"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Ukochane dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Pokój niech będzie w każdym z was.

Ludu Boży, zwołuję was wokół Naszej Królowej i Matki. Jako lud Jej Syna macie trwać zjednoczeni i się nie rozpraszać [na wszystkie strony], w tych chwilach, w których zło rozprzestrzenia swoje macki, by uwieść narody.

 

Celem zła jest doprowadzić człowieka do skrajnego cierpienia, aby Nasza Królowa i Matka cierpiała z powodu swych dzieci obleganych ze wszech stron, krzywdzonych na wszelkie możliwe sposoby, prześladowanych i duchowo pomniejszanych [lekceważonych?].

 

Znajdujecie się w punkcie, w którym są widoczne pierwsze manifestacje ręki Antychrysta, tak jak są [widoczne] ręce [tych], co wciąż mu towarzyszą.

Znaki, za pomocą których stworzenie odpowiada ludzkości, będą się dalej zwiększać aż do momentu Wielkiego Oczyszczenia [Oświecenia Sumień?].

Każdy akt miłości, posłuszeństwa [Bogu] i wiary zostanie wynagrodzony… każdy akt nieposłuszeństwa zostanie surowo ukarany…

 

Przyszedłem, aby was ostrzec przed działaniem zła w tym czasie, w którym prowadzą was jak owce na rzeź. Język używany dla całej ludzkości [język propagandy?] ma was doprowadzić do bycia posłusznymi złu, co wróży wam całkowitą kontrolę nad ludzkością.

 

Musicie walczyć, aby utrzymać wiarę, walczyć mając poznanie, nie na ślepo, [lecz] znając i kochając naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa i naszą Królową i Matkę, abyście ocalili duszę.

 

Jako Książę Legionów Niebieskich będę was bronił w każdej chwili.

 

Najświętsze Serca [Jezusa i Maryi] was kochają, was ochraniają, was bronią, i odpowiedź ludzkości powinna być na miarę tak wielkiej ochrony. Jednakże Wiara jest tracona, i ludzkość z każdą chwilą zmienia się w bezmyślne istoty, w automaty.

 

Módlcie się w ciszy wewnętrznej, módlcie się do Naszej Królowej i Matki; jednakże módlcie się w intencjach Naszej Królowej i Matki, a nie w tych waszych, które są [tylko] osobiste i do pewnego stopnia egoistyczne.

 

Nasza Królowa i Matka wstawia się za całą ludzkością bez różnicy; modli się, aby niektóre wydarzenia zostały powstrzymane. [Natomiast] człowiek w swoim zapale, by zachować swoje życie, jest egoistyczny nawet wówczas, gdy przedstawia swoje prośby Niebu.

 

Gromadźcie się wokół Naszej Królowej i Matki, kochajcie Ją [i] szanujcie, bądźcie [dla Niej] dziećmi, nie [jakby] dalekimi krewnymi.

 

Jest to czas, w którym Wiarę trzeba wzmacniać jednością; tylko w ten sposób będziecie użyteczni dla planów Ojca.

 

Módlcie się wraz z Naszą Królową i Matką Czasów Ostatecznych. Spójrzcie na Nią, jak słucha z uwagą waszego wołania! Jak bardzo was kocha!

 

Nasza Królowa i Matka pragnie, żebyście oddawali Jej wasze ciężary, cierpienia, bóle i to wszystko, co was ogranicza albo napawa lękiem; oddajcie to [wszystko Naszej] Królowej i Matce, aby poniosła to między Swoimi intencjami, i by tak spotkało się [to] z odpowiedzią [Jej] matczynej miłości.

 

Ludu Boży:

Nie macie żywności, nadszedł głód? Zwracajcie się do Bożej Opatrzności. Nie macie lekarstw? Niebo dało wam główne lekarstwa [por. lecznicze rośliny]. Oddawajcie [swoje] zmartwienia Bożej Woli.

 

Nasza Królowa i Matka w pewnym momencie [w czasie Cudu po Mini sądzie?] będzie widziana przez [wielką] liczbę Swoich dzieci, przez tych, co wierzą, i przez tych, co nie wierzą i się nawrócą, i każdemu da [Ona] znak jedności, z którym będą żyć aż dojdą do Życia Wiecznego.

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

 

Módlcie się z miłością, nie krytykujcie bliźniego, nie krzywdźcie swoich braci. Bądźcie Wiarą, Nadzieją i Miłością dla Świętej Reszty.

 

Błogosławię was w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Przyjmijcie Naszą Królową i Matkę jako Matkę, którą [przecież] jest.

Z błogosławieństwem Chórów Anielskich. Amen.

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Św. Michał Archanioł pomaga nam za pomocą tej wielkiej lekcji miłości do naszej Matki Najświętszej; nośmy Ją w sercu, aby Nasza Matka zaniosła nas w Swej Dłoni do naszego Pana Jezusa Chrystusa. [Św. Michał] wzywa nas, żebyśmy należeli do naszej Królowej i Matki w tym tak delikatnym momencie, jaki teraz przeżywamy, tak delikatnym! A nade wszystko wzywa nas do trwania w Wierze mocnej i ufającej w ochronę [ze strony] Nieba. Nigdy nie zostawią nas bez opieki. Amen.

Orędzie św. Michała Archanioła z dn. 6.09.2021. "Przyszedłem, aby was ostrzec przed działaniem zła w tym czasie, w którym prowadzą was jak owce na rzeź.  Wiara jest tracona, ludzkość z każdą chwilą zmienia się w bezmyślne istoty, w automaty."10 września 2021
Eucharystia, Tabernakulum, Matka Boża

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)