"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

   Orędzia św. Michała Archanioła przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna)

 

Orędzie z 9.02.2021:

 

Ludu Boży:

Przyjmijcie Boże wezwanie z uwagą i pilnością. Boża Miłość wzywa każdego człowieka, by z Wiarą podjął na nowo Jego Wezwania i by w ten sposób nie pozwolić, aby zło w was wniknęło i wciągnęło was do swojej służby.

 

Nasza Królowa i Matka Niebios i Ziemi wstawia się za swoimi dziećmi, choć jesteście ludem ubłoconym światowością, kochającym grzech i identyfikującym się z nowymi i grzesznymi regułami, które Demon wam subtelnie narzuca, by was zmiażdżyć. Nie każdy, kto mówi: „Panie, Panie!” wejdzie do Królestwa Niebieskiego (por. Mt 7, 21). Ileż [panuje] racjonalizmu wobec Bożych Wezwań, które pozwolono [otrzymać] temu pokoleniu!

[Wielka] liczba ludzi chodzi po Ziemi nie zwracając uwagi na to, co Boża Wola pozwala im wiedzieć [po to], by się przygotowali; inni czytają i mówią, że wierzą, ale w głębi siebie są tornadami wątpliwości. Byłoby lepiej dla tego, kto nie wierzy odrzucić  to, w co nie wierzy i tego nie przyjmować, ale nie szydzić z tego Słowa.

Bądźcie pewni Bożej pomocy w każdej chwili, gdyż ci, co przyjmują ostrzeżenia z szacunkiem, trwają w „już i jeszcze nie” osobistego nawrócenia. Ta chwila otwarła drzwi, aby weszło w ludzkość to, co musi się wypełnić.

 

Ludu Boga, jesteście Jego Ludem, wobec tego trwacie nie będąc porzuconymi na pastwę nieszczęść; dlatego jesteście ostrzegani, abyście się przygotowali. To, co nadchodzi i to, co [już] nadeszło jest silne, i potrzeba mocnej Wiary i Miłości Boga obecnej w każdym człowieku, abyście się nie czuli zagrożeni przez Dom Ojca i Jego zapowiedzi, lecz [abyście się czuli] ostrzeżeni z miłości.

 

Niektórzy ludzie czują się rozczarowani wobec oczekiwania, któremu jest poddany Kościół, to oczekiwanie się skróciło wobec [z powodu?] mocy zła nad światem, ale zapominają, że Bóg nie porzuca Swego Ludu i pozwala, by to [wszystko], co zostało zapowiedziane, nastąpiło. Są to: bezbożnictwo, herezje, znieważanie tego, co reprezentuje Boga, świętokradztwa, nadchodzące prześladowania, zarazy, plagi, wojna, klęski głodu, wielkie trzęsienia ziemi i [różne inne] efekty w przyrodzie.

 

Zmieniają Słowo Boże ci, którzy robią ze Świątyń domy żmij i nierządu, ci, którzy oddalają wiernych od Świątyń i je zamykają, aby wierni czuli się ślepi; dlatego potrzebna jest Wiara i oddanie się bez miary Naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, potrzebna jest cisza, aby słuchać Ducha Świętego, który was wspomaga. Kościół, jako Ciało Mistyczne i wsparcie Świętej Reszty, będzie musiał zacząć [od nowa] jako maleńki Kościół i rozszerzyć się na nowo, po prześladowaniu Antychrysta i po Oczyszczeniu, które uczyni was cennymi perłami. Trzeba koniecznie wykuć ludzi o mocnej wierze, dając im poznać to, co już [posuwając się naprzód] nadchodzi na Lud Boży i się rozszerza po całej Ziemi.

 

Módlcie się, Ludu Boży; pokorni są pogardzani i prześladowani, głupi są przyjmowani dla swej elokwencji. W swej własnej upartości ludzie głupi narzucają się ze [swym] pustym duchem.

Módlcie się, Ludu Boży, wichry zła powalają dobrego człowieka, doprowadzają ludzkość do szaleństwa obalając gospodarkę światową i występuje jawnie Nieprawy oferując ludziom stabilność gospodarczą, jedną religię, jeden rząd, jedną walutę.

Módlcie się, Ludu Boży, Antychryst działa w porozumieniu z możnymi tej Ziemi, przygotowując swoje światowe ukazanie się; rzadkość Wiary ułatwia mu bycie przyjętym bez trudności.

Módlcie się, Ludu Boży, początkowe chwile powalają ludzi małej Wiary, czynią ich łupem sideł Demona, odbierając im pokój serca; napełniają ich pychą, którą bezlitośnie rozprzestrzeniają.

Módlcie się, Ludu Boży, wulkan Yellowstone się budzi.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się z powodu nieprzewidzianych i nieznanych zjawisk przyrodniczych, które narastają i są niewytłumaczalne dla nauki.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się, z Watykanu wychodzi [pewna] wiadomość i wstrząsa Ludem Bożym. Zamęt w Kościele się zwiększa, Lud Boży lamentuje.

 

Ludzka pycha ignoruje i spogląda z obojętnością na to, co wobec ludzkości konstruuje elita światowa, aby powtórzyć Holokaust. Człowiek żyje głuchy, ślepy i niemy… Gdy się obudzi, czas zdąży już minąć, i to, czym pogardzał, będzie [dlań] przyczyną płaczu. Zbliżają się chwile tragedii spowodowanych przez przyrodę, następują wielkie trzęsienia ziemi, a ludzie zdegenerowani przez swoje „ego” pozwolili, żeby [ich] serce się zatwardziło i by wniknęły [w nie] wody, które paraliżują w człowieku Bożą Miłość. Boże Miłosierdzie was wzywa, oczekuje was jak syna marnotrawnego; rozum nakłania was do nawrócenia, serce wzywa was do porzucenia zatwardziałości, a zmysły nie chcą być wykorzystywane do zła.

 

Jedno jest wezwanie: Nawróćcie się!, wróćcie na [właściwą] drogę zanim Demon was opanuje i doprowadzi was do działania wbrew Bożym zamysłom. Nie lękajcie się, trzymajcie Wiarę w górze, nie bądźcie dalej [ludźmi należącymi do] Zła, ale Dobra. Ludu Boży, nie lękajcie się, nie jesteście sami. Módlcie się do Naszej i waszej Królowej i Matki, nie lękajcie się, Ona jest z wami, na koniec Jej Niepokalane Serce zatryumfuje.

Błogosławię was. Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Dano mi wizję, w której zobaczyłam wielkie tragedie na Ziemi, spełnienie się oczekiwanych Proroctw… Siła przyrody jest oszałamiająca, paraliżuje część ludzkości. Zdobywa władzę Zło, zatracenie człowieka; wielki lament na całej Ziemi, lament maleńkiej Reszty wiernej Chrystusowi i Jego Matce. Wojna zostaje ogłoszona i ludzkość się destabilizuje, wychodzą na jaw niespodziewane narzędzia zagłady, wywołując przerażenie. Duchowość mieszka w niewielu [ludziach], Słowa Bożego prawie się nie słucha, jest zakazane i człowiek musi go niestrudzenie szukać, aż nawet pośród skał, gdzie nie są widziani. Centrum Chrześcijaństwa jest rozdarte, przychodzi zdrada i schizma. „Katechon” [„Ten, który powstrzymuje {Antychrysta}”; por. 2 Tes 2, 6n] otrzymuje siłę z góry dla podtrzymania Reszty, przychodzi jego koniec i schizma się rozszerza. Po długim cierpieniu przychodzi Boży Pokój. Amen.

 

Orędzie 25.01.2021

Jako Książę Wojsk Niebieskich zostałem posłany, by wam ogłosić: Jesteście umiłowani przez Przenajświętszą Trójcę oraz przez Naszą i waszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych, której obraz ukazuje to, czego dziecko Boga nie może w tym czasie zapominać. Jako dzieci zrodzone na Krzyżu nosicie odznakę Krzyża, którego nigdy nie możecie się wyrzec, skoro zbawienie człowieka jest w nim zawarte. To ta Miłość Chrystusa oddaje się Jego dzieciom poprzez Krzyż i  stąd, również za pośrednictwem Królowej i Matki Czasów Ostatecznych. Lud Wierny przestał nim być przez [swój] bunt przeciw Przykazaniom Bożego Prawa, przez deformację ich samych i przez ogromny grzech, który otacza ludzi, aż stają się częścią tego, co posiada Diabeł, i tak postępują jak dzieci dalekie od swego Ojca. Oczekujecie, że będziecie nagrodzeni tym, na co nie zasługujecie, chcecie żyć dalej tak, jak żyliście wcześniej, [zanim] hordy Szatana opanowały umysły i zatwardziły serca ludzi. To nie będzie tak; kto czeka na lepsze jutro, pokłada nadzieję w swoim własnym, jedynym [jednostkowym?] świecie, nie uświadamiając sobie, jak cała ludzkość została zmieniona. [Już] wcześniej ludzkość była opanowywana przez nowe ideologie, zmieniana i oddalana od jej Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, jako przygotowanie na ten moment, w którym, poprzez tego wirusa, ukazała się bez masek światowa elita, która jest w istocie nie czym innym, jak ukazaniem Antychrysta, tego, który nadchodzi, by być tyranem, zdrajcą, zwodzicielem i posiadaczem dusz tych, którzy mu się oddają.

 

Lękajcie się; tak, lękajcie się utracić wieczne zbawienie! Troszczcie się o to, by z każdą chwilą być lepszymi, rozumiejcie, że z tego, co się zbliża, bez względu na to, jak silne to będzie dla człowieka, wyjdziecie zwycięzcy jedynie [trzymając się] Dłoni Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa; w przeciwnym razie będziecie łatwym łupem samego Antychrysta. Dlatego wzywam dzieci Przenajświętszej Trójcy, aby zdecydowały się zbawić [swą] duszę, zapominając o datach, za pomocą których utrzymywali was w nierozumnej nadziei, przez co traciły [czas, który mogły wykorzystać na] ciągły wzrost w duchu i [w] byciu [coraz] lepszymi i większymi [dojrzalszymi?] dziećmi Boga Żywego, Boga Prawdziwego, wzmacniając Wiarę, nie tylko modlitwą, lecz również przez poznanie.

 

Lud Boży pił, chodził na zabawy, przyglądając się z boku temu, co się w tej chwili dzieje, i znajdzie się w chwilach, [w których] będzie przeżywać głęboki ból z powodu bycia głuchym na Wezwania, by przygotować się w duchu, zmienić [swoje] życie, odnowić się duchowo i by przygotować się, na ile to możliwe, materialnie. Boże Zamysły posuwają się naprzód. Iluż [ludzi] wydaje sądy przeciw Bogu za pozwalanie na ludzką wolę! Kielich dalej się wylewa, niewiele w nim zostaje, a nieposłuszeństwo ludzkości trwa dalej pomimo plagi, która trwa w tym momencie; dlatego nadchodzą na ludzkość większe kary. Bóg pragnie, by Jego Lud nie zapominał, że „z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga” (Ap 19, 15). Kielich Gniewu Bożego wyleje się cały na ludzkość, a iluż jest takich, którzy zmieniają się w sędziów Bożego Gniewu i go zniesławiają? Pewne jest, że w Naszym Panu i Królu Jezusie Chrystusie Gniew Boży został zaspokojony; tak zarazem każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje grzechy i musi walczyć o nawrócenie, o wynagrodzenie, o skruchę, ponieważ Bóg zrobił to, czego żaden człowiek nie zdoła zrobić ani [na to nie] zasługuje. Przyjdźcie, dzieci Boga, i nawróćcie się, nim noc zapadnie nad tym przewrotnym pokoleniem! Módlcie się w porę i nie w porę, przygotujcie się, by stawić czoła z Wiarą, stałością i zdecydowaniem próbom, którym jesteście poddawani; musicie mówić „Nie!” temu, co nie jest od Boga, i patrzeć dalej niż patrzą wasze oczy. Ludzkość padła ofiarą swej własnej ignorancji, oddaje się we wrogie ręce, i [Nowy] Światowy Ład [nad nią] dominuje i [ją] uciska.

 

Módlcie się, Ziemia mocno się trzęsie, w jednych krajach z przyczyn naturalnych, a w innych z powodu źle wykorzystywanej nauki oraz przewrotnego umysłu człowieka. Módlcie się, ludy się podnoszą [w gniewie], zakazuje się ludziom protestować i zamyka się ludzi, by nad nimi zapanować. Módlcie się za Meksyk, Stany Zjednoczone, Puerto Rico, Chile, a w szczególności za Japonię. Trzęsienia ziemi wywołują ból.

Jako Obrońca Ludu Bożego wciąż walczę przeciw hordom zła; razem z Moimi Aniołami was strzeżemy, jeśli pozwala na to wolny wybór każdego i każdej z was. Jest pilne, abyście przygotowali w rodzinach [miejsca], gdzie [będziecie mogli] pozostać [dosł. trwać] wobec katastrof, a także we wspólnotach [miejsca, w których będziecie mogli] trwać [albo też: „abyście powzięli przygotowania w rodzinach i wspólnotach, w których będziecie trwać/przetrwacie”], [zachowując] pewność, że nie pozostawimy bez opieki żadnego z Bożych stworzeń.

 

Jako Wódz Niebieskich Zastępów, z Moim mieczem w górze i z władzą [uprawnieniami], którą Mi dała Przenajświętsza Trójca, ogłaszam wam: Jestem Obrońcą Sanktuariów; jeśli domy są sanktuariami, Ja je bronię. Jeśli prosicie Mnie z żarliwością, dopomagam wam, żebyście poznali siebie wewnętrznie i nie odrzucali Bożej Woli. Jestem Obrońcą Rodzin, ochraniam tych, którzy pragną zachowywać sprawiedliwą [właściwą?] równowagę w rodzinie; Moja Miłość jest współczująca. Jestem Obrońcą Wiernego Kościoła, i walczę, aby Demon oddalił się od Kościoła Mego Pana i Mego Boga. Błogosławię was. Zwiększajcie [swą] Wiarę!

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

 

Komentarz widzącej - Luz de Maria (Argentyna): Bracia: Podczas tego Wezwania św. Michała Archanioła dano mi [ujrzeć] następującą Wizję: Zobaczyłam inną chorobę, która już jest obecna na Ziemi i postępuje naprzód czyniąc szkody. Jednocześnie dano mi zobaczyć, jak trzęsienia ziemi pustoszą całe narody. Wobec tego ludzkiego cierpienia wzajemna pomoc jest trudna [utrudniona?]. Zobaczyłam kataklizmy spadające z Kielicha, który się wylewa z Ręki Ojca, która jest podtrzymywana przez Matkę Najświętszą. Usłyszałam tętent kopyt koni które, jak mówi nam Pismo Święte w Apokalipsie, przebiegają Ziemię oczekując, by inny jeździec rozkazał, by jego koń wyszedł [tzn. wychodzą kolejni i kolejni?]. Zachęcam was do wzywania św. Michała Archanioła. Amen.

 

Orędzie św. Michała Archanioła z 9 lutego i 25 stycznia 2021r.

29 stycznia 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)