"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Orędzie przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna).

 

Umiłowany Ludu Boży:

Jestem posłany, by was ostrzec i pilnie wezwać do nawrócenia, jako dzieci potrzebujące Bożej pomocy.

Człowiek zatwardził swoje serce, znajduje przyjemność w świętokradztwach, herezjach, zbrodniach, obelgach, abominacjach i innych grzechach, którymi ciężko obraża Przenajświętszą Trójcę i Naszą Królową i Matkę Niebios i Ziemi.

 

Ci oddani przyjemnościom światowym padną łatwym łupem nowych zmian wewnątrz Kościoła Chrystusa [wychodzącymi] poza prawdziwą doktrynę, pod którymi [to zmianami] skrywa się przewrotność Demona, wywołująca podział między braćmi.

 

Prawo Boga zostało już zastąpione przez bardzo ludzkie pomysły, dla wygody grup zakorzenionych w elicie, która kieruje światem, mając na celu wywołanie schizmy wewnątrz Kościoła.

 

Człowiek, oddalony od Bożej Miłości i od Miłości Naszej Królowej i Matki jest bezbronny wobec pocisków Złego, które próbują doprowadzić was do upadku.

 

Ci, którzy są letni, nie odróżnią zła od dobra w kryzysach Wiary, które się zbliżają. Dlatego pilna jest modlitwa wstawiennictwa jednych za drugich; nie wchodźcie w panikę, która was paraliżuje, lecz przeciwnie, wytrwajcie w pokoju, aby [wasze] błagania były balsamem, który dotrze do tych, co potrzebują nawrócenia.

 

Ludzkość nie słucha ani nie patrzy, nie lęka się tego, co przeżywa, ani tego, co ma przyjść; nie traktuje tego z taką powagą, na jaką [to wszystko] zasługuje.

 

Przyszłość jest dla was niepewna; chociaż człowiek odsuwa na bok relację z Naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem - to nie wywołuje w nim przerażenia.  Tym, co naprawdę przeraża ludzkość, jest upadek gospodarki, a ta upada… Biedne stworzenia bez Wiary, poczujecie, jak się traci życie!…

 

Żywności zacznie brakować, jak nigdy wcześniej człowiek tego nie doświadczył, [a] letnia Wiara powiększa lęk i niepewność.

 

Człowiek żyje z tego, co chwilowo daje mu dobre samopoczucie; ponieważ nie zna Boga, nie może Go rozpoznać. Ponieważ człowiek nie używa rozumu ani nie myśli o przyczynach i skutkach swoich czynów, zapomina że, jeśli lud Boży będzie wierny i [będzie żył w] prawdzie, zostanie wspomożony manną z Nieba, [daną,] by go żywić (por. Wj 16, 4).

Nasza Królowa i Matka nie pozostawia was bez opieki, i Ona trwa czuwając nad Ludem Jej Syna.

 

Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla, nadejdzie nowa zaraza, która niesie ze sobą ból i przerażenie; młodzież nie uważa ani nie wynagradza, będzie cierpieć jako pierwsza. Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla.

 

Och, ludzkości! Oczekujecie, że wrócicie do normalności z przeszłości – [jest to] wielka rozbieżność z nadchodzącą rzeczywistością.

 

Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla, ten Wielki Post ma być dla dobra dusz, odwróćcie się ze skruchą od swych grzechów, nie czekajcie dłużej.

 

Nie zapominajcie mych słów, jak zapominacie to wszystko, co wam obiecują; osobista przemiana duchowa musi zawierać w sobie świadomość tego, czym jest ZBAWIENIE DUSZY: Jest to ciągła praca duchowa, świadoma, w której musicie używać swoich zmysłów, pamięci, rozumienia i woli, złączonych z rozumem i Wiarą.

 

Nie chodźcie jak automaty, podążając za tym, co przedstawiają wam jako dobro, nie rozumując, że dobro pochodzi od Boga i że wywołuje je Bóg – Miłość, a zło wywołuje diabeł.

 

Jesteście w cudzych rękach, którymi nie są [ręce] Przenajświętszej Trójcy… Znajdujecie się w przewrotnych rękach władzy Zła, która przygotowuje wszystko na ukazanie się Antychrysta… (2 Tes 2, 3-4)

 

Pomyślcie, dzieci Boga: Matka Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa była wierna Swemu Synowi, i Jej Syn nigdy Jej nie porzucił, [trwając] w tym mistycznym zjednoczeniu, w którym żyli w każdym czasie.

 

Nie ulegajcie panice z powodu tych, którzy są oddaleni od Bożej Miłości i od miłości matczynej; odnajdźcie pokój, a potem, z wiarą, błagajcie o nawrócenie tych, których kochacie, i całej ludzkości, ponieważ to za pomocą czynów trwacie wewnątrz Przenajświętszej Trójcy, za pomocą dzieł [czynionych] dla dobra [ludzi] wam podobnych. Błaganie [Boga] jest [już] czynem, dziełem [wykonanym] dla dobra bliźniego.

 

Ten Kościół naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa musi zatęsknić za odpoczynkiem i go znaleźć, wytwarzając więcej Wiary poprzez pomaganie innym. Bóg nie jest statyczny, Bóg jest ruchem Miłości, jest Tym, który wytwarza Nadzieję i Miłość Miłosierną. Człowiek musi naśladować Boskie Atrybuty, aby nie był obojętny na Swego Stwórcę; Bóg jest życiem, i to w obfitości, a tak wielu [jest] ludzi żyjących, którzy zdają się być umarłymi…

 

Naprzód Ludu Boży!

 

Nie jesteście sami, jesteście Mistycznym Ciałem Chrystusa, i dziećmi Matki Boga i Naszej…

Nie jesteście sami; wytwarzajcie pokój, bądźcie pewni Miłości Boga wobec was.

Nie lękajcie się! Niepokalane Serce Naszej Królowej i Matki zatryumfuje, i wszystko będzie dobrze i dla dobra człowieka.

 

Umiłowany Ludu Boży, błogosławię was. Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

 

 

Orędzie św. Michała Archanioła z 24.03.2021

31 marca 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)