"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Jestem Bogiem Nieba i ziemi. Kocham wszystkich ludzi! 

 

Każdy grzesznik, który raz po raz upada, nie oszczędzając mi obrazy, sprawia mi tyle bólu.

 

Chcę wybrać każdego człowieka, który wyznaje swoje grzechy, bierze za nie odpowiedzialność i ma ogromne pragnienie, aby ponownie nie upadać.

 

W ludzkości znajduję Moje dzieci, które chcą przejść ponownie na Moją stronę i biegnę do nich z miłością i radością, a zanim wyznaczę pokutę, patrzę na nich jak stoją przede Mną jakby zawsze były przede Mną (por. Łk 15,11-32). Czynię to nawet w tej chwili, gdy ludzkość jest opuszczona, przerażona i chora, słyszę, jak bardzo mnie obraża i gardzi Moją Matką, a świątynie są zamknięte dla Mojego Ludu, Oh…! Czym ból! (Por. Mi 6,3-8).

 

Z tego powodu wzywam Mój wierny Lud, aby każdy dawał świadectwo Miłości do Mnie, w swoich działaniach i działaniach wobec braci, z sercem wolnym od urazy i goryczy spowodowanych odmową przebaczenia. (por. Łk 15,11-25)

Kim jest człowiek, że nie przebacza?

Biedne ludzkie stworzenia, które nie wybaczają, nasycają swoje serca goryczą i są ofiarami zamieszania i zazdrości. Och, jak cierpię za dusze, które nie zbliżają się do Mnie ze skruszonym i upokorzonym sercem w Sakramencie Pokuty! Zamiast tego oddalają się ode Mnie.

 

Wzywam was, abyście pozostali w Mojej Miłości, gdzie nie znajdziecie żadnych aresztowań, żadnych osądów, żadnej pogardy, żadnej goryczy. Zapraszam was, abyście byli Moją własną Miłością, aby Moje Miłosierdzie nie znalazło szlabanów. A zatem w tym czasie, gdy zapoczątkowuje się zmiana ludzkości, zmiana w kierunku prób i nowego życia, zostańcie bezpiecznie z wiarą w Moim Duchu Świętym, Który da wam łaskę wytrwałości i miłości do Mnie, abyście byli na dobrej ścieżce, jeśli będziecie godni takich łask działając w Mojej Woli.

 

Moje dzieci będą pić kielich własnych grzechów, znosząc cierpienie z powodu wielkich błędów, na które otworzyło się to pokolenie. (...)

 

Módlcie się, moje dzieci, za Moją Ziemię, w której głosiłem słowo Boże, a ona zgotowała mi śmierć krzyżową, będzie to motywem do kolejnych ataków.  (...)

 

Módlcie się, dzieci, wojna pasywna zostanie wyjaśniona, zanim ludzkość ujrzy kolejną wojnę zbrojną.

 

Módlcie się, aby Akt Mojego Miłosierdzia był przyjęty przez ludzkość i aby ludzie zachowali wiarę, aby po Ostrzeżeniu Moi aniołowie którzy pozostają na Ziemi, zabierali do Mnie wierne dusze, które głoszą Moje Słowo aby zachęcić wiernych.

 

Modlitwa jest siłą moich ludzi, a komunia Mojego Ciała i Krwi jest codziennym przypomnieniem o Mnie dla tych, którzy Mnie przyjmują.

 

W tym momencie, w którym Moje świątynie się zamknęły, jest to smutna zapowiedź tego, co ma nadejść. Mój lud nie może być zmartwiony i zagubiony, ale musi zostać wzmocniony przez poprzednie komunie i cierpliwie czekać.

Następnie drugie wylanie Mojego Ducha Świętego zostanie dane zaraz po Ostrzeżeniu moim prawym i wiernym, aby zachęcali braci. Moje miłosierdzie i Mój Święty Duch nie zapomina o potrzebach Mojego ludu, a Moi święci archaniołowie i aniołowie nie zostawią Mojego ludu bez pomocy. Kocham was, Mój ludu, błogosławię was.

Nie obawiajcie się dzieci! Zaufajcie Mojemu miłosierdziu, jest nieskończone!

 

(Przekazane przez Marię de Luz)

Orędzie Jezusa Chrystusa w uroczystość Bożego Miłosierdzia 19.04.2020 

07 grudnia 2020
Czy dobrem jest homoseksualizm, heteroseksualizm? Współżycie w małżeństwie podniesionym do rangi Sakramentu Świętego  służyć ma prokreacji, a nie "uprawianiu" jakiegoś seksu niczym rodzaju sportu. Bogu podoba się jedynie czystość. I do niej uzdalnia jej pragnących, ofiarnych dusz.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)