"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Ludu Boży:

Błogosławię was moją wiernością Trójcy Przenajświętszej.

 

Dzieci Najwyższego: Przychodzę wezwać was do nawrócenia. Nawrócenie jest osobiste… Decyzja jest osobista… Wola porzucenia czynów przeciwnych dobru duszy jest osobista… Postawa i dyspozycja są osobiste… Siła woli, by ukrócić negatywne myśli, lenistwo, zmęczenie, rutynę, tak jak [i wola] posłuszeństwa - jest osobista…

 

Jednocześnie wewnątrz osobistych decyzji znajduje się pragnienie chodzenia w Wierze i z pewnością, zmieniając [się?] w okazję, by ofiarowywać codzienne ciernie z miłością i przemieniać je w możliwość zmniejszenia osobistych win i przybliżenia się do spotkania z naszym Panem i Królem Jezusem Chrystusem. Patrzenie nie na siebie, lecz na dobro bliźniego wiedzie was z większą prędkością na drogę nawrócenia: kochanie tego, kto was nie kocha, was nie rozumie, jest osobistym dobrem. Nie zostaliście wezwani do przeżywania Wiary w sposób odizolowany, ale do dzielenia się nią z braćmi, jako świadkowie Bożej Miłości, świadkowie braterstwa, dla szukania wspólnego dobra, jako ci, którzy, pod osłoną Naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, zanoszą [swoją] osobistą Wiarę wspólnocie i czynią drogę [swoich] braci łatwiejszą do zniesienia, zarazem przekazując to pragnienie, aby wszyscy zdołali osiągnąć nawrócenie.

 

W tym momencie należy szukać nawrócenia z większą siłą. Jest ono konieczne, jak woda lub pokarm dla ciała fizycznego, tak samo [konieczne] jest nawrócenie dla organizmu duchowego. Jest niezbędne, abyście, jako ludzie, analizowali z powagą, zgłębiali i uświadamiali sobie aktualną prawdę, którą przed wami zakrywają, i rzeczywistość, w której się poruszacie, abyście, będąc obiektywnymi [obserwatorami], przygotowali się na ataki zła. Zostaliście już ostrzeżeni przed tym, co ma nadejść, a nawet tak nie reagujecie z pilnością [godną] tej chwili. Wielkie potęgi się poruszają, by wziąć udział w konfrontacji, której kulminacją będzie Trzecia Wojna Światowa; dlatego tak potrzebny jest osobisty pokój, abyście wy czynili różnicę, będąc osobami niosącymi Bożą Miłość.

Strefy przybrzeżne cierpią z powodu podnoszenia się wód ponad ziemię. Ziemia się trzęsie. Całe stworzenie rozpoznaje, że to, co zostało zapowiedziane się spełnia i że dzieci Boga to zlekceważyły.

 

Ludu Boży, trzymajcie się wewnątrz maszerującej kolumny, tworząc ten silny mur, nieprzenikalny, powierzony Przenajświętszej Trójcy i Matczynej Opiece [Maryi]. Zło nie czeka, [a] Lud Boży jest niezmordowany w szukaniu wymówek, by nie wypełnić tego, o co prosi was Niebo. Popatrzcie obiektywnie na obecną rzeczywistość. Do kiedy człowiek będzie trwać w podporządkowaniu się? Módlcie się...

(...)

 

Jako Lud Boży trwajcie w prawdziwym Magisterium Kościoła Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę na reakcję przyrody na całej Ziemi. Zamęt narasta; wy zachowujcie mocną Wiarę, stale ją umacniajcie, nie bądźcie bierni, nie pozwólcie [sobie] być zdezorientowanymi, jak jest zdezorientowana reszta ludzkości. Uważajcie na siebie nieustannie.

 

Nie pozwólcie, by was opieczętowali mikrochipem, zostanie [on] narzucony człowiekowi. Miejcie świadomość, że musicie być silni i mocni w Wierze, by [móc] odmówić sobie zakupienia tego, czego potrzebujecie, i ocalić duszę. Bądźcie ludźmi dobra.

 

Błogosławię was: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Św. Michał Archanioł

 

Orędzie św. Michała Archanioła przekazane przez Luz de Maria 6.04.2021
"...kulminacją będzie III wojna światowa. (...) Nie pozwólcie, by was opieczętowali mikrochipem..."

10 kwietnia 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)