"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda. Witryna ta wymaga samodzielnego poznawania, wszystko może być tu przyciskiem.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                             br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Błąd 404

Przepraszamy, 

prosimy spróbować skorzystać z wyszukiwarki umieszczonej w stopce.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
 
WSTĘP
 będący odpowiedzią na ataki i niedowierzanie wobec  Orędzi Jezusa i Maryi -
KTÓRE  MOGĄ BYĆ DECYDUJĄCE DLA WIECZNOŚCI WIELU LUDZI!
 
<DUSZE O KROK OD POTĘPIENIA>
Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą zła, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej gwałtowne i nieludzkie. Aby je powstrzymać, nie wystarczy już działanie podejmowane przez was samych. Znajdują się one o krok od wiecznego zatracenia. Tylko Ja – poprzez Moją matczyną i cudowną interwencję – będę mogła w ostatniej chwili je uratować. Do tego jednak... (NMP)
 
Już sama ilość trwających obecnie Objawień Pana Jezusa i Maryi - nigdy dotąd w takiej ilości nie mających miejsca - świadczą o powadze sytuacji w jakiej znalazła się cała ludzkość. Potwierdza to treść Orędzi. Objawienia te tak liczne w XX wieku obecnie trwają w co najmniej 7 miejscach w różnych częściach świata (nie wchodzą w tę liczbę fałszywe objawienia "Marii Bożego Miłosierdzia" z Irlandii). We wszystkich treści są podobne, zapowiadają te same wydarzenia, nawzajem się uzupełniają i absolutnie sobie nie zaprzeczają. Nie straszą końcem świata, a głoszą potrzebę przygotowania się na zbliżający się kres tej naszej cywilizacji - tak wrogiej Bożemu Prawu Miłości i szydzącej z samego Boga. W najcięższych chwilach będą dawać i podtrzymywać nadzieję, że wkrótce nastaną "nowe czasy", czasy zapowiadanego Bożego Królestwa na ziemi - o co wszyscy przecież Chrześcijanie modlą się w Modlitwie Pańskiej. Orędzia te nie atakują ani Papieża ani Kościoła (jak się czasem im zarzuca), wręcz bronią Kościół przed narastającymi błędami, nawołują by pozostawać w zgodności z prawdziwym Magisterium Kościoła Katolickiego i z Pismem Świętym. Wręcz realizują Pismo Święte. Wszak w Apokalipsie św. Jana w rozdziałach 10 i 11 jest mowa o "zapieczętowaniu" proroctwa (Ap10,4), które miało zostać ujawnione we właściwym czasie za pomocą danej z Nieba "książeczki ostatecznych wyroków" przez  "Dwóch Świadków" działających i prorokujących na ziemi. I oto właśnie teraz w tym "końcu [naszych] czasów" te zapieczętowane proroctwa są ujawniane. 
 
Dwa Serca – Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, to właśnie owi "Dwaj Świadkowie".  Za tymi słowami ukrywają się dziś również wszyscy Ich rzecznicy. Począwszy od wybranych osób przez które dają Swoje Orędzia dla świata po tych, którzy je rozpowszechniają i świadczą o nich swoim życiem. Te Słowa z Nieba, to owa "Książeczka ostatecznych wyroków", której spożycie - jak jest napisane - daje uczucie słodyczy ale i wnętrze napełnia goryczą. 
 
„Spożyć” książeczkę  to poznać smak tych Orędzi  czytając je , wierząc w nie, wprowadzając w swoje życie i głosząc je  innym. Daje to nieznane światu  odczuwanie słodyczy miłosnego, zażyłego obcowania z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi - bo do tego one ostatecznie wzywają, tak rozumiane jest nasze nawrócenie. To również owa drogocenna perła dla której warto poświęcić wszystko - o czym mówił Pan Jezus. Ale wiąże się to również z doświadczeniem goryczy jaką daje ten świat odrzucający te wezwania, przesłania, błagania, a pogrążający się w złu i zmierzający do samozagłady - tak w sensie fizycznym jak i duchowym. A to oznacza wieczne i niezmienne piekło - co jednomyślnie te orędzia potwierdzają.  To współodczuwanie goryczy Dwóch Serc, Dwóch Świadków  na widok głuchoty dusz ludzkich, ich upadków i pogrążania się w kłamstwie i nieprawości. To również osobiste znoszenie odrzucania, potępiania i prześladowania szczególnie przez tych, którzy sądzą, że dobrze czynią i że w ten sposób dbają o wiarę. Przeplatająca się słodycz z goryczą ofiarowywaną z wdzięcznością Bogu nadaje głęboki sens i radość życiu. Staje się ono wszak zbawcze dla świata, uzyskujemy bowiem łaski dla nawrócenia wielu ludzi będących ze świata i z nim ginących. Zbyt mało jest jednak chętnych, by świat uratować. A przecież nieporównywalnie mniejszy byłby to wysiłek niż to, co nas wkrótce czeka, co już nastaje w zapowiadanych plagach.
W Apokalipsie jest zapisane proroctwo, że "Dwaj Świadkowie" zostaną przez Bestię zwyciężeni, ale po krótkim czasie ożyją tryumfując. Trzeba zatem, byśmy mieli na uwadze to, że lekceważąc i potępiając Orędzia  i tych, którzy je głoszą możemy być choćby nieświadomymi, ale jednak narzędziami owej Bestii, której los jest przecież też przesądzony.  Przy ocenianiu trzeba brać pod uwagę, że są to jedynie tłumaczenia - i to dość słabe.
 
Poniżej jeszcze kilka fragmentów Orędzi uprzedzających najczęstsze ataki ludzi nie znającycj prawdy, zdezorientowanych czy o złym nastawieniu:

 

Kiedy objawienie jest prawdziwe? Gdy świadczy Prawdę, broniąc jej. Duch Święty nie może być przychylny błędowi, kłamstwu i grzechowi lecz On poświadcza i ukazuje duszom Mojego Syna i Jego Słowa Życia wiecznego. 

NMP  (ITAPIRANGA 6.09.2020)

 

Kiedy odwiedzam kogoś, aby do niego mówić, zwracam się do całego świata... Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych... Daję wam wiele znaków, a ciągle nie wierzycie... Jak długo jeszcze będziecie głusi... Zmierzacie ku własnej zagładzie...".                                                                                                 NMP (Kibeho)

 

Przyjmijcie Boże wezwanie z uwagą i pilnością. Boża Miłość wzywa każdego człowieka, by z Wiarą podjął na nowo Jego Wezwania i by w ten sposób nie pozwolić, aby zło w was wniknęło i wciągnęło was do swojej służby. (...)    Byłoby lepiej dla tego, kto nie wierzy odrzucić  to w co nie wierzy i tego nie przyjmować, ale nie szydzić z Tego Słowa. (...) To, co nadchodzi i to, co [już] nadeszło jest silne, i potrzeba mocnej Wiary i Miłości Boga obecnej w każdym człowieku, abyście nie czuli się  zagrożeni przez Dom Ojca i Jego zapowiedzi, lecz poczuli się ostrzeżeni z miłości...                      St. Michael 

 

***

Ażeby ułatwić zrozumienie tego, co najważniejsze w Orędziach, pomijamy najczęściej podobne wstępy i zakończenia, a także te fragmenty, które często się powtarzają. Orędzia Matki Bożej zwykle zaczynają się następująco:

Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie w swym sercu...

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój!...

Drogie dzieci, dziękuję, że także tego wieczoru jesteście tutaj, by Mnie przyjąć i by wysłuchać tego, co przychodzę wam powiedzieć...

I kończą podobnie: (...) To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Zostawiam was teraz z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

 

Link do orędzi dawanych również przez św. Michała Archanioła: https://odrodzedoprawdy.pl/wezwania-z-nieba---rozne

 

 


 

  

 

WAŻNIEJSZE  FRAGMENTY  NAJNOWSZYCH  ORĘDZI:

 

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nieprzyjaciele Boga będą działać coraz bardziej, by was uciszyć. Wy, którzy należycie do Pana, głoście prawdę. Mój Jezus potrzebuje odważnych mężczyzn i kobiet, aby, za przykładem Jana Chrzciciela, głosili Ewangelię i bronili Jego Kościoła. Nie stójcie z założonymi rękami. Będziecie wyrzucani precz za kochanie i bronienie prawdy. Odwagi! Wasza nagroda jest w Panu. Módlcie się. Szukajcie sił w Eucharystii i dawajcie wszędzie świadectwo o waszej wierze. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Naprzód! Ja was kocham i zawsze będę z wami. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.04.2021., orędzie Maryi

(...) Z złóżcie u stóp Mego Syna wasze cierpienia, wasze lęki, ale z sercem i podczas modlitwy. Dzieci, gdybyście wiedziały, jak bardzo drogie jesteście Jego oczom! Lecz musicie się modlić, dużo modlić. Dzieci Moje, nie miejcie żadnych obaw wobec czasów, które nadejdą, dopóki będziecie Mu wierni nic nie będzie mogło was zaniepokoić. Dzieci, nawrócenie się jest pilne, ponieważ czas [już] się zamknął; nie bądźcie przyciagani przez rzeczy [tego] świata, gdyż wkrótce zostaniecie ogołoceni ze wszystkiego, ale będziecie mogli mieć radość i pogodę ducha tylko z Bożą pomocą. Dzieci, nie dajcie się zwieść słowom złego, który znajduje wam rozwiązania łatwe, ale niebezpieczne dla waszej duszy. Umiłowani Moi, wirusy będą dalej się rozprzestrzeniać z brutalnością samego demona, ale tylko Jezus będzie mógł być waszym ocaleniem. Módlcie się za Kościół, w którym zamęt sprawi, że runą jego kolumny. Kochajcie się nawzajem i jednoczcie się dając świadectwo o Bożej Miłości, bądźcie prawdziwymi Apostołami. (...)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swe kolana na modlitwie. Ufajcie Jezusowi. On jest waszym wszystkim i tylko w Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Oderwijcie się od świata i szukajcie Nieba. Ludzkość idzie duchowo ślepa, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Żałujcie [za grzechy] i powróćcie do Tego, który jest waszym Wielkim Przyjacielem. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie sił w Ewangelii, w Eucharystii i w naukach prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] bólu. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 3-4.04.2021

(...) Ja, wasza Matka, wzywam was do modlitwy, do modlitwy, do modlitwy. Posłuchajcie Mojego wezwania. Są to święte wezwania pochodzące od Pana. Módlcie się o dobro rodzin, o dobro każdego z was i całego świata. Każde słowo, które ku wam kieruję, jest ważne. Niech wnikną one w wasze serca i przemienią wasze życie. Pamiętajcie, Moje dzieci: kiedy będziecie zniechęceni i bez nadziei, wzywajcie Mego Niepokalanego Serca, a otrzymacie wielkie łaski. (...)


(...) Moje dzieci, Miłość Boża jest niezmierna i bez końca. Proście każdego dnia o tę Jego Boską Miłość dla was i dla waszych rodzin, a zobaczycie, co Pan zrobi dla tych swoich, którzy Go miłują. Oddawajcie się coraz bardziej modlitwie, a w ten sposób Pan da wam wielkie łaski, które będą wam pomagać nawracać [nawet] najtrudniejszych grzeszników. Wytrwajcie w modlitwie, a łaski zostaną [wam] udzielone. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 3.04.2021, orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w Niebie. Szukajcie Pana. On was kocha i oczekuje od [lub: spodziewa się po] was wielkich rzeczy! Jesteście ważni dla realizacji Mych Planów. Słuchajcie Mnie. Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Wy macie wolność, ale nie żyjcie w oderwaniu od Pana. Chcę widzieć was szczęśliwymi już tu na Ziemi, a później ze Mną w Niebie. Nawróćcie się. Oderwijcie się od grzechu i służcie Panu z wiernością. Mój Jezus zwyciężył śmierć, aby dać wam szczęśliwą wieczność. Wierzcie Jemu i nie pozwalajcie, by skaziły was fałszywe ideologie. Prawda Mojego Jezusa jest w Ewangelii. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Nieba. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.04.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Moje, Mój Syn umarł z miłości i by wykupić was z grzechów; zmartwychwstał pokonując śmierć. Dzieci Moje, to jest wyjątkowa Wielkanoc, ponieważ od dzisiaj znaki, które będą się pojawiać, będą widoczne dla wielu osób, a nade wszystko zobaczycie znak największy i tak bardzo oczekiwany, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że uczynił go człowiek. Dzieci, dziś jest dzień milczenia i bólu, pamiętajcie, że pod Jego ukochanym Krzyżem zostałam Mamą was wszystkich. Módlcie się pod krzyżem, aby rany, które przyjdą, zostały obmyte Krwią Mego Syna. Dzieci, jestem tutaj razem z wami wszystkimi, aby otworzyć wasze serca na Łaskę. Módlcie się za kapłanów, którzy się zatracili. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.04.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych grzechów. Nie odrzucajcie Nieba, które Mój Jezus zdobył dla was na Krzyżu. Uciekajcie od grzechu i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Powiedzcie swoje „Tak” na Jego Wezwanie, bo tylko tak możecie unieść ciężar prób, które mają przyjść. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was poprowadzę drogą świętości! Proszę was usilnie, żebyście starali się wszędzie świadczyć o tym, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata! Patrzcie na Mego Syna Jezusa. Patrzcie na Krzyż. On zniósł wszelkie cierpienie, by przyciągnąć was do Nieba. Miejcie odwagę. Zwycięstwo Mojego Jezusa jest waszym zwycięstwem. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie wierni Temu, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Nieprzyjaciele Boga będą działać, by zasiewać podziały i odrywać was od prawdy. Wierzcie w Ewangelię i w nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. (...)

 

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 1.04.2021 

Synaczkowie, jestem tu dla was i dla całego świata, jestem tu, by wam powiedzieć, że nigdy nie jesteście sami, Ja zawsze tu jestem, synaczkowie, jestem zawsze tutaj, by wam pomagać, i chcę wam powiedzieć, żebyście się nie bali tego, co się wydarzy; bądźcie spokojni, przykazuję wam. Chcę też wam powiedzieć, jak obiecałam, jedną ważną rzecz; oto ona, synaczkowie: Znak się przybliża, synaczkowie, chcę wam powiedzieć, że na [całym] świecie, na niebie, pojawi się krzyż, który wszyscy zobaczą – krzyż jaśniejący. Z tego krzyża wyjdą liczne promienie, za pomocą których św. Michał pomoże wszystkim potrzebującym osobom, które nie mogły nic zrobić dla Pana; spróbuje jeszcze raz im pomóc, to będzie ostatni raz, synaczkowie, kiedy zostanie im udzielona pomoc, a potem wejdą w cierpienie. Te promienie pójdą do każdej osoby, która zrobiła dużo zła, te osoby będą musiały żałować [za grzechy], modlić się i się nawrócić; Pan chce im pomóc jeszcze jeden raz. Módlcie się za te osoby, które nie wiedzą, co zrobiły, ani co robią, synaczkowie. Ten jaśniejący krzyż to Krzyż Pana, synaczkowie, na całym świecie będzie widziany, i od tamtej chwili cały świat się zmieni, synaczkowie, bo nikt nie będzie mógł powiedzieć, że to przypadek, ponieważ to jest Krzyż Pana, On chce, żeby wszyscy go zobaczyli. (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 2.04.2021
!!! (...)  Mój Syn, który ofiarował się za tych, którzy Nim gardzą, biją Go i biczują, jak łagodny Baranek jest prowadzony z jednego miejsca na drugie, przed tych, którzy nazywali się „uczonymi w Prawie”, którzy widzieli się zagrożonymi przez Prawdę z Wysoka…
W tym czasie, w którym tylu wypiera się Mego Syna, chociaż Go znają, historia się powtarza. To pokolenie, bardziej niż poprzednie, powtarza tę zdradę.
 
W tym czasie rodzi się wielki zamęt; ludzie nie wiedzą, czym jest Prawda, nie wiedzą dokąd iść, ponieważ nie znają Mego Syna. Oddali się życiu połowicznemu, bez pogłębiania [go], bez rozumnego myślenia… Niestety, większość [z nich] to chrześcijanie z tradycji.
To [właśnie] biczuje Mojego Syna, koronuje Go cierniami z powodu braku poznania Bożego Działania przez Moje dzieci. Dlatego właśnie lud Mego Syna jest prowadzony jak łagodny baranek ku każdemu zdarzeniu, nie posiada rozeznania, nie wnika w głębię wydarzeń.
Wierzycie, że kochacie mego syna, a w jednej chwili wszystko się rozpływa jak morskie fale, gdyż:
- nie kochacie Mego Syna w Duchu i prawdzie…
- nie patrzycie dalej, niż sięga wasz wzrok…
- nie wnikacie w poznanie…
Będąc w końcu ludźmi, którzy żyją fałszywą religijnością. To rozrywa Najświętsze Serce Mego Syna.
Nie kochacie go w duchu i prawdzie.
Będąc ludem letnim, nie rozeznajecie i łatwo ulegacie dezorientacji, nawet wiedząc, jak rozprzestrzenia się zło, pragnąc ogarnąć wszystkich ludzi i uczynić im zło na ciele.
Pytam was:
A kiedy pieczęć bestii zostanie wam zaproponowana jako środek, by poruszać się na ziemi… którzy [z was] będą wierni Memu Synowi? Czy Mój Syn znajdzie wiernych na ziemi?
Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:
Pożegnanie Mego Syna w agonii ujawnia na Jego Obliczu ból, z którym się zmierzy, ból zdrady, ból ludzkiego gniewu. Ta smutna rzeczywistość powtarza się w ciągu historii Zbawienia.
To Bóg-Człowiek ustanowił Święcenia Kapłańskie…
To Bóg-Człowiek poświęca samego Siebie, nim wyrusza [pełnić] Wolę Ojca, chociaż Go zdradzają…
Z miłości żywi was swoim Ciałem i swoją Krwią, wiedząc, że [różne] idee i modernizmy odseparują was od tego Boskiego Pokarmu.
Ludzkość, która nie patrzy, nie czuje, nie rozróżnia zła tego, który znajduje się pośrodku was, by uzurpować [sobie] to, co jest Mego Syna!
Ofiara Mego Syna za wszystkich, zostanie zmieniona w religię dla wszystkich, religię bez Pokarmu eucharystycznego, bez Matki, bez przykazań. Będzie jedna religia, jedno prawo, jeden porządek. Którzy będą mogli kupować i sprzedawać? Ci, którzy ulegli pieczęci antychrysta, ale stracili swoją duszę.
Módlcie się, Moje dzieci, o rychłe nawrócenie.
Módlcie się, Moje dzieci, aby ludzie doszli do poznania Prawdy.
Trwam z ludem Mego Syna.
Idźcie ku Mojemu Synowi, idźcie przeciw prądowi świata, ocalcie [swą] duszę! 
Mama Maryja.
 * Dla jasnośći - to nie są spiskowe teorie - to samo możemy przeczytać w Katechiżmie "KKK 675: Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (Por. Łk 21,12; J 15,19-20). odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią OSZUKAŃCZEJ RELIGII"
Warto przytoczyć tutaj jeszcze dwa fragmenty orędzi:
Trevignano Romano 11.08.2020 " Moje dzieci, kiedy Kościoły świata przyłączą się do potęg światowych, wtedy nastąpi prawdziwe prześladowanie i będziecie zmuszeni się ukrywać, ponieważ umiejętnie usuwają Ofiarę Eucharystyczną z Mszy Świętej."
Trevignano Romano, 5.12.2020 r. "Moje dzieci, nawet dzisiaj nie jest to prawdziwy czas prześladowań, ale wkrótce narzucą wam jedną religię, która już nie będzie chrześcijańska."

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 1.04.2021 

Kochane dzieci, odwagi! Nie jesteście sami. Odwieczne Słowo Ojca, które stało się człowiekiem, jest bardzo blisko was. Kapłani Boga, poświęceni dla wzniosłej misji, swymi namaszczonymi dłońmi przez Miłosierdzie Mojego Jezusa przynoszą wam Mego Syna Jezusa w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie w Eucharystii. Radujcie się w Panu. Mój Jezus was kocha. Kochajcie Go. On wam oferuje Drogocenny Pokarm, bez którego nie możecie wzrastać w życiu duchowym. Ceńcie sobie Eucharystię. Kochajcie kapłanów i módlcie się za nich. Planem nieprzyjaciela jest oderwać was od prawdy i uczynić was obojętnymi na obecność Mojego Jezusa w Eucharystii. Bądźcie uważni. We wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Naprzód! Mój Jezus czeka na was w Eucharystii z ogromną miłością. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 30.03.2021., orędzie Jezusa

Umiłowane dzieci, nie lękajcie się, ponieważ Ja także byłem prześladowany przed wami, i proszę was, nie mówcie, że Ja byłem Synem Bożym, i dlatego mogłem znieść całe to cierpienie; nie jest tak, doświadczyłem w Moim Ciele jak i w Moim Sercu całego bólu i mroku świata, bo po to się wcieliłem. Zawierzcie wszystko Mnie, jedynej kotwicy zbawienia; wezmę was za rękę i złagodzę wasze cierpienia niosąc je na Moich ramionach i zabierając je ze Sobą na Kalwarię. Proszę was z najwyższą miłością, żebyście nie opuszczali Mnie ani Mojej świętej Matki, która z wielką pokorą jest jeszcze pomiędzy wami; wasze cierpienie zostanie wynagrodzone. Proszę was, żebyście pomagali swoim braciom, aby nie wpadli w potępienie; i jeśli chociaż jeden z waszych braci się zbawi, to będzie święto w Niebie. Ja was nie opuszczam; spoglądajcie na krzyż i na to wszystko, co On ze sobą niesie, miejcie litość nad waszym Jezusem, który was rozumie i który tak bardzo cierpi. Człowiek, niestety, jest atakowany przez najpiękniejszego z aniołów, który się zbuntował przeciwko Bogu; jedynie ten, kto ma siłę Wiary się ocali. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i przyszłam z Nieba, aby was zaprowadzić do Mego Syna Jezusa. Zintensyfikujcie swoje modlitwy. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu duchowego i tylko ci, którzy się modlą, zdołają udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Podajcie Mi swe dłonie! Ja chcę wam pomóc, ale potrzebuję waszego „Tak”, szczerego i odważnego. Nawróćcie się ze skruchą i szukajcie Miłosierdzia Mego Syna Jezusa. Przybliżcie się do konfesjonału i napełnijcie się Bożą Miłością; w spowiedzi jest lek na wasze boleści. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy na Ziemi. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego podziału i zamętu. Jedynie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa zdołają się ostać. Bądźcie czujni. (…)

 

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 23-28.03.2021., orędzia Matki Bożej i św. Józefa

23.03.2021., orędzie Matki Bożej

(...) Módl się za tych, którzy nie wierzą, i którzy trwają dalej mając serca zatwardziałe i zamknięte na Boga. Pan pewnego dnia zażąda wiele od tych dusz, i biada tym, które ukażą się przed Nim pełne wad, bez [żadnych] dobrych dzieł. Módl się, módl się wiele, aby wszystkie serca otwarły się na Boga, dopóki jest jeszcze na to czas. Ja cię błogosławię!

 

24.03.2021., orędzie Matki Bożej

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, bądź świadkiem pokoju Boga samego w największych prześladowaniach i próbach twojego życia. Nie dawaj się nigdy doprowadzić do rozpaczy przez trudności czy przeciwności, one zawsze będą istnieć i pojawiać się na twojej duchowej drodze, by cię zniechęcić, ale Ja ci mówię: walcz i zwyciężaj wszystkie trudności wiarą i cierpliwością. Cierpliwi zawsze będą mieli błogosławieństwo Pana. Niech twoje modlitwy, pełne miłości, wznoszą się do Nieba jako błaganie i prośba o zbawienie dusz. Ja cię błogosławię!

 

25.03.2021., orędzie Matki Bożej

(...) Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by przynieść wam Moje łaski i Moją miłość, aby wasze serca i dusze były uzdrowione i miały pokój. Nie rozpaczajcie i nie traćcie nadziei, kiedy próby w waszym życiu zdają się nie mieć końca. Ufajcie, ufajcie Panu, oddając się Jego Boskiemu Sercu, a On da wam odrobinę Swej siły i Swego pokoju. Mój Syn Jezus czeka na wasze „Tak” dla Jego projektu miłości i zbawienia dusz. Niech to wasze „Tak” zostanie Mu dane, poprzez wasze modlitwy i ofiary, składane Mu z miłością przez wszystkie dni waszego życia. Jezus was kocha, Moje ukochane dzieci, On pragnie waszego wiecznego zbawienia, dlatego [właśnie] On Mnie posłał z Nieba, aby wam pomóc i was pobłogosławić. Kochajcie Go, a wszystko w waszym życiu się zmieni. (…)

 

27.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, wejdź do Serca Jezusa i pozwól, żeby On cię otoczył Swą Boską miłością. Ta miłość jest święta i potężna, i chce wszystkich rozpalić, aby wszyscy mogli zrozumieć, że wszystko, co On uczynił, było z miłości i dla zbawienia dusz. Przekazuj Jego Boską miłość innym, a otrzymasz od Niego dużo więcej, ponieważ Jego Miłość jest nieskończona. (…)

 

28.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, pozwól Mi cię prowadzić drogą świętości, która wiedzie aż do Boga. Ta droga wymaga dużo modlitwy, ofiar, posłuszeństwa i wierności w wykonywaniu zawsze Woli Bożej. Bóg kocha ciebie i kocha ludzkość, która wielokrotnie rani Go straszliwie potwornymi grzechami. W tych czasach wielu nie kocha już prawdy, żyjąc w kłamstwie, zaspokajając swoje grzeszne zamiary i własną wolę. Módl się wiele i ofiaruj Panu zadośćuczynienia; jedynie w taki sposób wielu [z tych], którzy są zaślepieni przez Szatana będą mogli otrzymać światło i łaskę Boga w swoim życiu, nawracając się i zmieniając swoje życie. Błogosławię ciebie i cały świat: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

29.03.2021., orędzie św. Józefa

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, daję ci łaski z Mego Serca, aby twoje serce było rozpłomienione miłością, wiarą i zaufaniem Bogu. Módl się zawsze, gdyż to poprzez modlitwę otrzymasz wszystko od Serca Jezusa. Za pomocą swych modlitw zdołasz uzyskać wielkie łaski dla Kościoła i świata. Ja zawsze jestem u twego boku, okrywając cię Moim Świętym Płaszczem. Ja cię błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 28.03.2021., orędzie Maryi

(…) Dzieci Moje, Mój Jezus wypełnia was łaską, ponieważ tego właśnie potrzebujecie. Sprawiedliwość Boga jest nad wami, Jego krzyk bólu przybędzie z ogniem oczyszczenia i wszyscy wierzący i wierni będą się radować, ale czyniący zło i ci, którzy Go odrzucają, będą bardzo cierpieć. Dzieci, czasy zostały przyśpieszone również dzięki waszym modlitwom, nie bójcie się, ale cieszcie się i radujcie, bo przyjście Jezusa jest bliskie. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, módlcie się dużo przed krzyżem o pokój na świecie. Trwajcie z Jezusem. Nie odrywajcie się od Niego, [Tego,] który jest waszym dobrem absolutnym i [który] was zna po imieniu. Ludzkość jest duchowo ślepa i nadeszła chwila wielkiego powrotu do Pana. Szukajcie Bożego Światła. Nie pozwólcie, by demon wciągnął was w ciemności grzechu. Wy należycie do Pana, i On was kocha ogromnie! Szukajcie Go w Ewangelii i w Eucharystii. Otwórzcie swe serca na Jego Wezwanie, gdyż jedynie tak zdołacie zrozumieć Moją obecność pośród was. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Mego Syna Jezusa. Naprzód, bez lęku! Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Mężczyźni i kobiety wiary wypiją gorzki kielich cierpienia, ale się nie wycofujcie. Mój Jezus będzie z wami. Odwagi! (…)

 

Medziugorje 25.03.2021 

Drogie dzieci! Dziś jestem z wami, aby wam powiedzieć: dzieci, które się modlą, nie boją się przyszłości i nie tracą nadziei. Jesteście wybrani, aby nieść radość i pokój, ponieważ należycie do Mnie. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, ponieważ diabeł chce niepokoju i wojny, chce napełnić wasze serca strachem o przyszłość, a przyszłość należy do Boga. Bądźcie więc pokorni i módlcie się i oddajcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Mój Jezus czeka na wasze „tak”. Bądźcie posłuszni Jego wezwaniu. Tego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Bądźcie [ludźmi] Pana: oto jest Moje pragnienie; szukajcie Nieba: oto jest wasz cel. Otwórzcie swe serca i żyjcie zwróceni w stronę Raju. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Proszę was, abyście z miłością i wiernością żyli Ewangelią Mojego Jezusa. Droga świętości jest pełna przeszkód, ale jeśli się otworzycie na nauki Mojego Jezusa, będziecie zwycięscy. Idziecie ku przyszłości [pełnej] wielkiego buntu przeciwko Bogu, i tylko nieliczni pozostaną mocni w wierze. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Bądźcie uważni. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 23.03.2021., orędzie Maryi

(...) Córko, musisz powiedzieć ludzkości, że trąby już zabrzmiały, została [już] tylko jedna, trąba Sprawiedliwości. Dzieci, Mój wybrany lud musi wzmacniać modlitwę na te czasy; zaczęło się podzielenie i prześladowanie. Dzieci Moje, wojna ma się [wkrótce] zacząć na Bliskim Wschodzie; módlcie się za Syrię; będzie to wielka wojna, ponieważ będą w nią zaangażowane Rosja i Ameryka. Ileż bólu na tej ziemi zatopionej w grzechu! Poprosiłam [już wcześniej] poprzez innych [Moich] ukochanych synów [o to], by ostrzec Kościół i rządzących, aby nie szli na kompromisy, ale [ci], przeciwnie, wybrali drogę zła. Dziś proszę ich jeszcze raz: żałujcie i nawróćcie się, bo nie zdajecie sobie sprawy, na spotkanie czego idziecie; tylko niektórzy w rządzie wiedzą, co ma się wydarzyć, pozostali członkowie są tylko w wielkim zamęcie; ale pamiętajcie, że Moje Niepokalane Serce zatryumfuje, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Moim wiernym dzieciom mówię: trwajcie w pokoju, gdyż niczego nie będzie wam brakować, będziecie okryci i ochraniani przez Mój płaszcz. Zostawiam was teraz z Moim błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.03.202; orędzie Maryi

Kochane dzieci, zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich walk duchowych. Ci, którzy są oderwani [od Boga] nie zdołają udźwignąć ciężaru prób. Pozostawajcie z Jezusem i szukajcie sił w modlitwie. Ludzkość oderwała się od Stwórcy i zmierza ku wielkiej przepaści. Nawróćcie się ze skruchą i powróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Słuchajcie Mnie. Nie pozwólcie, by nieprzyjaciel Boga was zwiódł i oderwał od drogi, którą wam wskazałam. Odwagi! Boże Zwycięstwo przyjdzie dla sprawiedliwych. (…)

 

Enoch (Ameryka Południowa), 22.03.2021., orędzie Jezusa

 

Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje stado! To mówi Pan:

 

Owieczki Mego Stada, ludzkość wchodzi w czas przewrotów i walk, które będą coraz intensywniejsze i będą się rozprzestrzeniać po całym świecie; manifestacje, jedne z powodu zarządzeń i kwarantann, którym jest podporządkowana ludzkość przez tą pandemię, inne z powodu bezrobocia i głodu; jeszcze inne z powodu szczepionek i ustanowienia Nowego Porządku Świata. Bardzo szybko Moje Stado będzie prześladowane w miarę, jak będzie ustanawiany Nowy Porządek Świata; pokój zniknie dla Mego Ludu.

 

Owieczki Mego Stada, czas ostatnich rządów Mego przeciwnika ma się [wkrótce] zacząć, już przygotowuje się drogę na jego pojawienie się; potrzeba jedynie, by przyszło Ostrzeżenie i krótki czas Cudu, by rozpętały się wielkie prześladowania, które oczyszczą Moje Stado. Schizma w Moim Kościele, wojna i upadek gospodarki są wydarzeniami, które już wkrótce nastąpią. Znak Bestii, mikroczip, już jest w drodze, szczepionki z nanoczipem, którym zostanie oznaczona ogromna większość ludzkości, już są gotowe. Pretekst [różnych] pandemii sprawi, że wiele dusz, jedne ze strachu, inne z niewiedzy, a znaczna większość z powodu oddalenia się od Boga i braku wiary w Niego, biegną, by się zaszczepić, nie wiedząc, że robiąc tak, stracą Życie z Ducha.

 

W czasie ostatnich rządów Mego przeciwnika, kiedy będą wam mówić, że macie się zaszczepić szczepionką biometryczną nazywaną lucyferazą, powstrzymajcie się od uczynienia tego; ponieważ w niej przyjdzie Znak Bestii. Za pomocą nowej technologii, którą nazywacie 5G i z pomocą satelitów, po tym, jak zostanie wam wstrzyknięta ta szczepionka, nanoczip w niej zawarty zostanie przesunięty satelitarnie, by zostać umieszczonym na prawej ręce lub na czole; tak spełni się to, co mówi Moje Słowo: I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia (Ap 13, 16-17).

 

Moje Stado, ostrzegam was z wyprzedzeniem, abyście nie wpadli w tę pułapkę; przyjmujcie z uwagą Moje orędzia zbawienia, ponieważ one będą was prowadzić w waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia, i doprowadzą was bezpiecznie do bram Mojego Nowego Stworzenia. Wiedzcie, że ci wszyscy, którzy zostaną oznaczeni Znakiem Bestii, przestaną być owieczkami Mego Stada. Na wszystkich, którzy będą oznaczeni Znakiem Bestii, przyjdzie złośliwa i bolesna zaraza (por. Ap 16, 2).

 

Czas spisków i kłamstw rozpoczął się z Nowym Porządkiem Świata, ludzkość nigdy nie wróci do normalności; kiedy jedna pandemia zostanie pokonana, przyjdzie kolejna, i kolejne; wszystko to będzie miało na celu utrzymywanie ludzkości w zamknięciu i podporządkowaniu, by przygotowywać ją dalej na pojawienie się Antychrysta, który zostanie ogłoszony przez wszystkie media jako oczekiwany Mesjasz, który przyniesie światu pokój i rozwiązanie wszystkich problemów ludzkości. Zostaliście ostrzeżeni, Moje Stado, aby nic nie wzięło was z zaskoczenia; trwajcie uważni i czuwający, modląc się w każdej chwili, ponieważ dni, które przeżywacie, już są [dniami] ciemności i mroku.

 

Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Okażcie skruchę i nawróćcie się, ponieważ bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Moje stado, dajcie całej ludzkości poznać Me orędzia zbawienia.

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 21.03.2021; orędzie Matki  Bożej

(…) Módlcie się zawsze, przykazuję wam i nie bójcie się nigdy, nigdy, pamiętajcie zawsze, że Ja jestem tutaj, by przynieść wam radość i pokój, synaczkowie, i jestem tu, aby coraz więcej wam pomagać. To, co chcę wam powiedzieć, jest ważne, synaczkowie. Zapewniam was zawsze, że będę wam pomagać, by zmiażdżyć wszelkie demony. Nie pozwolę, by weszły do tego domu, ani [gdziekolwiek] blisko was, ani blisko tych wszystkich, którzy wierzą w Pana. Wierzcie w Pana, a demon, który chciałby was pokonać, synaczkowie, nie zdoła tego osiągnąć, ponieważ Pan go zmiażdży. Stąd bądźcie spokojni, gdyż on zawsze przegrywa, a Pan jest zawsze zwycięski, synaczkowie. Przykazuję wam, dzieci Moje, kochajcie się nawzajem coraz bardziej i dużo przebaczajcie, jest to bardzo potrzebne. Mówię wam także, że nigdy nie zostawię was samych, będę zawsze blisko was, coraz bardziej, i zawsze tak bardzo będę wam pomagać. (…)

 

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 20.-22.03.2021; orędzia Maryi 

20.03.2021:

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, Boże Miłosierdzie, nieskończone i wieczne, wylewa się na ludzkość, ale niewielu je akceptuje i przyjmuje. Bóg używa różnych środków, by przywieść ludzi bliżej do Swego Miłosiernego Serca. Wiele z Mych dzieci odrzuca Bożą pomoc, prowadząc życie grzechu: cudzołóstwa, rozwodów, niewierności i nieczystości. Nawet w tych czasach, mrocznych i [pełnych] bólu, oni się nie zmieniają, ale dalej grzeszą. Módl się, Moje dziecko, módl się o nawrócenie grzeszników zatwardziałych i uparcie [trwających] w życiu grzechu i obrażania Boga. Ci, jeśli się nie nawrócą, będą bardzo cierpieć, czy to w tym życiu, czy to w przyszłym. Ściągają oni na siebie wielkie boleści i cierpienia. Ściągają oni na siebie ogień piekielny. Ja modlę się przed Bożym Tronem o nawrócenie i zbawienie wszystkich Moich dzieci. Pragnę mieć was wszystkich razem ze Mną, pewnego dnia, w Niebie. Módlcie się, abyście zdołali zasłużyć na chwałę Raju. Niebo jest piękne, cudowne, jest waszym prawdziwym miejscem przygotowanym przez Pana dla każdego z was. W Niebie nie ma więcej bólu, ani płaczu, ani cierpień; [jest] jedynie wieczne szczęście i pokój. (…)

21.03.2021:

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, każde cierpienie, ból czy łzy ofiarowane Ojcu Niebieskiemu, zjednoczone z zasługami i boleściami Mego Boskiego Syna, stają się drogocenne i uświęcone, dla zbawienia dusz. Składaj wszystko w ręce Ojca Niebieskiego i błagaj o nawrócenie grzeszników. Niech wasze modlitwy i codzienne ofiary zmienią się w łaski i błogosławieństwa, dla uwolnienia wielu Moich dzieci ze szponów szatana. Niech twoja pokuta będzie ciężkim ciosem przeciwko jego królestwu ciemności. Mów wszystkim Moim dzieciom, że Ja nie męczę się mówieniem: Modlitwa, ofiara, pokuta! Modlitwa, ofiara, pokuta! Modlitwa, ofiara, pokuta!… To są środki, by uzyskać łaski i miłosierdzie od Boskiego Serca Mego Syna Jezusa. Niech wszyscy wysłuchają tego Mojego apelu i wprowadzają go w życie; w ten sposób zdołają powstrzymać obecne zło i przeszkodzić wielu innym [jego rodzajom] spaść na grzeszną ludzkość. Wynagradzaj za grzechy świata, a Bóg będzie miał miłosierdzie nad tobą i nad całym światem. (…)

22.03.2021:

(…) Wielu traci nadzieję w próbach życia, ponieważ się nie modlą i odrywają się od Boga. Jedynie poprzez modlitwę Pan będzie mógł udzielić wam łask, które wam pomogą i was umocnią w miłości, w wierze i w głębokim zaufaniu Jego Miłosiernemu Sercu. Ci, którzy się nie modlą, nie mogą zasłużyć na Boże łaski ani na Jego ochronę. Tacy sprowadzają na siebie katastrofy i smutki życia. Lecz gdy serce zaciemnione przez grzech i dalekie od Boga zaczyna się modlić, [wówczas], dzięki temu, światło Boga i Jego Boska obecność zaczynają być odczuwane w jego życiu w sposób [bardzo] intensywny, wnikając w głębiny jego duszy, zmieniając jego życie. Módl się, Moje dziecko, módl się o nawrócenie i zbawienie dusz. One są [bardzo] cenne dla Boga i dla Mnie. Kiedy jakaś dusza się potępia i idzie do piekła, jakiż ból czuję w Moim Niepokalanym Sercu! Łzy płyną z Moich oczu, ponieważ oni się potępiają, bo dobrzy się nie modlą ani się nie poświęcają wystarczająco za tych, którzy byli bez światła i bez życia. Ciebie i wiele Mych dzieci, które słuchają i wierzą Moim matczynym słowom, proszę o więcej oddania i wysiłku w modleniu się, ofiarowaniu się i pokutowaniu za nawrócenie i zbawienie dusz. (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.03.2021., orędzie Maryi

  (…) Dzieci ukochane, wasze modlitwy łagodzą cierpienia Moje i Mojego Syna. Dzieci, bądźcie gotowe, burza jest już nad wami i proszę was, żebyście przebaczali, kochali i spowiadali się, tak, abyście byli przygotowani na to, co ma się wydarzyć, i na czasy, które przychodzą. Jest to chwila na to, żebyście się jednoczyli, a nie dzielili; bądźcie prawdziwymi mężczyznami i kobietami wiary, bądźcie tymi, którzy walczą w pierwszym szeregu; jest to czas, w którym zostaniecie poproszeni przez Niebo, by znaleźć kryjówki i schronienia, gdzie [będziecie mogli] się schować, a także, by się modlić; czasy zapowiedziane [właśnie] nadeszły. Dzieci Moje, Ja jako Matka jestem z wami, razem z Moimi Aniołami, by was chronić. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.03.2021; orędzie Maryi

(…) Ja was kocham takimi, jacy jesteście i proszę was, abyście należeli do Mego Syna Jezusa. Przyjmijcie Ewangelię i pozwólcie, aby Słowa Mojego Jezusa przemieniły wasze życie. Wy jesteście Własnością Pana i On wiele od was oczekuje [lub: wiele się po was spodziewa]. Nie stójcie z założonymi rękami. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu. Demon chce was oderwać od prawdy i wprowadzić was w bagno fałszywych doktryn. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Przeznaczcie część swojego czasu na modlitwę. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie sił w w modlitwie i w Eucharystii. Nie odrywajcie się od Jezusa. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. (…)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 17-19.03.202; orędzia Maryi

17.03.2021:

(…) Moje dziecko, staraj się każdego dnia wchodzić do Mego Niepokalanego Serca, abyś mógł czerpać z niego łaski i błogosławieństwa potrzebne tobie i ludzkości, która nie chce znać Boga. Błagaj o Boże przebaczenie i zmiłowanie dla grzeszników. Ja pragnę nawrócenia i zbawienia dla wszystkich, ale wiele z Moich dzieci postanowiło podążać własnymi, błędnymi ścieżkami, żyjąc w oddaleniu od Boga. Módl się, módl się, aby powrócili do Boga ze skruszonym sercem, a Pan będzie miał litość nad nimi i będzie wam błogosławił. (…)

18.03.2021:

(…) Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, aby was prosić, żebyście modlili się za swoje rodziny, za Kościół Święty i za całą ludzkość. Otwórzcie swe serca na Boże wezwanie i powróćcie do Niego z sercem skruszonym i szczerym. Ja jestem tutaj, aby was prowadzić we wszystkim, w czym Pan mi [na to] pozwoli. Miejcie wiarę. Módlcie się i błagajcie z wiarą, a Pan udzieli światu wielkich łask. (…)

19.03.2021:

(…) Módlcie się, aby zwyciężyć wszelkie zło i całą potęgę piekła. Bóg jest z wami i On nigdy was nie opuszcza. Dzieci Moje, proście o ochronę Mego Małżonka Józefa. On was obroni przed wszelkim złem i dopomoże wam czynić Wolę Bożą. Moje dzieci, niech w waszych domach nigdy nie brakuje modlitwy, lecz niech będzie ona codziennym pożywieniem dla waszych dusz, po to, abyście otrzymywali światło i łaskę, żebyście żyli tym wszystkim, czego Mój Syn was nauczał i co wam pozostawił, żebyście tym żyli i wprowadzali to w czyn. Przygotowujcie się, Moje dzieci, przygotowujcie się coraz bardziej. Bądźcie zawsze w Bożej łasce, żyjąc daleko od grzechu. Porzućcie błędne rzeczy, aby wasze modlitwy i wasze życie znajdowały upodobanie w Bożych oczach. (…)

 

Medziugorje 18.03.2021 - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Na sposób matczyny wzywam was, abyście wrócili do radości i prawdy Ewangelii; abyście wrócili do miłości mojego Syna – bo On czeka na was z otwartymi ramionami; byście wszystko, co czynicie w życiu, czynili z moim Synem z miłością; aby to było dla was błogosławieństwem; aby wasza duchowość była wewnętrzna, a nie tylko zewnętrzna. Tylko w ten sposób będziecie pokorni, wielkoduszni, napełnieni miłością i radośni. A moje matczyne Serce będzie się z wami radowało. Dziękuję wam.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 18.03.2021; orędzie Maryi  

Kochane dzieci, nie lękajcie się. Mój Syn Jezus zwyciężył świat, a wy, którzy jesteście wierni, radujcie się, gdyż przyjdzie dla was Boże Zwycięstwo. Proszę was, żebyście czynili dobro wszystkim. Jesteście ważni dla realizacji Mych Planów. Słuchajcie Mnie. Bądźcie cisi i pokornego serca, bo tylko tak możecie przyczynić się do ostatecznego Tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Żyjecie w czasie ucisków, które zapowiedziałam wam w przeszłości. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Zobaczycie jeszcze przerażające rzeczy na Ziemi. Nawróćcie się ze skruchą i służcie Panu z wiernością. Nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazałam. We wszystkim, Bóg na pierwszym miejscu. (…)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 14-16.03.202; orędzia Maryi

14.03.2021

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, ofiaruj twoje cierpienia i bóle za zbawienie dusz, a w ten sposób tyle z nich dozna dobrodziejstwa i spotka światło Boga w swoim życiu. Kiedy wszystko jest ofiarowane z miłością i z wiarą w Boga, nic z tego nie zostaje stracone, wszystko zostaje uświęcone przez Jego łaskę i Boskie błogosławieństwo. Ja cię błogosławię!

15.03.2021

(…) Bóg mówi do was poprzez Mnie, ale wielu nie chce Mnie słuchać. Wielu nie dowierza, mają serce zatwardziałe i zamknięte. Kiedyż nauczą się słuchać Bożego wezwania do nawrócenia? Wielu już się nie modli i nie chce wiedzieć o dziełach Nieba, bo wzgardzili Bogiem. Ci są bardziej zatroskani o ocalenie ciała niż duszy. Co zdołają osiągnąć [poprzez] to wszystko, jeśli na końcu życia każdego z nich mogą zasłużyć na ogień piekielny? Walczcie o Raj, a nie o świat i jego bezowocne dzieła! Niebo jest waszym prawdziwym domem. Ja przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do niego, tam, gdzie jest Mój Syn Jezus. Módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, abyście mieli siłę i łaskę, by iść za Jego naukami i po Jego śladach. (…)

16.03.2021

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, powiedz wszystkim twym braciom, że to jest godzina, by powrócili do Boga z sercem skruszonym i szczerym. Bóg wzywa cały świat do nawrócenia już od długiego czasu, ale wielu wciąż nie słucha Jego wezwania, dlatego dzieje się obecnie tyle zła i cierpienia w wielu miejscach, ponieważ demon działa, używając swoich złowrogich sług, by niszczyć rodziny oraz życie wielu z Moich niewinnych dzieci. Módl się wstawienniczo o zbawienie i o dobro rodzin, gdyż wielkie prześladowania przeciwko nim będą straszne i bolesne, jak nigdy wcześniej w historii ludzkości. Źli ludzie uzbrajają wielkie pułapki i zagrożenia przeciwko nim, ponieważ diabeł nie chce rodzin na Ziemi. Lecz Ja, Matka Boga i Matka całej ludzkości, jestem tutaj, by prosić wszystkie Moje dzieci, by chroniły się w Mym Niepokalanym Sercu, które ochroni was przed wszelkim złem, które zamierzają wam wyrządzić w tych mrocznych czasach. Odmawiajcie Różaniec każdego dnia, ponieważ Różaniec niszczy ciemności Szatana i moc piekła. (...)

 

 Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.03.2021; orędzie Maryi

(…) Ufajcie Jezusowi. Poza Nim człowiek nigdy nie znajdzie zbawienia. Idźcie razem z Jezusem i nie pozwólcie, by demon wciągnął was w otchłań grzechu. Nawróćcie się. Przyjmijcie Ewangelię i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Oderwijcie się od łatwych, uwodzicielskich sztuczek świata. Wy jesteście własnością Pana i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu służyć. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Szukajcie sił w prawdzie. Bądźcie uważni. [Ludzie] wybrani [po to], aby bronili prawdy, wycofają się, i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Cokolwiek się wydarzy, nie zapominajcie o lekcjach przeszłości. Naprzód bez lęku! (…)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.03.2021;orędzie Maryi

(…) Dzieci, przychodzę jeszcze, by sprawić, byście mieli się na baczności i by wam pomóc, żebyście [wystrzegali się] popełniania błędów, unikając tego, co nie pochodzi od Boga. A mimo to patrzycie wokół zdezorientowani, nie zdając sobie sprawy z liczby zabitych, którzy [już] są i [jeszcze] będą na Ziemi, a wszystko to z powodu waszego uporu w słuchaniu jedynie ludzkich decyzji. Wiele razy mówiłam Moim dzieciom, by uważały na szczepionki, a pomimo to nie słuchacie. Dzieci ukochane, patrzcie na Krzyż Jezusa i trwajcie pod Jego Błogosławionym Krzyżem, za pomocą którego was odkupił. Dzieci umiłowane, Gniew Boży nie opóźni się, by dać się odczuć, ale ludzkość jest tak ślepa, że nic nie zauważy, dając jedynie wyjaśnienia naukowe. Dzieci, wy jesteście Moim prawdziwym Kościołem, i to właśnie w was pokładam ufność, ponieważ dzięki Moim wiernym odrodzi się on jaśniejący i chwalebny. Dzieci, teraz nic już nie będzie takie jak przedtem, odebrali wam wszystko łącznie z waszą wolnością; bądźcie wierni Panu i Pismu Świętemu, nawróćcie się, tylko tak będziecie na ścieżce światła przygotowanej dla was. Dzieci Moje, Kościół, och! Kościół! Ileż bólu! Moje Serce krwawi, widząc, jak wali się cegła po cegle, ileż bólu!! Dzieci Moje, jesteście w stanie wojny i musicie walczyć, nie ważne czy będziecie wyśmiewani, idźcie naprzód bez spoczynku. (…)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 14.03.2021; orędzie Maryi

(...) Patrzę z bólem, jak coraz bardziej oddalacie się od Mego Syna, kiedy wielka część ludzkości nie odczuwa, że Go potrzebuje i przez to spadacie w dół, ku spotkaniu i przyjęciu Antychrysta i jego fałszu (por. Kol 2, 8), o ile nie obudzicie się z duchowego letargu. Żyjecie w wielkiej dziurze, w której dyktują wam jak macie żyć i postępować…

Nie pragnąc tego, jesteście niewolnikami elity, [trzymającej was] w obozach koncentracyjnych w [waszych własnych] domach, doprowadzającej was do tego, [że żyjecie] w niepewności, zmniejszając waszą zdolność myślenia i rozumowania…

[Ludzie] letni w Wierze, zamykają Świątynie tymczasowo po to, żeby później były zamknięte definitywnie, a wy, dzieci, patrzycie na to jak na coś normalnego, w tej [sytuacji], jaką obecnie przeżywa ludzkość.

Dzieci, ludu wierny mego Syna, żyjecie w [czasie] wszelkiego rodzaju wojny, nie widzicie narzędzi zniszczenia takich jak te, których używa się na wojnie, tym niemniej wojna wzmaga się na waszych oczach; narzucają wam „tymczasowe” ograniczenia, [ograniczając wasze możliwości] przemieszczania się z jednego kraju do drugiego, przygotowując was na nadejście „mikroczipu”, bez którego nie będziecie mogli kupować ani sprzedawać (por. Ap 13, 16n), ani wychodzić z domu, ani otrzymywać pomocy medycznej, nie będziecie mogli przemieszczać się z jednego miejsca na drugie, jeśli odmówicie przyjęcia tej pieczęci.

Wobec tego potrzebujecie koniecznie przybliżyć się do mego Syna, znać Go, kochać, być Mu wiernymi i żyć z Jego miłości, abyście, wzmocnieni zdołali postępować naprzód pośród duchowej bitwy i światowej potęgi.

Komunizm posuwa się naprzód, nie zniknął, jest żywy i czyni postępy [zmierzając] do swojego celu, i Moje dzieci będą cierpieć.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Bałkany pojawiają się w światowych wiadomościach.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Europa bez gospodarki jest opanowywana przez najeźdźców ubierających się na czerwono.

Módlcie się, dzieci Moje, przybliżcie się do Mego Syna bez zwłoki, nawrócenie jest pilne, żebyście byli godni Bożej Opieki.

Módlcie się, dzieci Moje, zbadajcie swoje wnętrze; Ostrzeżenie się zbliża.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Stany Zjednoczone; atakują je plagi.

Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Meksyk; [ziemia się w nim] trzęsie.

Patrzycie na Krzyż [tylko] jako na cierpienie; Mój Syn dał wam Krzyż Zwycięstwa, a wzgardziliście nim dla światowych bożków, które oferują wam rozrywkę. A życie wieczne? W jednej chwili je tracicie, z głupoty.

 

NAWRÓĆCIE SIĘ, POTRZEBA PILNIE, ŻEBY MOJE DZIECI SIĘ NAWRÓCIŁY, ABY TO, CO NASTĄPI, ZNALAZŁO ICH WZMOCNIONYMI W WIERZE, W MIŁOŚCI DO MOJEGO SYNA. (por. Dz 17, 30).

 

Uwaga, dzieci! Na różne choroby wspomniałam wam, z Bożej Woli, abyście używali igieł sosny [por. lecznicze rośliny]. Dom Ojcowski nie porzuca swych dzieci, z wyprzedzeniem przestrzega was i ochrania.

Utrzymujcie [w sobie] miłość bliźniego, nie traćcie pokoju wewnętrznego. Nieprzyjaciel duszy, diabeł, walczy przeciwo ludowi Mego Syna, nalega, abyście byli pyszni, doprowadza was do bycia agresywnymi, robiącymi wrażenie, aroganckimi; karmi wasze ego aż do przesytu, żebyście byli dla waszych braci kamieniem, o który będą się potykać.

Dzieci, kochajcie się nawzajem, nieście pokój, miejcie świadomość, że musicie być stopieni w jedno z Bożą Wolą.

Módlcie się, modlitwa jest środkiem do spotkania Mego Syna, przyjmujcie Sakramenty, [wszędzie] tam, gdzie jesteście, bądźcie [ludźmi] adorującymi Mego Syna, prawdziwie [Go] adorującymi, dając świadectwo Ducha Świętego, który mieszka w każdym [z was].

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Błogosławię was, ochraniam was; trwajcie w zjednoczeniu z Bożą miłością. przyjdźcie do Mego Serca, w nim jesteście bezpieczni.

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.03.2021;  orędzia Maryi

Simona: Zobaczyłam Mamę, była cała ubrana na biało, na piersi miała serce z róż, na głowie koronę z dwunastu gwiazd i delikatny, biały welon. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej; Mama miała oczy pełne łez, ale [miała też] słodki uśmiech. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

(...) Dzieci, jest to czas wielkich łask, ale także czas prób i ofiary; wzmacniajcie się, dzieci Moje, modlitwą, sakramentami i adoracją eucharystyczną. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się; modlitwa jest silną bronią przeciwko złu. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, ale nie lękajcie się: Ja jestem z wami, idę z wami, podtrzymuję was w każdym waszym kroku, a kiedy droga staje się ciężka, Ja jestem tutaj, gotowa, by wziąć was w Me ramiona i iść dalej trzymając was blisko przy Mym Sercu. Wszystko to tylko jeśli tego chcecie, jeśli zupełnie zaufacie woli Pana, jeśli dacie się prowadzić przez Jego Miłość. Dzieci Moje, kocham was i was proszę bardzo mocno, żebyście się modlili, byście się nie oddalali od Mego Niepokalanego Serca, tak, żebym mogła was chronić i prowadzić za rękę do Pana. Pamiętajcie, dzieci Moje, nie ma grzechu, który by nie mógł zostać przebaczony w sakramencie pojednania. Kocham was, dzieci, i chcę widzieć was wszystkich bezpiecznych w Domu Ojca. (...)

 

Angela: Tego popołudnia Mama ukazała się cała ubrana na biało. Była okryta wielkim, błękitnym płaszczem; ten sam płaszcz okrywał także Jej głowę. Na piersi Mama miała Serce z ciała, ukoronowane cierniami. Jej dłonie były złożone do modlitwy, a w rękach trzymała długą koronkę Różańca Świętego, białą jak ze swiatła, która sięgała Jej prawie aż do stóp. Stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Oblicze Mamy było smutne, ale przepiękny uśmiech skrywał Jej ból. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

(...) Dzieci, są to czasy modlitwy i pokuty; są to czasy nawrócenia i powrotu do Pana. Dzieci, jak Matka biorę was za rękę i prowadzę was drogą dobra, nie dajcie się zwieść przez fałszywe piękności tego świata. Dzieci, także dziś wieczorem proszę was o modlitwę za Mój umiłowany Kościół; módlcie się, dzieci, módlcie się, by oddaliły się od niego siły zła, które mu zagrażają i usiłują go zniszczyć. Módlcie się za Mych wybranych i umiłowanych synów [kapłanów]. Dzieci Moje, mnóżcie wieczerniki modlitewne, o tworzenie których coraz więcej was proszę, i o karmienie ich Różańcem świętym; módlcie się, żeby oddaliła się od waszych rodzin burza, która was czeka. W każdym wieczerniku jestem Ja, która daję wam w darze pokój i miłość. Dzieci Moje, próba właśnie nadeszła i dotyczy wszystkich, ale wy pozostańcie mocni w wierze. Dzieci, kiedy czujecie się zmęczeni i przeciążeni, nie zniechęcajcie się, lecz szukajcie schronienia w modlitwie, pożywiajcie się każdego dnia [Ciałem] Mego Syna Jezusa, który zmartwychwstał dla duszy i dla ciała. Uczcie się pozostawać w ciszy [milczeniu] przed Jezusem, nie marnujcie słów, lecz słuchajcie Jego głosu, Jezus mówi w ciszy. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.03.2021; orędzie Maryi

Kochane dzieci, Mój Jezus was kocha i zna was po imieniu. Ufajcie Jemu, [Temu,] który widzi to, co ukryte, i oczekuje was z otwartymi ramionami. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu, ale nie traćcie swej nadziei. Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Nie lękajcie się. Jutro będzie lepsze dla mężczyzn i kobiet wiary. Ludzkość kroczy ku wielkiej przepaści duchowej. Szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii Mojego Jezusa i w Eucharystii. [Idźcie] naprzód drogą, którą wam wskazałam! Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Cokolwiek się wydarzy, zostańcie z Jezusem i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Odwagi! Ja będę się za was modliła do Mojego Jezusa. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 13.03.2021; orędzie Maryi 

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by wam przynieść Moją niepokalaną miłość, miłość, która leczy i daje pokój waszym sercom i waszym rodzinom. Módlcie się, Moje dzieci, odmawiajcie codziennie Różaniec, ponieważ ta modlitwa nawraca grzeszników i wyzwala świat spod władzy szatana. Za pomocą Różańca wyrzucacie demony do piekła i uwalniacie wiele dusz od ich złowrogich szponów. Ja jestem u waszego boku, by wam pomagać czynić Wolę Bożą. Ja jestem u waszego boku, by was pocieszać Moją matczyną miłością. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.03.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci ukochane, w tych latach objawień nie wszystko zostało potraktowane poważnie, ale teraz uświadomcie sobie, że to, co wam mówię nie opóźnia swego nadejścia, i stąd proszę raz jeszcze o pilne nawrócenie; bądźcie w łasce, nie bójcie się i trwajcie w radości Pana, który [już] niedługo przyjdzie. Dzieci Moje, niestety wiele z Mych dzieci dostosowało się do tego, co zostaje im narzucone; proszę was usilnie, dzieci: nie lękajcie się, ponieważ Ja jestem i będę z wami za każdym razem, gdy będziecie potrzebować pomocy, a kiedy zamęt opanuje waszą duszę, wyrzućcie go modlitwą i wpatrujcie się w oblicze Mego Syna, żebyście mogli mieć spokój i pogodę ducha. Dzieci Moje, bądźcie uczniami, walczcie o prawdę, nie bądźcie podporządkowani demonowi, który ze swoją przebiegłością wplątuje was w kłamstwo; czasy będą trudne i kręte tak dla Kościoła, jak i dla polityki; twórzcie wieczerniki modlitewne. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 12.03.2021; orędzie Maryi

(...) Świętość Boga jest przeogromna, a Jego Boska Miłość jest niewyczerpana i nieskończona. Bóg bardzo pragnie szczęścia i zbawienia ludzkości, i pragnie coraz bardziej wprowadzać ją w uczestnictwo w Jego Miłości, ale wielu mężczyzn i kobiet nie chce przyjmować i posiadać tej Miłości, ponieważ są zaślepieni grzechami i iluzjami tego świata. Wstawiaj się za nimi, Moje dziecko, módl się o nawrócenie i zbawienie tych wszystkich Moich dzieci, a Bóg udzieli swego światła, swoich łask i błogosławieństw, które sprawią, że tak wiele dusz powróci na dobrą drogę świętości, wiary i miłości. Zawsze pozwalaj się otoczyć Bożą Miłością, a wszystko w twoim życiu się zmieni i przemieni dzięki Jego Boskiej łasce. (...)

 

Enoch (Ameryka Południowa), 8.03.2021; orędzie Jezusa

Owieczki Mego stada, niech Mój Pokój będzie z wami! Zbierzcie się wokół Mej Matki i Aniołów, abyście mogli znieść dni Wielkiego Oczyszczenia, które mają przyjść. Nie pomijajcie Różańca Mej Matki ani nie zaniedbujcie modlitwy, gdyż wiecie, że siły zła nieustannie krążą dookoła, szukając sposobów, by doprowadzić do potępienia jak największą liczbę dusz. Módlcie się za Mój Kościół, ponieważ wydarzenie, jakie ma przyjść, sprawi, że się zachwieje; świat katolicki odczuje konsternację z powodu tak katastrofalnej wiadomości, która sprawi, że miliony dusz stracą wiarę. Moje Stado, wytrwajcie mocni w wierze, w modlitwie i czuwaniu, bo zbliża się wielka próba dla Mego Kościoła; pamiętajcie, że jesteście teraz jak owce pośród wilków, i dlatego nie możecie opuszczać gardy modlitwy. Ciemności zaczęły okrywać Ziemię, i [czas] ostatnich rządów istoty nieprawości ma się [wkrótce] rozpocząć. Opieczętowujcie się i opieczętowujcie Moją Krwią wasze rodziny i miejsca, w których będziecie, tak samo jak i osoby, z którymi będziecie się spotykać każdego dnia, tak, aby żadna siła zła nie mogła zagrabić waszego pokoju. Pamiętajcie: nie toczycie walki przeciw ludziom z ciała i krwi, ale przeciwko złowrogim siłom duchowym zrzuconym z Nieba, które mają władzę i panowanie nad tym mrocznym światem (por. Ef 6, 12). Siły zła i ich emisariusze was atakują, i dlatego wiele dusz, przez swoje oddalenie od Boga, są opętywane przez złe duchy. Pouczam was, Moje Owieczki, abyście były duchowo wzmocnione i żebyście mogły w ten sposób się bronić przed tymi atakami. Na nowo wam mówię: nie wychodźcie na ulicę nie mając na sobie swojej Zbroi Duchowej i pieczęci Mojej Krwi, ponieważ wilki krążą wokół, szukając kogo pożreć. Doprowadzają wiele dusz do potępienia, by przyłączyć je do sił zła, w tym celu, aby utworzyć armię ciemności, która będzie służyć Antychrystowi w czasie jego ostatnich rządów tu na Ziemi.

Owieczki Mego Stada, czuję wielki smutek widząc, że jesteście w letargu, w uśpieniu, podczas gdy synowie ciemności są w pełni aktywni. Synowie ciemności nadal są roztropniejsi niż synowie światłości. Moje Ostrzeżenie się zbliża, każdego dnia, który mija, jest coraz bliżej, a Moje Stado wciąż jeszcze się nie budzi. Boli Mnie i zasmuca widzieć tę rzeczywistość; podczas gdy wysłannicy zła przygotowują się na ukazanie się swojego „Umiłowanego”, Moje Stado dalej śpi; [nawet] nie podnosi powieki ani się nie przygotowuje na nadejście Mojego Ostrzeżenia, ani tym bardziej na to, by przygotować drogę na Moje bliskie Przyjście. Obudźcie się ze swego letargu, Moje Stado!, gdyż wasz Wieczny Pasterz się zbliża; przychodzę, by zapukać do drzwi waszej duszy, by zaprowadzić was do Wieczności; bądźcie owcami Mego Stada, duchowo przygotowanymi, i mając lampy zapalone modlitwą, żebyście mogli Mnie przyjąć. Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Okażcie skruchę i nawróćcie się, ponieważ Królestwo Boże jest [już] blisko. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz. Dajcie poznać orędzia zbawienia całej ludzkości, owieczki Mego Stada.

 

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.03.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie swe kolana na modlitwie. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Pozostańcie z Moim Synem Jezusem. Wybierajcie ciasną bramę, a uciekajcie od łatwych, uwodzących sztuczek świata. Kto pragnie należeć do Mego Syna Jezusa, ten musi odrzucić świat. Nabierzcie odwagi i przyjmijcie swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Ja pragnę was widzieć szczęśliwymi już tu na Ziemi, a później razem ze Mną w Niebie. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób i zamęt rozprzestrzeni się wśród [kapłanów i osób Bogu] poświęconych. Nieliczni [tylko] pozostaną mocni w wierze i ból będzie dla was wielki. Módlcie się wiele. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie znieść ciężar prób, które przyjdą. Przyjmijcie Ewangelię i pozwólcie, by Mój Jezus was przemienił. Nawróćcie się ze skruchą. Przybliżcie się do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Naprzód bez lęku! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 10-11.03.2021., orędzia Maryi 

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, Ja, twoja Matka, proszę cię, abyś się modlił i prosił za tym grzesznym światem, o zbawienie dusz i o pokój. Dopóki istnieją dusze, które orędują i wynagradzają za grzechy świata, dopóty istnieje nadzieja i ocalenie dla tak wielu innych, które się znajdują w mrokach grzechu, w oderwaniu od Boga. Ofiaruj się coraz bardziej za nawrócenie grzeszników, ofiarując twoją ludzką wolę Bogu, aby Pan realizował poprzez ciebie Swą Boską Wolę, udzielając tak wielu łask wielu duszom, które ty Mu przedstawiasz poprzez swoje modlitwy. Proś o zbawienie dusz, a uradujesz Serce Mego Syna Jezusa. Ja cię błogosławię!

 

(...) Bóg Mnie posyła, bym wam pomogła, ale wielu nie chce odpowiadać na orędzia, które Jego Boska Miłość im przeze Mnie przekazuje. Bóg do was mówi, lecz nie jest słuchany. On wzywa was do Siebie, lecz nie okazuje Mu się posłuszeństwa, ponieważ wiele z Jego dzieci grzeszy i buntuje się, mając serca twarde jak kamień, zaślepione przez Szatana. Ja wzywam ludzkość do Boga, a ona nie słucha Mojego głosu, który pragnie dać jej prawdziwy pokój, lecz wręcz przeciwnie, ludzie słuchają pogłosek i kłamstw świata, które was ranią, pozbawiają nadziei i wami wstrząsają. Nie bądźcie nieposłuszne, Moje dzieci, nie bądźcie głuche na Głos Boga. Powróćcie jak najszybciej, ponieważ On pragnie waszego dobra i waszego wiecznego zbawienia, zanim raz na zawsze, na całym świecie nastąpią wielkie, bolesne wydarzenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele, a będziecie mieć rozeznanie, światło i siłę do zwyciężenia wszelkiego zła. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 9.03.202, orędzie Maryi

Drogie dzieci, wasze modlitwy osuszają Moje łzy. Dzieci Moje, ból ofiarowany powinien przynosić radość. Dzieci, nie wszystko będzie tak, jak się [tego] spodziewacie; Ziemia, którą znacie, nie będzie dłużej istnieć; wy zostaniecie przemienieni w świetle i zaniesieni w bezpieczne miejsce, nie bójcie się, ponieważ wszystko będzie [dla was] bezbolesne w owych chwilach. Proszę was tylko, byście modlili się o swoją przemianę. Dzieci Moje, Nowa Ziemia będzie pełna radości i pokoju, i nie będzie tam żadnej choroby; wszystko jest przygotowane na wasze przybycie. Dzieci, tego, co już wkrótce ujrzycie nie zdołacie znieść, o ile nie będziecie [trwać] w wierze i w modlitwie; bądźcie uważni, gdyż demon będzie robił wszystko, by was zniechęcić, tak, że nawet ci, którzy mówią, że mają wiarę, będą mogli zostać złapani w jego sieć. Dzieci Moje, przynoście wiele dusz do Jezusa, aby mogły Go poznać i być mu zawsze wierne. Dzieci, wielu przylgnęło do zła, do bluźnierstw i do zepsucia [tego] świata, a nie zrozumieli jeszcze, że ich „Tak” ma być tylko dla Boga. Dzieci, proszę was usilnie, otwórzcie oczy i popatrzcie wokół; czyż nie rozumiecie, dokąd doszliście? Wojna duchowa [już] trwa; czuwajcie nad swoimi dziećmi, módlcie się za waszych rządzących, aby światło weszło do ich serc. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 9.03.2021; orędzie Maryi 

(...) Moje dzieci, Bóg was wzywa do nawrócenia poprzez Mnie, ale wielu z was jest głuchych na Moje wezwanie, wielu nie chce słuchać Mego głosu, bo lubią grzeszyć. Zmieńcie życie, dzieci Moje, ponieważ gdy wielkie kataklizmy będą spadać na wasze głowy, wielu będzie gorzko płakać, że Mnie nie słuchali. Brak wiary i światła dotarł do wszystkich miejsc, nawet do wnętrza Kościoła Świętego, i ujrzycie straszliwe błędy głoszone tak, jakby były prawdą, ale wszystko [to] pochodzi od Szatana - ojca kłamstwa. Nie dajcie się zwieść. Bądźcie mocni przeciw wszelkiemu złu i grzechowi, codziennie odmawiając Mój Różaniec, a wszelki błąd i herezja zostaną odsunięte daleko od was i od waszych rodzin. Módlcie się, Moje kochane dzieci, módlcie się wiele, jak nigdy wcześniej się nie modliliście, a cuda Boże i Jego łaski będą zstępować z Nieba i działać w świecie. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.03.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Chcę wam powiedzieć, że Pan jest bardzo blisko was. On was kocha i troszczy się o was z niezmierną miłością. Nie odrywajcie się od drogi nawrócenia. Dajcie z siebie to, co najlepsze, a zostaniecie sowicie wynagrodzeni! Ludzkość idzie ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Powróćcie skruszeni do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Oto czas sposobny na wasz powrót. Uciekajcie od grzechu i napełniajcie się Miłością Pana. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary. Wilki wszędzie się rozprzestrzenią i wielu zostanie zwiedzionych. Bądźcie uważni: we wszystkim. Bóg na pierwszym miejscu. Gdzie nie ma pełnej prawdy, tam jest Nieprzyjaciel Boga. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 7-8.03.2021., orędzia św. Józefa i Maryi

7.03.2021. – Maryja

(...) Moje dzieci, Bóg chce od was świętości, posłuszeństwa i miłości. Dusze zimne, które się nie modlą i nie żyją zjednoczone z Jego Boską Miłością, są duchowo martwe i nie mogą zasługiwać na łaski Nieba. Walczcie o Raj, a nie o życie na tym świecie, ponieważ ten świat nie zdoła wam dać życia wiecznego; jedynie Bóg, Mój Syn Jezus, może wam dać wieczne zbawienie. Módlcie się, módlcie się wiele, by zwyciężyć grzech i należeć do Boga. (...)

 

8.03.2021 – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę z Nieba, aby pobłogosławić ciebie i całą ludzkość. Wejdź do Mego Przeczystego Serca i bierz stamtąd wszelkie łaski i błogosławieństwa dla siebie i dla grzeszników, którzy są daleko od Boga, ażeby się nawrócili i powrócili do Pana ze skruszonym sercem. Ja cię kocham i przyjmuję cię pod Mój [ojcowski] płaszcz, abyś coraz bardziej walczył z wiarą i odwagą o zbawienie dusz. Ja cię błogosławię!

 

 Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 1-06.03.2021., orędzia św. Józefa i Maryi

6.03.2021. – Matka Boża

(...) Wzywam was do szczerego nawrócenia i do modlitwy. Wróćcie do Boga, wróćcie do Boga, wróćcie do Boga. Odwróćcie się ze skruchą od swoich grzechów i zmieńcie swoje życie. Wielkie kataklizmy będą coraz bardziej nękać świat, jeśli nie posłuchacie Moich apeli i nie przyjmiecie w swoim życiu postawy szczerego nawrócenia. Nie igrajcie ze swoim zbawieniem, jest ono ważne i cenne dla Boga i dla Mnie. Ja was kocham i pragnę waszego szczerego nawrócenia, ponieważ z niego przychodzi wasze zbawienie. Odmawiajcie Różaniec, abyście nauczyli się każdego dnia czynić Wolę Bożą, mając siły, by mówić „nie” demonowi, a „tak” Bogu i Jego Królestwu Miłości. (...)

 

1.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę z Nieba, by dać ci Moje błogosławieństwo, a także by pobłogosławić całą ludzkość. Bóg się spieszy. Jeśli ludzkość się nie nawróci i nie powróci na drogę szczerej skruchy i nawrócenia, wycierpi straszliwą karę. Mów wszystkim, by zmienili swe życie jak najszybciej, ponieważ ta wielka kara już wkrótce nadejdzie na świat. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

2.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, mówię do ciebie z Bożego rozkazu. On posyła Mnie z Nieba, by objawić łaski Mego Przeczystego Serca, które kocha ludzkość w wyjątkowy sposób w Jego Boskiej Miłości. Mów wszystkim, by powrócili do Pana najszybciej jak się da, ponieważ On czeka na odpowiedź wszystkich Swoich dzieci na Jego Boskie apele. Nie wejdą do Królestwa Niebieskiego nieposłuszni i zbuntowani, lecz [tylko] ci, którzy pełnią w tym świecie Bożą Wolę i którzy prawdziwie słuchają Jego wezwania. Ja błogosławię ciebie oraz wszystkie rodziny całego świata. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

3.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przychodzę raz jeszcze, by przekazać wam Moje orędzie: oto Moje Przeczyste Serce, które tak bardzo kocha ludzi. Pragnę pomagać rodzinom: ojcom, matkom i dzieciom, które są bez światła i bez wiary, i które cierpią konsekwencje grzechu, gdyż się nie modlą i nie są posłuszne Bogu. Świat, zamiast się nawrócić i przyjąć od Pana sprawiedliwe [wezwanie do] poprawy [lub: karę poprawczą], staje się coraz gorszy i bardziej zepsuty, ponieważ Zły zaślepił wiele dusz i oddalił je od Boga. Módl się wiele, Moje dziecko, módl się i błagaj za grzesznym światem, gdyż on ma zostać ukarany w najstraszliwszy sposób, ponieważ nie czyni Woli Bożej. Wszystkich błogosławię: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

4.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, umieszczam cię wewnątrz Mego Przeczystego Serca. Tutaj będziesz chroniony przed wszelkim zagrożeniem duszy i ciała. Ufaj mocy Mego wstawiennictwa i Mojej opiece. Proś o łaski dla siebie i dla świata, bo Ja cię słucham. Daję ci Moje błogosławieństwo i Moją miłość. Ja cię błogosławię!

5.03.2021. – św. Józef

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, ofiaruj swoje zmęczenie i wszystko co robisz Bogu, a On uświęci twoje dobre intencje i dzieła. [We] wszystkim, co robisz, wzywaj Boga, a On pobłogosławi twoje działania. Wierz, wierz coraz więcej, ponieważ ten, kto wierzy, uzyskuje wszystko od Pana i od Jego Boskiego Serca. Ja cię błogosławię!

 

 

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, żyjecie w czasie Wielkiej Bitwy. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Nie żyjcie w grzechu. Wy jesteście drogocennym skarbem dla Pana i On wiele od was oczekuje. Nie stójcie z założonymi rękami. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by was do Nieba zaprowadzić. (...)

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.03.2021

(...) Dzieci umiłowane, pytacie, dlaczego Mój Syn płacze krwawymi łzami? Wiedzcie, że Jezus jest smutny, pełen boleści z powodu tej ludzkości, która jest [przezeń] przywoływana z powrotem do zbawienia, ale która nie odpowiada na Jego wezwanie. Teraz, dzieci Moje, dziś zostaje zamknięty Czas Miłosierdzia; wzywajcie Pana, aby miał litość nad wami, Ja ofiaruję za was Moje łzy. (...) Dzieci, technologia zostanie zaatakowana przez erupcje na Słońcu, stąd bądźcie gotowi. Wkrótce Zły ujawni się przed światem, ale tylko ten, kto będzie wierny Chrystusowi rozpozna dobro i zło, dzięki wylaniu Ducha Świętego. Dzieci, czasy, które przyjdą, będą ciężkie, bardzo ciężkie. Jako Matka proszę was: przyspieszcie swoje nawrócenie, nie bądźcie letni, tylko Bóg będzie waszym zbawieniem, powierzcie Jemu swoje życie, wszystko zostanie odnowione i wiele zostanie stracone, ale Ja chcę ocalić te Moje dzieci. Ziemia będzie dalej się trząść bez ustanku. Teraz zostawiam was z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Enoch (Ameryka Południowa), 03.03.2021., orędzie Maryi Wspomożycielki

Dzieci, Pokój Mojego Pana niech będzie z wami, i Moja Matczyna opieka i wsparcie niech wam zawsze towarzyszą. Moje maleństwa, na nowo wam przypominam: Przygotujcie się na przyjście Ostrzeżenia, ponieważ jest blisko, bliżej niż myślicie. Me Serce Matki-Wspomożycielki cierpi widząc, że ogromna większość ludzkości nie jest przygotowana; to wielkie wydarzenie zmieni całkowicie pojęcie, jakie wielu ma o życiu duchowym i o istnieniu Jedynego Prawdziwego Boga Trójjedynego. Ludzkość będzie pozostawać w ekstazie, która potrwa od 15 do 20 minut waszego czasu ziemskiego, w którym [to czasie] zostanie wam pokazany stan, w którym znajduje się wasza dusza względem Boga i waszych braci. Każdy śmiertelnik zostanie osądzony, jedynie Moje maleńkie dzieci, które nie potrafią używać rozumu będą wyjątkiem; wszystko zostanie osądzone, aż po wasze bezużyteczne słowa [por. Mt 12, 36]. Jakiż smutek czuję jako Matka ludzkości, widząc, że wiele dusz nie powróci [do Boga] i umrze na wieczność z powodu ciężkości swych grzechów. To dlatego właśnie, dzieci, proszę was, żebyście byli przygotowani duchowo i w Bożej łasce, abyście mogli się ostać w tej próbie; próbie, która otworzy wam zrozumienie i poznanie istnienia wieczności i Boga, i która was przygotuje, abyście mogli stawić czoła, powracając, ostatniej bitwie o waszą wolność.

Moje maleństwa, jesteście już w czasach ciemności i mroku, w których to [czasach] musicie modlić się dniem i nocą, ponieważ siły zła was atakują. Jeśli wy, Moi mali, nie będziecie odpierać tych ataków, ryzykujecie, że wpadniecie w pułapki i zasadzki Mego przeciwnika, który będzie was duchowo osłabiał i oddzielał od Boga, aby później zagrabić waszą duszę. Noście zawsze swoją Duchową Zbroję [por. Ef 6, 13], i niech będzie ona zawsze naoliwiona modlitwą; [trwajcie w modlitwie], rozciągając ją na wasze dzieci i członków rodziny, aby także i ich dosięgała ochrona Nieba. Mój Nieprzyjaciel, dzieci, jest już gotowy, by się ujawnić, brakuje tylko, by nastąpiło Ostrzeżenie i Cud, aby dał się poznać ludzkości; biedne są te z [Moich] dzieci, które będą dalej trwać w grzechu i oddaleniu od Boga, kiedy Antychryst się ukaże, bo nie znajdą więcej Miłosierdzia. Domy Mego Syna zostaną zamknięte na stałe, i codzienny kult, Msza Święta, zostanie zawieszony. Co wówczas będzie z wami, dzieci zbuntowane? Jeśli się nie obudzicie dzięki Ostrzeżeniu i Cudowi, wasza dusza zatraci się na wieczność.

Moje maleństwa, w czasie ostatnich rządów Mego Nieprzyjaciela zostanie przeprowadzone prześladowanie na skalę światową przeciwko Kościołowi Mego Syna; Moje biedne dzieci będą musiały uciekać w góry i chować się w jaskiniach, rozpadlinach [por. Łk 21, 21; Hbr 11, 36-38] albo w Moich maryjnych Schronieniach, żeby uciec przed wilkami; miliony z [Mych] dzieci zostaną męczennikami, ale ich krew będzie Krwią Mego Syna, dzięki [lub: za pomocą] której powstanie [lub: zostanie wzniesiony] Nowy Kościół. Lud Boży będzie na wygnaniu i zostanie całkowicie oczyszczony; ci, którzy przeżyją, będą jutro Ludem wybranym przez Boga, który będzie mieszkać z Nim, [będąc] Nowym i Niebiańskim Jeruzalem.

Przygotujcie się więc, Moje maleństwa, na przyjście Ostrzeżenia, niech wasze lampy będą zapalone modlitwą, abyście, gdy Umiłowany zapuka do drzwi waszej duszy, byli gotowi. Skorzystajcie z tych ostatnich ułamków [dosł. tysięcznych części] [czasu] Miłosierdzia, które pozostają do nadejścia Ostrzeżenia, żeby się pojednać i być w pokoju z Bogiem i waszymi braćmi. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 4.03.2021, orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Ludzkość chodzi w ciemności, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Oto czas stosowny na wasz powrót. Zdążacie ku bolesnej przyszłości, w której ludzie coraz bardziej będą się zachowywać jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Szukajcie prawdy Mojego Jezusa w Ewangelii. Przyjmijcie naukę prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Oto jest droga, która zaprowadzi was do Nieba. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Odwagi! [Idźcie] naprzód drogą, którą wam wskazałam. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 2.03. 2021., orędzie Maryi

(...) Skorzystajcie z tego czasu miłosierdzia, ponieważ wkrótce da się odczuć sprawiedliwość i gniew Boga; obecnie czas, jaki pozostał do [waszej] dyspozycji jest naprawdę krótki, tak jak i czas, w którym Ja będę jeszcze z wami. Umiłowani Moi, nie lękajcie się czasów, które nadejdą albo już nadeszły, ponieważ modlitwą i nawróceniem zdołacie się ocalić; ale nie igrajcie [z tym już] dłużej, lecz otwórzcie wasze serca i pozwólcie wejść Duchowi Świętemu, który was przemieni i zjednoczy w jedno serce z Jezusem. Dzieci, gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham i ile radości doświadczam widząc was wszystkich razem na modlitwie. Kochani Moi, módlcie się za Kościół i za [kapłanów oraz osoby Bogu] poświęcone, gdyż są w ciemnościach, w zamęcie i mroku, ażeby mogli zostać oświeceni przez miłość Bożą. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.03.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Bogiem poprzez Sakrament Spowiedzi. Nie odrywajcie się od prawdy. Szukajcie Mego Jezusa w Eucharystii, gdyż jedynie tak zdołacie unieść ciężar prób, które mają przyjść. Wszystko to, co ogłosiłam wam w przeszłości, urzeczywistni się. Módlcie się. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Pan przyjdzie wam na pomoc. On otrze wasze łzy. Idźcie dalej drogą, którą wam wskazałam. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 28.02.2021

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja, wasza Matka, zapraszam was do wiary i zaufania Sercu Mego Syna. Oddawajcie Jemu wszystkie rzeczy: wasze bóle, wasze zmartwienia, wasze cierpienia, i ufajcie. Mój Syn ma moc zmienić wszystkie rzeczy, uleczyć wasze serca, dusze i umysły. Ufajcie Jemu, a nigdy nie będziecie żałować. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się wiele, gdyż modlitwa sprawia, że uzyskujecie wielkie łaski i błogosławieństwa od Jego Boskiego Serca. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 27.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci Błogosławione, tak liczne są Moje łzy, wylewane z powodu tych, którzy [wciąż] jeszcze Mnie nie słuchają, którzy nie żyją orędziami, które towarzyszą wam [już] od lat po to, by sprawić, żeby wasze życie mogło się zmienić i by wasze serce mogło otworzyć się na łaskę. Dzieci Moje, w tym momencie świat znajduje się pod panowaniem Złego, który zaprzestał już ukrywania się, i który otwarcie chce was sobie podporządkować; skończyła się demokracja, a zaczęła się dyktatura. Dzieci Moje, proszę was, żebyście byli mocni i stali w wierze, bo inaczej ryzykujecie, że zaprzepaścicie całą drogę, którą podejmowaliście aż do dziś; kochajcie Jezusa i Krzyż, a będziecie mieć zbawienie. Dzieci Moje, jest to chwila wielkich prób i oczyszczenia; proszę was, żebyście teraz nie byli zmorzeni snem, ale czuwajcie, módlcie się, dzieci, módlcie się wiele, i miejcie pomimo wszystko radość w sercu i pokój; to [właśnie] jest wiara. Kocham was wszystkich, bo wszyscy jesteście Moimi dziećmi. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 27.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, gdyż jedynie tak możecie pojąć Pragnienie Pana wobec waszego życia. Jesteście na świecie, ale stanowicie Własność Pana. Wierzcie w Ewangelię Mojego Jezusa. Przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Nie pozwólcie, by płomień wiary wygasł w waszych sercach. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Dawajcie wszędzie świadectwo o Mojej Obecności pośrodku was. Ja przyszłam z Nieba, żeby wam pomóc. Nie chcę was przymuszać, bo macie wolność, ale proszę was, żebyście we wszystkim czynili Wolę Bożą. Demon chce oderwać was od prawdy. Będziecie jeszcze mieć wielki zamęt w Domu Bożym, ale Zwycięstwo będzie należało do Pana. (...)

 

 Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 27.02.2021

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka kocham was niezmiernie i tę Moją miłość wam daję, abyście byli szczęśliwi i mieli pokój. Wejdźcie do Mego Niepokalanego Serca poświęcając Mu się każdego dnia, a otrzymacie nieprzeliczone łaski. Moje dzieci, czasy są poważne i trudne, lecz pamiętajcie: Moje Niepokalane Serce jest schronieniem każdego z was i waszych rodzin. Nie zniechęcajcie się i nigdy nie traćcie wiary. Bóg jest z wami, u waszego boku, zawsze wam towarzysząc i nigdy was nie opuszcza. W pewnym momencie Bóg zadziała na korzyść wszystkich Swoich dzieci i uczyni wielkie rzeczy dla wyzwolenia Swego ludu. Módlcie się i pośćcie, a zwyciężycie wszelkie zło. (...)

 

 Zaro, Włochy, 26.02.2021

(...) Przychodzę, dzieci Moje, by prosić was jeszcze o modlitwę, modlitwę za ten świat coraz bardziej niszczony, coraz bardziej osaczany przez zło. Módlcie się, dzieci, za Mój umiłowany Kościół, za Moich wybranych i umiłowanych synów [kapłanów]. Niestety!, często zapominają o swoich przyrzeczeniach, o swoich obowiązkach, i czyniąc tak, okrutnie ranią Moje Serce. Dzieci Moje, módlcie się za nich, nie wytykajcie palcem, ale bądźcie gotowi, by im pomagać waszą modlitwą. Dzieci Moje, ten świat potrzebuje wiary, modlitwy, miłości. Dzieci Moje, proszę was jeszcze o modlitwę za te Moje dzieci, które szukają pokoju, miłości na błędnych drogach, te, które biegają za fałszywymi prorokami, którzy kochają zło, i wpadają w ich sidła.  (...)

 

(...) Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie, nie traćcie dłużej czasu i powróćcie do Boga. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, już od dłuższego czasu wam o tym mówię. Są to czasy bólu, i, jeśli nie umocnicie się modlitwą i sakramentami, łatwo upadniecie. Dzieci najukochańsze, już od dłuższego czasu proszę was o Wieczerniki modlitwy, od dłuższego czasu mówię wam, żebyście wypełnili wasze domy pięknym zapachem modlitwy. Dzieci Moje, modlitwa wam pomaga, żebyście w chwilach wielkiej próby się nie zachwiali. Słuchajcie Mnie, proszę was. Potem Mama poprosiła mnie, żebym się z Nią pomodliła. Nagle pojawił się jakby wielki smok, który mocno uderzał ogonem, tak mocno, że aż wstrząsał ziemią. Mama powiedziała mi: Nie lękajcie się, nie zrobi wam nic złego. Zło chce pokonać dobro i Ziemia jest coraz bardziej atakowana przez Złego. Ludzie coraz bardziej ufają nauce, a mało [ufają] Bogu. Bóg tak często jest umieszczany na drugim miejscu, albo nie jest nawet nazywany. Dzieci, umieszczajcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu, powierzcie się Bogu i złóżcie wszystko w Jego ręce. Bóg was kocha i chce waszego dobra. Dzieci najukochańsze, módlcie się wiele za losy tego świata i za losy całej ludzkości. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 25.02.2021 

Kochane dzieci, Mój Syn jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Jest to prawda niepodlegająca negocjacjom. Bądźcie uważni. Prawda Mego Jezusa to prawda wieczna. Demon będzie działał, by oderwać was od prawdy. Dogmaty będą w pogardzie  i prawda będzie obecna w niewielu sercach. Bądźcie [ludźmi] Pana. On was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Nie lękajcie się. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was poprowadzę drogą dobra i świętości. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Medjugorie; Marija Pavlović - Lunetti.  25.02.2021
Drogie dzieci! Bóg pozwolił mi być dzisiaj z wami, wezwać do modlitwy i postu. Żyjcie tym czasem łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo powtarzam wam, drogie dzieci, że modlitwą, postem i wojny można stłumić/powstrzymać. Dziatki, wierzcie i żyjcie w wierze i z wiarą w tym czasie łaski, a moje Niepokalane Serce nie pozostawi nikogo z was w kłopotach/strachu, jeśli się do Mnie ucieknie. Wstawiam się za wami przed Najwyższym i modlę się o pokój w waszych sercach i nadzieję na przyszłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 23.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci najukochańsze, rozejrzyjcie się: to jest czas zniszczenia, zamętu, a nade wszystko wyboru; jesteście zapraszani [do tego], by zdecydować, po której [chcecie] stać stronie, stąd mówię wam: jest tylko jeden sposób, by dokonać właściwego wyboru: podążajcie za Ewangelią, Słowem Bożym, i trwajcie w modlitwie, pozwólcie Jego światłu wejść do waszych serc, jedynie tak zdołacie pojąć, jaka jest najlepsza i najszybsza droga. Fałszywe rzeczy tego świata są bardziej szkodliwe niż jakakolwiek choroba; popatrzcie, ile [jest] samobójstw, zwłaszcza dzieci – demon jest w całej swej sile; z tej przyczyny proszę rodziny: uczcie wasze dzieci modlitwy, wyjaśniając, że tylko poprzez nią można mieć pokój i radość w sercu, gdyż bez Bożego światła są [tylko] ciemności. Chrzcijcie swoje dzieci, aby mogły wyruszyć ku świętemu życiu. Dzieci Moje, świat i ludzkość są na skraju przepaści; wzmacniajcie się w wierze i w modlitwie, ponieważ już wkrótce Antychryst ukaże się [publicznie]. Dzieci, miejcie również nadzieję, że wszystko zostanie odnowione, [tak,] ażeby nastał nowy świat pokoju, nadziei i miłości; wszystko jest [już] gotowe na te wydarzenia, ale najpierw musicie przejść przez ucisk i prześladowanie; patrzcie na znaki, bądźcie odważni, My będziemy przy was. Dzieci, nawróćcie się i powróćcie do Jedynego Prawdziwego Boga, Boga Pokoju, Miłości, Miłosierdzia i Sprawiedliwości.(...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.02.2021 

(...)Słuchajcie Mnie. Pan wiele od was oczekuje. Nie wycofujcie się. Tego, co macie do zrobienia, nie pozostawiajcie do jutra. Ludzkość chodzi ślepa duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Półprawda będzie się coraz bardziej rozszerzać, i wiele z Mych biednych dzieci zostanie [nią] zanieczyszczonych. Kochajcie Prawdę i brońcie jej. Otwórzcie swe serca na światło Pana, a nigdy nie zostaniecie wciągnięci przez bagno fałszywych doktryn. Dużo się módlcie. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy w każdym miejscu. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 21.02.2021 

(...) Nie słabnijcie w wierze, wierzcie coraz bardziej, bowiem ci, którzy wierzą w miłość i potęgę Mego Syna, otrzymają stokroć więcej łask i błogosławieństw od Jego Boskiego Serca, i wasze rodziny zostaną uleczone, i ocalone przez Jego Miłosierdzie*, które jest nieskończone i uwielbione na wieki. Oddajcie swe serca Panu, ofiarując Jemu wasze rodziny, a nie będziecie żałować Moje dzieci. Bóg jest z wami, ponieważ kocha was niezmiernie, i [tę] swoją Miłość On dziś wam daje, abyście byli szczęśliwi i żyli w pokoju.   

*22 lutego przypada 90. rocznica pierwszych objawień Miłosierdzia Bożego św. Faustynie w Płocku.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.02.2021., orędzie Jezusa

Dzieci Moje, jakże cierpię! Ja jestem między wami, płaczę z powodu wszystkich cierpień, jakie mi [wciąż] zadają. Dzieci najukochańsze, och, jakże cierpię! Co Mi robi Mój Kościół! Jestem już tutaj, a ludzkość jeszcze nie wierzy, nie rozumie ileż bólu czuję ani ile [czuję] bólu z powodu tego Mojego Kościoła. Odwrócił się do Mnie plecami, ale jednak Ja go wzniosłem razem z Piotrem, to Mój Kościół i nie pozwolę, by demon wziął go w posiadanie, lecz odrodzi się w Chwale. Dzieci Moje, uważajcie na fałszywe doktryny, nie wpadnijcie w tę pułapkę. Moi umiłowani (kapłani) zdadzą sprawę z tego, co robią! Módlcie się za prawdziwych kapłanów, kapłanów Jezusa Chrystusa, ponieważ już trwa prześladowanie. Śpiewajcie hymny Panu, waszemu Bogu, lamentujcie z powodu tego wszystkiego, co nastąpi, i krzyczcie, że Ja Jestem tutaj. Dzieci Moje, nawróćcie się [już] teraz, módlcie się, módlcie się, módlcie się wiele; czasy, które nadejdą, będą dla oczyszczenia Ziemi, nic z tego, co znacie, nie pozostanie na tej Ziemi, a wy myślicie jeszcze o rzeczach ziemskich. Wyspowiadajcie się i trwajcie w gotowości, bo czas jest [już] u [swej] granicy. Trwajcie w gotowości w modlitwie, bądźcie w Mojej Łasce. Córko Moja, nieś z radością Moje cierpienie, ta Wielkanoc będzie szczególna. Patrz, córko Moja, patrz na tę drogocenną Krew, jest za wszystkich, również za Moich niewdzięcznych synów [tzn. kapłanów; lub ogólnie: dzieci] i za grzeszników, którzy nie rozumieją. Córko Moja, jakże będziesz cierpieć w tę Paschę, ileż cierpienia za wszystkich grzeszników, pomóż Mi, umiłowana Moja, pomóż Mi, zrób to z radością dla swojego Pana. Ja jestem tutaj, by was oczyścić. Teraz Duch Święty zstąpi na was, chcę was wszystkich oczyścić, zróbcie tak, by zastano was gotowymi, bo [inaczej] nie zdołacie znieść tego, co was czeka. Dlaczego [wciąż jeszcze] nalegacie, [by mieć] rzeczy [tego] świata? Przebaczajcie, kochajcie, bądźcie miłosierni, nie bądźcie obojętni. Mój Duch jest pośród was i z wami pozostanie. Dzieci Moje, bądźcie razem bardziej niż przedtem, pomagajcie sobie, bo wkrótce wszystko będzie stracone. Ogień i woda się przygotowują, ale wy zostaniecie porwani przez Moich Aniołów i przeniesieni w bezpieczne miejsce, aż [wszystko] nie powstanie na nowo, jakby raj: w nowej erze, na nowej Ziemi, z nowym niebem. Podążajcie za Mną i [idźcie] po Moich śladach, Ja jestem prawdą, drogą i życiem. Ten dom jest błogosławiony, w nim Moi Aniołowie będą przebywać, by was chronić. Dzieci Moje, nie miejcie lęku przed niczym, Ja was oznaczyłem, każde pojedyńczo, jak Szatan oznaczył swoich „wiernych”. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 20.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie uważne, by nie dać się zwieść. Demon chce was oderwać od drogi prawdy, lecz wy możecie go zwyciężyć siłą modlitwy. Miłość ku prawdzie jest pewnością zwycięstwa Ludu Bożego. Przyjmujcie Ewangelię. Bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele Boga wszędzie się rozprzestrzenią. Będą siać niezgodę w Kościele i Moje biedne dzieci wypiją gorzki kielich bólu. Bądźcie odważni. Nie wycofujcie się. Ten, kto jest z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Żyjecie w czasie wielkiego ucisku, ale wytrwajcie wiernie na drodze, którą wam wskazałam. Nie jesteście sami. Mój Jezus jest u waszego boku! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 20.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja, wasza Matka, mówię wam: bądźcie silni, bądźcie wierni Memu Synowi Jezusowi, ponieważ przyjdzie w wielu miejscach świata prześladowanie na tych, którzy nie zaakceptowali zła ani kłamstw, które [źli ludzie] chcą przymusowo nałożyć na życie tych wszystkich, którzy służą Panu. Demon chce zniszczyć wasze życie i wasze rodziny, ale Ja was proszę, abyście poświęcili się Naszym zjednoczonym Trzem Świętym Sercom [Jezusa, Maryi i Józefa], żebyście byli wewnątrz nich i pod płaszczem naszej opieki. Przyjdą na świat dni trudne i [pełne] bólu, i wielka będzie liczba tych, którzy ze strachu i z braku odwagi zdradzą Mego Syna Jezusa. Nie traćcie nadziei i nie odrywajcie się od drogi prawdy, gdyż ta droga prowadzi was do Nieba. Módlcie się, módlcie się dużo i każdego dnia Różańcem Świętym, a Bóg udzieli wam wielkich łask z Nieba i da wam siłę, odwagę i Swój Boży pokój, który zwycięża wszelkie zło. (...)

 

Zginajcie swe kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa; przyjdzie nań chwila wielkiej agonii. Jak już powiedziałam w przeszłości, wielu [z tych,] którzy są gorliwi w wierze, przyjmie to, co jest fałszywe. Szukajcie sił w modlitwie. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi: patrzcie na Niego. (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 16.02.2021., orędzie Jezusa

Umiłowany Ludu Mój:

Przyjmijcie Me błogosławieństwo w tym czasie Wielkiego Postu, który się zaczyna. Pragnę, żebyście nie tylko wspominali, ale żebyście [rzeczywiście] przeżywali Wielki Post, a ten w szczególności, kiedy znajdujecie się tak blisko wydarzeń, które prowadzą was ku Oczyszczeniu. Mój Kościół musi trwać w czujności i zachowywać Wiarę, będąc mocnym, wiernym i wypełniającym Przykazania. Moje Błogosławieństwo jest wsparciem dla tego, kto je przyjmuje; Mój Święty Duch w szczególny sposób, w tych 40 dniach, da wam Swoje światło w tych aspektach waszego życia osobistego, które musicie poprawić. To Moje Błogosławieństwo rozprzestrzenia się w osobie, która jest należnie przygotowana, by przyjąć z pokorą Światło Mego Świętego Ducha, po to, żebyście się przygotowali na drodze duchowej, spotykając się z ludzkim „ja”; w ten sposób zdołacie zobaczyć siebie takimi, jacy jesteście. Ludzkość znajduje się w złożonej różnorodności ideologii, które ją oddzielają od Mojej Woli, pod obojętnym spojrzeniem niektórych z Moich kapłanów. Ten Wielki Post musi różnić się od tych, które przeżywaliście poprzednio: niektórzy [z was] daleko albo na wakacjach [w Argentynie o tej porze jest lato – przyp. tłum.], a inni, bez jakiejkolwiek świadomości [lub: sumienia], wybierając ten czas, by popełniać wielkie herezje i świętokradztwa, przed którymi [lub: z powodu których] drży Mój Dom. Nadeszła chwila, w której Moje dzieci muszą wyjść z niewoli tego, co łatwe, żywienia urazy, złoszczenia się, nienawiści, nieposłuszeństwa, życia jak ludzie chwili, bez uczuć, gardząc Mną, ludzie bez mocnej Wiary i, wreszcie, ludzie, którzy wierzą we Mnie w jednym momencie, a w innym [już] nie. Moja droga nie jest [drogą] bólu, ale zadośćczynienia, dawania, wzrastania, porzucenia „ja jestem”, „ja chcę”, „ja”, „ja”… Moja droga wiedzie was ku Mojej Miłości, Mojemu oddaniu się, Mojej ofierze, Mojemu dawaniu, aby obfitował w was Mój pokój, Moja solidarność, Moja pogoda ducha, Moje przebaczenie.

Ludu umiłowany, Mój Ludu, każdy jest dla Mnie wyjatkowy, dlatego każdy jest drogocenną perłą o nieskończonej wartości, stąd musicie kochać się jak bracia, odtwarzając tę Moją Miłość, z której ofiarowałem się na Krzyżu. Rozpoczynacie Wielki Post, całkowicie wyjątkowy, tak bardzo, że nie możecie go zmarnować, nie możecie przeżyć go tak jak w przeszłości… Ten Wielki Post ma być [przez was] przeżyty w oczyszczeniu. Nieprzyjaciel duszy zdołał przedostać się do wszystkich obszarów ludzkości, opanował [dosł. dokonał inwazji na] Mój Kościół, by oddalić was od prawdziwej Tradycji, oddalając was od Nieskończonej Tajemnicy Mojej Ofiary za zbawienie świata. To strategia zła, wykonywana przez tych, którzy reprezentują Antychrysta, który posyła wam wichry [lub: odczucia] swej obecności na Ziemi, wywołując strach przed braterskim spotkaniem w tym czasie podążania ku szczytowi wypełnienia się Misji, którą Mój Ojciec Mi powierzył dla Odkupienia rodzaju ludzkiego, ażeby Mój Lud nie porzucił obrzydliwych łachmanów, które nosi ze sobą, i którymi się przechwala. Wzywam was, abyście trwali przy Mnie, modląc się, poszcząc, niosąc miłość miłosierną swoim braciom. Wzywam was do pokuty, tej, która nakazuje wam spełniać Moją Wolę, a nie swoją własną. Wzywam was do bycia miłosierną miłością; nie to, co wam zbywa, ale to, czego wam brakuje przynosi najobfitszy owoc. Zapraszam was do modlitwy z prawdziwą skruchą [i odrzuceniem] nędz, które nosicie. Nakazuję wam nie patrzeć na samych siebie, ale na brata, a w bracie patrzeć na Mnie. Nakazuję wam modlić się ze łzami zrodzonymi z bólu, że Mnie obraziliście i że wciąż Mnie obrażacie.

Przyjrzyjcie się sobie, dzieci: Nie jesteście jaśniejącymi gwiazdami… Nie jesteście Moimi prawdziwymi świadkami… Nie jesteście prawdziwymi uczniami Mej Matki… Nauczyliście się czołgać i chować, by nie być widzianymi: czynić zło jest łatwo, czynić dobro oznacza umierać sobie samemu. Czas Wielkiego Postu nie jest narzuceniem wam czegoś, nie jest męczącym ciężarem, lecz jest czasem na to, żebyście wyprostowali błędną ścieżkę, którą idziecie, żebyście wyprostowali postępowanie i czyny, o których sądzicie, że są dobre, a nie są. Dość już, Ludu Mój! Czas posuwa się naprzód, a z nim oczyszczenie jest silniejsze, boleśniejsze, bardziej ciągłe, abyście wzmacniali [swoją] Wiarę, i Mój Lud, Moja maleńka Reszta, by była mocna. Ziemia dalej, bez przerwy się trzęsie, zaraza postępuje naprzód, i zło przyjmuje ją z radością, aby przedsięwziąć środki przeciwko Moim [dzieciom]. Miejcie świadomość, że ten czas został przyśpieszony… Niech was nie zaskoczy noc, gdy będziecie wyczekiwać na znak, by się zmienić; znakiem jest ten Wielki Post. Uśpione wulkany się uaktywniają, i ludzkość znowu widzi się zmuszoną, by się ograniczać w przemieszczaniu się [lub: by się przemieszczać] z jednego miejsca na inne.

Ludu Mój, dzieci umiłowane: Ja Jestem z wami, Moja Matka nie odmawia wam swej opieki, Mój ukochany święty Michał Archanioł wraz z legionami niebieskimi trwa w oczekiwaniu, abyście powierzyli się Jego opiece, i Mój Anioł Pokoju przybędzie dla dobra Mego Ludu. Jesteście błogosławieni Miłością Trynitarną, nieustannie jesteście błogosławieni, i [dalej] będziecie. Mój Lud nigdy nie był [przez Nas] porzucony, ani nie będzie w przyszłości; dlatego posyłam Mego Anioła Pokoju, aby Moim Słowem w swoich ustach nasycił głód i pragnienie Moich [dzieci] w tych chwilach okrutnych dla ludzkości. Duchy zła, rozprzestrzenione w powietrzu [por. Ef 2, 2], nie tracą czasu, by przywodzić was do potępienia, przede wszystkim tych, którzy znajdują się daleko ode Mnie. Przyjdźcie do Mnie, przyjdźcie do Mnie! Przyzywajcie św. Michała Archanioła, Legiony Niebiańskie, i bądźcie świadkami Mej Miłości oraz prawdziwymi dziećmi Mojej Matki. W tym Wielkim Poście pragnę w szczególności, by Mój Lud powstrzymywał się od wypowiadania słów przeciwko braciom. Wzywam was do przebaczania i do bycia przebaczeniem. Jesteście Moim Ludem, a Mój Lud ma przyciągać [?] dobro i wprowadzać je w życie w każdym [z członków] Mego Mistycznego Ciała. Błogosławię was Moim Przenajświętszym Sercem. Was najbardziej kochający Jezus.

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

Komentarz Luz de Maria: Zobaczyłam naszego Najukochańszego Pana Jezusa Chrystusa, widząc, jak ludzkość znika, tak jakby spadał na nią proszek, który wyżera skórę, pozostawiając nienaruszonymi budowle wzniesione przez człowieka. Zapytałam o to Naszego Pana i odpowiedział mi: Umiłowana Moja, to się wydarzy w najbliższej wojnie. Ukazałem ci to również z innym znaczeniem: Ten proszek to to, co materialne, ludzka nędza, egoizm, pycha, obojętność na Moje nakazy, złośliwość, brak miłości; wszystko to doprowadza Moje dzieci do zniknięcia w duchu, a [przez to] zło nie zanika, lecz wzrasta. Ludzkość walczy między sobą o to, co materialne, o to, o czym myśli, że jest prawdą, będąc tak naprawdę ich własną przepaścią, w której znika ocalenie, o ile się nie nawróci i nie przyjdzie do Mnie. Na koniec Niepokalane Serce Mej Matki zatryumfuje, i Moje dzieci będą się radować Zbawieniem. Ukochana Moja, człowiek chodzi tam, gdzie nie powinien, bez potrzeby, zawęża swoją drogę i wchodzi w samotność, w swoją własną samotność, w której [ich własny] umysł ich więzi, doprowadzając ich aż do porzucenia Mnie. Przyjdźcie do Mnie, ci, którzy potrzebujecie pociechy, głodni, zrozpaczeni, chorzy, pozbawieni opieki, upokarzani, wyśmiewani, ludzie twardego serca, pyszni, wszyscy, którzy Mnie potrzebujecie! Przyjdźcie, nie przejdźcie tego Wielkiego Postu bez nawrócenia się ze skruchą, przyjdźcie, Ja was uleczę! Nasz Pan, błogosławiąc Ziemi, oddala się. Amen.

 

 

 

#Carbonia, 17/2/2021, Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
„Człowiek nie może żyć bez Boga! Mów, że Bóg za chwilę zainterweniuje, aby wziąć wszystko z powrotem do Siebie. Głos Boga jest jeden i jedno jest Jego Słowo! On widzi was tak w miłości jak i miłosierdziu, i ogłasza was dziećmi Bożymi! Dziećmi Światła! Dlatego bądźcie gotowi być zabranymi przez Niego. Słońce jest wysoko, jego ciepło jest doskonałe, nadszedł czas, aby wszystko ze sobą pojednać, Bóg jest zniecierpliwiony wami, wszystkimi Jego dziećmi. Noc będzie ciemna i zimna, ale ciepło Miłości dla Jego dzieci będzie zachwycające, zostaną porwane i umieszczone w miejscu wiecznej miłości, czekając aż wszystko się skończy.
 
Wielki będzie ucisk, przez który będą musieli przejść ludzie oddaleni od Boga, ci, którzy zaparli się Boga! Ostrzeżenie jest obecnie blisko was, wasze życie uratowane, och ludzie! Preferujcie powrót do swojego Boga Stwórcy, porzućcie rzeczy ziemskie, wkrótce one wszystkie znikną, ponieważ Bóg musi odnowić Ziemię. Nadszedł czas, aby ludzkość obojętna wobec swego Boga Stwórcy zrozumiała: że jedynym i prawdziwym Bogiem jest Pan Jezus Chrystus! Ten człowiek nie może żyć bez Boga! To życie należy do Boga i musi powrócić do Boga! Szatan przejął kontrolę nad Moimi dziećmi, tymi, którzy mu się oddają, tymi, którzy milczą, nie broniąc prawdy. Nadchodzi Bóg Najwyższy, aby wszystko w Sobie odnowić: ...niebo będzie grzmiało, będą wstrząśnięci wielką mocą Boga! Jego sprawiedliwość będzie wielka dla tych, którzy nie pokutują , tych którzy nie powrócili do Niego! Czas Apokalipsy dobiega końca, wkrótce wszystko przyśpieszy, jedno po drugim, bez wytchnienia, człowiek znajdzie się na miejscu w obliczu świata, którego już nie rozpoznaje. Światłość świata nagle się pojawi, przeniknie ciemność i wszystko będzie tak, jak Bóg z góry określił od najdawniejszych czasów. Domy będą rosły i będzie ich wiele, a wszystkie będą miały Bożą obecność, w tych miejscach będzie Światło, niczego im nie zabraknie, Bóg zatroszczy się o wszystko, podczas gdy na pozostałej ziemi wszystko spłonie ogniem.
 
Ponownie wzywam wszystkich, którzy nie chcą słyszeć Mojego głosu, wzywam ich ponownie, bo nie musimy tracić (waszego) życia. Moje dzieci, pokutujcie i wróćcie do Tego, który was stworzył. Czas się skończył, ta planeta zostanie uderzona przez krąg Odkupienia! Ta ludzkość znajdzie się w stanie bólu, ponieważ nie chciała wrócić do swego Boga Stwórcy. Kładę na was Moje święte ręce, podnoszę was do siebie, chrzczę was w Duchu Świętym i ogniu, wykuję was jak złoto w tyglu, będziecie piękni jak słońce, będziecie świecić tym samym światłem, którym świeci wasz Bóg Miłość, będziecie boscy w Boskości. Postępujcie bez lęku, Bóg wzywa was do wykonania zadania, to jest polecenie! „Idźcie bez lęku przed ludźmi i powiedzcie im, że Bóg ma zamiar zainterweniować, aby wziąć wszystko z powrotem do siebie”. Zabiorę Moje dzieci do Moich miejsc schronienia . Ja sam wezwę ich po imieniu, podczas snu zostaną obudzeni i będą musieli podążać za Aniołem , który poprowadzi ich do Moich schronień. Gotowi, nie tracąc więcej czasu, z różańcem świętym w ręku i sercem pełnym miłości do swego Pana, śpiewajcie hymny pochwalne Temu, który teraz powraca. Amen!”
Błogosławię was i strzegę we Mnie, słońce już świeci nad wami, Moje błogosławione dzieci, chwała Bogu. Amen!
 
 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci, módlcie się za Rosję, Chiny i Amerykę, będą przyczyną zamętu dla świata. Lgnijcie do Boga Zbawcy bez żadnych wątpliwości, trzymajcie się prawdziwej doktryny. Módlcie się za tych, którzy lękają się tych chwil ciemności, które nadchodzą; Ja im mówię: Nie lękajcie się, gdyż musicie jedynie dążyć z wytęsknieniem do Raju; tak wiele jest na świecie bezużytecznych śmierci, ponieważ podporządkowujecie się elicie światowej; uważajcie, dzieci Moje, Zły wykorzystuje waszą duchową i fizyczną słabość, by was atakować. Z tej przyczyny proszę was, żebyście byli silni w wierze, bo tylko tak zdołacie [to wszystko] znieść, odrzucić i iść dalej naprzód ewangelizując. Dzieci Moje, wulkany zbudzą się niemal równocześnie, [nawet sama] przyroda buntuje się przeciw tej ludzkości niewdzięcznej i grzesznej. Dzieci, módlcie się za Kościół, schizma już [w Nim] działa; Kościół powstanie na nowo, [lecz] niestety Moi umiłowani synowie (kapłani) obrali drogę fałszu, sprawiając, że wiernych ogarnia mrok. Pamiętajcie, że za całe wasze postępowanie zdacie sprawę Bogu, doprowadzacie Moje stado do grzechu, już więcej nie zwracacie uwagi na grzech, to, czego nauczacie, nie jest już dłużej prawdziwym Magisterium, i z tego zdacie [Bogu] sprawę. Mrok [wkrótce] ogarnie tę Ziemię, i znaki na Niebie będą coraz bardziej zadziwiające, nawróćcie się teraz! Antychryst ma niedługo ukazać się publicznie, nosząc podobieństwo świętego w sposobach postępowania, będzie mówił także o Bogu, lecz [wy] uważajcie, dzieci, uważajcie! Żyjcie zawsze Moimi orędziami i zbierzcie tyle dusz, ile się da. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.02.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Ja przyszłam z Nieba, by was do Nieba zaprowadzić. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Bogiem. Ja chcę widzieć was szczęśliwymi już tutaj na Ziemi, a później razem ze Mną w Niebie. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaką Pan wam powierzył. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, przyjdzie dla was Wielkie Zwycięstwo Boga. Nie lękajcie się. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 13-14.02.2021.

(...) Nie rozpaczajcie i nie odrywajcie się od drogi modlitwy, bo kiedy się modlicie, deszcz łask i błogosławieństw zstępuje z Nieba na was i na całą ludzkość. Nie pozwólcie, by demon oderwał was od modlitwy, od Boga i ode Mnie. Chce on was zniechęcić, żebyście osłabli w wierze i pozwolili się wstrząsnąć i wewnętrznie rozbić przez smutki i zło obecnych czasów, ale nie dajcie się pokonać. Modlitwa jest potężniejsza niż wszystko, i kiedy się modlicie, zwłaszcza [odmawiając] Mój Różaniec, plany i zło Szatana zostają zniszczone i przezwyciężone; dlatego, Moje dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się.

(...) Pozwólcie się otoczyć przez miłość Mego Syna. Jego miłość jest czysta i święta, i uzdrawia was i uwalnia od wszelkiego zła, jakie was dotyka w ciele i w duszy. Ta miłość dokonuje wielkich cudów i uwolnienia. Módlcie się, aby pojąć miłość Mego Syna w waszym życiu, a nic wami nie wstrząśnie. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 13.02.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci (...), jakże pragnę umieścić was w pierwszym rzędzie wśród Moich bojowników, wśród Mych żołnierzy światłości! Bądźcie godni, kochajcie Mojego Jezusa, nie bądźcie ponurzy, ale kochajcie z gorliwością [tzn. pilnie się do tego przykładając]. Dzieci, wielu z was zostanie w tym okresie przemienionych i napełnionych przez Ducha Świętego, [po to,] żebyście byli zdolni do tego, by mieć Nasze światło; wielu innych poczuje się pustymi w środku, mając niemal wrażenie, że nie mają Bożego pocieszenia. Ten stan sprawi, że będziecie bardzo cierpieć, ale nie bójcie się: Bóg nigdy was nie porzuci; ten stan sprawi, że zrozumiecie, jak to jest kiedy [człowiek] się oddala [od Boga] nawet nieumyślnie, i dokąd moglibyście [wtedy] dojść. Pamiętajcie, że to cierpienie będzie dla wzniesienia waszego ducha. Dzieci, przygotowujemy was na Ostrzeżenie; staniecie się silniejsi niż przedtem, w wierze i w modlitwie, stąd nie obawiajcie się, cierpienie przyniesie Łaskę. Módlcie się, dzieci, ponieważ ludzie nieprawi będą się bawić tą ludzkością, wiodąc ją ku otchłani; ale wy walczcie i kochajcie, a nikt nie tknie Mojej wiernej Reszty.  (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 13.02.2021

(...) Nie odrywajcie się od prawdy. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu, ale Mój Jezus zawsze będzie z wami. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Panem poprzez Sakrament Spowiedzi. (...) Nie pozwólcie, żeby bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w otchłań. Wy należycie do Pana, i rzeczy tego świata nie są dla was. Zobaczycie jeszcze nad Ziemią straszne rzeczy. Nieprzyjaciele postępują naprzód i chcą zniszczyć [Miejsce] Święte, ale waszym orężem obronnym jest miłość ku prawdzie. Odwagi! Zwycięstwo Pana przyjdzie dla sprawiedliwych. Naprzód! (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 11.02.2021 

Kochane dzieci, nieprzyjaciele będą działać, aby zagasić światło prawdy zawarte w Słowie Bożym, ale w sercu wiernych prawda wytrwa na zawsze. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego zamętu i podziału. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z prawdą Ewangelii i z naukami prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Kościół Mojego Jezusa wypije gorzki kielich cierpienia. Ci, którzy kochają prawdę i bronią jej będą prześladowani. Dajcie Mi swe dłonie. Ja zawsze będę z wami. Nie zniechęcajcie się! Wytrwajcie mocni na drodze, którą wam wskazałam, a będziecie zwycięscy. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.02.2021

Kochane dzieci, otwórzcie swe serca dla Pana, a odkryjecie Jego Wolę na wasze życie. Módlcie się dużo przed krzyżem. Żyjecie w czasie wielkiego, duchowego zamętu, ale wiedzcie, że czekają was jeszcze wielkie próby. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nie żyjcie oderwani [od Boga]. Bóg się śpieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prób. Zostańcie z Jezusem. Cokolwiek się wydarzy, nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazałam. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, otrzymają wielką nagrodę. Nie zniechęcajcie się. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modliła do Mojego Jezusa. Odwagi. Wasze zwycięstwo jest w Panu. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 9.02.2021 

!!!(...) Dzieci, módlcie się za czasy, które właśnie przychodzą, bo dramatyczne wydarzenia i wielkie znaki będą następować jedne po drugich i trudno będzie wątpić w ich pochodzenie, z wyjątkiem tych [ludzi], którzy już należą do szatana i dla tych, którzy będą mieli zamknięte serca. Dzieci Moje, płaczę nad Rzymem, który obrócił się do Boga plecami, myśląc bardziej o władzy. Och! Rzym wkrótce będzie spożywać proch własnego spustoszenia. Dzieci Moje, módlcie się za Południowe Włochy. Dzieci, módlcie się za Amerykę, gdyż jest [ona] posłuszna diabolicznym planom. Dzieci, przypominam wam, że modlitwa złagodziła [już] wiele wydarzeń, proszę was usilnie, żebyście dalej się modlili; wstępujecie właśnie na Golgotę i niesiecie krzyże; pośćcie i czyńcie ofiary. (...)

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.02.2021

Simona:

(...) Dzieci Moje, [już] od dłuższego czasu zostawiam wam Moje orędzia, lecz wy, niestety (!), często nie słuchacie, zatwardzacie swoje serca. Ja przychodzę do was jako Matka i jako Matka kocham was miłością niezmierną i przychodzę do was, by wam pomóc. By bezpiecznie was zaprowadzić do Domu Ojca biorę was za rękę i was prowadzę. Bardzo was proszę, dzieci Moje, pozwólcie się prowadzić; czekają was ciężkie czasy, pozwólcie się kochać, dzieci Moje, dajcie się kochać. (Gdy to mówiła, łza spłynęła Jej po policzku). Dzieci Moje, gdybyście tylko zrozumiały, jak wielka jest miłość Chrystusa dla każdego z was, gdybyście tylko pozwoliły Mu wejść do waszego życia, On wypełniłby was wszelką łaską i błogosławieństwem, udzieliłby wam siły [takiej], żebyście stawiali czoła nawet największej burzy z uśmiechem. (...)

Angela:

(...) Dzieci, musicie nauczyć się modlić sercem i przyjmować [akceptować] swój krzyż. Wielokrotnie przychodziłam do was, mówiąc wam: „Kochajcie krzyż, to krzyż buduje, to krzyż ocala. Kochajcie, kochajcie i nie wycofujcie się”. Wielu z was jest przyzwyczajonych do pokazywania i patrzenia na krzyż innych z wielką lekkością. Dzieci, Bóg nigdy nie daje krzyża cięższego niż jesteście w stanie znieść, ale ten krzyż zaczyna ciążyć, gdy się go nie akceptuje. Proszę was usilnie, kochajcie swój krzyż. Patrzcie na Mojego i waszego Jezusa, oglądajcie i adorujcie Krzyż. (...) Dzieci Moje, módlcie się wiele za Mój ukochany Kościół i módlcie się, aby nie zatracono prawdziwego Magisterium Kościoła. Kościół jest w dymie szatana, wasze modlitwy służą temu, by to zło mogło się od niego [tj. od Kościoła] oddalić. Módlcie się za Moich wybranych i umiłowanych synów [kapłanów], aby przestali dawać zgorszenie, oddalając Lud Boży od Kościoła Świętego. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 7.02.2021 

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by napełnić was siłą i odwagą. Aby mieć tę siłę i odwagę wypełnijcie swoje serca słowami Mojego Syna. Słowa Mego Syna są życiem i prawdą, i uzdrawiają wasze serca z wszelkiego smutku, udręki i rozpaczy. Nie dajcie się pokonać przez kłamstwa i uwodzicielskie sztuczki szatana. Bóg jest waszym pokojem, Moje dzieci, tam, gdzie Mój Syn wchodzi ze swą miłością, wszystkie ciemności szatana zostają zwyciężone i unicestwione. Zjednoczcie się z Moim Synem, dajcie Jemu wasze serca i waszą miłość, a On, zjednoczony z wami wszystkimi, da wam wieczną pociechę i pokój. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 6.02.2021

 (...) Dzieci Moje, wielu z was oczekuje Ostrzeżenia tak, jakby było tylko miłosierdziem; lecz pamiętajcie, dzieci, że będzie to również wydarzenie, które z chirurgiczną precyzją obnaży wasze życie. Dzieci Moje, Ja przyszłam pomiędzy was, by zebrać razem Moją maleńką, wierną Resztę. Dzieci, nie bądźcie jak faryzeusze, nie bądźcie fałszywi, pamiętajcie, że Ja widzę wasze serca i że przede Mną nic nie będzie mogło nigdy być ukryte. Dzieci, zawsze dawajcie świadectwo i miejcie odwagę. (...) Dzieci, módlcie się za możnych tej Ziemi, żeby nie obrali drogi, którą mają zamiar [pójść], ponieważ od ich projektów będą zależeć Moje dzieci i ich przyszłość; zaplanowane są wojny. Dzieci Moje, Ja jestem tutaj i was kocham. Wszędzie róbcie wieczerniki modlitewne, dzisiaj świat was potrzebuje, módlcie się za Kościół i za waszych rządzących.(...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 6.02.2021

Kochane dzieci, bądźcie łagodne i pokorne sercem. Nawróćcie się ze skruchą i pojednajcie się z Bogiem. Szukajcie Jego Miłosierdzia poprzez Sakrament Spowiedzi. Mój Pan na was czeka. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Bożą dla waszego życia. Nie pozwólcie, aby demon was zniewolił. Wy jesteście Własnością Pana i On was oczekuje z otwartymi ramionami. Przyjmijcie Moje Apele. Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Słuchajcie Mnie. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Dbajcie o swoje życie duchowe. Żyjcie Ewangelią Mojego Jezusa, a także naukami prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Przyjdą trudne czasy i tylko ci, którzy się modlą, uniosą ciężar krzyża. Nie stójcie z założonymi rękami. Nieprzyjaciele będą działać, by was zdezorientować i oderwać od prawdy. Zostańcie z Jezusem. W Nim jest wasze zwycięstwo. Odwagi! Ja was kocham i zawsze będę z wami! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.  

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 6.02.2021orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka, kocham was i przychodzę, by udzielić wiele łask niebieskich wam i waszym rodzinom. Odmawiajcie z miłością i z sercem Mój Różaniec i nie dajcie się wstrząsnąć przez nic z tego świata. Bóg jest z wami i was błogosławi Swoją Miłością i Pokojem. Powierzcie swe serca Panu, a On da wam pociechę, wiarę i życie. On jest życiem wiecznym, i życie, które On wam daje, jest tym prawdziwym, a nie fałszywym, które chcą wam dawać w tym czasie ciemności i kłamstw. Walczcie przeciwko wszelkiemu złu, wykonując wolę Pana, a nie będziecie żałować. Im bardziej próby będą się zwiększać, tym bardziej Bóg będzie u waszego boku ze Swą Miłością i Łaską. (...)

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 4.02.2021

(...)Pan jest sprawiedliwy, pamiętajcie o tym, chce dla was dobrze i wam pomaga, pomoże wam pokonać wszystko. Synaczkowie, wszystko to, co się dzieje, skończy się, znów będziecie jak dawniej. Dzieci Moje, wszyscy, cały świat znów będzie jak kiedyś. Nie nienawidźcie Pana za to, co się dzieje, synaczkowie, to nie On jest temu winny, to nie Jego wina. Przykazuję wam: módlcie się za tych wszystkich, którym nie udaje się modlić i wierzyć w Niego. (…) Nie martwcie się niczym, przykazuję wam, módlcie się i miejcie coraz więcej wiary. Błogosławię was wszystkich: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 4.02.2021

Kochane dzieci, ufajcie Mojemu Synowi Jezusowi. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prób i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Bądźcie uważni. Wielu wybranych [do tego], by bronić prawdy wycofa się, oderwą się od prawdziwej doktryny i Moje biedne dzieci będą płakać i lamentować. Żyjecie w czasie wielkiej, duchowej bitwy. Wielka Wojna będzie intensywna, ale prawda będzie obecna w życiu Mi oddanych. To ci [właśnie] przyczynią się do Ostatecznego Tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Naprzód w obronie prawdy! Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 03.02.2021

(…) Ja, wasza Matka, jestem tutaj, dotykam ziemi, by was pouczyć. [Ja], Mama, która was podnosi, gdy upadacie, która wydobywa was z błota, w którym są niektórzy; Ja również ocieram wasze łzy, przywracam wam nadzieję i światło mego Syna, by oświetlić wam drogę. Dzieci Moje, jestem waszą Matką; dlaczego nie korzystacie z Miłosierdzia, jakie na was zstępuje, by zmienić wasze życie? Dzieci najukochańsze, módlcie się za Kościół, ponieważ walka już jest u bram; przejdzie on swoją mękę. Módlcie się wiele, bez znużenia. Potężna burza wstrząśnie światem, a wy jeszcze tracicie swój czas przywiązując się do rzeczy ziemskich. Dzieci Moje, wszystko jest dla was gotowe, mleko i miód będą spływać z gór; pokój, miłość i tak wiele spokoju i pogody ducha są dla was przygotowane; ale proszę was, wierzcie w Moje orędzia i żyjcie nimi. Dzieci Moje, dziś zstąpi [na was] wiele łask; dawajcie świadectwo, bądźcie wdzięczni Bogu za tak wiele miłości, uznając Go jedynym prawdziwym Bogiem. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.02.2021, orędzie Maryi Królowej Pokoju 

Kochane dzieci, słuchajcie Mnie. Ja przyszłam z Nieba, by was zaprowadzić do Tego, który jest waszym wszystkim. Nie zapominajcie: we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata was zanieczyściły. Uciekajcie od tego wszystkiego, co was odrywa od Mego Syna Jezusa. Przyjmujcie Moje Apele i żyjcie nade wszystko Ewangelią Mojego Jezusa. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Ludzkość chodzi ślepa duchowo i Moje biedne dzieci zdążają ku wielkiej przepaści. Prawda będzie pogardzana, a to, co jest fałszywe, zostanie przyjęte jako prawda. Bądźcie uważni. Otwórzcie swoje serca na światło Boga, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód, bez lęku! (...)

 

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 1.02.2021, orędzie Jezusa

(...)Umiłowany Ludu Mój, posuwacie się naprzód w życiu codziennym. Ludzkość przyzwyczaiła się do tego codziennego życia i [tylko] nieliczne rzeczy doprowadzają ją do zatrzymania się i zastanowienia nad konsekwencjami tego. To skutek ciągłych nowinek, wprowadzanych po to, by ludzkość nie reagowała na zmiany, lecz wręcz przeciwnie, by patrzyła na to, co się dzieje, jako na coś normalnego. Mój Kościół jest silnie opanowywany [dosł. najeżdżany] przez dym Szatana, który czyni się [coraz] bardziej w nim obecny, [podczas gdy] Moje dzieci nie rozeznają, dokąd ich prowadzą. To pokolenie nowinek przyjmuje to, co mu narzucają, jako jeszcze jedną nowinkę, i w ten sposób prowadzą was na drogę przerażenia, gdzie [dojdzie do tego, że] siły demoniczne będą prześladować was osobiście. Ostrzegłem was o zmianach wewnątrz instytucji Mojego Kościoła, [o tych ludziach], którzy oddalają was od Mej prawdy i nie zważają na Słowa Moje i Mojej Matki. Musicie myśleć i postępować jako ludzie Wiary wobec narastającego narzucania [wam Nowego] Porządku Świata, nie zapominając o tym, że Wiarę trzeba wprowadzać w czyn, aby  jej nasiona wzrastały i wydały owoce Życia Wiecznego.

 

Umiłowany Ludu Mój: skrócę te dni z miłości do Mej Matki i [z powodu] Jej ciągłych próśb. Niech nie zwodzą was [wyznaczanymi, konkretnymi] datami; trwajcie w gotowości, jak [mądre] panny z lampami pełnymi oliwy [Mt 25, 4]! Nie dajcie się zdezorientować: żyjecie w pełnym [Czasie] Ucisku, takim, jakiego nie było od początku świata aż do tych chwil, i jaki nie nastąpi ponownie… Z powodu ciągłych próśb Mej Matki i Moich Wybranych, skrócę ten czas, aby nie zatracili się wszyscy Moi wierni. Żyjecie w [czasie] wojny, i ona nabiera siły; ludzkość wchodzi w przerażenie, ale potrzeba, by to się wydarzyło; twardość serca Moich dzieci musi ustąpić z powodu okrucieństwa samego człowieka, który działa bez bojaźni.

 

Bądźcie uważni; Morze Śródziemne jest przyczyną światowych wiadomości [medialnych]; Potęgi nie każą na siebie czekać, by zademonstrować swoją wielkość. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Bliski Wschód. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Stany Zjednoczone, przyroda siecze je plagami, ziemia się trzęsie. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się; Rosja przestanie być bierna. Umiłowany Ludu Mój, wulkany w swojej aktywności zanieczyszczają wody, ten cenny płyn, którego nie cenicie, stanie się potem przyczyną walk.

 

Umiłowany Ludu Mój: czy zastanawiacie się nad swoją codziennością? Z chwili na chwilę doświadczyliście [zdarzenia] niespodziewanego, wywołanego ręką człowieka nauki, wykorzystującego ją dla zła ludzkości. Nie widzicie, że manipulują wami z wielką subtelnością, aż ukażą się przed wami siepacze Złego. Nieprawość już ustanowiona [jako światowa władza] osiągnie to, że jedni będą zdradzać innych. Módlcie się i wznoście ducha [ku Mnie] zanim te rzeczy zaczną się dziać, w przeciwnym [bowiem] razie [tylko] nieliczni będą ci, którzy wytrwają w Wierze. Nie mówię wam o końcu świata, ale [o końcu] tego pokolenia, w którym wypełni się Moje Słowo. [Nie pozwalajcie, by te] Wydarzenia [przechodziły] niezauważone [przez was]. Ja Jestem Miłosierny, i przyjmuję was z wielką radością, gdy się nawracacie i okazujecie skruchę. Musicie przygotować się w tym momencie, skoro dni przejdą szybko, przyśpieszając Wydarzenia. Jesteście Moimi dziećmi, które kocham, musicie zwiększać [swoją] Wiarę. Kochajcie bliźniego, bo inaczej Miłość miłosierna między Moimi dziećmi [wkrótce] zaniknie. Nie lękajcie się tego, co wam zapowiadam z wyprzedzeniem, ale się radujcie, albowiem Ja, Pan, Jestem z Moim Ludem i ochraniam was w każdej chwili. Dziękujcie za to, co macie i bądźcie ludźmi pokoju, żarliwymi miłośnikami Mojej Matki i wiernymi św. Michałowi Archaniołowi i Chórom Niebiańskim. Kocham Moje dzieci, nie zostawiam was bez opieki, jestem uważny na każde z was; bądźcie wierni, przyjmujcie Mnie, kochajcie Mnie. Mój Anioł Pokoju nadejdzie, ta pomoc dla Mego Ludu nadejdzie, i raz jeszcze Mój Lud będzie świadkiem Mej Miłości. Błogosławię was, dzieci umiłowane. Bądźcie posiadaczami Miłości, Wiary, Nadziei i Miłosierdzia. Wasz Jezus

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 31.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! (...) Nie wpadajcie w rozpacz wobec prób i trudności życiowych. Mój Syn jest z wami i was błogosławi. Dla tych, którzy wierzą w Jego Miłość, On uczyni wielkie rzeczy. Wierzcie, a błogosławieństwo i światło Mego Syna zawsze będą nad wami i nad waszymi rodzinami. Jego światłość jest potężna i oślepia Szatana. Jednoczcie się z Moim Synem, a Jego Światłość rozproszy wszelkie mroki. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 31.01.2021., orędzie Maryi

(...) Dzieci, patrzcie na to, co dzieje się wokół was; katastrofy naturalne nie dały na siebie czekać na świecie i będą działy się dalej. Dzieci, to są te czasy; Ramię Boga nie daje się dłużej utrzymać, Jego Sprawiedliwość będzie wielka, czasami straszliwa dla tych, co bluźnią Jego Świętemu Imieniu, dla tych poświęconych synów [kapłanów], którzy sprofanowali Kościół i nie mieli litości [i byli obojętni na to], jak wielki ból zadawali Memu Synowi. Dzieci, nie wierzcie temu światu, który próbuje was zepsuć w najlepszy [możliwy] sposób: sprawiając, że wszelkie zło zostaje uznane za dozwolone [legalne]. Uważajcie na pochlebstwa Demona, który w tych czasach, poprzez tyle grzechów, zyskał [dużą] siłę. Dzieci Moje, wasza wiara was ocali; proście z wiarą, a będzie wam dane, kołaczcie, a będzie wam otworzone, wzywajcie Mojego Imienia i Imienia Jezusa, a nie zostawimy was samymi. Kocham was i jestem blisko was.

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 30.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

(...) Moje dzieci (...). Nie dajcie się wtrącić w rozpacz przez te trudne czasy. Diabeł nie jest silniejszy od Boga. Mój Boski Syn jest Panem Nieba i Ziemi, i nic nie jest ponad Jego Boską mocą, ponieważ On jest Tym, który Zwyciężył, i który trzyma w swoich rękach klucze Śmierci i Otchłani (por. Ap 1, 18); tego, co On otwiera, nikt nie zamknie, a co On zamknie, nikt nie otworzy (por. Iz 22, 22; Ap 3, 7). Wierzcie, dzieci Moje, wierzcie, a otrzymacie wielkie łaski od Jego Boskiego Serca, i będziecie mieli od Mego Syna moc pokonania wszelkiego zła. Za pomocą Różańca zwyciężajcie Szatana i wyrzucajcie go wraz z wszelkim jego złem z waszych domów [i] z [tej] ludzkości zranionej i bez wiary.  (...)30.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, Pan wam powierzył szlachetną misję [wzniosłe zadanie]. Bądźcie wierni. Dajcie z siebie to, co najlepsze, a zostaniecie hojnie wynagrodzeni. Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Wasza droga będzie pełna przeszkód, ale Pan będzie u waszego boku. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Ludzkość jest chora i potrzebuje zostać uleczoną. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Bożą Wolę dla waszego życia. Będziecie mieć jeszcze długie lata ciężkich prób. Macie jeszcze długą drogę do przejścia. Żyjecie w czasie boleści. Szukajcie sił w Słowach Mego Jezusa i w Eucharystii. Bądźcie odważni. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary, lecz proszę was usilnie, nie wycofujcie się. Po krzyżu przyjdzie zwycięstwo. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modliła do Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! (...) 

 

 

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 26.01.2021., orędzie Maryi

Simona:  

Drogie dzieci Moje, dziękuję, że odpowiedzieliście na to Moje wezwanie. Dzieci, już od [dłuższego] czasu przychodzę pośród was, lecz wielu jeszcze Mnie nie słucha i nie otwiera swych serc dla Pana. Dzieci Moje, Pan ma ogromne Serce i jest tam miejsce dla każdego z was, musicie tylko tego chcieć, musicie chcieć być częścią Serca Boga i zrobić Mu miejsce w swoim [własnym sercu]. Dzieci, Pan Bóg was kocha miłością nieskończoną, On was prosi o miłość, prosi was, byście [pozwolili Mu] wejść, by stanowił część waszego życia, nie narzuca wam tego, żebyście Go kochali, ale prosi was o miłość, prosi was, żebyście Go kochali. Dzieci Moje, otwórzcie wasze serca dla Pana, pozwólcie Mu wejść w was, tak, by wypełnił was miłością. Dzieci, Pan jest wspaniałym malarzem, i dla każdego z was namalował obraz, drogę, ale wy, dzieci Moje, często zabrudzacie ten portret, pokrywacie tę drogę błotem przez wasze grzechy, przez wasze braki. Ale się nie lękajcie, dzieci Moje: dzięki dobrej spowiedzi, która jak szorowanie gąbką czyści i nadaje połysk, wasz obraz może odzyskać blask. Przechodźcie drogę swego życia z Panem, pozwólcie Mu być obecnym w waszym życiu. Dzieci Moje tak bardzo umiłowane, proszę was jeszcze o wiele modlitwy, w szczególny sposób za Mój umiłowany Kościół, a przede wszystkim za [wasz] Kościół lokalny. (...)

Angela:  

(...) Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy; dzieci najukochańsze, jeśli wam to mówię, to nie po to, żeby was przestraszyć, ale by wam pomóc. Proszę was usilnie, dzieci, słuchajcie Mnie. To jest czas nawrócenia; proszę was mocno, powróćcie do Boga. Nie martwcie się, pozostawcie [powierzcie Mi] siebie z ufnością i podajcie Mi wasze ręce; Ja jestem tutaj, aby wam pomóc. Dzieci najukochańsze, również i dzisiaj zapraszam was do modlitwy za Mój umiłowany Kościół i za wszystkich Moich synów, wybranych i umiłowanych; módlcie się za nich, [gdyż to oni] są najbardziej kuszeni przez Nieprzyjaciela. Dzieci Moje, musicie czynić ofiary i modlić się sercem, nie [tylko] wargami. Modlitwa nie ma być przyzwyczajeniem, ale potrzebą. Wy potrzebujecie się modlić, potrzebujecie żywić się Sakramentami i dużo się modlić. Kochajcie Jezusa, zginajcie swe kolana przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza, tam Mój Syn was oczekuje z otwartymi ramionami. Nie przerażajcie się krzyżem, to [właśnie] krzyż buduje [umacnia] i ocala [zbawia]. Zaakceptujcie z miłością swój krzyż, wielki czy mały, jaki będzie. Dobry Bóg wie, czego potrzebujecie i jaki ciężar jesteście w stanie unieść. Mój Syn umarł za każdego z was i wy zostaliście zbawieni właśnie przez Krzyż. Kochajcie i adorujcie Jezusa.  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 26.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju 

(…) Ludzkość podąża ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swymi własnymi rękami. Zmierzacie ku przyszłości [pełnej] duchowego mroku. Szukajcie Pana i nie żyjcie w grzechu. Tego, co macie do zrobienia, nie pozostawiajcie do jutra. Ja jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Nie odrywajcie się od modlitwy. Wielkie rozbicie się [statku] wiary dotknie tych, którzy są oderwani od modlitwy i od przeżywania wiary. Nawróćcie się ze skruchą i przyjmijcie swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Naprzód drogą prawdy! Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. (…)

 

!!! Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 26.01.2021

Córko Moja, powiedz światu, że wiara jest jedyną nadzieją, jaką ma ludzkość; tylko modlitwa, miłość i miłosierdzie będą ich ocaleniem [zbawieniem]. Czasy zapowiadane od Fatimy i później [właśnie] nadeszły, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie ostrzegałam. Tak wielu było proroków i widzących, wybranych, by ogłaszać prawdę i zagrożenia tego świata, a jednak wielu nie posłuchało i dalej nie słucha. Płaczę z powodu tych dzieci, które się potępiają; apostazja Kościoła jest coraz bardziej jasna, Moi umiłowani synowie (kapłani) odrzucili Moją ochronę. Córko Moja, powiedz światu, by modlić się za możnych [tego świata], gdyż rozpętają wielką wojnę. Módlcie się za Kościół, ponieważ bliski jest swego zniszczenia, módlcie się za Italię, bo będzie opłakiwać swoich zmarłych; głód jest blisko, a wy nie jesteście przygotowani. Inny wirus jest u drzwi i będzie gorszy od poprzedniego. Dzieci, dlaczego jeszcze nie rozumiecie? Chrońcie się, módlcie się, módlcie się wiele. Chrzcijcie dzieci i módlcie się za nie, bo Zły chce zabrać ich niewinność. (…) Czytajcie Apokalipsę, bo tam znajdziecie prawdę na te czasy.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 26.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie łagodni i pokorni sercem, bo jedynie tak możecie wzrastać w życiu duchowym. Powiedzcie swoje „Tak” na wezwanie Pana. Oderwijcie się od świata. Wy jesteście Własnością Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu służyć. Ludzkość zanieczyściła się światowymi nowinkami i idzie duchowo ślepa. Uciekajcie od tego wszystkiego, co oddala was od Mego Syna Jezusa. Bądźcie uważni. Pragnę, by wasze słowa i czyny były zgodne z Bożym Pragnieniem. Przyjdzie wielka burza, i wielki statek [Kościoła] ucierpi wielkie szkody. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Szukajcie Jezusa w Eucharystii i przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Medziugorje, 25 stycznia 2021  Maria Pavlović-Lunetti

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze. To jest czas przebudzenia i rodzenia. Niczym przyroda, która daje siebie, także i wy, dzieci, rozważajcie, ile otrzymaliście. Bądźcie ludźmi radośnie niosącymi pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi. Pragnijcie Nieba, a w Niebie nie ma ani smutku, ani nienawiści. Dlatego dzieci, ponownie wybierzcie nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Celeste Obertelli (San Bonico, Włochy), 24.01.2021 

 (...) Nie słuchajcie niczego innego niż Pana; pewnego dnia On będzie zawsze blisko was, coraz bardziej, by wam pomagać, synaczkowie. Pamiętajcie zawsze, że Jego obecność jest zawsze pośród was, wzywajcie Go, przykazuję wam; wiem na pewno, że Go nie widzicie, ale Go czujecie, gdyż On daje się odczuć wszystkim, tym wszystkim, którzy Go kochają i potrzebują Go odczuć; (...)  Pamiętajcie zawsze o Trzech Dniach Ciemności, które nadejdą, [i] o wielkim znaku, który pojawi się na niebie, a który wszyscy zobaczą, (...) Tego chce Pan, nawrócenia wszystkich, dlatego będzie ten wielki znak, by nawrócić cały świat, tak świat zostanie zbawiony [lub: ocalony]. Przykazuję wam, synaczkowie, módlcie się wiele, coraz więcej. Błogosławię was wszystkich: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 24.01.2021

(...) Moje dzieci, przychodzę z Nieba, gdyż pragnę dać wam pokój i miłość Mego Boskiego Syna, który niestrudzenie walczy o wasze zbawienie i wieczne szczęście. Mój Syn pragnie was błogosławić każdego dnia, On pragnie wam udzielać niezliczonych błogosławieństw dla zdrowia waszego ciała i waszej duszy. Wierzcie, dzieci Moje, wierzcie w potężne błogosławieństwo Mego Syna. Tak, jak uleczył On wielu w przeszłości, kiedy żył na tym świecie, [tak samo] może On i chce uzdrawiać was teraz, abyście byli osobami szczęśliwymi i wolnymi od wszelkiego zła. Wierzcie, a wszystko otrzymacie od Jego Boskiego Serca. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen! 

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 23.01.2021

Miejcie wiarę, Moje umiłowane dzieci; nie jesteście sami w tych trudnych czasach. Bóg jest z wami i was błogosławi. Nie odrywajcie się od świętej drogi Pana, nie traćcie wiary. Nie dajcie się pokonać [dosł. powalić] wobec prób, ani przez rozpacz, ani przez strach. Bóg jest pokojem i swój pokój On wam daje w tej chwili. Ja was kocham, i spuszczam na was i na wasze rodziny deszcz łask z Nieba, te łaski wam pomogą być wiernymi Bogu aż do końca waszego życia i zawsze czynić Jego Boską Wolę. Wierzcie, wierzcie, wierzcie, a zobaczycie wielkie cuda Boże w waszym życiu, [takie, jakich jeszcze] ludzkie oczy nigdy [wcześniej] nie widziały. I będziecie oddawać Panu chwałę każdego dnia za Jego wielkie cuda. Demon pragnie śmierci, ale Bóg tchnie na was Ducha Życia. Demon pragnie cierpień, ale Bóg da wam dar swej siły i swego męstwa, aby zwalczyć wszelkie zło. Demon pragnie braku wiary, braku modlitwy i istnień [dosł. żyć] [ludzkich] zniszczonych przez grzech, ale Bóg zadziała swą łaską i przyniesie swoje dary i swoje światło, które odnowią całą powierzchnię Ziemi, dla tych wszystkich, którzy ufają Jego miłości i którzy Mu służą. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 23.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu. Jesteście Własnością Pana i On was oczekuje z niezmierną Miłością ojcowską. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. Nie odrywajcie się od modlitwy. Oto czas sposobny na wasz powrót. Ludzkość potrzebuje pokoju i jedynie poprzez siłę modlitwy może go osiągnąć. Modlitwa przybliża was do Mego Syna Jezusa i [to] On jest waszym pokojem. Znam każdego z was po imieniu i proszę was usilnie, abyście byli we wszystkim jak Jezus. Nie chcę was zobowiązywać, ale to, co mówię, musi być brane na poważnie. (...)isella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.01.2021., orędzie Maryi

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 21.01.2021 

(...) Dzieci najukochańsze, wzywam was, abyście się zdecydowali, po której stanąć stronie. Ja, wasza Matka, jestem tutaj, czekam na wasze skinienie głowy, by uczynić wam tyle łask; mówię przede wszystkim do ludzkości, która oddała się światu. Wołajcie Mnie, przyzywajcie Mnie, a Ja będę zawsze gotowa, by przybyć wam na pomoc. Dzieci, Oświecenie [Sumień] jest bliskie, proszę Moją maleńką Resztę: Przyobleczcie się w światłość i włóżcie najpiękniejszą zbroję, a Ja umieszczę was w pierwszym szeregu; teraz was potrzebuję; będziecie chronieni i uczynieni niewidzialnymi [dla sił zła] przez Moich Aniołów. Zły będzie dalej porywał dusze do piekła, i oto [dlatego] wy będziecie musieli apostołować i ewangelizować z wielką odwagą i wiarą, bądźcie odważni i wykrzykujcie prawdę, nie lękajcie się. Dzieci, kochajcie i namaśćcie się, wrzućcie wszystkie swoje bóle w najdrogocenniejsze Rany Mego Syna. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 21.01.2021 

(...) Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Wytrwajcie mocni na drodze, którą wam wskazałam. Nie wycofujcie się. Tego, co masz do zrobienia, nie zostawiaj do jutra. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Ludzkość wypije gorzki kielich cierpienia, gdyż ludzie zbuntowali się przeciw Stwórcy. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie unieść ciężar prób, które nadejdą. Odwagi! Ja was kocham i będę u waszego boku. (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 20.01.2021

(...) Jesteście [teraz] w czasie zamętu, niepewności i oczekiwania. Którzy [z was] idą dalej [naprzód]? Moje dzieci, które ufają Bożej Woli. Moje dzieci pewne [tego], że Mój Syn was nie porzuci, oraz [tego], że [Ja, wasza] Matka, nie pozostawię was bez opieki. Każde z was posuwa się naprzód w pewności, ponieważ to, co zostało ogłoszone przez Przenajświętszą Trójcę, utrzymuje was w zaufaniu, iż nic się nie może wydarzyć, jeśli nie zostało wcześniej objawione, [tak], abyście się przygotowali, nie zatracili się i mogli ocalić [swoją] duszę. Bez Miłości człowiek nie osiąga Życia Wiecznego… Bez Wiary, człowiek buduje na ruchomych piaskach… Bez Nadziei człowiek gubi kurs z powodu ciągłej niepewności tego czasu… Bez Miłości Miłosiernej w stosunku do siebie samego i wobec bliźniego, człowiekowi nie udaje się robić postępów na drodze duchowej. To jest ta chwila, nie inna, ta zapowiedziana, ta, która doprowadzi was do oczyszczenia, i dlatego musicie wzrastać w Miłości ku wam [samym] i ku bliźniemu, musicie wzrastać w Wierze, Nadziei i Miłości Miłosiernej.

 

Dzieci: Uwaga na uczonych z pustym sercem, na tych, którzy znają literę, a nie [znają] Słowa Bożej Miłości. Uwaga na tych, którzy nazywają sami siebie chrześcijanami, a gardzą krzyżem, mówią, że idą za Moim Synem, a gardzą swoimi braćmi. Uwaga na tych, którzy lubią być aktorami, a nie widzami, skoro tymi ludźmi jest wypełniony świat. Podążajcie za Moim Synem, nie gardźcie Nim, nie zostawiajcie Go, by iść za tymi, którzy w Niego nie wierzą albo są błędnymi interpretatorami Słowa Bożego; ci, Moje dzieci, doprowadzą was do utraty Życia Wiecznego, jeśli nie obudzicie się już [teraz]! Przyjmujcie Boski Pokarm, ten, który przedłuża w was [swoją obecność], dlatego wzywam was, abyście trwali w stanie Łaski. Walczcie przeciwko grzechowi, trwajcie w uważności, aby nie upaść. Podążajcie [naprzód] nie zasmucając Ducha Świętego, wołajcie, aby was wspomagał i zapewnił wam siłę potrzebną [do tego], abyście trwali mocni i, jak straże, [abyście] mogli rozpoznać nieprzyjaciela [już] z daleka, i w ten sposób by was nie zaskoczył.

 

Ilu z was, dzieci Mego Serca, uczyniło kroki na drodze, która nie prowadzi was do Życia Wiecznego, lecz są krokami błędnymi, [prowadzącymi] w stronę zła. Postępujcie ostrożnie ze swoimi bliźnimi, dzieci Moje, kochajcie ich ponad siebie samych, gdyż kto kocha swego brata, ten kocha samego siebie, a kto siebie nie kocha, dla takiego jest niemożliwe kochać bliźniego. Utrzymujcie zmysły duchowe w stanie gotowości. Ten czas jest mocny, bardzo delikatny, i jeśli nie będziecie wciąż strzec swojej osobistej drogi, [to] niektóre z Moich dzieci, które nie zdołały zejść z piedestału ludzkiego „ja”, doprowadzą was do tego, że będziecie sługami ich, a nie Mego Syna. W tej chwili wody się poruszają, ale w [waszej] osobistej łodzi towarzyszy wam Mój Syn, abyście wiosłowali [dalej] spokojni pośród wzburzonego morza. Bądźcie roztropni i módlcie się, Kościół Mego Syna znajduje się w niebezpieczeństwie, lekkomyślność przyciąga zło. Zło postępuje naprzód jak cień, który zaciemnia atmosferę Ziemi, zaciemniając tych, którzy nie mają całkowitej dyspozycji, by być wiernymi Memu Synowi. Wezwałam was jako Matka, aby pycha [w was] została obalona dobrowolnie, wezwałam was, abyście patrzyli wewnątrz małości, jaką jest każdy człowiek, a nie jestem słuchana. Czekam na was aż do waszego ostatniego tchnienia, abyście uznali się grzesznikami.

 

Najukochańsze dzieci, módlcie się w porę i nie w porę, módlcie się sercem, wiedząc bardzo dobrze, iż w modlitwie znajduje się miłość bliźniego, przebaczenie, oddanie się. Módlcie się, z Miłością Mego Syna ku Jego [lub: waszym] braciom, módlcie się, będąc dobrymi ludźmi, nie bądźcie impulsywni, lecz skłonni do zgody, nie bądźcie sędziami waszych braci, ale bądźcie gotowi udzielić pomocy temu, kto [jej] potrzebuje; to, co dostrzegacie w bliźnim i oceniacie to jako złe postępowanie, jest tym, co znajduje się w was samych.

 

Umiłowane dzieci Mego Serca, choroba robi postępy, posuwają się naprzód macki demona, mając władzę nad ludzkością, tak, że to, co przeżywa, przechodzi niezauważenie. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Orzeł [Stany Zjednoczone] wejdzie w chaos. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Francja padnie łupem najeźdźców. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, wielkie wulkany wylewają swoją magmę, człowiek patrzy na to jak na spektakl, [a] Niebo jęczy. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Pierścień Ognia trzęsie się raz w jednym, raz w innym punkcie, [z bardzo dużą] siłą.

 

Moje dzieci, musicie dalej się modlić, wprowadzając modlitwę w czyn, uczestniczcie w Celebracji Eucharystycznej, odwróćcie się ze skruchą od złego postępowania, gdyż to, co nieoczekiwane, nadchodzi jak wiatr. Jestem waszą Matką, nie porzucam was. Jestem waszą Matką, ochraniam was, nie lękajcie się. Błogosławię was, chrońcie się w Moim Niepokalanym Sercu. Mama Maryja

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 20.01.2021., orędzie Jezusa

Dzieci Moje, zginajcie swoje kolana na modlitwie. Chcę was pocieszyć, mówiąc wam, że z każdym słowem, z każdym gestem, z każdym spojrzeniem zwróconym ku Mnie, Król Nieba i Ziemi zostanie jeszcze bardziej uwielbiony w tym czasie. Patrzę na was i widzę wasze serca, i Ja wam błogosławię, i daję wam Mój pokój, który, z waszej strony, zaniesiecie do waszych domów. Ja was kocham i jestem tutaj zawsze, czekam na was każdego dnia jak ubogi żebrak; Ja proszę tylko o Miłość. Wasz Jezus

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 20.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

!!! (...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka, przychodzę z Nieba, by ukazać wam drogę, jaka prowadzi do Boga. On Mnie posłał, abym was zaprowadziła do Jego Boskiego Serca. Lecz któż pragnie otworzyć swe serce na Jego Miłość? Bóg do was mówi, ale wielu nie chce Go słyszeć. Bóg was wzywa do nawrócenia, poprzez Mnie, ale kto chce naprawdę posłuchać Jego wezwania? Bóg was wzywa [do tego], abyście żyli zwróceni w stronę Nieba, ale wielu ciągle jeszcze jest przywiązanych do świata i jego ułud. Pamiętajcie, dzieci Moje: prawdziwe szczęście nie jest w tym świecie, ale w innym, w Niebie. Bóg was stworzył, abyście żyli wiecznie w Niebie, nie [po to], abyście zawsze żyli na tym świecie. Nauczcie się wykonywać w swoim życiu Wolę Bożą, a nie będziecie bać się niczego, ponieważ Bóg będzie zawsze z wami, a wy będziecie zjednoczeni z Jego Boskim Sercem, i Jego Miłość da wam prawdziwy pokój i ufność, i zawsze będziecie pod Jego opieką. Nic wami nie wstrząśnie, nawet najtrudniejsze próby. Ja was kocham, i Moim Niepokalanym Płaszczem was okrywam i was ochraniam przed wszelkim złem. Ufajcie i trwajcie w nadziei [lub: wyczekujcie z ufnością]! Każdego dnia odmawiajcie Różaniec. On jest waszą potężną bronią przeciw mocy ciemności, w tym czasie prób. Różańcem zwyciężycie Szatana i wszelkie zło. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 19.01.2021., orędzie Maryi

!!! (...) Och! Wiele z Moich dzieci, które błądzą i które nie znajdują światła, ciągle jeszcze nie słucha Moich słów, nie doceniają Mojej pomocy, a nawet wyśmiewają te [Moje] orędzia, [które są dane] dla zbawienia ludzkości. Dzieci, mieliście czas, by dokonać wyboru, a kiedy patrzę na serca wielu z Moich dzieci, to płaczę z bólu, a Serce Mego Syna krwawi. Dzieci, ujrzycie teraz to, czego nigdy nie chcieliście, by wasze oczy to zobaczyły: bardzo silne trzęsienia ziemi i wszelkie kataklizmy, takie jak burze, sztormy, tsunami i wojny, ponieważ nie posłuchaliście Moich słów! Jesteście zredukowani [do poziomu] niewolników, jesteście prześladowani za waszą wiarę, a jednak wszystko się dzieje tak, jakby było normalne. Dzieci Moje, ta wojna, której jesteście świadkami, nie toczy się za pomocą bomb, ale jest to wojna wewnętrzna, bardzo silna. Módlcie się za Kościół, który boleśnie doświadczy swego zniszczenia, zanim się odrodzi. Dzieci Moje, bądźcie całkowicie oddani z ufnością Mojemu Jezusowi, a My będziemy zawsze blisko was. Zostawiam was teraz z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 19.01.2021., orędzie Maryi

(...) Głoście Ewangelię Mojego Jezusa, ponieważ jedynie tak dusze oderwane [od Boga] powrócą do prawdy. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Bądźcie posłuszni Memu Wezwaniu. Wy macie prawdę, ale najlepiej jest czynić Wolę Bożą. Będziecie prześladowani za kochanie i bronienie prawdy, ale nie wycofujcie się! Po Krzyżu przyjdzie Zwycięstwo. Szukajcie sił w szczerej modlitwie i w Eucharystii. Nie odrywajcie się od Drogocennego Pokarmu. Mój Pan wiele od was oczekuje. Naprzód, bez lęku! (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 16-17.01.2021., orędzia Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

(...) Odwróćcie się ze skruchą od swoich grzechów, czyniąc pokutę i ofiary dla otwarcia waszych serc i wszystkich serc na Bożą Miłość. Mój Syn nawołuje was do nawrócenia; nie pozostawajcie głusi na jego wezwanie, nie pozwalajcie, by wasze serca się zatwardzały z powodu waszego braku wiary i ufności w Jego Miłość. Wierzcie, Moje dzieci, wierzcie w Miłość Bożą dla każdego z was, wierzcie w moc i w miłość Mego Syna, która może uleczyć i odnowić wszystkie rzeczy. To jest początek boleści, początek wielu rzeczy, które wam objawiłam w przeszłości. Prosiłam was, żebyście się modlili, żebyście się nawrócili, żebyście byli mężczyznami i kobietami wiary i modlitwy, ale wiele z Moich dzieci nie zechciało Mnie posłuchać ani zmienić [swojego] życia. Módlcie się wiele, abyście nie słabli w wierze, abyście nie oderwali się od drogi Pana, ponieważ długie próby przyjdą na ten świat i oczyszczą niewdzięczną ludzkość z jej niewierności. Moje dzieci, nie dajcie się zwyciężyć przez kłamstwa Szatana, nie dajcie się zwieść przez ludzi bez Boga i bez wiary, którzy myślą tylko o władzy, o pieniądzach i o podbiciu wszystkiego kosztem cierpienia i śmierci niewinnych. Odmawiajcie Różaniec, aby zwyciężyć obecne [rodzaje] zła, które wam zagrażają. Odmawiajcie Różaniec z wielką wiarą, a wszelkie zło zostanie pokonane. Ja was kocham i was błogosławię Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja, wasza Matka z Nieba, przekazałam wam już tak wiele orędzi i tak wiele wskazówek. Uczcie się mieć więcej wiary i zaufania, i wyrzućcie z waszych serc wszelką wątpliwość, która wchodzi do waszych serc z powodu strachu i waszego braku oddania i wierności Bogu. Ufajcie coraz bardziej. Miejcie wiarę. Szatan jest kłamliwy, on zawsze będzie wam pokazywał błędną drogę. Ja, wasza Niebieska Matka, przychodzę z Bożego rozkazu, by wam ukazać prawdziwą drogę nawrócenia, świętości i pokoju. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 16.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, bądźcie [ludźmi] Pana i pozwólcie, by On przemieniał wasze życie. Nie odrywajcie się od modlitwy. Modlitwa jest ważna dla waszego wzrostu w wierze. Bez modlitwy będziecie jak błądzący żeglarz, który nie wie, jak dotrzeć do swego celu. W tych trudnych czasach szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Ludzkość stała się biedna duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Powróćcie. Wasz Bóg was kocha i was oczekuje. Bądźcie uważni. Szukajcie tego, co pochodzi od Boga, i nie pozwalajcie, by rzeczy tego świata przeszkadzały wam w podążaniu za Panem i służeniu Mu. Nieprzyjaciele będą działać, by oderwać was od prawdy. Przyjdzie wielki ucisk na mężczyzn i kobiety wiary. Wy jesteście wolni, aby służyć Panu, ale nieprzyjaciele Kościoła sprawią wam wielkie cierpienie. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Nie wycofujcie się. Mój Jezus będzie z wami! Zwycięstwo Boga przyjdzie dla Jego Wybranych. Naprzód z radością! (...)

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 16.01.2021., orędzie Maryi

 (...) Dzieci Moje, nie bójcie się ani nie niepokójcie tym, co ma się wydarzyć, ale zaufajcie Mi; niczego wam nie zabraknie, jeśli będziecie wzywać Jezusa. On będzie waszym zaopatrzeniem, On będzie ciepłem w zimnie, On będzie światłem w ciemnościach, On będzie nawet waszym jedzeniem i zaspokoi wasze pragnienie, ponieważ wszystko jest w Nim. Umiłowani Moi, nie traćcie czasu, przybliżajcie się do wiary z otwartym sercem. Ja nie jestem tu po to, by was przestraszyć, lecz by was ostrzec; czasy, które nadchodzą, będą bardziej mroczne niż to, co teraz przeżywacie; a jeśli nie zapalicie płomienia wiary, będziecie czuć w sercu jedynie rozpacz i agonię. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 14.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, radujcie się w Panu, ponieważ On was kocha. Tego, co On zarezerwował dla sprawiedliwych, ludzkie oczy nigdy [jeszcze] nie kontemplowały. Oderwijcie się od świata i szukajcie rzeczy niebieskich. Troszczcie się o swoje życie duchowe i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych. Tego wszystkiego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie do jutra. Bóg się śpieszy i oczekuje was z otwartymi ramionami. Proszę was usilnie, żebyście utrzymywali płonącym płomień waszej wiary. Przyjmijcie Moje Apele i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Nieprzyjaciele będą próbowali zagasić w sercach Moich biednych dzieci światło prawdy, ale sprawiedliwi wytrwają na drodze, którą wskazałam; nie porzucą nauk prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Za pośrednictwem oddanych Mi [osób] nastąpi Ostateczny tryumf Mego Niepokalanego Serca. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 14.01.2021., orędzie Maryi

(...) To, Moje dzieci, jest czas prześladowań, ale wy się módlcie, módlcie się wiele bez spoczynku, abyście mogli rozpoznać wilki przebrane za baranki; to wszystko, co was otacza, nie zawsze pochodzi od Boga, stąd bądźcie uważni. Dzieci, niestety zdrady będą się dalej zdarzały, nawet Mój Syn wybrał Swoich Apostołów każdego z osobna, a jednak został zdradzony; historia Świętych powtarza się w każdym z Moich umiłowanych synów [kapłanów] i w każdym czasie. Dzieci Moje, szukajcie pokoju między wami, braćmi [i siostrami], i milczcie nawet mając rację; bądźcie spokojni, Moi Aniołowie są tutaj, by was strzec. Pamiętajcie, że cierpienia ofiarowane Panu zmienią się w Łaski, nade wszystko jeśli cierpicie dla Jezusa; nie lękajcie się; tym, co ważne, jest pokój, jaki czujecie w tej chwili w sercu. Ja nie zostawiam was samych, miejcie pewność, że jestem z wami zawsze. Niech pokój będzie w waszych domach! (...)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 12.01.2021., orędzie Jezusa

Umiłowany Ludu Mój:

Moje Najświętsze Serce, źródło miłości, pragnie przyjąć Moje dzieci, skruszone i nawrócone. Umiłowani Moi, wysilcie się w czynieniu dobra, porzućcie niewłaściwe myśli wobec waszych braci. Tak liczne są czyny, które uniemożliwiają wam przeżywanie w należny sposób Celebracji Eucharystycznej, bo przybliżacie się [do Mnie] z sercami z kamienia, bez miłości do bliźniego, nie zachowując w ten sposób pierwszego przykazania [przykazanie miłości Boga i bliźniego]. Sądzicie, że Mnie kochacie, a wykluczacie bliźniego, z którego czynicie drewno na opał, aby spłonął i stał się popiołem, rozwiewanym przez wiatr, bez żadnej litości. Jest to ta chwila, której oczekiwaliście nie przygotowując się, aby być samą Moją miłością i dawać ją bliźniemu, ignorując [fakt], że bez Mej Miłości jesteście niczym, a w nicości jesteście łatwym łupem diabła i demonów tego pokolenia.

Moja umiłowana Matka ostrzegała was, że Zły przygotował ludzi, aby mu służyli i byli wykonawcami potwornych grzechów tego pokolenia. Szatan cieszy się, wiodąc Mój Lud w chaos ścieżkami demonicznych idei, którymi ludzkość raz po raz Mnie krzyżuje. Zły czuje przyjemność, patrząc, jak człowiek cierpi coraz bardziej i bardziej, by go zniechęcić, a w ten sposób by łatwo mu się oddał, chociaż traci przez to duszę.

Ludu umiłowany, trwajcie w gotowości, by być wypróbowanymi w Wierze przez tych, którzy kontrolują ludzkość i są zarządcami jedynej religii, która Mnie wyklucza, bo nie jest [ona] Moją Wolą, lecz wytworem woli ludzkiej, i której celem jest światowa dominacja. Bądźcie świadomi, że Wiara jest wypróbowywana w każdym aspekcie życia ludzkiego – ponieważ w drodze Mego Ludu religia, edukacja, formacja moralna, gospodarka itp. niosą w sobie ukrytą [implicite] Wiarę we Mnie – abyście wytrwali wobec narzucanych [zarządzeń] Światowego Ładu. Ludzie są zapędzani [jak bydło do zagrody] przez światową władzę, która depcze ludzką godność, doprowadzając ich do wielkiego chaosu, działając pod panowaniem zarządców Szatana, uprzednio [mu] poświęconych z wolnej woli. Czekam z Boską cierpliwością na grzeszników, aby się nawrócili ze skruchą, i nawołuję tych, którzy czują, że Mnie kochają, by oddali Mi się całkowicie, umacniając się w Wierze, bez próżnych słów i pustych serc, lecz z prawdziwym i ciągłym praktykowaniem Błogosławieństw, niestrudzenie adorując Moją Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. W tym tak trudnym dla ludzkości momencie trwają dalej i zwiększają się ataki chorób stworzonych przez źle wykorzystaną naukę, jako przygotowanie, by potem ludzkość dobrowolnie poprosiła o Znamię Bestii, [!!!] nie  tylko po to by nie zachorować, lecz [także] aby uzyskać to, czego wkrótce materialnie zabraknie [produkty np. żywnościowe], zapominając o tym, co duchowe z powodu słabej Wiary. Chwila wielkiego głodu nadchodzi jak cień nad ludzkość, która nieoczekiwanie staje naprzeciw radykalnych zmian, [przez co] zmniejszą się zbiory w różnych strefach klimatycznych. [!!!]

Umiłowany Ludu Mój, módlcie się, wzburzenie narasta w różnych narodach, pomiędzy nimi we Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Szwajcarii. Umiłowany Ludu Mój, silne trzęsienia ziemi wywołują zniszczenia; módlcie się za kraje, za które prosiliśmy was o modlitwę, łącznie z Singapurem i Australią. Umiłowany Ludu Mój, módlcie się za instytucję Mego Kościoła; chwieje się.

Umiłowane dzieci, rozeznawajcie; niepotrzebne podróżowanie doprowadzi was do bycia ciągłymi obcymi na ziemiach, które nie są [waszymi] własnymi. Żyjecie ciągle w niepokoju [spowodowanym] nieoczekiwanym zamknięciem granic. Przybliżcie się do Mej Matki, Ona was prowadzi ku Mej drodze[, mówiąc]: „Zróbcie wszystko, cokolwiek [On] wam powie” (J 2, 5). Moje dzieci nawrócone i przekonane są powodem złego samopoczucia dla Złego, dlatego bądźcie wytrwali w Wierze. Nie lękajcie się! Ja będę z wami aż do końca. Niepokalane Serce Mej Matki zatryumfuje, a wy jesteście Jej dziećmi. Ja was oczekuję, przyjdźcie do Mnie. Wasz Jezus

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 12.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, waszym bezpiecznym portem jest Jezus. Złóżcie swoją nadzieję i ufność w Nim, gdyż jedynie tak możecie osiągnąć zwycięstwo. Wszystko w tym życiu przemija, lecz Boża Łaska w was będzie wieczna. Ceńcie [sobie] skarby, jakie Pan wam oferuje, i nie pozwólcie, aby demon zagrabił to, co jest w was najcenniejsze. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z miłością i wiernością. Zapraszam was do zrobienia głębokiego rachunku sumienia oraz do [odwrócenia się] ze skruchą od wszelkiego grzechu dokonywanego w przeszłości, a który jeszcze dzisiaj trzyma was w niewoli i odrywa was od Bożej Miłości, przeszkadzając wam prawdziwie kochać. Jesteście Własnością Pana. Wypełnijcie się Jego Miłością. Kochajcie i przebaczajcie. Nie odrywajcie się od drogi miłości. Przebaczenie wiedzie was do wolności. Bądźcie uważni na to, co wam mówię. Otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, a znajdziecie siły. Są w was wielkie rezerwy dobroci, ale uważajcie: Demon zaślepia was duchowo, i nie jesteście zdolni, by dostrzec to, co pochodzi od Boga. Szukajcie sił w Eucharystii. Przyjdą trudne czasy, i jedynie dzięki sile, jaka pochodzi z Eucharystii możecie zwyciężyć zło [lub: Złego]. Zobaczycie jeszcze wielkie zamieszanie, i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi.  (...)  

 

12.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 8.01.2021., orędzia Maryi

 

Simona:  

(...) oto przychodzę do was jako Matka Pokoju, tego pokoju, który ma mieszkać w waszych sercach – ale to nie jest możliwe, jeśli nie otworzycie bram swojego serca dla Chrystusa – dzieci, tego pokoju, który ma kierować każdą waszą czynnością, tego pokoju, który ma w was jaśnieć. Módlcie się, dzieci Moje, o pokój, pokój w Moim umiłowanym Kościele, pokój tego świata, który [to pokój] jest zagrożony, pokój, który jest w niebezpieczeństwie [ryzyko utraty]. Dzieci Moje, módlcie się, aby pokój i miłość Chrystusa w was mieszkały. Dzieci, módlcie się, ciężkie czasy was czekają, módlcie się za losy tego świata. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, Ja przychodzę do was, żeby prosić was o modlitwę. Dzieci, kocham was, nie mówię wam tego wszystkiego, by was przestraszyć, ale by was napomnieć, by was ostrzec, by sprawić, żebyście zrozumieli, by wam powiedzieć, że modlitwa jest potężną bronią przeciw złu [lub: Złemu]. Proszę was usilnie, dzieci, módlcie się, kocham was. (...)

 

Angela:  

(...)  Ja jestem tutaj, by was przyjąć i sprawić, abyście wszyscy weszli do Mego Niepokalanego Serca.  (...) Dzieci Moje, Me Serce jest rozdarte bólem, widząc, że tak wiele Moich dzieci oddala się od Boga, by podążać za fałszywymi pięknościami tej ziemi. Dzieci umiłowane, zbawienie i pokój, których wy szukacie, nie możecie ich znaleźć w rzeczach nieużytecznych [lub: daremnych], jedyne prawdziwe zbawienie jest w Moim Synu Jezusie. Proszę was usilnie, nawróćcie się, nawróćcie się i powróćcie do Boga. Dzieci Moje, ziemia będzie się trząść, będzie się dużo trząść, ale wy się nie lękajcie. Jeśli wam to mówię, to nie po to, by was przestraszyć, ale mówię to wam, abyście wzmacniali swoją modlitwę i zginali swoje kolana przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza. Tam Mój Syn jest żywy i prawdziwy. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 9.01.2021, orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(...) Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata was zanieczyściły. Ja chcę widzieć was szczęśliwymi już tutaj na Ziemi, a później – [razem] ze Mną w Niebie. Mężczyźni i kobiety wiary wypiją gorzki kielich prześladowania. Będziecie odrzucani i wyrzucani precz. Nie traćcie ducha! Mój Jezus będzie zawsze u waszego boku i da wam Łaskę Zwycięstwa. Bądźcie wierni Ewangelii. Otwórzcie swe serca i pozwólcie, by Słowa Mojego Jezusa przemieniały wasze życie. Odwagi. Ja będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Zawsze chodźcie w prawdzie. Kto kocha prawdę i broni jej, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Nie zapominajcie: W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu – miłość do prawdy. (...)

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 9.01.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju i Różańca Świętego

(...) Przychodzę z Nieba, by was prosić, żebyście mieli wiarę, żebyście byli mocni w próbach życia i żebyście się nie odrywali od drogi prawdy, wskazanej [wam] przez Mego Syna Jezusa, ponieważ wielu będzie tych, którzy zdradzą prawdę, by iść za kłamstwem; wielu porzuci drogę Mego Syna, szukając fałszywego życia i fałszywego szczęścia. Wielu upadnie i straci wiarę. Wiele rodzin zostanie zdziesiątkowanych w tak krótkim czasie, bo nie ufały Panu, lecz złożyły swą ufność w wielkich tego świata, którzy są niczym i nie mogą was ocalić. Módlcie się, Moje dzieci, odmawiajcie wiele Różańców, bo jedynie Różaniec zdoła was ocalić od obecnych ciemności, które wam zagrażają. Miejcie wiarę i odwagę. Prześladowania staną się wyraźniejsze i okrutniejsze, ale walczcie aż do końca, z miłości do Mego Syna, i nie wyrzekajcie się swej wiary. Bóg jest z wami i On zadziała w pewnym momencie na korzyść tych wszystkich, którzy Mu ufają i wzywają Jego świętego Imienia. Wielkie kataklizmy spustoszą wiele miejsc na świecie, z powodu buntu i nieposłuszeństwa ludzi. Kościół Święty utracił blask łaski, podążając za ideami i ciemnościami świata. Ci, którzy mają go prowadzić, zgubili kurs Statku [Kościoła] i prowadzą go w [sam] środek wielkiej burzy. Błagajcie o przebaczenie swoich grzechów i bądźcie zawsze w Bożej łasce, ponieważ ci, którzy Mnie posłuchają, nie wpadną w rozpacz i nie oderwą się od drogi prawdy. (...)

ANGUERA, Brazylia  5.01.2021  widzący: Pedro Regis

(...) Przyszłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Słuchajcie Mnie. Nie odrywajcie się od modlitwy. Ludzkość oderwała się od Stwórcy i zdąża ku wielkiej przepaści. Zawróćcie [lub: powróćcie]. Bóg się śpieszy. Otwórzcie swe serca i słuchajcie Głosu Pana. On was kocha i czeka na wasze „Tak”. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Przyjmijcie nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego zamętu i podziału. Ci, którzy nie wytrwają w wierności Kościołowi Mojego Jezusa zostaną wciągnięci w przepaść fałszywych doktryn. Bądźcie uważni, byście nie zostali zwiedzeni. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Luz de Maria de Bonilla, Argentyna 15.12.2020  Mówi Jezus: 

(...) Bądźcie Mi wierni, utrzymujcie się w uważności na Moje wezwania; wzrost duchowy jest konieczny, aby Mój Lud utrzymywał się w uważności i zakorzenieniu w Moich Sprawach, i tak abyście nie poddawali się hordom Szatana. Kocham was, Dzieci Moje, nie przyjmujcie ideologii, które was prowadzą do wpadnięcia w ręce Szatana przez macki, które on utrzymuje w ludzkości, znajdując wsparcie w tych, którzy tworzą światową elitę, od której pochodzą rozporządzenia do wykonania przez całą ludzkość. Nie nazywam „elitą światową” jedynie tych, którzy za pomocą władzy ekonomicznej kupują sumienia i wydają prawa według swojego zamysłu dla obezwładnienia Mego Ludu, lecz także tych, którzy, dzięki [swojemu] uczestnictwu w Moim Kościele, zanurzają Mój Lud w katastrofalnej rzezi fizycznej, a jednocześnie w śmierci duchowej, doprowadzając was do zanurzenia się w modernizmach, które zadają Mi wielki ból.

Bądźcie wierni Mnie. Nie macie uchodzić za „dobrych chrześcijan”, pragnę chrześcijan wzorowych, oddanych Mej Woli. Wy, dzieci, musicie ewangelizować poprzez [swoją] obecność [jako] ludzi, którzy żyją stale we Mnie, nie stając się fanatycznymi ekstremistami, którzy oddalają swych braci od Mego boku. Wzywam was do modlitwy dla dobra duszy, wzywam was do ewangelizowania dla osobistego wzrostu i dla przybliżenia do Mnie waszych braci. Wraz z duchowym wzrostem człowiek rośnie napełniając się poznaniem, ale nade wszystko wykorzystując je dla dobra swych braci, będąc samą Moją Miłością i z Mej Miłości, a „wszystko inne będzie wam dodane (Mt 6, 33)”. Iluż z Moich dzieci nie udaje się duchowo urosnąć, bo utrzymują swoje serce w zgorzknieniu, zaślepieniu, upartości w swoim ludzkim „ego”, z powodu swojej pychy, swej chciwości, swojej obojętności na cudzy ból… Te i inne defekty w sercu człowieka są tym, co modernizm umieścił w Moich dzieciach, by je zatwardzić i doprowadzić do patrzenia [tylko] na samych siebie.

To plan Jedynego [Światowego] Rządu – dzieci Moje, obudźcie się! – [by] wyindywidualizować człowieka, aż po doprowadzenie go do utworzenia swojej własnej świątyni w każdym z was, i byście w ten sposób uniezależnili się ode Mnie. Wzywam was, abyście byli mocni w wierze, nie wypierali się Mnie, byli prawdziwi, abyście przestrzegali prawdziwego Magisterium Mojego Kościoła. Wzywam was, żebyście byli mocni w miłości do Mej Matki.

Wzywam was [do tego], abyście przyzywali ochrony waszych Aniołów Stróżów, nie zapominając o Moim umiłowanym św. Michale Archaniele. Bądźcie mężni i niestrudzeni, nie słabnijcie w miłości do Mnie, bądźcie niestrudzeni w oddaniu się Mnie. Zbliża się żniwo, nie Ostatecznego Sądu nad narodami, ale tego pokolenia, po czym zostaną wypełnione Proroctwa, które zostały zadekretowane przez Bożą Wolę, [ale] nie bez udzielenia wcześniej Mojemu Ludowi okazji do nawrócenia poprzez Ostrzeżenie.

Najukochańszy Ludu Mój: Moje Serce boleje, widząc was obojętnymi, i widząc, jak Nieprzyjaciel Duszy porusza się z łatwością wśród całej ludzkości. Boleję nad Mymi dziećmi, które cierpią z powodu tylu zbrodni, które popełnia ludzka władza. Boleję jako Ojciec Miłości z powodu wojny, która się zbliża, z powodu bólu, jaki wciąż cierpicie przez źle wykorzystywaną naukę, która bez namysłu rozprzestrzenia choroby, i boleję z powodu chorób nieoczekiwanych i nieznanych, które sam człowiek rozprzestrzeni, padając łupem grzechów ciała.

Ludu Mój, najukochańszy Ludu Mego Serca, zatrzymajcie się, przestańcie Mnie obrażać! Moja Matka ofiarowywuje swoje łzy za każde z was. Moja Matka przyjęła was u stóp Mego Krzyża Chwały, by was prowadzić i chronić, szanując wolną wolę każdego z Moich [dzieci]. Ludu Mój, wobec katastrof, które przeżywacie i tych przyszłych, zwracajcie uwagę na to, co się dzieje wokół was, uciekajcie się pod [Jej?] opiekę i ochronę. Demon wstrząsa Moim Ludem, jednakże Mój umiłowany Lud jest chroniony przez Tarczę Miłości Mojej Matki, przed którą Demon ucieknie, i Moje [dzieci] ujrzą „Tryumf Niepokalanego Serca Mej Matki”. Dlatego musicie wytrwać nieporuszeni w wierze.

Ludu umiłowany, módlcie się, ziemia dalej się trzęsie, módlcie się za Stany Zjednoczone, módlcie się za Amerykę Środkową. Ludu umiłowany, módlcie się, woda oceanu rzuca się na wybrzeże; z morza wynurzają się wyspy i wulkany, wywołując przerażenie Mych dzieci. Ludu Mój, Moja Matka przyozdabia was cudem, [jednym] z tych, które tylko Ona potrafi dawać tym, którzy Ją miłują.

Wezwałem was do wyczekiwania Mojego Anioła Pokoju, którego Ja poślę, aby Mój Lud został umocniony i więcej nie słabł; kochajcie go, niech się nie mówi: „to ja nim jestem”, albo „jest tu”, albo „tam”. Ponieważ ten, kogo posyłam, przychodzi w godzinie Naszej Woli. Jest to chwila próby, i miłości boskiej i macierzyńskiej. Wyczekujcie z cierpliwością, z samą cierpliwością Naszej Trójcy. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3, 16). Nie wątpcie w Moją Miłość do każdego z Mych dzieci; wątpcie [raczej] w [tę] miłość, którą [wy] Mnie kochacie. Błogosławię was, kocham was Miłością Wieczną! Ja Jestem waszym Bogiem, a wy Moim Ludem. Wasz Jezus

 

Trevignano Romano 4.01.2021 widząca Gisella Cardia 

Wszyscy ci, którzy przyjęli dar Ducha Świętego i nim żyli, w trudnych chwilach, które nadejdą, Pan będzie z nimi i będą w pokoju i w radości, podczas gdy ten, kto nie żył w Duchu [Świętym] będzie szedł dalej w rozpaczy i w ciemnościach. Amen.

Trevignano Romano 3.01.2021 widząca Gisella Cardia

(...) Dzieci Moje, zapalcie świece wiary i módlcie się dalej; w tej chwili potrzebujemy was, chrześcijan, i tych, którzy są w prawdzie. Dzieci Moje, bądźcie uważne, bo wszystko to, co ma się wydarzyć, powinno otworzyć [wam] oczy, i sprawić, abyście zobaczyli, że Sprawiedliwość i kara Boga są nad wami. Liczne [są] narody, które odwróciły się plecami do Bożych praw, robiąc [sobie] z nich inne, własne, które nie mają nic wspólnego z tym, co Boskie. Dzieci, módlcie się za tych, którzy doprowadzili do uchwalenia praw zezwalających na aborcę, ponieważ wielkie będzie ich cierpienie. Dzieci, droga [dla] Antychrysta się otwiera; ale wy bądźcie spokojni, gdyż ogień Ducha Świętego będzie nad Moimi dziećmi, które nie dadzą się zwieść. (...) 

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 2.01.2021

(...) Mój Syn posłał Mnie, abym wam pomogła, w tych czasach trudnych i mrocznych, ale nie bójcie się, Jego miłość zawsze będzie tryumfować, i ci, którzy słuchają Moich apeli, zjednoczeni z Nim, zatryumfują. Obecne czasy są niebezpieczne, ponieważ ludzie bezlitośni chcą zniszczyć rodziny chrześcijańskie. Walczcie przeciw wszelkiemu złu, odmawiając codziennie Różaniec, gdyż jedynie tak będziecie mieć siłę i światło, by walczyć z Szatanem i jego złowrogimi poplecznikami. Powróćcie do Boga z sercem skruszonym i szczerym, a On wam przebaczy. Błagajcie o światło Ducha Świętego, a On was poprowadzi bezpiecznymi drogami, was i wasze rodziny. Przyjmijcie Moje błogosławieństwo i Moją matczyną miłość: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

ANGUERA, Brazylia  2.01.2021  widzący: Pedro Regis

Kochane dzieci, jesteście ważni dla urzeczywistnienia Moich Planów. Pomóżcie Mi. Proszę was usilnie, abyście utrzymali zapalonym płomień waszej wiary. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu, i nadeszła chwila waszego szczerego nawrócenia i skruchy. Oderwijcie się od grzechu. Mój Pan was kocha. Ludzkość zmierza ku przepaści samozniszczenia, którą ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Nie wycofujcie się. Pozostańcie ze Mną. Ja się o was zatroszczę. Zdążacie ku przyszłości, w której [tylko] nieliczni pozostaną mocni w prawdzie. Demon wszędzie rozprzestrzeni zamęt i wielu straci wiarę. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Bądźcie posłuszni [jak uczniowie]. Tego, co masz do zrobienia, nie zostawiaj do jutra. Zachęcajcie się [dodawajcie sobie odwagi] i wszędzie dawajcie świadectwo, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Naprzód w obronie prawdy! Ja zawsze będę z wami, chociaż Mnie nie widzicie. (...) 

 

Trevignano Romano 1.01.2020 widząca Gisella Cardia Orędzie Boga Ojca

Ja, wasz Ojciec, jestem tu razem z wami, by wam powiedzieć trochę ważnych rzeczy na ten rok, który przyjdzie. Dzieci Moje, podążajcie za Moim Jezusem, tylko dzięki zawierzeniu zdołacie dojść do zbawienia waszych dusz. Ja dałem wam Moją Córkę, Matkę dla was. Proszę was usilnie, dzieci, nie bójcie się Mnie; Ja, jako dobry Ojciec, chcę, abyście Mnie poznali takim, jakim jestem; uczcie wasze dzieci Mojego Imienia, i kiedy się do Mnie zwracacie, mówcie do Mnie „Ojcze”, nie tylko „Boże”, ale „Ojcze”. Ja, który jestem Ojcem was wszystkich, jakże mógłbym kiedykolwiek nie kochać swoich dzieci? Co jakiś czas Moja Sprawiedliwość służy temu, by was skarcić, bo wy nie zawsze słuchacie. Patrzcie, patrzcie na Niebo i bądźcie podporządkowani Mi jako Bogu pokoju, bądźcie pokorni. Ale co myślicie, że Ja mógłbym wejść do waszego serca, jeśli wasze serce jest zamknięte na łaskę? Nie będzie to nigdy możliwe; natomiast otwórzcie wasze serca, i Ja tam będę, by dać wam wszystko to, o co prosicie, i niczego nie będzie wam brakować. Módlcie się za pomocą prostych modlitw, których was nauczono, nie za pomocą innych, nie chcę innych. Och, dzieci Moje, gdybyście wiedzieli, jaką radość Mi dajecie, gdy widzę was razem i w jedności; tylko dlatego, że Mnie nie widzicie, sądzicie, że Mnie tu nie ma, ale Ja was słucham i was obserwuję, widzę wasze serca i waszą radość. Wkrótce przyjdę, by was wziąć ze sobą, wkrótce Mój Jezus was ze sobą weźmie i zaniesie was do nowego świata. Co sądzicie, że tylko na tym świecie macie [rzeczy] do zrobienia? Ależ i Mój świat jest pełen zadań. Och, tak, dawajcie tylko radość, pokój i miłość: to są rzeczy, jakie będziecie mieli robić. Ja będę blisko was, radość, której doświadczacie w sercu, jest tylko Moją radością, i wasza miłość jest Moją miłością. Ja jestem w każdym z was, a jeszcze tego nie zrozumieliście. Szukajcie Mnie, a Mnie znajdziecie. Jestem też w tych, którzy Mnie nie znają. Ja wiem, kim jesteście, i stworzyłem was w miłości, w pokorze i w miłosierdziu, a wy stworzyliście boga z samych siebie. Zawierzcie wszystko Jedynemu Ojcu, jakiego macie, i Maryi, Matce miłosiernej i oddanej, pokornej Służebnicy Bożej, która niesie was drogą świętości. Odmawiajcie Jej Różaniec dla waszego zbawienia; czasem przydają się również proste słowa, które Ja doceniam. Dzieci Moje najsłodsze, zróbcie Arkę, tak, jak poprosiłem o to Noego, ale Ja poprosiłem [go o to], żeby mógł przynieść wszystkie [swoje] dzieci do Mnie, nie tracąc ani jednego. Co do was, dzieci Moje, nie proszę was o skonstruowanie arki [takiej jak ta Noego], ale bądźcie wielką rodziną i zbierzcie możliwie jak najwięcej dusz. Niedługo będziecie potrzebować się wzajemnie, i jak byście postąpili, gdyby Niebo nie dało wam tych instrukcji? Słuchajcie tej pięknej duszy [Giselli], kocham ją. O, kochana Moja, jak bardzo cię kocham, jakże jesteś umiłowana w Moich oczach, idź dalej twoją drogą i powiedz twoim braciom, by czynili jedynie Moją Wolę, zostali oni stworzeni dla pewnej misji, zostali stworzeni tylko po to, a jednak się zgubili. Córko Moja, miłości Mojego Serca, skieruj ich na właściwą drogę, jak matka robi ze swoimi dziećmi, wyjaśnij im, że Ja ich kocham, opowiadaj im, jak wielka jest Moja miłość do nich, są Moimi dziećmi, a Ja ich Ojcem. Zwracajcie się do Mnie, nazywajcie Mnie Ojcem, i nie w żaden inny sposób, „Ojcze”, tak, jak Ja was nazywam dziećmi. Pamiętajcie, że jedynie poprzez Mojego Jezusa i Jego Krzyż będziecie mieli zbawienie. Och, dzieci Moje, teraz was błogosławię w Imię Przenajświętszej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bądźcie zawsze zjednoczeni w Moje Imię, a Ja będę z wami. Amen.

 

Na koniec Matka Boża dodała: Módlcie się, módlcie się wiele, bo silne będą tornada i cyklony, które się przygotowują.

 

https://odrodzedoprawdy.pl/oredzia-sw-michala-archaniola-z-listopada-i-grudnia-2020-roku

 

Ks. Michel Rodrigue (Kanada), 31.12.2020., orędzie Boga Ojca

Mój synu, napisz to, co mówię do twojego serca. Wielka ciemność spowija świat i teraz nadszedł czas. Szatan zaatakuje fizyczne ciało Moich dzieci, które stworzyłem na Mój obraz i podobieństwo. Od początku ludzkość otrzymała i wciąż otrzymuje istnienie poprzez Słowo i w Słowie. Po pierworodnym upadku Pierwszej Pary, tylko Mój Umiłowany Syn mógł wam przywrócić, poprzez swoją ofiarę na Krzyżu, Moje podobieństwo, które utraciliście. Poprzez żywą wodę, która wytrysnęła z Jego Serca, sprawił On, że wypłynęło źródło Sakramentu, który czyni was jednym z Nim i ze Mną.

Szatan chce zniszczyć wasze ciała, które są świątyniami Ducha Świętego: Mojego Ducha Miłości, który mieszka w was. Szatan, poprzez swoje marionetki, które rządzą światem, chce wam wstrzyknąć swój jad. Będzie on posuwał swoją nienawiść do was aż do punktu, [w którym będzie się wam] przymusowo narzucać, bez brania pod uwagę waszej wolności. Po raz kolejny wiele z Moich dzieci, które nie mogą się bronić, będzie męczennikami milczenia, jak to było w przypadku Świętych Niewiniątek [Betlejemskich]. To jest właśnie to, co Szatan i jego siepacze robili zawsze. Ostrzegam was, wszystkich Moich wiernych i każdą osobę dobrej woli, w tej uroczystej oktawie Narodzin Mego Syna na Ziemi. Dziś, w tę błogosławioną Uroczystość Bożego Macierzyństwa Dziewicy Maryi, wybranej spomiędzy wszystkich kobiet, rozpoczyna się czas nieprzyjaźni pomiędzy Jej potomkami a Wężem Starodawnym, którym jest Diabeł i Szatan. Ponieważ wy jesteście w Moim Synu, Jezusie, poprzez Jego święty Chrzest, jesteście Jego rodem, Jego potomstwem. Jesteście wszyscy dziećmi Mojej Córki, wybranej spomiędzy wszystkich niewiast: Dziewicy Maryi. Ona jest waszą Matką. Nie bój się, mała trzódko. Ja będę [wam towarzyszył i] udzielał wam pomocy. We właściwym czasie przyjdzie chwała Mego Syna, Jezusa, w związku z [lub: ze względu na, wskutek] Tryumfem Niepokalanego Serca Mej Córki i waszej Błogosławionej Matki, Maryi! Wasz Ojciec, który was kocha!

 

ANGUERA 31.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Nastąpi wielkie rozbicie się w wierze. Wielki Statek [Kościoła] zboczy [z drogi do] bezpiecznego portu, ale Pan nie porzuci Swego Ludu. Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. Odwagi. Nie będzie porażki dla Wybrańców Boga. Światło Prawdy poprowadzi Kościół Mojego Jezusa. Porażka przyjdzie dla fałszywego kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Ja będę się za was modliła do Mojego Syna Jezusa. Nie zniechęcajcie się. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.  

 

Kochane dzieci, Jestem Królową Pokoju. Przybyłam z Nieba, by wezwać was do szczerego nawrócenia i by wam powiedzieć, że jest to czas sposobny dla waszego powrotu do Pana. Wojna między prawdziwym Kościołem a fałszywym kościołem będzie intensywna. Pozostańcie z Jezusem. Oto czas bólu dla mężczyzn i kobiet wiary. Nic nie będzie łatwe, ale Pan będzie działał dla dobra Swego Ludu. Nie traćcie nadziei. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, otrzymają nagrodę sprawiedliwych. Mój Pan oczekuje waszego świadectwa szczerego i odważnego. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Słuchajcie Moich Apeli, gdyż pragnę zaprowadzić was do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Dajcie Mi wasze dłonie. Ja będę iść z wami i poprowadzę was bezpieczną drogą. Bądźcie [ludźmi] Pana. Nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w otchłań. Wy należycie do Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Bądźcie uważni. Słuchajcie Mnie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 28.12.2020

Jezus: Pokój twemu sercu! Moje dziecko, tak, jak prawda nie może zrodzić się z kłamstwa, tak samo świętość nie może przyjść z serc niewiernych i nieposłusznych Mojej Woli. Ja nie znoszę kłamstwa i nieposłuszeństwa. Serca kłamliwe i niewierne nie będą stanowiły części chwały Mego Królestwa, lecz wypełnią ogień piekielny. Ileż dusz stało się dzisiaj kłamliwymi i niewiernymi, by przypodobać się bardziej ludziom niż Mi, ileż stawia się w niebezpieczeństwie potępienia, ponieważ nie mają odwagi bronić i głosić prawdy, pomagając [w ten sposób] Szatanowi i jego niewolnikom w niszczeniu dusz tak Mi drogich. Każda zrujnowana dusza będzie wielkim cierpieniem w Piekle dla winowajców, którzy będą mieli swoje kary podwojone za każdą, która się potępi na wieczność. Módl się, módl się, Moje dziecko, bo Czasy Ostatnie nadeszły i wielkie boleści spadną silniej na ludzkość niewdzięczną, nieposłuszną i niewierną, która nie chciała Mnie słuchać za pośrednictwem Mojej Świętej Matki. Biada ludzkości głuchej i zbuntowanej: będzie płakać i cierpieć tak, jak nigdy jeszcze się nie zdarzyło na powierzchni Ziemi. Ja cię błogosławię, a zarazem wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

 

Św. Józef: (...) Ja cię błogosławię, a także całą ludzkość, ludzkość poranioną, zrozpaczoną i prawie bez wiary, gdyż się nie modli tak, jak powinna, nie szuka Boga dopóki On jeszcze daje się znaleźć. Ludzkość osamotniona w grzechu i w rzeczach tego świata nie może wam dać życia wiecznego. Moje dziecko, módl się o nawrócenie grzeszników, módl się dużo za Kościół Święty, bo nastąpią wielkie ataki przeciw niemu i wielu straci wiarę. Wielka Apostazja, widoczna i bardzo wyraźna sprawi, że wielu wyprze się Pana, porzucając Go, by iść na krótko za Człowiekiem Nieprawości, który odrzuca Chrystusa i Jego wieczne prawdy. Ci, którzy są u władzy, działają, aby jak najszybciej nadeszła manifestacja uosobionego zła, które sprowadzi wielkie boleści, cierpienia i prześladowania na Kościół i na całą ludzkość. Ja jestem tutaj, by zaoferować wam moje Przeczyste Serce jako schronienie i obronę w tych trudnych chwilach bólu. Ci, którzy schronią się w mym Sercu, będą chronieni i nie zostaną przez nic wstrząśnięci, gdyż ja będę ich chronił jako swojej własności, z rozkazu Pana, i zachowam maleńką Wierną Resztę dla (...) Jezusa Chrystusa. 

 

Mój umiłowany Ojcze Józefie, kiedy powiedziałeś „maleńka reszta”, [to] czy [to znaczy, że] jest [ona] liczebnie niewielka? Jak możemy to rozumieć? 

Nieliczni będą ci, którzy wytrwają w wierności (...) Jezusowi aż do końca, lecz wielka będzie liczba tych, którzy się potępią i będą opanowani przez oszustwa i błędy demona, gdyż dadzą się zwyciężyć przez świat, przez prześladowania, przez ból i przez cierpienia. Będą myśleć o ocaleniu własnego życia, ale je stracą, ponieważ odrzucą swój krzyż, w poszukiwaniu fałszywego szczęścia i światowych iluzji. 

Dopomóż nam nie zdradzić Jezusa ani Jego nauk!… Nie pozwól, aby to się wydarzyło w naszym życiu! 

Poświęcajcie się każdego dnia mnie, memu Przeczystemu Sercu, a ja uzyskam dla was wiarę, ochronę i łaskę (...)

 

!!!

Maryja: Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój! Moje dzieci, Ja jestem Matką Boga, Matką Kościoła i całej ludzkości. Przychodzę z Nieba, by wezwać was do nawrócenia i do świętości. Nawrócenie to nie jednego dnia chcieć należeć do Boga, a drugiego dnia Go się wyrzekać, wracając do brudnego życia [pełnego] grzechu i niewierności. Nawrócenie to nie jest modlenie się przez jeden dzień albo dwa, i życie przez wiele innych dni tak, jakbyście nie byli ochrzczonymi chrześcijanami, jak bezrozumne zwierzęta. Nawrócenie to nie mówienie, że jesteście wierni Memu Synowi i że jesteście Jego zwolennikami, i milczenie wobec błędów i ataków przeciw Jego Boskiemu Majestatowi, przeciw Jego prawdziwym naukom i Przykazaniom. Nawrócenie to nie mówienie, że jesteście dziećmi Kościoła, oraz milczenie i brak bronienia go, gdy widzicie, że jest znieważany, ośmieszany; milczycie, pozwalając, by profanujący, heretycy i ludzie bezlitośni dostawali się do jego wnętrza, ucząc błędów, kłamstw i herezji wiele dusz niewinnych, ofiary wilków w owczej skórze. Nikt ich nie broni, nikt im nie pomaga, nikomu więcej nie zależy na owieczkach Mego Boskiego Syna, każdy myśli o sobie samym, o swoich własnych interesach, a inni próbują się dowiedzieć, jak przeżyć w tych trudnych czasach na sposób egoistyczny, i z sercem zatwardziałym i zamkniętym na łaskę i miłość Boga. To wszystko skazuje was na Piekło! Jeśli się nie poprawicie z waszych błędów i działań, nie wejdziecie do chwały Nieba. Oto Moje orędzie, oto Mój apel: Zmieńcie swoje życie i się nawróćcie. Wszystkich błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen! 

 

Luz de Maria 15.12.2020 Argentyna,  orędzie św. Michała Archanioła:

(...) Ludu Boży, czy czujecie, [jakoby] wypełnienie się Proroctw było [jeszcze] odległe? Tak, jak ten wirus nadszedł nieoczekiwanie i zmienił całą ludzkość, tak pojawią się nowe plagi, stworzone ręką samego człowieka. Gdy najmniej tego oczekujecie… Gdy się męczycie i poddajecie… Gdy wam mówią, że wszystko jest farsą i was zapewniają, że Piekło nie istnieje, albo że Piekłem są smutne doświadczenia na Ziemi… Gdy negują transsubstancjację i oddalają was od Pokarmu Eucharystycznego… Gdy mają wszędzie w pogardzie Królową i Matkę wszelkiego stworzenia… [Oto] nadeszło, nadeszło! to, co było zapowiedziane, a ludzkość będzie [wtedy] uśpiona, świętująca i wśród grzechów. Jakże szybko i łatwo dajecie wiarę modernizmom, i jakże szybko przestajecie wierzyć i tracicie Wiarę… Obłudnicy, groby pobielane! [por. Mt 23,27] Ziemia się otwiera, i pochłonie człowieka! Nie wierzycie, że ziemia się trzęsie na każdym kontynencie w silnych wstrząsach, w miastach, które ochraniają wielkie stolice światowego grzechu. Znaki na Niebie będą częstsze, aż nadejdzie Ostrzeżenie. Tak, jak trzęsie się grunt, tak zostaje zburzone ludzkie poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia wam bożek Mamona/pieniądz; wtedy właśnie nastąpi to, że podniosą wzrok ku górze, a większość nie będzie wiedziała, czego szukać ani do kogo wołać. Wobec obalenia [dosł. zburzenia] waszego ziemskiego bożka, ujawni się ludzka słabość.

Ludu Boży: Nie wszystko jest smutnym doświadczeniem dla tych, którzy żyją idąc wśród potknięć, z codziennym krzyżem na swych ramionach. W Bożej Sprawiedliwości jest radość dla tych, którzy są wierni, dla tych, którzy się nawracają ze skruchą, dla tych, którzy szukają nawrócenia, dla tych, którzy przychodzą skruszeni. Miłosierdzie Boże znajduje się przed wszystkimi; niektórzy nim gardzą, inni błagają o nie ze skruchą i je otrzymują, [jeszcze] inni czekają [zwlekając], by się zmienić; ci ludzie letni zostaną zwymiotowani z Bożych Ust. Człowiek istnieje i dano mu wolną wolę, władzę podejmowania decyzji od wieku odpowiedniego do tego. To, co się postanawia, jest życiem lub śmiercią dla duszy.

Ludu umiłowany Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Nawróćcie się ze skruchą, nim zapadnie noc; nawróćcie się. Zostaliśmy wysłani, by wykonać [wyrok] Bożej Sprawiedliwości dla ocalenia Ludu Bożego. Walka staje się coraz cięższa z każdą chwilą, Zły rzuca się na ludzkość z coraz większą furią, w szczególności [walczy] przeciwko wiernym Trójcy Przenajświętszej oraz Naszej i waszej Królowej i Matce. Nie lękajcie się, dlatego [właśnie] jesteśmy wśród was, wzywajcie naszej pomocy, nie lękajcie się. Trzymajcie się pod płaszczem Naszej i waszej Królowej i Matki, a zobaczycie, jak zło się wycofuje.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Anglię. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Włochy, zadziwia [lub: zaciemnia] ludzkość. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się bez zmęczenia, módlcie się, abyście kochali Bożą Wolę. Módlcie się, abyście byli wierni aż do końca. Błogosławię was, nie słabnijcie. Każdy człowiek posiada miecz Wiary, utrzymujcie go w górze w każdej chwili. Nie szukajcie przewidywań, ale przygotowujcie się duchowo, nie poddawajcie się w wierności. Módlcie się: „Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta”. Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg! Św. Michał Archanioł

 

Simona Patalano i Angela Fabiani (Zaro, Włochy), 25 i 26. 12. 2020. Orędzia Maryi:

Simona:  

Drogie dzieci Moje, pokój, miłość i radość Pana niech będą z wami, nieście światło, nieście pokój. Dzieci Moje, świat jest opanowany przez zło, wielu Moich umiłowanych synów jest zwiedzionych przez Złego, módlcie się za nich, pomagajcie im i podtrzymujcie ich waszą modlitwą. Módlcie się, dzieci, za Mój umiłowany Kościół, módlcie się za losy tego świata, módlcie się, dzieci, za tych wszystkich, którzy się oddalają od Mego Niepokalanego Serca, którzy się zatracają [podążając] za fałszywymi pięknościami tego świata. Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się. Dzieci, proszę was, abyście przyjęli Mego Syna w waszym sercu, w waszym życiu, ofiarujcie Mu swoje serce, a On je uzdrowi z wszelkiego zranienia, ukształtuje je, wypełni je swoją miłością; ale by sprawić, że to nastąpi, wy [sami] musicie tego chcieć. Dzieci, Pan wchodzi na palcach do waszego życia, nie robiąc hałasu puka do drzwi waszego serca i z nieskończoną cierpliwością czeka, aż wy otworzycie; Pan prosi, nie zmusza; słucha i czeka. On nie używa przemocy [gwałtowności], oddaje wszystko w wasze ręce, to wy musicie zdecydować, czy pozwolicie Mu wejść i stanowić część waszego życia. On cierpliwie czeka z wyciągniętą ręką, jak żebrak, który czeka na wasze miłosierdzie. Dzieci Moje, wypełnijcie tę Dłoń waszą [dłonią], a zostaniecie napełnieni wszelką łaską i błogosławieństwem.(...)

 

Drogie dzieci Moje, oto przychodzi na świat Światłość Świata, Światło, które rozświetla wasze drogi, światło, które oświeca umysły, zaspokaja serca, wypełnia duszę, kształtuje miłość, czyniąc ją rzeczywistą, Światło, które was ogarnia. Pozwólcie wejść temu Światłu do waszych serc, otwórzcie Mu swoje domy, pozwólcie Mu mieszkać w was, tak, aby rozświetliło całą waszą osobę. Dzieci Moje, jeszcze raz przychodzę do was, by prosić was o modlitwę, modlitwę silną i ciągłą, modlitwę czynioną sercem, modlitwę, która oświeca najtwardsze ludzkie umysły, modlitwę, którą można poruszyć góry. Dzieci Moje, jeszcze raz pukam do drzwi waszego serca prosząc was, byście pozwolili Mi wejść, prosząc was, żebyście przyjęli Mego Syna tak, aby być nowymi stworzeniami. Dzieci Moje, kocham was, niech wasze domy wypełnią się zapachem modlitwy, modlitwy, która można zmienić losy tego świata, coraz bardziej opanowanego przez Złego.  (...) 

 

Angela:  

(...) Dzieci Moje (...). W wielu [przypadkach] odpowiedzieliście na te Moje ciągłe wezwania, ale tylu z was pozostało w całkowitej obojętności, myśląc tylko o ziemskich interesach i nie uznając za ważne tego, co Ja wam mówię. Dzieci, jeśli Ja tu jestem, to jest tak z niezmierzonego Miłosierdzia Boga, jeśli Ja do was przychodzę, to jest tak, ponieważ pragnę, by żadne [Moje] dziecko nie zostało stracone. Dzieci, zło coraz bardziej się rozprzestrzenia, ale Ja, jako Matka, nie zostawię was samymi, zbiorę wszelkie dobro, jakie uczyniliście, każdą modlitwę, wasze milczenie i każdy czyn miłości, aby nic nie stracić z tego, co [dobrego] zrobiliście. Proszę was usilnie, bądźcie posłuszni; Ja i Mój Syn Jezus chcemy od was tylko miłości. Dzieci Moje, bądźcie uważne, by nie dać się zwieść; książę tego świata pragnie dusz, zło tak się rozprzestrzeni, że miłość wielu oziębnie, wielu straci wiarę i wyprze się Boga. Mama w tym miejscu pochyliła głowę i łza spłynęła Jej po policzku. Dzieci, módlcie się wiele za Mój umiłowany Kościół, módlcie się za Wikariusza Chrystusa i za Moich synów wybranych i umiłowanych [kapłanów].(...)

 

Trevignano Romano 27.12.2020 widząca Gisella Cardia 

(...) Dzieci, popatrzcie na świat: dotarł do [swojego] zniszczenia. Prosiłam was i wciąż was proszę o odmawianie Różańca Świętego i o zawierzanie się Bogu, waszemu jedynemu zbawieniu. Idziecie drogą pełną niebezpieczeństw, a jednak nie wierzycie, otwórzcie swoje serca, bądźcie zjednoczeni i bądźcie jedną rodziną, żebyście mogli pomagać sobie nawzajem. Niedługo zobaczycie tyle rzeczy, będziecie świadkami również końca tej walki i razem z Jezusem będziecie zwycięzcami, nie lękajcie się. Ilu [ludzi] wierzy, że to wszystko szybko minie; daliście się ukształtować przez to, co mówią możni [tego świata], elita światowa, nie rozumiejąc, co się dzieje. Bądźcie uważni: nie zawsze to, co będą wam mówić, będzie dla waszego dobra. Módlcie się za Włochy i za cały świat, tak [bardzo] zagrożony. Watykan będzie bardzo wstrząśnięty, wielu hierarchów będzie czuło ciemność w sercu; Ja pokładam zaufanie w waszych modlitwach, synowie umiłowani, aby to, co nadejdzie, mogło zostać złagodzone. (...)

 

ANGUERA 29.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Nieprzyjaciele posuwają się naprzód w swoich projektach zburzenia Kościoła Mojego Jezusa. Wasza wierność prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa będzie waszą zwycięską bronią. Odwagi. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Trevignano Romano 27.12.2020 widząca Gisella Cardia

Drogie dzieci, jestem Niepokalane Poczęcie, przychodzę jeszcze raz pouczyć [dosł. poinstruować] was na czasy, które przyjdą. Dzieci Moje ukochane, dlaczego rozmawiacie jeszcze o rzeczach tego świata, projektując swoją przyszłość i licząc na rzeczy ziemskie? Radzę wam myśleć więcej o rzeczach duchowych. Nie złośćcie się z powodu rzeczy, jakie dzieją się wokół was; niestety, najgorszym wrogiem człowieka jest Ego, którego ta ludzkość nie ma siły całkowicie wyeliminować ze swojego życia. Bądźcie pewne, dzieci Moje, że każde z was poniesie odpowiedzialność za własne czyny względem Boga i względem bliźniego; przebaczajcie, bo to, co nadejdzie, będzie dużo gorsze od tego, co [teraz] przeżywacie, choroby [i] wirusy będą gorsze; ale wy macie jedyne lekarstwo: modlitwę i stałe zawierzenie Bogu. Dzieci Moje, nie jesteście same i się nie bójcie, jedyną ważną rzeczą jest wybranie, po której stać stronie, bo to będzie się ostatecznie liczyć [?] na życie wieczne.(...)

 

ANGUERA 26.12.2020  widzący: Pedro Regis

Kochane dzieci, stanowicie własność Pana, i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Jesteście na świecie, ale nie pozwólcie, by rzeczy tego świata was zanieczyściły. Otwórzcie swe serca dla Pana, a odkryjecie skarby, jakie są wewnątrz was. Ja przyszłam z Nieba, aby wam powiedzieć, że jest to odpowiedni czas na wasz powrót. Nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Mój Pan was kocha i oczekuje. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaka została wam powierzona, a będziecie mieli Niebo jako nagrodę. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Pan otrze wasze łzy. Nie traćcie nadziei. Nawet pośród boleści, które przyjdą, wytrwajcie mocni w wierze. Po krzyżu przychodzi zwycięstwo. Naprzód bez lęku! (...)

 

Angela Fabiani, Zaro-Włochy 25.12.2020

Drogie dzieci, oto Zbawiciel świata, oto Jezus! Dzieci, bądźcie gotowe, by dać się narodzić Jezusowi w waszych sercach; otoczcie Go waszą miłością i waszymi modlitwami. (...)Dzieci, patrzcie na Jezusa oczami [małych] dzieci, dajcie się dotknąć, dajcie się uzdrowić, pozwólcie się kochać. Dzieci Moje, czekają was ciężkie czasy, będziecie wezwani, by pokonać wiele prób; módlcie się o pokój, coraz bardziej zagrożony przez możnych tej Ziemi. Bądźcie narzędziami Mojego pokoju, zbierajcie dusze i twórzcie Wieczerniki modlitewne. Nie zniechęcajcie się [lub: nie traćcie odwagi], miejcie ufność we Mnie i wejdźcie wszyscy do Mego Niepokalanego Serca. Dzieci, pozwólcie Mi się wszystkie przytulić do Mojego Serca, tak jak dziś tulę i przynoszę wam Mojego i waszego Jezusa. Kocham was, dzieci, kocham was niezmiernie.

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 25.12.2020

(...) Nie ulegajcie rozpaczy ani zranieniom, podczas gdy zło wydaje się zwyciężać i tryumfować na świecie. Miłość Mego Syna jest potężniejsza od wszelkiego zła, a Jego światło jaśnieje w ciemności i rozprasza wszelkie kłamstwo, wszelką śmierć, wszelki smutek, bo tam, gdzie dociera światło Mego Syna, wszelkie mroki znikają dając miejsce Jemu, Zwycięzcy śmierci i grzechu. Jednoczcie się z Sercem Mego Syna, a będziecie zwycięzcy razem z Nim, tak jak Moje Niepokalane Serce i Najczystsze Serce Mego Małżonka Józefa są zjednoczone w jednej miłości z Jego Boskim Sercem, [dzięki czemu są] tryumfujące, chwalebne i jaśniejące w chwale. Ja jestem tutaj, aby was przyjąć pod Mój płaszcz nieskalany i ochronny, i mówię wam, że modlitwa może zmienić sytuacje najbardziej dramatyczne i bolesne, przez które przechodzi ludzkość. Nie traćcie wiary, ale odmawiajcie swoje Różańce z miłością i oddaniem każdego dnia, a Mój Syn będzie za każdym razem dawał wam coraz więcej wiary, wiary silnej i potężnej, jakiej nigdy [wcześniej] nie mieliście w swoim życiu, i tak będziecie mieli łaskę, siłę i odwagę, by znieść najtrudniejsze próby, by świadczyć o waszej miłości do Mego Syna wobec tych, którzy znajdują się w ciemnościach, ukazując wszystkim, że wy należycie do Niego na zawsze, rozpłomienieni Jego Miłością i pełni Jego pokoju, który zmienia wszystko. (...)

 

Trevignano Romano 25.12.2020 widząca Gisella Cardia

(...)Uwierzcie w to, co zostało wam powiedziane, bo czas się skończył, Ostrzeżenie jest już blisko. Ja powrócę w Chwale, podczas gdy Moi Aniołowie nałożą koronę Królowi, który się [właśnie] rodzi, powrócę z Moją potęgą, z Moją miłością i z Moją wielkością. Wszyscy Mi uwierzą i będą śpiewać hymny Panu razem z Aniołami; przyjdę, by zabrać was do Domu, gdzie [otrzymacie] zasłużoną radość i dobrobyt. Trzymajcie wasze rodziny w jedności, przebaczajcie dawne urazy, kochajcie się nawzajem tak, jak Ja was kocham. (...)

 

ANGUERA 24.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Ludzkość stała się biedna duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Moje biedne dzieci chodzą jak ślepcy prowadzący innych ślepców, i tak ludzkość idzie po ścieżkach samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Szukajcie Jezusa w Eucharystii. Tak, jak jest w Niebie, On jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Jak już powiedziałam w przeszłości, to jest prawda niepodlegająca negocjacjom. Tak jak w przeszłości, nieprzyjaciele szukają środków, by oderwać was od Jezusa. Zawsze pozostawajcie z prawdą. Trudne czasy nadejdą, ale wy nie jesteście sami. Mój Jezus zawsze będzie z wami. Nie lękajcie się. Bądźcie uważni. Módlcie się wiele. Jesteście otoczeni wilkami przebranymi za owce. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

ANGUERA 22.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Rzeczy tego świata odrywają was od Boga. Bądźcie uważni. Szukajcie na pierwszym miejscu Skarbów Nieba. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Zbadajcie swoje sumienie i oderwijcie od waszego życia wszystko to, co was odrywa od drogi zbawienia. Ja jestem waszą Matką i was kocham. Słuchajcie Mnie. Ja przyszłam z Nieba, by was do Nieba zaprowadzić. Nie pozwalajcie, by wasza wolność była przeszkodą dla Bożego Działania w waszym życiu. Naprzód z odwagą! Będziecie jeszcze mieć długie lata wielkich prześladowań. Szukajcie sił w modlitwie, w Ewangelii i w Eucharystii. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca otrzymają wielką nagrodę od Pana. (...)

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 19.12.2020

(...) Wy, Moje dzieci, jesteście odpowiedzialne za to, by modlić się za tych, którzy się nie modlą, by być przykładem dla tych, którzy nie chcą [nic] wiedzieć o Bogu, by być światłem dla tych, którzy znajdują się w mrokach grzechu. Nieście miłość Mego Boskiego Syna waszym braciom i mówcie wszystkim, że Bóg jest z wami i nigdy was nie porzuca. Ja jestem tutaj, by przyjąć was w Moim Niepokalanym Sercu, by napełnić was miłością Mego Syna Jezusa. (...)

 

Trevignano Romano, Włochy 19.12.2020 widząca Gisella Cardia

(...) Dzieci Moje, świat jest bez Boga, wszystko jest bez Boga: ludzie, polityka, mass media biernie przyjęły to, co podpowiada demon, by dopełnić dzieła zniszczenia; ale wy, dzieci umiłowane [lub: umiłowani synowie, tzn. kapłani], nie jesteście same, pamiętajcie, że jesteśmy z wami. Dzieci, w to wyjątkowe Boże Narodzenie używajcie spokoju i radości z przyjścia Zbawiciela, który, jak wówczas, przyjdzie w pokorze. Nie bójcie się, radźcie sobie z lękiem za pomocą modlitwy; kto jest w Chrystusie, ten ma pewność, że nie zostanie dotknięty. Dzieci, bądźcie zjednoczone, potrzebujecie się nawzajem; niedługo przyjdzie głód, i musicie być gotowi, by pomagać sobie, między braćmi. Kocham was i was pocieszam, kiedy Mnie wzywacie. (...)

 

ANGUERA 19.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...)Proszę was usilnie, żebyście zintensyfikowali wasze modlitwy. Żyjecie w czasie wielkch ucisków i nadeszła chwila waszego powrotu do Pana. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Bożą na wasze życie. Ja przyszłam z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Mój Jezus was kocha. Przyjmijcie Jego Ewangelię i wytrwajcie w wierności naukom prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Przyjdzie dzień, w którym Boża Prawda będzie pogardzana przez wielu [kapłanów i ludzi Bogu] poświęconych. Będzie wielki zamęt i podział w Domu Bożym i [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Cokolwiek się stanie, wytrwajcie u boku Jezusa. (...)

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 18.12.2020  NMP:

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, przyjdzie wielkie prześladowanie i wielu będzie cierpieć. Wzywałam Moje dzieci do modlitwy i do nawrócenia od długiego czasu, ale wielu z nich Mnie nie posłuchało i nie chcieli się nawrócić, [a] teraz będą musieli znieść wielkie bóle i cierpienia, aby mieć możliwość pokazać Panu, że chcą się zmienić i być dobrymi. Grzech, kiedy nie jest usuwany przez skruchę i przez sakrament [pokuty], jest usuwany poprzez ból, krew i prześladowanie. Módl się, Moje dziecko, módl się wiele, bo wiele rodzin zostanie zdziesiątkowanych przez złych ludzi, i w tej walce między dobrem a złem stawką będzie życie wielu ludzi. Szatan chce śmierci: nie tylko śmierci duchowej wielu dusz, lecz [także] śmierci fizycznej, by zaspokoić swoją nienawiść przeciw ludzkości, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Ja, Matka Boga i Matka całej ludzkości, przychodzę powiedzieć Moim dzieciom, by chroniły się wewnątrz Mego Niepokalanego Serca, dokonując każdego dnia swojego oddania się mu, przez swoje codzienne poświęcenie się Mi, a Ja obiecuję Moją matczyną ochronę i Moją pomoc w najtrudniejszych chwilach. Pocieszaj Moje Bolesne i Niepokalane Serce, ranione i znieważane, aby czynić zadość Bożej Sprawiedliwości, która chce w sposób straszliwy i nigdy [dotąd] nie widziany ukarać niewdzięczną ludzkość. Módl się i wynagradzaj, Moje dziecko, i tak ściągniesz dobroczynne spojrzenie Pana na ciebie i twoją rodzinę. (...)   !!!

 

ANGUERA 17.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Nasienie zła wszędzie się rozprzestrzeni i wiele z Mych biednych dzieci zostanie [nim] skażonych. Nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Żyjecie w czasie wielkiego ucisku. Trwajcie z Jezusem. W Nim jest wasze zwycięstwo. Nie traćcie nadziei. Kto jest z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Mój Jezus was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Odwagi. Po całym bólu przyjdzie dla was wielka radość. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Luz de Maria 15.12.2020 Argentyna,  NMP:

Umiłowane dzieci Moje: Uwielbiajcie Mego Syna! Niech każde z was rozpozna Boga-Człowieka w przedstawieniu Narodzenia Mego Syna w żłobie. Kochajcie Mego Syna, uwielbiajcie Go w każdej chwili, módlcie się sercem. Wiecie, dzieci Moje, że Narodzenie Mego Syna nie może być obiektem szyderstw modernistów, ale jest największym wydarzeniem dla zbawienia ludzkości. Słudzy Złego usiłują znieważyć Mego Syna, a Mój Syn nawet [gdy] tak [jest] ich kocha. Patrzy w sposób szczególny na serca pokorne, proste i prawdziwe (szczere). Szopki zrobione z szacunkiem do tego, co przedstawiają, będą szczególnie błogosławione, a wizerunki umieszczajcie w domach, nie chowajcie ich, pozwalajcie, by to Boże Błogosławieństwo było ochroną przed tym, co nadchodzi na ludzkość. Módlcie się, nie zaniedbujcie [swojego] postępowania i wynagradzania za osobiste grzechy. Nie zapominajcie, że Ostrzeżenie przyjdzie, i przebadanie się przez dusze będzie [jak] plaga, [ludzie] będą chcieli powiedzieć: «Oddal ode mnie tą ciężką plagę», a nie będzie to możliwe. Żyjcie w świętości! (...)

 

Trevignano Romano 15.12.2020 widząca Gisella Cardia

(...) Córko Moja, pisz, aby [to] dotarło wszędzie. Moi umiłowani synowie [kapłani], Ja dałem wam światło, a wy wybraliście mrok, Ja was poświęciłem [konsekrowałem], a wy wybraliście świat; nawróćcie się i proście o przebaczenie za to, co robicie Mojemu Kościołowi. Proście wiernych o przebaczenie za to, że nakarmiliście ich tyloma bzdurami. Nie wiecie, że dokonujecie wyborów, zapłatą za które będzie ogień wieczny? Nawróćcie się i zbierzcie [lub: zbierajcie] trzodę z miłością i miłosierdziem, i nauczajcie drogi do uświęcenia. Słyszycie grzmoty trzęsień ziemi, słuchacie, jak budzą się wulkany, patrzycie na tę ludzkość, która utraciła wartości i miłość, a wypełniła się pychą i wyniosłością, zapominając o pokorze. Ja patrzę na was, i [oto] staliście się jak roboty, pozbawieni wszelkiego człowieczeństwa. Ratujcie się, gdyż gniew Mego Ojca jest już nad wami. Kochajcie się wzajemnie [jak] bracia i bądźcie wierni Bogu, powróćcie do Niego, który jest jedyną prawdziwą miłością. Zostawiam cię teraz z błogosławieństwem Przenajświętszej Trójcy. Twój drogi Jezus

 

ANGUERA 15.12.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem. Zdążacie ku przyszłości, w której [tylko] nieliczni wytrwają mocni w wierze. Bagno fałszywych doktryn pociągnie wiele z Mych biednych dzieci w duchową przepaść. Troszczcie się o cenny skarb wiary, który jest wewnątrz was. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Nie odrywajcie się od modlitwy i od Eucharystii. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i starajcie się dawać wszędzie świadectwo, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Naprzód w obronie prawdy! (...)

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 13.12.2020  NMP:

(...) Moje dzieci, Ja, wasza Matka Niepokalana i Matka Prawdziwego Boga, Boskiego Słowa, które wcieliło się w Moim dziewiczym łonie, aby przyjść na świat, by całej ludzkości ukazać i dać swoją miłość i pokój, zapraszam was do całkowitego zaufania Najświętszemu Sercu Mego Boskiego Syna. On jest prawdziwym życiem i prawdziwym pokojem. Przychodźcie do Niego, przed Najświętszy Sakrament, i adorujcie Go dając Mu swoją miłość i ofiarując Mu wasze życie i waszą rodzinę. Błagajcie Go o łaskę każdego dnia, abyście mogli wytrwać w wierności Jemu w tych czasach prób, gdy brak wiary i brak modlitwy królują na świecie, bo tak wiele z Moich dzieci porzuciło Bożą drogę, by iść drogą świata i grzechu. Pozwólcie Mi, abym was prowadziła, Moje dzieci, a nie oderwiecie się od Mego Boskiego Syna, ale na końcu On przyjdzie, by was przyjąć w swoim królestwie miłości, w chwale Nieba. Ci, którzy żyją w Bożej Woli, nie będą mieli surowego sądu, lecz sąd [pełen] miłości i pogodny, będąc przyjętymi wewnątrz Jego Boskiego Serca, do prawdziwej radości i chwały całego Nieba. (...)

 

 

Itapiranga, Brazylia widzący Edson Glauber 12.12.2020  NMP:
(...)Nie pozwólcie, by demon was zwiódł swoimi iluzjami i błędami. Nie ulegajcie ułudzie fałszywych doktryn i błędów, które weszły do Kościoła Świętego, ani [ułudzie] wilków ubranych w owcze skóry, które działają, żeby zniszczyć wiarę, dogmaty i nauki, które Mój Syn Jezus wam pozostawił. Zobaczycie jeszcze, jak wielkie smutki i zgorszenia dzieją się z powodu ludzi złych, bez wiary i bez światła, którzy wywołają wielkie zniszczenia, odrywając wielu od prawdziwej wiary. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się wiele, bo Bóg będzie działał, by obronić tych wszystkich, którzy wzywają Jego Świętego Imienia i którzy Mu służą. Walczcie Słowem Bożym rozważanym każdego dnia i z Różańcem w rękach. Gdy odmawiacie Mój Różaniec, demony są zmuszone paść na twarz na ziemię, bez sił, by nie czyniły zła duszom; dlatego módlcie się coraz więcej. Ja was kocham i przychodzę z Nieba, by wam pomóc i dać wam tak wiele łask, żebyście mogli się oprzeć tym złym czasom.(...) 
 
ANGUERA 12 .12.2020  widzący: Pedro Regis
Kochane dzieci, wy jesteście Własnością Pana i On wiele od was oczekuje. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Pana na wasze życie. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie Potopu. Nawróćcie się ze skruchą i powróćcie do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Jesteście wolni, by należeć do Pana. Nie pozwólcie, by demon was zniewolił. Proszę was usilnie, byście utrzymali płonącym płomień waszej wiary. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by zaprowadzić was do Mego Syna Jezusa. Przyjmijcie Ewangelię i nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele rozsieją nasienie zamętu w Domu Bożym. Wielu będzie chodzić pełnych wątpliwości i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Bądźcie uważni, byście nie zostali zwiedzeni. W Bogu nie ma półprawdy. Słuchajcie Mnie. Mój Jezus was kocha i was oczekuje z otwartymi ramionami. Naprzód w obronie prawdy! 
 
 
Trevignano Romano 12.12.2020  NMP:
(...) Drogie dzieci, to jest czas wyboru. Wasz wybór będzie musiał być [wyborem] życia lub śmierci, światła lub ciemności. Dzieci Moje, słuchajcie słów poprzedniczki Przyjścia [Adwentu] Mego Syna Jezusa. Dzieci Moje, nie rozpraszajcie się i módlcie się, ponieważ wojna między dobrem a złem już trwa, módlcie się z waszymi rękami zjednoczonymi z Moimi; odtąd i dalej wydarzenia będą następowały jedne zaraz po drugich, nawróćcie się szybko, czas się skończył. (...) 
 
ANGUERA 9 .12.2020  widzący: Pedro Regis
Kochane dzieci, zginajcie swe kolana na modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Nieprzyjaciele będą działać, by oderwać was od prawdy. Bądźcie uważni. Oni działają i przedstawiają się jako owce, ale są niszczycielskimi wilkami. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Dym demona wszędzie się rozprzestrzenił, wywołując duchową ślepotę u Mych biednych dzieci. Słuchajcie Mnie. Ja pragnę wam pomóc, ale proszę was usilnie, abyście byli posłuszni Memu Wezwaniu. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego zamętu i podziałów. Będziecie jeszcze widzieć straszne rzeczy wszędzie wokół. Naprzód w obronie prawdy! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)
 
Trevignano Romano 8.12.2020  NMP:
Dzieci Moje, odtąd Duch Święty będzie wiać coraz silniej na Mój umiłowany Kościół i na jego dzieci; pamiętajcie: kochajcie Pana. Drogie, najukochańsze dzieci, jesteście Moją maleńką Resztą, bądźcie Moją małą trzódką, abym zawsze mogła umieszczać was pod Moim błogosławionym płaszczem, by was chronić. Moi umiłowani synowie, ci, którzy ewangelizują, gdyż są przeze Mnie wybrani, pragnę, by byli słuchani, ponieważ oni mają znak Boga, którym jest miłość, radość i pokój. Dzieci, Ja, Niepokalana i Współodkupicielka ludzkości jeszcze raz zapraszam was do tego, by wiele się modlić w tym okresie. Świat i ludzkość potrzebują Moich Apostołów; słuchajcie ich głosów i jednoczcie się z nimi, by wyśpiewywać chwałę Panu. (...) Nie lękajcie się, nigdy nie zostawię was samymi (...) 
 
ANGUERA 9 .12.2020  widzący: Pedro Regis
Kochane dzieci, jestem Niepokalane Poczęcie. Proszę was usilnie, żebyście oderwali się od grzechu, bo Mój Syn Jezus was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Nie pozwólcie, by demon was zwiódł. Jesteście [ludźmi] Pana i tylko za Nim macie iść, i tylko Jemu macie służyć. Grzech odrywa was od Pana i niszczy was duchowo. Nawróćcie się ze skruchą. Szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Pokuty. Dajcie się prowadzić przez Ręce Pana. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że to jest odpowiedni czas na wielki powrót do Jego Łaski. Nie odrywajcie się od modlitwy. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie przebyć drogę świętości, stawiając czoła wszystkim przeszkodom. Odwagi.(...) Nie wycofujcie się. Dbajcie o swoje życie duchowe. Przyjdą trudne czasy dla tych, którzy kochają prawdę i bronią jej. Wielu wycofa się ze strachu, ale ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, zostaną ogłoszeni Błogosławionymi Ojca. Naprzód bez lęku! Jutro będzie lepsze dla sprawiedliwych. 
 
Trevignano Romano 5.12.2020
(...) Dzieci Moje, dzisiaj jeszcze nie jest prawdziwy czas prześladowania, ale wkrótce narzucą wam jedyną religię, która nie będzie więcej tą chrześcijańską. Nie rozumujcie głową, ale proście o pomoc Ducha Świętego, który zawsze może [lub: aby mógł] wam pomagać. Nie musicie niczego się bać, gdy jesteście z Chrystusem. Teraz zostawiam was z Mym matczynym błogosławieństwem, i z Jezusem pomiędzy wami.
 
Trevignano Romano 1.12.2020
(...) Posłuchaj, moja córko, świat w tym miesiącu usłyszy krzyk boleści/porodu: mój Syn narodzi się pośród ucisku i duchowej zarazy. Moje dzieci, bądźcie wspólnym głosem Nieba, módlcie się, módlcie się, módlcie się dzieci o pokój, aby zapanował. Modlitwy wszystkich, którzy mają wiarę będą oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Ziemia zadrży mocno, wody zaatakują ziemie, módlcie się za Włochy. Moje dzieci, ludzkość biernie przyjęła/zaakceptowała wolę światowej elity, nie zdając sobie z tego sprawy, siła diabła coraz bardziej gnębi tę ludzkość/uciska to człowieczeństwo. Dzieci, nie śpijcie, ale wołajcie Imię Pana, wzywajcie Go, kochajcie Go i bądźcie Mu wierni. Wielu z was nie rozumie co się dzieje, ale czytając i przyjmując orędzia sercem zrozumiecie. Do dzisiaj (was) ostrzegałam, od Fatimy czy La Salette, ale obojętność rozpraszała cię i oślepiła. Oto nadchodzi koniec czasu: to się dzieje na twoich oczach, więc nie dziw się, ale reaguj. Bądźcie jednym chórem podczas odmawiania Różańca Świętego. Módlcie się za Chiny, za Amerykę (...)    
 
Trevignano Romano 17.11.2020  NMP:
Dzieci Moje, odtąd Duch Święty będzie wiać coraz silniej na Mój umiłowany Kościół i na jego dzieci; pamiętajcie: kochajcie Pana. Drogie, najukochańsze dzieci, jesteście Moją maleńką Resztą, bądźcie Moją małą trzódką, abym zawsze mogła umieszczać was pod Moim błogosławionym płaszczem, by was chronić. Moi umiłowani synowie, ci, którzy ewangelizują, gdyż są przeze Mnie wybrani, pragnę, by byli słuchani, ponieważ oni mają znak Boga, którym jest miłość, radość i pokój. Dzieci, Ja, Niepokalana i Współodkupicielka ludzkości jeszcze raz zapraszam was do tego, by wiele się modlić w tym okresie. Świat i ludzkość potrzebują Moich Apostołów; słuchajcie ich głosów i jednoczcie się z nimi, by wyśpiewywać chwałę Panu. (...)
 
Luz de Maria 29.11.2020 (+ Imprimatur) NMP:
„(...) Umiłowany ludu Mojego Syna, musicie zachować należyty szacunek dla obecnej choroby i podjąć niezbędne kroki, aby nie stać się jej ofiarą.(...)
Nawet jeśli przywódcy komunistów, masonów i iluminatów na Ziemi mają wszystko przygotowane, aby wpędzić cię w panikę, nie pozwól im wprowadzić cię w tę pułapkę. Pamiętajcie, że TO NIE JEST KONIEC ŚWIATA, ALE TEGO POKOLENIA.  Dlatego jesteś przed takim chaosem powstałym z nieposłuszeństwa wobec Moich Objawień: tych już wypełnionych, tych, które się wypełniają i tych, które jeszcze się nie wypełniły. Diabeł o tym wie i wiedząc o tym, wyzwolił swoją wściekłość na Moje dzieci, aby poprowadzić je ku potępieniu.
Najważniejsze jest (teraz), aby każdy spojrzał w siebie i odkrył prawdziwe ludzkie <ja>, którym jesteś. To nie jest czas, abyś żył w niepewności, dyskomforcie, zazdrości, dumie czy dwuznaczności. Te niskie namiętności sprawią, że będziesz wzrastać w złu, w które to pułapki posyła ludzi szatan i zapominacie (wtedy), że zostaliście odkupieni przez Mojego Syna i nie podlegacie złu, ale dobru.
Jeden światowy rząd utrzymuje ludzkość w wielkiej duchowej bitwie, wprowadzając ją w błąd, aby zaszczepić strach w obliczu wszystkiego, z czym się boryka, przy braku prawdziwej wiary, posłuszeństwa i nadziei Ludu Bożego. Wiesz, zbliżasz się do wielkich udręk... jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. ŚWIATOWY PORZĄDEK ZAPROGRAMOWAŁ (już), ŻE CAŁA LUDZKOŚĆ NA WSZYSTKICH SWOICH POZIOMACH ZMIENI SIĘ CAŁKOWICIE. ICH PLANY MAJĄ ZWRÓCIĆ LUDZKOŚĆ DO ZMIANY W KAŻDYM ASPEKCIE POPRZEZ INDUKCJĘ ELEKTROMAGNETYCZNĄ ZAPROGRAMOWANĄ TAK, ABY TWÓRCZOŚĆ LUDZKA ZMIENIŁA UMYSŁ, MYŚL, PRACĘ I DZIAŁANIE.
Uwaga! Ludzie mojego syna. Uwaga!, Moje dzieci, opierajcie się, nie dajcie się zaskakiwać, miejcie świadomość, że jesteście dziećmi Mego Syna, pozostańcie w stanie Łaski, <cały Chrystus, wszystko dla Chrystusa> bądźcie gotowi żyć dla Mojego Syna, w ten sposób nie zdołają was przekształcić. Nie bójcie się głodu, który zbliża się po całej Ziemi ani upadku światowej gospodarki, jedynie sprawiedliwości, a zobaczycie, że Wieczny jest Ojcem i nie opuszcza Swojego Ludu. Nie bój się trzęsienia ziemi, nawet jeśli nie jest to normalne dla niej zachowanie. Ziemia się zatrzęsie. Nadchodzi wielki dreszcz objawiony przez Matkę, dlatego konieczne jest, aby Moje dzieci zachowały niezachwianą Wiarę. Dzieci, czas przyznać się do błędów...  Czas wrócić do owczarni...  Czas dołączyć. (...)
Bądź stanowczy w wierze, nie pozwól, by niepewność cię zaskoczyła. Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, ziemia zadrży na północy, z wielką siłą, módlcie się za Kalifornię, módlcie się za Kanadę. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, na południu ziemia będzie mocno wstrząśnięta, zaskakując jej mieszkańców. Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, w Europie i Azji ziemia się poruszy. Módlcie się szczególnie za Japonię. Módlcie się, Moje dzieci, z Kosmosu zbliża się ciało niebieskie, które będzie trzymało ludzkość w napięciu. Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, aby ziemia obudziła się w <Pierścieniu Ognia>. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, ta chwila przyspiesza, a zło wzmaga swoją presję na ludzkość, aby stała się obecna.
Umiłowani ludzie mojego Syna:
Nie zasypiaj, to nie jest czas na spanie, to czas na ciągłe czuwanie. Nowa choroba uderza na Ziemię i Moje dzieci cierpią z tego powodu. Słońce zaskoczy człowieka, zbliżają się wielkie zmiany.
Aby ocalić duszę, musicie żyć bardziej z ducha niż z ciała. NIE WSZYSTKO, CO SIĘ ZDARZY, BEDZIE MIAŁO LOGIKĘ DLA CZŁOWIEKA, BOSKIE PLANY NIE MIESZCZĄ SIĘ W LUDZKIEJ LOGICE. TO, CO MUSI BYĆ SPEŁNIONE, BĘDZIE SPEŁNIONE, NIE KIEDY CZŁOWIEK MÓWI, ALE GDY JEST OGŁOSZONE Z NIEBA (chodzi o czas).
Kochane dzieci, wojna przyspiesza (swoje) nadejście, Chiny stawiają gigantyczne kroki. Moje dzieci, zanim się pożegnam, chce wezwać was do jedności, wszyscy będą potrzebni, wszyscy. Przygotujcie się do schronienia się w Moim Niepokalanym Sercu, pozostańcie w ciągłej jedności, ofiarowując i adorując jedynego Boga, godnego chwały, Alfę i Omegę na wieki wieków. W każdym czasie jesteście w rękach Ojca Niebieskiego. Nie jesteście sami, pozostańcie w bieżącej kolumnie/szyku/jedności. Błogosławię Was. Kocham was. Nie bój się! Czyż nie jestem tutaj, czyż nie jestem Twoją Matką?
— Matka Maryja.
 
Medziugorje 25.11.2020 
Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Dzieci, módlcie się, aby Dziecię Jezus narodziło się w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca Jezusowi, który daje się każdemu z was. Bóg mnie posłał, abym była radością i nadzieją w tym czasie, a ja wam mówię: bez Dzieciątka Jezus nie macie delikatności ani doświadczenia Nieba, które kryje się w Nowonarodzonym. Dzieci, dlatego pracujcie nad sobą.  Czytając Pismo Święte odkryjecie narodzenie Jezusa i radość, jak w  pierwszych dniach, które Medziugorje dało ludzkości. Historia będzie prawdą, co i dziś powtarza się w was i wokół was. Pracujcie i budujcie pokój poprzez sakrament spowiedzi. Dzieci, pojednajcie się z Bogiem a zobaczycie cuda wokół was.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 
 
Trevignano Romano 21.11.2020 NMP:
Moje drogie dzieci, pamiętajcie, że od dziś duch diabła będzie silniejszy, będzie nawiedzał wiele umysłów. Proszę, wierzcie moim słowom, przygotujcie się na wyrzeczenia, do których was (powoli) zobowiązują, postępujcie zgodnie z moimi słowami. Bądź jak Noe, kiedy przygotowywał Arkę i wszyscy brali go za szaleńca, a mimo to miał wiarę i ocalił swoją rodzinę i gatunki zwierząt.
To najgorszy moment, w jakim ludzkość kiedykolwiek żyła, więc proszę was, moje dzieci, miejcie wiarę, a zostaniecie zbawieni. Bądźcie małymi, tylko w ten sposób możecie wejść do Królestwa Bożego, bez względu na to, ilu wami wzgardzi, osądzi was i będzie prześladować. Będziecie mieć u boku moich Aniołów, którzy uczynią was niewidzialnymi dla zła, zwłaszcza gdy będziecie w swoich schronieniach.
Proszę was, aby w każdym domu wzniesiono ołtarz z poświęconymi świecami, Mój Syn i ja będziemy tam z wami, zawsze, nie bójcie się, Mój Pan pokonał śmierć i was kocha...
 
Trevignano Romano 17.11.2020  NMP:
(...) Moje ukochane dzieci, otwórzcie oczy, aby zobaczyć ciemność, która zstąpiła na tę ziemię, wiatry wojny wieją coraz silniej. Moje drogie dzieci, z bólem patrzę na ludzkość, która ginie, część już zaginęła, powtarzam wam, kochajcie się wzajemnie. Ludzkość przekształciła się w ludzi bez Ducha Bożego, myślicie o wszystkim, co jest związane z ziemią i nigdy nie patrzycie na Niebo, które z miłością chce was zbawić swoimi znakami i Moimi słowami, aby was chronić, a jednak jesteście ślepi. Moje dzieci, patrzcie na krzyż Chrystusa i miłujcie go, módlcie się szczególnie za tych kapłanów, którzy nie są już warci posiadania Ciała Jezusa w swoich rękach, już wam powiedziałam, że wrócicie, aby modlić się w domach. Dzieci, módlcie się za Włochy, bo wkrótce ziemia zadrży. Módlcie się za Amerykę i nie patrzcie na ciszę tych czasów, wkrótce będą odczuwalne konflikty. (...)

 

Trevignano Romano  14.11.2020  NMP:
(...)  Moi umiłowani, Jezus cierpi za to, co mu czynią, szatan niepokoi wiele dusz i prowadzi ludzi Kościoła ścieżką pychy i dumy. A to sprawi, że uwierzą że są wszechmocni idąc ścieżką zatracenia. Boli mnie to, bo stado zostanie rozproszone bez poznania Jezusa. Moje dzieci, z drugiej strony, Bóg prosi was o pokorę. To jest cnota, która sprawi, że zostaniecie rozpoznani jako Jego dzieci.
Teraz nadszedł czas na prawdziwą bitwę; i z bronią postu i Różańcem Świętym na rękach, walczcie ze mną o Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Umiłowane dzieci, czasy, które nadejdą, będą straszne, ale nie bójcie się, ponieważ Ja i mój Syn będziemy blisko was w ucisku. Jezus ześle na was Ducha Świętego, tak jak uczynił to ze swoimi apostołami. Moje dzieci, ambasadorzy i prorocy tych czasów będą najbardziej cierpieć, nie zostawiajcie ich samych. Kochajcie się jak bracia, zjednoczcie się miłością i módlcie się razem z oddaniem. (...)
 

03.11.2020 widzący: Pedro Regis  

 Drogie dzieci, jesteście na świecie, lecz nie jesteście ze świata. Oddalcie się od grzechu i służcie Panu z radością. Zegnijcie wasze kolana w modlitwie i przyjmijcie Ewangelię Mojego Syna, Jezusa. Nie wycofujcie się. Macie jeszcze długie lata ciężkich prób, lecz Ja was kocham i będę z wami. Podajcie Mi wasze dłonie a zaprowadzę was do Tego, który jest waszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Dbajcie o wasze życie duchowe. Zmierzacie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie silnych w wierze. Cierpię na to, co was czeka. Żałujcie i pojednajcie się z Panem. Szukajcie Go w Eucharystii by być wielcy w wierze. (...)

 

 

Trevignano Romano  31.10.202) Orędzie Jezusa:

 

Dzieci moje. Gdzie są moje dzieci, ci którzy nie wierzą, odwrócili się plecami kolejny raz, nie wierząc w Orędzia Mojej Matki. (...)
Och, ileż złości wewnątrz Mojego Kościoła, wkrótce podniesie się wielki dym. Ostrzegałem, że będzie trzęsienie ziemi w Watykanie – apostazja dzieci moje.
Ileż miłosierdzia spłynie na tych, którzy uwierzyli, ileż łask otrzymają te moje dzieci.
Dzieci moje, proszę was: (do kapłanów) nie porzucajcie Kościoła, nie gubcie stada lecz walczcie, nie zostawiajcie w ręku szatanowi wszystkiego. Co uczynią, co zrobią moje dzieci bez was. Bądźcie apostołami, bądźcie światłami, teraz gdy ciemności zapadły w kościołach. Och! Ileż desperacji, ileż ludzi przejętych przez zło, jak bardzo cierpi Moje Serce i Serce Mojej Matki. Nie mogę znieść widoku Mojej Mamy we łzach, sprawiają Mi wielki ból, lecz wy, walczcie.
Bądźcie zawsze w modlitwie, módlcie się i nie zmieniajcie nic, co zostało wam przekazane. Wkrótce nie będę już obecny w Eucharystii, lecz wy, walczcie by ją przyjąć. Moi Aniołowie będą zbliżać do was świętych kapłanów, nie bójcie się, niczego wam nie zabraknie.

Jezus pokazuje mi nowy świat i mówi:

– Och! Córko moja, spójrz, to jest cudowny świat przygotowany dla was i wkrótce nadejdzie...

Jezus modli się do Ojca:

– Ojcze mój, który jesteś w Niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi. Ojcze, nie porzucaj ich, nie porzuć nikogo. Amen.

 
Trevignano Romano 27.10.2020  Przesłanie Jezusa  
(...) Miejcie w sercu pokój, bo to, co się wydarzy, będzie straszne w oczach waszych i waszych braci. Ja, twój Bóg, zostałem sam, jestem sam, a ty odczuwasz całe moje cierpienie. Moja córko, wielu zastanawia się co się wydarzy i nie zdają sobie sprawy, że wszystko upadnie. Nie przestrzegają już pierwszego przykazania, nie uwierzyli w moc modlitwy i miłości, są zdezorientowani i zagubieni. Moja ukochana, moje opróżnione kościoły stały się miejscami hipokryzji, fałszu i rozrywki. Ale jestem tam obserwując i płacząc z powodu wielkiego rozczarowania. Siostro, towarzysz mi w tym bólu, żeby wszystko mogło być lżejsze. To wszystko się skończy. Moje przemówienie niedługo nadejdzie - wielki Grzmot. Rozpocznie się walka partyzancka, która zamieni się w wojnę. Nadejdą czasy, kiedy będą nadal trzymać cię na dystans zmieniając twój sposób życia, prowadząc cię coraz bardziej w grzech. Sakramenty nie będą już udzielane i wszystko zostanie przemienione. Kłamstwa będą dobrze zaaranżowane i będą coraz bardziej przekonywać cię do grzechu. Bracia, proszę was, nie bądźcie ślepi. Tylko dzięki modlitwie sercem będziecie mogli zobaczyć zwiedzenie...

 

 

Medziugorje 25.10.2020

Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Wzywajcie pomocy wszystkich świętych, aby byli dla was przykładem i pomocą. Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Dlatego jestem z wami tak długo, aby was prowadzić [na] drogę zbawienia, do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, wróćcie do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką. (...) 

 

 

Trevignano Romano, 20.10.2020

(...) Kochani moi, otwórzcie wasze serca, w przeciwnym razie nie będziecie w stanie dostrzec wrót Nieba, które wkrótce otworzy się nad wami. Dzieci, wojna się zbliża coraz bardziej, módlcie się za Amerykę. Teraz ograniczają waszą wolność, bo nie macie wewnętrznej prawdy. Nawróćcie się, prawda was wyzwoli. (...)

 

 

ANGUERA 20.10.2020  widzący: Pedro Regis

(...) Bądźcie wierni Mojemu Synowi Jezusowi. Przyjmijcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Pozostańcie na szlaku który wam wskazałam. Nie dajcie się zarazić błotem fałszywych doktryn. Należycie do Pana i tylko za Nim macie iść i Jemu służyć. Podajcie mi wasze dłonie, a zaprowadzę was do zwycięstwa. Szukajcie sił w modlitwie, Ewangelii i Eucharystii. Żałujcie i powróćcie do Boga. Szukajcie Go w Sakramencie Pokuty. Nie traćcie otuchy. Pan was kocha i czeka na was w otwartymi Ramionami. Naprzód, w obronie prawdy. (...)

 

 

Trevignano Romano, 17. 10.2020 

(...) Dzieci, zegnijcie wasze kolana. Od wielu lat przypominam wam o nieustającej modlitwie oraz wyzbyciu się przywiązania do rzeczy tego świata, lecz wy żyliście, jakby wszystkie rzeczy były wam dane na zawsze. Mówicie o obecnych czasach lecz nie zastanawiacie się nad tym, co mówię poprzez Moją wybraną. Zachowujecie się nadal tak, jakby wszystko miało się zmienić i wrócić jak było. Dzieci moje, wojna rozpoczęła się pośród was, pośród ludu. Ludzkość wyrzeka się Boga. Proszę was dzieci, zjednoczcie się w modlitwie, to jest czas zbiorów i zrobi to Jezus. Burza nadchodzi, a wy nadal zajmujecie się bezużytecznymi rzeczami. Pamiętajcie, że wkrótce, bardzo blisko wszystko upadnie. Chcą zawładnąć waszym życiem i waszymi umysłami. Wiedzcie, że wkrótce będziecie musieli przygotować schronienia. Właściwie wszystko jest bliskie. Zobaczycie wiele okropnych rzeczy, lecz wiara was ocali. Dzieci, otwórzcie wasze serca, kochajcie się i nawróćcie. Nie przywiązujcie się do rzeczy ziemskich, bo zostaną wam odebrane i zostaniecie sami z waszym sumieniem. Proście Boga o przebaczenie, Tego, który może wszystko. (...)

 

 

Trevignano Romano, 13.10.2020 

Dzieci moje, mój ból jest głęboki, bo widzę moje dzieci które się gubią. Módlcie się, módlcie, módlcie, módlcie dużo, nie bądźcie zmęczeni w modlitwie. Módlcie się przede wszystkim za Kościół, aby mógł odnaleźć światło. Dzieci ukochane, waszym zachowaniem nadal krzyżujecie mojego Syna Jezusa, gdyż nie żyjecie według Ewangelii i Słowa Bożego. Ciemności wkrótce spadną na ziemię, lecz wy dalej nie wierzycie. Chcę was przygotować bo czasy które nadejdą, będą bardzo ciężkie. Masoneria i satanizm chce zawładnąć waszymi umysłami. Wszystko to, co nadejdzie, było od dawna przygotowane, ale nie bójcie się, ufajcie w przebaczenie i Miłosierdzie. Pamiętajcie, by wyspowiadać się i nawrócić pilnie. (...)

 

 

12.10.2020 widzący: Pedro Regis

(...) Proszę byście byli mężczyznami i kobietami modlitwy, gdyż tylko w ten sposób, możecie wspomóc Zwycięstwo Boga, z Ostatecznym Triumfem Mojego Niepokalanego Serca. Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy. (...) Szukajcie sił w Eucharystii, Ewangelii Mojego Jezusa. Dajcie wszystko z siebie w misji którą powierzył wam Pan. Niebo będzie waszą nagrodą. Wszystko w tym życiu mija, lecz Łaska Boża w was będzie Wieczna. Przychodzę z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Posłuchajcie Mnie. Macie wolność, lecz najlepiej jest wypełniać wolę Pana. Dbajcie o wasze życie duchowe i nie pozwalajcie, by rzeczy tego świata oddaliły was od Mojego Jezusa. Naprzód, drogą którą wam wskazałam. (...)

 

 

Trevignano Romano, 10.10.2020 

(...) Drogie dzieci, przychodzę jeszcze, by dotknąć tej ziemi pełnej grzechu, aby wam pomóc, aby prosić i błagać was, byście pomogli Mi uratować stracone dusze moich dzieci. Zło pochwyca moje dzieci jak nigdy dotąd. W tym momencie diabeł rozszalał się jak nigdy wcześniej, bo wie, że jego dni są policzone. Wasza miłość musi być całkowita. Będziecie widzieć ludzi którzy popadają w szaleństwo, będziecie oglądać różne niespodziewane reakcje, jak przeklinanie Boga bez żadnej przyczyny. A wszystko to jest owocem szatana. Lecz wy, macie kochać, przebaczać i ofiarować całe wasze złe samopoczucie, aby Jezus mógł zmienić je w Łaski. Dzieci, miejsce Boga ludzkości zajęła technologia. Bądźcie gotowi w każdym momencie, nim nadejdzie Oświecenie. Dzieci, wasze modlitwy łagodzą przyszłe wydarzenia. Módlcie się, módlcie, módlcie, nie myślcie o rzeczach mało istotnych, ale poświęćcie wasz czas bardziej na modlitwę, niż na rozmowy. Módlcie się za Amerykę. Dzieci, na wojnę już wszystko jest gotowe, módlcie się, módlcie, módlcie! (...)

 

 

10.10.2020 widzący: Pedro Regis

“Drogie dzieci, kocham was takich, jacy jesteście i proszę byście we wszystkim byli jak Jezus. Dawajcie świadectwo waszym życiem, że należycie do Pana. Oddalcie się od świata i żyjcie zwróceni ku Niebu, dla którego wyłącznie zostaliście stworzeni. Nie oddalajcie się od modlitwy. Ludzkość kroczy w ciemnościach i potrzebuje Światła Pana. Otwórzcie wasze serca i przyjmijcie wolę Bożą na wasze życie. Żyjecie w czasach gorszych niż potop i nadszedł moment waszego powrotu. Żałujcie i powróćcie do Mojego Syna, Jezusa. Mężczyźni i kobiety wiary pić będą gorzki kielich cierpienia. Ujrzycie jeszcze straszliwe rzeczy na Ziemi, i niewielu pozostanie silnych w wierze. Szukajcie sił w Ewangelii i Eucharystii. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie silni w waszej wierze. Nie wycofujcie się. Wiedzcie, że prawda w całości utrzymywana jest tylko w Kościele Katolickim. W Bogu, nie ma półprawdy. Odwagi. (...)

 

 

6.10.2020 widzący: Pedro Regis

Drogie dzieci, zegnijcie wasze kolana w modlitwie. Bóg potrzebuje waszego “TAK”, szczerego i odważnego. Ciężkie czasy nadejdą, dla tych, którzy kochają i bronią prawdy, lecz Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba by wezwać was do nawrócenia. Dawajcie wszędzie świadectwo Mojej Miłości do was. Ludzkość oddaliła się od Stwórcy i zmierza ku wielkiej przepaści. Żałujcie i powróćcie do Pana. Nie wycofujcie się. (...)

 

 

4.10.2020 widzący: Pedro Regis

“Drogie dzieci, naśladujcie Mojego Syna Jezusa w miłości i obronie prawdy. Zmierzacie ku przyszłości wielkiego podziału i zamętu w Domu Bożym. Pozostańcie z Jezusem. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie na drodze którą wam wskazałam. Bądźcie uważni. Odseparujcie się od wszystkiego, co jest ze świata i służcie Panu z wiernością. W Bogu nie ma półprawdy. Mój Jezus nauczył was, że droga do Nieba wiedzie przez krzyż. Nie traćcie nadziei. Na końcu, zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Módlcie się. Módlcie. Módlcie. Jedynie siłą modlitwy, będziecie mogli znieść ciężar prób które nadejdą. Odwagi. Jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba by wam pomóc. Naprzód, w obronie prawdy. (...)

 

Trevignano Romano, 3.10.2020 

(...) Dzieci kochane, otwórzcie wasze serce na Pana, jedyną Drogę, Prawdę i Życie. Dzieci moje, nie bójcie się miłości Boga, która jest jedynym prawdziwym ocaleniem. Dzieci, pozwólcie się zmienić, powolutku, otwierając wasze serca możecie otrzymać nowego ducha, nowe serce i nowe życie. Dzieci, dziś będę ukoronowana przed wami, i przed światem, jeszcze raz jako Królowa. Módlcie się za Kościół i przede wszystkim za kapłanów, aby Ciało Mojego Syna nie było bezczeszczone. (...)

 

 

1.10.2020 widzący: Pedro Regis

Drogie dzieci, przychodzę z Nieba by zaprowadzić was do Nieba. Bądźcie posłuszni mojemu wezwaniu. Tego, co Pan przygotował dla was, ludzkie oczy nigdy nie oglądały. Bądźcie oddani Panu dając przykład i w waszych słowach. Głoście zawsze Miłość Jezusa. On oczekuje wiele od was. Nie oddalajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście dalecy, stajecie się celem nieprzyjaciela Boga. Umacniajcie się modlitwą i Eucharystią. Zegnijcie wasze kolana w modlitwie (...)

 

 

Trevignano Romano, 29.09.2020 

(...) Dzieci moje, płaczę na to, co spadnie na ludzkość. Odwróciła się plecami do Boga i moje serce jest pełne bólu. Módlcie się, w szczególności za kapłanów, wielu z nich poświęciło się Bogu, jednak wybrali przyjemności tego świata. Czyniąc to, sprawili, że stado uciekło i teraz wałęsa się, zdezorientowane i zdesperowane. Ludzkość sądzi, iż może stworzyć sobie własnego boga, lecz tak nie jest. Dzieci, czytajcie dziesięć przykazań, bo dziś, nie są już przestrzegane. Zadajecie sobie pytanie, dlaczego ziemia będzie tak silnie oczyszczona? Czego się spodziewaliście po tym, jak popełniliście wszystkie te grzechy!! Wierzycie w Boga miłosiernego, ale nie w Jego sprawiedliwość. Dzieci moje, niebo wkrótce się zaciemni, a wy jeszcze nie słuchacie i nie dostrzegacie. Proszę was, ratujcie się przez odmawianie Świętego Różańca. Jestem u waszego boku i kocham was. Kochani moi, miejcie wiarę i nawróćcie się. (...)

 

 

29.09.2020 widzący: Pedro Regis

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju i przychodzę z Nieba, by zaprowadzić was do Tego, który jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Otwórzcie wasze serca i przyjmijcie to, co przychodzi od Pana. Nie pozwólcie, by ciemności diabelskie oddaliły was od szlaku ocalenia. Pan posłał Mnie, by wezwać was do nawrócenia i do świętości. Nie oddalajcie się od drogi, którą wam wskazałam. Droga do świętości jest pełna trudności, lecz Pan was kocha i będzie z wami. Odwagi. Oddalcie się od świata i żyjcie zwróceni ku Niebu, dla którego wyłącznie zostaliście stworzeni.

Zegnijcie wasze kolana w modlitwie. Ludzkość jest chora i potrzebuje uleczenia. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wątpliwości i niepewności. Bądźcie wierni Jezusowi i Jego naukom. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie wierni Prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Kocham was, takich jacy jesteście i proszę byście żyli moimi apelami. Macie wolność, lecz lepiej jest czynić wolę Bożą. Naprzód, bez strachu. Będę prosiła Mojego Jezusa za wami.  (...)

 

 

ITAPIRANGA  29.09.2020 widzący: Edson Glauber

(...) Przychodzę z Nieba, by powiedzieć całemu światu, że Bóg istnieje i nie jest już kochany, adorowany ani nawet szanowany. Pan w tych czasach ostatecznych otrzymuje wiele zniewag i obrazy, i niewielu jest tych, którzy poświęcają się i zmuszają do ofiarowania Mu odpowiedniego i sprawiedliwego zadośćuczynienia. Wiele osób czyni własną wolę, nie Wolę Pana. Nie nawrócili się jeszcze i są dalecy w drodze do Ocalenia. Ci, którzy odwiedzają miejsce Moich objawień, pozbawieni ducha modlitwy i bez pragnienia nawrócenia, nie mogą zasłużyć ani na błogosławieństwa, ani Łaski z Nieba, gdyż działają w hipokryzji wobec Pana. Chcą błogosławieństw i pomocy Boga, lecz nie czynią żadnego wysiłku, by się poprawić z błędów i grzechów. Bez nawrócenia nie ma ocalenia. Bez zmiany życia i bez szczerej skruchy wobec własnych grzechów, nie zostawiając za sobą wszystkich złych rzeczy i grzesznego życia, nie możecie zasłużyć na Królestwo Niebieskie.

Proszę teraz każde z moich dzieci, którzy znajdują się tutaj, każdego z osobna: po co tutaj przyszedłeś? Przyszedłeś i wszedłeś do Sanktuarium Pana jako prawdziwe dziecko Boże czy jeszcze jako dziecko tego świata, które podąża szlakiem zatracenia, prowadzącym do piekła? Wszedłeś do Sanktuarium Pana by się nawrócić prawdziwie, czy jeszcze podążasz za poradami niegodziwców i przyłączasz do szyderców?

Pamiętaj: źli są jak źdźbło trawy niesione przez wiatr i nie przeżyją Sądu, ani grzesznicy nie będą mieli udziału w zgromadzeniu sprawiedliwych. Panie, któż wejdzie do Twojego Sanktuarium? Któż będzie mógł mieszkać na Twej Świętej Górze? Ten, kto jest silny w swoim postępowaniu, kto praktykuje to, co jest właściwe i ze szczerym sercem mówi prawdę, nie używając swego języka by oczerniać, nie czyni krzywdy nikomu i nie szkaluje bliźniego. Wszystkie ścieżki Pana są miłością i prawdą dla tych, którzy przestrzegają Jego świadectwa.

Nawrócenie oznacza odrzucenie wszystkiego co złe na zawsze, dla miłości Boga i nie oglądanie się za siebie, na życie w błędach i grzechu, pozostawione, by iść śladami Boga. Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj, dziś i zawsze.

W zjednoczeniu z miłością Mojego Syna Jezusa wszystko będzie dla was możliwe. Bez Niego dacie się porwać różnego rodzaju dziwnym doktrynom. Bo kto nie ma umocnionego serca przez Łaskę, nie będzie miał siły, by oprzeć się złu i zawsze upadnie w grzech, i oddali od Prawdy, i będzie żył w w kłamstwie przecząc Bogu. Wzywam was do Boga. Nawróćcie się niezwłocznie. Błogosławię ci, synu mój i podarowuję mój pokój!

 

(...) Dzieci moje, ja, wasza Matka jestem niestrudzona, proszę was o modlitwę i nawrócenie. Zdecydujcie się na Boga i na Królestwo Niebieskie, gdyż tylko On może dać wam ocalenie i życie wieczne. Bądźcie posłuszni wołaniu Pana, bądźcie mężczyznami i kobietami modlącymi się coraz więcej, by zadośćuczynić za grzechy świata. Obudźcie się! Zmieńcie swoje życie, słuchajcie Moich apeli, bo możliwe, że później nie będziecie mieli tej samej Łaski i możliwości, którą Bóg daje wam teraz. Weźcie wasze Różańce i módlcie się głęboko, bo ci, którzy się modlą, będą potrafili znieść czas strasznych prób, bez poddania się i utracenia wiary. Wierzcie dzieci moje w Miłość Bożą, bo Jego Miłość może uratować świat od wielkiego zła i przemienić wasze życie. Módlcie się, módlcie, módlcie, bo wielkie boleści i prześladowania nadejdą już niedługo, i szczęśliwi będą wszyscy ci, którzy żyli w Łasce Bożej. Zmieńcie życie i powróćcie do Boga! Błogosławię wszystkim, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen!

 

 

 Trevignano Romano, 26.09.2020  Przesłanie Pana Jezusa

Moi bracia, dziękuję za wasze modlitwy, cieszę się, że mogę was spotkać w tym błogosławionym domu. Moje dzieci, och! Ileż obojętności! Przyjęliście dobro jako zło, a zło jako dobro. Obserwujecie co się dzieje, ale z jaką obojętnością. Ale czas się zakończył. Moje dzieci, otwórzcie mi swoje serca, bo tylko ze Mną możecie mieć ocalenie. Nie bójcie się Mnie, nie bójcie się tych orędzi. Nic was nie może uratować oprócz Mnie. Nie mogę pozwolić, aby moje dzieci adorowały boga, którym Ja nie jestem. Szatan stara się na wszelkie sposoby zabrać dusze moich dzieci, moich maleńkich, moich dzieci, moich dzieci. Ach! Aborcje, eutanazja, wszystko to pochodzi od złego, ale wy jesteście spokojni, jakby wszystko miało powrócić do poprzedniego stanu. Nic dzieci moje nie wróci jak było dawniej, bądźcie pewni. Wkrótce zobaczycie, jak świat się zmienia. Wszystko się skończyło, a wy nadal tego nie rozumiecie. Dlaczego nie posłuchacie mojej Matki, która jeszcze daje wam łaskę bycia blisko was. 
O! Jak bardzo lubię tę wspólną modlitwę, zawsze będę tu z wami, ale dajcie mi tę radość w każdą sobotę. To jest dom Mojego Ojca, pobłogosławiony przeze Mnie, konsekrowany przeze Mnie. 
Moje dzieci, kocham was ponad wszystko, umarłem za was i za wasze grzechy. Nie zostawiajcie Mnie samego. Pragnę byście wszyscy ocaleli [byli zbawieni]. Wszystko to, co się wydarzy, będzie dziełem Mojego Ojca, który już nie widzi człowieka zwracającego się do Mnie lub do Niego o pomoc. Może właśnie nadszedł czas aby to zrobić. Spójrzcie, co się wydarzy wkrótce, bardzo, bardzo szybko.
Błogosławię was, dzieci, każdego z osobna . Przejdę między wami, aby dać wam całą Moją miłość. Otwórzcie na Mnie wasze serce, a dam wam łaskę, miłość, radość i nadzieję Nowego Świata. Wasz Jezus, Amen.
 

 

26.09.2020  widzący: Pedro Regis

Drogie dzieci, złóżcie wasze zaufanie w Jezusie. Nie obawiajcie się. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie stali na drodze, którą wam wskazałam. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Proszę byście trzymali zapalony płomień waszej wiary. Żywcie się Cennym Pokarmem Eucharystii i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Zmierzacie ku przyszłości, w której wielu żarliwych w wierze, wycofa się. Módlcie się, módlcie, módlcie. Jestem waszą Matką Bolesną i cierpię na to, co was czeka. Zegnijcie wasze kolana w modlitwie. Podajcie Mi wasze dłonie, a zaprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Znam każdego z was po imieniu i będę prosiła Mojego Jezusa za wami. Odwagi, będę zawsze blisko was. (...)

 

 

 

Medziugorje 25.09.2020 (Orędzie przekazane przez Marije Pavlović - Lunetti)

Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w Swojej miłości i mojej obecności.

Dzieci, wzywam was, wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie miłość  i nie zapominajcie, dzieci, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół wasWszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo napełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 
 
 

24.09.2020 widzący: Pedro Regis

Drogie dzieci, naprzód, bez strachu. Nie jesteście sami. Droga do świętości jest pełna przeciwności, lecz Pan nigdy nie zostawi was samych. Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy. Kiedy się oddalacie, stajecie się celem dla nieprzyjaciela Boga. Umocnijcie się w słuchaniu żyjąc Ewangelią. Poszukujcie miłosierdzia Mojego Jezusa w Sakramencie Spowiedzi, bo tylko w ten sposób możecie przyjąć Go w Eucharystii. Bądźcie uważni. Zmierzacie ku wielkiej wojnie. Pozostańcie z Jezusem. Oddalcie się od ciemności i pozostańcie ze Światłem Pana. Wasze zwycięstwo jest z Jezusem. Nie oddalajcie się od Niego, który jest waszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Podajcie Mi wasze dłonie a zaprowadzę was do świętości. Odwagi. Ci, którzy pozostaną wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa, będą uratowani. (...)

 
 
 
Trevignano Romano, 22.09.2020 
(...) Wiele z moich dzieci nie modli się, ale wciągnęły ich rzeczy tego świata. Jeszcze nie zrozumiały, że modlitwa we wspólnocie jest największą siłą przeciwko złu. Moje dzieci, Rzym i Kościół Jezusa będą cierpieć wielki ból z powodu braku poszanowania mojej woli (red. moich planów ratunku). Módlcie się, aby to cierpienie zostało zmniejszone, ponieważ światło w ich sercach teraz zgasło. Moje ukochane dzieci, ciemność i mgła wkrótce zstąpią na świat. Proszę, pomóżcie mi, nawet jeśli wszystko musi się wypełnić i sprawiedliwość Boża uderzy. Jeszcze raz ze łzami was proszę, módlcie się, módlcie się, módlcie się dużo, bo dla tych, którzy nie wierzą, cierpienie będzie okropne. Kochajcie Boga, uklęknijcie przed Tym, który patrzy na was z krwawiącym sercem. Martwię się o kapłanów, którzy wybrali szatana i pogaństwo. Proszę, nie przyjmujcie niczego, co nie jest z Boga Trójjedynego.  (...)
 

 

 

22.09.2020

widzący: Edson Glauber

(...) Żaden umysł ludzki nie jest w stanie pojąć dobra Boga i Jego wielkości, w tych naszych spotkaniach. Bóg poprzez Mnie mówi do ciebie. Bóg wzywa ciebie i całą ludzkość do nawrócenia. Bóg pragnie świętości wszystkich Jego dzieci. Aby prowadziły one życie w szczerym nawróceniu i szczerym żalu, zanim przyjdzie dzień okropnej sprawiedliwości, która ukarze każdy grzech i każdą czynność popełnioną przeciw Jego Boskiej Woli. Nic nie umknie Jego Bożej Sprawiedliwości.

Módl się synu, módl za tych, którzy porzucili Boga i Jego najświętszą drogę. Módl się za tych, którzy nie chcą wiedzieć nic o Niebie, a żyją jak ślepi na świecie, oślepieni nim, jego fałszywym szczęściem i przyjemnościami które nie ratują, lecz wiodą do ognia piekielnego. Szatan niszczy wiele dusz grzechem. Wiele z nich znajduje się w sidłach piekielnych i nie może wyzwolić się z jego szpon. Módl i ofiaruj się za nawrócenie grzeszników, by wiele dusz żałowało za swoje grzechy prosząc Boga o wybaczenie, i weszło na dobrą drogę. Dusze są cenne dla Boga i dla Mnie, waszej Matki Niebieskiej. Ocal je swoimi modlitwami, wyrzeczeniami, pokutą, pomagając im znaleźć świętą drogę Nieba, prowadzącą aż do Serca Mojego Syna, Jezusa. (...)

 

 

 

22.09.2020 widzący: Pedro Regis

Drogie dzieci, bądźcie łagodni i skromni sercem, bo tylko w ten sposób będziecie mogli zaakceptować wolę Pana na wasze życie. Nie zapominajcie: we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Żyjecie w czasach cierpienia. Macie przed sobą jeszcze długie lata ciężkich prób, lecz Pan będzie z wami. Zegnijcie wasze kolana w modlitwie. Jedynie siłą modlitwy możecie pozostać silni w waszej wierze. Powiedzcie wszystkim, że Bogu się spieszy, że teraz jest najlepszy czas waszego powrotu. To, co macie zrobić, nie zostawiajcie na jutro. Zmierzacie ku przyszłości wielkich prób. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, będą prześladowani i wyrzucani na zewnątrz. Naprzód, bez strachu. Tego, co Pan przygotował dla sprawiedliwych, ludzkie oczy nigdy nie widziały. Odwagi. (...)

 

 

 

ITAPIRANGA 20. 09.2020 widzący: Edson Glauber

(...) Dzieci moje, to nie czas na wątpliwości i niepewność, lecz czas na zdecydowanie się na Boga. Czas, na zmianę waszych serc w Jego miłości i przeżywanie waszego nawrócenia w oddaniu się Bogu i w świętości. Dałam wam już wiele znaków, bądźcie więc dziećmi modlitwy i wiary i dajcie dowód, że należycie do Mnie w pełni. Bądźcie duszami prawdziwie Eucharystycznymi, by być prawdziwie moimi dziećmi, zjednoczonymi z Moim Niepokalanym Sercem. Im więcej będziecie adorować Mojego Syna w Sakramencie Eucharystii, tym bardziej Duch Święty, będzie się jednoczył z wami i oświecał was wskazując wam drogę którą macie podążać i co czynić. (...)

 

 

 

19.09.2020  widzący: Pedro Regis, Brazylia

Drogie dzieci, powróćcie w pośpiechu do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą, Życiem. Ludzkość odwróciła się od Stworzyciela i zmierza ku wielkiej przepaści duchowej. Nawróćcie się i służcie Panu z wiernością. Nie żyjcie dalecy od Pana. On oczekuje od was wiele. Dajcie z siebie wszystko w misji, która została wam powierzona. Sił szukajcie w Eucharystii i pojednajcie się z Panem poprzez Sakrament Spowiedzi. Przyjdą dni, kiedy ludzie przyjmą fałszywe doktryny, a prawda będzie istniała w niewielu sercach. Dbajcie o wasze życie duchowe. Oddalcie się od świata i poszukujcie Skarbów Nieba. Naprzód, z odwagą. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Syna. ...

 

 

Trevignano Romano, 19.09.2020

 (...) Ukochane dzieci, trwa walka między dobrem a złem, by ocalić moje dzieci przed szatanem. (...) Dzieci, nie obawiajcie się, jeśli nie będzie ani co jeść, ani pić. Mój Pan, będzie waszym Odnowicielem i niczego wam nie zabraknie, jeśli tylko wasze spojrzenie będzie zwrócone na Niego. Dzieci, krach finansowy uderzy we wszystkich, a szczególnie w tych, którzy wątpili w Moje słowa. Głupcy nadal patrzą w przyszłość, nie bacząc na modlitwę i życie wieczne. Módlcie się, módlcie, módlcie za Kościół, bo będzie wstrząśnięty wielkim trzęsieniem, módlcie się za moje ulubione dzieci, (kapłanów) gdyż będą prześladowani. Bądźcie światłem moje dzieci, dla świata, który niedługo zgaśnie. ...

 

 

 Brazylia 17.09.2020

Drogie dzieci, Mój przeciwnik, będzie próbował oddalić was od Prawdy i znajdzie siłę w niewierności wielu złych pasterzy. Cierpię na to, co do was przychodzi. Zegnijcie kolana w modlitwie, podajcie Mi wasze dłonie, a poprowadzę was do Mojego Syna, Jezusa. Dym szatana rozprzestrzenił się wszędzie, prowokując ślepotę duchową u wielu moich biednych dzieci. Bądźcie wierni Jezusowi i naukom Prawdziwego Magisterium Jego Świętego Kościoła. Naprzód w obronie Prawdy...  

 

 

 

15.09.2020 widzący: Edson Glauber

(...) Synu mój, moje Serce cierpi, ze względu na niewierność i zniewagi wielu moich dzieci, którzy mają zatwardziałe grzechem serca i obrażają strasznie mojego Boskiego Syna. Sprawiedliwość Boża będzie wielka nad grzesznikami, którzy nie chcą ani się nawrócić, ani żałować za swoje grzechy. Będą to dni straszliwego płaczu, bólu i zgrzytania zębów. Nic nie może być przyrównane temu, co wydarzy się na świecie. Wróć, o ludzkości niewdzięczna, do Boga, poproś o wybaczenie za grzechy i niewierność, a Mój Syn ci wybaczy. W przeciwnym razie, cierpieć będziesz, z powodu twojego nieposłuszeństwa i buntu. Nawróć się! (...)

  

 

 

Brazylia 15.09.2020 widzący: Pedro Regis  

“Drogie dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię ze względu na wasze cierpienia. Nie oddalajcie się od Mojego Syna, Jezusa. Nie pozwólcie, by diabeł zrobił z was niewolników. Jesteście wolni, by służyć Panu. Zmierzacie ku przyszłości wielkiej pogardy dla Rzeczy Świętych. Będzie miał miejsce wielki kryzys wiary i wielu będzie kroczyć jak ślepi, prowadzący innych ślepych. Żałujcie i zwróćcie się ku temu, który jest waszym jedynym i prawdziwym Wybawicielem, podajcie Mi wasze dłonie, a poprowadzę was szlakiem dobra i świętości. Dbajcie o wasze życie duchowe. Szukajcie sił w Ewangelii i Eucharystii. Przyjmijcie i Moje Apele, a będziecie wielcy w wierze. Naprzód, w obronie Prawdy. (...)

 

 

 

Trevignano Romano, 15.09.2020

 (...) Dzieci moje, przemieńcie wasze domy w małe kościoły, kontynuujcie wieczerniki modlitwy. Dzieci moje, bądźcie gotowi. Ludzkość jest zdezorientowana, wielu będzie przybywało aby posłuchać o Bogu. Tak rozpocznie się przemiana człowieka. Umiejcie ich przyjąć i mówcie im o nadziei, radości i szczęściu, które będzie królowało na ziemi, bez cierpienia, chorób, lecz z wielką Miłością. Dzieci moje, część tej przemiany, jest już w toku. Módlcie się za Kościół, nawet on zmartwychwstanie ze śmierci i stanie się bujny. Uważajcie zawsze na wilki przebrane za owce, módlcie się, módlcie dużo, odmawiajcie Różaniec Święty. Biedne moje dzieci ulubione (kapłani), które nie wierzą w moje słowa! Będzie wielkie ich cierpienie. ...

 

 

Trevignano Romano 12.09.2020

(...) Drogie dzieci, teraz czas jest już naprawdę bliski, lecz wielu nie zdaje sobie sprawy jak wszystko się wali. Proszę was, byście poświęcili więcej czasu na modlitwę. Nie traćcie czasu na rzeczy tego świata. Czuję jak wasze serca szybko biją. Dzieci moje, to jest czas zamętu, przede wszystkim dla moich ulubionych dzieci (kapłanów) którzy niestety, nie wiedzą już która droga jest właściwa by uratować dusze gubiące się, lecz Ja, chcę wam wskazać drogę właściwą, drogę Ewangelii, Słowa Bożego i Dziesięciu Przykazań. Tylko w ten sposób, odnajdziecie spokój i radość w waszych sercach...

 
 
 
Anguera (Brazylia)12.09.2020
Proszę, byście trzymali zapalony płomień waszej wiary. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób, będziecie mogli udźwignąć ciężar prób jakie nadejdą. Macie jeszcze wiele długich lat ciężkich prób. Będziecie prześladowani ze względu na waszą wiarę i waszą miłość do prawdy. Nie obawiajcie się. Nie jesteście sami. Kocham was i będę zawsze u waszego boku, nawet jeśli Mnie nie widzicie.Jeśli czujecie się zmęczeni, szukajcie sił w Ewangelii Mojego Jezusa i w Eucharystii. Nie zapominajcie: we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Prawdziwy Kościół, Mojego Jezusa, będzie wzgardzony i prześladowany, lecz po całym ucisku, będzie zwycięski. Naprzód, w obronie prawdy.
 
 
Anguera 10.09.2020

Drogie dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię na to, co do was nadchodzi. Zegnijcie kolana w modlitwie. Bóg was kocha. Nie stójcie z założonymi rękoma. Ludzkość skaziła się grzechem i potrzebuje uleczenia. Powróćcie do Tego, który was kocha i zna po imieniu. Szukajcie sił w szczerej modlitwie, w Eucharystii i Ewangelii. Należycie do Pana i tylko za Nim macie iść i Jemu służyć...

 

 

Trevignano Romano 8.09.2020 (widząca: Gisella Cardia)

(...) Dzieci moje, widzę, że obawiacie się plagi głodu która wkrótce nadejdzie. Lecz Ja chcę zaprosić was do tego, byście przygotowywali się na życie wieczne, bo to jest najważniejsze. Drogie dzieci, wszystko zacznie się walić. Niebo zabarwi się na kolor czerwieni, ziemia będzie się trzęsła jak nigdy dotąd. Dzieci, nie ma sensu myśleć o karierze, zbierać bogactwa materialne, bo wszystko to nie będzie miało użytku. Dzieci, morza i grad wejdą do miast i zniszczą zbiory. Ta ziemia jest ziemią grzechu i natura się wyzwala. Wszystko to nadejdzie, aby wszyscy mogli uklęknąć przed Bogiem, ogłaszając Go Jedynym Bogiem. Dzieci moje, Jezus płacze bo grzech i ohyda weszła do Kościoła. Płacze, bo kocha Swój Kościół, i pomimo profanacji, On zawsze tam jest, cierpiący i płaczący. Czas kończy się, proszę was dzieci, nie ma już więcej czasu, nawróćcie się. Patrzcie często w niebo. W tym momencie Moi Aniołowie walczą z upadłymi aniołami, lecz wy, módlcie się, módlcie się, módlcie i walczcie na Ziemi o prawdę, nie zgadzajcie się na zmiany, bo nie pochodzą od Boga. Dzieci, moja garstka, nie musi obawiać się niczego, bo Moje Anioły i Archanioły będą was strzegły. Módlcie się za Amerykę, która wkrótce wypije gorzki kielich...

 

 

Anguera 8.09.2020

(...) Otwórzcie wasze serca i zaakceptujcie Wolę Bożą na wasze życie. W tych trudnych czasach, nie oddalajcie się od modlitwy. Bogu się spieszy i nadszedł moment waszego powrotu. Zmierzacie ku przyszłości wielkich prób. Mężczyźni i kobiety modlitwy będą prześladowani i wielu wybranych do obrony prawdy, przyjmie fałszywe nauki. Proszę, byście byli wierni Jezusowi. Nie pozwólcie by rzeczy tego świata, oddaliły was od Mojego Jezusa. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem. Odwagi. Jeśli pozostaniecie w prawdzie, nie zostaniecie obrzuceni błotem fałszywych doktryn. Jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba by wskazać wam drogę ocalenia. Otwórzcie wasze serca, a wszystko skończy się dla was dobrze. Mój Jezus kocha was i czeka na was z Otwartymi Ramionami...

 

 

Orędzie Jezusa z 6 września 2020;  ITAPIRANGA widzący: Edson Glauber

Pokój twojemu sercu! Synu mój, napisz Moje Święte Słowa i ostrzeż dusze. Ci działacze szatana, sprawią, że wielu zaakceptuje fałszywą Eucharystię, która nie pochodzi ode Mnie, Twojego Boga. Wszystko zaczyna się fałszywym braterstwem ludzkim, fałszywą jednością między bliźnimi, by dojść do fałszywej Eucharystii stworzonej przez nich.  Szatan działa z siłą, wewnątrz Mojego Kościoła, by wykraść Wielki Skarb pośród was, podeptać Moją miłość, Moje dary i łaski. Słudzy którzy Mnie nie kochają, dali się przekupić ze względu na pieniądze, władzę i nieczystość. Kto nie spożywa Mojego Ciała i Nie pije Mojej Krwi, nie będzie miał udziału w Chwale Mojego Królestwa. To złe pokolenie, pozbawione miłości, zasługuje na wielką karę, za swoje straszne grzechy. Bądźcie silni. Dajcie swoje świadectwo Prawdy, ogłaszając Moje Słowa wieczne duszom, abym Ja mógł je uleczyć i odnowić Moją Miłością. Jedynie ci, którzy będą wierni aż do końca, otrzymają wieczną nagrodę i wieniec  chwały. Wyzwólcie się z jakiegokolwiek tchórzostwa. Nie bójcie się niczego. JA JESTEM was kocha. Ja, Bóg Wszechmogący jestem z wami. Jestem zawsze złączony z tymi, którzy Mnie kochają i przyjmują Moje Święte Słowa w swoich sercach. Błogosławię Ci!”

 
 

ITAPIRANGA 6.09.2020; NMP:

Pokój, moje dzieci kochane, pokój! Dzieci moje, Ja, wasza Matka, nie jestem zmęczona nigdy dawaniem wam moich błogosławieństw, nie jestem zmęczona przychodzić z Nieba, by przynieść wam Miłość i Pokój Mojego Syna. Pozwólcie, bym wzięła was za rękę i zaprowadziła do Serca Mojego Syna. On was kocha i w tym momencie, odwiedza wasze rodziny, by opieczętować je swą Miłością, umieszczając je wewnątrz swych Najświętszych Ran, abyście byli chronieni od każdego ataku piekielnego wroga. Bóg was kocha i dziś, rozdaje każdemu z was wiele darów i łask z Nieba, abyście potrafili znieść te trudne czasy z odwagą. Nie poddawajcie się. Nie traćcie wiary. Bóg jest z wami a Ja, jestem u waszego boku, by wam pomóc i prowadzić we wszystkim. (...)

Kiedy objawienie jest prawdziwe? Gdy świadczy Prawdę broniąc jej. Duch Święty nie może być przychylny błędowi, kłamstwu i grzechowi lecz On poświadcza i ukazuje duszom Mojego Syna i Jego Słowa Życia wiecznego.

 

 

 

Anguera 5.09.2020 (widzący: Pedro Regis)

Drogie dzieci, nie bójcie się. Mój Jezus jest z wami. Pokładajcie ufność w Moim Synu, Jezusie. Wasze zwycięstwo jest w Nim. Nabierzcie odwagi i przyjmijcie waszą prawdziwą rolę, chrześcijan. Nikt ani nic będzie miało mocy przeciwko wam, jeśli całą waszą ufność złożycie w Panu. Wasze obawy, pochodzą od Mojego nieprzyjaciela. Wierzcie w moc Boga, a wszystko dla was dobrze się skończy. Ujrzycie jeszcze straszliwe rzeczy na Ziemi, lecz ci, którzy pozostaną wierni aż do końca, wspomogą ostateczne Zwycięstwo Mojego Niepokalanego Serca. Diabeł chce zniszczyć Skarby Boże, które są w Kościele. Proszę, byście byli mężczyznami i kobietami wiary. Dawajcie świadectwo waszym życiem o Cudach Bożych. Nie oddalajcie się od modlitwy. Szukajcie siły w Ewangelii i naukach prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa...

 

 

 

5.09.2020 ITAPIRANGA widzący: Edson Glauber

Pokój, moje dzieci kochane, pokój! Dzieci moje, już czas zmienić wasze serca w Miłości do Mojego Syna Jezusa i czas wybrać drogę która prowadzi do Nieba. Należcie do Pana, poproście o wybaczenie waszych grzechów.

Nie bądźcie głusi i nieposłuszni na mój głos. Bóg was wzywa i pragnie otwarcia waszych serc. Nauczcie się słuchać wezwania Pana, nauczcie się posłuszeństwa Jego Boskiej Woli. Jego Najświętsze Serce jest pełne Miłości, On pragnie dać wam tę Miłość. Powróćcie, powróćcie do Pana, z sercem skruszonym, a mój Syn, uleczy wasze serca i wasze ciała, aż będziecie osobami szczęśliwymi, pełnymi pokoju.  Niechaj nie zabraknie nigdy w waszych domach modlitwy różańcowej. Niech będzie odmawiana z oddaniem, wiarą i ufnością, w pewności, że Bóg słucha waszych modlitw i podaruje wiele łask.(...)

 

 

 

Trevignano Romano 3.09.2020
(...) Moje dzieci, Ostrzeżenie/Oświecenie wkrótce nadejdzie i jestem tutaj, aby was prosić, abyście byli gotowi na to ważne dla ludzkości wydarzenie, w którym w końcu będziecie mieli ostatnią szansę, aby wybrać, po której stronie stanąć, to będzie ten moment. Przygotowanie oznacza dobrą Spowiedź, w której można oczyścić duszę, często spożywać Eucharystię, to będzie najlepszy sposób.
Drogie dzieci, Kościół jest w całkowitym zamieszaniu, ale chcę powiedzieć moim Świętym Kapłanom, aby się nie bali, ponieważ Ja i mój Jezus, jedyny prawdziwy Zbawiciel, nigdy was nie opuścimy. Dzieci, moje dzieci, jestem tutaj, aby was uratować i przypomnieć wam, abyście odmawiali koronę Różańca Świętego, jedyną broń przeciwko szatanowi. Dzieci, będziecie prześladowani, będziecie chodzić między pięściami a wyzwiskami, ale nie bójcie się, nikt was nigdy nie dotknie, a kto z taką pokorą zwróci się do Boga, będzie świadkiem Królestwa Niebieskiego i Triumfu mego Niepokalanego Serca.
Dzieci, bądźcie zawsze zapalonymi światłami na świecie i bądźcie świadkami mojej miłości...

 

 

2.09.2020 Itapiranga widzący: Edson Glauber

(...) Dzieci moje, Ja, wasza Matka, proszę was, zdecydujcie się na Boga, zdecydujcie na Królestwo Niebios. Walczcie o ocalenie waszych dusz i ocalenie waszych rodzin, które tak potrzebują miłości, błogosławieństw i pokoju Bożego. Pan poprzez Mnie wzywa was do nawrócenia, lecz wielu z was nadal nie przyjmuje i nie żyje Moimi orędziami z wiarą i miłością. Bądźcie Boga, dzieci moje, należcie do Mojego Syna Jezusa, decydując się na podążanie Jego śladami, dając świadectwo miłości i prawdy grzesznemu światu, który już Go nie kocha. Wielkie wydarzenia i cierpienia, przyjdą wkrótce. Ostrzegam was. Dlatego, bądźcie zawsze uważni na Moje słowa Matki, żyjąc pełnią wiary i modlitwy. Zostaliście już przygotowywani wiele razy w przeszłości, przeze Mnie, a teraz, dzieci moje, dajcie z siebie wszystko, by ocalić dusze ryzykujące wieczne zatracenie. Bóg was wzywa do świadczenia Jego Miłości i Jego Boskiego wezwania, bo wkrótce Jego sprawiedliwość będzie tak silna i tak wielka, że nic na świecie nie będzie mogło jej zatrzymać, kiedy uderzy biedną, niewdzięczną ludzkość, która była Jemu nieposłuszna i buntownicza. (...)

 

 

Trevignano Romano, 01.09.2020
(...) Moje dzieci, dziś pośród całego tego bólu przychodzę, aby dać (wam) nadzieję, nadzieję na lepszy świat pełen miłości, ponieważ Królestwo Boże jest bardzo bliskie. Wkrótce poczujecie w swoich sercach tyle miłości, mądrości, słodyczy, bo wkrótce ten czas strachu, niesprawiedliwości, pychy już się skończy.
Bóg potrząsa światem, ziemią i waszymi sumieniami, abyście mogli uklęknąć rozpoznając swego jedynego Boga, tak Jezus otworzy ramiona, dając tym, którzy uwierzyli, słodycz nowego świata.
Zostaw rzeczy tego świata i uczyń swój dzień ciągłą modlitwą. Drogie dzieci, nie bójcie się, bo zawsze będę z wami, szczególnie po to, aby was pocieszyć w tych smutnych czasach. (...)
 
 

ITAPIRANGA 1.09.2020 widzący: Edson Glauber

(...) Dzieci moje, Ja, wasza Matka tak was kochająca mówię wam, iż bez modlitwy nie ma nawrócenia, bez świętości nie ma dla was Nieba. Zostaliście stworzeni wolni do wybrania drogi, jaką pragniecie podążać. Być z Moim Synem w Niebie, czy być z diabłem w piekle. Którą drogę chcecie wybrać i którą podążać?

Jeśli nie chcecie podążać drogą świętości, pokazujecie, że nie chcecie należeć do Boga, nie chcecie być szczęśliwi, ani nie chcecie miejsca w Niebie. Przyjmijcie drogę dobra, dzieci moje. Przyjmijcie drogę, która prowadzi do Boga, a nie pożałujecie. Nie łudźcie się, nie dajcie się zwodzić diabłu, nic na tym świecie nie może dać wam szczęścia, tylko w Bogu znajduje się wieczny pokój i radość. W moim Synu znajdziecie siłę, by zwalczyć zło tego świata, bo Jego Miłość Boska jest silniejsza od każdego zła. Zwyciężycie zło miłością, zwyciężycie ciemności grzechu Jego Boskim Światłem. Przed Miłością i Sercem Mojego Syna wszystkie rzeczy ciemności i rzeczy ukryte stają się jasne dla wszystkich. Nic nie umknie blaskowi Jego Boskiego Światła, które ukazuje Prawdę zwyciężając każdy grzech, każde kłamstwo i każdego nieczystego ducha i ducha śmierci. W Bogu jest wasze zwycięstwo lecz bez Niego jesteście niczym, jesteście ziemią jałową, bez życia.

Powróćcie do Pana, powróćcie teraz do Pana, a On wam przebaczy i osuszy łzy z waszych oczu, i da wam pocieszenie, miłość i pokój. On nie odmawia niczego sercu skruszonemu, które kocha Go i szczerze prosi o Boże wybaczenie. (...)

 


 

 

Medziugorje 25.08.2020

(...) To jest czas łaski. Jestem z wami i na nowo wzywam was, małe dzieci, wróćcie do Boga i modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością.

Małe dzieci, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki wasze życie nie zacznie się od osobistego nawrócenia i przemiany w dobro. Zło się zatrzyma, a pokój zapanuje w waszych sercach i na świecie.

Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i wstawiam się przed moim synem Jezusem za każdym z was.

 

Trevignano Romano, 18.08.2020

(...) Proszę was, abyście nigdy nie porzucali modlitwy, to będzie jedyna broń, która was ochroni.

Kościół toczy bitwę: biskupi przeciwko biskupom, kardynałowie przeciwko kardynałom.

Módlcie się za Amerykę, ponieważ będą poważne konflikty z Chinami. Moje dzieci, proszę was o zaopatrzenie się w żywność na co najmniej trzy miesiące, już wam mówiłam, że przyznana wolność będzie iluzją, zostaniecie ponownie zmuszeni do pozostania w swoich domach, ale tym razem będzie gorzej, ponieważ (będzie) wojna domowa.

Nowy porządek świata już wszystko zaplanował, chcą manipulować waszym DNA i waszymi umysłami. To jest projekt szatana, przypominam, zwróćcie uwagę na szczepionki.

Moje dzieci, nie gromadźcie pieniędzy, bo nadejdzie dzień, w którym nie będziecie mogli nic kupić.

Głód będzie dotkliwy, a gospodarka zostanie zniszczona. Módlcie się i powiększajcie wieczerniki modlitwy, poświęcajcie wasze domy i przygotujcie w nich ołtarze.

To są ostrzeżenia na te czasy, otwórzcie swoje serca i wpuście płomień miłości mojego Syna Jezusa, nie oddalajcie się od Boga, teraz wszystko będzie zależało od waszego wyboru. (...)

 

Trevignano Romano,11/8/2020

Moje dzieci, to jest czas siewu, siejcie wszędzie i mówcie, aby wasze usta głosiły PRAWDĘ. Wielu moich ukochanych synów (kapłanów) jest również prześladowanych przez swoich braci, ale nie muszą się oni bać. Dzieci, nie wpadajcie w demoniczną sieć, wasi prześladowcy są bardzo zręczni i przekonujący, ale idziecie naprzód ze słowem Bożym, nie odbiegając od PRAWDY. Moje dzieci, kiedy kościoły świata zjednoczą się z mocarstwami światowymi, wtedy nastąpi prawdziwe prześladowanie i będziecie zmuszeni się ukrywać, ponieważ umiejętnie będą usuwać Ofiarę Eucharystyczną z Mszy Świętej. Dzieci, nie bójcie się, bo wasza wiara uczyni was świadkami Triumfu Mojego Niepokalanego Serca.

 

Trevignano Romano, 08/08/2020

(...) Moje dzieci, wzywam was, abyście byli świadkami tych ostatnich czasów, zostaliście wybrani, aby żyć w tych czasach i dawać świadectwo PRAWDZIE za wszelką cenę. Nie bójcie się moje dzieci, zawsze będę blisko was, wzywajcie Mojego imienia, a będę obecna. Wkrótce nadejdzie wojna i głód, ale kto ma wiarę, nie może się bać (...) Jestem waszą Matką Bolesną, widzę, że nadal planujecie, jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata, uzdrawiajcie ducha bardziej modlitwą. (...) Zamieszanie jest już w Kościele, gdzie wkrótce nastąpi wielki zgiełk. Dzieci, nawracajcie się i kochajcie się wzajemnie jak bracia, unikajcie zazdrości, zawiści i plotek, które są owocem diabła. Niech was zjednoczy harmonia i pokój. (...)

 

Trevignano Romano, 4 sierpnia 2020 r. Kościół Santa Maria dell’Assunta

(...) Moje dzieci, dokonuje się podział, dokonuje się apostazja i wy także zwracacie się przeciw sobie; miejcie zawsze wiarę, tylko z wiarą będziecie mogli wszystko pokonać. Moje dzieci, z winy swych rządzących, Ameryka poniesie wielkie straty. Módlcie się, módlcie się za Kościół, bo już słychać bębny śmierci. Wojna jest bardzo blisko. Ale nie bójcie się, dzieci, jestem tu, aby was ochronić. Zostawiam was teraz z moim błogosławieństwem, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

 

Trevignano Romano, 3 sierpnia 2020 r.

(...) Moje dzieci, wiele razy was prosiłam, abyście byli gotowi, ale gdy patrzę na was, widzę, że nadal gotowi nie jesteście. Proszę was, moje dzieci, nie marnujcie już czasu i nie patrzcie na rzeczy tego świata, to nie w nich znajdziecie prawdę, a w Słowie Bożym i w modlitwie, tylko w tym odnajdziecie wszystko, czego wam potrzeba. Moje dzieci, czasy, które nadejdą, będą straszne. Boża sprawiedliwość zagrzmi wtedy, gdy najmniej się tego spodziewacie. Proszę was o wasze nawrócenie! Spójrzcie na kościoły, są puste, a trzoda jest w popłochu, bo wielu kapłanów odwróciło się od Ewangelii. Pomóżcie im głosić [Ją] odważnie. Jesteście moimi dziećmi, moimi dziećmi i chcę, abyście wszyscy byli zbawieni. Nie lękajcie się, jestem blisko każdego z was. (...)

 

Trevignano Romano, 1 sierpnia 2020 r.

(...) Okazujcie miłość, okazujcie miłość, moje dzieci, swoim braciom i siostrom; tym, którzy potrzebują waszego pocieszenia; niech miłość będzie obecna w waszych modlitwach. Miłość i nadzieja muszą być częścią waszego życia! To miłość porusza wszystkie dobre rzeczy, miłość osłabia diabła, który pragnie tylko nienawiści i gniewu. Pamiętajcie, że Bóg osiąga Swe cele poprzez miłość. Drogie dzieci, ziemia będzie się trząść, trząść coraz bardziej, ale nie ma zbawienia bez pokuty. (...)

 

 

Trevignano Romano, 28.07.2020

Przesłanie od Jezusa.

(...) Bracia i synowie, odczuwam w tej chwili strach w sercach tak wielu z was, nie pozwólcie, aby Pan, wasz Bóg, upomniał was: bądźcie mężczyznami i kobietami wiary, a nic was nie dotknie. Zmienię wasz strach w odwagę, zmienię wasze kamienne serca w serca otwarte, zmienię waszą troskę w pokój, ale to będzie możliwe tylko dzięki waszemu prawdziwemu zawierzeniu. Niech nikt z was nie sądzi, że może być bogiem dla samego siebie, wtedy prawdziwej drogi nie znajdziecie i dalej będziecie rozpaczać, bo beze Mnie i bez porzucenia [świata] nic nie można osiągnąć. To nie jest świat, który wam da życie wieczne, przypomnijcie sobie te Moje słowa – a mimo to jestem tu z wami, aby dać wam Siebie. Moje dzieci, wróćcie do mnie, Niebo i ziemia są już zjednoczone i wkrótce moje wierne dzieci będą napełnione Duchem Świętym...

 

 

Anguera 28.07.2020
„Kochane dzieci, otwórzcie serca na Prawdę Boga. Ludzkość chodzi duchowo ślepa, a moje biedne dzieci wchodzą w wielką duchową otchłań. Nie pozwól, aby ciemność diabła trzymała cię z dala od drogi Prawdy. Nadchodzi czas wątpliwości i niepewności. Przyjdzie dzień, kiedy wielu będzie szukało Prawdy, a w niewielu miejscach (ją) znajdzie. Jestem Twoją Dolorystyczną Matką (red. doloryzm: «uznawanie bólu fizycznego za przeżycie wartościowe moralnie») i cierpię z tego powodu, co na Ciebie przyjdzie. Błoto fałszywych doktryn zanieczyści wielu konsekrowanych, a śmierć będzie obecna w Kościele. Kochaj i broń Prawdy. Cokolwiek się wydarzy, pozostań wierny prawdziwemu Magisterium Kościoła mojego Jezusa. (...)”

 

Trevignano Romano, 25.07.2020

(...) Ukochane dzieci, kontynuujcie codzienną modlitwę, zwłaszcza odmawianie Różańca Świętego, który jest jedyną ochroną, jaką macie przed złem. Dzieci, rozejrzyjcie się wokół siebie, trzęsienia ziemi, fale pływowe, niszczycielskie burze nie ustaną, i tylko modlitwa odmawiana sercem może coś zmienić, ale wszystko będzie musiało się dokonać, co jest napisane. Porzućcie swoją wolę i bądźcie tylko poddani Woli Bożej. Jesteście przyzwyczajeni do automatyzmu własnego życia, ale macie porzucić rzeczy ziemskie i zwrócić uwagę na rzeczy niebieskie, bo tylko w ten sposób będziecie mogli podążać tą najtrudniejszą, ale jedyną właściwą drogą. Uważajcie, dzieci, aby nie wpaść w pułapki diabła, kocham was i chcę was ocalić. Chciałbym, aby moja armia światła mogła zjednoczyć się w jednym głosie. (...)

 

Anguera, Brazylia 25.07.2020

Drogie dzieci, podążajcie drogą, którą Wam wskazałam. Nie zapominaj: we wszystkim, najpierw Bóg. Nie pozwól, aby rzeczy świata trzymały Cię z dala od mojego Syna Jezusa. Zawsze szukaj Skarbów Boga. Tylko w Jezusie można znaleźć pełnię szczęścia. Przybyłam z Nieba, aby zabrać Cię do Nieba. Daj mi swoje ręce, a poprowadzę Cię drogą świętości. Zwróć się ze skruchą do tego, kto cię kocha i zna po imieniu. Nie wycofuj (się ze) swoich trudności. Gdy poczujesz ciężar prób, wezwij Jezusa. Radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w Niebie. Wiedz, że to, co Pan przygotował dla sprawiedliwych, ludzkie oczy nigdy nie widziały. Czekają was jeszcze długie lata ciężkich prób, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, otrzymają od Pana wielką nagrodę. Nie odchodź od modlitwy, bo tylko poprzez modlitwę zrozumiesz <<Moje apele>>...

 

 

25.07.2020 Medziugorje
... W tym niespokojnym czasie, gdzie diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. Dziatki, weźcie krzyż do rąk. Niech będzie dla was wskazówką, że miłość zawsze zwycięża, w szczególny sposób teraz, gdy krzyż i wiara są odrzucone. Bądźcie odbiciem i przykładem [poprzez] wasze życie, że wiara i nadzieja są wciąż żywe i nowy świat pokoju jest możliwy.

 

 

Trevignano Romano, 21. 07.2020

(...) Dzieci drogie, tak często widzę was zdezorientowanych wiadomościami płynącymi z polityki, Kościoła i świata, chcą was przyzwyczaić do zła, jakby wszystko było normalne, ale moje dzieci, od jak dawna już was na to przygotowuję, wzywam do nawrócenia i miłości do waszych braci i sióstr! To, co nadejdzie, będzie znacznie gorsze od tego, czego doświadczacie. Proszę was, moje dzieci, idźcie drogą świętości, rozpalajcie ogień tam, gdzie panuje ciemność, bądźcie światłem dla mojego Kościoła i dla waszych braci i sióstr, a także dla świata. Szatan przebiegle was uwodzi przyjemnościami świata, pieniędzmi i nieczystością, ale wy bądźcie silni, nie wpadajcie w te podstępne pułapki, tylko módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze modlitwy były światłem w największych ciemnościach. Pamiętajcie, że to jest czas łaski...

 

Trevignano Romano, 18. 07.2020

(...) Drogie dzieci, nigdy nie lękajcie się, nawet gdy przyszłość będzie niełatwa, ale ja was ochronię i dam wam siłę do dalszego miłowania Mego Syna. Moja córko, przyjdzie ci żyć w najgorszych czasach, jakie ludzkość kiedykolwiek przeżyła, ale jeśli będziesz wierna Różańcowi Świętemu i Ewangelii, i jeśli uwierzysz w Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem, to nic ci się nie stanie. Módlcie się za Kościół i polityków, którzy pogrążają się w zamęcie...

 

14.07.2020 Anguera, Brazylia

(...) Bądźcie uczciwi w swoich działaniach, aby być wielkimi w oczach Boga, naśladujcie Mojego Syna Jezusa i bądźcie obrońcami prawdy. Nie pozwólcie, aby cokolwiek lub ktokolwiek zdystansowało was od Mojego Jezusa. Przychodzę z Nieba, aby wam pomóc, ale potrzebuję waszego szczerego i odważnego >>Tak<<. Boży wrogowie będą działać, a ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Nie powstrzymuj się. Niebo będzie twoją nagrodą. Nie żyjcie przywiązani do rzeczy tego świata. Wy jesteście od Pana i tylko z Nim musicie iść i Jemu służyć. Nie odwracajcie się od modlitwy. Tylko dzięki mocy modlitwy możesz zrozumieć Boże plany wobec ciebie. Naprzód w obronie prawdy...

 

Trevignano Romano, 14.07.2020

(...) Córko moja, wzywaj kapłanów, tak drogich memu sercu, i mów do nich: nie przechodźcie obojętnie przed Jezusem w Eucharystii, chrońcie Mistyczne Ciało Jezusa, mówcie o Bożej Sprawiedliwości i o grzechu; wzywaj, by nie obrażano Mojego Boskiego Syna, upewniaj ich, że tylko życie zgodne z przykazaniami zapewnia zbawienie. Moje dzieci, jeszcze nie zdajecie sobie w pełni sprawy, co to znaczy być gotowym na nadchodzące czasy, trzeba modlić się, spowiadać, karmić się Eucharystią i pomagać swym braciom i siostrom, którzy ulegli zwiedzeniu. Dzieci moje, zmiłujcie się nad moim Synem, który za was umarł i który powróci w całej Swojej chwale, śpiewajcie Panu hymny i dziękujcie Mu. Dzieci moje, do tych, którzy będą wierni Ewangelii, poślę moich aniołów, aby was chronili...

 

11.07.2020 Anguera, Brazylia

(...) Wiele moich dzieci umiera w ciemności i grzechu, ponieważ nie znają miłości mojego Syna Jezusa. Ludzie nie myślą już o swoim ostatecznym przeznaczeniu i zostali zaślepieni przez Szatana, który ich zwodzi, chcąc jak najszybciej pożreć ich dusze. Mówcie swoim braciom o miłości Mojego Syna, aby zrozumieli prawdziwy powód ich istnienia, dla którego zostali stworzeni, na obraz i podobieństwo Boga, zdolnego Go poznać, kochać Go i cieszyć się Nim wiecznie będąc uświęconymi przez Jego Boską Miłość. Wkrótce ludzkość zostanie wstrząśnięta wielkimi wydarzeniami, a każde złe działanie i królestwo grzechu zostanie zniszczone przez Boskie działanie i sprawiedliwość. Nic nie wytrzyma! Módlcie się, módlcie się dużo i w ten sposób pomożecie waszej Niebieskiej Mamie uratować wiele dusz ze szponów Szatana...

 

Trevignano Romano, 7.07.2020

(...) Moje dzieci, [różne] negatywne działania [influssi negativi] na skorupę ziemską wywołają trzęsienia ziemi, będą one narastać, módlcie się za Amerykę, która przez swe perwersje wypije kielich goryczy. Dzieci moje, nie bójcie się, będę was wciąż ochraniać, nie ustawajcie w modlitwie za światową elitę, która oddała się złu, oni chcą was oddzielić od siebie, zakneblować i zrobić z was niewolników, ale nie lękajcie się, już wkrótce Jezus uwolni was od tej dyktatury. Kochajcie się nawzajem, módlcie się za Włochy, gdzie będą odczuwane trzęsienia ziemi..."

 

4.07.2020 Anguera

Drogie dzieci, jesteście Pana i tylko Jemu musicie iść i służyć. Uciekajcie od świata i żyjcie naprzeciw Raju, dla którego zostaliście stworzeni. Ludzkość kroczy ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali własnymi rękami. Pokutujcie i wróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Napełnij się nadzieją. Ktokolwiek jest z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy. Zmierzasz w stronę bolesnej przyszłości. Będą wielkie prześladowania dla tych, którzy kochają i bronią Prawdy, a ból będzie wielki dla Moich biednych dzieci. Odwagi. Po całym ucisku zobaczysz >>Zwycięstwo Boga<<. Nie zniechęcaj się. Kocham cię i jestem z tobą. Idźcie naprzód z radością, bo Mój Jezus was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami...

 

 

Trevignano Romano, 3.07.2020

(...) Dzieci, przychodzę do was, aby znów prosić was nawrócenie! Dzieci, to czas Apokalipsy, czas zamieszania, wielkiego smutku i ucisku, ale bądźcie nieustannie zjednoczone z Jezusem, który jest radością i miłością, tylko w ten sposób możecie być szczęśliwi. Każdy musi dźwigać swój krzyż, ale proszę was, byście ukochali go całym sercem. Dzieci, miłość Boża jest taka wielka, ale często zbytnio zdajecie się na Boże Miłosierdzie, a zapominacie o Bożej Sprawiedliwości. Proszę was, wierni i kapłani, brońcie Jezusa i nie uciekajcie w obliczu trudności! Dzieci, żadna uniwersalna modlitwa, która obejmuje wiele religii, nie jest możliwa, gdyż wtedy chrześcijaństwo, Jedyna Prawda, zostałoby unicestwione. Błagam was, dzieci, nie bądźcie dwulicowi (obłudni) ale trwajcie przy Panu i idźcie dalej, broniąc prawdy. (...)

 

 

30.06.2020 Trevignano Romano. Jezus:
...Bracia i dzieci, ten czas będzie musiał być czasem wielkiej refleksji, wielu nadal nie słucha Orędzi, które przychodzą z Nieba przeze Mnie i moją Najświętszą Matkę. Od jesieni pojawią się inne wirusy. Spójrzcie na to, co dzieje się w Moim Kościele, zachowanie Moich Kapłanów znajduje się pod obojętnym spojrzeniem tych, którzy mówią, że mają wiarę; spójrzcie na to, jak Mnie traktują, nie dbając o Moją Boskość i Łaskę. Ale jak Mnie traktują, tak Ja ich potraktuję.
Moi bracia, przyjdźcie do Mnie, dajcie mi ręce, a Ja pokażę wam właściwą drogę. Bracia, nawróćcie się, czasy się skończyły, w przeciwnym razie, kiedy wrócę, nie poznacie Mnie i nie pójdziecie za Mną. Dzieci, tylko Ja mogę was prowadzić drogą, która prowadzi do Mojego Ojca. Módlcie się, ponieważ ziemia bardzo się trzęsie...
 
 
30.06.2020 Anguera
„...otwórz swoje serce i zaakceptuj Wolę Boga dla swojego życia. Ludzkość odwróciła się od Stwórcy i kroczy ścieżkami zniszczenia, które ludzie przygotowali własnymi rękami. Dym diabła rozprzestrzenia się wszędzie i wiele Moich biednych dzieci chodzi jak ślepi, aby prowadzić innych ślepych. Nie zapominajcie: w waszych rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Zmierzasz w stronę bolesnej przyszłości. Niezgoda będzie obecna w Domu Bożym, a osoby konsekrowane będą w stanie wojny. Podajcie mi ręce, a poprowadzę was do Wielkiego Zwycięstwa. Odwagi. Nie jesteś sam. Mój Jezus idzie z tobą. Naprzód bez strachu.
 
 
Anguera; Brazylia 29/6/2020
Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie. Zmierzasz w stronę bolesnej przyszłości. Będzie wielka bitwa. Wściekła armia będzie działać przeciwko Ludowi Bożemu, ale nie zniechęcaj się. Twoja broń obronna jest prawdą [Prawda jest twoją bronią obronną]. Przyjmij Jezusa i Jego Ewangelię. Pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Bądźcie odważnymi mężczyznami i kobietami. Mój Jezus potrzebuje każdego z was. Nie zniechęcaj się. Nie jesteś sam. Jestem waszą Matką i zawsze będę z wami. Naprzód w obronie prawdy. Otwórzcie swoje serca na Światłość Boga, a nigdy nie zostaniecie oszukani. ...
 

Trevignano Romano, 27. 06. 2020 r.

(...) nazywam was Dziećmi Światła, bo wasza wiara prowadzi [innych ludzi], przemieniając ich kamienne serca. Dzieci, miejcie niezłomną wiarę i pamiętajcie, że gdzie jest wiara, tam jest miłość, a gdzie jest miłość, tam jest Bóg, Który jest drogą, prawdą, życiem.

 

 

Jak refren w objawieniach Maryjnych pojawia się motyw Nowej Ziemi i Nowego Nieba czy Królestwa Bożego na ziemi
(Ap 21, 1-8)
 
Anguera, 27.06.2020
...Otwórzcie serca na Moje wezwanie i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Nie zniechęcaj się swoimi trudnościami. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Zegnijcie kolana w modlitwie, a wszystko skończy się dobrze dla was. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Po całym bólu Pan wysuszy wasze łzy, a ujrzycie Nowe Niebiosa i Nową Ziemię. Mężczyźni i kobiety wiary będą dźwigać ciężki krzyż, ale nie wycofujcie się. Kto chodzi z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Boży wrogowie posuną się naprzód, ale zwycięstwo nadejdzie dla tych, którzy kochają i bronią Prawdy. Idź ścieżką, którą ci wskazałam...
 
Medziugorje 25.06.2020
... powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia...
 

Trevignano Romano, 23.06. 2020

(...) Moje dzieci, dzisiaj staję przed wami jako Matka Boleściwa za mój Kościół, który idzie drogą Męki, w ślad za moim Synem Jezusem, gdy został przez wszystkich opuszczony i ubiczowany. Moja mała reszta będzie prześladowana, płaczę za młodymi ludźmi, którzy są daleko od Boga, płaczę za zniszczonymi rodzinami, płaczę za nieochrzczonymi dziećmi i za tymi, którzy dorastają w szponach zła, płaczę za pasterzami, którzy zostawili moje stado bez opieki, płaczę za ludzkością, która zmierza do samozagłady. Proszę, moje dzieci, módlcie się i pocieszajcie moje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Mojego Syna, odmieńcie swoje drogi; jeśli chcecie zbawienia, zawierzcie wszystko Bogu. (...)

 
Anguera 20.06.2020
... otwórzcie serca i zaakceptujcie Miłość Mojego Syna Jezusa. Bądźcie mężczyznami i kobietami wierzącymi i wszędzie świadczycie, że należycie do Pana. Żyjesz w czasach gorszych niż czas potopu i nadszedł czas na twój powrót. (...) Tylko dzięki prawdzie ludzkość zostanie uzdrowiona duchowo. Nadejdą dni, kiedy prawda będzie obecna w kilku miejscach. Wielu wybranych do obrony prawdy cofnie się i przyjmie to, co fałszywe. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię na to, co do was przychodzi. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Nie zbaczajcie ze ścieżki, którą wam wskazałam. Naprzód w obronie prawdy.

 

Trevignano Romano 20. 06. 2020 r.

"(...) Ukochane dzieci, dlaczego odrzucacie miłość i miłosierdzie mojego Syna Jezusa? Weźcie wszystko, co Niebo wam oferuje, dlaczego wolicie żyć ze złamanym sercem i w niepokoju? Dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się dużo, tyle razy prosiłam o to i proszę raz jeszcze, naprawdę nawróćcie się, teraz jest to pilne, czy nie rozumiecie, że te czasy się skończyły i gdy Jezus przyjdzie, co znajdzie On na tej ziemi? Musicie być gotowi na to, co nadchodzi, będą prześladowania i będziecie zmuszeni modlić się w ukryciu. Proszę was, dzieci, jestem waszą Matką i chcę was wszystkich ocalić. Głoście, że Chrystus nadchodzi, Ojciec mój będzie oczyszczał ziemię z niegodziwości, która zawładnęła duszami..."

 

Anguera, 16.06.2020
Drogie dzieci, jestem waszą Matką i chcę, abyście byli szczęśliwi już tutaj na Ziemi, a potem ze Mną w Niebie.(...) Nadchodzą trudne czasy. Zadbaj o swoje życie duchowe, ponieważ jest to jedyny sposób, abyś mógł znieść ciężar prób, które mają nadejść. Szukajcie siły w Słowie Mojego Jezusa i w Eucharystii. Nie pozwól diabłu wygrać. Powróćcie do Tego, który jest waszą jedyną drogą, prawdą i życiem. Nadejdzie dzień, w którym prawda będzie obecna w kilku sercach, a Wielki Babel (red. odstępstwo) rozprzestrzeni się wszędzie. Wierni konsekrowani będą pić gorzki kielich cierpienia. Nie zniechęcaj się. ...
 
Anguera, 11.06.2020
... Drogie dzieci, kochajcie i brońcie prawdy. (...) Mój Jezus was kocha i nauczył was kochać; Wstąpił do Nieba, ale zgodnie z obietnicą pozostał w Swoim Kościele. On jest w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Boskości. Eucharystia jest wielkim skarbem Jego Kościoła. Brońcie tej wielkiej prawdy bez strachu i nie pozwólcie wrogom odciągnąć was od drogi zbawienia. Zmierzacie ku przyszłości wielkiego duchowego zamieszania. Wilki przebrane za jagnięta pokażą po swoich działaniach, że rzeczywiście są wilkami. Zwróć (na to) uwagę. ...
 
 
Anguera, 22.05.2020
...nadejdzie dzień, kiedy ludzie będą zdezorientowani. Brak miłości i szacunku do Świętych (rzeczy) spowoduje wielkie zamieszanie w Domu Bożym. Otwórzcie serca, bo tylko wtedy będziecie w stanie oddzielić plewy od pszenicy, kłamstwa od prawdy. Szukajcie Światła Bożego, aby nie dać się ponieść błotnistym doktrynom. Uwierz w Boskie Słowa Mojego Jezusa. Nie pozwólcie diabłu oszukać was i trzymać was z dala od Prawdy. Jestem waszą Matką i zawsze będę z wami. Cokolwiek się stanie, pozostańcie w zgodzie z naukami prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Przyjmijcie Moje apele, ponieważ tylko wtedy przyczyniacie się do Ostatecznego Triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Naprzód w obronie Prawdy. ...
 

Trevignano Romano, 25. o4. 2020 Orędzie Jezusa:

...Bracia moi, osłodźcie Moje serce bolesne i krwawiące. Módlcie się dużo, bo to, co nadejdzie, będzie bardzo bolesne dla świata. Lecz wy, nie jesteście z tego świata, wy jesteście moimi ulubieńcami, którzy jak dzieci przychodzą do Mnie, ze szczerością w oczach i proszą o pomoc i miłosierdzie. Dzieci moje, będę czuwał nad waszymi umysłami, i wyłącznie Ja zaprowadzę was na dobre drogi, podajcie mi tylko wasze dłonie. Bracia, wybaczajcie i zacznijcie głosić na cały świat, aby wszyscy mogli Mnie poznać. Otwórzcie wasze serca, a Ja będę miłosierny, lecz kto pomimo obecnych czasów, będzie bluźnić, dla niego nie będę miał litości. ...

 

 

Anguera; 23.4.2020
... bądźcie wierne Mojemu Synowi Jezusowi. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Daj z siebie wszystko, a otrzymasz hojne wynagrodzenie. Nie bój się. Będziecie prześladowani z powodu swojej wiary, ale Pan będzie z wami. Działania wrogów Kościoła Mojego Jezusa doprowadzą wiele Moich biednych dzieci do picia gorzkiego kielicha bólu. Podajcie mi ręce, a poprowadzę was do Jezusa. Nie zapominajcie: w waszych rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość do prawdy. ...
 

 

Trevignano Romano 24 marca 2020 r. Przesłanie Jezusa

... Drodzy bracia, jak wielka jest Moja miłość do was, bądźcie zjednoczeni, bo teraz jest czas, gdy każdy potrzebuje drugiego; nie zostawiajcie swoich braci samych, ale zmiłujcie się, zmiłujcie się nad nimi, jak Ja będę miał dla was zmiłowanie i niczego wam nie zabraknie. Moc Boża jest tak wielka, że Mój płaszcz jest taki sam, jak Mojej Matki: przykryje was i uczyni niewidzialnymi dla zła. Moi bracia, światowa elita chce z was uczynić swoich poddanych, jesteście jak niewolnicy, ale Ja przyjdę i uwolnię was od całego tego zła. Bracia Moi, będę iść obok was, będę was przytulał i błogosławił jako Brat, jako Przyjaciel, jako Ojciec. ...

 

 

Trevignano Romano 21 marca 2020 r.

...Moje ukochane dzieci, jakże przerażeni jesteście tym wszystkim, co się teraz dzieje, lecz ja zstąpiłam na ziemię, by was ostrzegać i przygotować na wszystko, co się wydarzy. Jednak tak wielu z was, mimo mych nieustannych apeli, mnie nie słucha. Umiłowane dzieci, podajcie mi swoje ręce, a ja was ochronię i poprowadzę was przez wszystko to, co się wydarzy. Bądźcie blisko mnie i mojego Jezusa, a nic wam się nie stanie...

 

 

Trevignano Romano 17 marca 2020 r.

...Dzieci moje, wiem jak wiele cierpienia spadło dziś na ludzkość, ale ja będę z wami i proszę w tych ciężkich chwilach, zastanówcie się i pomyślcie, że nikt, tylko Bóg może być waszą pomocą i pocieszeniem. Trwa czas walki dobra ze złem. Nie ustawajcie w modlitwie, tylko w ten sposób możecie pokonać zło, które was ogarnia. Przygotujcie się, dzieci, bo przyjdą ciężkie czasy z powodu nowych pandemii, trzęsień ziemi i wichrów wojny. Mimo to, wielu z was odczuje pokój w swych sercach, wiedzcie, że to jest łaska z Nieba. Nie lękajcie się, bo ja będę z wami...

 

 

Trevignano Romano 14 marca 2020 r.

...pamiętajcie, by nie odchodzić od Krzyża, wciąż zwracajcie swe oczy ku Niebu, nie bójcie się, bo mój Jezus jest blisko was, wraz z Aniołami i Archaniołami; miejcie pokój i radość w swych sercach. Dzieci, kochajcie mego Syna Jezusa i trzymajcie się mych rąk, a nigdy nie zabraknie wam niczego; Opatrzność nie opuści tych, którzy są silni w wierze. ...

 

 

13.03.2020 Orędzie Pana Jezusa dane przez Vassulę

– Wezwij ludzi i powiedz im: Bez skruchy i prawdziwej modlitwy to zło będzie trwało dłużej niż myślicie. Zwróćcie się do Mnie, waszego Boga i żałujcie za grzechy. Szczera i powszechna modlitwa dotrze do Mnie, waszego Boga. Post wypędzi demony. Przyjmuję każdą ofiarę. Odrzućcie ospałość ducha i wyrzeknijcie się waszych złych czynów. Zawrzyjcie pokój ze Mną, waszym Bogiem. Pozwólcie Mi usłyszeć: „Panie, zmiłuj się nade mną, grzesznym!”, a Ja okażę współczucie i będę na was wszystkich zsyłać potoki błogosławieństw. Przyjdźcie, nie lękajcie się. Ja słucham... IC

 

 

Trevignano Romano 11.03.2020

Przesłanie Jezusa

...Serce Me krwawi gdy widzę waszą bezradność, że zamiast modlić się do Mego Ojca, zamykacie się w domach. Jaka straszna jest wasza ślepota! Bo Mnie nie kochacie choć Ja jestem blisko was! Moja Matka, pogrążona w bólu, mówi wam, co macie robić, a wy Jej nie słuchacie.

(...) Moi kochani, jaki ból sprawia Mi widok was bezradnych i poranionych! Módlcie się z Moją Matką, Ona będzie z wami trwać w modlitwie, zanosząc wasze wołania do Mojego Ojca, Który choć tak bardzo was kocha, nie może dłużej patrzeć na swe ukochane dziatki idące na zatratę, nie mające nawet odwagi, aby nieść Świętą Eucharystię tym, którzy cierpią...

 

 

Trevignano Romano 8.03.2020 Przesłanie Jezusa

...Ja, wasz Król, wkrótce będę z wami, aby odebrać to, co należy do Boga. Moje dzieci, co oni ze Mną robią?! Płacze Moje Serce i Serce Mojej Najświętszej Matki, już wam mówiłem, że wkrótce nie będzie mnie już w Mym domu, nadszedł czas na Moje ukrzyżowanie. Ten kolejny raz jest gorszy, niż poprzedni, nigdy dotąd tak nie cierpiałem, a wszystko to za sprawa ludzkich decyzji, jaka głupia jest ta ludzkość! Już nie pamiętają, że dla nich umarłem...

 

 

Trevignano Romano 6.03.2020

...Dzieci, bądźcie pokorni i proszę was, byście postępowali do świętości najwęższą drogą, a nie tą wygodną, która prowadzi do zguby; myślcie o swojej duszy. (...) Nie osądzajcie kapłanów, bo wielu będzie ciężko osądzonych przez Boga. ...

 

 

Trevignano Romano 3.03.2020

... Zły zabiera ze sobą tak wiele dusz, korzystając z tej chwili zamętu, ale ja, jako Współodkupicielka ludzkości, sprowadziłam was do stóp Krzyża i proszę o pomoc od moich ukochanych dzieci: pomóżcie mi sprowadzić jak najwięcej dusz do Boga, byście i wy byli współodpowiedzialni ze mną i ostatecznie wraz ze mną odnieśli zwycięstwo. Moje maleństwa, nie lękajcie się prawdy! Pamiętajcie, że to Jezus jest Życiem, Prawdą i Drogą. ...

 

 

Trevignano Romano 29.02.2020
... Dzieci moje, dlaczego czekacie aż stanie się coś strasznego, żeby zbliżyć się do Boga, a kiedy wszystko jest dobrze nie znacie swojego Zbawiciela? Dzieci moje, to nie będzie ostatni wirus, który przyjdzie z ziemi, ale spodziewajcie się innych rzeczy, trzęsienia ziemi i zarazy, świat jest tego pełny, a wielu, mimo tego wszystkiego, już oddało duszę diabłu. Dzieci, to jest czas nawrócenia, módlcie się i wierzcie w Ewangelię, ja obiecuję wam ochronę. ...
 
 
Trevignano Romano 22.04.2017
... Jesteście tak przyzwyczajeni do zła, że nie widzicie otaczających was demonów, nie jesteście w stanie dostrzec Antychrysta, który znajduje się wśród was. ...

 

 

Trevignano Romano 22.11.2016
... Mój Syn przyspieszył Swój powrót, jest bardzo zmęczony zachowaniem ludzi, żyjecie jak w Sodomie i Gomorze ...

 
Trevignano Romano 22. 09.2016
... Nadeszły dni Ostrzeżenia, wkrótce zobaczycie mojego Syna przychodzącego z Nieba na obłoku, a potężny huk sprawi, że ziemia zadrży. Wielkim znakiem tego zdarzenia będzie krzyż widoczny na całym świecie. ...
 

...Nadeszła wielka próba dla całej ludzkości. Kara, którą przepowiedziałam w Fatimie (...) ma właśnie się ujawnić. Nadeszła dla świata wielka chwila Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia. (...)

Kroczcie drogą odrzucania świata i samych siebie. Oświetlajcie ziemię w tych czasach wielkiej ciemności. Niech zstępują na ziemię promienie światła waszej wiary, waszej świętości i waszej miłości.

Zostaliście wybrani, aby odważnie walczyć przeciw mocy tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, i doprowadzić na koniec do Mojego wielkiego zwycięstwa. ...

 
 
Anguera 23/03/2008
„Kochane dzieci, mężczyźni, którzy podążają za fałszywym prorokiem (red. Mahometem), będą maszerować z wielką furią w kierunku Świętej Świątyni. Będzie wielkie zniszczenie. Kościół będzie płakać i narzekać. W tym dniu widoczne będzie <zaćmienie księżyca> (red. czerwony księżyc). Proszę, abyście nie odwracali się od PRAWDY. Mój Jezus potrzebuje twojego szczerego i odważnego świadectwa. Pokaż wszystkim wszędzie, że naprawdę należysz do Chrystusa. On jest twoją nadzieją. W Nim jest Twoje zbawienie, a poza Nim człowieka nigdy nie można uratować. Żyj w świecie pełnym miłości. Wróć do miłości. Miłość leczy i przynosi radość. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Miłość jest potężniejsza niż grzech. Nie stój sam. Twój czas jest krótki. Co musisz zrobić, nie odkładaj tego do jutra. (...)”
 

Anguera 3.05.2005

„Drogie dzieci, broń nuklearna i biologiczna będzie używana przez mężczyzn z dużymi brodami, a terror rozprzestrzeni się na kilka narodów. Diabeł zdołał uwieść dużą liczbę biednych dzieci i trzyma je z dala od Łaski Mojego Boskiego Syna. Nieszczęśliwi są ci, którzy żyją przywiązani do dóbr materialnych. Wiedzcie, że w światowej gospodarce zapanuje wielki chaos i tylko potulni i pokorni w sercu będą w stanie przetrwać. Proszę was, trzymajcie się z dala od wszelkiej próżności. Uciekaj przed modą świata. Naucz się ubierać skromnie. Dbaj o swoje ciało, bo jesteś świątynią Ducha Świętego. Bądź ostrożny. Należysz do Pana. Kto obraża Pana modą, naraża się na wieczne potępienie. Uwolnijcie się naprawdę ze szponów diabła. Nie pozwólcie swojej duszy na potępienie. To jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej...”

 
*
 

Orędzia z Nieba

 

Orędzia z Nieba - fragmenty niezwykle pilnych i aktualnych wezwań Jezusa i Maryi z różnych części świata; uzupełniane.
 "Jak długo jeszcze będziecie głusi...  Zmierzacie ku własnej zagładzie..."

08 kwietnia 2021
Fragmeny aktualnych, niezwykle pilnych wezwań Jezusa i Maryi z różnych części świata - Orędzia z Nieba

 

Czy Bóg już wszystko powiedział i do końca świata nie może działać? 

 

Pan Bóg nie uczyni niczego,

jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.     

 (Am 3,7)

 

Słysząc Głos Pana, 

serc nie zatwardzajcie. 

(Ps 95)

 

Proroctwa nie lekceważcie...     (1Tes5,20)

 

Strzeżcie się,

abyście nie stawiali oporu Temu, Który do was przemawia. (Hbr 12,25)

 

Słuchaj chętnie każdego słowa pochodzącego  od Boga.   (Syr 6,35)

 

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. 

 (1 Tes 5, 19-21)

 

Ja patrzę na tego,

który z drżeniem czci Moje Słowo.   (Iz66,2)

 

 Nie zatwardzajcie serc  waszych lecz słuchajcie

Głosu Pana. 

(Por. Ps958a.7d)

 

Baczcie, aby nie było w  was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest

odstąpienie od Boga żywego.

(Zob.  Hbr3,13)

 

On odsłania to, co niezgłębione

i ukryte, i zna to,

co spowite  w ciemność, 

a światłość mieszka u Niego.   (Dn2,22)

 

Kto spełnia wymagania Prawdy zbliża się do światła...

(J3,21)

 

*

 

Naprzód w obronie prawdy! 

NMP   (Anguera 9.12.2020)

 

* 

Ja, wasza Matka, proszę was, zdecydujcie się na Boga,

zdecydujcie na Królestwo Niebios. Walczcie o ocalenie waszych dusz (...)

 Pan poprzez Mnie wzywa was do nawrócenia, lecz wielu z was nadal

nie przyjmuje i nie żyje Moimi Orędziami z wiarą i miłością.  

Wielkie wydarzenia i cierpienia przyjdą wkrótce. Ostrzegam was. Dlatego bądźcie zawsze uważni na Moje słowa Matki, żyjąc pełnią wiary i modlitwy. (...) Teraz, dzieci moje,

dajcie z siebie wszystko, by ocalić dusze ryzykujące wieczne zatracenie.

Bóg was wzywa do świadczenia Jego Miłości i Jego Boskiego wezwania,

bo wkrótce Jego sprawiedliwość będzie tak silna i tak wielka, że nic na świecie nie będzie mogło jej zatrzymać, kiedy uderzy biedną, niewdzięczną ludzkość, która była Mu nieposłuszna i buntownicza.

Itapiranga 2.09.2020

 

*

 

Spowodowaliście, że Sodoma i Gomora wydają się prawie nieskazitelne i czyste w porównaniu z waszymi nieczystościami. 

Zaprawdę powiadam wam, że w owym Dniu Sodoma i Gomora nie zostanie potraktowana z taką surowością, jak wy obecnie... (...)

 

*

 

Podzielcie ze Mną moją boleść. Świat stał się kloaką nieczystości, odwracam głowę ze wstrętem z powodu jej wyziewów. (...)

 

*

 

Jesteście mniej zjednoczeni niż szczep małp.

 

*

 

Wszechświat drży z przerażenia

na widok zbrodni,

które okrywają Ziemię.

Ja, Bóg wasz, drżę od Boskiego gniewu z powodu waszego zepsucia ciała, umysłu, ducha. (...)

 

*

 

Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca. (...) Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego ognia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro.

Zaprawdę powiadam wam, że jak do przyjaciół mówię tylko do dzieci, które Mi zostały, ponieważ ich wierność znalazła łaskę w Moich Oczach. Ukażę im Moje Dobro i zlituję się nad nimi.

 

*

 

...Twoje unicestwienie jest także Moim w szalonym świecie, który będę musiał zniszczyć mimo mojej miłości...

 

*

 

Przychodzicie do Mnie czasem.
A po co przychodzicie?
Widzę... zgniliznę z waszych serc,
a pod kłamliwym szeptem bezwonnych modlitw
syczą kłamliwe myśli, 
od których roi się 
w waszych umysłach.
Fałszywi chrześcijanie,
czuję do was odrazę...

 

*

Mówię do was, ale nie słuchacie.

Chcę was podźwignąć,

a wciąż nie chcecie wstać.

Wołam was, a udajecie głuchych.

Kiedy zaczniecie czynić to, o co was proszę? Jesteście obojętni

na wszystkie Moje wezwania.

Kiedy zaczniecie interesować się tym,

co pragnę wam powiedzieć?

Daję wam wiele znaków,

a ciągle nie wierzycie.

Jak długo jeszcze będziecie głusi na Moje wezwania? (...)

Ludzie współcześni nie czują już tego zła, które czynią.

Kiedy ktoś popełni grzech, nie przyznaje się, że źle postąpił...

(...)

Świat jest krwiożerczy, grzechy są jak morze..., świat zmierza ku ruinie...

jest coraz gorszy, zmierza ku własnej zagładzie... Świat przez grzechy odwrócił się od Boga. Trzeba zerwać z grzechem, szczególnie  z bałwochwalstwem, pokutować...,

nie przywiązywać do dóbr tego świata.

(...)

Powrót do Jezusa przez pokutę, nawrócenie, modlitwę i autentyczną wiarę jest jedyną szansą ratunku...

(...)

Kiedy odwiedzam kogoś, aby do niego mówić, zwracam się do całego świata... Przychodzę do całego świata...

(NMP; Kibeho)

 

*

Biedne moje dzieci ulubione [kapłani],

które nie wierzą w moje słowa!

Będzie wielkie ich cierpienie...

*

 

 

...Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Wolę Bożą dla waszego życia. Nie pozwólcie, aby demon was zniewolił. Wy jesteście Własnością Pana i On was oczekuje z otwartymi ramionami. Przyjmijcie Moje Apele. Ja przyszłam z Nieba, aby wam pomóc. Słuchajcie Mnie. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Dbajcie o swoje życie duchowe...

Anguera 6.02.21

 

*

Gdyby świat był miłosierny!...

Świat posiadałby Boga,

a to, co was dręczy, opadłoby jak

zeschnięty liść.

Ale świat,  a na świecie szczególnie chrześcijanie,  zastąpili Miłość Nienawiścią,
Prawdę - Obłudą,
Światło - Ciemnością,
Boga - szatanem.
I tam, gdzie Ja  zasiałem Miłosierdzie i sprawiłem dzięki mojej Krwi,  że urosło,
szatan rozsiał swe udręki i wywołał ich wzrost swym piekielnym tchnieniem.
Lecz nadejdzie czas jego porażki.
Na razie jednak nadchodzi on, bo wy
mu pomagacie. Błogosławieni jednak ci, którzy potrafią  trwać w Prawdzie i pracować dla Prawdy.
Ich miłosierdzie zostanie nagrodzone w Niebie. ...
 
*
 
Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic więcej przynieść jak tylko ciemność.
(PŻwB110292)
 

*

 

Jestem zraniony w takim stopniu, że nie można Mnie rozpoznać.

Wznieś twoje oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak płaczą Moi anio­łowie...

Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca, ściągasz Jego gniew, który rozpali się i wybuchnie płomieniem. Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego og­nia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro.

 

 

*

 

Ziemia wyje jak stworzenie wystraszone przez potwory,

które na niej żyją. Wszechświat drży z przerażenia na widok zbrodni, które okrywają Ziemię.

Ja, Bóg wasz, drżę od Boskiego gniewu z powodu waszego zepsucia ciała, umysłu, ducha.

Ani litość Zbawcy,

ani prośby Dziewicy i Świętych nie uśmierzają Mojego gniewu. Zaprawdę, jak za czasów Mojżesza mówię:

„Tego, kto zgrzeszy przeciw Mnie, wymażę z mojej Księgi, a jeśli przyjdę między was, wyniszczę was”

 

*

 

 ...Przygotujcie się dzieci, ciężkie czasy nadejdą z powodu nowych pandemii, trzęsień ziemi i wiatrów wojennych. Pomimo tego wszystkiego wielu z was poczuje wielki pokój w swoich sercach, wiedząc, że to łaska Niebios, nie lękajcie się, będę z wami. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

Trevignano R. 17.03.2020

 

To nie ziemię, macie adorować, ale Syna Bożego. Wszystko, to co dzieje się dzisiaj na Ziemi, nie zależy od Boga, ale od samego człowieka, który z powodu swojej ręki zrujnował raj, który Bóg pozostawił...

Trevignano R. 25.01.2020...

 

 

Sprawiedliwość Boża będzie wielka nad grzesznikami, którzy nie chcą ani się nawrócić, ani żałować za swoje grzechy.

Będą to dni straszliwego płaczu, bólu i zgrzytania zębów. Nic nie może być przyrównane temu, co wydarzy się na świecie. Wróć, o ludzkości niewdzięczna, do Boga, poproś o wybaczenie za grzechy i niewierność, a Mój Syn ci wybaczy.

W przeciwnym razie, cierpieć będziesz, z powodu twojego nieposłuszeństwa i buntu. Nawróć się! (...)

15.09.2020

 

(...) Napisz Moje Święte Słowa i ostrzeż dusze. Ci działacze szatana, sprawią, że wielu zaakceptuje fałszywą Eucharystię, która nie pochodzi ode Mnie, Twojego Boga.

Wszystko zaczyna się fałszywym braterstwem ludzkim, fałszywą jednością między bliźnimi, by dojść do fałszywej Eucharystii stworzonej przez nich.  (...)  To złe pokolenie, pozbawione miłości, zasługuje na wielką karę, za swoje straszne grzechy. Bądźcie silni. Dajcie swoje świadectwo Prawdy, ogłaszając Moje Słowa wieczne duszom, abym Ja mógł je uleczyć i odnowić Moją Miłością. Jedynie ci, którzy będą wierni aż do końca, otrzymają wieczną nagrodę i wieniec  chwały...

6.09.2020

*

 

DUSZE O KROK OD POTĘPIENIA
Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą zła, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej gwałtowne i nieludzkie. Aby je powstrzymać, nie wystarczy już działanie podejmowane przez was samych. Znajdują się one o krok od wiecznego zatracenia. Tylko Ja – poprzez Moją matczyną i cudowną interwencję – będę mogła w ostatniej chwili je uratować.
Do tego jednak potrzebuję waszej modlitwy!
Dyskusje, przesadny aktywizm, branie na siebie różnych obowiązków i zajmowanie różnych, modnych dziś postaw – które tylko rozpraszają i trwonią wasze siły – wszystko to jest wprowadzającym zamieszanie działaniem Mojego przeciwnika, któremu udaje się dziś wszystko sfałszować i wszystkich oszukać. (DK 68)
 
*

(...) czas wybrać drogę która prowadzi do Nieba. Należcie do Pana, poproście o wybaczenie waszych grzechów.

Nie bądźcie głusi i nieposłuszni na mój głos. Bóg was wzywa i pragnie otwarcia waszych serc. Nauczcie się słuchać wezwania Pana, nauczcie się posłuszeństwa Jego Boskiej Woli. Jego Najświętsze Serce jest pełne Miłości, On pragnie dać wam tę Miłość. Powróćcie, powróćcie do Pana, z sercem skruszonym, a mój Syn, uleczy wasze serca i wasze ciała, aż będziecie osobami szczęśliwymi, pełnymi pokoju...

5.09.2020 Itapiranga

 

 

(...) Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie wierni Prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa...

29.09.2020 Anguera

 

(...) Ci, którzy pozostaną wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa, będą uratowani...

24.09.2020 Anguera

 

(...) Módlcie się za Kościół i przede wszystkim za kapłanów, aby Ciało Mojego Syna nie było bezczeszczone...

TR ; 3.10.2020

 

(...) Ujrzycie jeszcze straszliwe rzeczy na Ziemi, i niewielu pozostanie silnych w wierze. Szukajcie sił w Ewangelii i Eucharystii. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie silni w waszej wierze. Nie wycofujcie się. Wiedzcie, że prawda w całości utrzymywana jest tylko w Kościele Katolickim. W Bogu, nie ma półprawdy...

Anguera 10.10.2020

 

 

 

Bądźcie wierni Mojemu Synowi Jezusowi. Przyjmijcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Nie dajcie się zarazić błotem fałszywych doktryn. Szukajcie sił w modlitwie, Ewangelii i Eucharystii. Żałujcie i powróćcie do Boga. Szukajcie Go w Sakramencie Pokuty. (An 20.10.2020)

 

(...) Dzieci, zegnijcie wasze kolana. Od wielu lat przypominam wam o nieustającej modlitwie oraz wyzbyciu się przywiązania do rzeczy tego świata, lecz wy żyliście, jakby wszystkie rzeczy były wam dane na zawsze.   Zachowujecie się nadal tak, jakby wszystko miało się zmienić i wrócić jak było. Dzieci moje, wojna rozpoczęła się pośród was, pośród ludu. Ludzkość wyrzeka się Boga. Burza nadchodzi, a wy nadal zajmujecie się bezużytecznymi rzeczami. Pamiętajcie, że wkrótce, bardzo blisko wszystko upadnie. Chcą zawładnąć waszym życiem i waszymi umysłami.  Właściwie wszystko jest bliskie. Zobaczycie wiele okropnych rzeczy, lecz wiara was ocali.   Nie przywiązujcie się do rzeczy ziemskich, bo zostaną wam odebrane i zostaniecie sami z waszym sumieniem. Proście Boga o przebaczenie, Tego, który może wszystko. (...)(TR17.10.2020)

 

Módlcie się przede wszystkim za Kościół, aby mógł odnaleźć światło. Dzieci ukochane, waszym zachowaniem nadal krzyżujecie mojego Syna Jezusa, gdyż nie żyjecie według Ewangelii i Słowa Bożego. Ciemności wkrótce spadną na ziemię, lecz wy dalej nie wierzycie. Chcę was przygotować, bo czasy które nadejdą będą bardzo ciężkie. Masoneria i satanizm chce zawładnąć waszymi umysłami. Wszystko to, co nadejdzie, było od dawna przygotowane, ale nie bójcie się, ufajcie w przebaczenie i Miłosierdzie. Pamiętajcie, by wyspowiadać się i nawrócić pilnie. (...)(TR 13.10.2020)

 

Nie zapominajcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy. (...) Szukajcie sił w Eucharystii, Ewangelii Mojego Jezusa. Dajcie wszystko z siebie w misji którą powierzył wam Pan. Niebo będzie waszą nagrodą. Wszystko w tym życiu mija, lecz Łaska Boża w was będzie Wieczna.   Dbajcie o wasze życie duchowe i nie pozwalajcie, by rzeczy tego świata oddaliły was od Mojego Jezusa. Naprzód, drogą którą wam wskazałam. (...)(An 12.10.2020)

 

Zło pochwyca moje dzieci jak nigdy dotąd. W tym momencie diabeł rozszalał się jak nigdy wcześniej, bo wie, że jego dni są policzone. Wasza miłość musi być całkowita. Będziecie widzieć ludzi którzy popadają w szaleństwo, będziecie oglądać różne niespodziewane reakcje, jak przeklinanie Boga bez żadnej przyczyny. A wszystko to jest owocem szatana. Lecz wy macie kochać, przebaczać i ofiarować całe wasze złe samopoczucie, aby Jezus mógł zmienić je w Łaski. Dzieci, miejsce Boga ludzkości zajęła technologia. Bądźcie gotowi w każdym momencie, nim nadejdzie Oświecenie. Dzieci, wasze modlitwy łagodzą przyszłe wydarzenia. Módlcie się, módlcie, módlcie, nie myślcie o rzeczach mało istotnych, ale poświęćcie wasz czas bardziej na modlitwę, niż na rozmowy. Módlcie się za Amerykę. Dzieci, na wojnę już wszystko jest gotowe, módlcie się, módlcie, módlcie! (...)(TR 10.10.2020)

 

Dawajcie świadectwo waszym życiem, że należycie do Pana. Oddalcie się od świata i żyjcie zwróceni ku Niebu, dla którego wyłącznie zostaliście stworzeni.   Żyjecie w czasach gorszych niż potop i nadszedł moment waszego powrotu. Ujrzycie jeszcze straszliwe rzeczy na Ziemi, i niewielu pozostanie silnych w wierze. Szukajcie sił w Ewangelii i Eucharystii. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie silni w waszej wierze. Nie wycofujcie się. Wiedzcie, że prawda w całości utrzymywana jest tylko w Kościele Katolickim. W Bogu, nie ma półprawdy. Odwagi. (...)(An 10.10.2020)

 

Drogie dzieci, zegnijcie wasze kolana w modlitwie. Bóg potrzebuje waszego “TAK”, szczerego i odważnego. Ciężkie czasy nadejdą, dla tych, którzy kochają i bronią prawdy, lecz Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba by wezwać was do nawrócenia.   Ludzkość oddaliła się od Stwórcy i zmierza ku wielkiej przepaści. Żałujcie i powróćcie do Pana. Nie wycofujcie się. (...)(An 6.10.2020)

 

“Drogie dzieci, naśladujcie Mojego Syna Jezusa w miłości i obronie prawdy. Zmierzacie ku przyszłości wielkiego podziału i zamętu w Domu Bożym.   Odseparujcie się od wszystkiego, co jest ze świata i służcie Panu z wiernością. W Bogu nie ma półprawdy.   Jedynie siłą modlitwy, będziecie mogli znieść ciężar prób które nadejdą. Odwagi. Jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba by wam pomóc. Naprzód, w obronie prawdy. (...)(An 4.10.2020)

 

Módlcie się za Kościół i przede wszystkim za kapłanów, aby Ciało Mojego Syna nie było bezczeszczone. (...)(TR 3.10.2020)

 

(...) Dzieci moje, płaczę z powodu tego, co spadnie na ludzkość. Odwróciła się plecami do Boga i moje serce jest pełne bólu. Módlcie się, w szczególności za kapłanów, wielu z nich poświęciło się Bogu, jednak wybrali przyjemności tego świata. Czyniąc to, sprawili, że stado uciekło i teraz wałęsa się zdezorientowane i zdesperowane.  Wierzycie w Boga miłosiernego, ale nie w Jego sprawiedliwość. Dzieci moje, niebo wkrótce się zaciemni, a wy jeszcze nie słuchacie i nie dostrzegacie. Proszę was, ratujcie się przez odmawianie Świętego Różańca.  (TR 29.09.2020)

 

Pan posłał Mnie, by wezwać was do nawrócenia i do świętości.   Oddalcie się od świata i żyjcie zwróceni ku Niebu, dla którego wyłącznie zostaliście stworzeni. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie wierni Prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa.  (An 29.09.2020)

 

Przychodzę z Nieba, by powiedzieć całemu światu, że Bóg istnieje i nie jest już kochany, adorowany ani nawet szanowany. Pan w tych czasach ostatecznych otrzymuje wiele zniewag i obrazy, i niewielu jest tych, którzy poświęcają się i zmuszają do ofiarowania Mu odpowiedniego i sprawiedliwego zadośćuczynienia. Wiele osób czyni własną wolę, nie Wolę Pana. Nie nawrócili się jeszcze i są dalecy w drodze do Ocalenia. Ci, którzy odwiedzają miejsce Moich objawień, pozbawieni ducha modlitwy i bez pragnienia nawrócenia, nie mogą zasłużyć ani na błogosławieństwa, ani Łaski z Nieba, gdyż działają w hipokryzji wobec Pana. Chcą błogosławieństw i pomocy Boga, lecz nie czynią żadnego wysiłku, by się poprawić z błędów i grzechów. Bez nawrócenia nie ma ocalenia. Bez zmiany życia i bez szczerej skruchy wobec własnych grzechów, nie zostawiając za sobą wszystkich złych rzeczy i grzesznego życia, nie możecie zasłużyć na Królestwo Niebieskie.

Proszę teraz każde z moich dzieci, którzy znajdują się tutaj, każdego z osobna: po co tutaj przyszedłeś? Przyszedłeś i wszedłeś do Sanktuarium Pana jako prawdziwe dziecko Boże czy jeszcze jako dziecko tego świata, które podąża szlakiem zatracenia, prowadzącym do piekła? Wszedłeś do Sanktuarium Pana by się nawrócić prawdziwie, czy jeszcze podążasz za poradami niegodziwców i przyłączasz do szyderców?

Nawrócenie oznacza odrzucenie wszystkiego co złe na zawsze, dla miłości Boga i nie oglądanie się za siebie, na życie w błędach i grzechu, pozostawione, by iść śladami Boga

W zjednoczeniu z miłością Mojego Syna Jezusa wszystko będzie dla was możliwe. Bez Niego dacie się porwać różnego rodzaju dziwnym doktrynom. Bo kto nie ma umocnionego serca przez Łaskę, nie będzie miał siły, by oprzeć się złu i zawsze upadnie w grzech, i oddali od Prawdy, i będzie żył w w kłamstwie przecząc Bogu.  

 Obudźcie się! Zmieńcie swoje życie, słuchajcie Moich apeli, bo możliwe, że później nie będziecie mieli tej samej Łaski i możliwości, którą Bóg daje wam teraz. Weźcie wasze Różańce i módlcie się głęboko, bo ci, którzy się modlą, będą potrafili znieść czas strasznych prób, bez poddania się i utracenia wiary. Wierzcie dzieci moje w Miłość Bożą, bo Jego Miłość może uratować świat od wielkiego zła i przemienić wasze życie. Módlcie się, módlcie, módlcie, bo wielkie boleści i prześladowania nadejdą już niedługo, i szczęśliwi będą wszyscy ci, którzy żyli w Łasce Bożej.  (It 29.09.2020)

 

Ileż obojętności! Przyjęliście dobro jako zło, a zło jako dobro. Obserwujecie co się dzieje, ale z jaką obojętnością. Ale czas się zakończył. Moje dzieci, otwórzcie mi swoje serca, bo tylko ze Mną możecie mieć ocalenie. Nie bójcie się Mnie, nie bójcie się tych orędzi. Nic was nie może uratować oprócz Mnie. Nie mogę pozwolić, aby moje dzieci adorowały boga, którym Ja nie jestem. Szatan stara się na wszelkie sposoby zabrać dusze moich dzieci, moich maleńkich, moich dzieci, moich dzieci. Ach! Aborcje, eutanazja, wszystko to pochodzi od złego, ale wy jesteście spokojni, jakby wszystko miało powrócić do poprzedniego stanu. Nic dzieci moje nie wróci jak było dawniej, bądźcie pewni. Wkrótce zobaczycie, jak świat się zmienia. Wszystko się skończyło, a wy nadal tego nie rozumiecie. Dlaczego nie posłuchacie mojej Matki, która jeszcze daje wam łaskę bycia blisko was.

Pragnę byście wszyscy ocaleli [byli zbawieni].  Otwórzcie na Mnie wasze serce, a dam wam łaskę, miłość, radość i nadzieję Nowego Świata. Wasz Jezus, Amen. (TR 26.09.2020)

 

Żywcie się Cennym Pokarmem Eucharystii i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Zmierzacie ku przyszłości, w której wielu żarliwych w wierze, wycofa się.  (An 26.09.2020)

 

Miarą waszego życia niech będzie miłość i nie zapominajcie, dzieci, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo napełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie…(Me 25.09.2020)

 

Poszukujcie miłosierdzia Mojego Jezusa w Sakramencie Spowiedzi, bo tylko w ten sposób możecie przyjąć Go w Eucharystii. Bądźcie uważni. Zmierzacie ku wielkiej wojnie.   Ci, którzy pozostaną wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa, będą uratowani. (...)(09.2020)

 

Wiele z moich dzieci nie modli się, ale wciągnęły ich rzeczy tego świata. Jeszcze nie zrozumiały, że modlitwa we wspólnocie jest największą siłą przeciwko złu.   Jeszcze raz ze łzami was proszę, módlcie się, módlcie się, módlcie się dużo, bo dla tych, którzy nie wierzą, cierpienie będzie okropne. Kochajcie Boga, uklęknijcie przed Tym, który patrzy na was z krwawiącym sercem. Martwię się o kapłanów, którzy wybrali szatana i pogaństwo. Proszę, nie przyjmujcie niczego, co nie jest z Boga Trójjedynego. (...)(TR 22.09.2020)

 

Bóg pragnie świętości wszystkich Jego dzieci. Aby prowadziły one życie w szczerym nawróceniu i szczerym żalu, zanim przyjdzie dzień okropnej sprawiedliwości, która ukarze każdy grzech i każdą czynność popełnioną przeciw Jego Boskiej Woli. Nic nie umknie Jego Bożej Sprawiedliwości. (It 22.09.2020)

 

Jedynie siłą modlitwy możecie pozostać silni w waszej wierze. Powiedzcie wszystkim, że Bogu się spieszy, że teraz jest najlepszy czas waszego powrotu. To, co macie zrobić, nie zostawiajcie na jutro. Zmierzacie ku przyszłości wielkich prób. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, będą prześladowani i wyrzucani na zewnątrz. Naprzód, bez strachu. Tego, co Pan przygotował dla sprawiedliwych, ludzkie oczy nigdy nie widziały. Odwagi. (...)(An 22.09.2020)

 

Bądźcie duszami prawdziwie Eucharystycznymi, by być prawdziwie moimi dziećmi, zjednoczonymi z Moim Niepokalanym Sercem. Im więcej będziecie adorować Mojego Syna w Sakramencie Eucharystii, tym bardziej Duch Święty, będzie się jednoczył z wami i oświecał was wskazując wam drogę którą macie podążać i co czynić. (...)(It 20. 09.2020

 

Przyjdą dni, kiedy ludzie przyjmą fałszywe doktryny, a prawda będzie istniała w niewielu sercach. Dbajcie o wasze życie duchowe. Oddalcie się od świata i poszukujcie Skarbów Nieba. Naprzód, z odwagą. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Syna. ... (An19.09.2020 )

 

(...) Ukochane dzieci, trwa walka między dobrem a złem, by ocalić moje dzieci przed szatanem. (...) Dzieci, nie obawiajcie się, jeśli nie będzie ani co jeść, ani pić. Mój Pan, będzie waszym Odnowicielem i niczego wam nie zabraknie, jeśli tylko wasze spojrzenie będzie zwrócone na Niego. Dzieci, krach finansowy uderzy we wszystkich, a szczególnie w tych, którzy wątpili w Moje słowa. Głupcy nadal patrzą w przyszłość, nie bacząc na modlitwę i życie wieczne. Módlcie się, módlcie, módlcie za Kościół, bo będzie wstrząśnięty wielkim trzęsieniem, módlcie się za moje ulubione dzieci, (kapłanów) gdyż będą prześladowani. Bądźcie światłem moje dzieci, dla świata, który niedługo zgaśnie. ... (TR 19.09.2020)

 

Mój przeciwnik, będzie próbował oddalić was od Prawdy i znajdzie siłę w niewierności wielu złych pasterzy. Cierpię na to, co do was przychodzi.   Dym szatana rozprzestrzenił się wszędzie, prowokując ślepotę duchową u wielu moich biednych dzieci. Bądźcie wierni Jezusowi i naukom Prawdziwego Magisterium Jego Świętego Kościoła.  (Brazylia 17.09.2020)

 

Sprawiedliwość Boża będzie wielka nad grzesznikami, którzy nie chcą ani się nawrócić, ani żałować za swoje grzechy. Będą to dni straszliwego płaczu, bólu i zgrzytania zębów. Nic nie może być przyrównane temu, co wydarzy się na świecie. Wróć, o ludzkości niewdzięczna, do Boga, poproś o wybaczenie za grzechy i niewierność, a Mój Syn ci wybaczy. W przeciwnym razie, cierpieć będziesz, z powodu twojego nieposłuszeństwa i buntu. Nawróć się! (...)(It 15.09.2020)

 

Nie pozwólcie, by diabeł zrobił z was niewolników. Jesteście wolni, by służyć Panu. Zmierzacie ku przyszłości wielkiej pogardy dla Rzeczy Świętych. Będzie miał miejsce wielki kryzys wiary i wielu będzie kroczyć jak ślepi, prowadzący innych ślepych.   Dbajcie o wasze życie duchowe. Szukajcie sił w Ewangelii i Eucharystii. Przyjmijcie i Moje Apele, a będziecie wielcy w wierze.  (An 15.09.2020)

 

Biedne moje dzieci ulubione (kapłani), które nie wierzą w moje słowa! Będzie wielkie ich cierpienie. ... (TR15.09.2020)

 

(...) Drogie dzieci, teraz czas jest już naprawdę bliski, lecz wielu nie zdaje sobie sprawy jak wszystko się wali. Proszę was, byście poświęcili więcej czasu na modlitwę. Nie traćcie czasu na rzeczy tego świata.   Dzieci moje, to jest czas zamętu, przede wszystkim dla moich ulubionych dzieci (kapłanów) którzy niestety, nie wiedzą już która droga jest właściwa, by uratować dusze gubiące się. Lecz Ja, chcę wam wskazać drogę właściwą, drogę Ewangelii, Słowa Bożego i Dziesięciu Przykazań. Tylko w ten sposób, odnajdziecie spokój i radość w waszych sercach... (TR12.09.2020)

 

Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób, będziecie mogli udźwignąć ciężar prób jakie nadejdą. Macie jeszcze wiele długich lat ciężkich prób. Będziecie prześladowani ze względu na waszą wiarę i waszą miłość do prawdy. Nie obawiajcie się. Nie jesteście sami. Kocham was i będę zawsze u waszego boku, nawet jeśli Mnie nie widzicie.  Prawdziwy Kościół, Mojego Jezusa, będzie wzgardzony i prześladowany, lecz po całym ucisku, będzie zwycięski.  (An12.09.2020)

Drogie dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię na to, co do was nadchodzi. Zegnijcie kolana w modlitwie.   Szukajcie sił w szczerej modlitwie, w Eucharystii i Ewangelii.  (An10.09.2020)

 

Drogie dzieci, wszystko zacznie się walić. Niebo zabarwi się na kolor czerwieni, ziemia będzie się trzęsła jak nigdy dotąd. Dzieci, nie ma sensu myśleć o karierze, zbierać bogactwa materialne, bo wszystko to nie będzie miało użytku. Dzieci, morza i grad wejdą do miast i zniszczą zbiory. Ta ziemia jest ziemią grzechu i natura się wyzwala. Wszystko to nadejdzie, aby wszyscy mogli uklęknąć przed Bogiem, ogłaszając Go Jedynym Bogiem. Dzieci moje, Jezus płacze bo grzech i ohyda weszła do Kościoła. Płacze, bo kocha Swój Kościół i pomimo profanacji, On zawsze tam jest, cierpiący i płaczący. Czas kończy się, proszę was dzieci, nie ma już więcej czasu, nawróćcie się. Patrzcie często w Niebo. (TR 8.09.2020)

 

Wielu wybranych do obrony prawdy, przyjmie fałszywe nauki. Proszę, byście byli wierni Jezusowi. Nie pozwólcie by rzeczy tego świata, oddaliły was od Mojego Jezusa. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z Jezusem. Odwagi. Jeśli pozostaniecie w prawdzie, nie zostaniecie obrzuceni błotem fałszywych doktryn. Jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba by wskazać wam drogę ocalenia. Otwórzcie wasze serca, a wszystko skończy się dla was dobrze.  (An 8.09.2020)

 

Ci działacze szatana, sprawią, że wielu zaakceptuje fałszywą Eucharystię, która nie pochodzi ode Mnie, Twojego Boga. Wszystko zaczyna się fałszywym braterstwem ludzkim, fałszywą jednością między bliźnimi, by dojść do fałszywej Eucharystii stworzonej przez nich. Szatan działa z siłą, wewnątrz Mojego Kościoła, by wykraść Wielki Skarb pośród was, podeptać Moją miłość, Moje dary i łaski. Słudzy którzy Mnie nie kochają, dali się przekupić ze względu na pieniądze, władzę i nieczystość. Kto nie spożywa Mojego Ciała i Nie pije Mojej Krwi, nie będzie miał udziału w Chwale Mojego Królestwa. To złe pokolenie, pozbawione miłości, zasługuje na wielką karę, za swoje straszne grzechy. Bądźcie silni. Dajcie swoje świadectwo Prawdy, ogłaszając Moje Słowa wieczne duszom, abym Ja mógł je uleczyć i odnowić Moją Miłością. Jedynie ci, którzy będą wierni aż do końca, otrzymają wieczną nagrodę i wieniec chwały. Wyzwólcie się z jakiegokolwiek tchórzostwa. Nie bójcie się niczego. JA JESTEM was kocha. Ja, Bóg Wszechmogący jestem z wami. Jestem zawsze złączony z tymi, którzy Mnie kochają i przyjmują Moje Święte Słowa w swoich sercach.  IC  (It 6.09.2020)

 

Nikt ani nic będzie miało mocy przeciwko wam, jeśli całą waszą ufność złożycie w Panu. Wasze obawy, pochodzą od Mojego nieprzyjaciela. Wierzcie w moc Boga, a wszystko dla was dobrze się skończy. Ujrzycie jeszcze straszliwe rzeczy na Ziemi, lecz ci, którzy pozostaną wierni aż do końca, wspomogą ostateczne Zwycięstwo Mojego Niepokalanego Serca. Diabeł chce zniszczyć Skarby Boże, które są w Kościele.  (An 5.09.2020)

 

Nie bądźcie głusi i nieposłuszni na mój głos. Bóg was wzywa i pragnie otwarcia waszych serc. Nauczcie się słuchać wezwania Pana, nauczcie się posłuszeństwa Jego Boskiej Woli.  (It 5.09.2020)

 

(...) Moje dzieci, Ostrzeżenie/Oświecenie wkrótce nadejdzie i jestem tutaj, aby was prosić, abyście byli gotowi na to ważne dla ludzkości wydarzenie, w którym w końcu będziecie mieli ostatnią szansę, aby wybrać, po której stronie stanąć...  

Drogie dzieci, Kościół jest w całkowitym zamieszaniu, ale chcę powiedzieć moim Świętym Kapłanom, aby się nie bali, ponieważ Ja i mój Jezus, jedyny prawdziwy Zbawiciel, nigdy was nie opuścimy. Dzieci, moje dzieci, jestem tutaj, aby was uratować i przypomnieć wam, abyście odmawiali koronę Różańca Świętego, jedyną broń przeciwko szatanowi.  (TR 3.09.2020)

 

(...) Dzieci moje, Ja, wasza Matka, proszę was, zdecydujcie się na Boga, zdecydujcie na Królestwo Niebios. Walczcie o ocalenie waszych dusz i ocalenie waszych rodzin…  Wielu z was nadal nie przyjmuje i nie żyje Moimi orędziami z wiarą i miłością.   Wielkie wydarzenia i cierpienia, przyjdą wkrótce. Ostrzegam was. Dlatego, bądźcie zawsze uważni na Moje słowa Matki, żyjąc pełnią wiary i modlitwy. Zostaliście już przygotowywani wiele razy w przeszłości, przeze Mnie, a teraz, dzieci moje, dajcie z siebie wszystko, by ocalić dusze ryzykujące wieczne zatracenie. Bóg was wzywa do świadczenia Jego Miłości i Jego Boskiego wezwania, bo wkrótce Jego sprawiedliwość będzie tak silna i tak wielka, że nic na świecie nie będzie mogło jej zatrzymać, kiedy uderzy biedną, niewdzięczną ludzkość, która była Jemu nieposłuszna i buntownicza. (...)  (It2.09.2020)

 

 (...) Moje dzieci, dziś pośród całego tego bólu przychodzę, aby dać (wam) nadzieję, nadzieję na lepszy świat pełen miłości, ponieważ Królestwo Boże jest bardzo bliskie. Wkrótce poczujecie w swoich sercach tyle miłości, mądrości, słodyczy, bo wkrótce ten czas strachu, niesprawiedliwości, pychy już się skończy. Bóg potrząsa światem, ziemią i waszymi sumieniami, abyście mogli uklęknąć rozpoznając swego jedynego Boga, tak Jezus otworzy ramiona, dając tym, którzy uwierzyli, słodycz nowego świata.

Zostaw rzeczy tego świata i uczyń swój dzień ciągłą modlitwą.  (TR 01.09.2020)

 

Bez modlitwy nie ma nawrócenia, bez świętości nie ma dla was Nieba. Zostaliście stworzeni wolni do wybrania drogi, jaką pragniecie podążać. Być z Moim Synem w Niebie, czy być z diabłem w piekle. Którą drogę chcecie wybrać i którą podążać?

Jeśli nie chcecie podążać drogą świętości, pokazujecie, że nie chcecie należeć do Boga, nie chcecie być szczęśliwi, ani nie chcecie miejsca w Niebie. Przyjmijcie drogę dobra, dzieci moje. Przyjmijcie drogę, która prowadzi do Boga, a nie pożałujecie. Nie łudźcie się, nie dajcie się zwodzić diabłu, nic na tym świecie nie może dać wam szczęścia, tylko w Bogu znajduje się wieczny pokój i radość. W moim Synu znajdziecie siłę, by zwalczyć zło tego świata, bo Jego Miłość Boska jest silniejsza od każdego zła (It1.09.2020)

 

Proszę was, abyście nigdy nie porzucali modlitwy, to będzie jedyna broń, która was ochroni. Kościół toczy bitwę: biskupi przeciwko biskupom, kardynałowie przeciwko kardynałom. Moje dzieci, nie gromadźcie pieniędzy, bo nadejdzie dzień, w którym nie będziecie mogli nic kupić. Głód będzie dotkliwy, a gospodarka zostanie zniszczona. Módlcie się i powiększajcie wieczerniki modlitwy, poświęcajcie wasze domy i przygotujcie w nich ołtarze. To są ostrzeżenia na te czasy, otwórzcie swoje serca i wpuście płomień miłości mojego Syna Jezusa, nie oddalajcie się od Boga, teraz wszystko będzie zależało od waszego wyboru. (...) (TR 18.08.2020)

 

Moje dzieci, kiedy kościoły świata zjednoczą się z mocarstwami światowymi, wtedy nastąpi prawdziwe prześladowanie i będziecie zmuszeni się ukrywać, ponieważ umiejętnie będą usuwać Ofiarę Eucharystyczną z Mszy Świętej. Dzieci, nie bójcie się, bo wasza wiara uczyni was świadkami Triumfu Mojego Niepokalanego Serca. (TR11.08.2020)

 

(...) Moje dzieci, wzywam was, abyście byli świadkami tych ostatnich czasów, zostaliście wybrani, aby żyć w tych czasach i dawać świadectwo PRAWDZIE za wszelką cenę. Nie bójcie się moje dzieci, zawsze będę blisko was, wzywajcie Mojego imienia, a będę obecna. Wkrótce nadejdzie wojna i głód, ale kto ma wiarę, nie może się bać (...)  (TR 8.08.2020)

 

(...) Moje dzieci, dokonuje się podział, dokonuje się apostazja i wy także zwracacie się przeciw sobie; miejcie zawsze wiarę, tylko z wiarą będziecie mogli wszystko pokonać.  Módlcie się, módlcie się za Kościół, bo już słychać bębny śmierci. Wojna jest bardzo blisko. Ale nie bójcie się, dzieci, jestem tu, aby was ochronić.  (TR 4.08.2020)

 

 (...) Moje dzieci, wiele razy was prosiłam, abyście byli gotowi, ale gdy patrzę na was, widzę, że nadal gotowi nie jesteście. Proszę was, moje dzieci, nie marnujcie już czasu i nie patrzcie na rzeczy tego świata, to nie w nich znajdziecie prawdę, a w Słowie Bożym i w modlitwie, tylko w tym odnajdziecie wszystko, czego wam potrzeba. Moje dzieci, czasy, które nadejdą, będą straszne. Boża sprawiedliwość zagrzmi wtedy, gdy najmniej się tego spodziewacie. Proszę was o wasze nawrócenie! Spójrzcie na kościoły, są puste, a trzoda jest w popłochu, bo wielu kapłanów odwróciło się od Ewangelii.   (TR 3.08.2020)

 

  Miłość i nadzieja muszą być częścią waszego życia! To miłość porusza wszystkie dobre rzeczy, miłość osłabia diabła, który pragnie tylko nienawiści i gniewu. Pamiętajcie, że Bóg osiąga Swe cele poprzez miłość. Drogie dzieci, ziemia będzie się trząść, trząść coraz bardziej, ale nie ma zbawienia bez pokuty. (...) (TR 1.08.2020)

 

 

Przyjdzie ci żyć w najgorszych czasach, jakie ludzkość kiedykolwiek przeżyła, ale jeśli będziesz wierna Różańcowi Świętemu i Ewangelii, i jeśli uwierzysz w Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem, to nic ci się nie stanie. Módlcie się za Kościół i polityków, którzy pogrążają się w zamęcie...   (TR 18.07.2020)

 

Córko moja, wzywaj kapłanów, tak drogich memu sercu, i mów do nich: nie przechodźcie obojętnie przed Jezusem w Eucharystii, chrońcie Mistyczne Ciało Jezusa, mówcie o Bożej Sprawiedliwości i o grzechu; wzywaj, by nie obrażano Mojego Boskiego Syna, upewniaj ich, że tylko życie zgodne z przykazaniami zapewnia zbawienie. Moje dzieci, jeszcze nie zdajecie sobie w pełni sprawy, co to znaczy być gotowym na nadchodzące czasy, trzeba modlić się, spowiadać, karmić się Eucharystią i pomagać swym braciom i siostrom, którzy ulegli zwiedzeniu. Dzieci moje, zmiłujcie się nad moim Synem, który za was umarł i który powróci w całej Swojej chwale, śpiewajcie Panu hymny i dziękujcie Mu. Dzieci moje, do tych, którzy będą wierni Ewangelii, poślę moich aniołów, aby was chronili...  (TR 14.07.2020)

 

(...) Wiele moich dzieci umiera w ciemności i grzechu, ponieważ nie znają miłości mojego Syna Jezusa. Ludzie nie myślą już o swoim ostatecznym przeznaczeniu i zostali zaślepieni przez Szatana, który ich zwodzi, chcąc jak najszybciej pożreć ich dusze  (An 11.07.2020)

 

...Serce Me krwawi gdy widzę waszą bezradność, że zamiast modlić się do Mego Ojca, zamykacie się w domach. Jaka straszna jest wasza ślepota! Bo Mnie nie kochacie choć Ja jestem blisko was! Moja Matka, pogrążona w bólu, mówi wam, co macie robić, a wy Jej nie słuchacie.

(...) Moi kochani, jaki ból sprawia Mi widok was bezradnych i poranionych! Módlcie się z Moją Matką, Ona będzie z wami trwać w modlitwie, zanosząc wasze wołania do Mojego Ojca, Który choć tak bardzo was kocha, nie może dłużej patrzeć na swe ukochane dziatki idące na zatratę, nie mające nawet odwagi, aby nieść Świętą Eucharystię tym, którzy cierpią... (TR 11.03.2020)

 

Dzieci moje, to nie będzie ostatni wirus, który przyjdzie z ziemi, ale spodziewajcie się innych rzeczy, trzęsienia ziemi i zarazy, świat jest tego pełny, a wielu, mimo tego wszystkiego, już oddało duszę diabłu. Dzieci, to jest czas nawrócenia, módlcie się i wierzcie w Ewangelię, ja obiecuję wam ochronę. ... ()

 

...Jesteście tak przyzwyczajeni do zła, że nie widzicie otaczających was demonów, nie jesteście w stanie dostrzec Antychrysta, który znajduje się wśród was. ... (TR22.04.2017)

 

...Mój Syn przyspieszył Swój powrót, jest bardzo zmęczony zachowaniem ludzi, żyjecie jak w Sodomie i Gomorze ... (TR 22.11.2016)

 

...Nadeszły dni Ostrzeżenia, wkrótce zobaczycie mojego Syna przychodzącego z Nieba na obłoku, a potężny huk sprawi, że ziemia zadrży. Wielkim znakiem tego zdarzenia będzie krzyż widoczny na całym świecie. ... (TR 22.09.2016)

 

...Nadeszła wielka próba dla całej ludzkości. Kara, którą przepowiedziałam w Fatimie (...) ma właśnie się ujawnić. Nadeszła dla świata wielka chwila Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia. (...)

Kroczcie drogą odrzucania świata i samych siebie. Oświetlajcie ziemię w tych czasach wielkiej ciemności. Niech zstępują na ziemię promienie światła waszej wiary, waszej świętości i waszej miłości.

Proszę, abyście nie odwracali się od PRAWDY. Mój Jezus potrzebuje twojego szczerego i odważnego świadectwa. Pokaż wszystkim wszędzie, że naprawdę należysz do Chrystusa. On jest twoją nadzieją. W Nim jest Twoje zbawienie, a poza Nim człowieka nigdy nie można uratować. Żyj w świecie pełnym miłości. Wróć do miłości. Miłość leczy i przynosi radość. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Miłość jest potężniejsza niż grzech.  (An 23.03.2008)

Nieszczęśliwi są ci, którzy żyją przywiązani do dóbr materialnych. Wiedzcie, że w światowej gospodarce zapanuje wielki chaos i tylko potulni i pokorni w sercu będą w stanie przetrwać. Proszę was, trzymajcie się z dala od wszelkiej próżności. Uciekaj przed modą świata. Naucz się ubierać skromnie. Dbaj o swoje ciało, bo jesteś świątynią Ducha Świętego. Bądź ostrożny. Należysz do Pana. Kto obraża Pana modą, naraża się na wieczne potępienie. Uwolnijcie się naprawdę ze szponów diabła. Nie pozwólcie swojej duszy na potępienie.

 

 

 

*

 

 

Nasza Królowa i Matka Niebios i Ziemi wstawia się za swoimi dziećmi, choć jesteście ludem ubłoconym światowością, kochającym grzech i identyfikującym się z nowymi i grzesznymi regułami, które Demon wam subtelnie narzuca, by was zmiażdżyć. Nie każdy, kto mówi: „Panie, Panie!” wejdzie do Królestwa Niebieskiego (por. Mt 7, 21). (...) To, co nadchodzi i to, co [już] nadeszło jest silne, i potrzeba mocnej Wiary i Miłości Boga obecnej w każdym człowieku, abyście się nie czuli zagrożeni przez Dom Ojca i Jego zapowiedzi, lecz [abyście się czuli] ostrzeżeni z miłości. (...)

 

Zmieniają Słowo Boże ci, którzy robią ze Świątyń domy żmij i nierządu, ci, którzy oddalają wiernych od Świątyń i je zamykają, aby wierni czuli się ślepi; dlatego potrzebna jest Wiara i oddanie się bez miary Naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, potrzebna jest cisza, aby słuchać Ducha Świętego, który was wspomaga. Kościół, jako Ciało Mistyczne i wsparcie Świętej Reszty, będzie musiał zacząć [od nowa] jako maleńki Kościół i rozszerzyć się na nowo, po prześladowaniu Antychrysta i po Oczyszczeniu, które uczyni was cennymi perłami. Trzeba koniecznie wykuć ludzi o mocnej wierze, dając im poznać to, co już [posuwając się naprzód] nadchodzi na Lud Boży i się rozszerza po całej Ziemi.

 

Św. Michael; 9.02.2021

Bez modlitwy nie ma nawrócenia, bez świętości nie ma dla was Nieba. Zostaliście stworzeni wolni do wybrania drogi, jaką pragniecie podążać. Być z Moim Synem w Niebie czy być z diabłem w piekle. Którą drogę chcecie wybrać i którą podążać?

(Itapiranga 1.09.2020)