez trudności czy przeciwności, one zawsze będą istnieć i pojawiać się na twojej duchowej drodze, by cię zniechęcić, ale Ja ci mówię: walcz i zwyciężaj wszystkie trudności wiarą i cierpliwością. Cierpliwi zawsze będą mieli błogosławieństwo Pana. Niech twoje modlitwy, pełne miłości, wznoszą się do Nieba jako błaganie i prośba o zbawienie dusz. Ja cię błogosławię!

 

25.03.2021., orędzie Matki Bożej

(...) Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by przynieść wam Moje łaski i Moją miłość, aby wasze serca i dusze były uzdrowione i miały pokój. Nie rozpaczajcie i nie traćcie nadziei, kiedy próby w waszym życiu zdają się nie mieć końca. Ufajcie, ufajcie Panu, oddając się Jego Boskiemu Sercu, a On da wam odrobinę Swej siły i Swego pokoju. Mój Syn Jezus czeka na wasze „Tak” dla Jego projektu miłości i zbawienia dusz. Niech to wasze „Tak” zostanie Mu dane, poprzez wasze modlitwy i ofiary, składane Mu z miłością przez wszystkie dni waszego życia. Jezus was kocha, Moje ukochane dzieci, On pragnie waszego wiecznego zbawienia, dlatego [właśnie] On Mnie posłał z Nieba, aby wam pomóc i was pobłogosławić. Kochajcie Go, a wszystko w waszym życiu się zmieni. (…)

 

27.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, wejdź do Serca Jezusa i pozwól, żeby On cię otoczył Swą Boską miłością. Ta miłość jest święta i potężna, i chce wszystkich rozpalić, aby wszyscy mogli zrozumieć, że wszystko, co On uczynił, było z miłości i dla zbawienia dusz. Przekazuj Jego Boską miłość innym, a otrzymasz od Niego dużo więcej, ponieważ Jego Miłość jest nieskończona. (…)

 

28.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, pozwól Mi cię prowadzić drogą świętości, która wiedzie aż do Boga. Ta droga wymaga dużo modlitwy, ofiar, posłuszeństwa i wierności w wykonywaniu zawsze Woli Bożej. Bóg kocha ciebie i kocha ludzkość, która wielokrotnie rani Go straszliwie potwornymi grzechami. W tych czasach wielu nie kocha już prawdy, żyjąc w kłamstwie, zaspokajając swoje grzeszne zamiary i własną wolę. Módl się wiele i ofiaruj Panu zadośćuczynienia; jedynie w taki sposób wielu [z tych], którzy są zaślepieni przez Szatana będą mogli otrzymać światło i łaskę Boga w swoim życiu, nawracając się i zmieniając swoje życie. Błogosławię ciebie i cały świat: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

29.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, daję ci łaski z Mego Serca, aby twoje serce było rozpłomienione miłością, wiarą i zaufaniem Bogu. Módl się zawsze, gdyż to poprzez modlitwę otrzymasz wszystko od Serca Jezusa. Za pomocą swych modlitw zdołasz uzyskać wielkie łaski dla Kościoła i świata. Ja zawsze jestem u twego boku, okrywając cię Moim Świętym Płaszczem. Ja cię błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 28.03.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, Mój Jezus wypełnia was łaską, ponieważ tego właśnie potrzebujecie. Sprawiedliwość Boga jest nad wami, Jego krzyk bólu przybędzie z ogniem oczyszczenia i wszyscy wierzący i wierni będą się radować, ale czyniący zło i ci, którzy Go odrzucają, będą bardzo cierpieć. Dzieci, czasy zostały przyśpieszone również dzięki waszym modlitwom, nie bójcie się, ale cieszcie się i radujcie, bo przyjście Jezusa jest bliskie. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, módlcie się dużo przed krzyżem o pokój na świecie. Trwajcie z Jezusem. Nie odrywajcie się od Niego, [Tego,] który jest waszym dobrem absolutnym i [który] was zna po imieniu. Ludzkość jest duchowo ślepa i nadeszła chwila wielkiego powrotu do Pana. Szukajcie Bożego Światła. Nie pozwólcie, by demon wciągnął was w ciemności grzechu. Wy należycie do Pana, i On was kocha ogromnie! Szukajcie Go w Ewangelii i w Eucharystii. Otwórzcie swe serca na Jego Wezwanie, gdyż jedynie tak zdołacie zrozumieć Moją obecność pośród was. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Mego Syna Jezusa. Naprzód, bez lęku! Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Mężczyźni i kobiety wiary wypiją gorzki kielich cierpienia, ale się nie wycofujcie. Mój Jezus będzie z wami. Odwagi! (…)

 

Medziugorje 25.03.2021 

Drogie dzieci! Dziś jestem z wami, aby wam powiedzieć: dzieci, które się modlą, nie boją się przyszłości i nie tracą nadziei. Jesteście wybrani, aby nieść radość i pokój, ponieważ należycie do Mnie. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, ponieważ diabeł chce niepokoju i wojny, chce napełnić wasze serca strachem o przyszłość, a przyszłość należy do Boga. Bądźcie więc pokorni i módlcie się i oddajcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Mój Jezus czeka na wasze „tak”. Bądźcie posłuszni Jego wezwaniu. Tego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Bądźcie [ludźmi] Pana: oto jest Moje pragnienie; szukajcie Nieba: oto jest wasz cel. Otwórzcie swe serca i żyjcie zwróceni w stronę Raju. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Proszę was, abyście z miłością i wiernością żyli Ewangelią Mojego Jezusa. Droga świętości jest pełna przeszkód, ale jeśli się otworzycie na nauki Mojego Jezusa, będziecie zwycięscy. Idziecie ku przyszłości [pełnej] wielkiego buntu przeciwko Bogu, i tylko nieliczni pozostaną mocni w wierze. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Bądźcie uważni. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 23.03.2021., orędzie Maryi

(...) Córko, musisz powiedzieć ludzkości, że trąby już zabrzmiały, została [już] tylko jedna, trąba Sprawiedliwości. Dzieci, Mój wybrany lud musi wzmacniać modlitwę na te czasy; zaczęło się podzielenie i prześladowanie. Dzieci Moje, wojna ma się [wkrótce] zacząć na Bliskim Wschodzie; módlcie się za Syrię; będzie to wielka wojna, ponieważ będą w nią zaangażowane Rosja i Ameryka. Ileż bólu na tej ziemi zatopionej w grzechu! Poprosiłam [już wcześniej] poprzez innych [Moich] ukochanych synów [o to], by ostrzec Kościół i rządzących, aby nie szli na kompromisy, ale [ci], przeciwnie, wybrali drogę zła. Dziś proszę ich jeszcze raz: żałujcie i nawróćcie się, bo nie zdajecie sobie sprawy, na spotkanie czego idziecie; tylko niektórzy w rządzie wiedzą, co ma się wydarzyć, pozostali członkowie są tylko w wielkim zamęcie; ale pamiętajcie, że Moje Niepokalane Serce zatryumfuje, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Moim wiernym dzieciom mówię: trwajcie w pokoju, gdyż niczego nie będzie wam brakować, będziecie okryci i ochraniani przez Mój płaszcz. Zostawiam was teraz z Moim błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.03.202; orędzie Maryi

Kochane dzieci, zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich walk duchowych. Ci, którzy są oderwani [od Boga] nie zdołają udźwignąć ciężaru prób. Pozostawajcie z Jezusem i szukajcie sił w modlitwie. Ludzkość oderwała się od Stwórcy i zmierza ku wielkiej przepaści. Nawróćcie się ze skruchą i powróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Słuchajcie Mnie. Nie pozwólcie, by nieprzyjaciel Boga was zwiódł i oderwał od drogi, którą wam wskazałam. Odwagi! Boże Zwycięstwo przyjdzie dla sprawiedliwych. (…)

 

Enoch (Ameryka Południowa), 22.03.2021., orędzie Jezusa

 

Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje stado! To mówi Pan:

 

Owieczki Mego Stada, ludzkość wchodzi w czas przewrotów i walk, które będą coraz intensywniejsze i będą się rozprzestrzeniać po całym świecie; manifestacje, jedne z powodu zarządzeń i kwarantann, którym jest podporządkowana ludzkość przez tą pandemię, inne z powodu bezrobocia i głodu; jeszcze inne z powodu szczepionek i ustanowienia Nowego Porządku Świata. Bardzo szybko Moje Stado będzie prześladowane w miarę, jak będzie ustanawiany Nowy Porządek Świata; pokój zniknie dla Mego Ludu.

 

Owieczki Mego Stada, czas ostatnich rządów Mego przeciwnika ma się [wkrótce] zacząć, już przygotowuje się drogę na jego pojawienie się; potrzeba jedynie, by przyszło Ostrzeżenie i krótki czas Cudu, by rozpętały się wielkie prześladowania, które oczyszczą Moje Stado. Schizma w Moim Kościele, wojna i upadek gospodarki są wydarzeniami, które już wkrótce nastąpią. Znak Bestii, mikroczip, już jest w drodze, szczepionki z nanoczipem, którym zostanie oznaczona ogromna większość ludzkości, już są gotowe. Pretekst [różnych] pandemii sprawi, że wiele dusz, jedne ze strachu, inne z niewiedzy, a znaczna większość z powodu oddalenia się od Boga i braku wiary w Niego, biegną, by się zaszczepić, nie wiedząc, że robiąc tak, stracą Życie z Ducha.

 

W czasie ostatnich rządów Mego przeciwnika, kiedy będą wam mówić, że macie się zaszczepić szczepionką biometryczną nazywaną lucyferazą, powstrzymajcie się od uczynienia tego; ponieważ w niej przyjdzie Znak Bestii. Za pomocą nowej technologii, którą nazywacie 5G i z pomocą satelitów, po tym, jak zostanie wam wstrzyknięta ta szczepionka, nanoczip w niej zawarty zostanie przesunięty satelitarnie, by zostać umieszczonym na prawej ręce lub na czole; tak spełni się to, co mówi Moje Słowo: I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia (Ap 13, 16-17).

 

Moje Stado, ostrzegam was z wyprzedzeniem, abyście nie wpadli w tę pułapkę; przyjmujcie z uwagą Moje orędzia zbawienia, ponieważ one będą was prowadzić w waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia, i doprowadzą was bezpiecznie do bram Mojego Nowego Stworzenia. Wiedzcie, że ci wszyscy, którzy zostaną oznaczeni Znakiem Bestii, przestaną być owieczkami Mego Stada. Na wszystkich, którzy będą oznaczeni Znakiem Bestii, przyjdzie złośliwa i bolesna zaraza (por. Ap 16, 2).

 

Czas spisków i kłamstw rozpoczął się z Nowym Porządkiem Świata, ludzkość nigdy nie wróci do normalności; kiedy jedna pandemia zostanie pokonana, przyjdzie kolejna, i kolejne; wszystko to będzie miało na celu utrzymywanie ludzkości w zamknięciu i podporządkowaniu, by przygotowywać ją dalej na pojawienie się Antychrysta, który zostanie ogłoszony przez wszystkie media jako oczekiwany Mesjasz, który przyniesie światu pokój i rozwiązanie wszystkich problemów ludzkości. Zostaliście ostrzeżeni, Moje Stado, aby nic nie wzięło was z zaskoczenia; trwajcie uważni i czuwający, modląc się w każdej chwili, ponieważ dni, które przeżywacie, już są [dniami] ciemności i mroku.

 

Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Okażcie skruchę i nawróćcie się, ponieważ bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Moje stado, dajcie całej ludzkości poznać Me orędzia zbawienia.

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 21.03.2021; orędzie Matki  Bożej

(…) Módlcie się zawsze, przykazuję wam i nie bójcie się nigdy, nigdy, pamiętajcie zawsze, że Ja jestem tutaj, by przynieść wam radość i pokój, synaczkowie, i jestem tu, aby coraz więcej wam pomagać. To, co chcę wam powiedzieć, jest ważne, synaczkowie. Zapewniam was zawsze, że będę wam pomagać, by zmiażdżyć wszelkie demony. Nie pozwolę, by weszły do tego domu, ani [gdziekolwiek] blisko was, ani blisko tych wszystkich, którzy wierzą w Pana. Wierzcie w Pana, a demon, który chciałby was pokonać, synaczkowie, nie zdoła tego osiągnąć, ponieważ Pan go zmiażdży. Stąd bądźcie spokojni, gdyż on zawsze przegrywa, a Pan jest zawsze zwycięski, synaczkowie. Przykazuję wam, dzieci Moje, kochajcie się nawzajem coraz bardziej i dużo przebaczajcie, jest to bardzo potrzebne. Mówię wam także, że nigdy nie zostawię was samych, będę zawsze blisko was, coraz bardziej, i zawsze tak bardzo będę wam pomagać. (…)

 

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 20.-22.03.2021; orędzia Maryi 

20.03.2021:

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, Boże Miłosierdzie, nieskończone i wieczne, wylewa się na ludzkość, ale niewielu je akceptuje i przyjmuje. Bóg używa różnych środków, by przywieść ludzi bliżej do Swego Miłosiernego Serca. Wiele z Mych dzieci odrzuca Bożą pomoc, prowadząc życie grzechu: cudzołóstwa, rozwodów, niewierności i nieczystości. Nawet w tych czasach, mrocznych i [pełnych] bólu, oni się nie zmieniają, ale dalej grzeszą. Módl się, Moje dziecko, módl się o nawrócenie grzeszników zatwardziałych i uparcie [trwających] w życiu grzechu i obrażania Boga. Ci, jeśli się nie nawrócą, będą bardzo cierpieć, czy to w tym życiu, czy to w przyszłym. Ściągają oni na siebie wielkie boleści i cierpienia. Ściągają oni na siebie ogień piekielny. Ja modlę się przed Bożym Tronem o nawrócenie i zbawienie wszystkich Moich dzieci. Pragnę mieć was wszystkich razem ze Mną, pewnego dnia, w Niebie. Módlcie się, abyście zdołali zasłużyć na chwałę Raju. Niebo jest piękne, cudowne, jest waszym prawdziwym miejscem przygotowanym przez Pana dla każdego z was. W Niebie nie ma więcej bólu, ani płaczu, ani cierpień; [jest] jedynie wieczne szczęście i pokój. (…)

21.03.2021:

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, każde cierpienie, ból czy łzy ofiarowane Ojcu Niebieskiemu, zjednoczone z zasługami i boleściami Mego Boskiego Syna, stają się drogocenne i uświęcone, dla zbawienia dusz. Składaj wszystko w ręce Ojca Niebieskiego i błagaj o nawrócenie grzeszników. Niech wasze modlitwy i codzienne ofiary zmienią się w łaski i błogosławieństwa, dla uwolnienia wielu Moich dzieci ze szponów szatana. Niech twoja pokuta będzie ciężkim ciosem przeciwko jego królestwu ciemności. Mów wszystkim Moim dzieciom, że Ja nie męczę się mówieniem: Modlitwa, ofiara, pokuta! Modlitwa, ofiara, pokuta! Modlitwa, ofiara, pokuta!… To są środki, by uzyskać łaski i miłosierdzie od Boskiego Serca Mego Syna Jezusa. Niech wszyscy wysłuchają tego Mojego apelu i wprowadzają go w życie; w ten sposób zdołają powstrzymać obecne zło i przeszkodzić wielu innym [jego rodzajom] spaść na grzeszną ludzkość. Wynagradzaj za grzechy świata, a Bóg będzie miał miłosierdzie nad tobą i nad całym światem. (…)

22.03.2021:

(…) Wielu traci nadzieję w próbach życia, ponieważ się nie modlą i odrywają się od Boga. Jedynie poprzez modlitwę Pan będzie mógł udzielić wam łask, które wam pomogą i was umocnią w miłości, w wierze i w głębokim zaufaniu Jego Miłosiernemu Sercu. Ci, którzy się nie modlą, nie mogą zasłużyć na Boże łaski ani na Jego ochronę. Tacy sprowadzają na siebie katastrofy i smutki życia. Lecz gdy serce zaciemnione przez grzech i dalekie od Boga zaczyna się modlić, [wówczas], dzięki temu, światło Boga i Jego Boska obecność zaczynają być odczuwane w jego życiu w sposób [bardzo] intensywny, wnikając w głębiny jego duszy, zmieniając jego życie. Módl się, Moje dziecko, módl się o nawrócenie i zbawienie dusz. One są [bardzo] cenne dla Boga i dla Mnie. Kiedy jakaś dusza się potępia i idzie do piekła, jakiż ból czuję w Moim Niepokalanym Sercu! Łzy płyną z Moich oczu, ponieważ oni się potępiają, bo dobrzy się nie modlą ani się nie poświęcają wystarczająco za tych, którzy byli bez światła i bez życia. Ciebie i wiele Mych dzieci, które słuchają i wierzą Moim matczynym słowom, proszę o więcej oddania i wysiłku w modleniu się, ofiarowaniu się i pokutowaniu za nawrócenie i zbawienie dusz. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.03.2021., orędzie Maryi

  (…) Dzieci ukochane, wasze modlitwy łagodzą cierpienia Moje i Mojego Syna. Dzieci, bądźcie gotowe, burza jest już nad wami i proszę was, żebyście przebaczali, kochali i spowiadali się, tak, abyście byli przygotowani na to, co ma się wydarzyć, i na czasy, które przychodzą. Jest to chwila na to, żebyście się jednoczyli, a nie dzielili; bądźcie prawdziwymi mężczyznami i kobietami wiary, bądźcie tymi, którzy walczą w pierwszym szeregu; jest to czas, w którym zostaniecie poproszeni przez Niebo, by znaleźć kryjówki i schronienia, gdzie [będziecie mogli] się schować, a także, by się modlić; czasy zapowiedziane [właśnie] nadeszły. Dzieci Moje, Ja jako Matka jestem z wami, razem z Moimi Aniołami, by was chronić. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.03.2021; orędzie Maryi

(…) Ja was kocham takimi, jacy jesteście i proszę was, abyście należeli do Mego Syna Jezusa. Przyjmijcie Ewangelię i pozwólcie, aby Słowa Mojego Jezusa przemieniły wasze życie. Wy jesteście Własnością Pana i On wiele od was oczekuje [lub: wiele się po was spodziewa]. Nie stójcie z założonymi rękami. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu. Demon chce was oderwać od prawdy i wprowadzić was w bagno fałszywych doktryn. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Przeznaczcie część swojego czasu na modlitwę. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie sił w w modlitwie i w Eucharystii. Nie odrywajcie się od Jezusa. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. (…)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 17-19.03.202; orędzia Maryi

17.03.2021:

(…) Moje dziecko, staraj się każdego dnia wchodzić do Mego Niepokalanego Serca, abyś mógł czerpać z niego łaski i błogosławieństwa potrzebne tobie i ludzkości, która nie chce znać Boga. Błagaj o Boże przebaczenie i zmiłowanie dla grzeszników. Ja pragnę nawrócenia i zbawienia dla wszystkich, ale wiele z Moich dzieci postanowiło podążać własnymi, błędnymi ścieżkami, żyjąc w oddaleniu od Boga. Módl się, módl się, aby powrócili do Boga ze skruszonym sercem, a Pan będzie miał litość nad nimi i będzie wam błogosławił. (…)

18.03.2021:

(…) Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, aby was prosić, żebyście modlili się za swoje rodziny, za Kościół Święty i za całą ludzkość. Otwórzcie swe serca na Boże wezwanie i powróćcie do Niego z sercem skruszonym i szczerym. Ja jestem tutaj, aby was prowadzić we wszystkim, w czym Pan mi [na to] pozwoli. Miejcie wiarę. Módlcie się i błagajcie z wiarą, a Pan udzieli światu wielkich łask. (…)

19.03.2021:

(…) Módlcie się, aby zwyciężyć wszelkie zło i całą potęgę piekła. Bóg jest z wami i On nigdy was nie opuszcza. Dzieci Moje, proście o ochronę Mego Małżonka Józefa. On was obroni przed wszelkim złem i dopomoże wam czynić Wolę Bożą. Moje dzieci, niech w waszych domach nigdy nie brakuje modlitwy, lecz niech będzie ona codziennym pożywieniem dla waszych dusz, po to, abyście otrzymywali światło i łaskę, żebyście żyli tym wszystkim, czego Mój Syn was nauczał i co wam pozostawił, żebyście tym żyli i wprowadzali to w czyn. Przygotowujcie się, Moje dzieci, przygotowujcie się coraz bardziej. Bądźcie zawsze w Bożej łasce, żyjąc daleko od grzechu. Porzućcie błędne rzeczy, aby wasze modlitwy i wasze życie znajdowały upodobanie w Bożych oczach. (…)

 

Medziugorje 18.03.2021 - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Na sposób matczyny wzywam was, abyście wrócili do radości i prawdy Ewangelii; abyście wrócili do miłości mojego Syna – bo On czeka na was z otwartymi ramionami; byście wszystko, co czynicie w życiu, czynili z moim Synem z miłością; aby to było dla was błogosławieństwem; aby wasza duchowość była wewnętrzna, a nie tylko zewnętrzna. Tylko w ten sposób będziecie pokorni, wielkoduszni, napełnieni miłością i radośni. A moje matczyne Serce będzie się z wami radowało. Dziękuję wam.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 18.03.2021; orędzie Maryi  

Kochane dzieci, nie lękajcie się. Mój Syn Jezus zwyciężył świat, a wy, którzy jesteście wierni, radujcie się, gdyż przyjdzie dla was Boże Zwycięstwo. Proszę was, żebyście czynili dobro wszystkim. Jesteście ważni dla realizacji Mych Planów. Słuchajcie Mnie. Bądźcie cisi i pokornego serca, bo tylko tak możecie przyczynić się do ostatecznego Tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Żyjecie w czasie ucisków, które zapowiedziałam wam w przeszłości. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Zobaczycie jeszcze przerażające rzeczy na Ziemi. Nawróćcie się ze skruchą i służcie Panu z wiernością. Nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazałam. We wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. (…)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 14-16.03.202; orędzia Maryi

14.03.2021

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, ofiaruj twoje cierpienia i bóle za zbawienie dusz, a w ten sposób tyle z nich dozna dobrodziejstwa i spotka światło Boga w swoim życiu. Kiedy wszystko jest ofiarowane z miłością i z wiarą w Boga, nic z tego nie zostaje stracone, wszystko zostaje uświęcone przez Jego łaskę i Boskie błogosławieństwo. Ja cię błogosławię!

15.03.2021

(…) Bóg mówi do was poprzez Mnie, ale wielu nie chce Mnie słuchać. Wielu nie dowierza, mają serce zatwardziałe i zamknięte. Kiedyż nauczą się słuchać Bożego wezwania do nawrócenia? Wielu już się nie modli i nie chce wiedzieć o dziełach Nieba, bo wzgardzili Bogiem. Ci są bardziej zatroskani o ocalenie ciała niż duszy. Co zdołają osiągnąć [poprzez] to wszystko, jeśli na końcu życia każdego z nich mogą zasłużyć na ogień piekielny? Walczcie o Raj, a nie o świat i jego bezowocne dzieła! Niebo jest waszym prawdziwym domem. Ja przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do niego, tam, gdzie jest Mój Syn Jezus. Módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, abyście mieli siłę i łaskę, by iść za Jego naukami i po Jego śladach. (…)

16.03.2021

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, powiedz wszystkim twym braciom, że to jest godzina, by powrócili do Boga z sercem skruszonym i szczerym. Bóg wzywa cały świat do nawrócenia już od długiego czasu, ale wielu wciąż nie słucha Jego wezwania, dlatego dzieje się obecnie tyle zła i cierpienia w wielu miejscach, ponieważ demon działa, używając swoich złowrogich sług, by niszczyć rodziny oraz życie wielu z Moich niewinnych dzieci. Módl się wstawienniczo o zbawienie i o dobro rodzin, gdyż wielkie prześladowania przeciwko nim będą straszne i bolesne, jak nigdy wcześniej w historii ludzkości. Źli ludzie uzbrajają wielkie pułapki i zagrożenia przeciwko nim, ponieważ diabeł nie chce rodzin na Ziemi. Lecz Ja, Matka Boga i Matka całej ludzkości, jestem tutaj, by prosić wszystkie Moje dzieci, by chroniły się w Mym Niepokalanym Sercu, które ochroni was przed wszelkim złem, które zamierzają wam wyrządzić w tych mrocznych czasach. Odmawiajcie Różaniec każdego dnia, ponieważ Różaniec niszczy ciemności Szatana i moc piekła. (...)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.03.2021; orędzie Maryi

(…) Ufajcie Jezusowi. Poza Nim człowiek nigdy nie znajdzie zbawienia. Idźcie razem z Jezusem i nie pozwólcie, by demon wciągnął was w otchłań grzechu. Nawróćcie się. Przyjmijcie Ewangelię i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Oderwijcie się od łatwych, uwodzicielskich sztuczek świata. Wy jesteście własnością Pana i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu służyć. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Szukajcie sił w prawdzie. Bądźcie uważni. [Ludzie] wybrani [po to], aby bronili prawdy, wycofają się, i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie o lekcjach przeszłości. Naprzód bez lęku! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.03.2021;orędzie Maryi

(…) Dzieci, przychodzę jeszcze, by sprawić, byście mieli się na baczności i by wam pomóc, żebyście [wystrzegali się] popełniania błędów, unikając tego, co nie pochodzi od Boga. A mimo to patrzycie wokół zdezorientowani, nie zdając sobie sprawy z liczby zabitych, którzy [już] są i [jeszcze] będą na Ziemi, a wszystko to z powodu waszego uporu w słuchaniu jedynie ludzkich decyzji. Wiele razy mówiłam Moim dzieciom, by uważały na szczepionki, a pomimo to nie słuchacie. Dzieci ukochane, patrzcie na Krzyż Jezusa i trwajcie pod Jego Błogosławionym Krzyżem, za pomocą którego was odkupił. Dzieci umiłowane, Gniew Boży nie opóźni się, by dać się odczuć, ale ludzkość jest tak ślepa, że nic nie zauważy, dając jedynie wyjaśnienia naukowe. Dzieci, wy jesteście Moim prawdziwym Kościołem, i to właśnie w was pokładam ufność, ponieważ dzięki Moim wiernym odrodzi się on jaśniejący i chwalebny. Dzieci, teraz nic już nie będzie takie jak przedtem, odebrali wam wszystko łącznie z waszą wolnością; bądźcie wierni Panu i Pismu Świętemu, nawróćcie się, tylko tak będziecie na ścieżce światła przygotowanej dla was. Dzieci Moje, Kościół, och! Kościół! Ileż bólu! Moje Serce krwawi, widząc, jak wali się cegła po cegle, ileż bólu!! Dzieci Moje, jesteście w stanie wojny i musicie walczyć, nie ważne czy będziecie wyśmiewani, idźcie naprzód bez spoczynku. (…)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 14.03.2021; orędzie Maryi

(...) Patrzę z bólem, jak coraz bardziej oddalacie się od Mego Syna, kiedy wielka część ludzkości nie odczuwa, że Go potrzebuje i przez to spadacie w dół, ku spotkaniu i przyjęciu Antychrysta i jego fałszu (por. Kol 2, 8), o ile nie obudzicie się z duchowego letargu. Żyjecie w wielkiej dziurze, w której dyktują wam jak macie żyć i postępować…

Nie pragnąc tego, jesteście niewolnikami elity, [trzymającej was] w obozach koncentracyjnych w [waszych własnych] domach, doprowadzającej was do tego, [że żyjecie] w niepewności, zmniejszając waszą zdolność myślenia i rozumowania…

[Ludzie] letni w Wierze, zamykają Świątynie tymczasowo po to, żeby później były zamknięte definitywnie, a wy, dzieci, patrzycie na to jak na coś normalnego, w tej [sytuacji], jaką obecnie przeżywa ludzkość.

Dzieci, ludu wierny mego Syna, żyjecie w [czasie] wszelkiego rodzaju wojny, nie widzicie narzędzi zniszczenia takich jak te, których używa się na wojnie, tym niemniej wojna wzmaga się na waszych oczach; narzucają wam „tymczasowe” ograniczenia, [ograniczając wasze możliwości] przemieszczania się z jednego kraju do drugiego, przygotowując was na nadejście „mikroczipu”, bez którego nie będziecie mogli kupować ani sprzedawać (por. Ap 13, 16n), ani wychodzić z domu, ani otrzymywać pomocy medycznej, nie będziecie mogli przemieszczać się z jednego miejsca na drugie, jeśli odmówicie przyjęcia tej pieczęci.

Wobec tego potrzebujecie koniecznie przybliżyć się do mego Syna, znać Go, kochać, być Mu wiernymi i żyć z Jego miłości, abyście, wzmocnieni zdołali postępować naprzód pośród duchowej bitwy i światowej potęgi.

Komunizm posuwa się naprzód, nie zniknął, jest żywy i czyni postępy [zmierzając] do swojego celu, i Moje dzieci będą cierpieć.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Bałkany pojawiają się w światowych wiadomościach.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Europa bez gospodarki jest opanowywana przez najeźdźców ubierających się na czerwono.

Módlcie się, dzieci Moje, przybliżcie się do Mego Syna bez zwłoki, nawrócenie jest pilne, żebyście byli godni Bożej Opieki.

Módlcie się, dzieci Moje, zbadajcie swoje wnętrze; Ostrzeżenie się zbliża.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Stany Zjednoczone; atakują je plagi.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Meksyk; [ziemia się w nim] trzęsie.

Patrzycie na Krzyż [tylko] jako na cierpienie; Mój Syn dał wam Krzyż Zwycięstwa, a wzgardziliście nim dla światowych bożków, które oferują wam rozrywkę. A życie wieczne? W jednej chwili je tracicie, z głupoty.

 

NAWRÓĆCIE SIĘ, POTRZEBA PILNIE, ŻEBY MOJE DZIECI SIĘ NAWRÓCIŁY, ABY TO, CO NASTĄPI, ZNALAZŁO ICH WZMOCNIONYMI W WIERZE, W MIŁOŚCI DO MOJEGO SYNA. (por. Dz 17, 30).

 

Uwaga, dzieci! Na różne choroby wspomniałam wam, z Bożej Woli, abyście używali igieł sosny [por. lecznicze rośliny]. Dom Ojcowski nie porzuca swych dzieci, z wyprzedzeniem przestrzega was i ochrania.

Utrzymujcie [w sobie] miłość bliźniego, nie traćcie pokoju wewnętrznego. Nieprzyjaciel duszy, diabeł, walczy przeciwo ludowi Mego Syna, nalega, abyście byli pyszni, doprowadza was do bycia agresywnymi, robiącymi wrażenie, aroganckimi; karmi wasze ego aż do przesytu, żebyście byli dla waszych braci kamieniem, o który będą się potykać.

Dzieci, kochajcie się nawzajem, nieście pokój, miejcie świadomość, że musicie być stopieni w jedno z Bożą Wolą.

Módlcie się, modlitwa jest środkiem do spotkania Mego Syna, przyjmujcie Sakramenty, [wszędzie] tam, gdzie jesteście, bądźcie [ludźmi] adorującymi Mego Syna, prawdziwie [Go] adorującymi, dając świadectwo Ducha Świętego, który mieszka w każdym [z was].

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Błogosławię was, ochraniam was; trwajcie w zjednoczeniu z Bożą miłością. przyjdźcie do Mego Serca, w nim jesteście bezpieczni.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.03.2021;  orędzia Maryi

Simona: Zobaczyłam Mamę, była cała ubrana na biało, na piersi miała serce z róż, na głowie koronę z dwunastu gwiazd i delikatny, biały welon. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej; Mama miała oczy pełne łez, ale [miała też] słodki uśmiech. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

(...) Dzieci, jest to czas wielkich łask, ale także czas prób i ofiary; wzmacniajcie się, dzieci Moje, modlitwą, sakramentami i adoracją eucharystyczną. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się; modlitwa jest silną bronią przeciwko złu. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, ale nie lękajcie się: Ja jestem z wami, idę z wami, podtrzymuję was w każdym waszym kroku, a kiedy droga staje się ciężka, Ja jestem tutaj, gotowa, by wziąć was w Me ramiona i iść dalej trzymając was blisko przy Mym Sercu. Wszystko to tylko jeśli tego chcecie, jeśli zupełnie zaufacie woli Pana, jeśli dacie się prowadzić przez Jego Miłość. Dzieci Moje, kocham was i was proszę bardzo mocno, żebyście się modlili, byście się nie oddalali od Mego Niepokalanego Serca, tak, żebym mogła was chronić i prowadzić za rękę do Pana. Pamiętajcie, dzieci Moje, nie ma grzechu, który by nie mógł zostać przebaczony w sakramencie pojednania. Kocham was, dzieci, i chcę widzieć was wszystkich bezpiecznych w Domu Ojca. (...)

 

Angela: Tego popołudnia Mama ukazała się cała ubrana na biało. Była okryta wielkim, błękitnym płaszczem; ten sam płaszcz okrywał także Jej głowę. Na piersi Mama miała Serce z ciała, ukoronowane cierniami. Jej dłonie były złożone do modlitwy, a w rękach trzymała długą koronkę Różańca Świętego, białą jak ze swiatła, która sięgała Jej prawie aż do stóp. Stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Oblicze Mamy było smutne, ale przepiękny uśmiech skrywał Jej ból. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

(...) Dzieci, są to czasy modlitwy i pokuty; są to czasy nawrócenia i powrotu do Pana. Dzieci, jak Matka biorę was za rękę i prowadzę was drogą dobra, nie dajcie się zwieść przez fałszywe piękności tego świata. Dzieci, także dziś wieczorem proszę was o modlitwę za Mój umiłowany Kościół; módlcie się, dzieci, módlcie się, by oddaliły się od niego siły zła, które mu zagrażają i usiłują go zniszczyć. Módlcie się za Mych wybranych i umiłowanych synów [kapłanów]. Dzieci Moje, mnóżcie wieczerniki modlitewne, o tworzenie których coraz więcej was proszę, i o karmienie ich Różańcem świętym; módlcie się, żeby oddaliła się od waszych rodzin burza, która was czeka. W każdym wieczerniku jestem Ja, która daję wam w darze pokój i miłość. Dzieci Moje, próba właśnie nadeszła i dotyczy wszystkich, ale wy pozostańcie mocni w wierze. Dzieci, kiedy czujecie się zmęczeni i przeciążeni, nie zniechęcajcie się, lecz szukajcie schronienia w modlitwie, pożywiajcie się każdego dnia [Ciałem] Mego Syna Jezusa, który zmartwychwstał dla duszy i dla ciała. Uczcie się pozostawać w ciszy [milczeniu] przed Jezusem, nie marnujcie słów, lecz słuchajcie Jego głosu, Jezus mówi w ciszy. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.03.2021; orędzie Maryi

Kochane dzieci, Mój Jezus was kocha i zna was po imieniu. Ufajcie Jemu, [Temu,] który widzi to, co ukryte, i oczekuje was z otwartymi ramionami. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu, ale nie traćcie swej nadziei. Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Nie lękajcie się.   (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.03.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci ukochane, w tych latach objawień nie wszystko zostało potraktowane poważnie, ale teraz uświadomcie sobie, że to, co wam mówię nie opóźnia swego nadejścia, i stąd proszę raz jeszcze o pilne nawrócenie; bądźcie w łasce, nie bójcie się i trwajcie w radości Pana, który [już] niedługo przyjdzie. Dzieci Moje, niestety wiele z Mych dzieci dostosowało się do tego, co zostaje im narzucone; proszę was usilnie, dzieci: nie lękajcie się, ponieważ Ja jestem i będę z wami za każdym razem, gdy będziecie potrzebować pomocy, a kiedy zamęt opanuje waszą duszę, wyrzućcie go modlitwą i wpatrujcie się w oblicze Mego Syna, żebyście mogli mieć spokój i pogodę ducha. Dzieci Moje, bądźcie uczniami, walczcie o prawdę, nie bądźcie podporządkowani demonowi, który ze swoją przebiegłością wplątuje was w kłamstwo; czasy będą trudne i kręte tak dla Kościoła, jak i dla polityki; twórzcie wieczerniki modlitewne. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 12.03.2021; orędzie Maryi

(...) Świętość Boga jest przeogromna, a Jego Boska Miłość jest niewyczerpana i nieskończona. Bóg bardzo pragnie szczęścia i zbawienia ludzkości, i pragnie coraz bardziej wprowadzać ją w uczestnictwo w Jego Miłości, ale wielu mężczyzn i kobiet nie chce przyjmować i posiadać tej Miłości, ponieważ są zaślepieni grzechami i iluzjami tego świata. Wstawiaj się za nimi, Moje dziecko, módl się o nawrócenie i zbawienie tych wszystkich Moich dzieci, a Bóg udzieli swego światła, swoich łask i błogosławieństw, które sprawią, że tak wiele dusz powróci na dobrą drogę świętości, wiary i miłości. Zawsze pozwalaj się otoczyć Bożą Miłością, a wszystko w twoim życiu się zmieni i przemieni dzięki Jego Boskiej łasce. (...)

 

Enoch (Ameryka Południowa), 8.03.2021; orędzie Jezusa

Owieczki Mego stada, niech Mój Pokój będzie z wami! Zbierzcie się wokół Mej Matki i Aniołów, abyście mogli znieść dni Wielkiego Oczyszczenia, które mają przyjść. Nie pomijajcie Różańca Mej Matki ani nie zaniedbujcie modlitwy, gdyż wiecie, że siły zła nieustannie krążą dookoła, szukając sposobów, by doprowadzić do potępienia jak największą liczbę dusz. Módlcie się za Mój Kościół, ponieważ wydarzenie, jakie ma przyjść, sprawi, że się zachwieje; świat katolicki odczuje konsternację z powodu tak katastrofalnej wiadomości, która sprawi, że miliony dusz stracą wiarę. Moje Stado, wytrwajcie mocni w wierze, w modlitwie i czuwaniu, bo zbliża się wielka próba dla Mego Kościoła; pamiętajcie, że jesteście teraz jak owce pośród wilków, i dlatego nie możecie opuszczać gardy modlitwy. Ciemności zaczęły okrywać Ziemię, i [czas] ostatnich rządów istoty nieprawości ma się [wkrótce] rozpocząć. Opieczętowujcie się i opieczętowujcie Moją Krwią wasze rodziny i miejsca, w których będziecie, tak samo jak i osoby, z którymi będziecie się spotykać każdego dnia, tak, aby żadna siła zła nie mogła zagrabić waszego pokoju. Pamiętajcie: nie toczycie walki przeciw ludziom z ciała i krwi, ale przeciwko złowrogim siłom duchowym zrzuconym z Nieba, które mają władzę i panowanie nad tym mrocznym światem (por. Ef 6, 12). Siły zła i ich emisariusze was atakują, i dlatego wiele dusz, przez swoje oddalenie od Boga, są opętywane przez złe duchy. Pouczam was, Moje Owieczki, abyście były duchowo wzmocnione i żebyście mogły w ten sposób się bronić przed tymi atakami. Na nowo wam mówię: nie wychodźcie na ulicę nie mając na sobie swojej Zbroi Duchowej i pieczęci Mojej Krwi, ponieważ wilki krążą wokół, szukając kogo pożreć. Doprowadzają wiele dusz do potępienia, by przyłączyć je do sił zła, w tym celu, aby utworzyć armię ciemności, która będzie służyć Antychrystowi w czasie jego ostatnich rządów tu na Ziemi.

Owieczki Mego Stada, czuję wielki smutek widząc, że jesteście w letargu, w uśpieniu, podczas gdy synowie ciemności są w pełni aktywni. Synowie ciemności nadal są roztropniejsi niż synowie światłości. Moje Ostrzeżenie się zbliża, każdego dnia, który mija, jest coraz bliżej, a Moje Stado wciąż jeszcze się nie budzi. Boli Mnie i zasmuca widzieć tę rzeczywistość; podczas gdy wysłannicy zła przygotowują się na ukazanie się swojego „Umiłowanego”, Moje Stado dalej śpi; [nawet] nie podnosi powieki ani się nie przygotowuje na nadejście Mojego Ostrzeżenia, ani tym bardziej na to, by przygotować drogę na Moje bliskie Przyjście. Obudźcie się ze swego letargu, Moje Stado!, gdyż wasz Wieczny Pasterz się zbliża; przychodzę, by zapukać do drzwi waszej duszy, by zaprowadzić was do Wieczności; bądźcie owcami Mego Stada, duchowo przygotowanymi, i mając lampy zapalone modlitwą, żebyście mogli Mnie przyjąć. Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Okażcie skruchę i nawróćcie się, ponieważ Królestwo Boże jest [już] blisko. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Dajcie poznać orędzia zbawienia całej ludzkości, owieczki Mego Stada.

 

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.03.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swe kolana na modlitwie. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Pozostańcie z Moim Synem Jezusem. Wybierajcie ciasną bramę, a uciekajcie od łatwych, uwodzących sztuczek świata. Kto pragnie należeć do Mego Syna Jezusa, ten musi odrzucić świat. Nabierzcie odwagi i przyjmijcie swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Ja pragnę was widzieć szczęśliwymi już tu na Ziemi, a później razem ze Mną w Niebie. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób i zamęt rozprzestrzeni się wśród [kapłanów i osób Bogu] poświęconych. Nieliczni [tylko] pozostaną mocni w wierze i ból będzie dla was wielki. Módlcie się wiele. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie znieść ciężar prób, które przyjdą. Przyjmijcie Ewangelię i pozwólcie, by Mój Jezus was przemienił. Nawróćcie się ze skruchą. Przybliżcie się do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Naprzód bez lęku! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 10-11.03.2021., orędzia Maryi 

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, Ja, twoja Matka, proszę cię, abyś się modlił i prosił za tym grzesznym światem, o zbawienie dusz i o pokój. Dopóki istnieją dusze, które orędują i wynagradzają za grzechy świata, dopóty istnieje nadzieja i ocalenie dla tak wielu innych, które się znajdują w mrokach grzechu, w oderwaniu od Boga. Ofiaruj się coraz bardziej za nawrócenie grzeszników, ofiarując twoją ludzką wolę Bogu, aby Pan realizował poprzez ciebie Swą Boską Wolę, udzielając tak wielu łask wielu duszom, które ty Mu przedstawiasz poprzez swoje modlitwy. Proś o zbawienie dusz, a uradujesz Serce Mego Syna Jezusa. Ja cię błogosławię!

 

(...) Bóg Mnie posyła, bym wam pomogła, ale wielu nie chce odpowiadać na orędzia, które Jego Boska Miłość im przeze Mnie przekazuje. Bóg do was mówi, lecz nie jest słuchany. On wzywa was do Siebie, lecz nie okazuje Mu się posłuszeństwa, ponieważ wiele z Jego dzieci grzeszy i buntuje się, mając serca twarde jak kamień, zaślepione przez Szatana. Ja wzywam ludzkość do Boga, a ona nie słucha Mojego głosu, który pragnie dać jej prawdziwy pokój, lecz wręcz przeciwnie, ludzie słuchają pogłosek i kłamstw świata, które was ranią, pozbawiają nadziei i wami wstrząsają. Nie bądźcie nieposłuszne, Moje dzieci, nie bądźcie głuche na Głos Boga. Powróćcie jak najszybciej, ponieważ On pragnie waszego dobra i waszego wiecznego zbawienia, zanim raz na zawsze, na całym świecie nastąpią wielkie, bolesne wydarzenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, a będziecie mieć rozeznanie, światło i siłę do zwyciężenia wszelkiego zła. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 9.03.202, orędzie Maryi

Drogie dzieci, wasze modlitwy osuszają Moje łzy. Dzieci Moje, ból ofiarowany powinien przynosić radość. Dzieci, nie wszystko będzie tak, jak się [tego] spodziewacie; Ziemia, którą znacie, nie będzie dłużej istnieć; wy zostaniecie przemienieni w świetle i zaniesieni w bezpieczne miejsce, nie bójcie się, ponieważ wszystko będzie [dla was] bezbolesne w owych chwilach. Proszę was tylko, byście modlili się o swoją przemianę. Dzieci Moje, Nowa Ziemia będzie pełna radości i pokoju, i nie będzie tam żadnej choroby; wszystko jest przygotowane na wasze przybycie. Dzieci, tego, co już wkrótce ujrzycie nie zdołacie znieść, o ile nie będziecie [trwać] w wierze i w modlitwie; bądźcie uważni, gdyż demon będzie robił wszystko, by was zniechęcić, tak, że nawet ci, którzy mówią, że mają wiarę, będą mogli zostać złapani w jego sieć. Dzieci Moje, przynoście wiele dusz do Jezusa, aby mogły Go poznać i być mu zawsze wierne. Dzieci, wielu przylgnęło do zła, do bluźnierstw i do zepsucia [tego] świata, a nie zrozumieli jeszcze, że ich „Tak” ma być tylko dla Boga. Dzieci, proszę was usilnie, otwórzcie oczy i popatrzcie wokół; czyż nie rozumiecie, dokąd doszliście? Wojna duchowa [już] trwa; czuwajcie nad swoimi dziećmi, módlcie się za waszych rządzących, aby światło weszło do ich serc. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 9.03.2021; orędzie Maryi 

(...) Moje dzieci, Bóg was wzywa do nawrócenia poprzez Mnie, ale wielu z was jest głuchych na Moje wezwanie, wielu nie chce słuchać Mego głosu, bo lubią grzeszyć. Zmieńcie życie, dzieci Moje, ponieważ gdy wielkie kataklizmy będą spadać na wasze głowy, wielu będzie gorzko płakać, że Mnie nie słuchali. Brak wiary i światła dotarł do wszystkich miejsc, nawet do wnętrza Kościoła Świętego, i ujrzycie straszliwe błędy głoszone tak, jakby były prawdą, ale wszystko [to] pochodzi od Szatana - ojca kłamstwa. Nie dajcie się zwieść. Bądźcie mocni przeciw wszelkiemu złu i grzechowi, codziennie odmawiając Mój Różaniec, a wszelki błąd i herezja zostaną odsunięte daleko od was i od waszych rodzin. Módlcie się, Moje kochane dzieci, módlcie się wiele, jak nigdy wcześniej się nie modliliście, a cuda Boże i Jego łaski będą zstępować z Nieba i działać w świecie. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.03.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Chcę wam powiedzieć, że Pan jest bardzo blisko was. On was kocha i troszczy się o was z niezmierną miłością. Nie odrywajcie się od drogi nawrócenia. Dajcie z siebie to, co najlepsze, a zostaniecie sowicie wynagrodzeni! Ludzkość idzie ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Powróćcie skruszeni do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Oto czas sposobny na wasz powrót. Uciekajcie od grzechu i napełniajcie się Miłością Pana. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary. Wilki wszędzie się rozprzestrzenią i wielu zostanie zwiedzionych. Bądźcie uważni: we wszystkim. Bóg na pierwszym miejscu. Gdzie nie ma pełnej prawdy, tam jest Nieprzyjaciel Boga. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 7-8.03.2021., orędzia św. Józefa i Maryi

7.03.2021. – Maryja

(...) Moje dzieci, Bóg chce od was świętości, posłuszeństwa i miłości. Dusze zimne, które się nie modlą i nie żyją zjednoczone z Jego Boską Miłością, są duchowo martwe i nie mogą zasługiwać na łaski Nieba. Walczcie o Raj, a nie o życie na tym świecie, ponieważ ten świat nie zdoła wam dać życia wiecznego; jedynie Bóg, Mój Syn Jezus, może wam dać wieczne zbawienie. Módlcie się, módlcie się wiele, by zwyciężyć grzech i należeć do Boga. (...)

 

8.03.2021 – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę z Nieba, aby pobłogosławić ciebie i całą ludzkość. Wejdź do Mego Przeczystego Serca i bierz stamtąd wszelkie łaski i błogosławieństwa dla siebie i dla grzeszników, którzy są daleko od Boga, ażeby się nawrócili i powrócili do Pana ze skruszonym sercem. Ja cię kocham i przyjmuję cię pod Mój [ojcowski] płaszcz, abyś coraz bardziej walczył z wiarą i odwagą o zbawienie dusz. Ja cię błogosławię!

 

 Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 1-06.03.2021., orędzia św. Józefa i Maryi

6.03.2021. – Matka Boża

(...) Wzywam was do szczerego nawrócenia i do modlitwy. Wróćcie do Boga, wróćcie do Boga, wróćcie do Boga. Odwróćcie się ze skruchą od swoich grzechów i zmieńcie swoje życie. Wielkie kataklizmy będą coraz bardziej nękać świat, jeśli nie posłuchacie Moich apeli i nie przyjmiecie w swoim życiu postawy szczerego nawrócenia. Nie igrajcie ze swoim zbawieniem, jest ono ważne i cenne dla Boga i dla Mnie. Ja was kocham i pragnę waszego szczerego nawrócenia, ponieważ z niego przychodzi wasze zbawienie. Odmawiajcie Różaniec, abyście nauczyli się każdego dnia czynić Wolę Bożą, mając siły, by mówić „nie” demonowi, a „tak” Bogu i Jego Królestwu Miłości. (...)

 

1.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę z Nieba, by dać ci Moje błogosławieństwo, a także by pobłogosławić całą ludzkość. Bóg się spieszy. Jeśli ludzkość się nie nawróci i nie powróci na drogę szczerej skruchy i nawrócenia, wycierpi straszliwą karę. Mów wszystkim, by zmienili swe życie jak najszybciej, ponieważ ta wielka kara już wkrótce nadejdzie na świat. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

2.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, mówię do ciebie z Bożego rozkazu. On posyła Mnie z Nieba, by objawić łaski Mego Przeczystego Serca, które kocha ludzkość w wyjątkowy sposób w Jego Boskiej Miłości. Mów wszystkim, by powrócili do Pana najszybciej jak się da, ponieważ On czeka na odpowiedź wszystkich Swoich dzieci na Jego Boskie apele. Nie wejdą do Królestwa Niebieskiego nieposłuszni i zbuntowani, lecz [tylko] ci, którzy pełnią w tym świecie Bożą Wolę i którzy prawdziwie słuchają Jego wezwania. Ja błogosławię ciebie oraz wszystkie rodziny całego świata. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

3.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę raz jeszcze, by przekazać wam Moje orędzie: oto Moje Przeczyste Serce, które tak bardzo kocha ludzi. Pragnę pomagać rodzinom: ojcom, matkom i dzieciom, które są bez światła i bez wiary, i które cierpią konsekwencje grzechu, gdyż się nie modlą i nie są posłuszne Bogu. Świat, zamiast się nawrócić i przyjąć od Pana sprawiedliwe [wezwanie do] poprawy [lub: karę poprawczą], staje się coraz gorszy i bardziej zepsuty, ponieważ Zły zaślepił wiele dusz i oddalił je od Boga. Módl się wiele, Moje dziecko, módl się i błagaj za grzesznym światem, gdyż on ma zostać ukarany w najstraszliwszy sposób, ponieważ nie czyni Woli Bożej. Wszystkich błogosławię: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

4.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, umieszczam cię wewnątrz Mego Przeczystego Serca. Tutaj będziesz chroniony przed wszelkim zagrożeniem duszy i ciała. Ufaj mocy Mego wstawiennictwa i Mojej opiece. Proś o łaski dla siebie i dla świata, bo Ja cię słucham. Daję ci Moje błogosławieństwo i Moją miłość. Ja cię błogosławię!

5.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, ofiaruj swoje zmęczenie i wszystko co robisz Bogu, a On uświęci twoje dobre intencje i dzieła. [We] wszystkim, co robisz, wzywaj Boga, a On pobłogosławi twoje działania. Wierz, wierz coraz więcej, ponieważ ten, kto wierzy, uzyskuje wszystko od Pana i od Jego Boskiego Serca. Ja cię błogosławię!

 

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żyjecie w czasie Wielkiej Bitwy. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Nie żyjcie w grzechu. Wy jesteście drogocennym skarbem dla Pana i On wiele od was oczekuje. Nie stójcie z założonymi rękami. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by was do Nieba zaprowadzić. (...)

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.03.2021

(...) Dzieci umiłowane, pytacie, dlaczego Mój Syn płacze krwawymi łzami? Wiedzcie, że Jezus jest smutny, pełen boleści z powodu tej ludzkości, która jest [przezeń] przywoływana z powrotem do zbawienia, ale która nie odpowiada na Jego wezwanie. Teraz, dzieci Moje, dziś zostaje zamknięty Czas Miłosierdzia; wzywajcie Pana, aby miał litość nad wami, Ja ofiaruję za was Moje łzy. (...) Dzieci, technologia zostanie zaatakowana przez erupcje na Słońcu, stąd bądźcie gotowi. Wkrótce Zły ujawni się przed światem, ale tylko ten, kto będzie wierny Chrystusowi rozpozna dobro i zło, dzięki wylaniu Ducha Świętego. Dzieci, czasy, które przyjdą, będą ciężkie, bardzo ciężkie. Jako Matka proszę was: przyspieszcie swoje nawrócenie, nie bądźcie letni, tylko Bóg będzie waszym zbawieniem, powierzcie Jemu swoje życie, wszystko zostanie odnowione i wiele zostanie stracone, ale Ja chcę ocalić te Moje dzieci. Ziemia będzie dalej się trząść bez ustanku. Teraz zostawiam was z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Enoch (Ameryka Południowa), 03.03.2021., orędzie Maryi Wspomożycielki

Dzieci, Pokój Mojego Pana niech będzie z wami, i Moja Matczyna opieka i wsparcie niech wam zawsze towarzyszą. Moje maleństwa, na nowo wam przypominam: Przygotujcie się na przyjście Ostrzeżenia, ponieważ jest blisko, bliżej niż myślicie. Me Serce Matki-Wspomożycielki cierpi widząc, że ogromna większość ludzkości nie jest przygotowana; to wielkie wydarzenie zmieni całkowicie pojęcie, jakie wielu ma o życiu duchowym i o istnieniu Jedynego Prawdziwego Boga Trójjedynego. Ludzkość będzie pozostawać w ekstazie, która potrwa od 15 do 20 minut waszego czasu ziemskiego, w którym [to czasie] zostanie wam pokazany stan, w którym znajduje się wasza dusza względem Boga i waszych braci. Każdy śmiertelnik zostanie osądzony, jedynie Moje maleńkie dzieci, które nie potrafią używać rozumu będą wyjątkiem; wszystko zostanie osądzone, aż po wasze bezużyteczne słowa [por. Mt 12, 36]. Jakiż smutek czuję jako Matka ludzkości, widząc, że wiele dusz nie powróci [do Boga] i umrze na wieczność z powodu ciężkości swych grzechów. To dlatego właśnie, dzieci, proszę was, żebyście byli przygotowani duchowo i w Bożej łasce, abyście mogli się ostać w tej próbie; próbie, która otworzy wam zrozumienie i poznanie istnienia wieczności i Boga, i która was przygotuje, abyście mogli stawić czoła, powracając, ostatniej bitwie o waszą wolność.

Moje maleństwa, jesteście już w czasach ciemności i mroku, w których to [czasach] musicie modlić się dniem i nocą, ponieważ siły zła was atakują. Jeśli wy, Moi mali, nie będziecie odpierać tych ataków, ryzykujecie, że wpadniecie w pułapki i zasadzki Mego przeciwnika, który będzie was duchowo osłabiał i oddzielał od Boga, aby później zagrabić waszą duszę. Noście zawsze swoją Duchową Zbroję [por. Ef 6, 13], i niech będzie ona zawsze naoliwiona modlitwą; [trwajcie w modlitwie], rozciągając ją na wasze dzieci i członków rodziny, aby także i ich dosięgała ochrona Nieba. Mój Nieprzyjaciel, dzieci, jest już gotowy, by się ujawnić, brakuje tylko, by nastąpiło Ostrzeżenie i Cud, aby dał się poznać ludzkości; biedne są te z [Moich] dzieci, które będą dalej trwać w grzechu i oddaleniu od Boga, kiedy Antychryst się ukaże, bo nie znajdą więcej Miłosierdzia. Domy Mego Syna zostaną zamknięte na stałe, i codzienny kult, Msza Święta, zostanie zawieszony. Co wówczas będzie z wami, dzieci zbuntowane? Jeśli się nie obudzicie dzięki Ostrzeżeniu i Cudowi, wasza dusza zatraci się na wieczność.

Moje maleństwa, w czasie ostatnich rządów Mego Nieprzyjaciela zostanie przeprowadzone prześladowanie na skalę światową przeciwko Kościołowi Mego Syna; Moje biedne dzieci będą musiały uciekać w góry i chować się w jaskiniach, rozpadlinach [por. Łk 21, 21; Hbr 11, 36-38] albo w Moich maryjnych Schronieniach, żeby uciec przed wilkami; miliony z [Mych] dzieci zostaną męczennikami, ale ich krew będzie Krwią Mego Syna, dzięki [lub: za pomocą] której powstanie [lub: zostanie wzniesiony] Nowy Kościół. Lud Boży będzie na wygnaniu i zostanie całkowicie oczyszczony; ci, którzy przeżyją, będą jutro Ludem wybranym przez Boga, który będzie mieszkać z Nim, [będąc] Nowym i Niebiańskim Jeruzalem.

Przygotujcie się więc, Moje maleństwa, na przyjście Ostrzeżenia, niech wasze lampy będą zapalone modlitwą, abyście, gdy Umiłowany zapuka do drzwi waszej duszy, byli gotowi. Skorzystajcie z tych ostatnich ułamków [dosł. tysięcznych części] [czasu] Miłosierdzia, które pozostają do nadejścia Ostrzeżenia, żeby się pojednać i być w pokoju z Bogiem i waszymi braćmi. (...)

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 2.03. 2021., orędzie Maryi

(...) Skorzystajcie z tego czasu miłosierdzia, ponieważ wkrótce da się odczuć sprawiedliwość i gniew Boga; obecnie czas, jaki pozostał do [waszej] dyspozycji jest naprawdę krótki, tak jak i czas, w którym Ja będę jeszcze z wami. Umiłowani Moi, nie lękajcie się czasów, które nadejdą albo już nadeszły, ponieważ modlitwą i nawróceniem zdołacie się ocalić; ale nie igrajcie [z tym już] dłużej, lecz otwórzcie wasze serca i pozwólcie wejść Duchowi Świętemu, który was przemieni i zjednoczy w jedno serce z Jezusem. Dzieci, gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham i ile radości doświadczam widząc was wszystkich razem na modlitwie. Kochani Moi, módlcie się za Kościół i za [kapłanów oraz osoby Bogu] poświęcone, gdyż są w ciemnościach, w zamęcie i mroku, ażeby mogli zostać oświeceni przez miłość Bożą. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Bogiem poprzez Sakrament Spowiedzi. Nie odrywajcie się od prawdy. Szukajcie Mego Jezusa w Eucharystii, gdyż jedynie tak zdołacie unieść ciężar prób, które mają przyjść. Wszystko to, co ogłosiłam wam w przeszłości, urzeczywistni się. Módlcie się. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Pan przyjdzie wam na pomoc. On otrze wasze łzy. Idźcie dalej drogą, którą wam wskazałam. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 28.02.2021

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja, wasza Matka, zapraszam was do wiary i zaufania Sercu Mego Syna. Oddawajcie Jemu wszystkie rzeczy: wasze bóle, wasze zmartwienia, wasze cierpienia, i ufajcie. Mój Syn ma moc zmienić wszystkie rzeczy, uleczyć wasze serca, dusze i umysły. Ufajcie Jemu, a nigdy nie będziecie żałować. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się wiele, gdyż modlitwa sprawia, że uzyskujecie wielkie łaski i błogosławieństwa od Jego Boskiego Serca. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 27.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Błogosławione, tak liczne są Moje łzy, wylewane z powodu tych, którzy [wciąż] jeszcze Mnie nie słuchają, którzy nie żyją orędziami, które towarzyszą wam [już] od lat po to, by sprawić, żeby wasze życie mogło się zmienić i by wasze serce mogło otworzyć się na łaskę. Dzieci Moje, w tym momencie świat znajduje się pod panowaniem Złego, który zaprzestał już ukrywania się, i który otwarcie chce was sobie podporządkować; skończyła się demokracja, a zaczęła się dyktatura. Dzieci Moje, proszę was, żebyście byli mocni i stali w wierze, bo inaczej ryzykujecie, że zaprzepaścicie całą drogę, którą podejmowaliście aż do dziś; kochajcie Jezusa i Krzyż, a będziecie mieć zbawienie. Dzieci Moje, jest to chwila wielkich prób i oczyszczenia; proszę was, żebyście teraz nie byli zmorzeni snem, ale czuwajcie, módlcie się, dzieci, módlcie się wiele, i miejcie pomimo wszystko radość w sercu i pokój; to [właśnie] jest wiara. Kocham was wszystkich, bo wszyscy jesteście Moimi dziećmi. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, gdyż jedynie tak możecie pojąć Pragnienie Pana wobec waszego życia. Jesteście na świecie, ale stanowicie Własność Pana. Wierzcie w Ewangelię Mojego Jezusa. Przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Nie pozwólcie, by płomień wiary wygasł w waszych sercach. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Dawajcie wszędzie świadectwo o Mojej Obecności pośrodku was. Ja przyszłam z Nieba, żeby wam pomóc. Nie chcę was przymuszać, bo macie wolność, ale proszę was, żebyście we wszystkim czynili Wolę Bożą. Demon chce oderwać was od prawdy. Będziecie jeszcze mieć wielki zamęt w Domu Bożym, ale Zwycięstwo będzie należało do Pana. (...)

 

 Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 27.02.2021

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka kocham was niezmiernie i tę Moją miłość wam daję, abyście byli szczęśliwi i mieli pokój. Wejdźcie do Mego Niepokalanego Serca poświęcając Mu się każdego dnia, a otrzymacie nieprzeliczone łaski. Moje dzieci, czasy są poważne i trudne, lecz pamiętajcie: Moje Niepokalane Serce jest schronieniem każdego z was i waszych rodzin. Nie zniechęcajcie się i nigdy nie traćcie wiary. Bóg jest z wami, u waszego boku, zawsze wam towarzysząc i nigdy was nie opuszcza. W pewnym momencie Bóg zadziała na korzyść wszystkich Swoich dzieci i uczyni wielkie rzeczy dla wyzwolenia Swego ludu. Módlcie się i pośćcie, a zwyciężycie wszelkie zło. (...)

 

 Zaro, Włochy, 26.02.2021

(...) Przychodzę, dzieci Moje, by prosić was jeszcze o modlitwę, modlitwę za ten świat coraz bardziej niszczony, coraz bardziej osaczany przez zło. Módlcie się, dzieci, za Mój umiłowany Kościół, za Moich wybranych i umiłowanych synów [kapłanów]. Niestety!, często zapominają o swoich przyrzeczeniach, o swoich obowiązkach, i czyniąc tak, okrutnie ranią Moje Serce. Dzieci Moje, módlcie się za nich, nie wytykajcie palcem, ale bądźcie gotowi, by im pomagać waszą modlitwą. Dzieci Moje, ten świat potrzebuje wiary, modlitwy, miłości. Dzieci Moje, proszę was jeszcze o modlitwę za te Moje dzieci, które szukają pokoju, miłości na błędnych drogach, te, które biegają za fałszywymi prorokami, którzy kochają zło, i wpadają w ich sidła.  (...)

 

(...) Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie, nie traćcie dłużej czasu i powróćcie do Boga. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, już od dłuższego czasu wam o tym mówię. Są to czasy bólu, i, jeśli nie umocnicie się modlitwą i sakramentami, łatwo upadniecie. Dzieci najukochańsze, już od dłuższego czasu proszę was o Wieczerniki modlitwy, od dłuższego czasu mówię wam, żebyście wypełnili wasze domy pięknym zapachem modlitwy. Dzieci Moje, modlitwa wam pomaga, żebyście w chwilach wielkiej próby się nie zachwiali. Słuchajcie Mnie, proszę was. Potem Mama poprosiła mnie, żebym się z Nią pomodliła. Nagle pojawił się jakby wielki smok, który mocno uderzał ogonem, tak mocno, że aż wstrząsał ziemią. Mama powiedziała mi: Nie lękajcie się, nie zrobi wam nic złego. Zło chce pokonać dobro i Ziemia jest coraz bardziej atakowana przez Złego. Ludzie coraz bardziej ufają nauce, a mało [ufają] Bogu. Bóg tak często jest umieszczany na drugim miejscu, albo nie jest nawet nazywany. Dzieci, umieszczajcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu, powierzcie się Bogu i złóżcie wszystko w Jego ręce. Bóg was kocha i chce waszego dobra. Dzieci najukochańsze, módlcie się wiele za losy tego świata i za losy całej ludzkości. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.02.2021 

Kochane dzieci, Mój Syn jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Jest to prawda niepodlegająca negocjacjom. Bądźcie uważni. Prawda Mego Jezusa to prawda wieczna. Demon będzie działał, by oderwać was od prawdy. Dogmaty będą w pogardzie  i prawda będzie obecna w niewielu sercach. Bądźcie [ludźmi] Pana. On was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Nie lękajcie się. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was poprowadzę drogą dobra i świętości. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Medjugorie; Marija Pavlović - Lunetti.  25.02.2021
Drogie dzieci! Bóg pozwolił mi być dzisiaj z wami, wezwać do modlitwy i postu. Żyjcie tym czasem łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo powtarzam wam, drogie dzieci, że modlitwą, postem i wojny można stłumić/powstrzymać. Dziatki, wierzcie i żyjcie w wierze i z wiarą w tym czasie łaski, a moje Niepokalane Serce nie pozostawi nikogo z was w kłopotach/strachu, jeśli się do Mnie ucieknie. Wstawiam się za wami przed Najwyższym i modlę się o pokój w waszych sercach i nadzieję na przyszłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 23.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci najukochańsze, rozejrzyjcie się: to jest czas zniszczenia, zamętu, a nade wszystko wyboru; jesteście zapraszani [do tego], by zdecydować, po której [chcecie] stać stronie, stąd mówię wam: jest tylko jeden sposób, by dokonać właściwego wyboru: podążajcie za Ewangelią, Słowem Bożym, i trwajcie w modlitwie, pozwólcie Jego światłu wejść do waszych serc, jedynie tak zdołacie pojąć, jaka jest najlepsza i najszybsza droga. Fałszywe rzeczy tego świata są bardziej szkodliwe niż jakakolwiek choroba; popatrzcie, ile [jest] samobójstw, zwłaszcza dzieci – demon jest w całej swej sile; z tej przyczyny proszę rodziny: uczcie wasze dzieci modlitwy, w