"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Orędzie:

 

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was zachętą do osobistego nawrócenia.

Dziatki, módlcie się w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni dawać świadectwo miłości, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność.

Dziatki, nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serce i aby modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odbiciem miłości Bożej i waszym życiem [dawajcie] świadectwo Zmartwychwstałego Jezusa.

Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

 


 

Rozważanie nad Orędziem

 

"nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serce i aby modlitwa była jak pustynia" 

 

Jakże potrzeba być wewnętrznie wyciszonym, by dostrzegać pokusy, wyłapywać je z toku swoich myśli i pojawiających się uczuć, ofiarowywać je Jezusowi i przezwyciężać w sobie.  Zdecydowana większość Chrześcijan jednak albo jest obojętna na sprawy Boże i stan własnej duszy, albo udziela się dla wprowadzania "wartości chrześcijańskich" w świecie lub żyje tą ideą (tworząc nawet ze swojej religijności toksyczną ideologię) dopuszczając do siebie złe emocje niszczące wewnetrzny pokój, wewnętrzne wyciszenie. Nie ma tu miejsca na osobiste nawrócenie. Nie zmieniamy się wówczas na lepsze, stajemy się wręcz coraz trudniejsi we współżyciu z innymi.  Walczymy z człowiekiem o innych poglądach, zamiast walczyć z samym grzechem pozostając pełnym życzliwości, serdeczności, troski, miłości do grzeszników. 

 

 

Pan Jezus i Maryja wciąż niestrudzenie powtarzają i zachęcają, bo jakże niewielu znajdują ludzi dobrej woli, którzy decydują się na osobiste nawrócenie, decydują się na osobiste nawiązanie relacji z Bogiem poprzez  modlitwę. Owszem wielu modli się, ale ich modlitwy nie docierają do Boga, są jak pustynia pozbawiona życia, pozbawiona owoców. Jakże przykre będzie przebudzenie tych wszystkich chrześcijan tak samowolnie udzielających się, kiedy poznają prawdę o sobie samych. 

 

Pan Jezus powiedział do A. Lenczewskiej:

"Wszystko jest owocem modlitwy. Jaka modlitwa – takie życie: stan twojej duszy i ciała oraz twoje czyny – ich przydatność dla budowania Królestwa Bożego w duszach ludzkich, dla ratowania tych, co giną w grzechach swoich.

Wszystko, cokolwiek czynisz swoim sercem, umysłem lub dłońmi – aby miało sens i wartość – musi zaczynać się od modlitwy i kończyć się modlitwą, i trwać w niej.

Modlitwa to jedność ze Mną. A przecież Ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, co istnieje: Alfą i Omegą. Beze Mnie nic uczynić nie możesz – nic, co zawiera wartość pozytywną.

Wielu ginie, świat pogrążony jest w ciemnościach, bo brak modlitwy, brak jedności ze Mną.

Wysiłki, praca, energia, tak bardzo wielu ludzi obdarzonych obficie Moimi darami – tworzy złe owoce, zatrute jadem piekła, które zawsze jest tam, gdzie brak zwrócenia się do Mnie w ufnej i szczerej modlitwie. Gdzie brak oparcia się na Mojej Mądrości i woli.

Ile modlitwy, tyle miłości, mądrości i pokoju w twoim sercu. Ile przyjęłaś ode Mnie podczas modlitwy, tyle możesz dać – tego, co warto dawać – drugiemu człowiekowi.

Od siebie nie masz nic do dania. Możesz przekazywać braciom swoim jedynie:

– Moje dobro,

– swoją pustkę,

– lub zło piekła.

I tak się dzieje zależnie od tego, jakie jest twoje życie modlitwy: jej ciągłość, głębia i żarliwość. I nie sądź, że możesz coś zgromadzić w swoim sercu i potem samodzielnie się tym posługiwać.

Dobro, Miłość, Mądrość jest energią, która płynie z Boskiego Źródła, o ile jesteś z nim połączona w modlitwie". (Słowo pouczenia 20.06.1992)

 

A także:

 

„Wypowiadaj się zawsze odczuwając MNIE... JA, BÓG, czuję, odczuwam wszystko! Muszę odczuwać w twoim wezwaniu miłość, płynącą z głębi twojej duszy, pragnącej MNIE i kochającej, myślącej o każdym wypowiadanym słowie . JA, BÓG istnieję i wszystko odczuwam! Każda modlitwa wypowiadana tylko wargami jest tak samo daremna, jak krzyk pogrzebanego w grobie. Pragnę, by wszystkie MOJE dzieci starały się przynosić MI radość”.

 

„Cierpię teraz, a wy, którzy Mnie kochacie, odczuwacie Mnie, odczuwacie Moje Rany, odczuwacie Moje Najświętsze Serce przepełnione bólem (...) Moje Oczy napełnione są Krwawymi Łzami. Tak. Jakże mógłbym się czuć inaczej dzisiaj, kiedy widzę jak większość z was wpada w sieci szatana?”.

 

Początkiem nawrócenia jest skrucha. A nie ma skruchy tam, gdzie jest pragnienie tego, co prowadzi do grzechu. Te pragnienia zna i wykorzystuje zły duch, tam najczęściej kusi. Przecież nie kusi do tego, do czego odczuwamy wstręt. Gdy nasze uleganie jakimś pokusom trwa jakiś czas, obojętniejemy, zatwardzamy własne serca, tracimy wstręt do grzechu. Szatan przestaje wówczas kusić, nie chce tracić swej mocy, wie, że dalej my sami się będziemy staczać. 

Skrucha jest łaską, którą trzeba wyprosić na modlitwie, modlitwie sercem - bo tylko taka na pewno dochodzi do Boga. 

 

Więcej:

 

https://odrodzedoprawdy.pl/trzy-klucze-zbawienia---modlitwa

Orędzie Królowej Pokoju z Medziugorje; 25.04.2020.
Z rozważaniem.

28 kwietnia 2020
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)