"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.   

(1 Tes5,21-22)

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
 
 
WSTĘP
 będący odpowiedzią na ataki i niedowierzanie wobec  Orędzi Jezusa i Maryi -
KTÓRE  MOGĄ BYĆ DECYDUJĄCE DLA WIECZNOŚCI WIELU LUDZI!
 
<DUSZE O KROK OD POTĘPIENIA>
Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą zła, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej gwałtowne i nieludzkie. Aby je powstrzymać, nie wystarczy już działanie podejmowane przez was samych. Znajdują się one o krok od wiecznego zatracenia. Tylko Ja – poprzez Moją matczyną i cudowną interwencję – będę mogła w ostatniej chwili je uratować. Do tego jednak... (NMP)
 
Już sama ilość trwających obecnie Objawień Pana Jezusa i Maryi - nigdy dotąd w takiej ilości nie mających miejsca - świadczą o powadze sytuacji w jakiej znalazła się cała ludzkość. Potwierdza to treść Orędzi. Objawienia te tak liczne w XX wieku obecnie trwają w kilkunastu miejscach świata (nie wchodzą w tę liczbę fałszywe objawienia "Marii Bożego Miłosierdzia" z Irlandii). We wszystkich tu przytaczanych treści są podobne, zapowiadają te same wydarzenia, nawzajem się uzupełniają i absolutnie sobie nie zaprzeczają. Nie straszą końcem świata, a głoszą potrzebę przygotowania się na zbliżający się kres tej naszej cywilizacji - tak wrogiej Bożemu Prawu Miłości i szydzącej z samego Boga. W najcięższych chwilach będą dawać i podtrzymywać nadzieję, że wkrótce nastaną "nowe czasy", czasy zapowiadanego Bożego Królestwa na ziemi - o co wszyscy przecież Chrześcijanie modlą się w Modlitwie Pańskiej. Orędzia te nie atakują ani Papieża ani Kościoła (jak się czasem im zarzuca), wręcz bronią Kościół przed narastającymi błędami, nawołują by pozostawać w zgodności z prawdziwym Magisterium Kościoła Katolickiego i z Pismem Świętym. Wręcz realizują Pismo Święte. Wszak w Apokalipsie św. Jana w rozdziałach 10 i 11 jest mowa o "zapieczętowaniu" proroctwa (Ap10,4), które miało zostać ujawnione we właściwym czasie za pomocą danej z Nieba "książeczki ostatecznych wyroków" przez  "Dwóch Świadków" działających i prorokujących na ziemi. I oto właśnie teraz w tym "końcu [naszych] czasów" te zapieczętowane proroctwa są ujawniane. 
 
Dwa Serca – Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, to właśnie owi "Dwaj Świadkowie".  Za tymi słowami ukrywają się dziś również wszyscy Ich rzecznicy. Począwszy od wybranych osób przez które dają Swoje Orędzia dla świata po tych, którzy je rozpowszechniają i świadczą o nich swoim życiem. Te Słowa z Nieba, to owa "Książeczka ostatecznych wyroków", której spożycie - jak jest napisane - daje uczucie słodyczy ale i wnętrze napełnia goryczą. 
 
„Spożyć” książeczkę  to poznać smak tych Orędzi  czytając je , wierząc w nie, wprowadzając w swoje życie i głosząc je  innym. Daje to nieznane światu  odczuwanie słodyczy miłosnego, zażyłego obcowania z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi - bo do tego one ostatecznie wzywają, tak rozumiane jest nasze nawrócenie. To również owa drogocenna perła dla której warto poświęcić wszystko - o czym mówił Pan Jezus. Ale wiąże się to również z doświadczeniem goryczy jaką daje ten świat odrzucający te wezwania, przesłania, błagania, a pogrążający się w złu i zmierzający do samozagłady - tak w sensie fizycznym jak i duchowym. A to oznacza wieczne i niezmienne piekło - co jednomyślnie te orędzia potwierdzają.  To współodczuwanie goryczy Dwóch Serc, Dwóch Świadków  na widok głuchoty dusz ludzkich, ich upadków i pogrążania się w kłamstwie i nieprawości. To również osobiste znoszenie odrzucania, potępiania i prześladowania szczególnie przez tych, którzy sądzą, że dobrze czynią i że w ten sposób dbają o wiarę. Przeplatająca się słodycz z goryczą ofiarowywaną z wdzięcznością Bogu nadaje głęboki sens i radość życiu. Staje się ono wszak zbawcze dla świata, uzyskujemy bowiem łaski dla nawrócenia wielu ludzi będących ze świata i z nim ginących. Zbyt mało jest jednak chętnych, by świat uratować. A przecież nieporównywalnie mniejszy byłby to wysiłek niż to, co nas wkrótce czeka, co już nastaje w zapowiadanych plagach.
W Apokalipsie jest zapisane proroctwo, że "Dwaj Świadkowie" zostaną przez Bestię zwyciężeni, ale po krótkim czasie ożyją tryumfując. Trzeba zatem, byśmy mieli na uwadze to, że lekceważąc i potępiając Orędzia  i tych, którzy je głoszą możemy być choćby nieświadomymi, ale jednak narzędziami owej Bestii, której los jest przecież też przesądzony.  Przy ocenianiu trzeba brać pod uwagę, że są to jedynie tłumaczenia - i to często dość słabe. Nie potępiajmy Orędzi na podstawie swojego powierzchownego osądu tego, kto je przekazuje. Czy koniecznie musi być święty i nieskazitelny?
 
Poniżej jeszcze kilka fragmentów Orędzi uprzedzających najczęstsze ataki ludzi nie znających prawdy, zdezorientowanych czy o złym nastawieniu:

 

Kiedy objawienie jest prawdziwe? Gdy świadczy Prawdę, broniąc jej. Duch Święty nie może być przychylny błędowi, kłamstwu i grzechowi lecz On poświadcza i ukazuje duszom Mojego Syna i Jego Słowa Życia wiecznego. 

NMP  (ITAPIRANGA 6.09.2020)

 

Kiedy odwiedzam kogoś, aby do niego mówić, zwracam się do całego świata... Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych... Daję wam wiele znaków, a ciągle nie wierzycie... Jak długo jeszcze będziecie głusi... Zmierzacie ku własnej zagładzie...".                                                                                                 NMP (Kibeho)

 

Przyjmijcie Boże wezwanie z uwagą i pilnością. Boża Miłość wzywa każdego człowieka, by z Wiarą podjął na nowo Jego Wezwania i by w ten sposób nie pozwolić, aby zło w was wniknęło i wciągnęło was do swojej służby. (...)    Byłoby lepiej dla tego, kto nie wierzy odrzucić  to w co nie wierzy i tego nie przyjmować, ale nie szydzić z Tego Słowa. (...) To, co nadchodzi i to, co [już] nadeszło jest silne, i potrzeba mocnej Wiary i Miłości Boga obecnej w każdym człowieku, abyście nie czuli się  zagrożeni przez Dom Ojca i Jego zapowiedzi, lecz poczuli się ostrzeżeni z miłości...                      St. Michael 

 

***

Ażeby ułatwić zrozumienie tego, co najważniejsze w Orędziach, pomijamy najczęściej podobne wstępy i zakończenia, a także te fragmenty, które często się powtarzają. Orędzia Matki Bożej zwykle zaczynają się następująco:

Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie w swym sercu...

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój!...

Drogie dzieci, dziękuję, że także tego wieczoru jesteście tutaj, by Mnie przyjąć i by wysłuchać tego, co przychodzę wam powiedzieć...

I kończą podobnie: (...) To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Zostawiam was teraz z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

 

Link do ważnych i bardzo konkretnych orędzi dawanych przez św. Michała Archanioła:  https://odrodzedoprawdy.pl/wezwania-z-nieba---rozne

Link do Orędzi w całości: https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/

Link do plików do pobrania nt. zalecanych roślin leczniczych: https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/rosliny-lecznicze/


 

  

 

WAŻNIEJSZE  FRAGMENTY  NAJNOWSZYCH  ORĘDZI:

 

Orędzie z Medziugorje; 25 lipca 2021 r.

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli modlitwą za wszystkich tych, którzy się nie modlą. Dzieci, waszym życiem dawajcie świadectwo radości, że należycie do mnie, a Bóg wysłucha waszych modlitw i da wam pokój w tym niespokojnym świecie, gdzie panuje pycha i egoizm. Dzieci, bądźcie szczodrzy i [bądźcie] miłością mojej miłości, żeby poganie poczuli, że należycie do mnie i żeby zwrócili się ku memu Niepokalanemu Sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 22.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, gęste mroki rozleją się we wnętrzu Kościoła, lecz ci, którzy kochają prawdę i jej bronią będą mogli je rozproszyć światłem prawdy. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Przyjmijcie z miłością Ewangelię Mojego Jezusa, gdyż jedynie tak będziecie zwycięscy. Dajcie Mi wasze dłonie. Nie przyszłam z Nieba po to, aby was zmuszać, lecz aby wskazać wam drogę zbawienia. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie lekcji przeszłości. Naprzód bez lęku! Wszędzie będziecie jeszcze widzieć rzeczy straszne, ale się nie wycofujcie. Mój Jezus potrzebuje waszego publicznego i odważnego świadectwa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję...

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.07.2021; orędzie Jezusa

Córko i siostro Moja, dziękuję, że jesteś tu na modlitwie. Popatrz wokół: jak bardzo się przyzwyczaili do twoich objawień, nie zauważają [ich] ani nie padają na kolana, ponieważ nie czują, że Ja jestem tutaj. Wielu Mnie nie rozpozna nawet kiedy powrócę. Córko Moja, nie mogę dłużej akcpetować [znosić?] łez Mojej Matki, która została posłana, aby wam towarzyszyć i wskazać wam drogę zbawienia. Wielu ludzi zostało opanowanych przez swoją [przyziemną,] ludzką naturę, i to przez to Duch Święty, który został [do nich] posłany, nie będzie mógł działać w ich sercach, gdyż są zamknięte. Córko, modlitwa ma być słodką, intymną rozmową ze Mną i z Moją Najświętszą Matką; róbcie tak, aby Duch Święty mógł przemienić wasze serca, inaczej nie zdołacie znieść tego, co ma nadejść. Ja was proszę o jedność, braterstwo, pokorę i miłość między wami; bez tych nielicznych rzeczy będziecie jedynie ślepcami, którzy będą towarzyszyć innym ślepcom; nie bądźcie obłudnikami, ale wkładajcie serce w modlitwę, i nade wszystko powierzajcie Mi się z ufnością i Mi ufajcie. Ludzkość jest zbyt przyziemna, i serce służy [ludziom] tylko do tego, żeby biło i żeby iść naprzód; oto dlatego mówię wam: nie bądźcie grobami pobielanymi, ale podnoście waszą duchowość. Dzieci Moje, módlcie się za świętych kapłanów, ponieważ oni będą was pocieszać w chwili potrzeby, módlcie się za dzieci, aby mogły wzrastać pod jak największą ochroną. Teraz was błogosławię w Imię Przenajświętszej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Komentarz: Już św. Paweł w swojej nauce przestrzegał przed życiem na sposób „cielesny”, nie liczący się z nowym, otwartym na Bożą łaskę życiem, jakie otrzymujemy od Ducha Świętego. Dziś przyzwyczailiśmy się do życia tak, jak żyje świat, zajmując się tylko sprawami doczesnymi, a zapominając o wiecznych. Skutkiem takiej postawy jest utwierdzanie się w egoizmie i zamykanie się na Miłość. Teraz jest najwyższy czas, by to zmienić, poprzez szczerą modlitwę, sakramenty, okazywanie innym miłości. Starajmy się pocieszyć Jezusa i Maryję, a nie sprawiać Im jeszcze większego bólu naszą obojętnością na Ich pełną miłości troskę.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.07.2021; orędzie Maryi Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Mój Jezus jest Chlebem Żywym, który zstąpił z Nieba. Szukajcie Go zawsze. Jedynie w Nim jest wasze zwycięstwo. Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo możecie znaleźć tylko w chlebie prawdziwego Kościoła Mojego Jezusa. Prawdziwy cud wydarza się tylko w prawdziwym Kościele. Nie zapominajcie: chleb nieprzyjaciela jest tylko chlebem. Wiedzcie, że prawda jest zachowywana w całości jedynie w Kościele katolickim. Nieprzyjaciele będą coraz bardziej działać, aby zagasić blask tej prawdy niepodlegającej negocjacjom. Bądźcie uważni. Cokolwiek nastąpi, nie odrywajcie się od prawdy. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Słuchajcie Głosu Pana. On was kocha i was woła. Nie wycofujcie się. Mój Jezus potrzebuje was. Odwagi! Ja was kocham i zawsze będę z wami, choć Mnie nie widzicie. (...) Pozostańcie w pokoju.

 

 

Enoch (Kolumbia), 15.07.2021; orędzie Maryi Uświęcicielki

(...) Maleństwa Moje, Ja, wasza Matka, razem z waszymi Aniołami Stróżami, Archaniołami, Aniołami Nieba i duszami Świętych jesteśmy już obecni w waszym świecie, by wam pomagać w wielkej, duchowej walce, która ma się właśnie rozpocząć. Ujrzycie liczne objawienia z Nieba, Moi mali, zwłaszcza kiedy będziecie się modlić, pościć i pokutować, albo kiedy będziecie przychodzić, by rozważać i się modlić, do jednego z sanktuariów. Wiedzcie więc, Moje dzieci, że nie będziecie sami;

Mój Ojciec udzielił Mi łaski towarzyszenia wam razem z Aniołami i Świętymi, abyście czuli się bezpieczni i spokojni podczas waszego przejścia przez pustynię oczyszczenia. Wzywajcie Mnie, dzieci Moje, kiedy będziecie się czuć atakowani i udręczeni w waszym umyśle, mówcie:

 

„O, Maryjo Uświęcicielko, pobłogosław mi i uświęć mnie, i uwolnij mnie od wszelkich ataków nieprzyjaciela mej duszy”.

 

Dzieci wierne, proszę was, żebyście się poświęcili lub odnowili wasze poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu najszybciej jak się da, abyście byli dobrze wzmocnieni duchowo, i w ten sposób mogli oprzeć się walkom duchowym, jakie się zbliżają. Poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu jest tarczą ochronną, która nie pozwoli, żebyście zostali dotknięci przez Mego przeciwnika; demony uciekają, kiedy Moje dziecko poświęcone Memu Niepokalanemu Sercu stawia im czoła, ponieważ moc poświęcenia się jest straszliwa dla demonów. Poświęceni stanowią część Mego Maryjnego Zastępu; są duchowymi tarczami, które ochronią ich rodziny w dniach wielkiej walki duchowej. Żadnego z Moich dzieci, które jest poświęcone Memu Niepokalanemu Sercu, demon nie będzie mógł dotknąć ani zrobić mu krzywdy; ponieważ oni i ich rodziny są Moją własnością. Modlitwa Moich poświęconych, zwłaszcza modlitwa Różańca Świętego, jest biczem i torturą dla demonów; żadna dusza poświęcona Memu Niepokalanemu Sercu się nie potępi. Ja, wasza Matka, troszczę się o wszystkie Moje dzieci, ale Me dzieci poświęcone noszę wyryte w Moim Sercu. Dzieci Moje, modlitwa Różańca Świętego ma więcej mocy, jeśli jesteście poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu. Ja, wasza Matka, troszczę się i ochraniam wszystkie Me dzieci oddane Mojemu Świętemu Różańcowi, ale poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, ich serce będzie bardziej intymnie zjednoczone z Moim. Ponownie mówię wam, Moje maleństwa: poświęćcie się albo odnówcie wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, abyście dołączyli do Mego wielkiego Maryjnego Zastępu, i razem, wraz z Aniołami i Świętymi, zetrzyjmy z powierzchni Ziemi Złego i jego armie zła.

 

Moje dzieci, proszę was także, abyście podjęli na nowo odmawianie [modlitwy] „Anioł Pański”, o 6.00, 12.00 i 18.00, i jeśli obudzicie się wcześnie rano, [proszę żebyście odmawiali] Koronkę do Miłosierdzia Mego Syna. Modlitwa „Anioł Pański” to potężna broń duchowa, która odstrasza Złego i jego demony; gdybyście znali łaski, jakie otrzymujecie odmawiając „Anioł Pański”, pamiętalibyście o tym w każdej waszej modlitwie. Zacznijcie więc, Moje dzieci, odmawiać Mój „Anioł Pański”, aby pokój i ochrona waszej Matki zawsze były z wami. Zostańcie w Pokoju Mego Pana, Moje ukochane dzieci. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka. Dajcie poznać, dzieci, te orędzia zbawienia całej ludzkości.

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 17.07.2021; orędzie Maryi

Ukochane dzieci Mego Niepokalanego Serca: Przychodzę z Moją Miłością, by raz jeszcze wezwać was do tego, abyście byli wciąż uważni wobec czasu, który przeżywacie. Pragniecie zbawić duszę? Żyjcie wewnątrz Naszych Świętych Serc [Jezusa i Maryi]. Jakże zamierzacie prowadzić waszych braci, sami będąc duchowymi ślepcami? Musicie żyć Ewangelią bez [dokonywania w niej] zmian dla wygody [według] aktualnych modernizmów, czego rezultatami są chwile ciemności, apostazji, grzechu, nade wszystko przeciwko Darowi Życia. Proszę was o zaangażowanie się każdego z was, dzieci Moje, abyście byli narzędziami miłości, i w ten sposób przyciągali waszych bliźnich do Mego Syna i do [Mnie, waszej] Matki, nie zapominając, że chwała pracy w jakimkolwiek dziele jest dla Boga, nie jest żadnego z was. Jako Matka muszę podkreślić, że trudniejsze czasy są bliżej was niż myślicie. Stąd [pochodzi] Moje naleganie, żebyście się nawrócili i w ten sposób otworzyli oczy duchowe, pozwalając, by prowadził was Duch Święty. Ulegacie zmieszaniu z powodu trudności, jakie stają na waszej drodze. To, dzieci Moje, jest tym, co się dzieje kiedy człowiek nieprawości [Antychryst] wydaje rozkazy na Ziemi, pomnażając nieprawość poprzez rozprzestrzenianie grzechu, apostazji, i w ten sposób przyciągając chwile krwawe, bolesne, wywołujące lęk: [chwile] prześladowania, którego doświadczy Kościół Mego Syna. Czasy są poważne, [próby] przejdą od bycia czymś niewyczuwalnym do bycia czymś bardzo poważnym z jednej chwili na drugą, bez wcześniejszego ostrzeżenia dla Kościoła Mego Syna. Musicie żyć w prawdzie, w Miłości Mego Syna, abyście byli jednością, która jest konieczna w tych czasach, w których musicie stanowić jedno, być tarczami ochronnymi [dla] innych, dostrzegając Mego Syna w bracie. Jeszcze nie rozumiecie, że jeśli nie będziecie żyć w wewnętrznej ciszy, zbłądzicie na inne drogi, i będzie wam trudno wejść w intymną bliskość z Moim Synem.

 

W tym momencie [trzeba wam] pilnie wejść w intymną bliskość duchową z Mym Synem, aby obce wrażenia wami nie poruszały. Czy pragniecie odnaleźć bliskość z Moim Synem i ze Mną? Wejdźcie w milczenie, wyciszcie się, módlcie się. Trzeba pilnie, żebyście pozostawali blisko Mego Syna, ażebyście zostali umocnieni przed wydarzeniami, jakie przyjdą na całą ludzkość. Nie będzie łatwą pasja ludzkości, nie będą łatwe próby, tym bardziej jeśli nie macie miłości. Stańcie się zasługujący na pomoc Naszego ukochanego Anioła Pokoju. Ciemność jest nie tylko niemożnością patrzenia z powodu samej ciemności, lecz jest ciemnością duszy, która nie pozwoli wam rozróżniać między dobrem i złem. Z tego powodu wiele dusz wpadnie w Ogień Wieczny.

 

Maleństwa, to ostatnia okazja dla Szatana, by sprawić, żebyście upadli; trwajcie w czujności, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26,14), gdyż nie będą długimi lata, które musicie czekać, aby się wypełniło to, czego niektórzy nie potrafią dostrzec.

 

Módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się, wielki wulkan Etna i Yellowstone stają się aktywne. Módlcie się, klimat się zmienia. Módlcie się, nie zapominajcie, że cicha wojna trwa. Błogosławię was Moim Płaszczem, błogosławię was Moim Sercem, błogosławię was Naszymi Świętymi Sercami. Mama Maryja

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Jest pilnie konieczna zmiana wewnętrzna; niech [nadchodzące] wydarzenia nie zastaną nas śpiącymi, czekającymi na znaki. Żyjemy w ciągłej zmianie; to, co dla ludzkości było [kiedyś] złe, to dla tego pokolenia rzeczy normalne. Jednakże jest coś, co się nie zmienia, i jest to Prawo Boże, Miłość Boża i miłość bratnia, której nauczył nas Chrystus. Wypełniajmy Przykazanie Miłości. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 15-17.07.2021., orędzia Jezusa i Maryi

Jezus: Ludu Mój, jakże macie wątpliwości co do Mojej obecności w tym Chlebie? Dzieci i bracia, czyż nie widzicie, że Ja was ochraniam? Wielka jest Moja miłość dla was i niczego nigdy wam nie zabraknie, karmcie się Moim Ciałem dopóki będziecie mieli taką możliwość; będziecie musieli się ukrywać, by Mnie przyjmować nie wyrządzając Mi żadnej obrazy. Wkrótce będziecie potrzebowali siebie nawzajem, i Ja będę zawsze przy was, i sprawię, że wiele miłosierdzia zstąpi dla tych, którzy pozostaną Mi wierni. Błogosławię was. Wasz Jezus

 

Maryja:(...)Dzieci ukochane, modlę się razem z wami, a w szczególności [modlę się] za ludzi młodych, którzy oddają swoją duszę w zamian za wolność. Dzieci Moje, diabeł chce zabrać do piekła tyle dusz, ile się da, i wielu [już] wpadło w największe zwiedzenie ludzkości. Dzieci Moje, często Mnie pytacie, czy rzeczywiście będzie wojna, lecz wiedzcie, że ta duchowa toczy się już we wnętrzu wielu z was. Umiłowane dzieci Moje, to, co zostało wam zapowiedziane, nastąpi; módlcie się wiele, gdyż Sprawiedliwość Boża przyjdzie nagle, silniejsza niż kiedykolwiek, i będziecie mogli nie mieć czasu, by poprosić o przebaczenie. Proszę jeszcze raz o poświęcenie Rosji Memu Niepokalanemu Sercu, ponieważ tam wydarzy się wiele rzeczy.

Dzieci drogie, podążajcie za prawdziwym magisterium wiary; pozostawajcie blisko świętych kapłanów, którzy tak bardzo będą was potrzebować. Dzieci Moje, jedność i miłość między wami wzrusza Serce Mojego Jezusa, bądźcie dziećmi światłości. (...)

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 15-17.07.2021; orędzia Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żyjecie w czasie wielkiej walki duchowej. Waszym orężem obronnym jest miłość do prawdy. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Mroki fałszywych doktryn zostaną rozproszone przez światło prawdy. Oderwijcie się od nowości i od korzyści, jakie będą wam oferowane. Wy należycie do Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Bądźcie uważni. W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Nieprzyjaciele będą działać, by was ode Mnie oderwać. Podajcie Mi wasze dłonie, a Ja będę się o was troszczyć. Nie żyjcie oderwani od modlitwy. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie unieść ciężar prób, które nadejdą. Naprzód bez lęku! (...)

 

Kochane dzieci, nie zniechęcajcie się. Nie wycofujcie się. Nieprzyjaciele będą działać, lecz nic nie powstrzyma działania Mego Syna Jezusa. Nic nie zagasi blasku wielkiej tajemnicy wiary [Eucharystii?]. Proszę was usilnie, żebyście utrzymywali zapalonym płomień waszej wiary. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu i podziału. Pozostańcie z Jezusem. Pozostańcie z naukami prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Ja jestem waszą Matką Bolesną i wiem, co na was nadchodzi. Zginajcie kolana na modlitwie. Przyjmujcie Ewangelię Mojego Jezusa i szukajcie sił w Eucharystii. Znam wasze potrzeby i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.07.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, uporządkujcie swoje życie i miejcie silną wiarę; pomoże wam dostosować się do zmian, jakie będą. Nie dziwcie się temu, co się dzieje wokół was, pamiętajcie, że im więcej nieprawości będzie się rozlewać, tym bardziej miłość między wami będzie się oziębiać. Gniew Boga, który nie może zostać zatrzymany, spadnie na tę ludzkość, ale Moje wierne dzieci będą chronione. Przemiana wszystkiego będzie [się działa] przed waszymi oczami. Bóg zawsze poddaje próbie waszą wiarę, i jeśli Ja jestem tu jeszcze z wami, to [jest tak po to], aby wskazać wam drogę, którą macie iść, by dotrzeć [do celu] wierni Bogu i by dać wam wspaniałe nagrody. Dzieci Moje, nie ufajcie tym, którzy was proszą, by rzeczy tego świata przedkładać nad Boga, słuchajcie dobrze, kiedy ktoś do was mówi, słuchajcie, a poznacie, czy są to słowa Boże, czy też nie. W tych czasach widzę, jak niektóre Moje dzieci porzucają odmawianie Różańca Świętego dla drobnostek, ale raz jeszcze mówię wam: Różaniec Święty jest najsilniejszą bronią, by walczyć ze złem. Pytam was więc, dzieci: po której stronie chcecie stać? Proszę was, żebyście chodzili na adorację, ponieważ przyniesie [wam] wiele korzyści, duchowych i nie tylko. Bądźcie jak pierwsi apostołowie, módlcie się z radością Ducha Świętego, bądźcie wierni Pismom Świętym. Umiłowane dzieci Moje, dosyć chowania urazy, osądów, egoizmu i zazdrości, nikt nie jest lepszy od drugiego przede Mną, jesteście wszyscy Moimi dziećmi i chcę was poprowadzić ku światłu. Nie zasmucajcie Mnie, ale bądźci świadkami Tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Nie musicie nigdy się bać, Moja ochrona będzie dla was wszystkich wiernych i pokornych. Teraz was zostawiam z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, ludzie zmienią Słowo Boże i to, co Święte [Eucharystia?] będzie lekceważone. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w otchłań grzechu. Jesteście [własnością] Pana. Demon działa w świecie, by oderwać was od drogi zbawienia. Bądźcie uważni, byście nie zostali zwiedzeni. Szukajcie światła Pana. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Żałujcie [za grzechy] i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Nie zniechęcajcie się. Ja was kocham i zawsze będę u waszego boku.(...)

 

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.07.2021., orędzia Maryi

Simona: 

Oto, dzieci Moje, przychodzę do was, by przynieść wam pokój, pokój, dzieci, prawdziwy pokój, którym jest Chrystus Pan. Dzieci Moje, módlcie się, módlcie się; koronka Różańca Świętego jest silną bronią przeciwko złu. Różaniec Święty, jeśli jest odmawiany z wiarą i miłością, może poruszać góry i wzruszać Serce Boga. Dzieci Moje, koronka Różańca Świętego nie jest amuletem do noszenia w kieszeni albo na szyi; jeśli nie nosicie go z wiarą, jest tylko zwykłym przedmiotem jak tyle innych; to z wiarą trzeba go nosić, używać; [to wiara] sprawia, że jest [on] potężną bronią przeciwku złu. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Mój ukochany Kościół, módlcie się za Moich umiłowanych synów; biada tym, którzy gorszą jedno z Moich najmniejszych dzieci i się nie nawracają, biada tym, którzy zapominają swoje śluby, to, że mają być opiekunami i stróżami Bożej trzody. Dzieci Moje tak bardzo umiłowane, módlcie się za Moich umiłowanych synów, są najbardziej kuszeni przez Złego, módlcie się, dzieci, módlcie się. Dzieci Moje, nie lękajcie się, Ja jestem z wami, biorę was za rękę i wiodę was na trudnej drodze, strzegę was, chronię was. Dzieci Moje, nie traćcie odwagi, czekają was ciężkie czasy; wszystko to, co się dzieje, jest tylko początkiem, ale się nie bójcie! Mówię wam to, by sprawić, żebyście się wzmocnili w modlitwie. Zwracajcie się do Pana Naszego Jezusa Chrystusa, On jest w Najświętszym Sakramencie Ołtarza żywy i prawdziwy i oczekuje was, zginajcie swoje kolana, dzieci, i [Go] adorujcie. Pamiętajcie, dzieci: nie ma grzechu, który, jeśli [zostaje] wyznany [na spowiedzi], nie zostałby wybaczony, Pan was oczekuje z otwartymi ramionami. Daję wam teraz Moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do Mnie.

 

Angela:  

(...) Dzieci najukochańsze, również dziś wieczorem przychodzę do was, by prosić o modlitwę, o modlitwę za ten świat, coraz bardziej [wydany] na pastwę grzechu. Dzieci Moje, nawróćcie się, zmieńcie swoje życie. Ciężkie czasy was czekają i jeśli nie będziecie gotowi, będzie [wam] bardzo trudno się uratować [zbawić]. Ja was kocham niezmiernie i jeśli tu jestem, to jest tak dlatego, że chcę ocalić [zbawić] was wszystkich. Dzieci, droga, która prowadzi do Mego Syna Jezusa nie jest łatwa i liczne są pułapki nieprzyjaciela. Dzieci Moje, jeszcze raz zapraszam was do przystępowania do sakramentów; proszę was usilnie, posłuchajcie Mnie. Modlitwa jest bardzo ważna, ona służy przybliżeniu was do Boga, ale sakrament spowiedzi i wszystkie inne sakramenty są dużo ważniejsze. Wielu [do nich] przystępuje, ale nie otwiera całkowicie swoich serc dla Boga. Dzieci Moje, adorujcie Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, adorujcie Go w ciszy. Zginajcie swoje kolana i słuchajcie Jego głosu w ciszy. Dzieci Moje, proszę was usilnie, abyście Mnie słuchali; ciemności chcą przyćmić światło, i jeśli wy nie będziecie całkowicie [przynależeć do] Boga, będziecie łatwym łupem. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 10.07.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, znam każde z was po imieniu i przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie wolę Bożą względem waszego życia. Bądźcie cisi i pokorni sercem, a zobaczycie, jak działa Potężna Ręka Boga. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prób. Ludzkość wypije gorzki kielich bólu, ale się nie wycofujcie. Mój Jezus będzie bardzo blisko was. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nie będzie porażki dla sprawiedliwych. Przyjmijcie Moje Apele i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Wy macie wolność, ale nie pozwólcie, by wasza wolność oderwała was od Pana. Odwagi! Ja potrzebują waszego Tak, szczerego i odważnego. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 10.07.2021

(...) Umiłowane dzieci Moje, książę zła się nie zatrzymuje, ale posuwa się naprzód z wielką siłą; popatrzcie, co się dzieje, niestety wszedł w umysły ludzi, aby tylko możni [tego świata] mogli nimi sterować. Pewnego dnia człowiek oszaleje do tego stopnia, że każdy będzie jadł swojego bliźniego. Dzieci Moje, czytajcie [o tym], czym jest piekło, czyściec i Niebo; wiele z Moich dzieci  nie wierzy zwłaszcza w istnienie piekła i w wieczne potępienie, chociaż przez wiele Moich szczególnie umiłowanych dzieci  zostało wam to opowiedziane. Dzieci Moje, tak jak istnieje dobro, istnieje [też] zło. Ten, kto modli się dużo by ocalić dusze które się zatraciły, będzie odczuwać obecność Pana. Nawróćcie się pilnie, nie macie już dużo czasu.

Dzieci, módlcie się wiele za Brazylię i módlcie się za Włochy, ponieważ ziemia będzie się [tam] bardzo mocno trząść. Ja, wasza Matka, będę was chronić razem z Moimi Świętymi Aniołami, nie bójcie się nigdy, idźcie naprzód mówiąc o Moim Synu w świętej prawdzie. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Nie odrywajcie się od prawdy. Kiedy jesteście oderwani od prawdy, demon was zwodzi, by wprowadzić was w ciemności niewierności Ewangelii i naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Idźcie [przez życie razem] z Panem. Szukajcie Jego Światła, abyście byli zbawieni [ocaleni]. Nieprzyjaciele będą działać, i spowodują wielki zamęt w Domu Bożym. Będzie mieć miejsce zniewaga Tego, co Święte, i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Zwycięstwo Kościoła przyjdzie poprzez wierność wielu [kapłanów i osób] konsekrowanych, którzy, nawet pośród wilków, wytrwają w wierności Jezusowi. Naprzód, z odwagą i radością! Nie zapominajcie: Mój Jezus nigdy was nie porzuci. (…)

 

Enoch (Kolumbia), 7.07.2021; orędzie Boga Ojca

Ludu Mój, Dziedzictwo Moje, niech Pokój waszego Ojca Niebieskiego będzie z wami.

Dzieci Moje, stworzenie zaczęło swą przemianę, kontynenty powoli się przemieszczają i przyjdzie chwila, gdy ich przemieszczanie się poruszy mocno płytami tektonicznymi i wszystko na Ziemi zacznie się poruszać dniem i nocą. Przemiana Mego stworzenia będzie jedną z prób, które będziecie musieli przejść. Dzieci Moje, nie lękajcie się ani nie panikujcie, kiedy ziemia zacznie się poruszać; gdyż jest potrzebna jej przemiana, aby mogła zrodzić nowe stworzenie.

 

Również nie przerażajcie się, gdy będziecie widzieć, jak ziemia pęka w różnych miejscach, ponieważ powtarzam wam: wszystko jest częścią jej przemiany. Przyzwyczajajcie się od teraz, by żyć z tym zjawiskiem naturalnym, bo będą dni i noce, kiedy ruchy ziemi będą silniejsze. Módlcie się i uwielbiajcie Chwałę Boga kiedy przyjdzie na was ta próba, a wszystko będzie się działo zgodnie z wolą waszego Ojca.

 

Ludu Mój, po Moim Ostrzeżeniu i Cudzie przyjdą wielkie próby, które was oczyszczą jak w tyglu. W waszym przejściu przez wieczność [w Minisądzie] wzmocnię was duchowo, żebyście mogli znieść te dni oczyszczenia; gdyż w przeciwnym razie nie znieślibyście ich. Wszystkie próby przejdziecie zwycięsko, jeśli będziecie trwać w zjednoczeniu z Bogiem poprzez modlitwę, post i pokutę; będziecie mieli trudne dni, ale wasza wiara i zaufanie do Pana pomogą wam je przejść zwycięsko.

 

Jest już czas, dzieci Moje, by zjednoczyć się w modlitwie, poście i pokucie, żebyście się duchowo umacniali, ponieważ zbliżają się dni, w których wasza wiara zostanie wystawiona na próbę.

Proście dużo o Światło i Mądrość Mojego Świętego Ducha, abyście mogli odróżniać dobro od zła, ponieważ przyjdzie czas, w którym zwodzenie i kłamstwo będą wam pokazywane jakby były prawdą; czytajcie Słowo Boże i rozważajcie je w waszym sercu, żebyście jutro, w czasie mroku, nie zostali zwiedzeni. Pamiętajcie, nie każdy, kto mówi: „Panie, Panie!” wejdzie jutro do Mego Królestwa, lecz ten, kto pełni Moją wolę. Bądźcie więc czujni i czuwający, Ludu Mój, ponieważ będzie tyle zamętu i zwodzenia na świecie, że zatraci się nawet wielu z Moich wybranych. Pozostańcie w Moim Pokoju, Ludu Mój, Dziedzictwo Moje. Wasz Ojciec, Jahwe, Pan stworzenia. Dajcie poznać, dzieci Moje, te orędzia zbawienia całej ludzkości.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 6.07.2021; orędzie Jezusa

Umiłowany Ludu Mój: Dzięki wierze, dla moich dzieci niemożliwe jest możliwe…

Jedność Mych dzieci jest nieodpartą siłą, która powstrzymuje zło.

Moje dzieci muszą się przygotować, poznać Mnie i wiedzieć, że zło nie jest jakimś wymysłem, aby orężem poznania walczyli z mocą przeciwko złu.

W tym momencie zło bierze [w posiadanie coraz więcej] terenu, z powodu ignorancji Mego Ludu w aspektach fundamentalnych dla wiary i stabilności Mojego Kościoła.

Patrzycie, jak jestem traktowany w rękach Moich kapłanów i zachowujecie potępiającą ciszę!

[Moment] rozpętania się przepowiedzianych wydarzeń  coraz szybciej się przybliża, z powodu uśpienia ludzkości przez powierzchowność, materializm, brak szacunku, [i to] w chwilach, w których przyroda okazuje swą potęgę przed człowiekiem, który nie reaguje.

Zwiększa się aktywność sejsmiczna na Ziemi.

Módlcie się… (…)

Musicie się przygotować, dzieci. Południowe wybrzeże Włoch się trzęsie. Turcja mocno cierpi. Uśpione wulkany budzą się. Choroba trwa dalej…

Obowiązkiem Mego Ludu jest modlić się za siebie nawzajem. Posługiwać sobie nawzajem.

Konieczne jest oczyszczenie Moich dzieci, pilna jest [potrzeba] oczyszczenia tych Moich; [tylko?] niektórzy decydują się na nawrócenie.

Ten moment jest [czasem] na zmianę; wzywam was do zmiany postępowania. Każdy wybiera okowy lub wolność, którą wam oferuje moja miłość.

Umiłowany Ludu Mój, by zachować wysoki poziom odporności [biologicznej], spożywajcie MORINGĘ [Moringa oleifera], przez czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, potem odpocznijcie trzy tygodnie i znowu zacznijcie. Pijcie ZIELONĄ HERBATĘ, nie w nadmiarze.

 

Najlepszym lekarstwem dla ciała jest dusza czysta, bez zawiści, bez zamartwiania się, bez zazdrości, bez resentymentów. Jeśli [nawet] zachoruje ciało, dusza dalej Mnie uwielbia.

Kocham was, dzieci Moje, kocham was.

W zjednoczeniu z Legionami Niebieskimi Mój Lud zatryumfuje, i cały będzie Mojej Matki.

 

Moje szczególne błogosławieństwo dla Moich dzieci [synów? = kapłanów?]. Okrywam was Moją przenajdroższą Krwią, ochraniam was i umacniam.

Błogosławieństwo przychodzi, kiedy słuchasz głosu Bożego i okazujesz posłuszeństwo Jego Słowu. Wiara: jedynie poprzez Wiarę otrzymujemy zdrowie, zbawienie, uwolnienie, zanurzenie [chrzest] w Duchu Świętym i błogosławieństwo (por. Pwt 28, 1-2).

Wasz Jezus

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.07.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, popatrzcie dookoła siebie, nie dajcie się zwieść przez fałszywe obietnice demona. Umiłowane dzieci Moje, wszystko się zmienia wokół was i w was, módlcie się za czasy, które nadejdą, tylko modlitwą zdołacie pokonać zło. Słyszę, jak tylu faryzeuszów mówi; głoszą dobrze [lub: dobro], ale na zewnątrz grzeszą przed Bogiem; nie bądźcie jak oni, mówcie w prawdzie, to jedyna rzecz, jaka zdoła was wyzwolić. Nie patrzcie na fałszywy spokój, gdyż wkrótce zmieni się on w hałas i zamęt. Nie bójcie się, jeśli jesteście w Bogu; Ja nie jestem tu po to, by was przestraszyć, lecz aby postawić was przed rzeczywistością twardą, lecz prawdziwą; a to, co się wydarzy, będzie spowodowane przez ludzkość, która myśli, że może sobie poradzić bez Boga. Kochajcie się [nawzajem] i pożywiajcie się [Ciałem] Mego Syna. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, aby was do Nieba zaprowadzić. Zmieńcie swoje życie. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i wszędzie dawajcie świadectwo waszej wiary. To w tym życiu, nie w przyszłym, macie pokazać, że należycie do Pana. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie żyjcie na świecie będąc ze świata, gdyż jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] duchowej ciemności. Zostańcie z Jezusem. Nie odrywajcie się od Jego Światła. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boga w was będzie wieczna. Znam wasze potrzeby i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.07.2021; orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, Ja jestem tu jeszcze z Miłosierdzia Boga, który chce was zbawić. Proszę was usilnie, dzieci Moje, nie odwracajcie się tyłem do Boga, ale módlcie się, módlcie się, módlcie się za tę zatraconą ludzkość, módlcie się za Kościół, w którym nieprawość chce być panią. Dzieci Moje, niestety [tylko] nieliczni mają prawdziwą wiarę, ale proszę was, żebyście prowadzili waszych braci Bożą drogą, która jest drogą, prawdą i życiem. Wydarzą się bardzo złe rzeczy, a nie widzę was gotowymi; przygotujcie się z należytą powagą, byście mogli wejść do Domu Ojca, w którym wszystko jest gotowe. Nowa Jerozolima jest blisko, i Ja chcę, żebyście [szli] w pierwszym rzędzie z radością, miłością i pogodą ducha. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 3.07.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Bądźcie łagodni i pokorni sercem, gdyż jedynie tak możecie pojąć Boże Plany na wasze życie. Nie zapominajcie: we wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. Ludzkość stała się duchowo biedna, ponieważ stworzenie jest bardziej cenione niż Stwórca. Nie bądźcie niewolnikami demona. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać, i tylko Jemu macie służyć. Nie żyjcie oderwani od modlitwy. Kiedy jesteście [od niej] oderwani, stajecie się [łatwym] łupem dla nieprzyjaciela Boga. Cokolwiek nastąpi, pozostawajcie z Jezusem; szukajcie Go w Eucharystii, abyście byli zwycięscy. Proszę was usilnie, żebyście byli mężczyznami i kobietami wiary. Dawajcie świadectwo prawdzie Mojego Jezusa, i nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn pociągnęło was w duchową przepaść. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Ludzie wzgardzą prawdą i przyjmą to, co jest fałszywe. Sprawiedliwi będą prześladowani, i wasz ból będzie wielki. Nie wycofujcie się! Ja zawsze będę z wami. (…)

 

Enoch (Kolumbia), 30.06.2021; orędzie Jezusa Dobrego Pasterza

Moje stado, niech Mój Pokój będzie z wami. Owce Mego stada, lucyferyczny rząd Nowego Porządku Świata zaczął już podporządkowywać sobie ludzkość; [realizacja] jego planu zaczęła się wraz ze szczepionkami na obecną pandemię, za pomocą których chcą zdziesiątkować dużą część światowej populacji. W ich złowrogich planach jest także wspieranie przewrotów i manifestacji przeciw demokratycznie utworzonym rządom, by sworzyć chaos i anarchię, które destabilizują demokracje i je osłabiają, i by mogli w ten sposób wprowadzać ateistyczny komunizm, aby stawał się on silniejszy i zyskiwał władzę nad krajami i rządami.

 

Prześladowanie szczególnie chrześcijan i katolików oraz niszczenie i profanowanie świątyń i miejsc świętych to kolejne [rzeczy w] ich planach; za ich pomocą chcą skończyć z wiarą Ludu Bożego. Pretekst pandemii został użyty do tego, by zamknąć Domy Mego Ojca na całym świecie. Odczuwam wielki smutek widząc, jak wielu z Mych Pasterzy grało dalej [według reguł] spiskowców i [ludzi] złych, aby osłabić Mój Kościół i dalej zwalczać [ograniczać, powstrzymywać, usuwać…] Moją Najświętszą Ofiarę. Wysłannicy zła wynajdą nowe spiski i oszustwa wokół pandemii, aby utrzymywać ludzkość w zamknięciu przez dłuższe odcinki czasu, i w ten sposób by móc definitywnie zamknąć Moje Świątynie, by je sprofanować i zniszczyć; tak spełnia się proroctwo Daniela, który mówi o ustaniu Świętej Ofiary i o ohydzie spustoszenia [w] Świątyni (Dn 12, 11).

 

Moje Stado, w czasie niedostatku i głodu elity, które kierują Nowym Porządkiem Świata, chcą zacząć osłabiać gospodarki [państw] świata, szczególnie te krajów najbiedniejszych, aby, gdy przyjdzie wojna światowa, pieniądz papierowy zniknął na zawsze. Chcą również zahamować produkcję [artykułów] rolnych i [wyrobów] mięsnych, żeby zalać świat pokarmami transgenicznymi tworzonymi w laboratoriach, by także dalej dziesiątkować światową populację, wraz z pojawianiem się nowych wirusów, chorób i pandemii. Te produkty genetycznie modyfikowane będą wysyłane i rozprowadzane wśród mieszkańców krajów najbiedniejszych lub rozwijających się. Wszystko, Moje Stado, zostało zaplanowane przez synów ciemności, aby dalej podporządkowywać sobie narody i dalej zmniejszać światową populację, w tym celu, aby, gdy pojawi się Antychryst, wszystko było [mu] podporządkowane, by nie natrafił na żaden opór, i w ten sposób by mógł [on] być wychwalany jako zbawiciel świata i oczekiwany mesjasz. Bądźcie więc przygotowani, Moje Stado, materialnie i duchowo, gdyż zbliża się czas wielkich spisków i oszustw; czas wielkiej walki duchowej, w której zostaniecie oczyszczeni, jak złoto w ogniu.

 

Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój daję wam. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, bliskie jest bowiem Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Dajcie poznać całemu światu Moje orędzia zbawienia, o Moje Stado.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Mój Jezus jest drogą do waszego pełnego szczęścia. Nie szukajcie dróg na skróty. Wytrwajcie w wierności prawdziwej doktrynie Kościoła Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele będą działać, by powieść was drogami łatwymi, ale nie zapominajcie: droga do Nieba prowadzi przez Krzyż. Oderwijcie się od ułatwień oferowanych [wam] przez fałszywych pasterzy. Ufajcie Jezusowi. W Nim odnajdziecie wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Pamiętajcie zawsze: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Wy jesteście [własnością] Pana, i rzeczy tego świata nie są dla was. [Idźcie] naprzód drogą świętości! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 29.06.2021; orędzie Maryi

(…) Umiłowane dzieci Moje, demony zaciemniają niebo, by zaciemnić wasze umysły. Dzieci, te czasy są [już] gotowe, aby urzeczywistniły się [w nich] proroctwa, które zostały objawione w tych latach. Dzieci, módlcie się za Kościół, ponieważ wkrótce zostanie ujawniona [pewna] szokująca wiadomość; Mój ukochany Kościół jest w zupełnym zamęcie. Dzieci Moje, módlcie się, gdyż wkrótce świat bardzo mocno się zatrzęsie; powierzcie się z ufnością Jezusowi, On nigdy nie pozostawi was samych, i módlcie się, [aby pocieszyć] Moje Niepokalane Serce, które bardzo cierpi. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 29.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, odwagi! Mój Jezus potrzebuje waszego świadectwa, publicznego i odważnego. Zginajcie swoje kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Kalwaria dla mężczyzn i kobiet wiary będzie bolesna. Cierpię z powodu tego, co nadchodzi na sprawiedliwych. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi. On was kocha i wiele od was oczekuje [lub: się po was spodziewa]. Idziecie ku wielkiemu rozbiciu się [statku] wiary. Wielu [spośród ludzi] wybranych do bronienia prawdy ulegnie skażeniu i przyjmie fałszywe ideologie. Śmierć będzie obecna w Domu Bożym, ale ci kapłani, którzy wytrwają w wierności, zostaną ogłoszeni Błogosławionymi Ojca. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i bądźcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Cokolwiek się wydarzy, nie wycofujcie się. Porzucenie klucza i przywiązanie do portfela: oto przyczyna wielkiego zniszczenia duchowego. (…)

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 25.06.2021., orędzie Maryi

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca: Błogosławię was Moją Miłością, błogosławię was Moim macierzyństwem. Ukochane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Zachowujcie stałość, nie spieszcie się w decyzjach, musicie trwać w czujności, jako że demon wylał na ludzkość swoją złość, głupotę, prześladowanie, niestałość, nieposłuszeństwo, pychę, złośliwość i zazdrość, by zagnieździły się w każdym człowieku, który na to pozwala; posłał swoje legiony, aby sprawiły, by Lud Mego Syna wpadł w pokusę.

 

Zły działa z furią przeciw Moim dzieciom. Istnieje ucieleśniona i realna walka o dusze, dowodzona przez Mojego umiłowanego św. Michała Archanioła i jego legiony przeciwko Szatanowi i jego złym legionom, które krążą [po świecie] kradnąc dusze.

 

Lud Mego Syna przyjmuje nowinki, które ranią Boskie Serce Mego Syna. Demon i jego niewolnicy nie ustają w atakowaniu was, by wziąć sobie łup dusz, i Moje dzieci wpadają w sieci zła. Konieczne jest wzrastanie w wierze, niezbędna jest miłość bratnia, [mówienie] „Tak, tak; nie, nie!” (Mt 5, 37).

 

W tych chwilach cały Wszechświat jest w konwulsjach. Ludzkość żyje w ciągłej turbulencji [zakłóceniu, zamieszaniu] duchowej, w której niektórzy z Moich zdradzają innych. Mój Syn wie to wszystko.

 

Umiłowani, wąż zła pełznie, i stamtąd dociera do umysłu, do myślenia ludzi, tak udaje mu się dostać do Kościoła Mego Syna, do wysokich stanowisk Hierarchii [kościelnej], do polityki, do spraw społecznych, za pomocą rozkazów, jakie wydaje elita światowa. Ta elita utrzymuje władzę nad ludzkością, we wszystkich aspektach, z globalnie dobrze określonym przywódcą; nie jest przypadkiem pandemia, ani mutacje, ani zgony, kiedy doprowadzają do wypełnienia, krok po kroku, plan redukcji światowej populacji jako część strategii Antychrysta.

 

Dzieci najukochańsze: Musicie trwać mocni w wierze, wzmacniać ją, nie wycofywać się przed pokusą, która was odciąga daleko od Mego Syna, doprowadzając was do odrzucenia Mego Syna, który widzi to wszystko…

 

To kluczowy moment dla wiernych, czas zamętu, w którym wyleję łzy bólu z powodu Mych dzieci, które wpadają w szpony pokus, oddzielając się od prostej drogi, która wiedzie do Życia Wiecznego. Ci, którzy zapominają o bliskości Ostrzeżenia, postępują dalej tak, jakby wszystko było dobrze, działając jak hipokryci, którzy nie przejmują się wzrastaniem w każdej chwili i niepoddawaniem się pokusom Demona.

 

Módlcie się, dzieci Moje, Kościół Mego Syna cierpi, trzęsie się.

Módlcie się, dzieci Moje, ziemia dalej mocno się trzęsie, bardziej niż człowiek tego oczekiwał.

Módlcie się, dzieci Moje, akty agresji między państwami doprowadzają je do większych konfliktów.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się; żywioły okazują [swą] potęgę i ludzkość się lęka.

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca: Bądźcie ludźmi, którzy wprowadzają znaczącą zmianę, bądźcie wierni Memu Synowi, nie lękajcie się…

 

Legiony Niebieskie dowodzone przez Mojego najukochańszego i wiernego św. Michała Archanioła trwają przy każdym z was, strzegąc was. Jesteście Ludem Mego Syna i [Ja, wasza] Matka wstawiam się [za wami] jako Królowa i Matka Miłosierdzia.

 

Bądźcie miłością, a wszystko inne będzie wam dodane. Błogosławię was. Mama Maryja

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Gdy zakończyło się to wezwanie Matczynej Miłości, dano mi [ujrzeć] następującą Wizję: Widząc wielką liczbę ludzi rozproszonych po całej Ziemi, ujrzałam, jak wszędzie pojawiały się demony. Te demony mają jedno zadanie: zabłocić umysły ludzi. Niektórzy z tych, którzy znajdowali się wewnątrz kościołów, wychodzili oddalając się od dobra i przyjmując fałszywe ideologie, rozprzestrzeniając kalumnie na temat Kościoła Chrystusa, i nasza Matka Najświętsza płakała i płakała, Jej Łzy spływały po Jej Niepokalanym Sercu. Zobaczyłam, jak demony świętują z wielkim hałasem upadek umiłowanego Biskupa odzianego w biel. Kościół, reprezentowany przez wielki budynek, kołysał się raz w jedną, raz w drugą stronę; w tym trzęsieniu niektórzy ludzie wypadali z budynku, i byli [już] oczekiwani przez Złego i jego legiony, które wiodły ich na spotkanie Diabła. Nasza Matka płakała z powodu tych wszystkich, którzy się potępiają. Pewien Anioł, który przeleciał przez niebo, powiedział: Pospieszcie się, nie traćcie czasu, „ludzie małej wiary”! (Mt 14, 31). Amen.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.06.2021; orędzia Maryi

Simona:

(…) Dzieci, przychodzę raz jeszcze, by prosić was o modlitwę, modlitwę za te wszystkie Moje dzieci, które oddalają się od Mego Niepokalanego Serca. Módlcie się za wszystkich tych, którzy szukają pokoju na błędnych drogach: bez Jezusa nie ma pokoju, tylko w Nim jest pokój, miłość, radość! Dzieci Moje, szukajcie Pana w kościołach; to tam, w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, On żywy i prawdziwy was oczekuje; zginajcie swoje kolana i [Go] adorujcie. Dzieci Moje, módlcie się, módlcie się za Mój ukochany Kościół, za Moich umiłowanych synów [kapłanów]; módlcie się, dzieci, módlcie się. Daję wam teraz Moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do Mnie.

 

(…) Dzieci najukochańsze, dziś przychodzę do was jako Matka Bożej Miłości. Jestem tu, by obdarzyć was pokojem i pogodą ducha. Jestem tu, by przyjąć wszystkie wasze modlitwy i zanieść je do Mego Syna Jezusa. Dzieci najukochańsze, również dzisiaj proszę was o modlitwę za ludzkość, coraz bardziej oddaloną od Boga, i coraz bardziej sięgającą po grzech. Dzieci Moje, książę tego świata [Szatan] chce, żebyście się oddalili od Boga, coraz bardziej zarzuca sieci oszustwa, by sprawić, żebyście wpadli w grzech i oddalili się od Boga. Dzieci Moje, wy jesteście dziećmi światłości, nie dajcie się zwieść przez fałszywe piękności tego świata, które coraz więcej wam obiecują, lecz nic wam nie dają. Mój Syn Jezus oddał swoje życie za każdego z was, i jeszcze [raz] by to zrobił. Wy natomiast, z powodu malutkich, codziennych trudności, natychmiast się przerażacie i się buntujecie, i tak często obrażacie Boga. Dzieci, od dłuższego czasu jestem pośród was, nauczyłam was się modlić, ale przede wszystkim prosiłam was bardzo mocno [z naleganiem], żebyście zaufali. Trzymajcie mocno w dłoniach koronkę Różańca świętego (pokazując ten różaniec, który Ona trzymała w prawej dłoni), to jest wasza broń przeciwko Złu. Modlitwa jest bardzo potężną bronią, razem z Sakramentami. Karmcie się każdego dnia Moim Synem Jezusem, proszę was usilnie, nie dajcie się zastać nieprzygotowanymi. Czekają was ciężkie czasy, i jeśli nie będziecie mocni w wierze, łatwo upadniecie.   (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 26.06.2021., orędzie Maryi

(…) Wszystko to, co nadejdzie, posłuży dla oczyszczenia was i Ziemi z wszelkiego zła, które niestety jest coraz silniejsze w tych czasach, biorąc [w posiadanie] umysły i dusze wielu z Moich biednych dzieci. Drogie dzieci Moje, nie bójcie się nigdy, to jest czas, w którym liczne będą choroby, które nadejdą, ale jest to też czas, w którym Jezus będzie was chronił, w szczególności tych, którzy mają prawdziwą wiarę; przyjdzie gwałtowny wicher (Duch Święty), który dotknie serc was wszystkich. Dzieci Moje, módlcie się za Rosję, za Amerykę i za Chiny. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 26.06.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja was kocham [takimi], jacy jesteście, i przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Żałujcie [za grzechy] i służcie Panu z wiernością. Ludzkość jest chora i potrzebuje zostać uleczoną. Powróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Ludzkość idzie ku przepaści samozniszczenia, którą ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Bądźcie uważni. Zginajcie swoje kolana na modlitwie, gdyż jedynie tak możecie znieść ciężar prób, jakie mają przyjść. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu i przyszedł moment waszego „Tak”, szczerego i odważnego. Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Nie wycofujcie się. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Boża Prawda będzie pogardzana, i ludzie przyjmą fałszywe ideologie. Wielki będzie wszędzie zamęt duchowy, ale ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca otrzymają wielką nagrodę. Szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Naprzód! Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. (…)

 

Medziugorje, 25.06.2021; orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Moje serce jest radosne, bo przez te lata widzę waszą miłość i otwartość na moje wezwanie. Dziś wszystkich was wzywam: módlcie się ze mną o pokój i wolność, bo szatan jest mocny i przez swoje oszustwa chce odwieść jak najwięcej serc od mojego matczynego serca. Dlatego zdecydujcie się na Boga, aby było wam dobrze na ziemi, którą dał wam Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 24.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Zdążacie ku przyszłości, [w której będzie] wielu Judaszów i niewielu z odwagą Jana Chrzciciela. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Proszę was usilnie, żebyście podtrzymywali zapalonym płomień waszej wiary. Nie pozwólcie, by zanieczyściło was bagno fałszywych doktryn. Jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i [tylko Jemu macie] służyć. Odwagi. Nie zapominajcie lekcji przeszłości. Prawda Mojego Jezusa to wasz wielki oręż obronny. Bądźcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Ja was kocham i będę z wami. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy); 22.06.2021

(…) Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się; wojna jest u bram, módlcie się za możnych tego świata, aby mogli podjąć decyzje różne od tych już [przez nich] ustalonych. Módlcie się za Amerykę [USA], która zostanie ukarana za przyjęcie tego wszystkiego, co jest przeciwko Bogu. Jeszcze raz wam mówię: jeśli w waszym życiu nie ma Boga i modlitwy, nie będziecie mieć nadziei; wznoście uwielbienie i w ciągu dnia czytajcie Biblię. Umiłowani Moi, masoneria kościelna [por. orędzia do ks. Gobbiego] chce jedynego kościoła, z jedyną religią – Kościół natomiast powinien iść w ślady swoich ojców, ponieważ jest święty, katolicki, apostolski, założony na fundamencie Piotra – nie rozpoznają [nie uznają?] już Jezusa żywego w Eucharystii, i wielu z nich prowadzi Moje dzieci w szpony diabła. Dzieci, będzie prześladowanie, także z powodu Imienia Jezusa, ale kto ma wiarę, ten nigdy nie będzie musiał się niczego bać, bo Jezus będzie waszą pociechą i waszym spokojem [pogodą ducha], i Ja, która jestem waszą Matką, będę zawsze chronić Moją maleńką Resztę, razem z Moimi Aniołami. Teraz was zostawiam z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Komentarz: Wojna jest jednym ze skutków naszych grzechów, które Bóg dopuści, by nas oczyścić. Zarazem jest ona częścią planu Szatana i ludzi jemu oddanych, by doprowadzić do zmniejszenia liczebności ludzi oraz by ułatwić objęcie światowej władzy przez Antychrysta, który zaprezentuje się światu jako wielki mediator i siewca pokoju. Mający wówczas nastąpić Nowy Światowy Ład będzie globalnym systemem terroru i kontroli o charakterze nie tylko politycznym, ale również religijnym, i tę rolę będzie spełniać przygotowywany m.in. przez masonerię kościelną Antykościół, który, pozbawiony tego, co jest prawdą objawioną przez Boga i strzeżoną przez Kościół katolicki, będzie stanowił swego rodzaju platformę dla połączenia wszystkich religii i wyznań w jedną religię światową, czczącą człowieka, a ostatecznie – Szatana. Rzecz jasna, kto nie będzie się chciał podporządkować temu nowemu kultowi, mającemu wszystko oprócz Boga, Eucharystii i Maryi, będzie musiał zginąć – przynajmniej według zamysłów architektów Światowego Ładu. Bóg jednak ma inne plany; posłuży się wojną, głodem, kataklizmami, a nawet samym Nowym Ładem i Światową Religią dla oczyszczenia prawdziwego Kościoła, tej biblijnej Reszty wiernych, którzy pod osłoną matczynego płaszcza Maryi stawią czoła wielkim prześladowaniom i wyjdą z nich zwycięsko, czy to jako męczennicy, czy to jako budowniczowie odnowionego Kościoła i cywilizacji w Erze Pokoju, po tym jak Bóg sam ukaże Antychrysta i jego wspólników, raz na zawsze wymazując ich imię z powierzchni ziemi. Owa Reszta to my, którzy staramy się naprawdę żyć całkowitym zawierzeniem, oddaniem i ofiarowaniem się Matce Bożej. Naszymi modlitwami i ofiarami pomożemy przyspieszyć Jej zwycięstwo, które jest rzeczą pewną. Wierzmy więc, ufajmy i kochajmy, żyjąc Słowem Bożym i sakramentami oraz prosząc o pomoc Maryję, Aniołów i Świętych, a wszystko dobrze się dla nas skończy. Pamiętajmy, że modlitwą możemy bardzo wiele, nawet powstrzymać, a przynajmniej złagodzić i skrócić wiele z nadchodzących Wydarzeń. Módlmy się więc gorliwie, pamiętając, że Bóg nie chce potępienia ludzi, ale ich zbawienia.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 22.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, przyjmijcie prawdę Mojego Jezusa. Prawda zawsze będzie światłem, które będzie oświecać [lub: rozświetlać] Kościół Mojego Jezusa w trudnych chwilach. Waszą wielką bronią [dla waszej] obrony jest prawda. Idziecie ku przyszłości, w której Fałszywy Kościół rozsieje wielki zamęt, by oderwać od prawdy jak największą liczbę [kapłanów i osób] konsekrowanych. Eucharystia będzie pogardzana przez wielu, i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Kto idzie z Panem, ten zwycięży. Nie wycofujcie się. Naprzód, bez lęku! (…)

 

Enoch (Kolumbia), 21.06.2021; orędzie Maryi

Dzieci, Pokój Mego Pana niech będzie z wami wszystkimi, a Moja Matczyna opieka niech wam zawsze towarzyszy. Moje dzieci, pomóżcie Mi uwolnić wiele dusz z czyśćca waszymi modlitwami, postami, pokutami, uczynkami miłosierdzia, a nade wszystko ofiarowaniem Najświętszej Ofiary Mszy św., za ich wieczny odpoczynek. Dusze uwolnione z czyśćca i zabrane do Nieba stają się waszymi orędownikami i pomogą wam w waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia. Módlcie się, Moje maleństwa, Moim Świętym Różańcem za wszystkie dusze czyśćcowe, a szczególnie za te, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia, które znajdują się w trzecim [tzn. najniższym] czyśćcu; módlcie się także za te dusze, które oczekują, które potrzebują tylko jednej modlitwy, odmówienia Mojego Różańca, jednego uczynku miłosierdzia, lub ofiarowania za nie Mszy św., by wejść do Nieba. Dzieci, Niebo potrzebuje waszych modlitw, różańców, postów, pokut, uczynków miłosierdzia i ofiarowania Mszy świętych, aby wyzwolić miliony dusz, które znajdują się, jedne w [stanie] oczekiwania, inne w pierwszym i drugim czyśćcu, by weszły wyżej, i aby umocnić duchowo w ich bolesnym oczyszczeniu dusze z trzeciego czyśćca. Mój Ojciec będzie wam błogosławił i policzy wam [na waszą korzyść] wszystko to, co robicie dla dobra błogosławionych dusz czyśćcowych. Szczególny, zupełny odpust uzyskacie, jeśli będziecie za nie ofiarowywać Msze święte, w stanie łaski; oddawajcie je Ojcu Niebieskiemu, we wzniosłym momencie podniesienia Ciała i Krwi Mego Syna, gdyż one są tam duchowo obecne, czekając na wasze ofiarowanie [tej Mszy] za ich wieczny odpoczynek. Moi mali, w święto Mojego wezwania [Matki Bożej z Góry] Karmel, które niedługo będziecie świętować [16 lipca], proszę was, żebyście odprawili Moją nowennę i uczestniczyli w Najświętszej Ofierze, modląc się i wstawiając za błogosławione dusze czyśćcowe, ponieważ w tym dniu Ojciec Mój i wasz Ojciec, przez Moje wstawiennictwo i przez wasze wstawiennictwo, poruszy czyśćcem, zabierając miliony dusz do Nieba, podnosząc z [jednego] miejsca [na wyższe] inne, i duchowo wzmacniając te z trzeciego czyśćca. Wszystkie dusze czyśćcowe będą wam za to dziękować, i kiedy przyjdziecie do Wieczności [te] błogosławione dusze będą się za wami wstawiać, aby wasz pobyt w czyśćcu był krótki i łatwy do zniesienia. Posłuchajcie więc tego wezwania, Moi mali, abyście, przez wstawiennictwo dusz wyzwolonych dzięki waszym modlitwom, nie cierpieli dużo w czyśćcu, kiedy jutro dojdziecie do Wieczności. Pozostańcie w Pokoju Najwyższego, Moje dzieci. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka. Dajcie poznać, dzieci Moje, orędzia zbawienia całej ludzkości.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 18.06.2021., orędzia Jezusa i św. Michała Archanioła

Jezus:

Ludu Mój, umiłowany Ludu Mój:

Przyjmijcie Mój Pokój, tak potrzebny całej ludzkości. Idziecie wciąż jak owce bez pasterza…

Przechodzicie daleko nie słuchając Mego głosu, nie rozpoznajecie Mnie, a ci, którzy mnie rozpoznają, nie słuchają Mego głosu.

Tak nieliczni są ci, którzy mnie kochają i są mi posłuszni!

Wzywam was do nawrócenia, to pilne! Zły bez chwili spoczynku zastawia pułapki, mając za cel ranienie i niszczenie Moich dzieci; dlatego musicie być miłością, jak Ja jestem Miłością.

 

Zły poważnie zatruł Mój lud; zatruł wam umysł, myślenie, słowa i serce, aby wasze czyny były szkodliwe [złe]. Dlatego was oczyszczam i dopuszczam Oczyszczenie; lecz mimo to Moje dzieci wciąż się nie zmieniają w nowe stworzenia, idą [przez życie] zapominając, że pszenica wzrasta razem z chwastem (Mt 13, 24-30) i tak samo będą [iść] dalej.

 

Postępujcie naprzód z ostrożnością. Moje Prawo zostanie unieważnione, i Mój Kościół przyjmie nawoływania demonów, gardząc Mną. Ileż cierpienia was czeka!

W Mym Ludzie maleńka liczba osób błaga Mnie nieustannie, by Ostrzeżenie przyszło wkrótce, i tak będzie, dlatego was ciągle oczyszczam, kształtuję was w pośpiechu.

 

Tak wielu jest tych, którzy samych siebie nazywają Moimi dziećmi, lecz znając moment, w którym Znaki mówią wam o nadejściu tego, na co czekaliście przez tak długi czas, dalej sprzeciwiają się Moim Planom…

Znaki, które Ja dopuszczam, abyście się nawrócili, spotykają się ze sprzeciwem heretyków, którzy pragną potępienia moich wiernych.

 

Ludu Mój:

Mój wierny św. Michał Archanioł wezwał was do [przeżycia] Światowego Dnia Modlitwy z powodu naglącej konieczności nawrócenia Mych dzieci.

Odpowiedź na to wezwanie była [odpowiedzią] Ludu kochającego swojego Pana i Boga. Poddanie się temu Wezwaniu ze strony wielu Moich dzieci [sprawia, że] Moje Miłosierdzie dalej się wylewa na każdego człowieka. Pragnący niech zaspokoi pragnienie, głodny niech się pożywi, kto duchowo cierpi, niech zostanie uzdrowiony, ten, kto nie jest nawrócony, usłyszy Wezwanie, utrudzony znajdzie pokój; odpowiedź każdego będzie zależała od niego samego, Ja Siebie oddaję [ofiarowuję].

To jest Moja odpowiedź na uważność mego ludu na wezwanie mego ukochanego św. Michała Archanioła. Moje legiony niebieskie czekają na wezwanie [ich] przez tych moich, zwłaszcza w tym czasie, by ich wspierać w każdym czasie.

Bądźcie dalej zjednoczeni z prawdziwym Magisterium Mego Kościoła.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, aby Moje dzieci nasyciły się w tym momencie duchowym mlekiem i miodem.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za waszych braci, za tych, którzy wkrótce będą cierpieć.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, aby choroba przeszła daleko od was.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, ziemia mocno się trzęsie, Południe jest oczyszczane.

Ludu Mój:

Uległość [uczniowska] i odpowiadanie na wezwania [pochodzące] z Mojego domu jest dla każdego człowieka ochroną i błogosławieństwem w szczególny sposób.

Błogosławię was, kocham was. Wasz Jezus

 

Św. Michał Archanioł:

Umiłowany Ludu Naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa:

Do tych, którzy z miłością i posłuszeństwem przyjęli Moje wezwanie do modlitwy:

Moje legiony będą was osłaniać przed złem i nadchodzącymi plagami. Moje legiony będą trzymać specjalną straż nad tymi, za których wy się modlicie, aby się nawrócili.

Ludzie Boży muszą trwać w Wierze, mocni i nawróceni, dla Chwały Boga i zbawienia dusz.

Na Imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano, istot niebieskich, i ziemskich, i podziemnych, i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 10).     Św. Michał Archanioł

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 19.06.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci, czuję, jak wasze serca są zaniepokojone tymi czasami, jest tyle zamętu; dlatego pragnę dać wam pewne wskazówki, żebyście [mogli] rozpoznać, kiedy Mój Syn Jezus przyjdzie pomiędzy was, i by lepiej zrozumieć: kiedy usłyszycie o wojnach wybuchających w wielu miejscach bliskich i dalekich, kiedy ujrzycie, jak apostazja rozprzestrzenia się w Kościele, gdzie wielcy teolodzy ukrywają prawdę, doprowadzając stado do grzechu, zaprzeczając Bożej Sprawiedliwości; kiedy głód (niedobór pożywienia) będzie jedną z wielu wiadomości przechodzących niepostrzeżenie [pośród innych], kiedy epidemie rozleją się na ludzkość, kiedy trzęsienia ziemi będą silne, kiedy zobaczycie, jak wody wdzierają się do miast, kiedy będziecie widzieć znaki na niebie, których nigdy [wcześniej] nie widzieliście; oto te będą czasy dojrzałe, w których Syn Boży powróci w całej Swojej chwale. Dzieci, to są Moje wskazania; miejcie serce otwarte na Boga, ażebyście mogły usłyszeć Jego głos, znaleźć pociechę i pojąć Jego Miłość, która jest dla każdego z was. Ten, kto będzie wierny, nie będzie musiał niczego się bać. Kocham was i was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 19.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i wiem, co na was nadchodzi. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Fałszywy Kościół z Nowym [Światowym] Ładem stłamszą prawdę. Planem nieprzyjaciół jest oderwać jak największą liczbę Mych biednych dzieci od znajomości prawdy. Bądźcie uważni. Głoście prawdę Mojego Jezusa wszystkim Moim biednym dzieciom. Gdy nie ma się znajomości prawdy, przychodzi smutna ślepota duchowa. Ludzkość będzie kontrolowana, lecz ci, którzy należą do Pana, będą chronieni. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem. (...)

 

Komentarz: Ciężkie czasy czekają ludzkość, a szczególnie tych, którzy chcą być wierni Bogu i Jego prawdzie. Ci, którzy sa sługami kłamstwa, będą chcieli, za pomocą środków technologicznych (w tym biotechnologicznych – kto czyta, niech rozumie), psychologicznych, militarnych etc., poddać całą ludzkość kontroli, tak, by wszyscy myśleli i działali tylko tak, jak oni tego chcą, aby mogli w ten sposób zrealizować swój plan, tzn. wprowadzenie jednego światowego porządku polityczno-religijnego, w którym nie będzie miejsca dla Boga, Chrystusa i Kościoła, a zamiast tego będzie szatan, Antychryst i Fałszywy Kościół. Teraz jest czas, żebyśmy się na to przygotowali, przede wszystkim duchowo, poznając lepiej Boga i Jego naukę i układając swoje postępowanie według niej, zdając się całkowicie na Boga i Jego miłosierną Opatrzność. Służmy Bogu i bądźmy po stronie Maryi, pomagając Im uratować jak największą liczbę dusz, mówiąc wszystkim, a zwłaszcza tym, których da się jeszcze uratować (choć tylko Bóg wie, którzy to są), jaka jest prawda, by i oni mieli czas i możliwość się nawrócić i uratować. Nie bójmy się niczego: Maryja i Jezus będą z nami, i otrzymamy od Ducha Świętego wszystkie siły i środki potrzebne do bycia wiernymi do końca i pójścia do Nieba, a niektórzy z nas – do uczestnictwa w odbudowywaniu Kościoła i cywilizacji w Erze Pokoju. Musimy jednak być wierni do końca, a w tym celu musimy jak najwięcej i jak najszczerzej się modlić.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 17.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Nie żyjcie w grzechu. Oto czas łaski dla waszego życia. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Nieba. Dawajcie świadectwo, że jesteście Własnością Pana i pomagajcie tym, którzy są [od Niego] oderwani. Pan was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Ludzkość zmierza do wielkiej przepaści duchowej. Zawróćcie! Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Módlcie się za Kościół Mojego Jezusa. Zostaną zawarte porozumienia, ale nie zapominajcie: Prawda Boga nie podlega negocjacjom. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 15.06.2021; orędzie Jezusa

Dzieci Moje i Moi umiłowani bracia, dziękuję, że posłuchaliście Mojego wezwania; pocieszyliście Mnie swoją obecnością i waszymi modlitwami, intensywnymi i podyktowanymi przez wasze serce. Popatrzcie, dziś napełniliście Mój dom; jakże chciałbym, żeby wszystkie kościoły były tak napełnione Moimi braćmi, i śpiewem, i uwielbieniem, ale to się już nie dzieje, i Moje Ciało często bywa profanowane. Drodzy bracia, jesteśmy w czasie Sprawiedliwości Mego Ojca; myśleliście, że ten czas nigdy nie nadejdzie, a jednak oto w nim jesteśmy; proszę was o pomnożenie waszych modlitw, gdyż bardzo szybko poczujecie, jak Ziemia się buntuje, a morza się burzą na całym świecie. Wy Mi nie wierzyliście, lecz słuchaliście tych, którzy mówili wam, że wszystko przyjmie inny obrót i że wszystko będzie znowu takie jak wcześniej; ale nie stało się tak, a mimo to wciąż nie wierzycie i myślicie, że miłosierdzie wszystko ocali; tak, to prawda, ale Mój Ojciec jest zmęczony całą ludzką przewrotnością, jesteście obojętni na wszystko i przyzwyczailiście się nawet do najbardziej potwornych rzeczy, ponieważ macie wzrok zwrócony tylko na rzeczy ziemskie. Otwórzcie oczy, bądźcie odważni i przebudźcie wasze uśpione sumienia. Bracia Moi, wielu z was, którzy dziś modlili się sercem, poczują jak zstępuje [na nich] Duch Święty. Teraz was zostawiam z Moim świętym błogosławieństwem: W Imię Ojca, w Moje Imię i [w Imię] Ducha Świętego. Amen. Wasz drogi Jezus

 

Komentarz: Miłosierdzie Boże jest dostępne dla każdego człowieka, bez względu na to, jak wielkich grzechów czy zbrodni by się dopuścił; musi jednak chcieć je przyjąć. Bóg proponuje swoją Miłość każdemu, ale wielu ją odrzuca, kierując się głównie egoizmem, pychą, zuchwalstwem czy rozpaczą. Bóg jest sprawiedliwy, i dlatego daje każdemu to, co wybierze; tym, którzy zgodzą się przyjąć Jego Miłość i na nią odpowiedzieć, co nieuchronnie wiąże się z wyrzekaniem się własnego egoizmu, da jeszcze więcej miłości i wieczną radość. Tym jednak, którzy tę Miłość odrzucają, również pozwoli ponieść konsekwencje ich wyboru; jednak konsekwencją odrzucenia miłości i wybrania własnego egoizmu i pychy jest piekło. By nas przed tym ocalić, Bóg pozwala, by ludzkość doświadczyła konsekwencji swojej decyzji odrzucenia Boga i Jego Miłości już w tym czasie, by jak najwięcej osób zdążyło sobie uświadomić, że są na prostej drodze do piekła, i co ich czeka w Wieczności, i by w ten sposób przynajmniej niektórzy się opamiętali i byli uratowani na zawsze, nawet jeśli stracą nieco szybciej życie doczesne. Dzisiejsi ludzie (czyli każdy z nas) przyzwyczaili się do zła i grzechu tak bardzo, że nie robi to już na nas wrażenia: takie grzechy jak m.in. aborcja, przemoc, współżycie pozamałżeńskie, kradzież, oszustwo, pogarda dla drugiego człowieka, pogoń za sukcesem, sławą i bogactwem za wszelką cenę, czy różne inne formy odrzucania Bożego porządku (np. transhumanizm i ideologia gender) nie są już dla nas niczym zaskakującym czy niepokojącym, a nawet przynajmniej niektóre z tych grzechów wydają nam się być czymś normalnym i usprawiedliwionym. Z tego wszystkiego Bóg będzie musiał nas oczyścić, czy to w tym życiu, czy w przyszłym; jeśli jednak będziemy trwać w uporze i odrzuceniu Boga i Jego Miłości, wyrażającej się m.in. w Przykazaniach, to szanse na to, że w ostatniej chwili nagle zmienimy zdanie i całą naszą dotychczasową postawę są niewielkie. Módlmy się jak najwięcej i prośmy Ducha Świętego, by pobudzał i uzdrawiał nasze sumienia. I nie wahajmy się pójść do kościoła, wyspowiadać się i przyjąć Jezusa w Komunii Świętej; On tęskni za nami dużo bardziej niż my za Nim, choć to my Jego potrzebujemy.

 

 

Enoch (Kolumbia), 14.06.2021; orędzie Jezusa Eucharystycznego

 Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje umiłowane dzieci.

 Wkrótce ukażą się wielkie zjawiska na niebie, które oznajmią wam bliskość Mojego Ostrzeżenia; znaki, które was ostrzegają, że musicie być przygotowani na przyjście tak wielkiego dnia. Mój Chwalebny Krzyż przez okres siedmiu dni i nocy będzie jaśnieć na niebie; wszyscy ci, którzy padną na twarz i będą się modlić z wiarą do Mego Chwalebnego Krzyża, otrzymają uzdrowienie ciała i duszy. Po tym jak minie siedem dni i nocy, Krzyż zniknie, by ustąpić miejsca Mojemu Ostrzeżeniu. Biegnijcie, biegnijcie, by uporządkować konto [waszego sumienia], gdyż dzień Mego Ostrzeżenia się zbliża! Dzień wielki i chwalebny, w którym zostaniecie [jakby] przeniesieni do Wieczności i [tam] osądzeni, gdzie wasza dusza, zależnie od swojego stanu i postępowania, zostanie zaniesiona do Nieba, czyśćca lub piekła.

W wieczności całe wasze życie zostanie wam pokazane od samego momentu, w którym [zaczęliście posiadać] używanie rozumu; wszystko zostanie osądzone, aż po wasze bezużyteczne słowa i złe decyzje, którymi wpłynęliście [negatywnie] na waszych braci, na stworzenie i [którymi naruszyliście] Kodeks Miłości, który rządzi Wszechświatem. To dlatego, dzieci Moje, proszę was, żebyście się modlili, pościli i czynili pokutę za wasze grzechy i żebyście wynagradzali za te grzechy śmiertelne, które zostały wyznane, ale nie odpokutowane, abyście, gdy wejdziecie w Wieczność, nie musieli cierpieć oczyszczającego ognia Trzeciego Czyśćca [wg objawień prywatnych danych przez dusze czyśćcowe chodzi o poziom najniższy, najbardziej zbliżony do Piekła – przyp. tłum.], ani ognia piekielnego, który płonie i nie gaśnie. Wiele dusz, które żyją na tym świecie w grzechu śmiertelnym, nie zniosą [tego] przejścia w Wieczność i potępią się na wieki.

 

  Och, grzeszna ludzkości, przemyślcie to na nowo i powróćcie do Boga najszybciej jak się da; zostawcie swoje zmartwienia i światowe troski; zobaczcie, że nadchodzi dzień Mojego Ostrzeżenia, a ogromna większość dusz jest w ciężkim grzechu, albo oddalona ode Mnie! Owce zagubione, na co czekacie, by pojednać się z Bogiem i z waszymi braćmi? Moje Przebudzenie Sumień puka do drzwi, i wasza dusza ryzykuje, że potępi się na wieki. Głupcy! Nie chcę waszej śmierci; Moim pragnieniem jest, ażebyście żałowali [za grzechy] ze szczerego serca, zanim przyjdzie Ostrzeżenie, aby wasze przejście w Wieczność nie było waszą śmiercią, ani waszym najgorszym koszmarem.

Czekam więc na was, synowie marnotrwani, w ciszy Moich Tabernakulów; Pośpieszcie się!, żebyście zdążyli się wykąpać i oczyścić w zdroju przebaczenia i miłosierdzia; i w ten sposób wasze przejście w Wieczność będzie łatwiejsze do zniesienia, i nie będziecie ryzykować wiecznego potępienia.

Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże.

 

Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny.

Dajcie poznać, dzieci Moje, [te] orędzie zbawienia całej ludzkości.

 

Komentarz: Ostrzeżenie, zwane również Oświeceniem Sumień lub Minisądem, zapowiadane w bardzo wielu objawieniach, m.in. (choć nie tylko) w Garabandal, będzie momentem, w którym każdy z nas stanie przed Bogiem i zobaczy siebie Jego oczami, podobnie jak to ma miejsce w czasie sądu szczegółowego po śmierci. Dla większości ludzi to spotkanie oko w oko z prawdą o sobie będzie bardzo bolesne; dla niektórych nawet tak bardzo, że tego nie przeżyją; ale jeśli będziemy wówczas w stanie łaski, żyjąc sakramentalnie, regularnie się spowiadając i przyjmując Komunię św., oraz modląc się, poszcząc, pokutując i błagając o Boże Miłosierdzie dla siebie i dla świata, to wtedy spotkanie to zaowocuje jeszcze większym zbliżeniem się do Boga i umocnieniem w Jego Miłości, i otwarciem na potężne działanie Ducha Świętego, które będzie nam potrzebne, jako że niedługo potem Antychryst rozpocznie na nowo swoją kampanię fałszu, tak, że zdoła przekonać wielu ludzi, że było to tylko złudzenie albo zmiana stanu świadomości; żeby oprzeć się jego kłamstwom i prześladowaniom będziemy potrzebowali bardzo Bożej pomocy, którą też otrzymamy, na ile będziemy zdolni ją przyjąć. Módlmy się więc, korzystajmy z Sakramentów i namawiajmy do tego innych, a wtedy dzień Ostrzeżenia nie będzie dla nas koszmarem, a wspaniałym (choć pewnie niełatwym) spotkaniem z Umiłowanym.

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 15.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Ufajcie Memu Synowi Jezusowi. On nie jest daleko od was. Powróćcie do Niego, który was kocha i zna was po imieniu. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że nadeszła godzina wielkiego powrotu. Zdążacie ku przyszłości pełnej przeszkód. Wielu będzie chodzić wśród wielkiego zamętu. Babel wszędzie się rozprzestrzeni, i wielu będzie chodziło jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Kochajcie prawdę i jej brońcie. Kto jest z Panem, ten zrozumie Jego Orędzie i będzie nim żyć. Cierpię z powodu tych, którzy żyją oderwani od Boga. Szukajcie Światła Pana, a będziecie zbawieni. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z prawdą nauczaną przez prawdziwe Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Ja jestem waszą Matką i zawsze będę u waszego boku. (...)

Komentarz: Największym zagrożeniem dla nas nie są wojny, kataklizmy, głód, choroby i prześladowania, ale Wielka Apostazja, przez którą wielu członków Kościoła oderwie się od niego, wybierając fałsz, który będzie propagowany przez Antykościół – WIelki Babilon. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nawrócili się już teraz i pomogli w tym innym, oraz żebyśmy wytrwale poznawali prawdziwe nauczanie Kościoła i przy nim zawsze mocno trwali. Prośmy Ducha Świętego o światło konieczne do rozeznania, co jest prawdą od Niego pochodzącą, a co jest tylko fałszerstwem. Nie bójmy się jednak; pamiętajmy, że Bóg i Maryja będą się zawsze o nas troszczyć, o ile tylko my Im na to pozwolimy.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 12.06.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci, proszę was, abyście słuchali Moich rad i głosu Mojego Syna, abyście mogli się zbawić. Moi prorocy tyle napisali i wiele mówili dla zbawienia [ocalenia] ludzkości, ale nie słuchacie. Niektórzy z Moich umiłowanych synów (kapłanów) oddalili się ode Mnie i od Boga nie rozumiejąc, że to nie doprowadzi do zbawienia, lecz do potępienia. Dzieci, módlcie się wiele za ten świat, już spowity mrokiem; światło wiary jest bardzo słabe, i stąd nie da się już uniknąć sądu Boga, który nadejdzie niebawem. Dzieci Moje, proszę was z miłością, żebyście porobili zapasy, ponieważ głód [właśnie] nadciąga, i moglibyście się znaleźć w zupełnej rozpaczy. Zaopatrzenie przyjdzie ze wszystkich stron, nie bójcie się, zaufajcie słowom Jezusa i zachowujcie je w waszym sercu. Żyjcie tymi orędziami, bądźcie wierni Słowu Bożemu i [szczególnie] Ewangelii. Serce Mego Syna krwawi z powodu grzechów ludzkości; ocali [zbawi] się ten, kto przed końcem czasów posłucha Moich wezwań do powrotu. Pamiętajcie, Ja was bardzo kocham, kto jest z Bogiem, ten nie będzie musiał się niczego lękać. (...)

 

Komentarz: Skorzystajmy z tego czasu, jaki nam pozostał, by jeszcze bardziej przylgnąć do Maryi, a przez Nią do Jezusa i Jego Słowa, by się pojednać z Bogiem i bliźnimi, a także by się przygotować fizycznie na to, co nadciąga. Niebo ostrzega przed globalną klęską głodu już od dłuższego czasu; wszystko wskazuje na to, że obecnie ten czas jest już rzeczywiście bliski. Dlatego warto posłuchać i zacząć już teraz, na ile możemy, robić zapasy żywności, najlepiej takiej, która się łatwo nie psuje. Ważne jest, żebyśmy byli gotowi dzielić się nią z innymi; Bóg sam będzie nas zaopatrywał we wszystko, co będzie nam potrzebne, a nawet pomnażał to, co będziemy mieli (dla Niego nie ma nic niemożliwego). Nade wszystko jednak starajmy się wierność Bogu i pełne zaufanie Jego Miłości, i uchwyćmy się mocno pomocnej dłoni Maryi, która z woli Bożej może i chce pomóc nam przyjąć Boże Miłosierdzie i się zbawić, szczególnie w tym czasie, gdy świat i Kościół będzie doświadczał konsekwencji swojego odejścia od Boga. Pamiętajmy o Jej obietnicy z Fatimy: na koniec Jej Niepokalane Serce zatryumfuje, i na pewien czas nastanie pokój. Bądźmy więc gotowi oddać życie za Chrystusa i prawdziwą Ewangelię, a wtedy będziemy też gotowi, aby wejść w tą nową Erę Pokoju z czystym sercem, by móc przekazać następnemu pokoleniu to, czego Bóg zdąży nas nauczyć.

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 12.06.202; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, powróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. Otwórzcie swoje serca i słuchajcie Głosu Pana. Pozwólcie, by On przemieniał wasze życie. Nie zapominajcie: wszystko w tym życiu przemija, ale łaska Boża w was będzie wieczna. Demon będzie działał, by oderwać was od prawdy, ale nie pozwólcie, by mroki nieprzyjaciela oderwały was od prawdy. Wy należycie do Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu służyć. Szukajcie sił poprzez modlitwę. Karmcie się drogocennym pokarmem Eucharystycznym, a będziecie silni w wierze. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu, ale ci, którzy kochają prawdę, nigdy nie zostaną zwiedzeni. Wybierzcie, komu chcecie służyć. Pamiętajcie: we wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. Ja was kocham takimi, jacy jesteście, i przyszłam z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Słuchajcie Mnie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)

 

Angela Fabiani i Simona Patalano (Zaro, Włochy), 8.06.2021; orędzia Pani Wszystkich Narodów

Simona:  

Oto [przychodzę] do was, dzieci Moje; Ja jestem Królową i Matką Wszystkich Narodów; przychodzę, by ukazać wam drogę, która prowadzi do Mojego i waszego ukochanego Jezusa; przychodzę, by wziąć was za rękę i przeprowadzić was tą drogą. Dzieci Moje, Ja jestem drzwiami, środkiem, nie celem, prowadzę was do Pana, kocham was i chcę, żebyście wszyscy byli zbawieni: tylko Pan zbawia, buduje, uzdrawia, tylko w Nim jest prawdziwe życie! Dzieci Moje, kocham was; nauczcie modlić się [wasze] dzieci – one są przyszłością – twórzcie coraz więcej wieczerników modlitewnych, niech każdy dom pachnie modlitwą. Dzieci Moje, w chwilach bólu i próby nie traćcie odwagi, zwracajcie się do Pana, a On nie spóźni się z przyjściem wam z pomocą. Kocham was niezmiernie, dzieci Moje. (…)

 

Angela:  

(…) Dzieci najukochańsze, czekają was ciężkie czasy. To już są czasy bólu i próby. Dzieci Moje, także tego wieczoru przychodzę tutaj, by prosić o modlitwę za Mój ukochany Kościół. Módlcie się dużo za Kościół, nie tylko za ten powszechny, lecz [także] za wasz Kościół lokalny. Dzieci Moje, w waszym Kościele jest zbyt dużo podziałów, zbyt dużo frakcji. Bóg jest miłością, Bóg jest jednością. Dzieci Moje, kiedyż się nawrócicie, kiedy zrozumiecie, że ważne jest, by każdy z was był sługą nieużytecznym [i za takiego się uważał]? Jezus przyszedł, żeby służyć, nie żeby być obsługiwanym, podczas gdy wielu kapłanów używa [swojej] funkcji [posługi], żeby to im służono. (…)

Zaczęłam widzieć sceny wojenne, różne okropne rzeczy, sceny przemocy i rozpusty. Było tam wszystko to, co jest przemocą i co jest złem. (…) Znalazłam się na Placu św. Piotra, na wielkim placu kościelnym; odbywała właśnie celebracja Eucharystii. Po prawej stronie siedzieli biskupi i kardynałowie, po lewej kapłani i wielu różnych zakonników. Mszę celebrował i jej przewodniczył papież Franciszek. W pewnym momencie wielki piorun rozświetlił cały plac i miał uderzyć w krucyfiks, ale choć wybuchły bardzo wysokie płomienie, krucyfiks nie został zniszczony. Ziemia zaczęła mocno się trząść, i przed ołtarzem powstała wielka szczelina; wszystko dalej się trzęsło. Wielu biskupów, kapłanów i [ludzi z] innych stanów, którzy byli tam obecni, padło na kolana, niektórzy z nich [padli] twarzą na ziemię, inni natomiast pozostali nieporuszeni, na stojąco. Papież podszedł do krucyfiksu i ucałował jego stopy. Mama w tym momencie rozciągnęła swój wielki płaszcz i okryła wszystko. Powoli ziemia na nowo się zamknęła. [Maryja] mówiła dalej:

Dzieci, nie lękajcie się, siły zła nie przemogą, i na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Dzieci najukochańsze, bądźcie żywymi płomykami, nie gaście swojej wiary, i módlcie się, ażeby nie zatracono prawdziwego Magisterium Kościoła. (…) Proszę was usilnie, niech między wami nie będzie pęknięć, lecz bądźcie zjednoczeni. (…)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 10.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swoje kolana na modlitwie. Nie pozwólcie, by demon zagrabił wasz pokój i oderwał was od drogi zbawienia. Ludzie przewrotni się zjednoczą i wiele narodów wypije gorzki kielich bólu. Mężczyźni i kobiety wiary będą prześladowani, i ból będzie wielki dla tych, którzy kochają prawdę i jej bronią. Gdy będziecie odczuwać ciężar prób, wołajcie do [wzywajcie] Jezusa. W Nim jest wasza siła. Umacniajcie się w słuchaniu Ewangelii i życiu Nią, w modlitwie i w Eucharystii. Ja jestem waszą Matką i jestem u waszego boku, chociaż Mnie nie widzicie. Odwagi!(...) Pozostańcie w pokoju.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 8.06.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci ukochane, proszę was często, żebyście byli jaśniejącymi płomieniami dla świata, ale czasem bywacie obojętni. Dzieci, [mówię wam tak,] jak Jezus powiedział swoim apostołom: Niech wasza mowa będzie „tak, tak; nie, nie”; a co nadto, pochodzi od Złego. Nawróćcie się i dajcie się zastać przygotowanymi przez to, co ma nadejść. Dzieci umiłowane, nie rozumujcie [po ludzku], kiedy jesteście w wierze; ludzkie rozumowanie nigdy nie zdoła pojąć tego, co Bóg dla was przygotował; czasem patrzę na was, jak szukacie dat i czasów, które tylko Bóg zna, ale jedną rzecz chcę ujawnić: rozejrzyjcie się: nawet jeśli wam wydaje się to być przypadkiem, Ja troszczę się o to, by was wszystkich [do siebie nawzajem] przybliżyć; pamiętajcie, że nie jest to wasza decyzja, tylko Moja. Chciałabym, aby wszyscy Moi umiłowani synowie [kapłani] mogli być blisko siebie, by sobie wzajemnie pomagać, gdy przyjdzie czas, i chcę zebrać was razem, by stoczyć ostatnią bitwę. Dzieci Moje, Bóg wszystko dla was przygotował, nowe niebiosa i nową ziemię, gdzie będzie radość i pokój [pogoda ducha], znikną choroby i lament, i wszystko będzie modlitwą i miłością dla Boga. Teraz was zostawiam z Moim świętym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.06.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie uważne. Nasienie zła będzie coraz bardziej wzrastać wśród Mych biednych dzieci. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Bądźcie [ludźmi] Pana. Kochajcie prawdę i brońcie jej. To, co jest fałszywe, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Brońcie Kościoła Mojego Jezusa mieczem prawdy. Wy należycie do Pana, i rzeczy tego świata nie są dla was. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nawet pośród ucisków, świadczcie swoim własnym życiem, że należycie do Pana. Nie zniechęcajcie się. Demon chce was osłabić, ale wasza siła jest w Panu. Przyjmijcie Łaskę Pana, a będziecie zwycięscy. [Idźcie] naprzód drogą, którą wam wskazałam. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 5.06.2021; orędzie Maryi

Kochane dzieci, szukajcie Pana. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie lękajcie się. Nie ma nic straconego. Ufajcie w pełni Bożej Mocy, a wszystko dobrze się dla was skończy. Módlcie się dużo przed krzyżem. Żałujcie [za grzechy] i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Oczyśćcie swoją duszę, bo nic nieczystego nie wchodzi do Nieba. Wy jesteście drogocenni dla Pana. Pozwólcie, by On kierował waszym życiem. Mój Jezus jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Nie szukajcie dróg na skróty. Zbawienie przychodzi jedynie drogą Prawdy. Nadejdą trudne dni i wielu wypije gorzki kielich bólu. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary, ale się nie wycofujcie. Ja was kocham i zawsze będę u waszego boku. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

 Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.06.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci drogie, bądźcie blisko Mojego Serca i Serca Jezusa, jedynie tak będziecie mieć zbawienie. Dzieci Moje, prześladowanie dzieje się już teraz, ale nie musicie się lękać, jeśli jesteście w Chrystusie, gdyż niczego wam nie zabraknie. Klęska głodu da odczuć swe przyjście, ale ten, kto jest z Jezusem, będzie mógł być spokojny. Dzieci Moje, módlcie się, aby kościoły nie zostały zamknięte i aby Pokarm życia wiecznego nie został wam odebrany. Módlcie się za Moich umiłowanych synów (kapłanów) i za tych, których wezwałam dla zbawienia [ocalenia?] ludzkości; rozpoznacie ich po twarzy [pełnej] miłości. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 3.06.2021; orędzie Maryi 

Kochane dzieci, Eucharystia jest słońcem, które rozświetla Kościół. Miejcie wiarę. Mój Jezus jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Kościół Mojego Jezusa musi otaczać troską i chronić Rzeczywistą Obecność Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele działają, by zgasić blask Eucharystii w życiu Mych biednych dzieci, ale zwycięstwo przyjdzie dla tych, co kochają prawdę i jej bronią. Gdy będziecie się czuć słabi, szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa i o nich świadczcie. Zdążacie ku przyszłości, w której wielu będzie prześladowanych i poddawanych męczeństwu za bronienie prawdy dotyczącej Eucharystii. Cokolwiek się wydarzy, trwajcie przy prawdzie. Waszym celem ma być Niebo. Naprzód, bez lęku! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 1.06.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, proszę was, abyście podążali za Bogiem, który jest Miłością, jedyną prawdziwą i nieskończoną miłością, bądźcie zjednoczeni w Jego miłości, tylko tak wszystko będzie mogło zostać wyzwolone z piekielnych sideł. Dzieci Moje, miejcie czyste serce, a będziecie mogli wejść do Królestwa Niebieskiego; w rzeczy samej, Ja zostałam powierzona Janowi, młodzieńcowi z sercem dziecka; jedynie on mógł ochronić Łaskę. Dzieci, wierzcie Bogu i idźcie za Jego przykazaniami, nie dawajcie się rozproszyć przez rzeczy tego świata, ale miejcie zawsze wzrok skierowany na Niebo. Błogosławię was teraz w Imię Przenajświętszej Trójcy. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 1.06.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żałujcie za grzechy i powróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Przyjdzie dzień, w którym wielu będzie musiało żałować za życie przebyte bez Boga, a będzie [już] późno. Tego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Bądźcie gorliwi w sprawach Bożych. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. Trudne dni przyjdą dla mężczyzn i kobiet wiary. To, co jest fałszywe, zostanie przyjęte i wiele z Mych biednych dzieci oderwie się od prawdy. Słuchajcie Mnie. W Bogu nie ma półprawdy. Zginajcie swe kolana na modlitwie, a Boże Zwycięstwo dla was przyjdzie. [Idźcie] naprzód drogą, jaką wam wskazałam! (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 29.05.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, ludzie przewrotni wrzucą śmieci w czyste wody, ale Mój Jezus nie pozostawi was spragnionymi. On jest Wodą Żywą. Pozwólcie się prowadzić przez Ręce Pana. Ja was kocham i przyszłam z Nieba, by wam pomóc. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Nie żyjcie w oderwaniu od modlitwy. Odwagi! Nie będzie porażki dla [osób] Mi Oddanych. Nie wycofujcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Naprzód! Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Znam każde z was po imieniu i przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Nieba. Wytrwajcie niewzruszeni na drodze, jaką wam wskazałam. (...) Pozostańcie w pokoju.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 29.05.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci umiłowane, przyjęliście wiedzę jako wasze zbawienie, a [tylko] nieliczni uwierzyli w jedyne prawdziwe lekarstwo, którym jest Bóg i Wiara; sprawiono, że skosztowaliście owocu potępienia sprawiając, że wierzycie, iż jest waszym jedynym ratunkiem [lub: zbawieniem]. Tak, jak zdarzyło się [już] kiedyś, ulegliście pokusie i wpadliście w piekielną pułapkę. Pamiętajcie, dzieci: Krzyż ocala [lub: zbawia]. Dzieci, módlcie się za Kościół, w którym zamknięto Słowo Boże z powodu [lub: przez] Moich umiłowanych synów [kapłanów], którzy z arogancją i pychą nie wierzą w objawienia ani w Moje rady, ale wierzą w jedyne bóstwo, czyli siebie samych, i nie rozpoznają już Mojej obecności. Umiłowane dzieci, módlcie się, gdyż ziemia wkrótce się zbuntuje. Dzieci, dziś aniołowie na was patrzą z Nieba. Obecnie zamęt panuje między politykami i między wami, bracia; tylko modlitwa zdoła was wyzwolić z tych łańcuchów. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, laska [pasterska] zostanie złamana, a owce się rozproszą. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi. On jest Dobrym Pasterzem, który będzie się troszczył o swoje Stado. Odwagi. Trwajcie z Panem, a będziecie zwycięscy. (...)

 

Komentarz: Silne uderzenie w hierarchię Kościoła, spowodowane jej grzechami i mające służyć jej nawróceniu i oczyszczeniu, było zapowiadane przez wielu proroków, mistyków i widzących na przestrzeni wieków (pewne prefiguracje można odnaleźć nawet w Biblii, m.in. w księgach Zachariasza czy Ezechiela). Nie oznacza to unicestwienia hierarchii, ani tym bardziej samego Kościoła; musimy jednak być gotowi na to, że porządek, do jakiego się przyzwyczailiśmy, już niedługo przestanie istnieć. Nie musimy jednak się obawiać: sam Bóg nas poprowadzi przez to oczyszczenie, i On sam po raz kolejny pokaże, że jest rzeczywiście Dobrym Pasterzem, troszcząc się o swój lud w tym trudnym czasie i zsyłając wielkie odrodzenie całego Kościoła w nadchodzącej Erze Pokoju, gdy wreszcie zatryumfuje Niepokalane Serce Maryi. Módlmy się jednak za kapłanów, biskupów i papieża, by mieli odwagę stanąć po stronie Chrystusa, a nie po stronie świata i Antychrysta, by mogli być oparciem dla swoich wiernych, nawet gdy obecne struktury załamią się pod wpływem wewnętrznej zdrady i zewnętrznych prześladowań.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.05.2021; orędzia Maryi

(...) Módlcie się, dzieci, wzmacniajcie swoją wiarę Mszą Świętą i Świętymi Sakramentami. Dzieci Moje bardzo umiłowane, módlcie się, módlcie się za Mój ukochany Kościół – by spełniła się na nim Wola Pana, a nie człowieka. Dzieci, módlcie się za Moich umiłowanych synów [kapłanów], aby Ojciec dotknął ich serc, napełnił ich wszelką łaską i błogosławieństwem, żeby pozwolili, by wzrastał Bóg, a ich własne „ja” by się umniejszało, żeby byli gotowi w czasie próby, żeby dali się prowadzić przez ogromną Miłość Pana, aby byli gotowi. Dzieci Moje tak bardzo umiłowane, módlcie się. Dzieci Moje, Me Serce jest ciągle rozrywane przez ból z powodu tych Moich dzieci, które oddalają się od światła, kierując się ku przepaści ciemności i zła; dzieci, słuchajcie Mego głosu, który was przyzywa, który was kocha i was błaga: Powróćcie do Ojca! Dzieci Moje, gdybyście tylko zrozumiały, jak wielka jest Miłość Boga dla każdego z was, Boga, który nie chciał was potępić, ale was zbawić, Boga tak wielkiego, że nie zatrzymał zazdrośnie swojego Bóstwa, [ale] przyjął ludzką naturę, stając się człowiekiem między ludźmi, ostatnim między ostatnimi, oddając własne życie za was, za każdego z was, by móc was zbawić, i wszystko to jedynie z miłości, z niezmiernej miłości, jaką ma dla każdego z was. (...)

 

(...) Dzieci najukochańsze, droga, która prowadzi do pokoju, jest bardzo ciężka i męcząca; módlcie się, dzieci, módlcie się. Nie ustawajcie w modlitwie, ale trzymajcie mocno koronkę różańca świętego w swoich rękach i módlcie się. Dzieci, dziś przychodzę tutaj właśnie po to, by obdarzyć was pokojem, w tej chwili nieporządku i wielkiej próby. (...) Dzieci, kiedy czujecie się zmęczeni i osamotnieni, wiedzcie, że jest Jezus, który was oczekuje z otwartymi ramionami. Jezus czeka na was w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, jest tam, milczący, i czeka, by wam przebaczyć. Dzieci najukochańsze, także dziś proszę was o tworzenie Wieczerników Modlitewnych, uczcie wasze dzieci modlitwy; proszę was usilnie, słuchajcie Mnie. Ja przygotowuję właśnie Mój mały, ziemski zastęp; pozwólcie, by jaśniał płomyk waszej wiary, nie gaście go. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 25.05.2021., orędzie Jezusa

Bracia Moi, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie. Dziś pragnę wam przypomnieć: Ja jestem obecny na każdej Mszy świętej; czuję wielki ból, kiedy Mnie wciąż ranicie, kiedy widzę wiele z Moich ukochanych dzieci, zwłaszcza Moich umiłowanych [kapłanów], jak profanują Moje Ciało brakiem szacunku, biorąc Mnie brudnymi rękami; Ja w tych momentach patrzę na was, i płaczę, dużo płaczę. Przyjdzie głód, i inne, gorsze wirusy, ale jeśli nie powierzycie się Mi, jeśli nie uchwycicie dłoni Mojej Najświętszej Matki, dokąd pójdziecie, sami? Wszystko zostało wam objawione, ale jesteście ślepi i głusi. Silny wiatr rozproszy tego wirusa, proszę was o odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia, w przeciwnym razie zaatakuje was inny, straszliwy wirus, i nie będzie żadnego lekarstwa. Módlcie się, by nie zabrano wam Eucharystii. Słuchajcie Prawdy, wykrzykiwanej z pulpitu błogosławionego wzgórza Mego Ojca, a wasze życie wraz z waszym ciałem zajaśnieje wielkim światłem.(...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie zaprzeczajcie swojej wierze. Wy należycie do Pana, i jedynie za Nim macie podążać, i tylko Jemu służyć. Nieprzyjaciele Boga będą działać, by oderwać was od prawdziwego Kościoła Mojego Jezusa. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie: jedynym i prawdziwym Kościołem Mojego Jezusa jest Kościół Katolicki. Zamęt wywoływany przez fałszywych pasterzy spowoduje zamieszanie i podział, ale ci, którzy wytrwają w wierności prawdziwemu Kościołowi zostaną ogłoszeni Błogosławionymi Ojca. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. Naprzód bez lęku! (...)

 

Medziugorje  25 maja 2021:

Drogie dzieci, patrzę na was i wzywam was: powróćcie do Boga, bo On jest miłością. On z miłości posłał mnie do was, abym was zaprowadziła na drogi nawrócenia. Porzućcie grzech i zło, zdecydujcie się na świętość, a osiągniecie radość i będziecie w tym zagubionym świecie moimi wyciągniętymi ramionami. Pragnę, abyście stali się modlitwą i nadzieją dla tych, którzy nie poznali miłości Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

http://www.medziugorie.pl

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 22.05.2021; orędzie Pana Jezusa

!!! Umiłowany Ludu Mój:

Dla was [lub: za was] ofiarowałem się na Krzyżu, by odkupić was od grzechu, z miłości. Jesteście Moim Ludem, tym, który oddałem Mej Matce, którą macie kochać. Moje dzieci utraciły zdrowy rozsądek, oddając się ciągłemu popełnianiu grzechów, którymi ciężko obrażacie Moje Serce, używając daru słowa, by Mnie odrzucać i przyjmować rozkazy zła jako instrukcję życia. Jeśli trwacie w zaślepieniu, jesteście duchowymi ślepcami prowadzącymi innych ślepców, [i] w ten sposób idziecie ku przepaści. Żyjecie w tym krytycznym, decydującym i kluczowym dla ludzkości momencie, [takim], jakiego człowiek nie doświadczył [jeszcze nigdy] w [ciągu całej] historii ludzkości.

 

Znajdujecie się w czasie, w którym niektórzy:

Mówią, że Mnie znają, a nie wypełniają Moich Przykazań. Inni mówią, że Mnie znają, a żyją zadając śmierć braciom mieczem słowa. Inni mówią, że Mnie znają, nie znając Mego Słowa w Piśmie Świętym. Inni mówią, że Mnie znają, a przyjmują Mnie w grzechu śmiertelnym, krzyżując Mnie nieustannie przyjmowaniem Mnie [będąc] w tym stanie.

Tak liczni są ci, którzy wciąż Mnie krzyżują! Tak liczni są ci, którzy profanują Moje Ciało i Krew! Tak liczni są ci, którzy z [samego] wnętrza Mego Kościoła ranią Mnie głęboko, przynależąc do różnych organizacji zła!

Jestem krzyżowany przez większą część ludzkości, bez żadnych skrupułów. Przed tym ostrzegałem, i [teraz] stało się to rzeczywistością. Wywłaszczono Mnie z tego, co jest Moje, by oddać to Synowi Zatracenia [Antychrystowi]. Kroczą naprzód po Moim Ciele Mistycznym, depcząc Je, narzucając swą władzę, wprowadzając wielkie herezje i profanacje w biały dzień, nie kryjąc się w cieniu nocy, jak to robili [kiedyś]; [teraz] wyszli już z nor ci, którzy, nazywając samych siebie Moimi kapłanami, ujawnili swój [dotychczas] ukryty, ciężki grzech (Ez 34, 1-11).

Ludu Mój, Wolą Moją jest:

Aby Mój Lud wypełniał Moją Wolę, a nie przyjmował fałszywych doktryn ani fałszywych wskazań, za pomocą których zdradzają Moją Wolę i deformują Moje Słowo (Kol 2,8).

 

Jest to chwila, w której Syn Zatracenia działa poprzez swoich wasali, by nie być widzianym; wie [on], że ludzkość zbliża się do Ostrzeżenia, i że, wobec prób, z jakimi się mierzy, i z jakimi będzie się mierzyć wkrótce, łatwo nasiąka grzechem, i ją kusi, by doprowadzić was [w ten sposób] do zapomnienia o Mnie.

 

Mój Lud musi być czujny; sępy, które krążą wokół, w tej chwili atakują, by was poranić, podzielić i zadać wam śmierć. Nie zaniedbujcie osobistej modlitwy ani praktykowania uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy, bez których modlitwa jest niekompletna. Działajcie, dzieci Moje! Moje Słowo musi zostać poznane przez wszystkie Moje dzieci, [i to] już!, bez tracenia czasu. Wilki zrzuciły owczą skórę i atakują otwarcie; nieliczni są ci, którzy jeszcze pozostają jako owce, będąc wilkami. Ci będą surowo cierpieć w czasie Ostrzeżenia. Syn Zatracenia utrzymuje władzę na Ziemi poprzez swoją elitę, czekając, by ukazać się przed Moim Ludem, chociaż Mój Lud tego nie pragnie. Opanuje umysły wszystkich poprzez swoje światowe zaprezentowanie się, w tej samej chwili, na całej Ziemi.

 

Dzieci Moje, choroba trwa dalej, głód przychodzi szybciej, niż wy sądzicie, redukcja światowej populacji zaczęła się z tą obecną chorobą, i dalej będą [realizować] ten demoniczny plan.

 

Musicie nawrócić się już!, by najbliższe Wydarzenie nie nadeszło nim Moje dzieci podejmą decyzję o prawdziwej zmianie. Nie możecie być dalej tymi samymi ludźmi, którzy chodzą w łachmanach. Oddajcie Mi się z Miłości, przestańcie patrzeć na siebie jako na ludzi bez błędów, podczas gdy te wciąż wychodzą przez skórę.

 

Przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się! Módlcie się za Stany Zjednoczone, cierpi wielkie trzęsienie ziemi. Módlcie się za Boliwię, trzęsie się; Argentyna, lud buntowniczy, trzęsie się. Módlcie się za Japonię, trzęsie się. Módlcie się za Amerykę Środkową, cierpi trzęsienie się swojego gruntu. Módlcie się, wulkany dalej się budzą, Moje dzieci nie są posłuszne, dalej swawolą, i otrzymują owoc nieposłuszeństwa Memu Domowi.

 

Moja Matka i Mój ukochany św. Michał Archanioł podarowali wam lekarstwa, by zwalczać choroby obecne i nadchodzące [zob.https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/rosliny-lecznicze/]. Błogosławcie pokarmy, jakie bierzecie do ust. Skażenie owoców ziemi jest poważne [i groźne] dla organizmu ludzkiego.

 

Ludu Mój: Uważajcie! Czai się niebezpieczeństwo, nie straćcie [tego obecnego] czasu. Pośpieszcie się! Pilne jest nawrócenie. Pilne jest, abyście trwali uważni wobec wydarzeń [w] Moim Kościele. Nie lękajcie się, Ludu Mój, bądźcie wierni Memu Domowi i Mej Matce, nie lękajcie się. Opieczętujcie swoje domy i bądźcie prawdziwi [szczerzy? prawi?].

 

Moje błogosławieństwo jest dla każdego, kto otrzymuje to wezwanie z szacunkiem i uwagą. Wasz Jezus.

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta! (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Nasz Pan Jezus Chrystus z naciskiem wzywa nas do nawrócenia, abyśmy zdołali utrzymać Wiarę w nadchodzących chwilach, w których zostanie zmierzona nasza osobista Wiara. Trwamy w tych czasach poprzedzających poważne i wielkie zmiany, zapowiedziane przez Naszego Pana, przez Naszą Najświętszą Matkę i przez św. Michała Archanioła; w czasach, które wydawały się dalekie, o których niektórzy z naszych braci nie chcieli nawet czytać proroctw, sądząc, że są bardzo odległe od tego pokolenia. Nasz Pan prosi nas, żebyśmy opieczętowali nasze domy, i On mi pokazał jak to zrobić: namaszczając odrzwia drzwi wejściowych do domu wodą święconą lub poświęconym [egzorcyzmowanym?] olejem, odmawiając jednocześnie modlitwę do św. Michała Archanioła. Bracia, uczyńmy miękkim serce z kamienia. Przepaść lub Zbawienie znajdują się przed nami i zdecydowanie nabierają kształtów przed tym pokoleniem. Nie bądźmy głupi, nawrócenie jest konieczne. Jest to chwila zapowiedziana, ta, którą teraz przeżywamy jako pokolenie; wybierzmy Zbawienie. Jesteśmy Ludem Wiernym, i dlatego nie zdezerterujmy. Stańmy się dyspozycyjni do tego, aby Duch Święty ożywił w każdym z nas Swe Dary, żebyśmy służyli Naszemu Panu jako Jego prawdziwe dzieci. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 22.05.2021., orędzie Maryi

(...)Dzieci Moje, jakże cierpię widząc, jak Moi umiłowani synowie przyjmują prawa Szatana. Czasami nawet wierzący dają się wplątać w tę walkę przeciwko Bogu, ale czy sądzicie, że wiecie o tym więcej niż Bóg? Sądzicie, że możecie otrzymać wszelkie łaski tylko się pomodliwszy z roztargnieniem, nie otwierając swojego serca? Dzieci ukochane, w objawieniach przygotowywałam was na ten moment, lecz Mnie nie posłuchano; wręcz przeciwnie, wyśmiewano Mnie i oskarżano, że zasłaniam Mego Syna Jezusa; ale czyż Jezus, gdy był na Krzyżu, nie powiedział, że będę waszą Matką? Czemu odrzucacie to wszystko, co się wydarzyło? Cóż się z wami stało, dzieci Moje, Moje maleństwa? Bóg jest silniejszy od Szatana, ale wy wolicie żyć w świecie, bez [ponoszenia] jakiejkolwiek ofiary. Dzieci, módlcie się za Kościół i za kapłanów, ponieważ będą musieli stawić czoła Złemu [lub: złu]. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 22.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja jestem waszą Matką i was kocham. Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu i dawajcie wszędzie świadectwo, że należycie do Mego Syna Jezusa. Otwórzcie swe serca na Działanie Ducha Świętego, a będziecie bogaci w wierze. Żyjecie w czasie boleści i przyszedł czas waszego powrotu. Nie żyjcie w grzechu. Bóg się spieszy. Co macie do zrobienia, tego nie odkładajcie na jutro. Mój Jezus was oczekuje z otwartymi ramionami. Odwagi. Gdy wszystko będzie wydawało się stracone, powstanie dla was wielka radość. Wytrwajcie u Mego Boku, a Ja was powiodę bezpieczną drogą. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu. Ludzie rzucili wyzwanie Stwórcy i chodzą jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Nie pozwólcie, by płomień wiary w was zgasł. Wielka ciemność się zblża i wielu [kapłanów i ludzi Bogu] poświęconych upadnie. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Bądźcie uważni. (...)

 

Enoch (Kolumbia), 19.05.2021., orędzie Maryi

Dzieci Mego Serca, Pokój Mego Pana niech będzie z wami wszystkimi.

Moje dzieci, wielkie błogosławieństwa, dary i charyzmaty otrzymacie w to nadchodzące Zesłanie Ducha Świętego. Zgromadźcie się na modlitwie, rozmyślaniu, poście i pokucie, aby wylanie się Świętego Ducha Bożego dokonało się w każdym z was, tak, jak to się stało z uczniami Mego Syna. W tę Pięćdziesiątnicę Duch Boży okaże [swoją obecność] z całą swą mocą nad tymi [Moimi] dziećmi, które trwają mocne w wierze i w Bożej łasce, modląc się, poszcząc i błagając o Jego wylanie. W tę Pięćdziesiątnicę będzie wielkie wylanie Ducha Świętego, by przygotować Lud Boży na przyjście Ostrzeżenia.

 

Radujcie się, Moje maleństwa, gdyż otrzymacie dary i charyzmaty, które was duchowo wzmocnią, żebyście mogli obronić się przed atakami Nieprzyjaciela waszej duszy i jego legionów zła. Przygotujcie się więc na przyjęcie wylania Ducha Bożego, który w tę nadchodzącą Pięćdziesiątnicę rozleje się bardzo obficie na dzieci Boże. Źródła wody żywej wytrysną na pięciu kontynentach; będzie wiele nawróceń, i po tej wyjątkowej Pięćdziesiątnicy Ewangelia i Słowo Boże będzie głoszone bez lęku. Uczniowie Mego Syna tych ostatnich czasów wezmą na siebie zadanie ewangelizowania na całym świecie, i wyrównają drogę na Jego powtórne przyjście. Zgromadźcie się na modlitwie, poście i pokucie, by przyjście Ducha Bożego zastało was w Bożej łasce; czytajcie Pismo Święte, Dzieje Apostolskie [lub: o czynach Apostołów], abyście w dniu Pięćdziesiątnicy mogli przyjąć Chrzest Ducha [chrzest w Duchu Świętym?], który was przemieni w uczniów Mego Syna tych ostatnich czasów.

 

Dzieci, zbliżają się dni głodu na ziemi; przyjmijcie nasze wezwania, i jak najszybciej, jeśli macie [na to] środki, zaopatrzcie się w żywność, zboże, trwałe pokarmy i dużo wody, by klęska głodu nie wzięła was z zaskoczenia. Tym, co macie, czy dużo, czy mało, macie się dzielić z najbardziej potrzebującymi. Tym Moim dzieciom, którym brakuje środków, by się zaopatrzyć w żywność, mówię: nie lękajcie się; Mój Ojciec będzie wam zsyłał mannę na każdy dzień, bo wielkie jest i wieczne Jego Miłosierdzie. W czasie niedostatku i głodu, który się zbliża, macie odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Mojego Syna, a potem Koronkę Zaopatrzenia [zakładka Lecznicze rośliny, plik Lekarstwa, modlitwy i wskazania…] daną Mojemu małemu Enochowi, za pomocą której Mój Ojciec pomnoży waszą żywność i będzie zsyłał najbardziej potrzebującym chleb powszedni. Zostaliście więc ostrzeżeni, dzieci Moje; tę próbę pokonacie, jeśli będziecie ufać Bożej Opatrzności i będziecie dzielić się tym, co macie, czy dużo, czy mało, z waszymi braćmi. Pamiętajcie, wszelkie próby zostaną pokonane, jeżeli złożycie swą ufność w Bogu i będziecie sobie wzajemnie pomagać.

Niech Pokój Mego Pana trwa w was, Moje umiłowane dzieci. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka. Dajcie poznać orędzia zbawienia całemu światu, dzieci Mego Serca.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Mój Jezus jest drogą, która was zaprowadzi do Nieba. Nie szukajcie dróg na skróty, byście nie wpadli w bagno fałszywych doktryn. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Otworzy się szeroka brama, i wielu zostanie pociągniętych w przepaść. Bądźcie uważni. W Bogu nie ma półprawdy. Zginajcie swoje kolana na modlitwie. Szukajcie Jezusa, a On się o was zatroszczy. Przyjmujcie prawdziwe nauki poprzez dobrych Kapłanów Boga, gdyż jedynie tak nie zostaniecie zwiedzeni przez wilki w owczej skórze. Nieprzyjaciele posuną się naprzód i spowodują śmierć duchową w wielu z Moich biednych dzieci. Wasze zwycięstwo jest w prawdzie. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 18.05.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci umiłowane, nie czekajcie na ostatnią chwilę, ale uchwyćcie się Mych rąk i dajcie się ponieść tam, gdzie nie ma nieprawości, pychy i wyniosłości. Dzieci, Ziemia wkrótce doświadczy największego oczyszczenia; wody wtargną na ląd i ogień spadnie z Nieba; miejcie odwagę w wierze i podporządkujcie się Jezusowi, waszemu Bogu; będzie zbawienie dla Mojego Ludu, nie lękajcie się, ale bądźcie gotowi. Módlcie się za Kościół, stamtąd wyszły podziały, i mówię wam: ŻAŁUJCIE [za grzechy], zanim będzie za późno, i to dlatego [lub: po to] Jezus cierpi. Módlcie się, dzieci Moje, ponieważ małe wojny będą coraz silniejsze; módlcie się za świętych kapłanów, bo będą tego bardzo potrzebować. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 18.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zmierzacie ku wielkiej wojnie. Bronią, która da wam zwycięstwo, jest prawda. Ufajcie Jezusowi. Nie lękajcie się. W tej wielkiej wojnie Jezus będzie walczył razem z wami. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Ja [już] wam ujawniłam plany nieprzyjaciół. Idźcie z ufnością, gdyż już wam wskazałam oręż dla waszego wielkiego zwycięstwa. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie: We wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Naprzód bez lęku! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświęteszej Trójcy. (…)

 

Komentarz: Widmo wojny światowej niemal z każdym miesiącem staje się coraz bardziej realne; tym niemniej, prawdziwą i dużo większą wojną, która już się toczy, a w najbliższych latach będzie jeszcze nabierać intensywności, jest wojna duchowa. Jest to walka tocząca się w każdej duszy i o każdą duszę, o życie wieczne każdego człowieka. Maryja jest naszą Niebieską Dowódczynią w tej walce, która odkrywa przed nami plany Nieprzyjaciela i wskazuje drogę i narzędzia, by go pokonać. Tryumf Jej Niepokalanego Serca jest pewny; trzymajmy się Jej i pozwólmy Jej się prowadzić według woli Bożej, abyśmy i my mieli udział w tym tryumfie.

 

 

Angela Fabiani i Simona Patalano (Zaro, Włochy), 8.05.2021., orędzia Maryi

Simona:  

(…) Dzieci, Bóg Ojciec jest dobry i sprawiedliwy, [jest] Ojcem miłosierdzia i miłości, lecz, och, dzieci Moje: nie możecie się od Niego oddalać, odwracać się do Niego plecami, a potem narzekać, że was nie słucha, że wam nie pomaga. Trwajcie w wierze! Dzieci, patrzcie na Mojego Jezusa rozpiętego na Krzyżu, Jego otwarte ramiona zapraszają was do Niego, oczekuje was, czeka na wasz krok ku Niemu, jest gotów was przyjąć i wam przebaczyć; to do was należy przybliżyć się [do Niego]. (…)

 

Angela:  

(…) Dzieci najukochańsze, jeśli jestem jeszcze tu między wami, to jest tak z niezmiernego Miłosierdzia Bożego. Jestem tu, by was ocalić, i by przynieść wam orędzie nadziei. Dzieci najukochańsze, tego wieczoru przychodzę do was jako Królowa Nieba i Ziemi, przychodzę do was jako Matka Miłosierdzia, przychodzę do was jako Matka Bożej Miłości, lecz nade wszystko przychodzę do was jako Matka Nieskończonej Miłości. Dzieci najukochańsze, również dziś wieczorem przychodzę, by prosić o modlitwę, o modlitwę za Mój ukochany Kościół, przychodzę prosić o modlitwę za Moich wybranych i umiłowanych synów, którzy tak często sprawiają, że cierpię. Dzieci, módlcie się dużo za waszą diecezję, módlcie się, aby Duch Święty zatopił was w łasce. Dzieci, Kościół jest oblężony i [okryty] dymem Nieprzyjaciela, jest otoczony dymem Szatana. Och, płaczę, płaczę z powodu tych wszystkich Moich synów wybranych i umiłowanych, którzy swoim złym przykładem oddalają tak wiele Moich dzieci od Kościoła. Dzieci najukochańsze, Ja was kocham przeogromną miłością, kocham was, synaczkowie, podajcie Mi swe dłonie, i idźmy [dalej] razem. Dzieci, droga, która wiedzie do świętości, nie jest łatwa, jest pod górę, i będziecie musieli wiele razy upaść, ale nie lękajcie się, uchwyćcie się Mych dłoni i podnieście się, jestem tu! Podajcie Mi swe dłonie i otwórzcie Mi swoje serce. Dzieci, jeszcze raz pragnę, żebyście wszyscy się poświęcili Mojemu Niepokalanemu Sercu. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 15.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie wierne Jezusowi. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Nie lękajcie się. Ludzkość wypije gorzki kielich bólu, ale ci, którzy pozostaną wierni Moim Apelom, będą chronieni. Wielki Statek [Kościoła] będzie płynąć po bagnie, lecz Mój Jezus ocali Swój Lud. Bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa, gdyż jedynie tak możecie wytrwać niezachwiani w wierze. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Znam wasze potrzeby i będę prosiła za wami Mojego Jezusa. Radujcie się, bo każde z was jest kochane przez Ojca, w Synu, poprzez Ducha Świętego. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa. Szukajcie sił poprzez Sakrament Spowiedzi i w Eucharystii. Naprzód, bez lęku! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.05.2021; podczas wieczernika   w Polsce

(…) Dzieci Moje, dziś pocieszyliście Moje Najświętsze Serce modlitwą i waszą wiarą, co do której proszę, by zawsze była niezachwiana, a Ja wam obiecuję Moją świętą ochronę. (…)

        

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by wam pomóc. Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu. Proszę was usilnie, żebyście byli [ludźmi należącymi do] Mego Syna Jezusa. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Ten, który jest bramą, będzie stać z kluczem w Swych Rękach. Mój Jezus ma wszystko pod kontrolą. Nieprzyjaciele działają, ale zwycięstwo będzie [należało do] Mego Syna Jezusa. Cokolwiek się wydarzy, pozostawajcie z Jezusem i nie odrywajcie się od nauk prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Klucz dzielony [religia światowa?] nie otworzy drzwi do Wieczności. To, co jest fałszywe, runie na ziemię. Nie odrywajcie się od modlitwy. Trzymajcie mocno swój różaniec i podążajcie za Mną drogą świętości. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 12.05.2021; orędzie Maryi dane podczas wieczernika modlitewnego w Polsce

Umiłowane dzieci Moje, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie i że usłuchaliście Mego wezwania w swoim sercu. Dzieci Moje, czasy, na spotkanie z którymi idziecie, będą bolesne; to jest powód, dla którego Ja dotykam Ziemi: by móc zjednoczyć na nowo wszystkie Moje dzieci rozproszone po całym świecie. Proszę was usilnie, miejcie litość nad Moim Jezusem, który bardziej niż wcześniej jest znieważany i źle traktowany, to zachowanie wciąż Go biczuje bez żadnej litości. Umiłowane !dzieci, wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie wychwalany przez ludzi możnych ze wszystkich narodów, ale on będzie Antychrystem; ten czas jest już bliski. Prześladowanie zacznie się we wszystkich częściach świata, ale się nie lękajcie, gdyż Ja będę zawsze z wami, by was ochraniać. Dzieci Moje, nie bójcie się [nie wstydźcie się?] prawdy i waszej wiary; przykazuję [wam] kierować się zawsze Świętą Ewangelią. Dziś łaski zstąpią na was. Zostawiam was z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żyjecie w czasie wielkiego zamętu duchowego. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Najgorsze dopiero przyjdzie. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Ufajcie Jezusowi. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, otrzymają wielką nagrodę. Nie zapominajcie: Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Ja przyszłam z Nieba, by nauczyć was drogi, która zaprowadzi was do Nieba. Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Cokolwiek się wydarzy, trwajcie z Jezusem i nie odrywajcie się od drogi prawdy. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Słuchajcie Mnie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 10.05.2021., orędzie Jezusa

Ludu Mój:

Przyjmijcie Me błogosławieństwo, pozwólcie, by Moja miłość wniknęła z mocą w każde z was, dzieci moje. jesteście pokoleniem oczyszczenia. Dlatego prowadzę was stale, żebyście się nie zagubili z powodu zamętu, jaki nieustannie rozsiewają nad Moim ludem ci, którzy sprzymierzyli się ze złem. Mój katechon [por. 2 tes 2, 6-7], umacniany przez mój wierny lud, jest przeszkodą dla planów podporządkowania wszystkiego przyszłemu rządowi, któremu już od teraz przewodzi antychryst.

 

Nie zagubcie się zagłębiając się w ludzkie „ja”. Największą przeszkodą dla większości Mego Ludu w tym momencie jest duchowa ślepota. Czego oczekujecie? Jakże wrócicie do [sposobu życia takiego, jak w] przeszłości wobec ciągłego przychodzenia [kolejnych] cierpień?

Nie straćcie tej chwili, bądźcie lepsi, wrzućcie w przepaść to ludzkie „ja”, które trzyma was w niewoli [ludzkiego] myślenia.

Dość już myślenia, że jesteście tymi lepszymi, że wszystko wiecie, i że wasi bracia się nie nadają! Dość już tych „grobów pobielanych” (Mt 23, 27), pełnych obrzydliwości z powodu ludzkiego „ja” nadętego fałszem!

 

To nie wiedza jest tym, co daje zbawienie duszy, ani ignorancja nie jest tym, co prowadzi was do Mnie. Potrzebujecie duchowej równowagi, wiary we Mnie, a w jej miejsce gromadzicie informacje o niedoskonałych istotach ludzkich.

 

Mój Lud mówi, że Mnie kocha, nie zmieniając się od wewnątrz… Mówi, że Mnie kocha, nosząc obrzydliwe łachmany, które zarażają tych, którzy są obok… Mówią, że są Moimi dziećmi, a spotykam tylu sędziów, dyktatorów, ludobójców, złodziei pokoju swoich braci…

 

To nie jest Mój lud, Mój lud to ten, który Mnie kocha „w duchu i w prawdzie” (J 4, 23), kocha swego brata, szanuje go i mu pomaga.

 

Tak wielu jest sędziów w Moim Ludzie, którzy, nadęci pychą, rozsiedli się po Mojej prawicy i lewicy bez Bożego zatwierdzenia, zapominając, że „kto chce być wielki, niech będzie sługą wszystkich” (Mt 20, 17), a nie sędzią wszystkich.

 

Głoście pilną konieczność nawrócenia, żalu za grzechy, bliskość Mojego Aktu Miłosierdzia dla ludzkości: OSTRZEŻENIA.

 

Moje narzędzia głoszą pilną konieczność powrotu Mych dzieci do Mojego Domu, wobec wielkich prób, w jakich żyjecie, i tych nadchodzących, które będą większe.

 

Nie módlcie się do Mnie z lękiem, Ja jestem miłosierdziem i przyjmuję tych wszystkich, którzy przychodzą przede Mnie.

Dość już [ludzi] upartych i aroganckich, którzy się nie zmieniają i toną we własnym bagnie!

Mój Kościół jest poddawany próbie, tak bardzo, że chodzicie w błędzie…

 

Moje Prawo jest jedno: niezmienne, nieodwołalne… Jestem ten sam wczoraj, dziś i zawsze (Hbr 13, 8).

 

Kochajcie Moją Matkę i módlcie się zjednoczeni z Nią, Tą, która gromadzi Moje dzieci w jedno stado. Zjednoczcie się z Moją Matką tego 13 maja z miłością, gorliwością i mocnym postanowieniem poprawy.

Módlcie się, dzieci Moje, Moje Słowo się nie zmienia, [by dostosowac się do tego, co w danej] chwili [jest wygodne].

Wzywam was do silnej modlitwy za Kalifornię, trzęsie się.

Wzywam was do modlitwy, potęgi [światowe] obierają drogę otwartej wojny.

Módlcie się ze zrozumieniem [lub: z sumieniem], nawrócenie musi dokonać się już w tej chwili, zanim zrobi się późno.

 

Umiłowany Ludu Mój, powróćcie do Mnie całkowicie skruszeni, miłujcie się wzajemnie, „kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem (J 8, 1-7)”.

Moja Miłość jest niepojęta dla istoty ludzkiej. Powróćcie szybko, gdyż jeden dzień może być jak godzina. Moja Miłość trwa czekając na was. Wasz Miłosierny Jezus

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

Komentarz Luz de Maria:(...) Nasz Pan Jezus Chrystus pozwolił mi [zobaczyć] Wizję ludzkości zaskoczonej przez kolejne erupcje wulkaniczne. Tyle wulkanów uaktywniło się w wizji, że weszliśmy w ciemność złożoną z popiołów i gazów z samych wulkanów. Ludzie zamykali się w swoich domach, ponieważ powietrze było zanieczyszczone i szkodliwe. Chaos. Lecz zarazem ukazał mi, jak Jego Chóry Anielskie utworzyły zaporę, która powstrzymywała gazy, ale nie popiół. Powstrzymywała gazy, by nie szkodziły Ludowi Wiernemu. I powiedział mi: Ukochana Moja, pomoc Mych Chórów Anielskich w tym czasie będzie jak manna, którą poślę Moim wiernym. I błogosławiąc mnie Swym pokojem w moim sercu, oddalił się. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Ludzkość kroczy po ścieżkach samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że to jest czas stosowny na wasz powrót. Nie żyjcie w grzechu. Żałujcie [za niego]. Szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Ludzkość jest chora, i potrzebuje być uzdrowiona. Odwagi. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Idziecie ku przyszłości, w której [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Z winy złych pasterzy, zostanie przyjęta Ohyda [Spustoszenia], i ból będzie wielki dla Mych biednych dzieci. Podajcie Mi swe ręce, a Ja was doprowadzę do Prawdy. Nie zniechęcajcie się. Ja zawsze będę z wami. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 8.05.2021., orędzie Maryi dane podczas wieczernika modlitewnego w Polsce

(...) Dzieci umiłowane, proszę was usilnie o modlitwę za Europę Wschodnią, ponieważ [to] stamtąd przyjdą wasze cierpienia; proszę całą ludzkość i wszystkie narody, by często klękały [przed Bogiem] i czyniły ofiary, to będzie waszym jedynym ocaleniem. Proszę was, dzieci umiłowane: w ogóle nie musicie się bać, jak długo będziecie niezachwiani w wierze. Ja będę wysyłać tę Moją córkę [Gisellę] tam, gdzie będzie [to] możliwe, by otworzyć wasze serca i dla waszego nawrócenia, bo nie ma już czasu. Wszystko jest dla was gotowe. Dzieci Moje, pamiętajcie, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od Mego Syna Jezusa. Bądźcie wierni Ewangelii i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Zdrajcy wiary będą działać, by oderwać was od prawdy; są wilkami w owczej skórze, które wszędzie się rozprzestrzenią, w celu wywołania zamętu w Domu Bożym. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy. Wielu [kapłanów i ludzi Bogu] poświęconych, ze strachu przed utratą tego, co przemija, oderwie się od prawdy. Wy, którzy Mnie słuchacie, nie wycofujcie się. Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. Naprzód w obronie prawdy! Po całym bólu, Pan otrze wasze łzy, i zostaniecie sowicie wynagrodzeni. (…)

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 4.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie odrzucajcie błogosławieństw, które Pan wam zesłał poprzez Moje Pośrednictwo. Nie pozwólcie, aby demon oderwał was od drogi, jaką wam wskazałam. Pozostawajcie u Mego Boku; walczcie ze Mną przeciwko Nieprzyjacielowi. Żyjecie w czasie wielkiej walki duchowej. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do Prawdy. Dajcie Mi swe ręce, a Ja was poprowadzę drogą dobra i świętości. Zginajcie swe kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Nieprzyjaciel Boga będzie siać zamęt między Sługami Boga, i ból będzie wielki dla Mych biednych dzieci. Nie odrywajcie się od prawdy. Naprzód bez lęku! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.05.2021., orędzia Maryi

 (...) Dzieci umiłowane, jesteście w środku duchowej bitwy, [takiej, jakiej] ludzkość nigdy [wcześniej] nie doświadczyła. Dzieci, bądźcie niezachwiani w wierze i módlcie się, módlcie się dużo, żebyście byli gotowi, gdy przyjdzie czas. Pamiętajcie, że ucisk będzie częścią tych czasów, ale nie zapominajcie, że im większe będzie cierpienie, tym bardziej ogromne będą łaski. Dzieci Moje, wojna między Dobrem a Złem toczy się na Ziemi, tak, jak to było w Niebie, lecz wy nie musicie się lękać, ponieważ kto poprosi o Jego [Jezusa] pomoc, będzie mieć Jego jako pierwszego Pocieszyciela, Miłość i Zwycięzcę, a wy [będziecie zwycięzcami] razem z Nim. Nie podsycajcie ciemności, ale nawróćcie się pospiesznie, czas ma się ku końcowi. Dokąd Jezus was zawezwie, [tam] idźcie bez wahania, a niczego wam nie będzie brakować, bądźcie prorokami tych czasów, idźcie i głoście nieskończoną Miłość Bożą, a także Moją jako Matki. Dzieci, bardzo liczne będą łaski, które tutaj dziś zstąpią [na was]. Miejcie zawsze odwagę Wiary. Wszystko jest przygotowane dla Mojej maleńkiej Reszty. Pamiętajcie, że jeśli Bóg pozwala na to wszystko, to [czyni to po to], by dawać wam zawsze możliwość wybierania w wolnej woli. (...)

 

Enoch (Ameryka Południowa) 1.05.2021; orędzie Boga Ojca

Ludu Mój, pokój wam.

Dzieci Moje, zbliżają się dni głodu w waszym świecie; głód, bezrobocie, drożyzna, wirusy, zarazy i plagi, to jedne z wielu oczyszczeń, przez które będzie musiała przejść ludzkość. Pieniądz na nic się nie przyda, bo nie będzie co jeść; jest to czas, dzieci Moje, w którym musicie już zacząć się zaopatrywać w pokarmy, które nie psują się łatwo, ponieważ zbliża się czas głodu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano na Ziemi. Ci, którzy mogą się zaopatrzyć w pokarmy, niech już to robią; ale ci, którzy nie mogą, niech się nie lękają: Ja, wasz Ojciec Niebieski, rozmnożę to, co macie, wiele czy niewiele, o ile będziecie się tym dzielić.

Koronkę Zaopatrzenia, którą wam dałem poprzez Mego sługę Enocha, macie odmawiać po Koronce do Miłosierdzia, aby w czasach niedostatku i głodu, które się zbliżają, nie zabrakło wam codziennego chleba. Poprzez odmawianie tej Koronki będę pomnażał wasze pokarmy. Zacznijcie więc, dzieci Moje, odmawiać tę koronkę, ażeby nie zabrakło wam w waszych domach codziennego pożywienia. Wielki ucisk zaraz się zacznie, a ogromna większość ludzkości dalej jest uśpiona przez grzech. Głupcy, nie chcecie się uciec do Mego Miłosierdzia? Poznajcie więc Moją Sprawiedliwość, która jest prawa i nieubłagana, i oddaje każdemu według jego czynów!

 

Moi Jeźdźcy Spustoszenia przemierzają już Ziemię, i zaczęli wylewać swoje kielichy; potrzeba tylko, by przyszedł czas Ostrzeżenia i Cudu, aby Moje Ramię spadło z całym ciężarem Mej Sprawiedliwości na ogromną większość tej ludzkości, niewdzięcznej i grzesznej. Och, bezbożna ludzkości, trwasz dalej w duchowym letargu, a gdy się obudzisz, nie znajdziesz już Miłosierdzia, lecz Sprawiedliwość! Mój Czas Miłosierdzia zaraz się wypełni w swej całości, a bez względu na to, ile was wzywam, żebyście się zmienili, tym, co otrzymuję w zamian, jest [tylko] więcej zła, buntu, niewdzięczności i grzechu. Biedni wy, którzy wciąż obracacie się do Mnie plecami, a nie twarzą, ponieważ kiedy się rozpęta Moja Sprawiedliwość, to bez względu na to, ile byście lamentowali i błagali, nie zostaniecie już wysłuchani!

 

Ludu Mój, tego ucisku, który się zbliża, nigdy [jeszcze] nie doświadczono w tym świecie. Gdybyście wiedzieli, o grzeszna ludzkości, co ma nadejść, bieglibyście, by uporządkować swoje rachunki, i by szukać Boga z całego serca! W czasie wielkiego ucisku, jeśli nie będziecie się mocno trzymać [nawet: tulić się do] Mnie, waszego Ojca Niebieskiego, będziecie ryzykować, że się potępicie na wieki. Synowie marnotrawni, jestem waszym Ojcem, który was oczekuje z otwartymi ramionami; obierzcie na nowo ścieżkę zbawienia i wróćcie do Mnie z sercem skruszonym i upokorzonym; zapewniam was, że jeśli tak zrobicie, przebaczę wam i nie będę już pamiętał waszych grzechów, bez względu na to, jak byłyby wielkie. Biegnijcie więc, gdyż barka Mojego Miłosierdzia już jest gotowa do odpłynięcia; nie odkładajcie na ostatnią chwilę [wzięcia] biletu waszego zbawienia; pospieszcie się, by go wziąć, żebyście jutro nie mieli czego żałować!

Pozostańcie w Moim pokoju, Ludu Mój, dziedzictwo Moje.

Wasz Ojciec, Jahwe, Pan Narodów

Dajcie poznać Moje orędzia zbawienia całemu światu, dzieci Moje.

 

Koronka zaopatrzenia pod koniec strony: https://odrodzedoprawdy.pl/modlitwy

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 1.05.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, troszczcie się o swoje życie duchowe, bo jedynie tak, na końcu waszej ziemskiej pielgrzymki, zostaniecie nazwani Błogosławionymi Ojca. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Ja przyszłam z Nieba, by wam pomóc. Bądźcie łagodni i pokorni sercem. Wy macie wolność, ale nie pozwólcie, by wasza wolność oderwała was od drogi zbawienia. Idziecie ku bolesnej przyszłości. Szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Wy jesteście ważni dla realizacji Mych Planów. Bądźcie uważni. Wielka burza przyjdzie na Kościół Mojego Jezusa. Wytrwajcie w wierności Mojemu Jezusowi, byście nie zostali wciągnięci przez bagno fałszywych doktryn. (…)

 

Komentarz: W bolesnej przyszłości, jaka nas czeka, w czasie Wielkiej Apostazji, kataklizmów, wojen i prześladowań, naszym schronieniem jest i będzie sam Bóg. Umacniajmy naszą więź z Nim poprzez modlitwę, Słowo Boże i Sakramenty. Wielką pomocą, jaką Bóg nam daje szczególnie na te czasy, jest Maryja; korzystajmy więc z tej pomocy, powierzajmy Jej troskę o nasze życie doczesne i wieczne, a sami starajmy się bezinteresownie, z czystej miłości służyć Jej w urzeczywistnianiu Jej macierzyńskich planów ocalenia dla Boga jak największej liczby Jej dzieci. Trwajmy mocno w tym, co Bóg nam przekazuje poprzez swój Kościół, żebyśmy umieli odróżnić nauki prawdziwe od fałszywych i nie dali się oszukać Antykościołowi; trwajmy w głębokiej, osobistej więzi z Jezusem, żeby Antychryst nie zdołał nam wmówić, że to on Nim jest. Wykorzystujmy naszą wolność, by mówić Bogu „tak”, na wzór Maryi i z Jej pomocą. Nie bójmy się; choć jest wiele dróg, jakimi możemy iść, to jednak tylko jedna z nich może być tą najlepszą, i nią właśnie Maryja nas poprowadzi, jeśli tylko Jej na to pozwolimy.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 29.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Mego Syna Jezusa. Znam każde z was po imieniu i proszę was usilnie, żebyście utrzymywali płonącym płomień waszej wiary. Nie zniechęcajcie się. Nie ma nic straconego. Wierzcie niezachwianie Mocy Bożej. Mój Pan otrze wasze łzy, i ujrzycie jak działa Potężna Ręka Boga. Bądźcie łagodni i pokorni sercem. Będziecie jeszcze widzieć straszne rzeczy na Ziemi, ale mężczyźni i kobiety wiary będą chronieni. Przyjmujcie Moje Apele, gdyż pragnę uczynić was wielkimi w wierze. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Ja was kocham i zawsze będę przy was. Naprzód w obronie prawdy! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 27.04.2021., orędzie Maryi

(...) Córko Moja, to co w tym czasie się wydarzy zostało [już] napisane. Wkrótce zacznie się prawdziwe prześladowanie chrześcijan, ale wy się nie lękajcie, ponieważ was ochronię. Będzie ucisk; Mój Syn został nazwany szalonym nawet przez najbliższych krewnych, stąd gdy [tylko] wasze wargi wypowiedzą Jego Najświętsze Imię, [zaraz] zacznie narastać [wokół was] nieprawość; niektóre z Moich dzieci [lub: synów, tzn. kapłanów] będą się wycofywać z powodu bycia zmanipulowanymi przez nową religię, która nie należy do Boga. Córko Moja, oddaj się jeszcze bardziej modlitwie i poszczeniu; módlcie się za chorych na duchu. Pamiętajcie, że Bóg jest sprawiedliwy, i Jego sprawiedliwość sprawi, że Kościół zadrży; nie pozwoli On, by panoszyła się nieprawość ani by można było zmieniać Słowo Boże. Córko Moja, świat i ludzkość potrzebują przewodnika; te orędzia, rozpowszechniane, będą perłami dla tych, co znają prawdę; nie bój się, prawda będzie musiała być wykrzyczana w tysiącach miejsc, aby nawrócenie mogło się rozpocząć w sercach Mych dzieci. Nie lękajcie się dłużej tego, co niebawem nastąpi, ponieważ Ja będę z wami; podejmujcie rozeznanie duchowe względem dusz, które będą się przybliżać, by nie dać się oszukać, bądźcie czujni i gotowi. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie ma zwycięstwa bez Krzyża. Otwórzcie swe serca na Wezwanie Pana, i pozwólcie, by [to] On kierował waszym życiem. Nie zniechęcajcie się z powodu waszych trudności. Bądźcie wierni Panu, a On będzie się o was troszczył. On was kocha i zna was po imieniu. Słuchajcie Go. Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Nie tkwijcie dalej w grzechu. Mój Pan was woła. Idźcie na Jego spotkanie, i przyjmijcie Jego Wolę na wasze życie. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Wielki zamęt duchowy w Domu Bożym oderwie od prawdy wiele Moich biednych dzieci. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Nie zapominajcie: [to] w Eucharystii jest wasze zwycięstwo. Naprzód, bez lęku! (…)

 

Medziugorje 25.05.2021

Drogie dzieci! Dziś zachęcam was, abyście dawali świadectwo waszej wiary kolorami wiosny. Niech będzie to wiara pełna nadziei i odwagi. Drogie dzieci, niech wasza wiara będzie niezłomna w każdej sytuacji, nawet w czasie próby. Idźcie śmiało z Chrystusem zmartwychwstałym w kierunku Nieba, które jest waszym celem. Towarzyszę wam na tej drodze świętości i wszystkim wam daję schronienie w moim Niepokalanym Sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 24.04.2021., orędzie Maryi

(...) Córko Moja, pragnę, abyś przypomniała twoim braciom rozproszonym po świecie, że Mój Syn zna ich serca; stąd nie bądźcie zdezorientowani, bo [wówczas] moglibyście być łatwym łupem [dla] demona. Dzieci umiłowane, dlaczego nie ufacie Bogu? Jemu, który zna każde z was, Jemu, który cierpi, gdy ci, co deklarują się jako wierni, zachowują się i przyjmują postawy w sprzeczności z Jego Prawami. On wie, jak nakarmić swoje własne dzieci; tak więc, jeśli naprawdę uważacie się za wiernych, podporządkujcie się Bogu i bądźcie spokojni i pogodni. Mój Ojciec posłał Mne, abym mówiła do Moich umiłowanych synów [kapłanów] na świecie, by ich zapewnić o Jego nieskończonej miłości; nie lękajcie się i Jemu ufajcie, tylko Ojciec może wiedzieć, co jest najlepsze dla swoich dzieci, ale wielu, pomimo wiary, Go nie rozpoznaje. Dzieci Moje, kochajcie swoje Krzyże, a nade wszystko kochajcie Boga, przestrzegając Jego Praw i Przykazań, ażebyście mogli się cieszyć i mieć pokój w sercu. (...)  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 24.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, świadczcie swoim własnym życiem, że należycie do Pana. Nie zniechęcajcie się. Nie wycofujcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Nie pozostawajcie w milczeniu. Oto czas stosowny do głoszenia Ewangelii. Odwagi! Ja jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Ludzkość stała się duchowo ślepa, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Żałujcie [za grzechy] i powróćcie do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Dajcie Mi swe dłonie. Droga świętości jest pełna przeszkód, ale się nie lękajcie, gdyż Ja będę iść razem z wami. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 22.04.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, odwagi! Nie traćcie nadziei. Mój Pan jest z wami. Ufajcie Jemu, a wszystko dobrze się dla was skończy. Nie będzie porażki dla sprawiedliwych. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Bożą dla waszego życia. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was poprowadzę bezpieczną drogą. Nie odrywajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście [od niej] oderwani, stajecie się łupem Nieprzyjaciela Boga. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności Mojemu Jezusowi i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.04.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci, módlcie się za Moich [kapłanów i ludzi] konsekrowanych, aby mogli nawrócić swoje serca. Czytać Słowo Boże z ambony jest łatwo, ale niektórzy, co powinni być pasterzami dla zagubionych owieczek, otwierając usta wyrzucają [dosł. wymiotują] słowa dyktowane przez diabła. Dzieci Moje, widzę wasze cierpienia i widzę wasze serca; lecz Ja jestem między wami, aby Moje Dzieło mogło się urzeczywistniać, bądźcie tego pewni. Jest to chwila próby, ale nie bójcie się, módlcie się i bierzcie siłę od Mojego Jezusa, który nie pozostawi was samymi. Dzieci Moje, pamiętajcie, że ci, którzy będą was prześladować, będą występować przeciwko Bogu, który prędko nadejdzie ze Swoją Sprawiedliwością. Nie lękajcie się, bądźcie w wierze zawsze żołnierzami światła; (...)

Pdero Regis (Anguera, Brazylia), 20.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, proszę was usilnie, żebyście podtrzymywali płonącym płomień waszej wiary. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiej ciemności duchowej. Mroki pogaństwa wszędzie się rozprzestrzenią, i wielu [kapłanów i osób] konsekrowanych pójdzie w stronę fałszywych doktryn. Oto nadeszły czasy, które wam zapowiadałam w przeszłości. Módlcie się. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie osiągnąć zwycięstwo. Powróćcie do Jezusa: On was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Gdy będziecie się czuć słabi, szukajcie sił w Eucharystii. Przyjmujcie też Moje Wezwania, gdyż pragnę doprowadzić was do świętości. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 17.04.2021., orędzie Jezusa

Bracia umiłowani, oto jestem z wami, którzy prosiliście o Moją interwencję. Bracia, proszę was, żebyście się modlili i wznosili błagania, by czas został jeszcze bardziej skrócony. Ja jestem gotowy, i wkrótce burza spadnie na ludzkość, będzie tak silna, że świat [takiej] nie pamięta. Ja modlę się do Mego Ojca, aby okruch miłosierdzia, jaki pozostał, mógł zostać użyty dla tych zagubionych dzieci. Bracia Moi, wszystko się nagle zmieni; będzie wam trudno odróżniać wpływy dobre od tych złych, jeśli nie będziecie przygotowani. Świat zmieni się tak, jak nigdy tego nie widzieliście. Ten, kto będzie ze Mną, niech wykrzykuje z autorytetem Moje Imię, tak, aby zmiażdżyć wszystko to, co pochodzi od Złego. Nigdy bym nie chciał tego wszystkiego, lecz wy igraliście z Bogiem nie zdając sobie sprawy, ku czemu szliście naprzeciw. Wasze wybory i wasze złe decyzje ciążą na Mnie jak głaz, i teraz proszę was usilnie: dość całego tego cierpienia! Moja Najświętsza Matka towarzyszyła wam przez lata, by prowadzić was drogą, która pochodzi od Boga, lecz ludzkość była zajęta cieszeniem się wszystkimi korzyściami świata, depcząc braci, dzieci i wszystko to, co znalazła na swej drodze, nie posiadając natomiast pokory ani mądrości. A teraz, czemu jesteście dotknięci tym, co się dzieje? Nie wiecie, że nawet najmniejszy z grzechów może ciążyć? Wybraliście bogactwa, zamiast się zadowolić małymi rzeczami; dano wam naukę, a wielu użyło jej, by zabijać; owszem, używaliście nauki, ale nie swojego sumienia. Rozum i łaski, które wam powierzono, zostały wykorzystane dla pieniędzy; a mimo to teraz się dziwicie, że żyjecie w dyktaturze i w cierpieniu? Módlcie się, módlcie się, módlcie się, i bądźcie wierni prawom i przykazaniom Nieba, jeśli chcecie się ocalić i nie stracić życia. Teraz was błogosławię: w Imię Ojca, w Moje Imię, i [w Imię] Ducha Świętego. Amen. Wasz Drogi Jezus

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 17.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Ja przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Nie pozwólcie, by rzeczy światowe oderwały was od Mego Syna Jezusa. Bądźcie uważni, by nie dać się zwieść. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego podziału. Działanie nieprzyjaciół Kościoła spowoduje wielką utratę wiary u wielu z Mych biednych dzieci. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Posilajcie się Słowami Mego Syna Jezusa i Eucharystią. Słuchajcie Mnie. Wy jesteście Własnością Pana, i Ja przyszłam z Nieba, aby wezwać was do prawdziwej skruchy. Otwórzcie swe serca i dajcie się prowadzić przez Działanie Ducha Świętego. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Odwagi! Wasze zwycięstwo jest w Panu. Ufajcie Jemu, a wszystko dobrze się dla was skończy. (…)

 

Enoch (Ameryka Południowa), 16.04.2021., orędzie Jezusa Dobrego Pasterza

Owce Mego Stada, niech Mój Pokój będzie z wami!

Moje Stado, wilki są już zamaskowane pośród was, ale się nie lękajcie; Ja nie pozwolę, by cokolwiek wam się stało. Pamiętajcie: jestem Wiecznym Pasterzem, który daje życie za swoje owce; przyjdźcie do Mnie albo do Mej Matki, Bożej Pasterki, a zapewniam was, że jeśli jesteście owcami Mego Stada, to nic ani nikt nie zdoła was dotknąć ani zrobić wam krzywdy. Czas ciemności się zaczyna, i wilki przemierzają już ten świat, szukając Mych owieczek, by je pożreć. Chrońcie się, Moje Stado, duchową zbroją (Ef 6, 10-18) i opieczętowywujcie się Moją Krwią rano i wieczorem, wzmacniając siłę waszej [duchowej] zbroi odmawianiem Psalmu 91. Jeśli będziecie przestrzegać Mych pouczeń, będziecie żyć, lecz jeśli się ode Mnie odsuniecie, zginiecie, ponieważ beze Mnie jesteście niczym.

 

Owce Mego Stada, człowiek nieprawości [Antychryst] już jest wśród was, ale się nie lękajcie; Mój Ojciec pozwoli mu się ujawnić dopiero po Ostrzeżeniu [Minisądzie]; dowiecie się o jego pojawieniu się, gdy się powszechnie zadeklaruje za pośrednictwem mediów. Miliony dusz potępiają się codziennie przez [już] istniejące zło i grzech; jak by to było, gdyby Syn Zatracenia pojawił się przed Ostrzeżeniem? Nie pozostałby nikt przy życiu, by zaludnić Nowe Stworzenie.

 

Wielu przyjdzie podając się za Mnie; będą mówić: „to ja jestem mesjaszem”, i zwiodą wielu ludzi (Mt 24, 4-5). Strzeżcie się fałszywych proroków, ubranych w owczą skórę, którzy chodzą ogłaszając przyjście mesjasza! Pamiętajcie: Ja nie będę już stąpał po tej Ziemi, Moje powtórne przyjście będzie w blasku i chwale, po wielkim oczyszczeniu Mojego stworzenia i Moich stworzeń; w Nowych Niebiosach i w Nowej Ziemi będę mieszkał z Moim wiernym Ludem. Na nowo wam mówię, czytajcie Moje Słowo w Mt 24 i rozmyślajcie nad nim w swym sercu, aby nikt w tym czasie nie mógł was zwieść. Ten mesjasz, który ma się pojawić, i którego wielu chodzi i zwiastuje, to nie Ja, lecz Antychryst. Propaganda o pojawieniu się fałszywego mesjasza już się zaczęła; Strzeżcie się, by nie wpaść w tę pułapkę, o owce Mego Stada; już bowiem media i uczniowie Mego Przeciwnika zaczęli ogłaszać jego pojawienie się!

 

Wiele orędzi i wielu fałszywych proroków mówi dziś o pojawieniu się mesjasza, strzeżcie się bardzo, ponieważ wszystkie orędzia, które pochodzą ode Mnie, muszą się opierać na Moim Słowie. Moi Prorocy nie szukają pierwszych miejsc, ani uznania ze strony tego świata; a najważniejszy znak, by ich rozpoznać, to ataki, prześladowania i cenzura, których są przedmiotem. Pamiętajcie: uczeń nie jest nad swego Mistrza, ani sługa nad swego Pana (Mt 10, 24).

O Moje Stado, Henoch i Eliasz już są pośród was, ale wasz brak wiary nie pozwolił wam ich rozpoznać i przyjąć. Moi Dwaj Świadkowie nie ukażą się publicznie wcześniej niż po Ostrzeżeniu. Oni mają ducha Henocha i Eliasza ze Starego Przymierza. Misją jednego jest ewangelizować, a drugi ma jako zadanie walczyć przeciw Antychrystowi w czasie jego ostatecznych rządów. Radujcie się więc, gdyż bardzo szybko poznacie Dwóch Moich Świadków.

Przypominam wam: Nie dotykajcie moich pomazańców, i prorokom moim nie czyńcie krzywdy (Ps 105, 15)! Jest pomsta za przelanie krwi Moich sług (Ps 79, 10b). Każdy, kto chciałby skrzywdzić Moich Dwóch Świadków, zginie (por. Ap 11, 5). Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój wam daję. Żałujcie [za grzechy] i nawróćcie się, ponieważ bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Dajcie całej ludzkości poznać Moje orędzia zbawienia, owce Mego Stada.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 14.04.2021., orędzie Maryi

Drogie dzieci Moje, dziękuję, że przyjęliście Mnie w swoim sercu. Dzieci ukochane, chciałabym, żebyście zadali sobie pytanie: Dokąd zmierzacie, i jaką drogę obraliście? Obawiam się, że jest to ta bardziej wygodna, którą pokazuje wam diabeł; widuję niekiedy tyle Moich dzieci apatycznych na modlitwie; a jednak Ja jestem z wami; cierpię, gdy widzę, że wybraliście drogi świata, [które] nie prowadzą donikąd. Kochani Moi, to, co ma nadejść, będzie nagłe, a wy tymczasem cóż robicie? Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, aby was to nie zastało nieprzygotowanymi. Chcę dać wam cenną radę: idźcie i mówcie o Moim Synu, nie wahajcie się, lecz ufajcie waszej Matce, nie lękajcie się niczego, gdyż Ja będę pośrodku was, żeby was chronić. Wkrótce Chrześcijaństwo nie będzie już wyznawane, lecz zostanie [wam] narzucona nowa religia, w której centrum nie będzie już Chrystusa; bądźcie uważni i roztropni. Teraz was zostawiam z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jesteście własnością Pana, i tylko za Nim macie iść, i [tylko Jemu macie] służyć. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaka została wam powierzona. Mój Pan wiele od was oczekuje. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu duchowego. Bądźcie uważni. Nie pozwólcie, aby nic ani nikt nie oderwał was od prawdy. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Zdążacie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie mocnych w wierze. Bagno fałszywych doktryn wszędzie się rozprzestrzeni, i wielu oderwie się od prawdy. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Cokolwiek się wydarzy, zostańcie z Jezusem. W Nim jest wasza nadzieja i wasze zbawienie. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 12.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swoje kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Wilki będą działać, aby oderwać was od prawdziwego Pasterza, ale maski opadną. Prawda zwycięży. Zostańcie z Jezusem. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Wszystko to, co jest fałszywe, upadnie na ziemię. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja będę szła razem z wami. Szukajcie sił w potędze modlitwy, w Ewangelii i w Eucharystii. Odwagi! Wasza droga będzie pełna przeszkód, ale ci, którzy wytrwają w wierności do końca, będą zwycięscy. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 12.04.2021., orędzie Maryi

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca, błogosławię was.

Moje Niepokalane Serce tęskni za tym, abyście byli wewnątrz niego, aby was chronić.

Musicie się sobie przyjrzeć, musicie zbadać [swoje sumienie], by mieć świadomość, że to nawrócenie jest tym, co utrzyma was mocnymi w Wierze. To, że przyjrzycie się sobie nic nie ukrywając, będąc przezroczystymi dla samych siebie, doprowadzi was do życia „w duchu i prawdzie” (por. J 4, 23), bardziej się trzymając tego, co boskie, i dalej od tego, co światowe.

Umiłowane dzieci:

Żyjecie w tych niebezpiecznych chwilach, w których zło rozprzestrzenia swą truciznę, która nie zabija was natychmiast, lecz powoli.

Cierpienie Ludu Bożego jest radością Złego, i dlatego, dzieci, musicie się przygotować, aby nie upaść w chwili pokusy.

Jesteście natychmiast uciszani, jako że władza światowa nie przyjmuje krytyki, i aby Prawda do was nie docierała.

Zwracajcie uwagę na język, którego wszystkie rządy używają, by zwracać się do ludów; tak, z tą [samą] jednorodnością, wierni Memu Synowi zostaną poddani cierpieniu.

Nie lękajcie się, Mój Syn was nie porzuca, Chóry Anielskie was wspomagają i Ja, wasza Matka, wstawiam się za wami.

Módlcie się i działajcie trzymając się prawdziwego magisterium Kościoła, abyście nie oddalili się od wiecznego zbawienia, działając poza Wolą Bożą.

 

Módlcie się, rozmyślajcie i strzeżcie wewnętrznej ciszy; potrzeba, żebyście oddalili się od ogłuszającego hałasu życia codziennego.

Musicie starać się nauczyć wewnętrznie się wyciszać, to pilne, abyście patrzyli jasno, myśleli właściwie i działali roztropnie.

 

Morze ludzkiej woli jest wzburzane przez Złego, i Lud Mego Syna musi być roztropny.

Wznieście sztandar wierności Przenajświętszej Trójcy, podnieście [sztandar] osobistej Wiary i bądźcie uczestnikami Wiary wspólnotowej, ażebyście, zjednoczeni z Moim Synem, byli wsparciem jedni dla drugich.

Walka narasta, Zły chce doprowadzić do zniknięcia dobra i dlatego sieje zniszczenia w Ludzie Mego Syna.

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Módlcie się za Amerykę Środkową, mocno się trzęsie.

Módlcie się, módlcie się, gospodarka upada i ludy podnoszą się przeciw rządzącym.

Módlcie się, módlcie się, wulkany się uaktywniają i nie pozwalają światłu słonecznemu [docierać do] Ziemi.

Módlcie się, módlcie się, Kościół Mego Syna wchodzi w spór.

Są to mocne chwile dla Ludu Mego Syna; to dokładnie w tych chwilach dobre dziecko [Mnie, waszej] Matki jest dobrym uczniem i nie oddziela się od Krzyża Chwały.

 

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca, potrzeba, żebyście wzmacniali [swój] układ odpornościowy, zaraza robi postępy bez litości. Używajcie w tej chwili rośliny artemisa (bylica) jako naparu.

Błogosławię was Moim Niepokalanym Sercem. Ja jestem z wami, nie jesteście sami. Mama Maryja

 

Enoch (Ameryka Południowa), 11.04.2021., orędzie Jezusa Eucharystycznego

Niech Mój Pokój będzie z wami, Ludu Mój. Dzieci Moje, nadchodzą dni głodu i niedoboru pokarmu cielesnego i duchowego; ludzkość będzie czuć głód i pragnienie jedzenia i wody; a także będzie głodna i spragniona Mojego Słowa. Zaczęło się już zamykanie Moich Domów, i bardzo szybko zostaną one całkowicie zamknięte. Moja Święta Ofiara [zostanie] zawieszona, a Moi Pasterze wierni Doktrynie i Ewangelii [będą] prześladowani i [skazywani na] wygnanie; apostazja sięgnie [ostatecznych] granic, i ogromna większość tej niewdzięcznej i grzesznej ludzkości da się prowadzić przez nauki demonów. Posłańcy Mego Przeciwnika zaleją Ziemię fałszywymi naukami, a ich orędzia wezwą ludzkość do podążania za fałszywym mesjaszem. Moi Prorocy będą prześladowani i ocenzurowywani, i Moje Święte Słowo popadnie w zapomnienie; zostanie zastąpione czarną biblią Antychrysta. Miliony świętych ksiąg, w tym Moje Słowo, zostanie zniszczonych i spalonych; liczne sekty w służbie Mego Przeciwnika będą chodzić i pukać od drzwi do drzwi, i zwiodą swoją propagandą wielu letnich i słabych w wierze, powiększając tak liczbę wyznawców Mego przeciwnika. Mój wierny Lud będzie wydawany władzom religijnym, które będą służyć Antychrystowi, i będzie prześladowany, torturowany, więziony i usuwany [dosł. „znikany”]. Nowy Porządek Świata już zaczął, za pomocą planu [z zastosowaniem] szczepionek, wprowadzać w życie reżim tyranii i niesprawiedliwości, który będzie rządzić światem; kwarantanny i zamknięcia [tzw. „lockdowny”] z powodu pandemii będą wydłużane, i ludzkość nigdy nie osiągnie „normalności”. Tym, do czego dążą spiski i kłamstwa wokół pandemii, jest destabilizacja światowej gospodarki, aby papierowy pieniądz zniknął, i by w ten sposób móc zacząć wszczepiać [ludziom] Znak Bestii, mikrochip. Dążą też do tego, by skończyć z wiarą Mego wiernego Ludu, zamykając i niszcząc Moje Domy, aby Moje Stado nie mogło powrócić do gromadzenia się wokół Mnie. Chcą wymazać Moje Imię z umysłu Mego Ludu i skończyć z Moją Świętą Ofiarą, ze Mszą Świętą. Na nowo mówię wam, dzieci Moje: czytajcie Moje Słowo i rozmyślajcie nad Nim w swoim sercu, abyście nie padli [ofiarą] kłamstw i spisków emisariuszy Złego; zbliżają się bowiem dni, w których będziecie mieli głód duchowy z braku duchowego pokarmu, i pragnienie z braku Mego Słowa (por. Am 8, 11). Moje Stado, stwórzcie łańcuch modlitwy na poziomie światowym, z postem i pokutą, ażeby kłamstwa i spiski emisariuszy Zła wyszły na jaw, i wszystkie ich plany by runęły na ziemię. Obudźcie się, Ludu Mój, ze swojego duchowego letargu, gdyż ciemności [już] okrywają Ziemię; zjednoczcie się w modlitwie, poście i pokucie, abyście zdołali zwyciężyć i zniszczyć siły zła. Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój daję wam. Żałujcie [za grzechy] i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny. Dajcie poznać Moje orędzia zbawienia [ludziom] na wszystkich krańcach Ziemi, [o owce] Mego Stada.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 10.04.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, wasze modlitwy są drogocenne, ale wielu nie rozumie, że tylko za pomocą modlitwy można złagodzić i opóźnić katastrofalne wydarzenia, a nawet ich uniknąć. Dzieci Moje, idźcie i głoście, bądźcie prawdziwymi apostołami, dopomagajcie swoim braciom do przemiany wewnętrznej, ponieważ jedynie tak będą mogli mieć wielki pokój w sercu, pomimo tego, co wkrótce nastąpi. W przeciwnym razie niepokój i strach będą jedynymi stanami ducha. Ten, kto jest w Chrystusie, nigdy nie będzie musiał się niczego lękać. Dzieci ukochane, wojna jest coraz bliżej, módlcie się za Włochy i za świat Kościoła, ponieważ będzie płakać, będzie dużo płakać, z powodu swojego nieposłuszeństwa Bożym prawom; ale pamiętajcie zawsze, że Moje Niepokalane Serce zatryumfuje, a wy będziecie tego świadkami. Dzieci, Ja, jako Matka, cierpię widząc wiele dusz zatraconych, modlę się do Boga, aby mógł mieć Miłosierdzie nad tymi Moimi dziećmi. „Pamiętajcie o wolnej woli”. Dzieci, wybierajcie dobro. Teraz już wszystko to, co się wydarzy, zostało wam objawione, nie będziecie mogli powiedzieć: „ja nie wiedziałem”. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 10.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, znam każde z was po imieniu i przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Słuchajcie Mnie. Nie żyjcie w oderwaniu od Mojego Syna Jezusa. Przyjmujcie Jego Ewangelię i świadczcie swoim własnym życiem o Bożych Cudach. Zdążacie ku bolesnej przyszłości, i tylko ci, którzy się modlą, udźwigną ciężar krzyża. Oderwijcie się od grzechu i żyjcie zwróceni ku rzeczom Nieba. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Jak wam powiedziałam w przeszłości, zostaną utworzone prawa po to, aby zatrzymać pochód prawdy. Będziecie prześladowani, sądzeni i skazywani z powodu waszej wiary. Podajcie Mi swe ręce. Ja będę z wami. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Zaufajcie w pełni Bożej Mocy, a wszystko dobrze się dla was skończy. Po całym bólu, sprawiedliwi otrzymają wielką zapłatę. Naprzód bez lęku! (...)

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.04.2021., orędzia Maryi

Simona:  

Drogie dzieci Moje, przychodzę do was, by przynieść wam miłość i pokój, by wziąć was za rękę i zaprowadzić do Mego Syna Jezusa. On was kocha i was oczekuje z otwartymi ramionami, puka do drzwi waszego serca; jak biedak czeka na jałmużnę, tak On czeka na oznakę miłości z waszej strony; jak żebrak czeka z wyciągniętą dłonią, tak On czeka, aż wy wyciągniecie ku Niemu swą rękę, aż wy dacie się wziąć za rękę i pozwolicie się prowadzić. Dzieci Moje, ile jeszcze będziecie się upierać, by iść bez Niego? Dzieci Moje, bez Jezusa nie ma miłości, nie ma łaski, nie ma pokoju; jedynie w Nim możecie znaleźć prawdziwą radość. Kocham was, dzieci Moje, Pan czeka na wasz krok ku Niemu, czeka, aż podacie Mu rękę, czeka na was z otwartymi ramionami; lecz jeśli wy, dzieci Moje, nie zrobicie tego kroku, nie zaprosicie Go, by stał się częścią waszego życia, On nie będzie mógł do was wejść, nie będzie mógł zmienić i wypełnić waszych serc. Dzieci, Pan nie wchodzi przemocą w wasze życie; czeka, aż wy Go zaprosicie, by stał się jego częścią. Kocham was, dzieci Moje, i proszę was usilnie: otwórzcie Panu drzwi waszego serca, waszego życia, i pozwólcie się wypełnić wszelką łaską i błogosławieństwem. Daję wam teraz Moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do Mnie.

 

Angela:  

(...) Dzieci Moje, bądźcie odważne w dawaniu świadectwa o Bożej Miłości; jesteście wezwani, by być Moimi ziemskimi apostołami; nie lękajcie się, dałam wam jako broń koronkę Różańca Świętego, trzymajcie ją mocno w dłoniach i módlcie się. Niech Różaniec Święty będzie dla was bronią zwycięstwa. Dzieci Moje, tego wieczoru jestem blisko każdego z was, jestem w waszych domach, odwiedzam wasze wieczerniki, dotykam waszych serc i przyjmuję z radością modlitwę, jaką ku Mnie kierujecie. Dzieci, także tego wieczoru proszę was, abyście dalej się modliły za losy tego świata, coraz bardziej zaciemnianego przez nieprzyjacielskie zasadzki. Nie dajcie się uwieść złu, idźcie drogą miłości, miłujcie się nawzajem jak Jezus was umiłował. Dzieci Moje, Ja jestem tutaj, aby was ocalić, jestem tu, by wyruszyć razem z wami; dajcie Mi swe dłonie i idźmy razem. Podążajcie za Mną na drodze, którą wam wskazałam, podążajcie za Jezusem.  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nieprzyjaciele Boga będą działać coraz bardziej, by was uciszyć. Wy, którzy należycie do Pana, głoście prawdę. Mój Jezus potrzebuje odważnych mężczyzn i kobiet, aby, za przykładem Jana Chrzciciela, głosili Ewangelię i bronili Jego Kościoła. Nie stójcie z założonymi rękami. Będziecie wyrzucani precz za kochanie i bronienie prawdy. Odwagi! Wasza nagroda jest w Panu. Módlcie się. Szukajcie sił w Eucharystii i dawajcie wszędzie świadectwo o waszej wierze. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Naprzód! Ja was kocham i zawsze będę z wami. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.04.2021., orędzie Maryi

(...) Z złóżcie u stóp Mego Syna wasze cierpienia, wasze lęki, ale z sercem i podczas modlitwy. Dzieci, gdybyście wiedziały, jak bardzo drogie jesteście Jego oczom! Lecz musicie się modlić, dużo modlić. Dzieci Moje, nie miejcie żadnych obaw wobec czasów, które nadejdą, dopóki będziecie Mu wierni nic nie będzie mogło was zaniepokoić. Dzieci, nawrócenie się jest pilne, ponieważ czas [już] się zamknął; nie bądźcie przyciagani przez rzeczy [tego] świata, gdyż wkrótce zostaniecie ogołoceni ze wszystkiego, ale będziecie mogli mieć radość i pogodę ducha tylko z Bożą pomocą. Dzieci, nie dajcie się zwieść słowom złego, który znajduje wam rozwiązania łatwe, ale niebezpieczne dla waszej duszy. Umiłowani Moi, wirusy będą dalej się rozprzestrzeniać z brutalnością samego demona, ale tylko Jezus będzie mógł być waszym ocaleniem. Módlcie się za Kościół, w którym zamęt sprawi, że runą jego kolumny. Kochajcie się nawzajem i jednoczcie się dając świadectwo o Bożej Miłości, bądźcie prawdziwymi Apostołami. (...)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swe kolana na modlitwie. Ufajcie Jezusowi. On jest waszym wszystkim i tylko w Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Oderwijcie się od świata i szukajcie Nieba. Ludzkość idzie duchowo ślepa, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Żałujcie [za grzechy] i powróćcie do Tego, który jest waszym Wielkim Przyjacielem. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie sił w Ewangelii, w Eucharystii i w naukach prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] bólu. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 3-4.04.2021

(...) Ja, wasza Matka, wzywam was do modlitwy, do modlitwy, do modlitwy. Posłuchajcie Mojego wezwania. Są to święte wezwania pochodzące od Pana. Módlcie się o dobro rodzin, o dobro każdego z was i całego świata. Każde słowo, które ku wam kieruję, jest ważne. Niech wnikną one w wasze serca i przemienią wasze życie. Pamiętajcie, Moje dzieci: kiedy będziecie zniechęceni i bez nadziei, wzywajcie Mego Niepokalanego Serca, a otrzymacie wielkie łaski. (...)


(...) Moje dzieci, Miłość Boża jest niezmierna i bez końca. Proście każdego dnia o tę Jego Boską Miłość dla was i dla waszych rodzin, a zobaczycie, co Pan zrobi dla tych swoich, którzy Go miłują. Oddawajcie się coraz bardziej modlitwie, a w ten sposób Pan da wam wielkie łaski, które będą wam pomagać nawracać [nawet] najtrudniejszych grzeszników. Wytrwajcie w modlitwie, a łaski zostaną [wam] udzielone. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 3.04.2021, orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w Niebie. Szukajcie Pana. On was kocha i oczekuje od [lub: spodziewa się po] was wielkich rzeczy! Jesteście ważni dla realizacji Mych Planów. Słuchajcie Mnie. Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Wy macie wolność, ale nie żyjcie w oderwaniu od Pana. Chcę widzieć was szczęśliwymi już tu na Ziemi, a później ze Mną w Niebie. Nawróćcie się. Oderwijcie się od grzechu i służcie Panu z wiernością. Mój Jezus zwyciężył śmierć, aby dać wam szczęśliwą wieczność. Wierzcie Jemu i nie pozwalajcie, by skaziły was fałszywe ideologie. Prawda Mojego Jezusa jest w Ewangelii. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Nieba. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.04.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, Mój Syn umarł z miłości i by wykupić was z grzechów; zmartwychwstał pokonując śmierć. Dzieci Moje, to jest wyjątkowa Wielkanoc, ponieważ od dzisiaj znaki, które będą się pojawiać, będą widoczne dla wielu osób, a nade wszystko zobaczycie znak największy i tak bardzo oczekiwany, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że uczynił go człowiek. Dzieci, dziś jest dzień milczenia i bólu, pamiętajcie, że pod Jego ukochanym Krzyżem zostałam Mamą was wszystkich. Módlcie się pod krzyżem, aby rany, które przyjdą, zostały obmyte Krwią Mego Syna. Dzieci, jestem tutaj razem z wami wszystkimi, aby otworzyć wasze serca na Łaskę. Módlcie się za kapłanów, którzy się zatracili. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych grzechów. Nie odrzucajcie Nieba, które Mój Jezus zdobył dla was na Krzyżu. Uciekajcie od grzechu i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Powiedzcie swoje „Tak” na Jego Wezwanie, bo tylko tak możecie unieść ciężar prób, które mają przyjść. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was poprowadzę drogą świętości! Proszę was usilnie, żebyście starali się wszędzie świadczyć o tym, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata! Patrzcie na Mego Syna Jezusa. Patrzcie na Krzyż. On zniósł wszelkie cierpienie, by przyciągnąć was do Nieba. Miejcie odwagę. Zwycięstwo Mojego Jezusa jest waszym zwycięstwem. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie wierni Temu, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Nieprzyjaciele Boga będą działać, by zasiewać podziały i odrywać was od prawdy. Wierzcie w Ewangelię i w nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. (...)

 

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 1.04.2021 

Synaczkowie, jestem tu dla was i dla całego świata, jestem tu, by wam powiedzieć, że nigdy nie jesteście sami, Ja zawsze tu jestem, synaczkowie, jestem zawsze tutaj, by wam pomagać, i chcę wam powiedzieć, żebyście się nie bali tego, co się wydarzy; bądźcie spokojni, przykazuję wam. Chcę też wam powiedzieć, jak obiecałam, jedną ważną rzecz; oto ona, synaczkowie: Znak się przybliża, synaczkowie, chcę wam powiedzieć, że na [całym] świecie, na niebie, pojawi się krzyż, który wszyscy zobaczą – krzyż jaśniejący. Z tego krzyża wyjdą liczne promienie, za pomocą których św. Michał pomoże wszystkim potrzebującym osobom, które nie mogły nic zrobić dla Pana; spróbuje jeszcze raz im pomóc, to będzie ostatni raz, synaczkowie, kiedy zostanie im udzielona pomoc, a potem wejdą w cierpienie. Te promienie pójdą do każdej osoby, która zrobiła dużo zła, te osoby będą musiały żałować [za grzechy], modlić się i się nawrócić; Pan chce im pomóc jeszcze jeden raz. Módlcie się za te osoby, które nie wiedzą, co zrobiły, ani co robią, synaczkowie. Ten jaśniejący krzyż to Krzyż Pana, synaczkowie, na całym świecie będzie widziany, i od tamtej chwili cały świat się zmieni, synaczkowie, bo nikt nie będzie mógł powiedzieć, że to przypadek, ponieważ to jest Krzyż Pana, On chce, żeby wszyscy go zobaczyli. (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 2.04.2021
!!! (...)  Mój Syn, który ofiarował się za tych, którzy Nim gardzą, biją Go i biczują, jak łagodny Baranek jest prowadzony z jednego miejsca na drugie, przed tych, którzy nazywali się „uczonymi w Prawie”, którzy widzieli się zagrożonymi przez Prawdę z Wysoka…
W tym czasie, w którym tylu wypiera się Mego Syna, chociaż Go znają, historia się powtarza. To pokolenie, bardziej niż poprzednie, powtarza tę zdradę.
 
W tym czasie rodzi się wielki zamęt; ludzie nie wiedzą, czym jest Prawda, nie wiedzą dokąd iść, ponieważ nie znają Mego Syna. Oddali się życiu połowicznemu, bez pogłębiania [go], bez rozumnego myślenia… Niestety, większość [z nich] to chrześcijanie z tradycji.
To [właśnie] biczuje Mojego Syna, koronuje Go cierniami z powodu braku poznania Bożego Działania przez Moje dzieci. Dlatego właśnie lud Mego Syna jest prowadzony jak łagodny baranek ku każdemu zdarzeniu, nie posiada rozeznania, nie wnika w głębię wydarzeń.
Wierzycie, że kochacie mego syna, a w jednej chwili wszystko się rozpływa jak morskie fale, gdyż:
- nie kochacie Mego Syna w Duchu i prawdzie…
- nie patrzycie dalej, niż sięga wasz wzrok…
- nie wnikacie w poznanie…
Będąc w końcu ludźmi, którzy żyją fałszywą religijnością. To rozrywa Najświętsze Serce Mego Syna.
Nie kochacie go w duchu i prawdzie.
Będąc ludem letnim, nie rozeznajecie i łatwo ulegacie dezorientacji, nawet wiedząc, jak rozprzestrzenia się zło, pragnąc ogarnąć wszystkich ludzi i uczynić im zło na ciele.
Pytam was:
A kiedy pieczęć bestii zostanie wam zaproponowana jako środek, by poruszać się na ziemi… którzy [z was] będą wierni Memu Synowi? Czy Mój Syn znajdzie wiernych na ziemi?
Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:
Pożegnanie Mego Syna w agonii ujawnia na Jego Obliczu ból, z którym się zmierzy, ból zdrady, ból ludzkiego gniewu. Ta smutna rzeczywistość powtarza się w ciągu historii Zbawienia.
To Bóg-Człowiek ustanowił Święcenia Kapłańskie…
To Bóg-Człowiek poświęca samego Siebie, nim wyrusza [pełnić] Wolę Ojca, chociaż Go zdradzają…
Z miłości żywi was swoim Ciałem i swoją Krwią, wiedząc, że [różne] idee i modernizmy odseparują was od tego Boskiego Pokarmu.
Ludzkość, która nie patrzy, nie czuje, nie rozróżnia zła tego, który znajduje się pośrodku was, by uzurpować [sobie] to, co jest Mego Syna!
Ofiara Mego Syna za wszystkich, zostanie zmieniona w religię dla wszystkich, religię bez Pokarmu eucharystycznego, bez Matki, bez przykazań. Będzie jedna religia, jedno prawo, jeden porządek. Którzy będą mogli kupować i sprzedawać? Ci, którzy ulegli pieczęci antychrysta, ale stracili swoją duszę.
Módlcie się, Moje dzieci, o rychłe nawrócenie.
Módlcie się, Moje dzieci, aby ludzie doszli do poznania Prawdy.
Trwam z ludem Mego Syna.
Idźcie ku Mojemu Synowi, idźcie przeciw prądowi świata, ocalcie [swą] duszę! 
Mama Maryja.
 * Dla jasnośći - to nie są spiskowe teorie - to samo możemy przeczytać w Katechiżmie "KKK 675: Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (Por. Łk 21,12; J 15,19-20). odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią OSZUKAŃCZEJ RELIGII"
Warto przytoczyć tutaj jeszcze dwa fragmenty orędzi:
Trevignano Romano 11.08.2020 " Moje dzieci, kiedy Kościoły świata przyłączą się do potęg światowych, wtedy nastąpi prawdziwe prześladowanie i będziecie zmuszeni się ukrywać, ponieważ umiejętnie usuwają Ofiarę Eucharystyczną z Mszy Świętej."
Trevignano Romano, 5.12.2020 r. "Moje dzieci, nawet dzisiaj nie jest to prawdziwy czas prześladowań, ale wkrótce narzucą wam jedną religię, która już nie będzie chrześcijańska."

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 1.04.2021 

Kochane dzieci, odwagi! Nie jesteście sami. Odwieczne Słowo Ojca, które stało się człowiekiem, jest bardzo blisko was. Kapłani Boga, poświęceni dla wzniosłej misji, swymi namaszczonymi dłońmi przez Miłosierdzie Mojego Jezusa przynoszą wam Mego Syna Jezusa w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie w Eucharystii. Radujcie się w Panu. Mój Jezus was kocha. Kochajcie Go. On wam oferuje Drogocenny Pokarm, bez którego nie możecie wzrastać w życiu duchowym. Ceńcie sobie Eucharystię. Kochajcie kapłanów i módlcie się za nich. Planem nieprzyjaciela jest oderwać was od prawdy i uczynić was obojętnymi na obecność Mojego Jezusa w Eucharystii. Bądźcie uważni. We wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Naprzód! Mój Jezus czeka na was w Eucharystii z ogromną miłością. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 30.03.2021., orędzie Jezusa

Umiłowane dzieci, nie lękajcie się, ponieważ Ja także byłem prześladowany przed wami, i proszę was, nie mówcie, że Ja byłem Synem Bożym, i dlatego mogłem znieść całe to cierpienie; nie jest tak, doświadczyłem w Moim Ciele jak i w Moim Sercu całego bólu i mroku świata, bo po to się wcieliłem. Zawierzcie wszystko Mnie, jedynej kotwicy zbawienia; wezmę was za rękę i złagodzę wasze cierpienia niosąc je na Moich ramionach i zabierając je ze Sobą na Kalwarię. Proszę was z najwyższą miłością, żebyście nie opuszczali Mnie ani Mojej świętej Matki, która z wielką pokorą jest jeszcze pomiędzy wami; wasze cierpienie zostanie wynagrodzone. Proszę was, żebyście pomagali swoim braciom, aby nie wpadli w potępienie; i jeśli chociaż jeden z waszych braci się zbawi, to będzie święto w Niebie. Ja was nie opuszczam; spoglądajcie na krzyż i na to wszystko, co On ze sobą niesie, miejcie litość nad waszym Jezusem, który was rozumie i który tak bardzo cierpi. Człowiek, niestety, jest atakowany przez najpiękniejszego z aniołów, który się zbuntował przeciwko Bogu; jedynie ten, kto ma siłę Wiary się ocali. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i przyszłam z Nieba, aby was zaprowadzić do Mego Syna Jezusa. Zintensyfikujcie swoje modlitwy. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu duchowego i tylko ci, którzy się modlą, zdołają udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Podajcie Mi swe dłonie! Ja chcę wam pomóc, ale potrzebuję waszego „Tak”, szczerego i odważnego. Nawróćcie się ze skruchą i szukajcie Miłosierdzia Mego Syna Jezusa. Przybliżcie się do konfesjonału i napełnijcie się Bożą Miłością; w spowiedzi jest lek na wasze boleści. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy na Ziemi. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego podziału i zamętu. Jedynie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa zdołają się ostać. Bądźcie czujni. (…)

 

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 23-28.03.2021., orędzia Matki Bożej i św. Józefa

23.03.2021., orędzie Matki Bożej

(...) Módl się za tych, którzy nie wierzą, i którzy trwają dalej mając serca zatwardziałe i zamknięte na Boga. Pan pewnego dnia zażąda wiele od tych dusz, i biada tym, które ukażą się przed Nim pełne wad, bez [żadnych] dobrych dzieł. Módl się, módl się wiele, aby wszystkie serca otwarły się na Boga, dopóki jest jeszcze na to czas. Ja cię błogosławię!

 

24.03.2021., orędzie Matki Bożej

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, bądź świadkiem pokoju Boga samego w największych prześladowaniach i próbach twojego życia. Nie dawaj się nigdy doprowadzić do rozpaczy przez trudności czy przeciwności, one zawsze będą istnieć i pojawiać się na twojej duchowej drodze, by cię zniechęcić, ale Ja ci mówię: walcz i zwyciężaj wszystkie trudności wiarą i cierpliwością. Cierpliwi zawsze będą mieli błogosławieństwo Pana. Niech twoje modlitwy, pełne miłości, wznoszą się do Nieba jako błaganie i prośba o zbawienie dusz. Ja cię błogosławię!

 

25.03.2021., orędzie Matki Bożej

(...) Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by przynieść wam Moje łaski i Moją miłość, aby wasze serca i dusze były uzdrowione i miały pokój. Nie rozpaczajcie i nie traćcie nadziei, kiedy próby w waszym życiu zdają się nie mieć końca. Ufajcie, ufajcie Panu, oddając się Jego Boskiemu Sercu, a On da wam odrobinę Swej siły i Swego pokoju. Mój Syn Jezus czeka na wasze „Tak” dla Jego projektu miłości i zbawienia dusz. Niech to wasze „Tak” zostanie Mu dane, poprzez wasze modlitwy i ofiary, składane Mu z miłością przez wszystkie dni waszego życia. Jezus was kocha, Moje ukochane dzieci, On pragnie waszego wiecznego zbawienia, dlatego [właśnie] On Mnie posłał z Nieba, aby wam pomóc i was pobłogosławić. Kochajcie Go, a wszystko w waszym życiu się zmieni. (…)

 

27.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, wejdź do Serca Jezusa i pozwól, żeby On cię otoczył Swą Boską miłością. Ta miłość jest święta i potężna, i chce wszystkich rozpalić, aby wszyscy mogli zrozumieć, że wszystko, co On uczynił, było z miłości i dla zbawienia dusz. Przekazuj Jego Boską miłość innym, a otrzymasz od Niego dużo więcej, ponieważ Jego Miłość jest nieskończona. (…)

 

28.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, pozwól Mi cię prowadzić drogą świętości, która wiedzie aż do Boga. Ta droga wymaga dużo modlitwy, ofiar, posłuszeństwa i wierności w wykonywaniu zawsze Woli Bożej. Bóg kocha ciebie i kocha ludzkość, która wielokrotnie rani Go straszliwie potwornymi grzechami. W tych czasach wielu nie kocha już prawdy, żyjąc w kłamstwie, zaspokajając swoje grzeszne zamiary i własną wolę. Módl się wiele i ofiaruj Panu zadośćuczynienia; jedynie w taki sposób wielu [z tych], którzy są zaślepieni przez Szatana będą mogli otrzymać światło i łaskę Boga w swoim życiu, nawracając się i zmieniając swoje życie. Błogosławię ciebie i cały świat: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

29.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, daję ci łaski z Mego Serca, aby twoje serce było rozpłomienione miłością, wiarą i zaufaniem Bogu. Módl się zawsze, gdyż to poprzez modlitwę otrzymasz wszystko od Serca Jezusa. Za pomocą swych modlitw zdołasz uzyskać wielkie łaski dla Kościoła i świata. Ja zawsze jestem u twego boku, okrywając cię Moim Świętym Płaszczem. Ja cię błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 28.03.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, Mój Jezus wypełnia was łaską, ponieważ tego właśnie potrzebujecie. Sprawiedliwość Boga jest nad wami, Jego krzyk bólu przybędzie z ogniem oczyszczenia i wszyscy wierzący i wierni będą się radować, ale czyniący zło i ci, którzy Go odrzucają, będą bardzo cierpieć. Dzieci, czasy zostały przyśpieszone również dzięki waszym modlitwom, nie bójcie się, ale cieszcie się i radujcie, bo przyjście Jezusa jest bliskie. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, módlcie się dużo przed krzyżem o pokój na świecie. Trwajcie z Jezusem. Nie odrywajcie się od Niego, [Tego,] który jest waszym dobrem absolutnym i [który] was zna po imieniu. Ludzkość jest duchowo ślepa i nadeszła chwila wielkiego powrotu do Pana. Szukajcie Bożego Światła. Nie pozwólcie, by demon wciągnął was w ciemności grzechu. Wy należycie do Pana, i On was kocha ogromnie! Szukajcie Go w Ewangelii i w Eucharystii. Otwórzcie swe serca na Jego Wezwanie, gdyż jedynie tak zdołacie zrozumieć Moją obecność pośród was. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Mego Syna Jezusa. Naprzód, bez lęku! Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Mężczyźni i kobiety wiary wypiją gorzki kielich cierpienia, ale się nie wycofujcie. Mój Jezus będzie z wami. Odwagi! (…)

 

Medziugorje 25.03.2021 

Drogie dzieci! Dziś jestem z wami, aby wam powiedzieć: dzieci, które się modlą, nie boją się przyszłości i nie tracą nadziei. Jesteście wybrani, aby nieść radość i pokój, ponieważ należycie do Mnie. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, ponieważ diabeł chce niepokoju i wojny, chce napełnić wasze serca strachem o przyszłość, a przyszłość należy do Boga. Bądźcie więc pokorni i módlcie się i oddajcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Mój Jezus czeka na wasze „tak”. Bądźcie posłuszni Jego wezwaniu. Tego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Bądźcie [ludźmi] Pana: oto jest Moje pragnienie; szukajcie Nieba: oto jest wasz cel. Otwórzcie swe serca i żyjcie zwróceni w stronę Raju. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Proszę was, abyście z miłością i wiernością żyli Ewangelią Mojego Jezusa. Droga świętości jest pełna przeszkód, ale jeśli się otworzycie na nauki Mojego Jezusa, będziecie zwycięscy. Idziecie ku przyszłości [pełnej] wielkiego buntu przeciwko Bogu, i tylko nieliczni pozostaną mocni w wierze. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Bądźcie uważni. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 23.03.2021., orędzie Maryi

(...) Córko, musisz powiedzieć ludzkości, że trąby już zabrzmiały, została [już] tylko jedna, trąba Sprawiedliwości. Dzieci, Mój wybrany lud musi wzmacniać modlitwę na te czasy; zaczęło się podzielenie i prześladowanie. Dzieci Moje, wojna ma się [wkrótce] zacząć na Bliskim Wschodzie; módlcie się za Syrię; będzie to wielka wojna, ponieważ będą w nią zaangażowane Rosja i Ameryka. Ileż bólu na tej ziemi zatopionej w grzechu! Poprosiłam [już wcześniej] poprzez innych [Moich] ukochanych synów [o to], by ostrzec Kościół i rządzących, aby nie szli na kompromisy, ale [ci], przeciwnie, wybrali drogę zła. Dziś proszę ich jeszcze raz: żałujcie i nawróćcie się, bo nie zdajecie sobie sprawy, na spotkanie czego idziecie; tylko niektórzy w rządzie wiedzą, co ma się wydarzyć, pozostali członkowie są tylko w wielkim zamęcie; ale pamiętajcie, że Moje Niepokalane Serce zatryumfuje, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Moim wiernym dzieciom mówię: trwajcie w pokoju, gdyż niczego nie będzie wam brakować, będziecie okryci i ochraniani przez Mój płaszcz. Zostawiam was teraz z Moim błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.03.202; orędzie Maryi

Kochane dzieci, zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich walk duchowych. Ci, którzy są oderwani [od Boga] nie zdołają udźwignąć ciężaru prób. Pozostawajcie z Jezusem i szukajcie sił w modlitwie. Ludzkość oderwała się od Stwórcy i zmierza ku wielkiej przepaści. Nawróćcie się ze skruchą i powróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Słuchajcie Mnie. Nie pozwólcie, by nieprzyjaciel Boga was zwiódł i oderwał od drogi, którą wam wskazałam. Odwagi! Boże Zwycięstwo przyjdzie dla sprawiedliwych. (…)

 

Enoch (Ameryka Południowa), 22.03.2021., orędzie Jezusa

 

Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje stado! To mówi Pan:

 

Owieczki Mego Stada, ludzkość wchodzi w czas przewrotów i walk, które będą coraz intensywniejsze i będą się rozprzestrzeniać po całym świecie; manifestacje, jedne z powodu zarządzeń i kwarantann, którym jest podporządkowana ludzkość przez tą pandemię, inne z powodu bezrobocia i głodu; jeszcze inne z powodu szczepionek i ustanowienia Nowego Porządku Świata. Bardzo szybko Moje Stado będzie prześladowane w miarę, jak będzie ustanawiany Nowy Porządek Świata; pokój zniknie dla Mego Ludu.

 

Owieczki Mego Stada, czas ostatnich rządów Mego przeciwnika ma się [wkrótce] zacząć, już przygotowuje się drogę na jego pojawienie się; potrzeba jedynie, by przyszło Ostrzeżenie i krótki czas Cudu, by rozpętały się wielkie prześladowania, które oczyszczą Moje Stado. Schizma w Moim Kościele, wojna i upadek gospodarki są wydarzeniami, które już wkrótce nastąpią. Znak Bestii, mikroczip, już jest w drodze, szczepionki z nanoczipem, którym zostanie oznaczona ogromna większość ludzkości, już są gotowe. Pretekst [różnych] pandemii sprawi, że wiele dusz, jedne ze strachu, inne z niewiedzy, a znaczna większość z powodu oddalenia się od Boga i braku wiary w Niego, biegną, by się zaszczepić, nie wiedząc, że robiąc tak, stracą Życie z Ducha.

 

W czasie ostatnich rządów Mego przeciwnika, kiedy będą wam mówić, że macie się zaszczepić szczepionką biometryczną nazywaną lucyferazą, powstrzymajcie się od uczynienia tego; ponieważ w niej przyjdzie Znak Bestii. Za pomocą nowej technologii, którą nazywacie 5G i z pomocą satelitów, po tym, jak zostanie wam wstrzyknięta ta szczepionka, nanoczip w niej zawarty zostanie przesunięty satelitarnie, by zostać umieszczonym na prawej ręce lub na czole; tak spełni się to, co mówi Moje Słowo: I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia (Ap 13, 16-17).

 

Moje Stado, ostrzegam was z wyprzedzeniem, abyście nie wpadli w tę pułapkę; przyjmujcie z uwagą Moje orędzia zbawienia, ponieważ one będą was prowadzić w waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia, i doprowadzą was bezpiecznie do bram Mojego Nowego Stworzenia. Wiedzcie, że ci wszyscy, którzy zostaną oznaczeni Znakiem Bestii, przestaną być owieczkami Mego Stada. Na wszystkich, którzy będą oznaczeni Znakiem Bestii, przyjdzie złośliwa i bolesna zaraza (por. Ap 16, 2).

 

Czas spisków i kłamstw rozpoczął się z Nowym Porządkiem Świata, ludzkość nigdy nie wróci do normalności; kiedy jedna pandemia zostanie pokonana, przyjdzie kolejna, i kolejne; wszystko to będzie miało na celu utrzymywanie ludzkości w zamknięciu i podporządkowaniu, by przygotowywać ją dalej na pojawienie się Antychrysta, który zostanie ogłoszony przez wszystkie media jako oczekiwany Mesjasz, który przyniesie światu pokój i rozwiązanie wszystkich problemów ludzkości. Zostaliście ostrzeżeni, Moje Stado, aby nic nie wzięło was z zaskoczenia; trwajcie uważni i czuwający, modląc się w każdej chwili, ponieważ dni, które przeżywacie, już są [dniami] ciemności i mroku.

 

Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Okażcie skruchę i nawróćcie się, ponieważ bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Moje stado, dajcie całej ludzkości poznać Me orędzia zbawienia.

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 21.03.2021; orędzie Matki  Bożej

(…) Módlcie się zawsze, przykazuję wam i nie bójcie się nigdy, nigdy, pamiętajcie zawsze, że Ja jestem tutaj, by przynieść wam radość i pokój, synaczkowie, i jestem tu, aby coraz więcej wam pomagać. To, co chcę wam powiedzieć, jest ważne, synaczkowie. Zapewniam was zawsze, że będę wam pomagać, by zmiażdżyć wszelkie demony. Nie pozwolę, by weszły do tego domu, ani [gdziekolwiek] blisko was, ani blisko tych wszystkich, którzy wierzą w Pana. Wierzcie w Pana, a demon, który chciałby was pokonać, synaczkowie, nie zdoła tego osiągnąć, ponieważ Pan go zmiażdży. Stąd bądźcie spokojni, gdyż on zawsze przegrywa, a Pan jest zawsze zwycięski, synaczkowie. Przykazuję wam, dzieci Moje, kochajcie się nawzajem coraz bardziej i dużo przebaczajcie, jest to bardzo potrzebne. Mówię wam także, że nigdy nie zostawię was samych, będę zawsze blisko was, coraz bardziej, i zawsze tak bardzo będę wam pomagać. (…)

 

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 20.-22.03.2021; orędzia Maryi 

20.03.2021:

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, Boże Miłosierdzie, nieskończone i wieczne, wylewa się na ludzkość, ale niewielu je akceptuje i przyjmuje. Bóg używa różnych środków, by przywieść ludzi bliżej do Swego Miłosiernego Serca. Wiele z Mych dzieci odrzuca Bożą pomoc, prowadząc życie grzechu: cudzołóstwa, rozwodów, niewierności i nieczystości. Nawet w tych czasach, mrocznych i [pełnych] bólu, oni się nie zmieniają, ale dalej grzeszą. Módl się, Moje dziecko, módl się o nawrócenie grzeszników zatwardziałych i uparcie [trwających] w życiu grzechu i obrażania Boga. Ci, jeśli się nie nawrócą, będą bardzo cierpieć, czy to w tym życiu, czy to w przyszłym. Ściągają oni na siebie wielkie boleści i cierpienia. Ściągają oni na siebie ogień piekielny. Ja modlę się przed Bożym Tronem o nawrócenie i zbawienie wszystkich Moich dzieci. Pragnę mieć was wszystkich razem ze Mną, pewnego dnia, w Niebie. Módlcie się, abyście zdołali zasłużyć na chwałę Raju. Niebo jest piękne, cudowne, jest waszym prawdziwym miejscem przygotowanym przez Pana dla każdego z was. W Niebie nie ma więcej bólu, ani płaczu, ani cierpień; [jest] jedynie wieczne szczęście i pokój. (…)

21.03.2021:

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, każde cierpienie, ból czy łzy ofiarowane Ojcu Niebieskiemu, zjednoczone z zasługami i boleściami Mego Boskiego Syna, stają się drogocenne i uświęcone, dla zbawienia dusz. Składaj wszystko w ręce Ojca Niebieskiego i błagaj o nawrócenie grzeszników. Niech wasze modlitwy i codzienne ofiary zmienią się w łaski i błogosławieństwa, dla uwolnienia wielu Moich dzieci ze szponów szatana. Niech twoja pokuta będzie ciężkim ciosem przeciwko jego królestwu ciemności. Mów wszystkim Moim dzieciom, że Ja nie męczę się mówieniem: Modlitwa, ofiara, pokuta! Modlitwa, ofiara, pokuta! Modlitwa, ofiara, pokuta!… To są środki, by uzyskać łaski i miłosierdzie od Boskiego Serca Mego Syna Jezusa. Niech wszyscy wysłuchają tego Mojego apelu i wprowadzają go w życie; w ten sposób zdołają powstrzymać obecne zło i przeszkodzić wielu innym [jego rodzajom] spaść na grzeszną ludzkość. Wynagradzaj za grzechy świata, a Bóg będzie miał miłosierdzie nad tobą i nad całym światem. (…)

22.03.2021:

(…) Wielu traci nadzieję w próbach życia, ponieważ się nie modlą i odrywają się od Boga. Jedynie poprzez modlitwę Pan będzie mógł udzielić wam łask, które wam pomogą i was umocnią w miłości, w wierze i w głębokim zaufaniu Jego Miłosiernemu Sercu. Ci, którzy się nie modlą, nie mogą zasłużyć na Boże łaski ani na Jego ochronę. Tacy sprowadzają na siebie katastrofy i smutki życia. Lecz gdy serce zaciemnione przez grzech i dalekie od Boga zaczyna się modlić, [wówczas], dzięki temu, światło Boga i Jego Boska obecność zaczynają być odczuwane w jego życiu w sposób [bardzo] intensywny, wnikając w głębiny jego duszy, zmieniając jego życie. Módl się, Moje dziecko, módl się o nawrócenie i zbawienie dusz. One są [bardzo] cenne dla Boga i dla Mnie. Kiedy jakaś dusza się potępia i idzie do piekła, jakiż ból czuję w Moim Niepokalanym Sercu! Łzy płyną z Moich oczu, ponieważ oni się potępiają, bo dobrzy się nie modlą ani się nie poświęcają wystarczająco za tych, którzy byli bez światła i bez życia. Ciebie i wiele Mych dzieci, które słuchają i wierzą Moim matczynym słowom, proszę o więcej oddania i wysiłku w modleniu się, ofiarowaniu się i pokutowaniu za nawrócenie i zbawienie dusz. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.03.2021., orędzie Maryi

  (…) Dzieci ukochane, wasze modlitwy łagodzą cierpienia Moje i Mojego Syna. Dzieci, bądźcie gotowe, burza jest już nad wami i proszę was, żebyście przebaczali, kochali i spowiadali się, tak, abyście byli przygotowani na to, co ma się wydarzyć, i na czasy, które przychodzą. Jest to chwila na to, żebyście się jednoczyli, a nie dzielili; bądźcie prawdziwymi mężczyznami i kobietami wiary, bądźcie tymi, którzy walczą w pierwszym szeregu; jest to czas, w którym zostaniecie poproszeni przez Niebo, by znaleźć kryjówki i schronienia, gdzie [będziecie mogli] się schować, a także, by się modlić; czasy zapowiedziane [właśnie] nadeszły. Dzieci Moje, Ja jako Matka jestem z wami, razem z Moimi Aniołami, by was chronić. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.03.2021; orędzie Maryi

(…) Ja was kocham takimi, jacy jesteście i proszę was, abyście należeli do Mego Syna Jezusa. Przyjmijcie Ewangelię i pozwólcie, aby Słowa Mojego Jezusa przemieniły wasze życie. Wy jesteście Własnością Pana i On wiele od was oczekuje [lub: wiele się po was spodziewa]. Nie stójcie z założonymi rękami. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu. Demon chce was oderwać od prawdy i wprowadzić was w bagno fałszywych doktryn. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Przeznaczcie część swojego czasu na modlitwę. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie sił w w modlitwie i w Eucharystii. Nie odrywajcie się od Jezusa. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. (…)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 17-19.03.202; orędzia Maryi

17.03.2021:

(…) Moje dziecko, staraj się każdego dnia wchodzić do Mego Niepokalanego Serca, abyś mógł czerpać z niego łaski i błogosławieństwa potrzebne tobie i ludzkości, która nie chce znać Boga. Błagaj o Boże przebaczenie i zmiłowanie dla grzeszników. Ja pragnę nawrócenia i zbawienia dla wszystkich, ale wiele z Moich dzieci postanowiło podążać własnymi, błędnymi ścieżkami, żyjąc w oddaleniu od Boga. Módl się, módl się, aby powrócili do Boga ze skruszonym sercem, a Pan będzie miał litość nad nimi i będzie wam błogosławił. (…)

18.03.2021:

(…) Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, aby was prosić, żebyście modlili się za swoje rodziny, za Kościół Święty i za całą ludzkość. Otwórzcie swe serca na Boże wezwanie i powróćcie do Niego z sercem skruszonym i szczerym. Ja jestem tutaj, aby was prowadzić we wszystkim, w czym Pan mi [na to] pozwoli. Miejcie wiarę. Módlcie się i błagajcie z wiarą, a Pan udzieli światu wielkich łask. (…)

19.03.2021:

(…) Módlcie się, aby zwyciężyć wszelkie zło i całą potęgę piekła. Bóg jest z wami i On nigdy was nie opuszcza. Dzieci Moje, proście o ochronę Mego Małżonka Józefa. On was obroni przed wszelkim złem i dopomoże wam czynić Wolę Bożą. Moje dzieci, niech w waszych domach nigdy nie brakuje modlitwy, lecz niech będzie ona codziennym pożywieniem dla waszych dusz, po to, abyście otrzymywali światło i łaskę, żebyście żyli tym wszystkim, czego Mój Syn was nauczał i co wam pozostawił, żebyście tym żyli i wprowadzali to w czyn. Przygotowujcie się, Moje dzieci, przygotowujcie się coraz bardziej. Bądźcie zawsze w Bożej łasce, żyjąc daleko od grzechu. Porzućcie błędne rzeczy, aby wasze modlitwy i wasze życie znajdowały upodobanie w Bożych oczach. (…)

 

Medziugorje 18.03.2021 - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Na sposób matczyny wzywam was, abyście wrócili do radości i prawdy Ewangelii; abyście wrócili do miłości mojego Syna – bo On czeka na was z otwartymi ramionami; byście wszystko, co czynicie w życiu, czynili z moim Synem z miłością; aby to było dla was błogosławieństwem; aby wasza duchowość była wewnętrzna, a nie tylko zewnętrzna. Tylko w ten sposób będziecie pokorni, wielkoduszni, napełnieni miłością i radośni. A moje matczyne Serce będzie się z wami radowało. Dziękuję wam.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 18.03.2021; orędzie Maryi  

Kochane dzieci, nie lękajcie się. Mój Syn Jezus zwyciężył świat, a wy, którzy jesteście wierni, radujcie się, gdyż przyjdzie dla was Boże Zwycięstwo. Proszę was, żebyście czynili dobro wszystkim. Jesteście ważni dla realizacji Mych Planów. Słuchajcie Mnie. Bądźcie cisi i pokornego serca, bo tylko tak możecie przyczynić się do ostatecznego Tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Żyjecie w czasie ucisków, które zapowiedziałam wam w przeszłości. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Zobaczycie jeszcze przerażające rzeczy na Ziemi. Nawróćcie się ze skruchą i służcie Panu z wiernością. Nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazałam. We wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. (…)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 14-16.03.202; orędzia Maryi

14.03.2021

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, ofiaruj twoje cierpienia i bóle za zbawienie dusz, a w ten sposób tyle z nich dozna dobrodziejstwa i spotka światło Boga w swoim życiu. Kiedy wszystko jest ofiarowane z miłością i z wiarą w Boga, nic z tego nie zostaje stracone, wszystko zostaje uświęcone przez Jego łaskę i Boskie błogosławieństwo. Ja cię błogosławię!

15.03.2021

(…) Bóg mówi do was poprzez Mnie, ale wielu nie chce Mnie słuchać. Wielu nie dowierza, mają serce zatwardziałe i zamknięte. Kiedyż nauczą się słuchać Bożego wezwania do nawrócenia? Wielu już się nie modli i nie chce wiedzieć o dziełach Nieba, bo wzgardzili Bogiem. Ci są bardziej zatroskani o ocalenie ciała niż duszy. Co zdołają osiągnąć [poprzez] to wszystko, jeśli na końcu życia każdego z nich mogą zasłużyć na ogień piekielny? Walczcie o Raj, a nie o świat i jego bezowocne dzieła! Niebo jest waszym prawdziwym domem. Ja przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do niego, tam, gdzie jest Mój Syn Jezus. Módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, abyście mieli siłę i łaskę, by iść za Jego naukami i po Jego śladach. (…)

16.03.2021

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, powiedz wszystkim twym braciom, że to jest godzina, by powrócili do Boga z sercem skruszonym i szczerym. Bóg wzywa cały świat do nawrócenia już od długiego czasu, ale wielu wciąż nie słucha Jego wezwania, dlatego dzieje się obecnie tyle zła i cierpienia w wielu miejscach, ponieważ demon działa, używając swoich złowrogich sług, by niszczyć rodziny oraz życie wielu z Moich niewinnych dzieci. Módl się wstawienniczo o zbawienie i o dobro rodzin, gdyż wielkie prześladowania przeciwko nim będą straszne i bolesne, jak nigdy wcześniej w historii ludzkości. Źli ludzie uzbrajają wielkie pułapki i zagrożenia przeciwko nim, ponieważ diabeł nie chce rodzin na Ziemi. Lecz Ja, Matka Boga i Matka całej ludzkości, jestem tutaj, by prosić wszystkie Moje dzieci, by chroniły się w Mym Niepokalanym Sercu, które ochroni was przed wszelkim złem, które zamierzają wam wyrządzić w tych mrocznych czasach. Odmawiajcie Różaniec każdego dnia, ponieważ Różaniec niszczy ciemności Szatana i moc piekła. (...)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.03.2021; orędzie Maryi

(…) Ufajcie Jezusowi. Poza Nim człowiek nigdy nie znajdzie zbawienia. Idźcie razem z Jezusem i nie pozwólcie, by demon wciągnął was w otchłań grzechu. Nawróćcie się. Przyjmijcie Ewangelię i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Oderwijcie się od łatwych, uwodzicielskich sztuczek świata. Wy jesteście własnością Pana i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu służyć. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Szukajcie sił w prawdzie. Bądźcie uważni. [Ludzie] wybrani [po to], aby bronili prawdy, wycofają się, i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie o lekcjach przeszłości. Naprzód bez lęku! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.03.2021;orędzie Maryi

(…) Dzieci, przychodzę jeszcze, by sprawić, byście mieli się na baczności i by wam pomóc, żebyście [wystrzegali się] popełniania błędów, unikając tego, co nie pochodzi od Boga. A mimo to patrzycie wokół zdezorientowani, nie zdając sobie sprawy z liczby zabitych, którzy [już] są i [jeszcze] będą na Ziemi, a wszystko to z powodu waszego uporu w słuchaniu jedynie ludzkich decyzji. Wiele razy mówiłam Moim dzieciom, by uważały na szczepionki, a pomimo to nie słuchacie. Dzieci ukochane, patrzcie na Krzyż Jezusa i trwajcie pod Jego Błogosławionym Krzyżem, za pomocą którego was odkupił. Dzieci umiłowane, Gniew Boży nie opóźni się, by dać się odczuć, ale ludzkość jest tak ślepa, że nic nie zauważy, dając jedynie wyjaśnienia naukowe. Dzieci, wy jesteście Moim prawdziwym Kościołem, i to właśnie w was pokładam ufność, ponieważ dzięki Moim wiernym odrodzi się on jaśniejący i chwalebny. Dzieci, teraz nic już nie będzie takie jak przedtem, odebrali wam wszystko łącznie z waszą wolnością; bądźcie wierni Panu i Pismu Świętemu, nawróćcie się, tylko tak będziecie na ścieżce światła przygotowanej dla was. Dzieci Moje, Kościół, och! Kościół! Ileż bólu! Moje Serce krwawi, widząc, jak wali się cegła po cegle, ileż bólu!! Dzieci Moje, jesteście w stanie wojny i musicie walczyć, nie ważne czy będziecie wyśmiewani, idźcie naprzód bez spoczynku. (…)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 14.03.2021; orędzie Maryi

(...) Patrzę z bólem, jak coraz bardziej oddalacie się od Mego Syna, kiedy wielka część ludzkości nie odczuwa, że Go potrzebuje i przez to spadacie w dół, ku spotkaniu i przyjęciu Antychrysta i jego fałszu (por. Kol 2, 8), o ile nie obudzicie się z duchowego letargu. Żyjecie w wielkiej dziurze, w której dyktują wam jak macie żyć i postępować…

Nie pragnąc tego, jesteście niewolnikami elity, [trzymającej was] w obozach koncentracyjnych w [waszych własnych] domach, doprowadzającej was do tego, [że żyjecie] w niepewności, zmniejszając waszą zdolność myślenia i rozumowania…

[Ludzie] letni w Wierze, zamykają Świątynie tymczasowo po to, żeby później były zamknięte definitywnie, a wy, dzieci, patrzycie na to jak na coś normalnego, w tej [sytuacji], jaką obecnie przeżywa ludzkość.

Dzieci, ludu wierny mego Syna, żyjecie w [czasie] wszelkiego rodzaju wojny, nie widzicie narzędzi zniszczenia takich jak te, których używa się na wojnie, tym niemniej wojna wzmaga się na waszych oczach; narzucają wam „tymczasowe” ograniczenia, [ograniczając wasze możliwości] przemieszczania się z jednego kraju do drugiego, przygotowując was na nadejście „mikroczipu”, bez którego nie będziecie mogli kupować ani sprzedawać (por. Ap 13, 16n), ani wychodzić z domu, ani otrzymywać pomocy medycznej, nie będziecie mogli przemieszczać się z jednego miejsca na drugie, jeśli odmówicie przyjęcia tej pieczęci.

Wobec tego potrzebujecie koniecznie przybliżyć się do mego Syna, znać Go, kochać, być Mu wiernymi i żyć z Jego miłości, abyście, wzmocnieni zdołali postępować naprzód pośród duchowej bitwy i światowej potęgi.

Komunizm posuwa się naprzód, nie zniknął, jest żywy i czyni postępy [zmierzając] do swojego celu, i Moje dzieci będą cierpieć.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Bałkany pojawiają się w światowych wiadomościach.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Europa bez gospodarki jest opanowywana przez najeźdźców ubierających się na czerwono.

Módlcie się, dzieci Moje, przybliżcie się do Mego Syna bez zwłoki, nawrócenie jest pilne, żebyście byli godni Bożej Opieki.

Módlcie się, dzieci Moje, zbadajcie swoje wnętrze; Ostrzeżenie się zbliża.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Stany Zjednoczone; atakują je plagi.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Meksyk; [ziemia się w nim] trzęsie.

Patrzycie na Krzyż [tylko] jako na cierpienie; Mój Syn dał wam Krzyż Zwycięstwa, a wzgardziliście nim dla światowych bożków, które oferują wam rozrywkę. A życie wieczne? W jednej chwili je tracicie, z głupoty.

 

NAWRÓĆCIE SIĘ, POTRZEBA PILNIE, ŻEBY MOJE DZIECI SIĘ NAWRÓCIŁY, ABY TO, CO NASTĄPI, ZNALAZŁO ICH WZMOCNIONYMI W WIERZE, W MIŁOŚCI DO MOJEGO SYNA. (por. Dz 17, 30).

 

Uwaga, dzieci! Na różne choroby wspomniałam wam, z Bożej Woli, abyście używali igieł sosny [por. lecznicze rośliny]. Dom Ojcowski nie porzuca swych dzieci, z wyprzedzeniem przestrzega was i ochrania.

Utrzymujcie [w sobie] miłość bliźniego, nie traćcie pokoju wewnętrznego. Nieprzyjaciel duszy, diabeł, walczy przeciwo ludowi Mego Syna, nalega, abyście byli pyszni, doprowadza was do bycia agresywnymi, robiącymi wrażenie, aroganckimi; karmi wasze ego aż do przesytu, żebyście byli dla waszych braci kamieniem, o który będą się potykać.

Dzieci, kochajcie się nawzajem, nieście pokój, miejcie świadomość, że musicie być stopieni w jedno z Bożą Wolą.

Módlcie się, modlitwa jest środkiem do spotkania Mego Syna, przyjmujcie Sakramenty, [wszędzie] tam, gdzie jesteście, bądźcie [ludźmi] adorującymi Mego Syna, prawdziwie [Go] adorującymi, dając świadectwo Ducha Świętego, który mieszka w każdym [z was].

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Błogosławię was, ochraniam was; trwajcie w zjednoczeniu z Bożą miłością. przyjdźcie do Mego Serca, w nim jesteście bezpieczni.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.03.2021;  orędzia Maryi

Simona: Zobaczyłam Mamę, była cała ubrana na biało, na piersi miała serce z róż, na głowie koronę z dwunastu gwiazd i delikatny, biały welon. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej; Mama miała oczy pełne łez, ale [miała też] słodki uśmiech. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

(...) Dzieci, jest to czas wielkich łask, ale także czas prób i ofiary; wzmacniajcie się, dzieci Moje, modlitwą, sakramentami i adoracją eucharystyczną. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się; modlitwa jest silną bronią przeciwko złu. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, ale nie lękajcie się: Ja jestem z wami, idę z wami, podtrzymuję was w każdym waszym kroku, a kiedy droga staje się ciężka, Ja jestem tutaj, gotowa, by wziąć was w Me ramiona i iść dalej trzymając was blisko przy Mym Sercu. Wszystko to tylko jeśli tego chcecie, jeśli zupełnie zaufacie woli Pana, jeśli dacie się prowadzić przez Jego Miłość. Dzieci Moje, kocham was i was proszę bardzo mocno, żebyście się modlili, byście się nie oddalali od Mego Niepokalanego Serca, tak, żebym mogła was chronić i prowadzić za rękę do Pana. Pamiętajcie, dzieci Moje, nie ma grzechu, który by nie mógł zostać przebaczony w sakramencie pojednania. Kocham was, dzieci, i chcę widzieć was wszystkich bezpiecznych w Domu Ojca. (...)

 

Angela: Tego popołudnia Mama ukazała się cała ubrana na biało. Była okryta wielkim, błękitnym płaszczem; ten sam płaszcz okrywał także Jej głowę. Na piersi Mama miała Serce z ciała, ukoronowane cierniami. Jej dłonie były złożone do modlitwy, a w rękach trzymała długą koronkę Różańca Świętego, białą jak ze swiatła, która sięgała Jej prawie aż do stóp. Stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Oblicze Mamy było smutne, ale przepiękny uśmiech skrywał Jej ból. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

(...) Dzieci, są to czasy modlitwy i pokuty; są to czasy nawrócenia i powrotu do Pana. Dzieci, jak Matka biorę was za rękę i prowadzę was drogą dobra, nie dajcie się zwieść przez fałszywe piękności tego świata. Dzieci, także dziś wieczorem proszę was o modlitwę za Mój umiłowany Kościół; módlcie się, dzieci, módlcie się, by oddaliły się od niego siły zła, które mu zagrażają i usiłują go zniszczyć. Módlcie się za Mych wybranych i umiłowanych synów [kapłanów]. Dzieci Moje, mnóżcie wieczerniki modlitewne, o tworzenie których coraz więcej was proszę, i o karmienie ich Różańcem świętym; módlcie się, żeby oddaliła się od waszych rodzin burza, która was czeka. W każdym wieczerniku jestem Ja, która daję wam w darze pokój i miłość. Dzieci Moje, próba właśnie nadeszła i dotyczy wszystkich, ale wy pozostańcie mocni w wierze. Dzieci, kiedy czujecie się zmęczeni i przeciążeni, nie zniechęcajcie się, lecz szukajcie schronienia w modlitwie, pożywiajcie się każdego dnia [Ciałem] Mego Syna Jezusa, który zmartwychwstał dla duszy i dla ciała. Uczcie się pozostawać w ciszy [milczeniu] przed Jezusem, nie marnujcie słów, lecz słuchajcie Jego głosu, Jezus mówi w ciszy. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.03.2021; orędzie Maryi

Kochane dzieci, Mój Jezus was kocha i zna was po imieniu. Ufajcie Jemu, [Temu,] który widzi to, co ukryte, i oczekuje was z otwartymi ramionami. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu, ale nie traćcie swej nadziei. Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Nie lękajcie się. Jutro będzie lepsze dla mężczyzn i kobiet wiary. Ludzkość kroczy ku wielkiej przepaści duchowej. Szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii Mojego Jezusa i w Eucharystii. [Idźcie] naprzód drogą, którą wam wskazałam! Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Cokolwiek się wydarzy, zostańcie z Jezusem i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Odwagi! Ja będę się za was modliła do Mojego Jezusa. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 13.03.2021; orędzie Maryi 

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by wam przynieść Moją niepokalaną miłość, miłość, która leczy i daje pokój waszym sercom i waszym rodzinom. Módlcie się, Moje dzieci, odmawiajcie codziennie Różaniec, ponieważ ta modlitwa nawraca grzeszników i wyzwala świat spod władzy szatana. Za pomocą Różańca wyrzucacie demony do piekła i uwalniacie wiele dusz od ich złowrogich szponów. Ja jestem u waszego boku, by wam pomagać czynić Wolę Bożą. Ja jestem u waszego boku, by was pocieszać Moją matczyną miłością. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.03.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci ukochane, w tych latach objawień nie wszystko zostało potraktowane poważnie, ale teraz uświadomcie sobie, że to, co wam mówię nie opóźnia swego nadejścia, i stąd proszę raz jeszcze o pilne nawrócenie; bądźcie w łasce, nie bójcie się i trwajcie w radości Pana, który [już] niedługo przyjdzie. Dzieci Moje, niestety wiele z Mych dzieci dostosowało się do tego, co zostaje im narzucone; proszę was usilnie, dzieci: nie lękajcie się, ponieważ Ja jestem i będę z wami za każdym razem, gdy będziecie potrzebować pomocy, a kiedy zamęt opanuje waszą duszę, wyrzućcie go modlitwą i wpatrujcie się w oblicze Mego Syna, żebyście mogli mieć spokój i pogodę ducha. Dzieci Moje, bądźcie uczniami, walczcie o prawdę, nie bądźcie podporządkowani demonowi, który ze swoją przebiegłością wplątuje was w kłamstwo; czasy będą trudne i kręte tak dla Kościoła, jak i dla polityki; twórzcie wieczerniki modlitewne. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 12.03.2021; orędzie Maryi

(...) Świętość Boga jest przeogromna, a Jego Boska Miłość jest niewyczerpana i nieskończona. Bóg bardzo pragnie szczęścia i zbawienia ludzkości, i pragnie coraz bardziej wprowadzać ją w uczestnictwo w Jego Miłości, ale wielu mężczyzn i kobiet nie chce przyjmować i posiadać tej Miłości, ponieważ są zaślepieni grzechami i iluzjami tego świata. Wstawiaj się za nimi, Moje dziecko, módl się o nawrócenie i zbawienie tych wszystkich Moich dzieci, a Bóg udzieli swego światła, swoich łask i błogosławieństw, które sprawią, że tak wiele dusz powróci na dobrą drogę świętości, wiary i miłości. Zawsze pozwalaj się otoczyć Bożą Miłością, a wszystko w twoim życiu się zmieni i przemieni dzięki Jego Boskiej łasce. (...)

 

Enoch (Ameryka Południowa), 8.03.2021; orędzie Jezusa

Owieczki Mego stada, niech Mój Pokój będzie z wami! Zbierzcie się wokół Mej Matki i Aniołów, abyście mogli znieść dni Wielkiego Oczyszczenia, które mają przyjść. Nie pomijajcie Różańca Mej Matki ani nie zaniedbujcie modlitwy, gdyż wiecie, że siły zła nieustannie krążą dookoła, szukając sposobów, by doprowadzić do potępienia jak największą liczbę dusz. Módlcie się za Mój Kościół, ponieważ wydarzenie, jakie ma przyjść, sprawi, że się zachwieje; świat katolicki odczuje konsternację z powodu tak katastrofalnej wiadomości, która sprawi, że miliony dusz stracą wiarę. Moje Stado, wytrwajcie mocni w wierze, w modlitwie i czuwaniu, bo zbliża się wielka próba dla Mego Kościoła; pamiętajcie, że jesteście teraz jak owce pośród wilków, i dlatego nie możecie opuszczać gardy modlitwy. Ciemności zaczęły okrywać Ziemię, i [czas] ostatnich rządów istoty nieprawości ma się [wkrótce] rozpocząć. Opieczętowujcie się i opieczętowujcie Moją Krwią wasze rodziny i miejsca, w których będziecie, tak samo jak i osoby, z którymi będziecie się spotykać każdego dnia, tak, aby żadna siła zła nie mogła zagrabić waszego pokoju. Pamiętajcie: nie toczycie walki przeciw ludziom z ciała i krwi, ale przeciwko złowrogim siłom duchowym zrzuconym z Nieba, które mają władzę i panowanie nad tym mrocznym światem (por. Ef 6, 12). Siły zła i ich emisariusze was atakują, i dlatego wiele dusz, przez swoje oddalenie od Boga, są opętywane przez złe duchy. Pouczam was, Moje Owieczki, abyście były duchowo wzmocnione i żebyście mogły w ten sposób się bronić przed tymi atakami. Na nowo wam mówię: nie wychodźcie na ulicę nie mając na sobie swojej Zbroi Duchowej i pieczęci Mojej Krwi, ponieważ wilki krążą wokół, szukając kogo pożreć. Doprowadzają wiele dusz do potępienia, by przyłączyć je do sił zła, w tym celu, aby utworzyć armię ciemności, która będzie służyć Antychrystowi w czasie jego ostatnich rządów tu na Ziemi.

Owieczki Mego Stada, czuję wielki smutek widząc, że jesteście w letargu, w uśpieniu, podczas gdy synowie ciemności są w pełni aktywni. Synowie ciemności nadal są roztropniejsi niż synowie światłości. Moje Ostrzeżenie się zbliża, każdego dnia, który mija, jest coraz bliżej, a Moje Stado wciąż jeszcze się nie budzi. Boli Mnie i zasmuca widzieć tę rzeczywistość; podczas gdy wysłannicy zła przygotowują się na ukazanie się swojego „Umiłowanego”, Moje Stado dalej śpi; [nawet] nie podnosi powieki ani się nie przygotowuje na nadejście Mojego Ostrzeżenia, ani tym bardziej na to, by przygotować drogę na Moje bliskie Przyjście. Obudźcie się ze swego letargu, Moje Stado!, gdyż wasz Wieczny Pasterz się zbliża; przychodzę, by zapukać do drzwi waszej duszy, by zaprowadzić was do Wieczności; bądźcie owcami Mego Stada, duchowo przygotowanymi, i mając lampy zapalone modlitwą, żebyście mogli Mnie przyjąć. Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Okażcie skruchę i nawróćcie się, ponieważ Królestwo Boże jest [już] blisko. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Dajcie poznać orędzia zbawienia całej ludzkości, owieczki Mego Stada.

 

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.03.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swe kolana na modlitwie. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Pozostańcie z Moim Synem Jezusem. Wybierajcie ciasną bramę, a uciekajcie od łatwych, uwodzących sztuczek świata. Kto pragnie należeć do Mego Syna Jezusa, ten musi odrzucić świat. Nabierzcie odwagi i przyjmijcie swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Ja pragnę was widzieć szczęśliwymi już tu na Ziemi, a później razem ze Mną w Niebie. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób i zamęt rozprzestrzeni się wśród [kapłanów i osób Bogu] poświęconych. Nieliczni [tylko] pozostaną mocni w wierze i ból będzie dla was wielki. Módlcie się wiele. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie znieść ciężar prób, które przyjdą. Przyjmijcie Ewangelię i pozwólcie, by Mój Jezus was przemienił. Nawróćcie się ze skruchą. Przybliżcie się do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Naprzód bez lęku! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 10-11.03.2021., orędzia Maryi 

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, Ja, twoja Matka, proszę cię, abyś się modlił i prosił za tym grzesznym światem, o zbawienie dusz i o pokój. Dopóki istnieją dusze, które orędują i wynagradzają za grzechy świata, dopóty istnieje nadzieja i ocalenie dla tak wielu innych, które się znajdują w mrokach grzechu, w oderwaniu od Boga. Ofiaruj się coraz bardziej za nawrócenie grzeszników, ofiarując twoją ludzką wolę Bogu, aby Pan realizował poprzez ciebie Swą Boską Wolę, udzielając tak wielu łask wielu duszom, które ty Mu przedstawiasz poprzez swoje modlitwy. Proś o zbawienie dusz, a uradujesz Serce Mego Syna Jezusa. Ja cię błogosławię!

 

(...) Bóg Mnie posyła, bym wam pomogła, ale wielu nie chce odpowiadać na orędzia, które Jego Boska Miłość im przeze Mnie przekazuje. Bóg do was mówi, lecz nie jest słuchany. On wzywa was do Siebie, lecz nie okazuje Mu się posłuszeństwa, ponieważ wiele z Jego dzieci grzeszy i buntuje się, mając serca twarde jak kamień, zaślepione przez Szatana. Ja wzywam ludzkość do Boga, a ona nie słucha Mojego głosu, który pragnie dać jej prawdziwy pokój, lecz wręcz przeciwnie, ludzie słuchają pogłosek i kłamstw świata, które was ranią, pozbawiają nadziei i wami wstrząsają. Nie bądźcie nieposłuszne, Moje dzieci, nie bądźcie głuche na Głos Boga. Powróćcie jak najszybciej, ponieważ On pragnie waszego dobra i waszego wiecznego zbawienia, zanim raz na zawsze, na całym świecie nastąpią wielkie, bolesne wydarzenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, a będziecie mieć rozeznanie, światło i siłę do zwyciężenia wszelkiego zła. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 9.03.202, orędzie Maryi

Drogie dzieci, wasze modlitwy osuszają Moje łzy. Dzieci Moje, ból ofiarowany powinien przynosić radość. Dzieci, nie wszystko będzie tak, jak się [tego] spodziewacie; Ziemia, którą znacie, nie będzie dłużej istnieć; wy zostaniecie przemienieni w świetle i zaniesieni w bezpieczne miejsce, nie bójcie się, ponieważ wszystko będzie [dla was] bezbolesne w owych chwilach. Proszę was tylko, byście modlili się o swoją przemianę. Dzieci Moje, Nowa Ziemia będzie pełna radości i pokoju, i nie będzie tam żadnej choroby; wszystko jest przygotowane na wasze przybycie. Dzieci, tego, co już wkrótce ujrzycie nie zdołacie znieść, o ile nie będziecie [trwać] w wierze i w modlitwie; bądźcie uważni, gdyż demon będzie robił wszystko, by was zniechęcić, tak, że nawet ci, którzy mówią, że mają wiarę, będą mogli zostać złapani w jego sieć. Dzieci Moje, przynoście wiele dusz do Jezusa, aby mogły Go poznać i być mu zawsze wierne. Dzieci, wielu przylgnęło do zła, do bluźnierstw i do zepsucia [tego] świata, a nie zrozumieli jeszcze, że ich „Tak” ma być tylko dla Boga. Dzieci, proszę was usilnie, otwórzcie oczy i popatrzcie wokół; czyż nie rozumiecie, dokąd doszliście? Wojna duchowa [już] trwa; czuwajcie nad swoimi dziećmi, módlcie się za waszych rządzących, aby światło weszło do ich serc. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 9.03.2021; orędzie Maryi 

(...) Moje dzieci, Bóg was wzywa do nawrócenia poprzez Mnie, ale wielu z was jest głuchych na Moje wezwanie, wielu nie chce słuchać Mego głosu, bo lubią grzeszyć. Zmieńcie życie, dzieci Moje, ponieważ gdy wielkie kataklizmy będą spadać na wasze głowy, wielu będzie gorzko płakać, że Mnie nie słuchali. Brak wiary i światła dotarł do wszystkich miejsc, nawet do wnętrza Kościoła Świętego, i ujrzycie straszliwe błędy głoszone tak, jakby były prawdą, ale wszystko [to] pochodzi od Szatana - ojca kłamstwa. Nie dajcie się zwieść. Bądźcie mocni przeciw wszelkiemu złu i grzechowi, codziennie odmawiając Mój Różaniec, a wszelki błąd i herezja zostaną odsunięte daleko od was i od waszych rodzin. Módlcie się, Moje kochane dzieci, módlcie się wiele, jak nigdy wcześniej się nie modliliście, a cuda Boże i Jego łaski będą zstępować z Nieba i działać w świecie. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.03.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Chcę wam powiedzieć, że Pan jest bardzo blisko was. On was kocha i troszczy się o was z niezmierną miłością. Nie odrywajcie się od drogi nawrócenia. Dajcie z siebie to, co najlepsze, a zostaniecie sowicie wynagrodzeni! Ludzkość idzie ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Powróćcie skruszeni do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Oto czas sposobny na wasz powrót. Uciekajcie od grzechu i napełniajcie się Miłością Pana. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary. Wilki wszędzie się rozprzestrzenią i wielu zostanie zwiedzionych. Bądźcie uważni: we wszystkim. Bóg na pierwszym miejscu. Gdzie nie ma pełnej prawdy, tam jest Nieprzyjaciel Boga. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 7-8.03.2021., orędzia św. Józefa i Maryi

7.03.2021. – Maryja

(...) Moje dzieci, Bóg chce od was świętości, posłuszeństwa i miłości. Dusze zimne, które się nie modlą i nie żyją zjednoczone z Jego Boską Miłością, są duchowo martwe i nie mogą zasługiwać na łaski Nieba. Walczcie o Raj, a nie o życie na tym świecie, ponieważ ten świat nie zdoła wam dać życia wiecznego; jedynie Bóg, Mój Syn Jezus, może wam dać wieczne zbawienie. Módlcie się, módlcie się wiele, by zwyciężyć grzech i należeć do Boga. (...)

 

8.03.2021 – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę z Nieba, aby pobłogosławić ciebie i całą ludzkość. Wejdź do Mego Przeczystego Serca i bierz stamtąd wszelkie łaski i błogosławieństwa dla siebie i dla grzeszników, którzy są daleko od Boga, ażeby się nawrócili i powrócili do Pana ze skruszonym sercem. Ja cię kocham i przyjmuję cię pod Mój [ojcowski] płaszcz, abyś coraz bardziej walczył z wiarą i odwagą o zbawienie dusz. Ja cię błogosławię!

 

 Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 1-06.03.2021., orędzia św. Józefa i Maryi

6.03.2021. – Matka Boża

(...) Wzywam was do szczerego nawrócenia i do modlitwy. Wróćcie do Boga, wróćcie do Boga, wróćcie do Boga. Odwróćcie się ze skruchą od swoich grzechów i zmieńcie swoje życie. Wielkie kataklizmy będą coraz bardziej nękać świat, jeśli nie posłuchacie Moich apeli i nie przyjmiecie w swoim życiu postawy szczerego nawrócenia. Nie igrajcie ze swoim zbawieniem, jest ono ważne i cenne dla Boga i dla Mnie. Ja was kocham i pragnę waszego szczerego nawrócenia, ponieważ z niego przychodzi wasze zbawienie. Odmawiajcie Różaniec, abyście nauczyli się każdego dnia czynić Wolę Bożą, mając siły, by mówić „nie” demonowi, a „tak” Bogu i Jego Królestwu Miłości. (...)

 

1.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę z Nieba, by dać ci Moje błogosławieństwo, a także by pobłogosławić całą ludzkość. Bóg się spieszy. Jeśli ludzkość się nie nawróci i nie powróci na drogę szczerej skruchy i nawrócenia, wycierpi straszliwą karę. Mów wszystkim, by zmienili swe życie jak najszybciej, ponieważ ta wielka kara już wkrótce nadejdzie na świat. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

2.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, mówię do ciebie z Bożego rozkazu. On posyła Mnie z Nieba, by objawić łaski Mego Przeczystego Serca, które kocha ludzkość w wyjątkowy sposób w Jego Boskiej Miłości. Mów wszystkim, by powrócili do Pana najszybciej jak się da, ponieważ On czeka na odpowiedź wszystkich Swoich dzieci na Jego Boskie apele. Nie wejdą do Królestwa Niebieskiego nieposłuszni i zbuntowani, lecz [tylko] ci, którzy pełnią w tym świecie Bożą Wolę i którzy prawdziwie słuchają Jego wezwania. Ja błogosławię ciebie oraz wszystkie rodziny całego świata. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

3.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę raz jeszcze, by przekazać wam Moje orędzie: oto Moje Przeczyste Serce, które tak bardzo kocha ludzi. Pragnę pomagać rodzinom: ojcom, matkom i dzieciom, które są bez światła i bez wiary, i które cierpią konsekwencje grzechu, gdyż się nie modlą i nie są posłuszne Bogu. Świat, zamiast się nawrócić i przyjąć od Pana sprawiedliwe [wezwanie do] poprawy [lub: karę poprawczą], staje się coraz gorszy i bardziej zepsuty, ponieważ Zły zaślepił wiele dusz i oddalił je od Boga. Módl się wiele, Moje dziecko, módl się i błagaj za grzesznym światem, gdyż on ma zostać ukarany w najstraszliwszy sposób, ponieważ nie czyni Woli Bożej. Wszystkich błogosławię: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

4.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, umieszczam cię wewnątrz Mego Przeczystego Serca. Tutaj będziesz chroniony przed wszelkim zagrożeniem duszy i ciała. Ufaj mocy Mego wstawiennictwa i Mojej opiece. Proś o łaski dla siebie i dla świata, bo Ja cię słucham. Daję ci Moje błogosławieństwo i Moją miłość. Ja cię błogosławię!

5.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, ofiaruj swoje zmęczenie i wszystko co robisz Bogu, a On uświęci twoje dobre intencje i dzieła. [We] wszystkim, co robisz, wzywaj Boga, a On pobłogosławi twoje działania. Wierz, wierz coraz więcej, ponieważ ten, kto wierzy, uzyskuje wszystko od Pana i od Jego Boskiego Serca. Ja cię błogosławię!

 

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żyjecie w czasie Wielkiej Bitwy. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Nie żyjcie w grzechu. Wy jesteście drogocennym skarbem dla Pana i On wiele od was oczekuje. Nie stójcie z założonymi rękami. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by was do Nieba zaprowadzić. (...)

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.03.2021

(...) Dzieci umiłowane, pytacie, dlaczego Mój Syn płacze krwawymi łzami? Wiedzcie, że Jezus jest smutny, pełen boleści z powodu tej ludzkości, która jest [przezeń] przywoływana z powrotem do zbawienia, ale która nie odpowiada na Jego wezwanie. Teraz, dzieci Moje, dziś zostaje zamknięty Czas Miłosierdzia; wzywajcie Pana, aby miał litość nad wami, Ja ofiaruję za was Moje łzy. (...) Dzieci, technologia zostanie zaatakowana przez erupcje na Słońcu, stąd bądźcie gotowi. Wkrótce Zły ujawni się przed światem, ale tylko ten, kto będzie wierny Chrystusowi rozpozna dobro i zło, dzięki wylaniu Ducha Świętego. Dzieci, czasy, które przyjdą, będą ciężkie, bardzo ciężkie. Jako Matka proszę was: przyspieszcie swoje nawrócenie, nie bądźcie letni, tylko Bóg będzie waszym zbawieniem, powierzcie Jemu swoje życie, wszystko zostanie odnowione i wiele zostanie stracone, ale Ja chcę ocalić te Moje dzieci. Ziemia będzie dalej się trząść bez ustanku. Teraz zostawiam was z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Enoch (Ameryka Południowa), 03.03.2021., orędzie Maryi Wspomożycielki

Dzieci, Pokój Mojego Pana niech będzie z wami, i Moja Matczyna opieka i wsparcie niech wam zawsze towarzyszą. Moje maleństwa, na nowo wam przypominam: Przygotujcie się na przyjście Ostrzeżenia, ponieważ jest blisko, bliżej niż myślicie. Me Serce Matki-Wspomożycielki cierpi widząc, że ogromna większość ludzkości nie jest przygotowana; to wielkie wydarzenie zmieni całkowicie pojęcie, jakie wielu ma o życiu duchowym i o istnieniu Jedynego Prawdziwego Boga Trójjedynego. Ludzkość będzie pozostawać w ekstazie, która potrwa od 15 do 20 minut waszego czasu ziemskiego, w którym [to czasie] zostanie wam pokazany stan, w którym znajduje się wasza dusza względem Boga i waszych braci. Każdy śmiertelnik zostanie osądzony, jedynie Moje maleńkie dzieci, które nie potrafią używać rozumu będą wyjątkiem; wszystko zostanie osądzone, aż po wasze bezużyteczne słowa [por. Mt 12, 36]. Jakiż smutek czuję jako Matka ludzkości, widząc, że wiele dusz nie powróci [do Boga] i umrze na wieczność z powodu ciężkości swych grzechów. To dlatego właśnie, dzieci, proszę was, żebyście byli przygotowani duchowo i w Bożej łasce, abyście mogli się ostać w tej próbie; próbie, która otworzy wam zrozumienie i poznanie istnienia wieczności i Boga, i która was przygotuje, abyście mogli stawić czoła, powracając, ostatniej bitwie o waszą wolność.

Moje maleństwa, jesteście już w czasach ciemności i mroku, w których to [czasach] musicie modlić się dniem i nocą, ponieważ siły zła was atakują. Jeśli wy, Moi mali, nie będziecie odpierać tych ataków, ryzykujecie, że wpadniecie w pułapki i zasadzki Mego przeciwnika, który będzie was duchowo osłabiał i oddzielał od Boga, aby później zagrabić waszą duszę. Noście zawsze swoją Duchową Zbroję [por. Ef 6, 13], i niech będzie ona zawsze naoliwiona modlitwą; [trwajcie w modlitwie], rozciągając ją na wasze dzieci i członków rodziny, aby także i ich dosięgała ochrona Nieba. Mój Nieprzyjaciel, dzieci, jest już gotowy, by się ujawnić, brakuje tylko, by nastąpiło Ostrzeżenie i Cud, aby dał się poznać ludzkości; biedne są te z [Moich] dzieci, które będą dalej trwać w grzechu i oddaleniu od Boga, kiedy Antychryst się ukaże, bo nie znajdą więcej Miłosierdzia. Domy Mego Syna zostaną zamknięte na stałe, i codzienny kult, Msza Święta, zostanie zawieszony. Co wówczas będzie z wami, dzieci zbuntowane? Jeśli się nie obudzicie dzięki Ostrzeżeniu i Cudowi, wasza dusza zatraci się na wieczność.

Moje maleństwa, w czasie ostatnich rządów Mego Nieprzyjaciela zostanie przeprowadzone prześladowanie na skalę światową przeciwko Kościołowi Mego Syna; Moje biedne dzieci będą musiały uciekać w góry i chować się w jaskiniach, rozpadlinach [por. Łk 21, 21; Hbr 11, 36-38] albo w Moich maryjnych Schronieniach, żeby uciec przed wilkami; miliony z [Mych] dzieci zostaną męczennikami, ale ich krew będzie Krwią Mego Syna, dzięki [lub: za pomocą] której powstanie [lub: zostanie wzniesiony] Nowy Kościół. Lud Boży będzie na wygnaniu i zostanie całkowicie oczyszczony; ci, którzy przeżyją, będą jutro Ludem wybranym przez Boga, który będzie mieszkać z Nim, [będąc] Nowym i Niebiańskim Jeruzalem.

Przygotujcie się więc, Moje maleństwa, na przyjście Ostrzeżenia, niech wasze lampy będą zapalone modlitwą, abyście, gdy Umiłowany zapuka do drzwi waszej duszy, byli gotowi. Skorzystajcie z tych ostatnich ułamków [dosł. tysięcznych części] [czasu] Miłosierdzia, które pozostają do nadejścia Ostrzeżenia, żeby się pojednać i być w pokoju z Bogiem i waszymi braćmi. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 4.03.2021, orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Ludzkość chodzi w ciemności, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Oto czas stosowny na wasz powrót. Zdążacie ku bolesnej przyszłości, w której ludzie coraz bardziej będą się zachowywać jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Szukajcie prawdy Mojego Jezusa w Ewangelii. Przyjmijcie naukę prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Oto jest droga, która zaprowadzi was do Nieba. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Odwagi! [Idźcie] naprzód drogą, którą wam wskazałam. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 2.03. 2021., orędzie Maryi

(...) Skorzystajcie z tego czasu miłosierdzia, ponieważ wkrótce da się odczuć sprawiedliwość i gniew Boga; obecnie czas, jaki pozostał do [waszej] dyspozycji jest naprawdę krótki, tak jak i czas, w którym Ja będę jeszcze z wami. Umiłowani Moi, nie lękajcie się czasów, które nadejdą albo już nadeszły, ponieważ modlitwą i nawróceniem zdołacie się ocalić; ale nie igrajcie [z tym już] dłużej, lecz otwórzcie wasze serca i pozwólcie wejść Duchowi Świętemu, który was przemieni i zjednoczy w jedno serce z Jezusem. Dzieci, gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham i ile radości doświadczam widząc was wszystkich razem na modlitwie. Kochani Moi, módlcie się za Kościół i za [kapłanów oraz osoby Bogu] poświęcone, gdyż są w ciemnościach, w zamęcie i mroku, ażeby mogli zostać oświeceni przez miłość Bożą. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Bogiem poprzez Sakrament Spowiedzi. Nie odrywajcie się od prawdy. Szukajcie Mego Jezusa w Eucharystii, gdyż jedynie tak zdołacie unieść ciężar prób, które mają przyjść. Wszystko to, co ogłosiłam wam w przeszłości, urzeczywistni się. Módlcie się. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Pan przyjdzie wam na pomoc. On otrze wasze łzy. Idźcie dalej drogą, którą wam wskazałam. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 28.02.2021

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja, wasza Matka, zapraszam was do wiary i zaufania Sercu Mego Syna. Oddawajcie Jemu wszystkie rzeczy: wasze bóle, wasze zmartwienia, wasze cierpienia, i ufajcie. Mój Syn ma moc zmienić wszystkie rzeczy, uleczyć wasze serca, dusze i umysły. Ufajcie Jemu, a nigdy nie będziecie żałować. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się wiele, gdyż modlitwa sprawia, że uzyskujecie wielkie łaski i błogosławieństwa od Jego Boskiego Serca. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 27.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Błogosławione, tak liczne są Moje łzy, wylewane z powodu tych, którzy [wciąż] jeszcze Mnie nie słuchają, którzy nie żyją orędziami, które towarzyszą wam [już] od lat po to, by sprawić, żeby wasze życie mogło się zmienić i by wasze serce mogło otworzyć się na łaskę. Dzieci Moje, w tym momencie świat znajduje się pod panowaniem Złego, który zaprzestał już ukrywania się, i który otwarcie chce was sobie podporządkować; skończyła się demokracja, a zaczęła się dyktatura. Dzieci Moje, proszę was, żebyście byli mocni i stali w wierze, bo inaczej ryzykujecie, że zaprzepaścicie całą drogę, którą podejmowaliście aż do dziś; kochajcie Jezusa i Krzyż, a będziecie mieć zbawienie. Dzieci Moje, jest to chwila wielkich prób i oczyszczenia; proszę was, żebyście teraz nie byli zmorzeni snem, ale czuwajcie, módlcie się, dzieci, módlcie się wiele, i miejcie pomimo wszystko radość w sercu i pokój; to [właśnie] jest wiara. Kocham was wszystkich, bo wszyscy jesteście Moimi dziećmi. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, gdyż jedynie tak możecie pojąć Pragnienie Pana wobec waszego życia. Jesteście na świecie, ale stanowicie Własność Pana. Wierzcie w Ewangelię Mojego Jezusa. Przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Nie pozwólcie, by płomień wiary wygasł w waszych sercach. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Dawajcie wszędzie świadectwo o Mojej Obecności pośrodku was. Ja przyszłam z Nieba, żeby wam pomóc. Nie chcę was przymuszać, bo macie wolność, ale proszę was, żebyście we wszystkim czynili Wolę Bożą. Demon chce oderwać was od prawdy. Będziecie jeszcze mieć wielki zamęt w Domu Bożym, ale Zwycięstwo będzie należało do Pana. (...)

 

 Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 27.02.2021

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka kocham was niezmiernie i tę Moją miłość wam daję, abyście byli szczęśliwi i mieli pokój. Wejdźcie do Mego Niepokalanego Serca poświęcając Mu się każdego dnia, a otrzymacie nieprzeliczone łaski. Moje dzieci, czasy są poważne i trudne, lecz pamiętajcie: Moje Niepokalane Serce jest schronieniem każdego z was i waszych rodzin. Nie zniechęcajcie się i nigdy nie traćcie wiary. Bóg jest z wami, u waszego boku, zawsze wam towarzysząc i nigdy was nie opuszcza. W pewnym momencie Bóg zadziała na korzyść wszystkich Swoich dzieci i uczyni wielkie rzeczy dla wyzwolenia Swego ludu. Módlcie się i pośćcie, a zwyciężycie wszelkie zło. (...)

 

 Zaro, Włochy, 26.02.2021

(...) Przychodzę, dzieci Moje, by prosić was jeszcze o modlitwę, modlitwę za ten świat coraz bardziej niszczony, coraz bardziej osaczany przez zło. Módlcie się, dzieci, za Mój umiłowany Kościół, za Moich wybranych i umiłowanych synów [kapłanów]. Niestety!, często zapominają o swoich przyrzeczeniach, o swoich obowiązkach, i czyniąc tak, okrutnie ranią Moje Serce. Dzieci Moje, módlcie się za nich, nie wytykajcie palcem, ale bądźcie gotowi, by im pomagać waszą modlitwą. Dzieci Moje, ten świat potrzebuje wiary, modlitwy, miłości. Dzieci Moje, proszę was jeszcze o modlitwę za te Moje dzieci, które szukają pokoju, miłości na błędnych drogach, te, które biegają za fałszywymi prorokami, którzy kochają zło, i wpadają w ich sidła.  (...)

 

(...) Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie, nie traćcie dłużej czasu i powróćcie do Boga. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, już od dłuższego czasu wam o tym mówię. Są to czasy bólu, i, jeśli nie umocnicie się modlitwą i sakramentami, łatwo upadniecie. Dzieci najukochańsze, już od dłuższego czasu proszę was o Wieczerniki modlitwy, od dłuższego czasu mówię wam, żebyście wypełnili wasze domy pięknym zapachem modlitwy. Dzieci Moje, modlitwa wam pomaga, żebyście w chwilach wielkiej próby się nie zachwiali. Słuchajcie Mnie, proszę was. Potem Mama poprosiła mnie, żebym się z Nią pomodliła. Nagle pojawił się jakby wielki smok, który mocno uderzał ogonem, tak mocno, że aż wstrząsał ziemią. Mama powiedziała mi: Nie lękajcie się, nie zrobi wam nic złego. Zło chce pokonać dobro i Ziemia jest coraz bardziej atakowana przez Złego. Ludzie coraz bardziej ufają nauce, a mało [ufają] Bogu. Bóg tak często jest umieszczany na drugim miejscu, albo nie jest nawet nazywany. Dzieci, umieszczajcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu, powierzcie się Bogu i złóżcie wszystko w Jego ręce. Bóg was kocha i chce waszego dobra. Dzieci najukochańsze, módlcie się wiele za losy tego świata i za losy całej ludzkości. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.02.2021 

Kochane dzieci, Mój Syn jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Jest to prawda niepodlegająca negocjacjom. Bądźcie uważni. Prawda Mego Jezusa to prawda wieczna. Demon będzie działał, by oderwać was od prawdy. Dogmaty będą w pogardzie  i prawda będzie obecna w niewielu sercach. Bądźcie [ludźmi] Pana. On was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Nie lękajcie się. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was poprowadzę drogą dobra i świętości. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Medjugorie; Marija Pavlović - Lunetti.  25.02.2021
Drogie dzieci! Bóg pozwolił mi być dzisiaj z wami, wezwać do modlitwy i postu. Żyjcie tym czasem łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo powtarzam wam, drogie dzieci, że modlitwą, postem i wojny można stłumić/powstrzymać. Dziatki, wierzcie i żyjcie w wierze i z wiarą w tym czasie łaski, a moje Niepokalane Serce nie pozostawi nikogo z was w kłopotach/strachu, jeśli się do Mnie ucieknie. Wstawiam się za wami przed Najwyższym i modlę się o pokój w waszych sercach i nadzieję na przyszłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 23.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci najukochańsze, rozejrzyjcie się: to jest czas zniszczenia, zamętu, a nade wszystko wyboru; jesteście zapraszani [do tego], by zdecydować, po której [chcecie] stać stronie, stąd mówię wam: jest tylko jeden sposób, by dokonać właściwego wyboru: podążajcie za Ewangelią, Słowem Bożym, i trwajcie w modlitwie, pozwólcie Jego światłu wejść do waszych serc, jedynie tak zdołacie pojąć, jaka jest najlepsza i najszybsza droga. Fałszywe rzeczy tego świata są bardziej szkodliwe niż jakakolwiek choroba; popatrzcie, ile [jest] samobójstw, zwłaszcza dzieci – demon jest w całej swej sile; z tej przyczyny proszę rodziny: uczcie wasze dzieci modlitwy, wyjaśniając, że tylko poprzez nią można mieć pokój i radość w sercu, gdyż bez Bożego światła są [tylko] ciemności. Chrzcijcie swoje dzieci, aby mogły wyruszyć ku świętemu życiu. Dzieci Moje, świat i ludzkość są na skraju przepaści; wzmacniajcie się w wierze i w modlitwie, ponieważ już wkrótce Antychryst ukaże się [publicznie]. Dzieci, miejcie również nadzieję, że wszystko zostanie odnowione, [tak,] ażeby nastał nowy świat pokoju, nadziei i miłości; wszystko jest [już] gotowe na te wydarzenia, ale najpierw musicie przejść przez ucisk i prześladowanie; patrzcie na znaki, bądźcie odważni, My będziemy przy was. Dzieci, nawróćcie się i powróćcie do Jedynego Prawdziwego Boga, Boga Pokoju, Miłości, Miłosierdzia i Sprawiedliwości.(...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.02.2021 

(...)Słuchajcie Mnie. Pan wiele od was oczekuje. Nie wycofujcie się. Tego, co macie do zrobienia, nie pozostawiajcie do jutra. Ludzkość chodzi ślepa duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Półprawda będzie się coraz bardziej rozszerzać, i wiele z Mych biednych dzieci zostanie [nią] zanieczyszczonych. Kochajcie Prawdę i brońcie jej. Otwórzcie swe serca na światło Pana, a nigdy nie zostaniecie wciągnięci przez bagno fałszywych doktryn. Dużo się módlcie. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy w każdym miejscu. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 21.02.2021 

(...) Nie słabnijcie w wierze, wierzcie coraz bardziej, bowiem ci, którzy wierzą w miłość i potęgę Mego Syna, otrzymają stokroć więcej łask i błogosławieństw od Jego Boskiego Serca, i wasze rodziny zostaną uleczone, i ocalone przez Jego Miłosierdzie*, które jest nieskończone i uwielbione na wieki. Oddajcie swe serca Panu, ofiarując Jemu wasze rodziny, a nie będziecie żałować Moje dzieci. Bóg jest z wami, ponieważ kocha was niezmiernie, i [tę] swoją Miłość On dziś wam daje, abyście byli szczęśliwi i żyli w pokoju.   

*22 lutego przypada 90. rocznica pierwszych objawień Miłosierdzia Bożego św. Faustynie w Płocku.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.02.2021., orędzie Jezusa

Dzieci Moje, jakże cierpię! Ja jestem między wami, płaczę z powodu wszystkich cierpień, jakie mi [wciąż] zadają. Dzieci najukochańsze, och, jakże cierpię! Co Mi robi Mój Kościół! Jestem już tutaj, a ludzkość jeszcze nie wierzy, nie rozumie ileż bólu czuję ani ile [czuję] bólu z powodu tego Mojego Kościoła. Odwrócił się do Mnie plecami, ale jednak Ja go wzniosłem razem z Piotrem, to Mój Kościół i nie pozwolę, by demon wziął go w posiadanie, lecz odrodzi się w Chwale. Dzieci Moje, uważajcie na fałszywe doktryny, nie wpadnijcie w tę pułapkę. Moi umiłowani (kapłani) zdadzą sprawę z tego, co robią! Módlcie się za prawdziwych kapłanów, kapłanów Jezusa Chrystusa, ponieważ już trwa prześladowanie. Śpiewajcie hymny Panu, waszemu Bogu, lamentujcie z powodu tego wszystkiego, co nastąpi, i krzyczcie, że Ja Jestem tutaj. Dzieci Moje, nawróćcie się [już] teraz, módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele; czasy, które nadejdą, będą dla oczyszczenia Ziemi, nic z tego, co znacie, nie pozostanie na tej Ziemi, a wy myślicie jeszcze o rzeczach ziemskich. Wyspowiadajcie się i trwajcie w gotowości, bo czas jest [już] u [swej] granicy. Trwajcie w gotowości w modlitwie, bądźcie w Mojej Łasce. Córko Moja, nieś z radością Moje cierpienie, ta Wielkanoc będzie szczególna. Patrz, córko Moja, patrz na tę drogocenną Krew, jest za wszystkich, również za Moich niewdzięcznych synów [tzn. kapłanów; lub ogólnie: dzieci] i za grzeszników, którzy nie rozumieją. Córko Moja, jakże będziesz cierpieć w tę Paschę, ileż cierpienia za wszystkich grzeszników, pomóż Mi, umiłowana Moja, pomóż Mi, zrób to z radością dla swojego Pana. Ja jestem tutaj, by was oczyścić. Teraz Duch Święty zstąpi na was, chcę was wszystkich oczyścić, zróbcie tak, by zastano was gotowymi, bo [inaczej] nie zdołacie znieść tego, co was czeka. Dlaczego [wciąż jeszcze] nalegacie, [by mieć] rzeczy [tego] świata? Przebaczajcie, kochajcie, bądźcie miłosierni, nie bądźcie obojętni. Mój Duch jest pośród was i z wami pozostanie. Dzieci Moje, bądźcie razem bardziej niż przedtem, pomagajcie sobie, bo wkrótce wszystko będzie stracone. Ogień i woda się przygotowują, ale wy zostaniecie porwani przez Moich Aniołów i przeniesieni w bezpieczne miejsce, aż [wszystko] nie powstanie na nowo, jakby raj: w nowej erze, na nowej Ziemi, z nowym niebem. Podążajcie za Mną i [idźcie] po Moich śladach, Ja jestem prawdą, drogą i życiem. Ten dom jest błogosławiony, w nim Moi Aniołowie będą przebywać, by was chronić. Dzieci Moje, nie miejcie lęku przed niczym, Ja was oznaczyłem, każde pojedyńczo, jak Szatan oznaczył swoich „wiernych”. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie uważne, by nie dać się zwieść. Demon chce was oderwać od drogi prawdy, lecz wy możecie go zwyciężyć siłą modlitwy. Miłość ku prawdzie jest pewnością zwycięstwa Ludu Bożego. Przyjmujcie Ewangelię. Bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele Boga wszędzie się rozprzestrzenią. Będą siać niezgodę w Kościele i Moje biedne dzieci wypiją gorzki kielich bólu. Bądźcie odważni. Nie wycofujcie się. Ten, kto jest z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Żyjecie w czasie wielkiego ucisku, ale wytrwajcie wiernie na drodze, którą wam wskazałam. Nie jesteście sami. Mój Jezus jest u waszego boku! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 20.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja, wasza Matka, mówię wam: bądźcie silni, bądźcie wierni Memu Synowi Jezusowi, ponieważ przyjdzie w wielu miejscach świata prześladowanie na tych, którzy nie zaakceptowali zła ani kłamstw, które [źli ludzie] chcą przymusowo nałożyć na życie tych wszystkich, którzy służą Panu. Demon chce zniszczyć wasze życie i wasze rodziny, ale Ja was proszę, abyście poświęcili się Naszym zjednoczonym Trzem Świętym Sercom [Jezusa, Maryi i Józefa], żebyście byli wewnątrz nich i pod płaszczem naszej opieki. Przyjdą na świat dni trudne i [pełne] bólu, i wielka będzie liczba tych, którzy ze strachu i z braku odwagi zdradzą Mego Syna Jezusa. Nie traćcie nadziei i nie odrywajcie się od drogi prawdy, gdyż ta droga prowadzi was do Nieba. Módlcie się, módlcie się dużo i każdego dnia Różańcem Świętym, a Bóg udzieli wam wielkich łask z Nieba i da wam siłę, odwagę i Swój Boży pokój, który zwycięża wszelkie zło. (...)

 

Zginajcie swe kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa; przyjdzie nań chwila wielkiej agonii. Jak już powiedziałam w przeszłości, wielu [z tych,] którzy są gorliwi w wierze, przyjmie to, co jest fałszywe. Szukajcie sił w modlitwie. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi: patrzcie na Niego. (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 16.02.2021., orędzie Jezusa

Umiłowany Ludu Mój:

Przyjmijcie Me błogosławieństwo w tym czasie Wielkiego Postu, który się zaczyna. Pragnę, żebyście nie tylko wspominali, ale żebyście [rzeczywiście] przeżywali Wielki Post, a ten w szczególności, kiedy znajdujecie się tak blisko wydarzeń, które prowadzą was ku Oczyszczeniu. Mój Kościół musi trwać w czujności i zachowywać Wiarę, będąc mocnym, wiernym i wypełniającym Przykazania. Moje Błogosławieństwo jest wsparciem dla tego, kto je przyjmuje; Mój Święty Duch w szczególny sposób, w tych 40 dniach, da wam Swoje światło w tych aspektach waszego życia osobistego, które musicie poprawić. To Moje Błogosławieństwo rozprzestrzenia się w osobie, która jest należnie przygotowana, by przyjąć z pokorą Światło Mego Świętego Ducha, po to, żebyście się przygotowali na drodze duchowej, spotykając się z ludzkim „ja”; w ten sposób zdołacie zobaczyć siebie takimi, jacy jesteście. Ludzkość znajduje się w złożonej różnorodności ideologii, które ją oddzielają od Mojej Woli, pod obojętnym spojrzeniem niektórych z Moich kapłanów. Ten Wielki Post musi różnić się od tych, które przeżywaliście poprzednio: niektórzy [z was] daleko albo na wakacjach [w Argentynie o tej porze jest lato – przyp. tłum.], a inni, bez jakiejkolwiek świadomości [lub: sumienia], wybierając ten czas, by popełniać wielkie herezje i świętokradztwa, przed którymi [lub: z powodu których] drży Mój Dom. Nadeszła chwila, w której Moje dzieci muszą wyjść z niewoli tego, co łatwe, żywienia urazy, złoszczenia się, nienawiści, nieposłuszeństwa, życia jak ludzie chwili, bez uczuć, gardząc Mną, ludzie bez mocnej Wiary i, wreszcie, ludzie, którzy wierzą we Mnie w jednym momencie, a w innym [już] nie. Moja droga nie jest [drogą] bólu, ale zadośćczynienia, dawania, wzrastania, porzucenia „ja jestem”, „ja chcę”, „ja”, „ja”… Moja droga wiedzie was ku Mojej Miłości, Mojemu oddaniu się, Mojej ofierze, Mojemu dawaniu, aby obfitował w was Mój pokój, Moja solidarność, Moja pogoda ducha, Moje przebaczenie.

Ludu umiłowany, Mój Ludu, każdy jest dla Mnie wyjatkowy, dlatego każdy jest drogocenną perłą o nieskończonej wartości, stąd musicie kochać się jak bracia, odtwarzając tę Moją Miłość, z której ofiarowałem się na Krzyżu. Rozpoczynacie Wielki Post, całkowicie wyjątkowy, tak bardzo, że nie możecie go zmarnować, nie możecie przeżyć go tak jak w przeszłości… Ten Wielki Post ma być [przez was] przeżyty w oczyszczeniu. Nieprzyjaciel duszy zdołał przedostać się do wszystkich obszarów ludzkości, opanował [dosł. dokonał inwazji na] Mój Kościół, by oddalić was od prawdziwej Tradycji, oddalając was od Nieskończonej Tajemnicy Mojej Ofiary za zbawienie świata. To strategia zła, wykonywana przez tych, którzy reprezentują Antychrysta, który posyła wam wichry [lub: odczucia] swej obecności na Ziemi, wywołując strach przed braterskim spotkaniem w tym czasie podążania ku szczytowi wypełnienia się Misji, którą Mój Ojciec Mi powierzył dla Odkupienia rodzaju ludzkiego, ażeby Mój Lud nie porzucił obrzydliwych łachmanów, które nosi ze sobą, i którymi się przechwala. Wzywam was, abyście trwali przy Mnie, modląc się, poszcząc, niosąc miłość miłosierną swoim braciom. Wzywam was do pokuty, tej, która nakazuje wam spełniać Moją Wolę, a nie swoją własną. Wzywam was do bycia miłosierną miłością; nie to, co wam zbywa, ale to, czego wam brakuje przynosi najobfitszy owoc. Zapraszam was do modlitwy z prawdziwą skruchą [i odrzuceniem] nędz, które nosicie. Nakazuję wam nie patrzeć na samych siebie, ale na brata, a w bracie patrzeć na Mnie. Nakazuję wam modlić się ze łzami zrodzonymi z bólu, że Mnie obraziliście i że wciąż Mnie obrażacie.

Przyjrzyjcie się sobie, dzieci: Nie jesteście jaśniejącymi gwiazdami… Nie jesteście Moimi prawdziwymi świadkami… Nie jesteście prawdziwymi uczniami Mej Matki… Nauczyliście się czołgać i chować, by nie być widzianymi: czynić zło jest łatwo, czynić dobro oznacza umierać sobie samemu. Czas Wielkiego Postu nie jest narzuceniem wam czegoś, nie jest męczącym ciężarem, lecz jest czasem na to, żebyście wyprostowali błędną ścieżkę, którą idziecie, żebyście wyprostowali postępowanie i czyny, o których sądzicie, że są dobre, a nie są. Dość już, Ludu Mój! Czas posuwa się naprzód, a z nim oczyszczenie jest silniejsze, boleśniejsze, bardziej ciągłe, abyście wzmacniali [swoją] Wiarę, i Mój Lud, Moja maleńka Reszta, by była mocna. Ziemia dalej, bez przerwy się trzęsie, zaraza postępuje naprzód, i zło przyjmuje ją z radością, aby przedsięwziąć środki przeciwko Moim [dzieciom]. Miejcie świadomość, że ten czas został przyśpieszony… Niech was nie zaskoczy noc, gdy będziecie wyczekiwać na znak, by się zmienić; znakiem jest ten Wielki Post. Uśpione wulkany się uaktywniają, i ludzkość znowu widzi się zmuszoną, by się ograniczać w przemieszczaniu się [lub: by się przemieszczać] z jednego miejsca na inne.

Ludu Mój, dzieci umiłowane: Ja Jestem z wami, Moja Matka nie odmawia wam swej opieki, Mój ukochany święty Michał Archanioł wraz z legionami niebieskimi trwa w oczekiwaniu, abyście powierzyli się Jego opiece, i Mój Anioł Pokoju przybędzie dla dobra Mego Ludu. Jesteście błogosławieni Miłością Trynitarną, nieustannie jesteście błogosławieni, i [dalej] będziecie. Mój Lud nigdy nie był [przez Nas] porzucony, ani nie będzie w przyszłości; dlatego posyłam Mego Anioła Pokoju, aby Moim Słowem w swoich ustach nasycił głód i pragnienie Moich [dzieci] w tych chwilach okrutnych dla ludzkości. Duchy zła, rozprzestrzenione w powietrzu [por. Ef 2, 2], nie tracą czasu, by przywodzić was do potępienia, przede wszystkim tych, którzy znajdują się daleko ode Mnie. Przyjdźcie do Mnie, przyjdźcie do Mnie! Przyzywajcie św. Michała Archanioła, Legiony Niebiańskie, i bądźcie świadkami Mej Miłości oraz prawdziwymi dziećmi Mojej Matki. W tym Wielkim Poście pragnę w szczególności, by Mój Lud powstrzymywał się od wypowiadania słów przeciwko braciom. Wzywam was do przebaczania i do bycia przebaczeniem. Jesteście Moim Ludem, a Mój Lud ma przyciągać [?] dobro i wprowadzać je w życie w każdym [z członków] Mego Mistycznego Ciała. Błogosławię was Moim Przenajświętszym Sercem. Was najbardziej kochający Jezus.

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

Komentarz Luz de Maria: Zobaczyłam naszego Najukochańszego Pana Jezusa Chrystusa, widząc, jak ludzkość znika, tak jakby spadał na nią proszek, który wyżera skórę, pozostawiając nienaruszonymi budowle wzniesione przez człowieka. Zapytałam o to Naszego Pana i odpowiedział mi: Umiłowana Moja, to się wydarzy w najbliższej wojnie. Ukazałem ci to również z innym znaczeniem: Ten proszek to to, co materialne, ludzka nędza, egoizm, pycha, obojętność na Moje nakazy, złośliwość, brak miłości; wszystko to doprowadza Moje dzieci do zniknięcia w duchu, a [przez to] zło nie zanika, lecz wzrasta. Ludzkość walczy między sobą o to, co materialne, o to, o czym myśli, że jest prawdą, będąc tak naprawdę ich własną przepaścią, w której znika ocalenie, o ile się nie nawróci i nie przyjdzie do Mnie. Na koniec Niepokalane Serce Mej Matki zatryumfuje, i Moje dzieci będą się radować Zbawieniem. Ukochana Moja, człowiek chodzi tam, gdzie nie powinien, bez potrzeby, zawęża swoją drogę i wchodzi w samotność, w swoją własną samotność, w której [ich własny] umysł ich więzi, doprowadzając ich aż do porzucenia Mnie. Przyjdźcie do Mnie, ci, którzy potrzebujecie pociechy, głodni, zrozpaczeni, chorzy, pozbawieni opieki, upokarzani, wyśmiewani, ludzie twardego serca, pyszni, wszyscy, którzy Mnie potrzebujecie! Przyjdźcie, nie przejdźcie tego Wielkiego Postu bez nawrócenia się ze skruchą, przyjdźcie, Ja was uleczę! Nasz Pan, błogosławiąc Ziemi, oddala się. Amen.

 

 

 

#Carbonia, 17/2/2021, Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
„Człowiek nie może żyć bez Boga! Mów, że Bóg za chwilę zainterweniuje, aby wziąć wszystko z powrotem do Siebie. Głos Boga jest jeden i jedno jest Jego Słowo! On widzi was tak w miłości jak i miłosierdziu, i ogłasza was dziećmi Bożymi! Dziećmi Światła! Dlatego bądźcie gotowi być zabranymi przez Niego. Słońce jest wysoko, jego ciepło jest doskonałe, nadszedł czas, aby wszystko ze sobą pojednać, Bóg jest zniecierpliwiony wami, wszystkimi Jego dziećmi. Noc będzie ciemna i zimna, ale ciepło Miłości dla Jego dzieci będzie zachwycające, zostaną porwane i umieszczone w miejscu wiecznej miłości, czekając aż wszystko się skończy.
 
Wielki będzie ucisk, przez który będą musieli przejść ludzie oddaleni od Boga, ci, którzy zaparli się Boga! Ostrzeżenie jest obecnie blisko was, wasze życie uratowane, och ludzie! Preferujcie powrót do swojego Boga Stwórcy, porzućcie rzeczy ziemskie, wkrótce one wszystkie znikną, ponieważ Bóg musi odnowić Ziemię. Nadszedł czas, aby ludzkość obojętna wobec swego Boga Stwórcy zrozumiała: że jedynym i prawdziwym Bogiem jest Pan Jezus Chrystus! Ten człowiek nie może żyć bez Boga! To życie należy do Boga i musi powrócić do Boga! Szatan przejął kontrolę nad Moimi dziećmi, tymi, którzy mu się oddają, tymi, którzy milczą, nie broniąc prawdy. Nadchodzi Bóg Najwyższy, aby wszystko w Sobie odnowić: ...niebo będzie grzmiało, będą wstrząśnięci wielką mocą Boga! Jego sprawiedliwość będzie wielka dla tych, którzy nie pokutują , tych którzy nie powrócili do Niego! Czas Apokalipsy dobiega końca, wkrótce wszystko przyśpieszy, jedno po drugim, bez wytchnienia, człowiek znajdzie się na miejscu w obliczu świata, którego już nie rozpoznaje. Światłość świata nagle się pojawi, przeniknie ciemność i wszystko będzie tak, jak Bóg z góry określił od najdawniejszych czasów. Domy będą rosły i będzie ich wiele, a wszystkie będą miały Bożą obecność, w tych miejscach będzie Światło, niczego im nie zabraknie, Bóg zatroszczy się o wszystko, podczas gdy na pozostałej ziemi wszystko spłonie ogniem.
 
Ponownie wzywam wszystkich, którzy nie chcą słyszeć Mojego głosu, wzywam ich ponownie, bo nie musimy tracić (waszego) życia. Moje dzieci, pokutujcie i wróćcie do Tego, który was stworzył. Czas się skończył, ta planeta zostanie uderzona przez krąg Odkupienia! Ta ludzkość znajdzie się w stanie bólu, ponieważ nie chciała wrócić do swego Boga Stwórcy. Kładę na was Moje święte ręce, podnoszę was do siebie, chrzczę was w Duchu Świętym i ogniu, wykuję was jak złoto w tyglu, będziecie piękni jak słońce, będziecie świecić tym samym światłem, którym świeci wasz Bóg Miłość, będziecie boscy w Boskości. Postępujcie bez lęku, Bóg wzywa was do wykonania zadania, to jest polecenie! „Idźcie bez lęku przed ludźmi i powiedzcie im, że Bóg ma zamiar zainterweniować, aby wziąć wszystko z powrotem do siebie”. Zabiorę Moje dzieci do Moich miejsc schronienia . Ja sam wezwę ich po imieniu, podczas snu zostaną obudzeni i będą musieli podążać za Aniołem , który poprowadzi ich do Moich schronień. Gotowi, nie tracąc więcej czasu, z różańcem świętym w ręku i sercem pełnym miłości do swego Pana, śpiewajcie hymny pochwalne Temu, który teraz powraca. Amen!”
Błogosławię was i strzegę we Mnie, słońce już świeci nad wami, Moje błogosławione dzieci, chwała Bogu. Amen!
 
 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci, módlcie się za Rosję, Chiny i Amerykę, będą przyczyną zamętu dla świata. Lgnijcie do Boga Zbawcy bez żadnych wątpliwości, trzymajcie się prawdziwej doktryny. Módlcie się za tych, którzy lękają się tych chwil ciemności, które nadchodzą; Ja im mówię: Nie lękajcie się, gdyż musicie jedynie dążyć z wytęsknieniem do Raju; tak wiele jest na świecie bezużytecznych śmierci, ponieważ podporządkowujecie się elicie światowej; uważajcie, dzieci Moje, Zły wykorzystuje waszą duchową i fizyczną słabość, by was atakować. Z tej przyczyny proszę was, żebyście byli silni w wierze, bo tylko tak zdołacie [to wszystko] znieść, odrzucić i iść dalej naprzód ewangelizując. Dzieci Moje, wulkany zbudzą się niemal równocześnie, [nawet sama] przyroda buntuje się przeciw tej ludzkości niewdzięcznej i grzesznej. Dzieci, módlcie się za Kościół, schizma już [w Nim] działa; Kościół powstanie na nowo, [lecz] niestety Moi umiłowani synowie (kapłani) obrali drogę fałszu, sprawiając, że wiernych ogarnia mrok. Pamiętajcie, że za całe wasze postępowanie zdacie sprawę Bogu, doprowadzacie Moje stado do grzechu, już więcej nie zwracacie uwagi na grzech, to, czego nauczacie, nie jest już dłużej prawdziwym Magisterium, i z tego zdacie [Bogu] sprawę. Mrok [wkrótce] ogarnie tę Ziemię, i znaki na Niebie będą coraz bardziej zadziwiające, nawróćcie się teraz! Antychryst ma niedługo ukazać się publicznie, nosząc podobieństwo świętego w sposobach postępowania, będzie mówił także o Bogu, lecz [wy] uważajcie, dzieci, uważajcie! Żyjcie zawsze Moimi orędziami i zbierzcie tyle dusz, ile się da. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Ja przyszłam z Nieba, by was do Nieba zaprowadzić. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Bogiem. Ja chcę widzieć was szczęśliwymi już tutaj na Ziemi, a później razem ze Mną w Niebie. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaką Pan wam powierzył. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, przyjdzie dla was Wielkie Zwycięstwo Boga. Nie lękajcie się. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 13-14.02.2021.

(...) Nie rozpaczajcie i nie odrywajcie się od drogi modlitwy, bo kiedy się modlicie, deszcz łask i błogosławieństw zstępuje z Nieba na was i na całą ludzkość. Nie pozwólcie, by demon oderwał was od modlitwy, od Boga i ode Mnie. Chce on was zniechęcić, żebyście osłabli w wierze i pozwolili się wstrząsnąć i wewnętrznie rozbić przez smutki i zło obecnych czasów, ale nie dajcie się pokonać. Modlitwa jest potężniejsza niż wszystko, i kiedy się modlicie, zwłaszcza [odmawiając] Mój Różaniec, plany i zło Szatana zostają zniszczone i przezwyciężone; dlatego, Moje dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się.

(...) Pozwólcie się otoczyć przez miłość Mego Syna. Jego miłość jest czysta i święta, i uzdrawia was i uwalnia od wszelkiego zła, jakie was dotyka w ciele i w duszy. Ta miłość dokonuje wielkich cudów i uwolnienia. Módlcie się, aby pojąć miłość Mego Syna w waszym życiu, a nic wami nie wstrząśnie. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci (...), jakże pragnę umieścić was w pierwszym rzędzie wśród Moich bojowników, wśród Mych żołnierzy światłości! Bądźcie godni, kochajcie Mojego Jezusa, nie bądźcie ponurzy, ale kochajcie z gorliwością [tzn. pilnie się do tego przykładając]. Dzieci, wielu z was zostanie w tym okresie przemienionych i napełnionych przez Ducha Świętego, [po to,] żebyście byli zdolni do tego, by mieć Nasze światło; wielu innych poczuje się pustymi w środku, mając niemal wrażenie, że nie mają Bożego pocieszenia. Ten stan sprawi, że będziecie bardzo cierpieć, ale nie bójcie się: Bóg nigdy was nie porzuci; ten stan sprawi, że zrozumiecie, jak to jest kiedy [człowiek] się oddala [od Boga] nawet nieumyślnie, i dokąd moglibyście [wtedy] dojść. Pamiętajcie, że to cierpienie będzie dla wzniesienia waszego ducha. Dzieci, przygotowujemy was na Ostrzeżenie; staniecie się silniejsi niż przedtem, w wierze i w modlitwie, stąd nie obawiajcie się, cierpienie przyniesie Łaskę. Módlcie się, dzieci, ponieważ ludzie nieprawi będą się bawić tą ludzkością, wiodąc ją ku otchłani; ale wy walczcie i kochajcie, a nikt nie tknie Mojej wiernej Reszty.  (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.02.2021

(...) Nie odrywajcie się od prawdy. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu, ale Mój Jezus zawsze będzie z wami. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Panem poprzez Sakrament Spowiedzi. (...) Nie pozwólcie, żeby bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w otchłań. Wy należycie do Pana, i rzeczy tego świata nie są dla was. Zobaczycie jeszcze nad Ziemią straszne rzeczy. Nieprzyjaciele postępują naprzód i chcą zniszczyć [Miejsce] Święte, ale waszym orężem obronnym jest miłość ku prawdzie. Odwagi! Zwycięstwo Pana przyjdzie dla sprawiedliwych. Naprzód! (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.02.2021 

Kochane dzieci, nieprzyjaciele będą działać, aby zagasić światło prawdy zawarte w Słowie Bożym, ale w sercu wiernych prawda wytrwa na zawsze. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego zamętu i podziału. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z prawdą Ewangelii i z naukami prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Kościół Mojego Jezusa wypije gorzki kielich cierpienia. Ci, którzy kochają prawdę i bronią jej będą prześladowani. Dajcie Mi swe dłonie. Ja zawsze będę z wami. Nie zniechęcajcie się! Wytrwajcie mocni na drodze, którą wam wskazałam, a będziecie zwycięscy. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.02.2021

Kochane dzieci, otwórzcie swe serca dla Pana, a odkryjecie Jego Wolę na wasze życie. Módlcie się dużo przed krzyżem. Żyjecie w czasie wielkiego, duchowego zamętu, ale wiedzcie, że czekają was jeszcze wielkie próby. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nie żyjcie oderwani [od Boga]. Bóg się śpieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prób. Zostańcie z Jezusem. Cokolwiek się wydarzy, nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazałam. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, otrzymają wielką nagrodę. Nie zniechęcajcie się. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modliła do Mojego Jezusa. Odwagi. Wasze zwycięstwo jest w Panu. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 9.02.2021 

!!!(...) Dzieci, módlcie się za czasy, które właśnie przychodzą, bo dramatyczne wydarzenia i wielkie znaki będą następować jedne po drugich i trudno będzie wątpić w ich pochodzenie, z wyjątkiem tych [ludzi], którzy już należą do szatana i dla tych, którzy będą mieli zamknięte serca. Dzieci Moje, płaczę nad Rzymem, który obrócił się do Boga plecami, myśląc bardziej o władzy. Och! Rzym wkrótce będzie spożywać proch własnego spustoszenia. Dzieci Moje, módlcie się za Południowe Włochy. Dzieci, módlcie się za Amerykę, gdyż jest [ona] posłuszna diabolicznym planom. Dzieci, przypominam wam, że modlitwa złagodziła [już] wiele wydarzeń, proszę was usilnie, żebyście dalej się modlili; wstępujecie właśnie na Golgotę i niesiecie krzyże; pośćcie i czyńcie ofiary. (...)

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.02.2021

Simona:

(...) Dzieci Moje, [już] od dłuższego czasu zostawiam wam Moje orędzia, lecz wy, niestety (!), często nie słuchacie, zatwardzacie swoje serca. Ja przychodzę do was jako Matka i jako Matka kocham was miłością niezmierną i przychodzę do was, by wam pomóc. By bezpiecznie was zaprowadzić do Domu Ojca biorę was za rękę i was prowadzę. Bardzo was proszę, dzieci Moje, pozwólcie się prowadzić; czekają was ciężkie czasy, pozwólcie się kochać, dzieci Moje, dajcie się kochać. (Gdy to mówiła, łza spłynęła Jej po policzku). Dzieci Moje, gdybyście tylko zrozumiały, jak wielka jest miłość Chrystusa dla każdego z was, gdybyście tylko pozwoliły Mu wejść do waszego życia, On wypełniłby was wszelką łaską i błogosławieństwem, udzieliłby wam siły [takiej], żebyście stawiali czoła nawet największej burzy z uśmiechem. (...)

Angela:

(...) Dzieci, musicie nauczyć się modlić sercem i przyjmować [akceptować] swój krzyż. Wielokrotnie przychodziłam do was, mówiąc wam: „Kochajcie krzyż, to krzyż buduje, to krzyż ocala. Kochajcie, kochajcie i nie wycofujcie się”. Wielu z was jest przyzwyczajonych do pokazywania i patrzenia na krzyż innych z wielką lekkością. Dzieci, Bóg nigdy nie daje krzyża cięższego niż jesteście w stanie znieść, ale ten krzyż zaczyna ciążyć, gdy się go nie akceptuje. Proszę was usilnie, kochajcie swój krzyż. Patrzcie na Mojego i waszego Jezusa, oglądajcie i adorujcie Krzyż. (...) Dzieci Moje, módlcie się wiele za Mój ukochany Kościół i módlcie się, aby nie zatracono prawdziwego Magisterium Kościoła. Kościół jest w dymie szatana, wasze modlitwy służą temu, by to zło mogło się od niego [tj. od Kościoła] oddalić. Módlcie się za Moich wybranych i umiłowanych synów [kapłanów], aby przestali dawać zgorszenie, oddalając Lud Boży od Kościoła Świętego. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 7.02.2021 

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by napełnić was siłą i odwagą. Aby mieć tę siłę i odwagę wypełnijcie swoje serca słowami Mojego Syna. Słowa Mego Syna są życiem i prawdą, i uzdrawiają wasze serca z wszelkiego smutku, udręki i rozpaczy. Nie dajcie się pokonać przez kłamstwa i uwodzicielskie sztuczki szatana. Bóg jest waszym pokojem, Moje dzieci, tam, gdzie Mój Syn wchodzi ze swą miłością, wszystkie ciemności szatana zostają zwyciężone i unicestwione. Zjednoczcie się z Moim Synem, dajcie Jemu wasze serca i waszą miłość, a On, zjednoczony z wami wszystkimi, da wam wieczną pociechę i pokój. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.02.2021

 (...) Dzieci Moje, wielu z was oczekuje Ostrzeżenia tak, jakby było tylko miłosierdziem; lecz pamiętajcie, dzieci, że będzie to również wydarzenie, które z chirurgiczną precyzją obnaży wasze życie. Dzieci Moje, Ja przyszłam pomiędzy was, by zebrać razem Moją maleńką, wierną Resztę. Dzieci, nie bądźcie jak faryzeusze, nie bądźcie fałszywi, pamiętajcie, że Ja widzę wasze serca i że przede Mną nic nie będzie mogło nigdy być ukryte. Dzieci, zawsze dawajcie świadectwo i miejcie odwagę. (...) Dzieci, módlcie się za możnych tej Ziemi, żeby nie obrali drogi, którą mają zamiar [pójść], ponieważ od ich projektów będą zależeć Moje dzieci i ich przyszłość; zaplanowane są wojny. Dzieci Moje, Ja jestem tutaj i was kocham. Wszędzie róbcie wieczerniki modlitewne, dzisiaj świat was potrzebuje, módlcie się za Kościół i za waszych rządzących.(...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.02.2021

Kochane dzieci, bądźcie łagodne i pokorne sercem. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Bogiem. Szukajcie Jego Miłosierdzia poprzez Sakrament Spowiedzi. Mój Pan na was czeka. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Bożą dla waszego życia. Nie pozwólcie, aby demon was zniewolił. Wy jesteście Własnością Pana i On was oczekuje z otwartymi ramionami. Przyjmijcie Moje Apele. Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Słuchajcie Mnie. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Dbajcie o swoje życie duchowe. Żyjcie Ewangelią Mojego Jezusa, a także naukami prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Przyjdą trudne czasy i tylko ci, którzy się modlą, uniosą ciężar krzyża. Nie stójcie z założonymi rękami. Nieprzyjaciele będą działać, by was zdezorientować i oderwać od prawdy. Zostańcie z Jezusem. W Nim jest wasze zwycięstwo. Odwagi! Ja was kocham i zawsze będę z wami! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.  

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 6.02.2021orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka, kocham was i przychodzę, by udzielić wiele łask niebieskich wam i waszym rodzinom. Odmawiajcie z miłością i z sercem Mój Różaniec i nie dajcie się wstrząsnąć przez nic z tego świata. Bóg jest z wami i was błogosławi Swoją Miłością i Pokojem. Powierzcie swe serca Panu, a On da wam pociechę, wiarę i życie. On jest życiem wiecznym, i życie, które On wam daje, jest tym prawdziwym, a nie fałszywym, które chcą wam dawać w tym czasie ciemności i kłamstw. Walczcie przeciwko wszelkiemu złu, wykonując wolę Pana, a nie będziecie żałować. Im bardziej próby będą się zwiększać, tym bardziej Bóg będzie u waszego boku ze Swą Miłością i Łaską. (...)

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 4.02.2021

(...)Pan jest sprawiedliwy, pamiętajcie o tym, chce dla was dobrze i wam pomaga, pomoże wam pokonać wszystko. Synaczkowie, wszystko to, co się dzieje, skończy się, znów będziecie jak dawniej. Dzieci Moje, wszyscy, cały świat znów będzie jak kiedyś. Nie nienawidźcie Pana za to, co się dzieje, synaczkowie, to nie On jest temu winny, to nie Jego wina. Przykazuję wam: módlcie się za tych wszystkich, którym nie udaje się modlić i wierzyć w Niego. (…) Nie martwcie się niczym, przykazuję wam, módlcie się i miejcie coraz więcej wiary. Błogosławię was wszystkich: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 4.02.2021

Kochane dzieci, ufajcie Mojemu Synowi Jezusowi. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prób i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Bądźcie uważni. Wielu wybranych [do tego], by bronić prawdy wycofa się, oderwą się od prawdziwej doktryny i Moje biedne dzieci będą płakać i lamentować. Żyjecie w czasie wielkiej, duchowej bitwy. Wielka Wojna będzie intensywna, ale prawda będzie obecna w życiu Mi oddanych. To ci [właśnie] przyczynią się do Ostatecznego Tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Naprzód w obronie prawdy! Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 03.02.2021

(…) Ja, wasza Matka, jestem tutaj, dotykam ziemi, by was pouczyć. [Ja], Mama, która was podnosi, gdy upadacie, która wydobywa was z błota, w którym są niektórzy; Ja również ocieram wasze łzy, przywracam wam nadzieję i światło mego Syna, by oświetlić wam drogę. Dzieci Moje, jestem waszą Matką; dlaczego nie korzystacie z Miłosierdzia, jakie na was zstępuje, by zmienić wasze życie? Dzieci najukochańsze, módlcie się za Kościół, ponieważ walka już jest u bram; przejdzie on swoją mękę. Módlcie się wiele, bez znużenia. Potężna burza wstrząśnie światem, a wy jeszcze tracicie swój czas przywiązując się do rzeczy ziemskich. Dzieci Moje, wszystko jest dla was gotowe, mleko i miód będą spływać z gór; pokój, miłość i tak wiele spokoju i pogody ducha są dla was przygotowane; ale proszę was, wierzcie w Moje orędzia i żyjcie nimi. Dzieci Moje, dziś zstąpi [na was] wiele łask; dawajcie świadectwo, bądźcie wdzięczni Bogu za tak wiele miłości, uznając Go jedynym prawdziwym Bogiem. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.02.2021, orędzie Maryi Królowej Pokoju 

Kochane dzieci, słuchajcie Mnie. Ja przyszłam z Nieba, by was zaprowadzić do Tego, który jest waszym wszystkim. Nie zapominajcie: we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata was zanieczyściły. Uciekajcie od tego wszystkiego, co was odrywa od Mego Syna Jezusa. Przyjmujcie Moje Apele i żyjcie nade wszystko Ewangelią Mojego Jezusa. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Ludzkość chodzi ślepa duchowo i Moje biedne dzieci zdążają ku wielkiej przepaści. Prawda będzie pogardzana, a to, co jest fałszywe, zostanie przyjęte jako prawda. Bądźcie uważni. Otwórzcie swoje serca na światło Boga, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód, bez lęku! (...)

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 1.02.2021, orędzie Jezusa

(...)Umiłowany Ludu Mój, posuwacie się naprzód w życiu codziennym. Ludzkość przyzwyczaiła się do tego codziennego życia i [tylko] nieliczne rzeczy doprowadzają ją do zatrzymania się i zastanowienia nad konsekwencjami tego. To skutek ciągłych nowinek, wprowadzanych po to, by ludzkość nie reagowała na zmiany, lecz wręcz przeciwnie, by patrzyła na to, co się dzieje, jako na coś normalnego. Mój Kościół jest silnie opanowywany [dosł. najeżdżany] przez dym Szatana, który czyni się [coraz] bardziej w nim obecny, [podczas gdy] Moje dzieci nie rozeznają, dokąd ich prowadzą. To pokolenie nowinek przyjmuje to, co mu narzucają, jako jeszcze jedną nowinkę, i w ten sposób prowadzą was na drogę przerażenia, gdzie [dojdzie do tego, że] siły demoniczne będą prześladować was osobiście. Ostrzegłem was o zmianach wewnątrz instytucji Mojego Kościoła, [o tych ludziach], którzy oddalają was od Mej prawdy i nie zważają na Słowa Moje i Mojej Matki. Musicie myśleć i postępować jako ludzie Wiary wobec narastającego narzucania [wam Nowego] Porządku Świata, nie zapominając o tym, że Wiarę trzeba wprowadzać w czyn, aby  jej nasiona wzrastały i wydały owoce Życia Wiecznego.

 

Umiłowany Ludu Mój: skrócę te dni z miłości do Mej Matki i [z powodu] Jej ciągłych próśb. Niech nie zwodzą was [wyznaczanymi, konkretnymi] datami; trwajcie w gotowości, jak [mądre] panny z lampami pełnymi oliwy [Mt 25, 4]! Nie dajcie się zdezorientować: żyjecie w pełnym [Czasie] Ucisku, takim, jakiego nie było od początku świata aż do tych chwil, i jaki nie nastąpi ponownie… Z powodu ciągłych próśb Mej Matki i Moich Wybranych, skrócę ten czas, aby nie zatracili się wszyscy Moi wierni. Żyjecie w [czasie] wojny, i ona nabiera siły; ludzkość wchodzi w przerażenie, ale potrzeba, by to się wydarzyło; twardość serca Moich dzieci musi ustąpić z powodu okrucieństwa samego człowieka, który działa bez bojaźni.

 

Bądźcie uważni; Morze Śródziemne jest przyczyną światowych wiadomości [medialnych]; Potęgi nie każą na siebie czekać, by zademonstrować swoją wielkość. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Bliski Wschód. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Stany Zjednoczone, przyroda siecze je plagami, ziemia się trzęsie. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się; Rosja przestanie być bierna. Umiłowany Ludu Mój, wulkany w swojej aktywności zanieczyszczają wody, ten cenny płyn, którego nie cenicie, stanie się potem przyczyną walk.

 

Umiłowany Ludu Mój: czy zastanawiacie się nad swoją codziennością? Z chwili na chwilę doświadczyliście [zdarzenia] niespodziewanego, wywołanego ręką człowieka nauki, wykorzystującego ją dla zła ludzkości. Nie widzicie, że manipulują wami z wielką subtelnością, aż ukażą się przed wami siepacze Złego. Nieprawość już ustanowiona [jako światowa władza] osiągnie to, że jedni będą zdradzać innych. Módlcie się i wznoście ducha [ku Mnie] zanim te rzeczy zaczną się dziać, w przeciwnym [bowiem] razie [tylko] nieliczni będą ci, którzy wytrwają w Wierze. Nie mówię wam o końcu świata, ale [o końcu] tego pokolenia, w którym wypełni się Moje Słowo. [Nie pozwalajcie, by te] Wydarzenia [przechodziły] niezauważone [przez was]. Ja Jestem Miłosierny, i przyjmuję was z wielką radością, gdy się nawracacie i okazujecie skruchę. Musicie przygotować się w tym momencie, skoro dni przejdą szybko, przyśpieszając Wydarzenia. Jesteście Moimi dziećmi, które kocham, musicie zwiększać [swoją] Wiarę. Kochajcie bliźniego, bo inaczej Miłość miłosierna między Moimi dziećmi [wkrótce] zaniknie. Nie lękajcie się tego, co wam zapowiadam z wyprzedzeniem, ale się radujcie, albowiem Ja, Pan, Jestem z Moim Ludem i ochraniam was w każdej chwili. Dziękujcie za to, co macie i bądźcie ludźmi pokoju, żarliwymi miłośnikami Mojej Matki i wiernymi św. Michałowi Archaniołowi i Chórom Niebiańskim. Kocham Moje dzieci, nie zostawiam was bez opieki, jestem uważny na każde z was; bądźcie wierni, przyjmujcie Mnie, kochajcie Mnie. Mój Anioł Pokoju nadejdzie, ta pomoc dla Mego Ludu nadejdzie, i raz jeszcze Mój Lud będzie świadkiem Mej Miłości. Błogosławię was, dzieci umiłowane. Bądźcie posiadaczami Miłości, Wiary, Nadziei i Miłosierdzia. Wasz Jezus

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 31.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! (...) Nie wpadajcie w rozpacz wobec prób i trudności życiowych. Mój Syn jest z wami i was błogosławi. Dla tych, którzy wierzą w Jego Miłość, On uczyni wielkie rzeczy. Wierzcie, a błogosławieństwo i światło Mego Syna zawsze będą nad wami i nad waszymi rodzinami. Jego światłość jest potężna i oślepia Szatana. Jednoczcie się z Moim Synem, a Jego Światłość rozproszy wszelkie mroki. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 31.01.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci, patrzcie na to, co dzieje się wokół was; katastrofy naturalne nie dały na siebie czekać na świecie i będą działy się dalej. Dzieci, to są te czasy; Ramię Boga nie daje się dłużej utrzymać, Jego Sprawiedliwość będzie wielka, czasami straszliwa dla tych, co bluźnią Jego Świętemu Imieniu, dla tych poświęconych synów [kapłanów], którzy sprofanowali Kościół i nie mieli litości [i byli obojętni na to], jak wielki ból zadawali Memu Synowi. Dzieci, nie wierzcie temu światu, który próbuje was zepsuć w najlepszy [możliwy] sposób: sprawiając, że wszelkie zło zostaje uznane za dozwolone [legalne]. Uważajcie na pochlebstwa Demona, który w tych czasach, poprzez tyle grzechów, zyskał [dużą] siłę. Dzieci Moje, wasza wiara was ocali; proście z wiarą, a będzie wam dane, kołaczcie, a będzie wam otworzone, wzywajcie Mojego Imienia i Imienia Jezusa, a nie zostawimy was samymi. Kocham was i jestem blisko was.

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 30.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

(...) Moje dzieci (...). Nie dajcie się wtrącić w rozpacz przez te trudne czasy. Diabeł nie jest silniejszy od Boga. Mój Boski Syn jest Panem Nieba i Ziemi, i nic nie jest ponad Jego Boską mocą, ponieważ On jest Tym, który Zwyciężył, i który trzyma w swoich rękach klucze Śmierci i Otchłani (por. Ap 1, 18); tego, co On otwiera, nikt nie zamknie, a co On zamknie, nikt nie otworzy (por. Iz 22, 22; Ap 3, 7). Wierzcie, dzieci Moje, wierzcie, a otrzymacie wielkie łaski od Jego Boskiego Serca, i będziecie mieli od Mego Syna moc pokonania wszelkiego zła. Za pomocą Różańca zwyciężajcie Szatana i wyrzucajcie go wraz z wszelkim jego złem z waszych domów [i] z [tej] ludzkości zranionej i bez wiary.  (...)30.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Pan wam powierzył szlachetną misję [wzniosłe zadanie]. Bądźcie wierni. Dajcie z siebie to, co najlepsze, a zostaniecie hojnie wynagrodzeni. Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Wasza droga będzie pełna przeszkód, ale Pan będzie u waszego boku. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Ludzkość jest chora i potrzebuje zostać uleczoną. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Bożą Wolę dla waszego życia. Będziecie mieć jeszcze długie lata ciężkich prób. Macie jeszcze długą drogę do przejścia. Żyjecie w czasie boleści. Szukajcie sił w Słowach Mego Jezusa i w Eucharystii. Bądźcie odważni. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary, lecz proszę was usilnie, nie wycofujcie się. Po krzyżu przyjdzie zwycięstwo. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modliła do Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! (...) 

 

 

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.01.2021., orędzie Maryi

Simona:  

Drogie dzieci Moje, dziękuję, że odpowiedzieliście na to Moje wezwanie. Dzieci, już od [dłuższego] czasu przychodzę pośród was, lecz wielu jeszcze Mnie nie słucha i nie otwiera swych serc dla Pana. Dzieci Moje, Pan ma ogromne Serce i jest tam miejsce dla każdego z was, musicie tylko tego chcieć, musicie chcieć być częścią Serca Boga i zrobić Mu miejsce w swoim [własnym sercu]. Dzieci, Pan Bóg was kocha miłością nieskończoną, On was prosi o miłość, prosi was, byście [pozwolili Mu] wejść, by stanowił część waszego życia, nie narzuca wam tego, żebyście Go kochali, ale prosi was o miłość, prosi was, żebyście Go kochali. Dzieci Moje, otwórzcie wasze serca dla Pana, pozwólcie Mu wejść w was, tak, by wypełnił was miłością. Dzieci, Pan jest wspaniałym malarzem, i dla każdego z was namalował obraz, drogę, ale wy, dzieci Moje, często zabrudzacie ten portret, pokrywacie tę drogę błotem przez wasze grzechy, przez wasze braki. Ale się nie lękajcie, dzieci Moje: dzięki dobrej spowiedzi, która jak szorowanie gąbką czyści i nadaje połysk, wasz obraz może odzyskać blask. Przechodźcie drogę swego życia z Panem, pozwólcie Mu być obecnym w waszym życiu. Dzieci Moje tak bardzo umiłowane, proszę was jeszcze o wiele modlitwy, w szczególny sposób za Mój umiłowany Kościół, a przede wszystkim za [wasz] Kościół lokalny. (...)

Angela:  

(...) Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy; dzieci najukochańsze, jeśli wam to mówię, to nie po to, żeby was przestraszyć, ale by wam pomóc. Proszę was usilnie, dzieci, słuchajcie Mnie. To jest czas nawrócenia; proszę was mocno, powróćcie do Boga. Nie martwcie się, pozostawcie [powierzcie Mi] siebie z ufnością i podajcie Mi wasze ręce; Ja jestem tutaj, aby wam pomóc. Dzieci najukochańsze, również i dzisiaj zapraszam was do modlitwy za Mój umiłowany Kościół i za wszystkich Moich synów, wybranych i umiłowanych; módlcie się za nich, [gdyż to oni] są najbardziej kuszeni przez Nieprzyjaciela. Dzieci Moje, musicie czynić ofiary i modlić się sercem, nie [tylko] wargami. Modlitwa nie ma być przyzwyczajeniem, ale potrzebą. Wy potrzebujecie się modlić, potrzebujecie żywić się Sakramentami i dużo się modlić. Kochajcie Jezusa, zginajcie swe kolana przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza, tam Mój Syn was oczekuje z otwartymi ramionami. Nie przerażajcie się krzyżem, to [właśnie] krzyż buduje [umacnia] i ocala [zbawia]. Zaakceptujcie z miłością swój krzyż, wielki czy mały, jaki będzie. Dobry Bóg wie, czego potrzebujecie i jaki ciężar jesteście w stanie unieść. Mój Syn umarł za każdego z was i wy zostaliście zbawieni właśnie przez Krzyż. Kochajcie i adorujcie Jezusa.  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 26.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju 

(…) Ludzkość podąża ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swymi własnymi rękami. Zmierzacie ku przyszłości [pełnej] duchowego mroku. Szukajcie Pana i nie żyjcie w grzechu. Tego, co macie do zrobienia, nie pozostawiajcie do jutra. Ja jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Nie odrywajcie się od modlitwy. Wielkie rozbicie się [statku] wiary dotknie tych, którzy są oderwani od modlitwy i od przeżywania wiary. Nawróćcie się ze skruchą i przyjmijcie swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Naprzód drogą prawdy! Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. (…)

 

!!! Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 26.01.2021

Córko Moja, powiedz światu, że wiara jest jedyną nadzieją, jaką ma ludzkość; tylko modlitwa, miłość i miłosierdzie będą ich ocaleniem [zbawieniem]. Czasy zapowiadane od Fatimy i później [właśnie] nadeszły, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie ostrzegałam. Tak wielu było proroków i widzących, wybranych, by ogłaszać prawdę i zagrożenia tego świata, a jednak wielu nie posłuchało i dalej nie słucha. Płaczę z powodu tych dzieci, które się potępiają; apostazja Kościoła jest coraz bardziej jasna, Moi umiłowani synowie (kapłani) odrzucili Moją ochronę. Córko Moja, powiedz światu, by modlić się za możnych [tego świata], gdyż rozpętają wielką wojnę. Módlcie się za Kościół, ponieważ bliski jest swego zniszczenia, módlcie się za Italię, bo będzie opłakiwać swoich zmarłych; głód jest blisko, a wy nie jesteście przygotowani. Inny wirus jest u drzwi i będzie gorszy od poprzedniego. Dzieci, dlaczego jeszcze nie rozumiecie? Chrońcie się, módlcie się, módlcie się wiele. Chrzcijcie dzieci i módlcie się za nie, bo Zły chce zabrać ich niewinność. (…) Czytajcie Apokalipsę, bo tam znajdziecie prawdę na te czasy.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 26.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie łagodni i pokorni sercem, bo jedynie tak możecie wzrastać w życiu duchowym. Powiedzcie swoje „Tak” na wezwanie Pana. Oderwijcie się od świata. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu służyć. Ludzkość zanieczyściła się światowymi nowinkami i idzie duchowo ślepa. Uciekajcie od tego wszystkiego, co oddala was od Mego Syna Jezusa. Bądźcie uważni. Pragnę, by wasze słowa i czyny były zgodne z Bożym Pragnieniem. Przyjdzie wielka burza, i wielki statek [Kościoła] ucierpi wielkie szkody. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Szukajcie Jezusa w Eucharystii i przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Medziugorje, 25 stycznia 2021  Maria Pavlović-Lunetti

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze. To jest czas przebudzenia i rodzenia. Niczym przyroda, która daje siebie, także i wy, dzieci, rozważajcie, ile otrzymaliście. Bądźcie ludźmi radośnie niosącymi pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi. Pragnijcie Nieba, a w Niebie nie ma ani smutku, ani nienawiści. Dlatego dzieci, ponownie wybierzcie nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 24.01.2021 

 (...) Nie słuchajcie niczego innego niż Pana; pewnego dnia On będzie zawsze blisko was, coraz bardziej, by wam pomagać, synaczkowie. Pamiętajcie zawsze, że Jego obecność jest zawsze pośród was, wzywajcie Go, przykazuję wam; wiem na pewno, że Go nie widzicie, ale Go czujecie, gdyż On daje się odczuć wszystkim, tym wszystkim, którzy Go kochają i potrzebują Go odczuć; (...)  Pamiętajcie zawsze o Trzech Dniach Ciemności, które nadejdą, [i] o wielkim znaku, który pojawi się na niebie, a który wszyscy zobaczą, (...) Tego chce Pan, nawrócenia wszystkich, dlatego będzie ten wielki znak, by nawrócić cały świat, tak świat zostanie zbawiony [lub: ocalony]. Przykazuję wam, synaczkowie, módlcie się wiele, coraz więcej. Błogosławię was wszystkich: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 24.01.2021

(...) Moje dzieci, przychodzę z Nieba, gdyż pragnę dać wam pokój i miłość Mego Boskiego Syna, który niestrudzenie walczy o wasze zbawienie i wieczne szczęście. Mój Syn pragnie was błogosławić każdego dnia, On pragnie wam udzielać niezliczonych błogosławieństw dla zdrowia waszego ciała i waszej duszy. Wierzcie, dzieci Moje, wierzcie w potężne błogosławieństwo Mego Syna. Tak, jak uleczył On wielu w przeszłości, kiedy żył na tym świecie, [tak samo] może On i chce uzdrawiać was teraz, abyście byli osobami szczęśliwymi i wolnymi od wszelkiego zła. Wierzcie, a wszystko otrzymacie od Jego Boskiego Serca. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen! 

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 23.01.2021

Miejcie wiarę, Moje umiłowane dzieci; nie jesteście sami w tych trudnych czasach. Bóg jest z wami i was błogosławi. Nie odrywajcie się od świętej drogi Pana, nie traćcie wiary. Nie dajcie się pokonać [dosł. powalić] wobec prób, ani przez rozpacz, ani przez strach. Bóg jest pokojem i swój pokój On wam daje w tej chwili. Ja was kocham, i spuszczam na was i na wasze rodziny deszcz łask z Nieba, te łaski wam pomogą być wiernymi Bogu aż do końca waszego życia i zawsze czynić Jego Boską Wolę. Wierzcie, wierzcie, wierzcie, a zobaczycie wielkie cuda Boże w waszym życiu, [takie, jakich jeszcze] ludzkie oczy nigdy [wcześniej] nie widziały. I będziecie oddawać Panu chwałę każdego dnia za Jego wielkie cuda. Demon pragnie śmierci, ale Bóg tchnie na was Ducha Życia. Demon pragnie cierpień, ale Bóg da wam dar swej siły i swego męstwa, aby zwalczyć wszelkie zło. Demon pragnie braku wiary, braku modlitwy i istnień [dosł. żyć] [ludzkich] zniszczonych przez grzech, ale Bóg zadziała swą łaską i przyniesie swoje dary i swoje światło, które odnowią całą powierzchnię Ziemi, dla tych wszystkich, którzy ufają Jego miłości i którzy Mu służą. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu. Jesteście Własnością Pana i On was oczekuje z niezmierną Miłością ojcowską. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. Nie odrywajcie się od modlitwy. Oto czas sposobny na wasz powrót. Ludzkość potrzebuje pokoju i jedynie poprzez siłę modlitwy może go osiągnąć. Modlitwa przybliża was do Mego Syna Jezusa i [to] On jest waszym pokojem. Znam każdego z was po imieniu i proszę was usilnie, abyście byli we wszystkim jak Jezus. Nie chcę was zobowiązywać, ale to, co mówię, musi być brane na poważnie. (...)isella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.01.2021., orędzie Maryi

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.01.2021 

(...) Dzieci najukochańsze, wzywam was, abyście się zdecydowali, po której stanąć stronie. Ja, wasza Matka, jestem tutaj, czekam na wasze skinienie głowy, by uczynić wam tyle łask; mówię przede wszystkim do ludzkości, która oddała się światu. Wołajcie Mnie, przyzywajcie Mnie, a Ja będę zawsze gotowa, by przybyć wam na pomoc. Dzieci, Oświecenie [Sumień] jest bliskie, proszę Moją maleńką Resztę: Przyobleczcie się w światłość i włóżcie najpiękniejszą zbroję, a Ja umieszczę was w pierwszym szeregu; teraz was potrzebuję; będziecie chronieni i uczynieni niewidzialnymi [dla sił zła] przez Moich Aniołów. Zły będzie dalej porywał dusze do piekła, i oto [dlatego] wy będziecie musieli apostołować i ewangelizować z wielką odwagą i wiarą, bądźcie odważni i wykrzykujcie prawdę, nie lękajcie się. Dzieci, kochajcie i namaśćcie się, wrzućcie wszystkie swoje bóle w najdrogocenniejsze Rany Mego Syna. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 21.01.2021 

(...) Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Wytrwajcie mocni na drodze, którą wam wskazałam. Nie wycofujcie się. Tego, co masz do zrobienia, nie zostawiaj do jutra. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Ludzkość wypije gorzki kielich cierpienia, gdyż ludzie zbuntowali się przeciw Stwórcy. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie unieść ciężar prób, które nadejdą. Odwagi! Ja was kocham i będę u waszego boku. (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 20.01.2021

(...) Jesteście [teraz] w czasie zamętu, niepewności i oczekiwania. Którzy [z was] idą dalej [naprzód]? Moje dzieci, które ufają Bożej Woli. Moje dzieci pewne [tego], że Mój Syn was nie porzuci, oraz [tego], że [Ja, wasza] Matka, nie pozostawię was bez opieki. Każde z was posuwa się naprzód w pewności, ponieważ to, co zostało ogłoszone przez Przenajświętszą Trójcę, utrzymuje was w zaufaniu, iż nic się nie może wydarzyć, jeśli nie zostało wcześniej objawione, [tak], abyście się przygotowali, nie zatracili się i mogli ocalić [swoją] duszę. Bez Miłości człowiek nie osiąga Życia Wiecznego… Bez Wiary, człowiek buduje na ruchomych piaskach… Bez Nadziei człowiek gubi kurs z powodu ciągłej niepewności tego czasu… Bez Miłości Miłosiernej w stosunku do siebie samego i wobec bliźniego, człowiekowi nie udaje się robić postępów na drodze duchowej. To jest ta chwila, nie inna, ta zapowiedziana, ta, która doprowadzi was do oczyszczenia, i dlatego musicie wzrastać w Miłości ku wam [samym] i ku bliźniemu, musicie wzrastać w Wierze, Nadziei i Miłości Miłosiernej.

 

Dzieci: Uwaga na uczonych z pustym sercem, na tych, którzy znają literę, a nie [znają] Słowa Bożej Miłości. Uwaga na tych, którzy nazywają sami siebie chrześcijanami, a gardzą krzyżem, mówią, że idą za Moim Synem, a gardzą swoimi braćmi. Uwaga na tych, którzy lubią być aktorami, a nie widzami, skoro tymi ludźmi jest wypełniony świat. Podążajcie za Moim Synem, nie gardźcie Nim, nie zostawiajcie Go, by iść za tymi, którzy w Niego nie wierzą albo są błędnymi interpretatorami Słowa Bożego; ci, Moje dzieci, doprowadzą was do utraty Życia Wiecznego, jeśli nie obudzicie się już [teraz]! Przyjmujcie Boski Pokarm, ten, który przedłuża w was [swoją obecność], dlatego wzywam was, abyście trwali w stanie Łaski. Walczcie przeciwko grzechowi, trwajcie w uważności, aby nie upaść. Podążajcie [naprzód] nie zasmucając Ducha Świętego, wołajcie, aby was wspomagał i zapewnił wam siłę potrzebną [do tego], abyście trwali mocni i, jak straże, [abyście] mogli rozpoznać nieprzyjaciela [już] z daleka, i w ten sposób by was nie zaskoczył.

 

Ilu z was, dzieci Mego Serca, uczyniło kroki na drodze, która nie prowadzi was do Życia Wiecznego, lecz są krokami błędnymi, [prowadzącymi] w stronę zła. Postępujcie ostrożnie ze swoimi bliźnimi, dzieci Moje, kochajcie ich ponad siebie samych, gdyż kto kocha swego brata, ten kocha samego siebie, a kto siebie nie kocha, dla takiego jest niemożliwe kochać bliźniego. Utrzymujcie zmysły duchowe w stanie gotowości. Ten czas jest mocny, bardzo delikatny, i jeśli nie będziecie wciąż strzec swojej osobistej drogi, [to] niektóre z Moich dzieci, które nie zdołały zejść z piedestału ludzkiego „ja”, doprowadzą was do tego, że będziecie sługami ich, a nie Mego Syna. W tej chwili wody się poruszają, ale w [waszej] osobistej łodzi towarzyszy wam Mój Syn, abyście wiosłowali [dalej] spokojni pośród wzburzonego morza. Bądźcie roztropni i módlcie się, Kościół Mego Syna znajduje się w niebezpieczeństwie, lekkomyślność przyciąga zło. Zło postępuje naprzód jak cień, który zaciemnia atmosferę Ziemi, zaciemniając tych, którzy nie mają całkowitej dyspozycji, by być wiernymi Memu Synowi. Wezwałam was jako Matka, aby pycha [w was] została obalona dobrowolnie, wezwałam was, abyście patrzyli wewnątrz małości, jaką jest każdy człowiek, a nie jestem słuchana. Czekam na was aż do waszego ostatniego tchnienia, abyście uznali się grzesznikami.

 

Najukochańsze dzieci, módlcie się w porę i nie w porę, módlcie się sercem, wiedząc bardzo dobrze, iż w modlitwie znajduje się miłość bliźniego, przebaczenie, oddanie się. Módlcie się, z Miłością Mego Syna ku Jego [lub: waszym] braciom, módlcie się, będąc dobrymi ludźmi, nie bądźcie impulsywni, lecz skłonni do zgody, nie bądźcie sędziami waszych braci, ale bądźcie gotowi udzielić pomocy temu, kto [jej] potrzebuje; to, co dostrzegacie w bliźnim i oceniacie to jako złe postępowanie, jest tym, co znajduje się w was samych.

 

Umiłowane dzieci Mego Serca, choroba robi postępy, posuwają się naprzód macki demona, mając władzę nad ludzkością, tak, że to, co przeżywa, przechodzi niezauważenie. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Orzeł [Stany Zjednoczone] wejdzie w chaos. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Francja padnie łupem najeźdźców. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, wielkie wulkany wylewają swoją magmę, człowiek patrzy na to jak na spektakl, [a] Niebo jęczy. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Pierścień Ognia trzęsie się raz w jednym, raz w innym punkcie, [z bardzo dużą] siłą.

 

Moje dzieci, musicie dalej się modlić, wprowadzając modlitwę w czyn, uczestniczcie w Celebracji Eucharystycznej, odwróćcie się ze skruchą od złego postępowania, gdyż to, co nieoczekiwane, nadchodzi jak wiatr. Jestem waszą Matką, nie porzucam was. Jestem waszą Matką, ochraniam was, nie lękajcie się. Błogosławię was, chrońcie się w Moim Niepokalanym Sercu. Mama Maryja

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.01.2021., orędzie Jezusa

Dzieci Moje, zginajcie swoje kolana na modlitwie. Chcę was pocieszyć, mówiąc wam, że z każdym słowem, z każdym gestem, z każdym spojrzeniem zwróconym ku Mnie, Król Nieba i Ziemi zostanie jeszcze bardziej uwielbiony w tym czasie. Patrzę na was i widzę wasze serca, i Ja wam błogosławię, i daję wam Mój pokój, który, z waszej strony, zaniesiecie do waszych domów. Ja was kocham i jestem tutaj zawsze, czekam na was każdego dnia jak ubogi żebrak; Ja proszę tylko o Miłość. Wasz Jezus

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 20.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

!!! (...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by ukazać wam drogę, jaka prowadzi do Boga. On Mnie posłał, abym was zaprowadziła do Jego Boskiego Serca. Lecz któż pragnie otworzyć swe serce na Jego Miłość? Bóg do was mówi, ale wielu nie chce Go słyszeć. Bóg was wzywa do nawrócenia, poprzez Mnie, ale kto chce naprawdę posłuchać Jego wezwania? Bóg was wzywa [do tego], abyście żyli zwróceni w stronę Nieba, ale wielu ciągle jeszcze jest przywiązanych do świata i jego ułud. Pamiętajcie, dzieci Moje: prawdziwe szczęście nie jest w tym świecie, ale w innym, w Niebie. Bóg was stworzył, abyście żyli wiecznie w Niebie, nie [po to], abyście zawsze żyli na tym świecie. Nauczcie się wykonywać w swoim życiu Wolę Bożą, a nie będziecie bać się niczego, ponieważ Bóg będzie zawsze z wami, a wy będziecie zjednoczeni z Jego Boskim Sercem, i Jego Miłość da wam prawdziwy pokój i ufność, i zawsze będziecie pod Jego opieką. Nic wami nie wstrząśnie, nawet najtrudniejsze próby. Ja was kocham, i Moim Niepokalanym Płaszczem was okrywam i was ochraniam przed wszelkim złem. Ufajcie i trwajcie w nadziei [lub: wyczekujcie z ufnością]! Każdego dnia odmawiajcie Różaniec. On jest waszą potężną bronią przeciw mocy ciemności, w tym czasie prób. Różańcem zwyciężycie Szatana i wszelkie zło. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 19.01.2021., orędzie Maryi

!!! (...) Och! Wiele z Moich dzieci, które błądzą i które nie znajdują światła, ciągle jeszcze nie słucha Moich słów, nie doceniają Mojej pomocy, a nawet wyśmiewają te [Moje] orędzia, [które są dane] dla zbawienia ludzkości. Dzieci, mieliście czas, by dokonać wyboru, a kiedy patrzę na serca wielu z Moich dzieci, to płaczę z bólu, a Serce Mego Syna krwawi. Dzieci, ujrzycie teraz to, czego nigdy nie chcieliście, by wasze oczy to zobaczyły: bardzo silne trzęsienia ziemi i wszelkie kataklizmy, takie jak burze, sztormy, tsunami i wojny, ponieważ nie posłuchaliście Moich słów! Jesteście zredukowani [do poziomu] niewolników, jesteście prześladowani za waszą wiarę, a jednak wszystko się dzieje tak, jakby było normalne. Dzieci Moje, ta wojna, której jesteście świadkami, nie toczy się za pomocą bomb, ale jest to wojna wewnętrzna, bardzo silna. Módlcie się za Kościół, który boleśnie doświadczy swego zniszczenia, zanim się odrodzi. Dzieci Moje, bądźcie całkowicie oddani z ufnością Mojemu Jezusowi, a My będziemy zawsze blisko was. Zostawiam was teraz z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 19.01.2021., orędzie Maryi

(...) Głoście Ewangelię Mojego Jezusa, ponieważ jedynie tak dusze oderwane [od Boga] powrócą do prawdy. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu. Wy macie prawdę, ale najlepiej jest czynić Wolę Bożą. Będziecie prześladowani za kochanie i bronienie prawdy, ale nie wycofujcie się! Po Krzyżu przyjdzie Zwycięstwo. Szukajcie sił w szczerej modlitwie i w Eucharystii. Nie odrywajcie się od Drogocennego Pokarmu. Mój Pan wiele od was oczekuje. Naprzód, bez lęku! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 16-17.01.2021., orędzia Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

(...) Odwróćcie się ze skruchą od swoich grzechów, czyniąc pokutę i ofiary dla otwarcia waszych serc i wszystkich serc na Bożą Miłość. Mój Syn nawołuje was do nawrócenia; nie pozostawajcie głusi na jego wezwanie, nie pozwalajcie, by wasze serca się zatwardzały z powodu waszego braku wiary i ufności w Jego Miłość. Wierzcie, Moje dzieci, wierzcie w Miłość Bożą dla każdego z was, wierzcie w moc i w miłość Mego Syna, która może uleczyć i odnowić wszystkie rzeczy. To jest początek boleści, początek wielu rzeczy, które wam objawiłam w przeszłości. Prosiłam was, żebyście się modlili, żebyście się nawrócili, żebyście byli mężczyznami i kobietami wiary i modlitwy, ale wiele z Moich dzieci nie zechciało Mnie posłuchać ani zmienić [swojego] życia. Módlcie się wiele, abyście nie słabli w wierze, abyście nie oderwali się od drogi Pana, ponieważ długie próby przyjdą na ten świat i oczyszczą niewdzięczną ludzkość z jej niewierności. Moje dzieci, nie dajcie się zwyciężyć przez kłamstwa Szatana, nie dajcie się zwieść przez ludzi bez Boga i bez wiary, którzy myślą tylko o władzy, o pieniądzach i o podbiciu wszystkiego kosztem cierpienia i śmierci niewinnych. Odmawiajcie Różaniec, aby zwyciężyć obecne [rodzaje] zła, które wam zagrażają. Odmawiajcie Różaniec z wielką wiarą, a wszelkie zło zostanie pokonane. Ja was kocham i was błogosławię Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja, wasza Matka z Nieba, przekazałam wam już tak wiele orędzi i tak wiele wskazówek. Uczcie się mieć więcej wiary i zaufania, i wyrzućcie z waszych serc wszelką wątpliwość, która wchodzi do waszych serc z powodu strachu i waszego braku oddania i wierności Bogu. Ufajcie coraz bardziej. Miejcie wiarę. Szatan jest kłamliwy, on zawsze będzie wam pokazywał błędną drogę. Ja, wasza Niebieska Matka, przychodzę z Bożego rozkazu, by wam ukazać prawdziwą drogę nawrócenia, świętości i pokoju. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie [ludźmi] Pana i pozwólcie, by On przemieniał wasze życie. Nie odrywajcie się od modlitwy. Modlitwa jest ważna dla waszego wzrostu w wierze. Bez modlitwy będziecie jak błądzący żeglarz, który nie wie, jak dotrzeć do swego celu. W tych trudnych czasach szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Ludzkość stała się biedna duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Powróćcie. Wasz Bóg was kocha i was oczekuje. Bądźcie uważni. Szukajcie tego, co pochodzi od Boga, i nie pozwalajcie, by rzeczy tego świata przeszkadzały wam w podążaniu za Panem i służeniu Mu. Nieprzyjaciele będą działać, by oderwać was od prawdy. Przyjdzie wielki ucisk na mężczyzn i kobiety wiary. Wy jesteście wolni, aby służyć Panu, ale nieprzyjaciele Kościoła sprawią wam wielkie cierpienie. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Nie wycofujcie się. Mój Jezus będzie z wami! Zwycięstwo Boga przyjdzie dla Jego Wybranych. Naprzód z radością! (...)

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.01.2021., orędzie Maryi

 (...) Dzieci Moje, nie bójcie się ani nie niepokójcie tym, co ma się wydarzyć, ale zaufajcie Mi; niczego wam nie zabraknie, jeśli będziecie wzywać Jezusa. On będzie waszym zaopatrzeniem, On będzie ciepłem w zimnie, On będzie światłem w ciemnościach, On będzie nawet waszym jedzeniem i zaspokoi wasze pragnienie, ponieważ wszystko jest w Nim. Umiłowani Moi, nie traćcie czasu, przybliżajcie się do wiary z otwartym sercem. Ja nie jestem tu po to, by was przestraszyć, lecz by was ostrzec; czasy, które nadchodzą, będą bardziej mroczne niż to, co teraz przeżywacie; a jeśli nie zapalicie płomienia wiary, będziecie czuć w sercu jedynie rozpacz i agonię. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 14.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, radujcie się w Panu, ponieważ On was kocha. Tego, co On zarezerwował dla sprawiedliwych, ludzkie oczy nigdy [jeszcze] nie kontemplowały. Oderwijcie się od świata i szukajcie rzeczy niebieskich. Troszczcie się o swoje życie duchowe i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych. Tego wszystkiego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Bóg się śpieszy i oczekuje was z otwartymi ramionami. Proszę was usilnie, żebyście utrzymywali płonącym płomień waszej wiary. Przyjmijcie Moje Apele i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Nieprzyjaciele będą próbowali zagasić w sercach Moich biednych dzieci światło prawdy, ale sprawiedliwi wytrwają na drodze, którą wskazałam; nie porzucą nauk prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Za pośrednictwem oddanych Mi [osób] nastąpi Ostateczny tryumf Mego Niepokalanego Serca. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 14.01.2021., orędzie Maryi

(...) To, Moje dzieci, jest czas prześladowań, ale wy się módlcie, módlcie się wiele bez spoczynku, abyście mogli rozpoznać wilki przebrane za baranki; to wszystko, co was otacza, nie zawsze pochodzi od Boga, stąd bądźcie uważni. Dzieci, niestety zdrady będą się dalej zdarzały, nawet Mój Syn wybrał Swoich Apostołów każdego z osobna, a jednak został zdradzony; historia Świętych powtarza się w każdym z Moich umiłowanych synów [kapłanów] i w każdym czasie. Dzieci Moje, szukajcie pokoju między wami, braćmi [i siostrami], i milczcie nawet mając rację; bądźcie spokojni, Moi Aniołowie są tutaj, by was strzec. Pamiętajcie, że cierpienia ofiarowane Panu zmienią się w Łaski, nade wszystko jeśli cierpicie dla Jezusa; nie lękajcie się; tym, co ważne, jest pokój, jaki czujecie w tej chwili w sercu. Ja nie zostawiam was samych, miejcie pewność, że jestem z wami zawsze. Niech pokój będzie w waszych domach! (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 12.01.2021., orędzie Jezusa

Umiłowany Ludu Mój:

Moje Najświętsze Serce, źródło miłości, pragnie przyjąć Moje dzieci, skruszone i nawrócone. Umiłowani Moi, wysilcie się w czynieniu dobra, porzućcie niewłaściwe myśli wobec waszych braci. Tak liczne są czyny, które uniemożliwiają wam przeżywanie w należny sposób Celebracji Eucharystycznej, bo przybliżacie się [do Mnie] z sercami z kamienia, bez miłości do bliźniego, nie zachowując w ten sposób pierwszego przykazania [przykazanie miłości Boga i bliźniego]. Sądzicie, że Mnie kochacie, a wykluczacie bliźniego, z którego czynicie drewno na opał, aby spłonął i stał się popiołem, rozwiewanym przez wiatr, bez żadnej litości. Jest to ta chwila, której oczekiwaliście nie przygotowując się, aby być samą Moją miłością i dawać ją bliźniemu, ignorując [fakt], że bez Mej Miłości jesteście niczym, a w nicości jesteście łatwym łupem diabła i demonów tego pokolenia.

Moja umiłowana Matka ostrzegała was, że Zły przygotował ludzi, aby mu służyli i byli wykonawcami potwornych grzechów tego pokolenia. Szatan cieszy się, wiodąc Mój Lud w chaos ścieżkami demonicznych idei, którymi ludzkość raz po raz Mnie krzyżuje. Zły czuje przyjemność, patrząc, jak człowiek cierpi coraz bardziej i bardziej, by go zniechęcić, a w ten sposób by łatwo mu się oddał, chociaż traci przez to duszę.

Ludu umiłowany, trwajcie w gotowości, by być wypróbowanymi w Wierze przez tych, którzy kontrolują ludzkość i są zarządcami jedynej religii, która Mnie wyklucza, bo nie jest [ona] Moją Wolą, lecz wytworem woli ludzkiej, i której celem jest światowa dominacja. Bądźcie świadomi, że Wiara jest wypróbowywana w każdym aspekcie życia ludzkiego – ponieważ w drodze Mego Ludu religia, edukacja, formacja moralna, gospodarka itp. niosą w sobie ukrytą [implicite] Wiarę we Mnie – abyście wytrwali wobec narzucanych [zarządzeń] Światowego Ładu. Ludzie są zapędzani [jak bydło do zagrody] przez światową władzę, która depcze ludzką godność, doprowadzając ich do wielkiego chaosu, działając pod panowaniem zarządców Szatana, uprzednio [mu] poświęconych z wolnej woli. Czekam z Boską cierpliwością na grzeszników, aby się nawrócili ze skruchą, i nawołuję tych, którzy czują, że Mnie kochają, by oddali Mi się całkowicie, umacniając się w Wierze, bez próżnych słów i pustych serc, lecz z prawdziwym i ciągłym praktykowaniem Błogosławieństw, niestrudzenie adorując Moją Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. W tym tak trudnym dla ludzkości momencie trwają dalej i zwiększają się ataki chorób stworzonych przez źle wykorzystaną naukę, jako przygotowanie, by potem ludzkość dobrowolnie poprosiła o Znamię Bestii, [!!!] nie  tylko po to by nie zachorować, lecz [także] aby uzyskać to, czego wkrótce materialnie zabraknie [produkty np. żywnościowe], zapominając o tym, co duchowe z powodu słabej Wiary. Chwila wielkiego głodu nadchodzi jak cień nad ludzkość, która nieoczekiwanie staje naprzeciw radykalnych zmian, [przez co] zmniejszą się zbiory w różnych strefach klimatycznych. [!!!]

Umiłowany Ludu Mój, módlcie się, wzburzenie narasta w różnych narodach, pomiędzy nimi we Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Szwajcarii. Umiłowany Ludu Mój, silne trzęsienia ziemi wywołują zniszczenia; módlcie się za kraje, za które prosiliśmy was o modlitwę, łącznie z Singapurem i Australią. Umiłowany Ludu Mój, módlcie się za instytucję Mego Kościoła; chwieje się.

Umiłowane dzieci, rozeznawajcie; niepotrzebne podróżowanie doprowadzi was do bycia ciągłymi obcymi na ziemiach, które nie są [waszymi] własnymi. Żyjecie ciągle w niepokoju [spowodowanym] nieoczekiwanym zamknięciem granic. Przybliżcie się do Mej Matki, Ona was prowadzi ku Mej drodze[, mówiąc]: „Zróbcie wszystko, cokolwiek [On] wam powie” (J 2, 5). Moje dzieci nawrócone i przekonane są powodem złego samopoczucia dla Złego, dlatego bądźcie wytrwali w Wierze. Nie lękajcie się! Ja będę z wami aż do końca. Niepokalane Serce Mej Matki zatryumfuje, a wy jesteście Jej dziećmi. Ja was oczekuję, przyjdźcie do Mnie. Wasz Jezus

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 12.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, waszym bezpiecznym portem jest Jezus. Złóżcie swoją nadzieję i ufność w Nim, gdyż jedynie tak możecie osiągnąć zwycięstwo. Wszystko w tym życiu przemija, lecz Boża Łaska w was będzie wieczna. Ceńcie [sobie] skarby, jakie Pan wam oferuje, i nie pozwólcie, aby demon zagrabił to, co jest w was najcenniejsze. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z miłością i wiernością. Zapraszam was do zrobienia głębokiego rachunku sumienia oraz do [odwrócenia się] ze skruchą od wszelkiego grzechu dokonywanego w przeszłości, a który jeszcze dzisiaj trzyma was w niewoli i odrywa was od Bożej Miłości, przeszkadzając wam prawdziwie kochać. Jesteście Własnością Pana. Wypełnijcie się Jego Miłością. Kochajcie i przebaczajcie. Nie odrywajcie się od drogi miłości. Przebaczenie wiedzie was do wolności. Bądźcie uważni na to, co wam mówię. Otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, a znajdziecie siły. Są w was wielkie rezerwy dobroci, ale uważajcie: Demon zaślepia was duchowo, i nie jesteście zdolni, by dostrzec to, co pochodzi od Boga. Szukajcie sił w Eucharystii. Przyjdą trudne czasy, i jedynie dzięki sile, jaka pochodzi z Eucharystii możecie zwyciężyć zło [lub: Złego]. Zobaczycie jeszcze wielkie zamieszanie, i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi.  (...)  

 

12.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.01.2021., orędzia Maryi

 

Simona:  

(...) oto przychodzę do was jako Matka Pokoju, tego pokoju, który ma mieszkać w waszych sercach – ale to nie jest możliwe, jeśli nie otworzycie bram swojego serca dla Chrystusa – dzieci, tego pokoju, który ma kierować każdą waszą czynnością, tego pokoju, który ma w was jaśnieć. Módlcie się, dzieci Moje, o pokój, pokój w Moim umiłowanym Kościele, pokój tego świata, który [to pokój] jest zagrożony, pokój, który jest w niebezpieczeństwie [ryzyko utraty]. Dzieci Moje, módlcie się, aby pokój i miłość Chrystusa w was mieszkały. Dzieci, módlcie się, ciężkie czasy was czekają, módlcie się za losy tego świata. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Ja przychodzę do was, żeby prosić was o modlitwę. Dzieci, kocham was, nie mówię wam tego wszystkiego, by was przestraszyć, ale by was napomnieć, by was ostrzec, by sprawić, żebyście zrozumieli, by wam powiedzieć, że modlitwa jest potężną bronią przeciw złu [lub: Złemu]. Proszę was usilnie, dzieci, módlcie się, kocham was. (...)

 

Angela:  

(...)  Ja jestem tutaj, by was przyjąć i sprawić, abyście wszyscy weszli do Mego Niepokalanego Serca.  (...) Dzieci Moje, Me Serce jest rozdarte bólem, widząc, że tak wiele Moich dzieci oddala się od Boga, by podążać za fałszywymi pięknościami tej ziemi. Dzieci umiłowane, zbawienie i pokój, których wy szukacie, nie możecie ich znaleźć w rzeczach nieużytecznych [lub: daremnych], jedyne prawdziwe zbawienie jest w Moim Synu Jezusie. Proszę was usilnie, nawróćcie się, nawróćcie się i powróćcie do Boga. Dzieci Moje, ziemia będzie się trząść, będzie się dużo trząść, ale wy się nie lękajcie. Jeśli wam to mówię, to nie po to, by was przestraszyć, ale mówię to wam, abyście wzmacniali swoją modlitwę i zginali swoje kolana przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza. Tam Mój Syn jest żywy i prawdziwy. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.01.2021, orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata was zanieczyściły. Ja chcę widzieć was szczęśliwymi już tutaj na Ziemi, a później – [razem] ze Mną w Niebie. Mężczyźni i kobiety wiary wypiją gorzki kielich prześladowania. Będziecie odrzucani i wyrzucani precz. Nie traćcie ducha! Mój Jezus będzie zawsze u waszego boku i da wam Łaskę Zwycięstwa. Bądźcie wierni Ewangelii. Otwórzcie swe serca i pozwólcie, by Słowa Mojego Jezusa przemieniały wasze życie. Odwagi. Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Zawsze chodźcie w prawdzie. Kto kocha prawdę i broni jej, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Nie zapominajcie: W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu – miłość do prawdy. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 9.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

(...) Przychodzę z Nieba, by was prosić, żebyście mieli wiarę, żebyście byli mocni w próbach życia i żebyście się nie odrywali od drogi prawdy, wskazanej [wam] przez Mego Syna Jezusa, ponieważ wielu będzie tych, którzy zdradzą prawdę, by iść za kłamstwem; wielu porzuci drogę Mego Syna, szukając fałszywego życia i fałszywego szczęścia. Wielu upadnie i straci wiarę. Wiele rodzin zostanie zdziesiątkowanych w tak krótkim czasie, bo nie ufały Panu, lecz złożyły swą ufność w wielkich tego świata, którzy są niczym i nie mogą was ocalić. Módlcie się, Moje dzieci, odmawiajcie wiele Różańców, bo jedynie Różaniec zdoła was ocalić od obecnych ciemności, które wam zagrażają. Miejcie wiarę i odwagę. Prześladowania staną się wyraźniejsze i okrutniejsze, ale walczcie aż do końca, z miłości do Mego Syna, i nie wyrzekajcie się swej wiary. Bóg jest z wami i On zadziała w pewnym momencie na korzyść tych wszystkich, którzy Mu ufają i wzywają Jego świętego Imienia. Wielkie kataklizmy spustoszą wiele miejsc na świecie, z powodu buntu i nieposłuszeństwa ludzi. Kościół Święty utracił blask łaski, podążając za ideami i ciemnościami świata. Ci, którzy mają go prowadzić, zgubili kurs Statku [Kościoła] i prowadzą go w [sam] środek wielkiej burzy. Błagajcie o przebaczenie swoich grzechów i bądźcie zawsze w Bożej łasce, ponieważ ci, którzy Mnie posłuchają, nie wpadną w rozpacz i nie oderwą się od drogi prawdy. (...)

ANGUERA, Brazylia  5.01.2021  widzący: Pedro Regis

(...) Przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Słuchajcie Mnie. Nie odrywajcie się od modlitwy. Ludzkość oderwała się od Stwórcy i zdąża ku wielkiej przepaści. Zawróćcie [lub: powróćcie]. Bóg się śpieszy. Otwórzcie swe serca i słuchajcie Głosu Pana. On was kocha i czeka na wasze „Tak”. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Przyjmijcie nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego zamętu i podziału. Ci, którzy nie wytrwają w wierności Kościołowi Mojego Jezusa zostaną wciągnięci w przepaść fałszywych doktryn. Bądźcie uważni, byście nie zostali zwiedzeni. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Luz de Maria de Bonilla, Argentyna 15.12.2020  Mówi Jezus: 

(...) Bądźcie Mi wierni, utrzymujcie się w uważności na Moje wezwania; wzrost duchowy jest konieczny, aby Mój Lud utrzymywał się w uważności i zakorzenieniu w Moich Sprawach, i tak abyście nie poddawali się hordom Szatana. Kocham was, Dzieci Moje, nie przyjmujcie ideologii, które was prowadzą do wpadnięcia w ręce Szatana przez macki, które on utrzymuje w ludzkości, znajdując wsparcie w tych, którzy tworzą światową elitę, od której pochodzą rozporządzenia do wykonania przez całą ludzkość. Nie nazywam „elitą światową” jedynie tych, którzy za pomocą władzy ekonomicznej kupują sumienia i wydają prawa według swojego zamysłu dla obezwładnienia Mego Ludu, lecz także tych, którzy, dzięki [swojemu] uczestnictwu w Moim Kościele, zanurzają Mój Lud w katastrofalnej rzezi fizycznej, a jednocześnie w śmierci duchowej, doprowadzając was do zanurzenia się w modernizmach, które zadają Mi wielki ból.

Bądźcie wierni Mnie. Nie macie uchodzić za „dobrych chrześcijan”, pragnę chrześcijan wzorowych, oddanych Mej Woli. Wy, dzieci, musicie ewangelizować poprzez [swoją] obecność [jako] ludzi, którzy żyją stale we Mnie, nie stając się fanatycznymi ekstremistami, którzy oddalają swych braci od Mego boku. Wzywam was do modlitwy dla dobra duszy, wzywam was do ewangelizowania dla osobistego wzrostu i dla przybliżenia do Mnie waszych braci. Wraz z duchowym wzrostem człowiek rośnie napełniając się poznaniem, ale nade wszystko wykorzystując je dla dobra swych braci, będąc samą Moją Miłością i z Mej Miłości, a „wszystko inne będzie wam dodane (Mt 6, 33)”. Iluż z Moich dzieci nie udaje się duchowo urosnąć, bo utrzymują swoje serce w zgorzknieniu, zaślepieniu, upartości w swoim ludzkim „ego”, z powodu swojej pychy, swej chciwości, swojej obojętności na cudzy ból… Te i inne defekty w sercu człowieka są tym, co modernizm umieścił w Moich dzieciach, by je zatwardzić i doprowadzić do patrzenia [tylko] na samych siebie.

To plan Jedynego [Światowego] Rządu – dzieci Moje, obudźcie się! – [by] wyindywidualizować człowieka, aż po doprowadzenie go do utworzenia swojej własnej świątyni w każdym z was, i byście w ten sposób uniezależnili się ode Mnie. Wzywam was, abyście byli mocni w wierze, nie wypierali się Mnie, byli prawdziwi, abyście przestrzegali prawdziwego Magisterium Mojego Kościoła. Wzywam was, żebyście byli mocni w miłości do Mej Matki.

Wzywam was [do tego], abyście przyzywali ochrony waszych Aniołów Stróżów, nie zapominając o Moim umiłowanym św. Michale Archaniele. Bądźcie mężni i niestrudzeni, nie słabnijcie w miłości do Mnie, bądźcie niestrudzeni w oddaniu się Mnie. Zbliża się żniwo, nie Ostatecznego Sądu nad narodami, ale tego pokolenia, po czym zostaną wypełnione Proroctwa, które zostały zadekretowane przez Bożą Wolę, [ale] nie bez udzielenia wcześniej Mojemu Ludowi okazji do nawrócenia poprzez Ostrzeżenie.

Najukochańszy Ludu Mój: Moje Serce boleje, widząc was obojętnymi, i widząc, jak Nieprzyjaciel Duszy porusza się z łatwością wśród całej ludzkości. Boleję nad Mymi dziećmi, które cierpią z powodu tylu zbrodni, które popełnia ludzka władza. Boleję jako Ojciec Miłości z powodu wojny, która się zbliża, z powodu bólu, jaki wciąż cierpicie przez źle wykorzystywaną naukę, która bez namysłu rozprzestrzenia choroby, i boleję z powodu chorób nieoczekiwanych i nieznanych, które sam człowiek rozprzestrzeni, padając łupem grzechów ciała.

Ludu Mój, najukochańszy Ludu Mego Serca, zatrzymajcie się, przestańcie Mnie obrażać! Moja Matka ofiarowywuje swoje łzy za każde z was. Moja Matka przyjęła was u stóp Mego Krzyża Chwały, by was prowadzić i chronić, szanując wolną wolę każdego z Moich [dzieci]. Ludu Mój, wobec katastrof, które przeżywacie i tych przyszłych, zwracajcie uwagę na to, co się dzieje wokół was, uciekajcie się pod [Jej?] opiekę i ochronę. Demon wstrząsa Moim Ludem, jednakże Mój umiłowany Lud jest chroniony przez Tarczę Miłości Mojej Matki, przed którą Demon ucieknie, i Moje [dzieci] ujrzą „Tryumf Niepokalanego Serca Mej Matki”. Dlatego musicie wytrwać nieporuszeni w wierze.

Ludu umiłowany, módlcie się, ziemia dalej się trzęsie, módlcie się za Stany Zjednoczone, módlcie się za Amerykę Środkową. Ludu umiłowany, módlcie się, woda oceanu rzuca się na wybrzeże; z morza wynurzają się wyspy i wulkany, wywołując przerażenie Mych dzieci. Ludu Mój, Moja Matka przyozdabia was cudem, [jednym] z tych, które tylko Ona potrafi dawać tym, którzy Ją miłują.

Wezwałem was do wyczekiwania Mojego Anioła Pokoju, którego Ja poślę, aby Mój Lud został umocniony i więcej nie słabł; kochajcie go, niech się nie mówi: „to ja nim jestem”, albo „jest tu”, albo „tam”. Ponieważ ten, kogo posyłam, przychodzi w godzinie Naszej Woli. Jest to chwila próby, i miłości boskiej i macierzyńskiej. Wyczekujcie z cierpliwością, z samą cierpliwością Naszej Trójcy. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3, 16). Nie wątpcie w Moją Miłość do każdego z Mych dzieci; wątpcie [raczej] w [tę] miłość, którą [wy] Mnie kochacie. Błogosławię was, kocham was Miłością Wieczną! Ja Jestem waszym Bogiem, a wy Moim Ludem. Wasz Jezus

 

Trevignano Romano 4.01.2021 widząca Gisella Cardia 

Wszyscy ci, którzy przyjęli dar Ducha Świętego i nim żyli, w trudnych chwilach, które nadejdą, Pan będzie z nimi i będą w pokoju i w radości, podczas gdy ten, kto nie żył w Duchu [Świętym] będzie szedł dalej w rozpaczy i w ciemnościach. Amen.

Trevignano Romano 3.01.2021 widząca Gisella Cardia

(...) Dzieci Moje, zapalcie świece wiary i módlcie się dalej; w tej chwili potrzebujemy was, chrześcijan, i tych, którzy są w prawdzie. Dzieci Moje, bądźcie uważne, bo wszystko to, co ma się wydarzyć, powinno otworzyć [wam] oczy, i sprawić, abyście zobaczyli, że Sprawiedliwość i kara Boga są nad wami. Liczne [są] narody, które odwróciły się plecami do Bożych praw, robiąc [sobie] z nich inne, własne, które nie mają nic wspólnego z tym, co Boskie. Dzieci, módlcie się za tych, którzy doprowadzili do uchwalenia praw zezwalających na aborcę, ponieważ wielkie będzie ich cierpienie. Dzieci, droga [dla] Antychrysta się otwiera; ale wy bądźcie spokojni, gdyż ogień Ducha Świętego będzie nad Moimi dziećmi, które nie dadzą się zwieść. (...) 

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 2.01.2021

(...) Mój Syn posłał Mnie, abym wam pomogła, w tych czasach trudnych i mrocznych, ale nie bójcie się, Jego miłość zawsze będzie tryumfować, i ci, którzy słuchają Moich apeli, zjednoczeni z Nim, zatryumfują. Obecne czasy są niebezpieczne, ponieważ ludzie bezlitośni chcą zniszczyć rodziny chrześcijańskie. Walczcie przeciw wszelkiemu złu, odmawiając codziennie Różaniec, gdyż jedynie tak będziecie mieć siłę i światło, by walczyć z Szatanem i jego złowrogimi poplecznikami. Powróćcie do Boga z sercem skruszonym i szczerym, a On wam przebaczy. Błagajcie o światło Ducha Świętego, a On was poprowadzi bezpiecznymi drogami, was i wasze rodziny. Przyjmijcie Moje błogosławieństwo i Moją matczyną miłość: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

ANGUERA, Brazylia  2.01.2021  widzący: Pedro Regis

Kochane dzieci, jesteście ważni dla urzeczywistnienia Moich Planów. Pomóżcie Mi. Proszę was usilnie, abyście utrzymali zapalonym płomień waszej wiary. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu, i nadeszła chwila waszego szczerego nawrócenia i skruchy. Oderwijcie się od grzechu. Mój Pan was kocha. Ludzkość zmierza ku przepaści samozniszczenia, którą ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Nie wycofujcie się. Pozostańcie ze Mną. Ja się o was zatroszczę. Zdążacie ku przyszłości, w której [tylko] nieliczni pozostaną mocni w prawdzie. Demon wszędzie rozprzestrzeni zamęt i wielu straci wiarę. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Bądźcie posłuszni [jak uczniowie]. Tego, co masz do zrobienia, nie zostawiaj do jutra. Zachęcajcie się [dodawajcie sobie odwagi] i wszędzie dawajcie świadectwo, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Naprzód w obronie prawdy! Ja zawsze będę z wami, chociaż Mnie nie widzicie. (...) 

 

Trevignano Romano 1.01.2020 widząca Gisella Cardia Orędzie Boga Ojca

Ja, wasz Ojciec, jestem tu razem z wami, by wam powiedzieć trochę ważnych rzeczy na ten rok, który przyjdzie. Dzieci Moje, podążajcie za Moim Jezusem, tylko dzięki zawierzeniu zdołacie dojść do zbawienia waszych dusz. Ja dałem wam Moją Córkę, Matkę dla was. Proszę was usilnie, dzieci, nie bójcie się Mnie; Ja, jako dobry Ojciec, chcę, abyście Mnie poznali takim, jakim jestem; uczcie wasze dzieci Mojego Imienia, i kiedy się do Mnie zwracacie, mówcie do Mnie „Ojcze”, nie tylko „Boże”, ale „Ojcze”. Ja, który jestem Ojcem was wszystkich, jakże mógłbym kiedykolwiek nie kochać swoich dzieci? Co jakiś czas Moja Sprawiedliwość służy temu, by was skarcić, bo wy nie zawsze słuchacie. Patrzcie, patrzcie na Niebo i bądźcie podporządkowani Mi jako Bogu pokoju, bądźcie pokorni. Ale co myślicie, że Ja mógłbym wejść do waszego serca, jeśli wasze serce jest zamknięte na łaskę? Nie będzie to nigdy możliwe; natomiast otwórzcie wasze serca, i Ja tam będę, by dać wam wszystko to, o co prosicie, i niczego nie będzie wam brakować. Módlcie się za pomocą prostych modlitw, których was nauczono, nie za pomocą innych, nie chcę innych. Och, dzieci Moje, gdybyście wiedzieli, jaką radość Mi dajecie, gdy widzę was razem i w jedności; tylko dlatego, że Mnie nie widzicie, sądzicie, że Mnie tu nie ma, ale Ja was słucham i was obserwuję, widzę wasze serca i waszą radość. Wkrótce przyjdę, by was wziąć ze sobą, wkrótce Mój Jezus was ze sobą weźmie i zaniesie was do nowego świata. Co sądzicie, że tylko na tym świecie macie [rzeczy] do zrobienia? Ależ i Mój świat jest pełen zadań. Och, tak, dawajcie tylko radość, pokój i miłość: to są rzeczy, jakie będziecie mieli robić. Ja będę blisko was, radość, której doświadczacie w sercu, jest tylko Moją radością, i wasza miłość jest Moją miłością. Ja jestem w każdym z was, a jeszcze tego nie zrozumieliście. Szukajcie Mnie, a Mnie znajdziecie. Jestem też w tych, którzy Mnie nie znają. Ja wiem, kim jesteście, i stworzyłem was w miłości, w pokorze i w miłosierdziu, a wy stworzyliście boga z samych siebie. Zawierzcie wszystko Jedynemu Ojcu, jakiego macie, i Maryi, Matce miłosiernej i oddanej, pokornej Służebnicy Bożej, która niesie was drogą świętości. Odmawiajcie Jej Różaniec dla waszego zbawienia; czasem przydają się również proste słowa, które Ja doceniam. Dzieci Moje najsłodsze, zróbcie Arkę, tak, jak poprosiłem o to Noego, ale Ja poprosiłem [go o to], żeby mógł przynieść wszystkie [swoje] dzieci do Mnie, nie tracąc ani jednego. Co do was, dzieci Moje, nie proszę was o skonstruowanie arki [takiej jak ta Noego], ale bądźcie wielką rodziną i zbierzcie możliwie jak najwięcej dusz. Niedługo będziecie potrzebować się wzajemnie, i jak byście postąpili, gdyby Niebo nie dało wam tych instrukcji? Słuchajcie tej pięknej duszy [Giselli], kocham ją. O, kochana Moja, jak bardzo cię kocham, jakże jesteś umiłowana w Moich oczach, idź dalej twoją drogą i powiedz twoim braciom, by czynili jedynie Moją Wolę, zostali oni stworzeni dla pewnej misji, zostali stworzeni tylko po to, a jednak się zgubili. Córko Moja, miłości Mojego Serca, skieruj ich na właściwą drogę, jak matka robi ze swoimi dziećmi, wyjaśnij im, że Ja ich kocham, opowiadaj im, jak wielka jest Moja miłość do nich, są Moimi dziećmi, a Ja ich Ojcem. Zwracajcie się do Mnie, nazywajcie Mnie Ojcem, i nie w żaden inny sposób, „Ojcze”, tak, jak Ja was nazywam dziećmi. Pamiętajcie, że jedynie poprzez Mojego Jezusa i Jego Krzyż będziecie mieli zbawienie. Och, dzieci Moje, teraz was błogosławię w Imię Przenajświętszej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bądźcie zawsze zjednoczeni w Moje Imię, a Ja będę z wami. Amen.

 

Na koniec Matka Boża dodała: Módlcie się, módlcie się wiele, bo silne będą tornada i cyklony, które się przygotowują.

 

https://odrodzedoprawdy.pl/oredzia-sw-michala-archaniola-z-listopada-i-grudnia-2020-roku

 

Ks. Michel Rodrigue (Kanada), 31.12.2020., orędzie Boga Ojca

Mój synu, napisz to, co mówię do twojego serca. Wielka ciemność spowija świat i teraz nadszedł czas. Szatan zaatakuje fizyczne ciało Moich dzieci, które stworzyłem na Mój obraz i podobieństwo. Od początku ludzkość otrzymała i wciąż otrzymuje istnienie poprzez Słowo i w Słowie. Po pierworodnym upadku Pierwszej Pary, tylko Mój Umiłowany Syn mógł wam przywrócić, poprzez swoją ofiarę na Krzyżu, Moje podobieństwo, które utraciliście. Poprzez żywą wodę, która wytrysnęła z Jego Serca, sprawił On, że wypłynęło źródło Sakramentu, który czyni was jednym z Nim i ze Mną.

Szatan chce zniszczyć wasze ciała, które są świątyniami Ducha Świętego: Mojego Ducha Miłości, który mieszka w was. Szatan, poprzez swoje marionetki, które rządzą światem, chce wam wstrzyknąć swój jad. Będzie on posuwał swoją nienawiść do was aż do punktu, [w którym będzie się wam] przymusowo narzucać, bez brania pod uwagę waszej wolności. Po raz kolejny wiele z Moich dzieci, które nie mogą się bronić, będzie męczennikami milczenia, jak to było w przypadku Świętych Niewiniątek [Betlejemskich]. To jest właśnie to, co Szatan i jego siepacze robili zawsze. Ostrzegam was, wszystkich Moich wiernych i każdą osobę dobrej woli, w tej uroczystej oktawie Narodzin Mego Syna na Ziemi. Dziś, w tę błogosławioną Uroczystość Bożego Macierzyństwa Dziewicy Maryi, wybranej spomiędzy wszystkich kobiet, rozpoczyna się czas nieprzyjaźni pomiędzy Jej potomkami a Wężem Starodawnym, którym jest Diabeł i Szatan. Ponieważ wy jesteście w Moim Synu, Jezusie, poprzez Jego święty Chrzest, jesteście Jego rodem, Jego potomstwem. Jesteście wszyscy dziećmi Mojej Córki, wybranej spomiędzy wszystkich niewiast: Dziewicy Maryi. Ona jest waszą Matką. Nie bój się, mała trzódko. Ja będę [wam towarzyszył i] udzielał wam pomocy. We właściwym czasie przyjdzie chwała Mego Syna, Jezusa, w związku z [lub: ze względu na, wskutek] Tryumfem Niepokalanego Serca Mej Córki i waszej Błogosławionej Matki, Maryi! Wasz Ojciec, który was kocha!

 

ANGUERA 31.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Nastąpi wielkie rozbicie się w wierze. Wielki Statek [Kościoła] zboczy [z drogi do] bezpiecznego portu, ale Pan nie porzuci Swego Ludu. Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. Odwagi. Nie będzie porażki dla Wybrańców Boga. Światło Prawdy poprowadzi Kościół Mojego Jezusa. Porażka przyjdzie dla fałszywego kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Ja będę się za was modliła do Mojego Syna Jezusa. Nie zniechęcajcie się. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.  

 

Kochane dzieci, Jestem Królową Pokoju. Przybyłam z Nieba, by wezwać was do szczerego nawrócenia i by wam powiedzieć, że jest to czas sposobny dla waszego powrotu do Pana. Wojna między prawdziwym Kościołem a fałszywym kościołem będzie intensywna. Pozostańcie z Jezusem. Oto czas bólu dla mężczyzn i kobiet wiary. Nic nie będzie łatwe, ale Pan będzie działał dla dobra Swego Ludu. Nie traćcie nadziei. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, otrzymają nagrodę sprawiedliwych. Mój Pan oczekuje waszego świadectwa szczerego i odważnego. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Słuchajcie Moich Apeli, gdyż pragnę zaprowadzić was do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Dajcie Mi wasze dłonie. Ja będę iść z wami i poprowadzę was bezpieczną drogą. Bądźcie [ludźmi] Pana. Nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w otchłań. Wy należycie do Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Bądźcie uważni. Słuchajcie Mnie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 28.12.2020

Jezus: Pokój twemu sercu! Moje dziecko, tak, jak prawda nie może zrodzić się z kłamstwa, tak samo świętość nie może przyjść z serc niewiernych i nieposłusznych Mojej Woli. Ja nie znoszę kłamstwa i nieposłuszeństwa. Serca kłamliwe i niewierne nie będą stanowiły części chwały Mego Królestwa, lecz wypełnią ogień piekielny. Ileż dusz stało się dzisiaj kłamliwymi i niewiernymi, by przypodobać się bardziej ludziom niż Mi, ileż stawia się w niebezpieczeństwie potępienia, ponieważ nie mają odwagi bronić i głosić prawdy, pomagając [w ten sposób] Szatanowi i jego niewolnikom w niszczeniu dusz tak Mi drogich. Każda zrujnowana dusza będzie wielkim cierpieniem w Piekle dla winowajców, którzy będą mieli swoje kary podwojone za każdą, która się potępi na wieczność. Módl się, módl się, Moje dziecko, bo Czasy Ostatnie nadeszły i wielkie boleści spadną silniej na ludzkość niewdzięczną, nieposłuszną i niewierną, która nie chciała Mnie słuchać za pośrednictwem Mojej Świętej Matki. Biada ludzkości głuchej i zbuntowanej: będzie płakać i cierpieć tak, jak nigdy jeszcze się nie zdarzyło na powierzchni Ziemi. Ja cię błogosławię, a zarazem wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Św. Józef: (...) Ja cię błogosławię, a także całą ludzkość, ludzkość poranioną, zrozpaczoną i prawie bez wiary, gdyż się nie modli tak, jak powinna, nie szuka Boga dopóki On jeszcze daje się znaleźć. Ludzkość osamotniona w grzechu i w rzeczach tego świata nie może wam dać życia wiecznego. Moje dziecko, módl się o nawrócenie grzeszników, módl się dużo za Kościół Święty, bo nastąpią wielkie ataki przeciw niemu i wielu straci wiarę. Wielka Apostazja, widoczna i bardzo wyraźna sprawi, że wielu wyprze się Pana, porzucając Go, by iść na krótko za Człowiekiem Nieprawości, który odrzuca Chrystusa i Jego wieczne prawdy. Ci, którzy są u władzy, działają, aby jak najszybciej nadeszła manifestacja uosobionego zła, które sprowadzi wielkie boleści, cierpienia i prześladowania na Kościół i na całą ludzkość. Ja jestem tutaj, by zaoferować wam moje Przeczyste Serce jako schronienie i obronę w tych trudnych chwilach bólu. Ci, którzy schronią się w mym Sercu, będą chronieni i nie zostaną przez nic wstrząśnięci, gdyż ja będę ich chronił jako swojej własności, z rozkazu Pana, i zachowam maleńką Wierną Resztę dla (...) Jezusa Chrystusa. 

 

Mój umiłowany Ojcze Józefie, kiedy powiedziałeś „maleńka reszta”, [to] czy [to znaczy, że] jest [ona] liczebnie niewielka? Jak możemy to rozumieć? 

Nieliczni będą ci, którzy wytrwają w wierności (...) Jezusowi aż do końca, lecz wielka będzie liczba tych, którzy się potępią i będą opanowani przez oszustwa i błędy demona, gdyż dadzą się zwyciężyć przez świat, przez prześladowania, przez ból i przez cierpienia. Będą myśleć o ocaleniu własnego życia, ale je stracą, ponieważ odrzucą swój krzyż, w poszukiwaniu fałszywego szczęścia i światowych iluzji. 

Dopomóż nam nie zdradzić Jezusa ani Jego nauk!… Nie pozwól, aby to się wydarzyło w naszym życiu! 

Poświęcajcie się każdego dnia mnie, memu Przeczystemu Sercu, a ja uzyskam dla was wiarę, ochronę i łaskę (...)

 

!!!

Maryja: Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja jestem Matką Boga, Matką Kościoła i całej ludzkości. Przychodzę z Nieba, by wezwać was do nawrócenia i do świętości. Nawrócenie to nie jednego dnia chcieć należeć do Boga, a drugiego dnia Go się wyrzekać, wracając do brudnego życia [pełnego] grzechu i niewierności. Nawrócenie to nie jest modlenie się przez jeden dzień albo dwa, i życie przez wiele innych dni tak, jakbyście nie byli ochrzczonymi chrześcijanami, jak bezrozumne zwierzęta. Nawrócenie to nie mówienie, że jesteście wierni Memu Synowi i że jesteście Jego zwolennikami, i milczenie wobec błędów i ataków przeciw Jego Boskiemu Majestatowi, przeciw Jego prawdziwym naukom i Przykazaniom. Nawrócenie to nie mówienie, że jesteście dziećmi Kościoła, oraz milczenie i brak bronienia go, gdy widzicie, że jest znieważany, ośmieszany; milczycie, pozwalając, by profanujący, heretycy i ludzie bezlitośni dostawali się do jego wnętrza, ucząc błędów, kłamstw i herezji wiele dusz niewinnych, ofiary wilków w owczej skórze. Nikt ich nie broni, nikt im nie pomaga, nikomu więcej nie zależy na owieczkach Mego Boskiego Syna, każdy myśli o sobie samym, o swoich własnych interesach, a inni próbują się dowiedzieć, jak przeżyć w tych trudnych czasach na sposób egoistyczny, i z sercem zatwardziałym i zamkniętym na łaskę i miłość Boga. To wszystko skazuje was na Piekło! Jeśli się nie poprawicie z waszych błędów i działań, nie wejdziecie do chwały Nieba. Oto Moje orędzie, oto Mój apel: Zmieńcie swoje życie i się nawróćcie. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen! 

 

Luz de Maria 15.12.2020 Argentyna,  orędzie św. Michała Archanioła:

(...) Ludu Boży, czy czujecie, [jakoby] wypełnienie się Proroctw było [jeszcze] odległe? Tak, jak ten wirus nadszedł nieoczekiwanie i zmienił całą ludzkość, tak pojawią się nowe plagi, stworzone ręką samego człowieka. Gdy najmniej tego oczekujecie… Gdy się męczycie i poddajecie… Gdy wam mówią, że wszystko jest farsą i was zapewniają, że Piekło nie istnieje, albo że Piekłem są smutne doświadczenia na Ziemi… Gdy negują transsubstancjację i oddalają was od Pokarmu Eucharystycznego… Gdy mają wszędzie w pogardzie Królową i Matkę wszelkiego stworzenia… [Oto] nadeszło, nadeszło! to, co było zapowiedziane, a ludzkość będzie [wtedy] uśpiona, świętująca i wśród grzechów. Jakże szybko i łatwo dajecie wiarę modernizmom, i jakże szybko przestajecie wierzyć i tracicie Wiarę… Obłudnicy, groby pobielane! [por. Mt 23,27] Ziemia się otwiera, i pochłonie człowieka! Nie wierzycie, że ziemia się trzęsie na każdym kontynencie w silnych wstrząsach, w miastach, które ochraniają wielkie stolice światowego grzechu. Znaki na Niebie będą częstsze, aż nadejdzie Ostrzeżenie. Tak, jak trzęsie się grunt, tak zostaje zburzone ludzkie poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia wam bożek Mamona/pieniądz; wtedy właśnie nastąpi to, że podniosą wzrok ku górze, a większość nie będzie wiedziała, czego szukać ani do kogo wołać. Wobec obalenia [dosł. zburzenia] waszego ziemskiego bożka, ujawni się ludzka słabość.

Ludu Boży: Nie wszystko jest smutnym doświadczeniem dla tych, którzy żyją idąc wśród potknięć, z codziennym krzyżem na swych ramionach. W Bożej Sprawiedliwości jest radość dla tych, którzy są wierni, dla tych, którzy się nawracają ze skruchą, dla tych, którzy szukają nawrócenia, dla tych, którzy przychodzą skruszeni. Miłosierdzie Boże znajduje się przed wszystkimi; niektórzy nim gardzą, inni błagają o nie ze skruchą i je otrzymują, [jeszcze] inni czekają [zwlekając], by się zmienić; ci ludzie letni zostaną zwymiotowani z Bożych Ust. Człowiek istnieje i dano mu wolną wolę, władzę podejmowania decyzji od wieku odpowiedniego do tego. To, co się postanawia, jest życiem lub śmiercią dla duszy.

Ludu umiłowany Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Nawróćcie się ze skruchą, nim zapadnie noc; nawróćcie się. Zostaliśmy wysłani, by wykonać [wyrok] Bożej Sprawiedliwości dla ocalenia Ludu Bożego. Walka staje się coraz cięższa z każdą chwilą, Zły rzuca się na ludzkość z coraz większą furią, w szczególności [walczy] przeciwko wiernym Trójcy Przenajświętszej oraz Naszej i waszej Królowej i Matce. Nie lękajcie się, dlatego [właśnie] jesteśmy wśród was, wzywajcie naszej pomocy, nie lękajcie się. Trzymajcie się pod płaszczem Naszej i waszej Królowej i Matki, a zobaczycie, jak zło się wycofuje.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Anglię. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Włochy, zadziwia [lub: zaciemnia] ludzkość. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się bez zmęczenia, módlcie się, abyście kochali Bożą Wolę. Módlcie się, abyście byli wierni aż do końca. Błogosławię was, nie słabnijcie. Każdy człowiek posiada miecz Wiary, utrzymujcie go w górze w każdej chwili. Nie szukajcie przewidywań, ale przygotowujcie się duchowo, nie poddawajcie się w wierności. Módlcie się: „Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta”. Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg! Św. Michał Archanioł

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 25 i 26. 12. 2020. Orędzia Maryi:

Simona:  

Drogie dzieci Moje, pokój, miłość i radość Pana niech będą z wami, nieście światło, nieście pokój. Dzieci Moje, świat jest opanowany przez zło, wielu Moich umiłowanych synów jest zwiedzionych przez Złego, módlcie się za nich, pomagajcie im i podtrzymujcie ich waszą modlitwą. Módlcie się, dzieci, za Mój umiłowany Kościół, módlcie się za losy tego świata, módlcie się, dzieci, za tych wszystkich, którzy się oddalają od Mego Niepokalanego Serca, którzy się zatracają [podążając] za fałszywymi pięknościami tego świata. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się. Dzieci, proszę was, abyście przyjęli Mego Syna w waszym sercu, w waszym życiu, ofiarujcie Mu swoje serce, a On je uzdrowi z wszelkiego zranienia, ukształtuje je, wypełni je swoją miłością; ale by sprawić, że to nastąpi, wy [sami] musicie tego chcieć. Dzieci, Pan wchodzi na palcach do waszego życia, nie robiąc hałasu puka do drzwi waszego serca i z nieskończoną cierpliwością czeka, aż wy otworzycie; Pan prosi, nie zmusza; słucha i czeka. On nie używa przemocy [gwałtowności], oddaje wszystko w wasze ręce, to wy musicie zdecydować, czy pozwolicie Mu wejść i stanowić część waszego życia. On cierpliwie czeka z wyciągniętą ręką, jak żebrak, który czeka na wasze miłosierdzie. Dzieci Moje, wypełnijcie tę Dłoń waszą [dłonią], a zostaniecie napełnieni wszelką łaską i błogosławieństwem.(...)

 

Drogie dzieci Moje, oto przychodzi na świat Światłość Świata, Światło, które rozświetla wasze drogi, światło, które oświeca umysły, zaspokaja serca, wypełnia duszę, kształtuje miłość, czyniąc ją rzeczywistą, Światło, które was ogarnia. Pozwólcie wejść temu Światłu do waszych serc, otwórzcie Mu swoje domy, pozwólcie Mu mieszkać w was, tak, aby rozświetliło całą waszą osobę. Dzieci Moje, jeszcze raz przychodzę do was, by prosić was o modlitwę, modlitwę silną i ciągłą, modlitwę czynioną sercem, modlitwę, która oświeca najtwardsze ludzkie umysły, modlitwę, którą można poruszyć góry. Dzieci Moje, jeszcze raz pukam do drzwi waszego serca prosząc was, byście pozwolili Mi wejść, prosząc was, żebyście przyjęli Mego Syna tak, aby być nowymi stworzeniami. Dzieci Moje, kocham was, niech wasze domy wypełnią się zapachem modlitwy, modlitwy, która można zmienić losy tego świata, coraz bardziej opanowanego przez Złego.  (...) 

 

Angela:  

(...) Dzieci Moje (...). W wielu [przypadkach] odpowiedzieliście na te Moje ciągłe wezwania, ale tylu z was pozostało w całkowitej obojętności, myśląc tylko o ziemskich interesach i nie uznając za ważne tego, co Ja wam mówię. Dzieci, jeśli Ja tu jestem, to jest tak z niezmierzonego Miłosierdzia Boga, jeśli Ja do was przychodzę, to jest tak, ponieważ pragnę, by żadne [Moje] dziecko nie zostało stracone. Dzieci, zło coraz bardziej się rozprzestrzenia, ale Ja, jako Matka, nie zostawię was samymi, zbiorę wszelkie dobro, jakie uczyniliście, każdą modlitwę, wasze milczenie i każdy czyn miłości, aby nic nie stracić z tego, co [dobrego] zrobiliście. Proszę was usilnie, bądźcie posłuszni; Ja i Mój Syn Jezus chcemy od was tylko miłości. Dzieci Moje, bądźcie uważne, by nie dać się zwieść; książę tego świata pragnie dusz, zło tak się rozprzestrzeni, że miłość wielu oziębnie, wielu straci wiarę i wyprze się Boga. Mama w tym miejscu pochyliła głowę i łza spłynęła Jej po policzku. Dzieci, módlcie się wiele za Mój umiłowany Kościół, módlcie się za Wikariusza Chrystusa i za Moich synów wybranych i umiłowanych [kapłanów].(...)

 

Trevignano Romano 27.12.2020 widząca Gisella Cardia 

(...) Dzieci, popatrzcie na świat: dotarł do [swojego] zniszczenia. Prosiłam was i wciąż was proszę o odmawianie Różańca Świętego i o zawierzanie się Bogu, waszemu jedynemu zbawieniu. Idziecie drogą pełną niebezpieczeństw, a jednak nie wierzycie, otwórzcie swoje serca, bądźcie zjednoczeni i bądźcie jedną rodziną, żebyście mogli pomagać sobie nawzajem. Niedługo zobaczycie tyle rzeczy, będziecie świadkami również końca tej walki i razem z Jezusem będziecie zwycięzcami, nie lękajcie się. Ilu [ludzi] wierzy, że to wszystko szybko minie; daliście się ukształtować przez to, co mówią możni [tego świata], elita światowa, nie rozumiejąc, co się dzieje. Bądźcie uważni: nie zawsze to, co będą wam mówić, będzie dla waszego dobra. Módlcie się za Włochy i za cały świat, tak [bardzo] zagrożony. Watykan będzie bardzo wstrząśnięty, wielu hierarchów będzie czuło ciemność w sercu; Ja pokładam zaufanie w waszych modlitwach, synowie umiłowani, aby to, co nadejdzie, mogło zostać złagodzone. (...)

 

ANGUERA 29.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Nieprzyjaciele posuwają się naprzód w swoich projektach zburzenia Kościoła Mojego Jezusa. Wasza wierność prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa będzie waszą zwycięską bronią. Odwagi. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Trevignano Romano 27.12.2020 widząca Gisella Cardia

Drogie dzieci, jestem Niepokalane Poczęcie, przychodzę jeszcze raz pouczyć [dosł. poinstruować] was na czasy, które przyjdą. Dzieci Moje ukochane, dlaczego rozmawiacie jeszcze o rzeczach tego świata, projektując swoją przyszłość i licząc na rzeczy ziemskie? Radzę wam myśleć więcej o rzeczach duchowych. Nie złośćcie się z powodu rzeczy, jakie dzieją się wokół was; niestety, najgorszym wrogiem człowieka jest Ego, którego ta ludzkość nie ma siły całkowicie wyeliminować ze swojego życia. Bądźcie pewne, dzieci Moje, że każde z was poniesie odpowiedzialność za własne czyny względem Boga i względem bliźniego; przebaczajcie, bo to, co nadejdzie, będzie dużo gorsze od tego, co [teraz] przeżywacie, choroby [i] wirusy będą gorsze; ale wy macie jedyne lekarstwo: modlitwę i stałe zawierzenie Bogu. Dzieci Moje, nie jesteście same i się nie bójcie, jedyną ważną rzeczą jest wybranie, po której stać stronie, bo to będzie się ostatecznie liczyć [?] na życie wieczne.(...)

 

ANGUERA 26.12.2020  widzący: Pedro Regis

Kochane dzieci, stanowicie własność Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Jesteście na świecie, ale nie pozwólcie, by rzeczy tego świata was zanieczyściły. Otwórzcie swe serca dla Pana, a odkryjecie skarby, jakie są wewnątrz was. Ja przyszłam z Nieba, aby wam powiedzieć, że jest to odpowiedni czas na wasz powrót. Nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Mój Pan was kocha i oczekuje. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaka została wam powierzona, a będziecie mieli Niebo jako nagrodę. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Pan otrze wasze łzy. Nie traćcie nadziei. Nawet pośród boleści, które przyjdą, wytrwajcie mocni w wierze. Po krzyżu przychodzi zwycięstwo. Naprzód bez lęku! (...)

 

Angela Fabiani, Zaro-Włochy 25.12.2020

Drogie dzieci, oto Zbawiciel świata, oto Jezus! Dzieci, bądźcie gotowe, by dać się narodzić Jezusowi w waszych sercach; otoczcie Go waszą miłością i waszymi modlitwami. (...)Dzieci, patrzcie na Jezusa oczami [małych] dzieci, dajcie się dotknąć, dajcie się uzdrowić, pozwólcie się kochać. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, będziecie wezwani, by pokonać wiele prób; módlcie się o pokój, coraz bardziej zagrożony przez możnych tej Ziemi. Bądźcie narzędziami Mojego pokoju, zbierajcie dusze i twórzcie Wieczerniki modlitewne. Nie zniechęcajcie się [lub: nie traćcie odwagi], miejcie ufność we Mnie i wejdźcie wszyscy do Mego Niepokalanego Serca. Dzieci, pozwólcie Mi się wszystkie przytulić do Mojego Serca, tak jak dziś tulę i przynoszę wam Mojego i waszego Jezusa. Kocham was, dzieci, kocham was niezmiernie.

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 25.12.2020

(...) Nie ulegajcie rozpaczy ani zranieniom, podczas gdy zło wydaje się zwyciężać i tryumfować na świecie. Miłość Mego Syna jest potężniejsza od wszelkiego zła, a Jego światło jaśnieje w ciemności i rozprasza wszelkie kłamstwo, wszelką śmierć, wszelki smutek, bo tam, gdzie dociera światło Mego Syna, wszelkie mroki znikają dając miejsce Jemu, Zwycięzcy śmierci i grzechu. Jednoczcie się z Sercem Mego Syna, a będziecie zwycięzcy razem z Nim, tak jak Moje Niepokalane Serce i Najczystsze Serce Mego Małżonka Józefa są zjednoczone w jednej miłości z Jego Boskim Sercem, [dzięki czemu są] tryumfujące, chwalebne i jaśniejące w chwale. Ja jestem tutaj, aby was przyjąć pod Mój płaszcz nieskalany i ochronny, i mówię wam, że modlitwa może zmienić sytuacje najbardziej dramatyczne i bolesne, przez które przechodzi ludzkość. Nie traćcie wiary, ale odmawiajcie swoje Różańce z miłością i oddaniem każdego dnia, a Mój Syn będzie za każdym razem dawał wam coraz więcej wiary, wiary silnej i potężnej, jakiej nigdy [wcześniej] nie mieliście w swoim życiu, i tak będziecie mieli łaskę, siłę i odwagę, by znieść najtrudniejsze próby, by świadczyć o waszej miłości do Mego Syna wobec tych, którzy znajdują się w ciemnościach, ukazując wszystkim, że wy należycie do Niego na zawsze, rozpłomienieni Jego Miłością i pełni Jego pokoju, który zmienia wszystko. (...)

 

Trevignano Romano 25.12.2020 widząca Gisella Cardia

(...)Uwierzcie w to, co zostało wam powiedziane, bo czas się skończył, Ostrzeżenie jest już blisko. Ja powrócę w Chwale, podczas gdy Moi Aniołowie nałożą koronę Królowi, który się [właśnie] rodzi, powrócę z Moją potęgą, z Moją miłością i z Moją wielkością. Wszyscy Mi uwierzą i będą śpiewać hymny Panu razem z Aniołami; przyjdę, by zabrać was do Domu, gdzie [otrzymacie] zasłużoną radość i dobrobyt. Trzymajcie wasze rodziny w jedności, przebaczajcie dawne urazy, kochajcie się nawzajem tak, jak Ja was kocham. (...)

 

ANGUERA 24.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Ludzkość stała się biedna duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Moje biedne dzieci chodzą jak ślepcy prowadzący innych ślepców, i tak ludzkość idzie po ścieżkach samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Szukajcie Jezusa w Eucharystii. Tak, jak jest w Niebie, On jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Jak już powiedziałam w przeszłości, to jest prawda niepodlegająca negocjacjom. Tak jak w przeszłości, nieprzyjaciele szukają środków, by oderwać was od Jezusa. Zawsze pozostawajcie z prawdą. Trudne czasy nadejdą, ale wy nie jesteście sami. Mój Jezus zawsze będzie z wami. Nie lękajcie się. Bądźcie uważni. Módlcie się wiele. Jesteście otoczeni wilkami przebranymi za owce. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

ANGUERA 22.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Rzeczy tego świata odrywają was od Boga. Bądźcie uważni. Szukajcie na pierwszym miejscu Skarbów Nieba. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Zbadajcie swoje sumienie i oderwijcie od waszego życia wszystko to, co was odrywa od drogi zbawienia. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Słuchajcie Mnie. Ja przyszłam z Nieba, by was do Nieba zaprowadzić. Nie pozwalajcie, by wasza wolność była przeszkodą dla Bożego Działania w waszym życiu. Naprzód z odwagą! Będziecie jeszcze mieć długie lata wielkich prześladowań. Szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca otrzymają wielką nagrodę od Pana. (...)

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 19.12.2020

(...) Wy, Moje dzieci, jesteście odpowiedzialne za to, by modlić się za tych, którzy się nie modlą, by być przykładem dla tych, którzy nie chcą [nic] wiedzieć o Bogu, by być światłem dla tych, którzy znajdują się w mrokach grzechu. Nieście miłość Mego Boskiego Syna waszym braciom i mówcie wszystkim, że Bóg jest z wami i nigdy was nie porzuca. Ja jestem tutaj, by przyjąć was w Moim Niepokalanym Sercu, by napełnić was miłością Mego Syna Jezusa. (...)

 

Trevignano Romano, Włochy 19.12.2020 widząca Gisella Cardia

(...) Dzieci Moje, świat jest bez Boga, wszystko jest bez Boga: ludzie, polityka, mass media biernie przyjęły to, co podpowiada demon, by dopełnić dzieła zniszczenia; ale wy, dzieci umiłowane [lub: umiłowani synowie, tzn. kapłani], nie jesteście same, pamiętajcie, że jesteśmy z wami. Dzieci, w to wyjątkowe Boże Narodzenie używajcie spokoju i radości z przyjścia Zbawiciela, który, jak wówczas, przyjdzie w pokorze. Nie bójcie się, radźcie sobie z lękiem za pomocą modlitwy; kto jest w Chrystusie, ten ma pewność, że nie zostanie dotknięty. Dzieci, bądźcie zjednoczone, potrzebujecie się nawzajem; niedługo przyjdzie głód, i musicie być gotowi, by pomagać sobie, między braćmi. Kocham was i was pocieszam, kiedy Mnie wzywacie. (...)

 

ANGUERA 19.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...)Proszę was usilnie, żebyście zintensyfikowali wasze modlitwy. Żyjecie w czasie wielkch ucisków i nadeszła chwila waszego powrotu do Pana. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Bożą na wasze życie. Ja przyszłam z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Mój Jezus was kocha. Przyjmijcie Jego Ewangelię i wytrwajcie w wierności naukom prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Przyjdzie dzień, w którym Boża Prawda będzie pogardzana przez wielu [kapłanów i ludzi Bogu] poświęconych. Będzie wielki zamęt i podział w Domu Bożym i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Cokolwiek się stanie, wytrwajcie u boku Jezusa. (...)

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 18.12.2020  NMP:

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przyjdzie wielkie prześladowanie i wielu będzie cierpieć. Wzywałam Moje dzieci do modlitwy i do nawrócenia od długiego czasu, ale wielu z nich Mnie nie posłuchało i nie chcieli się nawrócić, [a] teraz będą musieli znieść wielkie bóle i cierpienia, aby mieć możliwość pokazać Panu, że chcą się zmienić i być dobrymi. Grzech, kiedy nie jest usuwany przez skruchę i przez sakrament [pokuty], jest usuwany poprzez ból, krew i prześladowanie. Módl się, Moje dziecko, módl się wiele, bo wiele rodzin zostanie zdziesiątkowanych przez złych ludzi, i w tej walce między dobrem a złem stawką będzie życie wielu ludzi. Szatan chce śmierci: nie tylko śmierci duchowej wielu dusz, lecz [także] śmierci fizycznej, by zaspokoić swoją nienawiść przeciw ludzkości, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Ja, Matka Boga i Matka całej ludzkości, przychodzę powiedzieć Moim dzieciom, by chroniły się wewnątrz Mego Niepokalanego Serca, dokonując każdego dnia swojego oddania się mu, przez swoje codzienne poświęcenie się Mi, a Ja obiecuję Moją matczyną ochronę i Moją pomoc w najtrudniejszych chwilach. Pocieszaj Moje Bolesne i Niepokalane Serce, ranione i znieważane, aby czynić zadość Bożej Sprawiedliwości, która chce w sposób straszliwy i nigdy [dotąd] nie widziany ukarać niewdzięczną ludzkość. Módl się i wynagradzaj, Moje dziecko, i tak ściągniesz dobroczynne spojrzenie Pana na ciebie i twoją rodzinę. (...)   !!!

 

ANGUERA 17.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Nasienie zła wszędzie się rozprzestrzeni i wiele z Mych biednych dzieci zostanie [nim] skażonych. Nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Żyjecie w czasie wielkiego ucisku. Trwajcie z Jezusem. W Nim jest wasze zwycięstwo. Nie traćcie nadziei. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Mój Jezus was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Odwagi. Po całym bólu przyjdzie dla was wielka radość. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Luz de Maria 15.12.2020 Argentyna,  NMP:

Umiłowane dzieci Moje: Uwielbiajcie Mego Syna! Niech każde z was rozpozna Boga-Człowieka w przedstawieniu Narodzenia Mego Syna w żłobie. Kochajcie Mego Syna, uwielbiajcie Go w każdej chwili, módlcie się sercem. Wiecie, dzieci Moje, że Narodzenie Mego Syna nie może być obiektem szyderstw modernistów, ale jest największym wydarzeniem dla zbawienia ludzkości. Słudzy Złego usiłują znieważyć Mego Syna, a Mój Syn nawet [gdy] tak [jest] ich kocha. Patrzy w sposób szczególny na serca pokorne, proste i prawdziwe (szczere). Szopki zrobione z szacunkiem do tego, co przedstawiają, będą szczególnie błogosławione, a wizerunki umieszczajcie w domach, nie chowajcie ich, pozwalajcie, by to Boże Błogosławieństwo było ochroną przed tym, co nadchodzi na ludzkość. Módlcie się, nie zaniedbujcie [swojego] postępowania i wynagradzania za osobiste grzechy. Nie zapominajcie, że Ostrzeżenie przyjdzie, i przebadanie się przez dusze będzie [jak] plaga, [ludzie] będą chcieli powiedzieć: «Oddal ode mnie tą ciężką plagę», a nie będzie to możliwe. Żyjcie w świętości! (...)

 

Trevignano Romano 15.12.2020 widząca Gisella Cardia

(...) Córko Moja, pisz, aby [to] dotarło wszędzie. Moi umiłowani synowie [kapłani], Ja dałem wam światło, a wy wybraliście mrok, Ja was poświęciłem [konsekrowałem], a wy wybraliście świat; nawróćcie się i proście o przebaczenie za to, co robicie Mojemu Kościołowi. Proście wiernych o przebaczenie za to, że nakarmiliście ich tyloma bzdurami. Nie wiecie, że dokonujecie wyborów, zapłatą za które będzie ogień wieczny? Nawróćcie się i zbierzcie [lub: zbierajcie] trzodę z miłością i miłosierdziem, i nauczajcie drogi do uświęcenia. Słyszycie grzmoty trzęsień ziemi, słuchacie, jak budzą się wulkany, patrzycie na tę ludzkość, która utraciła wartości i miłość, a wypełniła się pychą i wyniosłością, zapominając o pokorze. Ja patrzę na was, i [oto] staliście się jak roboty, pozbawieni wszelkiego człowieczeństwa. Ratujcie się, gdyż gniew Mego Ojca jest już nad wami. Kochajcie się wzajemnie [jak] bracia i bądźcie wierni Bogu, powróćcie do Niego, który jest jedyną prawdziwą miłością. Zostawiam cię teraz z błogosławieństwem Przenajświętszej Trójcy. Twój drogi Jezus

 

ANGUERA 15.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem. Zdążacie ku przyszłości, w której [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Bagno fałszywych doktryn pociągnie wiele z Mych biednych dzieci w duchową przepaść. Troszczcie się o cenny skarb wiary, który jest wewnątrz was. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Nie odrywajcie się od modlitwy i od Eucharystii. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i starajcie się dawać wszędzie świadectwo, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 13.12.2020  NMP:

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka Niepokalana i Matka Prawdziwego Boga, Boskiego Słowa, które wcieliło się w Moim dziewiczym łonie, aby przyjść na świat, by całej ludzkości ukazać i dać swoją miłość i pokój, zapraszam was do całkowitego zaufania Najświętszemu Sercu Mego Boskiego Syna. On jest prawdziwym życiem i prawdziwym pokojem. Przychodźcie do Niego, przed Najświętszy Sakrament, i adorujcie Go dając Mu swoją miłość i ofiarując Mu wasze życie i waszą rodzinę. Błagajcie Go o łaskę każdego dnia, abyście mogli wytrwać w wierności Jemu w tych czasach prób, gdy brak wiary i brak modlitwy królują na świecie, bo tak wiele z Moich dzieci porzuciło Bożą drogę, by iść drogą świata i grzechu. Pozwólcie Mi, abym was prowadziła, Moje dzieci, a nie oderwiecie się od Mego Boskiego Syna, ale na końcu On przyjdzie, by was przyjąć w swoim królestwie miłości, w chwale Nieba. Ci, którzy żyją w Bożej Woli, nie będą mieli surowego sądu, lecz sąd [pełen] miłości i pogodny, będąc przyjętymi wewnątrz Jego Boskiego Serca, do prawdziwej radości i chwały całego Nieba. (...)

 

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 12.12.2020  NMP:
(...)Nie pozwólcie, by demon was zwiódł swoimi iluzjami i błędami. Nie ulegajcie ułudzie fałszywych doktryn i błędów, które weszły do Kościoła Świętego, ani [ułudzie] wilków ubranych w owcze skóry, które działają, żeby zniszczyć wiarę, dogmaty i nauki, które Mój Syn Jezus wam pozostawił. Zobaczycie jeszcze, jak wielkie smutki i zgorszenia dzieją się z powodu ludzi złych, bez wiary i bez światła, którzy wywołają wielkie zniszczenia, odrywając wielu od prawdziwej wiary. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się wiele, bo Bóg będzie działał, by obronić tych wszystkich, którzy wzywają Jego Świętego Imienia i którzy Mu służą. Walczcie Słowem Bożym rozważanym każdego dnia i z Różańcem w rękach. Gdy odmawiacie Mój Różaniec, demony są zmuszone paść na twarz na ziemię, bez sił, by nie czyniły zła duszom; dlatego módlcie się coraz więcej. Ja was kocham i przychodzę z Nieba, by wam pomóc i dać wam tak wiele łask, żebyście mogli się oprzeć tym złym czasom.(...) 
 
ANGUERA 12 .12.2020  widzący: Pedro Regis
Kochane dzieci, wy jesteście Własnością Pana i On wiele od was oczekuje. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Pana na wasze życie. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu. Nawróćcie się ze skruchą i powróćcie do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Jesteście wolni, by należeć do Pana. Nie pozwólcie, by demon was zniewolił. Proszę was usilnie, byście utrzymali płonącym płomień waszej wiary. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Mego Syna Jezusa. Przyjmijcie Ewangelię i nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele rozsieją nasienie zamętu w Domu Bożym. Wielu będzie chodzić pełnych wątpliwości i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Bądźcie uważni, byście nie zostali zwiedzeni. W Bogu nie ma półprawdy. Słuchajcie Mnie. Mój Jezus was kocha i was oczekuje z otwartymi ramionami. Naprzód w obronie prawdy! 
 
 
Trevignano Romano 12.12.2020  NMP:
(...) Drogie dzieci, to jest czas wyboru. Wasz wybór będzie musiał być [wyborem] życia lub śmierci, światła lub ciemności. Dzieci Moje, słuchajcie słów poprzedniczki Przyjścia [Adwentu] Mego Syna Jezusa. Dzieci Moje, nie rozpraszajcie się i módlcie się, ponieważ wojna między dobrem a złem już trwa, módlcie się z waszymi rękami zjednoczonymi z Moimi; odtąd i dalej wydarzenia będą następowały jedne zaraz po drugich, nawróćcie się szybko, czas się skończył. (...) 
 
ANGUERA 9 .12.2020  widzący: Pedro Regis
Kochane dzieci, zginajcie swe kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele będą działać, by oderwać was od prawdy. Bądźcie uważni. Oni działają i przedstawiają się jako owce, ale są niszczycielskimi wilkami. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Dym demona wszędzie się rozprzestrzenił, wywołując duchową ślepotę u Mych biednych dzieci. Słuchajcie Mnie. Ja pragnę wam pomóc, ale proszę was usilnie, abyście byli posłuszni Memu Wezwaniu. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego zamętu i podziałów. Będziecie jeszcze widzieć straszne rzeczy wszędzie wokół. Naprzód w obronie prawdy! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)
 
Trevignano Romano 8.12.2020  NMP:
Dzieci Moje, odtąd Duch Święty będzie wiać coraz silniej na Mój umiłowany Kościół i na jego dzieci; pamiętajcie: kochajcie Pana. Drogie, najukochańsze dzieci, jesteście Moją maleńką Resztą, bądźcie Moją małą trzódką, abym zawsze mogła umieszczać was pod Moim błogosławionym płaszczem, by was chronić. Moi umiłowani synowie, ci, którzy ewangelizują, gdyż są przeze Mnie wybrani, pragnę, by byli słuchani, ponieważ oni mają znak Boga, którym jest miłość, radość i pokój. Dzieci, Ja, Niepokalana i Współodkupicielka ludzkości jeszcze raz zapraszam was do tego, by wiele się modlić w tym okresie. Świat i ludzkość potrzebują Moich Apostołów; słuchajcie ich głosów i jednoczcie się z nimi, by wyśpiewywać chwałę Panu. (...) Nie lękajcie się, nigdy nie zostawię was samymi (...) 
 
ANGUERA 9 .12.2020  widzący: Pedro Regis
Kochane dzieci, jestem Niepokalane Poczęcie. Proszę was usilnie, żebyście oderwali się od grzechu, bo Mój Syn Jezus was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Jesteście [ludźmi] Pana i tylko za Nim macie iść, i tylko Jemu macie służyć. Grzech odrywa was od Pana i niszczy was duchowo. Nawróćcie się ze skruchą. Szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Pokuty. Dajcie się prowadzić przez Ręce Pana. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że to jest odpowiedni czas na wielki powrót do Jego Łaski. Nie odrywajcie się od modlitwy. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie przebyć drogę świętości, stawiając czoła wszystkim przeszkodom. Odwagi.(...) Nie wycofujcie się. Dbajcie o swoje życie duchowe. Przyjdą trudne czasy dla tych, którzy kochają prawdę i bronią jej. Wielu wycofa się ze strachu, ale ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, zostaną ogłoszeni Błogosławionymi Ojca. Naprzód bez lęku! Jutro będzie lepsze dla sprawiedliwych. 
 
Trevignano Romano 5.12.2020
(...) Dzieci Moje, dzisiaj jeszcze nie jest prawdziwy czas prześladowania, ale wkrótce narzucą wam jedyną religię, która nie będzie więcej tą chrześcijańską. Nie rozumujcie głową, ale proście o pomoc Ducha Świętego, który zawsze może [lub: aby mógł] wam pomagać. Nie musicie niczego się bać, gdy jesteście z Chrystusem. Teraz zostawiam was z Mym matczynym błogosławieństwem, i z Jezusem pomiędzy wami.
 
Trevignano Romano 1.12.2020
(...) Posłuchaj, moja córko, świat w tym miesiącu usłyszy krzyk boleści/porodu: mój Syn narodzi się pośród ucisku i duchowej zarazy. Moje dzieci, bądźcie wspólnym głosem Nieba, módlcie się, módlcie się, módlcie się dzieci o pokój, aby zapanował. Modlitwy wszystkich, którzy mają wiarę będą oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Ziemia zadrży mocno, wody zaatakują ziemie, módlcie się za Włochy. Moje dzieci, ludzkość biernie przyjęła/zaakceptowała wolę światowej elity, nie zdając sobie z tego sprawy, siła diabła coraz bardziej gnębi tę ludzkość/uciska to człowieczeństwo. Dzieci, nie śpijcie, ale wołajcie Imię Pana, wzywajcie Go, kochajcie Go i bądźcie Mu wierni. Wielu z was nie rozumie co się dzieje, ale czytając i przyjmując orędzia sercem zrozumiecie. Do dzisiaj (was) ostrzegałam, od Fatimy czy La Salette, ale obojętność rozpraszała cię i oślepiła. Oto nadchodzi koniec czasu: to się dzieje na twoich oczach, więc nie dziw się, ale reaguj. Bądźcie jednym chórem podczas odmawiania Różańca Świętego. Módlcie się za Chiny, za Amerykę (...)    
 
Trevignano Romano 17.11.2020  NMP:
Dzieci Moje, odtąd Duch Święty będzie wiać coraz silniej na Mój umiłowany Kościół i na jego dzieci; pamiętajcie: kochajcie Pana. Drogie, najukochańsze dzieci, jesteście Moją maleńką Resztą, bądźcie Moją małą trzódką, abym zawsze mogła umieszczać was pod Moim błogosławionym płaszczem, by was chronić. Moi umiłowani synowie, ci, którzy ewangelizują, gdyż są przeze Mnie wybrani, pragnę, by byli słuchani, ponieważ oni mają znak Boga, którym jest miłość, radość i pokój. Dzieci, Ja, Niepokalana i Współodkupicielka ludzkości jeszcze raz zapraszam was do tego, by wiele się modlić w tym okresie. Świat i ludzkość potrzebują Moich Apostołów; słuchajcie ich głosów i jednoczcie się z nimi, by wyśpiewywać chwałę Panu. (...)
 
Luz de Maria 29.11.2020 (+ Imprimatur) NMP:
„(...) Umiłowany ludu Mojego Syna, musicie zachować należyty szacunek dla obecnej choroby i podjąć niezbędne kroki, aby nie stać się jej ofiarą.(...)
Nawet jeśli przywódcy komunistów, masonów i iluminatów na Ziemi mają wszystko przygotowane, aby wpędzić cię w panikę, nie pozwól im wprowadzić cię w tę pułapkę. Pamiętajcie, że TO NIE JEST KONIEC ŚWIATA, ALE TEGO POKOLENIA.  Dlatego jesteś przed takim chaosem powstałym z nieposłuszeństwa wobec Moich Objawień: tych już wypełnionych, tych, które się wypełniają i tych, które jeszcze się nie wypełniły. Diabeł o tym wie i wiedząc o tym, wyzwolił swoją wściekłość na Moje dzieci, aby poprowadzić je ku potępieniu.
Najważniejsze jest (teraz), aby każdy spojrzał w siebie i odkrył prawdziwe ludzkie <ja>, którym jesteś. To nie jest czas, abyś żył w niepewności, dyskomforcie, zazdrości, dumie czy dwuznaczności. Te niskie namiętności sprawią, że będziesz wzrastać w złu, w które to pułapki posyła ludzi szatan i zapominacie (wtedy), że zostaliście odkupieni przez Mojego Syna i nie podlegacie złu, ale dobru.
Jeden światowy rząd utrzymuje ludzkość w wielkiej duchowej bitwie, wprowadzając ją w błąd, aby zaszczepić strach w obliczu wszystkiego, z czym się boryka, przy braku prawdziwej wiary, posłuszeństwa i nadziei Ludu Bożego. Wiesz, zbliżasz się do wielkich udręk... jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. ŚWIATOWY PORZĄDEK ZAPROGRAMOWAŁ (już), ŻE CAŁA LUDZKOŚĆ NA WSZYSTKICH SWOICH POZIOMACH ZMIENI SIĘ CAŁKOWICIE. ICH PLANY MAJĄ ZWRÓCIĆ LUDZKOŚĆ DO ZMIANY W KAŻDYM ASPEKCIE POPRZEZ INDUKCJĘ ELEKTROMAGNETYCZNĄ ZAPROGRAMOWANĄ TAK, ABY TWÓRCZOŚĆ LUDZKA ZMIENIŁA UMYSŁ, MYŚL, PRACĘ I DZIAŁANIE.
Uwaga! Ludzie mojego syna. Uwaga!, Moje dzieci, opierajcie się, nie dajcie się zaskakiwać, miejcie świadomość, że jesteście dziećmi Mego Syna, pozostańcie w stanie Łaski, <cały Chrystus, wszystko dla Chrystusa> bądźcie gotowi żyć dla Mojego Syna, w ten sposób nie zdołają was przekształcić. Nie bójcie się głodu, który zbliża się po całej Ziemi ani upadku światowej gospodarki, jedynie sprawiedliwości, a zobaczycie, że Wieczny jest Ojcem i nie opuszcza Swojego Ludu. Nie bój się trzęsienia ziemi, nawet jeśli nie jest to normalne dla niej zachowanie. Ziemia się zatrzęsie. Nadchodzi wielki dreszcz objawiony przez Matkę, dlatego konieczne jest, aby Moje dzieci zachowały niezachwianą Wiarę. Dzieci, czas przyznać się do błędów...  Czas wrócić do owczarni...  Czas dołączyć. (...)
Bądź stanowczy w wierze, nie pozwól, by niepewność cię zaskoczyła. Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, ziemia zadrży na północy, z wielką siłą, módlcie się za Kalifornię, módlcie się za Kanadę. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, na południu ziemia będzie mocno wstrząśnięta, zaskakując jej mieszkańców. Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, w Europie i Azji ziemia się poruszy. Módlcie się szczególnie za Japonię. Módlcie się, Moje dzieci, z Kosmosu zbliża się ciało niebieskie, które będzie trzymało ludzkość w napięciu. Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, aby ziemia obudziła się w <Pierścieniu Ognia>. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, ta chwila przyspiesza, a zło wzmaga swoją presję na ludzkość, aby stała się obecna.
Umiłowani ludzie mojego Syna:
Nie zasypiaj, to nie jest czas na spanie, to czas na ciągłe czuwanie. Nowa choroba uderza na Ziemię i Moje dzieci cierpią z tego powodu. Słońce zaskoczy człowieka, zbliżają się wielkie zmiany.
Aby ocalić duszę, musicie żyć bardziej z ducha niż z ciała. NIE WSZYSTKO, CO SIĘ ZDARZY, BEDZIE MIAŁO LOGIKĘ DLA CZŁOWIEKA, BOSKIE PLANY NIE MIESZCZĄ SIĘ W LUDZKIEJ LOGICE. TO, CO MUSI BYĆ SPEŁNIONE, BĘDZIE SPEŁNIONE, NIE KIEDY CZŁOWIEK MÓWI, ALE GDY JEST OGŁOSZONE Z NIEBA (chodzi o czas).
Kochane dzieci, wojna przyspiesza (swoje) nadejście, Chiny stawiają gigantyczne kroki. Moje dzieci, zanim się pożegnam, chce wezwać was do jedności, wszyscy będą potrzebni, wszyscy. Przygotujcie się do schronienia się w Moim Niepokalanym Sercu, pozostańcie w ciągłej jedności, ofiarowując i adorując jedynego Boga, godnego chwały, Alfę i Omegę na wieki wieków. W każdym czasie jesteście w rękach Ojca Niebieskiego. Nie jesteście sami, pozostańcie w bieżącej kolumnie/szyku/jedności. Błogosławię Was. Kocham was. Nie bój się! Czyż nie jestem tutaj, czyż nie jestem Twoją Matką?
— Matka Maryja.
 
Medziugorje 25.11.2020 
Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Dzieci, módlcie się, aby Dziecię Jezus narodziło się w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca Jezusowi, który daje się każdemu z was. Bóg mnie posłał, abym była radością i nadzieją w tym czasie, a ja wam mówię: bez Dzieciątka Jezus nie macie delikatności ani doświadczenia Nieba, które kryje się w Nowonarodzonym. Dzieci, dlatego pracujcie nad sobą.  Czytając Pismo Święte odkryjecie narodzenie Jezusa i radość, jak w  pierwszych dniach, które Medziugorje dało ludzkości. Historia będzie prawdą, co i dziś powtarza się w was i wokół was. Pracujcie i budujcie pokój poprzez sakrament spowiedzi. Dzieci, pojednajcie się z Bogiem a zobaczycie cuda wokół was.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 
 
Trevignano Romano 21.11.2020 NMP:
Moje drogie dzieci, pamiętajcie, że od dziś duch diabła będzie silniejszy, będzie nawiedzał wiele umysłów. Proszę, wierzcie moim słowom, przygotujcie się na wyrzeczenia, do których was (powoli) zobowiązują, postępujcie zgodnie z moimi słowami. Bądź jak Noe, kiedy przygotowywał Arkę i wszyscy brali go za szaleńca, a mimo to miał wiarę i ocalił swoją rodzinę i gatunki zwierząt.
To najgorszy moment, w jakim ludzkość kiedykolwiek żyła, więc proszę was, moje dzieci, miejcie wiarę, a zostaniecie zbawieni. Bądźcie małymi, tylko w ten sposób możecie wejść do Królestwa Bożego, bez względu na to, ilu wami wzgardzi, osądzi was i będzie prześladować. Będziecie mieć u boku moich Aniołów, którzy uczynią was niewidzialnymi dla zła, zwłaszcza gdy będziecie w swoich schronieniach.
Proszę was, aby w każdym domu wzniesiono ołtarz z poświęconymi świecami, Mój Syn i ja będziemy tam z wami, zawsze, nie bójcie się, Mój Pan pokonał śmierć i was kocha...
 
Trevignano Romano 17.11.2020  NMP:
(...) Moje ukochane dzieci, otwórzcie oczy, aby zobaczyć ciemność, która zstąpiła na tę ziemię, wiatry wojny wieją coraz silniej. Moje drogie dzieci, z bólem patrzę na ludzkość, która ginie, część już zaginęła, powtarzam wam, kochajcie się wzajemnie. Ludzkość przekształciła się w ludzi bez Ducha Bożego, myślicie o wszystkim, co jest związane z ziemią i nigdy nie patrzycie na Niebo, które z miłością chce was zbawić swoimi znakami i Moimi słowami, aby was chronić, a jednak jesteście ślepi. Moje dzieci, patrzcie na krzyż Chrystusa i miłujcie go, módlcie się szczególnie za tych kapłanów, którzy nie są już warci posiadania Ciała Jezusa w swoich rękach, już wam powiedziałam, że wrócicie, aby modlić się w domach. Dzieci, módlcie się za Włochy, bo wkrótce ziemia zadrży. Módlcie się za Amerykę i nie patrzcie na ciszę tych czasów, wkrótce będą odczuwalne konflikty. (...)

 

Trevignano Romano  14.11.2020  NMP:
(...)  Moi umiłowani, Jezus cierpi za to, co mu czynią, szatan niepokoi wiele dusz i prowadzi ludzi Kościoła ścieżką pychy i dumy. A to sprawi, że uwierzą że są wszechmocni idąc ścieżką zatracenia. Boli mnie to, bo stado zostanie rozproszone bez poznania Jezusa. Moje dzieci, z drugiej strony, Bóg prosi was o pokorę. To jest cnota, która sprawi, że zostaniecie rozpoznani jako Jego dzieci.
Teraz nadszedł czas na prawdziwą bitwę; i z bronią postu i Różańcem Świętym na rękach, walczcie ze mną o Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Umiłowane dzieci, czasy, które nadejdą, będą straszne, ale nie bójcie się, ponieważ Ja i mój Syn będziemy blisko was w ucisku. Jezus ześle na was Ducha Świętego, tak jak uczynił to ze swoimi apostołami. Moje dzieci, ambasadorzy i prorocy tych czasów będą najbardziej cierpieć, nie zostawiajcie ich samych. Kochajcie się jak bracia, zjednoczcie się miłością i módlcie się razem z oddaniem. (...)
 

03.11.2020 widzący: Pedro Regis  

 Drogie dzieci, jesteście na świecie, lecz nie jesteście ze świata. Oddalcie się od grzechu i służcie Panu z radością. Zegnijcie wasze kolana w modlitwie i przyjmijcie Ewangelię Mojego Syna, Jezusa. Nie wycofujcie się. Macie jeszcze długie lata ciężkich prób, lecz Ja was kocham i będę z wami. Podajcie Mi wasze dłonie a zaprowadzę was do Tego, który jest waszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Dbajcie o wasze życie duchowe. Zmierzacie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie silnych w wierze. Cierpię na to, co was czeka. Żałujcie i pojednajcie się z Panem. Szukajcie Go w Eucharystii by być wielcy w wierze. (...)

 

 

Trevignano Romano  31.10.202) Orędzie Jezusa:

 

Dzieci moje. Gdzie są moje dzieci, ci którzy nie wierzą, odwrócili się plecami kolejny raz, nie wierząc w Orędzia Mojej Matki. (...)
Och, ileż złości wewnątrz Mojego Kościoła, wkrótce podniesie się wielki dym. Ostrzegałem, że będzie trzęsienie ziemi w Watykanie – apostazja dzieci moje.
Ileż miłosierdzia spłynie na tych, którzy uwierzyli, ileż łask otrzymają te moje dzieci.
Dzieci moje, proszę was: (do kapłanów) nie porzucajcie Kościoła, nie gubcie stada lecz walczcie, nie zostawiajcie w ręku szatanowi wszystkiego. Co uczynią, co zrobią moje dzieci bez was. Bądźcie apostołami, bądźcie światłami, teraz gdy ciemności zapadły w kościołach. Och! Ileż desperacji, ileż ludzi przejętych przez zło, jak bardzo cierpi Moje Serce i Serce Mojej Matki. Nie mogę znieść widoku Mojej Mamy we łzach, sprawiają Mi wielki ból, lecz wy, walczcie.
Bądźcie zawsze w modlitwie, módlcie się i nie zmieniajcie nic, co zostało wam przekazane. Wkrótce nie będę już obecny w Eucharystii, lecz wy, walczcie by ją przyjąć. Moi Aniołowie będą zbliżać do was świętych kapłanów, nie bójcie się, niczego wam nie zabraknie.

Jezus pokazuje mi nowy świat i mówi:

– Och! Córko moja, spójrz, to jest cudowny świat przygotowany dla was i wkrótce nadejdzie...

Jezus modli się do Ojca:

– Ojcze mój, który jesteś w Niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi. Ojcze, nie porzucaj ich, nie porzuć nikogo. Amen.

 
Trevignano Romano 27.10.2020  Przesłanie Jezusa  
(...) Miejcie w sercu pokój, bo to, co się wydarzy, będzie straszne w oczach waszych i waszych braci. Ja, twój Bóg, zostałem sam, jestem sam, a ty odczuwasz całe moje cierpienie. Moja córko, wielu zastanawia się co się wydarzy i nie zdają sobie sprawy, że wszystko upadnie. Nie przestrzegają już pierwszego przykazania, nie uwierzyli w moc modlitwy i miłości, są zdezorientowani i zagubieni. Moja ukochana, moje opróżnione kościoły stały się miejscami hipokryzji, fałszu i rozrywki. Ale jestem tam obserwując i płacząc z powodu wielkiego rozczarowania. Siostro, towarzysz mi w tym bólu, żeby wszystko mogło być lżejsze. To wszystko się skończy. Moje przemówienie niedługo nadejdzie - wielki Grzmot. Rozpocznie się walka partyzancka, która zamieni się w wojnę. Nadejdą czasy, kiedy będą nadal trzymać cię na dystans zmieniając twój sposób życia, prowadząc cię coraz bardziej w grzech. Sakramenty nie będą już udzielane i wszystko zostanie przemienione. Kłamstwa będą dobrze zaaranżowane i będą coraz bardziej przekonywać cię do grzechu. Bracia, proszę was, nie bądźcie ślepi. Tylko dzięki modlitwie sercem będziecie mogli zobaczyć zwiedzenie...

 

 

Medziugorje 25.10.2020

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Wzywajcie pomocy wszystkich świętych, aby byli dla was przykładem i pomocą. Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Dlatego jestem z wami tak długo, aby was prowadzić [na] drogę zbawienia, do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, wróćcie do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką. (...) 

 

 

Trevignano Romano, 20.10.2020

(...) Kochani moi, otwórzcie wasze serca, w przeciwnym razie nie będziecie w stanie dostrzec wrót Nieba, które wkrótce otworzy się nad wami. Dzieci, wojna się zbliża coraz bardziej, módlcie się za Amerykę. Teraz ograniczają waszą wolność, bo nie macie wewnętrznej prawdy. Nawróćcie się, prawda was wyzwoli. (...)

 

 

ANGUERA 20.10.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Bądźcie wierni Mojemu Synowi Jezusowi. Przyjmijcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Pozostańcie na szlaku który wam wskazałam. Nie dajcie się zarazić błotem fałszywych doktryn. Należycie do Pana i tylko za Nim macie iść i Jemu służyć. Podajcie mi wasze dłonie, a zaprowadzę was do zwycięstwa. Szukajcie sił w modlitwie, Ewangelii i Eucharystii. Żałujcie i powróćcie do Boga. Szukajcie Go w Sakramencie Pokuty. Nie traćcie otuchy. Pan was kocha i czeka na was w otwartymi Ramionami. Naprzód, w obronie prawdy. (...)

 

 

Trevignano Romano, 17. 10.2020 

(...) Dzieci, zegnijcie wasze kolana. Od wielu lat przypominam wam o nieustającej modlitwie oraz wyzbyciu się przywiązania do rzeczy tego świata, lecz wy żyliście, jakby wszystkie rzeczy były wam dane na zawsze. Mówicie o obecnych czasach lecz nie zastanawiacie się nad tym, co mówię poprzez Moją wybraną. Zachowujecie się nadal tak, jakby wszystko miało się zmienić i wrócić jak było. Dzieci moje, wojna rozpoczęła się pośród was, pośród ludu. Ludzkość wyrzeka się Boga. Proszę was dzieci, zjednoczcie się w modlitwie, to jest czas zbiorów i zrobi to Jezus. Burza nadchodzi, a wy nadal zajmujecie się bezużytecznymi rzeczami. Pamiętajcie, że wkrótce, bardzo blisko wszystko upadnie. Chcą zawładnąć waszym życiem i waszymi umysłami. Wiedzcie, że wkrótce będziecie musieli przygotować schronienia. Właściwie wszystko jest bliskie. Zobaczycie wiele okropnych rzeczy, lecz wiara was ocali. Dzieci, otwórzcie wasze serca, kochajcie się i nawróćcie. Nie przywiązujcie się do rzeczy ziemskich, bo zostaną wam odebrane i zostaniecie sami z waszym sumieniem. Proście Boga o przebaczenie, Tego, który może wszystko. (...)

 

 

Trevignano Romano, 13.10.2020 

Dzieci moje, mój ból jest głęboki, bo widzę moje dzieci które się gubią. Módlcie się, módlcie, módlcie, módlcie dużo, nie bądźcie zmęczeni w modlitwie. Módlcie się przede wszystkim za Kościół, aby mógł odnaleźć światło. Dzieci ukochane, waszym zachowaniem nadal krzyżujecie mojego Syna Jezusa, gdyż nie żyjecie według Ewangelii i Słowa Bożego. Ciemności wkrótce spadną na ziemię, lecz wy dalej nie wierzycie. Chcę was przygotować bo czasy które nadejdą, będą bardzo ciężkie. Masoneria i satanizm chce zawładnąć waszymi umysłami. Wszystko to, co nadejdzie, było od dawna przygotowane, ale nie bójcie się, ufajcie w przebaczenie i Miłosierdzie. Pamiętajcie, by wyspowiadać się i nawrócić pilnie. (...)

 

 

12.10.2020 widzący: Pedro Regis

(...) Proszę byście byli mężczyznami i kobietami modlitwy, gdyż tylko w ten sposób, możecie wspomóc Zwycięstwo Boga, z Ostatecznym Triumfem Mojego Niepokalanego Serca. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy. (...) Szukajcie sił w Eucharystii, Ewangelii Mojego Jezusa. Dajcie wszystko z siebie w misji którą powierzył wam Pan. Niebo będzie waszą nagrodą. Wszystko w tym życiu mija, lecz Łaska Boża w was będzie Wieczna. Przychodzę z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Posłuchajcie Mnie. Macie wolność, lecz najlepiej jest wypełniać wolę Pana. Dbajcie o wasze życie duchowe i nie pozwalajcie, by rzeczy tego świata oddaliły was od Mojego Jezusa. Naprzód, drogą którą wam wskazałam. (...)

 

 

Trevignano Romano, 10.10.2020 

(...) Drogie dzieci, przychodzę jeszcze, by dotknąć tej ziemi pełnej grzechu, aby wam pomóc, aby prosić i błagać was, byście pomogli Mi uratować stracone dusze moich dzieci. Zło pochwyca moje dzieci jak nigdy dotąd. W tym momencie diabeł rozszalał się jak nigdy wcześniej, bo wie, że jego dni są policzone. Wasza miłość musi być całkowita. Będziecie widzieć ludzi którzy popadają w szaleństwo, będziecie oglądać różne niespodziewane reakcje, jak przeklinanie Boga bez żadnej przyczyny. A wszystko to jest owocem szatana. Lecz wy, macie kochać, przebaczać i ofiarować całe wasze złe samopoczucie, aby Jezus mógł zmienić je w Łaski. Dzieci, miejsce Boga ludzkości zajęła technologia. Bądźcie gotowi w każdym momencie, nim nadejdzie Oświecenie. Dzieci, wasze modlitwy łagodzą przyszłe wydarzenia. Módlcie się, módlcie, módlcie, nie myślcie o rzeczach mało istotnych, ale poświęćcie wasz czas bardziej na modlitwę, niż na rozmowy. Módlcie się za Amerykę. Dzieci, na wojnę już wszystko jest gotowe, módlcie się, módlcie, módlcie! (...)