"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Orędzia przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna)

22.02.2021

Umiłowany Ludu Boży, przekazuję wam Bożą Miłość. Dzieci Przenajświętszej Trójcy:

W każdej chwili jesteście chronieni w waszym działaniu, abyście pozostawali na drodze, która was wiedzie ku życiu wiecznemu, bez naruszania waszej wolnej woli. Musicie wciąż badać sami siebie, aby wasze czyny nie prowadziły was do dawania świadectwa przeciwnego do Bożej Miłości, która was przestrzega.

 

Ludu Boży, nie schodźcie na inne, błędne ścieżki, pełnijcie dalej Bożą Wolę, abyście pozostawali bezpieczni. Ludzkość potrzebuje ściśle zjednoczyć się z Przenajświętszą Trójcą, z Naszą Królową i Matką Niebios i ziemi, z Przykazaniami Bożego Prawa. Ludzkość jest łatwa do zwiedzenia z powodu braku wiary, niezliczonych idei liberalnych, sekt i ideologii, które, przebrane za dobro krążą po świecie – a Lud Boży nie zdaje sobie sprawy z ich celu – aby was zwieść i sprawić, żebyście całkowicie wpadli w ręce złego. Jesteście łatwym łupem tych, którzy zostali wysłani przez złego, aby podburzyć ludzkość, która się buntuje przeciw wszystkiemu, co nosi w sobie dobro. Rządzą waszymi umysłami. Kiedy ludzie są słabi i nie są duchowi, nie rozumują, nie opierają się podpowiedziom złego. Niektórzy myślą, że są dojrzali w wierze, a tak nie jest; umysł prowadzi was tam gdzie chce, według swoich zachcianek, pozwalając, by z waszych ust wychodziły zniewagi przeciw Naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, przeciw Naszej Królowej i Matce oraz przeciw Darowi Życia.

 

Ludu Boży, tracicie równowagę wewnętrzną, rozum, oś, która, [będąc] w was, powinna was utrzymywać skupionymi w postępowaniu Bożym i w jednej chwili upadacie jak faryzeusze, pozwalając, by z [waszych] ust wychodziły wszelkie nieczystości i obelgi przeciw bliźniemu. Ludzie masek!… Musicie się nawrócić, już!, zanim dzień się zaciemni, a mrok będzie panował nad spustoszeniem. Oddaliście w ręce demonów los ludzkości, wprowadzając prawa przeciwne naturze, które obrażają Boskie Serce; przyjmujecie to, co do was dociera nie myśląc o tym; ograniczyli wam normalne funkcjonowanie, by przygotować was na publiczne ukazanie się Antychrysta.

 

Ludu Boży, elita rządziła całą ludzkością zza kurtyny. W tej chwili przestali być mitem dla większości i ukazują się wobec wszystkich ludzi, pokazując, że władza gospodarcza kierowała ludzkością według własnych zachcianek. Dlaczegóż to ukazują się [teraz] przed wami, dzieci Boże? Przewodzą wam i chcą, by ich twarze były znane przez większość, abyście akceptowali ich rozkazy, kiedy będą wam je wydawać. Jest to tak decydujący moment, którego oczekiwała elita światowa, znajdujecie się w nim [teraz], dlatego ujawniają wam wszystkie swoje plany z wyprzedzeniem, żebyście ich nie odrzucili.

 

Wobec tego wzywam was, jako Książę Legionów Niebieskich, abyście głosili wraz ze Mną: „Ojcze, Twoje jest Królestwo, i Potęga, i Chwała, na wieki wieków. Amen”. Lud Boży musi słyszeć siebie, jak się modli i działa w Miłości Bożej, abyście pokonali nieprzyjaciela duszy. Modlitwa dająca świadectwo to taka, która wyraża się nie tylko głosem, ale sercem i znajduje swój szczyt w bliźnim. To postępowanie osłabia też diabła i jego niewolników, którzy przejęli główne ośrodki władzy na ziemi, by wydawać rozporządzenia przeciwne Słowu Bożemu.

 

Ludu Boży, czy oczekujecie prześladowania? Tak, będziecie prześladowani po tym, jak potęga Złego wypróbuje was w wierze, po tym, jak sprawi, że będziecie czuć się pozbawieni opieki, osłabieni… Ale tego nie uda im się osiągnąć z Ludem wiernym: nawróconym i przekonanym.

W Bogu Trójjedynym, [jako] Lud Boży zjednoczony pod opieką Naszej i waszej Królowej i Matki, oraz przyjmujący ochronę Niebiańskich Legionów i Błogosławionych każdego osobistego nabożeństwa, powstrzymacie ataki demona, który poprzez manipulację nieświadomością chce wniknąć w umysły prawdziwego Ludu Bożego. [Ludzie] wielkich interesów ziemskiej władzy wiedzą, jak wnikać w nieświadomość człowieka i już rozmieścili to, co będzie im do tego celu potrzebne: wielkie, zaawansowane technologicznie anteny otwarcie [służące do] nadawania i odbioru, są przedmiotami [służącymi] do wnikania w nieświadomość człowieka, by doprowadzić go do postępowania przeciwnego Bożej Woli. Istnieje na to antidotum: żebyście trwali w prawdziwej wierze… Abyście żyli postępując dobrze… Żebyście kochali Boga nad wszystkie inne rzeczy, a bliźniego jak siebie samego… To powstrzyma działanie zła w was. Jeśli będziecie trwać w odpowiednim stanie duchowym, obecność Ducha Bożego uwolni was od tego zła; pamiętajcie o tym: „w odpowiednim stanie duchowym, tak aby Duch Boży działał w was, abyście w ten sposób posiadali antidotum na [to, co chce wam zrobić] ten [światowy] rząd”. Tym dobrem cieszyć się będą ci, którzy są na drodze nawrócenia oraz ci ludzie, którzy kierują się ku drodze Zbawienia Wiecznego. To pokolenie żyje wobec narzucenia [mu władzy] przez elitę, która przejmuje władzę nad wszystkim, a nade wszystko na ziemi, aby oddać ludzkość Antychrystowi, konsolidując jedną religię, jeden rząd, jedną walutę, jedną edukację, w swoim gorączkowym pragnieniu, by imitować Boga Trójjedynego.

 

Ludu Boży, nie traćcie wiary, żyjcie nie opuszczając Bożego środowiska. Nie mówcie: „ja [na pewno] wytrwam do końca”, strzeżcie tych słów w ukrytym [miejscu] serca. Niektórzy, co sami siebie nazywają wiernymi Bogu, stracą wiarę ze strachu i nieznajomości tych ostatecznych wydarzeń. Jesteście braćmi w wierze, którzy podają i będą podawać sobie ręce w tych chwilach, w których się znajdujecie. Wytrwajcie w Schronieniu Świętych Serc Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz Naszej Królowej i Matki; potem zostaniecie zaprowadzeni przez Moje [Niebieskie] Legiony do schronień przygotowanych [na to], aby was strzec. Domy oddane prawdziwie Świętym Sercom są Schronieniami już od teraz. Nigdy nie zostaną pozbawione opieki Bożej Ręki.

 

Trwa dalej cierpienie Ziemi, a z nim cierpienie ludzkości. Kościół Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa jest wstrząsany, konflikty prowadzą go do schizmy. Zachowujcie wiarę, nie traćcie nadziei, nie rozpraszajcie się, jesteście pod opieką Moich Legionów; Boża Wola przyznała Naszej Królowej i Matce władzę, by zwyciężyła szatana. Nie lękajcie się, dzieci Boże mają pewność Bożej ochrony w każdej chwili. Uważajcie, dzieci Boże, uważajcie! Trwają dalej ataki [sił] przyrody, jedne jej własne, inne wywołane przez ludzi nauki, którzy służą złu. Wulkany się aktywują i morze się burzy. Wobec tych rzeczy Lud Boży nie upada, lecz trwa na nogach, z wiarą w opiekę jego Pana i jego Boga.

 

Ludu Boży: Nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się! Nie jesteście sami, miejcie mocną wiarę.

W Bożej Miłości.

Św. Michał Archanioł

 

 

 4.03.2021

 

Umiłowany Ludu Boży:

Przyjmijcie błogosławieństwo wypływające z mojej wierności Przenajświętszej Trójcy. Nasza Królowa i Matka Niebios i Ziemi utrzymuje was pod swym matczynym płaszczem. Nie jesteście sami, Boża Opieka jest i działa w każdym z was; po to jest potrzebny Stan Łaski.

 

Ludzkość znajduje się na skraju chaosu; Ziemia [jest] zagrożona przez różne ciała pochodzące z Kosmosu, które wywierają wpływ na klimat, wulkany, płyty tektoniczne, na ciała ludzi i zwierząt. Ci, którzy żyli [dotąd] w bogactwie i bezpieczeństwie finansowym, w tej chwili zaczęli doświadczać kruchości gospodarki, tego, jak Ziemia jest łatwa do zniszczenia. Patrzycie na Słońce, jak wysyła swoje światło, jaśniejąc na firmamencie; to Słońce jest wstrząsane tak, jak całe Stworzenie i wysyła burze magnetyczne i koronalne wyrzuty masy w swoich erupcjach. Gwiazda Słońce się zmieni i doświadczycie tego, co dzieje się przed zmianą, jak w tym momencie. Pole magnetyczne Ziemi słabnie, aż komunikacja i sieci elektryczne zostaną unicestwione, jednocześnie przez bardzo silną erupcję wulkaniczną.

 

Nawróćcie się, już! Pojednajcie się i nawróćcie się nie powracając do oddzielania się od prawdy, bowiem to, co zostało wam ogłoszone, wypełni się, i każdy poniesie ciężar prób, mających przyjść na ludzkość. Będzie [tak], gdy będziecie się czuć zatraceni i porzuceni, nie przez Boga ani przez Królową i Matkę Niebios i Ziemi, ale przez was samych, którzyście nie byli posłuszni. Ludzie małej wiary! Musicie mocno trwać na [tej] drodze. Wiara musi utrzymywać was w gotowości, bez wątpliwości. Z powodu [waszych] wątpliwości diabeł pociągnie was na ziemię i wami wstrząśnie. Każdy człowiek ma swoją misję do wypełnienia na Ziemi, i to jest czas [na to], by zaczęli brać ją na poważnie. Miejcie świadomość, że nadchodzi chwila, kiedy, z powodu pośpiechu elity światowej, by trzymać ludzkość pod swoją kontrolą, wymagania [potrzebne, aby móc] się przemieszczać z miejsca na miejsce, będą niemożliwe do spełnienia przez wierne dzieci Boga. Nie wpadajcie w panikę, każde dziecko Boga będzie chronione tam, gdzie się znajduje. Do każdego Schronienia Świętych Serc dotrą osoby, które mają tam dotrzeć, tak [samo] jak domostwa poświęcone Świętym Sercom są i będą chronione, jeśli [ich mieszkańcy] żyją w pełnieniu Bożej Woli.

 

Ludu Boży, to jest chwila przebudzenia sumień i przygotowania się na plagi, którymi Zły bombarduje całą ludzkość. Znajdujecie się [teraz] w czasie Wielkiego Postu; trwajcie w modlitwie, wynagrodzeniu, czyniąc codzienne działanie bardziej wewnętrznym i stając się lepszymi. Jest to dla was, stworzenia Boże, czas maksymalnego wysiłku. Arka została już zbudowana, raz po raz przywoływałem człowieka, by wszedł [do niej] z wiarą i trwał w błaganiu. [Jest to] Arka aktywnej modlitwy, działania i miłości bliźniego, pewności Wiary, drogi prostej, [tak], abyście się przygotowali, byście nie upadli sparaliżowani wobec schizmy, która się zbliża.

 

Ludu Boży, nie mówcie: „jest piękny dzień”, bo widzicie, jak Słońce świeci; nie mówicie: „są chmury”, bo nie widzicie, jak Słońce świeci. Słońce zostanie przysłonięte przez wielką erupcję wulkaniczną. Przygotujcie się! I nie zapominajcie, że zostaniecie zbadani, poprzez akt Miłosierdzia Bożego, którym jest Wielkie Ostrzeżenie.

 

Potem dojdziecie do [czasu Ery Pokoju, w której] będziecie smakować Nieba z wyprzedzeniem, potem…

Umiłowany Ludu Boży: Nie lękajcie się, nie lękajcie się! Znajdujecie się wewnątrz dłoni Boga Trójjedynego. Nie lękajcie się, strzeżemy was, każde z was w szczególny sposób. W Bogu Trójjedynym.

 

Św. Michał Archanioł

 

Orędzie św. Michała Archanioła z 22 lutego i 4 marca 2021 roku. "Arka została już zbudowana, raz po raz przywoływałem człowieka, by wszedł [do niej] z wiarą i trwał w błaganiu..."

04 marca 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)